AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2010

2 SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Keskeisimmät tiedotteet Avainluvut graafisesti 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Medialiiketoiminta 10 ICT liiketoiminta 12 Henkilöstö 14 Yhtiön hallinnointi 18 Osakkeet ja osakkeenomistajat 20 Hallituksen toimintakertomus 23 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 24 Konsernin tase, IFRS 25 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 26 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 27 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 45 Emoyhtiön tase, FAS 46 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 47 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS 48 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS 53 Hallituksen osinkoehdotus 54 Tilintarkastuskertomus 55 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut 56 Hallitus 57 Tietoa osakkeenomistajille 58 Konsernin johtoryhmä 59 Yhteystiedot 2 Aina Groupin vuosikertomus 2010

3 AINA GROUP LYHYESTI AINA GROUP KONSERNI on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoimintaaluetta: media ja ICT. Tavoitteenamme on tarjota kiinnostavinta sisältöä, parhaat palvelut moderniin viestintään ja liiketoiminta alueidemme parasta asiakaspalvelua. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 86,0 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 418 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICT liiketoimintaa AinaCom Oy. AinaComin päätoimipaikat ovat Hämeenlinnassa ja Espoossa. Omien toimipisteiden lisäksi AinaComilla on myyntiedustus ja jälleenmyyntikumppaneita eri puolella Suomea. AinaCom toimii myös virtuaaliverkko operaattorina. Medialiiketoimintaan kuuluvat maakuntalehti Hämeen Sanomat, kaupunkilehdet Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset ja Hämeenlinnan Viikkouutiset, paikallisradio Iskelmä Janne, varhaisjakelua harjoittava Ilves Jakelu Oy, suorajakelua harjoittava Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy sekä osakkuusyhtiöinä Hämeen Lehtipaino Oy ja Jakelukulma Oy. Medialiiketoimintaa harjoitetaan Hämeenlinnan seudulla, jonka lisäksi jakelua Riihimäen ja Forssan seuduilla.. KONSERNIN AVAINLUVUT Liikevaihto, T Liiketulos, T Tilikauden tulos, T Tulos / osake, 55 6 Tuotekehitys ja tutkimusmenot, T Bruttoinvestoinnit, T Omavaraisuusaste, % Henkilöstö työsuhteessa keskimäärin Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 3 Aina Groupin vuosikertomus 2010

4 KESKEISIMMÄT TIEDOTTEET AinaCom Oy ja TDC Oy tekivät sopimuksen laaja alaisesta verkkoyhteistyöstä. AinaCom myi TDC Oy:lle pääkaupunkiseudun kiinteän televerkon ja siihen liittyvät merkittävät asiakkuudet. Samalla yritykset tekivät pitkäaikaisen palvelusopimuksen verkkopalveluista Hämeen Sanomat Oy:n omistama Ilves Jakelu osti Forssan Kirjapaino Oy:ltä 20 %:n omistusosuuden Jakelukulma Oy:stä, joka käynnisti elokuussa sanomalehtien varhaisjakelun Forssan seudulla Aina Group konsernin hallinnossa ja ICT liiketoiminnassa AinaCom Oy:ssä käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut koskien 60 työntekijän vähentämistä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvottelut päätettiin elokuun alussa ja työnantaja päätyi 56 vakituisen työpaikan vähentämiseen AinaCom Oy:n organisaatio uudistettiin ja toiminta jaettiin yrityspalveluihin sekä kuluttaja ja verkko operaattoripalveluihin AinaCom Oy myi BookIT Finland Oy:n osakekannan Bookit Oy Ajanvarauspalvelulle. AinaCom jatkaa Bookit palvelujen myyntiä jälleenmyyntisopimuksen pohjalta AinaCom Oy toi ensimmäisenä operaattorina Euroopassa markkinoille mahdollisuuden, jossa yritysasiakas voi valita mobiilivaihdepalveluunsa kaksi matkapuhelinverkkoa, DNA:n tai TeliaSoneran käyttäjäkohtaisesti AinaCom Oy osti Isoworks Oy:ltä Avaya puhelinvaihteiden liiketoiminnan Aina Group Oyj:n toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna valittiin vuoden vaikuttajaksi Management Eventsin VaikuttajaForum Telecom tilaisuudessa Hämeen Sanomat ja Ylen Radio Häme sopivat järjestävänsä yhdessä kevään eduskuntavaaleihin liittyen paikallisen vaalitulosillan ja avoimet vaalipaneelit. AinaCom Oy myi verkonsuunnittelun ja ktv verkon asennustoiminnan Empower Oy:lle ja teki sen kanssa palvelusopimuksen. 4 Aina Groupin vuosikertomus 2010

5 AVAINLUVUT GRAAFISESTI LIIKEVAIHDON JAKAUMA V. 2010, % HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN KOKOAIKAISEKSI MUUTETTUNA V Media 21 ICT 79 Muut 19 Media 184 ICT 215 LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA LIIKEVOITTO / -TAPPIO, MILJ. EUROA ,0 98,8 105,3 101, ,0 3, ,3-3,4-1,9-0, (IFRS) 2010 (IFRS) 2009 (IFRS) 2008 (IFRS) 2007 (FAS) (IFRS) 2010 (IFRS) 2009 (IFRS) 2008 (IFRS) 2007 (FAS) Aina Groupin vuosikertomus 2010

6 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Tämä kehitystyö on ollut erittäin haasteellista ja vaatii henkilöstöltä uuden oppimista, sopeutumista ja organisaatiorakenteiden uudelleenjärjestelyjä. Toisaalta myöskään toteutukseen tarvittavan teknologian valmiusaste ei ollut halutun ja oletetun ambitiotason mukainen, koska silläkin puolella on vasta käytössä saatu vietyä kehitystä tyydyttävään lopputulokseen. Menneen vuoden aikana Aina Groupin strategian kulmakivet selkeytyivät ja työtä on voitu jatkaa selvästi kohdistetummin joustavalla tarjonnalla ja tarkemmin määritetyllä asiakasfokuksella painopisteen siirtyessä koko valtakunnan laajuiseen markkinointiin ja myyntiverkoston luomiseen. Aina Group on sekä media- että ICT-liiketoiminnassaan tilanteessa, jossa tulevaisuuden menestystekijät ovat olemassa ja niiden hyvällä toteutuksella yrityksestä on tuleva merkittävä toimija alallaan. Haluankin tässä yhteydessä lausua kiitokseni koko Aina Groupin henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneille ja erityisesti omistajille, joiden kärsivällisyys on mahdollistanut tämän pitkähkön muutosprosessin. Maailmanlaajuinen taloustaantuma tuli nopeasti, mutta myös jäi taakse ennustettua nopeammin. Tutkittaessa näiden ilmiöiden taustoja ja erityisesti uuden nousun mahdollistaneita syitä, tulee esille mm. kehittyvien talouksien (Kiina, Intia, Brasilia) koko taantumavaiheen jatkunut kasvu. Vaikkakin kasvutaso oli edellisvuosia alempi, tarjosi se ponnahduslaudan uudelle globaalille nousulle. Toisaalta on ilmeistä, että kehittynyt ja globaalisti verkottunut informaatiokokonaisuus tarjosi ja tarjoaa jatkossakin entistä paremmat työkalut ymmärtää kehitystä ja reagoida siihen nopeammin. Tämä suunnaton, lähes kaikille saatavilla oleva informaatiovirta on tietysti kaksiteräinen miekka, koska se tarjoaa myös spekulatiivisen elementin ja/tai itsekkään väärinkäytön mahdollisuuden avoimessa järjestelmässä. Tapio Hintikka hallituksen puheenjohtaja Muun muassa edellä olevista syistä ja kehityksistä johtuen tulee jalostetun, käyttäjän tarpeisiin sovelletun ja tiivistetyn informaation tarjoaminen olemaan alalla toimivien yritysten menestyksekkään liiketoimintamallin avaintekijä. Aina Groupissa on usean vuoden ajan toimittu uuden liiketoimintamallin kehittämiseksi pohjautuen entistä parempaan asiakaskunnan tulevien tarpeiden ymmärtämiseen ja alan huippua olevaan omaan teknologian ja osaamisen paketoimiseen asiakkaidemme kilpailukyvyn parantamiseksi. 6 Aina Groupin vuosikertomus 2010

7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sekä media että ICT liiketoiminta elävät seuraavina vuosina nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä tarkoittaa strategioiden osalta jatkuvaa kehittämistä ja täsmennyksiä. ICT liiketoiminnassa Aina Group panostaa erityisesti asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen, asiakasratkaisujen luomiseen ja paketointiin tarpeiden täyttämiseksi. Hintakilpailu on edelleen rajua ja ohjaa lähes täysin varsinkin kuluttajien käyttäytymistä. Tulevaisuuden kannalta ICTpalvelutarjonta on erityisesti PK yritysten kilpailuedellytysten kehittämisessä ja kuntien tehokkuuden lisäämisessä ensiarvoisen tärkeätä. Myös kuluttajamarkkinassa tarjonnan helppous ja asiakastarpeen huomioiminen teknologiaratkaisun sijaan asettaa koko alalle suuria kehittämistarpeita. Medialiiketoiminnassa on keskeisintä löytää tasapaino printti ja sähköisen median osalta sekä lukijoiden että ilmoittajien erilaisten tarpeiden täyttämiseksi. Ennen kaikkea niin, että saatava palvelu ja lisäarvo ovat niin hyviä, että lukumuodosta riippumatta lukija on valmis maksamaan mediasisällöistä. Vuosi 2010 oli Aina Groupin osalta erinomainen kehittymisen vuosi. Se alkoi vielä kohtuullisen epävarmoissa tunnelmissa, mutta varsin nopeasti kevään kuluessa taloudellinen aktiivisuus lisääntyi, joka näkyi sekä mediaettä ICT liiketoiminnan kasvamisena. Vuosi oli strategian ja rakenteiden kehittymisen suhteen merkittävä. Liiketoimintaalueiden strategiat kirkastuivat ja keskeinen linjaus AinaComin yritysliiketoiminnan osalta vietiin loppuun: pääkaupunkiseudun verkot myytiin hyvälle yhteistyökumppanille ja toimintamme perustuu nyt virtuaalioperaattorimalliin. Vuosi 2011 oli hyvä aloittaa menestyksellisen vuoden jälkeen. Haasteita on valtavasti edessä, mutta Aina Groupin henkilöstömme osaamisella ja asiakaslähtöisillä liiketoimintamalleillamme menestymme tulevaisuudessakin. Haluan kiittää Aina Groupin henkilöstöä erinomaisesta työpanoksesta, kaikkia asiakkaitamme siitä luottamuksesta, jota olette meitä kohtaan osoittaneet sekä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Medialiiketoiminnan visio on olla kattavasti palveleva maakunnallinen mediatalo. Strategisina tavoitteina ovat asiakkuuksien hallinta eri välineissä, vahvan alueellisen aseman säilyttäminen, kasvun ja tuloksellisuuden turvaaminen ja uusien ansaintamallien kehittäminen. Jaakko Nevanlinna toimitusjohtaja ICT liiketoiminnan visio on olla Suomen menestynein PKyritysten ICT kumppani ja markkinajohtaja Hämeenlinnassa. Strategisena tavoitteena on olla kannattava kasvuyritys, joka tarjoaa vakioidut ICT ratkaisut PK yrityksille valtakunnallisesti. Lisäksi tavoitteena on olla arvostettu työpaikka, suurin virtuaalioperaattori, markkinajohtaja Hämeenlinnan seudulla perinteisissä tietoliikennepalveluissa sekä merkittävä toimija mobiilissa. 7 Aina Groupin vuosikertomus 2010

8 MEDIALIIKETOIMINTA Medialiiketoimintaan kuuluvat Hämeen Sanomat Oy:n maakuntalehti Hämeen Sanomat, kaupunkilehdet Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset ja Hämeenlinnan Viikkouutiset, paikallisradio Iskelmä Janne, varhaisjakelua harjoittava Ilves Jakelu Oy ja suorajakelua harjoittava Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy. Konserni on myös vähemmistöosakkaana lehtien painamisesta vastaavassa Hämeen Lehtipaino Oy:ssä sekä varhais ja suorajakelua Forssan seudulla harjoittavassa Jakelukulma Oy:ssä. Medialiiketoiminnan tilivuoden 2010 liikevaihto nousi edellisvuodesta 0,6 milj. eurolla ja oli 18,0 milj. euroa. Medialiiketoiminta työllisti tilivuonna keskimäärin 184 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Alakonsernin yhtiörakennetta selkeytettiin sulauttamalla tytäryhtiöt Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy, Hämeenlinnan Viikkouutiset Oy ja Radio Janne Oy emoyhtiöönsä Hämeen Sanomat Oy:öön HÄMEEN SANOMAT Hämeen Sanomien ilmoitusmyynnin vuosi oli kaksijakoinen. Mainonnan määrä laski ennustetusti alkuvuonna Kesästä vuoden loppuun ilmoitusmyynti kasvoi merkittävästi markkinoiden piristymisen johdosta. Hyvän loppuvuoden ansiosta Hämeen Sanomien koko vuoden ilmoitusmyynnin kehitys oli selkeästi sanomalehdistön keskiarvoa parempi. Kasvu kertyi erityisesti paikallisesta myynnistä valtakunnallisen Kärkimediamainonnan pysyessä edellisvuoden tasolla. Helmikuussa 2011 Hämeen Sanomat avasi uuden palvelut.hameensanomat.fi nimisen markkinakanavan, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden lisätä omaa verkkonäkyvyyttään ja siten parantaa maakunnan yritysten löydettävyyttä internetissä. Lehden verkkosivusto on jaettu maksuttomaan ja maksulliseen osaan. Maksuttomassa osassa ovat yleinen palveluosio ja uutisotsikot. Maksullisessa osassa on koko uutispalvelu sekä painetun lehden näköislehti. Kestotilaajat saavat käyttöönsä maksullisen osuuden pienellä lisäosuudella kestotilausmaksuunsa. Muilta peritään vuotuinen käyttömaksu. Uuden tuotteen nimi on etu24 ja palvelu avautui tammikuussa Hämeen Sanomat toi markkinoille myös toisen uuden palvelun tammikuussa 2011, Suomikortit. Tämän palvelun kautta voi lähettää sekä sähköisiä että painettuja kortteja. Korttien kuva aiheet ovat kuvia Suomesta ja suomalaisten tekemiä kuvia. Hämeen Sanomat on kehittänyt palvelun yhdessä hämeenlinnalaisen kuvaajan Markku Wiikin kanssa ja taustalla on yli kuvan kuvapankki. Palvelussa on myös korttien verkkokauppa. Suomikortit palvelu on suunnattu sekä kuluttajille että yrityksille. Yritykset voivat perustaa oman kuvapankin allekirjoituksineen ja hyödyntää palvelua esim. asiakassuhteen hoidossa. HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset on vahva ja arvostettu brändi lukijoiden, asiakkaiden ja alan ammattilaisten keskuudessa. Se on yksi Suomen palkituimmista kaupunkilehdistä. Lehti ilmestyy kaksi kertaa viikossa lähes koko talousalueelle. Lehden jakelun hoitaa konserniin kuuluva Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy. Lehden ilmoitusmyynti laski hieman. Lasku kertyi alkuvuoden aikana, loppuvuonna myynti saavutti edellisvuoden hyvän tason. Valtaosa laskusta oli mainonnan siirtymää Hämeen Sanomiin. HÄMEENLINNAN VIIKKOUUTISET Hämeenlinnan Viikkouutiset ilmestyy kerran viikossa. Lehti on suunniteltu tavoittamaan myös ne lukijat, joita konsernin muut lehdet eivät tavoita. Toimituksellisesti se keskittyy Hämeenlinnan Kaupunkiuutisia enemmän ympäristökuntien asioihin Hämeenlinnan kantakaupunkia kuitenkaan unohtamatta. Joka talouden tavoittava jakelu on toteutettu yhteistyössä Itellan kanssa. Lehden ilmoitusmyynti nousi hieman edellisvuodesta, vaikka lehti ei ilmestynyt heinäkuussa. Lehti on löytämässä oman paikkansa ilmoittajien ja lukijoiden keskuudessa. RADIO JANNE Radio Janne harjoittaa paikallisradiotoimintaa nimellä Iskelmä Janne. Radio nosti myyntiään tasaisesti koko vuoden. Valtioneuvosto myönsi helmikuussa 2011 Iskelmä Jannelle uuden radiotoimiluvan vuoden 2019 loppuun asti. Toimilupaehdot varmistavat Iskelmä Jannelle nykyisen toimintamallin, jolla kuuntelijalle taataan mieluisa yhdistelmä valtakunnallisen Iskelmä brändin laadukasta ohjelmaa ja musiikkia sekä hyvin toimitettua paikallista sisältöä. 9 8 Aina Groupin vuosikertomus 2010

9 ILVES JAKELU Ilves Jakelu Oy hoitaa Hämeen Sanomien ja muiden lehtien varhaisjakelua Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla. Yhtiössä jatkettiin pientaloalueiden postilaatikoiden ryhmittelyä ja standardiaikamitoituksen käyttöönottoa. Jaettavien tuotteiden määrä säilyi lähes entisenä. Toimintakaudella käynnistyi Ilves Jakelun toimesta myös Forssan alueen varhaisjakelut osakkuusyhtiönsä Jakelukulma Oy:n puitteissa. Sen myötä Ilves Jakelu hallinnoi koko Kanta Hämeen lehtien varhaisjakelua ja jakeluissa tavoitetaan taloutta. HÄMEENLINNAN JAKELUPALVELU Hämeenlinnan Jakelupalvelu, joka hoitaa suorajakelua Hämeenlinnan seudulla, ylitti hieman sille asetetut tavoitteet. Suomikortit.fi palvelusta (www.suomikortit.fi) voi lähettää valmiin postikortin yhdelle tai usealle vastaanottajalle. Se sopii erinomaisesti osaksi esim. asiakassuhteen hoitoa ja muuta markkinointia. Palvelusta voi lähettää myös sähköisiä e kortteja vastaanottajien sähköposteihin. E kortit ovat ulkoasultaan perinteisten korttien näköisiä. 9 Aina Groupin vuosikertomus 2010

10 ICT LIIKETOIMINTA AINA GROUP KONSERNIN ICT liiketoimintaa (ICT = viestintäja informaatioteknologia) harjoittaa AinaCom Oy. AinaCom tarjoaa niin kuluttajien kuin erityisesti PKyritysten tarpeisiin suunniteltuja tietoliikenne ja ITratkaisuja. Yhtiön vahvuuksia nopeasti muuttuvilla ICTmarkkinoilla ovat hyvä asiakaspalvelu ja yli 125 vuoden kokemus tietoliikennealalla. ICT liiketoiminnan tilivuoden 2010 liikevaihto oli 68,1 milj. euroa. ICT liiketoiminnassa työskenteli keskimäärin 215 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. YRITYSPALVELUT Aina Viestintäratkaisu kattaa kaikki yrityksen sähköisen viestinnän osa alueet palveluista laitteisiin. Se räätälöidään saumattomasti toimivaksi, mutta silti joustavaksi kokonaisuudeksi. Yritys saa käyttöönsä kaikki ICT palvelut yhdellä hankinnalla ja kuukausilaskulla, valmiiksi asennettuina ja kattavilla tukipalveluilla. Aina Puhepalvelin CTX:ää kehitettiin toimintavuoden aikana monipuolisemmaksi ja helppokäyttöisemmäksi. Lisäksi yritysasiakas on voinut valita Aina Puhepalvelin CTX:ään DNA:n tai TeliaSoneran matkapuhelinverkon. Verkon valinta voidaan nyt tehdä käyttäjäkohtaisesti ja ottaa huomioon esim. työntekijän kodin tai lomanviettopaikan kuuluvuus. Kahden eri verkon käyttäminen ei tuo asiakkaalle lisäkustannuksia. Myös yrityksen sisäiset puhelut voidaan säilyttää maksuttomina. AinaCom toi mobiilivaihdepalveluunsa käyttäjäkohtaisesti valittavan verkon ensimmäisenä operaattorina Euroopassa. Vuoden 2010 aikana kehitettiin ja lanseerattiin myös muita uusia palveluja yrityksille: Aina Tavoitettavissa palvelu, jolla voi korvata perinteisen puhelinvaihteen matkapuhelimilla. Joustava palvelu parantaa sekä yrityksen ulkoista että eri ryhmien sisäistä tavoitettavuutta. Palvelu tarjoaa pk yrityksen käyttöön kaikki yleisimmät puhelinvaihteiden puhelutoiminnot, kuten soitonsiirrot, ryhmätoiminnot, puhelun edelleensiirron, välipuhelut, puhelun pidon ja neuvottelupuhelut. Numerointimahdollisuudet ovat monipuoliset. Yrityksen ei tarvitse vaihtaa tuttuja puhelinnumeroitaan ja jopa lankaverkon nykyiset numerot voidaan säilyttää. Aina MultiSIM on yritysmobiililiittymän lisäpalvelu, jolla voi käyttää kahta puhelinta yhdellä liittymällä. SIM kortteja ei tarvitse vaihdella puhelimesta toiseen. Palveluun sisältyvä rinnakkaiskortti toimii samalla numerolla kuin liittymän alkuperäinen SIM kortti. Aina Älytekstiviesti Markkinointi ja Aina Älytekstiviesti Tapahtumat palvelut ovat uusia interaktiivisia älytekstiviestipalveluita asiakasmarkkinointiin ja ajanvarausten hallintaan. Aina Älytekstiviestipalvelut ovat nopea, tehokas ja taloudellinen tapa tavoittaa asiakkaat, oma henkilöstö tai muut tärkeät kohderyhmät. Aina Älytekstiviesti Kysely ja Aina Älytekstiviesti Mail palvelut lanseerattiin jo edellisvuonna. Tarjoomassa olevien IT palveluiden uudistus aloitettiin keväällä 2010 ja se jatkuu edelleen. Uudet IT palvelut keskittyvät internet pohjaisiin yhdentyvän viestinnän palveluihin. AinaCom osti joulukuussa Avaya vaihteiden myyntiin ja ylläpitoon liittyvän liiketoiminnan sisältäen n. 100 vaihdeasiakkuutta. AinaComin tavoitteena on kasvattaa asiakkuuksien arvoa myymällä heille myös liittymät, liikenne ja data. Jakelukanavatoiminta vakiintui valtakunnallisella tasolla. Toiminta onnistui erinomaisesti Oulun alueella, jossa paikallisen jälleenmyyjän ja urheiluseuran kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen myötä saavutettiin merkittäviä tuloksia uusasiakashankinnassa. Toisena keskeisenä jakelukanavatoiminnan kasvun painopistealueena oli pääkaupunkiseutu. KULUTTAJAPALVELUT Liittymävalikoimaan kuuluvat matkapuhelinliittymät, internet yhteydet, kotipuhelin, kaapelitelevisioyhteydet ohjelmakortteineen sekä talokaapeli. Matkapuhelinliittymävalikoimaaan kuuluvat Aina Matkapuhelinliittymä (postpaid) sekä GoMobile ja 5+ prepaid liittymät. 5+ on täysin uusi konsepti Suomessa asuville tai matkaileville venäläisille. Suurimpia tuotekohtaisia muutoksia tapahtui internetyhteyksissä, joista poistettiin aiemmin liittymään ilmaiseksi kuulunut virustorjunta. Tilalle lanseerattiin loppuvuodesta suuren suosion saanut ja kilpailukykyiseksi hinnoiteltu Aina Tuplatietoturva. Maksu tv asiakkaille on vuoden aikana tullut runsaasti lisää teräväpiirtosisältöä, mikä tuki myös teräväpiirtodigiboksien myyntiä. Kuluttajapalveluiden markkinointi ilmettä terävöitettiin vastaamaan paremmin nykyajan haasteisiin. Printtimainonnassa ja nettisivuilla siirryttiin värikkäämpään ja herättelevämpään ulkoasuun. 10 Aina Groupin vuosikertomus 2010

11 VERKKO OPERAATTORIPALVELU AinaCom myi pääkaupunkiseudun kiinteän televerkon sekä siihen liittyvät merkittävät asiakkuudet TDC Oy:lle. Yritykset tekivät samalla pitkäaikaisen palvelusopimuksen verkkopalveluista. KTV verkkoon tehtiin jako tehokkaampiin segmentteihin, mikä kasvatti verkon kapasiteetin kahdeksankertaiseksi. KTVverkko myös 2 suuntaistettiin lopuiltakin osuuksiltaan. Nämä toimet mahdollistavat uusien palveluiden lanseerauksen ja nopeampien internet yhteyksien myymisen yhä useammalle asiakkaalle. Jetpak Finland Oy on erikoistunut aikakriittisiin pikakuljetuksiin. Yhtiön suurimman asiakasryhmän muodostavat sairaalat lääke ja veripalvelukuljetuksineen. Tämä vaatii sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän katkeamatonta toimintaa. Tähän haasteeseen vastaa Aina Puhepalvelin CTX. 11 Aina Groupin vuosikertomus 2010

12 HENKILÖSTÖ AINA GROUP KONSERNIN palveluksessa oli vuonna 2010 keskimäärin 646 henkilöä. Lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna oli 418 henkilöä. Medialiiketoimintaa harjoittavassa Hämeen Sanomat alakonsernissa työskenteli keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 184 henkilöä. ICT liiketoiminnan palveluksessa, merkittävimpänä yhtiönä AinaCom Oy, työskenteli keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 215 henkilöä. Konsernin talous ja henkilöstöhallinnosta vastaavan Aina Group Oyj:n palveluksessa työskenteli keskimäärin 19 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. KONSERNIN HENKILÖSTÖYHTEISTYÖ Konserniin kuuluvien yritysten henkilöstö ja Aina Group Oyj ovat sopineet konserniyhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää konsernin johdon ja henkilöstön välistä sekä henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Konserniyhteistyöelimenä toimii Aina Groupin yhtiötoimikunta, johon vuonna 2010 kuuluivat henkilöstön edustajina Martti Jaakkola, Pekka Kenetti, Merja Kutilainen, Katja Nieminen, Marja Anita Peltola, Merja Penttinen, Ritva Sarjas ja Petri Suomalainen. Työnantajan edustajina yhtiötoimikunnan kokouksiin osallistuivat toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, hallintojohtaja Katri Pietilä, talousjohtaja Hannamaija Reunanen ja Pauli Uusi Kilponen, joka toimii Hämeen Sanomat Oy:n päätoimittaja toimitusjohtajana. Lisäksi konsernissa on sovittu henkilöstön hallintoedustuksen järjestämisestä niin, että henkilöstön edustajat nimeävät edustajansa liiketoiminta alueiden johtoryhmiin. Vuonna 2010 ICT liiketoiminnassa yrityspalveluiden johtoryhmän jäsenenä toimi Merja Penttinen ja medialiiketoiminnan johtoryhmän jäsenenä Ritva Sarjas. HENKILÖSTÖKERHO Henkilöstön virkistystoiminta ja liikuntaharrastuksen tukeminen on järjestetty henkilöstökerho Tempon kautta, jonka toimintaa konserniin kuuluvat yhtiöt rahoittavat henkilöstömääriensä perusteella ja lisäksi jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Kerhon puheenjohtajana toimii Veli Martti Lainesalo. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ICT liiketoiminnassa oli toimintavuonna konsernin sisäinen mentorointiohjelma, johon osallistui 12 mentoria ja 21 aktoria. Ohjelman tavoitteita olivat ammatillisen kehittymisen lisäksi nuoren esimiehen kehittäminen, muutoksen tukena toimiminen, hyvien ja toimivien esimieskäytäntöjen siirtäminen henkilöltä toiselle, ajankäytön hallinta, kontaktien luominen ja verkoston rakentaminen. Medialiiketoiminnassa yhteiset koulutukset kohdistuivat toimitustyössä uuden toimitusjärjestelmän käyttöönottoon ja ilmoitusmyynnissä myyntivalmennukseen. Konsernissa järjestetään säännöllisesti koko henkilöstölle yhteisiä Aamustartti infotilaisuuksia, joissa käsitellään ja taustoitetaan kulloinkin ajankohtaisia aiheita. SISÄINEN VIESTINTÄ Sähköinen henkilöstötiedote eemeli julkaistaan 2 3 kertaa viikossa. Painettu henkilöstölehti Elviira ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Molempien tiedotteiden päätoimittajana toimii Mari Anne Viitala. KEHITYSKESKUSTELUT Esimiehet käyvät vuosittain kehityskeskustelut johdettavien kanssa. Konsernissa on yhteinen kehityskeskustelumalli, jota esimiehet soveltavat käymissään keskusteluissa. PALKITSEMINEN Konsernin henkilöstöllä on monipuoliset henkilöstöedut. Tulospalkkiojärjestelmän käytöstä ja tavoitteista päätetään vuosittain tilanteen mukaisesti. TASA ARVO Konsernin yhteinen tasa arvosuunnitelma on laadittu tasaarvotyöryhmässä, jossa ovat mukana yhtiötoimikunnan nimeämät henkilöstön edustajat sekä työnantajan edustajat. Tasa arvosuunnitelmaan liittyen konsernissa tehdään vuosittain palkkaselvitys. Tasa arvotyöhön liittyvä henkilöstökysely on yhdistetty yleiseen henkilöstökyselyyn. 12 Aina Groupin vuosikertomus 2010

13 AINA VAAN PAREMMAKSI OHJELMA Konserni käynnisti vuoteen 2012 ulottuvan Aina Vaan Paremmaksi ohjelman, jonka runkona on osallistuminen Suomen Parhaat Työpaikat kilpailuun henkilöstökyselyineen. Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa yrityskulttuuria entistä paremmin toiminnan tavoitteita tukevaksi, mikä auttaa Aina Groupia kehittymään yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista vuoteen 2012 mennessä. ESIMIESTYÖ Konsernissa pidetään sekä koko esimieskunnan kattavia että liiketoiminta alueiden omia esimiespäiviä. Vuoden 2011 alussa kaikki esimiehet osallistuivat 360 asteen arviointeihin, joissa he itse, heidän alaisensa, esimiehensä ja kollegansa arvioivat ko. esimiehen johtamistyyliä. Arvioiden pohjalta esimiehille laaditaan henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. AinaCom Oy ja TDC Oy tekivät vuoden 2010 alussa sopimuksen laaja alaisesta verkkoyhteistyöstä. Yhtiöt ovat järjestäneet myös henkilöstöyhteistyötä pelikentillä. Tässä jääkiekko ottelu, jossa pelaajat yllätyksekseen huomasivatkin pelaavansa sekoitetuissa joukkueissa. Kuva Max Käär 13 Aina Groupin vuosikertomus 2010

14 YHTIÖN HALLINNOINTI AINA GROUP OYJ hyödyntää Keskuskauppakamarin hallituksen tammikuussa 2006 suosittelemaa asialuetteloa listaamattomien yhtiöiden hallinnon kehittämiseksi. AINA GROUP KONSERNIN RAKENNE Aina Group konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaisina toimieliminä yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimielimiä säätelee myös Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on yhtiön internet sivuilla. Aina Group Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Aina Group Oyj vastaa konsernin johdosta, taloushallinnosta ja rahoituksesta, strategisesta suunnittelusta, henkilöstöhallinnosta ja viestinnästä. Aina Group konsernissa on kaksi liiketoiminta aluetta media ja ICT (informaatio ja viestintäteknologia). Aina Group Oyj:n merkittävimmät tytäryhtiöt ovat Hämeen Sanomat Oy ja AinaCom Oy. Tytäryhtiöt harjoittavat liiketoimintaansa emoyhtiön hallituksen, tytäryhtiöiden hallitusten ja sekä konsernin johtoryhmien päättämissä puitteissa. YHTIÖKOKOUS Aina Group Oyj:n yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle sekä valmistelee kokoukselle esityslistan. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; taseen osoittaman voiton käyttämisestä; vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; hallituksen jäsenten lukumäärästä; valitaan hallituksen jäsenet; tilintarkastajat ja heille yhteinen varamies Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu yhtiökokoukseen, esittelee tilinpäätöksen ja pitää katsauksen konsernin toimintaan. Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen jäsenet, jäsenehdokkaat ja tilintarkastajat ovat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouskutsu julkaistaan Hämeen Sanomat lehdessä viimeistään 17 päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu julkistetaan tiedotteena, joka on nähtävänä myös Aina Group Oyj:n internet sivuilla. Yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava kokouskutsussa esitetyllä tavalla. HALLITUS Aina Group Oyj:n hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät osakeyhtiölain perusteella. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty toisten elinten päätettäväksi. Hallituksen työjärjestys määrittelee tarkemmin hallituksen toiminnan. Hallituksen työjärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen tehtäviä ovat mm. konsernin strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen, vuosibudjetin käsittely, vuosibudjetin ja strategioiden toteutumisen seuranta, tarvittavien toimien käynnistäminen mahdollisten poikkeamien korjaamiseksi osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen strategisesti merkittävien yritys ja kiinteistökauppojen sekä investointien hyväksyminen investointien hyväksyminen erillisen investointiohjeen mukaisesti sijoitusstrategiasta päättäminen osingonjakoehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle yhtiön toimintaan liittyvien keskeisten riskien ja niiden hallinnan vuosittainen läpikäynti sekä niitä koskevien ohjeiden antaminen toimitusjohtajalle; mahdollisten korjaustoimien käynnistäminen toimitusjohtajan nimittäminen ja tehtävästä vapauttaminen toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista päättäminen yhtiön organisaation vahvistaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta toimitusjohtajan suorien alaisten työehtojen vahvistaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta tilintarkastajien kanssa yhteisen kokouksen pitäminen vähintään kaksi kertaa vuodessa muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle. muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muuten säädetyistä tehtävistä vastaaminen. 14 Aina Groupin vuosikertomus 2010

15 Aina Group Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 5 7 jäsentä ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuonna 2010 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Tapio Hintikka, varapuheenjohtajana Matti Puotila sekä jäseninä Panu Ala Nikkola, Matti Carpén ja Olli Liusjärvi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallintojohtaja, joka laatii pöytäkirjan, niiden merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, jotka eivät ole hallituksen kokouksessa muutoin edustettuina sekä tarvittaessa erikseen pyydetyt henkilöt. Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan 5 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamiseen. Vuoden 2010 aikana hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 87,35 %. Aina Group Oyj:ssä ei ole nimitysvaliokuntaa. Hallituksen puheenjohtaja keskustelee joidenkin merkittävien osakkeenomistajien kanssa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta. Henkilöesitykset yhtiökokoukselle pyritään ilmoittamaan yhtiökokouskutsussa. Aina Group Oyj:ssä ei ole tarkastusvaliokuntaa, vaan hallituksen tehtävänä on valvoa tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Lisäksi hallitus seuraa merkittäviä taloudellisia riskejä ja toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi. Aina Group Oyj:n palkitsemisvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina tai ulkopuolisen toimesta. Aina Group Oyj:n toimitusjohtaja raportoi hallitukselle konsernin kuukausiraportin, tilinpäätös ja osavuosikatsausaineiston sekä hallituksen työjärjestyksessä erikseen määrätyt asiat. Osavuosikatsausten yhteydessä hallitus saa myös aineiston investointien seurantaan. Tilintarkastajat informoivat vuosittain hallitusta tilintarkastussuunnitelmastaan ja antavat kirjalliset seurantaraportit hallitukselle. TOIMITUSJOHTAJA JA KONSERNIJOHTO Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Aina Group Oyj:n toimitusjohtajana toimii Jaakko Nevanlinna. Konsernin johtoryhmään kuuluvat Jaakko Nevanlinna (puheenjohtaja), hallintojohtaja Katri Pietilä, (Aina Group Oyj, hallinto ja viestintä), talousjohtaja Hannamaija Reunanen, (Aina Group Oyj, talous ja rahoitus), varatoimitusjohtaja Kalle Tarpila (AinaCom Oy, yrityspalvelut), johtaja Matti Vihervuori (AinaCom Oy, kuluttaja ja verkko operaattoripalvelut) ja päätoimittaja toimitusjohtaja Pauli Uusi Kilponen (Hämeen Sanomat Oy). Konsernijohto valmistelee kausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja politiikat, pitkän tähtäimen suunnitelmat ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäviksi. Konsernin johtoryhmä kokoontuu normaalisti joka toinen viikko. Toimitusjohtaja seuraa tytäryhtiöiden toimintaa. Lisäksi konsernijohdon jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle konsernijohdon kokouksissa tai muutoin sovitulla tavalla. Aina Group Oyj:n taloushallinto valmistelee raportit toimitusjohtajalle ja konsernijohdolle. TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINTO Jokaisella Aina Group Oyj:n tytäryhtiöllä on hallitus, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestysten mukaan hallitukselle kuuluvista asioista. Strategisesti merkittävät päätökset samoin kuin suuremmat investoinnit on alistettava emoyhtiön hallituksen hyväksyttäviksi. Emoyhtiön hallitus päättää esityksistä tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi. Konsernin merkittävimpien tytäryhtiöiden hallituksiin ovat vuonna 2010 kuuluneet: Hämeen Sanomat Oy: Jaakko Heikkilä, Seppo Kievari, Jaakko Nevanlinna, Matti Puotila ja Päivi Raukko. AinaCom Oy: Panu Ala Nikkola, Matti Carpén, Tapio Hintikka, Harri Koponen ja Jaakko Nevanlinna. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Konsernissa on kaksi ICT liiketoiminnan johtoryhmää ja medialiiketoiminnan johtoryhmä, joihin on nimetty myös henkilöstöä edustavia jäseniä. Johtoryhmät kokoontuvat ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa puheenjohtajan koolle kutsumina. 15 Aina Groupin vuosikertomus 2010

16 SISÄINEN VALVONTA Aina Group konsernin liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuu kuvatun hallinto ja johtamisjärjestelmän mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja, konsernijohdon jäsenet sekä tytäryhtiöiden ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat vastuualueidensa kirjanpidon ja hallinnon lain, konsernin toimintaperiaatteiden ja Aina Group Oyj:n hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisuudesta. Tytäryhtiöt sekä niiden hallitukset ja johto valvovat yhtiöidensä kirjanpitoa ja hallintoa. Aina Group Oyj:n ulkoiset tilintarkastajat tarkastavat vuosittain emo ja tytäryhtiöiden kirjanpidon ja hallinnon. Sisäisen kontrollin asettamat vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa. Liiketoimintaa ja varainhoitoa seurataan edellä kuvattujen raportointijärjestelmien avulla. Aina Group Oyj:ssä on konsernin sekä emoyhtiön että tytäryhtiöiden taloutta koskeva raportointijärjestelmä. Sen avulla seurataan myös konsernin ja eri yhtiöiden toimintasuunnitelmien toteutumista. Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Aina Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat antavat hallitukselle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat, koko konsernia koskevat kirjalliset tilintarkastusraportit sekä juoksevat yhtiökohtaiset raportit konsernin talousjohdolle ja yhtiöiden johtajille. Tilintarkastajat tapaavat hallituksen ja konsernin liiketoiminta alueiden johdon kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajat tapaavat talousjohdon vähintään neljä kertaa vuodessa. RISKIENHALLINTA Riskienhallinta on osa konsernin normaalia suunnittelu, toiminta ja seurantaprosessia, josta raportoidaan hallitukselle. Riskienhallinnalla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaa uhkaavat riskit tunnistetaan sekä arvioidaan, niitä seurataan ja niihin vaikutetaan. SISÄINEN TARKASTUS Aina Group konsernin sisäisestä tarkastuksesta on tehty palvelusopimus yhtiön tilintarkastusta hoitavan KPMG Oy:n kanssa. HALLITUKSEN JÄSENIEN PALKKIOT Vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenien palkkioiksi: puheenjohtajan kuukausipalkkio euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio euroa, muiden jäsenten kuukausipalkkio euroa ja kokouspalkkio 400 euroa. Hallituksen jäsenille vuonna 2010 maksettujen palkkioiden yhteismäärä oli euroa. TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN KONSERNIJOHDON PALKITSEMINEN Aina Group Oyj:n toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinnalle maksetun palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä vuonna 2010 oli euroa. Toimitusjohtaja Nevanlinnalla on lisäksi yhtiön kustantama yksilöllinen eläkevakuutussopimus, jonka vuotuinen maksu on euroa. Toimitusjohtajan sopimus päättyy ilman irtisanomista hänen saavuttaessaan 65 vuoden eläkeiän. Hänellä on kuitenkin oikeus jäädä eläkkeelle täytettyään 62 vuotta. Konsernin johtoryhmän muille jäsenille (5 henkilöä) vuonna 2010 maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä oli euroa. Toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palkoista ja palkitsemisjärjestelmästä päättää Aina Group Oyj:n hallitus. OSAKEOMISTUS Aina Group Oyj:n hallituksen ja konsernijohdon jäsenten omistamien osakkeiden määrät (kpl): Osakkeet A sarja K sarja Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja 50 Muut konsernijohdon jäsenet Aina Groupin vuosikertomus 2010

17 TILINTARKASTUS Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan kuluvalle tilikaudelle kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heille yhteinen varamies. Kaikkien tilintarkastajiksi valittavien tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy, KHT yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jorma Nurkkala. Vuonna 2010 maksettiin palkkioita Aina Group konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta yhteensä euroa. TIEDOTTAMINEN Aina Group Oyj julkaisee kaikki tiedotteensa mukaan lukien osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset internet sivuillansa Julkistettavan informaation tarkoituksena on antaa kokonaiskuva konsernin toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. YHTIÖJÄRJESTYS Kaupparekisteriin merkitty Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestys on nähtävissä internet sivuilla OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Aina Group Oyj:n osakkeet ovat arvo osuusjärjestelmässä. Osakkeet A sarja K sarja ISIN koodi FI FI Osakkeiden kokonaismäärä Tiedot suurimmista osakkeenomistajista päivitetään internetsivuille vähintään kaksi kertaa vuodessa. 17 Aina Groupin vuosikertomus 2010

18 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiön osakkeista on K osakkeita enintään kappaletta ja A osakkeita enintään kappaletta kuitenkin siten, että osakkeita ei yhteensä voi olla enempää kuin kappaletta. Jokainen A osake antaa yhtiökokouksessa yhden äänen ja jokainen K osake 20 ääntä. A osakkeella ja K osakkeella on samanlainen oikeus osinkoon. Vuoden 2010 lopussa osakkeita oli yhteensä kappaletta, joista A osakkeita oli ja K osakkeita Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osake pääoma oli euroa. K osake voidaan muuntaa A osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta hallituksen päätöksellä. Muuntamista koskeva vaatimus on toimitettava yhtiölle kirjallisesti. A osaketta ei voida muuntaa K osakkeeksi. Kaikki yhtiön aiemmat L osakkeet on muunnettu A osakkeiksi Yhtiön aikaisempi nimi oli HPO yhtymä Oyj, joka ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten mukaan muutettiin Aina Group Oyj:ksi Vanhat osakekirjat ovat nimellä Hämeen Puhelin Oy. ARVO OSUUSJÄRJESTELMÄ Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo osuusjärjestelmään. Arvoosuusjärjestelmä on elektroninen osakkeiden rekisteri ja käsittelyjärjestelmä. Arvo osuusjärjestelmään kuuluvien yhtiön osakkeenomistajien tulee avata arvo osuustili jossakin tilinhoitajayhteisössä (esim. omassa pankissa). Paperiset osakekirjat luovutetaan vaihdon yhteydessä pankille ja osakeomistukset kirjataan arvo osuustilille. Arvoosuusrekisterin pitäjä toimittaa tilinhaltijalle tili ilmoitukset tehdyistä kirjauksista. Arvo osuustilien haltijat saavat myös vuosi ilmoituksen aina kalenterivuoden päätyttyä. Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämä yhtiön omistajaluettelo on julkinen. Lisätietoja osakkeen vaihdosta arvo osuudeksi saa omasta pankista ja arvo osuusjärjestelmään liittymisen pääjärjestäjän Nordea Pankin Hämeenlinnan konttorista, puh sekä internet sivulta OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli vuoden 2010 lopussa arvo osuusjärjestelmään merkittyä osakkeenomistajaa. Osakkeista oli vaihdettu arvo osuuksiksi 95,1 %. Arvo osuuksiksi vaihtamattomia osakkeita oli A sarjan yhteistilillä kappaletta ja K sarjan yhteistilillä 9 kappaletta. YHTIÖN OMAT OSAKKEET Yhtiöllä ei ole omistuksessaan omia osakkeita. VALTUUTUKSET Hallituksella ei ole käyttämättömiä valtuutuksia osakepääoman korotukseen, vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen tai optio oikeuksien antamiseen. Yhtiöllä ei ole optio ohjelmia. OSAKEVAIHTO Listaamattomiin osakkeisiin erikoistunut Privanet Pankkiiriliike Oy (www.privanet.fi) välittää yhtiön osakkeita. Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki ja Janakkalan Osuuspankki ovat tehneet Privanetin kanssa sopimuksen palvelusta, jossa Aina Group Oyj:n osakkeenomistaja voi myydä osakkeensa asioimalla kyseisen paikallisen pankin varainhoitoyksikössä. OMISTUSJAKAUMA SUURUUSLUOKITTAIN Omistajia Arvoosuusmäärä Äänimäärä kpl % kpl % kpl % , , , , , , , , , , , ,12 Yhteensä , , ,04 Osakkeita vaihtamatta , ,96 Osakkeita yhteensä ,00 Kadonneen osakekirjan kuolettamismenettelystä saa ohjeita yhtiöstä. 18 Aina Groupin vuosikertomus 2010

19 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT ÄÄNIMÄÄRÄN MUKAAN Osakas A K Yhteensä % äänimäärästä 1 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke Fennia ,35 2 Hämeenlinnan kaupunki ,13 3 Heikkilä Jaakko ,07 4 Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki ,88 5 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,01 6 Kajanto Arto ,48 7 Vanain Oy ,41 8 Lammin Säästöpankki ,23 9 Väinö ja Hilkka Kiltin säätiö ,19 10 Janakkalan Osuuspankki ,19 11 Karisto Oy ,05 12 Kultakeskus Oy ,64 13 Sipilä Kalle ,64 14 Pastinum Oy ,55 15 Karisto Onni Sakari ,53 16 Kariston säätiö ,40 17 Hämeenlinnan Osuusmeijeri ,39 18 Olga ja Vilho Linnamon säätiö ,35 19 Heikkilä Anneli ,32 20 Hämeenlinnan suomalaisuuden säätiö ,29 Ääniä yhtiössä yhteensä SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEMÄÄRÄN MUKAAN Osakas A K Yhteensä % osakkeista 1 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke Fennia ,89 2 Hämeenlinnan kaupunki ,06 3 Rautanen Timo ,00 4 Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki ,33 5 Heikkilä Jaakko ,62 6 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,49 7 Lammin Säästöpankki ,03 8 Väinö ja Hilkka Kiltin säätiö ,94 9 Pastinum Oy ,89 10 Puotila Matti ,86 11 Tosira Oy ,81 12 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,72 13 Kajanto Arto ,64 14 Valtionkonttori/Suomi ,61 15 Janakkalan Osuuspankki ,61 16 Vanain Oy ,60 17 Heikkilä Anneli ,57 18 Tuores Juha ,56 19 Wahlström Mikael ,54 20 Sipilä Kalle ,48 Osakkeita yhtiössä yhteensä Aina Groupin vuosikertomus 2010

20 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Aina Group on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta aluetta: media ja ICT. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Bruttokansantuote kasvoi 3,1 % vuonna 2010 ja kotitalouksien reaalitulot kasvoivat keskimäärin 2,9 %. Vuoden 2010 työttömyysaste oli 8,4 %, kun se vuonna 2009 oli 8,2 %. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n mukaan vuonna 2010 ICT alalla nähtiin hienoja kehitys ja strategiahankkeita samaan aikaan, kun taantuma kuritti toimialan yrityksiä. Ennakkotietojen mukaan koko alan yhteenlaskettu liikevaihto polki paikallaan tai osittain jopa hieman laski. Taantuma tuntuu ICT alalla yleensä hieman jälkijättöisesti, ja niin näyttää käyneen tälläkin kertaa. Alan kilpailu oli edellisvuosien tapaan kiivasta. TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaisesti sanomalehtimainontaan käytettiin maassamme 485,6 miljoonaa euroa vuonna 2010, mikä on 2,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaupunki ja noutopistelehdissä mainonta kasvoi 8,1 % 73,1 miljoonaan euroon. Sanomalehtien osuus mediamainonnasta oli 36,1 % ja kaupunki ja noutopistelehtien puolestaan 5,4 %. Kaiken kaikkiaan mediamainontaan käytettiin Suomessa viime vuonna yhteensä 1 346,9 milj. euroa, mikä on 4,8 % enemmän kuin vuonna Painettujen medioiden osuus mediamainonnasta oli yhteensä 58 %, sähköisen osuus oli puolestaan 39,1 %. Painettujen sanomalehtien levikit ovat hieman laskeneet. Verkkolehtiä kehitetään ja paikalliset uutiset ovat siirtymässä ns. maksulliselle puolelle, kuten Hämeen Sanomissa Sanomalehtien lukija ja asiakaskontaktien määrä on säilynyt lähes edellisen vuoden tasolla. Hämeen Sanomat jopa kasvatti printtilehden lukijamäärää. OLEELLISET TAPAHTUMAT JA RAKENNEJÄRJSTELYT Tammikuussa AinaCom Oy ja TDC Oy tekivät sopimuksen laajaalaisesta verkkoyhteistyöstä. AinaCom myi TDC:lle pääkaupunkiseudun kiinteän televerkon ja siihen liittyvät merkittävä asiakkuudet. Samalla yritykset tekivät pitkäaikaisen palvelusopimuksen verkkopalveluista. Helmikuussa Hämeen Sanomat Oy:n omistama Ilves Jakelu Oy osti Forssan Kirjapaino Oy:ltä 20 %:n omistusosuuden Jakelukulma Oy:stä, joka käynnisti elokuussa sanomalehtien varhaisjakelun Forssan seudulla. Kesäkuussa Aina Group konsernin hallinnossa ja ICTliiketoiminnassa AinaCom Oy:ssä käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut koskien 60 työntekijän vähentämistä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvottelut päätettiin elokuun alussa ja työnantaja päätyi 56 vakituisen työpaikan vähentämiseen. Elokuussa AinaCom Oy:n organisaatio uudistettiin ja toiminta jaettiin yrityspalveluihin sekä kuluttaja ja verkko operaattoripalveluihin. Elokuun lopussa AinaCom Oy myi verkonsuunnittelun ja ktvverkon asennustoiminnan Empower Oy:lle ja teki sen kanssa palvelusopimuksen. Lokakuussa AinaCom Oy toi ensimmäisenä operaattorina Euroopassa markkinoille mahdollisuuden, jossa yritysasiakas voi valita mobiilivaihdepalveluunsa kaksi matkapuhelinverkkoa, DNA:n tai TeliaSoneran käyttäjäkohtaisesti. Lokakuussa AinaCom Oy myi BookIT Finland Oy:n osakekannan Bookit Oy Ajanvarauspalvelulle. AinaCom jatkaa Bookit palvelujen myyntiä jälleenmyyntisopimuksen pohjalta. Marraskuussa AinaCom Oy osti Isoworks Oy:ltä Avayapuhelinvaihteiden liiketoiminnan. Joulukuussa Aina Group Oyj:n toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna valittiin vuoden vaikuttajaksi Management Eventsin VaikuttajaForum Telecom tilaisuudessa. Joulukuussa Hämeen Sanomat ja Ylen Radio Häme sopivat järjestävänsä yhdessä kevään eduskuntavaaleihin liittyen paikallisen vaalitulosillan ja avoimet vaalipaneelit. TOIMINNAN KEHITTYMINEN VUONNA 2010 Konserni Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 86,0 milj. euroa (98,8 milj. euroa vuonna 2009), liiketulos 3,9 milj. euroa ( 0,3 milj. euroa), tulos ennen veroja 3,4 milj. euroa ( 0,4 milj. euroa) ja tilikauden tulos 3,2 milj. euroa ( 0,4 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 55,2 milj. euroa (64,2 milj. euroa), oma pääoma 22,6 milj. euroa (21,7 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 46,5 % (39,1 %). Konsernin liikevaihto laski 13,0 %. Liikevaihdon laskuun ICTliiketoiminnassa vaikutti muille teleoperaattoreille myytävän liikenteen väheneminen sekä pääkaupunkiseudun verkon ja siihen liittyvien merkittävien asiakkuuksien myyminen. Liikevaihtoon vaikutti kasvattavasti medialiiketoiminnan kohentuminen. Tilivuoden liiketulos nousi nollatasosta 3,9 milj. euroon, joka johtui suurelta osin edellä mainitusta pääkaupunkiseudunverkon myymisestä. On kuitenkin todettava, että vaikka myyntivoitto nosti liikevoittoa, vaikutti se operatiiviseen tulokseen pienentävästi. Tilivuoden aikana tehdyt säästötoimenpiteet ja niistä merkittävimpänä ICT liiketoiminnan henkilöstön määrän pienentäminen, vaikuttivat tulokseen vasta loppuvuodesta. 20 Aina Groupin vuosikertomus 2010

21 Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: (IFRS) (IFRS) (IFRS) Liikevaihto, milj ,8 105,3 Liikevoitto/ tappio, milj. 3,9 0,3 3,4 Liikevoitto/ tappio % liikevaihdosta 4,5 0,3 3,2 Oman pääoman tuotto, % 14,5 1,6 14,4 Omavaraisuusaste, % 46,5 39,1 38,8 Taseen loppusumma, milj. 55,2 64,2 72 Gearing, % 8,9 7,7 12,3 Aina Group konsernin rahoitusasema ja likviditeetti säilyivät edellisvuoden tasolla. Konsernilla ei ole ulkopuolisilta tahoilta otettuja pääomalainoja. Aina Group Oyj on antanut 10,0 milj. euroa oman pääoman ehtoista lainaa Aina Oy:lle. Laina aika alkoi ja päättyy Lainan korko on valtiovarainministeriön kulloinkin vahvistama peruskorkoa vastaava vuotuinen korko. Lainan pääoma ja korko maksetaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Jos korkoa ei voida maksaa, se siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. Lainalle on kertynyt maksamatonta korkoa 1,7 milj. euroa. Lainanantaja voi koska tahansa jälkeen ennen lainan takaisinmaksua, kuitenkin viimeistään , vaihtaa osuutensa tämän lainan pääomasta kokonaan tai osittain lainanottajan osakkeisiin. Lisäksi Aina Group Oyj:llä on lainasaaminen Ainatel Oy:ltä 47,0 milj. euroa, joka on koron osalta erityisehtoinen. Lainan korko on 12 kk:n euribor lisättynä 1,2 prosenttiyksikön marginaalilla. Lainalle maksetaan korkoa siltä osin kun velallisen ja sen tytäryhtiöiden muodostamalla Ainatel alakonsernilla on vapaata omaa pääomaa viimeksi päättyneen tilikauden konsernitaseen mukaan. Kertynyt kirjaamaton korkosaaminen on 7,8 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminta Aina Group konsernin medialiiketoimintaan kuuluvat yhtiöt vuonna 2010 olivat Hämeen Sanomat Oy, sen tytäryhtiöt Ilves Jakelu Oy ja Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy sekä osakkuusyhtiöt Hämeen Lehtipaino Oy ja Jakelukulma Oy, joissa molemmissa omistusosuus on 20 %. Hämeen Sanomat Oy:n tytäryhtiöt Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy, Hämeenlinnan Viikkouutiset Oy ja Radio Janne Oy sulautuivat emoyhtiöönsä Medialiiketoiminnan tilivuoden 2010 liikevaihto oli 18,0 milj. euroa (17,4 milj. euroa vuonna 2009). Tilivuoden aikana mediamyynnin lasku pysähtyi ja kääntyi vuoden loppua kohden kasvuun. Jo edellisenä vuonna aloitettu kulujen sopeutus jatkui vuoden 2010 ajan. ICT liiketoiminta Aina Group konsernin ICT liiketoimintaan kuuluvat yhtiöt vuonna 2010 olivat Aina Oy, Ainatel Oy, AinaCom Oy ja Omnivest Oy. Merkittävin liiketoimintaa harjoittava yhtiö on AinaCom Oy. Konsernirakenteen selkeyttämiseksi AinaCom Helsinki Oy, AinaCom Partners Oy ja AinaCom Turku Oy sulautettiin emoyhtiöönsä AinaCom Oy:öön vuoden 2010 aikana. ICT liiketoiminnan tilivuoden 2010 liikevaihto oli yhteensä 68,1 milj. euroa (81,5 milj. euroa vuonna 2009). ICT liiketoiminnan liikevaihtoa pienensi muille teleoperaattoreille myytävän liikenteen väheneminen sekä pääkaupunkiseudun verkon ja siihen liittyvien merkittävien asiakkuuksien myyminen. Muut yhtiöt Aina Group Oyj on konsernin emoyhtiö, jonne on keskitetty konsernin talous ja rahoitustoiminta, henkilöstöhallinto sekä konsernihallinto ja viestintä. Emoyhtiön liikevaihto, joka on pääosin konsernin sisäistä, oli 2,6 milj. euroa (2,3 milj. euroa vuonna 2009). Omnivest Oy:n tilivuoden 2010 liikevaihto oli 0,2 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Omnivest Oy myi pääkaupunkiseudun kiinteän televerkon emoyhtiölleen AinaCom Oy:lle. Omnivest Oy:n liiketoiminnaksi jäi verkon myynnin jälkeen sijoitustoiminta. INVESTOINNIT JA KEHITYSTOIMINTA Konsernitilinpäätöksen mukaiset kuluvan käyttöomaisuuden kokonaisinvestoinnit vuonna 2010 olivat 3,1 milj. euroa (edellisenä vuonna 4,6 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin televerkkoihin, ohjelmistokehitykseen sekä mobiililiiketoiminnan kehittämiseen. Kehitystoimintaan käytettiin 1,8 milj. euroa (edellisenä vuonna 2,2 milj. euroa). HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 418 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna (edellisenä vuonna 451). Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: Keskimääräinen lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. 19,0 18,4 20,9 HALLINTO JA JOHTO Aina Group Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 5 7 jäsentä ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Tapio Hintikka, varapuheenjohtajana Matti Puotila sekä jäseninä Panu Ala Nikkola, Matti Carpén ja Olli Liusjärvi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 21 Aina Groupin vuosikertomus 2010

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta kehittyy positiivisesti

ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta kehittyy positiivisesti 1(5) Hallinto ja viestintä Katri 222222222222222222 Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010 ICT-yritysliiketoiminnassa keskitymme asiakkaisiin virtuaalioperaattorina Medialiiketoiminta

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TIEDOTE 15.11.2010. Koko vuodelle tulossa positiivinen liiketulos yrityskaupan ansiosta

TIEDOTE 15.11.2010. Koko vuodelle tulossa positiivinen liiketulos yrityskaupan ansiosta 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2010 Koko vuodelle tulossa positiivinen liiketulos yrityskaupan ansiosta Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 76.888.019 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 51.767.375 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2009

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2009 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2009 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 25,1 milj. euroa (vuonna 2008 vastaavalla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2008

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2008 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2008 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 51,9 milj. euroa (vuonna 2007 vastaavalla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Liiketulos nousi positiiviseksi Lähes mobiililiittymää, maan 4. suurin operaattori

Liiketulos nousi positiiviseksi Lähes mobiililiittymää, maan 4. suurin operaattori 1(5) Hallinto ja viestintä Katri 222222222222222222 Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2009 Liiketulos nousi positiiviseksi Lähes 100 000 mobiililiittymää, maan 4. suurin operaattori Konserni

Lisätiedot

Koko vuodelle ennakoidaan lievästi positiivista liiketulosta

Koko vuodelle ennakoidaan lievästi positiivista liiketulosta 1(5) Hallinto ja viestintä Katri 222222222222222222 Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009 Koko vuodelle ennakoidaan lievästi positiivista liiketulosta Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE (9) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä

TIEDOTE AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE (9) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä 1 (9) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 Liiketulos 3,9 milj. euroa Osinkoehdotus 45 euroa osakkeelta Konserni Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 86,0 milj. euroa

Lisätiedot

Aina Group on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT.

Aina Group on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. 1 (9) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 Aina Group on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Toiminnan kehittyminen vuonna 2007

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 TIEDOTE 1(9) 29.3.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 Aina Group on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa; media, tietoliikenne ja tietotekniikka.

Lisätiedot

Aina Group -konserni

Aina Group -konserni Aina Group -konserni Suomalainen AINA GROUP ICT Aina Group konserni on yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 Konserni Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamisja arvostusperiaatteita

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2008

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2008 TIEDOTE 1(6) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2008 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 77,5 milj. euroa (vuonna 2007 vastaavalla

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2006 TIEDOTE 1(6) 22.5.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 20.713.670 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006

AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006 1 (9) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006 Aina Group on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Toiminnan kehittyminen vuonna 2006

Lisätiedot

Rotarian Leadership Academy 15.2.2007. Katri Pietilä Aina Group Oyj

Rotarian Leadership Academy 15.2.2007. Katri Pietilä Aina Group Oyj Rotarian Leadership Academy 15.2.2007 Katri Pietilä Aina Group Oyj 13.2.2007 1 Katri Pietilä Yo Kaurialan lukio 1979 KTM HKKK 1985 Yhdyspankki/Merita-konserni 1985 1994: rahoitusneuvottelija, yritysasiamies,

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS).

Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). 14.3.2016 1 (7) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 44,8

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Keskeisimmät tiedotteet 2011 5 Avainluvut graafisesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Medialiiketoiminta 9 ICT-liiketoiminta

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi C 1 (7) 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta yhtiökokouksen päätöksellä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 1 (7) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE) Toimiala... 2 Visio, strategia ja tavoitteet... 2 Arvot... 2 Yhtiön arvot

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Konsernissa jatkavien liiketoimintojen liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä paranevan edellisvuodesta.

Konsernissa jatkavien liiketoimintojen liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä paranevan edellisvuodesta. TIEDOTE 11.8.2014 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2014 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30,2 (vuonna 2013 vastaavalla ajanjaksolla 33,0 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS).

Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). 13.3.2017 1 (7) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 40,1

Lisätiedot

Sisältö. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [2]

Sisältö. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [2] AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö 3 4 5 6 8 9 10 12 14 15 18 20 24 25 26 27 28 47 48 49 50 57 58 59 60 61 62 63 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne Keskeisimmät tiedotteet 2008 Avainluvut graafi

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) (Y-tunnus 0967828-0) Varsinainen yhtiökokous 20.3.2014

Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) (Y-tunnus 0967828-0) Varsinainen yhtiökokous 20.3.2014 Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 18.00 19:00 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2, 00100

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö AINA GROUP LYHYESTI, YHTIÖRAKENNE KESKEISIMMÄT TIEDOTTEET 2007 AVAINLUVUT GRAAFISESTI HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS STRATEGIA ARVOT MEDIALIIKETOIMINTA

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki.

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki. 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 18.00 19.17 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 25.4.2013 klo 14.00 Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot