HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, Helsinki Vuosikokoukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012"

Transkriptio

1 HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, Helsinki Vuosikokoukselle HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA Jäsenpalvelut 1.1 Jäsenedut ja -tilaisuudet Jäsenetuina jäsenille on tarjottu säännöllistä tiedotusta alan asioista sekä sähköpostitse jäsentiedotteiden muodossa että neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden ja kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Tilintarkastuslehden kautta. Yhdistys on myös neuvotellut tuntuvan alennuksen Kauppalehden ja Option tilaushintaan, vaikka lehden tilaus ei jäsenetuihin tällä toimikaudella enää kuulunutkaan. Jäsenet käyttivätkin etua hyväkseen ja yhteensä 286 jäsentä tilasi lehden yhdistyksen kautta, alennettuun hintaan. Varsinaisten jäsenten ryhmävastuuvakuutusta uudistettiin alkaen. Uudistunut vakuutus kattaa tilintarkastustoiminnan lisäksi taloudellisen neuvonannon, konsultoinnin sekä kirjanpidon. Vakuutuksen piiriin kuuluu varsinaisen jäsenen lisäksi myös kuusi (6) työsuhteessa olevaa työntekijää. Lisäksi yhdistyksen kaikilla jäsenillä on mahdollisuus ottaa lisämaksusta yhteisölleen yhdistyksen neuvottelemat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset. Tilikauden aikana yhdistys neuvotteli vakuutukset ottaneille mahdollisuuden alentaa vakuutuksen omavastuumäärää eurosta 500 euroon. Kaiken kaikkiaan omaisuus- ja keskeytysvakuutuksen ottaneita yhdistyksen jäseniä oli tilikaudella 31. Yhdistyksen varsinaisille jäsenille sekä yhdistyksen rekisteröidyille assistenteille hankittiin jäsenetuna Taloushallinnon säädökset 2011 (kirja + cd-rom) huhtikuussa 2011 sekä Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli, 9. painos (kirja + cd-rom) syksyllä Lisäksi ko. jäsenille lähetettiin KHT-yhdistyksen kanssa yhteistyössä käännetty ISA-standardien soveltaminen pkyhteisöjen tilintarkastuksessa-teos. Yhdistyksen kaikki jäsenet saivat toimikauden aikana yhdistyksen vasta valmistuneen historiikin: Päämääränä pätevyys. KHT-yhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestetty ISA-standardien soveltaminen pkyhteisöjen tilintarkastuksessa-teoksen julkistamistilaisuus Radisson Blu Royal-hotellissa, Helsingissä. Julkaisu on käännös IFACin SME-toimikunnan marraskuussa 2011 julkaisemasta päivitetystä soveltamisohjeesta Guide to Using ISAs in the Audits of Small-and Medium-sized Entities. Käännösprojekti toteutettiin KHT-yhdistyksen ja HTM-tilintarkastajat ry:n yhteistyönä. Käännöstyön teki Hanna Tähtivaara KHT-yhdistyksestä, ja käännöksen oikeellisuuden varmisti yhdistysten yhteinen asiantuntijaryhmä, johon kuuluivat HTM-tilintarkastajat ry:n edustajina Veijo Riistama ja KHT Kari W. Saari sekä KHT-yhdistyksen edustajina Kaarina Ijäs ja Anja Ilkko-Virtanen. Soveltamisohjeen ensimmäinen painos, Soveltamisohje kansainvälisten tilintarkastusstandardien käyttämiseksi pienten ja keskisuurten yritysten tilintarkastuksissa, on ilmestynyt suomenkielisenä HTM-tilintarkastajat ry:n julkaisuna vuonna Yhdistyksen yhteydessä toimiva, yhdistyksen kokonaisuudessaan omistama HTM-Info Oy järjesti HTM-tilintarkastajat ry:n jäsenille laivaseminaarin Tukholmaan Laivaseminaarissa kuultiin yksityiskohtia jäsenten vastuuvakuutuksesta sekä vapaaehtoisista lisävakuutuksista, professori Teija Laitinen Vaasan yliopistosta antoi vinkkejä yrityksen rahoituskriisin tunnistamiseen ja KHT, KTM Ilse Alander pohti omassa esityksessään muutamia yritystoiminnan yksityiskohtia ISAstandardien valossa. Edellä mainitun laivaseminaarin lisäksi HTM-Info Oy järjesti seminaarimatkan Luxemburgiin Matkalla oli mukana 11 osallistujaa. Luennoitsijoina matkalla toimivat HTM,KLT Sirpa Koponen, joka luennoi aiheesta Ajankohtaista taloushallinnosta kirjanpitoaineiston sisältöja säilytys sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen, KHT Olavi Ala-Nissilä, joka vastaavasti esitteli tilintarkastustuomioistuimen toimintaa ja piti luennon aiheesta Finanssikriisi ja euroalueen haasteet. Luentojen lisäksi ohjelmassa oli tutustuminen Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen ja tilastokeskus

2 Eurostatiin. Vapaa-ajan ohjelmaan kuului retki Moselin viinilaaksoon sekä opastettu kaupunkikierros Luxemburgissa. HTM-Info Oy ja Ahvenanmaan kauppakamari järjestivät yhteistyössä informaatiotilaisuuden tilintarkastajille Tilaisuudessa HTM Erik Holmberg käsitteli keskeisiä ISAstandardeja pkyritysten tarkastuksen näkökulmasta, riskipainotteistatilintarkastusta sekä tarkastushavaintojen dokumentointia. Tilaisuus järjestettiin ruotsin kielellä. Edellä mainittujen toimintojen lisäksi säännöllistä ajantasakoulutusta on tarjottu yhdistyksen jäsenille erityishintaan eri puolilla Suomea. Edellisellä toimikaudella aloitettu yhdistyksen 60-vuotishistoriikki projekti saatettiin päätökseen. Yhdistyksen historiikki - Päämääränä pätevyys julkistettiin Kesäpäivillä Julkistamistilaisuudessa kirjoittaja freelancetoimittaja Esko Nurmi kertoi lyhyesti yhdistyksen eri vaiheista vuosikymmenten aikana Edunvalvonta Merkittävänä osana yhdistyksen toimintaa on ollut edunvalvonta, jonka puitteissa on toimikauden aikana annettu 13 lausuntoa.toimikaudella jätetyt lausunnot ja kannanotot on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla. Lausuntoja on valmistellut lausuntotyöryhmä, johon on kuulunut HTM, JHTT Antero Hyvärinen, HTM Alpo Salonen, KHT Tuire Mannila ja HTM Jyrki Salmi sekä sihteerinä Jaana Lehtinen yhdistyksen toimistosta. Lisäksi on osallistuttu erilaisiin keskustelutilaisuuksiin sekä tavattu sidosryhmien edustajia. Heidän kanssaan on keskusteltu lainsäädäntöhankkeista ja tilintarkastusalan kehityksestä sekä tiedotettu omista näkemyksistämme ja havainnoistamme.huomattavimmat toimikauden aikaiset tilintarkastusalan kehitykseen vaikuttavat kansalliset hankkeet ovat liittyneet tilintarkastajajärjestelmän uudistamiseen. Toimikauden aikana Työ- ja elinkeinoministeriön asettama Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta työryhmä jatkoi työtään valmistellen tilintarkastajajärjestelmän uudistamista. Työryhmän tehtävänä on valmistella tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen ja kartoittaa tilintarkastuslain ja muiden tehtävään liittyvien lakien muutostarpeet. Kevään 2011 aikana työryhmä käsitteli tilintarkastajatutkintojen uudistamista ja valmisteli luonnosta hallituksen esitykseksi. Syksyn 2011 ohjelmassa oli tilintarkastusalan valvontaa koskevien säännösten uudistaminen TEM:n linjausten mukaisesti. Työryhmä odotti Euroopan komission ehdotuksia tilintarkastusta koskeviksi säädöksiksi. Komissio teki ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/46/EY muuttamisesta (KOM(2011)778 lopullinen) sekä ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista (KOM(2011)779 lopullinen). Työryhmän sai toiminnalleen jatkoaikaa asti. Yhdistyksen edustajana työryhmässä toimii HTM Leena Kosonen. Yhdistys osallistui työ- ja elinkeinoministeriön järjestämiin keskustelutilaisuuksiin sekä jätti näkemyksistään myös kirjallisia lausuntoja. Yhteistyötä on pidetty sekä kotimaisiin että EU:n sidosryhmiin Laatujaosto Keskuskauppakamarin TILA asetti vuosille erillisen neuvoa-antavan asiantuntijaelimen, laatujaoston. Jaoston tehtäviin kuuluu mm. laaduntarkastajien rekrytointi ja koulutus, tarkastusmenetelmien kehittäminen ja valvonnassa esiin tulevien ongelmallisten kysymysten käsittely.yhdistyksen edustajina laatujaostossa toimivat pien- ja keskisuurten yritysten tilintarkastuksiin perehtyneinä KHT Helena Sinisalo ja HTM Harri Leino Tutkintotyöryhmä TILA asetti työryhmän vuoden 2012 HTM- ja KHT-tutkintojen järjestämistä varten. Yhdistyksen edustajana työryhmässä toimii HTM Jaakko Gävert.

3 Valtion tilintarkastuslautakunta (VALA) Yhdistyksen edustajana Valtion tilintarkastuslautakunnassa alkaen on toiminut HTM Mirja Saarnia ja varajäsenenä HTM JHTT Antero Hyvärinen Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) Yhdistyksen edustajana Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnassa alkaen on toiminut HTM Alpo Salonen ja varajäsenenä HTM Päivi Sten Kirjanpitolautakunta (KILA) Yhdistyksen edustajana kirjanpitolautakunnassa alkaen on toiminut HTM Erkki K. Mäkinen ja varajäsenenä HTM Toni Koivu HTM-valmennus Vuonna 2005 käynnistynyt koulutus HTM-tutkintoon valmentamiseksi jatkui. Keväällä 2012 käynnistettiin HTM-valmennuskurssi jo seitsemännen kerran. Valmennuskurssi järjestettiin yhteistyössä SLK-Instituutin kanssa.yhdistyksen puolesta suunnitteluun osallistui Jaana Lehtinen. Yhdistyksen panostus kohdentuu lähinnä valmennuskurssisuunnitteluun ja mainontaan. Valmennus toteutetaan käytännön työn tarpeista lähiseminaareissa ja verkko-opiskeluna. Kouluttajina ja asiantuntijoina toimivat kirjanpidon ja tilintarkastuksen ammattilaiset. Mukana keväällä 2012 alkaneessa valmennuskoulutuksessa oli yhteensä 11 henkilöä. Toimikauden aikana aloitettiin yhteistyö KHT-median kanssa valmennuskoulutuksen suhteen.tilintarkastajien valmennusohjelma on KHT-Median koulutus-ohjelma, joka on tarkoitettu kaikille tilintarkastusalalla työskenteleville ja HTM-tutkintoon tähtääville henkilöille. HTM-tilintarkastajat ry:n panostus kohdentuu lähinnä osallistumisena valmennuskurssin suunnitteluun sekä mainontaan. Yhdistyksen edustajina valmennuskoulutusohjelman suunnitteluun osallistuivat HTM Matti J. Mäkinen, KHT Helena Sinisalo sekä Carita Mäkinen. Valmennus koostuu koulutusmoduuleista, joista osallistujat voivat valita joko yksittäisiä moduuleita tai koko valmennus-ohjelman. Mukana keväällä 2012 alkaneessa, HTM-puolelle suuntautuvassa, valmennuskoulutuksessa oli yhteensä Suomen Yrittäjät ry Yhdistys on jatkanut jäsenyyttään Suomen Yrittäjät ry:n toimialajärjestönäja osallistunut toimintaan mm. hallitustyöskentelyssä (HTM Alpo Salonen, varajäsen), vero- ja rahoitusvaliokunnassa (HTM Erkki K. Mäkinen ja HTM Jukka Silvo),Yrittäjän tukiverkossa (HTM Leena Kosonen) sekä toimialajärjestöjen tapaamisissa (HTM Alpo Salonen ja Jaana Lehtinen). Suomen Yrittäjien liittokokouksessa yhdistystä edustivat HTM Alpo Salonen ja HTM Erkki K. Mäkinen. Toimikauden aikana yhdistyksen jäsenet ovat voineet hankkia itselleen yhdistyksen kautta Suomen Yrittäjien laajan tai suppean palvelupaketin Ammattikorkeakoulut Yhdistys järjesti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä tilintarkastusaiheisen informaatiotilaisuuden opiskelijoille. Tilaisuudessa kerrottiin tilintarkastusalan perusvaatimuksista sekä tilintarkastajatutkintoon liittyvistä edellytyksistä. HTM Matti J. Mäkinen esitteli yhdistystä ja tilintarkastusta ammattina. Tilaisuudessa esiintyi myös tilintarkastusyhteisön edustajia kertoen omia näkemyksiään ja kokemuksiaan tilintarkastajan työstä, ammatin vaativuudesta, mielenkiintoisuudesta ja haasteista Isännöintiliitto HTM-tilintarkastajat ry ja Isännöintiliitto laativat alkuvuodesta 2012 yhteistyössä asunto-osakeyhtiön tilintarkastajan avuksi lomakemallit, joiden tarkoituksena on täyttää hyvän tilintarkastustavan edellytykset, mm. asunto-osakeyhtiöihin soveltuvan kirjallisen vahvistusilmoituksen. Yhdistyksen puolesta lomakkeita suunnittelevassa työryhmässä on ollut mukana HTM Alpo Salonen, HTM Jyrki

4 Salmi, HTM Jukka Prepula ja HTM Ilkka OT Tähtinen. Isännöintiliiton edustajana työryhmässä toimi lakimies Marina Furuhjelm. Myöhemmin toimikaudella lomakemallit käännettiin myös ruotsinkielelle Muut yhteistyökumppanit Yhdistys on myös ollut yhteistyössä KHT-yhdistyksen, JHTT-yhdistyksen, kauppakamarilaitoksen ja eri yliopistojen ja oppilaitosten kanssa. Yhteistyöstä KHT-yhdistyksen kanssa kerrotaan tarkemmin kohdissa 2, 3 ja Paikallisosastotoiminta Paikallisosastojen edustajille järjestettiin perinteinen paikallisosastoseminaari Sokos Hotel Presidentissä, Helsingissä.Mukana oli29 paikallisosastojen edustajaa eri puolilta Suomea.Paikallisosastoseminaarin ryhmätöissä pohdittiin tänä vuonna tilintarkastajajärjestelmän uudistamista, Green Paperin esiin nostamia aihepiirejä sekä tilintarkastuksen odotuskuilua, yhdistyksen yhteistoimintaa eri tahojen kanssa sekä tilintarkastajan työvälineitä. Myös yhdistyksen sääntöjen mahdollisia muutostarpeita pohdittiin. Paikallisosastoseminaarin yhteydessä järjestettiin myös tiedotustilaisuus yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista. Tilikauden aikana tilintarkastajan työkirjan käyttökoulutusta on järjestetty alueellisesti monella paikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Porissa, Kouvolassa ja Kuopiossa. Porissa järjestettiin myös koulutuksen jatko-osa. Koulutuksessa työkirjan päivittäjä HTM Erik Holmberg antoi työkirjaan liittyvää peruskoulutusta sekä vinkkejä käytännön työhön. Koulutusta järjestettiin joko paikallisosastojen määrärahan turvin tai HTM-Info Oy:n toimesta, maksullisena koulutuksena. Edellä mainitun lisäksi KHT Eero Prepula ja HTM Erik Holmberg ovat kiertäneet yhdessä paikallisosastoja yhteisen tilaisuuden merkeissä. Prepula on luennoinut aiheesta Mukautetut tilintarkastuskertomukset ja vihreä kirja. Holmberg on vastaavasti pitänyt esityksen riskilähtöisestä tilintarkastuksesta ja tarkastussuunnitelmasta HTM-Info Oy:n Työkirjan Riskirekisteri-välilehden pohjalta. Tilaisuuksia on järjestetty Turussa, Helsingissä, Oulussa ja Kuopiossa. Tilaisuudet on järjestetty paikallisosastojen määrärahoilla, joten ne ovat olleet osallistujille maksuttomia. Tilaisuuksiin on kutsuttu myös alueella toimivat KHT-yhdistyksen jäsenet. Pirkanmaan paikallisosasto toimi pilottina ja järjesti aamiaistilaisuuden, johon oli kutsuttu myös alueella toimivat KHT-yhdistyksen jäsenet. Tilaisuudessa KHT-yhdistyksen puheenjohtaja KHT Hannu Pellinen alusti aiheesta VIHREÄ KIRJA - Tilintarkastuspolitiikka: kriisin opetukset, sekä KHTyhdistyksen kannanotot vihreän kirjan keskeisimpiin kohtiin. Tilaisuus kiinnosti alueen tilintarkastajia ja tilaisuuteen osallistuikin yhteensä 26 henkilöä. Aamiaistilaisuudet saivatkin jatkoa KHT-Median järjestämällä aamiaistilaisuudella Helsingissä : Miten euroalueen velkapommi puretaan? 3. Kansainvälinen toiminta Taloushallinnon lainsäädännön aloitteet ja esitykset käsitellään Euroopan tason yhdistyksissä ja lobbausorganisaatioissa ja valmistellaan komissiossa sekä Euroopan unionin eri toimielimissä. Suomessa ministeriöt valmistelevat niitä eduskunnan käsittelyyn. Alan standardeja puolestaan laaditaan ja vahvistetaan kansainvälisen tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) standardilautakunnassa (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) sekä itsenäisessä kirjanpitostandardeja vahvistavassa elimessä International Accounting Standards Board, IASB). Toiminta ja vaikuttaminen sekä pohjoismaisesti (Nordiska Revisorsförbundet, NRF), Euroopan tasolla (Fédération des Experts Comptables Européens, FEE) että kansainvälisesti (International Federation of Accountants, IFAC) jatkui. Yhdistyksen edustajana kansainvälisissä toiminnoissa on toiminut yhdistyksen puheenjohtaja HTM Alpo Salonen. Yhdistys on antanut lausuntoja ja kommentteja eri työryhmissä ja kokouksissa sekä suoraan komissioon että edellä mainittuihin järjestöihin. Näin olemme vaikuttaneet EU:n lainsäädäntöön korostamalla suomalaisen järjestelmän näkökulman lähinnä pk-tilintarkastusten osalta.

5 Tilintarkastusta koskevaa säätelyä ollaan uudistamassa EU:ssa. Tilintarkastuksesta säädellään tilintarkastusdirektiivissä (2006/43/EC). Direktiivissä määritellään tilintarkastajan velvollisuudet ja heitä koskeva valvonta. Sisämarkkinakomissaari Michel Barnier antoi esityksensä tilintarkastussääntelyn uudistamisesta EU:ssa. Tilintarkastussääntelyn uudistuksen tarkoituksena on finanssikriisin jälkeen palauttaa luottamusta tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin. Esitys sisältää ehdotuksen tilintarkastusdirektiivin muuttamisesta sekä uudesta asetuksesta. Esityksellä on vaikutuksia enimmäkseen julkisen edun yhtiöille, mutta se vaikuttaa myös pienempien yhtiöiden tilintarkastuksiin. Tilintarkastusmarkkinoilla nähdään tällä hetkellä mm.seuraavia heikkouksia: tilintarkastusmarkkinat ovat keskittyneet, pelko tilintarkastusmarkkinoiden keskittymisestä edelleen(mikäli joku Big4-yhteisöistä poistuu markkinoilta) ja mahdolliset uhkat tilintarkastajan riippumattomuudelle. Yhdistys seuraa tilintarkastussääntelyn kehittymistä sekä pyrkii ennakoimaan siitä aiheutuvia vaikutuksia. Pohjoismaisen tilintarkastajaliiton NRF:n vuosikokous järjestettiin Tampereella Tilaisuutta isännöi yhteistyössä HTM-tilintarkastajat ry ja KHT-yhdistys. Mukana oli yhteensä noin neljäkymmentä edustajaa NRF:n jäsenmaista. Vuosikokoukseen oli pyydetty myös tilintarkastusalan merkittäviä vaikuttajia. Paikalla olivat Göran Tidström IFAC:in puheenjohtaja, Philip Johnson FEE:n (eurooppalaisen tilintarkastajaliiton) puheenjohtaja, Norunn Byrkeland FEE:n Executiven ja NRF:n edustaja SME/SMP Task Forcessa sekä Kristrún Ingolfsdóttir NRF:n edustaja AASB:ssa. Yhdistyksen edustajina kokoukseen osallistuivat 1. varapuheenjohtaja HTM Alpo Salonen, Jaana Lehtinen yhdistyksen toimistolta. 4. Yhteistyö KHT-yhdistyksen kanssa HTM-tilintarkastajat ry suoritti toukokuussa jäsenkyselyn kartoittaakseen mahdollisuuksia yhteistyön lisäämiseksi KHT-yhdistyksen kanssa. Enemmistö kyselyyn vastanneista kannatti yhteistyön lisäämistä KHT-yhdistyksen kanssa: kansainvälisen yhteistyötä kannatti 81 %, paikallisosastotasoista yhteistyötä 91 % ja koulutusyhteistyötä 94 % kyselyyn vastanneista. Monia yhteisiä projekteja käynnistyikin toimikauden aikana. Koulutusetuja tarjottiin jäsenistöille sekä jäsentilaisuuksia avattiin puolin ja toisin. Koulutukseen liittyvä yhteistyö käynnistettiin koulutusryhmän ja KHT-yhdistyksen koulutustoimikunnan tapaamisella sekä yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisella. Ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä perustettiin työryhmä HTMtutkintovalmennusyhteistyötä varten. Tästä yhteistyöstä tarkemmin kohdassa 1.3. Toimikauden aikana perustettiin myös toinen koulutukseen liittyvä yhteistyöryhmä suunnittelemaan KHT-yhdistyksen kanssa yhteistä laivaseminaaria Pietariin elokuun puolivälissä Tässä työryhmässä yhdistystä edustivat HTM Matti J. Mäkinen, KHT Helena Sinisalo ja Carita Mäkinen. Toimikauden aikana loppuun saatettu käännösyhteistyö oli yhteistyöprojekteista suurin. Tästä yhteistyöstä tarkemmin kohdassa 1.1. Työvälineisiin liittyvä yhteistyö aloitettiin toimikaudella perustamalla yhdistysten yhteinen työryhmä kartoittamaan tilintarkastajien työvälineisiin liittyviä asioita. Työryhmä valmisteli tilikauden lopulla kyselyn molempien yhdistysten jäsenille. Kysymyksillä pyrittin kartoittamaan tilannetta yhdistysten tarjoamien tilintarkastajille tarkoituksenmukaisten ja toimivien työvälineiden suhteen. Yhdistystä työryhmässä edustivat HTM Matti J. Mäkinen, HTM Jukka Prepula ja HTM Erik Holmberg. 5. Hallitus, toiminnanjohtaja ja toimikunnat Hallitus kokoontui toimikauden aikana kolmetoista kertaa. Vuosikokous pidettiin Kesäpäivine yhteydessä Aulangolla, Hämeenlinnassa Vuosikokouksessa sääntöjen mukaan käsiteltävien asioiden lisäksi merkittiin tiedoksi lausunnot yhdistyksen ja HTM-Info Oy:n erityistilintarkastuskertomuksista. Yhdistyksen ylimääräinen kokous järjestettiin HTM-päivän yhteydessä Finlandia-talossa, Helsingissä Hallitus päätti kutsua ylimääräisen kokouksen koolle käsittelemään hallitukselle toimitettua ehdollista sovintosopimusta liittyen vireillä oleviin oikeudenkäynteihin yhdistyksen entisen toiminnanjohtajan kanssa. Kokoukseen osallistuneet jäsenet päättivät hyväksyä sovintosopimuksen.

6 5.1. Hallituksen kokoonpano (kaudella kokouksia yhteensä 7): HTM Alpo Salonen, Lahti, 1. varapuheenjohtaja, osallistunut 7 / 7 kokoukseen HTMLeena Kosonen, Savonlinna, 2. varapuheenjohtaja, osallistunut 7/7 kokoukseen HTM Antero Hyvärinen, Rovaniemi, osallistunut 7/7 kokoukseen HTM Toni Koivu, Turku, osallistunut 6/7 kokoukseen KHT Tuire Mannila, Espoo, osallistunut 7/7 kokoukseen HTM Erkki K. Mäkinen, Sastamala, osallistunut 7/7 kokoukseen HTM Jukka Prepula, Helsinki, osallistunut 7/7 kokoukseen 5.2. Hallituksen kokoonpano (kaudella kokouksia yhteensä 6): HTM Alpo Salonen, Lahti, puheenjohtaja, osallistunut 6/6 kokoukseen HTM Erkki K. Mäkinen, Sastamala, 1. varapuheenjohtaja, osallistunut 6/6 kokoukseen HTM, JHTT Antero Hyvärinen, Rovaniemi, 2. varapuheenjohtaja, osallistunut 5/6 kokoukseen HTM Toni Koivu, Turku, osallistunut 5/6 kokoukseen KHT Tuire Mannila, Espoo, osallistunut 5/6 kokoukseen HTM Matti J. Mäkinen, Helsinki, osallistunut 6/6 kokoukseen HTM Jukka Prepula, Helsinki, osallistunut 6/6 kokoukseen HTM Jyrki Salmi, Kuopio, osallistunut 5/6 kokoukseen Hallituksen sihteerinä toimi Jaana Lehtinen yhdistyksen toimistolta. Hallitukselle on maksettu vuosikokouksen päättämät palkkiot sekä korvattu matkakustannukset. Hallituksen palkkiot olivat vuosikokouksen hyväksymän päivitetyn talousarvion mukaisesti: Hallitukselle maksetut palkkiot (sisältäen erityismäärärahasta maksetut palkkiot): puheenjohtajisto, yhteensä: hallituksen jäsenet, yhteensä: yhteensä: Toiminnanjohtaja Yhdistyksellä ei ollut toiminnanjohtajaa toimikaudella Vaalivaliokunta Vaalivaliokunta kokoontui yhden kerran. Vaalivaliokunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Matkakulut on korvattu. Kokousta varten vaalivaliokunta kuuli paikallisosastojen esityksiä toimielimiin. Vaalivaliokunnan kokoonpano HTM Seppo Penttinen, Tampere, puheenjohtaja KHT Helena Sinisalo, Kerava, varapuheenjohtaja HTM Raimo Kuusela, Oulu KHT Helena Vanhala, Helsinki

7 Vaalivaliokunnan kokoonpano KHT Helena Sinisalo, Kerava, puheenjohtaja HTM Raimo Kuusela, Oulu, varapuheenjohtaja HTM Leena Kosonen, Savonlinna HTM Ritva Vehniäinen, Piikkiö 5.5. Tilintarkastajat Varsinaiset tilintarkastajat HTM Antti-Jussi Penttilä, Tampere (2. kausi) HTM Heikki Ripatti, Lahti, (1. kausi) Varatilintarkastajat HTM Mikko Koponen, Tampere, (2. kausi) HTM Sari Kuivanen, Helsinki, (1. kausi) 6. Yleiskulut 6.1. Henkilöstökulut ja palkkiot sekä muut yleiskulut Yhdistyksen palveluksessa oli toimikauden aikana yksi kokopäiväinen henkilö. Hän on toiminut osittain myös HTM-Info Oy:n puolella ja hänen tehtävistään on veloitettu arvioidun käytetyn ajan mukainen omakustannushintainen veloitus Edelleen veloitetut kulut Edelleen veloitetut kulut sisältävät HTM-Info Oy:ltä veloitettuja palkkakuluja sekä yleiskuluja Hallitus ja toimikunnat Hallituksen palkkiot on kirjattu henkilöstökulut ja palkkiot kohtaan, josta ne on siirretty toiminnanaloille siirrettävien kulujen kautta Hallitus ja toimikunnat momentille Osuus yleiskuluista tilille. 7. Talous 7.1. Varainhankinta Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu säilyi ennallaan 750 eurossa; lepäävien, senioreiden ja kannattajajäsenten jäsenmaksu säilyi myös ennallaan 375 eurossa.rekisteröityjen assistenttien määrä säilyi ennallaan 63:ssa.Heiltä veloitettiin 150 euron rekisteröitymismaksu. Varsinaisten jäsenten määrä putosi 28:lla edellisestä tilikaudesta.liitteenä 1. jäsenmäärät.jäsenmaksutuotot laskivat toimikaudella euroa edelliseen toimikauteen verrattuna Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korkotaso oli toimikaudella varsin alhainen johtuen yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Osinkotuottoja yhdistykselle kertyi yhteensä euroa Tilikauden tulos Tilikauden alijäämä oli 334,96 euroa. Arvioitu alijäämä oli euroa.vain osa paikallisosastoista käytti sille varatut toimintavarat (2.000 euroa/vuosi), jonka vuoksi paikallisosastokulut olivat arvioitua pienemmät. Henkilöstökulut ylittyivät ylimääräisen yhdistyskokouksen päättämän entiselle toiminnanjohtajalle maksetun sovintokorvauksen ( euroa) vuoksi. Osinkoja nostettiin HTM-Info Oy:stä arvioitua vähemmän.

8 7.4. Konsernin talous Konserniin kuuluvat HTM-tilintarkastajat ry ja sen kokonaan omistama HTM-Info Oy. Laaditun yhdistelylaskelman mukaan konsernin oma pääoma oli ,62 euroaja tulos oli alijäämäinen ,54 euroa. 8. Muut omistukset 8.1. HTM-Info Oy HTM-Info Oy on HTM-tilintarkastajat ry:n kokonaan omistama yhtiö, joka hoitaa yhdistyksen kaupallisen toiminnan. Se tuottaa työvälineitä ja koulutusta tilintarkastajille. Erityisesti laatukoulutusta, jota tilintarkastajat arvostavat. Osallistumisia päättyneellä toimikaudella koulutukseen oli kaikkiaan 1.609, joista laatukoulutukseen ja Kesäpäiville 218 ja HTM-päivään 345. Kursseja järjestettiin aiheista Tilintarkastajan kiinteistöpäivä, Kirjanpidon ja verotuksen ongelmakohtia tilintarkastajan näkökulmasta sekä Ajankohtaista osakeyhtiölaista ja verotuksesta. Kesäpäivät 2011 järjestettiin Aulangolla Hämeenlinnassa. HTM-päivä Finlandia-talossa järjestettiin Talous HTM-Info Oy:n liikevaihto oli ,56 euroa ja voitto verojen jälkeen ,04 euroa. Yhtiön oma pääoma oli ,70 euroa Hallitus HTM-Info Oy:n hallituksen kokoonpano : HTM Jukka Silvo, hallituksen puheenjohtaja HTM Leena Kosonen HTM Alpo Salonen Hallituksen kokoonpano HTM Alpo Salonen, hallituksen puheenjohtaja HTM Leena Kosonen, asti KHT Tuire Mannila HTM Jukka Prepula HTM Matti J. Mäkinen, alkaen Hallituksen sihteerinä toimi Jaana Lehtinen yhdistyksen toimistolta Toimitusjohtaja HTM-Info Oy:llä ei ollut toimitusjohtajaa tilikaudella Koulutusryhmä Koulutusryhmän kokoonpano : puheenjohtaja: HTM Leena Kosonen

9 jäsenet: HTM Tuomas Enbuske HTM Jari Etelämaa HTM Hannu Lamberg HTM Matti J. Mäkinen KHT Helena Sinisalo HTM Satu Sullanmaa KHT Helena Vanhala Koulutusryhmän kokoonpano : Puheenjohtaja: HTM Matti J. Mäkinen HTM Tuomas Enbuske HTM Jari Etelämaa HTM Sirpa Koponen HTM Leena Kosonen KHT Helena Sinisalo HTM Satu Sullanmaa Koulutusryhmän sihteerinä toimi Carita Mäkinen Kustannus Oy Tase Balans HTM-tilintarkastajat ry omistaa kolmasosan Tilintarkastus Revision -lehteä julkaisevan Kustannus Oy Tase-Balans -yhtiön osakekannasta. Muut omistajat samoin osuuksin ovat KHT-Yhdistys-CGRföreningen ry ja Sisäiset Tarkastajat ry Hallinto Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Vuoden 2011 aikana on ilmestynyt kuusi lehden numeroa. Yhtiön toimitusjohtajana toimii HTM Jukka Silvo ja vastaavana toimittajana Tarja Sviili, molempien tehtävät ovat osa-aikaisia. Yhdistyksen edustajina Kustannus Oy Tase-Balans-yhtiön hallituksessa ovat toimineet HTM Jukka Prepula (puheenjohtajana) ja HTM Antero Hyvärinen (jäsenenä) Talous Kustannus Oy Tase Balans:in voitto tilikaudella oli 5.929,14 euroa ja oma pääoma ,70 euroa. Tase Balans jakoi osinkoa yhteensä euroa, josta HTM-tilintarkastajat ry:n osuus oli euroa Puotinharjun Puhos Oy Yhdistys omistaa Puotinharjun Puhos Oy:stä osakkeet numero ja , jotka oikeuttavat kahden huoneiston hallintaan. Niiden yhteinen pinta-ala on 130 m2 ja huoneistot ovat yhdistyksen ja sen omistaman yhtiön toimitiloina Puotinharjun kaupunginosassa, Itä-Helsingissä (Itäkeskuksen vieressä). Kiinteistöyhtiön hallituksessa on yhdistyksen puheenjohtaja HTM Alpo Salonen. Hallitus

10 LIITE 1. HTM-tilintarkastajat ry:n jäsenmäärä: 3/2012 3/2011 HTM KHT lepäävä seniori kunnia kannattaja 4 4 yhteisö 2 2 Yhteensä Lisäksi rekisteröityjä assistentteja: 63 (2012) ja 63 (2011)

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat. VUOSIKERTOMUS 2014 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.fi 2 n Sisällys Veropolitiikassa jäidenlähdön

Lisätiedot

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN Kutsu Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n VUOSIKOKOUKSEEN keskiviikkona 24.4.2013 klo 17.00 Mikkelin yliopistokeskuksen auditorioon, Lönnrotinkatu 5 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset asiat.

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/08

Kiinteistöarviointi 1/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen maanantaina 31.3.2008 klo 17.00 Tieteiden talo, sali 309 Kirkkokatu 6, 00170

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

Arvonlisäverokannat muuttuvat 1.7.2010. Tilintarkastuksen uhkia ja mahdollisuuksia. Asunto-osakeyhtiölaki asiantuntijoiden arvioimana

Arvonlisäverokannat muuttuvat 1.7.2010. Tilintarkastuksen uhkia ja mahdollisuuksia. Asunto-osakeyhtiölaki asiantuntijoiden arvioimana Arvonlisäverokannat muuttuvat 1.7.2010 Tilintarkastuksen uhkia ja mahdollisuuksia Asunto-osakeyhtiölaki asiantuntijoiden arvioimana PÄÄKIRJOITUS Kesäloma Ekaluokkalainen lopetti ensimmäisen kouluvuotensa

Lisätiedot

Melody. sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti. ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.

Melody. sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti. ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi. Yritys- maailma Oulun seutu Maaliskuu 1/2011 sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.net Tyrnävän seurakunta

Lisätiedot

Mila 5/ Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008

Mila 5/ Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008 Mila 5/ 2008 Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008 Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf The Finnish Association

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Torstai 20.3.2014 klo 17.00 alkaen Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13, Pieksämäki Kiinteistöillan aiheena

Lisätiedot