Pyhäjoen kunnantalo, kunnanhallituksen huone. Jukkola Jaakon varajäsen. Keskitalo Tarja Nousiainen Matti jäsen Peltoniemi Raino kunnanhall.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhäjoen kunnantalo, kunnanhallituksen huone. Jukkola Jaakon varajäsen. Keskitalo Tarja Nousiainen Matti jäsen Peltoniemi Raino kunnanhall."

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 17:00-19:15 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen Pirkko varapuheenjohtaja Hietala Jukka-Pekka jäsen Impola Anja jäsen Jukkola Jaakko jäsen Keskitalo Tarja jäsen Nousiainen Matti jäsen Peltoniemi Raino kunnanhall. edustaja Tuuttila Pirkko esittelijä Björn Veikko kiinteistöpäällikkö Läsnä 83 ja 84 esittelyn ajan. Hirvikoski Heikki lämpölaitosjohtaja Läsnä 86 ja 87 esittelyn ajan. Poissa Pahkala Matti kunnanhallituksen pj Soronen Matti kunnanjohtaja Ojanperä Vesa ympäristösihteeri Sarpola Eija ruokapalvelu- ja siivousp. Kestilä Tapani Keskitalo Tarjan varajäsen Sarpola Tuula Helaakoski Matin varajäsen Tuuttila Anna-Liisa Lintunen Pirkon varajäsen Kittilä Esa Hietala J-P:n varajäsen Louhimaa Tyyne Impola Anjan varajäsen Kippola Toni Jukkola Jaakon varajäsen Kotikangas Sauli Nousiainen Matin varajäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT Matti Helaakoski :t Pirkko Tuuttila PÖYTÄKIRJAN Pyhäjoki TARKASTUS Allekirjoitukset Anja Impola Jukka-Pekka Hietala PÖYTÄKIRJA Pyhäjoki YLEISESTI Pyhäjoen kunnantalo, tekninen osasto, maanantaina klo 8: NÄHTÄVÄNÄ

2 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Todistaa PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA

3 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 17:00-19:15 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen valinta Tiedoksi annettavat asiat Rakennusvalvonnan maksuperusteiden täydentäminen Talousarvion toteutuminen Valtatie 8 keskustan risteysalueen liittymäjärjestelyt Pyhäjoen keskustan 221 pääliittymän kohdalla / Tiesuunnitelman nähtäville asettaminen / Liikenneviraston hyväksymispäätös Vesihuoltolain ja MRL:n muutokset , jolla vesihuollon riskejä 224 vähennetään ja valinnanvapautta lisätään jätevesiratkaisuissa 80 VT 8:n kevyen liikenteen väylä välillä Viirre-Etelänkylä VT 8 :n yksityistiejärjestelyt välillä Rannanmäentie-Petäsojantie Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet Kielosaaren alueen infrastruktuuri Saarenalueen korttelien 499, 502, 507, 508 (osa, Kielosaaren alueen) 231 infrastruktuurin hankesuunnitelmat / Urakoiden kilpailuttaminen ja urakkatarjouksen hyväksyminen 85 Pyhäjoen kunnan / Kiinteistö Oy Hourunkosken vuokra-asuntojen 234 asukasopas / Asukasvalintakriteerien päivittäminen 86 Lämpölaitoksen investointitarpeet / Lämpölaitoksen toiminta 237 vuonna 2014 ja investointitarpeet Valtuutettujen aloitteet / Leikkikenttä hankkeen valmistelu / Lisätalousarvio 240 leikkipuiston hanke- suunnitteluun / Suunnittelijan valinta 88 Investointikohteiden / Kaavatiet sekä / Kylätiet toteutettavat suunnitelmat vuodelle

4 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Teknltk 73 Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

5 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta valinta Teknltk 74 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Impola ja Jukka-Pekka Hietala.

6 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tiedoksi annettavat asiat Teknltk 75 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto koskien Limingojan kevyen liiken teen sil lan rakentamista Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on pyytänyt lausuntoa Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien Limingojan kevyen liikenteen sillan rakentamista. Fingrid Oyj:n valtioneuvoston lunastusluvasta voimajohtolinjalle 400 kv Muhos-Ventusneva Fingrid Oyj:n saate lunastusluvasta Kalajoki-Siikajoki 400 kv johtohankkeen tarvitsemaa johtoka tua varten. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen päätös /POPELY Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kirje toimitettviasta alueidenkäyttöä koskevista aineistoista /POPELY. Ely-keskus on siirtymässä sähköiseen asiakirjanhallintaan. Ympäristöministeriön ja Suomen kuntaliiton kuntakohtainen rakennuskanta-ai neisto YM27/629/2014 Helmikuun 2013 maneesionnettomuuden jälkeen ympäristöministeriö käynnisti laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden parantamiseen tähtäävän lainsäädännön valmistelun. Lakiehdotuksesta on tarkoistus pyytää lausuntoja lähiaikoina. Rinnan lainsäädäntövalmistelun kanssa on valmisteltu kuntakohtaista rakennuskanta-aineistoa kuntien viranomaisten käyttöön laajarunkoisista halleista. Ahma Ympäristö Oy:n Pyhäjoen yhteistarkkailu 2013 Yhteenvetoraportti 10724/2014 velvoite tarkkailusta vesistön ja kalataloustarkkai lun osal ta vuodelta Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

7 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Rakennusvalvonnan maksuperusteiden täydentäminen Teknltk 76 Tekninen lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt 124 Raahen seutukunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viran omais tehtä vistä suo ritettavat maksut alkaen. Hinnasto on tullut voimaan al kaen. Hinnastosta puuttuu toimistohenkilöstöltä pyydetyt selvityspyynnöt kos kien mm. vanhoja arkistoituja rakennuslupahakemuksia. Lisätään hinnastoon seuraavat:: - pienet selvityspyynnöt 20 eur / kpl + alv 24% (mm. arkistoitujen rakennuslu pahakemusten haku ja kopiointi yrityksille) - isommat selvityspyynnöt 30 eur / h + alv 24% Hinnat tulevat voimaan alkaen. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

8 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Talousarvion toteutuminen Teknltk 77 Kokouksessa esitetään teknisen lautakunnan talousarvion käyttöpuolen toteutuma mennessä sisäisten ja ulkoisten kustannusten osalta. Yleisperiaate on ollut, että tekninen osasto laatii budjetin ulkoisille kustannuksille ja keskushallinto budjetoi sisäiset kustannukset kaikille hallintokunnille. Koko teknisen lautakunnan osalta toteutumisprosentit U ovat seuraavat: teknisen lautakunnan toimintatuotot ulkoiset 59,6 % teknisen lautakunnan toimintakulut ulkoiset 64,3 % toimintakate 68,9 % Koko teknisen lautakunnan osalta toteutumisprosentit S ovat seuraavat: teknisen lautakunnan toimintatuotot sisäiset 53,5 % teknisen lautakunnan toimintakulut sisäiset 58,5 % toimintakate 50,9 % Koko teknisen lautakunnan osalta toteutumisprosentit U/S ovat seuraavat: teknisen lautakunnan toimintatuotot ulkoiset/sisäiset 56,1 % teknisen lautakunnan toimintakulut ulkoiset/sisäiset 63,3 % toimintakate 154,9 % Kaikki kustannuspaikat ulkoiset /sisäiset eli U/S: 8311 tekninen toimi hallinto tulot 0,0 % menot 55,4 % 8323 kiinteistöjen muodostus tulot 60,0 % menot 578,4 % 8331 liikenneväylät tulot 21,5 % menot 50,6 % 8351 jätehuolto tulot 0,0 % menot 100,0 % 8355 löytöeläimet tulot 0,0 % menot 60,0 % 8362 asunnot tulot 66,5 % menot 99,8 % 8363 teollisuuskiinteistöt tulot 63,3 % menot 29,0 %

9 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta sivistystoimen kiinteistöt tulot 48,0 % menot 61,2 % 8365 sosiaalitoimen kiinteistöt tulot 54,1 % menot 56,0 % 8366 vapaa-aikatoimen kiinteistöt tulot 49,1 % menot 60,0 % 8367 muut julkiset kiinteistöt tulot 58,8 % menot 76,8 % 8368 muut kiinteistöt tulot 55,4 % menot 61,2 % 8371 maa- ja metsätilat tulot 46,1 % menot 83,6 % 8391 talonmiespalvelut tulot 0,2 % menot 54,3 % 8411 ruokapalvelut tulot 59,7 % menot 61,4 % 8412 puhdistuspalvelut tulot 66,8 % menot 71,8 % 8111 rakennusvalvonta tulot 71,0 % menot 55,8 % 8121 ympäristöasiat tulot 17,2 % menot 47,9 % 8211 palo- ja pelastustoimi tulot 0,0 % menot 65,0 % 8322 mittaustoiminta tulot -100 %

10 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta menot 33,5 % 8341 puistojen kunnossapito tulot 50,0 % menot 95,2 % 8342 kalasatamien kunnossapito tulot 76,9 % menot 66,9 % 8343 leikkikenttien kunnossapito tulot 50,0 % menot 1,5 % 8344 liikunta-alueiden kunnossapito tulot 51,6 % menot 53,3 % 8511 lämpölaitos tulot 56,5 % menot 48,5 % Tekninen lautakunta merkitsee selonteon tiedoksi pöytäkirjaan. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

11 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valtatie 8 keskustan risteysalueen liittymäjärjestelyt Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla / Tiesuunnitelman nähtäville asettaminen / Liikenneviraston hyväksymispäätös Teknltk Pyhäjoen kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 53 mukaan tekninen lautakunta hyväksyy kunnan tekniset suunnitelmat. Tekninen lautakunta antaa myös lausunnot teknisistä suunnitelmista. Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus lähettää päivätyn tiesuunnitelman maantielain 503/ :n mukaista käsittelyä varten. Kunnan tulee pitää suunnitelma yleisesti nähtävänä kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Suunnitelman nähtäville asettamisesta sekä tiesuunnitelmaa vastaan kohdistuvien muistutusten tekemistavasta ja - ajasta on kunnan toimesta kuulutettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä suunnitelman vaikutusalueelle leviävässä sanomalehdessä. Suunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava Pyhäjoen kunnan tekniselle lautakunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Tiesuunnitelman mukaan valtatielle rakennetaan kanavointi Annalan maantien (Virastoteo M2) ja Annalankadun (K2) kohdalle, minkä vuoksi joudutaan jatkamaan Pyhäjoen pohjoista alikulukua (S1) ja myös Annalantien alikulkua (S2). Tiesuunnitelmaan kuuluvat myös kevyen liikenteen väylät J3, J4 ja J6 sekä linja-autopysäkkijärjestelyt. Asemakaavan mukaiset kadunosat on merkitty tunnuksella K. Valtien suoja-alue ulotetaan liikennealueen rajaan saakka lukuunottamatta suojaviheralueiden kohtia, missä valtatien suoja-alueen katsotaan ulottuvan 30 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta. Tiesuunnitelmaan sisältyy ylijäämämaiden läjittämiseen tarkoitettu alue tieyhteyksineen karttojen 2.1T ja 3T-2 mukaisesti. Tie- ja katuhankkeen arvioidut kustannukset ovat (alv 0, Mr-indeksi 136,3), josta lunastus- ja korvauskustannukset arviolta , laiteomistajien osuus ja Pyhäjoen kunnan osuus Tekninen lautakunta kuuluttaa Valtatie 8 liikennejärjestelyt Py hä joen kes kus tan pääliittymän kohdalla yleisesti nähtäville välisek si ajak si /503 an ne tun maan tie lain 27 :n pykälän mukaisesti ilmesty väs sä Kuu lu mi set lehdessä, kun nan il moi tus tau lulla ja intenet ilmoitustaululla, kuu lu tus on tä män esi tys lis tan liit tee nä. Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmasta on osoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, mutta ne on toimitettava Pyhäjoen kunnan tekniselle lautakunnalle men nessä. Tekninen lautakunta asettaa Valtatie 8 liikennejärjestelyt Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi kun nan il moi tus tau lulle ja

12 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta kuulut taa jul kisesti Kuulu miset lehdes sä, kun nan il moi tustau lulla ja inter net sivuilla asiasta. Lautakunta hyväksyi esityksen. Teknltk 78 Liikennevirasto ilmoittaa valtatie 8 liittymäjärjestelyjen hyväksymispäätöksestä Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla , päätös 3074/0720/2013. Hankevastaavana toimiva Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus lähetti suunnitelmakansion, hyväksymispäätöksen ja esipainetun kuulutusmallin tiedoksi Pyhäjoen kunnalle , päätös 76/2013/POP/8. Ilmoittamispäätöksessä Ely-keskus toteaa, että yleisistä teistä annetun maa tielain 103 :ään perustuen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus lähettää jäljen nök sen yllämainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä sekä päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja pyytää, että kunta ilmoittaa viipymättä niiden nähtäväksi asettamisesta samassa järjestyksessä kuin kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Päätös ja asiakirjat on pidettävä nähtävillä niitä koskevan kuulutuksen julkipanoajan, jonka jälkeen päätös ja asiakirjat on palautettava Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukseen sekä oheen on liitettävä kuulutus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös. Esityslistan liitteet:: POPELY:n Ilmoitus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä Liikenneviraston tiesuunnitelman hyväksymispäätös Maantielain 103 :n vaatima kuulutus päivämäärällä Tekninen lautakunta 1) merkitsee Liikenneviraston hyväksymispäätöksen tiedoksi pöytäkirjaan 2) hyväksyy kuulutusmallin päivämäärällä ) kuuluttaa päätöksestä Pyhäjoen kunnanvaltuuston hyväksymän tiedotusohjeen mukaisesti päivätty kuulutus julkaistaan lau an tai na jaettavas sa Pyhäjoen Kuulumiset-lehdessä ja samaan ai kaan Pyhä joen kun nan ilmoitustaululla sekä Pyhäjoen kunnan internet-sivujen sähköisellä ilmoitustaululla. Ky sei sellä kuu lu tuk sella Py hä joen kunta il moit taa maantielain 103 :n mu kai sesti val tatie 8 liit ty mä jär jes tely jen tiesuunnitelman hyväk sy misestä Py hä joen keskus tan pää liit ty män koh dalla, päätös asia kir joineen on näh tävillä välisen ajan. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

13 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Liitteet 1 Elyn ilmoitus Liikenneviraston hyväksymispäätös Kuulutus

14 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Vesihuoltolain ja MRL:n muutokset , jolla vesihuollon riskejä vähennetään ja valinnanvapautta lisätään jätevesiratkaisuissa Teknltk 79 Kuntaliitto tiedottaa kuntien teknisiä lautakuntia tasavallan presidentin hyväksymästä vesihuoltolakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdyistä alla olevista muutoksista. Vesihuollon riskejä vähennetään ja valinnanvapautta lisätään jätevesiratkaisuissa Helsinki Kunnat ja vesihuoltolaitokset saavat käyttöönsä uusia keinoja, joilla voidaan vähentää vesihuollon riskejä ja parantaa muun muassa sadevesitulvien hallintaa taajamissa. Tasavallan presi dentti vahvisti tänään tätä koskevat muutokset vesihuoltolakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin. Muutokset tulevat voimaan Vesihuoltoverkostojen osin puutteellinen ylläpito ja riittämätön peruskorjaus ovat Suomessa vakavia ongel mia. Lakimuutoksen jälkeen vesihuoltolaitosten on kartoitettava toimintaansa liittyvät riskit ja varauduttava erilaisiin häiriötilantei siin vesihuoltopalvelujen jat kuvuuden turvaamiseksi. Laitosten taloudenpito ja maksujen käyttö korjausin vestointeihin saatetaan myös nykyistä läpinäkyväm miksi sekä tarkennetaan asiakkaan oikeutta hinnanalennukseen vesihuollon kes keytystilanteissa. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella täsmennetään kunnan tehtäviä taaja mien sade- ja sulamisvesien hallinnassa. Hallintaa halutaan parantaa, koska rankkasateiden ennakoidaan yleistyvän ja päällystettyjen pintojen ala kasvaa. Kaikkia valumavesiä ei voida johtaa putkiviemäreihin. Vesien pidättämiseen, imeyttämiseen ja johtamiseen tulisi käyttää nykyistä enemmän maanpäällisiä ra kenteita kuten avouomia sekä viheralueita. Kunta voisi tarvittaessa kerätä mak suja kiinteistönomistajilta tästä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi. Vesihuoltolain muutoksen jälkeen taajaman ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä ei ole enää tarpeen liittää ve sihuoltolaitoksen verkostoon, jos sen vesihuolto on järjestetty asianmukaisesti ennen kuin kunta on päättänyt laitoksen toiminta-alueesta. Taajaman ulkopuo lella kiinteistö voidaan jättää liittämättä laitoksen viemäriin myös, jos kiinteistöl lä on vain kuivakäymälä. Tarkoituksena on, että laitos varmistaa kiinteistöjen omistajien tarpeen ja halukkuuden vesihuoltoverkostoon liittymiseen ennen ver kostojen rakentamista. Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, maa- ja metsätalousministeriö, p hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö, p , Tekninen lautakunta merkitsee ennakkotiedon lainmuutoksista tiedoksi pöy täkirjaan ja lähettää asian tiedoksi Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

15 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta

16 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta VT 8:n kevyen liikenteen väylä välillä Viirre-Etelänkylä Teknltk 80 Pyhäjoen kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 53 mukaan tekninen lautakunta hyväksyy kunnan tekniset suunnitelmat. Tekninen lautakunta antaa myös lausunnot teknisistä suunnitelmista. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on käynnistämässä tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen : VT 8:n ke vyen liikenteen väylä välillä Viirre-Etelänkylä, tarkem min Rajaniementie - Etelänkyläntie (eteläisempi liittymä). Ely-keskus on valinnut suunnittelijak si Destia Oy:n ja Ely-keskus kuulutti edellä ole vien hank kei den aloituksesta ilmesty neessä Pyhä joen Kuulumiset lehdessä, kunnan il moitustaululla ja sähköisellä ilmoitustaululla. Kokouksessa esitetään Ely-keskuksen päivätty kuulutus. Hankkeen aloituskokous pidetään Pyhäjoen kunnassa. Tekninen lautakunta 1) haluaa saattaa tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle Pyhäjoen kunnan lausuntona, et tä ke vyen lii ken teen väylä jatkuu yhtenäisenä kevyen liikenteen väylänä Hiihtomajantieltä Viirteeseen asti VT 8 rinnalla, asia on otetta va huomioon käynnistyvässä kevyen liikenteen suunnitteluprosessissa. 2) merkitsee tiedoksi pöytäkirjaan VT 8:n kevyen lii ken teen väylän tiesuunnit te lun vireilletulon vä lil lä Viirre-Etelänkylä. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

17 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta VT 8 :n yksityistiejärjestelyt välillä Rannanmäentie-Petäsojantie Teknltk 81 Pyhäjoen kunnanvaltuuston hyväksymän hallin tosäännön 53 mukaan tekninen lautakunta hyväksyy kunnan tekniset suunni telmat. Tekninen lautakunta antaa myös lausunnot teknisistä suunnitelmista. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on käynnistämässä tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen: VT 8:n yksityistiejärjestelyt välillä Rannanmäentie-Petäsojan tie. Ely-keskus on valinnut suunnittelijaksi Destia Oy:n ja Ely-keskus kuulutti edellä olevien hankkeiden aloituksesta ilmestyneessä Pyhäjoen Kuulumiset lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja sähköisellä ilmoitustaululla. Kokouksessa esitetään päivätty Ely-keskuksen kuulutus. Hankkeen aloituskokous pidetään Pyhäjoen kunnassa. Tekninen lautakunta 1) toteaa, että kyseisessä risteyksessä on vilkasta kevyen liikenteen väylän käyttöä (esim. päiväkoti- ja esikouluikäisiä lapsia sekä koululaisia), joi den lii ken neturvallisuudesta on huolehdittava yksityisteiden liikennejärjestelyjä uu del leen suun nitel taessa. 2) merkitsee tiedoksi pöytäkirjaan tiesuunnitelman vireil le tulon VT 8 :n yksi tyis tiejärjestelyjen osalta vä lil lä Rannanmäentie-Petäjäsojantie. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

18 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 28/ /2014 Khall Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta käynnistyy ja etenee kunnanhallituksen antamalla ohjeistuksella ja aikataululla. Liitteenä laadittu esitys laadintaohjeiksi. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa ve rotuksen toteutumista eli v verotulokohdan tasoa. Kunta on käyttänyt ve rotulokohdan arvioinnissa Kuntaliiton verotuloennustelaskuria, joka on osoit tautunut hyväksi työvälineeksi. Valtionosuuksien määrästä (yksikköhin nat) ei vielä ole tarkkaa tietoa. Arvio verotulojen ja valtionosuuksien kehitykses tä on seuraava: Tulot TP 2013 TA 2014 TA 2015 Verot *) yhteisövero kiinteistövero kunnallisvero Yhteensä Valtionosuudet opetustoimi Yhteensä Verorahoitus **) yhteensä ====================================== 2014=toteutuma 1-7 on n =toteutuma 1-7 on n =verotulojen toteutuma 1-7 on n *) v kunnallisvero on arvioitu 20,25 tuloveroprosentin mukaan. **) Vero rahoitus kasvaa arviolta 2,1 %. Tältä pohjalta kunnan toimintakate saa heiketä vuoden 2014 talous arvioon verrattuna 2,1 %. Valtiontalouden vakava epätasapaino johtaa siihen, että kuntien valtionosuutta leikataan. Leikkaus ta pahtuu korottamalla kuntien omarahoitusosuutta. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen seurauksena kunnan saama verotulota saus nousee. Liitteenä laadintaohjeet ja toteutumavertailu 1-6/2014. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvio 2015 ja talous suunnitelma laadintaohjeen valmistelijoille ja hallintokunnille lähetet täväksi ja toi-

19 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta meenpantavaksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Teknltk 82 Kunnanhallituksen antama talousarvioraami vuodelle 2015 tar koit taa käytännössä budjetin karsimista, "säästöbudjetin" tekemistä ver rattuna kulu vaan vuoteen Kun palkat + sosiaalikustannukset ja vanhat eläkeme nope rustei set KuEL:it ajetaan teknisen osaston kustannuspaikoille, ei 1,5%:n nou sus ta jää ka tetta edes tule ville vuoden 2015 energiankorotuksille. "Kunta-alan sopimukset on solmittu ajalle Palkkojen arvioidaan nousevan 0,3 %. Palkat ja henkilöstösivukulut lasketaan keskitetysti ja laskelmat toimitetaan viikolla 36. Toimintakate voi heiketä enintään 2,1 % v talousarvioon verrattuna. Menoraamit osastoittain asetetaan seuraavasti vuoden 2014 talousarviotasoon verrattuna: - Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosasto * Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä + 1,5 % * muu hallinto- ja elinkeino-osasto + 1,5 % - Sivistysosasto + 1,5 % - Tekninen osasto + 1,5 %" Tekninen lautakunta käsittelee oman vastuualueensa talousarvion vuodelle 2015 ja vuosien talousarviosuunnitelman kokouksessaan. Tekninen lautakunta merkitsee kunnanhallituksen antaman talousarvioraamin tiedoksi pöytäkirjaan. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. -

20 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Kielosaaren alueen infrastruktuuri 16/ /2014 Khall Kielosaaren asemakaava on lainvoimainen. Alueelle tulee rakentaa infrastruktuuri. Hankkeen suunnittelu on tapahtunut Pyhäjokisuun Vesi Oy:n tj. Sauli Mankisen johdolla. Hanke on järkevää rakennuttaa yhtenä kokonaisuutena. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n , josta Pyhäjoen kunnan osuus on n ja Pyhäjokisuun Vesi Oy:n n Kustannusarvio ja suunnitteluasiakirjat liitteenä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kielosaaren alueen infrastruktuurin rakentamiseen myönnetään v lisämäärärahaa ja v va ra taan Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Teknltk 83 Valtuusto myönsi Pyhäjoen kunnan osalle lisätalousarviorahaa vuodelle 2014 yh teen sä verottomana Tekninen lautakunta voi käynnistää hankkeen budjetin raameissa kilpailutuksen jälkeen. Tekninen lautakunta merkitsee valtuuton päätöksen tiedoksi pöytäkirjaan. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

21 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Saarenalueen korttelien 499, 502, 507, 508 (osa, Kielosaaren alueen) infrastruktuurin hankesuunnitelmat / Urakoiden kilpailuttaminen ja urakkatarjouksen hyväksyminen Teknltk Saarenalueen korttelien 499, 502, 507, 508 (osa) ts Kielosaaren alueen asemakaa van muu tos- ja laajennus sai lainvoiman ja tuli voimaan kunnan jul kisella kuulutuksella Alueelle on rakennettava kaavatiet ja kunnallistekniikka, valaistus, hulevesiverkostot ja vesi- ja viemäriverkostot. Hankesuunnittelu vastuutettiin Pyhäjokisuun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Sauli Mankiselle. Pyhäjokisuun Vesi Oy:n tekemän hankesuunnitelman kilpailutuksen voitti WSP Fin land Oy, joka on tehnyt infran hankesuunnitelmat. Hanke on järkevintä toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. Hankesuunnitelmien liittenä on WSP:n tekemä kokonaiskustannusarvi n verottomana, josta Pyhäjoen kunnan osuus on n ja Pyhäjokisuun Vesi Oy:n osuus on n Kunnanhallitus esittää kokouksessaan valtuustolle, että Kielosaaren infrastruktuurin rakentamiselle myönnettäisiin v lisätalousarviorahaa ja v varataan Hanke kilpailutetaan yhtenä hankkeena syksyllä 2014, kun valtuustolta on saa tu hy väk sy vä pää tös lisätalousarviorahan osalta. Koska uudet kaavakadut sijaitsevat Pyhäjoen kunnan omistamilla maa-alueilla, ei tiesuunnitelmia ole välttä mätöntä asettaa yleisesti nähtäville, koska haltuunottoja ei tarvitse tehdä. Liitteenä ovat Kielosaaren infrastrukstuutrin hankesuunnitelmat. Tekninen lautakunta merkitsee hankesuunnitelman tiedoksi pöytäkirjaan. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Teknltk 84 Urakkatarjoukset: Urakkatarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa avoimella menettelyllä päivä tyllä tarjouspyynnöllä. Tarjousten jättöaika hankintayksikölle oli klo mennessä. Urakkatarjousten avaustilaisuudesta on tehty avauspöytäkirja päivämäärällä , jo ka on tä män esityslistan liitteenä. Urakoitsijan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka täyttää tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimukset. Halvin kokonaishinta määritetään yhteenlaskettuna kohdista A + B.

22 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tarjous sisältää Saarenalueen asemakaava-alueen katu ja vesihuollon rakenta misen. A) Pyhäjoen kunnan osuus; katurakennustyöt (murs kepintaisiksi kuivatuksi neen ja kaa pe loin tei neen ja va laistuksen kaapelointi ja jalustat) B) Pyhäjokisuun Vesi Oy:n osuuden; vesihuollon rakentamisen Kokonaishinta A+ B yhteensä Arvonlisävero 24 % Kokonaishinta A + B sis alv 24 % Määräaikaan mennessä hyväksytyn urakkatarjouksen jättivät seuraavat ura koit sijat: KK Kanto Oy, Suomen Maastorakentajat Oy ja Pentti Hämeenaho Oy. Halvimman tarjouksen jätti KK Kanto Oy, jonka urakkatarjouksen mukainen erittely on : A) Pyhäjoen kunnan osuus ,00 alv 0 % B) Pyhäjokisuun Vesi Oy:n osuus ,00 alv 0 % Kokonaishinta A+ B ,00 alv 0 % Arvonlisävero 24 % ,40 Kokonaishinta (A + B) +24 % alv ,40 Urakka mahtuu valtuuston myöntämän investointihankkeen lisätalousarvion vuo den 2014 raa miin kokonaisuudessaan ja voidaan to teut taa vuo den 2014 aikana. Pyhäjoen kunta tekee urakkasopimuksen kokonaishinnalla A + B + alv urakkatar jous pyyntöasiakirjojen mukaisesti. Pyhäjoen kunta ja Pyhäjokisuun Vesi Oy te kevät keskenään sopimuksen ja maksuerätaulukon (töiden edistymisen mukaisena). Py hä jo ki suun Vesi Oy:n osuus kokonaishinnasta ( B + alv ) on urak katarjouksen mukaan alv, joka laskutetaan vesiyhtiöltä töiden val miusasteen mukaisena. Työn valvonta: Pyhäjoen kunta palkkaa hankkeelle valvojaksi WSP Finland Oy:n projektipäällikkö Antti J. Karjalaisen. Valvontatarjous sisältää varsinaisen työn valvonnan lisäksi, asiakirjojen laadinnan, työ tur val lisuuskoordinaattorin tehtävät, työmaakokoukset, loppuselvitykset ja vas taan ot to- ja jälkitarkastukset. Valvonnan kokokaiskustannukset ovat euron suuruusluokkaa (alv 0 %), riippuen kokonaiskäyntien määrästä ja ne mak se taan in ves toin ti hankkeen kus tan nus pai kal ta. Esityslistan liitteenä ovat Hilmassa julkaistu kansallinen hankintailmoitus ja avauspöytäkirja. Kokouksessa esitetään tarjouskysely, urakkaohjel ma, työselitys, saapuneet tarjoukset, KK Kanto Oy:n TYEL-todistus ja tilaajavastuu ra port ti. Oheismateri aalina WSP Fin land Oy:n val von ta tar jous T Tekninen lautakunta 1) valitsee Saarenalueen katujen ja kunnallistekniikan rakentajaksi KK Kanto Oy:n kokonaishinnalla ,00 + alv

23 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) valtuuttaa Veikko Björnin Pyhäjoen kunnan puolesta ja Sauli Mankisen Pyhäjokisuun Vesi Oy:n puolesta yhdessä laa ti maan ja allekirjoittamaan kokonaisurakkasopimuksen. Urakkasopimus voidaan allekirjoittaa ja työt aloittaa, kun teknisen lautakunnan päätös on lainvoimainen. 3) valitsee urakan valvojaksi WSP Finlad Oy:n tarjouksen T14333 mukaisella hinnalla Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Lisämaininta: Matti Helaakoski poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pirkko Lintunen toimi pu heenjohtajana tämän pykälän käsitte lyn aikana. Liitteet 4 Hilman kansallinen hankintailmoitus Avauspöytäkirja

24 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pyhäjoen kunnan / Kiinteistö Oy Hourunkosken vuokra-asuntojen asukasopas / Asukasvalintakriteerien päivittäminen Teknltk Tekninen lautakunta on kokouksessaan päivittänyt Pyhäjoen kunnan vuok ra-asun toi hin tehdyt järjestysäännöt, joita vuokralaisen tulee noudattaa. Tiina Tiirola aloitti tammikuussa 2013 Pyhäjoen kunnan kanslistina. Hänelle on vastuutettu asuntoasioiden hoitaminen sekä Pyhäjoen kunnan että Kiinteistö Oy Hourunkosken osalta. Tiina Tiirola on tehnyt vuokrasunnoille asukasoppaan, joka jaetaan kaikkille vuokralaisille ja jota vuokralaisten tulee noudattaa. Teknisen lautakunnan huväksymät järjestysäännöt ovat askukasoppaan kahdella viimeisellä sivulla. Tekninen lautakunta kanslistin laatima asukasopas on hyvä käsiskirja Pyhäjoen kunnan vuokralaisille. Tek ni nen lau ta kunta hyväksyy asukasoppaan jaettavaksi Pyhäjoen kunnan vuok ra-asun noissa asuville. Jotta hinta ym tiedot pysyvät ajantasalla, asunto-asioista vastaava kans listi päi vit tää asu kas op paan aina tarvittaessa. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Teknltk 85 Pyhäjoen kunnan asukasvalintakriteerien päivittäminen Pyhäjoen kunta käyttää kaikkiin kunnan omistamiin vuokra-asuntoihin samoja asukasvalintakriteereitä, joita laki edellyttää käytettäväksi vain valtion tukemiin vuok ra-asun toihin (Ara, korkotukilainat). Vaikka vapaarahoitteisissa vuokra-asuntokohteissa ei ole lakiin perustuvia määräyksiä kerättävistä tiedoista, voidaan tietojen keräämistä vuokralaisilta pitää tarpeellisena vuokralaisen henki löllisyyden, maksukyvyn ja huoneiston huolellisen hoidon varmentamiseksi, myös henkilötietolaki sallii tämän. Asunnonhakuprosesseissa toteutetaan tarveharkintaa, mutta kun nalla on lain an ta ma oikeus linjata lisäksi omia asukkaan valintakriteereitään taloudel listen ym kri tee rien li säksi. Pyhäjoen kunnan suorassa omistuksessa olevat vuokra-asunnot eivät ole valtion tu ke maa vuok ra-asuntokantaa. Kunnan omistamalla Kiinteistö Oy Hourunkoskel la on Peltotie 4:ssä yh teen sä 9 korkotukiasuntoa ( ), kaikki muut kiin teistöyhtiön asunnot ovat vapaarahoitteisia koh tei ta. Pyhäjoen kunnan vuokra-asuntoihin on jo monen vuoden ajan ollut pitkä asuntojono, jossa monet asun nonhakijoista joutuvat odottamaan asuntoja huomattavan pitkiä aikoja. Asunto jonoa ei voi ohittaa kuin Pyhäjoen kunnan asettamilla kiireellisillä, sosiaalisilla syillä. Pyhäjoen kunta asettaa etusijalle kunnan omat asukkaat.

25 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pyhäjoen kunnan omat asukasvalintakriteerit edellyttävät, että jos asunnonhaki ja ei ole Pyhäjoen kunnan veronmaksaja, on hakijalla oltava työpaikka Pyhäjoella tai perhettä (vanhemmat, isovanhemmat tai omaan ydinperheeseen luettavia aviopuoliso/avopuoliso jne.) muiden asukasvalintakriteerien lisäksi. Vuokrasopimuksen tekemisen ehtona on, että asuntoon muuttavat hakemuksessa mainitut henkilöt. Vuokrasopimukseen tarvitaan aina kaikkien osapuolten allekirjoitus. Vuokrasopimuksen allekirjoittajan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Asuntotarjoukset ovat ehdollisia niin kauan kuin hakija on toimittanut kaikki tarvittavat liitteet. Kunta perii vakuurahan, joka on 1 kuukauden vuokran suuruinen. Vuokralaisella ei ole oikeutta vakuuteen vedoten jättää viimeisiä vuokria maksamatta. Vakuusraha on tarkoitettu asunnon kunnon vakuudeksi ja vuokran vakuudek si. Vakuus palautetaan vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen noin kuukauden kuluessa. Palautus edellyttää, että kaikki asunnon avaimet on luovutettu, asunto on kunnossa ja siivottu sekä vuokrat ja muut mahdolliset saatavat on suoritettu. Kuitti maksetusta vakuudesta on esitettävä sopimusta allekirjoitettaessa tai vakuus on maksettava paikan päällä ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta. Pyhäjoen kun nan asu kas va lin ta kri tee rit päi vi tet ty nä tä män päi vän vaa timus ten tasolle: Pyhäjoen kunta tarkistaa kaikilta vuokra-asunnon hakijoilta luottotiedot. Jos ha kijalla on maksuhäiriömerkintöjä, asuntoa ei pääsääntöisesti vuokrata. Asuntohakemukseen on ennen vuokrasopimuksen tekemistä liitettävä seuraavat selvitykset: kaikkien työssäkäyvien, huoneistoon muuttavien yli 18-vuotiaiden henkilöi den työn an ta jal ta saadut palkkatodistukset bruttokuukausiansioista todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk) työttömältä viimeisin ilmoitus päivärahan maksamisesta liikkeenharjoittajalta viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18 vuotiailta (verotuspäätös ja esitäyte tyn veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta, kiinteis töjen osalta voidaan pyytää kiinteistöverolippu) yli 18-vuotiailta opiskelutodistus ulkomaalaisilta oleskelulupa ja status (Pohjoismaista tai Euroopan Unionin ulkopuolelta tulevat) tai rekisteröintitodistus (Euroopan Unionin kansalai set) selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollakin hakijatalouden jäsenellä on varallisuutta mikäli hakija omistaa tai on omistanut osakehuo neis ton, kiin teis tön tai osuu den niistä, hakijan tulee antaa selvitys omai suuden ar vosta muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota, esim.: tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta, raskaustodistus, avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta jne. mikäli hakija katsoo terveydellisillä olosuhteillaan olevan vaikutusta asun-

26 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta nonhakutarpeeseen, on hakemukseen liitettävä lääkärinlausunto, joka on laadittu asunnonhakua varten ennen vuokrasopimuksen tekemistä on kotivakuutuksen ottaminen ehto na vuokra-asunnon saamiselle Tekninen lautakunta hyväksyy Pyhäjoen kunnan päivitetyt asukasvalintakriteerit. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

27 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lämpölaitoksen investointitarpeet / Lämpölaitoksen toiminta vuonna 2014 ja investointitarpeet 2015 Teknltk Kaukolämpöverkoston laajennukset Kaukolämpöverkoston laajennukset noudattavat kaavoituksen ja asuntorakentamisen rytmiä. Nykyisen verkon lähipiiriin on suunniteltu kohteita, joiden liittäminen kaukolämmön piiriin on mahdollista ja kannattavaa. Nämä alueet ovat Kirkonseudun kortteli 160, Niskanmäen korttelit 455 ja 457, sekä Kielo saaren korttelit 508, 540 ja 541. Laajennuksista on tehty alustava suunnitelma, joka sisältää reittikartat ja kus tannusarviot kohdekohtaisesti. Suunnitelma on liitteenä (Liite 1) Kesäaikainen lämmöntuotanto Puukylässä toimivan biokattilan vuotuinen energiatuotanto on n MWh/v. Kesäaikainen kulutus vaihtele jonkin verran vuosittain sääolo suh teiden mukaan. Keskimääräiset minimikuukausikulutukset vaihtelevat toukokuu-syyskuun aikana MWh/kk. Yhteensä noin MWh, eli % vuosienergiasta. Hakekattilan vaikean sää dettä vyyden aika on kk al kaen toukokuun puolesta välistä ja päättyen syys kuun alussa. Nykyisen biokattilan kesäaikaiset ongelmat voidaan estää tuottamalla tarvittava energia kevyellä polttoöljyllä laitoksen öljykattilalla. Lisäksi öljyllä voidaan tarvittaessa tuottaa talven huippu pakkasten vaatima lisäenergia MWh/a. Näillä oletetuilla lähtöarvoilla voidaan alustavasti arvioida n.500 kw (konttirakenteisen) hakekattilalaitoksen hankinnan kannattavuutta. Vertailuhintana hakelämmölle on kevyellä öljyllä tuotetun lämmön kustannus. Liitteessä on vertailu hakelämpökeskuksesta. Kustannuksissa on otettu huo mi oon myös ha ke-, työ-, ja sähkökustannuksia. Tämä laskelma osoittaa, et tä hakekontin hankinta voi olla kannattava. Todellinen kannattavuus riippuu hy vin paljon siitä, paljonko oikeasti joudutaan käyttämään kevyttä oljyä ongelmien eh käisemiseksi ja talven huippukulutukseen ja millä polttoaineella kesäkttila toimii. Vä häinen arvo ei ole myöskään ole sillä, että kor jaus- ja huol to kus tan nuk set vä he nevät oleellisesti nykyisen biokatti lan toimin nan ol lessa riit tä vällä te ho alueel la. Kattila ei "rappeudu kesäkäytössä", eli sen kunto pysyy hy vä nä ei kä elinkaari ly hene käytön vuoksi. Vaihtoehtoisena ratkaisuna voidaan pitää ratkaisua, jossa kesäaikainen energia kokonaisuudessaan ostetaan ulkopuoliselta lämmöntoimit tajalta. Tällöin sopimusteitse sovitaan toimitusaika (kesä), tehontarve (koko ver kosto) vastuunjako (häiröt/varajärjestelmä), ostetta van energian hinta ( /MWh) jne. Näin ollen omaa investointia ei tarvita, tai in vestointi rajoittuisi verkostoin vestointiin oman laitoksen ja ulkopuolisen toimit tajan laitoksen väliseen verkos toon. Kustannusvertailu on tehty liitteessä. (Liite 2) Asian valmistelija on toiminut lämpölaitosjohtaja Heikki Hirvikoski. Tekninen lautakunta merkitsee lämpölaitoksen tulevat investointitarpeet tiedoksi pöytäkirjaan.

28 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Teknltk 86 Lämpölaitoksen toiminta 2014 ja investointitarpeet 2015 Kaukolämmön tuotanto Etelänkylän biolämpölaitoksella on ollut toiminnassa joulukuusta 2009 alkaen (käyttöönotto ). Kokemuksia lämmöntuotannosta on kertynyt viiden vuoden ajalta. Kesäaikainen lämmöntuotanto ei ole ollut ongelmatonta, kuten jo aikaisemmin on tuotu esille. Biokattilana toimiva Laka Y2500 kaasutuspolttokattila on ominaisuuksiltaan hakekattila. Muiden polttoaineiden kuin hakkeen ja palturpeen käyttö on tuottanut koko toiminnan ajan ongelmia. Erityisesti purun runsas suoratoimitus (hallitsematonta) on aiheuttanut toimintahäiriöitä kattilassa. Myös purun pölyäminen hakesiilossa tuottaa ongelmia. Biopolttoainemateriaalien ongelmat voidaan minimoida pysymällä hake/turve polttoaineissa. Kesäaikaiset lämmöntuotannon ongelmat voidaan minimoida hankkimalla kesäaikaiseen lämmöntarpeeseen mitoitettu, oma lämmöntuotannon lähde ns. kesäkattila. Kesäkattila parantaa pääkattilan vanhenemisesta aiheutuvien lisääntyvien huoltotoimenpiteiden joustavan järjestelyn. Erillisjärjestelyin kesäkattilaa on mahdollista käyttää myös kriisitilateissa, sekä kuormitushuippujen tasaajana. Alustavien selvitysten mukaan kesäkattila on mahdollista saada toimintaan kesäkaudelle Esityslistan liitteenä on kesäkattilan kustannusvertailu. Lämpölaitoksen investointikohteelle on vuodelle 2014 varattu (alv 0 %). Ko. investointikustannus sisältää kesäaikaisen lämmöntuoton selvityksen suunnittelun ja ratkaisumallin hakemisen vuoden 2014 aikana, jotta kesäkattilan hankinta voidaan huomioida vuoden 2015 investointisuunnitelmissa. Investointikohde vuodelle 2014 sisältää myös kaukolämmön laa jen tami nen kort te lin 160 alu eel le (van ha ur hei lu kentän alue) oli suunni telmis sa aloittaa vuonna Temotek Oy ei ole pys ty nyt an tamaan tarvitta via läh tö tietoja, jo ten ver koston mi toi tus ja to teutta mi nen ei ole vielä käynnisty nyt. On mahdollis ta, että verkos ton mitoitus ja to teu tuksen alku siirtyy vuodelle Kaukolämpöverkoston laajennusinvestoinnit esitetään vuoden 2015 investointisuunnitelmissa. Asian valmistelijana on toiminut lämpölaitosjohtaja Heikki Hirvikoski. Tekninen lautakunta

29 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) merkitsee tiedoksi, että lämpölaitosjohtaja aloittaa neuvottelut purun toimituksen lopettamisesta yrittäjän kanssa sopimuksen mukaisesti. 2) antaa valtuudet lämpölaitosjohtajalle käynnistää tarvittavien tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen kesäkattilan hankkimiseksi, jotta hankinta voitaisiin toteuttaa ja ottaa käyttöön kesällä 2015, jos vuodelle 2015 saa daan investointikustannuspaikalle va rattua kesäkattilan hankintaan n (alv 0 %). Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Liitteet 6 Kesäkattilan investointi

30 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Valtuutettujen aloitteet / Leikkikenttä hankkeen valmistelu / Lisätalousarvio leikkipuiston hanke- suunnitteluun / Suunnittelijan valinta Valt Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnan hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käy dään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksen on vuosittain maa liskuun lop puun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuu tettu jen te ke mistä ja kun nanhallitukselle lä hetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop puun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryh dytty. Valtuusto voi todeta, mitä aloit teista on käsitelty loppuun Valtuutettu Tiina Tiirola jätti pöytäkirjan liitteenä olevan valtuustoaloitteen kiireel li sel le leikkipaikan rakentamiselle. Valtuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten. Khall Kunnanhallitus päättää lähettää Tiina Tiirolan valtuustoaloitteen leikkipaikka-asias sa tek ni selle lautakunnalle valmisteltavaksi seuraavin ohjein: - paikan valinta ja hankesuunnittelu v budjetoidaan investointiosaan v rakentaminen v Pyydetään teknistä lautakuntaa selvittämään ulkopuolisen hankerahoituksen mahdollisuudet sekä yhteistyömahdollisuudet kolmannen sektorin kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. _

31 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Teknltk Leikkikenttä-hankkeen valmistelu Johtoryhmässä sovittiin, että tekninen lautakunta perustaa työryhmän leikkikenttä-hankkeelle viemään hanketta eteenpäin syksyn 2014 talousarvion in vestointihankkeisiin liitettäväksi. Tekninen lautakunta asettaa hankkeelle seuraavat reunaehdot: Rakennetaan leikkipuisto kortteliin 160 seurakunnan puisto-alueelle Vanhantien varteen, poislukien kanttorilan alue Käydään neuvottelut loppuun seurakunnan kanssa, lopputuloksena saadaan tehtyä 50 vuo den ni mel li nen vuok ra so pi mus, jonka perusteella samal la tu lee hoi det tua seu ra kun nan keskeisellä asemakaava-alueella oleva hoi ta ma ton puis to alue, jonka hoitamisen maankäyttö- ja rakennuslaki edellyt tää asian mu kai sesti tehtäväksi Otetaan leikkipuistoalueen käyttäjiksi lapset, vanhemmat ja myös seniorit yhteisellä teemalla " Leiki ja liiku" Huomioidaan leikkipuiston suunnittelussa seurakunnan tilapäisesti tarvitsema ylimääräinen autopaikoitustarve Esitetään valtuuston toukokuun iltakoulussa tuulivoimayhtiöille leikkipuis ton sponsorointia vähintään euroa /tuulipuisto Sponsoroivien tuulivoimayhtiöiden logot leikkikalusteisiin ja hanketauluun Hankitaan neuvonta-apua Petteri Hanhivuolta (Oulun kaupunki) Hankitaan leikkipuistolle suunnittelija, jolla on referenssejä toimivien leikkipuistojen suunnittelusta Leikkipuiston suunnittelussa on otettava huomioon sakraalirakennuksille asetettavat ylei set vaatimukset Kunnan budjetti euroa (alv 0 %) ja sponsorit euroa (alv 0 %) Hankkeen kunnan rahoitusosuus sisällytetään vuoden 2015 talousarvion in ves toin ti hankkeisiin Oheismateriaalina on Tiina Tiirolan kokoamia asioita leikkipuistosta. Tekninen lautakunta perustaa työryhmän valmistelemaan leikkipuiston hanket ta. Työryhmään nimetään hanketta vetämään lämpölaitosjohtaja Heikki Hirvikoski, jäseniksi valtuustoaloitteen tekijä Tiina Tiirola sekä päivähoidosta vastaava Marja Viir ret. Tekninen lautakunta ja Pyhäjoen seurakunta nimeävät oman edustajansa työryhmään.

32 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Lautakunta hyväksyi ehdotuksen ja valitsi työryhmään teknisen lautakunnan edustajiksi Jukka-Pekka Hietalan sekä Jaakko Jukkolan. Teknltk Lisätalousarvio hankesuunnittelun käynnistämiseksi Pyhäjoen kunta on lähettänyt päivätyn virallisen kirjeen sponsorirahan saamiseksi tuulivoimayhtiöille. Leikkipuistohankkeen toteuttamiseen valittu työryhmä on kokoontunut ja pyytä nyt tar jouk sia hankealueen yleis suunnittelusta, leikkivälineiden suunnitte lus ta, poh ja tutki muksis ta, hule ve sien suun nit te lusta yms. Hankesuunnitteluun ja osin tarkempaankin suunnittelun käynnistymiseen tarvitaan saa tu jen tar jousten pe rus teel la rahaa noin euroa. Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tiukasta käyttötalousarviosta ei löydy suunnittelurahaa. Leikkipuistohankkeelle ei ole vielä olemassa investoinnin kustannuspaikkaa, mut ta jot ta saa taisiin hanke vietyä realistisena, suunnitelmallisena investointihank keena eteen päin vuo den 2015 talousarvion investointilistalle on hankesuunnitte lu käynnis tettävä heti ke sälomien jälkeen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että leik ki puiston hankesuunnitteluun varattaisiin 2014 lisätalousarvioon eu roa. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Khall Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

33 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Teknltk 87 Valtuusto hyväksyi lisätalousarvioon 2014 varattavaksi leikki puis ton hankesuunnitteluun määrärahan euroa. Leikkikenttähankkeen työryhmä on pyytänyt leikkipuistoihin ja liikuntapaikkoihin pe reh ty neil tä suun nittelijoilta suunnittelutarjouksia, joita annettujen lähtötietojen perusteella työryhmä sai yhteensä 5 kappaletta. Tarjoukset poikkesivat toisistaan mm. laajuuden ja sisällön, sekä suunnittelijakoke muk sen osalta mer kit tä väs ti. Saa dut tar joukset ei vät ole keske nään suoraan ver tailukelpoisia. Alla pelkkä hintavertailu Alv 0%. Saadut tarjoukset kokonaisuute na esityslistan oheismateriaalina. Saadut tarjoukset (Alv0%): A) Carousel Oy työarvio n. 60 h B) Leikkiset Oy työarvio n. 60 h C) WSP Finland Oy työarvio n. 100 h D) Ramboll Oy työar vio n. 100 h E) Lappset Oy 0 luonnospiirustus Leikkikenttäalueen työryhmä esittää tekemiensä vertailujen jälkeen, että jatkosuunnitelman tekijäksi valitaan Ramboll Oy. Perusteluina työryhmä toteaa, että tarjous on sisällöllisesti laajin ja siten kokonaissuunnittelun huomoiden tulee olemaan edullisin. Tekninen lautakunta valitsee leikkikenttäalueen suunnittelijaksi työryhmän esittä män Ramboll Oy:n tarjouksen (alv 0 %) mukaisella hinnalla. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

34 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Investointikohteiden / Kaavatiet sekä / Kylätiet toteutettavat suunnitelmat vuodelle 2014 Teknltk Pyhäjoen kunnan talousarviossa on varattu investointikohteelle Kaavatiet: asemakaavateiden asfaltointiin ja valaistukseen kiinteistöpäällikön priorisoinnin perusteella ,00 euroa ja asemakaava-alueen pintavesien kuivatukseen ,00 euroa. Investointikohteelle Kylätiet: yleiskaava-alueiden teiden kunnostukseen on varattu ,00 euroa. Yhteensä kustannuspaikoilla on investointirahaa vuo delle Varatut määrärahat on suunniteltu käytettäväksi seuraavasti: Kuntatien kunnostus ( ) Välillä Yrjänän liikerakennus-pappilantien risteys: Tien nykyinen pinta sekoitusjyrsitään, tasausviivaa korotetaan kantavalla murskeella 0-40 cm ja kulutuskerrokseksi laitetaan uusi asfalttipinta. Korjattavan osuuden pituus on noin 100 metriä ja työn hoitaa Lemminkäinen Oy puitesopimuksen mukaisesti. Kaavateiden paikkaukset ( ) Paikkauksia tehdään Vainiontiellä, Sulkakujalla, Runnintiellä ja Pistoolintiellä. Suunnitellut paikkaustyöt on toteutettu kuluneen kevään 2014 aikana. Pintavesien kuivatus ( ) Vanhan urheilukentän kaava-alueelle tehdään pintavesipumppaamo. Nykyinen alueen kuivatuskanava halkaisee korttelin 160a rivitalotontin. Pintakallioiden takia uuden avo-ojan räjäytystyöt ovat liian suuri riski alueen vesi- ja viemäriverkostolle. Tarjouskysely pumppaamosta on käynnissä. Annalan museon ja 8-tien välisen peltoalueen avo-ojat avataan ja pensaikot poistetaan. Kaivumaat tasoitetaan alaviin kohtiin ja toimenpiteiden jälkeen alue pystytään muokkaamaan hoidettavaan kuntoon. Ojien kaivun, maiden tasauksen ja pensaikon poiston hoitaa Pekka Tirilä & Co ja työt ovat käynnissä. Kylätiet ( ) Patterinkankaantien asfaltointi ja valaistus: Patterinkankaantien tien pituus on noin 300 metriä. Asfaltoitava alue kääntymislenkkeineen on noin 1750 m 2. Työn suorittaa puitesopimuksen mukaisesti Lem minkäinen Oy. Tievalaistuksen kaapeli on valmiiksi asennettu ja valaisinten ja jalustojen asennuksen hoitaa kunnan katuvalaistuksesta huolehtiva Sähköpalvelu Anttila Oy. Kylätiet ( ) Alapääntie kunnostetaan Etelänkyläntien ja Saarentien väliltä. Tie sekoitusjyrsitään ja asfaltoidaan puitesopimuksen mukaisesti.

Helaakoski Matti jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen. Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja

Helaakoski Matti jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen. Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 136 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 17.06.2015 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Nousiainen Matti 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 359 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 11.05.2015 klo 17:00-20:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 17:00-18:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 96. Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 96. Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 96 Kunnanhallitus AIKA 10.02.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Muhoksen kunnnavirasto, kunnanhalituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 49 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 16:00-19:21 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 458

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 458 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 458 Kunnanhallitus 10.08.2015 AIKA 10.08.2015 klo 17:00-19:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Tekninen lautakunta 28.01.2009 AIKA 28.01.2009 klo 17:00-20:08 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2015 klo 16:00-18:09 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot