kaupunkiliikkumisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kaupunkiliikkumisesta"

Transkriptio

1 Visioita tulevaisuuden kaupunkiliikkumisesta - teknologiakehityksen tuomat haasteet ja mahdollisuudet Rakennusfoorumi Principal Scientist Anu Tuominen, VTT

2 2 Esityksen sisältö 1. Kaupunkiliikenteen tulevaisuuteen vaikuttavia globaaleja megatrendejä 2. Liikenteen radikaaleja teknologioita 3. Erilaisia liikenteen visiota 4. Liikennejärjestelmän j ä sosiotekninen i muutos

3 3 MEGATRENDEJÄ

4 4 Kasvavat kaupunkiseudut ja asumisen/ liikkumisen korridoorit Uusiutuva energia & yhdyskuntasuunnittelu & ICT (GREEN and SMART cities) Tekes: Fiksu kaupunki EC: Smart Cities and Communities Kestävän liikkumisen suunnitelmat (SUMP) The City of the Sun, located 40km north of Amsterdam (Heerhugowaard), lives up to its name. Älykäs vähähiilinen ä liikenne (VTT)

5 5 Y sukupolvi (15-35v.) Asenteet, arvot, käsitykset, käyttäytyminen, elämäntapa vaikutukset tuotteiden ja palveluiden kehitykseen, markkinointiin ja kulutukseen Jakamistalous (Sharing Economy) voidaan jakaa informaatiota, ideoita, asiantuntemusta, energiaa, aikaa, tavaroita, palveluita, rahaa kuluttajat jakavat asioita toisille kuluttajille (esim. yhteiskäyttöautot ja pyörät) Merkitysyhteiskunta liikenteen uudet roolit: Slow travel käyttökokemus ( Transport as valued activity )

6 6 Autonomisuus ja automaatio Liikenteessä paikka-sidonnaiset kommunikaatio-, navigointipalvelut, yms. palvelut (LBS) yhteistoiminnalliset järjestelmät (ajoneuvoinfrastruktuuri-käyttäjä) turvallisuus, taloudellisuus, ekologisuus Teollisuudessa mm. satamat, kaivokset

7 7 Lisää megatrendejä Äärimmäisten sääolosuhteiden lisääntyminen Uudet liiketoimintamallit, esim. Nettikaupan merkittävä ä kasvu, vaikutukset kaupunkilogistiikkaan Liikenne palveluna (Mobility as a service) Liikenteen palveluekosysteemi 2030?

8 8 Liikenteen radikaalit teknologiset ratkaisut Robottiauto 1- ja 2-pyöräiset henkilö- & tavarankuljettimet Nelikopterit (sähkökäyttöiset lennokit) FlyNano ja muut kevytlentokoneet t k t Tyhjiösukkula Suprajohteen magneettinen lukinta ja muu levitaatio Cubesat -nanosatelliitit ja muu avaruuden helpompi saavuttaminen Kevyet jatkuvasti lentävät laitteet

9 9 LIIKENTEEN VISIOITA

10 10 Liikennejärjestelmän pitkän aikavälin visiointi Yksi mahdollisuus käsitellä sosio-teknistä järjestelmää ja vastata tulevaisuuden haasteisiin Visiot eivät pyri ennustamaan, että liikennejärjestelmä olisi vuonna X tietynlainen Tavoitteena hälventää epävarmuutta, auttaa uhkiin varautumisessa ja mahdollisuuksien tunnistamisessa pitkäkestoiset investoinnit regulaatioiden vahva rooli liikennejärjestelmän systeeminen luonne Strategisen päätöksenteon apuväline, joka auttaa organisaatiota tai yhteiskunnan sektoria vastaamaan kysymykseen, miten pärjäämme muuttuvassa maailmassa?

11 11 Kolme Visiotyötä Ilmastonmuutoksen hillinnän visiot ja toimenpidekokonaisuudet liikennesektorilla vuoteen Baseline-kehitys, Urbaani syke vai Runsaudensarvi? Liikenneja viestintäministeriön julkaisuja 15/2012. Turvallinen liikennejärjestelmä Visio. (VTT Technology 5) Renewable road transport energy sources up to 2050 in Nordic Countries (TOP-NEST NEST, Nordic Energy Research)

12 12 8 Liikennejärjestelmän CO 2 -visiota Kehittyvä kohtuutalous: Talouden kasvu pysähtyy, tieliikennesuorite kääntyy jyrkkään laskuun, teknologia kehittyy nopeasti, päästöt nollaan Urbaani syke: Tietoliikennevetoinen kompaktikaupunkivisio; Talous kasvaa voimakkaasti, kulkutapajakauma muuttuu tieliikenteestä raideliikenteeseen, päästöt romahtavat Transito-Suomi: Paluu perinteiseen kohtuutalouteen Suomessa, mutta (transito)kuljetukset erityisesti raiteilla kasvavat Ekomoderni: Liikenteen kasvu joukkoliikenteeseen ja kuljetuksissa raiteille; Talous kasvaa liikennesuoritetta nopeammin, päästöt kääntyvät kohtalaiseen laskuun Pienet askeleet: Pitää kiinni nykyhetkestä; Talous kasvaa hitaasti, liikenne hyvin hitaasti, päästöt pienenevät hieman Business as usual: Ominaispäästöt pienenevät vähitellen; Suoritteen kasvu voimakkaampaa ja päästöjen lasku hitaampaa kuin Ekomodernissa Materian kasvu: Talous ja suorite kasvavat voimakkaasti eikä päästöjä saada alas Runsaudensarvi: Talous ja liikenne kasvavat voimakkaasti, mutta tieliikenteen teknologiahyppy vähäpäästöisyyteen ratkaisee päästöongelmat

13 13 Toimenpidekokonaisuudet visioiden saavuttamiseksi URBAANI SYKE RUNSAUDENSARVI Maankäytön toimet Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittäminen Energiatehokkaat t pitkät matkat t Hinnoittelu (tiemaksu) Vähäpäästöiset ajoneuvot Raskaan liikenteen uudet kuljetuskonseptit Raideinfrastruktuurin tehokas kehittäminen ja kunnossapito Vähäpäästöiset ajoneuvot Raskaan liikenteen älykkäät ja kompaktit kuljetuskonseptit Tieinfrastruktuurin i i tehokas kehittäminen ja kunnossapito Uudet teknologiat ja palvelut

14 14 CO 2 -päästömäärät vuonna tavoitteet, visiot ja toimenpidekokonaisuudet

15 15 Turvallinen Liikennejärjestelmä 2100 Valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjalta muotoillut vision lähtökohdat: Liikennejärjestelmästä ei aiheudu suuria henkilövahinkoja: kenenkään ei tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä Liikennejärjestelmässä ei tapahdu merkittäviin esine- tai ympäristövahinkoihin johtavia onnettomuuksia Myös turvallisuudentunne sekä tietoturvan taso ovat tärkeitä turvallisen liikkumisen ja kuljettamisen mittareita Työn tavoite: esittää yksi mahdollinen tulevaisuudentila, jossa asetetut liikenteen turvallisuustavoitteet toteutuvat

16 16 Visiotyöskentelyprosessi 3. Visioiden kuvaaminen 1. Muutosvoimien kartoitus ja jäsentäminen Kirjallisuuden taustakartoitus Asiantuntijatyöpaja PESTE-analyysi Muutosjohtamisen viitekehys 2. Tulevaisuustaulukon ja visioiden rakentaminen Tulevaisuustaulukon tulevaisuuskuvat Visioiden lähtöpisteiden valinnat Visioiden polut tulevaisuustaulukossa Asiantuntijatyöpaja Visioiden käsikirjoitukset Vaihtoehtoisten kehityskulkujen kuvaus hyödyntäen muutosjohtamisen viitekehystä

17 17 Turvallisen liikenteen visio 2100 Yhteiskunnallinen toimintaympäristö Energiajärjestelmä Liikennejärjestelmä Liikennejärjestelmään liittyvät teknologiat ja palvelut Liikenne ja ympäristö

18 18 Suomen liikennejärjestelmä 2100 Liikennejärjestelmän infrastruktuuri on metropoleissa (4kpl) ja soveltuvin osin myös pienemmissä urbaaneissa keskittymissä (15-20 kpl) pitkälti integroitunut muuhun kaupunki- ja tietoliikenneinfrastruktuuriin Liikenteen käyttövoimana on sähkö. Lataus suoraan raiteesta tai erillisistä latauspisteistä. Henkilöliikenne keskusten välinen ja Eurooppaan: nopea maanpäällinen raideliikenne, tunnelit Itämeren alitse pääasialliset kulkutavat kaupunkiympäristössä: sekä raide- että tieverkkoa hyödyntävä kaupunkimoduuli & kevyt liikenne; maaseudulla sähköajoneuvot lentoliikenne: kaukokohteet Tavaraliikenne oma nopea raiteistonsa runkokuljetukset Euroopassa raiteilla, kaukokohteisiin meriteitse jakeluliikenne kaupunkimoduuleilla ja sähköajoneuvoilla

19 19 Suomen liikennejärjestelmä 2100 Kaikki moottoroitu liikenne tapahtuu automaattiohjauksen piirissä, jota hallitaan ensisijaisesti paikallisen operaattorin toimesta. Asiointitili älykortteineen: palvelukokonaisuuksien hallinta, ml. liikkuminen, liikenteen palvelut ja liikenteen hinnoittelu. Toimitusketjun hallinnan ja terminaaliverkoston tehokkuus ja turvallisuus (globaalit integraattorit). Liikennepalveluiden tuotannossa sekä järjestelmän ylläpidossa ja toimivuudessa viranomaisten ja yritysten roolit ovat täydentyneet poikkitason yhteisöjen ja sosiaalisten verkostojen toiminnoilla. Liikenne on joustavaa, päästötöntä, melutonta ja hajutonta. Liikkuminen ja kuljettaminen on paitsi ruuhkatonta myös henkilövahinkojen, loukkaantumisten tai aineellisten vahinkojen suhteen riskitöntä. Kevyt ja muu liikenne toimivat ristiriidattomasti rinnakkain. Suurimmat haasteet: järjestelmähäiriöt ja vikaantumiset automatiikkajärjestelmissä ja älysovelluksissa.

20 20 TOP-NEST pohjoismaiset liikenneskenaariot 2050

21 21 TOP-NEST skenaarioiden kuvaukset Liikennejärjestelmä Älykkäät kylät Urbaani syke Pienet askeleet Preeria Tieliikenne dominoi Älykkäitä henkilö- ja tavaraliikenteen ratkaisuja paikallisella tasolla Kuljetustarpeet Henkilöliikenne: lisääntyy hieman Tavaraliikenne: vähenee Raideliikenne ja eimotorisoitu liikkuminen dominoivat liikennettä kaupungeissa ja kaupunkien välillä Ei priorisoituja liikkumismuotoja: kaupungeissa rinnan raide-, tie- ja eimotorisoitua liikennettä Tieliikenne dominoi pitkän matkan liikkumista ja tavaraliikennettä Vähenee Henkilöliikenne: vähenee hieman Tavaraliikenne: ei muutosta nykyiseen Tieliikenne dominoi Infrastruktuurin ylläpito vajavaista Vähenee heikon talouskehityksen vuoksi Teollisuuden Hajautettu paikallinen Teollisuuden voimakas Keskittynyt, Lamaannus, taloudellisia rakenne tuotanto ja uudistuminen, suuria energiaintensiivinen ongelmia, ei palvelurakenne palvelualan yrityksiä teollisuus uudistumista Teknologian kehitys Ihmiset, arvot, kuluttajat ja politiikka Kohtuullista Nopeaa, edistyneitä ja innovatiivisia ratkaisuja Yhteisöllinen ajattelu voimakasta Tiukat paikalliset tai alueelliset säädökset ajoneuvojen ja polttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja käyttöön Valistuneita, vihreitä kuluttajia Tiukat globaalit ja kansalliset säädökset ajoneuvojen ja polttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja käyttöön Kohtuullista Hidasta Loppukäyttäjien näkemykset ja tarpeet ovat hajanaisia Monia (jopa ristiriitaisia) säädöksiä Heikon talouden vuoksi hinta dominoi päätöksentekoa Säätely vähäistä, ei ohjausvaikutuksia

22 22 TARVITAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN SOSIOTEKNISTÄ MUUTOSTA

23 23 Sosiotekninen muutos ja kaupunkiliikenne

24 24 Kiitos!

TransSmart-kärkiohjelman visio ja tiekartta. Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030. Anu Tuominen Heidi Auvinen

TransSmart-kärkiohjelman visio ja tiekartta. Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030. Anu Tuominen Heidi Auvinen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 146 TransSmart-kärkiohjelman visio ja tiekartta Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030 Anu Tuominen Heidi Auvinen VTT TECHNOLOGY 146 TransSmart-kärkiohjelman

Lisätiedot

CityKettu - Älykkään ja vähähiilisen kaupunkiliikenteen kehitysprojektien tuki

CityKettu - Älykkään ja vähähiilisen kaupunkiliikenteen kehitysprojektien tuki CityKettu - Älykkään ja vähähiilisen kaupunkiliikenteen kehitysprojektien tuki CityKettu on menetelmien ja työkalujen kokonaisuus, joka soveltuu käytettäväksi kaupunkiseutujen kehitysprojekteissa kohti

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LUONNOS Sivu 1 (16) Liikennepolitiikan osasto 1.12.2005. Tulevaisuuden muutostekijät liikenteessä s.

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LUONNOS Sivu 1 (16) Liikennepolitiikan osasto 1.12.2005. Tulevaisuuden muutostekijät liikenteessä s. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LUONNOS Sivu 1 (16) Liikennepolitiikan osasto 1.12.2005 Liikenne 2030 Taustamateriaali Tulevaisuuden muutostekijät liikenteessä s.2 Liikennejärjestelmän asiakkaat s.8 Liikennepolitiikan

Lisätiedot

Tieliikenteen toimintaympäristö ja liikkuminen vuonna 2030 neljä skenaariota. Markus Pöllänen, Lasse Nykänen, Heikki Liimatainen, Jouni Wallander

Tieliikenteen toimintaympäristö ja liikkuminen vuonna 2030 neljä skenaariota. Markus Pöllänen, Lasse Nykänen, Heikki Liimatainen, Jouni Wallander Tieliikenteen toimintaympäristö ja liikkuminen vuonna 2030 neljä skenaariota Markus Pöllänen, Lasse Nykänen, Heikki Liimatainen, Jouni Wallander Trafin tutkimuksia Trafis undersökningsrapporter Trafi Research

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 Tulevaisuustarkastelu YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 156 1369 www.ytv.

Lisätiedot

Älyliikenne Helsingissä

Älyliikenne Helsingissä Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2013:3 Älyliikenne Helsingissä Älyliikenne Helsingissä Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 -platform. Energiajärjestelmien kehityspolut kohti vähähiilistä yhteiskuntaa

Low Carbon Finland 2050 -platform. Energiajärjestelmien kehityspolut kohti vähähiilistä yhteiskuntaa SEARCH 165 O HL I G H T S VI S I Antti Lehtilä Tiina Koljonen Miimu Airaksinen Pekka Tuominen Tuuli Järvi Juhani Laurikko Lassi Similä Leena Grandell G Energiajärjestelmien kehityspolut kohti vähähiilistä

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) 2015 tulevaisuus ja rahoitustarkastelut TUURI

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) 2015 tulevaisuus ja rahoitustarkastelut TUURI Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) 2015 tulevaisuus ja rahoitustarkastelut TUURI YY Optima Oy, Linea Konsultit Oy, Movense Oy & WayStep Ky 24.5.2013 Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Kansallinen älyliikenteen strategia. Selvitysmiehen ehdotus

Kansallinen älyliikenteen strategia. Selvitysmiehen ehdotus Kansallinen älyliikenteen strategia Selvitysmiehen ehdotus Sisältö Lähetekirje... 2 Johdanto... 4 Kansallinen älyliikenteen strategia... 6 1. Älyliikenteen visio... 6 2. Älyliikenteen seitsemän periaatetta...

Lisätiedot

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Ellinoora Kiiskinen, Erika Kallionpää, Pasi Metsäpuro & Jarkko Rantala Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Tutkimusraportti 87 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 030 päivitys 014 Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 014 Maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius ISBN 978-95-9560-41-7

Lisätiedot

Electro Mobility sähköinen liikenne -toimialaryhmä. Sähköenergia tulevaisuutta kaikissa muodoissa Visio 2030 SESKOn kevätseminaari 2013

Electro Mobility sähköinen liikenne -toimialaryhmä. Sähköenergia tulevaisuutta kaikissa muodoissa Visio 2030 SESKOn kevätseminaari 2013 Electro Mobility sähköinen liikenne -toimialaryhmä Sähköenergia tulevaisuutta kaikissa muodoissa Visio 2030 SESKOn kevätseminaari 2013 Miten sähköä kannattaa käyttää - visiointia vuoteen 2030 Sähköä tieliikenteeseen

Lisätiedot

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ Pekka Malinen Tero Haahtela SÄHKÖISEN LIIKENTEEN TOIMENPIDEOHJELMA KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ 1 SISÄLTÖ esipuhe 3 sähköisen liikenteen tila suomessa 4 Tuotteita ja palveluja sähköiseen liikenteeseen

Lisätiedot

SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS

SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS Vilja Varho & Laura Joki SUOMEN LIIKENNESEKTORIN TULEVAISUUS Ensimmäisen Delfoi kierroksen perusteluja TUTU ejulkaisuja 7/2010 Vilja Varho, MMT, erikoistutkija Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824 Satakuntaliitto 2015 Vaihde: (02) 620 4300 Fax:

Lisätiedot

Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen tausta-aineisto

Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen tausta-aineisto Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020 Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen tausta-aineisto Julkaisuja 15/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 1 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 2 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2002 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Raporttiluonnos 18.8.2014 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 4 1.1 Valtakunnalliset ja alueelliset strategiset suunnitelmat... 4 1.2

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 Logistiikkastrategialuonnos v. 4.4 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 2 JULKISEN VALLAN PÄÄTÖKSENTEKO JA PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA 29 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄIVI HAKOMA Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Päivi Hakoma Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa 20 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä

Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle 2012 Sisällysluettelo 1. Lähtökohtia liikennepolitiikan valmisteluun... 1 1.1 Selonteon

Lisätiedot