Enemmän selektiivisyyttä kromatografia-analytiikkaan. Liisa Kanner Waters Corporation 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enemmän selektiivisyyttä kromatografia-analytiikkaan. Liisa Kanner. 2012 Waters Corporation 1"

Transkriptio

1 UPC 2 UltraPerformance Convergence Chromatography Enemmän selektiivisyyttä kromatografia-analytiikkaan Liisa Kanner 2012 Waters Corporation 1

2 Erilaiset erotustekniikat Gas Chromatography Liquid Chromatography Convergence Chromatography GC HPLC SFC Capillary GC UPLC UPC Waters Corporation 2

3 UltraPerformance Convergence Chromatography Convergence Chromatography on kromatografinen erotustekniikka, joka on vaihtoehtoinen neste- tai kaasukromatografialle. UltraPerformance Convergence Chromatography [UPC 2 ] Alusta asti uudelleen suunniteltu kromatografialaitteisto, jossa eluenttina käytetään hiilidioksidia,co 2. Erotuksen selektiivisyys vastaa normaalifaasierotusta, mutta sopii erinomaisesti myös käänteisfaasitekniikaksi. ACQUITY UPC 2 Laite perustuu UPLC tekniikkaan ja mahdollistaa haastavimmatkin erotukset luotettavasti ja nopeasti Waters Corporation 3

4 Why The Name? Giddings, J.C. (1965) A critical evaluation of the theory of gas chromatography. In Gas Chromatography. 1964, edited by A. Goldup, p Elsevier, Amsterdam In this article Dr. Giddings stated One of the most interesting features of ultra high pressure gas chromatography would be convergence with classical liquid chromatography. Prof. Calvin Giddings ( ) 2012 Waters Corporation 4

5 Näytteenkäsittely Useimmiten näytteenkäsittely koetaan hankalaksi ja kalliiksi ja siitä haluttaisiin päästä niin vähällä kuin mahdollista. Useimmissa näytteenkäsittely prosesseissa päädytään orgaaniseen liuottimeen. neste/neste, Soxhlet, tislaus, haihdutus ja uudelleen liuotus Useat matriisit vaativat orgaanisen liuottimen (geelit, rasvat, öljyt, synteeseissä käytetyt liuottimet) solvents, etc.) image from dyapharma.com image from sefetec.net image from tasnee.com 2012 Waters Corporation 5

6 Näytteeenkäsittely Drying Grinding SFE Soxhlet Extraction Evaporation SPE Distillation Macro Micro Liquid / Liquid 2012 Waters Corporation 6

7 UPC2 Gas Chromatography pyrethroids Convergence Chromatography Reversed-phase LC carbamates STEP 1 SPE Extraction (Florisil) SPE Extraction (Oasis HLB) STEP 2 Elution in hexane/ethyl acetate Direct Analysis on UPC 2 Elution in methanol STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 Evaporate to dryness Reconstitute in cyclohexane Derivatize sample Ready for analysis Convergence Chromatography Eliminate lengthy evaporation and reconstitution steps No need for derivatization Evaporate to dryness Reconstitute in water Ready for analysis 2012 Waters Corporation 7

8 Kromatografiset erotustekniikat Erotus saadaan aikaa lämpötilagradientilla Gas Chromatography GC Hyvä tehokkuus [N] Käytännössä ei ole rajoituksia kolonnin pituuden suhteen Rajoittunut selektiivisyys[α] Vähän vaihtoehtoja stationäärifaasiksi Liquid Chromatography LC Erotus saadaan aikaan liuotingradientilla Hyvä tehokkuus[n] Paine rajoittavana tekijänä Suhteellisen hyvä selektiivisyys [α] Paljon erilaisia muotoja ja stationäärifaaseja: RP, NP, SEC, IEX, affiniteetti, ionipari, HILIC, GPC etc. CC Erotus saadaan aikaan liuotingradientilla Hyvä tehokkuus[n] Eluentin CO2 alhainen viskositeetti mahdollistaa pidemmät kolonnit ja pienemmät partikkelit Convergence Chromatography Hyvä selektiivisyys[α] Paljon erilaisia stationäärifaaseja ja liuotinvaihtoehtoja eluentiksi 2012 Waters Corporation 8

9 Kaasukromatografian kehitys GC Capillary GC Sen jälkeen kun kapillaarikolonnit otettiin käyttöön luvulla, on vain vähä tapahtunut GC maailmassa. Gas Chromatography *2 *3 *1 Vain vähän kehitystä GC-tekniikassa viimeisen 30 vuoden aikana 2012 Waters Corporation *1: image from Restek.com *2: image from teaching.shu.ac.uk *3: image from soils.org 9

10 Nestekromatografian kehitys LC UltraPerformance LC [UPLC] Siirtyminen UPLC-tekniikkaan 2004 on muuttanut nestekromatografian suorituskykyä huomattavasti, parantaen resoluutiota, herkkyyttä ja nopeutta Liquid Chromatography ACQUITY UPLC I-Class laitteisto LC erotuksen tehokkuutta (N) on parannettu pienentämällä laitteistojen tilavuutta ja kolonnien partikkelikokoa Plates/meter 500, , , , , , , , ,000 50, % more efficiency than 3.5 µm 70% more efficiency than 1.7 µm 30,000 psi 18,000 psi 130,000 psi 5 µm 3.5 µm 1.7 µm 1.4 µm 1.0 µm Particle Size 2012 Waters Corporation 10

11 SFC:n kehitys SFC UltraPerformance Convergence Chromatography Convergence Chromatography UltraPerformance Convergence Chromatography on SFC laitteiston ja kolonnien kehityksen tulos Waters Corporation Data courtesy of Davy Guillarme, Jean-Luc Veuthey LCAP, University of Geneva, Switzerland 11

12 UPC 2 :n sovellettavuus Nopeat kiraaliset erotukset AU UPC² 0.3 min Nopeat kiraaliset erotukset Koko analyysi prosessi on nopeampi Eluenttien valmistukseen ja näytteenkäsittelyyn kuluva aika on lyhyempi Kolonnien käyttöikä on pidempi Eluenttien kulutus on vähäisempää ja käytettävät eluentit ovat edullisempia Minutes NPLC 11 min A U Minutes Kannattaa siirtyä UPC 2 tekniikkaaan Tulokset vähintään yhtä hyviä kuin perinteisellä NP kromatografialla Analyysiaiaka 1/30 Eluenttien kulutus 1/ µl MeOH vs 10 ml heksaani/etanoli 2012 Waters Corporation 12

13 UPC 2 :n sovellettavuus Korvaa normaalifaasi tekniikan Kun normaalifaasiteknologia korvataan UPC 2 :llä Eluenttien valmistukseen ja näytteenkäsittelyyn kuluu vähemmän aikaa Kolonnien käyttöikä pitenee Eluentikustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat ACQUITY UPC² 15 min Cost per run ~ $0.05 Kannattaa siirtyä UPC 2 tekniikkaaan Tulokset vähintään yhtä hyvät Analyysiaika vähnenee ainakin 3:s osaan Kustannukset per analyysi 5.89 $:sta, 5 senttiin Normal Phase HPLC 50 min Cost per run ~ $ AU Minutes 2012 Waters Corporation 13

14 UPC 2 :n monipuoliset käyttömahdollisuudet Non-ionic surfactants Kemianteollisuus A B C D E F G H I Lääkeaineanalytiikka, epäpuhatusmääritykset Paracetamol and impurities 4-hydroxyacetophenone p-nitrophenol 2-hydroxyacetophenone 4-chloroacetanilide acetanilide phenacetin 3-aminophenol paracetamol 2-aminophenol Chiral pesticides Permethrin Ympäristöanalytiikka Elitarvikeanalytiikka Vitamin E isomers 2012 Waters Corporation 14

15 Perustuu UPLC tekniikkaaan Huomattava lisäys selektiivisyyteen kromatografiassa 2012 Waters Corporation 15

16 UPC 2 UPC 2 teknologiassa voidaan hyödyntää kaikkia normaalifaasin selektiivisyys ominaisuuksia Ortogonaalinen käänteisfaasikromatografialle Pääasiallinen eluentti CO 2, ei juurikaan tarvita normaalifaasianalytiikassa käytettäviä haitallisia eluentteja. UPC 2 soveltuu monille yhdistetyypeille 80-85% käänteisfaasilla erotettavista yhdisteistä voidaan erottaa myös UPC 2 :lla Jos yhdiste liukenee orgaanisenn liuottimeen, se sopii analysoitavaksi UPC 2 :lla Useimmat orgaaniset suolat Vahvat orgaaniset hapot ja emäkset Pienet rasvaliukoiset peptidit Poolittomat (esim., vahat ja öljyt ) Sopii erinomaisesti isomeerien stereoisomeerien diastereomeerien ja kiraalisten yhdisteiden erotukseen. Detektoreiksi sopivat: UV, PDA, ELSD, CD, MS, FID 2012 Waters Corporation 16

17 Mitä on superkriittinen neste? Neste/kaasu Lisätään lämpötilaa ja painetta Kriittinen piste Lisätään lämpötilaa ja painetta Superkriitinen neste Korkea diffuusio ja alhainen viskositeetti josta seurauksena nopea ja tehokas kromatografia 2012 Waters Corporation 17

18 UPC 2 tekniikan periaatteet HPLC:n kaltainen erotustekniikka Normaalisti nestekromatogrfaiassa käytettävä heikko eluentti (vesi) on korvattu hiilidioksidilla CO 2 Eluenttina on superkriittinen neste + yksi tai useampia eluenttipareja CO 2 on yleisin superkriittinen eluentti Metanoli on yleisin eluenttipari Erotus on normaalifaasikromatografia kaltainen Substance Critical Temp o C Critical Pressure (bar) Comments Carbon Dioxide Physical state easily changed Water Extreme conditions needed Methanol Extreme temperature needed Ammonia Highly corrosive Freon Environmentally unfriendly Nitrous Oxide Oxidizing agent 2012 Waters Corporation 18

19 Liuottimien valinta Supercritical CO 2 Heikko Vahva Normaali faasi Solvent Pentane, Hexane, Heptane Solvent Strength Eluotropic Value [E o ] Polarity [P ] Xylene Toluene Diethyl ether Dichloromethane Chloroform Acetone Dioxane THF MTBE Ethyl acetate DMSO Acetonitrile Isopropanol Ethanol Methanol Water 10.2 Superkriittinen CO 2, jota käytetään UPC:ssä liukenee kaikkiin eluotrooppisen sarjan liuottimiin, minkä takia on mahdollista käyttää laajaa joukkoa erilaisen selektiivisyyden omaavia eluentteja Normaalifaasi UPC 2 Käänteisfaasi 2012 Waters Corporation 19

20 Stationäärfaasi Selektiivisyys vaihtoehdot Stationary Phase Choices Silica / BEH 2-ethylpyridine Cyano Aminopropyl Diol Normaalifaasi UPC 2 UUPC 2 kromatografia hyödyntää sekä normaali, että käänteisfaasi kromatografian kolonnikemioita, jolloin on käytettävissä laaja selektiivisyysalue Amide PFP Phenyl Käänteisfaasi C 18 < C Waters Corporation 20

21 Selektiivisyytenn vaikuttavat työkalut RP ja NP kromatografiassa Eluentti Pentane, Hexane, Heptane Xylene Toluene Diethyl ether Dichloromethane Chloroform Acetone Dioxane THF MTBE Ethyl acetate DMSO Acetonitrile Isopropanol Ethanol Methanol Normaalifaasi Huomioitava eri liuottimiem mahdollinen liukenemattomuus toisiinsa Käänteisfaasi Kiinteäfaaasi Silica / BEH 2-ethylpyridine Cyano Aminopropyl Diol Amide PFP Phenyl C 18 < C Waters Corporation 21

22 Selektiivisyyten vaikuttavat työkalut UPC 2 kromatografiassa Eluentit Pentane, Hexane, Heptane Xylene Toluene Diethyl ether Dichloromethane Chloroform Acetone Dioxane THF MTBE Ethyl acetate DMSO Acetonitrile Isopropanol Ethanol Methanol UPC 2 Melkein kaikki nestekromatorafiassa käytetttävät liuottimet ja kolonnifaasit Kiinteäfaasi Silica / BEH 2-ethylpyridine Cyano Aminopropyl Diol Amide PFP Phenyl C 18 < C Waters Corporation 22

23 Selektiivisyyten vaikuttavat työkalut UPC 2 kromatografiassa Eluentti Pentane, Hexane, Heptane Xylene Toluene Diethyl ether Dichloromethane Superkriittinen CO 2 Heikko Kiinteäfaasi Silica / BEH 2-ethylpyridine Cyano Chloroform Acetone UPC 2 Aminopropyl Dioxane THF MTBE Ethyl acetate DMSO Acetonitrile Isopropanol Vahva Melkein kaikki nestekromatorafiassa käytetttävät liuottimet ja kolonnifaasit Diol Amide PFP Phenyl Ethanol Methanol Orgaaninen liuotin C 18 < C Waters Corporation 23

24 ACQUITY UPC 2 laitteisto: Enemmän selektiivisyyttä : CSH PFP ACQUITY UPC 2 CSH Fluoro-Phenyl 1.7 µm B C API A U A D (1,2) E F G H : HSS C18 SB ACQUITY UPC 2 HSS C 18 SB 1.7 µm A U A B C D F G E H API A U : BEH HILIC ACQUITY UPC 2 Hybrid 1.7 µm A B C D G E API F* H A U : 2-EP ACQUITY UPC 2 Hybrid 2-EP 1.7 µm A B C G D E API H F Minutes 2012 Waters Corporation 24

25 UPC 2 kromatografia: Lisää selektiivisyyttä haastaviin erotuksiin Superkriitinen CO 2 Heikko Stationary Phase Silica / BEH Rasvaliukoiset vitamiinit 2-ethylpyridine Cyano % Orgaaninen Aminopropyl Diol Amide PFP Orgaaninen liuotin Vahva Phenyl C 18 < C Waters Corporation 25

26 UPC 2 kromatografia: Rasvaliukoiset vitamiinit 1.04 α-tocopherol Vitamin E isomers ACQUITY UPC 2 BEH Analyysiaika nopeampi verrattuna käänteis- ja normaalifaasierotuksin UPC 2 sopii hyvin erilaislle valmisteille AU γ-tocopherol o Öljypohjaisille, jauhoille ja tableteille δ-tocopherol Näyte voidaan injektoida suoraan uutttoliuoksessa 0.26 β-tocopherol Minutes AU Vitamin A acetate Vitamin A palmitate ACQUITY UPC 2 HSS C 18 SB retinol AU 0.50 trans-vitamin A palmitate AU ACQUITY UPC 2 HSS C 18 SB Vitamin D3 cholecalciferol Minutes Waters Corporation Minutes Minutes cis-vitamin A palmitate Vitamin D3 cholecalciferol

27 UPC 2 kromatografia: Lisää selektiivisyyttä haastaviin erotuksiin Superkriittine n CO 2 Heikko Kiinteäfaasi Silica / BEH 2-ethylpyridine Cyano % Orgaaninen Lipidit Aminopropyl Diol Amide PFP Orgaaninen liuotin Vahva Phenyl C 18 < C Waters Corporation 27

28 UPC 2 kromatografia: Pooliset ja neutraalit lipidit Neutraalit ja pooliset lipidit UPC 2 :lla voidaan yhdellä menetelemällä erottaa eri lipidiryhmiä, kun GC.llä ja RPLC.llä voidaan erottaa vain yksi ryhmä kerrellaan Hyvä erotuskyky sekä ryhmien välille, että piikeille ryhmän sisällä Selektiivinen monille biologisille uutteille PC TAG PE SM LPC TAG: Triacylglycerides PE: Phosphotidylethanolamine PC: Phosphotidylcholine SM: Sphynogomyelin LPC: Lysophosphotidylcholine 2012 Waters Corporation 28

29 UPC 2 kromatografia: Neutraalit lipidit ESI- FFA TAG mix ESI+ CE mix All mix 2012 Waters Corporation 29

30 Lisää selektiivisyyttä haastaviin erotuksiin luonnontuotteiden analyyseissä Superkriittinen CO 2 heikko Kiinteäfaasi Silica / BEH 2-ethylpyridine Cyano % Orgaaninen Luonnontuotteet Aminopropyl Diol Amide PFP Orgaaninen liuotin Vahva Phenyl C 18 < C Waters Corporation 30

31 UPC 2 kromatografia: Luonnontuotteet Anthemis nobilis (kamomilla) Kamomilla Luonnontuotteiden määritys on erityisen hankalaa johtuen näytteiden monimutkaisuudesta Usein tarvitaan ortogonaalinen erotus, jotta voidaan varmistaa näytteen karakterisointi Näytteiden uuttoliuokset on injektoitavissa sellaisenaan UPC 2 kolonniin AU apigenin-7-o-glucoside 2. chamaemeloside 3. apigenin Minutes 2012 Waters Corporation 31

32 UPC 2 kromatografia: Luonnontuotteet 1.6x x10 6 UPC 2 MS tekniikalla analysoitu käyttäen sekä LC että SFC tekniikkaa Intensity 8.0x10 5 * XIC of m/z=475 UPC 2 tekniikalla löytyi uusi isobaarinen komponentti 4.0x Minutes UPLC joka puuttuu UPLC-RP kromatogrammista Intensity Waters Corporation 32 Minutes

33 Binolin kiraalinen erotus 0.06 NPLC Rs=1.67 AU Experimental Conditions AU UPC 2 Rs= Minutes 2012 Waters Corporation 33

34 Edut kiraalisessa UPC² erotuksessa BINOLin enantiomeerien erotus alle 2:n minuutin Waters ACQUITY UPC² laitteistolla UPC² on 9 kertaa nopeampi kuin NPLC Ympäristön kannalta parempi vaihtoehto Ei tarvita heksaania Paljon pienemmät analyysikustannukset $2.85/analyysi NPLC :llä vs. $0.08/analyysi for UPC²:lla o Nopeampi o CO 2 ja metanoli ovat halpoja liuottimia 2012 Waters Corporation 34

35 Pienet partikkelit kiraalisissa erotuksissa AU Warfarin UPC² IB3 ( mm, 3 µm) 15% methanol 3 ml/min 120 bar Total analysis time: 18 s Minutes Perustuu ACQUITY laitteistoon UPC² systeemin tilavuus on n. 66 µl UPC² systeemin dispersio on n. 25 µl 2 ml/min virtauksella o ACQUITY UPLC : dispersio on n.16 µl o Alliance :n dispersio on 40 µl Pienempi dispersio UPC²:lla vähentää vyöhykkeen leviämistä AU 0.30 NPLC AD-H ( mm, 5 µm) 70/30 hexane/ethanol 1 ml/min Nopeampi erotus vähentää kustannuksia huomattavasti Minutes 2012 Waters Corporation 35

36 Enantiomeeri-epäpuhtaudenepäpuhtauden määritys UPC²:lla AU 0.20 R S R S =7.28 O OH (R) O OH (S) Minutes O Benzyl Mandelate O AU R S Minutes Analyte Benzyl mandelate Isomer R- S- Retention t R (min) Std. Dev % RSD Peak area Peak area (µv*sec) Std. Dev % RSD Waters Corporation 36

37 Parempi kvantitointi R- ja S-benzyl mandelaatin enantiomeerit n. 1,5 minuutissa Waters ACQUITY UPC² laitteistolla Erinomainen toistettavuus < 0.23% RSD retentiolle < 0.5% RSD piikin pinta-alalle Parempi detektointi herkkyys mahdollistaa 0.02 prosenttisen enantiomeeri epäpuhtauden määrityksen Parempi pumppu Laite suunniteltu siten, että paineenvaihtelu on melkein olematon Detektorissa hyvä lämpötilakontrolli o Vähemmän altis ympäristön lämpötilan muutoksille Injektioventtiili erikoisesti UPC²:een suunniteltu, koska pulssin oltava mahdollisimman pieni 2012 Waters Corporation 37

38 R, S-methamfetamiinien erotus UPC 2 menetelmällä Kiraalinen erotus 5:ssä minuutissa Rs= Huomattavasti nopeampi kuin GC tai CE A U Minutes Optimoitu metamfetamiinin UPC 2 ckromatogrammi 1: S-MA 2: R-MA 2012 Waters Corporation 38

39 Methamfetamiinin ja sen lähtöaineiden erotus AU R/S enentiomeerisuhde antaa arvokasta tietoa metamfetamiinin lähtöaineista, maantieteellisestä alkuperästä sekä valmistuksen tasosta. R, S-enantiomeerien ja kahden yleisen lähtöaineen erotus 6:ssa minuutissa Minutes UPC 2 UV kromatogrammi 1: S-MA 2: R-MA 3: (1S,2S)-pseudoephedrine 4: (1R, 2S)-ephedrine Waters Corporation 39

40 UPC 2 Sovelluksia Pharmaceutical Food/Env Chemical Materials Clinical Chiral drugs Transfer from USP methods Fat-soluble vitamins Lipid analysis Achiral impurity analysis Chiral pesticides Explosives OLEDs Azo dyes Non-ionic surfactants Polymer additives Drugs of abuse Vitamin D metabolites Carotenoids Positional isomers Steroids Extractables and leachables Reaction monitoring Library screening DMPK/Bioanalysis Natural products Metabolomics Glycerides PAH Lubricants Steroids 2012 Waters Corporation 40

41 ACQUITY UPC² System 2012 Waters Corporation 41

42 Yhteenvetona ACQUITY UPC 2 teknologia käyttää kompressoitua hiilidioksidia (CO 2 ) pääasiallisena eluenttina ja sopii hyvin sekä rutiini, että monimutkaisempiin analyyseihin, etenkin näytteisiin jonka komponentit edustavat laajaa poolisuusaluetta. UPC 2 tarjoaa erinomaisen työkalun perinteisten LC ja GC tekniikoiden tilalle/rinnalle UPC 2 tekniikka perustuu luotettavaan UPLC teknologiaan. UPC 2 tarjoaa poikkeuksellisen paljon mahdollisuuksia selektiivisyyden lisäämiseksi ja näin ollen se soveltuu monille erilaiselle yhdistetyypeille 80-85% yhdisteistä, joita analysoisaan RPLC tekniikalla voidaan analysoida UPC 2 -tekniikalla Mikä tahansa yhdiste, joka liukenee orgaaniseen liuottimeen sopii analysoitavaksi UPC 2 -tekniikalla Waters Corporation 42

43 ACQUITY UPC 2 System 2012 Waters Corporation 43

PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ

PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ Tutkija, FM Tiina Ritvanen Kemian ja toksikologian yksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tiina.ritvanen@evira.fi Esityksen runko Johdanto

Lisätiedot

Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla

Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla Labqualityn Laaduntarkkailupäivät 12.2.2004 Annukka Mäki VITA Laboratorio CDT = Carbohydrate Deficient Transferrin alkoholin suurkulutuksen merkkiaine

Lisätiedot

ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ:

ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ: ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu lukion kursseille KE1, KE2 ja KE4. KESTO: Työ kestää n.1h MOTIVAATIO: Työ on havainnollinen ja herättää pohtimaan kaasujen kemiaa. TAVOITE: Työssä opiskelija

Lisätiedot

ALKOHOLIT SEKAISIN TAUSTAA

ALKOHOLIT SEKAISIN TAUSTAA ALKOHOLIT SEKAISIN TAUSTAA Kaasukromatografia on menetelmä, jolla voidaan tutkia haihtuvia, orgaanisia yhdisteitä. Näyte syötetään tavallisesti ruiskulla injektoriin, jossa se höyrystyy ja sekoittuu inerttiin

Lisätiedot

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy Liuottimien analytiikka MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy RIG H T S O L U T I O N S R IGH T PA RT N ER Sisältö Terminologia Näytteenoton ja analysoinnin suurimmat riskit ja niiden

Lisätiedot

KROMATOGRAFIAN PERUSTEET

KROMATOGRAFIAN PERUSTEET KROMATOGRAFIAN PERUSTEET Outi Itkonen Sairaalakemisti, dos. HUSLAB 5.2.2015 O. Itkonen 1 KROMATOGRAFIA χρῶμα chroma väri" γράφειν graphein kirjoittaa alan uranuurtajat Archer John Porter Martin ja Richard

Lisätiedot

LC-MS JA MASSASPEKTROMETRIAN MONET KÄYTTÖTARKOITUKSET KLIINISESSÄ KEMIASSA

LC-MS JA MASSASPEKTROMETRIAN MONET KÄYTTÖTARKOITUKSET KLIINISESSÄ KEMIASSA LC-MS JA MASSASPEKTROMETRIAN MONET KÄYTTÖTARKOITUKSET KLIINISESSÄ KEMIASSA Outi Itkonen Sairaalakemisti, dos. HUSLAB 11.2.2016 O. Itkonen 1 LC-MS LC: nestekromatografia näytteen komponenttien erottaminen

Lisätiedot

ANTITROMBOOTTISTEN LÄÄKEAINEIDEN ENANTIOMEERIEN KROMATOGRAFINEN FRAKTIOINTI

ANTITROMBOOTTISTEN LÄÄKEAINEIDEN ENANTIOMEERIEN KROMATOGRAFINEN FRAKTIOINTI LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Engineering Science Kemiantekniikan koulutusohjelma Jennina Ojanen ANTITROMBOOTTISTEN LÄÄKEAINEIDEN ENANTIOMEERIEN KROMATOGRAFINEN FRAKTIOINTI Kandidaatintyö

Lisätiedot

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä FT, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola TEKNOLOGIAKESKUS KETEK OY Kokkolassa sijaitseva yritysten osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Kertakäyttöiset Minisartruiskusuodattimet

Kertakäyttöiset Minisartruiskusuodattimet Kertakäyttöiset Minisartruiskusuodattimet Oikea valinta laboratoriosuodatuksiin 1. Vesipohjaiset liuokset,laimeat hapot ja emäkset: Minisart (SFCA, CA tai PES) 2. Orgaaniset liuottimet, vesipohjaiset liuokset

Lisätiedot

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-06584-09 15.9.2009 Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset Tilaaja: Suomen Pakkausmateriaalit TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-06584-09 1 (3) Tilaaja Suomen Pakkausmateriaalit

Lisätiedot

ALKOHOLIEN TUNNISTUS KAASUKROMATOGRAFIAN AVULLA

ALKOHOLIEN TUNNISTUS KAASUKROMATOGRAFIAN AVULLA ALKOHOLIEN TUNNISTUS KAASUKROMATOGRAFIAN AVULLA Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille sekä ammattikoululaisille ja sopii hyvin erotus- ja tunnistusmenetelmien opetuksen yhteyteen. Työn teoriassa

Lisätiedot

METABOLISTEN SAIRAUKSIEN ANALYTIIKAN JÄRJESTÄMINEN NORDLAB OULUSSA. Marja-Kaisa Koivula Sairaalakemisti, FT, dosentti

METABOLISTEN SAIRAUKSIEN ANALYTIIKAN JÄRJESTÄMINEN NORDLAB OULUSSA. Marja-Kaisa Koivula Sairaalakemisti, FT, dosentti METABOLISTEN SAIRAUKSIEN ANALYTIIKAN JÄRJESTÄMINEN NORDLAB OULUSSA Marja-Kaisa Koivula Sairaalakemisti, FT, dosentti Esityksen sisältö Johdanto Kromatografiset menetelmät Entsymaattinen määritysmenetelmä

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T007/M27/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ALKO OY ALKOHOLINTARKASTUSLABORATORIO (ACL) ALKO INC. ALCOHOL CONTROL LABORATORY (ACL)

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 Metanolisynteesin bruttoreaktio on CO 2H CH OH (3) 2 3 Laske metanolin tasapainopitoisuus mooliprosentteina 350 C:ssa ja 350 barin paineessa, kun lähtöaineena

Lisätiedot

780301A TUTKIMUSHARJOITTELU: ORGAANISEN KEMIAN LABORATORIO-OSUUS TYÖLUENTO SYKSY 2015

780301A TUTKIMUSHARJOITTELU: ORGAANISEN KEMIAN LABORATORIO-OSUUS TYÖLUENTO SYKSY 2015 780301A TUTKIMUSHARJOITTELU: ORGAANISEN KEMIAN LABORATORIO-OSUUS TYÖLUENTO SYKSY 2015 Kurssilla tarvitaan työohjemoniste (tulostetaan Nopasta) välttämättömät: laboratoriotakki, suojalasit (lainattavissa

Lisätiedot

ALKOHOLIPITOISUUDEN MÄÄRITYS OLUESTA KAASUKROMATOGRAFIL- LA

ALKOHOLIPITOISUUDEN MÄÄRITYS OLUESTA KAASUKROMATOGRAFIL- LA (1) ALKOHOLIPITOISUUDEN MÄÄRITYS OLUESTA KAASUKROMATOGRAFIL- LA 1. Standardiliuosten teko etanolista Arvioi, mikä on näytteen alkoholipitoisuus Valitse sen mukaan 3-4 standardiliuosta, jotka ovat näytteen

Lisätiedot

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi From Waste to Traffic Fuel W-Fuel Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi 12.3.2012 Kaisa Manninen MTT Sisältö Laskentaperiaatteet Perus- ja metaaniskenaario Laskennan taustaa Tulokset

Lisätiedot

Räjähdysaineita sisältävien maanäytteiden esikäsittelymenetelmien

Räjähdysaineita sisältävien maanäytteiden esikäsittelymenetelmien Räjähdysaineita sisältävien maanäytteiden esikäsittelymenetelmien vertailu Pro Gradu -tutkielma ja erikoistyö Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian osasto 03.04.2012 Tiina

Lisätiedot

Metra ERW 700. Energialaskuri

Metra ERW 700. Energialaskuri Metra ERW 700 Energialaskuri 2013 2 Energialaskuri ERW 700 sisältää monipuoliset laskentaominaisuudet erilaisten virtausten energialaskentaan. Höyryn, lauhteen, maakaasun, ilman jne. ominaisuudet ovat

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

MUTKU-PÄIVÄT Hämeenlinna 22-23.3.2010

MUTKU-PÄIVÄT Hämeenlinna 22-23.3.2010 MUTKU-PÄIVÄT Hämeenlinna 22-23.3.2010 Orgaanisten yhdisteiden elektrokineettinen hapetus -EKO teknologia - Lupaavia käyttökokemuksia Suomessa ja Ruotsissa Eko Harden Technologies Oy Erkki Lindberg puh

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA

POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA Nro 167 2000 POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No. 167 2000 Kolekalsiferoli (D 3 -vitamiini) ja ergokalsiferoli (D 2 -vitamiini). Nestekromatografinen määritys

Lisätiedot

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen jussi.hakanen@jyu.fi syksy 2010

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen jussi.hakanen@jyu.fi syksy 2010 TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta Yliassistentti Jussi Hakanen jussi.hakanen@jyu.fi syksy 2010 Monitavoiteoptimointi Mitä monitavoitteisuus tarkoittaa? Halutaan saavuttaa

Lisätiedot

Mitä elämä on? Astrobiologian luento 15.9.2015 Kirsi

Mitä elämä on? Astrobiologian luento 15.9.2015 Kirsi Mitä elämä on? Astrobiologian luento 15.9.2015 Kirsi Määritelmän etsimistä Lukemisto: Origins of Life and Evolution of the Biosphere, 2010, issue 2., selaile kokonaan Perintteisesti: vaikeasti määriteltävä

Lisätiedot

VILLE HEINONEN KAASUKROMATOGRAFISEN MENETELMÄN KEHITTÄMINEN JA ALUSTAVA VALIDOINTI POLYMEERIMATERIAALIEN LAKTIDIPI- TOISUUDEN MÄÄRITYKSEEN

VILLE HEINONEN KAASUKROMATOGRAFISEN MENETELMÄN KEHITTÄMINEN JA ALUSTAVA VALIDOINTI POLYMEERIMATERIAALIEN LAKTIDIPI- TOISUUDEN MÄÄRITYKSEEN VILLE HEINONEN KAASUKROMATOGRAFISEN MENETELMÄN KEHITTÄMINEN JA ALUSTAVA VALIDOINTI POLYMEERIMATERIAALIEN LAKTIDIPI- TOISUUDEN MÄÄRITYKSEEN Diplomityö Tarkastaja: professori Minna Kellomäki ja dosentti

Lisätiedot

Backup Exec 3600 Appliance

Backup Exec 3600 Appliance Backup Exec 3600 Appliance Markku A Suistola Principal Presales Consultant Parempaa varmistusta kaikille! Ohjelmisto Appliance Pilvi Virtuaalisen ja fyysisen ympäristön suojaus 2 Perinteinen ratkaisu usein

Lisätiedot

Putken korjaus ja huolto

Putken korjaus ja huolto Putken korjaus ja huolto Laaja valikoima samalta toimittajalta. Ainutlaatuisen kestävät rakenteet. Nopeaa ja luotettavaa suorituskykyä. Tyyppi Mallien määrä Sivu Koepainepumput 2 9.2 Putkenjäädyttimet

Lisätiedot

Mitä ovat ioniset nesteet eli suolasulat?

Mitä ovat ioniset nesteet eli suolasulat? Mitä ovat ioniset nesteet eli suolasulat? ''huoneen lämpötilan ioniset nesteet'' ''nestemäiset orgaaniset suolat'' + + ' ' + ' P + P B C 3 S S C 3 C 3 S eferences for ionic liquids in Scifinder 9701 references

Lisätiedot

Kumit ääriolosuhteissa mitkä ovat ääriolosuhteet? Minna Poikelispää, Maija Hoikkanen, Jyrki Vuorinen Kumi-instituutin syysseminaari TTY 9.11.

Kumit ääriolosuhteissa mitkä ovat ääriolosuhteet? Minna Poikelispää, Maija Hoikkanen, Jyrki Vuorinen Kumi-instituutin syysseminaari TTY 9.11. Kumit ääriolosuhteissa mitkä ovat ääriolosuhteet? Minna Poikelispää, Maija Hoikkanen, Jyrki Vuorinen Kumi-instituutin syysseminaari TTY 9.11.2012 Kumien ääriolosuhteita Lämpötila (kuuma/kylmä) Kemikaalit

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

Ympäristöanalytiikan uudet sovellukset vesistöjen vierasaineiden määrityksessä

Ympäristöanalytiikan uudet sovellukset vesistöjen vierasaineiden määrityksessä Ympäristöanalytiikan uudet sovellukset vesistöjen vierasaineiden määrityksessä Joonas Jernberg, FM Lahden tiedepäivä 27.11.2012 27.11.2012 1 Esimerkkejä kemikaalien käytöstä torjunta-aineet 27.11.2012

Lisätiedot

Väriaineiden määritys elintarvikkeista LC-MS/MS-tekniikalla

Väriaineiden määritys elintarvikkeista LC-MS/MS-tekniikalla Patrik Luoto Väriaineiden määritys elintarvikkeista LC-MS/MS-tekniikalla Metropolia Ammattikorkeakoulu Laboratorioanalyytikko (AMK) Laboratorioala Opinnäytetyö 05.12.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Patrik

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Sisältö Sisäilman tutkimukseen liittyvät VOC-

Lisätiedot

Laboratorioanalytiikan kehittyminen

Laboratorioanalytiikan kehittyminen Laboratorioanalytiikan kehittyminen PIMA-toimintaan liittyvä analytiikka Mutku päivät 2011 Matti Mäkelä, Novalab Oy METALLIEN ANALYSOINTI Jo muinaiset roomalaiset tekivät metallianalyysejä ilmeisesti lähinnä

Lisätiedot

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot

Lisätiedot

SEMINAARI SFS:SSÄ UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 13.5.2014 PENTTI MANNINEN

SEMINAARI SFS:SSÄ UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 13.5.2014 PENTTI MANNINEN SEMINAARI SFS:SSÄ UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 13.5.2014 PENTTI MANNINEN PROJECT HORIZONTAL (1) Euroopan komission rahoittama hanke, jonka puitteissa oli tarkoitus luoda yhtenäisiä

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Teknologia jalostusasteen työkaluna FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Fenola Oy Fenola Oy on suomalainen yritys, jonka liikeideana on valmistaa ainutlaatuisia ja aitoja

Lisätiedot

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Marjo Yliperttula 1,3 ja Arto Urtti 1,2 1 Farmaseuttisten biotieteiden osasto, Lääketutkimuksen keskus, Farmasian tiedekunta, Helsingin Yliopisto, Helsinki;

Lisätiedot

Metallien 3D-tulostus uudet liiketoimintamahdollisuudet

Metallien 3D-tulostus uudet liiketoimintamahdollisuudet Metallien 3D-tulostus uudet liiketoimintamahdollisuudet Alihankintamessut 17.9.2015 Pasi Puukko, Petri Laakso, Pentti Eklund, Magnus Simons, Erin Komi VTT 3D-tulostus ja materiaalia lisäävä valmistus (AM)

Lisätiedot

Kaasumittauksia potilaspiiristä

Kaasumittauksia potilaspiiristä Insinööri kaasussa Kaasumittauksia potilaspiiristä Hannu K. Seppänen 2015 Kuka minä olen? 45v Ammattikoulu RTV-asentaja 1989 Tutka-asentaja aliupseeri 1990 HTOL Automaatio insinööri I-230 1994 Instumentarium

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS DOP10/NG081 Yksilöllinen tuotetunniste GEO PP 1NG/08 Suodatinkangas N1 Käyttötarkoitukset: EN 13249:2000+A1:2005 : Toiminnalliset vaatimukset teiden ja muiden liikennöityjen alueiden

Lisätiedot

Opas kunnonvalvontaan. Osanumero: DD0000015_FI_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde

Opas kunnonvalvontaan. Osanumero: DD0000015_FI_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde y Opas kunnonvalvontaan Osanumero: DD0000015_FI_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde FINNISH Sisällys Johdanto...2 Epäpuhtauksien perusteet...3 ISO-koodit (hydraulinesteen epäpuhtaudet)...4

Lisätiedot

ICP-OES JA ICP-MS TEKNIIKAT PIENTEN METALLIPITOISUUKSIEN MÄÄRITYKSESSÄ. Matti Niemelä, Oulun yliopisto, kemian laitos

ICP-OES JA ICP-MS TEKNIIKAT PIENTEN METALLIPITOISUUKSIEN MÄÄRITYKSESSÄ. Matti Niemelä, Oulun yliopisto, kemian laitos ICP-OES JA ICP-MS TEKNIIKAT PIENTEN METALLIPITOISUUKSIEN MÄÄRITYKSESSÄ Matti Niemelä, Oulun yliopisto, kemian laitos Oulun yliopisto - Kemian laitos Laitoksen tiedealat Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen

Lisätiedot

HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 2014/05/13

HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 2014/05/13 HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA RAMBOLL GROUP Perustettu v. 1945 Toimialat: Infrastruktuuri Rakentaminen Öljy & kaasu Energia Ympäristö Liikkeenjohto Säätiöpohjainen omistus Lähes 200 toimistoa

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Laboratorioala

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Laboratorioala TEKNIIKKA JA LIIKENNE Laboratorioala OPINNÄYTETYÖ HUUMAUS- JA LÄÄKEAINEIDEN KVANTITATIIVINEN MÄÄRITTÄMINEN VERITÄPLÄNÄYTTEISTÄ MENETELMÄN KEHITTÄMINEN JA VALIDOINTI Työn tekijä: Hannu Uusivirta Työn ohjaajat:

Lisätiedot

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p KEMA221 2009 KERTAUSTA IDEAALIKAASU JA REAALIKAASU ATKINS LUKU 1 1 IDEAALIKAASU Ideaalikaasu Koostuu pistemäisistä hiukkasista Ei vuorovaikutuksia hiukkasten välillä Hiukkasten liike satunnaista Hiukkasten

Lisätiedot

VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset. Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland

VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset. Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland 2 Kaasutuskaasun epäpuhtaudet Kaasutuskaasu sisältää polttoaineesta

Lisätiedot

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Betonilattioiden pinnoitusohjeet Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Puun kemiallinen koostumus ja sen uuteaineiden analysointi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Puun kemiallinen koostumus ja sen uuteaineiden analysointi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT Kemiantekniikka Analyysipalvelut Kandidaatintyö ja seminaari Puun kemiallinen koostumus ja sen uuteaineiden analysointi Tekijä: Olli Holopainen 0340578 6.4.2015

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE Araldite 2028-1 Kaksikomponenttinen kirkas polyuretaaniliima Ominaispiirteet Lasinkirkas Nopea kovetus UV- kestävä Liimaa monia metalleja ja muoveja Kuvaus

Lisätiedot

D 3 -vitamiinin määrittäminen maidosta LC-MS/MS-menetelmällä: menetelmän käyttöönotto ja validointi

D 3 -vitamiinin määrittäminen maidosta LC-MS/MS-menetelmällä: menetelmän käyttöönotto ja validointi Soili Nikonen D 3 -vitamiinin määrittäminen maidosta LC-MS/MS-menetelmällä: menetelmän käyttöönotto ja validointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Laboratorioanalyytikko (AMK) Laboratorioala Opinnäytetyö

Lisätiedot

Seminar 24.1.2014. Wet chemistry alliance Synthetic chemistry

Seminar 24.1.2014. Wet chemistry alliance Synthetic chemistry *not as active students 24.1.2014 Kaivosvesiasioiden verkostoitumistilaisuus UEF Farmasia Wet Chemistry Alliance Seminar 24.1.2014 Wet chemistry alliance Synthetic chemistry Prof. J. Vepsäläinen (UEF)

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

Ammattitason tuotteet vaativaan käyttöön

Ammattitason tuotteet vaativaan käyttöön Ammattitason tuotteet vaativaan käyttöön snmix.fi OSIENPESU AUTOT JA KULJETUS TEOLLISUUS Palvelua parhaissa merkeissä S&N Osakeyhtiö on satavuotisen historian omaava teknisen tukkukaupan monialayhtiö.

Lisätiedot

Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1. Näytteenotto 1 Näytteenottolinja

Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1. Näytteenotto 1 Näytteenottolinja Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1 Näytteenotto 1 Näytteenottolinja Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 2 Näytteenotto 2 Näytteenkäsittelytekniikat y Suositus: näytekaasu suoraan kuumana

Lisätiedot

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan

Lisätiedot

T-61.246 DSP: GSM codec

T-61.246 DSP: GSM codec T-61.246 DSP: GSM codec Agenda Johdanto Puheenmuodostus Erilaiset codecit GSM codec Kristo Lehtonen GSM codec 1 Johdanto Analogisen puheen muuttaminen digitaaliseksi Tiedon tiivistäminen pienemmäksi Vähentää

Lisätiedot

ANALYYSIT kuiva-aine (TS), orgaaninen kuiva-aine (VS), biometaanintuottopotentiaali (BMP)

ANALYYSIT kuiva-aine (TS), orgaaninen kuiva-aine (VS), biometaanintuottopotentiaali (BMP) TULOSRAPORTTI TILAAJA Jukka Piirala ANALYYSIT kuiva-aine (TS), orgaaninen kuiva-aine (VS), biometaanintuottopotentiaali (BMP) AIKA JA PAIKKA MTT Jokioinen 25.9.2013.-30.5.2014 Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Araldite 2015 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Sitkistetty, tahnamainen epoksi Erinomainen lasikuitukomposiitin ja SMC liimaamiseen Pieni kutistuma

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

Tulistimien kloorikorroosion estäminen lisäainein Corraway. Tutkimuslaitosprojekti VTT, Åbo Akademi

Tulistimien kloorikorroosion estäminen lisäainein Corraway. Tutkimuslaitosprojekti VTT, Åbo Akademi Tulistimien kloorikorroosion estäminen lisäainein Corraway Tutkimuslaitosprojekti VTT, Åbo Akademi 2 Lähtökohdat: Kerrostuneella kloorilla on osuus tulistimien korroosiolle leijupolttotilanteessa Ei ole

Lisätiedot

Green Means -esimerkkejä. Prima Power Green Means kestävästi tuottavaa tulevaisuutta

Green Means -esimerkkejä. Prima Power Green Means kestävästi tuottavaa tulevaisuutta Prima Power Green Means kestävästi tuottavaa tulevaisuutta Prima Power -tuoteohjelman jatkuvalla kehittämisellä on pitkät perinteet. Päämäärinä ovat olleet suurempi joustavuus ja parempi käyttötalous,

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Energian varastointi ja uudet energialähteet

Energian varastointi ja uudet energialähteet Energian varastointi ja uudet energialähteet Fossiiliset polttoaineet, entropia 1 Fossiilisten polttoaineiden jaottelu Raakaöljy Vedyn ja hiilen yhdisteet Öljyliuske Öljyhiekka Maakaasu Kivihiili 2 Öljyvarat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan koulutusohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan koulutusohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖ- JA YHDYSKUNTAVESIEN MONITOROINTI SAIMAAN VESISTÖALUEELLA Työn tarkastajat: Professori, laitosjohtaja

Lisätiedot

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Maria Valkonen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Anne Hyvärinen 31.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2014 1 Tausta Asumisterveysoppaan mukaiset sisäympäristön

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Araldite 2022 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Helppo hioa Liimaa monia kestomuoveja Kestää hyvin öljyä ja bensiiniä Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

Copyright 2008 Beneq Oy

Copyright 2008 Beneq Oy Pinnoituslaitteet Copyright 2008 Beneq Oy Sisältö nhalo Prosessin perusteet Tausta nhalo pähkinänkuoressa Raaka-aineet Prosessin tuotos Hiukkassynteesi Prosessilämpötila Prosessiparametrit Sovellukset

Lisätiedot

LIIAN TAIPUISA MUOVI TAUSTAA

LIIAN TAIPUISA MUOVI TAUSTAA LIIAN TAIPUISA MUOVI Muoviteollisuuden laboratoriossa on huomattu, että tuotannosta tullut muovi on liian taipuisaa. Tämän vuoksi laadunvalvontalaboratorio tutkii IR:n avulla eteenin pitoisuuden muovissa.

Lisätiedot

Liukeneminen 31.8.2016

Liukeneminen 31.8.2016 Liukeneminen KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Kertausta: Kun liukenevan aineen rakenneosasten väliset vuorovaikutukset ovat suunnilleen samanlaisia kuin liuottimen, niin liukenevan aineen rakenneosasten välisiä

Lisätiedot

UUDET TEKNIIKAT SISÄYMPÄRISTÖN MIKROBIEN TOTEAMISESSA

UUDET TEKNIIKAT SISÄYMPÄRISTÖN MIKROBIEN TOTEAMISESSA UUDET TEKNIIKAT SISÄYMPÄRISTÖN MIKROBIEN TOTEAMISESSA LIITU-päivä 4.5.2006 FT Helena Rintala Kansanterveyslaitos, Ympäristöterveyden osasto Mihin sisäympäristön mikrobien mittauksia tarvitaan? Rakennusten

Lisätiedot

Petri Passoja IONINESTELIUOSTEN TUTKIMINEN IONIKROMATOGRAFIALLA

Petri Passoja IONINESTELIUOSTEN TUTKIMINEN IONIKROMATOGRAFIALLA Petri Passoja IONINESTELIUOSTEN TUTKIMINEN IONIKROMATOGRAFIALLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan koulutusohjelma Kesäkuu 2008 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET SANASTO

Lisätiedot

Jätevoimala on pääkaupunkiseudun merkittävin jätehuoltohanke. Jätevoimala on Vantaan Energialle tärkeä peruskuormalaitos sähkön ja lämmöntuotantoon.

Jätevoimala on pääkaupunkiseudun merkittävin jätehuoltohanke. Jätevoimala on Vantaan Energialle tärkeä peruskuormalaitos sähkön ja lämmöntuotantoon. Vantaan Jätevoimala Lähtökohdat Jätevoimala on pääkaupunkiseudun merkittävin jätehuoltohanke. Jätevoimala on Vantaan Energialle tärkeä peruskuormalaitos sähkön ja lämmöntuotantoon. Polttoaineesta 90 %

Lisätiedot

Spektrofotometria ja spektroskopia

Spektrofotometria ja spektroskopia 11 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ INSTRUMENTTIANALYTIIKASTA Lisätehtävät Spektrofotometria ja spektroskopia Esimerkki 1. Mikä on transmittanssi T ja transmittanssiprosentti %T, kun absorbanssi A on 0, 1 ja 2. josta

Lisätiedot

OPINPOLKU 6 HAIHDUTUS, TISLAUS JA REFRAKTOMETRIA

OPINPOLKU 6 HAIHDUTUS, TISLAUS JA REFRAKTOMETRIA Oulun Seudun Ammattiopisto Page 1 of 11 Turkka Sunnari & Pekka Veijola OPINPOLKU 6 HAIHDUTUS, TISLAUS JA REFRAKTOMETRIA PERIAATE/MENETELMÄ Työssä on tarkoituksena tutkia miten paine vaikuttaa veden kiehumispisteeseen,

Lisätiedot

Suomalaiset vahvuudet

Suomalaiset vahvuudet Suomalaiset vahvuudet Korkealaatuinen terveydenhuoltojärjestelmä Luotettavat terveydenhuollon rekisterit Väestöaineistot ja terveydenhuollon näytekokoelmat Geneettisesti homogeeninen väestö Kansainvälisesti

Lisätiedot

Suurempi Kapasiteetti: VM-30/35 isoilla poikkiliikkeellä optimoitu suorituskyky isoihin kappaleisiin.

Suurempi Kapasiteetti: VM-30/35 isoilla poikkiliikkeellä optimoitu suorituskyky isoihin kappaleisiin. Pystykarainen koneistuskeskus DIGIMA BM VM 35 Suurempi Kapasiteetti: VM-30/35 isoilla poikkiliikkeellä optimoitu suorituskyky isoihin kappaleisiin. VM-30/35 on paras valinta isoille ja raskaille muoteille.

Lisätiedot

Soveltuu useimmille nesteille matalasta korkeaan viskositeettiin kuten öljyt, voiteluaineet, diesel, pakkasnesteet, lasinpesunesteet jne.

Soveltuu useimmille nesteille matalasta korkeaan viskositeettiin kuten öljyt, voiteluaineet, diesel, pakkasnesteet, lasinpesunesteet jne. Digitaaliset mittarit Soveltuu useimmille nesteille matalasta korkeaan viskositeettiin kuten öljyt, voiteluaineet, diesel, pakkasnesteet, lasinpesunesteet jne. Malli Malli Malli 37780 37781 37785 Soveltuvat

Lisätiedot

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille Yksinkertainen ja kestävä rakenne varmistaa luotettavan toimivuuden 1 Sovitetut liukurengastiivisteet TB1, TB1F ja TB2 on suunniteltu

Lisätiedot

VESI JA VESILIUOKSET

VESI JA VESILIUOKSET VESI JA VESILIUOKSET KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä

Lisätiedot

TNT:n ja RDX:n määrittäminen HPLC:lla ja menetelmän

TNT:n ja RDX:n määrittäminen HPLC:lla ja menetelmän TNT:n ja RDX:n määrittäminen HPLC:lla ja menetelmän validointi Pro gradu-tutkielma ja erikoistyö Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian osasto 30.11.2009 Susanna Tapaninaho

Lisätiedot

Nestekromatografisen analyysimenetelmän kehitys etikka-, glykoli-, maito-, muurahais-, propioni- ja sitruunahapon samanaikaiselle määritykselle

Nestekromatografisen analyysimenetelmän kehitys etikka-, glykoli-, maito-, muurahais-, propioni- ja sitruunahapon samanaikaiselle määritykselle Niko Kristian Bragge Nestekromatografisen analyysimenetelmän kehitys etikka-, glykoli-, maito-, muurahais-, propioni- ja sitruunahapon samanaikaiselle määritykselle Metropolia Ammattikorkeakoulu Laboratorioanalyytikko

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T170/M15/2014 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

Lisätiedot

Farmaseuttisen kemian oppiaine

Farmaseuttisen kemian oppiaine Farmaseuttisen kemian oppiaine FARMASEUTTINEN KEMIA Tällä hetkellä noin 45 henkilöä työskentelee oppiaineessa farmaseuttinen kemia Professoreita (7) Senioritutkijoita (20) Tutkijoita (10) Teknistä henkilökuntaa

Lisätiedot

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni 12. Amiinit Amiinit ovat ammoniakin alkyyli- tai aryylijohdannaisia. e voivat olla primäärisiä, sekundäärisiä tai tertiäärisiä ja lisäksi ne voivat muodostaa kvaternäärisiä ammoniumioneja. Ammoniakki 1

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

2. Alkaanit. Suoraketjuiset alkaanit: etuliite+aani Metaani, etaani... Dekaani (10), undekaani, dodekaani, tridekaani, tetradekaani, pentadekaani..

2. Alkaanit. Suoraketjuiset alkaanit: etuliite+aani Metaani, etaani... Dekaani (10), undekaani, dodekaani, tridekaani, tetradekaani, pentadekaani.. 2. Alkaanit SM -08 Kaikkein yksinkertaisimpia orgaanisia yhdisteitä. Sisältävät vain hiiltä ja vetyä ja vain yksinkertaisia - sidoksia. Yleinen molekyylikaava n 2n+2 Alkaanit voivat olla suoraketjuisia

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Araldite 2014-1 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Harmaa tahnamainen epoksi Korkea lämmön-, veden- ja kemikaalinkestävyys Pieni kutistuma Hyvät

Lisätiedot

Premier Nordic Ilmalämpöpumppu

Premier Nordic Ilmalämpöpumppu Midea Group on myös yksi suuriista valmistajista ja ulkomaanvientiyrityksistä Kiinassa. Viimeisen vuoden aikana Midea on tehnyt laskelmia ja taktisia siirtoja muuttuvilla markkinoilla, joka on taannut

Lisätiedot

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra *

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Shell Lubricants Macro Distributor Jungent Finland Oy Nuijamiestentie 5 B00400 Helsinki, Suomi Puh. +358 40 5668850 myynti@jungent.fi shell.jungent.fi www.shell.com/pureplus

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION OPTYMA PLUS Koneikko alhaisia äänitasoja ja nopeaa asennusta ajatellen

Lisätiedot

PALLOVENTTIILI Sarja Ballstar 50 BALL VALVE Series Ballstar 50

PALLOVENTTIILI Sarja Ballstar 50 BALL VALVE Series Ballstar 50 KOLMIOSAINEN PALLOVENTTIILI Käsipalloventtiili Haponkestävää terästä CF8M DN 10-50 PN 64 DN 65-100 PN 40 THREE - PIECE Manually operated ball valve Stainless steel CF8M 3/8 to 2 1000* PSI 2 1/2 to 4 800*

Lisätiedot