Katsastusalan markkinatilanteen. tilannekatsaus vuodelta Jatkotutkimus vuonna 2008 tehtyyn. kilpailun lisäämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsastusalan markkinatilanteen. tilannekatsaus vuodelta 2009. Jatkotutkimus vuonna 2008 tehtyyn. kilpailun lisäämisestä"

Transkriptio

1 Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä Fordonsförvaltningscentralen Utredningar /29 Katsastusalan markkinatilanteen kehityksen tilannekatsaus vuodelta 29 Jatkotutkimus vuonna 2 tehtyyn tutkimukseen Selvitys katsastusalan kilpailun lisäämisestä Toimittanut McKinsey & Company

2

3 1 Johdanto Suomen katsastusmarkkinoiden tilasta käyty keskustelu on jatkunut vilkkaana AKEn syksyllä 2 teettämän katsastusmarkkinoiden tilaa käsittelevän raportin julkistuksen jälkeen. Tarkastelun jälkeen alalle on tullut merkittävästi uusia toimijoita, mikä on herättänyt kysymyksen onko kilpailutilanne muuttunut merkittävästi vuodesta 2. Lisäksi myös katsastushinnat, keskittynyt toimialarakenne, sekä AKE:n esittämät toimenpide-ehdotukset ovat nostaneet esille erilaisia näkemyksiä ajoneuvoalalla. Tässä muistiossa pyritään tuomaan päivitetty näkemys vuonna 2 tehtyyn markkinaraporttiin katsastusalan kannattavuuden sekä markkina- ja kilpailutilanteen kehityksen kautta sekä kansallisella että paikallisella tasolla. 2 Katsastusalan kannattavuus Katsastusala on ollut hyvin kannattavaa liiketoimintaa. Vuoden 2 markkinakatsauksessa todettiin että hintojen kustannuksia nopeampi kasvaminen 22-2 ja alan keskittynyt rakenne olivat heijastuneet myös katsastusyhtiöiden kannattavuuteen. Keskimääräinen liikevoitto (EBIT) vuonna 27 oli noin 1% liikevaihdosta, mitä voidaan pitää korkeana. Liiketoiminnan kannattavuus jatkoi parantumistaan liikevoitolla (EBIT) mitattuna myös 2 ja nousi 2%:iin kun A-katsastus Oy:tä ei huomioida 1. Etenkin suurimmat katsastusyhtiöt sekä vähän kilpailluilla alueilla (esimerkiksi pienet paikkakunnat) olevat yhtiöt olivat hyvin kannattavia. Tarkastelluista katsastusyrityksistä 75 prosenttia sijoittuu liikevoittoprosenttia vertailtaessa suomalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden liikevoiton mediaanin yläpuolelle. 1 A-katsastus Oy ei raportoinut vuodelta 2 omaa tilinpäätöstä. Sen sijaan yhtiön tilinpäätös yhdistettiin A-Katsastus Holding Oy:n lukuihin. Näin yhtiön Suomen toimintojen kannattavuutta ei enää voi luotettavasti selvittää. 1

4 Kuva 1 Katsastusyritysten keskimääräinen liikevoitto vuosina 27 ja 2 Katsastusyrityksien kannattavuus Prosenttia liiketoiminnan tuotoista 27 2 A-katsastus Oy Ei saatavilla 1 K1-katsastajat Keskisuuri katsastusyritys 25 2 Pienet katsastusyritykset Keskiarvo ilman A-katsastusta A-katsastus Oy lopetti erillisen tilinpäätöksen raportoinnin vuoteen 27. Vuonna 2 A-katsastus Oy:n tulos yhdistettiin A-katsastus Holding Oy:n tulokseen. LÄHDE: Patentti- ja Rekisterihallitus Alan kannattavuutta voidaan ja tulee mitata myös katsomalla yritysten pääoman tuottoa (ROCE). Keskimääräinen pääoman tuotto yrityksille oli vuonna 2 %, mikä ylittää selkeästi Suomessa julkisesti noteerattujen yhtiöiden keskimääräisen pääoman tuoton. 2 Katsastusalan pääoman tuottoprosenttia voidaankin pitää todella korkeana otettaessa huomioon alan vakaa kysyntä sekä vähäinen sitoutuneen pääoman määrä. 2 Tarkastelussa vertailuaineistona käytettyjen toimialojen ROCE vaihteli 1 % 2 %:n välillä telekommunikaatioalan ja konepajojen päästessä ainoina yli 25 % tuottoasteisiin. 2

5 Kuva 2 Katsastusyhtiöiden keskimääräinen pääoman tuotto (ROCE) ROCE katsastustoimialalla 2 Prosenttia ROCE Suomen pörssiyhtiöissä sekä autoalan yrityksissä toimialan mukaan 2 Prosenttia Toimija 1 Toimija 2 Toimija Toimija 4 Toimija 5 Toimija Toimija 7 Toimija Toimija 9 Toimija 1 Toimija 11 Toimija 12 Toimija 1 Toimija 14 Toimija 15 Toimija 1 Toimija 17 Toimija 1 Toimija 19 Toimija Keskiarvo: 9.1% Autokauppa Telekommunikaatio Konepajat Rakennusteollisuus Energia Terveydenhuolto Vapaa-aika Panimot Rakennusmateriaalit Teräs Tukkukauppa Paperiteollisuus Pakkausteollisuus Elintarviketeollisuus Talonrakennus Öljytuotteet Merikuljetus Elektroniikkakomponentit Katsastusalan keskiarvo 1 Return on Capital Employed (ROCE) mittaa tuottoa investoidulle pääomalle, jota vaaditaan toimintojen pyörittämiseen. Matemaattisesti ROCE:lle saadaan jakamalla EBIT investoidulla pääomalla LÄHDE: Patentti- ja Rekisterihallitus Markkinatilanteen kehitys Lisääntynyt kilpailu Vuoden 2 markkinaraportissa todettiin katsastusalan olevan hyvin keskittynyttä sekä maan laajuisesti, että etenkin paikallisesti. Markkinajohtaja A- Katsastuksella olikin tällöin 4% ja K1 Katsastajilla 2% markkinaosuudet. Raportin jälkeen on markkinoille perustettu 4 uutta katsastusasemaa, mikä on kasvattanut asemien kokonaismäärän 295 asemaan. Merkittävin muutos kilpailutilanteessa on ollut riippumattomien katsastusyrittäjien lisääntyminen sillä uusista asemista % on ollut yksityisten henkilöiden perustamia. Tämä on lisännyt kilpailua etenkin suurissa asutuskeskuksissa ja johtanut yhdessä muiden tekijöiden kanssa A-Katsastuksen markkinaosuuden laskemiseen 54%.iin.

6 Kuva Katsastusalan markkinaosuudet Osuus määräaikaiskatsastuksista Prosenttia kokonaismäärästä, tuhatta = 1 % Muut yksityiset K1 Katsastajat A-Katsastus ryhmä Arvioitu katsastusten kokonaismäärä vuodelle 29 LÄHDE: AKE Vuosikertomukset; Suomen Autokatsastus Oy Markkinoiden keskittyneisyyttä tarkastelevalla Herfindal-Hirschman indeksillä (HHI) mitattuna on alan kilpailutilanne parantunut 5:sta indeksipisteestä 57:aan, mitä voidaan silti pitää vielä pitää hyvin keskittyneenä markkinana. Uusien asemien tulo markkinoille onkin suoraan vaikuttanut kilpailuun vain 15 prosentilla (eli noin joka kuudennella) nykyisistä asemista alan paikallisuudesta johtuen. Vastaavasti alueelliset markkinaosuudet eivät ole muuttuneet merkittävästi 5 %:lla asemista. 4

7 Kuva 4 Alan markkinoiden keskittyneisyyden muutos 2-29 Yksittäisten katsastusasemien HH-indeksi (25km säde katsastusasemasta) Prosenttia kaikista katsastusasemista Vuosi 2 Vuosi 29 HHI indeksi = Yritysten markkinaosuuksien neliöiden summa markkinoilla -2 1 vastaa tilannetta, jossa 1:lla yrityksellä on kaikilla markkinaosuus 1 % Ø Ø57 2 vastaa tilannetta, jossa 5:llä yrityksellä on kaikilla markkinaosuus 2 % 5 vastaa tilannetta jossa 2:lla yrityksellä on molemmilla markkinaosuus 5 % vastaa tilannetta jossa 1:llä yrityksellä on markkinaosuus 1 % Markkinoita pidetään hyvin keskittyneinä HHI indeksin ollessa yli 1 LÄHDE: AKE; McKinsey analyysi.2 Hintakehitys Uusien asemien perustamisesta huolimatta kevyen bensiiniauton katsastuksen kokonaishinnan keskiarvo on jatkanut nousuaan viime vuoden 7 EUR:sta EUR:oon. Kokonaishinnalla tarkoitetaan katsastuksen hintaa, jossa varsinaiseen määräaikaiskatsastuksen hintaan on lisätty sekä pakokaasu- että OBDmittausten hinta. Kaikki hintavertailut ovat kevyelle (<5kg) bensiinikäyttöiselle ajoneuvolle. Hinnan nousu selittyy nousseilla pakokaasu- ja OBDmittausten hinnoilla, jotka ovat kasvaneet keskimäärän 15% (5 euroa) kun taas määräaikaiskatsastuksen hinnan keskiarvo on säilynyt vakiona. Samalla suurempi osa autoilijoista joutuu maksamaan tämän kokonaishinnan katsastuksesta, kun uudet autojen ikäluokat tulevat katsastuksen piiriin. Keskiarvot on laskettu käyttäen katsastushinnat.fi:stä sekä yritysten asemakohtaisilta internet-sivuilta saatuja hintatietoja. Keskiarvot on laskettu käyttäen suoraa keskiarvoa; ei volyymipainotettua keskiarvoa. Hintatiedot ovat syyskuulta 2 sekä marraskuulta 29 5

8 Kuva 5 Kevyenkaluston katsastuksen hintakehitys Määräaikaiskatsastuksen hinta Euroa Vuosikasvu prosentteina +% +1% % 4 4 +% Pakokaasu- sekä OBD-mittauksen hinta 2-29 Euroa Pakokaasumittaus OBD-mittaus 5 +15% LÄHDE: Finlex; AKE Kuva Hintataso ja kilpailun paikallinen intensiteetti 2 syyskuu Katsastuksen kokonaishinta 1 ja kilpailun intensiivisyys 29 marraskuu Katsastuksen kokonaishinta 1 ja kilpailun intensiivisyys Määräaikaiskatsastuksen kokonaishinta Määräaikaiskatsastuksen kokonaishinta EUR Ø 5 EUR Ø Asiakkaan keskimäärin maksama hinta: 7 Euroa Asemakohtaisten hintojen keskihajonta:. Euroa 2, 4,,, 1, Katsastusaseman paikallinen HHI Indeksi 4 Asiakkaan keskimäärin maksama hinta: Euroa Asemakohtaisten hintojen keskihajonta: 1.1 Euroa 2, 4,,, 1, Katsastusaseman paikallinen HHI Indeksi 1 Kokonaishinta on määräaikaiskatsastuksen, pakokaasumittauksen ja OBD-mittauksen yhteishinta LÄHDE: Katsastushinnat.fi; AKE

9 Kilpailun kiristyminen alueellisesti on johtanut hintatason suurempaan vaihteluun eri alueiden välillä. Kokonaishintojen keskihajonta on kasvanut 7 EUR:sta 1 EUR:oon syyskuun 2 ja marraskuun 29 välillä. Halvin hinta löytyy edelleen Joensuusta (4 EUR), mutta myös muilla alueilla on havaittavissa lisääntynyttä hintakilpailua. Kalleimmillaan katsastuksesta joutuu nyt maksamaan kuitenkin 11 EUR, mikä on merkittävä korotus viime vuoden korkeimmasta hinnasta 92 EUR. Alueellisia hintaeroja voidaan selittää markkinoiden kilpailuintensiteetillä, jolla on vaikutusta sekä hintatasoon että hintojen nousuun (Kuva ). Alueilla joilla on korkeampi keskittyneisyyden aste (HHI) on sekä keskimääräistä korkeampi hintataso että hintojen nousu (kuva 7). Matalamman keskittyneisyyden alueille myös matalimman ja korkeimman kokonaishinnan ero on suurempi kuin korkean keskittyneisyyden alueilla. Kuva 7 Kilpailun intensiteetin vaikutus hintatasoon ja hintojen kasvuun Katsastuksen keskihinta korreloi positiivisesti maakunnan keskimääräisen HH-indeksin kanssa myös hinnan keskimääräinen muutos maakunnassa riippuu alueen HH-indeksistä Katsastuksen keskihinta maakunnassa Euroa per katsastus , 2,, 4, 5,, 7, HH-indeksi Katsastuksen keskihinnan muutos maakunnassa Euroa per katsastus R 2 =.59-5 R 2 = , 2,, 4, 5,, 7, HH-indeksi LÄHDE: Katsastushinnat.fi; AKE 7

10 Kuva Katsastuksen kokonaishinnan keskiarvo maakunnittain Maakunnan keskihinta 1 Euroa Kainuu Etelä-Karjala Lappi Satakunta Keski-Suomi Varsinais-Suomi Päijät-Häme Uusimaa Etelä-Savo Pohjanmaa Pirkanmaa Kanta-Häme Pohjois-Pohjanmaa Suomi Kymenlaakso Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Min-Max hinnat Euroa MIN Kokonaishinta mukaan lukien katsastus, pakokaasu- ja OBD-mittaus LÄHDE: Katsastushinnat.fi; AKE MAX Maakunnan HHI Indeksiluku 5,719,171,7 5,2 4,9 4,227 5,591,45,5 5,174 5,74 4,49 4,1,744 5, 4,77,544 2,411 2,9 Suomen keskiarvo euroa Uusien asemien lukumäärä Kappaletta Kuva 9 Katsastuksen kokonaishinnan keskiarvo toimijoittain Toimijoiden kokonaishinnat sekä kokonaishintojen muutos 9/2 11/29 Euroa 9/2 Keskiarvo MIN MAX 11/29 Keskiarvo MIN MAX Muutos Prosenttia A-Katsastus K1-Katsastajat Herttoniemen Autokatsastus Oy Keskiarvo yksityiset vanhat Keskiarvo yksityiset uudet % +22% LÄHDE: Katsastushinnat.fi; AKE

11 Tarkempi tarkastelu osoittaa että hintakilpailua ovat synnyttäneet uudet riippumattomat yrittäjät, joiden keskimääräinen kokonaishinta on ollut 7 EUR per katsastus, kun taas esimerkiksi alan suurimman yrittäjän keskihinta on ollut EUR. Uusien asemien tulo on myös paikallisesti laskenut muiden, usein yksityisten, asemien hintoja ja näin lisännyt kilpailua. Lisäksi hintakilpailun syntyminen ei ole johtanut monien pelkäämään alan kannattavuuden romahtamiseen. Esimerkiksi Suomen kilpailluimmalla alueella Joensuussa keskimääräinen katsastuksen hinta on laskenut 5 eurosta 7 euroon vuosina Samaan aikaan kuitenkin sekä alueen markkinajohtaja (14% EBIT, 7% ROCE) että muut toimijat (12% EBIT) ovat olleet hyvin kannattavia. 4 Katsaus alueellisiin katsastusmarkkinoihin Maanlaajuisen tarkastelun lisäksi on syytä tarkastella kilpailutilanteen ja hintojen kehitystä ja alan dynamiikkaa myös alueittain. Tätä varten olemme valinneet tarkasteluun pääkaupunkiseudun ja Tampereen sekä pienempänä paikkakuntana Tornion. 4.1 Helsinki Helsingin katsastusmarkkinoille on vuosien 2 ja 29 välillä syntynyt hintakilpailua huomattavissa määrin. Alimman ja korkeimman hinnan välinen ero on vuosien 27 ja 2 välillä kasvanut 4 eurosta 24 euroon. Alempia hintoja ovat pääasiassa tarjonneet riippumattomat 4 alalle tarkasteluajanjaksona 5 syntyneet yritykset. Toisaalta markkinoilta löytyy jo pidemmän ajanjakson toiminut riippumaton yritys, joka on hintoja alentamalla onnistuneesti kyennyt lisäämään käyttöastettaan. Katsastuksen keskihinta on Helsingissä kuitenkin vuosien 2 ja 29 välillä noussut eurosta euroon suurimpien toimijoiden nostaessa hintojaan. 4 Riippumattomilla katsastusasemilla tarkoitetaan suuriin katsastusketjuihin kuulumattomia katsastusasemia. 5 Tarkasteluajanjaksolla tarkoitetaan aikaa syyskuun 2 ja marraskuun 29 välillä. 9

12 Kuva 1 Markkinoiden kehitys Helsingissä Katsastushinta Euroa Syyskuu 2 Marraskuu 29 Markkinaosuus Prosenttia Syyskuu 2 Lokakuu 29 Asemien liikevoitto (EBIT) 2 1 Prosenttia Herttoniemen Autokatsastus Tattarisuon Autokatsastus Oy IHA-Autokatsastus Oy A-Katsastus Helsinki Heikinlaakson Katsastus A-Katsastus Itäväylä Helsingin Katsastus Center A-katsastusAleksisKivenkatu Konalan Autokatsastus Herttoniemen Aut.kat. Hernesaari K1-Katsastajat Vuosaari A-Katsastus Konala Ø 12,5 kpl 14,54 kpl Ø 1 Yrityksille joilla on monia toimipaikkoja, yrityksen keskiarvo 2 A-Katsastus-ryhmän toimipaikkoja LÄHDE: Katsastushinnat.fi; AKE; Patentti- ja Rekisterihallitus Katsastustoiminnan kannattavuus on Helsingissä säilynyt erittäin korkealla tasolla. Kaupungissa keskimääräinen liikevoittoprosentti oli 29 vuonna 2. Liikevoiton taso vaihtelee kuitenkin eri asemien välillä huomattavasti. Korkean liikevoiton asemia löytyy sekä korkeiden että matalien hintojen asemien joukosta. 4.2 Tampere Myös Tampereelle on vuosien 2 ja 29 välillä syntynyt hintakilpailua huomattavissa määrin. Alimman ja korkeimman hinnan välinen ero on vuosien 2 ja 29 välillä kasvanut eurosta 2 euroon. Alempia hintoja ovat tarjonneet yksinomaan alalle tarkasteluajanjaksona syntyneet asemat, joihin kuluu sekä riippumattomia että suuriin ketjuihin kuuluvia katsastusasemia. Alhaisemmilla hinnoilla toimivat yritykset ovat vuosien 2 ja 29 välillä onnistuneet valtaamaan huomattavan osan markkinoista. Tiettyjen toimijoiden tarjoamat alhaisemmat hinnat eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet yleistä hintatasoa alentavasti. Katsastuksen keskihinta onkin Tampereella vuosien 2 ja 29 välillä noussut eurosta euroon. 1

13 Kuva 11 Markkinoiden kehitys Tampereella Katsastushinta EUR Syyskuu 2 Marraskuu 29 Markkinaosuus Prosenttia Syyskuu 2 Lokakuu 29 Asemien liikevoitto (EBIT) 2 1 Prosenttia K1-Katsastajat Linnainmaa A-Katsastus Lielahti A-Katsastus Hervanta A-Katsastus Rantaperkiö Tampereen Katsastus-Center A-Katsastus Hämeen Autokatsastus K1-Katsastajat Tampere Yks. K-as. Tampereen Ajoneuvokatsastus Yks. K-as. Kalevan Katsastus A-Katsastus Hatanpää Suomen Katsastusmies Oy Ø 1 Yrityksille joilla on monia toimipaikkoja, yrityksen keskiarvo 2 A-Katsastus-ryhmän toimipaikkoja LÄHDE: Katsastushinnat.fi; AKE; Patentti- ja Rekisterihallitus,75 kpl 1,4 kpl Ø2 4. Tornio Tampereella katsastustoiminta on myös hyvin kannattavaa. Kaupungin katsastusasemien keskimääräinen liikevoiton taso on 2 %. Erityisen kannattavia näyttäisivät olevan korkealla hinnalla toimivat katsastusasemat. Toisaalta uusien toimijoiden kannattavuutta ei voida arvioida ennen vuoden 29 tilinpäätöksien valmistumista. Torniossa katsastusmarkkinoiden toiminnassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuosien 2 ja 29 välillä. Kaupungissa toimivat kaksi katsastusasemaa ovat pidättäytyneet hintojen nostoista tarkasteluajanjaksolla ja hinnat ovat maan keskiarvon alapuolella 77 EUR:n hinnalla (koko maa EUR). Kaupungissa edullisempaa katsastusta tarjoava asema on pystynyt houkuttelemaan huomattavasti toista toimijaa suuremman määrän asiakkaita.. 5 Johtopäätökset Johtopäätöksenä päivitetystä näkemyksestä voidaan todeta, ettei toimialan rakenne ja kilpailutilanne ole muuttunut 2 jälkeen niin merkittävästi että edellisessä tutkimuksessa tehtyjä johtopäätöksiä olisi näistä syistä tarpeen muuttaa. Viimeaikainen kehitys vahvistaa näkemystä siitä että kilpailun lisääntymisellä on vaikutusta hintoihin. Kilpailun kiristyminen on johtanut hintatason keskimääräistä hitaampaan kasvuun tai jopa hintojen alentumiseen. Lisäksi nimen- 11

14 omaan riippumattomat, uudet yrittäjät pitävät yllä hintakilpailua suurien ketjujen keskihintojen ollessa jopa 2 % korkeammalla. Kilpailu on kiristynyt kuitenkin vain 15 prosentilla kaikista asemista. 12

Selvitys ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muutosehdotusten vaikutuksista. Ramboll Management Consulting

Selvitys ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muutosehdotusten vaikutuksista. Ramboll Management Consulting Selvitys ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muutosehdotusten vaikutuksista Ramboll Management Consulting Trafin julkaisuja Trafi publikationer Trafi publications 11/2010 2 Selvitys ajoneuvojen katsastusluvista

Lisätiedot

Katsastusalan kilpailun lisääminen. Selvityksen julkistus 29.9.2008

Katsastusalan kilpailun lisääminen. Selvityksen julkistus 29.9.2008 Katsastusalan kilpailun lisääminen Selvityksen julkistus 29.9.2008 Tämä esitys on tiivistelmä McKinsey & Companyn tekemästä katsauksesta Suomen katsastusmarkkinoihin sekä analyysistä AKE:n esittämien muutosvaihtoehtojen

Lisätiedot

13.9.2010. Postilähetyspalvelututkimus 2009

13.9.2010. Postilähetyspalvelututkimus 2009 13.9.2010 Postilähetyspalvelututkimus 2009 Esipuhe Postilähetyspalvelututkimus 2009 on Nordic Adviser Groupin laatima ja Viestintäviraston julkaisema tilastojulkaisu. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää,

Lisätiedot

Mainostava Suomi II Alueellisten mainosmarkkinoiden muotoutumiseen vaikuttavat tekijät

Mainostava Suomi II Alueellisten mainosmarkkinoiden muotoutumiseen vaikuttavat tekijät Mainostava Suomi II Alueellisten mainosmarkkinoiden muotoutumiseen vaikuttavat tekijät SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 MAINONNAN ALUEELLISEEN KOHDENTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT... 4 3 MEDIAT MAINOSVÄLINEINÄ...

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Markkinakatsaus 1 / 2012

Lisätiedot

TYHJÄT ASUNNOT SUOMESSA 1980-2000*

TYHJÄT ASUNNOT SUOMESSA 1980-2000* Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 51 (tammikuu 2002) TYHJÄT ASUNNOT SUOMESSA 1980-2000* Kirsi Mukkala Helsinki, tammikuu 2002

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2003 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

TEM raportteja 9/2013

TEM raportteja 9/2013 TEM raportteja 9/2013 Vanhusten ja erityisryhmien yksityisen palveluasumisen kilpailutilanne Jatkoselvitys toimialan palvelukysynnästä, yrityksistä ja markkinoista 2011-12 Pekka Lith Strategiset ohjelmat

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2009

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2009 Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2009 2 Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2009 Pirkanmaan liitto Julkaisu D 92 3 Pirkanmaan liitto Tampere 2009 Sarja D, julkaisu nro 92 ISBN 978-951-590-257-3 ISSN 0788-6578 Pohjakartat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Toimialaraporttisarja Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI TAMMIKUU 2005 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 SAATTEEKSI...3

Lisätiedot

Esitys markkinaoikeudelle

Esitys markkinaoikeudelle ESITYS Dnro 1198/61/01 JULKINEN VERSIO Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Esitys markkinaoikeudelle Esitys kilpailunrikkomusmaksun määräämisestä eräille asfalttialalla toimiville yrityksille kilpailunrajoituslain

Lisätiedot

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 13/2014 janne huovari signe jauhiainen leena kerkelä lauri esala valtteri härmälä Alueiden yritys-

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hintakehitys Suomessa

Elintarvikkeiden hintakehitys Suomessa Elintarvikkeiden hintakehitys Suomessa 30.11.2009 Jarkko Kivistö ekonomisti rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Elintarvikkeiden hinnat nousivat nopeasti vuosina 2007 ja 2008 eri puolilla maailmaa. Hintojen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät 2012

Pk-yritysbarometri kevät 2012 Pk-yritysbarometri kevät 2012 Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2012 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2011

Markkinakatsaus 2/2011 Markkinakatsaus 2/2011 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2010 Viestintävirasto 2011 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Osakkaiden yhteishanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Jouni Väkevä Juha Rajamäki Vesa Imponen Olavi Pennanen Metsätehon raportti 77 17.9.1999 Puutavaran korjuu- ja

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 - Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

LIHASEKTORIN HINTARAKENTEET

LIHASEKTORIN HINTARAKENTEET PTT työpapereita 160 PTT Working Papers 160 LIHASEKTORIN HINTARAKENTEET Ari Peltoniemi* Kyösti Arovuori** Jyrki Niemi*** Perttu Pyykkönen** Helsinki 2014 *Kuluttajatutkimuskeskus ** Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 7/2006 Arto Vallin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) 16001

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

SISÄLTÖ... 5 KUVIOT, TAULUKOT JA LIITTEET... 6 LYHENTEET... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8

SISÄLTÖ... 5 KUVIOT, TAULUKOT JA LIITTEET... 6 LYHENTEET... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 5 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 5 KUVIOT, TAULUKOT JA LIITTEET... 6 LYHENTEET... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 2 JOHDANTO... 12 2.1 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset... 12 2.2 Tutkimusmetodi... 14 3 INTERNET-LIITYNTÄPALVELUT...

Lisätiedot

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206 Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pasi Holm Satu Nivalainen Raija Volk* Raportti on osa 1 julkaisussa: Työvoiman alueellisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot