Naiset tekniikan pelastajina? Kaisa Kautto-Koivula Toimitusjohtaja, fil.tri, tekn.lis, Mind Gardenia Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naiset tekniikan pelastajina? Kaisa Kautto-Koivula Toimitusjohtaja, fil.tri, tekn.lis, Mind Gardenia Oy"

Transkriptio

1 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) Naiset tekniikan pelastajina? Kaisa Kautto-Koivula Toimitusjohtaja, fil.tri, tekn.lis, Mind Gardenia Oy Miksi insinöörikoulutus on kriisissä? Meneillään oleva työelämän murros näkyy työn ja elämän asenteissa ja arvoissa. Elämän arvot ja tavat yksilöityvät. Arvoissa on suuria eroja - myös sukupolvien välillä. Suurille ikäluokille työllä on usein suurempi merkitys. Nuorilla työ ei välttämättä ohjaa identiteettiä. Monet nuorista arvostavat vapautta työelämässä. Joillekin taas raha saattaa olla väline saavuttaa elämässään todellisia päämääriä. Moni nuorista tavoittelee täystyöllisyyden lisäksi myös täyttä nautintoa työltä ja elämältä. Nuoret ovat usein valmiita tekemään paljon ja lujasti työtä mutta ei kuitenkaan mitä tahansa työtä. Millaisia ihmisiä me arvostamme tänä päivänä työelämässä? Mikä on valttia työelämässä menestymisessä? Työelämän raju rakenneuudistus on vähentänyt fyysisen ja kasvattanut henkisten/ajattelutyön osuutta. Tämän päivän työelämää leimaa kiire, epävarmuus, muutosnopeus, tuloskeskeisyys, kiristyvä kilpailu, kompleksisuus, pätkätyöt, työn kohtaamattomuus kiivasrytmisyys ja kvartaalitalouden johtamismallit. Työn kohtaamattomuus koskettaa yhä useampaa, hyvänkin koulutuksen ja kokemuksen omaavaa ihmistä. Työelämän raju murros koskettaa kaikkia elinkeinoelämän sektoreita myös tekniikkaa ja siihen liittyvää koulutusta. Laajat linssit tarpeen nykymurroksen ja tulevaisuuden ymmärtämisessä Murros on aina suuri epäjatkuvuuskohta. Vanhat selitysmallit eivät enää toimi. Murroksen luonteen ymmärtäminen on lähtökohta siitä selviämiselle ja uudistukselle. On nähtävä yli nykyisen horisontin. Kyettävä tunnistamaan oleellinen informaatiokaaoksesta. Onko meillä oikeat linssit nähdä murroksen aito luonne, nykytilan haasteiden suuruus ja tulevaisuuden suuret mahdollisuudet? Meneillään oleva työelämän murros on osa jo vuosia jatkunutta laajempaa taloudellista ja yhteiskunnallista muutosprosessia. Tutkimusten valossa kyseessä uskotaan olevan ainakin teknologiavallankumouksen tuoma murros (Perez, 2002). Nämä n. 60-vuoden aaltoina etenevät globaalit teknologiavallankumoukset ovat jo yli 200 vuoden ajan noudattaneet hämmästyttävän samankaltaista etenemismallia. Jokin radikaali teknologiainnovaatio (höyrykone/rautatie, sähkö/raskasteollisuus, öljy/auto, massatuotanto jne.) aikaansaa suuren muutoksen usein ensin talouselämässä, mullistaen myöhemmin koko yhteiskunnan perustan ja toimintamallit. Meneillään on juuri nyt 5. teknologiavallankumous, jota ohjaa informaatio- ja viestintäteknologiaan (ICT) perustuvat innovaatiot. Tämä 1970-luvun alussa käynnistynyt ICT-teknologiavallankumous aikaansai ensin rajun globaalin muutoksen yritysmaailmassa (ensimmäinen kasvukausi). Sitä osaltaan vauhditti markkinoiden globalisoituminen kansallisten sääntelyn purkamisen myötä. ICT-vallankumous synnytti myös internet-pohjaisen kuplatalouden, joka puhkesi v Nyt olemme juuri tämän teknologiavallankumouksen eräänlaisessa käännepisteessä arvojen, selitysmallien ja toimintaperiaatteiden murroksessa. Tällaiseen käännepisteeseen on aiemmin liittynyt usein ristiriitoja, epävarmuutta ja epätasapainoa niin talouden, yhteiskunnan kuin yksilöiden arjen

2 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) osalta. Tällä kertaa se näkyy mm. työelämän rajuna murroksena, tiettyjen taloussektoreiden hiipumisena, perinteisten toimialojen syvenevänä murroksena, Kiina/Intia-ilmiöinä, työn kohtaamattomuutena, pätkätöinä, julkisen sektorin rakenteiden ja palveluiden uudistustarpeena, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisongelmina sekä yksilöiden pahoinvointina ja uupumisena. Käännepisteestä tai kuilusta poispääseminen on aina edellyttänyt radikaaleja uudistuksia niin taloudessa, yhteiskunnan rakenteissa ja toimintamalleissa sekä ihmisten arjessa ja ajattelumalleissa ja myös koulutuksessa. Mitä se voisi tarkoittaa tällä kertaa? Teknologiamurroksen ohella tulevaisuutta ja siihen liittyvää työelämän muutosta ohjaavat myös monet muut rajut muutospaineet. Tärkeimpiä näistä ovat ympäristöön, energiamurrokseen, turvallisuuteen, väestökehitykseen, talousja yhteiskuntarakenteisiin sekä ihmisten työhön, elämään ja arvoihin liittyvät muutospaineet. Mitä tekniikan (insinöörikoulutuksen) pelastaminen voisi olla? Historiallisten kokemusten valossa teknologiavallankumouksen toinen kasvukausi on aikaisemmin käynnistynyt vasta, kun tietyt reunaehdot uudistuksessa ovat täyttyneet: 1) Uuden teknologian tuomat toimintamallit ja käytännöt on otettu käyttöön läpi koko elinkeinoelämän ja yhteiskunnan ja 2) on löydetty uusi (uusia) kestävämmän kehityksen pohjana oleva talouden kasvustrategia, jossa myös tällä uudella (ICT-) teknologialla on keskeinen rooli. Talouselämä etsiikin juuri nyt kiivaasti uusia talouskasvun lähteitä. Yhä useammat uskovat, että luovuuden ja innovaatioiden uusrenessanssi ja verkostoituminen ovat tämä uuden talouskasvun ja vaurauden perusta. Innovaatioita korostava aineeton verkostotalous uuden vaurauden lähde Tämä uusi, näköpiirissä häämöttävä talouskasvun lähde korostaa aineettomia tuotteita ja palveluita, työn moninaisuutta, sekä uusia, verkostopohjaisia tuotanto- ja organisointimalleja. Perinteisemmän tiedon lisäksi tämä aineeton verkostotalous korostaa unelmien ja elämyksien tuottamista, henkistä hyvinvointia ja harmoniaa sekä kädentaitoja. Luonnon rauha, puhtaus, kauneus, turvallisuus ja arvosidonnaiset tuotteet nousevat uuteen arvostukseen. Uudenlainen pienyrittäjyys (nanokorporaatit) ja yhteistyöverkostot toimivat monien mielestä tämän uuden talouden ja ajan vetureina. Ja käyttäjien ja kuluttajien rooli innovaatioiden luomisessa nousee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi yritysten omien tuotekehittelijöiden rinnalle. Keskeisiä menestystekijöitä uudessa taloudessa ovat myös uusien tarpeiden ja luovan tuotannon ymmärtäminen, avoimiin verkostoihin nojaava arvonmuodostuslogiikka, ajattelutyön tuottavuus, uudenlainen ihmiskäsitys ja sitä tukevat johtamismallit. Mitä tämä tarkoittaa koulutuksen ja erityisesti teknisen ammatillisen koulutuksen osalta? Onko tulevaisuuden insinöörit erilaisia? Uusi aika tuo uusia haasteita ja uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden osaajalle Tulevaisuus tuo mukanaan paljon uusia haasteita työelämään ja sitä kautta myös ammatilliseen koulutukseen. Työn epävarmuus ja pätkätöiden määrä kasvaa. Hyväkin peruskoulutus on vain laukaisualusta, ei tae työpaikalle. Urakehitys ei ole enää selkeä urapolku ylöspäin organisaatiossa. Osa ammateista häviää automaation myötä tai ne ulkoistetaan halvemman työvoiman maihin ja lähelle kasvia markkinoita. Perusammattitaitojen lisäksi tarvitaan yhä enemmän kokonaisuuden ja kompleksisuuden hallintaa, yhtä aikaa monialaisuutta (jopa poikkitieteellisyyttä) ja jonkun alan syvää osaamista sekä systeemistä ajattelua. Tulevaisuuden osaajien menestymisessä on keskeistä myös proaktiivinen ote: tulevaisuuden ennakointi, visiointi ja jatkuva osaamisen uusiutuminen on kaikkien työntekijöiden arkipäivää. Verkostotalous korostaa sekä yksin että yhdessä työskentelyn tärkeyttä. Kasvava virtuaalisuus luo uusia vapauksia, mutta ei poista tärkeyttä kasvotusten kommunikointiin. Eettisyys, arvot, luottamus ja luova työn/elämän ote ovat monilla elinkeinoelämän aloilla öljyäkin kalliimpaa tulevaisuuden talouden pyörittämisessä. Itsetuntemus, itsensä johtaminen ja työllistäminen - uudenlainen yrittäjyys - tuo uusia toimeentulon mahdollisuuksia jatkossa. Työuupumisen vaara vaanii yhä useampia, joten kestävän tasapainon luominen työn ja vapaa-ajan välille on sekä työssä menestymisen että koko arjen elämän kulmakivi jatkossa.

3 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) Tulevaisuus tuo myös uusia mahdollisuuksia. Monet ammatit säilyvät, mutta muuttavat muotoaan. Palvelujen ulkoistaminen ja julkisen sektorin uudistaminen avaa paljon uusia mahdollisuuksia myös uusyrittäjyyteen. Virtuaalisuus luo työpaikan ja ajan vapautta. Kasvava ajattelutyön rooli vaatii uudenlaista henkistä energiaa ja sitä tukevia palveluita. Ikä ei ole uuden oppimisen esteenä. Monet ihmiset löytävätkin uuden, jopa valoisamman tulevaisuuden kakkos- tai kolmoselämään astuttuaan. Ajan hengen ja tarpeiden aistiminen ensimmäisten joukossa avaa uusia mahdollisuuksia. Oma pää on tärkein pääoma Mielenkiintoista on, että tämän uuden kasvutalouden päätuotannontekijä, inhimillinen pääoma, näyttäisi asustavan korviemme välissä tehtaiden (tai luonnonresurssien) sijaan. Tulevaisuuden menestymisen eväänä yksilöiden osalta onkin oman pään pääomasta huolehtiminen. Erityisesti aivo- ja ajattelutyö sekä uudenlaiset arjen hyvinvointipalvelut ovat tulevaisuuden aineettoman verkostotalouden ja sitä tukevan yhteiskunnan kantava ydin. Aivo- ja hoivatyöntekijöiden kilpailukyvyssä korostuvat ajantasaisten tietojen ja taitojen ohella fyysinen, psyykkinen ja henkinen hyvinvointi. Näin ollen ihmisten kokonaisvaltainen arjen hyvinvointi onkin se perusta, jonka varaan tulevaisuutemme vaurauden ja hyvinvoinnin rakentaminen yhä enemmän tulee rakentumaan. Aiheellista onkin kysyä, miten tästä pääomasta huolehditaan tänä päivänä suomalaisessa taloudessa ja yhteiskunnassa. Miten tämän uuden avainpääoman rooli korostuu myös koulutuksessa? Miten tekniikan & insinöörikoulutuksen voisi pelastaa? Murros on aina suuri haaste mutta myös suuri mahdollisuus Meneillään oleva työelämän, talouden ja yhteiskunnan murros saattaa olla vielä syvempi kuin mitä teknologiavallankumoukset ovat normaalisti aiheuttaneet. Rohkeimmat väittävät, että meneillään oleva murros voisi olla jopa samaa suuruusluokkaa kuin siirtyminen maatalousaikakaudelta teolliselle aikakaudelle, joka käynnistyi yli vuotta sitten. Kvartaalitalouden lukulasien sijasta tarvitsemmekin mieluummin kaukoputkea murroksen ja tulevaisuuden jatkumon ymmärtämiseen. Vaurauden ja hyvinvoinnin perustana oleva uusi talouskasvu on haasteellinen, joidenkin asiantuntijoiden mukaan lähes mahdotonta aikaansaada, ellei talouden ja yhteiskunnan arvot, periaatteet, rakenteet sekä toimintalogiikka muutu ratkaisevasti. Avainkysymys onkin: mikä on se uusi näkökulma ja arvopohja, jonka varaan uudet talous- ja yhteiskuntamallit tulisi rakentaa? Kuka tai ketkä toimivat edelläkävijöinä tässä kehityksessä? Vuosisatoja vallalla ollut teollisen ajan logiikka poikkeaa perusteiltaan tulevaisuuden kasvutalouden, aineettoman verkostotalouden logiikasta. Teollisen ajattelun keskiössä on ollut suuruuden ekonomiaan perustuva aineellinen tavaratuotanto (tehtaat, suuruuden ekonomia, hierarkiarakenteet). Teollinen tuotannossa keskeisessä roolissa on ollut lineaarinen ajattelu, teknologia ja sen kautta saavutettu tuottavuuden nousu, toiminnallinen laatu. Ihmiset ovat siinä ajattelumallissa olleet tärkeitä mutta korvattavissa olevia resursseja (vrt. Human Resources). Tulevaisuuden aineettomassa, tietämykseen, luovuuteen perustuvassa verkostotaloudessa taas osaava ihminen/työntekijä ei ole enää kustannus ja resurssi, vaan itse arvonmuodostuksen ydin, tärkein pääoma ja tuotannontekijä (Human Capital). Jatkossa arvonmuodostuksen ytimessä on yhä enemmän ihmisten tunteet, luovuus, arvot, eettisyys ja esteettisyys. Tulevaisuuden menestyminen edellyttää näkökulmamuutosta: ihmisen tuomista keskiöön Tulevaisuuden työssä ihmisten innovointikyky, korkeatasoinen työsuoritus, motivaatio ja työssä jaksaminen vaativat ajantasaisten tietojen ja taitojen ohella sekä fyysistä, psyykkistä että ennen kaikkea myös henkistä hyvinvointia. Näin ollen ihmisten kokonaisvaltainen arjen hyvinvointi ja eri roolien (työ, kuluttaja, kansalainen, privaatti) tasapaino on se perusta, jonka varaan tulevaisuutemme vaurauden, hyvinvoinnin ja palvelujen rakentamisen tulisi nojata. Osaajien ja osaamisen ohella menestyksen perustana on sosiaalinen pääoma,

4 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) luottamukseen perustuvat verkostot, jotka ovat uusi dynaaminen tehdasmiljöö. Ympäristön vaatiman muutosherkkyyden takaa uudenlainen osaajaverkostojen tuoma pienuuden ja ketteryyden ekonomia. Vallalla olevat teollisen ajan tuotannontekijät eivät suinkaan katoa, mutta niiden suhteellinen merkitys taloudessa vähenee. Tarvitsemme uuden näkökulman tulevaisuuden menestymisen ja vaurauden pohjaksi. Henkisen ja sosiaalisen pääoman siirtyminen talouden tärkeimmiksi tuotannontekijöiksi vaatii uutta yhteiskunta- ja talousjärjestystä sekä niihin pohjautuvia uudenlaisia mekanismeja, mittareita, johtamismalleja, palveluita ja koulutusperustaa. Väistyvän teollisen aikakauden mallit toimivat vielä tietyltä osin hetken, mutta tulevaisuudessa menestyminen edellyttää, että osaava ihminen verkostoineen (mm. perhe) asetetaan sekä talouden, organisaatioiden että koko yhteiskunnan keskiöön. Siihen pakottavat taloudellisten haasteiden lisäksi myös yhteiskunnalliset sekä etenkin ihmiseen ja ihmisyyteen liittyvät haasteet. Näkökulman muutos talous/järjestelmäkeskeisyydestä ihmis/perhe/verkostokeskeisyyteen on perustavanlaatuinen. Se tarjoaa aivan uudenlaisen vaihtoehdon ja mahdollisuuden - tulevaisuutemme rakentamiseksi niin taloudessa, yhteiskunnassa kuin ihmisten arjen hyvinvoinnissa. Kuka paremman huomisen tiennäyttäjäksi - pelastajaksi? Suomesta arjen hyvinvoinnin tiennäyttäjä? Työelämän murros syvenee kaikissa teollistuneissa maissa. Sen vaikutukset näkyvät hyvin monella tapaa taloudessa ja yhteiskunnassa. Yhä selkeämmin alkaa korostua ristiriita ihmisten arvostuksen sekä talouden ja yhteiskunnan todellisuuden välillä. Suomi on pieni maa eikä voi enää menestyä enää vain teollisen ajan suuruuden ekonomialla. Globaalin kilpailun menestymisen ylivertaisuustekijöitä on haettava muulla logiikalla. Tulevaisuuden aineeton verkostotalous ja uudenlaiset, kasvavat, ei-materiaaliset tarpeet tarjoavat tähän loistavan uuden mahdollisuuden. Pienikin maa voi pärjätä ketteryydellä, oikealla fokuksella ja ennen kaikkea edelläkävijyydellä. On ryhdyttävä tiennäyttäjäksi, kun ei muita seuraamalla voi enää pärjätä. Suomesta voitaisiin tehdä edelläkävijä arjen hyvinvoinnissa sekä ihmiskeskeisen yhteiskunta-/talousmallin luojana ja toteuttajana.johtavina innovaatioina siinä olisivat mm. työn ja vapaa-ajan uudenlainen tasapaino ja sitä tukevat tulevaisuuden hyvän arjen palvelut. Meneillään oleva, jopa vuosisatojen syvin murros on suuri haaste ja epäjatkuvuuskohta kaikille yhteiskunnille, myös Suomelle. Joku maa on aina ollut edelläkävijä murrosten vaatimissa uudistuksissa. Voisiko se tällä kertaa olla Suomi? Naisetko tiennäyttäjiä paremman huomisen rakentamisessa uudistamaan jopa tekniikan? Voisiko paremman huomisen rakentaminen lähteä liikkeelle naisista? Voisiko juuri naiset olla luomassa aivan uudenlaisia tuulia myös tekniikan perinteisiin ajattelumalleihin Miksei voisi? Tekniikka on tyypillisesti ollut miesten ala. Vain rohkeimmat naiset ovat uskaltautuneet astua tähän miehiseen tekniikan maailmaan. Jo hyvin varhain hankitut mielikuvat, asenteet, ennakkoluulot on olleet monen naisen tekniikan koulutuksen esteenä. Vain harvoin jos koskaan naisinsinööri on ollut pääosassa rakkausromaaneissa tai menestyneissä tv-sarjoissa. Muilta aloilta vastaavia malleja löytyy runsain määrin (mm. lääkärit, lakinaiset). Kotiympäristö, koulu- ja kaveripiiri on viimeistään häivyttänyt tekniikan mahdollisuuden realistisena ammatinvalintana. Luonnontieteiden ja matematiikan vahvan pohjan valinta peruskoulussa on edellyttänyt tiettyä rohkeutta tytöiltä. Nuoret joutuvat valitsemaan ammatillisen polun perustaan liittyvät vaihtoehdot vaiheessa missä mielikuvat työelämästä ovat vielä liian kaukaiset. Jos lukion valinnat eivät tue matemaattista polkua, paluu tekniikan pariin on lähes mahdotonta myöhemmin. Vaikka mielenkiinto alaa kohtaa heräisi. Entäpä nyt? Tarjoaako suuri työelämän murros aivan uuden lähtökohdan ja mahdollisuuden naisille? Houkuttelisiko paremman ihmislähtöisen ja eettisesi kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen myös naiset sankoin joukoin

5 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) mukaan tekniikan kehitykseen? Nyt on mahdollisuuksien ikkuna avoinna. Tekniikka on tärkeä tekijä tulevaisuuden menestymisessä. Mutta sen asettaminen oikeaan asemaan - välineen rooliin päämäärän sijasta - voisi olla naisten innostuksen ja motivaation houkutin tekniikan alalle. Tällainen, uuden näkökulman ja arvopohjan omaava tekniikan päämäärä voisi houkutella mukaan myös lahjakkaimmat naisvoimavarat. Naiset voisivat uudenlaisen laajaalaisuuden tai/ja aineettoman arvonmuodostuksen kautta olla ottamassa jopa aktiivisemman roolin tekniikan uudistajana tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Paitsi nuorisokoulutuksessa naisten uudenlainen rooli olisi hyvä nähdä myös teknisten alojen aikuiskoulutuksessa. Monen mielestä juuri naiset ovat joutuneet venymään työelämän paineen alla eniten. Naisten vastuulla on vieläkin usein perheen arjen pyörittäminen, missä tämän päivän (työ)elämän haasteet ja ristiriidat purkautuvat. Naisten herkkyys ja arvomaailma saattavat antaa etulyöntiaseman myös ajan hengen epäkohtien aistimiseen. Naisissa on myös tunnetusti sitkeyttä ja voimaa - varsinkin kun he verkottuvat. Moni työelämässä arvoristiriitoihin ja arjen karuselliin pyörittämiseen kyllästynyt nainen on jo omalla esimerkillään näyttänyt tietä uudenlaiselle ihmiskeskeisemmälle elämänpolulleen. Tähän uuteen elämänvaiheeseen liittyy usein halu kehittää itseään ammatillisen koulutuksen kautta. Voisiko uudenlainen tekniikan aikuiskoulutus tarjota toista elämänuraa harkitseville naisille houkuttelevan vaihtoehdon? Tekniikan ja oman aiemman työkokemuksen ja koulutuksen linkittäminen voisi luoda aivan uudenlaisia osaamisprofiileja, jotka tarjoaisivat palkkatyön ohella myös houkuttelevia yrittäjyysmahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ja niitähän me Suomessa nyt kovasti kaipaamme. Tulevaisuus ei tule annettuna, se on tehtävä itse - tänään. Jokainen meistä voi vaikuttaa tulevaisuuden muotoutumiseen yksittäisinä ihmisinä, yhteisöjen jäseninä, työntekijöinä, kansalaisina - tai kouluttajina. Onko meillä rohkeutta ryhtyä edelläkävijöiksi ja kehittää meille tekniikan avulla uudenlaisia tulevaisuuden tuotteita ja palveluita, joissa ohjaavana tekijänä on juuri ihmislähtöisyys ja luonnon arvostaminen kestävän kehityksen keinoin. Haluamme jättää sen myötä hyvän elämänjalanjäljen jälkipolville ja luonnolle. Avainlähteitä Kautto-Koivula, K. & Huhtaniemi, M.; Rengistä Isännäksi. Edita 2006 Perez, C.; Technological Revolutions and Financial Capital. Edward Elgar Publishing Moisio, E.; Huuhtanen H.; Arki hallussa? Työterveyslaitos. Työ ja Ihminen tutkimusraportti, Tampereen yliopistopaino, 2007 Räikkönen, T.; Työn tulevaisuus, Työterveyslaitos, 2006

SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma

SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma Lähtökohdat Megatrendit Talouskriisi Globalisaation 2.vaihe Väestön ikääntyminen Ilmastomuutos Suomen menestysmalli on vakavasti uhattuna Perinteinen teollinen

Lisätiedot

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Vapaa-ajan tuotekulttuuri Kestävän tuotekulttuurin toteutuessa kuluttajien on mahdollista

Lisätiedot

Kestävä käsityö muutosvoimana. Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto Kestävä käsityömuotoilu seminaari 23.9.2009

Kestävä käsityö muutosvoimana. Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto Kestävä käsityömuotoilu seminaari 23.9.2009 Kestävä käsityö muutosvoimana Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto Kestävä käsityömuotoilu seminaari 23.9.2009 Muutospaineita syntymässä Ilmaston lämpeneminen (hiilijalanjälki) Luonnonvarojen

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Miten luovuus ja innovatiivisuus liittyvät julkiseen sektoriin? Hallituksen tahtotila: Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea

Lisätiedot

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi Työssä oppiminen Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Toimintaympäristön raju muutos Olemme murtautumassa teollisen ajan taloudesta informaatioyhteiskunnan kautta verkostoyhteiskuntaan. Talous globalisoituu

Lisätiedot

Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia

Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia Ilpo Hanhijoki 30.3.2012 Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia Alueiden ennakointiseminaari Porissa 29. - 30.3.2012 Ammattirakenne Työllisten määrä ammattiryhmittäin tai ammattiryhmien

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011 Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö sivu 2 Sisältö sivu 3 Esityksen tarkoitus

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä

Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä Taito 2016 - Oppimisen ydintä etsimässä Tampere 11.5.2016 Pirjo Ståhle Tietojohtamisen professori Aalto-yliopisto Elintaso 16 kertaa korkeampi Elinaika

Lisätiedot

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET 2017 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ: POHJOISMAISUUS MUUTOKSESSA Asumme maissa, jotka kuuluvat kaikin tavoin maailman hienoimpiin. Olemme vapaita, onnellisia ja

Lisätiedot

Minkälainen on huomisen osaaja?

Minkälainen on huomisen osaaja? Minkälainen on huomisen osaaja? Kaisa Vikkula Ekonomipäivä 30.11.2006 Elämme keskellä murrosta Muutoksen vauhdittajat Globalisaatio ja säätelyn purkaminen Informaatio- ja viestintäteknologian nousu Seuraukset

Lisätiedot

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta Vaikuttava kaksivaiheinen tulevaisuusselonteko Teemana työn murros ja tulevaisuuden työ 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta Vaikuttava kaksivaiheinen tulevaisuusselonteko Teemana työn murros ja tulevaisuuden työ 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki 15.11.2012 Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL YLEISESTÄ TAUSTATILANTEESTA Meneillään suomalaisen talouden ja yhteiskunnan murros

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Joustavat polut kohti tulevaisuuden työelämää

Joustavat polut kohti tulevaisuuden työelämää Joustavat polut kohti tulevaisuuden työelämää KTT, yritysfuturologi Tarja Meristö FuturesLab CoFi, Laurea yliopettaja, hyvinvointi- ja liiketoimintaosaaminen 26.3.2014 Tulevaisuusfoorumi 3 www.laurea.fi

Lisätiedot

Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla

Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 1.-2. 10.2009 Joensuu Minna Isoaho, KTM Fountain Park Fellow Stratebility Oy Tausta näkemysten takana 1. Rohkea

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN ARKI VOIDAANKO KATISKA PURKAA? Jarl Spoof Johtava sosiaalityöntekijä

SOSIAALITYÖN ARKI VOIDAANKO KATISKA PURKAA? Jarl Spoof Johtava sosiaalityöntekijä SOSIAALITYÖN ARKI VOIDAANKO KATISKA PURKAA? Jarl Spoof Johtava sosiaalityöntekijä SOSIAALITYÖN MERKITYS YHTEISKUNNALLE - Aikuissosiaalityöllä suuri merkitys hyvinvoinnin ja integraation kannalta - Kannattelee

Lisätiedot

Miehen paikka, omaishoitoa miesten näkökulmasta seminaari 8.4.2014 Tampere

Miehen paikka, omaishoitoa miesten näkökulmasta seminaari 8.4.2014 Tampere Miehen paikka, omaishoitoa miesten näkökulmasta seminaari 8.4.2014 Tampere Tarve toimia! Toiminta on yhtä tärkeää kuin ruoka ja juoma. Jokaisella tulisi olla fyysistä ja henkistä toimintaa, josta nauttii

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Valta koneille. K-E Michelsen 11.6.2015 15.6.2015 1

Valta koneille. K-E Michelsen 11.6.2015 15.6.2015 1 Valta koneille K-E Michelsen 11.6.2015 15.6.2015 1 - Tämän päivän ehkä suurin yksittäinen kysymys tulevaisuuden työmarkkinoille on koneen ja ihmisen välinen työnjako Kaksi kuvaa Auguste Rodinin veistoksesta

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

Uusien työnteon muotojen ja työpaikkojen löytäminen miten auttaa työkyvyttömyyden torjumisessa?

Uusien työnteon muotojen ja työpaikkojen löytäminen miten auttaa työkyvyttömyyden torjumisessa? Uusien työnteon muotojen ja työpaikkojen löytäminen miten auttaa työkyvyttömyyden torjumisessa? Timo Lindholm 5.5.2015 Talouden tuotannontekijöiden kolmijako Väinö Linnan mukaan (1) suo (2) kuokka ja (3)

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Kaikkien osaaminen käyttöön

Kaikkien osaaminen käyttöön Kaikkien osaaminen käyttöön miksi aihe on Sitralle ja Suomelle keskeinen ja miten Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailu vie asiaa eteenpäin? Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 13.12.2016 Kaikkien osaaminen

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ - Yksinyrittäminen vai verkostoyrittäjyys? Kuopio Tuija Toivola KTT, tutkimuspäällikkö SISÄLTÖ Miksi uusia toimintamalleja yrittäjyyteen? Mitä on

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille?

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Maailman Alzheimer -päivän muistiseminaari 20.9.2013 Seminaarin teema: Välitä Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu KESTÄVÄ

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Menestyvät yliopistot Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Laadukkaat yliopistot tärkeä kilpailukykytekijä Elinkeinoelämälle ja koko Suomelle laadukas ja

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Risto Hietala 10.11.2009 Miksi Valio Olo? Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Valio-konsernin visio 2015 määrittää vahvasti Valion tahtotilaa Valio on alansa johtava brändi Suomessa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA

Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA 7.9.2016 Kansan, maan ja työn vuotuisen tuoton arvoa ei voida lisätä millään muulla keinolla kuin lisäämällä joko sen tuottavien työläisten

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiassa VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiassa VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiassa VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta 3.10.2017 Paula Laine Johtaja, ennakointi ja strategia Sitra

Lisätiedot

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta 1. Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen vientituloja,

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Foresight Friday Kohti jaettua ymmärrystä suomalaisen työn tulevaisuudesta

Foresight Friday Kohti jaettua ymmärrystä suomalaisen työn tulevaisuudesta Foresight Friday 3.3.2017 Kohti jaettua ymmärrystä suomalaisen työn tulevaisuudesta #FSightFriday #ennakointi #tulevaisuudentyö @Tyontulevaisuus @VTTFinland @Ennakointi @SitraFund Ohjelma Tulevaisuusselonteko

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Nuoret ja työ Nuorisobarometrien valossa. "Polkuja kohti uudenlaista työtä" TAMPERE Sami Myllyniemi

Nuoret ja työ Nuorisobarometrien valossa. Polkuja kohti uudenlaista työtä TAMPERE Sami Myllyniemi Nuoret ja työ Nuorisobarometrien valossa "Polkuja kohti uudenlaista työtä" 28.4.2017 TAMPERE Sami Myllyniemi TAUSTAA Nuorisobarometri: Nuoran vuosittainen kyselytutkimus vuodesta 1994 alkaen, vuodesta

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuvan haasteet muutoksessa Tilanne Asiakkaat Uusi suunta, Vanhasta luopuminen

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Miten kestävää hyvinvointia voidaan edistää hyvinvointitalouden avulla? Timo Hämäläinen, Ph.D., Dos., johtava asiantuntija

Miten kestävää hyvinvointia voidaan edistää hyvinvointitalouden avulla? Timo Hämäläinen, Ph.D., Dos., johtava asiantuntija Miten kestävää hyvinvointia voidaan edistää hyvinvointitalouden avulla? Timo Hämäläinen, Ph.D., Dos., johtava asiantuntija Sitran lausunto Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle 21.4.2017 Suomalainen hyvinvointikäsitys

Lisätiedot

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15)

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Aluksi Ainoa tapa ennustaa tulevaisuutta, on keksiä se (Alan Kay) Tulevaisuus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä. Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg

Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä. Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg Esityksen sisältö Mistä lähdettiin liikkeelle? Uudet tuulet alkavat puhaltaa... Missä mennään nyt? Osuuskuntatrendejä

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston esiselvitys 4 Osaamisen merkitys työvoimavarojen, JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtaminen: Jatkuvan uudistumisen haaste

Tulevaisuuden johtaminen: Jatkuvan uudistumisen haaste Tulevaisuuden johtaminen: Jatkuvan uudistumisen haaste - Toimintaympäristön yhä nopeampi muutos: verkostotalouden viitekehykseen siirtyminen - Hajautunut tieto, osaaminen ja älykkyys - Johtamisen innovaatio:

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen lähiturvallisuus 3STO Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti 23.01.2013 Tulevaisuuden usko Minkälaisena näet tulevaisuuden? Uskotko, että saat tukea ja apua, jos sitä tarvitset? Sosiaalinen

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana

Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana Tuija Oikarinen, Suvi Konsti-Laakso, Virpi Koskela & Helinä Melkas Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Suuret odotukset Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Miksi jokaisen osaaminen pitäisi saada hyödynnettyä?

Miksi jokaisen osaaminen pitäisi saada hyödynnettyä? 15.3. MAAHANMUUTTAJAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Miksi jokaisen osaaminen pitäisi saada hyödynnettyä? Kalle Nieminen, asiantuntija Miksi jokaisen osaaminen pitäisi saada hyödynnettyä? Megatrendit Kestävyyskriisi

Lisätiedot

Aineeton pääoma avain menestykseen

Aineeton pääoma avain menestykseen TEKES projekti: Aineeton pääoma kansainvälisessä vertailussa, jatkoa INNODRIVE EU 7. puiteohjelma projektille Hannu Piekkola Aineeton pääoma avain menestykseen 10.11.2011 Tekes Seminaari AINEETON PÄÄOMA

Lisätiedot

Eveliina Salonen. INTUITIO Ja TUNTEET. johtamisen ytimessä. Alma Talent Helsinki 2017

Eveliina Salonen. INTUITIO Ja TUNTEET. johtamisen ytimessä. Alma Talent Helsinki 2017 Eveliina Salonen INTUITIO Ja TUNTEET johtamisen ytimessä Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa INTUITIO JA TUNTEET johtamisen ytimessä Alma Talent Shopista: https://shop.almatalent.fi Copyright 2017 Talentum

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros: kolme näkökulmaa 1. Teollisuuden murros: uudet teknologiat sekä tuhoavat että luovat uutta 2. Politiikan murros: poliittiset

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Kaupan työ ja tulevaisuus 4.11.2009 Finlandia -talo Ami-säätiö, Amiedu Timo Karkola Johtaja, rehtori Kaupan työ,, kauppa ja työ,, myyjä Vuosi 2006 Näyttömuotoisesta

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen Timo Lindholm / Sitra 22.8.2017 Lähtökohdat - Globaalit ilmiöt muokkaavat työelämää hävittävät ja luovat töitä. - Työn murroksen

Lisätiedot

Työelämän osaamistarpeet ja muutostrendit

Työelämän osaamistarpeet ja muutostrendit 3.4.2017 Koulutuksen kärki kohti osuvaa työllistymistä Työelämän osaamistarpeet ja muutostrendit Milma Arola, Työelämän taitekohdat Lahja Suomelle Eduskunta perusti Sitran lahjaksi 50-vuotiaalle itsenäiselle

Lisätiedot