Enemmän selektiivisyyttä kromatografia-analytiikkaan. Liisa Kanner Waters Corporation 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enemmän selektiivisyyttä kromatografia-analytiikkaan. Liisa Kanner. 2012 Waters Corporation 1"

Transkriptio

1 UPC 2 UltraPerformance Convergence Chromatography Enemmän selektiivisyyttä kromatografia-analytiikkaan Liisa Kanner 2012 Waters Corporation 1

2 Erilaiset erotustekniikat Gas Chromatography Liquid Chromatography Convergence Chromatography GC HPLC SFC Capillary GC UPLC UPC Waters Corporation 2

3 UltraPerformance Convergence Chromatography Convergence Chromatography on kromatografinen erotustekniikka, joka on vaihtoehtoinen neste- tai kaasukromatografialle. UltraPerformance Convergence Chromatography [UPC 2 ] Alusta asti uudelleen suunniteltu kromatografialaitteisto, jossa eluenttina käytetään hiilidioksidia,co 2. Erotuksen selektiivisyys vastaa normaalifaasierotusta, mutta sopii erinomaisesti myös käänteisfaasitekniikaksi. ACQUITY UPC 2 Laite perustuu UPLC tekniikkaan ja mahdollistaa haastavimmatkin erotukset luotettavasti ja nopeasti Waters Corporation 3

4 Why The Name? Giddings, J.C. (1965) A critical evaluation of the theory of gas chromatography. In Gas Chromatography. 1964, edited by A. Goldup, p Elsevier, Amsterdam In this article Dr. Giddings stated One of the most interesting features of ultra high pressure gas chromatography would be convergence with classical liquid chromatography. Prof. Calvin Giddings ( ) 2012 Waters Corporation 4

5 Näytteenkäsittely Useimmiten näytteenkäsittely koetaan hankalaksi ja kalliiksi ja siitä haluttaisiin päästä niin vähällä kuin mahdollista. Useimmissa näytteenkäsittely prosesseissa päädytään orgaaniseen liuottimeen. neste/neste, Soxhlet, tislaus, haihdutus ja uudelleen liuotus Useat matriisit vaativat orgaanisen liuottimen (geelit, rasvat, öljyt, synteeseissä käytetyt liuottimet) solvents, etc.) image from dyapharma.com image from sefetec.net image from tasnee.com 2012 Waters Corporation 5

6 Näytteeenkäsittely Drying Grinding SFE Soxhlet Extraction Evaporation SPE Distillation Macro Micro Liquid / Liquid 2012 Waters Corporation 6

7 UPC2 Gas Chromatography pyrethroids Convergence Chromatography Reversed-phase LC carbamates STEP 1 SPE Extraction (Florisil) SPE Extraction (Oasis HLB) STEP 2 Elution in hexane/ethyl acetate Direct Analysis on UPC 2 Elution in methanol STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 Evaporate to dryness Reconstitute in cyclohexane Derivatize sample Ready for analysis Convergence Chromatography Eliminate lengthy evaporation and reconstitution steps No need for derivatization Evaporate to dryness Reconstitute in water Ready for analysis 2012 Waters Corporation 7

8 Kromatografiset erotustekniikat Erotus saadaan aikaa lämpötilagradientilla Gas Chromatography GC Hyvä tehokkuus [N] Käytännössä ei ole rajoituksia kolonnin pituuden suhteen Rajoittunut selektiivisyys[α] Vähän vaihtoehtoja stationäärifaasiksi Liquid Chromatography LC Erotus saadaan aikaan liuotingradientilla Hyvä tehokkuus[n] Paine rajoittavana tekijänä Suhteellisen hyvä selektiivisyys [α] Paljon erilaisia muotoja ja stationäärifaaseja: RP, NP, SEC, IEX, affiniteetti, ionipari, HILIC, GPC etc. CC Erotus saadaan aikaan liuotingradientilla Hyvä tehokkuus[n] Eluentin CO2 alhainen viskositeetti mahdollistaa pidemmät kolonnit ja pienemmät partikkelit Convergence Chromatography Hyvä selektiivisyys[α] Paljon erilaisia stationäärifaaseja ja liuotinvaihtoehtoja eluentiksi 2012 Waters Corporation 8

9 Kaasukromatografian kehitys GC Capillary GC Sen jälkeen kun kapillaarikolonnit otettiin käyttöön luvulla, on vain vähä tapahtunut GC maailmassa. Gas Chromatography *2 *3 *1 Vain vähän kehitystä GC-tekniikassa viimeisen 30 vuoden aikana 2012 Waters Corporation *1: image from Restek.com *2: image from teaching.shu.ac.uk *3: image from soils.org 9

10 Nestekromatografian kehitys LC UltraPerformance LC [UPLC] Siirtyminen UPLC-tekniikkaan 2004 on muuttanut nestekromatografian suorituskykyä huomattavasti, parantaen resoluutiota, herkkyyttä ja nopeutta Liquid Chromatography ACQUITY UPLC I-Class laitteisto LC erotuksen tehokkuutta (N) on parannettu pienentämällä laitteistojen tilavuutta ja kolonnien partikkelikokoa Plates/meter 500, , , , , , , , ,000 50, % more efficiency than 3.5 µm 70% more efficiency than 1.7 µm 30,000 psi 18,000 psi 130,000 psi 5 µm 3.5 µm 1.7 µm 1.4 µm 1.0 µm Particle Size 2012 Waters Corporation 10

11 SFC:n kehitys SFC UltraPerformance Convergence Chromatography Convergence Chromatography UltraPerformance Convergence Chromatography on SFC laitteiston ja kolonnien kehityksen tulos Waters Corporation Data courtesy of Davy Guillarme, Jean-Luc Veuthey LCAP, University of Geneva, Switzerland 11

12 UPC 2 :n sovellettavuus Nopeat kiraaliset erotukset AU UPC² 0.3 min Nopeat kiraaliset erotukset Koko analyysi prosessi on nopeampi Eluenttien valmistukseen ja näytteenkäsittelyyn kuluva aika on lyhyempi Kolonnien käyttöikä on pidempi Eluenttien kulutus on vähäisempää ja käytettävät eluentit ovat edullisempia Minutes NPLC 11 min A U Minutes Kannattaa siirtyä UPC 2 tekniikkaaan Tulokset vähintään yhtä hyviä kuin perinteisellä NP kromatografialla Analyysiaiaka 1/30 Eluenttien kulutus 1/ µl MeOH vs 10 ml heksaani/etanoli 2012 Waters Corporation 12

13 UPC 2 :n sovellettavuus Korvaa normaalifaasi tekniikan Kun normaalifaasiteknologia korvataan UPC 2 :llä Eluenttien valmistukseen ja näytteenkäsittelyyn kuluu vähemmän aikaa Kolonnien käyttöikä pitenee Eluentikustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat ACQUITY UPC² 15 min Cost per run ~ $0.05 Kannattaa siirtyä UPC 2 tekniikkaaan Tulokset vähintään yhtä hyvät Analyysiaika vähnenee ainakin 3:s osaan Kustannukset per analyysi 5.89 $:sta, 5 senttiin Normal Phase HPLC 50 min Cost per run ~ $ AU Minutes 2012 Waters Corporation 13

14 UPC 2 :n monipuoliset käyttömahdollisuudet Non-ionic surfactants Kemianteollisuus A B C D E F G H I Lääkeaineanalytiikka, epäpuhatusmääritykset Paracetamol and impurities 4-hydroxyacetophenone p-nitrophenol 2-hydroxyacetophenone 4-chloroacetanilide acetanilide phenacetin 3-aminophenol paracetamol 2-aminophenol Chiral pesticides Permethrin Ympäristöanalytiikka Elitarvikeanalytiikka Vitamin E isomers 2012 Waters Corporation 14

15 Perustuu UPLC tekniikkaaan Huomattava lisäys selektiivisyyteen kromatografiassa 2012 Waters Corporation 15

16 UPC 2 UPC 2 teknologiassa voidaan hyödyntää kaikkia normaalifaasin selektiivisyys ominaisuuksia Ortogonaalinen käänteisfaasikromatografialle Pääasiallinen eluentti CO 2, ei juurikaan tarvita normaalifaasianalytiikassa käytettäviä haitallisia eluentteja. UPC 2 soveltuu monille yhdistetyypeille 80-85% käänteisfaasilla erotettavista yhdisteistä voidaan erottaa myös UPC 2 :lla Jos yhdiste liukenee orgaanisenn liuottimeen, se sopii analysoitavaksi UPC 2 :lla Useimmat orgaaniset suolat Vahvat orgaaniset hapot ja emäkset Pienet rasvaliukoiset peptidit Poolittomat (esim., vahat ja öljyt ) Sopii erinomaisesti isomeerien stereoisomeerien diastereomeerien ja kiraalisten yhdisteiden erotukseen. Detektoreiksi sopivat: UV, PDA, ELSD, CD, MS, FID 2012 Waters Corporation 16

17 Mitä on superkriittinen neste? Neste/kaasu Lisätään lämpötilaa ja painetta Kriittinen piste Lisätään lämpötilaa ja painetta Superkriitinen neste Korkea diffuusio ja alhainen viskositeetti josta seurauksena nopea ja tehokas kromatografia 2012 Waters Corporation 17

18 UPC 2 tekniikan periaatteet HPLC:n kaltainen erotustekniikka Normaalisti nestekromatogrfaiassa käytettävä heikko eluentti (vesi) on korvattu hiilidioksidilla CO 2 Eluenttina on superkriittinen neste + yksi tai useampia eluenttipareja CO 2 on yleisin superkriittinen eluentti Metanoli on yleisin eluenttipari Erotus on normaalifaasikromatografia kaltainen Substance Critical Temp o C Critical Pressure (bar) Comments Carbon Dioxide Physical state easily changed Water Extreme conditions needed Methanol Extreme temperature needed Ammonia Highly corrosive Freon Environmentally unfriendly Nitrous Oxide Oxidizing agent 2012 Waters Corporation 18

19 Liuottimien valinta Supercritical CO 2 Heikko Vahva Normaali faasi Solvent Pentane, Hexane, Heptane Solvent Strength Eluotropic Value [E o ] Polarity [P ] Xylene Toluene Diethyl ether Dichloromethane Chloroform Acetone Dioxane THF MTBE Ethyl acetate DMSO Acetonitrile Isopropanol Ethanol Methanol Water 10.2 Superkriittinen CO 2, jota käytetään UPC:ssä liukenee kaikkiin eluotrooppisen sarjan liuottimiin, minkä takia on mahdollista käyttää laajaa joukkoa erilaisen selektiivisyyden omaavia eluentteja Normaalifaasi UPC 2 Käänteisfaasi 2012 Waters Corporation 19

20 Stationäärfaasi Selektiivisyys vaihtoehdot Stationary Phase Choices Silica / BEH 2-ethylpyridine Cyano Aminopropyl Diol Normaalifaasi UPC 2 UUPC 2 kromatografia hyödyntää sekä normaali, että käänteisfaasi kromatografian kolonnikemioita, jolloin on käytettävissä laaja selektiivisyysalue Amide PFP Phenyl Käänteisfaasi C 18 < C Waters Corporation 20

21 Selektiivisyytenn vaikuttavat työkalut RP ja NP kromatografiassa Eluentti Pentane, Hexane, Heptane Xylene Toluene Diethyl ether Dichloromethane Chloroform Acetone Dioxane THF MTBE Ethyl acetate DMSO Acetonitrile Isopropanol Ethanol Methanol Normaalifaasi Huomioitava eri liuottimiem mahdollinen liukenemattomuus toisiinsa Käänteisfaasi Kiinteäfaaasi Silica / BEH 2-ethylpyridine Cyano Aminopropyl Diol Amide PFP Phenyl C 18 < C Waters Corporation 21

22 Selektiivisyyten vaikuttavat työkalut UPC 2 kromatografiassa Eluentit Pentane, Hexane, Heptane Xylene Toluene Diethyl ether Dichloromethane Chloroform Acetone Dioxane THF MTBE Ethyl acetate DMSO Acetonitrile Isopropanol Ethanol Methanol UPC 2 Melkein kaikki nestekromatorafiassa käytetttävät liuottimet ja kolonnifaasit Kiinteäfaasi Silica / BEH 2-ethylpyridine Cyano Aminopropyl Diol Amide PFP Phenyl C 18 < C Waters Corporation 22

23 Selektiivisyyten vaikuttavat työkalut UPC 2 kromatografiassa Eluentti Pentane, Hexane, Heptane Xylene Toluene Diethyl ether Dichloromethane Superkriittinen CO 2 Heikko Kiinteäfaasi Silica / BEH 2-ethylpyridine Cyano Chloroform Acetone UPC 2 Aminopropyl Dioxane THF MTBE Ethyl acetate DMSO Acetonitrile Isopropanol Vahva Melkein kaikki nestekromatorafiassa käytetttävät liuottimet ja kolonnifaasit Diol Amide PFP Phenyl Ethanol Methanol Orgaaninen liuotin C 18 < C Waters Corporation 23

24 ACQUITY UPC 2 laitteisto: Enemmän selektiivisyyttä : CSH PFP ACQUITY UPC 2 CSH Fluoro-Phenyl 1.7 µm B C API A U A D (1,2) E F G H : HSS C18 SB ACQUITY UPC 2 HSS C 18 SB 1.7 µm A U A B C D F G E H API A U : BEH HILIC ACQUITY UPC 2 Hybrid 1.7 µm A B C D G E API F* H A U : 2-EP ACQUITY UPC 2 Hybrid 2-EP 1.7 µm A B C G D E API H F Minutes 2012 Waters Corporation 24

25 UPC 2 kromatografia: Lisää selektiivisyyttä haastaviin erotuksiin Superkriitinen CO 2 Heikko Stationary Phase Silica / BEH Rasvaliukoiset vitamiinit 2-ethylpyridine Cyano % Orgaaninen Aminopropyl Diol Amide PFP Orgaaninen liuotin Vahva Phenyl C 18 < C Waters Corporation 25

26 UPC 2 kromatografia: Rasvaliukoiset vitamiinit 1.04 α-tocopherol Vitamin E isomers ACQUITY UPC 2 BEH Analyysiaika nopeampi verrattuna käänteis- ja normaalifaasierotuksin UPC 2 sopii hyvin erilaislle valmisteille AU γ-tocopherol o Öljypohjaisille, jauhoille ja tableteille δ-tocopherol Näyte voidaan injektoida suoraan uutttoliuoksessa 0.26 β-tocopherol Minutes AU Vitamin A acetate Vitamin A palmitate ACQUITY UPC 2 HSS C 18 SB retinol AU 0.50 trans-vitamin A palmitate AU ACQUITY UPC 2 HSS C 18 SB Vitamin D3 cholecalciferol Minutes Waters Corporation Minutes Minutes cis-vitamin A palmitate Vitamin D3 cholecalciferol

27 UPC 2 kromatografia: Lisää selektiivisyyttä haastaviin erotuksiin Superkriittine n CO 2 Heikko Kiinteäfaasi Silica / BEH 2-ethylpyridine Cyano % Orgaaninen Lipidit Aminopropyl Diol Amide PFP Orgaaninen liuotin Vahva Phenyl C 18 < C Waters Corporation 27

28 UPC 2 kromatografia: Pooliset ja neutraalit lipidit Neutraalit ja pooliset lipidit UPC 2 :lla voidaan yhdellä menetelemällä erottaa eri lipidiryhmiä, kun GC.llä ja RPLC.llä voidaan erottaa vain yksi ryhmä kerrellaan Hyvä erotuskyky sekä ryhmien välille, että piikeille ryhmän sisällä Selektiivinen monille biologisille uutteille PC TAG PE SM LPC TAG: Triacylglycerides PE: Phosphotidylethanolamine PC: Phosphotidylcholine SM: Sphynogomyelin LPC: Lysophosphotidylcholine 2012 Waters Corporation 28

29 UPC 2 kromatografia: Neutraalit lipidit ESI- FFA TAG mix ESI+ CE mix All mix 2012 Waters Corporation 29

30 Lisää selektiivisyyttä haastaviin erotuksiin luonnontuotteiden analyyseissä Superkriittinen CO 2 heikko Kiinteäfaasi Silica / BEH 2-ethylpyridine Cyano % Orgaaninen Luonnontuotteet Aminopropyl Diol Amide PFP Orgaaninen liuotin Vahva Phenyl C 18 < C Waters Corporation 30

31 UPC 2 kromatografia: Luonnontuotteet Anthemis nobilis (kamomilla) Kamomilla Luonnontuotteiden määritys on erityisen hankalaa johtuen näytteiden monimutkaisuudesta Usein tarvitaan ortogonaalinen erotus, jotta voidaan varmistaa näytteen karakterisointi Näytteiden uuttoliuokset on injektoitavissa sellaisenaan UPC 2 kolonniin AU apigenin-7-o-glucoside 2. chamaemeloside 3. apigenin Minutes 2012 Waters Corporation 31

32 UPC 2 kromatografia: Luonnontuotteet 1.6x x10 6 UPC 2 MS tekniikalla analysoitu käyttäen sekä LC että SFC tekniikkaa Intensity 8.0x10 5 * XIC of m/z=475 UPC 2 tekniikalla löytyi uusi isobaarinen komponentti 4.0x Minutes UPLC joka puuttuu UPLC-RP kromatogrammista Intensity Waters Corporation 32 Minutes

33 Binolin kiraalinen erotus 0.06 NPLC Rs=1.67 AU Experimental Conditions AU UPC 2 Rs= Minutes 2012 Waters Corporation 33

34 Edut kiraalisessa UPC² erotuksessa BINOLin enantiomeerien erotus alle 2:n minuutin Waters ACQUITY UPC² laitteistolla UPC² on 9 kertaa nopeampi kuin NPLC Ympäristön kannalta parempi vaihtoehto Ei tarvita heksaania Paljon pienemmät analyysikustannukset $2.85/analyysi NPLC :llä vs. $0.08/analyysi for UPC²:lla o Nopeampi o CO 2 ja metanoli ovat halpoja liuottimia 2012 Waters Corporation 34

35 Pienet partikkelit kiraalisissa erotuksissa AU Warfarin UPC² IB3 ( mm, 3 µm) 15% methanol 3 ml/min 120 bar Total analysis time: 18 s Minutes Perustuu ACQUITY laitteistoon UPC² systeemin tilavuus on n. 66 µl UPC² systeemin dispersio on n. 25 µl 2 ml/min virtauksella o ACQUITY UPLC : dispersio on n.16 µl o Alliance :n dispersio on 40 µl Pienempi dispersio UPC²:lla vähentää vyöhykkeen leviämistä AU 0.30 NPLC AD-H ( mm, 5 µm) 70/30 hexane/ethanol 1 ml/min Nopeampi erotus vähentää kustannuksia huomattavasti Minutes 2012 Waters Corporation 35

36 Enantiomeeri-epäpuhtaudenepäpuhtauden määritys UPC²:lla AU 0.20 R S R S =7.28 O OH (R) O OH (S) Minutes O Benzyl Mandelate O AU R S Minutes Analyte Benzyl mandelate Isomer R- S- Retention t R (min) Std. Dev % RSD Peak area Peak area (µv*sec) Std. Dev % RSD Waters Corporation 36

37 Parempi kvantitointi R- ja S-benzyl mandelaatin enantiomeerit n. 1,5 minuutissa Waters ACQUITY UPC² laitteistolla Erinomainen toistettavuus < 0.23% RSD retentiolle < 0.5% RSD piikin pinta-alalle Parempi detektointi herkkyys mahdollistaa 0.02 prosenttisen enantiomeeri epäpuhtauden määrityksen Parempi pumppu Laite suunniteltu siten, että paineenvaihtelu on melkein olematon Detektorissa hyvä lämpötilakontrolli o Vähemmän altis ympäristön lämpötilan muutoksille Injektioventtiili erikoisesti UPC²:een suunniteltu, koska pulssin oltava mahdollisimman pieni 2012 Waters Corporation 37

38 R, S-methamfetamiinien erotus UPC 2 menetelmällä Kiraalinen erotus 5:ssä minuutissa Rs= Huomattavasti nopeampi kuin GC tai CE A U Minutes Optimoitu metamfetamiinin UPC 2 ckromatogrammi 1: S-MA 2: R-MA 2012 Waters Corporation 38

39 Methamfetamiinin ja sen lähtöaineiden erotus AU R/S enentiomeerisuhde antaa arvokasta tietoa metamfetamiinin lähtöaineista, maantieteellisestä alkuperästä sekä valmistuksen tasosta. R, S-enantiomeerien ja kahden yleisen lähtöaineen erotus 6:ssa minuutissa Minutes UPC 2 UV kromatogrammi 1: S-MA 2: R-MA 3: (1S,2S)-pseudoephedrine 4: (1R, 2S)-ephedrine Waters Corporation 39

40 UPC 2 Sovelluksia Pharmaceutical Food/Env Chemical Materials Clinical Chiral drugs Transfer from USP methods Fat-soluble vitamins Lipid analysis Achiral impurity analysis Chiral pesticides Explosives OLEDs Azo dyes Non-ionic surfactants Polymer additives Drugs of abuse Vitamin D metabolites Carotenoids Positional isomers Steroids Extractables and leachables Reaction monitoring Library screening DMPK/Bioanalysis Natural products Metabolomics Glycerides PAH Lubricants Steroids 2012 Waters Corporation 40

41 ACQUITY UPC² System 2012 Waters Corporation 41

42 Yhteenvetona ACQUITY UPC 2 teknologia käyttää kompressoitua hiilidioksidia (CO 2 ) pääasiallisena eluenttina ja sopii hyvin sekä rutiini, että monimutkaisempiin analyyseihin, etenkin näytteisiin jonka komponentit edustavat laajaa poolisuusaluetta. UPC 2 tarjoaa erinomaisen työkalun perinteisten LC ja GC tekniikoiden tilalle/rinnalle UPC 2 tekniikka perustuu luotettavaan UPLC teknologiaan. UPC 2 tarjoaa poikkeuksellisen paljon mahdollisuuksia selektiivisyyden lisäämiseksi ja näin ollen se soveltuu monille erilaiselle yhdistetyypeille 80-85% yhdisteistä, joita analysoisaan RPLC tekniikalla voidaan analysoida UPC 2 -tekniikalla Mikä tahansa yhdiste, joka liukenee orgaaniseen liuottimeen sopii analysoitavaksi UPC 2 -tekniikalla Waters Corporation 42

43 ACQUITY UPC 2 System 2012 Waters Corporation 43

Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla

Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla Labqualityn Laaduntarkkailupäivät 12.2.2004 Annukka Mäki VITA Laboratorio CDT = Carbohydrate Deficient Transferrin alkoholin suurkulutuksen merkkiaine

Lisätiedot

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy Liuottimien analytiikka MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy RIG H T S O L U T I O N S R IGH T PA RT N ER Sisältö Terminologia Näytteenoton ja analysoinnin suurimmat riskit ja niiden

Lisätiedot

Seosten erotusmenetelmiä

Seosten erotusmenetelmiä Seosten erotusmenetelmiä KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Kemiassa on usein tarve erottaa niin puhtaita aineita kuin myös seoksia toisistaan. Seoksesta erotetaan sen komponentteja (eli seoksen muodostavia aineita)

Lisätiedot

LC-MS JA MASSASPEKTROMETRIAN MONET KÄYTTÖTARKOITUKSET KLIINISESSÄ KEMIASSA

LC-MS JA MASSASPEKTROMETRIAN MONET KÄYTTÖTARKOITUKSET KLIINISESSÄ KEMIASSA LC-MS JA MASSASPEKTROMETRIAN MONET KÄYTTÖTARKOITUKSET KLIINISESSÄ KEMIASSA Outi Itkonen Sairaalakemisti, dos. HUSLAB 11.2.2016 O. Itkonen 1 LC-MS LC: nestekromatografia näytteen komponenttien erottaminen

Lisätiedot

ANTITROMBOOTTISTEN LÄÄKEAINEIDEN ENANTIOMEERIEN KROMATOGRAFINEN FRAKTIOINTI

ANTITROMBOOTTISTEN LÄÄKEAINEIDEN ENANTIOMEERIEN KROMATOGRAFINEN FRAKTIOINTI LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Engineering Science Kemiantekniikan koulutusohjelma Jennina Ojanen ANTITROMBOOTTISTEN LÄÄKEAINEIDEN ENANTIOMEERIEN KROMATOGRAFINEN FRAKTIOINTI Kandidaatintyö

Lisätiedot

ALKOHOLIEN TUNNISTUS KAASUKROMATOGRAFIAN AVULLA

ALKOHOLIEN TUNNISTUS KAASUKROMATOGRAFIAN AVULLA ALKOHOLIEN TUNNISTUS KAASUKROMATOGRAFIAN AVULLA Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille sekä ammattikoululaisille ja sopii hyvin erotus- ja tunnistusmenetelmien opetuksen yhteyteen. Työn teoriassa

Lisätiedot

KROMATOGRAFIAN PERUSTEET

KROMATOGRAFIAN PERUSTEET KROMATOGRAFIAN PERUSTEET Outi Itkonen Sairaalakemisti, dos. HUSLAB 5.2.2015 O. Itkonen 1 KROMATOGRAFIA χρῶμα chroma väri" γράφειν graphein kirjoittaa alan uranuurtajat Archer John Porter Martin ja Richard

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Aeromon. Lentävät rikkimittarit 40. Ilmastonsuojelupäivät Lappeenranta, Airborne Emission Monitoring. Jouko Salo Hall.

Aeromon. Lentävät rikkimittarit 40. Ilmastonsuojelupäivät Lappeenranta, Airborne Emission Monitoring. Jouko Salo Hall. Airborne Emission Monitoring Lentävät rikkimittarit 40. Ilmastonsuojelupäivät Lappeenranta, 19.8.2015 Jouko Salo Hall. PJ Oy Oy tarjoaa teollisuuden ympäristöpäästöjen mittauspalvelua Yritys perustettu

Lisätiedot

Kertakäyttöiset Minisartruiskusuodattimet

Kertakäyttöiset Minisartruiskusuodattimet Kertakäyttöiset Minisartruiskusuodattimet Oikea valinta laboratoriosuodatuksiin 1. Vesipohjaiset liuokset,laimeat hapot ja emäkset: Minisart (SFCA, CA tai PES) 2. Orgaaniset liuottimet, vesipohjaiset liuokset

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan?

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? 2.1 Kolme olomuotoa Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? pieni energia suuri energia lämpöä sitoutuu = endoterminen lämpöä vapautuu = eksoterminen (endothermic/exothermic)

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

Mitä ovat ioniset nesteet eli suolasulat?

Mitä ovat ioniset nesteet eli suolasulat? Mitä ovat ioniset nesteet eli suolasulat? ''huoneen lämpötilan ioniset nesteet'' ''nestemäiset orgaaniset suolat'' + + ' ' + ' P + P B C 3 S S C 3 C 3 S eferences for ionic liquids in Scifinder 9701 references

Lisätiedot

Betoni&Muovimatto&Kosteus asiantuntijaseminaari ja työpaja Sekundaariset Päästöt ja mittaus

Betoni&Muovimatto&Kosteus asiantuntijaseminaari ja työpaja Sekundaariset Päästöt ja mittaus Betoni&Muovimatto&Kosteus asiantuntijaseminaari ja työpaja Sekundaariset Päästöt ja mittaus 06.06.2016 Vesa Räsänen Hassan Raad Gunnar Laurén Kokonaisemissiot Vaikka yksittäinen rakennusmateriaali on luokiteltu

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA

POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA UDC 664.8.035: 543.544 POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No 124 2. Painos/ed. 1997 BENTSOEHAPPO, SORBIINIHAPPO JA p- HYDROKSIBENTSOEHAPPO- ESTERIT. NESTEKROMATO-

Lisätiedot

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä.

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Puhtaan juomaveden tuotto merestä 25 litraa/tunti, ja järvestä sekä kaivosta 50 litraa/tunti. 72 x 28 x 29

Lisätiedot

OPINPOLKU 6 HAIHDUTUS, TISLAUS JA REFRAKTOMETRIA

OPINPOLKU 6 HAIHDUTUS, TISLAUS JA REFRAKTOMETRIA Oulun Seudun Ammattiopisto Page 1 of 11 Turkka Sunnari & Pekka Veijola OPINPOLKU 6 HAIHDUTUS, TISLAUS JA REFRAKTOMETRIA PERIAATE/MENETELMÄ Työssä on tarkoituksena tutkia miten paine vaikuttaa veden kiehumispisteeseen,

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet Helena Järnström, FT VTT Expert Services Oy, Tuotepäällikkö Sisäilmanäytteenotto Ilmanäyte otetaan oleskeluvyöhykkeeltä noin 1,1 metrin korkeudelta.

Lisätiedot

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p KEMA221 2009 KERTAUSTA IDEAALIKAASU JA REAALIKAASU ATKINS LUKU 1 1 IDEAALIKAASU Ideaalikaasu Koostuu pistemäisistä hiukkasista Ei vuorovaikutuksia hiukkasten välillä Hiukkasten liike satunnaista Hiukkasten

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Sisältö Sisäilman tutkimukseen liittyvät VOC-

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Marjo Yliperttula 1,3 ja Arto Urtti 1,2 1 Farmaseuttisten biotieteiden osasto, Lääketutkimuksen keskus, Farmasian tiedekunta, Helsingin Yliopisto, Helsinki;

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen syksy 2010

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen syksy 2010 TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta Yliassistentti Jussi Hakanen jussi.hakanen@jyu.fi syksy 2010 PO pisteiden määräämismenetelmät Idea: tuotetaan erilaisia PO ratkaisuita, joista

Lisätiedot

VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset. Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland

VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset. Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset Sanna Tuomi, Matti Reinikainen 13.06.2013, PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland 2 Kaasutuskaasun epäpuhtaudet Kaasutuskaasu sisältää polttoaineesta

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Tips for teachers and expected results

Tips for teachers and expected results Tips for teachers and expected results Työskentely aloitetaan JOHDANNOLLA, jonka aikana annetaan tietoa vatsahappoihin liittyvistä ongelmista ja antasideista. Lisäksi esitetään kysymys, joka ohjaa oppilaiden

Lisätiedot

Laboratorioanalytiikan kehittyminen

Laboratorioanalytiikan kehittyminen Laboratorioanalytiikan kehittyminen PIMA-toimintaan liittyvä analytiikka Mutku päivät 2011 Matti Mäkelä, Novalab Oy METALLIEN ANALYSOINTI Jo muinaiset roomalaiset tekivät metallianalyysejä ilmeisesti lähinnä

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS

POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS UDC 615.917:54.06 POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No 143 2. painos 2nd ed. 1997 OKRATOKSIINI A. NESTEKROMATO- GRAFINEN MÄÄRITYS VILJASTA JA VILJAVALMISTEISTA

Lisätiedot

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA KOHDERYHMÄ: Soveltuu lukion KE1- ja KE3-kurssille. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Työskentelet lääketehtaan laadunvalvontalaboratoriossa. Tuotantolinjalta on juuri valmistunut erä aspiriinivalmistetta.

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA

POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA Nro 167 2000 POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No. 167 2000 Kolekalsiferoli (D 3 -vitamiini) ja ergokalsiferoli (D 2 -vitamiini). Nestekromatografinen määritys

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille Yksinkertainen ja kestävä rakenne varmistaa luotettavan toimivuuden 1 Sovitetut liukurengastiivisteet TB1, TB1F ja TB2 on suunniteltu

Lisätiedot

T eknologia - urbanisaation disruptiivinen ajuri?

T eknologia - urbanisaation disruptiivinen ajuri? T eknologia - urbanisaation disruptiivinen ajuri? URMI-projektin työpaja 2.2.2017, Tampere Toni Ahlqvist, professori Maantieteen tutkimusyksikkö Kolme näkökulmaa aluekehityksen tulevaisuuksiin Nopeiden

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

Rakennuspalikoita luonnosta ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen vihreän kemian keinoin

Rakennuspalikoita luonnosta ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen vihreän kemian keinoin Rakennuspalikoita luonnosta ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen vihreän kemian keinoin Kristiina Wähälä Kestävä kemia mahdollisuuksia vihreään kasvuun 24. 5. 2016 Helsinki, Finland Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Tunnusten luominen Kemianluokka.fi-osoitteesta löytyvät vedentutkimushankkeen suomenkieliset sivut. Sivuilta löytyy linkki Ilmoittaudu mukaan, jonka

Lisätiedot

30.4.2013 OMINAISUUDET

30.4.2013 OMINAISUUDET Tekniset tiedot Sivu 1 / 5 OMINAISUUDET on uusi, kevyt umpisoluinen polyeteenivaahtomuovi, jonka solurakenne avataan erillisessä valmistusprosessissa. Näin saadaan aikaan erittäin tehokas absorptiomateriaali,

Lisätiedot

Liukeneminen 31.8.2016

Liukeneminen 31.8.2016 Liukeneminen KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Kertausta: Kun liukenevan aineen rakenneosasten väliset vuorovaikutukset ovat suunnilleen samanlaisia kuin liuottimen, niin liukenevan aineen rakenneosasten välisiä

Lisätiedot

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030 Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030 Prof. Jarmo Partanen Jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 7.10.2016 Eduskunta/Ympäristövaliokunta What did we agree in Paris 2015? Country

Lisätiedot

Eri maankäyttömuotojen vaikutuksesta liukoisen orgaanisen aineksen määrään ja laatuun tapaustutkimus

Eri maankäyttömuotojen vaikutuksesta liukoisen orgaanisen aineksen määrään ja laatuun tapaustutkimus TASO-hankkeen loppuseminaari 11.11.2013 Eri maankäyttömuotojen vaikutuksesta liukoisen orgaanisen aineksen määrään ja laatuun tapaustutkimus Jarkko Akkanen Biologian laitos Joensuun kampus OSAHANKE Turvetuotannon

Lisätiedot

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon A. Mikä seuraavista hapoista on heikko happo? a) etikkahappo b) typpihappo c) vetykloridihappo d) rikkihappo

Lisätiedot

VESI JA VESILIUOKSET

VESI JA VESILIUOKSET VESI JA VESILIUOKSET KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä

Lisätiedot

Avaruus- eli stereoisomeria

Avaruus- eli stereoisomeria Avaruus- eli stereoisomeria KEMIAN MIKRO- MAAILMA, KE2 Kolme alalajia: 1) cis-trans-isomeria, 2) optinen isomeria ja 3) konformaatioisomeria, Puhtaiden stereoisomeerien valmistaminen ja erottaminen toisistaan

Lisätiedot

7. Lohkominen ja sulautus 2 k kokeissa. Lohkominen (Blocking)

7. Lohkominen ja sulautus 2 k kokeissa. Lohkominen (Blocking) 7. Lohkominen ja sulautus 2 k kokeissa Lohkominen (Blocking) Lohkotekijät muodostuvat faktoreista, joiden suhteen ei voida tehdä (täydellistä) satunnaistamista. Esimerkiksi faktorikokeessa raaka-aine-erät

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner)

Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner) Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner) Turvallisuusmessut 8.9.2010, Tampere Erikoistutkija Jukka Laitinen, VTT 8.9.2010

Lisätiedot

Alere i. Molecular. In minutes. PAINA TÄTÄ NIIN NÄET SEURAAVAN SIVUN

Alere i. Molecular. In minutes. PAINA TÄTÄ NIIN NÄET SEURAAVAN SIVUN Alere i Molecular. In minutes. PAINA TÄTÄ NIIN NÄET N SIVUN Alere i yhdistää nopeuden ja tarkkuuden hyödyt. Enää ei tarvitse tehdä kompromisseja potilaiden testauksessa ja kliinisessä päätöksenteossa.

Lisätiedot

Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla

Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla Termodynamiikkaa Energiatekniikan automaatio TKK 2007 Yrjö Majanne, TTY/ACI Martti Välisuo, Fortum Nuclear Services Automaatio- ja säätötekniikan laitos Termodynamiikan perusteita Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

FOTOSTABIILISUUSTUTKIMUS

FOTOSTABIILISUUSTUTKIMUS Opinnäytetyö FOTOSTABIILISUUSTUTKIMUS Outi Martiskainen Laboratorioala 2009 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Laboratorioala TIIVISTELMÄ Outi Martiskainen Fotostabiilisuustutkimus Syksy 2009 Ohjaajat: Jouko Vihanto

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Farmaseuttisen kemian oppiaine

Farmaseuttisen kemian oppiaine Farmaseuttisen kemian oppiaine FARMASEUTTINEN KEMIA Tällä hetkellä noin 45 henkilöä työskentelee oppiaineessa farmaseuttinen kemia Professoreita (7) Senioritutkijoita (20) Tutkijoita (10) Teknistä henkilökuntaa

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Otanta-aineistojen analyysi (78136, 78405) Kevät 2010 TEEMA 3: Frekvenssiaineistojen asetelmaperusteinen analyysi: Perusteita

Otanta-aineistojen analyysi (78136, 78405) Kevät 2010 TEEMA 3: Frekvenssiaineistojen asetelmaperusteinen analyysi: Perusteita Otanta-aineistojen analyysi (78136, 78405) Kevät 2010 TEEMA 3: Frekvenssiaineistojen asetelmaperusteinen analyysi: Perusteita risto.lehtonen@helsinki.fi OHC Survey Tilastollinen analyysi Kysymys: Millä

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen DEE-5400 Polttokennot ja vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen Alkaalipolttokennot Anodi: Katodi: H 4OH 4 H O 4e O e H O 4OH 4 Avaruussovellutukset, ajoneuvokäytöt

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Laboratorioala

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Laboratorioala TEKNIIKKA JA LIIKENNE Laboratorioala OPINNÄYTETYÖ HUUMAUS- JA LÄÄKEAINEIDEN KVANTITATIIVINEN MÄÄRITTÄMINEN VERITÄPLÄNÄYTTEISTÄ MENETELMÄN KEHITTÄMINEN JA VALIDOINTI Työn tekijä: Hannu Uusivirta Työn ohjaajat:

Lisätiedot

SMEAR Kuopio. Ari Leskinen IL / TUT / KUO

SMEAR Kuopio. Ari Leskinen IL / TUT / KUO SMEAR 4 @ Kuopio Ari Leskinen IL / TUT / KUO 12.3.2009 1 Puijo Savilahti keskusta 2 Puijon tornin mittausasema meteorologiset parametrit: T, RH, p, vallitseva sää, tuuli (2D), näkyvyys, sateen intensiteetti

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

Uusien liikenteen biopolttoaineteknologioiden

Uusien liikenteen biopolttoaineteknologioiden Uusien liikenteen biopolttoaineteknologioiden kehitys Biorefine Loppuseminaari - innovaatioita ja liiketoimintaa Helsinki, 27.11.2012 Esa Kurkela 2 Syngas Route to Biofuels Integrated Concept studied at

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

KAESER-tuotevalikoima. Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. www.kaeser.com

KAESER-tuotevalikoima. Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla. www.kaeser.com KAESER-tuotevalikoima Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla www.kaeser.com Tuotteemme yhdellä silmäyksellä Kompressorit käsityöammattien ja verstaiden tarpeisiin CLASSIC-sarja Paineenkorotuskompressorit

Lisätiedot

AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE

AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE Finntest Oy Olarinluoma 16 02200 ESPOO Puh. 09-439 1400 Fax. 09-4391 4020 finntest@finntest.fi www.finntest.fi

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä Fritz Haber huomasi ammoniakkisynteesiä kehitellessään, että olosuhteet vaikuttavat ammoniakin määrään tasapainoseoksessa. Hän huomasi,

Lisätiedot

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA Membraanibioreaktori Aktiivilieteprosessi Membraanisuodatus CAS + = Jätevedenkäsittely (orgaanisten partikkeleiden pilkkoutuminen) tehdään aktiivilieteprosessissa

Lisätiedot

Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla

Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla Seoksien säätö - Ruiskumoottorit lambdalla 1 / 6 20.04.2016 10:45 Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla Seos palaa parhaiten, C0-pitoisuuden ollessa alhainen ja HC-pitoisuus erittäin alhainen.

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 24.06.2016 1(10) FastMig X Intelligent, Älykästä hitsausta erilaisia materiaaleja

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Suomen Aurinkolämpö Oy

Suomen Aurinkolämpö Oy Suomen Aurinkolämpö Oy Verkkoon kytkettävät aurinkopaneelijärjestelmät Marko Harju 0505123254 Suomenaurinkolampo.fi Yritysesittely Kajaanilainen 2012 perustettu perheyritys Kilpailukykyisiä tuotteita,

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

CHEM-A1200 kurssin laboratoriotöiden tulosten yhteenveto syksy 2016

CHEM-A1200 kurssin laboratoriotöiden tulosten yhteenveto syksy 2016 CHEM-A1200 kurssin laboratoriotöiden tulosten yhteenveto syksy 2016 Näyte Sundown Naturals Vaikuttava aine on kuivattu ferrosulfaatti FeSO 4. Valmistajan mukaan yksi tabletti sisältää 202 mg kuivaa ferrosulfaattia

Lisätiedot

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin.

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. OEM-tuotteet Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. Optimaalinen liitos alusta loppuun. Hyvä käytettävyys: pistotulppa, liitosjärjestelmä pienjännitealueelle. Käytettävyys on keskeinen tekijä, kun arvioidaan

Lisätiedot

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Diplomityön esittely Ville Turunen Aalto yliopisto Hankkeen taustaa Diplomityö Vesi- ja ympäristötekniikan laitokselta Aalto yliopistosta Mukana

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS KEVÄTLUKUKAUDELLE 2009

LUKUJÄRJESTYS KEVÄTLUKUKAUDELLE 2009 LUKUJÄRJESTYS KEVÄTLUKUKAUDELLE 2009 Kemian tekniikan tutkinto ohjelma /Sirje Liukko Versio 2.12.2008 / (tämän version tiedot menevät automaattisiirrolla weboodiin ja tilavarauksiin mutta manuaalisesti

Lisätiedot

Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600.

Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600. Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600. An Axalta Coating Systems Brand XTREME- VALLANKUMOUS Vallankumouksellista! Todella nopeasti kuivuva hiontaväri. Esittelemme uuden Standox VOC Xtreme Filler

Lisätiedot

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2016 Aikataulu ja suoritustapa (Katso MyCourses) Luennot

Lisätiedot

Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät

Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät 2G 2020 BIOFUELS PROJEKTIN SEMINAARI Ilkka Hannula, VTT Arvioidut kokonaishyötysuhteet * 2 Leijukerroskaasutus,

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio. Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto.

Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio. Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto. Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto Ohjelma Mikä on innovaatio? Innovaation omaksuminen Innovaation yleistyminen

Lisätiedot

Osasto: Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella

Osasto: Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella 1/6 Osasto: Projekti: TK Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella Pvm. 17.12.2015 jatkettu 7.4.2016 Tekijä: Ville Heikkinen, Matti Okkonen, Herkko Kylli Asiakirja: Tulokset

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II

3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II 3M Imprint II Quick-Step 3M Imprint II Monophase 3M Imprint II Aikaa säästävä, tehokkuutta lisäävä ja miellyttävä potilaalle Kokeile Imprint II jäljennösmateriaaliperheen uutta ja nopeaa jäljennösainetta

Lisätiedot

Tietolehti: Wilo-Stratos PICO 25/1-6

Tietolehti: Wilo-Stratos PICO 25/1-6 Tietolehti: Wilo-Stratos PICO 25/1-6 Ominaiskäyrät Δp-c (constant) 5 4 3 2 1 v 1 2 3 4 5 6,5 1, p-c 1,5 2, Rp 1 m/s 1 2 3 4,2,4,6,8 1, 1,2 Rp ½,4,8 1,2 1,6 Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-6, 25/1-6, 3/1-6

Lisätiedot

781611S KIINTEÄN OLOMUODON KEMIA (4 op)

781611S KIINTEÄN OLOMUODON KEMIA (4 op) 781611S KIINTEÄN OLOMUODON KEMIA (4 op) ma ti ke to pe 12.9. klo 12-14 19.9. klo 12-14 26.9. klo 12-14 3.10. klo 12-14 KE351 10.10. klo 12-14 17.10. klo 12-14 24.10. klo 12-14 31.10. klo 12-14 KE351 14.9.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Puun kemiallinen koostumus ja sen uuteaineiden analysointi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Puun kemiallinen koostumus ja sen uuteaineiden analysointi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT Kemiantekniikka Analyysipalvelut Kandidaatintyö ja seminaari Puun kemiallinen koostumus ja sen uuteaineiden analysointi Tekijä: Olli Holopainen 0340578 6.4.2015

Lisätiedot

Työkoneiden päästöt kuriin digitaalihydrauliikalla. Dos. Matti Linjama Hydrauliikan ja automatiikan laitos (IHA)

Työkoneiden päästöt kuriin digitaalihydrauliikalla. Dos. Matti Linjama Hydrauliikan ja automatiikan laitos (IHA) Työkoneiden päästöt kuriin digitaalihydrauliikalla Dos. Matti Linjama Hydrauliikan ja automatiikan laitos (IHA) Paljonko tähän työtehtävään tarvitaan tehoa? Yhden lastaussyklin energia m*g*h = 20 kj Yksi

Lisätiedot

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite.

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite. NatWat-prosessi Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto Ferro Environment Tekninen NatWat-esite Ferroplan NW Natural water Pohjaveden puhdistusmoduulit Ferroplan Natural

Lisätiedot