BIOKAASU PUHDAS LIIKENTEEN POLTTOAINE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOKAASU PUHDAS LIIKENTEEN POLTTOAINE"

Transkriptio

1 BIOKAASU PUHDAS LIIKENTEEN POLTTOAINE Missä menet biokaasu -seminaari Messukeskus Pasi Torri Gasum Oy Pasi Torri 1

2 Gasum Oy Pasi Torri 2

3 LISÄARVOA SUOMELLE 2011 Gasum investoi vuonna 2011 lähes 48 miljoonaa euroa uusiin maakaasuputkiin ja biokaasun tuotantoon. Liikevaihto 1,3 Mrd euroa Liikevoitto 95,6 milj. euroa Gasum työllistää suoraan 245 ihmistä Gasum maksoi palkkoja ja palkkioita 15,6 miljoonaa euroa. Gasum toimitti maakaasua 39,1 TWh, joka on % Suomen energiankäytöstä. Gasum tutkii ja kehittää kaasualaa. Gasumin kaasurahasto jakaa apurahoja. GASUMIN OMISTAJAT Fortum 31 % Suomen valtio 24 % Gazprom 25 % E.ON 20 % Gasum Oy Pasi Torri 3

4 Gasumin kaasuverkosto kattaa puolet suomalaisista Siirtoputkiston pituus km, tilavuus m 3 Jakeluputkistoa (ei näy kuvassa) km (Gasum 512 km) Gasum Oy Pasi Torri 4

5 Kohti puhtaampaa huomista Liikenne KAASUVERKKO LNG (tai LBG) Teollisuus Kiinteistöt Gasum Oy Pasi Torri 5

6 Biokaasu vs. maakaasu Biokaasu voidaan jalostaa lähes maakaasun veroiseksi Ainesosa Raakabiokaasu Jalostettu Maakaasu (mädätys) biokaasu Metaani % Hiilidioksidi % Typpi 0-20 % Happi 0-10 % % 0-3 % 0-2 % 0-1 % 98,1% 0,04 % 0,8 % 0,01 % Rikkivety mg/m3 Jälkiä - Siloksaanit 0-50 mg/m3 Jälkiä - Kosteus On Jälkiä - Halogenoidut hiilivedyt mg/m3 Jälkiä - Raskaammat hiilivedyt % Gasum Oy Pasi Torri 6

7 Biokaasua jätteistä Gasum Oy Pasi Torri 7

8 Gasum mukana Biovakka Suomi Oy:ssä Gasum omistaa 20 %:n osuuden Biovakka Suomi Oy:sta, jolla on kaksi toiminnassa olevaa biokaasun mädätyslaitosta kaasuverkon ulkopuolella: Vehmaa vuodesta 2004 asti, kapasiteetti 25 GWh/a, jätevirta t/a Turku vuodesta 2009 asti, kapasiteetti 25 GWh/a, jätevirta t/a Turun biokaasubussihanke Turun kaupunki selvittää parhaillaan mahdollisuutta aloittaa biokaasubussien käyttö lähiliikenteessä v2014 sekä samalla perustaa biokaasun julkinen tankkauspiste Turkuun. Toiminta perustuisi Biovakan Turun biokaasuntuotantoon. Biovakka Suomi aloittaa YVA-menettelyn laitoksen käsittelykapasiteetin lisäämisen mahdollistamiseksi Gasum Oy Pasi Torri 8

9 Kouvolan Mäkikylän biokaasulaitos Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteyteen on rakennettu kokonaisuus, joka mahdollistaa biokaasun tuotannon, jalostuksen ja syöttämisen kaasuverkkoon Laitos alkoi tuottaa jalostettua biokaasua kaasuverkkoon lokakuussa 2011 Kaasuverkkoon biokaasua syötetään n. 7 GWh/a, laitoksen koko biokaasun tuotantokapasiteetti on 15 GWh/a Raaka-aineina alueen jätevesiliete ja Kymenlaakson alueelta erilliskerättyä biojätettä, lietteitä ja energiakasveja Vastaavalla toimintamallilla voidaan toteuttaa biokaasun tuotantoa myös muiden kaupunkien jätevedenpuhdistamojen yhteyteen Gasum Oy Pasi Torri 9

10 Espoon Suomenojan biokaasulaitos Gasum aloittaa HSY:n Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon tuottaman biokaasun jalostamisen ja syöttämisen kaasuverkkoon marraskuussa HSY:n Suomenojan jätevedenpuhdistamo käsittelee asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Vantaan länsiosista sekä Kirkkonummelta Jätevesilietteistä tuotetaan mädättämällä vuodessa n. 3 Mm3 biokaasua, joka jatkossa jalostetaan ja syötetään kaasuverkkoon HSL voi hyödyntää paikallisesti tuotetun biokaasun pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä kaasubussien polttoaineena Suomenojan laitos tuottaa vuodessa noin 20 GWh biokaasua, joka riittäisi noin 50 kaasubussin vuotuiseen käyttöön Gasum Oy Pasi Torri 10

11 Lahden biokaasulaitos Gasum ja Kujalan Komposti rakentavat Lahteen Suomen suurimman biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitoksen Kujalan jätekeskuksen yhteyteen rakennetaan kokonaisuus, joka mahdollistaa biokaasun tuotannon, jalostuksen ja syöttämisen kaasuverkkoon Laitoksen arvioidaan aloittavan jalostetun biokaasun verkkoon syötön vuoden 2014 alussa. Kaasuverkkoon biokaasua syötetään n. 50 GWh/a. Kyseinen kaasumäärä vastaa noin 2000 auton vuosikulutusta Kujalan Jätekeskus, PHJ Vastaavalla toimintamallilla voidaan toteuttaa liikennebiokaasun tuotantoa myös muiden kaupunkien jätteiden ja raaka-aineiden avulla. Kujalan Jätekeskuksen vaaitus, PHJ Gasum Jani Arala

12 Biokaasua energiakasveista Gasum Oy Pasi Torri 12

13 Kouvolan II biokaasulaitos Gasum ja KSS Energia suunnittelevat suuren mittaluokan biokaasulaitoksen rakentamista Kouvolan alueelle. Biokaasun tuotannon raaka-aineena lähialueella viljeltävät energiakasvit, kuten nurmi Raaka-ainetarve noin tonnia vuodessa Laitoksen biokaasun tuotanto 100 GWh vuodessa: energiamäärä vastaa 250 kaupunkiliikenteen bussin tai 4000 henkilöauton polttoaineen vuosikulutusta Hankkeesta allekirjoitettiin aiesopimus kesäkuussa Tällä hetkellä on käynnissä tekninen esiselvitysvaihe. Tavoitteena on tuotannon aloittaminen vuoden 2014 aikana. Vastaava biokaasulaitos Saksan Aiterhofenissa, lähde E.ON Kouvolan seutu soveltuu hyvin biokaasun tuotantoon energiakasveista + Kouvolan seudulla on kattava kaasuinfrastruktuuri + Kymenlaaksossa maatalous on keskittynyt viljan viljelyyn. Nurmen tuotanto vuoroviljelyssä tukee viljan viljelyä. + Gasumilla ja KSS Energialla on kokemusta toimivasta yhteistyöstä Kouvolan Mäkikylän biokaasulaitoksen myötä Gasum Oy Pasi Torri 13

14 Biokaasua puusta Gasum Oy Pasi Torri 14

15 Joutsenon biokaasua tuottava biojalostamo Gasum, Helsingin Energia ja Metsä Fibre suunnittelevat biokaasua tuottavan biojalostamon rakentamista Joutsenoon. Jalostamo tuottaisi uusiutuvasta puuraaka-aineesta biokaasua (bio-sng), joka siirrettäisiin kaasuverkoston avulla käyttökohteisiin, mm. pääkaupunkiseudulle. Suunnitellun jalostamon tuotantoteho olisi jopa 200 MW ja tuotettu kaasumäärä 1,6 TWh/a Tavoitteena investointipäätös vuonna 2013, jolloin jalostamo voisi aloittaa tuotannon aikaisintaan Joutseno erinomainen sijoituspaikka biokaasua tuottavalle biojalostamolle + Sijaitsee runsaiden metsävarojen läheisyydessä + Puuraaka-aineen hankintaketju valmiina + On liitetty kaasuverkostoon Gasum Oy Pasi Torri 15

16 Synteettinen biokaasu on yksi biojalostamon mahdollisista lopputuotteista Biomassa Lämpö Kaasutus Jäähdytys ja puhdistus Tuotekaasu energiantuotantoon Vety FT-diesel Bio-SNG Metanoli Kemialliset tuotteet Lähteet: VTT/UCGFunda* ) ; HighBio Interreg Nord / Ulf-Peter Granö * ) Gasum on mukana UCGFunda projektissa: Gasum Oy Pasi Torri 16

17 Miten? Puhtaan energian ohjelma: 2025-tavoitteiden suuntaviivoja (osana energia- ja ilmastostrategian päivitystä) ÖLJY: vähennetään n. 20% (nykyarvo n. 1 mrd /v) KIVIHIILI: voimalakäyttö syrjäytetään pääosin (nykyarvo n. 300 milj /v) SÄHKÖN TUONTI: syrjäytyy pääosin* (nykyarvo n. 600 milj /v) MAAKAASU: korvataan n.10% (nykyarvo n. 100 milj /v) Tieliikenne ratkaisee (3/4 vähennyksestä), loppu pääosin öljylämmityksen korvaamisesta. Lisätään panostusta kotimaisten biopolttoaineiden kehityshankkeisiin. Tuetaan uuden moottoritekniikan käyttöönottoa: infrastruktuuri sähköautoilulle, kannusteet auton ostajalle Syrjäytetään hiililauhde päästöttömällä sähköntuotannolla (ydinvoima, tuulivoima). Korvataan pääosa kaupunkien lämmöntuotannon hiilen käytöstä biovoimalla. Hyödynnetään lämpöpumppujen, aurinkolämmön ja kiinteistöjen lämpötehokkuuden mahdollisuudet. Varmistetaan kohtuuhintaisen kotimaisen sähkön saatavuus hyväksyttyjen uusien ydinvoimaloiden toteuttamisella ja tuulivoiman rakentamisella. Vuodelle 2025 korkeampi tuulivoimatavoite, n. 9 TWh. Kiinteistökohtaisen pientuotannon (aurinko- ja tuulivoima) ja kiinteistöjen energiatehokkuuden edistämisellä vähennetään ns. päivätuonnin tarvetta. Tuetaan biomassapohjaisia ratkaisuja (esim. metsäpohjainen biokaasun, bio-sng), jotka mahdollistavat tuontikaasun korvaamisen hyödyntäen nykyistä kaasuputkistoa ja voimalaitoksia. *Huom. Huippukulutuksessa ja hyvänä vesivuonna Suomi toisi jatkossakin, vastaavasti kesällä ja huonona vesivuonna veisi sähköä. Gasum Oy Pasi Torri

18 Kotimainen ja uusiutuva biokaasu Gasum Oy Pasi Torri 18

19 Gasum lisää biokaasun tuotantoa Biokaasun tuotantopotentiaali Suomessa merkittävä, yli kolmannes kaasun nykykäytöstä Yhdyskuntien ja teollisuuden jätteet: GWh/a Maatalous (lanta ja energiakasvit): GWh/a Metsätalous (puun kaasuttaminen): GWh/a Gasumin tavoitteena on tulla Suomen johtavaksi biokaasun tarjoajaksi Esimerkkejä Gasumin hankkeista: Kouvolan Mäkikylän biokaasulaitos tuotannossa Espoon Suomenojan biokaasulaitos käynnistyy 11/ Lahden biokaasulaitos lupamenettely käynnissä Kouvolan II biokaasulaitos esiselvitys käynnissä Joutsenon biokaasua tuottava biojalostamo esiselvitys käynnissä 7 GWh 1 20 GWh 2 50 GWh GWh GWh Gasum Oy Pasi Torri 19 5

20 Gasumin biokaasuhankkeet ja yhteistyökumppanit Suomessa

21 Kaasu liikenteen polttoaineena Gasum Oy Pasi Torri 21

22 Biokaasuna bioenergia riittää pisimmälle Kun hehtaarilla peltoa tuotetaan biopolttoainetta, biokaasulla päästään pisimmälle Kun erilliskerättävillä biojätteillä tuotetaan biopolttoaineita, biokaasulla tuotetaan suurin energiamäärä (MWh/a) Energiamäärä MWh/a Biokaasuprosessi Bioetanoliprosessi 7080 Yhdistelmäprosessi Laskettu t jätemäärällä Lähde: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, Biokfrafstoffe: Pflanzen, Rohstoffe, Produkte, Lähde: LUT, Biokaasu-, Bioetanoli- ja Yhdistelmäprosessin Energia- ja Hiilidioksiditasevertailu, Noora Niinimäki, Gasum Oy Pasi Torri 22

23 Biokaasulla saavutetaan liikenteen biopolttoaineista suurin päästövähenemä Biokaasu on tehokkain ja edullisin tapa vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Sen avulla saadaan jopa 97% päästövähenemä bensiinin verrattuna. Liikennepolttoaineiden hiilidioksidipäästöt koko arvoketju huomioiden (Well to Wheel), CO2 ekv. / km Bensiini Diesel Maakaasu Biokaasu* Etanoli Biodiesel Sähkö Tuulisähkö 5 *biokaasun raakaaineena lietelanta Mitä päästövähenemä maksaa? ( / t CO2 ekv.) Lähde: Deutsche Energie-Agentur DENA / CONCAWE Gasum Oy Pasi Torri 23

24 GAS-112 Liikkuva poliisi Suomen poliisin ensimmäinen biokaasuauto Ruotsin poliisilla käytössä 5 vastaavaa Volkswagen Passattia Toimintamatka täysillä tankeilla lähes 1000 km ja pelkällä kaasulla jopa 500 km CO2 päästöt biokaasulla vain n. 24 g/ km! Gasum Pasi Torri Gasum Oy Pasi Torri 24

25 Polttoaineen hinnoittelu Vakaa kilpailukykyinen hinnoittelu : 1,360 /kg = 0,870 /equiv.l : 1,480 /kg = 0,947 /equiv.l Gasoline: 32MJ/l* Methane: 50MJ/kg* *Source: 2009/33/EY and HE147/2010 Lähde: Öljyalan keskusliitto ry ja Gasum Oy Gasum Oy Pasi Torri 25

26 Gasum Oy 26 Pasi Torri

27 Kaasun julkiset tankkausasemat Gasumilla 15 kpl verkossa muilla 2 kpl verkon ulkopuolella 1 kpl

28 Biokaasu tieliikenteen polttoaineena Gasum toi lokakuussa 2011 markkinoille Suomen ensimmäisen joutsenmerkityn ajoneuvon polttoaineen, biokaasun. Gasum-biokaasulle on myönnetty myös Avainlipputunnus, koska biokaasun raaka-aineet ovat kotimaisia ja sen valmistus tapahtuu Suomessa. Biokaasua myydään Gasumin tankkausasemilla Tankkausasemaverkosto kasvaa! Suomessa on noin 1200 kpl kaasuajoneuvoja, Euroopassa noin 1,5 miljoonaa ja maailmalla noin 16 miljoonaa

29 Kaasun käyttö lisääntyy liikenteessä Kiinassa nyt raskasta ajoneuvoa LNG:llä. Tavoite vuodelle 2015: US ja UK panostavat vahvasti raskaan liikenteen LNG-käyttöön Italiassa v2011 päästövähenemä maakaasuautoilla oli tonnia CO 2. Verkkoonsyöttötariffin avulla halutaan biokaasua liikenteeseen, jolloin päästövähenemä moninkertaistuu Skodan pääjohtaja Winfried Vahland : Tiukentuvat päästönormit pakottavat autovalmistajat tekemään maakaasuautoja ja henkilöautoissa diesel jää vain suurimpien mallien vaihtoehdoksi. mm. VW ja Audi tuovat lisää malleja kaasukäyttöisinä Fiat johtaa päästöjen niukkuuskisaa; v 2011 koko tuotannon ka 123g CO 2 /km Kataisen hallitusohjelma: Biokaasun liikennekäyttöä edistetään Gasum Oy Pasi Torri

30 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI

ENERGIA-ALAN YRITYKSET MUKAAN ENERGIATEHOKKUUTEEN: GASUM OY TUOTTAA BIOKAASUA ALUEELLISELLA TASOLLA ÅKE VIKSTEDT

ENERGIA-ALAN YRITYKSET MUKAAN ENERGIATEHOKKUUTEEN: GASUM OY TUOTTAA BIOKAASUA ALUEELLISELLA TASOLLA ÅKE VIKSTEDT ENERGIA-ALAN YRITYKSET MUKAAN ENERGIATEHOKKUUTEEN: GASUM OY TUOTTAA BIOKAASUA ALUEELLISELLA TASOLLA ÅKE VIKSTEDT ENEF -HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 16.12.2013 Gasum vuonna 2012 16.12.2013 Gasum Åke Vikstedt

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Helsingin seudulla

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Helsingin seudulla 47 Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Helsingin seudulla www.mtt.fi/julkaisut MTT Raportti -julkaisusarjassa julkaistaan maatalous -ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden

Lisätiedot

Työpaja 6.3.2014. Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla

Työpaja 6.3.2014. Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Työpaja 6.3.2014 Rakennusteollisuus RT ry LVI-talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö 6.3.2014 1 Rakennusten

Lisätiedot

SISÄLLYS. 14 Gasumin liiketoiminnot. Edistämme kestävää kehitystä. Kaasun toimitusvarmuus erityisen hyvä vuonna 2014. Muutosta tukee uusi strategiamme

SISÄLLYS. 14 Gasumin liiketoiminnot. Edistämme kestävää kehitystä. Kaasun toimitusvarmuus erityisen hyvä vuonna 2014. Muutosta tukee uusi strategiamme gasumin vuosi 2014 SISÄLLYS Julkaisutiedot 3 Gasum lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Gasum vuonna 2014 8 Vuoden merkittävimmät tapahtumat 10 Strategia 12 Liiketoiminta-alueet 14 Energiakauppa 15 Biokaasu-

Lisätiedot

gasumin vuosi 2014 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI

gasumin vuosi 2014 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI Gasum on suomalainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu) osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa.

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa. Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012 Bioenergiaa luonnon helmasta pääkirjoitus Gasetti Minna Ojala Keisarin uudet aatteet Julkaisija

Lisätiedot

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla 49 Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla Saija Rasi, Eeva Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Jukka Höhn, Hannu Ojanen, Kaisa Manninen, Erja Heino,

Lisätiedot

LNG ratkaisuna kohti uutta aikakautta. Ilmaston lämpeneminen kuriin globaalilla yhteistyöllä Borlängessä valmistaudutaan maakaasun käyttöön

LNG ratkaisuna kohti uutta aikakautta. Ilmaston lämpeneminen kuriin globaalilla yhteistyöllä Borlängessä valmistaudutaan maakaasun käyttöön Ilmaston lämpeneminen kuriin globaalilla yhteistyöllä Borlängessä valmistaudutaan maakaasun käyttöön MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2014 LNG ratkaisuna kohti uutta aikakautta pääkirjoitus Gasetti

Lisätiedot

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti MCI Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2013 Liikenne päästötiukennusten kourissa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

2.1 LIIKENNEBIOK A ASU SUOMESSA

2.1 LIIKENNEBIOK A ASU SUOMESSA energialähde, jonka ympäristöedut ovat huoma avat. Yleisimmin biokaasua hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa. Metaani on vapaasti ilmakehään päästessään yli 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Lisätiedot

Gasetti. Kotkamills ottaa kaiken irti energiasta. Biokaasu virtaa liikennekäyttöön. Tuija Suur-Hamari. Kokkaa kaasulla Facebookissa

Gasetti. Kotkamills ottaa kaiken irti energiasta. Biokaasu virtaa liikennekäyttöön. Tuija Suur-Hamari. Kokkaa kaasulla Facebookissa Gasetti 3 2011 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Tuija Suur-Hamari Kokkaa kaasulla Facebookissa Biokaasu virtaa liikennekäyttöön Kotkamills ottaa kaiken irti energiasta PÄÄKIRJOITUS Puhtaita kilometrejä

Lisätiedot

GASUM LYHYESTI. Tuomme maakaasun ylivoimaiset ominaisuudet asiakkaidemme hyväksi. TALOUDEN TUNNUSLUVUT 2007 GASUM-KONSERNI TÄNÄÄN LUPAUKSEMME

GASUM LYHYESTI. Tuomme maakaasun ylivoimaiset ominaisuudet asiakkaidemme hyväksi. TALOUDEN TUNNUSLUVUT 2007 GASUM-KONSERNI TÄNÄÄN LUPAUKSEMME VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 Toimitus: Minna Ojala ja OSG Viestintä Taitto: OSG Viestintä/Elina Tähtinen ja Mikko Koistinen Kansi ja sivun 1 osarajaus: Kain Tapper: Piirustus, 2000, lyijykynä,

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

Gasum. Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen. ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus

Gasum. Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen. ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen avoimuus toimitusvarmuus ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus Gasum Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanitverkostoon Sisältö

Lisätiedot

Kaasulla. loistavat tulevaisuuden näkymät. Ideat jalostuvat menestystarinoiksi kovalla työllä Porvoon energia luottaa biokaasun voimaan

Kaasulla. loistavat tulevaisuuden näkymät. Ideat jalostuvat menestystarinoiksi kovalla työllä Porvoon energia luottaa biokaasun voimaan Ideat jalostuvat menestystarinoiksi kovalla työllä Porvoon energia luottaa biokaasun voimaan MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2015 Kaasulla loistavat tulevaisuuden näkymät pääkirjoitus Gasetti Sari

Lisätiedot

Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012. Uutta virtaa.

Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012. Uutta virtaa. Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012 Uutta virtaa kuntakentälle pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum Oy, PL 21, Miestentie 1, 02151 Espoo

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Tiedot vuodelta 2013 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No

Lisätiedot

Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012. Uutta virtaa.

Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012. Uutta virtaa. Tuuli Kaskisen energiaratkaisut Kaasutrukilla lasivillat kasaan Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2012 Uutta virtaa kuntakentälle pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum Oy, PL 21, Miestentie 1, 02151 Espoo

Lisätiedot

Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä

Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä KUNTAPÄÄTTÄJÄN SYVENTÄVÄ OPAS Ari Lampinen & Anu Laakkonen Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä Ari Lampinen & Anu Laakkonen Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä Kuntapäättäjän

Lisätiedot

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot

Biokaasun hyödyntämisen käsikirja

Biokaasun hyödyntämisen käsikirja Biokaasun hyödyntämisen käsikirja Miten biomassasta tulee biokaasua: tuotantoprosessi ja kaasun kuljetus. Jätteestä energiaksi ja polttoaineeksi: biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena, sähkönä

Lisätiedot

SEURAA TEEMASIVUILLA HÄMEENLINNA LEMPÄÄLÄ RINNAKKAISPUTKEN RAKENTAMISTA

SEURAA TEEMASIVUILLA HÄMEENLINNA LEMPÄÄLÄ RINNAKKAISPUTKEN RAKENTAMISTA VUOSIKERTOMUS 2009 SEURAA TEEMASIVUILLA HÄMEENLINNA LEMPÄÄLÄ RINNAKKAISPUTKEN RAKENTAMISTA Tampereen seudulla maakaasun käyttö käynnistyi vuonna 1986. Kahdenkymmenen vuoden kuluessa maakaasun käyttö alueella

Lisätiedot

Gasetti. Saarioinen kattaa joulun. Liikkuvalle poliisille biokaasuauto. Anu Lempinen. Holiday Club Saimaa valitsi maakaasun

Gasetti. Saarioinen kattaa joulun. Liikkuvalle poliisille biokaasuauto. Anu Lempinen. Holiday Club Saimaa valitsi maakaasun Gasetti 4 2011 Holiday Club Saimaa valitsi maakaasun Liikkuvalle poliisille biokaasuauto Anu Lempinen Saarioinen kattaa joulun Gasum-konsernin sidosryhmälehti PÄÄKIRJOITUS Uuden vuoden lupaus Kulunut vuosi

Lisätiedot

GASUM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013

GASUM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 GASUM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton Puhtaasti luonnonkaasulla KÄYTTÖ SIIRTO JA JAKELU LNG TUOTANTO, HANKINTA JA MYYNTI HAASTEELLINEN VUOSI MAAKAASU

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Biokaasun liikennekäyttö Jyväskylän seudulla Esiselvitys. Pauliina Uusi-Penttilä

Biokaasun liikennekäyttö Jyväskylän seudulla Esiselvitys. Pauliina Uusi-Penttilä Biokaasun liikennekäyttö Jyväskylän seudulla Esiselvitys Pauliina Uusi-Penttilä Jyväskylä 31.3.2004 1 Esipuhe Tämä esiselvitys on kaksiosainen raportti biokaasun liikennekäytön mahdollisuuksista Jyväskylän

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Yritysvastuuraportti 2010 GASUMIN YRITYSVASTUURAPORTTI 2010 1 GASUM LYHYESTI SISÄLTÖ Gasum on vuonna 1994 perustettu maakaasun maahantuontiin ja siirtotoimintaan

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 A3 Energiahankkeet Puheenjohtaja: Asiakasjohtaja Rauno Rintamaa, VTT 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:30

Lisätiedot