Eero Rasa. Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eero Rasa. Loppuraportti 15.9.2011"

Transkriptio

1 Eero Rasa Loppuraportti

2 Kuopio Innovation Oy kehittämispaneeli 1. kierros Vastanneet VASTAUSNÄKÖKULMA Henkilöstö 15 Yhteistyökumppani, keskeinen sidosryhmä 17 (7 Kampus-alueelta) Yritys 42 (29 Kampus-alueelta) Tutkimus- tai koulutusyhteisö 33 (29 Kampus-alueelta) Kuopion kaupunki 22 (5 Kampus-alueelta) Muu näkökulma 6 (2 Kampus-alueelta) TOIMIPAIKAN SIJAINTI Tiedepuisto tai sen välitön läheisyys 87 Kuopion muut alueet 43 Muu paikkakunta 5 YHTEENSÄ 135 vastaajaa / lähes 1200 vastausta

3 Kuopio innovation Oy kehittämispaneeli Haemme kasvua ja vetovoimaisuutta Kuopion alueelle. Mitä sinun mielestäsi pitää tehdä ja tapahtua, jotta tämä tavoite toteutuu? Esille nostetut aihepiirit / KAIKKI / 135 vastaajaa: KI N=3 Kuopion rooli N = Rahoitus N = 11 Yritysten tarpeet N =26 Veturiyritykset N = 11 Asenne, draivi, brandi N = 26 Tekemisen selkeys ja rohkeus N = 20 Yhteinen tahto- ja tavoite N = 26 Palvelut, kaavoitus, saavutettavuus N = 26 Viestintä, tiedottaminen N = 17 Yhteistyö oppilaitokset, yritykset. tutkimusyksiköt N = 27 Verkostot N = 8 Avainmenestys tekijät N = 20 Toimijoiden roolit N = 12 Kv. yhteydet N = 16 YLIOPISTO N = 8 Innovaatiotoiminta N = 13 Resurssien jakaminen N = 7 KAMPUS N = 8 Suhde maakuntaan N = 12

4 Kuopio innovation Oy kehittämispaneeli 1. kierros KASVUA JA VETOVOIMAISUUTTA Vastaajaryhmät lähestyvät kysymystä selkeän omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan Tutkimus- ja koulutusyhteisöt korostava Kuopion kaupungin merkitystä tulevaisuuden menestymisen avaintekijänä. Yhteishankkeisiin odotetaan rohkeaa ja selkeää otetta. Yritykset lähtevät puhtaan kaupallisista ja pitkälti omista näkökulmista. Yritystoiminnalle pitää olla kilpailukykyiset edellytykset. Yhteistyöhankkeet eivät ole itseisarvo, tärkeintä on saada tukea omiin kaupallisiin pyrkimyksiin. Tavoitteellisuutta on. Sidosryhmien odotukset Kuopion kaupungille liittyvät koko seutukunnan vetovoimaisuuteen. Kuopion kaupungin vastaajat ottavat mielellään roolin merkittävimpänä tulevaisuudentekijänä. Asenne on varsin itsellinen. Ryhmä on ainoa, joka nostaa Kampus-hankkeen strategisena tavoitteena oma-aloitteisesti esille. Kuopio Innovation Oy:n henkilöstö hakee eri toimijoiden yhteistä tahto- ja tavoitetilaa sekä selviä linjauksia omaan toimintansa tavoitteisiin. Ensimmäisten vastausten perusteella Kuopio Innovation Oy:n ajatusprofiili on lähempänä tutkimus- ja koulutustahoja kuin yritysmaailmaa.

5 Kuopio innovation Oy kehittämispaneeli 1. kierros Kuopio Innovation Oy Kuopio Innovation Oy toimii yhteistyössä tutkimus- ja yrityselämän sekä laajan sidosryhmäverkoston kanssa. Tavoitteenamme on alueen kasvun ja vetovoimaisuuden voimistaminen. Mitkä ovat omat odotuksesi Kuopio Innovation Oy:n tulevaan toimintaan? HENKILÖSTÖ YRITYKSET TUTKIMUS & KOULUTUS SIDOSRYHMÄT KUOPIO Konkretia, selkeys, pitkäjänteisyys Yritys- ja aluelobbari. Vahva kv. rooli Verkostojen rakentaja Maakunnan kehittäjä Tunnettu ja tiedetty Verkostojen rakentaja Kontaktoi aktiivisesti suoraan yrityksiä Yritys- ja aluelobbari. Vahva kv. rooli Yritys- ja aluelobbari. Vahva kv. rooli ROOLI & TEHTÄVÄ? Tiedepuiston edustaja / isäntä Verkostojen rakentaja Roolin ottaminen innovointi-/ business ketjussa Konkretia, selkeys, pitkäjänteisyys OSKE? Alueellinen busineksen stimuloija Alueellinen busineksen stimuloija Esiliina yrityselämään päin Verkostojen rakentaja OMISTUS?

6 Viisi asiaa, jotka liittyvät alueemme kasvun ja vetovoimaisuuden vahvistamiseen. YHTEENVETO Mieliala ovat keskimäärin positiivisia, viime aikojen kehitys on tyydyttävä/hyvä Miten saadaan nimenomaan tutkimus- ja koulutuslaitosten hyvä fiilinki ja positiiviset odotukset tarttumaan muihinkin Monet vastaajat ovat jo nyt tyytyväisiä vallitsevaan yhteistyöhön ja verkostoitumiseen tiedepuistoympäristössä Kriittinen massa alkaa olla riittävällä tasolla Elinympäristöllä, kaupungin palveluilla ja imagolla on merkitystä myös työssä toimimisen ja tavoitteellisuuden kannalta Kampus-/ yhtenäinen työ-, koulutus- ja elämisen ympäristö saattaisi olla lisädraivia antava yhteinen tahtotila Kuopio Innovation Oy:ltä odotetaan match maker roolia tiede-, koulutus- ja yrityselämän välillä -> enemmän suoria yrityskontakteja, kansainvälinen ote, selvä status kaupunkiorganisaatiossa, työnjako yritystoimen kanssa ja sitten vaan nyrkit saveen!

7 Kuopio Innovation Oy kehittämispaneeli 2. Kierros Vastanneet VASTAUSNÄKÖKULMA Henkilöstö 17 Yhteistyökumppani, keskeinen sidosryhmä 12 (7 Kampus-alueelta) Yritys 35 (23 Kampus-alueelta) Tutkimus- tai koulutusyhteisö 21 (29 Kampus-alueelta) Kuopion kaupunki 17 (2 Kampus-alueelta) Muu näkökulma 3 (1 Kampus-alueelta) TOIMIPAIKAN SIJAINTI Tiedepuisto tai sen välitön läheisyys 69 Kuopion muut alueet 29 Muu paikkakunta 7 YHTEENSÄ 105 vastaajaa

8 Kuopio Innovation Oy:n strategia-asemointi tietojen keruuvaiheen jälkeen ( lähde Kuopio innovation Oy:n oma strategiakeskustelu) Kysymyksenasettelu: VISIO: Kuopion tiedepuistoon syntyy 3000 uutta työpaikkaa korkean teknologian sektorille vuoteen 2020 mennessä Strategia: Kuopio Innovation on omalla toiminnallaan ja palveluillaan tukemassa 3000 työpaikan tavoitetta. Tavoitteeseen pyritään tiiviissä yhteistyössä strategisten kumppanien kanssa. Uudet kasvukykyiset yritykset Kilpailuetu Suorat investoinnit Verkostojen rakentaminen Osaamisen lisääminen Tiedon tuottaminen ja välittäminen Yrityskehitys: Alkavien ja olemassa olevien kasvukykyisten teknologiayritysten tukeminen Teknologian hyödyntäminen: Huippututkimuksen ja osaamisen hyödyntämisen tukeminen ja teknologian siirto Tiedepuiston vetovoimaisuus: Tiedepuiston markkinointi, osaamisen kokoaminen, testausympäristöjen rakentaminen

9 Kommenttien aihepiirit: -Työpaikkojen tyyppi ja toimialarajaus 20 - Kohdeyritysten toimialat ja sijainti 15 - Innovaatio 8 - Kansainvälisyys 7 - Yrityslähtöisyys 5 - Omistajan panos 5 - Konkreettisuus, yrityshautomo, verkostot, rahoitus Kommenttien luonne: - Hyväksyvä 59 - Neutraali 15 - Epäilevä 31 Eri vastaajaryhmien välillä ei ole merkittäviä eroja aihepiirien / kommenttien luonteen suhteen. Kuopio Innovation Oy:n oma henkilöstö suhtautuu tavoitteeseen kuitenkin suhteessa epäilevämmin kuin muut vastaajat.

10 Arviointikysymykset Kuopio innovation Oy:n ensimmäinen strateginen painopiste on Yritysten ja yritysympäristön kehittäminen. Arvioi esitykset / ajatukset asteikolla 1 = En kannata - 10 = Kannatan. KIO n = Ka 7,2 1. Ka 7,5 4. Ka 6,86 6. Ka 5,38 3. Ka 7,19 5. Ka 6,65 KU n = 17 x x x x x 8,0 x Innovationin tulee jatkaa samalla linjalla. Kirkastakaa ja terävöittäkää edelleen roolianne osaamispohjaisen yritystoiminnan kehittäjänä/ edistäjänä. Kuopio Innovationin on kehitettävä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja yritysten välistä linkkiä. Kuopio Innovation Oy:n tulee rakentaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa laajoja tutkimus-, koulutus-, ja yrityskehityshankkeita, joilla edistetään alueen vetovoimaa. Kuopio Innovation Oy:n tulisi keskittyä ulkomailla esiintymiseen ja kohdeyritysten viennin edistämiseen. Kuopio Innovation Oy:n kohdeyritysten sijaintipaikkana voi olla koko maakunta, ei vain yksi kaupunki. Kuopio Innovation Oy:n tulee olla aktiivinen kaikkia kuopiolaisia yrityksiä kohtaan. Kontakteja myös muihin kuin tiedepuiston yrityksiin. YR n = 35 SR n = 12 N = 105 T&K n = 21 MU n = 3 x

11 Kommentteja Väittämien kannattamisskaalat erilaiset - KIO:lla selkeästi korkein, sitten tutkimus/koulutus, sidosryhmät, kaupunki ja yritykset. Tiedepuistossa sijaitsevat yritykset ovat vielä keskimäärin kriittisempiä kuin muut yritykset. 1. Kuopio Innovationin on kehitettävä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja yritysten välistä linkkiä - keskimäärin kannatetuin - KIO ja kaupunki pitävät ykkösenä. Yritykset ovat kuitenkin varauksellisia 2. Innovationin tulee jatkaa samalla linjalla. Kirkastakaa ja terävöittäkää edelleen roolianne osaamispohjaisen yritystoiminnan kehittäjänä/ edistäjänä. - toisiksi kannatetuin. Oma henkilöstö kannattaa voimakkaasti, yritykset ovat taas nihkeimpiä 3. Kuopio Innovation Oy:n kohdeyritysten sijaintipaikkana voi olla koko maakunta, ei vain yksi kaupunki. - yrityksille, sidosryhmille sekä tutkimus- ja koulutusyhteisöille kannatetuin väittämä, kaupunki ei innostu 4. Kuopio Innovation Oy:n tulee rakentaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa laajoja tutkimus-, koulutus-, ja yrityskehityshankkeita, joilla edistetään alueen vetovoimaa. - kannatetaan eri vastaajaryhmissä tasaisesti 5. Kuopio Innovation Oy:n tulee olla aktiivinen kaikkia kuopiolaisia yrityksiä kohtaan. Kontakteja myös muihin kuin tiedepuiston yrityksiin. - tutkimus- ja koulutusyhteisöt lämpenevät ajatukselle muut eivät lämpene 6. Kuopio Innovation Oy:n tulisi keskittyä ulkomailla esiintymiseen ja kohdeyritysten viennin edistämiseen. - kaikki vastaajaryhmät priorisoivat viimeiseksi

12 Arviointikysymykset Toinen strateginen painopiste on Teknologian hyödyntäminen ja siirtäminen tutkimuksesta käytäntöön. Osa esityksistä / ajatuksista liittyy nyt Kuopio Innovation Oy:n toimintaympäristöön. Käytä edelleen asteikkoa 1 = En kannata - 10 = Kannatan. 6. Ka 5,21 1. Ka 7,48 3. Ka 6,63 X X X 8,0 Kuopio Innovationin pitää kartoittaa alueen suurten yritysten tutkimus- ja kehitystoiveet, jonka jälkeen yliopiston resurssit suunnataan palvelemaan näitä toiveita. Kuopio Innovation Oy:n toiminnan tulee painottua enemmän yrityshankkeiden (ei tutkimushankkeiden) aktivointiin. Tiedepuistossa pitää olla teknologiakehittäjiä, jotka ostavat tutkimusprojekteista ideat ja vievät niitä eteenpäin prototasolle. 2. Ka 7,00 4. Ka 6,46 X X Tiedepuiston toimia ei koordinoi nyt mikään yhteinen foorumi. Kuopio Innovation voisi kehittyä tällaiseksi. Kuopio Innovation Oy:n tulee keskittyä nimenomaan innovaatiotoiminnan edistämiseen. KIO n = Ka 6,32 KU n = 17 X Jokaisen tiedepuiston yrityksen tulisi löytää vähintään yksi strategisen tason kansainvälinen yhteistyökumppani, joka ottaa myös taloudellista riskiä ja panostaa konkreettisesti yhteistyön eteen. YR n = 31 SR n = 12 N = 96 T&K n = 21 MU n = 3 x

13 Kommentteja Kannattamisen aste vaihtelee koko vastausskaalassa - Sidosryhmillä korkein, sitten KIO tutkimus/koulutus, kaupunki ja yrittäjät. Jälleen tiedepuistoyrittäjät ovat kaikkein kriittisimpiä ( pl. Yrityshankkeiden aktivointia koskevaa väittämää). 1. Kuopio Innovation Oy:n toiminnan tulee painottua enemmän yrityshankkeiden (ei tutkimushankkeiden) aktivointiin. - kannatetuin väittämä, vain tutkimus/koulutus ei kannata 2. Tiedepuiston toimia ei koordinoi nyt mikään yhteinen foorumi. Kuopio Innovation voisi kehittyä tällaiseksi. - toiseksi kannatetuin väittämä, kukaan ei tyrmää 3. Tiedepuistossa pitää olla teknologiakehittäjiä, jotka ostavat tutkimusprojekteista ideat ja vievät niitä eteenpäin prototasolle. - KIO:n oma väki ja sidosryhmät lämpenevät ajatukselle, muut suhtautuvat neutraalisti 4. Kuopio Innovation Oy:n tulee keskittyä nimenomaan innovaatiotoiminnan edistämiseen. - Tutkimus/koulutus kannattaa, muut ovat epäilevämpiä. Yritykset eivät kannata. 5. Jokaisen tiedepuiston yrityksen tulisi löytää vähintään yksi strategisen tason kansainvälinen yhteistyökumppani, joka ottaa myös taloudellista riskiä ja panostaa konkreettisesti yhteistyön eteen. - Sidosryhmät ja tutkimus/koulutus näkevät selkeästi kannatettavana muut eivät. 6. Kuopio Innovationin pitää kartoittaa alueen suurten yritysten tutkimus- ja kehitystoiveet, jonka jälkeen yliopiston resurssit suunnataan palvelemaan näitä toiveita. - Yritykset ja tutkimus/koulutus eivät kannata ollenkaan. Sidosryhmiltä tulee ymmärtämystä.

14 Arviointikysymykset Kolmas strateginen painopiste on Tiedepuiston vetovoimaisuus. Arvioi esitykset / ajatukset asteikolla 1 = En kannata - 10 = Kannatan. 8,0 Alueelle muodostetaan tiedepuistotoimija, jolla on vahva tuki alueen elinkenoelämältä ja oppilaitoksilta. 3. Ka 6,96 5. Ka 6,69 4. Ka 6,82 6. Ka 6,41 2. Ka 7,39 X X X X X Kampus visioryhmä, kilpailukykyryhmän rinnalla. Osallistujat kaupungin johto, yliopiston ja ammattikorkeakoulun johto, muut oppilaitokset, opiskelijat, yritykset, paino tulevaisuuden tekemisessä. Tarvitaan Saaristokadun/asuntomessujen kaltaista markkinointia niin kuopiolaisille kuin maailmallekin. Skarpataan kokonaisuuksien hanskaamisessa. Miten nykyinen toiminta suhteutuu isompiin konteksteihin Suomessa, Euroopassa ja globaalisti. Yksittäisten casetarkastelujen rinnalle oman markkina-aseman tiukempaa arviointia. 1. Ka 7,66 X Kampusalueen iso plan laadittu. KIO n = 12 KU n = 16 Nyt alkaa olla jo tervettä itsetuntoa. Olemme nykyaikainen ja pärjäävä kaupunkiseutu, eikä sitä tarvitse joka käänteessä vakuutella itsellemme ja kysellä gallupeilla turisteilta. YR n = 31 T&K n = 19 SR n = 12 N = 93 MU n = 3 x Alueen kärki tulee olla elinkeinoelämän vahvasti tukemaa, se ei voi rajoittua pelkästään huippututkimukseen.

15 Kommentteja 1. Alueen kärki tulee olla elinkeinoelämän vahvasti tukemaa, se ei voi rajoittua pelkästään huippututkimukseen. - kaikki kannattavat 2. Nyt alkaa olla jo tervettä itsetuntoa. Olemme nykyaikainen ja pärjäävä kaupunkiseutu, eikä sitä tarvitse joka käänteessä vakuutella itsellemme ja kysellä gallupeilla turisteilta. - tutkimus/koulutus ja kaupunki yhtyvät kommenttiin. KIO:n oma henkilöstö epäilee eniten. 3. Alueelle muodostetaan tiedepuistotoimija, jolla on vahva tuki alueen elinkenoelämältä ja oppilaitoksilta. - KIO, tutkimus/koulutus ja sidosryhmät kannattavat kaupunki ja yrittäjät eivät 4. Skarpataan kokonaisuuksien hanskaamisessa. Miten nykyinen toiminta suhteutuu isompiin konteksteihin Suomessa, Euroopassa ja globaalisti. Yksittäisten case-tarkastelujen rinnalle oman markkina-aseman tiukempaa arviointia. - ymmärrystä KIO:lta, tutkimus/koulutukselta ja sidosryhmiltä yrittäjät eivät kannata ja kaupunki on kaikkein nihkein esitykselle. 5. Kampus visioryhmä, kilpailukykyryhmän rinnalla. Osallistujat kaupungin johto, yliopiston ja ammattikorkeakoulun johto, muut oppilaitokset, opiskelijat, yritykset, paino tulevaisuuden tekemisessä. Tarvitaan Saaristokadun/asuntomessujen kaltaista markkinointia niin kuopiolaisille kuin maailmallekin. - mikään ryhmä ei lämpene ajatukselle yritykset vähiten 6. Kampusalueen iso plan laadittu. - kaupunki kannattaa ja saa tukea sidosryhmiltä muut eivät ymmärrä

16 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. TÄRKEYSJÄRJESTYS Yrityshautomotoiminta Yrityshautomotoiminta ja alkavan yritystoiminnan tuki. Markkinointi Tiedepuiston markkinointi. Verkottaja Yhteistyöverkostojen tekijä. Oma esitykseni Oma toiveeni Kuopio Innovation Oy:n palveluihin. Tutkimustulosten hyödyntäminen Tutkimustulosten kaupallisen hyödyntäjän etsiminen Rahoitusneuvonta Rahoitusneuvonta yrityksille ja yhteydet rahoittajiin. Hanketoiminta Hankkeiden suunnittelu ja hankerahoituksen hakeminen. Edunvalvonta Tiedepuiston edunvalvonta ja vaikuttaminen viranomaisiin. Viennin tuki Yritysten viennin tukeminen / uusille markkinoille menon avustaminen.

17 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Yrityshautomotoiminta Yrityshautomotoiminta ja alkavan yritystoiminnan tuki. KIO n = 11 YR n = 25 KU n = 15 SR n = 11 T&K n = 18 N = 81 Luonteva tulema.

18 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Markkinointi Tiedepuiston markkinointi. KIO n = 11 YR n = 24 KU n = 15 SR n = 10 T&K n = 18 N = 79 Huomaa ero: Kuopion kaupunki, ja myös muut vastaajaryhmät näkevät KIO:lla merkittävän roolin. KIO itse ei näe.

19 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Verkottaja Yhteistyöverkostojen tekijä. KIO n = 11 YR n = 24 KU n = 15 SR n = 11 T&K n = 1 7 Arvioinnit vahvistavat jo edellisillä liukuvalikoilla saatua tulosta. N = 79

20 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Oma esitykseni Oma toiveeni Kuopio Innovation Oy:n palveluihin. KIO n = 3 YR n = 9 KU n = 6 SR n = 12 T&K n = 18 N = 35 Omissa esityksissä ei noussut esille uusia näkökulmia.

21 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Tutkimustulosten hyödyntäminen Tutkimustulosten kaupallisen hyödyntäjän etsiminen. KIO n = 11 YR n = 24 KU n = 15 SR n = 11 T&K n = 18 Yritysten arviot yllättävän alhaalla. N = 80

22 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Rahoitusneuvonta Rahoitusneuvonta yrityksille ja yhteydet rahoittajiin. KIO n = 11 YR n = 23 KU n = 13 SR n = 11 T&K n = 17 N = 76 KIO itse näkee tärkeämpänä kuin muut vastaajaryhmät. Tutkimus/koulutus kaipaa rahoitusneuvontaa.

23 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Hanketoiminta Hankkeiden suunnittelu ja hankerahoituksen hakeminen. KIO n = 11 YR n = 25 KU n = 15 SR n = 11 T&K n = 17 N = 105 Hanketoiminnan sisältö on epäselvä. Vapaissa vastauksissa yritykset kuitenkin kaipaavat hankegeneraattoria.

24 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Edunvalvonta Tiedepuiston edunvalvonta ja vaikuttaminen viranomaisiin. KIO n = 11 YR n = 24 KU n = 14 SR n = 11 T&K n = 18 N = 80 Ainoastaan kaupunki näkee tärkeänä.

25 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Viennin tuki Yritysten viennin tukeminen / uusille markkinoille menon avustaminen. KIO n = 11 YR n = 24 KU n = 15 SR n = 11 T&K n = 21 N = 105 Konkreettiseen viennin tukemiseen vastaajat sidosryhmiä lukuun ottamatta näkevät KIO:n resurssit liian vähäisinä

26 Johtopäätelmiä, ajatuksia ja kysymyksiä 1/2 Kuopio Innovation Oy:n tulevaisuutta kohtaan tunnetaan selvästi kiinnostusta läpi kaikkien vastaajaryhmien. Yllättävää on nimenomaan tiedepuistoyritysten hyvin kriittinen vastaamisote. Tutkimus- ja koulutusyhteisöillä näyttää olevan draivi päällä ja ne suhtautuvat Kuopio Innovationin tulevaisuudensuunnitelmiin selvästi positiivisemmin kuin yritykset. Myös yhteistyötahojen ja sidosryhmien kiinnostus on positiivisesti virittynyt. Lisä-draivi ei olisi pahitteeksi myöskään KIO:n omaan toimintaan. Kuopioon ja mielellään myös Kuopion ympäristöön toivotaan näkyvää ja käytännönläheistä yritysten toiminnan aktivoijaa, joka tuntee myös yhteydet tutkimus- ja koulutusyhteisöihin. On suuri hyöty, jos Kuopio Innovation Oy:ssä tunnetaan ainakin kuopiolaista yritystoimintaa laajemminkin kuin tiedepuistoalueella. Pitäisikö osaamisintensiivinen yritystoiminta määritellä niin, että myös perinteiset yritykset jotka pyrkivät omaksumaan uusia tekniikoita ja toimintatapoja kuuluvat joukkoon. KIO:n yhteistyötahon fyysinen sijainti tai toimiala eivät saa olla yksiselitteisesti yhteistyön este asiaa pitää tarkastella tavoitteena olevaa visiota ja tavoitteena painotuksia vasten. Puhutaanko yritysten kanssa samaa kieltä ja keskustellaanko samalla tasolla? Laadittava yhteinen termistö ja määriteltävä käsitteet. Kuopio Innovation Oy:llä tulee olla salkussaan myös maksullisia yrityspalveluja.

27 Johtopäätelmiä, ajatuksia ja kysymyksiä 2/2 Hanketoimintaan suhtautuminen on horjuvaa. Sisältöä, tavoitteita ja merkitystä ei ymmärretä etenkään yrityksissä. Kansainvälistyminen ei ole arvo sinänsä - kansainvälinen toiminta on kuitenkin yhä useammin liiketoiminnan ja tutkimuksen peruselementti. KIO:n pitää olla kansainvälinen omassa toiminnassaan ja ymmärtää asiakkaidensa kv. Tarpeet sen ei kuitenkaan tarvitse itse olla kansainvälistäjä. Vastaajien kommentit KIO:n tulevaisuuden painopisteistä on toiveiden tynnyri. KIO:n pitää pystyä määrittelemään oma asemointinsa, tavoitteensa ja rajauksensa. Vrt. Jim Collins /Hyvästä paras: Usein EI TEHDÄ-LISTA ON TÄRKEÄMPI KUIN PITÄÄ TEHDÄ-LISTA Omistaja odottaa KIO:lta merkittävää roolia tiedepuiston markkinoijana, brandin rakentajana ja edunvalvojana. KIO:ssa tämä asia on uusi. Sidosryhmät suhtautuvat asiaan kiinnostuksella eikä sille näyttäisi olevan ympäristöstä tulevia esteitä. KIO on kuitenkin valmis ottamaan tiedepuistossa koordinaattorin ja yhteisen tiedepuistotoimijan roolin. Olisiko niin, että KIO:ssa (eikä myöskään kaupunkitaholla) ole hahmotettu sitä, kuinka vahvan ja merkittävä yhteinen tiedepuistotoimija tarvitaan. Kampuksen kehittämisvision kommunikointi??? Kaupungilla ja joillakin yhteistyötahojen edustajilla on iso ja jo omassa organisaatiossa hyväksytty visio, josta valtaosa tämän päivän tekijöistä ei ole kuullut.

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Kuopion kaupungin kehittämisfoorumin keskeiset tulokset

Kuopion kaupungin kehittämisfoorumin keskeiset tulokset Kuopion kaupungin kehittämisfoorumin keskeiset tulokset 30.4.2010 Kuopion kaupungin kehittämisfoorumin 1. kierros 2.2. - 12.2. Kutsu kehittämisfoorumiin lähetettiin 353 henkilölle Kutsuttujen lukumäärät

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ryhmäkeskustelu hankeideoista 1. Muodostakaa pienet ryhmät (kolme hankeideaa/ryhmä) 2. Esitelkää projektinne

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Tampereen strategian lähtökohdat elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta Johtoryhmien strategiastartti 25.4.2017 Johtaja Teppo Rantanen 1 Kokemukset nykyisestä strategiasta ja odotukset uudelle strategialle

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä. Tapio Pouta

Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä. Tapio Pouta Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä Tapio Pouta 11.11.2009 Sisältö Metsähallituksen ja sen yksiköiden roolit Tulevaisuuden visio Metsähallituksen T&K toiminta Tutkimustiedon käytäntöön

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Riittääkö seutukuntien vetovoima?

Riittääkö seutukuntien vetovoima? Riittääkö seutukuntien vetovoima? Maakuntavaltuuston ja maakunnan yhteistyöryhmän -seminaari 15.5.2017 Sulevi Komulainen Sisältö Työn murros Kolme näkökulmaa työn tulevaisuuteen Tulevaisuuden osaamistarpeet

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen

Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen puheenjohtajana yksikön, päällikkö Mika Saarinen, CIMO alustajana ja havainnoijana, opetusneuvos Hanna Autere, OPH Hyvät käytännöt ja toimintamallit (1) Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA SHAKE INNOVAATIOKOKEILUJEN UUSI MALLI Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulu 2017 Maisa Kantanen 19.9.2017 Case-paperin tavoite Tuoda esille Etelä-Savolaisten

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Bisnes ja ilmastonmuutos. EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017

Bisnes ja ilmastonmuutos. EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017 Bisnes ja ilmastonmuutos EK:n tutkimuksen tuloksia, 2017 Ilmastobisnes valtavirtaistuu: ilmasto-orientoituneiden pk-yritysten osuus jo lähes kolmannes 2 Ilmasto-orientoituneet = näkevät ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ - Yksinyrittäminen vai verkostoyrittäjyys? Kuopio Tuija Toivola KTT, tutkimuspäällikkö SISÄLTÖ Miksi uusia toimintamalleja yrittäjyyteen? Mitä on

Lisätiedot

Suomi kuntarakenteen muutoksen jälkeen? Kunnan asema elinvoiman kehittäjänä

Suomi kuntarakenteen muutoksen jälkeen? Kunnan asema elinvoiman kehittäjänä Suomi kuntarakenteen muutoksen jälkeen? Kunnan asema elinvoiman kehittäjänä Arto Haveri Johtamiskorkeakoulu arto.haveri@uta.fi LuostoClassic BUSINESS FORUM 12.8.2016 Miten tähän on tultu? Yksitasoinen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys

Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys KUOPIO TANSSII JA SOI, Il Posto, Kuva: Soile Nevalainen 16.11.2016 Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Kuopion

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ Kohtalonkysymys: toteutuuko kansalaisdemokratia suurkunnissa? Keski Suomessa on 23 kuntaa. Kuntayhteistyötä tehdään erityisesti soten, ammatillisen koulutuksen ja elinkeinojen edistämisen asioissa. Maakunnallisesti

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Ideasta toteutukseen Huippuyksikköpolitiikka 1990 ja 2000-luvulla Timo Kolu

Ideasta toteutukseen Huippuyksikköpolitiikka 1990 ja 2000-luvulla Timo Kolu 1 20.1.2009 Ideasta toteutukseen Huippuyksikköpolitiikka 1990 ja 2000-luvulla Timo Kolu 15.1.2009 Top down -politiikka VTTN 1990 perustutkimuksessa panostetava tieteelliseen tasoon kv-kärkitason huippuyksiköiden

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2. TechnoGrowth 2020 - Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.0 Hanketiedot Toteuttajat Navitas Kehitys Oy Iisalmen Teollisuuskylä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Jukka Mönkkönen Rehtori Itä-Suomen yliopisto UEF // University of Eastern Finland Jukka Mönkkönen 20.12.2016 1 Tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Suomen kansallinen kontaktihenkilö (Fin-RCP) Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1) Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain arktinen

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

Savilahden kampus. Rehtori Veli-Matti Tolppi.

Savilahden kampus. Rehtori Veli-Matti Tolppi. Savilahden kampus Rehtori Veli-Matti Tolppi Savilahden kampusvisio vuodelta 2008 Savilahden kampusalue on tulevaisuudessa Euroopan johtava terveyden, ympäristötieteiden, hyvinvointiosaamisen, teknologian

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausunto 1 (3) 13.2.2014 MKA/JoS/JTa Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/3/010/2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suomen akatemiasta

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen

Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen EMKR:n meripolitiikan rahoituksen painopisteet Havaintoja: Elinkeinopolitiikka ei näy kuvassa! Pitäisi olla keskeinen osa meripolitiikkaa. Tarve kansalliselle meripolitiikalle,

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Alueiden kilpailukyky 2011

Alueiden kilpailukyky 2011 Valtakunnalliset sekä taustamuuttujakohtaiset tulokset 1 Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat/vaikuttavat yrityksenne sijaintiin ja toimintaedellytyksiin alueella? Kaikki vastaajat, n=1280 Yritykselle

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot