kursivoiduin kirjaimin se viranomainen tai organisaatio, johon tulee olla yhteydessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kursivoiduin kirjaimin se viranomainen tai organisaatio, johon tulee olla yhteydessä"

Transkriptio

1 1 NÄIN JÄRJESTÄT ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN JOENSUUSSA! Joensuu on viriili tapahtumien kaupunki, jossa riittää tapahtumia ympäri vuoden. Ilosaarirock, Hippa, Rokumentti-rockelokuvafestivaali, Viscult-elokuvafestivaali ja Joen Yö ovat vain osa Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa järjestettävistä tapahtumista. Hyvin toteutetussa tapahtumassa yleisö voi keskittyä nauttimaan tapahtuman tarjonnasta, on kyseessä sitten rockkonsertti tai messutapahtuma. Tapahtuma tulee järjestää lainmukaisesti, turvallisesti ja myös ympäristöseikat huomioon ottaen kuitenkaan yleisön viihtyvyydestä tinkimättä. Tässä oppaassa kerrotaan kattavasti tapahtumatuottamisessa huomioon otettavat asiat aina viranomaisyhteistyöstä tekijänoikeuskorvauksiin. Tarkka suunnittelu on kaiken lähtökohta ja helpottaa käytännön toteutusta. Suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin ja viranomaisiin tulee olla yhteydessä mahdollisimman varhain. On muistettava, että jokainen tapahtuma on oma, itsenäinen kokonaisuutensa ja kaikki asiat eivät toistu tapahtumasta toiseen. Viranomaisyhteistyön helpottamiseksi kappaleiden loppuun on kirjoitettu kursivoiduin kirjaimin se viranomainen tai organisaatio, johon tulee olla yhteydessä asian tiimoilta. Onnistuneita tapahtumia!

2 2 SISÄLTÖ TAPAHTUMAN LUPA-ASIAT Ilmoitus yleisötilaisuudesta Yleinen kokous Poliisin antamat ohjeet ja määräykset ELINTARVIKKEIDEN MYYNTI JA VALMISTUS TILAPÄISET ANNISKELULUVAT TURVALLISUUS Järjestyksenvalvojat Palo- ja pelastusviranomaiset Ensiapu YMPÄRISTÖ Jätehuolto Maankäyttö Rakennusturvallisuus Meluilmoitus WC-tilat Sähköt ja valaistus VEROTUS VAKUUTUKSET Työeläkevakuutusmaksut Muita tapahtumaa varten otettavia vakuutuksia TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET Teosto Gramex Kuvasto ry TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN MUISTILISTA LÄHTEET

3 3 TAPAHTUMAN LUPA-ASIAT Tapahtuman järjestäminen perustuu pitkälti erilaisiin lakipykäliin ja viranomaisasetuksiin. Tähän osioon on lueteltu ne viranomaisluvat, jotka tapahtumajärjestäjä tarvitsee. Ilmoitus yleisötilaisuudesta Kokoontumislain mukaan yleisötilaisuudet ovat yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Yleisötilaisuuksia voivat olla erilaiset taiteen esittämiseen liittyvät näytökset, kuten ooppera, baletti, elokuvanäytökset, konsertit, festivaalit ja näyttelyt. Lisäksi yleisötilaisuuksiksi katsottavia tapahtumia ovat muun muassa erilaiset kilpailut, messut ja huvipuistotapahtumat. Yleisötilaisuuden järjestämistä koskevia säännöksiä voidaan soveltaa, mikäli tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, mutta tilaisuutta ei voida pitää yksityisenä osanottajien lukumäärän tai muiden syiden perusteella. Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä kirjallinen ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä järjestämispaikan poliisilaitokselle lain mukaan vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Mikäli kyseessä on suurtapahtuma, tulee poliisiviranomaisiin olla yhteydessä vähintään puoli vuotta ennen tapahtumaa, jolloin turvallisuus- ja lupamenettelyasiat ehditään valmistella ja toteuttaa hyvin. Poliisi voi vaatia nähtäväksi myös muita selvityksiä, kuten tapahtuman järjestämispaikan suostumuksen ja muita lainsäädännössä määriteltyjä yleisötilaisuuden lupa- ja ilmoitusasioita. Poliisi voi vaatia järjestäjältä selvityksen myös vastuuvakuutuksen ottamisesta. Yleisötilaisuusilmoituksen sisältö - tilaisuuden järjestäjä - tilaisuuden tarkoitus - tilaisuuden järjestämispaikka ja siihen liittyvät kulkureitit - alkamis- ja päättymisaika - järjestäjän asettamien järjestyksenvalvojien nimet, henkilötunnukset, ja järjestyksenvalvontakorttien numerot - tilaisuudessa käytettävät rakennelmat ja muut erityisvälineet - suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä - turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

4 4 - tiedot anniskelun järjestämisestä - tiedot tapahtumassa käytettävästä musiikista - yhteyshenkilö yhteystietoineen - tapahtuma-alueen kartta Poliisin lupamenettelyä vaativia tapahtumia ovat muun muassa seuraavat: - tapahtuma, jossa on useita satoja osallistujia - tilaisuus, joka järjestetään erityisissä olosuhteissa - yleisötilaisuus, jossa on anniskelualue - rockfestivaalit, nuorisotapahtumat ja ilmaistilaisuudet, joiden osanottajamäärää on vaikea ennakoida - suljettu tilaisuus, mikäli sitä ei voida tulkita yksityiseksi Ilmoitusta ei välttämättä tarvitse tehdä mikäli - tapahtuma ei edellytä toimia järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi (vähäisen osallistujamäärän, tapahtuman luonteen vuoksi) - sivullisille tai ympäristölle ei aiheudu haittaa - tapahtuma ei vaadi poikkeuksia liikennejärjestelyissä - tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi sisätiloissa vakituisesti järjestettävät näyttelyt, elokuva- ja teatteri- ja oopperanäytännöt sekä konsertit, joissa järjestyksenvalvonta ei ole tarpeen Varmista lupa-asiat aina lähimmästä Pohjois-Karjalan Poliisin palvelupisteestä. Yleisötilaisuus-ilmoituslomakkeita saa tulostettua poliisin nettisivuilta F92?opendocument tai suoraan Pohjois-Karjalan poliisilaitoksen toimipisteistä. Pohjois-Karjalan Poliisin palvelupisteet: Ilomantsi, Kitee, Lieksa, Nurmes, Eno, Juuka, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Yleinen kokous Yleinen kokous on mielenosoitus tai muu tilaisuus, johon yleisöllä on vapaa pääsy, johon he voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Yleisenä kokouksena ei kuitenkaan pidetä sellaista mielenosoitusta, joka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisemista varten. Kokoontumislain mukaan järjestäjän on tehtävä ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta suullisesti tai kirjallisesti ilmoitus

5 kokouspaikan poliisille vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista. Yleisen kokouksen turvallinen onnistuminen saattaa vaatia erityisjärjestelyjä, joten on suositeltavaa, että ilmoitus tehdään hyvissä ajoin. Mikäli kokouksen järjestämisestä ei aiheudu järjestyksellistä haittaa, voi ilmoituksen tehdä myös jälkikäteen. Yleistä kokousta koskevan ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 5 Kokouksen järjestäjä, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Kokouksen tiedot (ajankohta, paikka, ohjelma, arvio osallistujamäärästä, aikataulu) Kokouspaikka tai kulkueen reitti Kokouksen alkamis- ja arvioitu päättymisaika Järjestyksenvalvojat Kokouksessa käytettävät rakennelmat ja erityisvälineet Ilmoitukseen on lisäksi merkittävä ulkona järjestettävän yleisen kokouksen kokouspaikan omistajan tai haltijan suostumus, mikäli kokousta ei järjestetä yleisessä käytössä olevalla alueella. Poliisin antamat ohjeet ja määräykset Ennen tilaisuutta on syytä varmistua tilaisuuden lainmukaisesta ja turvallisesta kulusta. Poliisi voi antaa yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämisestä ennakolta tai tilaisuuden aikana ohjeita tai määräyksiä. Joko poliisi tai järjestäjä voi kieltää päihdyttävien aineiden hallussapidon yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa. Poliisi voi myös kieltää yleisötilaisuuden järjestämisen, mikäli tilaisuuden turvallisuutta ei voida ylläpitää tai tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa huomattavaa haittaa sivullisille tai ympäristölle. Samoilla perusteilla poliisi voi myös peruuttaa tilaisuuden tai määrätä jo alkaneen tilaisuuden keskeytettäväksi tai päättymään. ELINTARVIKKEIDEN MYYNTI JA VALMISTUS Elintarvikevalvonnasta vastaavat kunnat. Tapahtuman järjestäjän on tehtävä ilmoitus tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä, tarjoilusta ja valmistuksesta paikalliselle terveysviranomaiselle, mikäli tapahtumaan odotetaan osallistuvan yli 500 osallistujaa. Tilapäinen toiminta kestää enintään kaksi vuorokautta tapahtuu harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Ilmoitus on tehtävä vähintään 15 vuorokautta ennen tapahtumaa. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi muun muassa tiedot tapahtumasta ja toiminnanharjoittajasta, selvitys vedenhankinnasta, jätehuollosta, käsienpesupaikoista, tuotevalikoimasta sekä tuotteiden säilyttämisestä. Osa tarvittavista tiedoista tulee järjestäjältä itseltään ja osa suoraan elintarvikemyyjiltä. Tapahtumasta myyntipaikan vuokraavien myyjien on ilmoitettava elintarvikkeiden myynnistä, tarjoilusta tai valmistuksesta tapahtumapaikan

6 6 terveydensuojeluviranomaiselle. Ulkoilmatilaisuudessa tulee kiinnittää huomiota etenkin myynti- ja säilytyslämpötiloihin, että ne ovat määräysten mukaisia. Pohjois-Karjalan kuntien terveysviranomaiset/elintarvikevalvonta TILAPÄISET ANNISKELULUVAT Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää sellaisen tilaisuuden ajaksi, jonka kesto on selvästi etukäteen määritelty. Lupa myönnetään tilaisuuksiin ja tapahtumiin enintään yhden kuukauden ajaksi. Luvan käsittelyyn tulee varata aikaa noin 1-2 kuukautta. Tilapäiset anniskeluluvat myöntää Itä-Suomen aluehallintovirasto. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät osoitteesta Luvan myöntämisen edellytyksenä on ammattitaitoisen vastaavan hoitajan määrääminen anniskelupaikkaan koko anniskeluajaksi. Lupahakemuksen tulee sisältää myös suunnitelma muista työntekijöistä tehtävineen. Lupaa myönnettäessä kiinnitetään huomiota erityisesti tapahtuman luonteeseen ja laajuuteen sekä anniskelualueen turvallisuuteen ja valvontaan. Lupa voidaan alkoholilain 21 d :n nojalla jättää myöntämättä tai lupaa rajoittaa silloin, kun anniskelulupaa haetaan urheilutapahtumaan tai tilaisuuteen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma, tai johon muuten osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria. Tilapäinen anniskelualue on rajattava selvästi niin, ettei alkoholijuomia voi kuljettaa anniskelualueen ulkopuolelle. Anniskeluluvan hakijan on ilmoittauduttava arvonlisäverolliseksi ja hakijalla on oltava y-tunnus. Mikäli näitä ei ole, voi tapahtumajärjestäjä tehdä sopimuksen anniskelun järjestämisestä ulkopuolisen yrityksen kanssa, joka hakee anniskelulupaa. Lupaviranomainen voi rajoittaa asiakaspaikkojen määrän sellaiseksi, ettei hallitsemattomia tilanteita pääse syntymään. Tilapäisen anniskeluluvan myöntämisen edellytykset on esitetty alkoholiasiat ravintolassa oppaassa: pdf kohdassa 4.2 Tilapäinen anniskelulupa. TURVALLISUUS Järjestyksenvalvojat Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä sekä lain noudattamisesta tilaisuudessa. Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä

7 7 estää rikoksia ja onnettomuuksia siinä tilaisuudessa tai alueelle, jonne hänet on asetettu järjestyksenvalvojaksi. Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on saanut sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen. Järjestyksenvalvojan hyväksyy hänen kotikuntansa paikallispoliisi enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Järjestyksenvalvojakortti oikeuttaa toimimaan järjestyksenvalvojana koko maassa. Järjestyksenvalvojilla tulee olla voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti mukanaan tehtävää suoritettaessa ja se on esitettävä pyydettäessä. Järjestäjä voi myös esittää poliisin hyväksyttäväksi tilaisuuteen tilapäisiksi järjestyksenvalvojiksi henkilöitä, joilla ei ole järjestyksenvalvojakorttia. Heidän nimensä ja henkilötunnuksensa ilmoitetaan yleisötilaisuusilmoitukseen. Tilapäisen järjestyksenvalvojan on oltava vähintään 18-vuotias ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva tehtävään. Hyväksyminen on voimassa ainoastaan luvassa määritellyn tilaisuuden keston ajan. Tällaisella järjestyksenvalvojalla tulee olla jäljennös päätöksestä, jolla hänet on hyväksytty tehtäväänsä. On kuitenkin suositeltavaa, että kaikki järjestyksestä vastaavat henkilöt ovat koulutettuja järjestyksenvalvojia. Pohjois-Karjalan Poliisin palvelupisteet: Ilomantsi, Kitee, Lieksa, Nurmes, Eno, Juuka, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Palo- ja pelastusviranomaiset Palo- ja pelastusviranomaiset on hyvä ottaa mukaan jo tapahtuman suunnitteluun, sillä he pyrkivät jo etukäteen minimoimaan tapahtuman onnettomuusriskit. Tapahtumasta tulee tehdä pelastussuunnitelma, joka hyväksytetään poliisilla ja pelastusviranomaisilla vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Suunnitelman ei ole pakko olla yksityiskohtainen, mutta se kannattaa tehdä huolella. Pelastussuunnitelma toimii hyvänä muistilappuna tilaisuuden turvallisuuden kannalta. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi järjestyksenvalvonnan määrä ja sijoittelu, sammuttimien sijoittelu, pelastustie, toiminta hätätilanteessa sekä tarvittavat yhteystiedot. Mikäli tapahtumaan palkataan järjestyksenvalvonnan päällikkö, pelastussuunnitelman laadinnan voi ohjata hänelle. Alkusammutuskalustolla on oltava esteetön pääsy tapahtumapaikalle. Myös pelastusteiden on oltava selkeästi nähtävissä. Suurissa tapahtumissa iso sammutuskalusto on syytä toimittaa paikalle jo etukäteen mahdollisuuksien mukaan.

8 8 Ilotulitus on luvanvaraista toimintaa ja siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus paloviranomaiselle. Viranomainen voi asettaa ehtoja tai rajoituksia tai kieltää ilotulituksen, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa. Avotulen tekeminen on kielletty ilman viranomaisen lupaa. Tapahtuman leirintäalueelle tulee järjestää valvottuja nuotiopaikkoja, jolloin maastopalovaara vähenee. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Ensiapu Tapahtumaan on suositeltavaa järjestää ensiapuryhmä esimerkiksi Suomen Punaiselta Ristin paikallisosastolta. Ensiapuryhmät toimivat yhteistyössä sairaankuljetuksen kanssa ja tarvittaessa ryhmän mukaan saadaan lääkäri tai ensihoitoon perehtynyt terveydenhuollon ammattilainen. Ensiapupäivystyksen tilaaminen tapahtumaan ei ole pakollista, mutta suositeltavaa. Ryhmä tulee tilata viimeistään 2-4 viikkoa ennen tapahtumaa, mutta ensiapuryhmän ottaminen mukaan etenkin suurtapahtuman suunnitteluvaiheeseen auttaa kumpaakin osapuolta minimoimaan mahdolliset vaaratilanteet tapahtuman aikana. Suomen Punainen Risti YMPÄRISTÖ Tapahtumien järjestämiseen liittyy muun muassa jätehuoltoon, alueen roskaantumiseen, kuljetuksista johtuviin päästöihin, sähkön ja veden kulutukseen liittyvät ympäristövaikutukset. Tapahtumatuottajan on oltava riittävän tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista, -riskeistä sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Lähtökohtana on, että tapahtumatuottaja pyrkii ehkäisemään tai rajoittamaan haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta mahdollisimman vähäisiksi. Apua ympäristösuunnitteluun saa kunnan ympäristövirastolta. Jätehuolto Tapahtumatuottajan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei syntyvistä jätteistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätelain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä, johon pyritään edistämällä luonnonvarojan järkevää käyttöä. Kun alue roskaantuu tapahtuman seurauksena, niin roskaaja on järjestävä taho, joka on myös velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen.

9 9 Yli viiden sadan henkilön tilaisuudesta tulee tehdä suunnitelma jätehuollosta. Suunnitelma tehdään vapaamuotoisesti ja toimitetaan kunnan ympäristövirastolle / terveysvalvonnalle. Ohjeita jätehuoltoon - vältä kertakäyttötuotteita ja suosi muun muassa uusiopaperia - käytä tilaisuudessa uudelleenkäytettäviä ja pestäviä astioita - huolehdi, että alueella on tarpeeksi roska-astioita - lajittele jätteet paikallisen jätehuoltoyhtiön ohjeiden mukaan - huolehdi, että tapahtuma-alue siivotaan tapahtuman aikana ja sen jälkeen Kunnan ympäristöviranomainen Maankäyttö Ulkoilmatapahtumien järjestämiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Kunnan alueella järjestettäviin tapahtumiin maankäyttölupa anotaan kunnan tekniseltä osastolta. Kaupungin omistamissa sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin käyttölupa haetaan tekniseltä virastolta. Muiden sisätilojen vuokraamisesta ja käytöstä sovitaan suoraan tilanomistajan kanssa. Myös tilapäistä mainontaa kuten tienvarsikylttejä varten tarvitaan maanomistajan lupa. Pohjois-Karjalan kuntien tekniset virastot Rakennusturvallisuus Mikäli tapahtumaa varten rakennetaan tilapäisiä rakenteita, tulee niiden turvallisuudesta neuvotella rakennusviranomaisen kanssa, jonka jälkeen kunnan viranomainen päättää, tarvitseeko tilaisuus rakennusluvan. Tapahtumissa rakenteiden kuten lavan tulee olla tapahtumakäyttöön suunniteltuja. Mikäli järjestäjä haluaa käyttää jotakin tilaa tilapäisenä kokoontumistilana, tulee sille hakea toimenpidelupaa kunnalta. Tapahtuman tilaa valittaessa tulee ottaa huomioon tilan pinta-ala suhteutettuna omaan tapahtumaan, alkusammutuskalusto, poistumistiet, sosiaalitilat, tilan turvallisuussuunnitelma ja paikoitusalueet. Pohjois-Karjalan kuntien rakennusviranomainen Meluilmoitus Ulkoilmafestivaaleja, joissa musiikin esittäminen on olennaista, pidetään lain mukaan melua aiheuttavana tilapäisenä toimintana. Jos melun katsotaan olevan erityisen häiritsevää melun voimakkuuden, keston tai ajankohdan vuoksi lähistöllä

10 10 asuville, oleskeleville tai työskenteleville, tapahtuman järjestäjän on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi - tapahtuman järjestäjän tiedot - melun aiheuttamispaikka ja toiminnan kesto - melusta häiriintyvät kohteet, kuten tapahtuman lähiympäristö - meluntorjuntatoimenpiteet - selvitys melunseurannasta ja siitä tiedottamisesta Ympäristönsuojeluviranomaiseen tulee olla yhteydessä reilusti, vähintään kuukausi ennen tapahtumaa. Pohjois-Karjalan kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset WC-tilat Yhtenä hyvin järjestetyn tapahtuman merkkinä pidetään vessojen riittävää määrää ja niiden siisteyttä. Yleisölle on varattava riittävä määrä käymälöitä ja käsienpesupisteitä ja niiden sijainti on mietittävä niin, että niitä sijaitsee eri puolilla tapahtuma-aluetta. Opasteiden on oltava selkeitä, jolloin vessat ovat helposti yleisön tavoitettavissa. Käymälöitä tulee varata alla olevan taulukon mukaisesti. Osallistujamäärä Naisille Miehille Näistä liikuntaesteisille < 50 * * * yli osallistujaa, jokaista 250 osallistujaa kohden /1 000 osallistujaa *ohjeellinen Kunnan ympäristöviranomainen / Käymälöiden toimittaja

11 11 Sähköt ja valaistus Etenkin ulkoilmatapahtumissa on kiinnitettävä huomiota sähköturvallisuuteen, joten sähkölaitteet on suojattava sateelta. Sähköasennuksia saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset eikä jatkopistorasioiden käyttöä suositella. Yleisöalueella ei tule olla sähköä yleisön saavutettavissa. Järjestäjän tulee selvittää riittääkö alueen sähkö tapahtuman tarpeisiin vai tuleeko alueelle järjestää erillisiä sähkökeskuksia. Sähköntarve tulee arvioida ennakkoon miettimällä muun muassa mitkä asiat kuluttavat sähköä eniten. Sähkön toimittamisen mahdolliset vakuudet tulee selvittää sähköyhtiöltä, jossa ne selvitetään tapauskohtaisesti. Sähkösuunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa ja siinä tulee hyödyntää ammattilaisia. Julkisen valaistuksen pienentämisestä tai lisäämisestä tulee olla yhteydessä kaupungin tekniseen virastoon. Sähkölaitos, kunnan tekninen virasto VEROTUS Vähäisen liiketoiminnan harjoittajat on vapautettu arvonlisäverosta, mutta arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus Savo-Karjalan verovirastolle. Yleinen alv-prosentti on 23% ja myynnin yhteydessä kerätty arvonlisävero tilitetään valtiolle kuukausittain. Kaikki tapahtumajärjestäjät ovat kirjanpitovelvollisia, oli järjestäjä sitten kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, yhdistys tai avoin yhtiö. Kirjanpidon tositteet on säilytettävä vähintään kuusi vuotta ja kirjanpitokirjat 10 vuotta. Tapahtumaa järjestävää yksityistä henkilöä, joka ei ole kirjanpitovelvollinen, koskee veroilmoitusta varten muistiinpanovelvollisuus. Muistiinpanokirja ja tositteet tulee säilyttää kuusi vuotta. Tapahtuman järjestäjä on verovelvollinen ja järjestäjän maksamat verot ovat yleensä oma-aloitteisia, jolloin veronmaksaja laskee itse maksettavan määrän. Työnantajasuoritukset riippuvat siitä, onko työnantaja satunnainen vai säännöllinen. Satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja käyttää eri toimistoista (posti, pankki, verotoimisto) saatavaa oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomaketta. Ennakonpidätys toimitetaan palkansaajan verokorttiin merkityn pidätysprosentin mukaan. Mikäli palkansaaja ei ole toimittanut verokorttiaan maksajille, ennakonpidätys on 60 %. Sosiaaliturvamaksun suuruus tulee selvittää vuosittain veroviranomaiselta.

12 12 Palkansaajan tulee saada tosite, josta tulevat ilmi palkat ja niistä toimitetut ennakonpidätykset. Tosite on vapaamuotoinen. On suositeltavaa, että verovirastolle annetaan vuosi-ilmoitus maksetuista palkoista heti työsuhteen päätyttyä. Ilmoitus on jätettävä viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Lomakkeen vuosi-ilmoitukseen saa verovirastosta. Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi tulevan ulkomaalaisen Suomesta saamasta tulosta peritään lähdevero. Se on suuruudeltaan 35 %, mikäli työntekijä ei esitä verokorttia, jossa on jokin muu tieto. Taiteilijoiden ja urheilijoiden lähdeveroprosentti on 15. Lähdeveron alaisesta tulosta ei anneta veroilmoitusta Suomeen. Suomeen lyhyeksi aikaa kutsutuille, kuten luennoitsijoille tai asiantuntijoille, joilla on varsinainen työpaikka ulkomailla, voidaan maksaa palkan lisäksi verotta kotimaan päivärahaa. Verotta hänelle voidaan myös korvata tositteelliset majoitusmaksut ja matkaliput. Lähdevero maksetaan poisteista saatavilla tilillepanokortilla. Paikallinen verotoimisto VAKUUTUKSET Työeläkevakuutusmaksut Työnantaja on velvollinen huolehtimaan sekä omista että palkansaajien työeläkevakuutusmaksuista. Tapahtumien työntekijät kuuluvat yleensä taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden kuuluvien työntekijöiden eläkelain piiriin. Työeläkemaksun suuruus lasketaan prosentteina työntekijöiden bruttopalkasta ja maksetaan kuukausittain. Työntekijältä peritään palkanmaksun yhteydessä työeläkemaksu. Työeläkemaksu voidaan hoitaa internetin välityksellä tai lomakkeella, joita saa virastoista (posti, vakuutusyhtiö, konttori, työvoimatoimisto, pankit). Etera Muita tapahtumaa varten otettavia vakuutuksia Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä tapaturmavakuutuksella jos työtä tehdään yli 12 henkilötyöpäivää kalenterivuodessa. Lakisääteinen tapaturmavakuutus koskee kaikkia työntekijöitä ja vakuutus tulee ottaa ennen työn alkamista.

13 13 Tapaturmavakuutuksen yhteydessä maksetaan vakuutusyhtiölle myös työttömyysvakuutusmaksu, josta vakuutusyhtiö tilittää maksut edelleen työttömyysvakuutusrahastolle. Useimpien alojen työehtosopimukset velvoittavat, että työnantaja vakuuttaa työntekijänsä myös työntekijäin ryhmähenkivakuutuksella, joka peritään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Tapahtuman muut vakuutukset ovat vapaaehtoisia, mutta hyvinkin suositeltavia. Tällöin pystytään välttymään ikäviltä seuraamuksilta. Lähtökohtaisesti pitäisi pyrkiä estämään vahingot huolellisella ennakkosuunnittelulla. Suositeltavia vakuutuksia ovat muun muassa: - Vastuuvakuutus, joka peittää tilaisuuden järjestämisestä korvausvastuun yleisöä, toimihenkilöä tai ulkopuolista kohdanneesta henkilö- tai esinevahingosta. Vastuuvakuutus voi esimerkiksi peittää järjestäjän vastuun muun muassa järjestyksenvalvonnan tai turvallisuuden riittämättömyydestä tai laitteiden tai kalusteiden riittämättömästä kunnosta. Vakuutus ei korvaa tapahtumajärjestäjälle, tämän henkilökunnalle tai talkooväelle sattuneita vahinkoja. - Tapaturmavakuutuksella vakuutetaan tapahtuman talkoohenkilökunta. Palkattu henkilökunta tulee vakuuttaa lakisääteisellä vakuutuksella, joka on esitelty edellä. - Näyttelyvakuutus voidaan rakentaa näyttelyjärjestäjän toiveiden mukaisesti, esimerkiksi kuljetuksen ajaksi (liikenneonnettomuus, haaveri, palo, särkyminen, varkaus), näyttelyn ajaksi (palo, murto, varkaus, vahingonteko etc.). Mikäli tavaran likaantuminen tai särkyminen aiheutuu esittelemisen takia, se ei sisälly vakuutuksen korvauspiiriin Vakuutusyhtiöt TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET Tapahtumajärjestäjä on velvollinen huolehtimaan lainmukaisista tekijänoikeuskorvauksista. Musiikin esittämiseen tapahtumissa vaaditaan usein sekä tekijänoikeuskorvausten että esittäjäkorvausten maksamista. Maksut perii Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusjärjestö Gramex ja Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry. Kuvasto sen sijaan edustaa suomalaisia kuvataiteilijoita ja kuvien käyttölupa ja maksut hoidetaan sen kautta.

14 14 Teosto Musiikin esityslupa on haettava ennen tapahtumaa. Elävän musiikin tapahtumaa järjestettäessä tulee tapahtumatuottajan sopia esiintyjän kanssa kumpi ilmoittaa ohjelmatiedot Teostoon. Teosto ohjaa ohjelma- ja laskutustietojen perusteella korvaukset esitettyjen teosten tekijöille. Teoston lupa tarvitaan julkisen sekä elävän että tallennetun musiikin esittämiseen. Julkista esittämistä on melkein kaikki ystävä- ja perhepiirin ulkopuolella tapahtuva musiikin käyttäminen. Mikäli kuka tahansa voi kuunnella esitystä, kuulijoita on paljon tai musiikkia käytetään ansiotoiminnan yhteydessä, katsotaan esittämisen olevan julkista. Sopimus Teoston kanssa tehdään yleensä kun musiikin julkinen esittäminen aloitetaan. Teosto laskuttaa korvaukset tehdyn sopimuksen perusteella. On tärkeää, että Teosto saa ilmoituksen esitetystä musiikista. Esitysilmoitusten perusteella Teosto saa tiedon kuinka paljon ja missä musiikintekijöiden ja kustantajien musiikkia on käytetty, ja joiden mukaan Teosto tilittää korvaukset. Musiikkitiedot ilmoitetaan aina elävästä musiikista ja sopimuksen mukaan myös tallennetusta musiikista. Yleensä esiintyvät artistit ilmoittavat itse esittämänsä musiikin Teostolle. Yleisötilaisuuksissa musiikinesityskorvaus määräytyy pääsymaksutulojen ja ilmaistilaisuuksissa yleisömäärän mukaan. Konserteissa maksu määräytyy pääsylippu- ja ohjelmamyyntitulojen sekä esitettyjen teosten määrän mukaan. Mikäli konsertti on ilmainen, maksu määräytyy yleisömäärän mukaan. Ravintoloissa, kahviloissa, baareissa ja hotelleissa musiikinesityskorvaus lasketaan asiakaspaikkojen ja musiikin käytön mukaan. Majoitustiloissa korvaus määräytyy huoneiden lukumäärän ja yleisissä tiloissa olevan esityslaitteiden määrän mukaan. Teosto Gramex Gramex edustaa esittäviä taiteilijoita ja äänitteiden tuottajia ja valvoo heidän oikeuksiaan. Gramexin tärkein tehtävä on kerätä taiteilijoille ja tuottajille tekijänoikeuslain mukaan kuuluvat korvaukset. Tekijänoikeuslaki velvoittaa, että äänitteellä esiintyville taiteilijoille ja tuottajalle on maksettava korvaus, kun äänitettä esitetään julkisesti. Korvaus maksetaan, kun äänitettä esitetään julkisesti esimerkiksi ravintoloissa, virastoissa, työpaikoilla ja yleisötilaisuuksissa. Korvaus maksetaan riippumatta esityskanavasta, eli tuleeko äänite radiosta, tietokoneelta tai CD-soittimesta. Äänitteiden kopiointi muuhun kuin yksityiseen käyttöön on ehdottomasti kielletty.

15 15 Äänitteiden käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan itse järjestämästään tilaisuudesta ja käyttämästään musiikista. Gramex Kuvasto ry Kuvasto edustaa sekä kotimaisia että ulkomaisia kuvataitelijoita ja myy käyttöluvan edustamiensa taiteilijoiden kuviin. Käyttölupa oikeuttaa teoksen käyttämiseen esimerkiksi esitteissä, postikorteissa tai internet-sivuilla. Maksulliset luvat myönnetään käyttölupahakemuksen perusteella. Kuvasto ry TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN MUISTILISTA 1. Aloita tapahtuman suunnittelu ajoissa ja varaa aikaa riittävästi muun muassa lupa-asioiden käsittelyyn. Tarvittavien lupien hankkimisjärjestys 1. maankäyttölupa kaupunki/tekninen virasto 2. anniskelulupa aluehallintovirasto (avi) 1-2 kk 3. ilmoitus yleisötilaisuudesta - poliisi 4. katutyölupa kaupunki/tekninen virasto 5. melulupa - tekninen virasto/ympäristönsuojelu 6. tilapäisten elintarvikkeiden myynti- ja valmistuslupa - ympäristöterveyden huolto 7. turvallisuus - pelastuslaitos Huolehdi tapahtuman turvallisuudesta - järjestyksenvalvonta ja viranomaisyhteistyö Huomioi tapahtuman ympäristöasiat - jätehuolto ja vessat - kestävän kehityksen ajattelu - ympäristövaikutusten minimointi

16 16 Tee ilmoitus käyttämästäsi musiikista Teostolle ja Gramexille sekä huolehdi muista tekijänoikeuskorvauksista Huolehdi tapahtumasi vakuutusasioista ja työnantajavelvoitteista LÄHTEET Eläketurvakeskus Eläkevakuutus velvoittaa työnantajia ja yrittäjiä. Finlex Ajantasainen lainsäädäntö Gramex Julkinen esittäminen. www-sivu Kauhanen Juurakko Kauhanen Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus. WSOY Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Vakuuta vaivatta Eterassa. www-sivu. Kuvasto ry Tekijänoikeus. www-sivu. Poliisi Yleisötilaisuudet ja järjestyksenvalvonta. www-sivu. Punainen Risti Festarityön sivut. www-sivu. Itä-Suomen aluehallintovirasto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Anniskelu. Teosto Musiikki tapahtumissa. www-sivu Verohallinto Tietoja työnantajavelvoitteista. www-sivu

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN MISTÄ TILAT TAPAHTUMALLE? LUVAT JA ILMOITUKSET Kuva: Pyry Keto TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN KÄSIKIRJA Tämä ohje

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen poliisilaitos Ajankohtaista yleisötilaisuusasioista. Apulaispoliisipäällikkö Marko Nyyssönen

Kaakkois-Suomen poliisilaitos Ajankohtaista yleisötilaisuusasioista. Apulaispoliisipäällikkö Marko Nyyssönen Kaakkois-Suomen poliisilaitos Ajankohtaista yleisötilaisuusasioista Apulaispoliisipäällikkö Marko Nyyssönen 1 Kokoontumislaki Määritelmät Yleinen kokous / Yleisötilaisuus KokL 2 Yleisötilaisuus / Yksityistilaisuus

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö osana yleisötapahtuman järjestämistä

Viranomaisyhteistyö osana yleisötapahtuman järjestämistä Viranomaisyhteistyö osana yleisötapahtuman järjestämistä Carlos Santana 2008 Kirjurinluoto 36 000 kuulijaa Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 5.-6.5.2015 Yyterin kylpylähotelli 6.5.2015

Lisätiedot

Ilmoitus 1 (5) yleisötilaisuuden järjestämisestä

Ilmoitus 1 (5) yleisötilaisuuden järjestämisestä Ilmoitus 1 (5) Nro Poliisilaitos Tilaisuuden järjestäjä Yhteystiedot Nimi (luonnollinen henkilö) / Nimi (oikeushenkilö) Lähiosoite Henkilötunnus / Y-tunnus Puhelin Postinumero ja -toimipaikka Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Riikka Lahti Valo, Jäsenjärjestöpalvelut Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Sopimusnumero 125 21991, voimassa 31.12.2016 asti Teosto on säveltäjien,

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

MAAILMANKYLÄT toimintamalli

MAAILMANKYLÄT toimintamalli Tapahtuman nimi: Nettisivu: Tapahtuman tunnus: Tapahtuman koordinointi: Nettisivu: Maailmankylät Maailman matto, joka kiertää järjestettävissä kylissä KyläHyve ry. www.kylahyve.fi Lohijäarvi 2004, vieraita

Lisätiedot

Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt

Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt Futsalin seuraseminaari 28.4.2012 Helsinki Turvallisuuspäällikkö Juha Karjalainen Suomen Palloliitto 1 Sisältö Turvallisuuden peruskäsitteitä Keskeinen lainsäädäntö

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Ensiapusuunnitelma Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/8/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Soveltamisala... 2 2 Järjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta... 2 3 Yleisötapahtuman

Lisätiedot

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N 1/6 KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE 1. LUVAN HAKIJA (Yritys / henkilö, joka suorittaa kopioimisen) Yritys: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTAPAHTUMASTA Elintarvikelaki, Kuluttajaturvallisuuslaki, Terveydensuojelulaki

ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTAPAHTUMASTA Elintarvikelaki, Kuluttajaturvallisuuslaki, Terveydensuojelulaki ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTAPAHTUMASTA Elintarvikelaki, Kuluttajaturvallisuuslaki, Terveydensuojelulaki Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Ilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Teosto ja Gramex 27.11.2014

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Teosto ja Gramex 27.11.2014 Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Teosto ja Gramex 27.11.2014 Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö.

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Kokoontumislaki. EV 299/1998 vp- HE 145/1998 vp

Kokoontumislaki. EV 299/1998 vp- HE 145/1998 vp EV 299/1998 vp- HE 145/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kokoontumislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 145/1998 vp kokoontumislaiksi

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT. viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen

VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT. viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen Puistoalueet ovat yleisiä alueita, ne on tarkoitettu oleskeluun, leikkiin, liikuntaan ja lähiluonnon tarkkailuun Vantaan

Lisätiedot

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Teosto. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Teosto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry 1 Mikä Teosto on? Musiikin tekijöiden järjestö Aatteellinen voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka säveltäjät ja musiikinkustantajat perustivat vuonna

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Ohje 14/2011 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 10.6.

Ohje 14/2011 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 10.6. Ohje 14/2011 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 10.6.2009/405 Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja

Lisätiedot

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN JOENSUUSSA. Viranomaispalvelut ja -ohjeet

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN JOENSUUSSA. Viranomaispalvelut ja -ohjeet TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN JOENSUUSSA Viranomaispalvelut ja -ohjeet SISÄLTÖ 1. Tapahtumapalvelut Tapahtumalupa 2. Poliisi Itä-Suomi Ilmoitus yleisötilaisuudesta Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma 3. Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

Tapahtumailmoituslomake. Yhteenveto. Hakija. Tapahtuman järjestäjä. Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus ry. Puhelinnumero 0505734424

Tapahtumailmoituslomake. Yhteenveto. Hakija. Tapahtuman järjestäjä. Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus ry. Puhelinnumero 0505734424 Tapahtumailmoituslomake Yhteenveto Asiakirjan nimi Hakemusnumero Talous-ja suunnittelukeskus, elinkeinopalvelun tapahtumayksikkö Päivämäärä Hakija Tapahtuman järjestäjä Nimi Yhteyshenkilö Yhdistys Cirko

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Tapahtumanjärjestäjälle

Tapahtumanjärjestäjälle Tapahtumanjärjestäjälle Näin pääset alkuun Näin pääset alkuun Työ kannattaa aloittaa hyvissä ajoin työryhmän kokoamisella oman yhteisösi tai järjestösi edustajista. Tapahtuman toteuttamisessa kannattaa

Lisätiedot

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho SML:n koeajoilmoitus ja vakuutus 2015 Tämä ohje on laadittu koeajotilaisuuksia varten, joissa jäsenkerho käyttää koeajoon osallistuville henkilöille kertaluontoisen tapaturmavakuutuksen koeajon aikana

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. ENNAKONPIDÄTYS Yhdistys on velvollinen toimittamaan suorittamastaan palkasta

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Suuren yleisötilaisuuden järjestäjän muistilista

Suuren yleisötilaisuuden järjestäjän muistilista Suuren yleisötilaisuuden järjestäjän muistilista Vastuu yleisön turvallisuudesta Yleisötilaisuuden järjestäjä on aina vastuussa yleisön ja sivullisten turvallisuudesta. Tämä koskee kaikenkokoisia yleisölle

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja

Se ei synny itsestään, jokaisella levyllä on monien ihmisten. Työstä kuuluu saada palkka: kun käyttää toisen työn ja Suomen suurin musiikin tekijänoikeusjärjestö Jotta musiikki soi huomennakin Reilu peli: palkkaa työstä tä Musiikissa on taikaa, se saa ihmiset ja asiakkaat viihtymään Se ei synny itsestään, jokaisella

Lisätiedot

Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot

Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot Lomake 1 Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot Luvanhaltija Ravintola Luvanhaltijan yhteyshenkilö lupa-asioissa ja hänen yhteystietonsa Anniskelulupa A B C Lupanumero Päivämäärä Voimassaoloaika

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

ILOKIVEN ANNISKELUALUETTA ON PIENENNETTÄVÄ

ILOKIVEN ANNISKELUALUETTA ON PIENENNETTÄVÄ Aarne Töllisen edustajistoaloite 20.2.2010 ILOKIVEN ANNISKELUALUETTA ON PIENENNETTÄVÄ Ylioppilaskunnan vapaa-aikatalo Ilokivi on perinteikäs ja suosittu tila opiskelijatapahtumien järjestämisessä. Ilokiven

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET Tilaisuuden nimi Suunnistuksen keskimatkan AM-kilpailu Pelastuslaissa (379/2011) on vaatimus laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin,

Lisätiedot

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset.

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTILAISUUDESTA Elintarvikelaki (23/2006), Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011), Terveydensuojelulaki (763/1994), Tupakkalaki (693/1976)

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi AM-partiosuunnistus 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Mäntsälän Urheilijat, suunnistusjaosto Simo Sorsa 0400-461702

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

1.1. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX r.y. (jäljempänä Gramex)

1.1. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX r.y. (jäljempänä Gramex) Sivu 1 / 6 WEBCASTING-SOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX r.y. (jäljempänä Gramex) 1.2. (jäljempänä webcasting-toiminnan harjoittaja)

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA / -TILAISUUS Kirsi Arola palotarkastaja Kouvolan toimipiste Pelastuslaki 379 /2011 14 Omatoiminen varautuminen koskee myös yleisötilaisuuksia 1)

Lisätiedot

Elävä musiikki tapahtumassa

Elävä musiikki tapahtumassa ELMU Kiinteä Vakituisille esityspaikoille (esimerkiksi ravintoloille tai tanssipaikoille), joissa järjestetään vuoden aikana paljon tapahtumia. Lupaa hankkiessasi arvioit koko vuoden tapahtumamäärän. Tapahtumakohtainen

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito uudistuu Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

tapahtumiin Elintarvikemyynti Tupakan myynti Terveydensuojelu 16.5.2012 Liisa Palmu, ympäristöterveydenhuolto 1

tapahtumiin Elintarvikemyynti Tupakan myynti Terveydensuojelu 16.5.2012 Liisa Palmu, ympäristöterveydenhuolto 1 Luvat ja turvallisuus kuntoon kesän tapahtumiin Elintarvikemyynti Tupakan myynti Kuluttajaturvallisuus Terveydensuojelu 16.5.2012 Liisa Palmu, ympäristöterveydenhuolto 1 Suurtapahtumat Järjestäjä tekee

Lisätiedot

Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä?

Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä? TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA KALAJOELLA Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä? 29.4.2015. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Lomailu ja kohde ovat asiakkaalle vapaavalintaisia. Pääosa matkailijoista ajattelee helppoutta ja turvallisuutta. Matkailu on altis erilaisille

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

Anniskelun alamäki jatkuu

Anniskelun alamäki jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Alkoholilaki uudistuu Anniskelun alamäki jatkuu 5.10.2017 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Timo Lappi KUVA

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen työnantajalle Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Tietoa EU-maista tulevien työntekijöiden vakuuttamissäännöistä Työnantajan muistilista A1 Mikä on A1-todistus? Maksa ulkomaalaisesta työntekijästäsi

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Tilapäistä ja lyhytaikaista apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu on tarkoitettu

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt

Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt 2016 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 25.1.2016 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

Anniskelun alamäki jatkuu

Anniskelun alamäki jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Alkoholilaki uudistuu Anniskelun alamäki jatkuu 26.10.2017 Eduskunnan hallintovaliokunta Timo Lappi KUVA (korkeus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kaupunginhallitus 10.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Kaupunginhallitus 10.02.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 10.02.2014 Sivu 1 / 1 5380/11.03.02/2013 40 Valtuustokysymys anniskelupaikkojen vaikutuksista ja niiden sijoittumisen periaatteista (Kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Häkkinen,

Lisätiedot

Luvat ja turvallisuus suurtapahtumassa: Case Tall Ships Races. Kimmo Hyyppä 2012

Luvat ja turvallisuus suurtapahtumassa: Case Tall Ships Races. Kimmo Hyyppä 2012 Luvat ja turvallisuus suurtapahtumassa: Case Tall Ships Races Kimmo Hyyppä 2012 Vastuut ja suunnittelu Vastuu yleisön turvallisuudesta on aina JÄRJESTÄJÄLLÄ Nimetään turvallisuusvastaava (turvapäällikkö)

Lisätiedot

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Kotitalousvähennys remonttityöstä Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua.

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistus kilpailu Rastijahti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

Miksi ravintolat tarvitsevat uuden alkoholilain?

Miksi ravintolat tarvitsevat uuden alkoholilain? MAHDOLLISEN KUVAN PAIKKA (korkeus voi vaihdella, yläreuna on aina kiinni sinisessä palkissa) Alkoholilaki Miksi ravintolat tarvitsevat uuden alkoholilain? 26.6.2017 Veli-Matti Aittoniemi Työtä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus:

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus: NÄYTTELYSOPIMUS Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: 2. ( Galleria ), y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: Osapuolet sopivat tällä asiakirjalla taideteosten

Lisätiedot

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ Yleinen vastuu työn tekemisestä 1. Työntekijän on työskenneltävä työsopimuksen mukaisesti vastuuntuntoisesti sekä Suomen lakia noudattaen kansalaisuudesta riippumatta.

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu www.rahaarattaisiin.fi Varainhankinnan tarpeet ja tavoitteet 62% Varainhankintaa osana työtään tekevien järjestötyöntekijöiden määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2016

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Miksi liittyisin Teostoon?

Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? TEOSTON asiakkaana saat kauttamme korvauksia, kun säveltämääsi, sanoittamaasi, sovittamaasi tai kustantamaasi musiikkia tallennetaan äänitteille tai

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

Terassi- ja ravintolamelu

Terassi- ja ravintolamelu Terassi- ja ravintolamelu Mikkeli Forum XXI 24.9.2015 Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Terassi- ja ravintolamelu, mitä se on? Meluhaitta sisältää musiikkimelua, puhetta,

Lisätiedot

Perhe työnantajana. MLL:n lastenhoitotoiminta

Perhe työnantajana. MLL:n lastenhoitotoiminta Perhe työnantajana MLL:n lastenhoitotoiminta Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia. Tuen yhtenä muotona liitto

Lisätiedot

VUOKRAT & SÄÄNNÖT TORI/ MUSIIKKI- JA KULTTUURINÄYTTÄMÖ

VUOKRAT & SÄÄNNÖT TORI/ MUSIIKKI- JA KULTTUURINÄYTTÄMÖ VUOKRAT & SÄÄNNÖT TORI/ MUSIIKKI- JA KULTTUURINÄYTTÄMÖ Kunnahallituksen vahvistama 19.06.2017 204 Torimyyntipaikkojen/esiintymislavan vuokrahinnasto Torimyynti ja muut tapahtumat Hinta sis. alv. Vuokra,

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

Ympäristö- ja elintarvikeluvat

Ympäristö- ja elintarvikeluvat Ympäristö- ja elintarvikeluvat Myyrmäki-liike Pop-up tapahtuma hetkessä pystyyn 23.4.2014 Leena Maidell Vantaan kaupunki, ympäristökeskus Esityksen sisältö Ympäristöasiat Paikan valinta Melu Jätehuolto

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

GRAMEX. Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. (Jäljempänä Gramex)

GRAMEX. Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. (Jäljempänä Gramex) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö GRAMEX U P P H O V S R A T T S O R G A N I S A T I O N 1 (5) Sopimus 1. Osapuolet Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien

Lisätiedot

MLL:n lastenhoitotoiminta. Perhe työnantajana

MLL:n lastenhoitotoiminta. Perhe työnantajana MLL:n lastenhoitotoiminta Perhe työnantajana Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, 00530 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Ulkoasu: Hahmo Taitto: Tarja Petrell, Studio Gemma Oy Valokuvat:

Lisätiedot