AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2010

2 SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Keskeisimmät tiedotteet Avainluvut graafisesti 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Medialiiketoiminta 10 ICT liiketoiminta 12 Henkilöstö 14 Yhtiön hallinnointi 18 Osakkeet ja osakkeenomistajat 20 Hallituksen toimintakertomus 23 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 24 Konsernin tase, IFRS 25 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 26 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 27 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 45 Emoyhtiön tase, FAS 46 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 47 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS 48 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS 53 Hallituksen osinkoehdotus 54 Tilintarkastuskertomus 55 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut 56 Hallitus 57 Tietoa osakkeenomistajille 58 Konsernin johtoryhmä 59 Yhteystiedot 2 Aina Groupin vuosikertomus 2010

3 AINA GROUP LYHYESTI AINA GROUP KONSERNI on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoimintaaluetta: media ja ICT. Tavoitteenamme on tarjota kiinnostavinta sisältöä, parhaat palvelut moderniin viestintään ja liiketoiminta alueidemme parasta asiakaspalvelua. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 86,0 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 418 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICT liiketoimintaa AinaCom Oy. AinaComin päätoimipaikat ovat Hämeenlinnassa ja Espoossa. Omien toimipisteiden lisäksi AinaComilla on myyntiedustus ja jälleenmyyntikumppaneita eri puolella Suomea. AinaCom toimii myös virtuaaliverkko operaattorina. Medialiiketoimintaan kuuluvat maakuntalehti Hämeen Sanomat, kaupunkilehdet Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset ja Hämeenlinnan Viikkouutiset, paikallisradio Iskelmä Janne, varhaisjakelua harjoittava Ilves Jakelu Oy, suorajakelua harjoittava Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy sekä osakkuusyhtiöinä Hämeen Lehtipaino Oy ja Jakelukulma Oy. Medialiiketoimintaa harjoitetaan Hämeenlinnan seudulla, jonka lisäksi jakelua Riihimäen ja Forssan seuduilla.. KONSERNIN AVAINLUVUT Liikevaihto, T Liiketulos, T Tilikauden tulos, T Tulos / osake, 55 6 Tuotekehitys ja tutkimusmenot, T Bruttoinvestoinnit, T Omavaraisuusaste, % Henkilöstö työsuhteessa keskimäärin Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 3 Aina Groupin vuosikertomus 2010

4 KESKEISIMMÄT TIEDOTTEET AinaCom Oy ja TDC Oy tekivät sopimuksen laaja alaisesta verkkoyhteistyöstä. AinaCom myi TDC Oy:lle pääkaupunkiseudun kiinteän televerkon ja siihen liittyvät merkittävät asiakkuudet. Samalla yritykset tekivät pitkäaikaisen palvelusopimuksen verkkopalveluista Hämeen Sanomat Oy:n omistama Ilves Jakelu osti Forssan Kirjapaino Oy:ltä 20 %:n omistusosuuden Jakelukulma Oy:stä, joka käynnisti elokuussa sanomalehtien varhaisjakelun Forssan seudulla Aina Group konsernin hallinnossa ja ICT liiketoiminnassa AinaCom Oy:ssä käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut koskien 60 työntekijän vähentämistä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvottelut päätettiin elokuun alussa ja työnantaja päätyi 56 vakituisen työpaikan vähentämiseen AinaCom Oy:n organisaatio uudistettiin ja toiminta jaettiin yrityspalveluihin sekä kuluttaja ja verkko operaattoripalveluihin AinaCom Oy myi BookIT Finland Oy:n osakekannan Bookit Oy Ajanvarauspalvelulle. AinaCom jatkaa Bookit palvelujen myyntiä jälleenmyyntisopimuksen pohjalta AinaCom Oy toi ensimmäisenä operaattorina Euroopassa markkinoille mahdollisuuden, jossa yritysasiakas voi valita mobiilivaihdepalveluunsa kaksi matkapuhelinverkkoa, DNA:n tai TeliaSoneran käyttäjäkohtaisesti AinaCom Oy osti Isoworks Oy:ltä Avaya puhelinvaihteiden liiketoiminnan Aina Group Oyj:n toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna valittiin vuoden vaikuttajaksi Management Eventsin VaikuttajaForum Telecom tilaisuudessa Hämeen Sanomat ja Ylen Radio Häme sopivat järjestävänsä yhdessä kevään eduskuntavaaleihin liittyen paikallisen vaalitulosillan ja avoimet vaalipaneelit. AinaCom Oy myi verkonsuunnittelun ja ktv verkon asennustoiminnan Empower Oy:lle ja teki sen kanssa palvelusopimuksen. 4 Aina Groupin vuosikertomus 2010

5 AVAINLUVUT GRAAFISESTI LIIKEVAIHDON JAKAUMA V. 2010, % HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN KOKOAIKAISEKSI MUUTETTUNA V Media 21 ICT 79 Muut 19 Media 184 ICT 215 LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA LIIKEVOITTO / -TAPPIO, MILJ. EUROA ,0 98,8 105,3 101, ,0 3, ,3-3,4-1,9-0, (IFRS) 2010 (IFRS) 2009 (IFRS) 2008 (IFRS) 2007 (FAS) (IFRS) 2010 (IFRS) 2009 (IFRS) 2008 (IFRS) 2007 (FAS) Aina Groupin vuosikertomus 2010

6 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Tämä kehitystyö on ollut erittäin haasteellista ja vaatii henkilöstöltä uuden oppimista, sopeutumista ja organisaatiorakenteiden uudelleenjärjestelyjä. Toisaalta myöskään toteutukseen tarvittavan teknologian valmiusaste ei ollut halutun ja oletetun ambitiotason mukainen, koska silläkin puolella on vasta käytössä saatu vietyä kehitystä tyydyttävään lopputulokseen. Menneen vuoden aikana Aina Groupin strategian kulmakivet selkeytyivät ja työtä on voitu jatkaa selvästi kohdistetummin joustavalla tarjonnalla ja tarkemmin määritetyllä asiakasfokuksella painopisteen siirtyessä koko valtakunnan laajuiseen markkinointiin ja myyntiverkoston luomiseen. Aina Group on sekä media- että ICT-liiketoiminnassaan tilanteessa, jossa tulevaisuuden menestystekijät ovat olemassa ja niiden hyvällä toteutuksella yrityksestä on tuleva merkittävä toimija alallaan. Haluankin tässä yhteydessä lausua kiitokseni koko Aina Groupin henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneille ja erityisesti omistajille, joiden kärsivällisyys on mahdollistanut tämän pitkähkön muutosprosessin. Maailmanlaajuinen taloustaantuma tuli nopeasti, mutta myös jäi taakse ennustettua nopeammin. Tutkittaessa näiden ilmiöiden taustoja ja erityisesti uuden nousun mahdollistaneita syitä, tulee esille mm. kehittyvien talouksien (Kiina, Intia, Brasilia) koko taantumavaiheen jatkunut kasvu. Vaikkakin kasvutaso oli edellisvuosia alempi, tarjosi se ponnahduslaudan uudelle globaalille nousulle. Toisaalta on ilmeistä, että kehittynyt ja globaalisti verkottunut informaatiokokonaisuus tarjosi ja tarjoaa jatkossakin entistä paremmat työkalut ymmärtää kehitystä ja reagoida siihen nopeammin. Tämä suunnaton, lähes kaikille saatavilla oleva informaatiovirta on tietysti kaksiteräinen miekka, koska se tarjoaa myös spekulatiivisen elementin ja/tai itsekkään väärinkäytön mahdollisuuden avoimessa järjestelmässä. Tapio Hintikka hallituksen puheenjohtaja Muun muassa edellä olevista syistä ja kehityksistä johtuen tulee jalostetun, käyttäjän tarpeisiin sovelletun ja tiivistetyn informaation tarjoaminen olemaan alalla toimivien yritysten menestyksekkään liiketoimintamallin avaintekijä. Aina Groupissa on usean vuoden ajan toimittu uuden liiketoimintamallin kehittämiseksi pohjautuen entistä parempaan asiakaskunnan tulevien tarpeiden ymmärtämiseen ja alan huippua olevaan omaan teknologian ja osaamisen paketoimiseen asiakkaidemme kilpailukyvyn parantamiseksi. 6 Aina Groupin vuosikertomus 2010

7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sekä media että ICT liiketoiminta elävät seuraavina vuosina nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä tarkoittaa strategioiden osalta jatkuvaa kehittämistä ja täsmennyksiä. ICT liiketoiminnassa Aina Group panostaa erityisesti asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen, asiakasratkaisujen luomiseen ja paketointiin tarpeiden täyttämiseksi. Hintakilpailu on edelleen rajua ja ohjaa lähes täysin varsinkin kuluttajien käyttäytymistä. Tulevaisuuden kannalta ICTpalvelutarjonta on erityisesti PK yritysten kilpailuedellytysten kehittämisessä ja kuntien tehokkuuden lisäämisessä ensiarvoisen tärkeätä. Myös kuluttajamarkkinassa tarjonnan helppous ja asiakastarpeen huomioiminen teknologiaratkaisun sijaan asettaa koko alalle suuria kehittämistarpeita. Medialiiketoiminnassa on keskeisintä löytää tasapaino printti ja sähköisen median osalta sekä lukijoiden että ilmoittajien erilaisten tarpeiden täyttämiseksi. Ennen kaikkea niin, että saatava palvelu ja lisäarvo ovat niin hyviä, että lukumuodosta riippumatta lukija on valmis maksamaan mediasisällöistä. Vuosi 2010 oli Aina Groupin osalta erinomainen kehittymisen vuosi. Se alkoi vielä kohtuullisen epävarmoissa tunnelmissa, mutta varsin nopeasti kevään kuluessa taloudellinen aktiivisuus lisääntyi, joka näkyi sekä mediaettä ICT liiketoiminnan kasvamisena. Vuosi oli strategian ja rakenteiden kehittymisen suhteen merkittävä. Liiketoimintaalueiden strategiat kirkastuivat ja keskeinen linjaus AinaComin yritysliiketoiminnan osalta vietiin loppuun: pääkaupunkiseudun verkot myytiin hyvälle yhteistyökumppanille ja toimintamme perustuu nyt virtuaalioperaattorimalliin. Vuosi 2011 oli hyvä aloittaa menestyksellisen vuoden jälkeen. Haasteita on valtavasti edessä, mutta Aina Groupin henkilöstömme osaamisella ja asiakaslähtöisillä liiketoimintamalleillamme menestymme tulevaisuudessakin. Haluan kiittää Aina Groupin henkilöstöä erinomaisesta työpanoksesta, kaikkia asiakkaitamme siitä luottamuksesta, jota olette meitä kohtaan osoittaneet sekä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Medialiiketoiminnan visio on olla kattavasti palveleva maakunnallinen mediatalo. Strategisina tavoitteina ovat asiakkuuksien hallinta eri välineissä, vahvan alueellisen aseman säilyttäminen, kasvun ja tuloksellisuuden turvaaminen ja uusien ansaintamallien kehittäminen. Jaakko Nevanlinna toimitusjohtaja ICT liiketoiminnan visio on olla Suomen menestynein PKyritysten ICT kumppani ja markkinajohtaja Hämeenlinnassa. Strategisena tavoitteena on olla kannattava kasvuyritys, joka tarjoaa vakioidut ICT ratkaisut PK yrityksille valtakunnallisesti. Lisäksi tavoitteena on olla arvostettu työpaikka, suurin virtuaalioperaattori, markkinajohtaja Hämeenlinnan seudulla perinteisissä tietoliikennepalveluissa sekä merkittävä toimija mobiilissa. 7 Aina Groupin vuosikertomus 2010

8 MEDIALIIKETOIMINTA Medialiiketoimintaan kuuluvat Hämeen Sanomat Oy:n maakuntalehti Hämeen Sanomat, kaupunkilehdet Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset ja Hämeenlinnan Viikkouutiset, paikallisradio Iskelmä Janne, varhaisjakelua harjoittava Ilves Jakelu Oy ja suorajakelua harjoittava Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy. Konserni on myös vähemmistöosakkaana lehtien painamisesta vastaavassa Hämeen Lehtipaino Oy:ssä sekä varhais ja suorajakelua Forssan seudulla harjoittavassa Jakelukulma Oy:ssä. Medialiiketoiminnan tilivuoden 2010 liikevaihto nousi edellisvuodesta 0,6 milj. eurolla ja oli 18,0 milj. euroa. Medialiiketoiminta työllisti tilivuonna keskimäärin 184 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Alakonsernin yhtiörakennetta selkeytettiin sulauttamalla tytäryhtiöt Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy, Hämeenlinnan Viikkouutiset Oy ja Radio Janne Oy emoyhtiöönsä Hämeen Sanomat Oy:öön HÄMEEN SANOMAT Hämeen Sanomien ilmoitusmyynnin vuosi oli kaksijakoinen. Mainonnan määrä laski ennustetusti alkuvuonna Kesästä vuoden loppuun ilmoitusmyynti kasvoi merkittävästi markkinoiden piristymisen johdosta. Hyvän loppuvuoden ansiosta Hämeen Sanomien koko vuoden ilmoitusmyynnin kehitys oli selkeästi sanomalehdistön keskiarvoa parempi. Kasvu kertyi erityisesti paikallisesta myynnistä valtakunnallisen Kärkimediamainonnan pysyessä edellisvuoden tasolla. Helmikuussa 2011 Hämeen Sanomat avasi uuden palvelut.hameensanomat.fi nimisen markkinakanavan, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden lisätä omaa verkkonäkyvyyttään ja siten parantaa maakunnan yritysten löydettävyyttä internetissä. Lehden verkkosivusto on jaettu maksuttomaan ja maksulliseen osaan. Maksuttomassa osassa ovat yleinen palveluosio ja uutisotsikot. Maksullisessa osassa on koko uutispalvelu sekä painetun lehden näköislehti. Kestotilaajat saavat käyttöönsä maksullisen osuuden pienellä lisäosuudella kestotilausmaksuunsa. Muilta peritään vuotuinen käyttömaksu. Uuden tuotteen nimi on etu24 ja palvelu avautui tammikuussa Hämeen Sanomat toi markkinoille myös toisen uuden palvelun tammikuussa 2011, Suomikortit. Tämän palvelun kautta voi lähettää sekä sähköisiä että painettuja kortteja. Korttien kuva aiheet ovat kuvia Suomesta ja suomalaisten tekemiä kuvia. Hämeen Sanomat on kehittänyt palvelun yhdessä hämeenlinnalaisen kuvaajan Markku Wiikin kanssa ja taustalla on yli kuvan kuvapankki. Palvelussa on myös korttien verkkokauppa. Suomikortit palvelu on suunnattu sekä kuluttajille että yrityksille. Yritykset voivat perustaa oman kuvapankin allekirjoituksineen ja hyödyntää palvelua esim. asiakassuhteen hoidossa. HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset on vahva ja arvostettu brändi lukijoiden, asiakkaiden ja alan ammattilaisten keskuudessa. Se on yksi Suomen palkituimmista kaupunkilehdistä. Lehti ilmestyy kaksi kertaa viikossa lähes koko talousalueelle. Lehden jakelun hoitaa konserniin kuuluva Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy. Lehden ilmoitusmyynti laski hieman. Lasku kertyi alkuvuoden aikana, loppuvuonna myynti saavutti edellisvuoden hyvän tason. Valtaosa laskusta oli mainonnan siirtymää Hämeen Sanomiin. HÄMEENLINNAN VIIKKOUUTISET Hämeenlinnan Viikkouutiset ilmestyy kerran viikossa. Lehti on suunniteltu tavoittamaan myös ne lukijat, joita konsernin muut lehdet eivät tavoita. Toimituksellisesti se keskittyy Hämeenlinnan Kaupunkiuutisia enemmän ympäristökuntien asioihin Hämeenlinnan kantakaupunkia kuitenkaan unohtamatta. Joka talouden tavoittava jakelu on toteutettu yhteistyössä Itellan kanssa. Lehden ilmoitusmyynti nousi hieman edellisvuodesta, vaikka lehti ei ilmestynyt heinäkuussa. Lehti on löytämässä oman paikkansa ilmoittajien ja lukijoiden keskuudessa. RADIO JANNE Radio Janne harjoittaa paikallisradiotoimintaa nimellä Iskelmä Janne. Radio nosti myyntiään tasaisesti koko vuoden. Valtioneuvosto myönsi helmikuussa 2011 Iskelmä Jannelle uuden radiotoimiluvan vuoden 2019 loppuun asti. Toimilupaehdot varmistavat Iskelmä Jannelle nykyisen toimintamallin, jolla kuuntelijalle taataan mieluisa yhdistelmä valtakunnallisen Iskelmä brändin laadukasta ohjelmaa ja musiikkia sekä hyvin toimitettua paikallista sisältöä. 9 8 Aina Groupin vuosikertomus 2010

9 ILVES JAKELU Ilves Jakelu Oy hoitaa Hämeen Sanomien ja muiden lehtien varhaisjakelua Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla. Yhtiössä jatkettiin pientaloalueiden postilaatikoiden ryhmittelyä ja standardiaikamitoituksen käyttöönottoa. Jaettavien tuotteiden määrä säilyi lähes entisenä. Toimintakaudella käynnistyi Ilves Jakelun toimesta myös Forssan alueen varhaisjakelut osakkuusyhtiönsä Jakelukulma Oy:n puitteissa. Sen myötä Ilves Jakelu hallinnoi koko Kanta Hämeen lehtien varhaisjakelua ja jakeluissa tavoitetaan taloutta. HÄMEENLINNAN JAKELUPALVELU Hämeenlinnan Jakelupalvelu, joka hoitaa suorajakelua Hämeenlinnan seudulla, ylitti hieman sille asetetut tavoitteet. Suomikortit.fi palvelusta (www.suomikortit.fi) voi lähettää valmiin postikortin yhdelle tai usealle vastaanottajalle. Se sopii erinomaisesti osaksi esim. asiakassuhteen hoitoa ja muuta markkinointia. Palvelusta voi lähettää myös sähköisiä e kortteja vastaanottajien sähköposteihin. E kortit ovat ulkoasultaan perinteisten korttien näköisiä. 9 Aina Groupin vuosikertomus 2010

10 ICT LIIKETOIMINTA AINA GROUP KONSERNIN ICT liiketoimintaa (ICT = viestintäja informaatioteknologia) harjoittaa AinaCom Oy. AinaCom tarjoaa niin kuluttajien kuin erityisesti PKyritysten tarpeisiin suunniteltuja tietoliikenne ja ITratkaisuja. Yhtiön vahvuuksia nopeasti muuttuvilla ICTmarkkinoilla ovat hyvä asiakaspalvelu ja yli 125 vuoden kokemus tietoliikennealalla. ICT liiketoiminnan tilivuoden 2010 liikevaihto oli 68,1 milj. euroa. ICT liiketoiminnassa työskenteli keskimäärin 215 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. YRITYSPALVELUT Aina Viestintäratkaisu kattaa kaikki yrityksen sähköisen viestinnän osa alueet palveluista laitteisiin. Se räätälöidään saumattomasti toimivaksi, mutta silti joustavaksi kokonaisuudeksi. Yritys saa käyttöönsä kaikki ICT palvelut yhdellä hankinnalla ja kuukausilaskulla, valmiiksi asennettuina ja kattavilla tukipalveluilla. Aina Puhepalvelin CTX:ää kehitettiin toimintavuoden aikana monipuolisemmaksi ja helppokäyttöisemmäksi. Lisäksi yritysasiakas on voinut valita Aina Puhepalvelin CTX:ään DNA:n tai TeliaSoneran matkapuhelinverkon. Verkon valinta voidaan nyt tehdä käyttäjäkohtaisesti ja ottaa huomioon esim. työntekijän kodin tai lomanviettopaikan kuuluvuus. Kahden eri verkon käyttäminen ei tuo asiakkaalle lisäkustannuksia. Myös yrityksen sisäiset puhelut voidaan säilyttää maksuttomina. AinaCom toi mobiilivaihdepalveluunsa käyttäjäkohtaisesti valittavan verkon ensimmäisenä operaattorina Euroopassa. Vuoden 2010 aikana kehitettiin ja lanseerattiin myös muita uusia palveluja yrityksille: Aina Tavoitettavissa palvelu, jolla voi korvata perinteisen puhelinvaihteen matkapuhelimilla. Joustava palvelu parantaa sekä yrityksen ulkoista että eri ryhmien sisäistä tavoitettavuutta. Palvelu tarjoaa pk yrityksen käyttöön kaikki yleisimmät puhelinvaihteiden puhelutoiminnot, kuten soitonsiirrot, ryhmätoiminnot, puhelun edelleensiirron, välipuhelut, puhelun pidon ja neuvottelupuhelut. Numerointimahdollisuudet ovat monipuoliset. Yrityksen ei tarvitse vaihtaa tuttuja puhelinnumeroitaan ja jopa lankaverkon nykyiset numerot voidaan säilyttää. Aina MultiSIM on yritysmobiililiittymän lisäpalvelu, jolla voi käyttää kahta puhelinta yhdellä liittymällä. SIM kortteja ei tarvitse vaihdella puhelimesta toiseen. Palveluun sisältyvä rinnakkaiskortti toimii samalla numerolla kuin liittymän alkuperäinen SIM kortti. Aina Älytekstiviesti Markkinointi ja Aina Älytekstiviesti Tapahtumat palvelut ovat uusia interaktiivisia älytekstiviestipalveluita asiakasmarkkinointiin ja ajanvarausten hallintaan. Aina Älytekstiviestipalvelut ovat nopea, tehokas ja taloudellinen tapa tavoittaa asiakkaat, oma henkilöstö tai muut tärkeät kohderyhmät. Aina Älytekstiviesti Kysely ja Aina Älytekstiviesti Mail palvelut lanseerattiin jo edellisvuonna. Tarjoomassa olevien IT palveluiden uudistus aloitettiin keväällä 2010 ja se jatkuu edelleen. Uudet IT palvelut keskittyvät internet pohjaisiin yhdentyvän viestinnän palveluihin. AinaCom osti joulukuussa Avaya vaihteiden myyntiin ja ylläpitoon liittyvän liiketoiminnan sisältäen n. 100 vaihdeasiakkuutta. AinaComin tavoitteena on kasvattaa asiakkuuksien arvoa myymällä heille myös liittymät, liikenne ja data. Jakelukanavatoiminta vakiintui valtakunnallisella tasolla. Toiminta onnistui erinomaisesti Oulun alueella, jossa paikallisen jälleenmyyjän ja urheiluseuran kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen myötä saavutettiin merkittäviä tuloksia uusasiakashankinnassa. Toisena keskeisenä jakelukanavatoiminnan kasvun painopistealueena oli pääkaupunkiseutu. KULUTTAJAPALVELUT Liittymävalikoimaan kuuluvat matkapuhelinliittymät, internet yhteydet, kotipuhelin, kaapelitelevisioyhteydet ohjelmakortteineen sekä talokaapeli. Matkapuhelinliittymävalikoimaaan kuuluvat Aina Matkapuhelinliittymä (postpaid) sekä GoMobile ja 5+ prepaid liittymät. 5+ on täysin uusi konsepti Suomessa asuville tai matkaileville venäläisille. Suurimpia tuotekohtaisia muutoksia tapahtui internetyhteyksissä, joista poistettiin aiemmin liittymään ilmaiseksi kuulunut virustorjunta. Tilalle lanseerattiin loppuvuodesta suuren suosion saanut ja kilpailukykyiseksi hinnoiteltu Aina Tuplatietoturva. Maksu tv asiakkaille on vuoden aikana tullut runsaasti lisää teräväpiirtosisältöä, mikä tuki myös teräväpiirtodigiboksien myyntiä. Kuluttajapalveluiden markkinointi ilmettä terävöitettiin vastaamaan paremmin nykyajan haasteisiin. Printtimainonnassa ja nettisivuilla siirryttiin värikkäämpään ja herättelevämpään ulkoasuun. 10 Aina Groupin vuosikertomus 2010

11 VERKKO OPERAATTORIPALVELU AinaCom myi pääkaupunkiseudun kiinteän televerkon sekä siihen liittyvät merkittävät asiakkuudet TDC Oy:lle. Yritykset tekivät samalla pitkäaikaisen palvelusopimuksen verkkopalveluista. KTV verkkoon tehtiin jako tehokkaampiin segmentteihin, mikä kasvatti verkon kapasiteetin kahdeksankertaiseksi. KTVverkko myös 2 suuntaistettiin lopuiltakin osuuksiltaan. Nämä toimet mahdollistavat uusien palveluiden lanseerauksen ja nopeampien internet yhteyksien myymisen yhä useammalle asiakkaalle. Jetpak Finland Oy on erikoistunut aikakriittisiin pikakuljetuksiin. Yhtiön suurimman asiakasryhmän muodostavat sairaalat lääke ja veripalvelukuljetuksineen. Tämä vaatii sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän katkeamatonta toimintaa. Tähän haasteeseen vastaa Aina Puhepalvelin CTX. 11 Aina Groupin vuosikertomus 2010

12 HENKILÖSTÖ AINA GROUP KONSERNIN palveluksessa oli vuonna 2010 keskimäärin 646 henkilöä. Lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna oli 418 henkilöä. Medialiiketoimintaa harjoittavassa Hämeen Sanomat alakonsernissa työskenteli keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 184 henkilöä. ICT liiketoiminnan palveluksessa, merkittävimpänä yhtiönä AinaCom Oy, työskenteli keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 215 henkilöä. Konsernin talous ja henkilöstöhallinnosta vastaavan Aina Group Oyj:n palveluksessa työskenteli keskimäärin 19 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. KONSERNIN HENKILÖSTÖYHTEISTYÖ Konserniin kuuluvien yritysten henkilöstö ja Aina Group Oyj ovat sopineet konserniyhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää konsernin johdon ja henkilöstön välistä sekä henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Konserniyhteistyöelimenä toimii Aina Groupin yhtiötoimikunta, johon vuonna 2010 kuuluivat henkilöstön edustajina Martti Jaakkola, Pekka Kenetti, Merja Kutilainen, Katja Nieminen, Marja Anita Peltola, Merja Penttinen, Ritva Sarjas ja Petri Suomalainen. Työnantajan edustajina yhtiötoimikunnan kokouksiin osallistuivat toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, hallintojohtaja Katri Pietilä, talousjohtaja Hannamaija Reunanen ja Pauli Uusi Kilponen, joka toimii Hämeen Sanomat Oy:n päätoimittaja toimitusjohtajana. Lisäksi konsernissa on sovittu henkilöstön hallintoedustuksen järjestämisestä niin, että henkilöstön edustajat nimeävät edustajansa liiketoiminta alueiden johtoryhmiin. Vuonna 2010 ICT liiketoiminnassa yrityspalveluiden johtoryhmän jäsenenä toimi Merja Penttinen ja medialiiketoiminnan johtoryhmän jäsenenä Ritva Sarjas. HENKILÖSTÖKERHO Henkilöstön virkistystoiminta ja liikuntaharrastuksen tukeminen on järjestetty henkilöstökerho Tempon kautta, jonka toimintaa konserniin kuuluvat yhtiöt rahoittavat henkilöstömääriensä perusteella ja lisäksi jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Kerhon puheenjohtajana toimii Veli Martti Lainesalo. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ICT liiketoiminnassa oli toimintavuonna konsernin sisäinen mentorointiohjelma, johon osallistui 12 mentoria ja 21 aktoria. Ohjelman tavoitteita olivat ammatillisen kehittymisen lisäksi nuoren esimiehen kehittäminen, muutoksen tukena toimiminen, hyvien ja toimivien esimieskäytäntöjen siirtäminen henkilöltä toiselle, ajankäytön hallinta, kontaktien luominen ja verkoston rakentaminen. Medialiiketoiminnassa yhteiset koulutukset kohdistuivat toimitustyössä uuden toimitusjärjestelmän käyttöönottoon ja ilmoitusmyynnissä myyntivalmennukseen. Konsernissa järjestetään säännöllisesti koko henkilöstölle yhteisiä Aamustartti infotilaisuuksia, joissa käsitellään ja taustoitetaan kulloinkin ajankohtaisia aiheita. SISÄINEN VIESTINTÄ Sähköinen henkilöstötiedote eemeli julkaistaan 2 3 kertaa viikossa. Painettu henkilöstölehti Elviira ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Molempien tiedotteiden päätoimittajana toimii Mari Anne Viitala. KEHITYSKESKUSTELUT Esimiehet käyvät vuosittain kehityskeskustelut johdettavien kanssa. Konsernissa on yhteinen kehityskeskustelumalli, jota esimiehet soveltavat käymissään keskusteluissa. PALKITSEMINEN Konsernin henkilöstöllä on monipuoliset henkilöstöedut. Tulospalkkiojärjestelmän käytöstä ja tavoitteista päätetään vuosittain tilanteen mukaisesti. TASA ARVO Konsernin yhteinen tasa arvosuunnitelma on laadittu tasaarvotyöryhmässä, jossa ovat mukana yhtiötoimikunnan nimeämät henkilöstön edustajat sekä työnantajan edustajat. Tasa arvosuunnitelmaan liittyen konsernissa tehdään vuosittain palkkaselvitys. Tasa arvotyöhön liittyvä henkilöstökysely on yhdistetty yleiseen henkilöstökyselyyn. 12 Aina Groupin vuosikertomus 2010

13 AINA VAAN PAREMMAKSI OHJELMA Konserni käynnisti vuoteen 2012 ulottuvan Aina Vaan Paremmaksi ohjelman, jonka runkona on osallistuminen Suomen Parhaat Työpaikat kilpailuun henkilöstökyselyineen. Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa yrityskulttuuria entistä paremmin toiminnan tavoitteita tukevaksi, mikä auttaa Aina Groupia kehittymään yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista vuoteen 2012 mennessä. ESIMIESTYÖ Konsernissa pidetään sekä koko esimieskunnan kattavia että liiketoiminta alueiden omia esimiespäiviä. Vuoden 2011 alussa kaikki esimiehet osallistuivat 360 asteen arviointeihin, joissa he itse, heidän alaisensa, esimiehensä ja kollegansa arvioivat ko. esimiehen johtamistyyliä. Arvioiden pohjalta esimiehille laaditaan henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. AinaCom Oy ja TDC Oy tekivät vuoden 2010 alussa sopimuksen laaja alaisesta verkkoyhteistyöstä. Yhtiöt ovat järjestäneet myös henkilöstöyhteistyötä pelikentillä. Tässä jääkiekko ottelu, jossa pelaajat yllätyksekseen huomasivatkin pelaavansa sekoitetuissa joukkueissa. Kuva Max Käär 13 Aina Groupin vuosikertomus 2010

14 YHTIÖN HALLINNOINTI AINA GROUP OYJ hyödyntää Keskuskauppakamarin hallituksen tammikuussa 2006 suosittelemaa asialuetteloa listaamattomien yhtiöiden hallinnon kehittämiseksi. AINA GROUP KONSERNIN RAKENNE Aina Group konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaisina toimieliminä yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimielimiä säätelee myös Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on yhtiön internet sivuilla. Aina Group Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Aina Group Oyj vastaa konsernin johdosta, taloushallinnosta ja rahoituksesta, strategisesta suunnittelusta, henkilöstöhallinnosta ja viestinnästä. Aina Group konsernissa on kaksi liiketoiminta aluetta media ja ICT (informaatio ja viestintäteknologia). Aina Group Oyj:n merkittävimmät tytäryhtiöt ovat Hämeen Sanomat Oy ja AinaCom Oy. Tytäryhtiöt harjoittavat liiketoimintaansa emoyhtiön hallituksen, tytäryhtiöiden hallitusten ja sekä konsernin johtoryhmien päättämissä puitteissa. YHTIÖKOKOUS Aina Group Oyj:n yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle sekä valmistelee kokoukselle esityslistan. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; taseen osoittaman voiton käyttämisestä; vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; hallituksen jäsenten lukumäärästä; valitaan hallituksen jäsenet; tilintarkastajat ja heille yhteinen varamies Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu yhtiökokoukseen, esittelee tilinpäätöksen ja pitää katsauksen konsernin toimintaan. Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen jäsenet, jäsenehdokkaat ja tilintarkastajat ovat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouskutsu julkaistaan Hämeen Sanomat lehdessä viimeistään 17 päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu julkistetaan tiedotteena, joka on nähtävänä myös Aina Group Oyj:n internet sivuilla. Yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava kokouskutsussa esitetyllä tavalla. HALLITUS Aina Group Oyj:n hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät osakeyhtiölain perusteella. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty toisten elinten päätettäväksi. Hallituksen työjärjestys määrittelee tarkemmin hallituksen toiminnan. Hallituksen työjärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen tehtäviä ovat mm. konsernin strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen, vuosibudjetin käsittely, vuosibudjetin ja strategioiden toteutumisen seuranta, tarvittavien toimien käynnistäminen mahdollisten poikkeamien korjaamiseksi osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen strategisesti merkittävien yritys ja kiinteistökauppojen sekä investointien hyväksyminen investointien hyväksyminen erillisen investointiohjeen mukaisesti sijoitusstrategiasta päättäminen osingonjakoehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle yhtiön toimintaan liittyvien keskeisten riskien ja niiden hallinnan vuosittainen läpikäynti sekä niitä koskevien ohjeiden antaminen toimitusjohtajalle; mahdollisten korjaustoimien käynnistäminen toimitusjohtajan nimittäminen ja tehtävästä vapauttaminen toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista päättäminen yhtiön organisaation vahvistaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta toimitusjohtajan suorien alaisten työehtojen vahvistaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta tilintarkastajien kanssa yhteisen kokouksen pitäminen vähintään kaksi kertaa vuodessa muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle. muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muuten säädetyistä tehtävistä vastaaminen. 14 Aina Groupin vuosikertomus 2010

15 Aina Group Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 5 7 jäsentä ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuonna 2010 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Tapio Hintikka, varapuheenjohtajana Matti Puotila sekä jäseninä Panu Ala Nikkola, Matti Carpén ja Olli Liusjärvi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallintojohtaja, joka laatii pöytäkirjan, niiden merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, jotka eivät ole hallituksen kokouksessa muutoin edustettuina sekä tarvittaessa erikseen pyydetyt henkilöt. Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan 5 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamiseen. Vuoden 2010 aikana hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 87,35 %. Aina Group Oyj:ssä ei ole nimitysvaliokuntaa. Hallituksen puheenjohtaja keskustelee joidenkin merkittävien osakkeenomistajien kanssa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta. Henkilöesitykset yhtiökokoukselle pyritään ilmoittamaan yhtiökokouskutsussa. Aina Group Oyj:ssä ei ole tarkastusvaliokuntaa, vaan hallituksen tehtävänä on valvoa tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Lisäksi hallitus seuraa merkittäviä taloudellisia riskejä ja toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi. Aina Group Oyj:n palkitsemisvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina tai ulkopuolisen toimesta. Aina Group Oyj:n toimitusjohtaja raportoi hallitukselle konsernin kuukausiraportin, tilinpäätös ja osavuosikatsausaineiston sekä hallituksen työjärjestyksessä erikseen määrätyt asiat. Osavuosikatsausten yhteydessä hallitus saa myös aineiston investointien seurantaan. Tilintarkastajat informoivat vuosittain hallitusta tilintarkastussuunnitelmastaan ja antavat kirjalliset seurantaraportit hallitukselle. TOIMITUSJOHTAJA JA KONSERNIJOHTO Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Aina Group Oyj:n toimitusjohtajana toimii Jaakko Nevanlinna. Konsernin johtoryhmään kuuluvat Jaakko Nevanlinna (puheenjohtaja), hallintojohtaja Katri Pietilä, (Aina Group Oyj, hallinto ja viestintä), talousjohtaja Hannamaija Reunanen, (Aina Group Oyj, talous ja rahoitus), varatoimitusjohtaja Kalle Tarpila (AinaCom Oy, yrityspalvelut), johtaja Matti Vihervuori (AinaCom Oy, kuluttaja ja verkko operaattoripalvelut) ja päätoimittaja toimitusjohtaja Pauli Uusi Kilponen (Hämeen Sanomat Oy). Konsernijohto valmistelee kausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja politiikat, pitkän tähtäimen suunnitelmat ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäviksi. Konsernin johtoryhmä kokoontuu normaalisti joka toinen viikko. Toimitusjohtaja seuraa tytäryhtiöiden toimintaa. Lisäksi konsernijohdon jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle konsernijohdon kokouksissa tai muutoin sovitulla tavalla. Aina Group Oyj:n taloushallinto valmistelee raportit toimitusjohtajalle ja konsernijohdolle. TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINTO Jokaisella Aina Group Oyj:n tytäryhtiöllä on hallitus, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestysten mukaan hallitukselle kuuluvista asioista. Strategisesti merkittävät päätökset samoin kuin suuremmat investoinnit on alistettava emoyhtiön hallituksen hyväksyttäviksi. Emoyhtiön hallitus päättää esityksistä tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi. Konsernin merkittävimpien tytäryhtiöiden hallituksiin ovat vuonna 2010 kuuluneet: Hämeen Sanomat Oy: Jaakko Heikkilä, Seppo Kievari, Jaakko Nevanlinna, Matti Puotila ja Päivi Raukko. AinaCom Oy: Panu Ala Nikkola, Matti Carpén, Tapio Hintikka, Harri Koponen ja Jaakko Nevanlinna. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Konsernissa on kaksi ICT liiketoiminnan johtoryhmää ja medialiiketoiminnan johtoryhmä, joihin on nimetty myös henkilöstöä edustavia jäseniä. Johtoryhmät kokoontuvat ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa puheenjohtajan koolle kutsumina. 15 Aina Groupin vuosikertomus 2010

16 SISÄINEN VALVONTA Aina Group konsernin liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuu kuvatun hallinto ja johtamisjärjestelmän mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja, konsernijohdon jäsenet sekä tytäryhtiöiden ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat vastuualueidensa kirjanpidon ja hallinnon lain, konsernin toimintaperiaatteiden ja Aina Group Oyj:n hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisuudesta. Tytäryhtiöt sekä niiden hallitukset ja johto valvovat yhtiöidensä kirjanpitoa ja hallintoa. Aina Group Oyj:n ulkoiset tilintarkastajat tarkastavat vuosittain emo ja tytäryhtiöiden kirjanpidon ja hallinnon. Sisäisen kontrollin asettamat vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa. Liiketoimintaa ja varainhoitoa seurataan edellä kuvattujen raportointijärjestelmien avulla. Aina Group Oyj:ssä on konsernin sekä emoyhtiön että tytäryhtiöiden taloutta koskeva raportointijärjestelmä. Sen avulla seurataan myös konsernin ja eri yhtiöiden toimintasuunnitelmien toteutumista. Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Aina Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat antavat hallitukselle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat, koko konsernia koskevat kirjalliset tilintarkastusraportit sekä juoksevat yhtiökohtaiset raportit konsernin talousjohdolle ja yhtiöiden johtajille. Tilintarkastajat tapaavat hallituksen ja konsernin liiketoiminta alueiden johdon kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajat tapaavat talousjohdon vähintään neljä kertaa vuodessa. RISKIENHALLINTA Riskienhallinta on osa konsernin normaalia suunnittelu, toiminta ja seurantaprosessia, josta raportoidaan hallitukselle. Riskienhallinnalla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaa uhkaavat riskit tunnistetaan sekä arvioidaan, niitä seurataan ja niihin vaikutetaan. SISÄINEN TARKASTUS Aina Group konsernin sisäisestä tarkastuksesta on tehty palvelusopimus yhtiön tilintarkastusta hoitavan KPMG Oy:n kanssa. HALLITUKSEN JÄSENIEN PALKKIOT Vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenien palkkioiksi: puheenjohtajan kuukausipalkkio euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio euroa, muiden jäsenten kuukausipalkkio euroa ja kokouspalkkio 400 euroa. Hallituksen jäsenille vuonna 2010 maksettujen palkkioiden yhteismäärä oli euroa. TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN KONSERNIJOHDON PALKITSEMINEN Aina Group Oyj:n toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinnalle maksetun palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä vuonna 2010 oli euroa. Toimitusjohtaja Nevanlinnalla on lisäksi yhtiön kustantama yksilöllinen eläkevakuutussopimus, jonka vuotuinen maksu on euroa. Toimitusjohtajan sopimus päättyy ilman irtisanomista hänen saavuttaessaan 65 vuoden eläkeiän. Hänellä on kuitenkin oikeus jäädä eläkkeelle täytettyään 62 vuotta. Konsernin johtoryhmän muille jäsenille (5 henkilöä) vuonna 2010 maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä oli euroa. Toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palkoista ja palkitsemisjärjestelmästä päättää Aina Group Oyj:n hallitus. OSAKEOMISTUS Aina Group Oyj:n hallituksen ja konsernijohdon jäsenten omistamien osakkeiden määrät (kpl): Osakkeet A sarja K sarja Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja 50 Muut konsernijohdon jäsenet Aina Groupin vuosikertomus 2010

17 TILINTARKASTUS Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan kuluvalle tilikaudelle kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heille yhteinen varamies. Kaikkien tilintarkastajiksi valittavien tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy, KHT yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jorma Nurkkala. Vuonna 2010 maksettiin palkkioita Aina Group konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta yhteensä euroa. TIEDOTTAMINEN Aina Group Oyj julkaisee kaikki tiedotteensa mukaan lukien osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset internet sivuillansa Julkistettavan informaation tarkoituksena on antaa kokonaiskuva konsernin toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. YHTIÖJÄRJESTYS Kaupparekisteriin merkitty Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestys on nähtävissä internet sivuilla OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Aina Group Oyj:n osakkeet ovat arvo osuusjärjestelmässä. Osakkeet A sarja K sarja ISIN koodi FI FI Osakkeiden kokonaismäärä Tiedot suurimmista osakkeenomistajista päivitetään internetsivuille vähintään kaksi kertaa vuodessa. 17 Aina Groupin vuosikertomus 2010

18 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiön osakkeista on K osakkeita enintään kappaletta ja A osakkeita enintään kappaletta kuitenkin siten, että osakkeita ei yhteensä voi olla enempää kuin kappaletta. Jokainen A osake antaa yhtiökokouksessa yhden äänen ja jokainen K osake 20 ääntä. A osakkeella ja K osakkeella on samanlainen oikeus osinkoon. Vuoden 2010 lopussa osakkeita oli yhteensä kappaletta, joista A osakkeita oli ja K osakkeita Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osake pääoma oli euroa. K osake voidaan muuntaa A osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta hallituksen päätöksellä. Muuntamista koskeva vaatimus on toimitettava yhtiölle kirjallisesti. A osaketta ei voida muuntaa K osakkeeksi. Kaikki yhtiön aiemmat L osakkeet on muunnettu A osakkeiksi Yhtiön aikaisempi nimi oli HPO yhtymä Oyj, joka ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten mukaan muutettiin Aina Group Oyj:ksi Vanhat osakekirjat ovat nimellä Hämeen Puhelin Oy. ARVO OSUUSJÄRJESTELMÄ Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo osuusjärjestelmään. Arvoosuusjärjestelmä on elektroninen osakkeiden rekisteri ja käsittelyjärjestelmä. Arvo osuusjärjestelmään kuuluvien yhtiön osakkeenomistajien tulee avata arvo osuustili jossakin tilinhoitajayhteisössä (esim. omassa pankissa). Paperiset osakekirjat luovutetaan vaihdon yhteydessä pankille ja osakeomistukset kirjataan arvo osuustilille. Arvoosuusrekisterin pitäjä toimittaa tilinhaltijalle tili ilmoitukset tehdyistä kirjauksista. Arvo osuustilien haltijat saavat myös vuosi ilmoituksen aina kalenterivuoden päätyttyä. Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämä yhtiön omistajaluettelo on julkinen. Lisätietoja osakkeen vaihdosta arvo osuudeksi saa omasta pankista ja arvo osuusjärjestelmään liittymisen pääjärjestäjän Nordea Pankin Hämeenlinnan konttorista, puh sekä internet sivulta OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli vuoden 2010 lopussa arvo osuusjärjestelmään merkittyä osakkeenomistajaa. Osakkeista oli vaihdettu arvo osuuksiksi 95,1 %. Arvo osuuksiksi vaihtamattomia osakkeita oli A sarjan yhteistilillä kappaletta ja K sarjan yhteistilillä 9 kappaletta. YHTIÖN OMAT OSAKKEET Yhtiöllä ei ole omistuksessaan omia osakkeita. VALTUUTUKSET Hallituksella ei ole käyttämättömiä valtuutuksia osakepääoman korotukseen, vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen tai optio oikeuksien antamiseen. Yhtiöllä ei ole optio ohjelmia. OSAKEVAIHTO Listaamattomiin osakkeisiin erikoistunut Privanet Pankkiiriliike Oy (www.privanet.fi) välittää yhtiön osakkeita. Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki ja Janakkalan Osuuspankki ovat tehneet Privanetin kanssa sopimuksen palvelusta, jossa Aina Group Oyj:n osakkeenomistaja voi myydä osakkeensa asioimalla kyseisen paikallisen pankin varainhoitoyksikössä. OMISTUSJAKAUMA SUURUUSLUOKITTAIN Omistajia Arvoosuusmäärä Äänimäärä kpl % kpl % kpl % , , , , , , , , , , , ,12 Yhteensä , , ,04 Osakkeita vaihtamatta , ,96 Osakkeita yhteensä ,00 Kadonneen osakekirjan kuolettamismenettelystä saa ohjeita yhtiöstä. 18 Aina Groupin vuosikertomus 2010

19 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT ÄÄNIMÄÄRÄN MUKAAN Osakas A K Yhteensä % äänimäärästä 1 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke Fennia ,35 2 Hämeenlinnan kaupunki ,13 3 Heikkilä Jaakko ,07 4 Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki ,88 5 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,01 6 Kajanto Arto ,48 7 Vanain Oy ,41 8 Lammin Säästöpankki ,23 9 Väinö ja Hilkka Kiltin säätiö ,19 10 Janakkalan Osuuspankki ,19 11 Karisto Oy ,05 12 Kultakeskus Oy ,64 13 Sipilä Kalle ,64 14 Pastinum Oy ,55 15 Karisto Onni Sakari ,53 16 Kariston säätiö ,40 17 Hämeenlinnan Osuusmeijeri ,39 18 Olga ja Vilho Linnamon säätiö ,35 19 Heikkilä Anneli ,32 20 Hämeenlinnan suomalaisuuden säätiö ,29 Ääniä yhtiössä yhteensä SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEMÄÄRÄN MUKAAN Osakas A K Yhteensä % osakkeista 1 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke Fennia ,89 2 Hämeenlinnan kaupunki ,06 3 Rautanen Timo ,00 4 Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki ,33 5 Heikkilä Jaakko ,62 6 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,49 7 Lammin Säästöpankki ,03 8 Väinö ja Hilkka Kiltin säätiö ,94 9 Pastinum Oy ,89 10 Puotila Matti ,86 11 Tosira Oy ,81 12 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,72 13 Kajanto Arto ,64 14 Valtionkonttori/Suomi ,61 15 Janakkalan Osuuspankki ,61 16 Vanain Oy ,60 17 Heikkilä Anneli ,57 18 Tuores Juha ,56 19 Wahlström Mikael ,54 20 Sipilä Kalle ,48 Osakkeita yhtiössä yhteensä Aina Groupin vuosikertomus 2010

20 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Aina Group on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta aluetta: media ja ICT. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Bruttokansantuote kasvoi 3,1 % vuonna 2010 ja kotitalouksien reaalitulot kasvoivat keskimäärin 2,9 %. Vuoden 2010 työttömyysaste oli 8,4 %, kun se vuonna 2009 oli 8,2 %. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n mukaan vuonna 2010 ICT alalla nähtiin hienoja kehitys ja strategiahankkeita samaan aikaan, kun taantuma kuritti toimialan yrityksiä. Ennakkotietojen mukaan koko alan yhteenlaskettu liikevaihto polki paikallaan tai osittain jopa hieman laski. Taantuma tuntuu ICT alalla yleensä hieman jälkijättöisesti, ja niin näyttää käyneen tälläkin kertaa. Alan kilpailu oli edellisvuosien tapaan kiivasta. TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaisesti sanomalehtimainontaan käytettiin maassamme 485,6 miljoonaa euroa vuonna 2010, mikä on 2,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaupunki ja noutopistelehdissä mainonta kasvoi 8,1 % 73,1 miljoonaan euroon. Sanomalehtien osuus mediamainonnasta oli 36,1 % ja kaupunki ja noutopistelehtien puolestaan 5,4 %. Kaiken kaikkiaan mediamainontaan käytettiin Suomessa viime vuonna yhteensä 1 346,9 milj. euroa, mikä on 4,8 % enemmän kuin vuonna Painettujen medioiden osuus mediamainonnasta oli yhteensä 58 %, sähköisen osuus oli puolestaan 39,1 %. Painettujen sanomalehtien levikit ovat hieman laskeneet. Verkkolehtiä kehitetään ja paikalliset uutiset ovat siirtymässä ns. maksulliselle puolelle, kuten Hämeen Sanomissa Sanomalehtien lukija ja asiakaskontaktien määrä on säilynyt lähes edellisen vuoden tasolla. Hämeen Sanomat jopa kasvatti printtilehden lukijamäärää. OLEELLISET TAPAHTUMAT JA RAKENNEJÄRJSTELYT Tammikuussa AinaCom Oy ja TDC Oy tekivät sopimuksen laajaalaisesta verkkoyhteistyöstä. AinaCom myi TDC:lle pääkaupunkiseudun kiinteän televerkon ja siihen liittyvät merkittävä asiakkuudet. Samalla yritykset tekivät pitkäaikaisen palvelusopimuksen verkkopalveluista. Helmikuussa Hämeen Sanomat Oy:n omistama Ilves Jakelu Oy osti Forssan Kirjapaino Oy:ltä 20 %:n omistusosuuden Jakelukulma Oy:stä, joka käynnisti elokuussa sanomalehtien varhaisjakelun Forssan seudulla. Kesäkuussa Aina Group konsernin hallinnossa ja ICTliiketoiminnassa AinaCom Oy:ssä käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut koskien 60 työntekijän vähentämistä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvottelut päätettiin elokuun alussa ja työnantaja päätyi 56 vakituisen työpaikan vähentämiseen. Elokuussa AinaCom Oy:n organisaatio uudistettiin ja toiminta jaettiin yrityspalveluihin sekä kuluttaja ja verkko operaattoripalveluihin. Elokuun lopussa AinaCom Oy myi verkonsuunnittelun ja ktvverkon asennustoiminnan Empower Oy:lle ja teki sen kanssa palvelusopimuksen. Lokakuussa AinaCom Oy toi ensimmäisenä operaattorina Euroopassa markkinoille mahdollisuuden, jossa yritysasiakas voi valita mobiilivaihdepalveluunsa kaksi matkapuhelinverkkoa, DNA:n tai TeliaSoneran käyttäjäkohtaisesti. Lokakuussa AinaCom Oy myi BookIT Finland Oy:n osakekannan Bookit Oy Ajanvarauspalvelulle. AinaCom jatkaa Bookit palvelujen myyntiä jälleenmyyntisopimuksen pohjalta. Marraskuussa AinaCom Oy osti Isoworks Oy:ltä Avayapuhelinvaihteiden liiketoiminnan. Joulukuussa Aina Group Oyj:n toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna valittiin vuoden vaikuttajaksi Management Eventsin VaikuttajaForum Telecom tilaisuudessa. Joulukuussa Hämeen Sanomat ja Ylen Radio Häme sopivat järjestävänsä yhdessä kevään eduskuntavaaleihin liittyen paikallisen vaalitulosillan ja avoimet vaalipaneelit. TOIMINNAN KEHITTYMINEN VUONNA 2010 Konserni Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 86,0 milj. euroa (98,8 milj. euroa vuonna 2009), liiketulos 3,9 milj. euroa ( 0,3 milj. euroa), tulos ennen veroja 3,4 milj. euroa ( 0,4 milj. euroa) ja tilikauden tulos 3,2 milj. euroa ( 0,4 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 55,2 milj. euroa (64,2 milj. euroa), oma pääoma 22,6 milj. euroa (21,7 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 46,5 % (39,1 %). Konsernin liikevaihto laski 13,0 %. Liikevaihdon laskuun ICTliiketoiminnassa vaikutti muille teleoperaattoreille myytävän liikenteen väheneminen sekä pääkaupunkiseudun verkon ja siihen liittyvien merkittävien asiakkuuksien myyminen. Liikevaihtoon vaikutti kasvattavasti medialiiketoiminnan kohentuminen. Tilivuoden liiketulos nousi nollatasosta 3,9 milj. euroon, joka johtui suurelta osin edellä mainitusta pääkaupunkiseudunverkon myymisestä. On kuitenkin todettava, että vaikka myyntivoitto nosti liikevoittoa, vaikutti se operatiiviseen tulokseen pienentävästi. Tilivuoden aikana tehdyt säästötoimenpiteet ja niistä merkittävimpänä ICT liiketoiminnan henkilöstön määrän pienentäminen, vaikuttivat tulokseen vasta loppuvuodesta. 20 Aina Groupin vuosikertomus 2010

21 Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: (IFRS) (IFRS) (IFRS) Liikevaihto, milj ,8 105,3 Liikevoitto/ tappio, milj. 3,9 0,3 3,4 Liikevoitto/ tappio % liikevaihdosta 4,5 0,3 3,2 Oman pääoman tuotto, % 14,5 1,6 14,4 Omavaraisuusaste, % 46,5 39,1 38,8 Taseen loppusumma, milj. 55,2 64,2 72 Gearing, % 8,9 7,7 12,3 Aina Group konsernin rahoitusasema ja likviditeetti säilyivät edellisvuoden tasolla. Konsernilla ei ole ulkopuolisilta tahoilta otettuja pääomalainoja. Aina Group Oyj on antanut 10,0 milj. euroa oman pääoman ehtoista lainaa Aina Oy:lle. Laina aika alkoi ja päättyy Lainan korko on valtiovarainministeriön kulloinkin vahvistama peruskorkoa vastaava vuotuinen korko. Lainan pääoma ja korko maksetaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Jos korkoa ei voida maksaa, se siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. Lainalle on kertynyt maksamatonta korkoa 1,7 milj. euroa. Lainanantaja voi koska tahansa jälkeen ennen lainan takaisinmaksua, kuitenkin viimeistään , vaihtaa osuutensa tämän lainan pääomasta kokonaan tai osittain lainanottajan osakkeisiin. Lisäksi Aina Group Oyj:llä on lainasaaminen Ainatel Oy:ltä 47,0 milj. euroa, joka on koron osalta erityisehtoinen. Lainan korko on 12 kk:n euribor lisättynä 1,2 prosenttiyksikön marginaalilla. Lainalle maksetaan korkoa siltä osin kun velallisen ja sen tytäryhtiöiden muodostamalla Ainatel alakonsernilla on vapaata omaa pääomaa viimeksi päättyneen tilikauden konsernitaseen mukaan. Kertynyt kirjaamaton korkosaaminen on 7,8 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminta Aina Group konsernin medialiiketoimintaan kuuluvat yhtiöt vuonna 2010 olivat Hämeen Sanomat Oy, sen tytäryhtiöt Ilves Jakelu Oy ja Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy sekä osakkuusyhtiöt Hämeen Lehtipaino Oy ja Jakelukulma Oy, joissa molemmissa omistusosuus on 20 %. Hämeen Sanomat Oy:n tytäryhtiöt Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy, Hämeenlinnan Viikkouutiset Oy ja Radio Janne Oy sulautuivat emoyhtiöönsä Medialiiketoiminnan tilivuoden 2010 liikevaihto oli 18,0 milj. euroa (17,4 milj. euroa vuonna 2009). Tilivuoden aikana mediamyynnin lasku pysähtyi ja kääntyi vuoden loppua kohden kasvuun. Jo edellisenä vuonna aloitettu kulujen sopeutus jatkui vuoden 2010 ajan. ICT liiketoiminta Aina Group konsernin ICT liiketoimintaan kuuluvat yhtiöt vuonna 2010 olivat Aina Oy, Ainatel Oy, AinaCom Oy ja Omnivest Oy. Merkittävin liiketoimintaa harjoittava yhtiö on AinaCom Oy. Konsernirakenteen selkeyttämiseksi AinaCom Helsinki Oy, AinaCom Partners Oy ja AinaCom Turku Oy sulautettiin emoyhtiöönsä AinaCom Oy:öön vuoden 2010 aikana. ICT liiketoiminnan tilivuoden 2010 liikevaihto oli yhteensä 68,1 milj. euroa (81,5 milj. euroa vuonna 2009). ICT liiketoiminnan liikevaihtoa pienensi muille teleoperaattoreille myytävän liikenteen väheneminen sekä pääkaupunkiseudun verkon ja siihen liittyvien merkittävien asiakkuuksien myyminen. Muut yhtiöt Aina Group Oyj on konsernin emoyhtiö, jonne on keskitetty konsernin talous ja rahoitustoiminta, henkilöstöhallinto sekä konsernihallinto ja viestintä. Emoyhtiön liikevaihto, joka on pääosin konsernin sisäistä, oli 2,6 milj. euroa (2,3 milj. euroa vuonna 2009). Omnivest Oy:n tilivuoden 2010 liikevaihto oli 0,2 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Omnivest Oy myi pääkaupunkiseudun kiinteän televerkon emoyhtiölleen AinaCom Oy:lle. Omnivest Oy:n liiketoiminnaksi jäi verkon myynnin jälkeen sijoitustoiminta. INVESTOINNIT JA KEHITYSTOIMINTA Konsernitilinpäätöksen mukaiset kuluvan käyttöomaisuuden kokonaisinvestoinnit vuonna 2010 olivat 3,1 milj. euroa (edellisenä vuonna 4,6 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin televerkkoihin, ohjelmistokehitykseen sekä mobiililiiketoiminnan kehittämiseen. Kehitystoimintaan käytettiin 1,8 milj. euroa (edellisenä vuonna 2,2 milj. euroa). HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 418 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna (edellisenä vuonna 451). Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: Keskimääräinen lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. 19,0 18,4 20,9 HALLINTO JA JOHTO Aina Group Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 5 7 jäsentä ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Tapio Hintikka, varapuheenjohtajana Matti Puotila sekä jäseninä Panu Ala Nikkola, Matti Carpén ja Olli Liusjärvi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 21 Aina Groupin vuosikertomus 2010

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot. Aina Groupin vuosikertomus 2009

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot. Aina Groupin vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 3 4 5 6 8 9 10 12 14 16 19 22 25 26 27 28 29 44 45 46 47 53 54 55 56 57 58 59 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne Keskeisimmät tiedotteet 2009 Avainluvut graafi sesti Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2012

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö AINA GROUP LYHYESTI, YHTIÖRAKENNE KESKEISIMMÄT TIEDOTTEET 2007 AVAINLUVUT GRAAFISESTI HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS STRATEGIA ARVOT MEDIALIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Sisältö. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [2]

Sisältö. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [2] AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö 3 4 5 6 8 9 10 12 14 15 18 20 24 25 26 27 28 47 48 49 50 57 58 59 60 61 62 63 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne Keskeisimmät tiedotteet 2008 Avainluvut graafi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj VUOSIKERTOMUS 2013 Aina Group Oyj SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006

Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006 Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006 Sisältö 3 Aina Group lyhyesti 4 Keskeisimmät tiedotteet 2006 5 Avainluvut graafisesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Medialiiketoiminta

Lisätiedot

Sisältö. 2 Aina Group

Sisältö. 2 Aina Group Aina Group Oyj Vuosikertomus 2005 Sisältö 3 Aina Group lyhyesti 4 Keskeisimmät tiedotteet 2005 5 Avainluvut graafisesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 9 Arvot 10 Medialiiketoiminta 12 ICT-liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004 Sisältö Aina Group lyhyesti 3 Keskeisimmät tiedotteet 2004 4 Avainluvut graafisesti 5 Uusi toimintamalli 6 Konsernijohtajan katsaus 8 Liiketoimintakatsaukset Hämeen Sanomat -konserni

Lisätiedot

Katsaus eiliseen. Alma Media Oyj. Vuosikertomus 2009

Katsaus eiliseen. Alma Media Oyj. Vuosikertomus 2009 Katsaus eiliseen Alma Media Oyj Vuosikertomus 2009 1 2 Vuosi 2009 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoiminta-alueet 6 Markkinakatsaus 7 Yritysvastuu 8 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ Vuosikertomus 2003 Sisältö Yleiskatsaus 3 HPO-yhtymä lyhyesti 4 Liikevaihto, liikevoitto ja henkilöstö 5 Avainluvut 2001 2003 6 Konsernijohtajan katsaus 8 Henkilöstö Liiketoimintakatsaukset

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

Konsernin johtoryhmä 26. Osakkeet ja osakkeenomistajat 70. Konsernin taloudellinen kehitys 72. Osakekohtaiset tunnusluvut 73

Konsernin johtoryhmä 26. Osakkeet ja osakkeenomistajat 70. Konsernin taloudellinen kehitys 72. Osakekohtaiset tunnusluvut 73 Vuosikertomus 2011 16.12.2011 LEVIKKI 95 690 HINTA 4,90 EUROA LUKIJAA PRINTISSÄ VERKON KÄVIJÄMÄÄRÄ KMT 2010/11 TNS METRIX VKO 48/2011 Sisällysluettelo Talentum vuosikertomus 2011 2 Sisällysluettelo Talentum

Lisätiedot

1) TIEDOTE 1(10) Aina Group -konsernin rahoitusasema ja likviditeetti säilyivät edellisvuoden tasolla.

1) TIEDOTE 1(10) Aina Group -konsernin rahoitusasema ja likviditeetti säilyivät edellisvuoden tasolla. 1) TIEDOTE 1(10) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009 Liiketulos parani 3,2 milj. euroa Osinkoehdotus 45 euroa osakkeelta Toiminnan kehittyminen vuonna 2009 Konserni Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli

Lisätiedot

vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään.

vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään. vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään. Sisältö Talentum Oyj on ammattilaiskohderyhmään keskittyvä mediayhtiö, jonka päätuotteita ovat lehdet, kirjat, verkkopalvelut, tapahtumat ja koulutukset.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 113 Glaston toimipisteet. Vuosikertomus 2014 Glaston 3

Sisällysluettelo. 113 Glaston toimipisteet. Vuosikertomus 2014 Glaston 3 Vuosikertomus 2014 2 Glaston Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo 5 Glaston lasinjalostuksen suunnannäyttäjä 6 Kirkastuneet näkymät lujittivat Glastonia 8 Poimintoja vuoden varrelta 10 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014 Powering the digital marketplace Vuosikertomus 2014 Sisällys Tecnotree 2014 Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Hallinnointi Hallitus Johtoryhmä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Yhtiökokous

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012: KIIHTYVÄÄ GLOBAALIA KASVUA

VUOSIKERTOMUS 2012: KIIHTYVÄÄ GLOBAALIA KASVUA VUOSIKERTOMUS 2012: KIIHTYVÄÄ GLOBAALIA KASVUA Sisällysluettelo Basware ja vuosi 2012 lyhyesti 4 Strategia vuoden 2015 loppuun 7 Toimitusjohtajan katsaus 10 Ratkaisut & palvelut 12 Baswaren asiantuntijatyöyhteisö

Lisätiedot

Prosessilaitteissa konsernin ydinosaamisalueita ovat korkean tason sekoitinteknologia, vaativat paineastiat ja lämmönvaihtimet.

Prosessilaitteissa konsernin ydinosaamisalueita ovat korkean tason sekoitinteknologia, vaativat paineastiat ja lämmönvaihtimet. Vuosikertomus 2014 Vaahto Group Vaahto Group on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys, joka palvelee prosessiteollisuutta maailmanlaajuisesti. Konsernin emoyhtiön Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeet

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 1

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 1 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 1 Sisällysluettelo 4 Avainluvut 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 12 Pörssitiedotteet vuonna 2011 13 Johtoryhmä 15 Hallitus 17 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä

Lisätiedot

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Vuosikertomus 2012 SISÄLTÖ Oral lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Toimintaympäristö 6 Liiketoimintakatsaus 8 Henkilöstö 11 Kliinisen hoidon neuvottelukunta 14 TIETOJA SIJOITTAJILLE

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 Hallituksen toimintakertomus 2009 2 Selvitys Biohitin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 7 Konsernin laaja tuloslaskelma 12 Konsernitase 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Glaston Oyj Abp Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 27. maaliskuuta 2012 klo 16.00 alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, Terassi-salissa,

Lisätiedot

BASWARE JA VUOSI 2012 LYHYESTI

BASWARE JA VUOSI 2012 LYHYESTI Kiihtyvää globaalia kasvua VUOSIKERTOMUS 2012 BASWARE JA VUOSI 2012 LYHYESTI KIIHTYVÄÄ GLOBAALIA KASVUA Maailman johtavan pilvipalveluihin perustuvien verkkolasku-, hankinnasta maksuun- ja talousohjausratkaisujen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Vuosikertomus 2007

Alma Media Oyj Vuosikertomus 2007 Alma Media Oyj Vuosikertomus 2007 01 Vuosi 2007 minuutissa 02 Strategian toteuttaminen 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Markkinakatsaus 08 Menestystekijöitä 12 Liiketoiminta-alueet 14 Markkinapaikat 18 Kauppalehti-ryhmä

Lisätiedot

Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä Hallinnointi 1 Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot