HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, Helsinki Vuosikokoukselle HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 6.9.2013 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA 1.4.2012-31.3."

Transkriptio

1 HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, Helsinki Vuosikokoukselle HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA Jäsenpalvelut 1.1 Jäsenedut ja -tilaisuudet Jäsenetuina jäsenille on tarjottu säännöllistä tiedotusta alan asioista sekä sähköpostitse jäsentiedotteiden muodossa että neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden ja kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Balanssi-lehden kautta (entiseltä nimeltään Tilintarkastus-lehti). Yhdistys on myös neuvotellut tuntuvan alennuksen Kauppalehden ja Option tilaushintaan, vaikka lehden tilaus ei jäsenetuihin enää kuulunutkaan. Varsinaisten jäsenten ryhmävastuuvakuutus kattaa tilintarkastustoiminnan lisäksi taloudellisen neuvonannon, konsultoinnin sekä kirjanpidon. Vakuutuksen piiriin kuuluu varsinaisen jäsenen lisäksi myös kuusi (6) työsuhteessa olevaa työntekijää. Lisäksi yhdistyksen kaikilla jäsenillä on mahdollisuus ottaa lisämaksusta yhteisölleen yhdistyksen neuvottelemat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, joko euron tai 500 euron omavastuulla. Kaiken kaikkiaan omaisuus- ja keskeytysvakuutuksen ottaneita yhdistyksen jäseniä oli tilikaudella 28. Yhdistyksen varsinaisille jäsenille sekä yhdistyksen rekisteröidyille assistenteille hankittiin jäsenetuna Taloushallinnon säädökset (kirja ja cd-rom) huhtikuussa, Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2012 (kirja) marraskuussa sekä Tilintarkastajan raportointi 2012 kertomukset, lausunnot ja muut asiakirjat (kirja) joulukuussa. Yhdistyksen yhteydessä toimiva, yhdistyksen kokonaisuudessaan omistama HTM-Info Oy järjesti yhteistyössä KHT-yhdistyksen kanssa HTM-tilintarkastajat ry:n jäsenille laivaseminaarin Pietariin Laivaseminaarin aiheena oli ISA-standardien skaalautuvuus pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa. Kaksipäiväisessä koulutuksessa tarkasteltiin keskeisten ISA-standardien skaalautuvuutta tilintarkastuksen eri vaiheissa. Luennoitsijoina toimivat Christian Savtschenko ja Pasi Waris PwC:ltä, Katariina Kaskimies E&Y:lta, Teija Sutinen KPMG:ltä ja Kari Vainio TILAn laadunvarmistuksesta. Luennoitsijat valaisivat ISA-standardien skaalautuvuuden problematiikkaa käytännön esimerkein ja kokemuksiensa pohjalta. Vapaa-ajan ohjelmaan kuului retki Pietarhovin keisarilliseen tilaan ja palatsiin. Edellä mainitun laivaseminaarin lisäksi HTM-Info Oy järjesti yhteistyössä KHT-yhdistyksen kanssa Tilintarkastuksen laadun arviointi koulutuksen yhteensä neljällä paikkakunnalla tammikuussa Tilaisuudet järjestettiin Kouvolassa, Tampereella, Helsingissä ja Oulussa. Koulutuspäivässä käytiin läpi perusteita, joilla tilintarkastuksen laatua arvioidaan. Koulutus perustui TILAn laaduntarkastuksen käyttämään laadunvalvontajärjestelmä- ja toimeksiantolomakkeeseen, jota käytiin läpi käytännönläheisesti esimerkkien avulla. Luennoitsijoina tilaisuuksissa toimivat Pasi Waris PwC:ltä, Kaija Pakkanen ja Teija Sutinen KPMG:ltä sekä Ville Vasama ja Anja Ilkko-Virtanen TILAn laadunvarmistusryhmästä. Edellä mainittujen toimintojen lisäksi säännöllistä ajantasakoulutusta on tarjottu yhdistyksen jäsenille erityishintaan eri puolilla Suomea. Toimikauden aikana yhdistyksen jäsenet ovat voineet hankkia itselleen yhdistyksen kautta Suomen Yrittäjien laajan tai suppean palvelupaketin. Yhdistys ja Suomen Asiakastieto Oy solmivat joulukuussa 2012 yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa yhdistyksen jäsenet voivat käyttää ilman vuosimaksua seuraavia Asiakastiedon palveluja: henkilö- ja yritystiedot, kaupparekisteritiedot, tilattavat tilinpäätösanalyysit sekä kiinteistötiedote. Palvelujen käyttämisestä jäseniä laskutetaan toteutuneen käytön perusteella kulloinkin voimassa olevan Asiakastiedon hinnaston mukaisesti. Tämä uusi jäsenetu on saanut paljon positiivista jäsenpalautetta.

2 Toimikauden aikana tehtiin yhteistyötä M-Filesin kanssa. Jäsenille markkinoitiin heidän suunnittelemaa Tilintarkastuspalvelua tilintarkastustyöpapereiden arkistointiin. Palvelun on ottanut käyttöönsä ainoastaan muutama yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen ja HTM-Info Oy:n visuaalisen ilmeen päivitys aloitettiin tilikauden aikana. Graafista ilmettä uusittiin painotuotteissa. Myös yhdistyksen internetsivujen ulkoasun päivitys uudistetun ilmeen mukaiseksi aloitettiin Kyselytutkimus: Tilintarkastusasiakkaan kokema hyöty Yhdistys teetti loka-marraskuussa 2012 tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa asiakkaan tyytyväisyyttä tilintarkastukseen. Puhelin- sekä henkilökohtaisina haastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi 108 yrityksen vastuuhenkilöä. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen merkittävimmät havainnot olivat: tilintarkastusta pidettiin hyödyllisenä pienessäkin yrityksessä, ammattitaito on yhteistyön avaintekijä, asiakkaat suosittelevat mielellään tilintarkastuksen teettämistä myös toisille yrittäjille sekä tilintarkastus vastaa asiakkaiden odotuksia ja tuottaa lisäarvoa toiminnalle. Kyselytutkimus-työryhmään kuuluivat: HTM Matti J. Mäkinen, HTM Jukka Prepula, HTM Alpo Salonen sekä yhdistyksen toimistolta Carita Mäkinen ja Jaana Lehtinen Edunvalvonta Merkittävänä osana yhdistyksen toimintaa on ollut edunvalvonta, jonka puitteissa on toimikauden aikana annettu 12 lausuntoa. Toimikaudella jätetyt lausunnot ja kannanotot on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla. Lausuntoja on valmistellut lausuntotyöryhmä, johon on ajalla kuulunut puheenjohtajana HTM, JHTT Antero Hyvärinen sekä jäseninä HTM Alpo Salonen, KHT Tuire Mannila ja HTM Jyrki Salmi. Ajalla lausuntoryhmään on kuulunut puheenjohtajana HTM Erkki K. Mäkinen sekä jäseninä HTM, JHTT Ritva Weckström, HTM Toni Koivu, HTM, JHTT Antero Hyvärinen ja HTM Alpo Salonen. Lausuntoryhmän sihteerinä on toiminut Jaana Lehtinen yhdistyksen toimistosta. Lisäksi on osallistuttu erilaisiin keskustelutilaisuuksiin sekä tavattu sidosryhmien edustajia. Heidän kanssaan on keskusteltu lainsäädäntöhankkeista ja tilintarkastusalan kehityksestä sekä tiedotettu omista näkemyksistämme ja havainnoistamme. Huomattavimmat toimikauden aikaiset tilintarkastusalan kehitykseen vaikuttavat kansalliset hankkeet ovat liittyneet tilintarkastajajärjestelmän uudistamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta työryhmän raportti julkaistiin Työryhmän tehtävänä oli valmistella tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen ja kartoittaa tilintarkastuslain ja muiden tehtävään liittyvien lakien muutostarpeet. Yhdistyksen edustajana työryhmässä toimi HTM Leena Kosonen. Työryhmän raportti lähetettiin keväällä 2013 laajalle lausuntokierrokselle sidosryhmille. Lausuntoaika päättyi Yhdistys jätti raportista oman lausuntonsa, jota valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä KHT-yhdistyksen kanssa. Yhdistys osallistui työ- ja elinkeinoministeriön järjestämiin keskustelutilaisuuksiin sekä jätti näkemyksistään myös kirjallisia lausuntoja. Yhteistyötä on pidetty sekä kotimaisiin että EU:n sidosryhmiin Laatujaosto Keskuskauppakamarin TILA on asettanut erillisen neuvoa-antavan asiantuntijaelimen, laatujaoston. Jaoston tehtäviin kuuluu mm. laaduntarkastajien rekrytointi ja koulutus, tarkastusmenetelmien kehittäminen ja valvonnassa esiin tulevien ongelmallisten kysymysten käsittely. Yhdistyksen edustajina laatujaostossa toimivat pien- ja keskisuurten yritysten tilintarkastuksiin perehtyneinä KHT Helena Sinisalo ja HTM Harri Leino Tutkintotyöryhmä TILA asetti työryhmän vuoden 2013 HTM- ja KHT-tutkintojen järjestämistä varten. Yhdistyksen edustajana työryhmässä toimii HTM Jaakko Gävert.

3 Valtion tilintarkastuslautakunta (VALA) Yhdistyksen edustajana Valtion tilintarkastuslautakunnassa asti on toiminut HTM Mirja Saarnia ja varajäsenenä HTM, JHTT Antero Hyvärinen. Edustajina alkaen ovat toimineet HTM, JHTT Ritva Weckström ja varajäsenenä KHT Eeva Hiltunen Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) Yhdistyksen edustajana Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnassa asti on toiminut HTM Alpo Salonen ja varajäsenenä HTM Päivi Sten. Edustajina alkaen ovat toimineet HTM Alpo Salonen ja varajäsenenä HTM Jukka Prepula Kirjanpitolautakunta (KILA) Yhdistyksen edustajana kirjanpitolautakunnassa on toiminut HTM Erkki K. Mäkinen ja varajäsenenä HTM Toni Koivu HTM-valmennus Toimikauden aikana jatkettiin yhteistyötä KHT-median kanssa valmennuskoulutuksen suhteen. Tilintarkastajien valmennusohjelma on KHT-Median koulutus-ohjelma, joka on tarkoitettu kaikille tilintarkastusalalla työskenteleville ja HTM-tutkintoon tähtääville henkilöille. HTM-tilintarkastajat ry:n panostus kohdentuu lähinnä osallistumisena valmennuskurssin suunnitteluun sekä mainontaan. Yhdistyksen edustajina valmennuskoulutusohjelman suunnitteluun osallistuivat HTM Matti J. Mäkinen, KHT Helena Sinisalo sekä yhdistyksen toimistolta Carita Mäkinen. Valmennus koostuu koulutusmoduuleista, joista osallistujat voivat valita joko yksittäisiä moduuleita tai koko valmennusohjelman. Mukana maaliskuussa 2013 alkaneessa, HTM-puolelle suuntautuvassa, valmennuskoulutuksessa oli noin kaksikymmentä osallistujaa Suomen Yrittäjät ry Yhdistys on jatkanut jäsenyyttään Suomen Yrittäjät ry:n toimialajärjestönä ja osallistunut toimintaan mm. hallitustyöskentelyssä (HTM Alpo Salonen, jäsen), vero- ja rahoitusvaliokunnassa (HTM Erkki K. Mäkinen ja HTM Jukka Silvo), Yrittäjän tukiverkossa (HTM Leena Kosonen) sekä toimialajärjestöjen tapaamisissa (HTM Alpo Salonen ja Jaana Lehtinen). Suomen Yrittäjien liittokokouksessa yhdistystä edustivat HTM Alpo Salonen ja HTM Erkki K. Mäkinen Ammattikorkeakoulut Yhdistys järjesti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä tilintarkastusaiheisen informaatiotilaisuuden opiskelijoille. Tilaisuudessa kerrottiin monipuolisen ammatin opintovaatimuksista, lakisääteisen asiantuntijapalvelun luonteesta, mielenkiintoisista työtehtävistä ja palkitsevasta uravalinnasta sekä työllistymismahdollisuuksista. Tilaisuudessa hallituksen jäsen Matti J. Mäkinen esitteli yhdistyksen toimintaa ja Hanna Kattainen Keskuskauppakamarista kertoi tilintarkastusalan perusvaatimuksista sekä tilintarkastajatutkintoon liittyvistä edellytyksistä. Tilaisuudessa esiintyi myös tilintarkastusyhteisöjen edustajia kertoen omia näkemyksiään ja kokemuksiaan tilintarkastajan työstä, ammatin vaativuudesta, mielenkiintoisuudesta ja haasteista. Samalla periaatteella järjestettiin myös toinen tilintarkastusaiheinen informaatiotilaisuus saman oppilaitoksen kanssa Hanna Kattainen kertoi tässäkin tilaisuudessa tilintarkastusalan perusvaatimuksista sekä tilintarkastajatutkintoon liittyvistä edellytyksistä. Christian Klemetti kertoi tilintarkastuksesta ammattina. Myös tässä tilaisuudessa esiintyi myös tilintarkastusyhteisöjen edustajia kertoen tilintarkastajan työstä Muut yhteistyökumppanit

4 Yhdistys on myös ollut yhteistyössä KHT-yhdistyksen, JHTT-yhdistyksen, kauppakamarilaitoksen ja eri yliopistojen ja oppilaitosten kanssa. Yhteistyöstä KHT-yhdistyksen kanssa kerrotaan tarkemmin kohdassa Paikallisosastotoiminta Paikallisosastojen edustajille järjestettiin perinteinen paikallisosastoseminaari Sokos Hotel Presidentissä, Helsingissä. Mukana oli 42 paikallisosastojen edustajaa eri puolilta Suomea. Seminaariin oli tänä vuonna valittu erityisen ajankohtaisia teemoja. Tomi Tupola Suomen Asiakastieto Oy:stä kertoi yhdistyksen kanssa solmitusta yhteistyösopimuksesta. Sopimuksesta tarkemmin kohdassa 1.1. jäsenedut ja tilaisuudet. Entinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen, KHT-tilintarkastaja Olavi Ala-Nissilä alusti seminaarissa tilintarkastukseen liittyvistä hankkeista EU:ssa. EU:n komissio teki syksyllä 2011 ehdotuksen tilintarkastusdirektiivin muutoksista ja asetusehdotuksen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista. Esityksistä tarkemmin kohdassa 3. Kansainvälinen toiminta. Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta työryhmän jäsen HTM Leena Kosonen esitteli seminaarialustuksessaan juuri julkistetun raportin pääpiirteet. Yhdistyksen hallituksen jäsen Matti J. Mäkinen alusti tilintarkastusasiakkaille suunnatun kyselytutkimuksen vastausten tulkintaa käymällä läpi merkittävimmät havainnot. Kyselytutkimuksesta enemmän kohdassa 1.2. Kyselytutkimus: Tilintarkastusasiakkaan kokema hyöty. Kaikilla yhdistyksen 14 paikallisosastoista oli tälläkin toimikaudella käytössään euron määräraha paikallisten tilaisuuksien järjestämiseen. Osa paikallisosastoista toimi aktiivisesti ja käytti määrärahansa. Paikallisiin tilaisuuksiin kutsuttiin myös alueella toimivat KHT-yhdistyksen jäsenet. 3. Kansainvälinen toiminta Taloushallinnon lainsäädännön aloitteet ja esitykset käsitellään Euroopan tason yhdistyksissä ja lobbausorganisaatioissa ja valmistellaan komissiossa sekä Euroopan unionin eri toimielimissä. Suomessa ministeriöt valmistelevat niitä eduskunnan käsittelyyn. Alan standardeja puolestaan laaditaan ja vahvistetaan kansainvälisen tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) standardilautakunnassa (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) sekä itsenäisessä kirjanpitostandardeja vahvistavassa elimessä International Accounting Standards Board, IASB). Toiminta ja vaikuttaminen sekä pohjoismaisesti (Nordiska Revisorsförbundet, NRF), Euroopan tasolla (Fédération des Experts Comptables Européens, FEE) että kansainvälisesti (International Federation of Accountants, IFAC) jatkui. Yhdistyksen edustajana kansainvälisissä toiminnoissa on toiminut yhdistyksen puheenjohtaja HTM Alpo Salonen. Olemme pyrkineet vaikuttamaan EU:n lainsäädäntöön korostamalla suomalaisen järjestelmän näkökulman lähinnä pk-tilintarkastusten osalta. Tilintarkastusta koskevaa säätelyä ollaan uudistamassa EU:ssa. Tilintarkastussääntelyn uudistuksen tarkoituksena on finanssikriisin jälkeen palauttaa luottamusta tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin. Esitys sisältää ehdotuksen tilintarkastusdirektiivin (2006/43/EC) muuttamisesta sekä uudesta asetuksesta. Esityksellä on vaikutuksia enimmäkseen julkisen edun yhtiöille, mutta se vaikuttaa myös pienempien yhtiöiden tilintarkastuksiin. Asetusehdotuksen toimenpide-ehdotukset koskevat tilintarkastajan pakollista vaihtoa, pakollista kilpailuttamista, oheispalvelujen rajoittamista, eurooppalaisen valvonnan koordinointia sekä pieniä tilintarkastusyhteisöjä rasittavan byrokratian vähentämistä. Ehdotuksen mukaan tilintarkastusstandardien soveltamista voidaan suhteuttaa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä niiden kokoon nähden ja pienten tilintarkastusyhteisöjen byrokratiaa pyritään vähentämään. 4. Yhteistyö KHT-yhdistyksen kanssa

5 Yhteistyö jatkui tiiviinä KHT-yhdistyksen kanssa. Koulutustilaisuuksiin osallistuminen oli tälläkin toimikaudella mahdollista yli yhdistysrajojen. Yhteistyössä järjestettiin ISA-koulutusristeily Pietariin sekä laaduntarkastuskoulutus neljällä eri paikkakunnalla. Paikallisosastojen tilaisuuksiin kutsuttiin alueella toimivat KHT-yhdistyksen jäsenet ja KHT-jäsenaamiaisille vastaavasti olivat tervetulleita myös HTMtilintarkastajat ry:n jäsenet. Tapaamisia yhdistysten edustajien kanssa järjestettiin useita toimikauden aikana. Yhdentymisvaihtoehtoa pidettiin keskusteluissa tiivisti mukana. Lausuntoyhteistyötä tiivistettiin toimikauden aikana ja esimerkiksi tilintarkastajien valvonta ja tutkinnot työryhmän raportista annettua lausuntoa luonnosteltiin tiiviissä yhteistyössä yhdistysten kesken. 5. Hallitus, toiminnanjohtaja ja toimikunnat Hallitus kokoontui toimikauden aikana kymmenen kertaa. Vuosikokous pidettiin Kesäpäivien yhteydessä Maarianhaminassa, Ahvenanmaalla Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaan käsiteltävät asiat Hallituksen kokoonpano (kaudella kokouksia yhteensä 5): HTM Alpo Salonen, Lahti, puheenjohtaja, osallistunut 5/5 kokoukseen HTM Erkki K. Mäkinen, Sastamala, 1. varapuheenjohtaja, osallistunut 5/5 kokoukseen HTM, JHTT Antero Hyvärinen, Rovaniemi, 2. varapuheenjohtaja, osallistunut 4/5 kokoukseen HTM Toni Koivu, Turku, osallistunut 3/5 kokoukseen KHT Tuire Mannila, Espoo, osallistunut 3/5 kokoukseen HTM Matti J. Mäkinen, Helsinki, osallistunut 5/5 kokoukseen HTM Jukka Prepula, Helsinki, osallistunut 5/5 kokoukseen HTM Jyrki Salmi, Kuopio, osallistunut 1/5 kokoukseen 5.2. Hallituksen kokoonpano (kaudella kokouksia yhteensä 5): HTM Alpo Salonen, Lahti, puheenjohtaja, osallistunut 5/5 kokoukseen HTM Erkki K. Mäkinen, Sastamala, 1. varapuheenjohtaja, osallistunut 5/5 kokoukseen HTM Jukka Prepula, Helsinki, 2. varapuheenjohtaja, osallistunut 5/5kokoukseen HTM Tuomas Enbuske, Rovaniemi, osallistunut 4/5 kokoukseen KHT Eeva Hiltunen, Joensuu, osallistunut 5/5 kokoukseen HTM Toni Koivu, Turku, osallistunut 5/5 kokoukseen HTM Olli Muukkonen, Lappeenranta, osallistunut 4/5 kokoukseen HTM Matti J. Mäkinen, Helsinki, osallistunut 5/5 kokoukseen HTM, JHTT Ritva Weckström, Pukkila, osallistunut 5/5 kokoukseen Hallituksen sihteerinä toimi Jaana Lehtinen yhdistyksen toimistolta. Hallitukselle on maksettu vuosikokouksen päättämät palkkiot sekä korvattu matkakustannukset. Hallituksen palkkiot olivat vuosikokouksen hyväksymän päivitetyn talousarvion mukaisesti: Hallitukselle maksetut palkkiot (sisältäen erityismäärärahasta maksetut palkkiot): puheenjohtajisto, yhteensä: hallituksen jäsenet, yhteensä: yhteensä: Toiminnanjohtaja

6 Yhdistyksellä ei ollut toiminnanjohtajaa toimikaudella Vaalivaliokunta Vaalivaliokunta kokoontui yhden kerran. Vaalivaliokunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Matkakulut on korvattu. Kokousta varten vaalivaliokunta kuuli paikallisosastojen esityksiä toimielimiin. Vaalivaliokunnan kokoonpano KHT Helena Sinisalo, Kerava, puheenjohtaja HTM Raimo Kuusela, Oulu, varapuheenjohtaja HTM Leena Kosonen, Savonlinna HTM Ritva Vehniäinen, Turku 5.5. Tilintarkastajat Varsinaiset tilintarkastajat HTM Antti-Jussi Penttilä, Tampere (3. kausi) HTM Heikki Ripatti, Lahti, (2. kausi) Varatilintarkastajat HTM Mikko Koponen, Tampere, (3. kausi) HTM Pertti Sihvonen, Lappeenranta, (1. kausi) 6. Yleiskulut 6.1. Henkilöstökulut ja palkkiot sekä muut yleiskulut Yhdistyksen palveluksessa oli toimikauden aikana yksi kokopäiväinen henkilö. Hän on toiminut osittain myös HTM-Info Oy:n puolella ja hänen tehtävistään on veloitettu arvioidun käytetyn ajan mukainen omakustannushintainen veloitus Edelleen veloitetut kulut Edelleen veloitetut kulut sisältävät HTM-Info Oy:ltä veloitettuja palkkakuluja sekä yleiskuluja Hallitus ja toimikunnat Hallituksen palkkiot on kirjattu henkilöstökulut ja palkkiot kohtaan, josta ne on siirretty toiminnanaloille siirrettävien kulujen kautta Hallitus ja toimikunnat momentille Osuus yleiskuluista tilille. 7. Talous 7.1. Varainhankinta Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu nousi 750 eurosta 800 euroon; lepäävien, senioreiden ja kannattajajäsenten jäsenmaksu nousi vastaavasti 375 eurosta 400 euroon. Rekisteröityjen assistenttien määrä nousi 63:sta 66:een. Heiltä veloitetaan toimikausittain 225 euron rekisteröitymismaksu. Varsinaisten jäsenten määrä putosi 33:lla edellisestä tilikaudesta. Liitteenä 1. jäsenmäärät. Jäsenmaksutuotot laskivat toimikaudella euroa edelliseen toimikauteen verrattuna Sijoitus- ja rahoitustoiminta

7 Korkotaso oli toimikaudella varsin alhainen johtuen yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Osinkotuottoja yhdistykselle kertyi yhteensä euroa Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä oli ,01 euroa. Arvioitu ylijäämä oli ,00 euroa. Vain osa paikallisosastoista käytti sille varatut toimintavarat (2.000 euroa/toimikausi), jonka vuoksi paikallisosastokulut olivat arvioitua pienemmät. Hallituksen ja toimikuntien kulut toteutuivat arvioitua pienempinä. Jäsenpalveluihin sisältyvä jäsenlehti tuotettiin ennakoitua edullisemmin kustannuksin. Muihin yleiskuluihin varattujen kustannusten alittuminen selittyy yhdistyksen verkkosivujen uudistamishankkeen toteuttamisen siirtymisellä pääosin toimintavuodelle Konsernin talous Konserniin kuuluvat HTM-tilintarkastajat ry ja sen kokonaan omistama HTM-Info Oy. Laaditun yhdistelylaskelman mukaan konsernin oma pääoma oli ,81 euroa ja tulos oli ylijäämäinen ,53 euroa. 8. Muut omistukset 8.1. HTM-Info Oy HTM-Info Oy on HTM-tilintarkastajat ry:n kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa yhdistyksen kaupallisen toiminnan. Se tuottaa työvälineitä ja koulutusta tilintarkastajille. Erityisesti laatukoulutusta, jota tilintarkastajat arvostavat. Osallistumisia päättyneellä toimikaudella koulutukseen oli kaikkiaan 1.512, joista Laatukoulutukseen ja Kesäpäiville 138 ja HTM-päivään 345. Kursseja järjestettiin aiheista Oikea tuloutus / Rakennusalan arvonlisäverotus, Pk-yhteisön riskit ja tilintarkastaja / Tilinpäätösanalyysi tilintarkastajan apuna ja Ajankohtaista verotuksessa Yritystoiminnan muutostilanteet ja sukupolvenvaihdos. Kesäpäivät 2012 järjestettiin Maarianhaminassa Ahvenanmaalla. HTM-päivä järjestettiin Finlandia-talossa Talous HTM-Info Oy:n liikevaihto oli ,96 euroa ja voitto verojen jälkeen ,69 euroa. Yhtiön oma pääoma oli ,39 euroa Hallitus HTM-Info Oy:n hallituksen kokoonpano HTM Alpo Salonen, hallituksen puheenjohtaja KHT Tuire Mannila, asti HTM Jukka Prepula HTM Matti J. Mäkinen HTM, JHTT Ritva Weckström, alkaen Hallituksen sihteerinä toimi Jaana Lehtinen yhdistyksen toimistolta Toimitusjohtaja HTM-Info Oy:llä ei ollut toimitusjohtajaa tilikaudella Koulutusryhmä Koulutusryhmän kokoonpano : Puheenjohtaja: HTM Matti J. Mäkinen

8 HTM Tuomas Enbuske HTM Jari Etelämaa HTM Sirpa Koponen HTM Leena Kosonen KHT Helena Sinisalo HTM Satu Sullanmaa Koulutusryhmän kokoonpano : Puheenjohtaja: HTM Matti J. Mäkinen HTM Jari Etelämaa HTM Sirpa Koponen HTM Leena Kosonen KHT Helena Sinisalo HTM Satu Sullanmaa HTM Tuomo Airisniemi KHT Kaisa Tschokkinen Juha Heikkola Koulutusryhmän sihteerinä toimi Carita Mäkinen Kustannus Oy Tase Balans HTM-tilintarkastajat ry omistaa kolmasosan Balanssi -lehteä julkaisevan Kustannus Oy Tase-Balans -yhtiön osakekannasta. Tilintarkastus Revisoin lehden nimi muuttui Balanssiksi alkuvuodesta Muut omistajat samoin osuuksin ovat KHT-Yhdistys-CGR-föreningen ry ja Sisäiset Tarkastajat ry Hallinto Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Vuoden 2012 aikana on ilmestynyt kuusi lehden numeroa. Yhtiön toimitusjohtajana toimii HTM Jukka Silvo ja vastaavana toimittajana Tarja Sviili, molempien tehtävät ovat osa-aikaisia. Yhdistyksen edustajina Kustannus Oy Tase-Balans-yhtiön hallituksessa ovat toimineet HTM Jukka Prepula, HTM, JHTT Antero Hyvärinen (jäsenenä syksyyn 2012 asti) ja HTM, JHTT Ritva Weckström syksystä 2012 alkaen) Talous Kustannus Oy Tase Balans:in tappio tilikaudella oli 6.912,51 euroa ja oma pääoma ,19 euroa. Tase Balans jakoi osinkoa yhteensä euroa, josta HTM-tilintarkastajat ry:n osuus oli euroa Puotinharjun Puhos Oy Yhdistys omistaa Puotinharjun Puhos Oy:stä osakkeet numero ja , jotka oikeuttavat kahden huoneiston hallintaan. Niiden yhteinen pinta-ala on 130 m2 ja huoneistot ovat yhdistyksen ja sen omistaman yhtiön toimitiloina Puotinharjun kaupunginosassa, Itä-Helsingissä (Itiksen vieressä). Kiinteistöyhtiön hallituksessa on yhdistyksen puheenjohtaja HTM Alpo Salonen. Hallitus

9 LIITE 1. HTM-tilintarkastajat ry:n jäsenmäärä: 3/2013 3/2012 HTM KHT lepäävä seniori kunnia kannattaja 3 4 yhteisö 2 2 Yhteensä Lisäksi rekisteröityjä assistentteja: 66 (2013) ja 63 (2012)

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA 1.4.2011-31.3.2012 1. Jäsenpalvelut 1.1 Jäsenedut ja -tilaisuudet Jäsenetuina

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1 (9) TILAn kokous 18.6.2013 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1 (7) TILAn kokous 19.6.2014 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1 (6) TILAn kokous 21.4.2015 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

Uuden tilintarkastuslain tuomat muutokset tilintarkastajien työhön ja toimenkuvaan

Uuden tilintarkastuslain tuomat muutokset tilintarkastajien työhön ja toimenkuvaan Uuden tilintarkastuslain tuomat muutokset tilintarkastajien työhön ja toimenkuvaan Vänttilä, Marika 2009 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Uuden tilintarkastuslain tuomat muutokset tilintarkastajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 5 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN HYÖTY PIENYRITYKSILLE The benefit of auditing for small companies 21.12.2012

TILINTARKASTUKSEN HYÖTY PIENYRITYKSILLE The benefit of auditing for small companies 21.12.2012 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi TILINTARKASTUKSEN HYÖTY PIENYRITYKSILLE The benefit of auditing for small companies

Lisätiedot

Tilintarkastajan vapaaehtoisen valinnan hyödyt pienyrityksissä

Tilintarkastajan vapaaehtoisen valinnan hyödyt pienyrityksissä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Tilintarkastajan vapaaehtoisen valinnan hyödyt pienyrityksissä Benefits of Voluntary Auditing in Small Companies

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2009 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 12 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Satu Liukkonen PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE ANNETUT MUKAUTETUT TILIN- TARKASTUSKERTOMUKSET JA TILINTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Lisäksi uudistuksiin

Lisätiedot

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN Kutsu Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n VUOSIKOKOUKSEEN keskiviikkona 24.4.2013 klo 17.00 Mikkelin yliopistokeskuksen auditorioon, Lönnrotinkatu 5 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset asiat.

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

HTM-tilintarkastajien kurinpidollinen vastuu

HTM-tilintarkastajien kurinpidollinen vastuu Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Maarit Pulkka HTM-tilintarkastajien kurinpidollinen vastuu Opinnäytetyö 2015 Tiivistelmä Maarit Pulkka HTM-tilintarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TILINTARKASTUKSEN LAATU JA LAADUNVARMISTUS. LAADUNVARMISTUKSEN VAIKUTUKSET TILINTARKASTUKSEN LAATUUN HTM-TILINTARKASTAJIEN NÄKÖKULMASTA Laskentatoimi, Pro

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

Uuden tilintarkastuslain muutokset vanhaan verrattuna

Uuden tilintarkastuslain muutokset vanhaan verrattuna Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Antti Ketola Uuden tilintarkastuslain muutokset vanhaan verrattuna Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä Antti Ketola

Lisätiedot

Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta

Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta Taloustieteiden laitos, Finanssihallinto

Lisätiedot

Vuoden 2012 KHT-tutkinto järjestettiin 1. 2. syyskuuta ja HTM-tutkinto 1. syyskuuta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan yksikössä.

Vuoden 2012 KHT-tutkinto järjestettiin 1. 2. syyskuuta ja HTM-tutkinto 1. syyskuuta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan yksikössä. TILINTARKASTUSTIEDOTE 4/2012 17.10.2012 SISÄLTÖ KHT- ja HTM-tutkinnot järjestettiin 1. 2.9.2012... 1 Palautekysely KHT- JA HTM-tutkintoon osallistuneille... 1 IFIAR:n kokous Lontoossa 1. 3.10.2012... 2

Lisätiedot