Eero Rasa. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eero Rasa. Loppuraportti 15.9.2011"

Transkriptio

1 Eero Rasa Loppuraportti

2 Kuopio Innovation Oy kehittämispaneeli 1. kierros Vastanneet VASTAUSNÄKÖKULMA Henkilöstö 15 Yhteistyökumppani, keskeinen sidosryhmä 17 (7 Kampus-alueelta) Yritys 42 (29 Kampus-alueelta) Tutkimus- tai koulutusyhteisö 33 (29 Kampus-alueelta) Kuopion kaupunki 22 (5 Kampus-alueelta) Muu näkökulma 6 (2 Kampus-alueelta) TOIMIPAIKAN SIJAINTI Tiedepuisto tai sen välitön läheisyys 87 Kuopion muut alueet 43 Muu paikkakunta 5 YHTEENSÄ 135 vastaajaa / lähes 1200 vastausta

3 Kuopio innovation Oy kehittämispaneeli Haemme kasvua ja vetovoimaisuutta Kuopion alueelle. Mitä sinun mielestäsi pitää tehdä ja tapahtua, jotta tämä tavoite toteutuu? Esille nostetut aihepiirit / KAIKKI / 135 vastaajaa: KI N=3 Kuopion rooli N = Rahoitus N = 11 Yritysten tarpeet N =26 Veturiyritykset N = 11 Asenne, draivi, brandi N = 26 Tekemisen selkeys ja rohkeus N = 20 Yhteinen tahto- ja tavoite N = 26 Palvelut, kaavoitus, saavutettavuus N = 26 Viestintä, tiedottaminen N = 17 Yhteistyö oppilaitokset, yritykset. tutkimusyksiköt N = 27 Verkostot N = 8 Avainmenestys tekijät N = 20 Toimijoiden roolit N = 12 Kv. yhteydet N = 16 YLIOPISTO N = 8 Innovaatiotoiminta N = 13 Resurssien jakaminen N = 7 KAMPUS N = 8 Suhde maakuntaan N = 12

4 Kuopio innovation Oy kehittämispaneeli 1. kierros KASVUA JA VETOVOIMAISUUTTA Vastaajaryhmät lähestyvät kysymystä selkeän omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan Tutkimus- ja koulutusyhteisöt korostava Kuopion kaupungin merkitystä tulevaisuuden menestymisen avaintekijänä. Yhteishankkeisiin odotetaan rohkeaa ja selkeää otetta. Yritykset lähtevät puhtaan kaupallisista ja pitkälti omista näkökulmista. Yritystoiminnalle pitää olla kilpailukykyiset edellytykset. Yhteistyöhankkeet eivät ole itseisarvo, tärkeintä on saada tukea omiin kaupallisiin pyrkimyksiin. Tavoitteellisuutta on. Sidosryhmien odotukset Kuopion kaupungille liittyvät koko seutukunnan vetovoimaisuuteen. Kuopion kaupungin vastaajat ottavat mielellään roolin merkittävimpänä tulevaisuudentekijänä. Asenne on varsin itsellinen. Ryhmä on ainoa, joka nostaa Kampus-hankkeen strategisena tavoitteena oma-aloitteisesti esille. Kuopio Innovation Oy:n henkilöstö hakee eri toimijoiden yhteistä tahto- ja tavoitetilaa sekä selviä linjauksia omaan toimintansa tavoitteisiin. Ensimmäisten vastausten perusteella Kuopio Innovation Oy:n ajatusprofiili on lähempänä tutkimus- ja koulutustahoja kuin yritysmaailmaa.

5 Kuopio innovation Oy kehittämispaneeli 1. kierros Kuopio Innovation Oy Kuopio Innovation Oy toimii yhteistyössä tutkimus- ja yrityselämän sekä laajan sidosryhmäverkoston kanssa. Tavoitteenamme on alueen kasvun ja vetovoimaisuuden voimistaminen. Mitkä ovat omat odotuksesi Kuopio Innovation Oy:n tulevaan toimintaan? HENKILÖSTÖ YRITYKSET TUTKIMUS & KOULUTUS SIDOSRYHMÄT KUOPIO Konkretia, selkeys, pitkäjänteisyys Yritys- ja aluelobbari. Vahva kv. rooli Verkostojen rakentaja Maakunnan kehittäjä Tunnettu ja tiedetty Verkostojen rakentaja Kontaktoi aktiivisesti suoraan yrityksiä Yritys- ja aluelobbari. Vahva kv. rooli Yritys- ja aluelobbari. Vahva kv. rooli ROOLI & TEHTÄVÄ? Tiedepuiston edustaja / isäntä Verkostojen rakentaja Roolin ottaminen innovointi-/ business ketjussa Konkretia, selkeys, pitkäjänteisyys OSKE? Alueellinen busineksen stimuloija Alueellinen busineksen stimuloija Esiliina yrityselämään päin Verkostojen rakentaja OMISTUS?

6 Viisi asiaa, jotka liittyvät alueemme kasvun ja vetovoimaisuuden vahvistamiseen. YHTEENVETO Mieliala ovat keskimäärin positiivisia, viime aikojen kehitys on tyydyttävä/hyvä Miten saadaan nimenomaan tutkimus- ja koulutuslaitosten hyvä fiilinki ja positiiviset odotukset tarttumaan muihinkin Monet vastaajat ovat jo nyt tyytyväisiä vallitsevaan yhteistyöhön ja verkostoitumiseen tiedepuistoympäristössä Kriittinen massa alkaa olla riittävällä tasolla Elinympäristöllä, kaupungin palveluilla ja imagolla on merkitystä myös työssä toimimisen ja tavoitteellisuuden kannalta Kampus-/ yhtenäinen työ-, koulutus- ja elämisen ympäristö saattaisi olla lisädraivia antava yhteinen tahtotila Kuopio Innovation Oy:ltä odotetaan match maker roolia tiede-, koulutus- ja yrityselämän välillä -> enemmän suoria yrityskontakteja, kansainvälinen ote, selvä status kaupunkiorganisaatiossa, työnjako yritystoimen kanssa ja sitten vaan nyrkit saveen!

7 Kuopio Innovation Oy kehittämispaneeli 2. Kierros Vastanneet VASTAUSNÄKÖKULMA Henkilöstö 17 Yhteistyökumppani, keskeinen sidosryhmä 12 (7 Kampus-alueelta) Yritys 35 (23 Kampus-alueelta) Tutkimus- tai koulutusyhteisö 21 (29 Kampus-alueelta) Kuopion kaupunki 17 (2 Kampus-alueelta) Muu näkökulma 3 (1 Kampus-alueelta) TOIMIPAIKAN SIJAINTI Tiedepuisto tai sen välitön läheisyys 69 Kuopion muut alueet 29 Muu paikkakunta 7 YHTEENSÄ 105 vastaajaa

8 Kuopio Innovation Oy:n strategia-asemointi tietojen keruuvaiheen jälkeen ( lähde Kuopio innovation Oy:n oma strategiakeskustelu) Kysymyksenasettelu: VISIO: Kuopion tiedepuistoon syntyy 3000 uutta työpaikkaa korkean teknologian sektorille vuoteen 2020 mennessä Strategia: Kuopio Innovation on omalla toiminnallaan ja palveluillaan tukemassa 3000 työpaikan tavoitetta. Tavoitteeseen pyritään tiiviissä yhteistyössä strategisten kumppanien kanssa. Uudet kasvukykyiset yritykset Kilpailuetu Suorat investoinnit Verkostojen rakentaminen Osaamisen lisääminen Tiedon tuottaminen ja välittäminen Yrityskehitys: Alkavien ja olemassa olevien kasvukykyisten teknologiayritysten tukeminen Teknologian hyödyntäminen: Huippututkimuksen ja osaamisen hyödyntämisen tukeminen ja teknologian siirto Tiedepuiston vetovoimaisuus: Tiedepuiston markkinointi, osaamisen kokoaminen, testausympäristöjen rakentaminen

9 Kommenttien aihepiirit: -Työpaikkojen tyyppi ja toimialarajaus 20 - Kohdeyritysten toimialat ja sijainti 15 - Innovaatio 8 - Kansainvälisyys 7 - Yrityslähtöisyys 5 - Omistajan panos 5 - Konkreettisuus, yrityshautomo, verkostot, rahoitus Kommenttien luonne: - Hyväksyvä 59 - Neutraali 15 - Epäilevä 31 Eri vastaajaryhmien välillä ei ole merkittäviä eroja aihepiirien / kommenttien luonteen suhteen. Kuopio Innovation Oy:n oma henkilöstö suhtautuu tavoitteeseen kuitenkin suhteessa epäilevämmin kuin muut vastaajat.

10 Arviointikysymykset Kuopio innovation Oy:n ensimmäinen strateginen painopiste on Yritysten ja yritysympäristön kehittäminen. Arvioi esitykset / ajatukset asteikolla 1 = En kannata - 10 = Kannatan. KIO n = Ka 7,2 1. Ka 7,5 4. Ka 6,86 6. Ka 5,38 3. Ka 7,19 5. Ka 6,65 KU n = 17 x x x x x 8,0 x Innovationin tulee jatkaa samalla linjalla. Kirkastakaa ja terävöittäkää edelleen roolianne osaamispohjaisen yritystoiminnan kehittäjänä/ edistäjänä. Kuopio Innovationin on kehitettävä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja yritysten välistä linkkiä. Kuopio Innovation Oy:n tulee rakentaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa laajoja tutkimus-, koulutus-, ja yrityskehityshankkeita, joilla edistetään alueen vetovoimaa. Kuopio Innovation Oy:n tulisi keskittyä ulkomailla esiintymiseen ja kohdeyritysten viennin edistämiseen. Kuopio Innovation Oy:n kohdeyritysten sijaintipaikkana voi olla koko maakunta, ei vain yksi kaupunki. Kuopio Innovation Oy:n tulee olla aktiivinen kaikkia kuopiolaisia yrityksiä kohtaan. Kontakteja myös muihin kuin tiedepuiston yrityksiin. YR n = 35 SR n = 12 N = 105 T&K n = 21 MU n = 3 x

11 Kommentteja Väittämien kannattamisskaalat erilaiset - KIO:lla selkeästi korkein, sitten tutkimus/koulutus, sidosryhmät, kaupunki ja yritykset. Tiedepuistossa sijaitsevat yritykset ovat vielä keskimäärin kriittisempiä kuin muut yritykset. 1. Kuopio Innovationin on kehitettävä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja yritysten välistä linkkiä - keskimäärin kannatetuin - KIO ja kaupunki pitävät ykkösenä. Yritykset ovat kuitenkin varauksellisia 2. Innovationin tulee jatkaa samalla linjalla. Kirkastakaa ja terävöittäkää edelleen roolianne osaamispohjaisen yritystoiminnan kehittäjänä/ edistäjänä. - toisiksi kannatetuin. Oma henkilöstö kannattaa voimakkaasti, yritykset ovat taas nihkeimpiä 3. Kuopio Innovation Oy:n kohdeyritysten sijaintipaikkana voi olla koko maakunta, ei vain yksi kaupunki. - yrityksille, sidosryhmille sekä tutkimus- ja koulutusyhteisöille kannatetuin väittämä, kaupunki ei innostu 4. Kuopio Innovation Oy:n tulee rakentaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa laajoja tutkimus-, koulutus-, ja yrityskehityshankkeita, joilla edistetään alueen vetovoimaa. - kannatetaan eri vastaajaryhmissä tasaisesti 5. Kuopio Innovation Oy:n tulee olla aktiivinen kaikkia kuopiolaisia yrityksiä kohtaan. Kontakteja myös muihin kuin tiedepuiston yrityksiin. - tutkimus- ja koulutusyhteisöt lämpenevät ajatukselle muut eivät lämpene 6. Kuopio Innovation Oy:n tulisi keskittyä ulkomailla esiintymiseen ja kohdeyritysten viennin edistämiseen. - kaikki vastaajaryhmät priorisoivat viimeiseksi

12 Arviointikysymykset Toinen strateginen painopiste on Teknologian hyödyntäminen ja siirtäminen tutkimuksesta käytäntöön. Osa esityksistä / ajatuksista liittyy nyt Kuopio Innovation Oy:n toimintaympäristöön. Käytä edelleen asteikkoa 1 = En kannata - 10 = Kannatan. 6. Ka 5,21 1. Ka 7,48 3. Ka 6,63 X X X 8,0 Kuopio Innovationin pitää kartoittaa alueen suurten yritysten tutkimus- ja kehitystoiveet, jonka jälkeen yliopiston resurssit suunnataan palvelemaan näitä toiveita. Kuopio Innovation Oy:n toiminnan tulee painottua enemmän yrityshankkeiden (ei tutkimushankkeiden) aktivointiin. Tiedepuistossa pitää olla teknologiakehittäjiä, jotka ostavat tutkimusprojekteista ideat ja vievät niitä eteenpäin prototasolle. 2. Ka 7,00 4. Ka 6,46 X X Tiedepuiston toimia ei koordinoi nyt mikään yhteinen foorumi. Kuopio Innovation voisi kehittyä tällaiseksi. Kuopio Innovation Oy:n tulee keskittyä nimenomaan innovaatiotoiminnan edistämiseen. KIO n = Ka 6,32 KU n = 17 X Jokaisen tiedepuiston yrityksen tulisi löytää vähintään yksi strategisen tason kansainvälinen yhteistyökumppani, joka ottaa myös taloudellista riskiä ja panostaa konkreettisesti yhteistyön eteen. YR n = 31 SR n = 12 N = 96 T&K n = 21 MU n = 3 x

13 Kommentteja Kannattamisen aste vaihtelee koko vastausskaalassa - Sidosryhmillä korkein, sitten KIO tutkimus/koulutus, kaupunki ja yrittäjät. Jälleen tiedepuistoyrittäjät ovat kaikkein kriittisimpiä ( pl. Yrityshankkeiden aktivointia koskevaa väittämää). 1. Kuopio Innovation Oy:n toiminnan tulee painottua enemmän yrityshankkeiden (ei tutkimushankkeiden) aktivointiin. - kannatetuin väittämä, vain tutkimus/koulutus ei kannata 2. Tiedepuiston toimia ei koordinoi nyt mikään yhteinen foorumi. Kuopio Innovation voisi kehittyä tällaiseksi. - toiseksi kannatetuin väittämä, kukaan ei tyrmää 3. Tiedepuistossa pitää olla teknologiakehittäjiä, jotka ostavat tutkimusprojekteista ideat ja vievät niitä eteenpäin prototasolle. - KIO:n oma väki ja sidosryhmät lämpenevät ajatukselle, muut suhtautuvat neutraalisti 4. Kuopio Innovation Oy:n tulee keskittyä nimenomaan innovaatiotoiminnan edistämiseen. - Tutkimus/koulutus kannattaa, muut ovat epäilevämpiä. Yritykset eivät kannata. 5. Jokaisen tiedepuiston yrityksen tulisi löytää vähintään yksi strategisen tason kansainvälinen yhteistyökumppani, joka ottaa myös taloudellista riskiä ja panostaa konkreettisesti yhteistyön eteen. - Sidosryhmät ja tutkimus/koulutus näkevät selkeästi kannatettavana muut eivät. 6. Kuopio Innovationin pitää kartoittaa alueen suurten yritysten tutkimus- ja kehitystoiveet, jonka jälkeen yliopiston resurssit suunnataan palvelemaan näitä toiveita. - Yritykset ja tutkimus/koulutus eivät kannata ollenkaan. Sidosryhmiltä tulee ymmärtämystä.

14 Arviointikysymykset Kolmas strateginen painopiste on Tiedepuiston vetovoimaisuus. Arvioi esitykset / ajatukset asteikolla 1 = En kannata - 10 = Kannatan. 8,0 Alueelle muodostetaan tiedepuistotoimija, jolla on vahva tuki alueen elinkenoelämältä ja oppilaitoksilta. 3. Ka 6,96 5. Ka 6,69 4. Ka 6,82 6. Ka 6,41 2. Ka 7,39 X X X X X Kampus visioryhmä, kilpailukykyryhmän rinnalla. Osallistujat kaupungin johto, yliopiston ja ammattikorkeakoulun johto, muut oppilaitokset, opiskelijat, yritykset, paino tulevaisuuden tekemisessä. Tarvitaan Saaristokadun/asuntomessujen kaltaista markkinointia niin kuopiolaisille kuin maailmallekin. Skarpataan kokonaisuuksien hanskaamisessa. Miten nykyinen toiminta suhteutuu isompiin konteksteihin Suomessa, Euroopassa ja globaalisti. Yksittäisten casetarkastelujen rinnalle oman markkina-aseman tiukempaa arviointia. 1. Ka 7,66 X Kampusalueen iso plan laadittu. KIO n = 12 KU n = 16 Nyt alkaa olla jo tervettä itsetuntoa. Olemme nykyaikainen ja pärjäävä kaupunkiseutu, eikä sitä tarvitse joka käänteessä vakuutella itsellemme ja kysellä gallupeilla turisteilta. YR n = 31 T&K n = 19 SR n = 12 N = 93 MU n = 3 x Alueen kärki tulee olla elinkeinoelämän vahvasti tukemaa, se ei voi rajoittua pelkästään huippututkimukseen.

15 Kommentteja 1. Alueen kärki tulee olla elinkeinoelämän vahvasti tukemaa, se ei voi rajoittua pelkästään huippututkimukseen. - kaikki kannattavat 2. Nyt alkaa olla jo tervettä itsetuntoa. Olemme nykyaikainen ja pärjäävä kaupunkiseutu, eikä sitä tarvitse joka käänteessä vakuutella itsellemme ja kysellä gallupeilla turisteilta. - tutkimus/koulutus ja kaupunki yhtyvät kommenttiin. KIO:n oma henkilöstö epäilee eniten. 3. Alueelle muodostetaan tiedepuistotoimija, jolla on vahva tuki alueen elinkenoelämältä ja oppilaitoksilta. - KIO, tutkimus/koulutus ja sidosryhmät kannattavat kaupunki ja yrittäjät eivät 4. Skarpataan kokonaisuuksien hanskaamisessa. Miten nykyinen toiminta suhteutuu isompiin konteksteihin Suomessa, Euroopassa ja globaalisti. Yksittäisten case-tarkastelujen rinnalle oman markkina-aseman tiukempaa arviointia. - ymmärrystä KIO:lta, tutkimus/koulutukselta ja sidosryhmiltä yrittäjät eivät kannata ja kaupunki on kaikkein nihkein esitykselle. 5. Kampus visioryhmä, kilpailukykyryhmän rinnalla. Osallistujat kaupungin johto, yliopiston ja ammattikorkeakoulun johto, muut oppilaitokset, opiskelijat, yritykset, paino tulevaisuuden tekemisessä. Tarvitaan Saaristokadun/asuntomessujen kaltaista markkinointia niin kuopiolaisille kuin maailmallekin. - mikään ryhmä ei lämpene ajatukselle yritykset vähiten 6. Kampusalueen iso plan laadittu. - kaupunki kannattaa ja saa tukea sidosryhmiltä muut eivät ymmärrä

16 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. TÄRKEYSJÄRJESTYS Yrityshautomotoiminta Yrityshautomotoiminta ja alkavan yritystoiminnan tuki. Markkinointi Tiedepuiston markkinointi. Verkottaja Yhteistyöverkostojen tekijä. Oma esitykseni Oma toiveeni Kuopio Innovation Oy:n palveluihin. Tutkimustulosten hyödyntäminen Tutkimustulosten kaupallisen hyödyntäjän etsiminen Rahoitusneuvonta Rahoitusneuvonta yrityksille ja yhteydet rahoittajiin. Hanketoiminta Hankkeiden suunnittelu ja hankerahoituksen hakeminen. Edunvalvonta Tiedepuiston edunvalvonta ja vaikuttaminen viranomaisiin. Viennin tuki Yritysten viennin tukeminen / uusille markkinoille menon avustaminen.

17 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Yrityshautomotoiminta Yrityshautomotoiminta ja alkavan yritystoiminnan tuki. KIO n = 11 YR n = 25 KU n = 15 SR n = 11 T&K n = 18 N = 81 Luonteva tulema.

18 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Markkinointi Tiedepuiston markkinointi. KIO n = 11 YR n = 24 KU n = 15 SR n = 10 T&K n = 18 N = 79 Huomaa ero: Kuopion kaupunki, ja myös muut vastaajaryhmät näkevät KIO:lla merkittävän roolin. KIO itse ei näe.

19 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Verkottaja Yhteistyöverkostojen tekijä. KIO n = 11 YR n = 24 KU n = 15 SR n = 11 T&K n = 1 7 Arvioinnit vahvistavat jo edellisillä liukuvalikoilla saatua tulosta. N = 79

20 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Oma esitykseni Oma toiveeni Kuopio Innovation Oy:n palveluihin. KIO n = 3 YR n = 9 KU n = 6 SR n = 12 T&K n = 18 N = 35 Omissa esityksissä ei noussut esille uusia näkökulmia.

21 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Tutkimustulosten hyödyntäminen Tutkimustulosten kaupallisen hyödyntäjän etsiminen. KIO n = 11 YR n = 24 KU n = 15 SR n = 11 T&K n = 18 Yritysten arviot yllättävän alhaalla. N = 80

22 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Rahoitusneuvonta Rahoitusneuvonta yrityksille ja yhteydet rahoittajiin. KIO n = 11 YR n = 23 KU n = 13 SR n = 11 T&K n = 17 N = 76 KIO itse näkee tärkeämpänä kuin muut vastaajaryhmät. Tutkimus/koulutus kaipaa rahoitusneuvontaa.

23 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Hanketoiminta Hankkeiden suunnittelu ja hankerahoituksen hakeminen. KIO n = 11 YR n = 25 KU n = 15 SR n = 11 T&K n = 17 N = 105 Hanketoiminnan sisältö on epäselvä. Vapaissa vastauksissa yritykset kuitenkin kaipaavat hankegeneraattoria.

24 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Edunvalvonta Tiedepuiston edunvalvonta ja vaikuttaminen viranomaisiin. KIO n = 11 YR n = 24 KU n = 14 SR n = 11 T&K n = 18 N = 80 Ainoastaan kaupunki näkee tärkeänä.

25 Arviointikysymykset Kuopio Innovation Oy:n palvelujen tärkeys. Mieti ensin Kuopio Innovationin tarjoaman palvelun tärkeys organisaatiollesi pystyakselilla ja sitten sen kiireellisyys vaaka-akselilla. Viennin tuki Yritysten viennin tukeminen / uusille markkinoille menon avustaminen. KIO n = 11 YR n = 24 KU n = 15 SR n = 11 T&K n = 21 N = 105 Konkreettiseen viennin tukemiseen vastaajat sidosryhmiä lukuun ottamatta näkevät KIO:n resurssit liian vähäisinä

26 Johtopäätelmiä, ajatuksia ja kysymyksiä 1/2 Kuopio Innovation Oy:n tulevaisuutta kohtaan tunnetaan selvästi kiinnostusta läpi kaikkien vastaajaryhmien. Yllättävää on nimenomaan tiedepuistoyritysten hyvin kriittinen vastaamisote. Tutkimus- ja koulutusyhteisöillä näyttää olevan draivi päällä ja ne suhtautuvat Kuopio Innovationin tulevaisuudensuunnitelmiin selvästi positiivisemmin kuin yritykset. Myös yhteistyötahojen ja sidosryhmien kiinnostus on positiivisesti virittynyt. Lisä-draivi ei olisi pahitteeksi myöskään KIO:n omaan toimintaan. Kuopioon ja mielellään myös Kuopion ympäristöön toivotaan näkyvää ja käytännönläheistä yritysten toiminnan aktivoijaa, joka tuntee myös yhteydet tutkimus- ja koulutusyhteisöihin. On suuri hyöty, jos Kuopio Innovation Oy:ssä tunnetaan ainakin kuopiolaista yritystoimintaa laajemminkin kuin tiedepuistoalueella. Pitäisikö osaamisintensiivinen yritystoiminta määritellä niin, että myös perinteiset yritykset jotka pyrkivät omaksumaan uusia tekniikoita ja toimintatapoja kuuluvat joukkoon. KIO:n yhteistyötahon fyysinen sijainti tai toimiala eivät saa olla yksiselitteisesti yhteistyön este asiaa pitää tarkastella tavoitteena olevaa visiota ja tavoitteena painotuksia vasten. Puhutaanko yritysten kanssa samaa kieltä ja keskustellaanko samalla tasolla? Laadittava yhteinen termistö ja määriteltävä käsitteet. Kuopio Innovation Oy:llä tulee olla salkussaan myös maksullisia yrityspalveluja.

27 Johtopäätelmiä, ajatuksia ja kysymyksiä 2/2 Hanketoimintaan suhtautuminen on horjuvaa. Sisältöä, tavoitteita ja merkitystä ei ymmärretä etenkään yrityksissä. Kansainvälistyminen ei ole arvo sinänsä - kansainvälinen toiminta on kuitenkin yhä useammin liiketoiminnan ja tutkimuksen peruselementti. KIO:n pitää olla kansainvälinen omassa toiminnassaan ja ymmärtää asiakkaidensa kv. Tarpeet sen ei kuitenkaan tarvitse itse olla kansainvälistäjä. Vastaajien kommentit KIO:n tulevaisuuden painopisteistä on toiveiden tynnyri. KIO:n pitää pystyä määrittelemään oma asemointinsa, tavoitteensa ja rajauksensa. Vrt. Jim Collins /Hyvästä paras: Usein EI TEHDÄ-LISTA ON TÄRKEÄMPI KUIN PITÄÄ TEHDÄ-LISTA Omistaja odottaa KIO:lta merkittävää roolia tiedepuiston markkinoijana, brandin rakentajana ja edunvalvojana. KIO:ssa tämä asia on uusi. Sidosryhmät suhtautuvat asiaan kiinnostuksella eikä sille näyttäisi olevan ympäristöstä tulevia esteitä. KIO on kuitenkin valmis ottamaan tiedepuistossa koordinaattorin ja yhteisen tiedepuistotoimijan roolin. Olisiko niin, että KIO:ssa (eikä myöskään kaupunkitaholla) ole hahmotettu sitä, kuinka vahvan ja merkittävä yhteinen tiedepuistotoimija tarvitaan. Kampuksen kehittämisvision kommunikointi??? Kaupungilla ja joillakin yhteistyötahojen edustajilla on iso ja jo omassa organisaatiossa hyväksytty visio, josta valtaosa tämän päivän tekijöistä ei ole kuullut.