Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 337/ /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 19.03.2013. 21 Asianro 337/00.02.03/2013"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) 21 Asianro 337/ /2013 Viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 14 Alemman viranomaisen päättämän asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, sen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja kukin erikseen. Sama oikeus ottamiseen on henkilöstöpäälliköllä niiden viranhaltijapäätösten osalta, jotka koskevat palvelusuhteeseen ottamista tai palvelusuhteen ehtoja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Asian ottamisesta johtokunnan alaisen viranomaisen tekemästä päätöksestä voi päättää johtokunta, sen puheenjohtaja tai johtokunnan esittelijä. Hallintosääntö 15 Kaupungin viranomaisen on kuuden päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamisesta ilmoitettava kaupunginhallitukselle, lautakunnalle tai johtokunnalle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan käsiteltäväksi. Palvelussuhteeseen ottamisesta koskeva päätös on kuuden päivän kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava henkilöstöpäällikölle. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa. Päätös voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jos asian luonne tai kiireellisyys sitä vaatii. Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan päätökset: Hankinta- ym. sopimukset : - Sopimus yhteisen lastensuojelun professorin määräaikaisen työsuhteen jatkamisesta ja rahoittamisesta Kuopion kaupungin ja Itä-Suomen yliopistonvälillä ( ) -Varajäsenen nimeäminen ohjausryhmään /EAKR-hankkeen Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskuksen luominen Kuopioon ( /2013) -Varahenkilösairaanhoitajien valinta Perusturvan palvelualueelle ( ) -Lähihoitajan (varahenkilö) tehtävien täyttäminen perusturvan palvelualueella ( ) -Arkistoijan (50 %) toistaiseksi voimassa olevan tehtävän täyttäminen ( )

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (2) -Arkistoijan (100%) toistaiseksi voimassa olevan tehtävän täyttäminen ( ) -Ylihoitajan viransijaisuus ( ) -Siirto Leväsen palvelukeskuksen osasto 3:lta Harjulan sairaalan osasto 1:n sairaanhoitajan tehtävään ( ) -Ehkäisevän päihdehuollon kahden ohjaajan ja päihdekuntoutujien asumisen tuen tehtävän siirto ( ) -Kahden sosiaalityöntekijän siirtäminen vanhus- ja vammaispalveluista aikuissosiaalityöhön alkaen Hoivajohtaja Mari Antikainen päätökset: Hankinta- ym. sopimukset: -Lisäpalvelun hankinta Promana Ltd Oy:ltä / Laskentamallien laatiminen palvelutarpeen arvioinnin, palvelujen tuen määrien ja asiakkaiden hoitoisuuksien sekä palvelusetelien näkökulmista ( ) - Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluprosessit 2013/ kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen työntekijäorganisaatio alkaen( ) - Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluprosessit 2013 / vanhusten palveluohjausyksikön työntekijäorganisaatio alkaen( ) - Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluprosessit 2013/ vanhusten hoivapalveluiden työntekijäorganisaatio alkaen ( ) - Mainio Vire Oy:n Hoitokoti Arwola Oy:n hinnat alkaen ( ) - Caritas-Säätiön vanhusten tehostetun asumispalvelun hinnat palvelukoti Willa Lupiinissa alkaen ( ) - Aapelikoti Oy:n hinnat alkaen ( ) - Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n hinnat alkaen ( ) - Kuurojen palvelusäätiön Palvelukeskus Runola Oy:n hinnat alkaen ( ) - Kehitysvammaisten asumispalvelujen hinnantarkistukset 2013 / Vehkakoti Ay:n hinnat alkaen ( ) - Vammaispalvelulain mukaisen asumispalvelun hinnantarkistus vuodelle 2013 / Attendo Oy:n Pirtinkaaren palvelukodin hinnat alkaen ( ) - Kehitysvammaisten asumispalvelun hinnantarkistus 2013 /Hoitokoti Poppelin hinnat alkaen ( ) - Kehitysvammaisten asumispalvelujen hinnantarkistus 2013/ Attendo Oy:n Pirtinkaaren hinnat alkaen ( ) - Kehitysvammaisten asumispalvelun hinnantarkistus /Kivisalmen hoitokodin hinta alkaen ( ) - Kehitysvammaisten asumispalvelu hinnantarkistus 2013 /Hoivakoti Mantelin hinnat 2013 alkaen ( ) - Kehitysvammaisten asumispalvelun hinnantarkistus 2013/ Perhekoti Su0malaisen hinnat 2013 alkaen ( ) - Kehitysvammaisten asumispalvelujen hinnantarkistus /Matti ja Liisa kodin hinta alkaen ( ) - Kehitysvammaisten asumispalvelujen hinnantarkistus /Muurutvirran hoitokodin hinta alkaen ( )

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (3) - Kehitysvammaisten asumispalvelut hinnantarkistus /Palvelukeskus Kotipesä Oy:n hinta alkaen ( ) - Vanhusten ja vammaisten perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset 2013 ( ) - Mediverkko Oy:n pitkäaikaishoidon ja tehostetun asumispalvelun hinnat alkaen ( ) -Tutkimuslupa/Sosiokulttuurista vanhustyötä paikkaamassa. Kohteena kolmeerilaista vanhustyön toimintaympäristöä ( ) -Laitoshuoltajan työsuhteen päättyminen ( ) -Kotihoidon ja hoivan 13 lähihoitajan tehtävän täyttäminen ( ) -Kotihoidon ja hoivan kolmen sairaanhoitajan tehtävän täyttäminen ( ) -Osastonhoitajan viran muuttaminen vanhus- ja vammaispalvelun hyvinvointiteknologiahankkeiden projektipäällikön viraksi alkaen ja viran väliaikainen hoitaminen ajalla ( ) -Geriatrin Erikoislääkärien johtamiskoulutus ( ) -Lähihoitajan työsuhteen päättyminen ( ) Mielenterveysjohtaja Pirjo Saarisen päätökset: Hankinta- ym. sopimukset: -Nilsiän ja Maaningan psykiatrian erikoislääkärin palvelut ( ) -Irtisanoutuminen psykologin tehtävästä ( ) -Irtisanoutuminen sairaanhoitajan tehtävästä ( ) Sosiaalijohtaja Jarmo Rautjärven päätökset: -Tutkimuslupa/Päihteiden käytön nykytila, hoitomenetelmät ja päihdeosaamisen tarveselvitys lastensuojelun avohuollon perhetyössä ( ) - Tutkimuslupa/Lasten ja nuorten osallisuuden toteutumien lastensuojelun käytännössä ( ) -Siirto/sosialityöntekijä ( ) -Kolmen sosiaalityöntekijän viran täyttäminen ( ) -Irtisanoutuminen ( ) -Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen ( ) -Valintapäätöksen ja tehtävän vastaanottoajankohdan vahvistaminen ( ) -Kutsuntalautakuntien jäsenten ja kutsuntalääkäreiden nimeäminen vuodelle 2013 ( ) -Irtisanoutuminen ( ) Vs. terveysjohtaja Tuija Jääskeläisen päätökset: Hankinta- ym. sopimukset:

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (4) -Ostopalvelusopimus /Jalkojenhoitaja /Nilsiän ja Maaningan terveysasemilla ( ) - Ostopalvelusopimus päivystyspalveluista, natiiviröntgentutkimuspalveluista ja ortopantomografiatutkimuksista Maaningan kunnan asukkaille/ Siilinjärven kunta ( ) - Nilsiän röntgentutkimusten asiakasmaksun päivitys myydyille tutkimuksille / ) - Potilasasiakirjojen jäljennösten luovuttaminen tutkimustarkoitukseen/ Prenataalitekijät, varhainen kehitys ja niiden yhteydet psykoosi- ja mielialahäiriöihin (STM/1529/2007, STM 2593/2008) ja THL/355/ /2009, THL1441/ /2010) ( ) - Määrärahan siirto / terveydenhuollon palvelualueen hallintopalvelusihteerin henkilöstökustannukset ( ) -Siirto tekstinkäsittelijän tehtävään Tuusniemen terveysasemalle ( ) -Lähihoitajan vakinaistaminen ( ) -Irtisanoutuminen kouluterveydenhoitajan tehtävästä ( ) - Sairaanhoitajan tehtävän täyttäminen terveydenhuollon palvelualueen sairaalapalveluissa Harjulan sairaalan osastolla 6-7 ( ) - Kolmen sairaanhoitajan tehtävän täyttäminen terveydenhuollon palvelualueen vastaanottoyksikössä ( ) -Delegointipäätös /Nilsiän terveysasema ( ) -Sairaanhoitajan tehtävän täyttäminen terveydenhuollon palvelualueella sairaalapalveluissa ( ) - Sairaanhoitajan tehtävän täyttäminen terveydenhuollon palvelualueella sairaalapalveluissa ( ) - Sairaanhoitajan (varahenkilö) tehtävän täyttäminen terveydenhuollon palvelualueella Maaningan terveysasemalla ( ) - Tehtävän vastaanottoajankohdan vahvistaminen ja lääkärintodistuksen hyväksyminen ( ) - Irtisanoutuminen terveydenhoitajan tehtävästä ( ) - Kahden fysioterapeutin tehtävän täyttäminen terveydenhuollon palvelualueella kuntoutuspalveluissa ( ) - Työsuhteen toteaminen toistaiseksi voimaksi olevaksi /Harjulan sairaala ( ) - Työsuhteen toteaminen toistaiseksi voimassa olevaksi /Harjulan sairaala ( ) - Tehtäväkohtaisen palkan lisä lääkehoidon seurannan vastuusta/ avohoidon vastaanottotoiminnan omahoitajat ( ) - Hallintopalvelusihteerin tehtävän täyttäminen terveydenhuollon palvelualueella avohoidon palveluissa ( ) - Terveyskeskuslääkärin (omahoitaja) viran täyttäminen terveydenhuollon palvelualueen avohoidon vastaanottotoiminnassa ( ) Vs. terveysjohtaja Pertti Lipposen päätökset: -Kahden tekstinkäsittelijän tehtävän täyttäminen terveydenhuollon palvelualueella avohoidon vastaanottotoiminnassa ( ) - Sairaanhoitajan tehtävän vastaanottoajankohdan vahvistaminen ja lääkärintodistuksen hyväksyminen ( )

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) - Sairaanhoitajan tehtävän vastaanottoajankohdan vahvistaminen ja lääkärintodistuksen hyväksyminen ( ) Vs. terveysjohtaja Kalevi Savolaisen päätökset: - Irtisanoutuminen terveydenhoitajan tehtävästä ( ) -Tiimivastaavan korvaus / Suun terveydenhuolto ( ) -Kahden terveydenhoitajan tehtävän täyttäminen terveydenhoitoyksikössä ( ) Vs. ylilääkäri Helena Sarlundin päätökset: -Sairaalapalveluiden johtoryhmän nimeäminen ( ) -Tutkimuslupapyyntö / Suun terveyden huomioiminen diabeetikon hoidonohjauksessa Kuopion kaupungilla ( ) -Videosigmoideskoopin hankinta Harjulan sairaalan poliklinikalle ( ) Ylilääkäri Tuija Jääskeläisen päätökset: -Apulaisylilääkärin sijaisuus/sairaalapalvelut ( ) Ylilääkäri Kalevi Savolaisen päätökset: - Lääkäriesimiehen sijaisen nimeäminen ( ) Ylihammaslääkäri Maija Tullan päätökset: Hankinta- ym. sopimukset: - Ostopalvelu/hammashoitaja/Maaninka ja Nilsiä ( ) - Vuokrahammaslääkäri /Nilsiän hammashoitola ( ) -Suun terveydenhuollon johtoryhmän nimeäminen ( ) -Siirto toimistosihteerin tehtävään ( ) -Irtisanoutuminen erikoishammaslääkärin virasta ( ) -Irtisanoutuminen hammashoitajan tehtävästi ( ) Vammaispalvelupäällikkö Kauko Pursiaisen päätökset: -Kunnan valvottavat kotipalvelun tukipalveluja tuottavat yritykset (ilmoitukset yksityisistä sosiaalipalveluista) ( ) Kotihoidon päällikkö Merja Ylösen päätökset:

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (6) -Sisäiset siirrot,avoin kodinhoitajan tehtävä ( ) - Sisäiset siirrot/vehmersalmen palvelukeskuksen henkilöstön siirto alkaen ( ) Kuntoutuspäällikkö Maija Roineen päätökset: -Työajan muutos ( ) Lastensuojelupäällikkö Marketta Kolarin päätökset: Hankinta- yms. sopimukset: -Kahden auton hankinta huoltoleasing-sopimuksella lastensuojelun perhetyöhön/autovuokraus Scandia Rent Oy ( ) -Auton hankinta huoltoleasing-sopimuksella lastensuojelun sijaishuoltoyksikköön/ Autovuokraus Scandia Rent ( ) -Työnohjaus/Arviointiyksikön sosiaalityöntekijät ( ) -Työnohjaus /Pohjoisen lapsiperheyksikön sosiaalityöntekijät ( ) -Työnohjaus /Sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijät ( ) -Työnohjaus /Kuopion sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät ( ) Terveydenhoidon palvelujen päällikkö Kristiina Mäen päätökset: Hankinta- yms. sopimukset: -Monitoimitulostimen vuokraaminen /Pyörön neuvola ( ) - Tutkimuslupapyyntö /Terveydenhoitajien kokemuksia lasten kaltoinkohtelusta ( Lupa- j a ilmoitusasiat 1 /2013) Valmistelija Jukka Uschanoff puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta päättää, ettei ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7)

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (8)

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (31) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (31) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (31) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15.00 18.37 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. kerros, ltk:n kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 6.3.2015 antama sijaintikunnan lausunto yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00 18.15 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4 krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Toimintasäännössä määrätään johtosääntöjä täydentävästi perusturvan palvelualueen ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (26) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (26) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (26) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00 18.25 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4. krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 107 18.11.2014. 107 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 107 18.11.2014. 107 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 107 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 4/2014. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2015. Itä-Suomen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 67 16.06.2015. 67 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 67 16.06.2015. 67 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 67 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja TE-palvelujen päätös 5.6.2015 POS/ELY/870/2015, Pohjois-Savon TEtoimiston päätös työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 101 19.11.2013. 101 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 101 19.11.2013. 101 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 101 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2013 /7.11.2013 / Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 2 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 7.2.2011 klo 13.30 13.55 ( 14.25) Saapuvilla olleet et Lasse

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 80 24.09.2013. 80 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 80 24.09.2013. 80 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 80 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös 12.9.2013 POSELY/1244/05.13.05/2013, Pakolaisten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 22.10.2014 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 22.10.2014 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.10.2014 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 51 19.05.2015. 51 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 51 19.05.2015. 51 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 51 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje 27.4.2015 ISAVI/1350/04.02.02/2015, Ilmoitus palvelujen tuottajan osoitteen muutoksesta/kuopion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja POSELY/1134/2014, 7.8.2014 / Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien erityiskustannusten korvaaminen. Kustannuksia

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2012 Sivu 1 26.09.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2012 Sivu 1 26.09.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 26.09.2012 Kokoustiedot Aika 26.09.2012 Keskiviikko klo 15.00-19.25 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 122 16.12.2014. 122 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 122 16.12.2014. 122 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 122 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/2780/05.06.04/2014. Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tuotantolautakunta LIITTEET 27.2.2013 Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 15.5.2012

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 16.30-19.55 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 90 22.10.2013. 90 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 90 22.10.2013. 90 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 90 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 10.10.2013, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan osoitteen muutos / Nutrinet Oy. Uusi osoite

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (18) Perusturva- ja terveyslautakunta 15.04.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (18) Perusturva- ja terveyslautakunta 15.04.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (18) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00 15:26 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4. krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällys TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE... 3 1. Vastaanottotoiminta... 3 2. Suun terveydenhuolto... 4 3. Kuntoutuspalvelut...

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 16.1.2013 14 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk 160113 14 2(15) I YLEISTÄ...3 1 Toimiala/Soveltamisala... 3 2 Toimintatavat... 3 II ORGANISAATIO...4

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2013 Sivu 1 25.09.2013

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2013 Sivu 1 25.09.2013 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2013 Sivu 1 25.09.2013 Kokoustiedot Aika 25.09.2013 Keskiviikko klo 14.00 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS Perusturvan työryhmä 3.4.2007 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN KUNTALIITOSSELVITYS: SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 2 1. Perusturvatoimen

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 6 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 12.5.2009 klo 14.00 15.17 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelut. Terveenä turvallisesti Kuopiossa

Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelut. Terveenä turvallisesti Kuopiossa Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelut Terveenä turvallisesti Kuopiossa Terveyden asialla Kuopiossa on hyvä olla ja elää Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot