Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3"

Transkriptio

1 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 10/2006 Kokousaika kello Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestys Vuoden 2007 yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston 4 kokousaikataulu 164 Yhtymähallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen ja 4 nähtävänä pitäminen vuonna Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja viranhaltijoiden 5 päätöspöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna Valtuutettujen aloitteet Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma Koron suorittaminen jäsenkuntien peruspääomaosuuksille Viivästyskorko vuonna Kiireellisen avosairaanhoidon ja hammashoidon 11 kustannusten laskuttaminen potilaan kotikunnalta (KTL 22 ) 171 Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavan ulko- 12 kuntalaisen potilaan kiireellisen hoidon kustannusten laskuttaminen potilaan kotikunnalta (KTL 22 )

2 2 172 Maksusitoumushinnat vuonna Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus vuonna Työterveyshuollon palveluista perittävät maksut alkaen 175 Toiminnan ja talouden toteutuma tammi-lokakuu Kuntayhtymän johtosäännön uudistaminen Nimikemuutokset Sairaankuljetussopimusten hyväksyminen ajalle Eläinlääkintähuollon johtosäännön kumoaminen Ruokapalvelun uudelleenorganisointi / liikelaitos Taloussuunnitelmaan vuodelle 2007 on esitetty 27 perustettavaksi seuraavat uudet virat ja toimet 182 Virkojen ja toimien lakkauttaminen v Laboratoriopalveluiden järjestäminen alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden 29 mukainen hankehakemus vuosille Yhteispäivystyksen sopimuksen valmistelutilanne Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Virkamiesten päätökset Muut asiat 39

3 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS ESITYSLISTA - PÖYTÄKIRJA NRO 10/2006 Aika kello Paikka Saapuvilla Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Yhtymähallituksen puheenjohtaja Oksanen Maija, varapuheenjohtaja Laaksonen Katriina, jäsenet Häppölä Anna-Kaisa, Ventola Kari, Koskela Heikki, Ranne Jari, Hämäläinen Matti, Vuorinen Sylvi ja sekä varajäsen Tarvainen Riitta Lisäksi läsnä olivat valtuuston puheenjohtaja Rissanen Maire, johtava ylilääkäri Marina Erhola, talousjohtaja Rauno Lehtonen ja kehittämispäällikkö Leena Thure Poissa Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Niemi Raija, Vanhatalo Jyrki ja Uotila Merja Maija Oksanen Rauno Lehtonen Kokouksen aluksi Leena Thure esitteli hallintosääntöä hallitukselle. 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen VA. TJ Yhtymähallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 161 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yhtymähallituksen pöytäkirjat vuonna 2006 tarkastetaan kokouksen jälkeisenä perjantaina kuntayhtymän kirjaamossa klo Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymähallituksen jäsentä. VA. TJ Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastuksen.

4 4 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Katriina Laaksonen ja Riitta Tarvainen. 162 Asioiden käsittelyjärjestys VA. TJ Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 163 Vuoden 2007 yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokousaikataulu Vuonna 2007 yhtymähallituksen kokoukset on suunniteltu pidettäväksi seuraavasti: Yhtymähallituksen kokoukset pidetään klo alkaen. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Liitteenä nro 1 on kokousaikataulu. Yhtymävaltuuston kokoukset on suunniteltu pidettäväksi tiistaina tiistaina TJ Yhtymähallitus päättää hyväksyä em. kokousaikataulun vuodelle Lisäksi yhtymähallitus päätti, että pidetään ja yhtymähallituksen seminaari.

5 5 164 Yhtymähallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna 2007 Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. TJ Yhtymähallitus päättää, että yhtymähallituksen pöytäkirjat vuonna 2007 tarkastetaan kokouksen jälkeisenä perjantaina kuntayhtymän kirjaamossa klo ja että tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä tarkastusta seuraavana keskiviikkona klo kuntayhtymän kirjaamossa, Viipurintie 1-3, B-rakennus, I kerros Lisäksi yhtymähallitus päätti, että jatkossa ei tarvitse lähettää yhtymähallituksen pöytäkirjaa jäsenille, koska pöytäkirja julkaistaan kuntayhtymän kotisivuilla. 165 Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna 2007 TJ Yhtymähallitus päättää, että yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävinä Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä asianomaisen viranhaltijan toimistossa keskiviikkoisin tai jos se ei ole työpäivä, sitä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä klo niin, että nähtävänä pidetään aina edellisen viikon aikana tehdyt päätökset. 166 Valtuutettujen aloitteet Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 2 :n mukaan: Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

6 6 Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään yhtymähallituksen valmisteltavaksi. Yhtymävaltuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Yhtymähallituksen on vuosittain elokuun loppuun mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja yhtymähallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita yhtymävaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Yhtymävaltuusto voi todeta, mikä aloitteista on käsitelty loppuun. TJ Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tiedoksi saatetuksi, ettei edellä mainittuja aloitteita ole tehty. 167 Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma Yhtymähallitus Kuntayhtymän hallitus ja johtoryhmä käsittelivät talousarvioseminaarissa talousarvion 2007 laadinnan perusteita. Seminaarista laadittu muistio on liitteenä nro 10. Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat nykyiset menot kustannuskehityksellä korjattuina. Palkkamenot tarkistetaan sopimusten mukaisilla korotuksilla, muihin menoihin oletetaan lähtökohtaisesti 3 % kasvu voimaantullut hoitotakuulainsäädäntö velvoitti terveyskeskuksia järjestämään useita palveluja tiettyjen enimmäisaikarajojen puitteissa. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä hoitotakuu ei tällä hetkellä ole kaikilta osin lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Ongelmakohtia ovat olleet jo pidempään yhteyden saaminen terveyskeskuksiin, hoidon tarpeen arviointi sekä suun terveydenhuollon järjestäminen. Kuntayhtymässä on valmisteltu kevään 2007 aikana kehittämisohjelmaa vuosille Ohjelman ensimmäinen luonnos tulee yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston käsittelyyn Ohjelma sisältää henkilöstösuunnitelman

7 7 Vuonna 2007 kuntayhtymän toimintaan on tulossa merkittäviä muutoksia. Taloudellisesti merkittävin on yhteispäivystyksen käyttöönotto alkaen. Kustannusvaikutukset täsmentyvät syksyn aikana mm. ostopalvelujen kilpailuttamisen myötä, mutta tässä vaiheessa nettomenojen lisäykseksi on arvioitu n. 1 milj. euroa. Tätä nousua ei voida kattaa kuntayhtymän sisältä, vaan se edellyttää jäsenkunnilta lisäpanostusta. Terveyskeskuksen ja Hämeenlinnan ruokapalvelujen yhdistyminen sinänsä ei vaikuta ruokapalvelun kustannuksiin, mutta terveyskeskuksen keittiön siirtyminen Keinusaareen lisää kustannuspaineita vuokra- ja kuljetuskustannusten kautta. Apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistymisen on laskettu olevan kuntayhtymälle kustannuksiltaan neutraali. Sairaankuljetuksesta on edelleen olemassa vain väliaikaiset sopimukset, kunnes markkinatuomioistuin on saanut käsiteltyä hankintapäätöksestä tehdyn valituksen. Väliaikainen sopimus on osoittautunut ennakoitua kalliimmaksi, kuntayhtymän menot uhkaavat ylittyä kuluvana vuonna n eurolla. Mikäli lopullinen sopimus jatkuu samoilla periaatteilla, on määrärahoja tarkistettava. Kuntayhtymän vuoden 2007 yleistavoitteiksi esitetään seuraavia: 1) Kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien vuorovaikutuksen edelleen syventäminen sekä seudun palvelurakennetyöhön osallistuminen 2) Johtamisjärjestelmän ja erityisesti toiminnan seuranta- ja raportointijärjestelmän parantaminen 3) Palveluosastoja ja koko kuntayhtymää koskevan kehittämisohjelman toimeenpano 4) Avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottotoiminnan saattaminen hoitotakuun edellyttämälle tasolle 5) Lasten ja nuorten terveyden edistäminen ja mielenterveysongelmien varhaisen havainnoinnin parantaminen 6) Yhteispäivystysyksikön käynnistyminen 7) Vanhusten kotiin tuotettavien palvelujen edelleen kehittäminen yhdessä kuntien perusturvan kanssa sekä joustavan ja tehok-kaan terveyskeskustasoisen sairaalahoidon edelleen kehittämi-nen 8) Tila- ja toimintasuunnittelun yhteen nivominen ja pitkän tähtäimen tilasuunnitelma Talousarvioon 2007 esitetään seuraavia uusia vakansseja: neljä sairaanhoitajaa ympäristökuntiin osana laboratorioratkaisua lääkäri, Hämeenlinnan kotisairaanhoitohoito sairaanhoitaja muistipoliklinikka psykiatrinen sairaanhoitaja, seudullinen Ankkuri-projekti

8 8 kuusi sairaanhoitajaa, Hämeenlinnan avosairaanhoito kaksi terveydenhoitajaa, Hämeenlinnan koulut työfysioterapeutti ja työpsykologi, työterveys kaksi suuhygienistiä kaksi hammaslääkäri neljä hammashoitajaa Perusteet uusille vakansseille on esitetty tarkemmin liitteessä xx. Mielenterveystyön kehittämiseen liittyvät lisäresursointi tarpeet esitetään vuoden 2008 budjettiin. Toiminnallisista muutoksista ja uusista vakansseista aiheutuva menojen kasvu huomioiden kuntayhtymän nettomenojen kasvu vuodelle 2007 on n. 5 % Keittiöltä vapautuvan A-rakennuksen tulevaa käyttöä ei vielä ole ratkaistu eikä muutostöistä ole kustannusarviota. Kustannusarvio ja töiden rahoitus tuodaan päätettäväksi syksyn aikana. VA. TJ Yhtymähallitus päättää 1. hyväksyä em. perusteet palveluosastojen talousarviovalmistelun pohjaksi 2. pyytää jäsenkunnilta niiden kannanotot esitetyistä painopisteitä ja uusista vakansseista mennessä Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen Yhtymähallitus Palveluosastot ovat jättäneet budjettiesityksensä. Esitykset on käyty palveluosastoittain läpi yhdessä osastojen johdon, johtavan ylilääkärin ja va. talousjohtajan kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitetty tiedossa oleviin toiminnallisiin muutoksiin ja niiden vaikutukseen määrärahoihin. Myös tuloarviot ja niiden perusteet on käyty yksityiskohtaisesti läpi. Budjetin laadintaan liittyy useampia ongelmakohtia, josta tarvitaan periaatteellista kananottoa ennen kuin lopullinen budjettiesitys voidaan jättää. Näitä kysymyksiä ovat: 1. Yhteispäivystyksen toiminnan laajuus

9 9 Sairaanhoitopiirin laskelman mukaan Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän osuus varsinaisesta päivystyksestä on euroa ja tarkkailuosaston menoista euroa. Lisäksi kuntayhtymän menoksi tulee tammi-maaliskuussa 2007 vielä omana toimintana hoidettava päivystys. Kokonaisuudessaan terveyskeskukselle kohdistuvat päivystystoiminnan menot nousevat noin miljoonalla eurolla. Mikäli tämä nousu asetetaan rinnakkain terveyskeskuksen perustoiminnan kehittämisen kanssa, on valintana oltava yhteispäivystyksen kustannusten merkittävä supistaminen. 2. Kotisairaanhoidon potilaiden omavastuu lääke- ja hoitotarvikkeista Kotona hoidetaan entistä vaativampia potilaita, mikä onkin järkevää sekä hoitoketjun toimivuuden että potilaiden hyvinvoinnin kannalta Hoitotarvike- ja lääkekulut ovat kuitenkin nousseet voimakkaasti. Vuoden 2005 koko vuoden käyttö oli n euroa, kuluvana vuonna jo tammi-kesäkuun käyttö oli euroa. Kasvua pyritään hillitsemään tarkentamalla hoidon ohjeistusta ja käytettävien lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden valikoimaa, mutta tämä ei riitä. Asiakkaiden omavastuuta ja itse maksettavien lääkkeiden ja tarvikkeiden osuutta on lisättävä. 3. Esitettyjen uusien vakanssien perustaminen Esitetyistä vakansseista on priorisoitava ne, joissa toiminta ei tällä hetkellä ole lainsäädännön edellyttämällä tasolla. On myös huomioitava vakanssien perustamiseen vaikuttavat muut ratkaisut, esimerkiksi näytteenottotoiminnan organisointi. JYL / VA. TJ Yhtymähallitus keskustelee budjettiesityksestä ja päättää jatkovalmistelun linjauksista. yhtymähallitus päätti yksimielisesti 1. merkitä tiedoksi talousarvion tämänhetkisen valmistelutilanteen, 2. hyväksyä talousarvioesitykseen sisältyvän vakanssipaketin (pöytäkirjan liitteenä 8) ja 3. hyväksyä talousarvioesitykseen sisältyvän esityksen asiakkaiden omavastuun lisäämisestä lainsäädännön sallimissa rajoissa. Lisäksi yhtymähallitus päätti aikaisempaan käsittelyynsä viitaten edellyttää, että yhteispäivystyksen tarkkailuosaston käyttöönoton aikataulutusta ja kustannusten jakoa arvioidaan uudelleen yhteispäivystyksen lopullista sopimusta tehtäessä

10 10 Yhtymähallitus Valmistelija: va. talousjohtaja Rauno Lehtonen Talousarvion 2007 ja taloussuunnitelman laadintaa on jatkettu taloustoimiston toimesta. Liitteenä 9 on kuntien maksuosuustaulukko. VA.TJ Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion 2007 ja taloussuunnitelman tämän hetkisen valmistelun. Merkittiin, että Maire Rissanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Yhtymähallitus Valmistelija: va. talousjohtaja Rauno Lehtonen Liitteenä1 on alustava talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma. VA.TJ Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tämän hetkisen talousarvio 2007 ja taloussuunnitelman valmistelun Yhtymähallitus käydyssä päättäjäryhmän kokouksessa tuli esiin sairaanhoitajan palkkaaminen Ankkuri-hankkeelle alkaen. Sai- raanhoitajaa ei ole huomioitu kuntayhtymän 2007 talousarviossa. Ta- lousarvio on jo valmistelun loppuvaiheessa, joten talousarvion avaaminen uudelleen tällä aikataululla ei pystytä enää tekemän. Tä- ten tähän tarvittava määräraha n euroa tulee kirjattavaksi palkkamenoihin ja tulee ylittämään ko. menokohdan ko. summan verran. Yhteispäivystyksen kustannusten laskenta vuoden 2007 osalta on vielä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa vielä kesken.

11 11 Talousarvion 2007 on yhteispäivystyksen kustannuksiksi lai- tettu euroa. TJ Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen talousarvioesityksen v ja taloussuunnitelman v ja esittää pidettävälle yhtymävaltuustolle niiden hyväksyntää. 168 Koron suorittaminen jäsenkuntien peruspääomaosuuksille voimaan tulleen perussopimuksen 12 :n 5 momentin mukaan: Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän velvollisuudesta suorittaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa. Yhtymävaltuusto päättää myös korkotasosta. Yhtymävaltuusto on viimeksi päättänyt, että Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä ei vuonna 2006 suoriteta korkoa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille. TJ Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä ei vuonna 2007 suoriteta korkoa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille. 169 Viivästyskorko vuonna 2007 Kuntayhtymän voimaan tulleen perussopimuksen 20 :n mukaan maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselle viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentin mukaisesti. Koron suuruudesta päättää yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Korkolain mukaan Suomen Pankki julkaisee ilmoituksen viivästyskoron viitekorosta. Viitekorko vahvistetaan puolivuosittain. Viitekorko on Euroopan Keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaation ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltama korko pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan puoleen prosenttiyksik-

12 12 köön. Käytössä oleva yleinen viivästyskorko on viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. Korkolakia ei sovelleta mm. julkisoikeudellisista perusteista johtuvaan velkasuhteeseen. Kuitenkin yhtymävaltuusto on aikaisempina vuosina päättänyt, että viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti eli noudatettu viivästyskorko on ollut korkolain mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. Näin laskettu viivästyskorko on heinä-joulukuussa ,0 %. TJ Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää vuonna 2007 perittävän viivästyskoron määräksi korkolain 12 :ssä tarkoitetun viitekoron lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. 170 Kiireellisen avosairaanhoidon ja hammashoidon kustannusten laskuttaminen potilaan kotikunnalta (KTL 22 ) TJ Yhtymähallitus päättää, että vieraskuntalaisille annetusta kiireellisestä avosairaanhoidosta ja hammashoidosta laskutetaan potilaan kotikuntaa alkaen seuraavasti: Avosairaanhoito asti 102,40 euroa/käynti Hammashoito 65,80 euroa/käynti 171 Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavan ulkokuntalaisen potilaan kiireellisen hoidon kustannusten laskuttaminen potilaan kotikunnalta (KTL 22 ) Kansanterveyslain 22 kuuluu: Jos terveyskeskuksen sairaansijalla on hoidettavana potilas, joka ei ole terveyskeskusta ylläpitävän kunnan asukas, on sen terveyskeskuksen, jota potilaan asuin- ja kotikunta ylläpitää korvattava potilaan sairaanhoito, jollei muuta ole sovittu. Sama koskee tällaisen kunnan asukkaalle annettua kiireellistä avosairaanhoitoa ja kiireellistä hammashoitoa. Edellä 1 momentissa mainittu korvaus saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Korvauksesta vähennetään hoidosta suoritettu asiakasmaksu ja muut toimintatulot.

13 13 TJ Yhtymähallitus päättää, että terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavasta potilaasta, joka ei ole kuntayhtymän jäsenkunnan asukas, laskutetaan potilaan kotikuntaa vuonna ,50 euroa / hoitopäivä. 172 Maksusitoumushinnat vuonna 2007 TJ Yhtymähallitus päättää että maksusitoumushinnat vuodelle 2007 ovat seuraavat: - terveysneuvonta 54,90 euroa/käynti - kotisairaanhoito 64,20 euroa/käynti - avosairaanhoito 66,00 euroa/käynti - suun terveydenhuolto 68,10 euroa/käynti - erityistyöntekijät 107,20 euroa/käynti Niiden maksusitoumusasiakkaiden osalta, jotka käyvät vain laboratorio- ja röntgentutkimuksissa, peritään ko. maksut Kanta-Hämeen keskussairaalan laboratoriotutkimushinnaston mukaan ja röntgentutkimuksista peritään SV-taksan mukaisesti. 173 Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus vuonna voimaan tulleen perussopimuksen 16 :n mukaan 16 Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus Suoritehinnoittelun perusteena on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen kalenterivuoden loppuun mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta

14 14 perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja siten, että yksikköhintoja korottava muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien. Olennaisen ylijäämän tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huomioon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muutetaan vastaamaan todellisia kustannuksia. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion hyväksymisen yhteydessä suoritteiden hinnoitteluperusteet. Yhtymähallitukselle esitetään liitteessä nro 3 yhtymävaltuuston vahvistettavaksi esitettyjen suoritteiden hinnoitteluperusteiden mukaisesti määritellyt kuntalaskutuksen yksikköhinnat vuodelle TJ Yhtymähallitus päättää vahvistaa liitteen nro 3 mukaiset yksikköhinnat jäsenkuntien laskutuksen perusteeksi vuodelle 2007 ehdolla, että yhtymävaltuusto on suoritteiden hinnoitteluperusteet hyväksynyt. 174 Työterveyshuollon palveluista perittävät maksut alkaen Valmistelijat avoterveydenhuollon ylilääkäri Markku Nurmikari ja osastonhoitaja Taina Heinonen Työterveyshuollon maksuja korotettiin alkaen. Maksujen enimmäismäärää ei ole määritelty lailla tai asetuksella. Terveyskeskusta ylläpitävä kunta tai kuntayhtymä voi itse määrittää maksujen suuruuden terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 8 :n mukaisesti siten, että maksut ja korvaukset peittävät kunnalle keskimäärin aiheutuvat todelliset kustannukset. Maksuja ehdotetaan tarkistettavaksi seuraavasti: 1. Vuosittain tehtävä toimintasuunnitelman päivittäminen tulee maksulliseksi tuntiperustaisesti. 2. Puhelinkontaktit tulevat maksullisiksi myös lakisääteisessä työterveyshuollossa. 3. Hoitohenkilöstön puhelinkontaktit tulevat maksullisiksi. 4. Työterveyshoitajan ja sairaanhoitajan laajan sairaanhoitokäynnin maksuperuste muutetaan käyntikohtaisesta aikaperusteiseksi.

15 15 5. Ensiapukurssien hintaan määritetään kurssikohtainen minimiveloitus niitä tilanteita varten, jossa kurssin osallistujamäärä on pieni Ehdotus työterveyshuollosta perittäviksi maksuiksi on liitteenä 4. JYL ja TJ Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteessä mainitut työterveyshuollon palveluista perittävät maksut lukien. 175 Toiminnan ja talouden toteutuma tammi-lokakuu 2006 Valmistelija: talousjohtaja Rauno Lehtonen Tammi-lokakuun toteutuma tulisi tasaisen kertymän perusteella olla 83,3 % koko vuoden budjetoiduista kuluista ja tuotoista. Kuntayhtymän kulujen toteutuma oli kirjanpidon mukaan 83,8 % ja tulojen 83,5 %. Menoista puuttuu mm. lokakuun laboratoriolaskut noin euroa ja tuloista maksutuottoja noin euroa se-kä työterveyshuollon maksutuotot syyskuu ja lokakuu. Suurimmat ylityspaineet ovat edelleen hoitotarvikkeissa ja lääkkeissä. Tarkempi erittely talouden ja toiminnan toteutumasta tammilokakuussa 2006 on liitteenä 5. TJ Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden raportin tammi-lokakuulta Kuntayhtymän johtosäännön uudistaminen Yhtymähallitus Kuntayhtymän edellinen laaja johtosäännön uudistus tuli voimaan Tuolloin otettiin käyttöön nykyinen jako palveluosastoihin. Palveluosastojako on toimiva, mutta johtamisjärjestelmä ja esimiessuhteet ovat jossain määrin epäjohdonmukaisia ja kaipaavat selkiyttämistä. Organisaation sisäisen johtamisen virtaviivaistamiseen tähtäävä uudistus on tarpeen riippumatta siitä, mikä muutoksia kuntarakenteessa mahdollisesti tapahtuu. VA TJ Yhtymähallitus päättää käynnistää johtosäännön uudistamistyön. Tavoitteena on saada uusi johtosääntö voimaan alkaen.

16 16 Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen Yhtymähallitus Kuntayhtymässä on siirrytty palveluosastopohjaiseen organisaatioon Johtamisjärjestelmän ja palveluosastojen sisäisten rakenteiden uudistus on johtajavaihdosten myötä jäänyt osittain kesken. Johtosäännön uudistusta on käsitelty johtoryhmässä ja kuntayhtymän yhteistyöryhmässä. Valmistelussa on käytetty apuna eräiden muiden perusterveydenhuollon kuntayhtymien johto- ja hallintosääntöjä sekä Hämeenlinnan kaupungin hallintosääntöä. Valmistelussa on nykyiset kuntayhtymän hallinto- ja johtosääntö yhdistetty yhteen asiakirjaan. Tavoitteena on saada uusi hallinto- ja johtosääntö voi-maan alkaen. Johtosäännön arvoperustaksi voidaan kirjata hallituksen kevään talousarvioseminaarissa työstämät visio Seudullinen perusterveydenhuolto on vahva ja joustava väestön terveyttä ylläpitävä ja edistävä itsenäinen toimija ja yleistavoite Perusterveydenhuollolla on vahva ja uudistunut asema osana Hämeenlinnan seudun terveyspalveluja. Toiminta perustuu näyttöön sekä ennakkoluulottomaan sisäiseen ja ulkoiseen yhteistyöhön. Keskeinen lähtökohta johtosääntöuudistuksen valmistelussa on johtamisjärjestelmän selkiyttäminen siirtymällä yhden johtajan malliin sekä koko kuntayhtymän että palveluosastojen tasolla. Johtavan ylilääkärin /kuntayhtymän johtajan toimenkuvaan tehdään tilaa strategiselle kehittämiselle, palveluosastojen toiminnan kokonaiskehittäminen vastuutetaan selkeämmin osastojen johtajille ja ylihoitajien roolia operatiivisen toiminnan kehittämisessä vahvistetaan. Muita johtosääntöluonnoksen merkittäviä muutoskohtia ovat: kuntayhtymän johtajan kelpoisuusehdot henkilöstön valinta; valtuustossa vain kuntayhtymän johtaja, hallituksessa palveluosastojen johtajat, muut valinnat virka miespäätöksellä hallituksessa esittelijänä kuntayhtymän johtaja sekä talousjohtaja kuntayhtymän johtajan suoria alaisia vain palveluosastojen johtajat kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuksia laajennettu (käytännön asioiden hoito helpottuu) Hallinto- ja johtosääntöluonnos esitellään tarkemmin kokouksessa.

17 17 JYL/VA.TJ Yhtymähallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi. Leena Thure esitteli yhtymähallitukselle hallintosäännön tähän hetkistä valmistelutilannetta. Yhtymähallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi hallintosäännön valmistelutilanteen. Sylvi Vuorinen poistui kokouksesta klo Yhtymähallitus Hallintosäännön valmistelua on jatkettu virkamiestyönä hallituksen käymän keskustelun pohjalta. Merkittävin muutos edelliseen versioon nähden on se, että kuntayhtymän johtajan pätevyysvaatimuksiksi esitetään lääketieteellistä vähintään lisensiaattitasoista tutkintoa, soveltuvaa hallinnon koulutusta sekä riittävää kokemusta terveydenhuollon vaativissa hallinto- ja johtotehtävissä. Muut tehdyt muutokset ovat lähinnä teknisluonteisia ja ne on merkitty luonnokseen kursiivilla. Kuntayhtymän yhteistyöryhmä on käsitellyt luonnosta kokouksessaan ja antanut seuraavan lausunnon: Yhteistyöryhmä Kuntayhtymän johtosäännön uudistaminen Yhteistyöryhmälle jaetaan liitteessä nro 2 hallintosääntöluonnos , johon on vielä tulossa muutoksia. Yhtymähallitus käsitteli ko. luonnosta kokouksessaan Keskustelua käytiin mm. seuraavista kohdista: - hallituksen strategisen roolin korostuminen - virkamiesjohdon tulosvastuun korostaminen - hallituksen tehtävät kohdat 7 ja 8 tarkistettava - kuntayhtymän johtajan nimike ja pätevyysvaatimukset; kokemus terveydenhuollon vaativissa hallinto- ja johtotehtävissä Leena Thure tulee yhteistyöryhmän kokoukseen selvittämään hallinto- ja johtosääntöluonnosta.

18 18 Ehdotus Yhteistyöryhmä antaa lausuntonsa hallinto- ja johtosääntöluonnoksesta kokouksessa saadun selvityksen pohjalta. Yhteistyöryhmälle jaettiin kokouksessa hallintosääntöluonnos Hallinto- ja johtosäännöt yhdistetään yhdeksi asiakirjaksi, joka on hallintosääntö. Leena Thure selvitti hallintosääntöluonnoksien ja eroja. Yhteistyöryhmä merkitsi selvityksen tiedokseen. Yhteistyöryhmä esitti lisäksi hallintosääntöön kirjattavaksi seuraavat muutokset: 25 Henkilöstön valinnat Ylihoitaja - osastonsa osastonhoitajat ja vakinaisen hoitohenkilöstön Osastonhoitajat ja muut yksiköiden esimiehet - alaisensa henkilöstön sijaiset, tilapäiset viranhaltijat ja työntekijät sekä avointen virkojen ja tehtävien hoitajat enintään 12 kuukauden ajaksi Henkilöstön edustajat pitävät tärkeänä, että ylihoitaja on tasavertaisessa asemassa palveluosaston johtajan kanssa. Tällä hetkellä palveluosaston johtaja ja ylihoitaja ovat työpari. He ovat suoraan ylilääkärin alaisia. Kuntayhtymän johtajan tulisi edelleenkin toimia palveluosaston johtajan ja ylihoitajan esimiehenä. Ylihoitajan valinta: Nyt esitetyssä luonnoksessa ylihoitajan valitsee palveluosaston johtaja. Henkilöstön edustajien mielestä ylihoitajan valinnan tulisi olla laaja-alaisempi ja noudattaa nykyisen johtosäännön mukaista menettelyä. Nykyisen johtosäännön mukaan ylihoitajan valitsee johtava ylilääkäri. Keskustelussa koettiin tärkeänä, että pykäliä avataan mahdollisimman paljon. Tässä yhteydessä todettiin myös, että käytännön työtä ohjataan tarkemmassa johtamisjärjestelmäkuvauksessa, jota on pidettävä ajan tasalla. Sijaistamiset kirjataan johtamisjärjestelmiin. Henkilöstöryhmät ovat myös jättäneet hallituksen jäsenille hallintosääntöä koskevan kirjelmän, joka on esityslistan liitteenä 6. JYL / TJ Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöryhmien kannanoton Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se - hyväksyisi liitteenä 7 olevan hallintosäännön ja - valtuuttaisi yhtymähallituksen hyväksymään erikseen hallintosääntöön liitettävät palveluosastojen johtamisjärjestelmien kuvaukset, luettelon delegointipää-

19 19 töksistä sekä luettelon vakanssien kelpoisuusvaatimuksista - kumoaa voimaan tulleen hallintosäännön ja voimaan tulleen johtosäännön Keskustelun aikana jäsen Katriina Laaksonen teki vastaehdotuksen, jota Kari Ventola kannatti, että asia palautetaan virkamiesten uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijöiden ehdotuksesta poikkeava esitys. Puheenjohtaja teki esityksen äänestyksestä ja äänestystavasta. Äänestys päätettiin suorittaa kätten nostolla. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen 6 3. Pohjaehdotusta äänestivät Matti Hämäläinen, Anna-Kaisa Häppölä, Heikki Koskela, Maija Oksanen, Jari Ranne ja Sylvi Vuorinen sekä vastaehdotusta äänestivät Katriina Laaksonen, Riitta Tarvainen ja Kari Ventola. Lopuksi puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli päätökseksi. Lisäksi yhtymähallitus päätti esityksestä muuttaa hallintosäännön 19 :n 1. momentin kelpoisuusvaatimukset seuraavasti: johtava ylilääkäri pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva erikoislääkäritutkinto Yhtymähallitus päätti, että hallintosääntöön tehdään kokouksessa keskustelussa esitettyjä muutoksia. Katriina Laaksonen esitti eriävän mielipiteensä. Esityksessä uudeksi hallintosäännöksi oli vielä kohtia, jotka vaatisivat perusteellisempaa valmistelua. Erityisesti selkeytystä olisivat kaivanneet kuntayhtymän johtajan kelpoisuusvaatimukset ja johtamisjärjestelmän kuvaus organisaation sisällä. 177 Nimikemuutokset Valmistelija: johtava ylilääkäri Marina Erhola Johtosäännön 18 :n mukaan yhtymähallitus päättää nimikemuutoksista. Uusi hallintosääntö on tarkoitus tulla voimaan Siitä johtuen tulee tehtäväksi joitakin nimikemuutoksia. Nimikemuutos koskee seuraavia henkilöitä:

20 20 Nimi Nykyinen nimike Nimike Rauno Lehtonen talousjohtaja hallinto- ja talousjohtaja Päivi Kuisma toimistonhoitaja toimistopäällikkö Ulla Pispala suunnittelusihteeri tietohallintopäällikkö Kelpoisuusehdot Hallinto- ja talousjohtaja Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta kunnallishallintoon kuuluvissa tehtävissä mieluiten sosiaali- ja terveydenhuollon alalta. Toimistopäällikkö Alan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotasoinen tutkinto sekä kokemusta talous- ja kunnallishallintoon liittyvistä tehtävistä. Tietohallintopäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai muu virkaan soveltuva tutkinto sekä riittävä kokemus tietohallintotehtävistä. JYL Yhtymähallitus päättää hyväksyä edellä esitetyt nimikemuutokset ja kelpoisuusehdot alkaen. Lisäksi yhtymähallitus päätti, että nimikemuutokset hyväksytään sillä ehdolla, että yhtymävaltuusto hyväksyy hallintosäännön. 178 Sairaankuljetussopimusten hyväksyminen ajalle Valmistelija ylilääkäri Markku Nurmikari Yhtymähallitus hyväksyi sairaankuljetuksen palveluntuottajiksi Kanta- Hämeen pelastuslaitoksen, Sydän-Hämeen Ensihoito Ky:n sekä Hattulan Sairaankuljetus Oy:n tarjouskilpailun perusteella kokouksessaan Päätöksestä tehtiin neljä oikaisupyyntöä sekä yksi valitus Markkinaoikeudelle. Yhtymähallitus käsitteli oikaisupyynnöt marraskuussa Markkinaoikeuden ratkaisu on tehty

21 21 Oikaisupyyntöjen tai Markkinaoikeuden ratkaisun perusteella ei ole tarpeellista muuttaa alkuperäistä hankintapäätöstä. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen, Sydän-Hämeen Ensihoito Ky:n ja Hattulan Sairaankuljetus Oy:n kanssa on tehty väliaikaiset sairaankuljetussopimukset, koska Markkinaoikeus kielsi varsinaisten hankintapäätösten toimeenpanon. Nyt toimeenpanokielto on purettu ja alkuperäinen hankintapäätös on mahdollista toimeenpanna. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen, Sydän-Hämeen Ensihoito Ky:n ja Hattulan Sairaankuljetus Oy:n kanssa on neuvoteltu uusista sopimuksista. Neuvottelutuloksen mukaiset sopimustekstit ovat liitteenä 8. Sydän-Hämeen Ensihoito Ky ja Hattulan Sairaankuljetuksen edustajat ovat tuoneet esiin, että neuvoteltaessa vuoden 2008 korvauksia ja hintoja, otetaan huomioon myös vuodet 2006 ja Liitteenä 8 b on Sydän-Hämeen Ky:n ilmoitus sairaankuljetuksen valmiussopimuksen hyväksymisen ehdoista. JYL ja TJ Yhtymähallitus päättää 1 hyväksyä sairaankuljetussopimukset Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen, Sydän-Hämeen Ensihoito Ky:n ja Hattulan Sairaankuljetus Oy:n kanssa liitteen mukaisina. 2 oikeuttaa johtava ylilääkäri Marina Erholan ja talousjohtaja Rauno Lehtosen allekirjoittamaan sopimukset kuntayhtymän nimissä. Lisäksi yhtymähallitus päätti, että seurataan koko sairaankuljetuksen toimintaa, minkä tyyppisiä kuljetuksia sairaankuljetuksessa ajetaan. Yhtymähallitus oikeutti johtavan ylilääkärin ja talousjohtajan tekemään sopimusteksteihin pieniä korjauksia. 179 Eläinlääkintähuollon johtosäännön kumoaminen Liittovaltuusto on hyväksynyt hyväksynyt terveyskeskukselle eläinlääkintähuollon johtosäännön. Sääntö on tullut tarpeettomaksi, koska ympäristöosasto, johon myös eläinlääkäritoiminta kuuluu, on siirtynyt Hämeenlinnan kaupungin alaiseksi toiminnaksi.

22 22 TJ Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tämä kumoaa hyväksytyn eläinlääkintähuollon johtosäännön tarpeettomana. 180 Ruokapalvelun uudelleenorganisointi / liikelaitos Yhtymähallitus Ruokapalvelun uudelleenorganisointi Yhtymähallitus Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ruokapalvelujen uudelleenorganisointi Yhtymähallitus Ruokapalveluita koskevan yhteistyön syventäminen (esiselvitystyöryhmän raportti 2002) Yhtymähallituksen jäsenille lähetetään oheisena selvitystyöryhmän raportti Ravitsemispäällikkö Riitta Kantinkoski on pyydetty kokoukseen antamaan asiasta selvityksen. TJ Yhtymähallitus merkitsee ravitsemispäällikkö Riitta Kantinkosken antaman selvityksen tiedoksi. Yhtymähallitus merkitsi ravitsemispäällikkö Riitta Kantinkosken antaman selvityksen tiedoksi. Yhtymähallitus Hämeenlinnan kaupungin ruokapalvelussa tehtiin iso uudistus vuonna 2002, jolloin koulutoimen ja perusturvan ruokapalvelu yhdistettiin. Tämän jälkeenkin toimintaa on jatkuvasti kehitetty ja esim. pieniä valmistuskeittiöitä muutettu jakelukeittiöiksi. Yhteistyötä muiden kaupungissa toimivien suurten keittiöiden kanssa on kehitetty mm. henkilöstön koulutuksessa ja hankintojen kilpailutuksessa. Vuonna 2002 valmistuneeseen yhteistyön syventämistä koskeneeseen raporttiin kirjattiin yhteinen visio laadukkaista ruokapalveluista vuonna 2010, liite nro 1.

23 23 Ruokapalvelut toimivat yhteistyössä ja parantavat sekä kehittävät toimintaansa asiakaslähtöisyyden pohjalta ja henkilöstön hyvinvointihuomioiden. Viihtyisissä tiloissa palvelu on ammattitaitoista, joustavaa ja laadukasta. Halukkaille ruokapalvelun asiakkaille tarjotaan myös lisä-maksullisia palveluita. Ruokapalvelut ovat taloudellisesti toteutettuja ja menestyvät kustannusvertailussa. Tämä visio on edelleen ajantasainen ja nyt sen toteutumisessa ollaan etenemässä askel eteenpäin. Kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus on päättänyt , 41, että kuntayhtymän Vanajaveden yksikön keittiö siirtyy Keinusaareen vanhustenhuoltokeskuksen yhteyteen rakennettaviin tiloihin vuokralle v aikana. Tässä yhteydessä keittiön toiminta laajenee siten, että se tuottaa palveluja myös Yrjö ja Hanna -säätiölle, joka rakennuttaa alueelle n. 56 palveluasuntoa. Keinusaareen on tulossa myös 52 vanhusten asuntosäätiön rakennuttamaa ja n. 25 YH Suomi Oy:n rakennuttamaa palveluasuntoa. Vanhusten määrä on voimakkaassa kasvussa Hämeenlinnan seudulla, tästä johtuen on tarvetta turvata ruokapalvelut kaikille tarvitsijoille yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Kaupungin ja kuntayhtymän ruokapalvelut yhdistämällä voidaan tehostaa resurssien käyttöä ja nykyistä enemmän erikoistua tiettyihin tuotantosuuntiin kuten vanhusten palvelut, päiväkotien ja koulujen palvelut sekä lounaspalvelut. Valtakunnallisena suuntauksena on tukipalvelujen kuten ruokapalvelujen keskittäminen isompiin kokonaisuuksiin ja liiketaloudellisten organisointimallien käyttöönotto. Mahdollisina yhteistyökumppaneina asiakaspalvelun, markkinoinnin, henkilöstön saatavuuden ja koulutuksen suhteen pyritään luomaan yhteistyöverkostoja yksityisiin yrityksiin, oppilaitoksiin ja seudun kuntiin ja kuntayhtymiin. Yhteistyön organisoinnin ja toimintatapojen kehittämisen selvitystyöhön on tarpeen palkata ulkopuolinen konsultti, konsultti toimeksiannon sisältö voisi olla: - uuden organisaation vaihtoehtoiset organisointitavat - uusien asiakaslähtöisten toimintamallien ja prosessien kehittäminen mm. markkinointi - muutoksen johtamisen tukeminen ja sen mallintaminen yleisempään käyttöön - yhteistyöverkostojen kartoittaminen

24 24 Konsulttiselvityksen kustannukset olisivat noin , joka jaettaisiin kaupungin ja kuntayhtymän kesken valmistettujen aterioiden suhteessa vuodessa. Selvitystyölle asetetaan ohjausryhmä, jossa ovat mukana myös henkilöstön edustajat. TJ Kuntayhtymän yhtymähallitus päättää, että selvitys Hämeenlinnan kaupungin ja Kansanterveystyön kuntayhtymän ruokapalvelujen yhdistämisestä käynnistetään lokakuussa 2005 ja se valmistuu maaliskuun 2006 loppuun mennessä. Vuoden 2006 talousarvion kehittämisrahoista esitetään varattavaksi euroa konsulttipalvelujen ostoon. Ruokapalveluiden organisointitavasta tehdään päätökset kesäkuun 2006 loppuun mennessä. Kuntayhtymää edustaa ohjausryhmässä talousjohtaja Jyrki Vatanen ja ruokapalvelupäällikkö Riitta Kantinkoski. Kuntayhtymän yhteistyöryhmä nimeää kuntayhtymän henkilöstön edustajan ohjausryhmään. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen Yhtymähallitus Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä ovat tilanneet Efeko Oy:ltä työn, jonka tavoitteena ollut selvittää uuden, asiakaslähtöisemmän ruokapalveluorganisaation muodostamista Hämeenlinnan alueelle. Hämeenlinnan seudulla kunta- ja palvelurakenteen uudistus on aiheuttamassa suuria muutoksia. Ruoka-palvelujen kehittäminen on ennakoivaa, erilaisiin tulevaisuuden ratkaisuihin soveltuvaa ja palvelun kilpailukykyä parantavaa. Selvitystyö alkoi joulukuussa 2005 ja loppui huhtikuussa Selvityshankkeen aikana uutta ruokapalveluorganisaatiota on tarkasteltu taloudellisuuden, asiakaslähtöisyyden, johtamisen, prosessien ja henkilöstön näkökulmasta. Talouden näkökulmasta tavoitteena on perustaa yhteinen organisaatio, jonka lopullinen juridinen yhtiömuoto jää omistajien päätettäväksi. Kaupunkikonsernissa uudelle organisaatiolle suositellaan paikkaa suoraan hallituksen alaisuudessa. Tämän katsotaan vähentävän päivittäistä byrokratiaa ja lisäävän uuden ruokapalveluorganisaation mahdollisuuksia vaikuttaa aidosti toimintaansa. Taloudellisiksi tavoitteiksi organisaatiolle on asetettu tulevaisuudessa omavaraisuus. Tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, vaan kattaa oman toiminnan aiheuttamat kustannukset. Asiakaslähtöisyyttä tarkasteltaessa esille nousevia asioita ovat mm. nopea reagointi asiakkaan tarpeisiin, asiakkaan todellisten tarpeiden tiedostaminen ja toimiva yhteistyö tilaavien organisaatioiden kanssa. Asiakaslähtöisyyttä tarkasteltaessa kerättiin uuden organisaation

25 25 kaikilta asiakasryhmiltä asiakaskortit, jotka luovat pohjan lopulliselle tuotteistamiselle. Lisäksi selvitettiin prosessi- ja kustannusvastuut asiakaskorteilla. Toimintamalli perustuu vuoropuheluun asiakkaan kanssa, ja se luo perustan asiakaslähtöiselle yhteistyölle. Johtamisen näkökulmassa korostui organisaation rakenteen lisäksi vastuiden hajauttaminen. Asiakaslähtöisyyden nimissä koettiin suoraviivaisten prosessien toimivan johtamisen kannalta parhaiten. Valtaa ja vastuuta organisaatiossa haluttiin henkilöstön keskuudessa jakaa yhä laajemmalti uudessa organisaatiossa. Johtamiselle hankkeen ohjausryhmä asetti selkeät tavoitteet. Omavaraisuuden, taloudellisesti tehokkaan ja kilpailukyvyn lisäksi ohjausryhmä asetti tavoitteeksi houkuttavuuden lisäämisen. Ruokapalvelun on oltava tulevaisuudessa kilpailukykyinen myös henkilöstön suuntaan. Prosessien katsottiin tässä työssä olevan suoraan sidoksissa tehokkuuteen ja taloudelliseen näkökulmaan. Ohjausryhmän mielestä nykyiset prosessit ovat riittävän tehokkaat toteuttamaan tavoitteiden mukaista toimintaa, joten niiden tarkasteluun ei hankkeen aikana keskitytty. Kuitenkin lähitulevaisuudessa tapahtuvat muutokset keittiöverkostossa luovat tarpeen prosessien tarkastelulle. Uusia keskittämisratkaisuja tuotannollisin perustein ei kuitenkaan katsota tarpeelliseksi tehdä. Hankkeessa käytiin läpi asiakastarpeen kartoittamiseksi malli, joka on tulevaisuudessa hyödyllistä yhdistää ruokapalvelun pääprosesseihin. Henkilöstön näkökulmasta hankkeessa keskityttiin tarvittavan muutosvalmennuksen kartoittamiseen ja henkilöstön aseman turvaamiseen. Henkilöstöllä on huoli oman asemansa heikentymisestä. Tavoitteiksi ohjausryhmä asetti avoimen vuoropuhelun johdon, omistajien ja henkilöstön välillä. Henkilöstön keskuudessa ymmärretään uuden organisaation mukanaan tuomat muutostarpeet, ja ne haluttiin nähdä mahdollisuuksina. Johdolta toivottiin selkeää visiota ja suuntaa siitä, mihin halutaan mennä ja mitä olla. Huoli tulevaisuudesta ja osaamisen riittävyydestä muutoksessa on keskeinen teema henkilöstön keskuudessa. Uuden työyhteisön dynamiikan luomiseen kuluu aikaa ja panoksia. Tähän työhön haluttiin resursseja. Muutosvalmennuksella voidaan auttaa henkilöstöä uuteen organisaatioon sopeutumisessa, sekä muutosvastarinnan lieventämisessä. Hankkeen aikana uudelle organisaatiolle luotiin valta- ja vastuukortti, jossa on kuvattu yleiset periaatteet ja joka auttaa toimimista tule vaisuudessa. Kortin keskeinen sisältö on määritellä omistajan, ruokapalveluorganisaation ja tilaavan organisaation välisiä rooleja. Tilaavan organisaation ja tuottajaorganisaation (ruokapalvelu) väliset vastuut voidaan tulevaisuudessa määrittää sopimuskohtaisesti palvelukuvauksin. Omistajan tulee vielä hyväksyä tämä valta- ja vastuu

26 26 jako. Tärkeätä on antaa ruokapalveluorganisaatiolle tarpeeksi valtaa ja vastuuta omasta toiminnastaan. Tavoitteena on toimia yhdessä organisaatiossa alkaen. Ennen tätä omistajat asettavat organisaatiolle lopulliset tavoitteet ja luovat mission ja vision, jota kohti ruokapalvelua lähdetään kehittämään. Nämä määrittelyt ovat pohja organisaation rakenteelle, johtamisjärjestelmälle ja henkilöstön sijoittumiselle organisaatiossa. Uudelle organisaatiolle tulee valita hyvissä ajoin ylin johto, jolle vastuutetaan muutosprosessi. Selkeästi rajattu vastuu on prosessin onnistumiselle elintärkeää. Lopullisen organisaation rakenteen määrittää organisaation johto, käytettävissä olevat resurssit (aineelliset ja aineettomat) ja strategiaprosessi, jolla organisaatiolle määritellään strategiset tavoitteet, kriittiset menestystekijät, näiden suuntaiset toimenpiteet ja mittarit joilla toimintaa ohjataan. Hankkeen aikana tehdyt ruokapalveluorganisaation toimintaa määrittelevät materiaalit (asiakaskortit, prosessi- ja kustannusvastuut, valta- ja vastuukortit, arviointilomakkeet liittyen yhtiömuotoon sekä johtamismalliin ja organisaation rakenteeseen) toimitetaan ruokapalveluorganisaation käyttöön työkaluiksi, jolla tulevaisuudessa toimintaa voidaan linjata siirryttäessä uuteen organisaatioon. Lisäksi uudelle ruokapalvelulle määriteltiin sidosryhmät ja niihin liittyvät kehityskohteet. Työvaiheet uuden organisaation perustamiseksi: 1. Esitys kuntayhtymän/kaupungin hallituksille, yhtiömuodon valinta 2. Valtuustojen päätökset 3. Johdon rekrytointi 4. Tarvittavat talousarviovaraukset yksikön perustamiseen 5. Johtosäännön valmistelu, johtamisjärjestelmän luonti, liiketoimintasuunnitelma, organisaation luonti 6. Henkilöstön osaamiskartoitus ja muutosvalmennus 7. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa Eri työvaiheet ovat päällekkäisiä ja rinnalla kulkee jatkuvasti ytmenettelyn mukainen keskustelu henkilöstön kanssa. Selvitykseen liittyvää valmisteluaineistoa on liitteenä nro 5. VA. TJ Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se omalta osaltaan 1. Hyväksyy Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ja Hämeenlinnan kaupungin ruokapalvelujen yhdistämisen yhdeksi organisaatioksi alkaen

27 27 2. Uusi organisaatio on muodoltaan osakeyhtiö, jossa kuntayhtymä on osakkaana nykyisen toiminnan volyymien mukaisessa suhteessa 3. Oikeuttaa yhtymähallituksen päättämään osakeyhtiön perustamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä. Merkittiin, että Anna-Liisa Torvinen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden peruste: Hämeenlinnan kaupunginhallituksen jäsenyys. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se omalta osaltaan hyväksyy Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ja Hämeenlinnan kaupungin ruokapalvelujen yhdistämisen yhdeksi organisaatioksi alkaen Kohtien 2 ja 3 osalta asia päätettiin palauttaa jatkovalmistelua varten Yhtymähallitus VA. TJ Hämeenlinnan kaupunki on omalta osaltaan päättänyt (kaupungin valtuusto ), että uuden ruokapalveluyksikön organisaatio muoto on kunnallinen liikelaitos. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että 1. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ja Hämeenlinnan kaupungin yhteiset ruokapalvelut organisoidaan alkaen silloin toimintansa aloittavan kaupungin liikelaitoksen alaisuuteen. Lähtökohtana on kokonaan uusi organisaatio, joka toimii itsenäisenä liikelaitoksena. 2. Kuntayhtymän ruokapalveluhenkilöstö siirtyy kaupungin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä erikseen laadittavan siirtymäsopimuksen perusteella 3. Oikeuttaa yhtymähallituksen päättämään muista liikelaitoksen perustamiseen ja käynnistämiseen liittyvistä käytännön kysymyksistä. Edelleen yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymää liikelaitoksen perustamista valmistelevassa ohjausryhmässä edustavat talousjohtaja, ruokapalvelupäällikkö sekä henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja/edustajat. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen

28 28 Yhtymähallitus Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeenlinnan seudun ktt ky:n ruokahuolto aloittaa liikelaitoksena alkaen. Liikelaitosta nimetään Linnan Ateriaksi. Liikelaitokselle on valittu toimitusjohtajaksi Nina Juvankoski. Henkilöstön kanssa on käyty useita yt-neuvotteluja, joissa on käsitelty henkilöstön siirtymistä liikelaitoksen palvelukseen. Yhdessä henkilöstön kanssa on laadittu henkilöstöä koskeva siirtosopimus. Kuntayhtymän palveluksesta siirtyy yhteensä 24 henkilöä liikelaitoksen palvelukseen. Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä. Liikelaitokselle on laadittu oma johtosääntö. Kuntayhtymä ostaa liikelaitokselta tarvitsemansa ruokahuollon palvelut alkaen ja vuokraa tilat pääterveysasemalta ja Pappilan niemestä liikelaitokselle. TJ Yhtymähallitus merkitsee edellä esitetyn asian tietoonsa saatetuksi ja esittää samalla, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Lisäksi yhtymähallitus päätti hyväksyä liitteenä 11 olevan sopimuksen Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ruokapalveluyksiköiden yhdistämiseen liittyvistä henkilöstöhallinnollisista periaatteista. Yhtymähallitus päätti myös oikeuttaa johtava ylilääkäri Marina Erholan ja talousjohtaja Rauno Lehtosen allekirjoittamaan ko. sopimuksen. 181 Taloussuunnitelmaan vuodelle 2007 on esitetty perustettavaksi seuraavat uudet virat ja toimet - Kaksi terveydenhoitajan työsopimussuhdetta avoterveyden huollon palveluosastolle kouluterveydenhuoltoon alkaen - yksi terveyskeskuslääkärin virka vanhusten hoitoon avoterveydenhuollon palveluosastolle alkaen - yksi sairaanhoitajan työsopimussuhde muistipoliklinikalle alkaen

29 29 - kuusi sairaanhoitajan työsopimussuhdetta avoterveydenhuollon palveluosastolle Hämeenlinnan terveysasemille alkaen - neljä sairaanhoitajan työsopimussuhdetta ympäristökuntien terveysasemille alkaen - yksi suuhygienistin työsopimussuhde suun terveydenhuollon palveluosastolle Hämeenlinnaan alkaen. - yksi terveyskeskushammaslääkärin virka suun terveydenhuollon palveluosastolle Hämeenlinnaan alkaen - yksi hammashoitajan työsopimussuhde suun terveydenhuollon palveluosastolle Hämeenlinnaan alkaen - yksi sairaanhoitajan (psykiatrinen) työsopimussuhde Ankkurihankkeeseen kahden vuoden määräajalla. Kuntalain mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa ja sitä varten kunnassa / kuntayhtymässä on virkoja ja toimia. Virka perustetaan kunnan viranomaistehtäviä varten. Muihin tehtäviin tarvittava henkilöstö otetaan pääsääntöisesti työsopimussuhteeseen. TJ. Yhtymähallitus päättää esittää kyseisten virkojen ja työsopimussuhteiden perustamista edellä esitetyllä tavalla yhtymävaltuuston päätettäväksi. 182 Virkojen ja toimien lakkauttaminen v Kuntayhtymän talousosaston palveluosaston ruokapalveluiden palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy alkaen Hämeenlinnan kaupungin organisaation palvelukseen. Vuodelle 2007 esitetään lakkautettavaksi alkaen seuraavat virat ja työsopimussuhteet: 1. ruokapalvelupäällikön virka 2. ravitsemistyönjohtajan virkaa 4. keittäjän virkaa 4 keittäjän työsopimussuhdetta 6 keittiöapulaisen virkaa

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 30.10.2013 25 Kokousaika 30.10.2013 klo 17.00 18.25 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kallio Reino Ketola Hannu Kulmala

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

14.11.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

14.11.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Yhtymävaltuusto 31.10.2012 1 Kokousaika 31.10.2012 klo 17.00 18.52 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

9.11.2011, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

9.11.2011, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Yhtymävaltuusto 26.10.2011 8 Kokousaika 26.10.2011 klo 17.00 18.24 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pöytyän kansanterveystyönkuntayhtymä ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila Jouko Moilanen Sirpa Pohjanpalo Heimo Rauhansuu Matti Reide Pirjo Virtanen Heli Tamminen Anu Tuuppa Tauno

Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila Jouko Moilanen Sirpa Pohjanpalo Heimo Rauhansuu Matti Reide Pirjo Virtanen Heli Tamminen Anu Tuuppa Tauno Yhtymävaltuusto 28.10.2010 8 Kokousaika 28.10.2010 klo 17.00 18.18 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila

Lisätiedot

Kaurila Matti Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Siimar Mari, saapui 92 käsittelyn aikana Tanner-Penttilä Hannele

Kaurila Matti Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Siimar Mari, saapui 92 käsittelyn aikana Tanner-Penttilä Hannele Yhtymähallitus 16.10.2013 111 Kokousaika 16.10.2013 klo 17.00 18.55 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Autio Markku Kaurila Matti Leino

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2 1 (11) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-14:40 Paikka KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Läsnä Vilma Kröger Pirjo Nikkinen Tiina Nousiainen

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 21.01.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Siikalatvan kunnassa on nykytilanteessa 6 kunnallista valmistuskeittiötä ja 6 jakelukeittiötä (kunnan oma ja Helmen ruokatuotanto).

Siikalatvan kunnassa on nykytilanteessa 6 kunnallista valmistuskeittiötä ja 6 jakelukeittiötä (kunnan oma ja Helmen ruokatuotanto). Kunnanhallitus 179 08.09.2014 Koulutuslautakunta 52 02.12.2014 Koulutuslautakunta 13 01.04.2015 Kunnanhallitus 108 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 51 22.06.2015 RUOKAPALVELUSELVITYS Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

P E R U S S O P I M U S. 1 Nimi ja kotipaikka

P E R U S S O P I M U S. 1 Nimi ja kotipaikka P E R U S S O P I M U S 08.12.201124.01.2017 Luonnos LIITE 1 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Kuntayhtymä Raision - Naantalin vesilaitos. Kuntayhtymän kotipaikka on Raision kaupunki. 2 Jäsenkunnat

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.02.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 3.2.2015 14 Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Outi Leino Lindgren

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen 1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Hyväksytty 23.9.2003 104 kaupunginvaltuusto, Pietarsaaren kaupunki Hyväksytty 1.9.2003 52 kunnanvaltuusto, Pedersören kunta Hyväksytty 20.8.2003 30

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä.

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä. Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) työjärjestys sen toimintakaudella ennen väliaikaista valmistelutoimielintä koskevan lainsäädännön vahvistamista TAUSTAA Etelä-Pohjanmaan sote-

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 173 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 173 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 11/2007 Kokousaika 27.11.2007 kello 16.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 Sivistyslautakunta 26.01.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 26.01.2010 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 09.12.2013 Sivu 1 / 1 4437/00.04.02/2013 87 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. 050 337 3645 Juha Lappalainen, puh. 050 575

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika 19.9.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.1.2015 klo 17.00-18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

63 Linja-autojen korjaus- ja huoltosopimus Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen

63 Linja-autojen korjaus- ja huoltosopimus Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen Tampere Pöytäkirja 8/2017 1 (11) Aika 20.12.2017, klo 08:01-09:19 Paikka TKL:n kokoushuone Käsitellyt asiat 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastus 62 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimassa alkaen. 3 ja 6 muutos voimassa alkaen.

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimassa alkaen. 3 ja 6 muutos voimassa alkaen. 1 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1. luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen

Lisätiedot

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo 9.00 16.00 Kokouspaikka Sähköpostikokous KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 21.03.2012 24 Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Koukun Helmi, Rauhaniementie 19, kabinetti Järvi ja Terassi. 18 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti

Koukun Helmi, Rauhaniementie 19, kabinetti Järvi ja Terassi. 18 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti Tampere Pöytäkirja 3/2016 1 (13) Aika 20.12.2016, klo 16:30-17:56 Paikka Koukun Helmi, Rauhaniementie 19, kabinetti Järvi ja Terassi Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto VARAJÄSEN: JÄSEN:

Kunnanvirasto VARAJÄSEN: JÄSEN: KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 1 KOKOUSAIKA 11.2.16 klo 17.00-17:10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto JÄSEN: Timo Soinu, pj Jorkka Lehtonen,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 50 Kokousaika 15.6.2016 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013 KH:n henkilöstöjaosto 56 17.10.2013 Yhteistyötoimikunta 32 12.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 65 28.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 74 18.12.2013 KH:n henkilöstöjaosto 8 13.03.2014 Yhteistyötoimikunta 14 25.03.2014

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot