kursivoiduin kirjaimin se viranomainen tai organisaatio, johon tulee olla yhteydessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kursivoiduin kirjaimin se viranomainen tai organisaatio, johon tulee olla yhteydessä"

Transkriptio

1 1 NÄIN JÄRJESTÄT ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN JOENSUUSSA! Joensuu on viriili tapahtumien kaupunki, jossa riittää tapahtumia ympäri vuoden. Ilosaarirock, Hippa, Rokumentti-rockelokuvafestivaali, Viscult-elokuvafestivaali ja Joen Yö ovat vain osa Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa järjestettävistä tapahtumista. Hyvin toteutetussa tapahtumassa yleisö voi keskittyä nauttimaan tapahtuman tarjonnasta, on kyseessä sitten rockkonsertti tai messutapahtuma. Tapahtuma tulee järjestää lainmukaisesti, turvallisesti ja myös ympäristöseikat huomioon ottaen kuitenkaan yleisön viihtyvyydestä tinkimättä. Tässä oppaassa kerrotaan kattavasti tapahtumatuottamisessa huomioon otettavat asiat aina viranomaisyhteistyöstä tekijänoikeuskorvauksiin. Tarkka suunnittelu on kaiken lähtökohta ja helpottaa käytännön toteutusta. Suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin ja viranomaisiin tulee olla yhteydessä mahdollisimman varhain. On muistettava, että jokainen tapahtuma on oma, itsenäinen kokonaisuutensa ja kaikki asiat eivät toistu tapahtumasta toiseen. Viranomaisyhteistyön helpottamiseksi kappaleiden loppuun on kirjoitettu kursivoiduin kirjaimin se viranomainen tai organisaatio, johon tulee olla yhteydessä asian tiimoilta. Onnistuneita tapahtumia!

2 2 SISÄLTÖ TAPAHTUMAN LUPA-ASIAT Ilmoitus yleisötilaisuudesta Yleinen kokous Poliisin antamat ohjeet ja määräykset ELINTARVIKKEIDEN MYYNTI JA VALMISTUS TILAPÄISET ANNISKELULUVAT TURVALLISUUS Järjestyksenvalvojat Palo- ja pelastusviranomaiset Ensiapu YMPÄRISTÖ Jätehuolto Maankäyttö Rakennusturvallisuus Meluilmoitus WC-tilat Sähköt ja valaistus VEROTUS VAKUUTUKSET Työeläkevakuutusmaksut Muita tapahtumaa varten otettavia vakuutuksia TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET Teosto Gramex Kuvasto ry TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN MUISTILISTA LÄHTEET

3 3 TAPAHTUMAN LUPA-ASIAT Tapahtuman järjestäminen perustuu pitkälti erilaisiin lakipykäliin ja viranomaisasetuksiin. Tähän osioon on lueteltu ne viranomaisluvat, jotka tapahtumajärjestäjä tarvitsee. Ilmoitus yleisötilaisuudesta Kokoontumislain mukaan yleisötilaisuudet ovat yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Yleisötilaisuuksia voivat olla erilaiset taiteen esittämiseen liittyvät näytökset, kuten ooppera, baletti, elokuvanäytökset, konsertit, festivaalit ja näyttelyt. Lisäksi yleisötilaisuuksiksi katsottavia tapahtumia ovat muun muassa erilaiset kilpailut, messut ja huvipuistotapahtumat. Yleisötilaisuuden järjestämistä koskevia säännöksiä voidaan soveltaa, mikäli tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, mutta tilaisuutta ei voida pitää yksityisenä osanottajien lukumäärän tai muiden syiden perusteella. Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä kirjallinen ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä järjestämispaikan poliisilaitokselle lain mukaan vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Mikäli kyseessä on suurtapahtuma, tulee poliisiviranomaisiin olla yhteydessä vähintään puoli vuotta ennen tapahtumaa, jolloin turvallisuus- ja lupamenettelyasiat ehditään valmistella ja toteuttaa hyvin. Poliisi voi vaatia nähtäväksi myös muita selvityksiä, kuten tapahtuman järjestämispaikan suostumuksen ja muita lainsäädännössä määriteltyjä yleisötilaisuuden lupa- ja ilmoitusasioita. Poliisi voi vaatia järjestäjältä selvityksen myös vastuuvakuutuksen ottamisesta. Yleisötilaisuusilmoituksen sisältö - tilaisuuden järjestäjä - tilaisuuden tarkoitus - tilaisuuden järjestämispaikka ja siihen liittyvät kulkureitit - alkamis- ja päättymisaika - järjestäjän asettamien järjestyksenvalvojien nimet, henkilötunnukset, ja järjestyksenvalvontakorttien numerot - tilaisuudessa käytettävät rakennelmat ja muut erityisvälineet - suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä - turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

4 4 - tiedot anniskelun järjestämisestä - tiedot tapahtumassa käytettävästä musiikista - yhteyshenkilö yhteystietoineen - tapahtuma-alueen kartta Poliisin lupamenettelyä vaativia tapahtumia ovat muun muassa seuraavat: - tapahtuma, jossa on useita satoja osallistujia - tilaisuus, joka järjestetään erityisissä olosuhteissa - yleisötilaisuus, jossa on anniskelualue - rockfestivaalit, nuorisotapahtumat ja ilmaistilaisuudet, joiden osanottajamäärää on vaikea ennakoida - suljettu tilaisuus, mikäli sitä ei voida tulkita yksityiseksi Ilmoitusta ei välttämättä tarvitse tehdä mikäli - tapahtuma ei edellytä toimia järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi (vähäisen osallistujamäärän, tapahtuman luonteen vuoksi) - sivullisille tai ympäristölle ei aiheudu haittaa - tapahtuma ei vaadi poikkeuksia liikennejärjestelyissä - tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi sisätiloissa vakituisesti järjestettävät näyttelyt, elokuva- ja teatteri- ja oopperanäytännöt sekä konsertit, joissa järjestyksenvalvonta ei ole tarpeen Varmista lupa-asiat aina lähimmästä Pohjois-Karjalan Poliisin palvelupisteestä. Yleisötilaisuus-ilmoituslomakkeita saa tulostettua poliisin nettisivuilta F92?opendocument tai suoraan Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen toimipisteistä. Pohjois-Karjalan Poliisin palvelupisteet: Ilomantsi, Kitee, Lieksa, Nurmes, Eno, Juuka, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Yleinen kokous Yleinen kokous on mielenosoitus tai muu tilaisuus, johon yleisöllä on vapaa pääsy, johon he voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Yleisenä kokouksena ei kuitenkaan pidetä sellaista mielenosoitusta, joka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisemista varten. Kokoontumislain mukaan järjestäjän on tehtävä ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta suullisesti tai kirjallisesti ilmoitus

5 kokouspaikan poliisille vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista. Yleisen kokouksen turvallinen onnistuminen saattaa vaatia erityisjärjestelyjä, joten on suositeltavaa, että ilmoitus tehdään hyvissä ajoin. Mikäli kokouksen järjestämisestä ei aiheudu järjestyksellistä haittaa, voi ilmoituksen tehdä myös jälkikäteen. Yleistä kokousta koskevan ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 5 Kokouksen järjestäjä, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Kokouksen tiedot (ajankohta, paikka, ohjelma, arvio osallistujamäärästä, aikataulu) Kokouspaikka tai kulkueen reitti Kokouksen alkamis- ja arvioitu päättymisaika Järjestyksenvalvojat Kokouksessa käytettävät rakennelmat ja erityisvälineet Ilmoitukseen on lisäksi merkittävä ulkona järjestettävän yleisen kokouksen kokouspaikan omistajan tai haltijan suostumus, mikäli kokousta ei järjestetä yleisessä käytössä olevalla alueella. Poliisin antamat ohjeet ja määräykset Ennen tilaisuutta on syytä varmistua tilaisuuden lainmukaisesta ja turvallisesta kulusta. Poliisi voi antaa yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämisestä ennakolta tai tilaisuuden aikana ohjeita tai määräyksiä. Joko poliisi tai järjestäjä voi kieltää päihdyttävien aineiden hallussapidon yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa. Poliisi voi myös kieltää yleisötilaisuuden järjestämisen, mikäli tilaisuuden turvallisuutta ei voida ylläpitää tai tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa huomattavaa haittaa sivullisille tai ympäristölle. Samoilla perusteilla poliisi voi myös peruuttaa tilaisuuden tai määrätä jo alkaneen tilaisuuden keskeytettäväksi tai päättymään. ELINTARVIKKEIDEN MYYNTI JA VALMISTUS Elintarvikevalvonnasta vastaavat kunnat. Tapahtuman järjestäjän on tehtävä ilmoitus tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä, tarjoilusta ja valmistuksesta paikalliselle terveysviranomaiselle, mikäli tapahtumaan odotetaan osallistuvan yli 500 osallistujaa. Tilapäinen toiminta kestää enintään kaksi vuorokautta tapahtuu harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Ilmoitus on tehtävä vähintään 15 vuorokautta ennen tapahtumaa. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi muun muassa tiedot tapahtumasta ja toiminnanharjoittajasta, selvitys vedenhankinnasta, jätehuollosta, käsienpesupaikoista, tuotevalikoimasta sekä tuotteiden säilyttämisestä. Osa tarvittavista tiedoista tulee järjestäjältä itseltään ja osa suoraan elintarvikemyyjiltä. Tapahtumasta myyntipaikan vuokraavien myyjien on ilmoitettava elintarvikkeiden myynnistä, tarjoilusta tai valmistuksesta tapahtumapaikan

6 6 terveydensuojeluviranomaiselle. Ulkoilmatilaisuudessa tulee kiinnittää huomiota etenkin myynti- ja säilytyslämpötiloihin, että ne ovat määräysten mukaisia. Pohjois-Karjalan kuntien terveysviranomaiset/elintarvikevalvonta TILAPÄISET ANNISKELULUVAT Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää sellaisen tilaisuuden ajaksi, jonka kesto on selvästi etukäteen määritelty. Lupa myönnetään tilaisuuksiin ja tapahtumiin enintään yhden kuukauden ajaksi. Luvan käsittelyyn tulee varata aikaa noin 1-2 kuukautta. Tilapäiset anniskeluluvat myöntää Itä-Suomen aluehallintovirasto. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät osoitteesta Luvan myöntämisen edellytyksenä on ammattitaitoisen vastaavan hoitajan määrääminen anniskelupaikkaan koko anniskeluajaksi. Lupahakemuksen tulee sisältää myös suunnitelma muista työntekijöistä tehtävineen. Lupaa myönnettäessä kiinnitetään huomiota erityisesti tapahtuman luonteeseen ja laajuuteen sekä anniskelualueen turvallisuuteen ja valvontaan. Lupa voidaan alkoholilain 21 d :n nojalla jättää myöntämättä tai lupaa rajoittaa silloin, kun anniskelulupaa haetaan urheilutapahtumaan tai tilaisuuteen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma, tai johon muuten osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria. Tilapäinen anniskelualue on rajattava selvästi niin, ettei alkoholijuomia voi kuljettaa anniskelualueen ulkopuolelle. Anniskeluluvan hakijan on ilmoittauduttava arvonlisäverolliseksi ja hakijalla on oltava y-tunnus. Mikäli näitä ei ole, voi tapahtumajärjestäjä tehdä sopimuksen anniskelun järjestämisestä ulkopuolisen yrityksen kanssa, joka hakee anniskelulupaa. Lupaviranomainen voi rajoittaa asiakaspaikkojen määrän sellaiseksi, ettei hallitsemattomia tilanteita pääse syntymään. Tilapäisen anniskeluluvan myöntämisen edellytykset on esitetty alkoholiasiat ravintolassa oppaassa: pdf kohdassa 4.2 Tilapäinen anniskelulupa. TURVALLISUUS Järjestyksenvalvojat Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä sekä lain noudattamisesta tilaisuudessa. Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä

7 7 estää rikoksia ja onnettomuuksia siinä tilaisuudessa tai alueelle, jonne hänet on asetettu järjestyksenvalvojaksi. Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on saanut sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen. Järjestyksenvalvojan hyväksyy hänen kotikuntansa paikallispoliisi enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Järjestyksenvalvojakortti oikeuttaa toimimaan järjestyksenvalvojana koko maassa. Järjestyksenvalvojilla tulee olla voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti mukanaan tehtävää suoritettaessa ja se on esitettävä pyydettäessä. Järjestäjä voi myös esittää poliisin hyväksyttäväksi tilaisuuteen tilapäisiksi järjestyksenvalvojiksi henkilöitä, joilla ei ole järjestyksenvalvojakorttia. Heidän nimensä ja henkilötunnuksensa ilmoitetaan yleisötilaisuusilmoitukseen. Tilapäisen järjestyksenvalvojan on oltava vähintään 18-vuotias ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva tehtävään. Hyväksyminen on voimassa ainoastaan luvassa määritellyn tilaisuuden keston ajan. Tällaisella järjestyksenvalvojalla tulee olla jäljennös päätöksestä, jolla hänet on hyväksytty tehtäväänsä. On kuitenkin suositeltavaa, että kaikki järjestyksestä vastaavat henkilöt ovat koulutettuja järjestyksenvalvojia. Pohjois-Karjalan Poliisin palvelupisteet: Ilomantsi, Kitee, Lieksa, Nurmes, Eno, Juuka, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Palo- ja pelastusviranomaiset Palo- ja pelastusviranomaiset on hyvä ottaa mukaan jo tapahtuman suunnitteluun, sillä he pyrkivät jo etukäteen minimoimaan tapahtuman onnettomuusriskit. Tapahtumasta tulee tehdä pelastussuunnitelma, joka hyväksytetään poliisilla ja pelastusviranomaisilla vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Suunnitelman ei ole pakko olla yksityiskohtainen, mutta se kannattaa tehdä huolella. Pelastussuunnitelma toimii hyvänä muistilappuna tilaisuuden turvallisuuden kannalta. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi järjestyksenvalvonnan määrä ja sijoittelu, sammuttimien sijoittelu, pelastustie, toiminta hätätilanteessa sekä tarvittavat yhteystiedot. Mikäli tapahtumaan palkataan järjestyksenvalvonnan päällikkö, pelastussuunnitelman laadinnan voi ohjata hänelle. Alkusammutuskalustolla on oltava esteetön pääsy tapahtumapaikalle. Myös pelastusteiden on oltava selkeästi nähtävissä. Suurissa tapahtumissa iso sammutuskalusto on syytä toimittaa paikalle jo etukäteen mahdollisuuksien mukaan.

8 8 Ilotulitus on luvanvaraista toimintaa ja siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus paloviranomaiselle. Viranomainen voi asettaa ehtoja tai rajoituksia tai kieltää ilotulituksen, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa. Avotulen tekeminen on kielletty ilman viranomaisen lupaa. Tapahtuman leirintäalueelle tulee järjestää valvottuja nuotiopaikkoja, jolloin maastopalovaara vähenee. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Ensiapu Tapahtumaan on suositeltavaa järjestää ensiapuryhmä esimerkiksi Suomen Punaiselta Ristin paikallisosastolta. Ensiapuryhmät toimivat yhteistyössä sairaankuljetuksen kanssa ja tarvittaessa ryhmän mukaan saadaan lääkäri tai ensihoitoon perehtynyt terveydenhuollon ammattilainen. Ensiapupäivystyksen tilaaminen tapahtumaan ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Ryhmä tulee tilata viimeistään 2-4 viikkoa ennen tapahtumaa, mutta ensiapuryhmän ottaminen mukaan etenkin suurtapahtuman suunnitteluvaiheeseen auttaa kumpaakin osapuolta minimoimaan mahdolliset vaaratilanteet tapahtuman aikana. Suomen Punainen Risti YMPÄRISTÖ Tapahtumien järjestämiseen liittyy muun muassa jätehuoltoon, alueen roskaantumiseen, kuljetuksista johtuviin päästöihin, sähkön ja veden kulutukseen liittyvät ympäristövaikutukset. Tapahtumatuottajan on oltava riittävän tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista, -riskeistä sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Lähtökohtana on, että tapahtumatuottaja pyrkii ehkäisemään tai rajoittamaan haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta mahdollisimman vähäisiksi. Apua ympäristösuunnitteluun saa kunnan ympäristövirastolta. Jätehuolto Tapahtumatuottajan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei syntyvistä jätteistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätelain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä, johon pyritään edistämällä luonnonvarojan järkevää käyttöä. Kun alue roskaantuu tapahtuman seurauksena, niin roskaaja on järjestävä taho, joka on myös velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen.

9 9 Yli viiden sadan henkilön tilaisuudesta tulee tehdä suunnitelma jätehuollosta. Suunnitelma tehdään vapaamuotoisesti ja toimitetaan kunnan ympäristövirastolle / terveysvalvonnalle. Ohjeita jätehuoltoon - vältä kertakäyttötuotteita ja suosi muun muassa uusiopaperia - käytä tilaisuudessa uudelleenkäytettäviä ja pestäviä astioita - huolehdi, että alueella on tarpeeksi roska-astioita - lajittele jätteet paikallisen jätehuoltoyhtiön ohjeiden mukaan - huolehdi, että tapahtuma-alue siivotaan tapahtuman aikana ja sen jälkeen Kunnan ympäristöviranomainen Maankäyttö Ulkoilmatapahtumien järjestämiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Kunnan alueella järjestettäviin tapahtumiin maankäyttölupa anotaan kunnan tekniseltä osastolta. Kaupungin omistamissa sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin käyttölupa haetaan tekniseltä virastolta. Muiden sisätilojen vuokraamisesta ja käytöstä sovitaan suoraan tilanomistajan kanssa. Myös tilapäistä mainontaa kuten tienvarsikylttejä varten tarvitaan maanomistajan lupa. Pohjois-Karjalan kuntien tekniset virastot Rakennusturvallisuus Mikäli tapahtumaa varten rakennetaan tilapäisiä rakenteita, tulee niiden turvallisuudesta neuvotella rakennusviranomaisen kanssa, jonka jälkeen kunnan viranomainen päättää, tarvitseeko tilaisuus rakennusluvan. Tapahtumissa rakenteiden kuten lavan tulee olla tapahtumakäyttöön suunniteltuja. Mikäli järjestäjä haluaa käyttää jotakin tilaa tilapäisenä kokoontumistilana, tulee sille hakea toimenpidelupaa kunnalta. Tapahtuman tilaa valittaessa tulee ottaa huomioon tilan pinta-ala suhteutettuna omaan tapahtumaan, alkusammutuskalusto, poistumistiet, sosiaalitilat, tilan turvallisuussuunnitelma ja paikoitusalueet. Pohjois-Karjalan kuntien rakennusviranomainen Meluilmoitus Ulkoilmafestivaaleja, joissa musiikin esittäminen on olennaista, pidetään lain mukaan melua aiheuttavana tilapäisenä toimintana. Jos melun katsotaan olevan erityisen häiritsevää melun voimakkuuden, keston tai ajankohdan vuoksi lähistöllä

10 10 asuville, oleskeleville tai työskenteleville, tapahtuman järjestäjän on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi - tapahtuman järjestäjän tiedot - melun aiheuttamispaikka ja toiminnan kesto - melusta häiriintyvät kohteet, kuten tapahtuman lähiympäristö - meluntorjuntatoimenpiteet - selvitys melunseurannasta ja siitä tiedottamisesta Ympäristönsuojeluviranomaiseen tulee olla yhteydessä reilusti, vähintään kuukausi ennen tapahtumaa. Pohjois-Karjalan kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset WC-tilat Yhtenä hyvin järjestetyn tapahtuman merkkinä pidetään vessojen riittävää määrää ja niiden siisteyttä. Yleisölle on varattava riittävä määrä käymälöitä ja käsienpesupisteitä ja niiden sijainti on mietittävä niin, että niitä sijaitsee eri puolilla tapahtuma-aluetta. Opasteiden on oltava selkeitä, jolloin vessat ovat helposti yleisön tavoitettavissa. Käymälöitä tulee varata alla olevan taulukon mukaisesti. Osallistujamäärä Naisille Miehille Näistä liikuntaesteisille < 50 * * * yli osallistujaa, jokaista 250 osallistujaa kohden /1 000 osallistujaa *ohjeellinen Kunnan ympäristöviranomainen / Käymälöiden toimittaja

11 11 Sähköt ja valaistus Etenkin ulkoilmatapahtumissa on kiinnitettävä huomiota sähköturvallisuuteen, joten sähkölaitteet on suojattava sateelta. Sähköasennuksia saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset eikä jatkopistorasioiden käyttöä suositella. Yleisöalueella ei tule olla sähköä yleisön saavutettavissa. Järjestäjän tulee selvittää riittääkö alueen sähkö tapahtuman tarpeisiin vai tuleeko alueelle järjestää erillisiä sähkökeskuksia. Sähköntarve tulee arvioida ennakkoon miettimällä muun muassa mitkä asiat kuluttavat sähköä eniten. Sähkön toimittamisen mahdolliset vakuudet tulee selvittää sähköyhtiöltä, jossa ne selvitetään tapauskohtaisesti. Sähkösuunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa ja siinä tulee hyödyntää ammattilaisia. Julkisen valaistuksen pienentämisestä tai lisäämisestä tulee olla yhteydessä kaupungin tekniseen virastoon. Sähkölaitos, kunnan tekninen virasto VEROTUS Vähäisen liiketoiminnan harjoittajat on vapautettu arvonlisäverosta, mutta arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus Savo-Karjalan verovirastolle. Yleinen alv-prosentti on 23% ja myynnin yhteydessä kerätty arvonlisävero tilitetään valtiolle kuukausittain. Kaikki tapahtumajärjestäjät ovat kirjanpitovelvollisia, oli järjestäjä sitten kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, yhdistys tai avoin yhtiö. Kirjanpidon tositteet on säilytettävä vähintään kuusi vuotta ja kirjanpitokirjat 10 vuotta. Tapahtumaa järjestävää yksityistä henkilöä, joka ei ole kirjanpitovelvollinen, koskee veroilmoitusta varten muistiinpanovelvollisuus. Muistiinpanokirja ja tositteet tulee säilyttää kuusi vuotta. Tapahtuman järjestäjä on verovelvollinen ja järjestäjän maksamat verot ovat yleensä oma-aloitteisia, jolloin veronmaksaja laskee itse maksettavan määrän. Työnantajasuoritukset riippuvat siitä, onko työnantaja satunnainen vai säännöllinen. Satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja käyttää eri toimistoista (posti, pankki, verotoimisto) saatavaa oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomaketta. Ennakonpidätys toimitetaan palkansaajan verokorttiin merkityn pidätysprosentin mukaan. Mikäli palkansaaja ei ole toimittanut verokorttiaan maksajille, ennakonpidätys on 60 %. Sosiaaliturvamaksun suuruus tulee selvittää vuosittain veroviranomaiselta.

12 12 Palkansaajan tulee saada tosite, josta tulevat ilmi palkat ja niistä toimitetut ennakonpidätykset. Tosite on vapaamuotoinen. On suositeltavaa, että verovirastolle annetaan vuosi-ilmoitus maksetuista palkoista heti työsuhteen päätyttyä. Ilmoitus on jätettävä viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Lomakkeen vuosi-ilmoitukseen saa verovirastosta. Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi tulevan ulkomaalaisen Suomesta saamasta tulosta peritään lähdevero. Se on suuruudeltaan 35 %, mikäli työntekijä ei esitä verokorttia, jossa on jokin muu tieto. Taiteilijoiden ja urheilijoiden lähdeveroprosentti on 15. Lähdeveron alaisesta tulosta ei anneta veroilmoitusta Suomeen. Suomeen lyhyeksi aikaa kutsutuille, kuten luennoitsijoille tai asiantuntijoille, joilla on varsinainen työpaikka ulkomailla, voidaan maksaa palkan lisäksi verotta kotimaan päivärahaa. Verotta hänelle voidaan myös korvata tositteelliset majoitusmaksut ja matkaliput. Lähdevero maksetaan poisteista saatavilla tilillepanokortilla. Paikallinen verotoimisto VAKUUTUKSET Työeläkevakuutusmaksut Työnantaja on velvollinen huolehtimaan sekä omista että palkansaajien työeläkevakuutusmaksuista. Tapahtumien työntekijät kuuluvat yleensä taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden kuuluvien työntekijöiden eläkelain piiriin. Työeläkemaksun suuruus lasketaan prosentteina työntekijöiden bruttopalkasta ja maksetaan kuukausittain. Työntekijältä peritään palkanmaksun yhteydessä työeläkemaksu. Työeläkemaksu voidaan hoitaa internetin välityksellä tai lomakkeella, joita saa virastoista (posti, vakuutusyhtiö, konttori, työvoimatoimisto, pankit). Etera Muita tapahtumaa varten otettavia vakuutuksia Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä tapaturmavakuutuksella jos työtä tehdään yli 12 henkilötyöpäivää kalenterivuodessa. Lakisääteinen tapaturmavakuutus koskee kaikkia työntekijöitä ja vakuutus tulee ottaa ennen työn alkamista.

13 13 Tapaturmavakuutuksen yhteydessä maksetaan vakuutusyhtiölle myös työttömyysvakuutusmaksu, josta vakuutusyhtiö tilittää maksut edelleen työttömyysvakuutusrahastolle. Useimpien alojen työehtosopimukset velvoittavat, että työnantaja vakuuttaa työntekijänsä myös työntekijäin ryhmähenkivakuutuksella, joka peritään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Tapahtuman muut vakuutukset ovat vapaaehtoisia, mutta hyvinkin suositeltavia. Tällöin pystytään välttymään ikäviltä seuraamuksilta. Lähtökohtaisesti pitäisi pyrkiä estämään vahingot huolellisella ennakkosuunnittelulla. Suositeltavia vakuutuksia ovat muun muassa: - Vastuuvakuutus, joka peittää tilaisuuden järjestämisestä korvausvastuun yleisöä, toimihenkilöä tai ulkopuolista kohdanneesta henkilö- tai esinevahingosta. Vastuuvakuutus voi esimerkiksi peittää järjestäjän vastuun muun muassa järjestyksenvalvonnan tai turvallisuuden riittämättömyydestä tai laitteiden tai kalusteiden riittämättömästä kunnosta. Vakuutus ei korvaa tapahtumajärjestäjälle, tämän henkilökunnalle tai talkooväelle sattuneita vahinkoja. - Tapaturmavakuutuksella vakuutetaan tapahtuman talkoohenkilökunta. Palkattu henkilökunta tulee vakuuttaa lakisääteisellä vakuutuksella, joka on esitelty edellä. - Näyttelyvakuutus voidaan rakentaa näyttelyjärjestäjän toiveiden mukaisesti, esimerkiksi kuljetuksen ajaksi (liikenneonnettomuus, haaveri, palo, särkyminen, varkaus), näyttelyn ajaksi (palo, murto, varkaus, vahingonteko etc.). Mikäli tavaran likaantuminen tai särkyminen aiheutuu esittelemisen takia, se ei sisälly vakuutuksen korvauspiiriin Vakuutusyhtiöt TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET Tapahtumajärjestäjä on velvollinen huolehtimaan lainmukaisista tekijänoikeuskorvauksista. Musiikin esittämiseen tapahtumissa vaaditaan usein sekä tekijänoikeuskorvausten että esittäjäkorvausten maksamista. Maksut perii Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusjärjestö Gramex ja Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry. Kuvasto sen sijaan edustaa suomalaisia kuvataiteilijoita ja kuvien käyttölupa ja maksut hoidetaan sen kautta.

14 14 Teosto Musiikin esityslupa on haettava ennen tapahtumaa. Elävän musiikin tapahtumaa järjestettäessä tulee tapahtumatuottajan sopia esiintyjän kanssa kumpi ilmoittaa ohjelmatiedot Teostoon. Teosto ohjaa ohjelma- ja laskutustietojen perusteella korvaukset esitettyjen teosten tekijöille. Teoston lupa tarvitaan julkisen sekä elävän että tallennetun musiikin esittämiseen. Julkista esittämistä on melkein kaikki ystävä- ja perhepiirin ulkopuolella tapahtuva musiikin käyttäminen. Mikäli kuka tahansa voi kuunnella esitystä, kuulijoita on paljon tai musiikkia käytetään ansiotoiminnan yhteydessä, katsotaan esittämisen olevan julkista. Sopimus Teoston kanssa tehdään yleensä kun musiikin julkinen esittäminen aloitetaan. Teosto laskuttaa korvaukset tehdyn sopimuksen perusteella. On tärkeää, että Teosto saa ilmoituksen esitetystä musiikista. Esitysilmoitusten perusteella Teosto saa tiedon kuinka paljon ja missä musiikintekijöiden ja kustantajien musiikkia on käytetty, ja joiden mukaan Teosto tilittää korvaukset. Musiikkitiedot ilmoitetaan aina elävästä musiikista ja sopimuksen mukaan myös tallennetusta musiikista. Yleensä esiintyvät artistit ilmoittavat itse esittämänsä musiikin Teostolle. Yleisötilaisuuksissa musiikinesityskorvaus määräytyy pääsymaksutulojen ja ilmaistilaisuuksissa yleisömäärän mukaan. Konserteissa maksu määräytyy pääsylippu- ja ohjelmamyyntitulojen sekä esitettyjen teosten määrän mukaan. Mikäli konsertti on ilmainen, maksu määräytyy yleisömäärän mukaan. Ravintoloissa, kahviloissa, baareissa ja hotelleissa musiikinesityskorvaus lasketaan asiakaspaikkojen ja musiikin käytön mukaan. Majoitustiloissa korvaus määräytyy huoneiden lukumäärän ja yleisissä tiloissa olevan esityslaitteiden määrän mukaan. Teosto Gramex Gramex edustaa esittäviä taiteilijoita ja äänitteiden tuottajia ja valvoo heidän oikeuksiaan. Gramexin tärkein tehtävä on kerätä taiteilijoille ja tuottajille tekijänoikeuslain mukaan kuuluvat korvaukset. Tekijänoikeuslaki velvoittaa, että äänitteellä esiintyville taiteilijoille ja tuottajalle on maksettava korvaus, kun äänitettä esitetään julkisesti. Korvaus maksetaan, kun äänitettä esitetään julkisesti esimerkiksi ravintoloissa, virastoissa, työpaikoilla ja yleisötilaisuuksissa. Korvaus maksetaan riippumatta esityskanavasta, eli tuleeko äänite radiosta, tietokoneelta tai CD-soittimesta. Äänitteiden kopiointi muuhun kuin yksityiseen käyttöön on ehdottomasti kielletty.

15 15 Äänitteiden käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan itse järjestämästään tilaisuudesta ja käyttämästään musiikista. Gramex Kuvasto ry Kuvasto edustaa sekä kotimaisia että ulkomaisia kuvataitelijoita ja myy käyttöluvan edustamiensa taiteilijoiden kuviin. Käyttölupa oikeuttaa teoksen käyttämiseen esimerkiksi esitteissä, postikorteissa tai internet-sivuilla. Maksulliset luvat myönnetään käyttölupahakemuksen perusteella. Kuvasto ry TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN MUISTILISTA 1. Aloita tapahtuman suunnittelu ajoissa ja varaa aikaa riittävästi muun muassa lupa-asioiden käsittelyyn. Tarvittavien lupien hankkimisjärjestys 1. maankäyttölupa kaupunki/tekninen virasto 2. anniskelulupa aluehallintovirasto (avi) 1-2 kk 3. ilmoitus yleisötilaisuudesta - poliisi 4. katutyölupa kaupunki/tekninen virasto 5. melulupa - tekninen virasto/ympäristönsuojelu 6. tilapäisten elintarvikkeiden myynti- ja valmistuslupa - ympäristöterveyden huolto 7. turvallisuus - pelastuslaitos Huolehdi tapahtuman turvallisuudesta - järjestyksenvalvonta ja viranomaisyhteistyö Huomioi tapahtuman ympäristöasiat - jätehuolto ja vessat - kestävän kehityksen ajattelu - ympäristövaikutusten minimointi

16 16 Tee ilmoitus käyttämästäsi musiikista Teostolle ja Gramexille sekä huolehdi muista tekijänoikeuskorvauksista Huolehdi tapahtumasi vakuutusasioista ja työnantajavelvoitteista LÄHTEET Eläketurvakeskus Eläkevakuutus velvoittaa työnantajia ja yrittäjiä. Finlex Ajantasainen lainsäädäntö Gramex Julkinen esittäminen. www-sivu Kauhanen Juurakko Kauhanen Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus. WSOY Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Vakuuta vaivatta Eterassa. www-sivu. Kuvasto ry Tekijänoikeus. www-sivu. Poliisi Yleisötilaisuudet ja järjestyksenvalvonta. www-sivu. Punainen Risti Festarityön sivut. www-sivu. Itä-Suomen aluehallintovirasto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Anniskelu. Teosto Musiikki tapahtumissa. www-sivu Verohallinto Tietoja työnantajavelvoitteista. www-sivu

Kokoontumislaki. EV 299/1998 vp- HE 145/1998 vp

Kokoontumislaki. EV 299/1998 vp- HE 145/1998 vp EV 299/1998 vp- HE 145/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kokoontumislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 145/1998 vp kokoontumislaiksi

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

ILOKIVEN ANNISKELUALUETTA ON PIENENNETTÄVÄ

ILOKIVEN ANNISKELUALUETTA ON PIENENNETTÄVÄ Aarne Töllisen edustajistoaloite 20.2.2010 ILOKIVEN ANNISKELUALUETTA ON PIENENNETTÄVÄ Ylioppilaskunnan vapaa-aikatalo Ilokivi on perinteikäs ja suosittu tila opiskelijatapahtumien järjestämisessä. Ilokiven

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Suuren yleisötilaisuuden järjestäjän muistilista

Suuren yleisötilaisuuden järjestäjän muistilista Suuren yleisötilaisuuden järjestäjän muistilista Vastuu yleisön turvallisuudesta Yleisötilaisuuden järjestäjä on aina vastuussa yleisön ja sivullisten turvallisuudesta. Tämä koskee kaikenkokoisia yleisölle

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito uudistuu Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kaupunginhallitus 10.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kaupunginhallitus 10.02.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 10.02.2014 Sivu 1 / 1 5380/11.03.02/2013 40 Valtuustokysymys anniskelupaikkojen vaikutuksista ja niiden sijoittumisen periaatteista (Kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Häkkinen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä Maankäyttösopimus 1 (5) Sopimus oikeudesta käyttää yleistä aluetta liikkuvaan kioskitoimintaan 1 Osapuolet Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla,

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Ympäristö- ja elintarvikeluvat

Ympäristö- ja elintarvikeluvat Ympäristö- ja elintarvikeluvat Myyrmäki-liike Pop-up tapahtuma hetkessä pystyyn 23.4.2014 Leena Maidell Vantaan kaupunki, ympäristökeskus Esityksen sisältö Ympäristöasiat Paikan valinta Melu Jätehuolto

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 13.3.2013 40 -isojen ja keskisuurten konserttien järjestäjiltä asiantuntijan tekemä melun mittaussuunnitelmaa meluilmoituksen liitteeksi - mikäli ilmoituksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Alkoholihallinto, Jyväskylä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Alkoholihallinto, Jyväskylä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Alkoholihallinto, Jyväskylä Yleistä alkoholihallinnosta Toiminnan lähtökohtana on alkoholilaki ja sen nojalla annetut säädökset ja määräykset. Alkoholilain tarkoituksena

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Tupakkalain (13.8.1976/693) 10 b :n (19.12.2008/984) mukaan tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Ohje 15/ (6) Tupakkalaki ulkoalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa

Ohje 15/ (6) Tupakkalaki ulkoalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Ohje 15/2016 1 (6) Tupakkalaki ulkoalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Lainsäädäntö Tupakointikielto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) antaa tupakkalain (549/2016)

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016. Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016. Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn tapahtumanjärjestäjäkoulutus 2016 Anna Silvola Priska Pennanen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Tapahtuman suunnittelu ja valmistelu Vastuunjako Talousarvion laatiminen & avustukset Tiedottaminen

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014 VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2015 Oikeusyksikkö/Tietopalvelu 00052 VERO 8.8.2014 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu 14.5.2016 Suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailut, kansallinen suunnistuskilpailu

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja Kanninen

Ympäristötarkastaja Kanninen 168/11.03.01/2015 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (527/2014) 118 ;N MUKAINEN ILMOITUS TILAPÄISTÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA; Tuuheikkorock, Lönnrotintie 12, Sammatti Ilmoitus erityisen häiritsevää

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh

JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh. 21.12.2012 646 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Vieraanvaraisuuden tarkoitus... 3 3. Vierailun tai vieraanvaraisuuden luonne...

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Avopalvelut Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Yleistä Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on päättänyt ottaa

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX.

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX. Perustiedot Vuokrakohde Vuokrakohteen pinta-ala Kioskin yksilöinti Vuokra-aika Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX Kioskin nimi Kioskiyrittäjän nimi Selvitys oikeudesta edustaa kioskiyrittäjää

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Taustaa Metsätalouden harjoittajalla tarkoitetaan tässä esityksessä luonnollista henkilöä, kuolinpesää

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

OpasOhjeita kotimajoitusta tarjoavalle

OpasOhjeita kotimajoitusta tarjoavalle OpasOhjeita kotimajoitusta tarjoavalle 1 Varmista vieraiden henkilöllisyys Johdanto Erilaisen kotimajoituksen suosio on viime vuosina kasvanut sähköisten jakelukanavien lisääntymisen myötä. Vaikka kotimajoitus

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Näyttelykeskus WeeGeen vuokraehdot

Näyttelykeskus WeeGeen vuokraehdot Näyttelykeskus WeeGeen vuokraehdot 1. Vuokralaisen vastuu Vuokralainen on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Vuokralainen vastaa kaikista vahingoista, jotka vuokralainen,

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Kaupunginhallitus 40 10.2.2014 22 Valtuustokysymys anniskelupaikkojen vaikutuksista ja niiden sijoittumisen periaatteista Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus Luonnos 1 (10) RES-Kouluttajan hyväksymishakemus 1 Hakijan tiedot A. Nimi ja yhteystiedot Kouluttajan nimi Y-tunnus Kotipaikka Osoite Postinumero Postitoimipaikka B. Yhteyshenkilöiden tiedot C. Yleistä

Lisätiedot

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2016 Oikeusyksikkö/ 00052 Verohallinto 16.10.2015 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK-palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A81/7101/2015

Lisätiedot