Pyhäjoen kunnantalo, kunnanhallituksen huone. Jukkola Jaakon varajäsen. Keskitalo Tarja Nousiainen Matti jäsen Peltoniemi Raino kunnanhall.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhäjoen kunnantalo, kunnanhallituksen huone. Jukkola Jaakon varajäsen. Keskitalo Tarja Nousiainen Matti jäsen Peltoniemi Raino kunnanhall."

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 17:00-19:15 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen Pirkko varapuheenjohtaja Hietala Jukka-Pekka jäsen Impola Anja jäsen Jukkola Jaakko jäsen Keskitalo Tarja jäsen Nousiainen Matti jäsen Peltoniemi Raino kunnanhall. edustaja Tuuttila Pirkko esittelijä Björn Veikko kiinteistöpäällikkö Läsnä 83 ja 84 esittelyn ajan. Hirvikoski Heikki lämpölaitosjohtaja Läsnä 86 ja 87 esittelyn ajan. Poissa Pahkala Matti kunnanhallituksen pj Soronen Matti kunnanjohtaja Ojanperä Vesa ympäristösihteeri Sarpola Eija ruokapalvelu- ja siivousp. Kestilä Tapani Keskitalo Tarjan varajäsen Sarpola Tuula Helaakoski Matin varajäsen Tuuttila Anna-Liisa Lintunen Pirkon varajäsen Kittilä Esa Hietala J-P:n varajäsen Louhimaa Tyyne Impola Anjan varajäsen Kippola Toni Jukkola Jaakon varajäsen Kotikangas Sauli Nousiainen Matin varajäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT Matti Helaakoski :t Pirkko Tuuttila PÖYTÄKIRJAN Pyhäjoki TARKASTUS Allekirjoitukset Anja Impola Jukka-Pekka Hietala PÖYTÄKIRJA Pyhäjoki YLEISESTI Pyhäjoen kunnantalo, tekninen osasto, maanantaina klo 8: NÄHTÄVÄNÄ

2 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Todistaa PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA

3 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 17:00-19:15 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen valinta Tiedoksi annettavat asiat Rakennusvalvonnan maksuperusteiden täydentäminen Talousarvion toteutuminen Valtatie 8 keskustan risteysalueen liittymäjärjestelyt Pyhäjoen keskustan 221 pääliittymän kohdalla / Tiesuunnitelman nähtäville asettaminen / Liikenneviraston hyväksymispäätös Vesihuoltolain ja MRL:n muutokset , jolla vesihuollon riskejä 224 vähennetään ja valinnanvapautta lisätään jätevesiratkaisuissa 80 VT 8:n kevyen liikenteen väylä välillä Viirre-Etelänkylä VT 8 :n yksityistiejärjestelyt välillä Rannanmäentie-Petäsojantie Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet Kielosaaren alueen infrastruktuuri Saarenalueen korttelien 499, 502, 507, 508 (osa, Kielosaaren alueen) 231 infrastruktuurin hankesuunnitelmat / Urakoiden kilpailuttaminen ja urakkatarjouksen hyväksyminen 85 Pyhäjoen kunnan / Kiinteistö Oy Hourunkosken vuokra-asuntojen 234 asukasopas / Asukasvalintakriteerien päivittäminen 86 Lämpölaitoksen investointitarpeet / Lämpölaitoksen toiminta 237 vuonna 2014 ja investointitarpeet Valtuutettujen aloitteet / Leikkikenttä hankkeen valmistelu / Lisätalousarvio 240 leikkipuiston hanke- suunnitteluun / Suunnittelijan valinta 88 Investointikohteiden / Kaavatiet sekä / Kylätiet toteutettavat suunnitelmat vuodelle

4 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Teknltk 73 Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

5 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta valinta Teknltk 74 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Impola ja Jukka-Pekka Hietala.

6 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tiedoksi annettavat asiat Teknltk 75 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto koskien Limingojan kevyen liiken teen sil lan rakentamista Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on pyytänyt lausuntoa Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien Limingojan kevyen liikenteen sillan rakentamista. Fingrid Oyj:n valtioneuvoston lunastusluvasta voimajohtolinjalle 400 kv Muhos-Ventusneva Fingrid Oyj:n saate lunastusluvasta Kalajoki-Siikajoki 400 kv johtohankkeen tarvitsemaa johtoka tua varten. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen päätös /POPELY Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kirje toimitettviasta alueidenkäyttöä koskevista aineistoista /POPELY. Ely-keskus on siirtymässä sähköiseen asiakirjanhallintaan. Ympäristöministeriön ja Suomen kuntaliiton kuntakohtainen rakennuskanta-ai neisto YM27/629/2014 Helmikuun 2013 maneesionnettomuuden jälkeen ympäristöministeriö käynnisti laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden parantamiseen tähtäävän lainsäädännön valmistelun. Lakiehdotuksesta on tarkoistus pyytää lausuntoja lähiaikoina. Rinnan lainsäädäntövalmistelun kanssa on valmisteltu kuntakohtaista rakennuskanta-aineistoa kuntien viranomaisten käyttöön laajarunkoisista halleista. Ahma Ympäristö Oy:n Pyhäjoen yhteistarkkailu 2013 Yhteenvetoraportti 10724/2014 velvoite tarkkailusta vesistön ja kalataloustarkkai lun osal ta vuodelta Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

7 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Rakennusvalvonnan maksuperusteiden täydentäminen Teknltk 76 Tekninen lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt 124 Raahen seutukunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viran omais tehtä vistä suo ritettavat maksut alkaen. Hinnasto on tullut voimaan al kaen. Hinnastosta puuttuu toimistohenkilöstöltä pyydetyt selvityspyynnöt kos kien mm. vanhoja arkistoituja rakennuslupahakemuksia. Lisätään hinnastoon seuraavat:: - pienet selvityspyynnöt 20 eur / kpl + alv 24% (mm. arkistoitujen rakennuslu pahakemusten haku ja kopiointi yrityksille) - isommat selvityspyynnöt 30 eur / h + alv 24% Hinnat tulevat voimaan alkaen. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

8 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Talousarvion toteutuminen Teknltk 77 Kokouksessa esitetään teknisen lautakunnan talousarvion käyttöpuolen toteutuma mennessä sisäisten ja ulkoisten kustannusten osalta. Yleisperiaate on ollut, että tekninen osasto laatii budjetin ulkoisille kustannuksille ja keskushallinto budjetoi sisäiset kustannukset kaikille hallintokunnille. Koko teknisen lautakunnan osalta toteutumisprosentit U ovat seuraavat: teknisen lautakunnan toimintatuotot ulkoiset 59,6 % teknisen lautakunnan toimintakulut ulkoiset 64,3 % toimintakate 68,9 % Koko teknisen lautakunnan osalta toteutumisprosentit S ovat seuraavat: teknisen lautakunnan toimintatuotot sisäiset 53,5 % teknisen lautakunnan toimintakulut sisäiset 58,5 % toimintakate 50,9 % Koko teknisen lautakunnan osalta toteutumisprosentit U/S ovat seuraavat: teknisen lautakunnan toimintatuotot ulkoiset/sisäiset 56,1 % teknisen lautakunnan toimintakulut ulkoiset/sisäiset 63,3 % toimintakate 154,9 % Kaikki kustannuspaikat ulkoiset /sisäiset eli U/S: 8311 tekninen toimi hallinto tulot 0,0 % menot 55,4 % 8323 kiinteistöjen muodostus tulot 60,0 % menot 578,4 % 8331 liikenneväylät tulot 21,5 % menot 50,6 % 8351 jätehuolto tulot 0,0 % menot 100,0 % 8355 löytöeläimet tulot 0,0 % menot 60,0 % 8362 asunnot tulot 66,5 % menot 99,8 % 8363 teollisuuskiinteistöt tulot 63,3 % menot 29,0 %

9 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta sivistystoimen kiinteistöt tulot 48,0 % menot 61,2 % 8365 sosiaalitoimen kiinteistöt tulot 54,1 % menot 56,0 % 8366 vapaa-aikatoimen kiinteistöt tulot 49,1 % menot 60,0 % 8367 muut julkiset kiinteistöt tulot 58,8 % menot 76,8 % 8368 muut kiinteistöt tulot 55,4 % menot 61,2 % 8371 maa- ja metsätilat tulot 46,1 % menot 83,6 % 8391 talonmiespalvelut tulot 0,2 % menot 54,3 % 8411 ruokapalvelut tulot 59,7 % menot 61,4 % 8412 puhdistuspalvelut tulot 66,8 % menot 71,8 % 8111 rakennusvalvonta tulot 71,0 % menot 55,8 % 8121 ympäristöasiat tulot 17,2 % menot 47,9 % 8211 palo- ja pelastustoimi tulot 0,0 % menot 65,0 % 8322 mittaustoiminta tulot -100 %

10 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta menot 33,5 % 8341 puistojen kunnossapito tulot 50,0 % menot 95,2 % 8342 kalasatamien kunnossapito tulot 76,9 % menot 66,9 % 8343 leikkikenttien kunnossapito tulot 50,0 % menot 1,5 % 8344 liikunta-alueiden kunnossapito tulot 51,6 % menot 53,3 % 8511 lämpölaitos tulot 56,5 % menot 48,5 % Tekninen lautakunta merkitsee selonteon tiedoksi pöytäkirjaan. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

11 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valtatie 8 keskustan risteysalueen liittymäjärjestelyt Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla / Tiesuunnitelman nähtäville asettaminen / Liikenneviraston hyväksymispäätös Teknltk Pyhäjoen kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 53 mukaan tekninen lautakunta hyväksyy kunnan tekniset suunnitelmat. Tekninen lautakunta antaa myös lausunnot teknisistä suunnitelmista. Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus lähettää päivätyn tiesuunnitelman maantielain 503/ :n mukaista käsittelyä varten. Kunnan tulee pitää suunnitelma yleisesti nähtävänä kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Suunnitelman nähtäville asettamisesta sekä tiesuunnitelmaa vastaan kohdistuvien muistutusten tekemistavasta ja - ajasta on kunnan toimesta kuulutettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä suunnitelman vaikutusalueelle leviävässä sanomalehdessä. Suunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava Pyhäjoen kunnan tekniselle lautakunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Tiesuunnitelman mukaan valtatielle rakennetaan kanavointi Annalan maantien (Virastoteo M2) ja Annalankadun (K2) kohdalle, minkä vuoksi joudutaan jatkamaan Pyhäjoen pohjoista alikulukua (S1) ja myös Annalantien alikulkua (S2). Tiesuunnitelmaan kuuluvat myös kevyen liikenteen väylät J3, J4 ja J6 sekä linja-autopysäkkijärjestelyt. Asemakaavan mukaiset kadunosat on merkitty tunnuksella K. Valtien suoja-alue ulotetaan liikennealueen rajaan saakka lukuunottamatta suojaviheralueiden kohtia, missä valtatien suoja-alueen katsotaan ulottuvan 30 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta. Tiesuunnitelmaan sisältyy ylijäämämaiden läjittämiseen tarkoitettu alue tieyhteyksineen karttojen 2.1T ja 3T-2 mukaisesti. Tie- ja katuhankkeen arvioidut kustannukset ovat (alv 0, Mr-indeksi 136,3), josta lunastus- ja korvauskustannukset arviolta , laiteomistajien osuus ja Pyhäjoen kunnan osuus Tekninen lautakunta kuuluttaa Valtatie 8 liikennejärjestelyt Py hä joen kes kus tan pääliittymän kohdalla yleisesti nähtäville välisek si ajak si /503 an ne tun maan tie lain 27 :n pykälän mukaisesti ilmesty väs sä Kuu lu mi set lehdessä, kun nan il moi tus tau lulla ja intenet ilmoitustaululla, kuu lu tus on tä män esi tys lis tan liit tee nä. Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmasta on osoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, mutta ne on toimitettava Pyhäjoen kunnan tekniselle lautakunnalle men nessä. Tekninen lautakunta asettaa Valtatie 8 liikennejärjestelyt Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi kun nan il moi tus tau lulle ja

12 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta kuulut taa jul kisesti Kuulu miset lehdes sä, kun nan il moi tustau lulla ja inter net sivuilla asiasta. Lautakunta hyväksyi esityksen. Teknltk 78 Liikennevirasto ilmoittaa valtatie 8 liittymäjärjestelyjen hyväksymispäätöksestä Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla , päätös 3074/0720/2013. Hankevastaavana toimiva Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus lähetti suunnitelmakansion, hyväksymispäätöksen ja esipainetun kuulutusmallin tiedoksi Pyhäjoen kunnalle , päätös 76/2013/POP/8. Ilmoittamispäätöksessä Ely-keskus toteaa, että yleisistä teistä annetun maa tielain 103 :ään perustuen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus lähettää jäljen nök sen yllämainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä sekä päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja pyytää, että kunta ilmoittaa viipymättä niiden nähtäväksi asettamisesta samassa järjestyksessä kuin kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Päätös ja asiakirjat on pidettävä nähtävillä niitä koskevan kuulutuksen julkipanoajan, jonka jälkeen päätös ja asiakirjat on palautettava Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukseen sekä oheen on liitettävä kuulutus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös. Esityslistan liitteet:: POPELY:n Ilmoitus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä Liikenneviraston tiesuunnitelman hyväksymispäätös Maantielain 103 :n vaatima kuulutus päivämäärällä Tekninen lautakunta 1) merkitsee Liikenneviraston hyväksymispäätöksen tiedoksi pöytäkirjaan 2) hyväksyy kuulutusmallin päivämäärällä ) kuuluttaa päätöksestä Pyhäjoen kunnanvaltuuston hyväksymän tiedotusohjeen mukaisesti päivätty kuulutus julkaistaan lau an tai na jaettavas sa Pyhäjoen Kuulumiset-lehdessä ja samaan ai kaan Pyhä joen kun nan ilmoitustaululla sekä Pyhäjoen kunnan internet-sivujen sähköisellä ilmoitustaululla. Ky sei sellä kuu lu tuk sella Py hä joen kunta il moit taa maantielain 103 :n mu kai sesti val tatie 8 liit ty mä jär jes tely jen tiesuunnitelman hyväk sy misestä Py hä joen keskus tan pää liit ty män koh dalla, päätös asia kir joineen on näh tävillä välisen ajan. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

13 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Liitteet 1 Elyn ilmoitus Liikenneviraston hyväksymispäätös Kuulutus

14 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Vesihuoltolain ja MRL:n muutokset , jolla vesihuollon riskejä vähennetään ja valinnanvapautta lisätään jätevesiratkaisuissa Teknltk 79 Kuntaliitto tiedottaa kuntien teknisiä lautakuntia tasavallan presidentin hyväksymästä vesihuoltolakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdyistä alla olevista muutoksista. Vesihuollon riskejä vähennetään ja valinnanvapautta lisätään jätevesiratkaisuissa Helsinki Kunnat ja vesihuoltolaitokset saavat käyttöönsä uusia keinoja, joilla voidaan vähentää vesihuollon riskejä ja parantaa muun muassa sadevesitulvien hallintaa taajamissa. Tasavallan presi dentti vahvisti tänään tätä koskevat muutokset vesihuoltolakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin. Muutokset tulevat voimaan Vesihuoltoverkostojen osin puutteellinen ylläpito ja riittämätön peruskorjaus ovat Suomessa vakavia ongel mia. Lakimuutoksen jälkeen vesihuoltolaitosten on kartoitettava toimintaansa liittyvät riskit ja varauduttava erilaisiin häiriötilantei siin vesihuoltopalvelujen jat kuvuuden turvaamiseksi. Laitosten taloudenpito ja maksujen käyttö korjausin vestointeihin saatetaan myös nykyistä läpinäkyväm miksi sekä tarkennetaan asiakkaan oikeutta hinnanalennukseen vesihuollon kes keytystilanteissa. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella täsmennetään kunnan tehtäviä taaja mien sade- ja sulamisvesien hallinnassa. Hallintaa halutaan parantaa, koska rankkasateiden ennakoidaan yleistyvän ja päällystettyjen pintojen ala kasvaa. Kaikkia valumavesiä ei voida johtaa putkiviemäreihin. Vesien pidättämiseen, imeyttämiseen ja johtamiseen tulisi käyttää nykyistä enemmän maanpäällisiä ra kenteita kuten avouomia sekä viheralueita. Kunta voisi tarvittaessa kerätä mak suja kiinteistönomistajilta tästä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi. Vesihuoltolain muutoksen jälkeen taajaman ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä ei ole enää tarpeen liittää ve sihuoltolaitoksen verkostoon, jos sen vesihuolto on järjestetty asianmukaisesti ennen kuin kunta on päättänyt laitoksen toiminta-alueesta. Taajaman ulkopuo lella kiinteistö voidaan jättää liittämättä laitoksen viemäriin myös, jos kiinteistöl lä on vain kuivakäymälä. Tarkoituksena on, että laitos varmistaa kiinteistöjen omistajien tarpeen ja halukkuuden vesihuoltoverkostoon liittymiseen ennen ver kostojen rakentamista. Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, maa- ja metsätalousministeriö, p hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö, p , Tekninen lautakunta merkitsee ennakkotiedon lainmuutoksista tiedoksi pöy täkirjaan ja lähettää asian tiedoksi Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

15 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta

16 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta VT 8:n kevyen liikenteen väylä välillä Viirre-Etelänkylä Teknltk 80 Pyhäjoen kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 53 mukaan tekninen lautakunta hyväksyy kunnan tekniset suunnitelmat. Tekninen lautakunta antaa myös lausunnot teknisistä suunnitelmista. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on käynnistämässä tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen : VT 8:n ke vyen liikenteen väylä välillä Viirre-Etelänkylä, tarkem min Rajaniementie - Etelänkyläntie (eteläisempi liittymä). Ely-keskus on valinnut suunnittelijak si Destia Oy:n ja Ely-keskus kuulutti edellä ole vien hank kei den aloituksesta ilmesty neessä Pyhä joen Kuulumiset lehdessä, kunnan il moitustaululla ja sähköisellä ilmoitustaululla. Kokouksessa esitetään Ely-keskuksen päivätty kuulutus. Hankkeen aloituskokous pidetään Pyhäjoen kunnassa. Tekninen lautakunta 1) haluaa saattaa tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle Pyhäjoen kunnan lausuntona, et tä ke vyen lii ken teen väylä jatkuu yhtenäisenä kevyen liikenteen väylänä Hiihtomajantieltä Viirteeseen asti VT 8 rinnalla, asia on otetta va huomioon käynnistyvässä kevyen liikenteen suunnitteluprosessissa. 2) merkitsee tiedoksi pöytäkirjaan VT 8:n kevyen lii ken teen väylän tiesuunnit te lun vireilletulon vä lil lä Viirre-Etelänkylä. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

17 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta VT 8 :n yksityistiejärjestelyt välillä Rannanmäentie-Petäsojantie Teknltk 81 Pyhäjoen kunnanvaltuuston hyväksymän hallin tosäännön 53 mukaan tekninen lautakunta hyväksyy kunnan tekniset suunni telmat. Tekninen lautakunta antaa myös lausunnot teknisistä suunnitelmista. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on käynnistämässä tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen: VT 8:n yksityistiejärjestelyt välillä Rannanmäentie-Petäsojan tie. Ely-keskus on valinnut suunnittelijaksi Destia Oy:n ja Ely-keskus kuulutti edellä olevien hankkeiden aloituksesta ilmestyneessä Pyhäjoen Kuulumiset lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja sähköisellä ilmoitustaululla. Kokouksessa esitetään päivätty Ely-keskuksen kuulutus. Hankkeen aloituskokous pidetään Pyhäjoen kunnassa. Tekninen lautakunta 1) toteaa, että kyseisessä risteyksessä on vilkasta kevyen liikenteen väylän käyttöä (esim. päiväkoti- ja esikouluikäisiä lapsia sekä koululaisia), joi den lii ken neturvallisuudesta on huolehdittava yksityisteiden liikennejärjestelyjä uu del leen suun nitel taessa. 2) merkitsee tiedoksi pöytäkirjaan tiesuunnitelman vireil le tulon VT 8 :n yksi tyis tiejärjestelyjen osalta vä lil lä Rannanmäentie-Petäjäsojantie. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

18 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 28/ /2014 Khall Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta käynnistyy ja etenee kunnanhallituksen antamalla ohjeistuksella ja aikataululla. Liitteenä laadittu esitys laadintaohjeiksi. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa ve rotuksen toteutumista eli v verotulokohdan tasoa. Kunta on käyttänyt ve rotulokohdan arvioinnissa Kuntaliiton verotuloennustelaskuria, joka on osoit tautunut hyväksi työvälineeksi. Valtionosuuksien määrästä (yksikköhin nat) ei vielä ole tarkkaa tietoa. Arvio verotulojen ja valtionosuuksien kehitykses tä on seuraava: Tulot TP 2013 TA 2014 TA 2015 Verot *) yhteisövero kiinteistövero kunnallisvero Yhteensä Valtionosuudet opetustoimi Yhteensä Verorahoitus **) yhteensä ====================================== 2014=toteutuma 1-7 on n =toteutuma 1-7 on n =verotulojen toteutuma 1-7 on n *) v kunnallisvero on arvioitu 20,25 tuloveroprosentin mukaan. **) Vero rahoitus kasvaa arviolta 2,1 %. Tältä pohjalta kunnan toimintakate saa heiketä vuoden 2014 talous arvioon verrattuna 2,1 %. Valtiontalouden vakava epätasapaino johtaa siihen, että kuntien valtionosuutta leikataan. Leikkaus ta pahtuu korottamalla kuntien omarahoitusosuutta. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen seurauksena kunnan saama verotulota saus nousee. Liitteenä laadintaohjeet ja toteutumavertailu 1-6/2014. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvio 2015 ja talous suunnitelma laadintaohjeen valmistelijoille ja hallintokunnille lähetet täväksi ja toi-

19 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta meenpantavaksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Teknltk 82 Kunnanhallituksen antama talousarvioraami vuodelle 2015 tar koit taa käytännössä budjetin karsimista, "säästöbudjetin" tekemistä ver rattuna kulu vaan vuoteen Kun palkat + sosiaalikustannukset ja vanhat eläkeme nope rustei set KuEL:it ajetaan teknisen osaston kustannuspaikoille, ei 1,5%:n nou sus ta jää ka tetta edes tule ville vuoden 2015 energiankorotuksille. "Kunta-alan sopimukset on solmittu ajalle Palkkojen arvioidaan nousevan 0,3 %. Palkat ja henkilöstösivukulut lasketaan keskitetysti ja laskelmat toimitetaan viikolla 36. Toimintakate voi heiketä enintään 2,1 % v talousarvioon verrattuna. Menoraamit osastoittain asetetaan seuraavasti vuoden 2014 talousarviotasoon verrattuna: - Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosasto * Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä + 1,5 % * muu hallinto- ja elinkeino-osasto + 1,5 % - Sivistysosasto + 1,5 % - Tekninen osasto + 1,5 %" Tekninen lautakunta käsittelee oman vastuualueensa talousarvion vuodelle 2015 ja vuosien talousarviosuunnitelman kokouksessaan. Tekninen lautakunta merkitsee kunnanhallituksen antaman talousarvioraamin tiedoksi pöytäkirjaan. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. -

20 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Kielosaaren alueen infrastruktuuri 16/ /2014 Khall Kielosaaren asemakaava on lainvoimainen. Alueelle tulee rakentaa infrastruktuuri. Hankkeen suunnittelu on tapahtunut Pyhäjokisuun Vesi Oy:n tj. Sauli Mankisen johdolla. Hanke on järkevää rakennuttaa yhtenä kokonaisuutena. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n , josta Pyhäjoen kunnan osuus on n ja Pyhäjokisuun Vesi Oy:n n Kustannusarvio ja suunnitteluasiakirjat liitteenä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kielosaaren alueen infrastruktuurin rakentamiseen myönnetään v lisämäärärahaa ja v va ra taan Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Teknltk 83 Valtuusto myönsi Pyhäjoen kunnan osalle lisätalousarviorahaa vuodelle 2014 yh teen sä verottomana Tekninen lautakunta voi käynnistää hankkeen budjetin raameissa kilpailutuksen jälkeen. Tekninen lautakunta merkitsee valtuuton päätöksen tiedoksi pöytäkirjaan. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

21 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Saarenalueen korttelien 499, 502, 507, 508 (osa, Kielosaaren alueen) infrastruktuurin hankesuunnitelmat / Urakoiden kilpailuttaminen ja urakkatarjouksen hyväksyminen Teknltk Saarenalueen korttelien 499, 502, 507, 508 (osa) ts Kielosaaren alueen asemakaa van muu tos- ja laajennus sai lainvoiman ja tuli voimaan kunnan jul kisella kuulutuksella Alueelle on rakennettava kaavatiet ja kunnallistekniikka, valaistus, hulevesiverkostot ja vesi- ja viemäriverkostot. Hankesuunnittelu vastuutettiin Pyhäjokisuun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Sauli Mankiselle. Pyhäjokisuun Vesi Oy:n tekemän hankesuunnitelman kilpailutuksen voitti WSP Fin land Oy, joka on tehnyt infran hankesuunnitelmat. Hanke on järkevintä toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. Hankesuunnitelmien liittenä on WSP:n tekemä kokonaiskustannusarvi n verottomana, josta Pyhäjoen kunnan osuus on n ja Pyhäjokisuun Vesi Oy:n osuus on n Kunnanhallitus esittää kokouksessaan valtuustolle, että Kielosaaren infrastruktuurin rakentamiselle myönnettäisiin v lisätalousarviorahaa ja v varataan Hanke kilpailutetaan yhtenä hankkeena syksyllä 2014, kun valtuustolta on saa tu hy väk sy vä pää tös lisätalousarviorahan osalta. Koska uudet kaavakadut sijaitsevat Pyhäjoen kunnan omistamilla maa-alueilla, ei tiesuunnitelmia ole välttä mätöntä asettaa yleisesti nähtäville, koska haltuunottoja ei tarvitse tehdä. Liitteenä ovat Kielosaaren infrastrukstuutrin hankesuunnitelmat. Tekninen lautakunta merkitsee hankesuunnitelman tiedoksi pöytäkirjaan. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Teknltk 84 Urakkatarjoukset: Urakkatarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa avoimella menettelyllä päivä tyllä tarjouspyynnöllä. Tarjousten jättöaika hankintayksikölle oli klo mennessä. Urakkatarjousten avaustilaisuudesta on tehty avauspöytäkirja päivämäärällä , jo ka on tä män esityslistan liitteenä. Urakoitsijan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka täyttää tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimukset. Halvin kokonaishinta määritetään yhteenlaskettuna kohdista A + B.

22 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tarjous sisältää Saarenalueen asemakaava-alueen katu ja vesihuollon rakenta misen. A) Pyhäjoen kunnan osuus; katurakennustyöt (murs kepintaisiksi kuivatuksi neen ja kaa pe loin tei neen ja va laistuksen kaapelointi ja jalustat) B) Pyhäjokisuun Vesi Oy:n osuuden; vesihuollon rakentamisen Kokonaishinta A+ B yhteensä Arvonlisävero 24 % Kokonaishinta A + B sis alv 24 % Määräaikaan mennessä hyväksytyn urakkatarjouksen jättivät seuraavat ura koit sijat: KK Kanto Oy, Suomen Maastorakentajat Oy ja Pentti Hämeenaho Oy. Halvimman tarjouksen jätti KK Kanto Oy, jonka urakkatarjouksen mukainen erittely on : A) Pyhäjoen kunnan osuus ,00 alv 0 % B) Pyhäjokisuun Vesi Oy:n osuus ,00 alv 0 % Kokonaishinta A+ B ,00 alv 0 % Arvonlisävero 24 % ,40 Kokonaishinta (A + B) +24 % alv ,40 Urakka mahtuu valtuuston myöntämän investointihankkeen lisätalousarvion vuo den 2014 raa miin kokonaisuudessaan ja voidaan to teut taa vuo den 2014 aikana. Pyhäjoen kunta tekee urakkasopimuksen kokonaishinnalla A + B + alv urakkatar jous pyyntöasiakirjojen mukaisesti. Pyhäjoen kunta ja Pyhäjokisuun Vesi Oy te kevät keskenään sopimuksen ja maksuerätaulukon (töiden edistymisen mukaisena). Py hä jo ki suun Vesi Oy:n osuus kokonaishinnasta ( B + alv ) on urak katarjouksen mukaan alv, joka laskutetaan vesiyhtiöltä töiden val miusasteen mukaisena. Työn valvonta: Pyhäjoen kunta palkkaa hankkeelle valvojaksi WSP Finland Oy:n projektipäällikkö Antti J. Karjalaisen. Valvontatarjous sisältää varsinaisen työn valvonnan lisäksi, asiakirjojen laadinnan, työ tur val lisuuskoordinaattorin tehtävät, työmaakokoukset, loppuselvitykset ja vas taan ot to- ja jälkitarkastukset. Valvonnan kokokaiskustannukset ovat euron suuruusluokkaa (alv 0 %), riippuen kokonaiskäyntien määrästä ja ne mak se taan in ves toin ti hankkeen kus tan nus pai kal ta. Esityslistan liitteenä ovat Hilmassa julkaistu kansallinen hankintailmoitus ja avauspöytäkirja. Kokouksessa esitetään tarjouskysely, urakkaohjel ma, työselitys, saapuneet tarjoukset, KK Kanto Oy:n TYEL-todistus ja tilaajavastuu ra port ti. Oheismateri aalina WSP Fin land Oy:n val von ta tar jous T Tekninen lautakunta 1) valitsee Saarenalueen katujen ja kunnallistekniikan rakentajaksi KK Kanto Oy:n kokonaishinnalla ,00 + alv

23 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) valtuuttaa Veikko Björnin Pyhäjoen kunnan puolesta ja Sauli Mankisen Pyhäjokisuun Vesi Oy:n puolesta yhdessä laa ti maan ja allekirjoittamaan kokonaisurakkasopimuksen. Urakkasopimus voidaan allekirjoittaa ja työt aloittaa, kun teknisen lautakunnan päätös on lainvoimainen. 3) valitsee urakan valvojaksi WSP Finlad Oy:n tarjouksen T14333 mukaisella hinnalla Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Lisämaininta: Matti Helaakoski poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pirkko Lintunen toimi pu heenjohtajana tämän pykälän käsitte lyn aikana. Liitteet 4 Hilman kansallinen hankintailmoitus Avauspöytäkirja

24 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pyhäjoen kunnan / Kiinteistö Oy Hourunkosken vuokra-asuntojen asukasopas / Asukasvalintakriteerien päivittäminen Teknltk Tekninen lautakunta on kokouksessaan päivittänyt Pyhäjoen kunnan vuok ra-asun toi hin tehdyt järjestysäännöt, joita vuokralaisen tulee noudattaa. Tiina Tiirola aloitti tammikuussa 2013 Pyhäjoen kunnan kanslistina. Hänelle on vastuutettu asuntoasioiden hoitaminen sekä Pyhäjoen kunnan että Kiinteistö Oy Hourunkosken osalta. Tiina Tiirola on tehnyt vuokrasunnoille asukasoppaan, joka jaetaan kaikkille vuokralaisille ja jota vuokralaisten tulee noudattaa. Teknisen lautakunnan huväksymät järjestysäännöt ovat askukasoppaan kahdella viimeisellä sivulla. Tekninen lautakunta kanslistin laatima asukasopas on hyvä käsiskirja Pyhäjoen kunnan vuokralaisille. Tek ni nen lau ta kunta hyväksyy asukasoppaan jaettavaksi Pyhäjoen kunnan vuok ra-asun noissa asuville. Jotta hinta ym tiedot pysyvät ajantasalla, asunto-asioista vastaava kans listi päi vit tää asu kas op paan aina tarvittaessa. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Teknltk 85 Pyhäjoen kunnan asukasvalintakriteerien päivittäminen Pyhäjoen kunta käyttää kaikkiin kunnan omistamiin vuokra-asuntoihin samoja asukasvalintakriteereitä, joita laki edellyttää käytettäväksi vain valtion tukemiin vuok ra-asun toihin (Ara, korkotukilainat). Vaikka vapaarahoitteisissa vuokra-asuntokohteissa ei ole lakiin perustuvia määräyksiä kerättävistä tiedoista, voidaan tietojen keräämistä vuokralaisilta pitää tarpeellisena vuokralaisen henki löllisyyden, maksukyvyn ja huoneiston huolellisen hoidon varmentamiseksi, myös henkilötietolaki sallii tämän. Asunnonhakuprosesseissa toteutetaan tarveharkintaa, mutta kun nalla on lain an ta ma oikeus linjata lisäksi omia asukkaan valintakriteereitään taloudel listen ym kri tee rien li säksi. Pyhäjoen kunnan suorassa omistuksessa olevat vuokra-asunnot eivät ole valtion tu ke maa vuok ra-asuntokantaa. Kunnan omistamalla Kiinteistö Oy Hourunkoskel la on Peltotie 4:ssä yh teen sä 9 korkotukiasuntoa ( ), kaikki muut kiin teistöyhtiön asunnot ovat vapaarahoitteisia koh tei ta. Pyhäjoen kunnan vuokra-asuntoihin on jo monen vuoden ajan ollut pitkä asuntojono, jossa monet asun nonhakijoista joutuvat odottamaan asuntoja huomattavan pitkiä aikoja. Asunto jonoa ei voi ohittaa kuin Pyhäjoen kunnan asettamilla kiireellisillä, sosiaalisilla syillä. Pyhäjoen kunta asettaa etusijalle kunnan omat asukkaat.

25 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pyhäjoen kunnan omat asukasvalintakriteerit edellyttävät, että jos asunnonhaki ja ei ole Pyhäjoen kunnan veronmaksaja, on hakijalla oltava työpaikka Pyhäjoella tai perhettä (vanhemmat, isovanhemmat tai omaan ydinperheeseen luettavia aviopuoliso/avopuoliso jne.) muiden asukasvalintakriteerien lisäksi. Vuokrasopimuksen tekemisen ehtona on, että asuntoon muuttavat hakemuksessa mainitut henkilöt. Vuokrasopimukseen tarvitaan aina kaikkien osapuolten allekirjoitus. Vuokrasopimuksen allekirjoittajan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Asuntotarjoukset ovat ehdollisia niin kauan kuin hakija on toimittanut kaikki tarvittavat liitteet. Kunta perii vakuurahan, joka on 1 kuukauden vuokran suuruinen. Vuokralaisella ei ole oikeutta vakuuteen vedoten jättää viimeisiä vuokria maksamatta. Vakuusraha on tarkoitettu asunnon kunnon vakuudeksi ja vuokran vakuudek si. Vakuus palautetaan vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen noin kuukauden kuluessa. Palautus edellyttää, että kaikki asunnon avaimet on luovutettu, asunto on kunnossa ja siivottu sekä vuokrat ja muut mahdolliset saatavat on suoritettu. Kuitti maksetusta vakuudesta on esitettävä sopimusta allekirjoitettaessa tai vakuus on maksettava paikan päällä ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta. Pyhäjoen kun nan asu kas va lin ta kri tee rit päi vi tet ty nä tä män päi vän vaa timus ten tasolle: Pyhäjoen kunta tarkistaa kaikilta vuokra-asunnon hakijoilta luottotiedot. Jos ha kijalla on maksuhäiriömerkintöjä, asuntoa ei pääsääntöisesti vuokrata. Asuntohakemukseen on ennen vuokrasopimuksen tekemistä liitettävä seuraavat selvitykset: kaikkien työssäkäyvien, huoneistoon muuttavien yli 18-vuotiaiden henkilöi den työn an ta jal ta saadut palkkatodistukset bruttokuukausiansioista todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk) työttömältä viimeisin ilmoitus päivärahan maksamisesta liikkeenharjoittajalta viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18 vuotiailta (verotuspäätös ja esitäyte tyn veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta, kiinteis töjen osalta voidaan pyytää kiinteistöverolippu) yli 18-vuotiailta opiskelutodistus ulkomaalaisilta oleskelulupa ja status (Pohjoismaista tai Euroopan Unionin ulkopuolelta tulevat) tai rekisteröintitodistus (Euroopan Unionin kansalai set) selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollakin hakijatalouden jäsenellä on varallisuutta mikäli hakija omistaa tai on omistanut osakehuo neis ton, kiin teis tön tai osuu den niistä, hakijan tulee antaa selvitys omai suuden ar vosta muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota, esim.: tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta, raskaustodistus, avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta jne. mikäli hakija katsoo terveydellisillä olosuhteillaan olevan vaikutusta asun-

26 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta nonhakutarpeeseen, on hakemukseen liitettävä lääkärinlausunto, joka on laadittu asunnonhakua varten ennen vuokrasopimuksen tekemistä on kotivakuutuksen ottaminen ehto na vuokra-asunnon saamiselle Tekninen lautakunta hyväksyy Pyhäjoen kunnan päivitetyt asukasvalintakriteerit. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

27 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lämpölaitoksen investointitarpeet / Lämpölaitoksen toiminta vuonna 2014 ja investointitarpeet 2015 Teknltk Kaukolämpöverkoston laajennukset Kaukolämpöverkoston laajennukset noudattavat kaavoituksen ja asuntorakentamisen rytmiä. Nykyisen verkon lähipiiriin on suunniteltu kohteita, joiden liittäminen kaukolämmön piiriin on mahdollista ja kannattavaa. Nämä alueet ovat Kirkonseudun kortteli 160, Niskanmäen korttelit 455 ja 457, sekä Kielo saaren korttelit 508, 540 ja 541. Laajennuksista on tehty alustava suunnitelma, joka sisältää reittikartat ja kus tannusarviot kohdekohtaisesti. Suunnitelma on liitteenä (Liite 1) Kesäaikainen lämmöntuotanto Puukylässä toimivan biokattilan vuotuinen energiatuotanto on n MWh/v. Kesäaikainen kulutus vaihtele jonkin verran vuosittain sääolo suh teiden mukaan. Keskimääräiset minimikuukausikulutukset vaihtelevat toukokuu-syyskuun aikana MWh/kk. Yhteensä noin MWh, eli % vuosienergiasta. Hakekattilan vaikean sää dettä vyyden aika on kk al kaen toukokuun puolesta välistä ja päättyen syys kuun alussa. Nykyisen biokattilan kesäaikaiset ongelmat voidaan estää tuottamalla tarvittava energia kevyellä polttoöljyllä laitoksen öljykattilalla. Lisäksi öljyllä voidaan tarvittaessa tuottaa talven huippu pakkasten vaatima lisäenergia MWh/a. Näillä oletetuilla lähtöarvoilla voidaan alustavasti arvioida n.500 kw (konttirakenteisen) hakekattilalaitoksen hankinnan kannattavuutta. Vertailuhintana hakelämmölle on kevyellä öljyllä tuotetun lämmön kustannus. Liitteessä on vertailu hakelämpökeskuksesta. Kustannuksissa on otettu huo mi oon myös ha ke-, työ-, ja sähkökustannuksia. Tämä laskelma osoittaa, et tä hakekontin hankinta voi olla kannattava. Todellinen kannattavuus riippuu hy vin paljon siitä, paljonko oikeasti joudutaan käyttämään kevyttä oljyä ongelmien eh käisemiseksi ja talven huippukulutukseen ja millä polttoaineella kesäkttila toimii. Vä häinen arvo ei ole myöskään ole sillä, että kor jaus- ja huol to kus tan nuk set vä he nevät oleellisesti nykyisen biokatti lan toimin nan ol lessa riit tä vällä te ho alueel la. Kattila ei "rappeudu kesäkäytössä", eli sen kunto pysyy hy vä nä ei kä elinkaari ly hene käytön vuoksi. Vaihtoehtoisena ratkaisuna voidaan pitää ratkaisua, jossa kesäaikainen energia kokonaisuudessaan ostetaan ulkopuoliselta lämmöntoimit tajalta. Tällöin sopimusteitse sovitaan toimitusaika (kesä), tehontarve (koko ver kosto) vastuunjako (häiröt/varajärjestelmä), ostetta van energian hinta ( /MWh) jne. Näin ollen omaa investointia ei tarvita, tai in vestointi rajoittuisi verkostoin vestointiin oman laitoksen ja ulkopuolisen toimit tajan laitoksen väliseen verkos toon. Kustannusvertailu on tehty liitteessä. (Liite 2) Asian valmistelija on toiminut lämpölaitosjohtaja Heikki Hirvikoski. Tekninen lautakunta merkitsee lämpölaitoksen tulevat investointitarpeet tiedoksi pöytäkirjaan.

28 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Teknltk 86 Lämpölaitoksen toiminta 2014 ja investointitarpeet 2015 Kaukolämmön tuotanto Etelänkylän biolämpölaitoksella on ollut toiminnassa joulukuusta 2009 alkaen (käyttöönotto ). Kokemuksia lämmöntuotannosta on kertynyt viiden vuoden ajalta. Kesäaikainen lämmöntuotanto ei ole ollut ongelmatonta, kuten jo aikaisemmin on tuotu esille. Biokattilana toimiva Laka Y2500 kaasutuspolttokattila on ominaisuuksiltaan hakekattila. Muiden polttoaineiden kuin hakkeen ja palturpeen käyttö on tuottanut koko toiminnan ajan ongelmia. Erityisesti purun runsas suoratoimitus (hallitsematonta) on aiheuttanut toimintahäiriöitä kattilassa. Myös purun pölyäminen hakesiilossa tuottaa ongelmia. Biopolttoainemateriaalien ongelmat voidaan minimoida pysymällä hake/turve polttoaineissa. Kesäaikaiset lämmöntuotannon ongelmat voidaan minimoida hankkimalla kesäaikaiseen lämmöntarpeeseen mitoitettu, oma lämmöntuotannon lähde ns. kesäkattila. Kesäkattila parantaa pääkattilan vanhenemisesta aiheutuvien lisääntyvien huoltotoimenpiteiden joustavan järjestelyn. Erillisjärjestelyin kesäkattilaa on mahdollista käyttää myös kriisitilateissa, sekä kuormitushuippujen tasaajana. Alustavien selvitysten mukaan kesäkattila on mahdollista saada toimintaan kesäkaudelle Esityslistan liitteenä on kesäkattilan kustannusvertailu. Lämpölaitoksen investointikohteelle on vuodelle 2014 varattu (alv 0 %). Ko. investointikustannus sisältää kesäaikaisen lämmöntuoton selvityksen suunnittelun ja ratkaisumallin hakemisen vuoden 2014 aikana, jotta kesäkattilan hankinta voidaan huomioida vuoden 2015 investointisuunnitelmissa. Investointikohde vuodelle 2014 sisältää myös kaukolämmön laa jen tami nen kort te lin 160 alu eel le (van ha ur hei lu kentän alue) oli suunni telmis sa aloittaa vuonna Temotek Oy ei ole pys ty nyt an tamaan tarvitta via läh tö tietoja, jo ten ver koston mi toi tus ja to teutta mi nen ei ole vielä käynnisty nyt. On mahdollis ta, että verkos ton mitoitus ja to teu tuksen alku siirtyy vuodelle Kaukolämpöverkoston laajennusinvestoinnit esitetään vuoden 2015 investointisuunnitelmissa. Asian valmistelijana on toiminut lämpölaitosjohtaja Heikki Hirvikoski. Tekninen lautakunta

29 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) merkitsee tiedoksi, että lämpölaitosjohtaja aloittaa neuvottelut purun toimituksen lopettamisesta yrittäjän kanssa sopimuksen mukaisesti. 2) antaa valtuudet lämpölaitosjohtajalle käynnistää tarvittavien tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen kesäkattilan hankkimiseksi, jotta hankinta voitaisiin toteuttaa ja ottaa käyttöön kesällä 2015, jos vuodelle 2015 saa daan investointikustannuspaikalle va rattua kesäkattilan hankintaan n (alv 0 %). Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Liitteet 6 Kesäkattilan investointi

30 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Valtuutettujen aloitteet / Leikkikenttä hankkeen valmistelu / Lisätalousarvio leikkipuiston hanke- suunnitteluun / Suunnittelijan valinta Valt Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnan hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käy dään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksen on vuosittain maa liskuun lop puun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuu tettu jen te ke mistä ja kun nanhallitukselle lä hetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop puun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryh dytty. Valtuusto voi todeta, mitä aloit teista on käsitelty loppuun Valtuutettu Tiina Tiirola jätti pöytäkirjan liitteenä olevan valtuustoaloitteen kiireel li sel le leikkipaikan rakentamiselle. Valtuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten. Khall Kunnanhallitus päättää lähettää Tiina Tiirolan valtuustoaloitteen leikkipaikka-asias sa tek ni selle lautakunnalle valmisteltavaksi seuraavin ohjein: - paikan valinta ja hankesuunnittelu v budjetoidaan investointiosaan v rakentaminen v Pyydetään teknistä lautakuntaa selvittämään ulkopuolisen hankerahoituksen mahdollisuudet sekä yhteistyömahdollisuudet kolmannen sektorin kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. _

31 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Teknltk Leikkikenttä-hankkeen valmistelu Johtoryhmässä sovittiin, että tekninen lautakunta perustaa työryhmän leikkikenttä-hankkeelle viemään hanketta eteenpäin syksyn 2014 talousarvion in vestointihankkeisiin liitettäväksi. Tekninen lautakunta asettaa hankkeelle seuraavat reunaehdot: Rakennetaan leikkipuisto kortteliin 160 seurakunnan puisto-alueelle Vanhantien varteen, poislukien kanttorilan alue Käydään neuvottelut loppuun seurakunnan kanssa, lopputuloksena saadaan tehtyä 50 vuo den ni mel li nen vuok ra so pi mus, jonka perusteella samal la tu lee hoi det tua seu ra kun nan keskeisellä asemakaava-alueella oleva hoi ta ma ton puis to alue, jonka hoitamisen maankäyttö- ja rakennuslaki edellyt tää asian mu kai sesti tehtäväksi Otetaan leikkipuistoalueen käyttäjiksi lapset, vanhemmat ja myös seniorit yhteisellä teemalla " Leiki ja liiku" Huomioidaan leikkipuiston suunnittelussa seurakunnan tilapäisesti tarvitsema ylimääräinen autopaikoitustarve Esitetään valtuuston toukokuun iltakoulussa tuulivoimayhtiöille leikkipuis ton sponsorointia vähintään euroa /tuulipuisto Sponsoroivien tuulivoimayhtiöiden logot leikkikalusteisiin ja hanketauluun Hankitaan neuvonta-apua Petteri Hanhivuolta (Oulun kaupunki) Hankitaan leikkipuistolle suunnittelija, jolla on referenssejä toimivien leikkipuistojen suunnittelusta Leikkipuiston suunnittelussa on otettava huomioon sakraalirakennuksille asetettavat ylei set vaatimukset Kunnan budjetti euroa (alv 0 %) ja sponsorit euroa (alv 0 %) Hankkeen kunnan rahoitusosuus sisällytetään vuoden 2015 talousarvion in ves toin ti hankkeisiin Oheismateriaalina on Tiina Tiirolan kokoamia asioita leikkipuistosta. Tekninen lautakunta perustaa työryhmän valmistelemaan leikkipuiston hanket ta. Työryhmään nimetään hanketta vetämään lämpölaitosjohtaja Heikki Hirvikoski, jäseniksi valtuustoaloitteen tekijä Tiina Tiirola sekä päivähoidosta vastaava Marja Viir ret. Tekninen lautakunta ja Pyhäjoen seurakunta nimeävät oman edustajansa työryhmään.

32 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Lautakunta hyväksyi ehdotuksen ja valitsi työryhmään teknisen lautakunnan edustajiksi Jukka-Pekka Hietalan sekä Jaakko Jukkolan. Teknltk Lisätalousarvio hankesuunnittelun käynnistämiseksi Pyhäjoen kunta on lähettänyt päivätyn virallisen kirjeen sponsorirahan saamiseksi tuulivoimayhtiöille. Leikkipuistohankkeen toteuttamiseen valittu työryhmä on kokoontunut ja pyytä nyt tar jouk sia hankealueen yleis suunnittelusta, leikkivälineiden suunnitte lus ta, poh ja tutki muksis ta, hule ve sien suun nit te lusta yms. Hankesuunnitteluun ja osin tarkempaankin suunnittelun käynnistymiseen tarvitaan saa tu jen tar jousten pe rus teel la rahaa noin euroa. Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tiukasta käyttötalousarviosta ei löydy suunnittelurahaa. Leikkipuistohankkeelle ei ole vielä olemassa investoinnin kustannuspaikkaa, mut ta jot ta saa taisiin hanke vietyä realistisena, suunnitelmallisena investointihank keena eteen päin vuo den 2015 talousarvion investointilistalle on hankesuunnitte lu käynnis tettävä heti ke sälomien jälkeen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että leik ki puiston hankesuunnitteluun varattaisiin 2014 lisätalousarvioon eu roa. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Khall Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

33 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Teknltk 87 Valtuusto hyväksyi lisätalousarvioon 2014 varattavaksi leikki puis ton hankesuunnitteluun määrärahan euroa. Leikkikenttähankkeen työryhmä on pyytänyt leikkipuistoihin ja liikuntapaikkoihin pe reh ty neil tä suun nittelijoilta suunnittelutarjouksia, joita annettujen lähtötietojen perusteella työryhmä sai yhteensä 5 kappaletta. Tarjoukset poikkesivat toisistaan mm. laajuuden ja sisällön, sekä suunnittelijakoke muk sen osalta mer kit tä väs ti. Saa dut tar joukset ei vät ole keske nään suoraan ver tailukelpoisia. Alla pelkkä hintavertailu Alv 0%. Saadut tarjoukset kokonaisuute na esityslistan oheismateriaalina. Saadut tarjoukset (Alv0%): A) Carousel Oy työarvio n. 60 h B) Leikkiset Oy työarvio n. 60 h C) WSP Finland Oy työarvio n. 100 h D) Ramboll Oy työar vio n. 100 h E) Lappset Oy 0 luonnospiirustus Leikkikenttäalueen työryhmä esittää tekemiensä vertailujen jälkeen, että jatkosuunnitelman tekijäksi valitaan Ramboll Oy. Perusteluina työryhmä toteaa, että tarjous on sisällöllisesti laajin ja siten kokonaissuunnittelun huomoiden tulee olemaan edullisin. Tekninen lautakunta valitsee leikkikenttäalueen suunnittelijaksi työryhmän esittä män Ramboll Oy:n tarjouksen (alv 0 %) mukaisella hinnalla. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

34 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Investointikohteiden / Kaavatiet sekä / Kylätiet toteutettavat suunnitelmat vuodelle 2014 Teknltk Pyhäjoen kunnan talousarviossa on varattu investointikohteelle Kaavatiet: asemakaavateiden asfaltointiin ja valaistukseen kiinteistöpäällikön priorisoinnin perusteella ,00 euroa ja asemakaava-alueen pintavesien kuivatukseen ,00 euroa. Investointikohteelle Kylätiet: yleiskaava-alueiden teiden kunnostukseen on varattu ,00 euroa. Yhteensä kustannuspaikoilla on investointirahaa vuo delle Varatut määrärahat on suunniteltu käytettäväksi seuraavasti: Kuntatien kunnostus ( ) Välillä Yrjänän liikerakennus-pappilantien risteys: Tien nykyinen pinta sekoitusjyrsitään, tasausviivaa korotetaan kantavalla murskeella 0-40 cm ja kulutuskerrokseksi laitetaan uusi asfalttipinta. Korjattavan osuuden pituus on noin 100 metriä ja työn hoitaa Lemminkäinen Oy puitesopimuksen mukaisesti. Kaavateiden paikkaukset ( ) Paikkauksia tehdään Vainiontiellä, Sulkakujalla, Runnintiellä ja Pistoolintiellä. Suunnitellut paikkaustyöt on toteutettu kuluneen kevään 2014 aikana. Pintavesien kuivatus ( ) Vanhan urheilukentän kaava-alueelle tehdään pintavesipumppaamo. Nykyinen alueen kuivatuskanava halkaisee korttelin 160a rivitalotontin. Pintakallioiden takia uuden avo-ojan räjäytystyöt ovat liian suuri riski alueen vesi- ja viemäriverkostolle. Tarjouskysely pumppaamosta on käynnissä. Annalan museon ja 8-tien välisen peltoalueen avo-ojat avataan ja pensaikot poistetaan. Kaivumaat tasoitetaan alaviin kohtiin ja toimenpiteiden jälkeen alue pystytään muokkaamaan hoidettavaan kuntoon. Ojien kaivun, maiden tasauksen ja pensaikon poiston hoitaa Pekka Tirilä & Co ja työt ovat käynnissä. Kylätiet ( ) Patterinkankaantien asfaltointi ja valaistus: Patterinkankaantien tien pituus on noin 300 metriä. Asfaltoitava alue kääntymislenkkeineen on noin 1750 m 2. Työn suorittaa puitesopimuksen mukaisesti Lem minkäinen Oy. Tievalaistuksen kaapeli on valmiiksi asennettu ja valaisinten ja jalustojen asennuksen hoitaa kunnan katuvalaistuksesta huolehtiva Sähköpalvelu Anttila Oy. Kylätiet ( ) Alapääntie kunnostetaan Etelänkyläntien ja Saarentien väliltä. Tie sekoitusjyrsitään ja asfaltoidaan puitesopimuksen mukaisesti.

Päätös: Valtuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten.

Päätös: Valtuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten. Valtuusto 18 26.03.2014 Kunnanhallitus 133 14.04.2014 Tekninen lautakunta 53 05.05.2014 Tekninen lautakunta 72 16.06.2014 Kunnanhallitus 242 18.08.2014 Valtuusto 60 27.08.2014 Tekninen lautakunta 87 08.09.2014

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan laskujen hyväksyjät / Muutokset

Teknisen lautakunnan laskujen hyväksyjät / Muutokset Tekninen lautakunta 7 17.02.2014 Tekninen lautakunta 94 15.09.2015 Tekninen lautakunta 147 17.11.2015 Tekninen lautakunta 10 09.02.2016 Tekninen lautakunta 14 16.02.2017 Teknisen lautakunnan laskujen hyväksyjät

Lisätiedot

Tarjouspyynnöt julkaistiin kansallisena hankintailmoituksena Hil massa. Tarjousten jättöaika päättyi klo

Tarjouspyynnöt julkaistiin kansallisena hankintailmoituksena Hil massa. Tarjousten jättöaika päättyi klo Tekninen lautakunta 44 18.05.2015 Kunnanhallitus 238 08.06.2015 Valtuusto 69 17.06.2015 Tekninen lautakunta 16 09.02.2016 Tekninen lautakunta 31 08.03.2016 Kunnanhallitus 137 29.03.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Rautiperän alueen käyttömahdollisuuksia parannetaan liikuntarajoitteisten näkökulmasta useil la eri toiminnoilla:

Rautiperän alueen käyttömahdollisuuksia parannetaan liikuntarajoitteisten näkökulmasta useil la eri toiminnoilla: Tekninen lautakunta 76 15.06.2015 Tekninen lautakunta 17 09.02.2016 Tekninen lautakunta 32 08.03.2016 Kunnanhallitus 128 29.03.2016 Kunnanhallitus 236 23.05.2016 Kunnanhallitus 256 06.06.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutos Niskan alueella / OAS / Päivitetty OAS Pyhäjokitalo hankekaava / Luonnos / Ehdotus

Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutos Niskan alueella / OAS / Päivitetty OAS Pyhäjokitalo hankekaava / Luonnos / Ehdotus 124 14.04.2014 10 16.01.2017 36 30.01.2017 285 10.07.2017 Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutos Niskan alueella / OAS / Päivitetty OAS Pyhäjokitalo hankekaava / Luonnos / Ehdotus 7/10.02.03/2017

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lautakunnan vuodelle 2010 tekemä talousarvioehdotus piti sisällään myös Pyhäjoen viemäröinnin rakennustöiden aloituksen.

Lautakunnan vuodelle 2010 tekemä talousarvioehdotus piti sisällään myös Pyhäjoen viemäröinnin rakennustöiden aloituksen. Tekninen lautakunta 111 11.11.2009 Tekninen lautakunta 4 26.01.2010 Tekninen lautakunta 14 03.03.2010 Tekninen lautakunta 56 10.06.2010 Tekninen lautakunta 88 10.11.2010 Tekninen lautakunta 16 07.03.2013

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

900137 Teollisuuskiinteistöt 2015 2016 2017 yhteensä MENOT -20 000-81 000-101 000 TULOT 0 NETTO -20 000-81 000 0-101 000

900137 Teollisuuskiinteistöt 2015 2016 2017 yhteensä MENOT -20 000-81 000-101 000 TULOT 0 NETTO -20 000-81 000 0-101 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2015-2017 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Teollisuuskiinteistöt MENOT -20 000-81 000-101 000 NETTO -20 000-81 000 0-101 000 Teollisuusalueiden kehittäminen vuodelle 2015. Rakennetaan

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus. Pöytäkirjan Nähtävilläpito

1 Kokouksen avaus. Pöytäkirjan Nähtävilläpito Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 7/2011 Kokousaika Tiistaina 06.09.2011 klo 17.00 18.30 Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa 1/2018 1 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikkona 31.01.2018 klo 19:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu 1 Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen. Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa.

Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen. Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa. PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 530 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 30.05.2016 klo 20:00-20:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Listalla ovat seuraavat kiinteistöt:

Listalla ovat seuraavat kiinteistöt: Kunnanhallitus 105 16.04.2015 Kunnanhallitus 77 31.03.2016 Kunnanhallitus 234 06.10.2016 Kunnanhallitus 147 11.05.2017 Kunnanvaltuusto 60 01.06.2017 Oravanpesä -kiinteistön (635-421-6-45) myyminen 561/02.07.02/2008,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Yhtymähallitus 44 19.02.2013 Yhtymähallitus 94 21.05.2013 Yhtymähallitus 142 21.08.2013 Yhtymähallitus 169 26.09.2017 Kuntayhtymän vakuutusten kilpailuttaminen 137/02.08.03.01/2013 Yhall 19.02.2013 44

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 19.08.2016 AIKA 19.08.2016 klo 08:00-08:40 PAIKKA Ylihärmän tekniikkakeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 21 15 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

Huleveden viemäröinnin järjestäminen

Huleveden viemäröinnin järjestäminen Tekninen lautakunta 69 24.08.2016 Kaupunginhallitus 283 12.09.2016 Kaupunginvaltuusto 77 17.10.2016 Huleveden viemäröinnin järjestäminen 598/10.05.04.00/2016 Tekninen lautakunta 24.08.2016 69 Vesihuoltopäällikkö

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen:

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen: Kunnanhallitus 225 23.06.2014 Kunnanhallitus 37 26.01.2015 Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Kauppakirja Kunnanerkkilä RN:o 28:0 -tilasta / Kauppakirja

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot