ENERGIA-ALAN YRITYKSET MUKAAN ENERGIATEHOKKUUTEEN: GASUM OY TUOTTAA BIOKAASUA ALUEELLISELLA TASOLLA ÅKE VIKSTEDT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIA-ALAN YRITYKSET MUKAAN ENERGIATEHOKKUUTEEN: GASUM OY TUOTTAA BIOKAASUA ALUEELLISELLA TASOLLA ÅKE VIKSTEDT"

Transkriptio

1 ENERGIA-ALAN YRITYKSET MUKAAN ENERGIATEHOKKUUTEEN: GASUM OY TUOTTAA BIOKAASUA ALUEELLISELLA TASOLLA ÅKE VIKSTEDT ENEF -HANKKEEN LOPPUSEMINAARI

2 Gasum vuonna Gasum Åke Vikstedt 2

3 Maa- ja biokaasu ovat luonnonkaasua MAAKAASU BIOKAASU Mitä maakaasu on? Suomeen tuotava siperialainen maakaasu on 98-prosenttisesti metaania (CH4) Se on väritön, myrkytön ja ilmaa kevyempi kaasu Palaessaan maakaasu tuottaa lämpöenergiaa, hiilidioksidia ja vesihöyryä Maakaasua poltettaessa ei synny pölyä, nokea eikä raskasmetalli- tai rikkipäästöjä Maakaasua voidaan myös nesteyttää (LNG) Mitä biokaasu on? Raakabiokaasu sisältää % metaania (CH4) ja % hiilidioksidia (CO2) Biokaasua tuotetaan uusiutuvista raakaaineista: mädättämällä mm. elintarvikejätteistä, jätevesilietteistä ja energiakasveista tai kaasuttamalla puusta Biokaasu voidaan jalostaa, jolloin se vastaa koostumukseltaan sekä ominaisuuksiltaan maakaasua. Jalostettua biokaasua voidaan käyttää samoissa kohteissa kuin maakaasua Gasum Åke Vikstedt 3

4 Biokaasua voidaan tuottaa useista eri raaka-aineista BIOKAASUA JÄTTEISTÄ, JÄTEVESI- LIETTEISTÄ BIOKAASUA PUUSTA BIOKAASUA ENERGIA- KASVEISTA Tulevaisuudessa BIOKAASUA LEVISTÄ Gasum Åke Vikstedt 4

5 Luonnonkaasusta on moneksi 1. Luonnonkaasu teollisuuden ja yhdyskuntien sähkön ja lämmön tuotannon sekä kodin tarpeisiin 2. Nesteytetty maakaasu (LNG) meriliikenteelle ja teollisuudelle kaasuputkiverkoston ulkopuolella 3. Paineistettu maakaasu (CNG) ja biokaasu liikennekäyttöön Gasum Åke Vikstedt 5

6 Kaasuverkosto kattaa jo puolet suomalaisista Gasum Åke Vikstedt 6

7 Kaasuverkosto on tehokkain tapa siirtää suuria energiamääriä Maanalainen kaasuverkosto on energiatehokas ja ympäristöystävällinen tapa siirtää bioenergiaa Etelä-Suomen tiheästi asutuille alueille ilman liikenteen haittavaikutuksia. Kaasuverkoston häviöt ovat vain 0,4 % siirretystä kaasumäärästä. Kaasuverkostossa siirretään maakaasua ja biokaasua. Siinä voidaan siirtää myös vetyä. Maakaasu ja biokaasu ovat kaikkien kaasuverkkoon liittyneiden kaasunkäyttäjien ulottuvilla. Biokaasuille tehdään taseselvitys ja biokaasu näkyy kuluttajalle vastaavalla tavalla kuin vihreä sähkö Gasum Åke Vikstedt 7

8 Biokaasu vs. maakaasu Biokaasu voidaan jalostaa lähes maakaasun veroiseksi Ainesosa Raakabiokaasu Jalostettu Maakaasu (mädätys) biokaasu Metaani % Hiilidioksidi % Typpi 0-20 % Happi 0-10 % % 0-3 % 0-2 % 0-0,5 % 98,1% 0,04 % 0,8 % 0,01 % Rikkivety mg/m3 Jälkiä - Siloksaanit 0-50 mg/m3 Jälkiä - Kosteus On Jälkiä - Halogenoidut hiilivedyt mg/m3 Jälkiä - Raskaammat hiilivedyt % Lämpöarvo MJ/m3 36 MJ/m Gasum Åke Vikstedt 8

9 Jätteistä puhdasta biokaasua Biokaasu on uusiutuva kotimainen polttoaine Gasum Åke Vikstedt 9

10 Gasum lisää biokaasun tuotantoa Biokaasun tuotantopotentiaali Suomessa merkittävä, yli kolmannes kaasun nykykäytöstä Yhdyskuntien ja teollisuuden jätteet: GWh/a Maatalous (lanta ja energiakasvit): GWh/a Metsätalous (puun kaasuttaminen): GWh/a Gasumin tavoitteena on tulla Suomen johtavaksi biokaasun tarjoajaksi Gasumin hankkeet ja aikataulu: Kouvolan Mäkikylän biokaasulaitos tuotannossa Espoon Suomenojan biokaasulaitos tuotannossa Lahden biokaasulaitos odottaa ympäristölupapäätöstä Kouvolan II biokaasulaitos investointipäätöksen teko lykkäytynyt Joutsenon biokaasua tuottava biojalostamo YVA -menettely käynnissä 7 GWh 1 20 GWh 2 50 GWh GWh GWh Gasum Åke Vikstedt 10 5

11 Gasumin biokaasuhankkeet ja yhteistyökumppanit Suomessa

12 Näin pitkälle pääset 10 :n tankkauksella Volkswagen Passat Sedan, helmikuu 2013 Lähteet: volkswagen.fi ja polttoaine.net Gasum Åke Vikstedt 12

13 Biokaasulla saavutetaan liikenteen biopolttoaineista suurin päästövähenemä Biokaasu on liikenteen biopolttoaineista tehokkain ja edullisin tapa vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä: jopa 97 %:n päästövähenemä bensiinin verrattuna. Liikennepolttoaineiden hiilidioksidipäästöt arvoketjussa (Well to Wheel), CO2 ekv. / km Bensiini Diesel Maakaasu Biokaasu* Etanoli Biodiesel Sähkö Tuulisähkö Mitä päästövähenemä maksaa? ( / t CO2 ekv.) 5 *biokaasun raaka-aineena lietelanta Lähde: Deutsche Energie-Agentur DENA / CONCAWE Gasum Åke Vikstedt 13

14 Gasum WarmaGeo Maalämmön hyödyntämiseen perustuva kaukolämpöratkaisu - Ekologinen - noin 1/3 asiakkaan energian tarpeesta tuotetaan kaasu-maalämpöpumppujen avulla - CO2 päästö maakaasua käytettäessä 135 g/kwh (=(2/3)x202 g/kwh) - Kilpailukykyinen - maakaasun ominaispäästö 55,04 g/mj x 3600 = 198,14 g/kwh, käytetään arvoa 202 g/mwh jossa huomioitu siirron häviöitä - tyypillinen arvo Suomessa kaukolämmön CHP-tuotannossa on 220 g/kwh - edullinen osallistumismaksu perustamisvaiheessa ja kohtuulliset käyttökustannukset - maalämmön avulla vakautetaan polttoainekustannusten aiheuttamaa energian hinnan vaihtelua - Energiatehokas - Gasum WarmaGeo kaukolämpö, energiamuodon kerroin 0,7 - kaukolämpöverkoston matala lämpötila ja lyhyet siirtomatkat takaavat alhaiset pumppaus- ja lämpöhäviöt - häviötön ja häiriötön polttoainelogistiikka - tuotannossa kondenssikattilatekniikka ja kaasu-lämpöpumput - polttoaineesta enemmän kuin kaikki irti, laskennallinen vuotuinen kokonaishyötysuhde noin 150 % ja primäärienergiakerroin 0,67 - Joustava - rakennuksen viilennys on toteutettavissa erittäin edullisesti, maalämpö / maaviilennys samasta kaivosta - hybridit, esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntäminen on mahdollista - Positiivinen ja innovatiivinen - Innovatiivinen ja ekologinen infrastruktuuri kasvattaa kaava- alueen ja kunnan vetovoimaa ja arvostusta Gasum 14

15 Tutut ja turvalliset lämmön toimitusehdot - Kaukolämpösopimusmalli Energiateollisuus ry:n suosituksen mukainen - Tariffihinnasto, energian hinta /MWh + asiakkaan tuntisen tehon perusteella määritettävä perusmaksu - Kaukolämmön yleiset toimitusehdot seuraavin tarkennuksin: - Lämpötilaohjelma, tilojen lämmitys suositus astetta ja käyttöveden tuotanto varaajatekniikalla. - Sähköpääkeskus varustettava lämmön myyjän 400 V/25A sähköliittymää varten - Asiakkaan kanssa sovitaan tilojen ja maalämmön käytöstä - Tuotantolaitteiden tilan käyttö suunnitellaan tehon tarpeen ja asennettavien yksikköjen mukaan kohteittain - Asiakkaan maaperää käytetään maalämmön tuotannossa. Ratkaisu suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, lämmön myyjän kustannuksella - Asiakkaan kaukolämpölaitteet seuraavin tarkennuksin: - Lämpimän käyttöveden varaaja min. 500 litraa hetkellisen huipputehon optimoimiseksi - Lämmityspiiri suoralla kytkennällä siirtimen hyötysuhdehäviön välttämiseksi Gasum 15

16 Energia- ja kustannustehokas kaukolämmön tuotanto ja siirto, Kirkkonummen Sundet III - Kaasu-maalämpöpumput - Alueelle porataan noin 50 kpl maalämpökaivoja, viiden tuotantoyksikön yhteyteen - Peukalosääntönä noin 20 MWh per 175 metrin porakaivo - Maalämmön kokonaistuotanto noin 1/3 osaa alueen kokonaiskäytöstä - Maalämpöjärjestelmän mitoituksessa johtosääntönä on maalämpöenergian maksimointi erittäin pitkän mutta vähäisen tehon käytön avulla - Alhaisen tehon ansiosta vältetään routa ja taataan energian saatavuus maasta ympäri vuoden jatkuvasti - Maalämpöpumppujen toimintalämpötila pidetään alhaisena, tavoitteena paras mahdollinen hyötysuhde, max 165 % - Lämpötilan nostaminen 30 > 40 asteeseen - Kondenssikattilat - Perinteinen kondenssikattilatekniikka tukee ja täydentää tuotantoa % tehotakuu asiakkaiden tehon tarpeeseen - Lämpötilan nostaminen 40 > 80 asteeseen - Kaukolämpöverkosto, kolme putkea - Paluuputki 30 asteisen veden palauttamiseksi asiakkaan lämmönjakolaitteilta - Menoputki 40 asteisen veden toimittamiseksi asiakkaan lämmönjakolaitteille rakennusten lämmityksen tarpeisiin - Menoputki 80 asteisen veden toimittamiseksi lämpimän käyttöveden tuotantoa varten sekä tukemaan tilojen lämmitystä huippukulutuksen aikaan - Kaukolämmön mittauslaitteet - Tyypilliset kaukolämpömittarit; mitataan virtaama ja lämpötilaero, lasketaan energian kulutus Gasum 16

17 Kaukolämpöverkosto, 3-putkijärjestelmä Gasum Matti Meikäläinen 17

18 Lämmön myyjän laitteet Jäähdytyspiiri LS + P4 varaus, optio Gasum 18

19 Asiakkaan lämmönjakolaiteet - periaatekaavio - lattialämmitys, suositus lämpötilaohjelma LVV tilavuus 70 kw/500 litraa tai 120 kw/1000 litraa kohteen tehon tarpeen mukaan Gasum 19

20 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI 20

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Projekti nro H07694.P000 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AIn Tark. / Hyv. TLS / PrS GRANLUND OY Antti Inermo Tom

Lisätiedot

Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen

Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen Suomalainen kaukolämmitys Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen SUOMALAINEN KAUKOLÄMMITYS Veli-Matti Mäkelä Oulun ammattikorkeakoulu Jarmo Tuunanen Mikkelin ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa.

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa. Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012 Bioenergiaa luonnon helmasta pääkirjoitus Gasetti Minna Ojala Keisarin uudet aatteet Julkaisija

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Yritysvastuuraportti 2010 GASUMIN YRITYSVASTUURAPORTTI 2010 1 GASUM LYHYESTI SISÄLTÖ Gasum on vuonna 1994 perustettu maakaasun maahantuontiin ja siirtotoimintaan

Lisätiedot

gasumin vuosi 2014 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI

gasumin vuosi 2014 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI Gasum on suomalainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu) osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE.

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. Biokaasulaskuri.fi BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. 2 Tekijät Markku Riihimäki Ukipolis Oy Katja Mahal Maahal-viestintä Jani Suoniemi Satafood ry Juha

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti MCI Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2013 Liikenne päästötiukennusten kourissa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy

Öljyalan Palvelukeskus Oy Selvitys 52K30052.10-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA VUOSIKERTOMUS 2008 LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA KANNEN KUVA: RAIMO UTRIAISEN SAVU-VEISTOS KUULUU TAIDEMUSEO EMMAN KOKOELMIIN. SEN KORKEUS ON 115 SENTTIÄ JA MATERIAALINA ANODISOITU ALUMIINI. KUVAAJA

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Asikkalan kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 09.10.2012. Erkka Ryynänen, Aki Pesola, Juha Vanhanen

Asikkalan kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 09.10.2012. Erkka Ryynänen, Aki Pesola, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0103/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 15.5.2012 Katselmuksen tilaaja: Asikkalan kunta Asikkalan kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: POSELY/0157/05.02.09/2013 Päätöksen päivämäärä: 17.12.2013 MOTIVA-ENERGIAKATSELMUS

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

JANAKKALAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 1(43) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY0230/05.02.09/2011 Päätöksen päivämäärä: 17.1.2011 Katselmuksen tilaaja: Janakkalan kunta

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI

TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0018/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä: 27.1.2014 Katselmuksen tilaaja: Tuusulan kunta PL 60 04301 Tuusula TUUSULAN KUNTA UUSIUTUVAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Kaupunginhallitus Kj/3 10.12.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Kaupunginhallitus Kj/3 10.12.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 23.10.2012 301 HEL 2012-002170 T 00 00 03 Päätös Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon. Maalämpö on maan

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Maalämmön ja viilennyksen hyödyntäminen asuinkerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä

Maalämmön ja viilennyksen hyödyntäminen asuinkerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä Maalämmön ja viilennyksen hyödyntäminen asuinkerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä Riikka Holopainen, Sirje Vares, Jouko Ritola, Sakari Pulakka VTT 1 Tiivistelmä Vermoon on suunniteltu kerrostaloaluetta,

Lisätiedot

Maalämmön kannattavuus

Maalämmön kannattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Maalämmön kannattavuus The cost-effectiveness of geothermal

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (16) Ympäristölautakunta Ypst/5 23.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (16) Ympäristölautakunta Ypst/5 23.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (16) 301 Lausunto toivomusponnesta, joka koskee maalämmön hyödyntämismahdollisuuksien selvittämistä HEL 2012-002170 T 00 00 03 Päätös Asia tulisi käsitellä päätti

Lisätiedot

ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA. Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014

ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA. Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014 ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014 Julkinen/Luottamuksellinen versio 2 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Energialähteet

Lisätiedot

Gasum. Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen. ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus

Gasum. Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen. ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen avoimuus toimitusvarmuus ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus Gasum Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanitverkostoon Sisältö

Lisätiedot