1 (12) Nilsiän. Kuopion. Alueella. käyttäjille, vahvistaa. liimapuusilta), oleskelualueet,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (12) 24.10.20144. Nilsiän. Kuopion. Alueella. käyttäjille, vahvistaa. liimapuusilta), oleskelualueet,"

Transkriptio

1 1 (12) Puistojen, viheralueiden ja asemakaavahankkeiden ympäristösuunnittelureferenssejä Nilsiän Tahkon keskustan virkistys- ja lähiliikunta-alueen (Tahkoalueen) yleis- ja rakennussuunnittelu, Kuopion kaupunki, Erkki Oinonen, Kuopion Tahkon alue on merkittävä matkailukeskus sekä yksi Suomen vilkkaimmista hiihtokeskuksista. Hiihto- ja laskettelumahdollisuuksien lisäksi alueen toimintoja ovat mm. kylpylä, keilahalli ja 2 täysmittaista golfkenttää. Alueella on nykyisellään n vuodepaikkaa ja tavoitteena on kasvattaa vuodepaikkamäärä vuoteen 2030 mennessä noin Matkailukeskuksen monipuolisuudesta huolimatta Tahkon keskusta- alueeltaa ovat puuttuneet yleiset, kaikkien käytössä olevat virkistykseen jaa erilaisiin toimintoihint n soveltuvat alueet kuten esimerkiksi erilaiset kentät, leikkialueet ja puisto- ja oleskelualueet. Myös ulkoilureitistön kattavuudessa on ollut puutteita. Suunnitelman tavoitteena on ollut tarjotaa monipuolisia aktiviteetteja eri-ikäisille alueen käyttäjille, vahvistaa Tahkon omaleimaisuutta sekä säilyttää alueen maisemalliset ja luonnonarvot. Yleissuunnitelmaan sisältyvät ulkoilureitistöt (talvella latu, kesällä kävely/ juoksu), alikulkukäytävää (puukantinen liimapuusilta), oleskelualueet, B/C tasoinen 9-ratainen Frisbeerata, rannann oleskelualeen järjestelyt, kenttä- ja leikkialueet sekä huoltotiejärjestelyt. Lisäksi suunnitelmaan sisältyyy maisemanhoito, kasvillisuuden käsittely jaa pintavesiuomien muotoilu. Yleissuunnitelmasta laadittiin kustannusarvio. Yleissuunnitelmavaiheen jälkeen käynnistyi rakennussuunnitelman laadinta. Osa alueesta on jo rakenteilla. Maisema-analyysi

2 2 (12) Yleissuunnitelmakartta

3 3 (12) Rakennussuunnitelmavaiheen piirustuksia

4 4 (12) Härmälänrantaa 2, asemakaav van muutos, liikenne-, l ympäristö- hulevesiselvityksen laadinta, Tampereen kaupunki, Timo T Seimelä, ja Härmälän kaupunginosa ja suunnittelun alla oleva noin 18 hehtaarin asemakaava-alue sijaitsee 5 km Tampereen kaupungin keskustasta etelään,, Pyhäjärven etelärannalla. Lännessää alue rajautuu Pirkkalan kuntaan. Entisen lentokonetehtaan alueelle Härmälään on haettu asemakaavan muutosta teollisuusalueen muuttamiseksi asuinkäyttöön. Kaavalla mahdollistetaan alueelle noin k-m2 rakennusoikeus, joka jakaantuuu toimitiloihin sekä asuntoihin noin 2700 asukkaalle. Uudesta alueestaa muodostuisi yhdessä aikaisemmin toteutetun rakentamisvaiheen kanssa k yhtenäinen Härmälänrannann asuinalue. Alue on tarkoitus toteuttaa laadukkaana pohjoismaisena yhteishankkeena, jossa korostuuu ympäristöosaaminen ja vuorovaikutus. Luonnon tuominen nykyiselle teollisuusalueelle on toiminnann muuttuessa yksi keskeinen tavoite. Tilaajana hankkeessa on ollut Tampereen kaupunki, kaavoituksesta vastasi A-Insinöörit Suunnittelu ja asuinkortteleiden suunnittelusta Skanska Kodit ja heidän alikonsultti Tengbom Tukholmasta. Destia Oy laati useita kaavoitusta tukevia selvityksiää koskien mm. alueen liikenteellisiä ratkaisuja, liikenteenn toimivuutta, viheralueiden mitoitusta ja esisuunnittelua sekä hulevesien hallintaa. Vaikutusten arviointii on ollut kiinteä osa kaavoitusprosessia ja asuinalueen suunnittelua. Destia laati viheralueille, katualueille ja aukioille yleissuunnitelmat.

5 5 (12) Luonnosvaiheen ideointia, hulevesiratkaisu ja ote alueen yleissuunnitelmasta

6 6 (12) Kuopion Niiralan liikennepuiston suunnittelu, Kuopion kaupunki, Erkki Oinonen, 2013 Liikennepuisto sijoittuu Kuopion Niiralan kaupunginosaan asemakaavoitetulle puistoalueelle. Puisto on rakennettu luvulla, ja sen perusteellinen kunnostaminen oli tarpeen. Puiston kokonaispinta-alaa on noinn 8000 m2. Puisto koostuu ajo-opetuskäyttöön ja leikkimiseen tarkoitetuista alueista. Katuverkosto sisältää Kuopion kaupungille ominaisia liikenteellisiä teemoja, ja mm. bensa-aseman, autonn pesupaikan, liikennevalo-ohjatun risteyksen, kiertoliittymän, suojateitä yms. tarkoitetusta katuverkostosta, puistoon p johtavista kulkuyhteyksistä sekä oleskeluun Puisto on tarvittaessa jaettavista toiminnallisesti kahteen eri alueeseen. Talviaikana liikennepuistoonn voidaan tehdä lasten luistelukaupunki, jolloin osa väyläverkostosta on jäädytettävissä. Puistossa on lisäksi järjestettävissä erilaisia tapahtumia, alueella on mm. m varauss esiintymislavalle ja huoltorakennukselle. Puiston nykyinen ilme on vehreä, kasvillisuus koostuu kookkaasta lehtipuustosta sekä muutamistaa havupuu- ja pensasryhmistä. Osa puustostaa uusitaan ja samalla puiston tilallista hahmoa selkeytetään. Kalusteita ja ympäristörakenteita uusitaan ja täydennetään. Puistonn valaistus uusitaan. Lapset ovat osallistuneet liikennepuiston suunnitteluunn ideoimalla kiertoliittymän keskiosan ja katujen nimet. Lapsilla on myös mahdollisuus osallistua puiston sipulikasvien istuttamiseen. Alueellee suunniteltu graffitiseinä voidaan tehdä nuorten ideoimana ja toteuttamana. Ympäristösuunnitelma

7 7 (12) Julkulan sairaala-alueen yleissuunnittelu, Kuopion yliopistollinen sairaala, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pekka Turunen, Suunnittelukohde sijaitsee Kuopion Julkulassa, n. 5 km keskustasta luoteeseen, Kallaveden rannalla. Tehtävään kuului Julkulan sairaalan yleisten alueiden toiminnallinen ja maisemasuunnittelu. Alueen laajuus oli n. 7 ha. Suunnitelma käsitti käytäväverkoston luomisen, maastonmuotoiluja, ranta-alueen ja ranta-viivan käsittelyä, oleskelu- ja liikunta alueiden, puiston sekä paikoitusaluep een suunnittelua. Suunnitelmakartta, näkymä Kallavedelle ja poikkileikkausesimerkki

8 8 (12) Hiukkavaaran keskustan asemakaava-alueen kaavarungon tarkistus ja asemakaavan laadinta, maisema- ja ympäristösuunnittelu, Oulun kaupunki, Mirjam Larinkari, käynnissä ä. Oulun koillisen aluekeskuksen, Hiukkavaaran keskustan suunnitteluu käynnistyi 2010 arkkitehtikilpailun pohjaltaa laaditun kaavarungon tarkistamisella. Hiukkavaara on Pohjois-Suomen suurin lähivuosikymmenien aikana rakentuva kaupunginosa, josta suunnitellaan kestäväää pohjoista talvikaupunkia. Vanhan kasarmialueen ympärille suunnitellaan pääosin kaupunkimaisista pientaloistaa koostuva alue n asukkaalle ja 2000 työpaikalle. Tästä Hiukkavaaran keskukseen sijoittuu n asukasta ja aluekeskuksen palvelut. Keskustan asemakaava-alue on laajuudeltaan 280 ha ja asemakaavaa valmistuu v lopussa. Kaavarunkovaiheenn vaihtoehtoja vertailtiin laajasti maiseman, luonto- ja ympäristöarvojen sekä viheralueiden saavutettavuuden ja palvelutason näkökulmasta laadittujen perusselvitysten, maastokäyntien ja analyysien pohjalta. Alueen maiseman ja luonnonarvojen kannalta merkittävimmätt kohteett ovat kaksi lakialuetta ja Myllyojan laakso. Hiukkavaaran alueelta onn lisäksi hyvät yhteydett laajemmille virkistysalueille, joka on merkittävä alueen vetovoimate ekijä. Suunnitteluprosessi on edennytt tiiviissä yhteistyössä kaavoituksen ja liikennesuunnittelun kanssa mm. yhteisten työpäivien muodossa. Kaavaprosessiin on lisäksi kytkeytynyt huomattavan laajaa sidosryhmäjoukko ja Hiukkavaara toimii testialueen monentyyppisille kaupunkisuunnittelun, energiatehokkuuden ja teknologian kehityshankkeille. Kaavarunkovaiheenn jälkeen käynnistyi yleissuunnitelman laadinta, jossa Destia toimii maisema- ja ympäristösuunnittelijana, Soosalu vastuullisena projektipäällikkönä.. Hankkeen aikana tehtiin yhdessä suunnitteluryhmän ja kaupunginn edustajien kanssaa arkkitehtuuriexcursio Hollantiinn tutustumaan vastaaviin aluesuunnittelukohteisiin, joista sovellettiin usia näkökulmia myös Hiukkavaaran alueen suunnitteluun. Työssä on lisäksi pidetty useita innovoivia työpajoja pohjoisen talvikaupungin suunnittelemiseksi. Työ on edennyt kahdessa vaiheessa, eteläisestää osan asemakaavaan liittyvä ympäristön yleissuunnitelma ja hoitoluokitus on valmistunut, ydinkeskustann ja sen pohjoispuolen asemakaavaluonnos on valmistumassa.

9 9 (12) Asemakaavaluonnosvaiheen ympäristösuunnitelmia

10 10 (12) Ideakuvia kortteleiden sisälle sijoittuvan s reitin varren aukioiksi Ideakuvia Rautapuistosta, vanhan Hiukkavaaran kasarmialueen rakenteita r

11 11 (12) Kankaankadun yleissuunnittelu,, kaupunkikuvallinen, ympäristösuunnittelu, Jyväskylän kaupunki, Paula Tuomi 2014 liikenne- ja Yleissuunnitelma on laadittu Taulumäen kaupunginosaan asemakaavan n muutosalueelle. Alueella oli useita suunnittelutarpeita; Kankaankadunn turvallisuuden parantaminen ja kaupunkikuvallinen kehittäminen, merkittävän jalankulku- ja pyöräily-yhteyden sujuvuuden parantaminen sekä Kankaankadun rajaaman tontin massoitteluvaihtoehtojen tutkiminen. Suunnittelualue sijoittuuu maisemallisesti mielenkiintoiseenn kohtaan Torujoen ja kehä Vihreän sekä harjun muodostamaan solmukohtaan. Alueella on myös kulttuurihistoriallisia arvoja. Oman haasteensa toivatt tontin huomattavat h korkeuserot. Alueen maisemakuvan, maisema- ja kaupunkirakenteen sekä toiminnallisten näkökulmien analysoinnin pohjaltaa laadittiin useita tutkielmia katuratkaisusta ja tontin käytöstä. Näistä laadittiin myös alustavat 3D-mallit, jotta voitiin hahmottaa mm. pysäköintiratkaisujen toteutettavuutta. Yleissuunnitelmakartta. Kankaankatu suunniteltiin hidaskaduksi, joka on turvallinen jalankulkijalle ja pyöräilijälle. Kadun alkua ja päätettä korostetaan porttimaisin aihein, katualue laajentuu aukiomaiseksii Kankaan alueelle johtavan sillan ja j vanhan rakennuksenn kohdalla. Maisema M säilytetään avoimena tai puoliavoimena, jotta tärkeä näkymä harjultaa laaksoon säilyy. Pysäköintiratkaisu toteutetaan osittain viherkansiratkaisuna, jolloin näkymää ikkunoista on vihreä.

12 12 (12) Virtuaalimallitutkielmia vaihtoehdoista Nappula, Viuhka ja Viiva

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 14.12.2011 Jyväskylän kaupunki Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet...

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

UST. On sanottu, että kaupunki on ihmistaidon kollektiivinen saavutus. Kaupunkiasumisessa saavutetaan suurin sosiaalinen teho

UST. On sanottu, että kaupunki on ihmistaidon kollektiivinen saavutus. Kaupunkiasumisessa saavutetaan suurin sosiaalinen teho LOHJAN KESK UST AN KEHIT TÄMISEN VISIO KESKUST USTAN KEHITTÄMISEN On sanottu, että kaupunki on ihmistaidon kollektiivinen saavutus. Kaupunkiasumisessa saavutetaan suurin sosiaalinen teho K E S K U S T

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot