Hankkeet 2008 Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeet 2008 Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action"

Transkriptio

1 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen 1 Hankkeet 2008 Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action

2 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen

3

4 Julkaisun on toimittanut Arna Grym Kuvat: Fresh Air, Fresh Thinking -hanke Taitto: Satu Salmivalli Paino: Erweko Painotuote Oy, 2009 ISBN: (painettu) ISBN: (pdf)

5 Sisällys Lukijalle 7 1 Nuorten Eurooppa 10 Nuorten ryhmätapaamiset 10 Nuorisoaloitteet 64 Demokratiahankkeet 78 2 Euroopan vapaaehtoispalvelu EVS 84 3 Yhteistyö Euroopan unionin naapurimaiden kanssa Nuorten parissa toimivien koulutus ja verkostoituminen Nuorten ja nuorisopolitiikasta vastaavien tapaamiset 170

6 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen 6

7 Lukijalle Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Tämän tunnuslauseen otti omakseen yli 3000 nuorta ja nuorten parissa toimivaa Suomessa vuonna Youth in Action -ohjelman kansallinen toimisto Suomessa on Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, joka julkaisee nyt ensimmäistä kertaa luettelon Suomessa tuetuista hankkeista. Tässä hankeluettelossa on kuvattu vuoden 2008 hakukierroksilla tuetut hankkeet. Youth in Action -hankeluettelon tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä ja rohkaista uusia tahoja ja nuoria osallistumaan ohjelmaan. Toivottavasti nämä hankkeet inspiroivat ja kannustavat sinuakin toteuttamaan ideasi. EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Action ( ) tarjoaa kansainvälisiä kokemuksia nuorille, nuorten parissa toimiville ja yleishyödyllisille organisaatioille. Ohjelman erityisenä kohderyhmänä ovat muita heikommassa asemassa olevat nuoret. Ohjelma mahdollistaa koulun ulkopuolisia oppimiskokemuksia toisesta maasta tulevien nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. 7 Vuoden 2008 viidellä hakukierroksella vastaanotettiin 212 hakemusta, joista 141 hyväksyttiin. Tukea myönnettiin yhteensä euroa. Hankkeet mahdollistivat osallistujan kulttuurienvälisen kohtaamisen ja oppimiskokemuksen. Lisäksi kansallisten toimistojen järjestämiin nuorisoalan koulutus- ja yhteistyöhankkeisiin osallistui Suomen toimiston kautta 516 nuorten parissa toimivaa, joiden koulutusta Youth in Action tuki eurolla. Ohjelman tuella järjestettiin myös nuorten vapaaehtoisten lähtö- ja tulovalmennuksia sekä arviointitapaamisia, joihin osallistui yhteensä 207 vapaaehtoista. Kiitos kaikille vuoden 2008 Youth in Action -hankkeisiin osallistuneille!

8 Till läsaren Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. År 2008 anammades detta motto sammanlagt av över ungdomar och personer som arbetar med ungdomar. Youth in Action-programmets nationella kontor i Finland, Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, publicerar nu för första gången en förteckning över understödda projekt i Finland. I denna förteckning beskrivs projekt som fått understöd under ansökningsomgångarna Syftet med Youth in Action-projektförteckningen är att sprida god praxis samt att uppmuntra nya instanser och ungdomar att aktivera sig inom programmet. Hoppeligen kommer dessa projekt att inspirera och sporra dig till att förverkliga dina idéer. EUs ungdomsprogram Youth in Action ( ) erbjuder internationella erfarenheter för ungdomar, personer som arbetar med ungdomar samt för allmännyttiga organisationer. Programmets särskilda målgrupp är ungdomar med begränsade möjligheter. Programmet möjliggör icke-formella inlärningserfarenheter tillsammans med ungdomar och ungdomsarbetare från andra länder. Under de fem ansökningsomgångarna 2008 emottogs sammanlagt 212 ansökningar, av vilka 141 godkändes. Sammanlagt beviljades euro. Projekten möjliggjorde ett interkulturellt möte och en interkulturell inlärningserfarenhet för deltagare. Ytterligare deltog 516 personer som arbetar med ungdomar, i kurser och samarbetsprojekt som de nationella programkontoren anordnat Denna verksamhet understöddes av det finska Youth in Action-kontoret med euro. Därutöver anordnades unga volontärers utbildning förre avresan och vid ankomsten samt utvärderingsmöten, sammanlagt 207 volontärer deltog Tack till alla som deltagit i Youth in Action-projekt från 2008!

9 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen 9

10 1.a Nuorten ryhmätapaamiset 10 Nuorten ryhmät kahdesta tai useammasta eri maasta tapaavat toisiaan heitä kiinnostavan aiheen parissa yhden ryhmän kotimaassa. Ryhmätapaamisissa opitaan toisilta osallistujilta, tullaan tietoiseksi erilaisista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista todellisuuksista sekä vahvistetaan tunnetta eurooppalaisesta kansalaisuudesta. Ryhmätapaamisissa korostuvat vapaa-ajalla tapahtuva oppiminen ja monipuoliset toiminnalliset menetelmät, joilla oppimista tuetaan. Nuorten osallisuus ja kaikkien mukana olevien kumppaniryhmien tasavertaisuus hankkeen vaiheissa suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin, ovat ryhmätapaamisten tunnusmerkkejä. Vuonna 2008 Suomessa tuettiin 52 nuorten ryhmätapaamishanketta kaiken kaikkiaan eurolla. Ryhmätapaamisiin osallistui yhteensä 4620 nuorta, joista suomalaisia oli hieman vajaa kolmannes. 39 hankkeessa ryhmätapaaminen toteutettiin Suomessa, loput 13 toteutettiin 11 maassa eri puolilla Eurooppaa. Suomalaisten ryhmien kumppaneina oli ryhmiä 24 eri ohjelmamaasta. Suosituin kumppanimaa oli Espanja, josta osallistui hieman yli 400 nuorta 14 eri hankkeeseen. Iso-Britannia, Saksa, Unkari ja Ranska olivat seu-

11 raavaksi suosituimpia kumppanimaita. Yleisimpiä teemoja olivat Eurooppatietoisuus, ympäristö sekä taide ja kulttuuri. Vuonna 2008 tuettuihin ryhmätapaamisiin osallistui hieman yli 600 muita heikommassa asemassa olevaa nuorta. Yleisimmät syyt heikompaan asemaan olivat taloudelliset, maantieteelliset ja sosiaaliset syyt, kuten perheen huono taloudellinen tilanne, asuminen syrjäseudulla tai epävakaa perhetilanne. Vammaisia tai terveyteen liittyvistä ongelmista kärsiviä nuoria osallistui ryhmätapaamisiin verrattain vähän. 11

12 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen Helsinki-Räpina / Räpina-Helsinki FI R1 Helsingin kaupunki / Nuorisoasiainkeskus / Pony 5 / Maunulan nuorisotalo NK Kirjaamo, PL 5000, Helsinki , Räpina Ühisgümnaasium, Räpina, Estonia Eurooppa-tietoisuus, Ympäristö 12 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Maunulan nuorisotalo ja virolainen Räpinä Ühisgümnaasiumin toteuttavat nuorten ryhmätapaamisen Maunulan nuorisotalolla ja Helsingin lähiympäristössä. Ryhmätapaaminen on jatkoa kesällä 2007 toteutetulle ryhmätapaamiselle Virossa. Hankkeeseen osallistuu 29 nuorta (FI 14, EE 15), jotka ovat vuotiaita. Hankkeeseen osallistuvilla nuorilla on sosiaalisesti ja maantieteellisesti muita heikommat mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan. Hankkeen teemana on luontokasvatus ja eurooppalaiseksi nuoreksi kasvaminen. Tapaamisen ohjelmaan sisältyy työpaja vesivarojen riittävyydestä, keskustelua ja vertailua suomalaisen ja virolaisen nuorisotalon ja vapaa-ajanvieton välillä sekä suomalaisten nuorten suunnittelema kaupunkisuunnistus. Maunulan alueen asukkaille ja nuorten vanhemmille järjestetään avoin ilta, johon nuoret yhdessä suunnittelevat ohjelmaa. Ryhmätapaamista arvioidaan koko hankkeen ajan yhteisissä iltapalavereissa. Nuorilla on aktiivinen rooli ryhmätapaamisen toteutuksessa. He ovat suunnitelleet ryhmätapaamista aktiivisesti ja olleet yhteydessä kumppaniryhmän nuoriin. Ryhmätapaamisen omarahoitusosuutta nuoret keräävät myymällä Pakilan uimarannalla virvokkeita ja välipaloja kolmen viikon ajan euroa

13 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen EUROSISU 2008 FI R1 Alajärven kaupunki / Nuorisotoimisto Sairaalatie 3, Alajärvi , GDR Valle del Guadalhorce, Pizarra (Málaga), Spain Kaupungin / maaseudun kehittäminen, Tiedotusvälineet ja viestintä / nuorisotiedotus Kahdenvälinen ryhmätapaaminen toteutetaan Alajärven nuorisotoimiston ja espanjalaisen GDR Valle del Guadalhorcen yhteistyönä Alajärvellä, Vimpelissä, Lappajärvellä, Evijärvellä ja Kortesjärvellä kesä-heinäkuun vaihteessa. Alajärven nuorisotoimi tekee hankkeessa läheistä, alueellista yhteistyötä lähikuntien ja maaseutukehitystä hoitavan AISAPARI -järjestön kanssa. AISAPARI on GDR Valle del Guadalhorcen tavoin osa EU:n LEADER+ -ohjelmaa. Nuoria hankkeessa on yhteensä 24 (FI 12, ES 12). He ovat pääasiassa vuotiaita, joukossa on myös pari täysi-ikäistä suomalaista. Osallistujista poikia on noin kolmannes. Ryhmänvetäjiä hankkeeseen osallistuu neljä (FI 2, ES 2). 13 Hankkeen teemoina ovat maaseutukehitys sekä nuorisotiedotus ja media. Tavoitteena on tuottaa materiaalia ryhmätapaamisen omille internetsivuille. Sivuista nuoret haluavat kehittää kulttuurienvälisen vuoropuhelun nettityökalun, jolla ryhmät voivat jatkaa kommunikointia hankkeen jälkeen ja tulevissa hankkeissa. Sivuston toisena tavoitteena on tuoda esiin mahdollisuuksia, joita maaseudun nuorilla on, ja yrittää levittää tietoa myös muille nuorille. Tätä toteutetaan harjoittelemalla artikkeleiden kirjoittamista, kuvausta, videointia ja tiedonhakua sekä kirjoittamalla artikkeleita finculture.com-sivustolle. Kulttuureja verrataan eri ilmiöiden, kuten populaarikulttuurin, ruoan ja mahdollisuuksien kautta euroa

14 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen UNISIRKUS FI R1 Rautavaaran Nuorisosirkus Harjutie 48 A 2, Rautavaara , Monocircus, Rodez, France Eurooppa-tietoisuus, Taide ja kulttuuri Kahdenvälinen ryhmätapaaminen suomalaisen ja ranskalaisen sirkusryhmän välillä toteutetaan Rautavaaralla. Hankkeeseen osallistuu 20 nuorta (FI 10, FR 10), joista puolet on vuotiaita ja puolet vuotiaita. Kummallakin ryhmällä on kaksi ryhmänvetäjää. 14 Ryhmätapaamiseen tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia sirkustoiminnasta, pohtia paikallisen yhteisön ja sirkuksen välistä vuorovaikutusta sekä tehdä yhteinen sirkusesitys. Hankkeen teemana on kulttuurienvälinen vuoropuhelu sirkuksen avulla. Sirkusta käytetään oppimisen välineenä, jonka avulla nostetaan esille nuorten elämänarvoja, pelisääntöjä, toisten kunnioitusta ja luottamusta toisiin. Sirkustoiminnan ohessa opitaan ryhmätyöskentelytaitoja ja taiteen käyttämistä yhteisenä kielenä. Keskustelujen, kulttuureihin tutustumisen ja vapaaajan aktiviteettien kautta tavoitteena on oppia suomalaisesta ja ranskalaisesta kulttuurista ja eurooppalaisista arvoista. Nuoret pohtivat myös miten sirkustoiminnan kautta voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja millaista on olla nuori Euroopassa. Ryhmätapaamisen ohjelmassa nuoret opettavat toisilleen sirkustaitoja, keskustelevat sirkuksen merkityksestä monista eri näkökulmista, tekevät luontoherkkyys- ja pantomiimiharjoituksia sekä valmistavat yhdessä kaikille avoimen yhteisen esityksen. Rautavaaran Nuorisosirkus järjestää harjoituksia neljä kertaa viikossa. Sirkuslaiset ovat pääosin tyttöjä ja heitä on toiminnassa mukana yli 50. Vuosittain mukana olevat lapset ja nuoret esiintyvät noin parikymmentä kertaa, suurimmaksi osaksi Rautavaaran ulkopuolella. Ranskalainen Monocircus on pieni nuorten perustama ja pyörittämä nuorisosirkus maaseudulla. He esiintyvät pienissä tapahtumissa ja järjestävät vuosittain sirkusfestivaalin ympäröivissä kylissä euroa

15 Monenvälinen ryhmätapaaminen Our Intercultural Dialogue: Through the Forests, Expressed by Art FI R1 Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus Lomatie 12, NURMES , Associazione Culturale Arci- Strauss, Mussomeli, Italy Fundatia Pentru Tineret-Buzau (Youth Foundation Buzau), Buzau, Romania JANUN Jugendumweltnetzwerk Niedersachsen e.v., Hannover, Germany Politeas - Youth center, Presov, Slovakia Youth Council from Balearic Islands, Palma, Spain Taide ja kulttuuri, Ympäristö Monenvälinen 13-päiväinen ryhmätapaaminen järjestetään Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksessa, Nurmeksessa. Projektiin osallistuu 36 (DE 6, RO 6, ES 6, IT 6, SK 6, FI 6) vuotiasta nuorta. Ryhmänvetäjiä on yksi jokaisesta maasta. 15 Ryhmätapaamisen tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Osallistujat ja järjestäjät pyrkivät vastaamaan kysymyksiin: Kuinka näemme luonnon ja ihmisen välisen suhteen eri puolilla Eurooppaa? ja Mitä voimme oppia toisiltamme?. Metodeina käytetään valokuvausta, ympäristötaidetta, Green Drama -toimintatapaa, vierailuja, työpajoja ja ulkoilua. Harjoituksissa hyödynnetään Facebook-sivustoa. Netissä järjestettävässä valmistelutapaamisessa nuoret voivat vaikuttaa ohjelmaan yhdessä, tarkentaa suunnitelmiaan ja harjoitella tiimityötä. Hyvärilän EVS-vapaaehtoiset osallistuvat leirin ohjaukseen. ovat löytyneet eri koulutusten ja verkostojen kautta. Saksan kumppani on ympäristöasioihin keskittynyt nuorisotyöverkosto Hannoverin alueelta. Romanialainen kumppani on kulttuuriin ja valistukseen (huumeet, AIDS) keskittynyt nuorisokeskus Buzaun alueelta. Espanjan kumppani on alueellinen hallinnollinen toimija Mallorcalta. Italian kumppani on Sisilian Mussomelissa toimiva monikulttuurillisuutta tukeva kansalaisjärjestö. Slovakialainen kumppani on Presovissa toimiva alueellinen nuorisotyötä tekevä keskus. Monet kumppaneista (FI, IT, ES, RO) tulevat maantieteellisesti periferisiltä tai ekonomisesti haastavilta alueilta euroa

16 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen Relation, Sex and Rock n roll FI R1 Nuorisoyhteistyö Seitti Mannerheimintie 107, Helsinki , Hannibal-JKVG vzw, Antwerpen, Belgium Sosiaalinen vahvistaminen, Vammaisuus 16 Kuusipäiväinen ryhmätapaaminen suomalaisen ja belgialaisen ryhmän kesken järjestetään Kaarinassa. Suomalaisryhmässä on 10 liikuntavammaista nuorta, joista seitsemän on vuotiaita ja kolme vuotiaita. Suomalaisryhmällä on mukana viisi henkilökohtaista avustajaa, jotka osallistuvat ryhmätapaamisen aktiviteetteihin silloin kun eivät avusta. Belgialaisryhmässä on yhteensä 13 nuorta, sekä vammaisia että vammattomia. Viisi belgialaisista on vuotiaita ja kahdeksan vuotiaita. Vammattomat nuoret toimivat myös avustajina belgialaisnuorille. Ryhmätapaamisen tavoitteena on löytää vastauksia, jakaa kokemuksia ja tukea kulttuurienvälistä oppimista. Teemaksi nuoret ovat valinneet ihmissuhteet ja seksuaalisuuden, joihin liittyen he pohtivat omia odotuksiaan ihmissuhteiden ja seksuaalisuuden suhteen sekä ihmissuhteiden arvoa. Nuoret haluavat saada vahvistusta uskolle kumppanin löytämisestä sekä oppia suhtautumaan mahdollisiin haasteisiin optimistisella asenteella. Vertaistuki on keskeistä ohjelmassa, joka koostuu erilaisista aiheeseen liittyvistä teemasessioista, flirttauskoulusta ja improvisaatioteatterista. Retkien aikana nuoret pohtivat esteettömyyttä sekä mm. haastattelevat turkulaisia kadulla ihmisoikeuksista ja vammaisten oikeudesta olla seksuaalinen. Ryhmät kokevat tärkeäksi, että hanke tuo yhteen sekä vammaisia että vammattomia nuoria. Ryhmätapaamiseen osallistuneet suomalaisnuoret toimivat projektin jälkeen vapaaehtoisina vertaistukijoina muille vammaisille nuorille ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. He valmistavat ryhmätapaamisen tulosten pohjalta oppaan, jossa on käytännön vinkkejä vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin. Nuorisoyhteistyö Seitti on viiden eri liikuntavammaisjärjestön verkosto, joka tukee alueellista ja paikallista verkostoitumista ja yhteistyötä vammaisten nuorten välillä. Belgialainen Hannibal on katolisen vammaisjärjestön alainen taho, joka järjestää erilaisia tapahtumia vammaisille ja vammattomille lapsille ja nuorille euroa

17 Monenvälinen ryhmätapaaminen CAPTURE THE MOMENT a multicultural media challenge FI R1 Tampereen kaupunki / Hyvinvointipalvelut / Kulttuuri- ja Nuorisopalvelut PL 487, Tampere , Klubs 415, Riga, Latvia Sveitarfelagid Skagafjordur, Saudhardkrokur, Iceland Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Obszarów wiejskich, Wrzesnia, Poland Taide ja kulttuuri, Tiedotusvälineet ja viestintä / nuorisotiedotus Tampereen kaupungin nuorisopalvelut koordinoi monenvälistä ryhmätapaamishanketta, jossa kumppaneina ovat Skagafjordurin nuorisotoimi Islannista, puolalainen maaseutukehitysyhdistys sekä pieni latvialainen yhdistys, joka toimii erityisesti kulttuuriperinnön suojelemiseksi. 17 Hankkeen teemat ovat taide ja kulttuuri sekä media ja viestintä. Tapaamisen tavoitteet ovat hyvin konkreettisia: tehdä yhdessä taideteos ja video sekä oppia multimediataitoja ja parantaa sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa. Tavoitteena on myös lisätä kulttuurienvälistä yhteisymmärrystä Euroopan reuna-alueilla sijatsevista maista ja kulttuureista oppimalla. Kahdeksanpäiväisen ohjelman aikana nuoret keskittyvät erityisesti videon tekoon, mutta kokeilevat myös kulttuurin ja liikunnan yhdistäviä lajeja kuten breakdance ja capoeira sekä tutustuvat toistensa kulttuureihin pelien ja ruokien kautta. Kahdeksanpäiväinen ryhmätapaaminen järjestetään Tampereella. Nuoria tapaamiseen osallistuu 38 (FI 8, IS 10, PL 10, LV 10) ja ohjaajia 10 (FI 4, IS 2, PL 2, LV 2). Nuoret ovat pääosin vuotiaita, mutta joukossa on muutama täysi-ikäinenkin euroa

18 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen BeAbleTo FI R1 Keuruun kaupunki / Nuorisopalvelut / BeAbleTo PL 65, Keuruu , Maison Des Jeunes et de la Culture, Poitiers, France Eurooppa-tietoisuus, Taide ja kulttuuri Kuusipäiväinen, kahdenvälinen ryhmätapaaminen toteutetaan suomalaisen ja ranskalaisen ryhmän välillä Poitiersissa, Ranskassa. Nuoria on yhteensä 42 (FI 21, FR 21) ja ryhmänvetäjiä on kaksi molemmista maista. Nuoret ovat pääasiassa vuotiaita, joukossa on myös muutama täysi-ikäinen. 18 Hankkeen teemana ovat taide ja kulttuuri sekä Euroopan kansalaisuus. Ryhmät vertaavat vaikutusmahdollisuuksiaan omissa maissaan ja oppivat toisen maan toimintatapoja. He myös rakentavat taide-esityksen, jota he työstävät ryhmissä tapaamisen aikana. Keuruun kaupungin ryhmä koostuu vaikuttajanuorista, talotoimikuntalaisista ja nuorisovaltuustolaisista, jotka edustavat kaupungin nuoria mm. vapaa-ajanlautakunnassa. Poitiersin ryhmä koostuu paikallisen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa organisoivan järjestön nuorista. Ryhmät ovat ensikertalaisia ja löysivät toisensa avoimen kumppaninhaun kautta. Ryhmässä on nuoria, joilla on sosiaalisten ja taloudellisten syiden vuoksi muita heikommat mahdollisuudet osallistua euroa

19 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen FLIF+AFF = Finland-Lithauania: Ideas, Facts and Action for Future FI R1 Informal youth group UNESCO Club Harjavalta Myllykatu 3 D, Harjavalta , Informal Youth Group UNESCO Club, Kursenai, Lithuania Eurooppa-tietoisuus, Taide ja kulttuuri Kuusipäiväinen ryhmätapaaminen suomalaisen ja liettualaisen ryhmän välillä toteutetaan Harjavallassa. Ryhmätapaamiseen osallistuu yhteensä 44 nuorta (FI 22, LT 22), jotka ovat iältään vuotiaita. Molemmissa ryhmissä on yksi ryhmänvetäjä. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja ennakkoluulojen vähentämiseksi, tulla entistä tietoisemmaksi Euroopan kansalaisuudesta ja kokea aktiivista kansalaisuutta käytännössä. Hankkeella halutaan tukea myös liettualaisten valmistautumista Vilnan 2009 Euroopan kulttuuripääkaupunkinimitykseen.teemoiksi nuoret ovat valinneet Eurooppa-tietoisuuden ja kulttuuriperinnön. Nuoret pohtivat millaisessa Euroopassa haluavat elää ja mitä voivat itse tehdä asioiden edistämiseksi. Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuotta sivutaan tutustumalla molempien maiden kulttuuriperintöön ja pohtimalla eri kulttuureihin ja maihin liittyviä ennakkoasenteita. Aktiivisen kansalaisuuden hengessä järjestetään nuorisokeskusteluja monimuotoisuudesta, otetaan yhteyttä päättäjiin ja ehdotetaan parannuksia sekä kirjoitetaan aiheista lehtiartikkeleita. Ohjelman aikana nuoret vierailevat maailmanperintökohteissa, joissa toimivat itse oppaina toisilleen. Ryhmätapaamisen päätteeksi projektin tulokset esitellään harjavaltalaisille. Ryhmätapaamisen jälkeen nuoret tekevät cd:n ja vuoden 2009 kalenterin sisältävän esitteen, jossa kuvataan projektin tuloksia. Esitettä jaetaan nuorisotapahtumissa. 19 Nuoria yhdistää UNESCO-klubilaisuus ja he haluavat tutustua maailmanperintökohteisiin, arvioida niitä käyttäjän näkökulmasta ja tehdä parannusehdotuksia. Harjavaltalainen UNESCO-klubi tuo yhteen kansainvälisyydestä ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneita vuotiaita nuoria. Samaan tapaan toimii liettualainen UNESCO-klubi, jonka jäsenet ovat jo tehneet kansainvälisiä hankkeita ja pitäneet yhteyttä muiden maiden vastaaviin klubeihin. Liettualaisnuorten taustalla on oppimisvaikeuksia ja taloudellisista syistä muita heikommat mahdollisuudet osallistua euroa

20 Kolmenvälinen ryhmätapaaminen European Citizenship FI R1 Aar Social Development Association (ASDA ry) Kauppakartanonkatu 7 A 84, Helsinki , NGO Big Brothers Big Sisters Association of Estonia, Tallinn, Estonia Youth Learning Services, Blantyre, United Kingdom Eurooppa-tietoisuus, Nuorisopolitiikka päiväinen, kolmenvälinen ryhmätapaaminen järjestetään suomalaisen, skotlantilaisen ja virolaisen ryhmän välillä South Lanarkshiren alueella Skotlannissa. Ryhmätapaamiseen osallistuu yhteensä 30 nuorta (FI 10, UK 10, EE 10), jotka ovat pääasiassa vuotiaita. Ryhmänvetäjiä on yhteensä kahdeksan (FI 2, EE 2, UK 4). Hankkeen tavoitteena on pohtia ja tutkia EU:n kansalaisina olemista ja sitä, mitä tarkoittaa olla osa Eurooppaa nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmätapaamisen aikana tutustutaan eurooppalaiseen monimuotoisuuteen ja kulttuureihin sekä opitaan uusia taitoja esim. multimediaan liittyen. Teemana on aktiivinen eurooppalainen kansalaisuus, nuorten oikeudet ja velvollisuudet sekä muutokset, jotka vaikuttavat nuoriin eri maissa. Teemoja käsitellään ryhmätöinä sekä työpajoissa, erilaisten pelien ja yhteisen videon tekemisen kautta. Ryhmätapaamisen jälkeen nuoret kertovat ryhmätapaamisesta muille videon avulla. ASDA ry tarjoaa neuvontaa ja toimintaa nuorille, joilla on erilaisia etnisiä taustoja. Yhdistyksen tavoitteena on luoda turvallinen monimuotoinen ympäristö, joka antaa mahdollisuudet vertaistuelle. Youth Learning Services Skotlannista toimii vuotiaiden nuorten kanssa. Kuukausittain organisaation toimintaan osallistuu keskimäärin 900 nuorta. Big Brothers Big Sisters Association of Estonia on osa kansainvälistä verkostoa, jonka tavoitteena on luoda positiivinen muutos sitä tarvitsevien lasten elämään vapaaehtoisten aikuisten avulla. tapasivat alkuvuonna 2007 järjestetyssä seminaarissa ,14 euroa

21 Kolmenvälinen ryhmätapaaminen YOUTH AND LANDSCAPE II FI R1 Joutsenten reitti ry Puistokatu 10, Vammala , Landschapsbeheer Groningen, Groningen, Netherlands Podblanickem c.a., Postupice, Czech Republic Kaupungin / maaseudun kehittäminen, Ympäristö Tsekin tasavallasta, Hollannista ja Suomesta tulevat ryhmät järjestävät kolmenvälisen ryhmätapaamisen, johon osallistuu yhteensä 45 (CZ 15, NL 15, FI 15) vuotiasta nuorta. Seitsemänpäiväinen ryhmätapaaminen toteutetaan Vammalan alueella, Lintulan kylässä ja Ellivuorella. Ryhmätapaamishankkeen teemana on maisema ja tavoitteena on oppia maiseman eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia eri Euroopan maiden välillä. Tarkoituksena on havaita kulttuurimaiseman, ympäristön, kulttuurin ja kansalaisuuden merkitys ja yhteys. Ryhmätapaamisen aikana etsitään keinoja kulttuurimaiseman ylläpitämiseksi ja suojelemiseksi sekä pohditaan miten ympäristön hyväksi tehtävä työ maaseudulla saataisiin kiinnostamaan nuoria ja miten nuoret voisivat itse ideoida projekteja paikallisen kulttuurimaiseman säilyttämiseksi. Ryhmätapaamisen ohjelmassa jokainen maa esittelee omia paikallisia projektejaan ja teemaa käsitellään erilaisissa työpajoissa tutustumalla muun muassa osallistuvien maiden tyypillisiin rakennuksiin ja maalaamalla mielikuvia toisten maiden tyypillisistä maisemista. Työpajojen tuotoksista kootaan näyttely. Nuoret osallistuvat myös paikallisen Lantulan kylän metsänistutusprojektiin ja toteuttavat kylällä YiA -ohjelman esittelyn paikallisille nuorille. 21 Hankkeeseen osallistuvat yhteistyökumppanit ovat tavanneet LEADER-hankkeen puitteissa. Joutsenten reitti ry on Vammalassa toimiva maaseudun kehittämistoimintaryhmä, joka on osallistunut aikaisemmin ryhmätapaamiseen muiden nuorten kanssa. Kaikki hankkeeseen osallistuvat organisaatiot ovat maaseudun kehittämisen kanssa tekemisissä olevia tahoja, joiden toiminnassa nuoret ovat mukana euroa

22 Monenvälinen ryhmätapaaminen Sound Park 2008 FI R1 Seinäjoen kaupunki / Nuorisotoimi Puskantie 3, Seinäjoki , European Programmes and Youth Exchanges, Youth Service, Murcia, Spain Lipor, Gondomar, Portugal NGO Headest, Tallinn, Estonia Vedogiovane, Borgomanero, Italy Taide ja kulttuuri, Eurooppa-tietoisuus 22 Seinäjoen kaupungin nuorisotoimi koordinoi yhdessä Seinäjoen seudun kuntien nuorisotoimien ja Louhimon kanssa monenvälistä ryhmätapaamishanketta. Kuusipäiväinen ryhmätapaaminen järjestetään Ilmajoella ja Seinäjoella ja siihen osallistuu yhteensä 50 nuorta Suomesta, Italiasta, Espanjasta, Virosta ja Portugalista (FI 10, IT 10, ES 10, EE 10, PT 10). Jokaisesta maasta tulee kaksi ohjaajaa. Suomalaisryhmässä on mukana muutama maahanmuuttajataustainen nuori. Sound Park -ryhmätapaamisen tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus äänen ja musiikin luomiseen sekä tutustumiseen ja kontaktien solmimiseen muiden eurooppalaisten kanssa musiikin kautta. Nuoret oppivat hankkeen avulla erilaisia äänen ja musiikin luomiseen tarvittavia taitoja, itseilmaisua, käsillä tekemistä, vuorovaikutusta ja erilaisten kulttuurien kohtaamista. Tavoitteena on, että Sound Parkissa syntyneet globaalit bändit jäävät internettiin elämään ja inspiroivat muita nuoria musiikin tekemiseen. Ryhmätapaamisen päätteeksi nuoret esittävät yhdessä tehdyn Sound Park -shown Seinäjoella. Jokainen osallistuva nuori saa Youthpass-todistuksen oppimiskokemuksestaan. Nuoret osallistuvat projektin jokaiseen vaiheeseen ideoijina ja toteuttajina. Sound Parkissa käytetään kulttuurisen nuorisotyön ja kansainvälisyyskasvatuksen menetelmiä euroa

23 Monenvälinen ryhmätapaaminen Robinson goes raceing FI R1 Nuorisokeskus Villa Elba Sannanrannantie 60, Kokkola , AHA - Tipps und Infos fur Junge Leute, Dornbirn, Austria AVANTIS - International activities and cooperation, Ljubljana, Slovenia Europäische Vereinigung für Eifel und Ardennen, Internationale Jugendkommission, Neuerburg, Germany Programa Plan Joven e Intercambios Juveniles Youth Service, Murcia, Spain Eurooppa-tietoisuus, Muu Seitsemänpäiväinen ryhmätapaaminen suomalaisen, itävaltalaisen, slovenialaisen, saksalaisen ja espanjalaisen ryhmän välillä järjestetään Kokkolassa. Ryhmätapaamiseen osallistuu 30 nuorta (FI 6, AT 6, SI 6, DE 6, ES 6), joista puolet on vuotiaita ja puolet vuotiaita. Jokaisella ryhmällä on yksi ryhmänvetäjä. 23 Hankkeen tavoitteena on nuorten suunnittelemien ja toteuttamien toiminnallisten aktiviteettien kautta keskustella ja vertailla osallistujien elämäntilanteita esimerkiksi vapaa-ajan, perheen, koulutuksen ja tulevaisuuden näkökulmista. Aktiviteettien kautta rakentuu luottamus ja ymmärrys eri kulttuuritaustaisten nuorten välille ja tavoitteena on tukea nuorten ryhmässä toimimisen taitoja monikulttuurisessa ryhmässä. Ohjelmassa on ongelmanratkaisutehtäviä, käytännön työpajoja sekä roolipeli, lisäksi vieraillaan suomalaisosallistujien perheissä. Jokainen ryhmä on vastuussa yhden päivän suunnittelusta ja toteutuksesta. Villa Elba on nuorisokeskus, joka järjestää erilaista toimintaa nuorille ja tukee paikallista nuorisotyötä. Slovenialainen AVANTIS on järjestö, joka keskittyy nuorten kansainvälistämiseen. Espanjalainen Murcian kaupungin nuorisopalvelu on aktiivinen kansainvälinen toimija ja toteuttaa muun muassa ryhmätapaamisia ja vapaaehtoispalveluhankkeita. Saksalainen taho järjestää nuorisotapaamisia Eifel-Ardennen alueella. Itävaltalainen AHA on nuorisotiedotuskeskus, joka tekee läheistä yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa. ovat löytäneet toisensa aiemmin toteutettujen hankkeiden ja erilaisten verkostojen kautta euroa

24 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen European images FI R1 Hyvinkään kaupunki / Nuorisopalvelut PL 86, Hyvinkää , Service Education Jeunesse de la Ville de Bernay, Bernay, France Eurooppa-tietoisuus, Muu Kahdenvälinen, seitsemänpäiväinen ryhmätapaaminen toteutetaan suomalaisen ja ranskalaisen ryhmän kesken Virroilla ja Hyvinkäällä. Nuoria osallistujia on yhteensä 22 (FI 11, FR 11). Osallistujat ovat pääasiassa vuotiaita, joukossa on myös muutama täysi-ikäinen suomalainen. Ryhmänvetäjiä on kaksi molemmista maista. 24 Hankkeen teemana on aktiivinen eurooppalaisuus. Edellisessä hankkeessa ryhmät keskittyivät Suomen ja Ranskan erojen ja yhtäläisyyksien löytämiseen. Tämän hankkeen tarkoituksena on ymmärtää, mitä on olla eurooppalainen ja saada vastauksia kysymykseen: Onko eurooppaisuudesta hyötyä vai haittaa?. Aihetta käsitellään toiminnallisissa työpajoissa (valokuvaus, graffiti, simulaatiot, videointi jne.), joista kootaan filmi, jolla eurooppalaisuudesta voi kertoa muille nuorille Hyvinkään nuorisotapahtumassa. Nuorisotapahtumaan maalataan myös suuri eurooppalaisuudesta kertova graffiti. Suomalaiset osallistujat ovat Hyvinkään nuorisotoimen alla toimivan United youngs -ryhmän jäseniä, jotka kokoontuvat keskustelemaan kansainvälisistä asioista eri teemoilla. Ranskalaiset nuoret ovat samankaltainen nuorisotoimen alainen ryhmä Bernayn kaupungista. Hanke on jatkoa viime vuonna Ranskassa toteutetulle ryhmätapaamiselle, jonka jälkeen nuoret ovat jatkaneet tiivistä yhteydenpitoa. Hankkeessa on mukana myös nuoria, joilla on sosiaalisesti muita heikommat mahdollisuudet osallistua kansainvälisen toimintaan euroa

25 Monenvälinen ryhmätapaaminen European Citizenship and Cultural Identity FI R1 Pasific Islands Frienship Society c/o Siilitie 7 B 36, Helsinki Aloha Polynesia Association in Germany and Europe, Berlin, Germany Solomon Islands Global Wantok Association, West Midlands, United Kingdom Youth club Lingua, Kraslava, Latvia Sosiaalinen vahvistaminen, Vähemmistöt Monenvälinen ryhmätapaaminen toteutetaan suomalaisen, saksalaisen, latvialaisen ja brittiläisen ryhmän välillä Helsingissä. Kuusipäiväiseen ryhmätapaamiseen osallistuu 42 nuorta (FI 12, DE 10, LV 10, UK 10). Osallistujat ovat pääasiassa vuotiaita. Ryhmänvetäjiä on 10 (FI 4, DE 2, LV 2, UK 2). 25 Hankkeessa selvitetään millaista on kasvaa aikuiseksi maahanmuuttajana Euroopassa tai nuorena uudessa EU:n jäsenmaassa. Tarkoituksena on saada aikaan kokemuksia, joissa nuoret oppivat toinen toisiltaan eurooppalaisuudesta ja omasta aktiivisesta roolistaan. Hankkeessa halutaan antaa kaikille mahdollisuus vaikuttaa ja saada äänensä kuuluville. Tarkoituksena on myös muodostaa linkkejä ryhmätapaamisen harjoitusten ja reaalimaailman välille sekä verrata omia vaikutusmahdollisuuksia eurooppalaisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Nuorten erilaisia etnisiä taustoja halutaan hyödyntää oppimisessa ja kulttuurienvälisyyttä tutkitaan tekemisen kautta. PIFS on kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edesauttaa eri kulttuuriryhmien välistä yhteisymmärrystä ja antaa nuorille valmiuksia ottaa oma elämänsä hallintaan. Brittiläinen kumppani on Solihullissa sijaitseva kansalaisjärjestö, joka vaalii solomonsaarelaisten kulttuuriperintöä ja perhesiteitä. Saksan kumppani on berliiniläinen kansalaisjärjestö, jonka toiminta perustuu Tyynenmeren saarten kulttuurista saapuneiden toimintaan. Järjestö promovoi Tyynenmeren kulttuuria ja luo suhteita paikallisväestöön. Latvian kumppani on Kraslavassa sijaitseva kansalaisjärjestö, jossa vuotiaat nuoret harrastavat kieliä ja kulttuurienvälistä toimintaa euroa

26 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen Hermes FI R1 Muhoksen kunta / Nuorisotoimi PL 39, Muhos , Informal youth group of cultural cooperation, Patras, Greece Taide ja kulttuuri Kahdenvälinen, 10-päiväinen ryhmätapaaminen toteutetaan kreikkalaisen ja suomalaisen ryhmän kesken Muhoksella. Molemmista maista osallistuu yhteensä 38 nuorta (FI 19, GR 19) ja neljä ryhmänvetäjää. Nuoret ovat pääasiassa vuotiaita. 26 Ryhmätapaamisen tavoitteena on luoda ystävyyttä ja yhteistyötä yli kulttuuristen rajojen. Teemana on kulttuurinen moninaisuus, joka sisältää tutustumista maiden välisiin eroihin ja nuorisokulttuurien eri piirteisiin. Tutustumisretkien ja vierailujen kautta tavoitteena on lisätä nuorten ympäristötietämystä sekä antaa nuorille vertailukohtia elämäntavoista menneen ja nykypäivän aikana. Suomalaisnuoret tuovat esille oman näkemyksensä suomalaisuudesta ja nuorison elämästä Suomessa ja samaa on pyydetty kreikkalaisnuorilta. Ryhmätapaaminen koostuu pääasiassa vierailuista, tutustumisretkistä, ryhmätöistä ja keskusteluista. Kreikkalaisnuoret viettävät myös yhden päivän suomalaisissa perheissä. Muhoslaisten nuorten tukena hankkeessa toimivat kunnan nuorisotoimi ja seurakunta yhteistyössä. Kreikkalainen ryhmä on koulun tanssiryhmä, joka esiintyy koulun juhlissa ja erilaisilla tanssifestivaaleilla euroa

27 Monenvälinen ryhmätapaaminen Adventure in Nature FI R1 Kajaanin kaupunki / Nuorisotyö Kalliokatu 7, Kajaani , Asociación Juvenil Kaskabel, Palencia, Spain FCL de Capendu, Capendu, France Onda Jovem, Coimbra, Portugal Muu, Ympäristö Monenvälinen, kuusipäiväinen ryhmätapaaminen toteutetaan suomalaisen, ranskalaisen, portugalilaisen ja espanjalaisen ryhmän välillä Kajaanissa. Ryhmätapaamiseen osallistuu 21 nuorta (FI 5, FR 5, PT 6, ES 5), jotka ovat iältään vuotiaita. Kustakin maasta on mukana yksi ryhmänvetäjä. Ryhmätapaamisen tavoitteena on tuoda yhteen eri maiden nuoria, joilla muuten ei olisi mahdollisuutta tutustua toistensa kulttuureihin. Tavoitteena on auttaa nuoria ymmärtämään luonnon tärkeys, sen monimuotoisuus ja haavoittuvuus sekä lisätä nuorten ympäristötietoutta. Luonnossa liikkumisen kautta halutaan vaikuttaa positiivisesti nuorten käsityksiin luonnossa olemisesta ja liikkumisesta sekä herätellä nuoria havainnoimaan ympäristön muutoksia ja ottamaan kantaan niihin. Ohjelma koostuu pääsääntöisesti erilaisista liikunta-aktiviteeteista kuten melonnasta ja vaelluksesta. Iltaisin keskustellaan etukäteen valituista aiheista kuten demokratia, kulttuurierot ilmaston lämpeneminen, kierrätys ja eurooppalaisten nuorten vastuut ja velvollisuudet. Nuoret järjestävät Kajaanin kävelykatu -tapahtumaan tempauksen, jossa he kertovat projektin tuloksista ja kokemuksista sekä promovoivat terveellisiä elämäntapoja ja luonnon merkitystä. ryhmätapaamisessa kuvatusta materiaalista koostetaan dvd, joka julkaistaan netti-tv:ssa. 27 Kajaanilaisryhmä koostuu lukiolaisnuorista, jotka osallistuivat syksyllä 2007 CIMOn järjestämään Youth in Action -koulutukseen. Kajaanin nuorisotyö on tukenut nuoria hankkeen suunnittelussa. löytyivät espanjalaista ryhmää lukuun ottamatta avoimen kumppanihaun kautta. Portugalilaiskumppani on paikallisyhteisön kehittymistä tukeva nuorisojärjestö, ranskalainen taho järjestää toimintaa maaseudulla asuville nuorille ja espanjalainen kumppani pieni kyläyhdistys, joka järjestää nuorille erilaista toimintaa ,81 euroa

28 Monenvälinen ryhmätapaaminen From North to South 2008 FI R2 Finlands Svenska 4H Elisabetsgatan 21 B 12, Dragsfjärd , Uffio Scambi Internazionali, Torino, Italy Volunteers for Ideas and Projects Association, Bucharest, Romania Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich, Ostrowite, Poland Taide ja kulttuuri, Muu 28 Monenvälinen, kahdeksanpäiväinen ryhmätapaaminen toteutetaan suomalaisen, puolalaisen, romanialaisen ja italialaisen ryhmän välillä Pietarsaaren lähistöllä. Osallistujia on 24 (FI 6, IT 6, PL 6), joista kolme on kehitysvammaisia nuoria. Nuoret ovat kaikki vuotiaita ja jokaisella ryhmällä on nimettynä yksi ryhmänvetäjä. Ryhmätapaamisen tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus oppia toimimaan yhdessä, kommunikoimaan eri kulttuuritaustaisten nuorten kanssa sekä tukemaan vammattomien ja vammaisten nuorten yhteistyötä. Teemana on eurooppalaisten kulttuurien ja perinteiden yhdistäminen, joita käsitellään työpajoissa ja te loissa. Ohjelmassa on puolalaista kansantanssia, elokuvan tekemistä, kokkausta ja käsitöitä. Hanketta on suunniteltu ryhmien yhteisessä suunnittelutapaamisessa. Finlands Svenska 4H on suomenruotsalainen 4H-järjestö, joka tarjoaa nuorille aktiviteetteja kerhojen, leirien, kurssien ja kansainvälisten projektien muodossa. Italialainen Ufficio Scambi Internazionali on erittäin aktiivinen EU:n nuorisotoimintaohjelman käyttäjä ja puolalainen kumppani keskittyy maaseutualueiden kehityksen tukemiseen. Romanialainen kumppani on vapaaehtoisten yhdistys, jonka jäseninä on opiskelijoita euroa

29 Monenvälinen ryhmätapaaminen Luonnon ja kultuurin merkitys ihmisen hyvinvoinnille FI R2 Sodankylän kunta Jäämerentie, Sodankylä , Boxholms Kommun, Boxholm, Sweden Ergli Secondary School, Ergli, Latvia Uckfield and District Twinning Association, Uckfield, United Kingdom Veszprém Megye Önkormányzat, Veszprém, Hungary Taide ja kulttuuri, Oppiminen urheilun, liikunnan ja ulkoilun kautta Monenvälinen, kuusipäiväinen ryhmätapaaminen suomalaisen, unkarilaisen, latvialaisen, ruotsalaisen ja englantilaisen ryhmän välillä toteutetaan Sodankylässä vuotiaita nuoria osallistujia on 38 (FI 8, SE 6, LV 8, UK 8, HU 8) ja kustakin maasta on kaksi ryhmänvetäjää. 29 Teemana on ilmasto ja eläimet sekä eläminen Sodankylän alueella. Leirin teeman ovat keksineet aiempaan ryhmätapaamiseen osallistuneet nuoret, jotka toimivat apuohjaajina tässä hankkeessa. Ryhmätapaamisen aikana nuoret pohtivat luonnon erilaisuutta, yhtäläisyyksiä, merkitystä ja luonnon hyväksikäyttöä eri puolilla Eurooppaa sekä miettivät miten jokainen voi vaikuttaa luonnon ja ympäristön hyvinvointiin ja järkevään hyödyntämiseen. Ryhmätapaamisen aikana tutustutaan paikalliseen kulttuuriperinteeseen, tapoihin ja elinympäristöön muun muassa työpajojen ja kierrätyskisan kautta. Osallistujat tekevät yhteisen kuvakollaasin eurooppalaisesta luonnosta ja nuorten ihanne-elinympäristöstä. Jokainen ryhmä valmistelee ryhmätapaamiseen tietoa oman maansa luonnosta, asumisesta ja tapa- ja ruokakulttuurista, mutta varsinainen ohjelman suunnittelu ja ideoiminen on suomalaisten vastuulla. Suomalaisryhmän takana on Sodankylän kunnan vapaa-aikaosasto, joka on palkannut kuusi kansainvälisessä toiminnassa aiemmin mukana ollutta nuorta apuohjaajiksi hankkeeseen. Kumppaniryhminä ovat unkarilainen julkinen taho Veszprém Megyei Önkormányzat, latvialainen koulu Ergli Secondary school, englantilainen vapaaehtoisten yhdistys Uckfield and District Twinning Association sekä ruotsalainen Boxholmin kunnan koulu Stenbockskolan ,4 euroa

30 Monenvälinen ryhmätapaaminen Back to the forest FI R2 Nuorisokeskus Metsäkartano PL 16, Rautavaara , Center interesnih dejavnosti Ptuj, Ptuj, Slovenia Communaute de communes Val de Seulles, Tilly sur Seulles, France Demokratikus If Júságért Alapítvány, Budapest, Hungary Ufficio Scambi Internazionali - Città di Torino, Torino, Italy Youth and Cultural Center of the municipality Velo, Velo, Greece Eurooppa-tietoisuus, Ympäristö 30 Nuorisokeskus Metsäkartanon kumppaneina monenvälisessä nuorten ryhmätapaamishankkeessa ovat Foundation for Democratic Youth (HU), Ufficio Scambi Internazionali (IT), Center Interesnih Dejavnosti Ptuj (SI) sekä Youth and Cultural Center of the municipality Velo (GR). Kumppanuuden taustalla on Metsäkartanon joulukuussa 2007 isännöimä verkostoitumishanke. Hankkeen teemoja ovat ympäristö ja Eurooppa-tietoisuus. Tapaamisen aikana on tarkoitus tarkastella ihmisen ja luonnon suhdetta eurooppalaisen nuoren näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ympäristö omassa kotimaassa, Kreikan metsäpalot, kansallispuistot, ympäristönsuojelu paikallistasolla (vapaaehtoistyö) ja Natura Teemojen käsittelyn lomassa nautitaan luonnosta muun muassa kanoottiretkellä, rantalentopalloa pelaillen ja retkeillen kansallispuistossa. Kansallispuistovierailuun kuuluu pienimuotoinen vapaaehtoistyöosio, jonka tarkoituksena on painottaa osallistumisen merkitystä. Yksi hankkeen tärkeä konkreettinen tavoite on kirjoittaa ryhmätapaamisen loppupuolella kirjeitä kunkin maan europarlamentaarikoille esille tulleista asioista. Yhteydenpito ja toisten tiedottaminen erityisesti parlamentaarikkojen reaktioista kuuluvat hankkeen jatkosuunnitelmiin. Yhdeksänpäiväinen ryhmätapaaminen toteutetaan Rautavaaralla. Tapaamiseen osallistuu 25 nuorta (FI 5, HU 5, IT 5, SI 5, GR 5) ja 5 ohjaajaa, yksi jokaisesta maasta. Nuoret ovat vuotiaita ja tyttöjä ja poikia on kutakuinkin yhtä paljon. Suomalaiset osallistujat ovat maantieteellisesti syrjäisiltä alueilta euroa

31 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen Youth rights and extreme sports (Rights and Risks) FI R2 Rovaniemen kaupunki / Nuorisopalvelut / Snow team Asematie 3, Saarenkylä , Les Francas Hérault, Montpellier, France Muu, Oppiminen urheilun, liikunnan ja ulkoilun kautta Suomalaisen ja ranskalaisen ryhmän välinen kuusipäiväinen ryhmätapaaminen toteutetaan Sommieresissa, Ranskassa. Hanke on jatkoa kumppaneiden aiemmalle yhteistyölle. Nuoria, pääasiassa vuotiaita osallistujia, on yhteensä 22 (FI 12, FR 10). Ryhmänvetäjiä molemmilla ryhmillä on kaksi. Hankkeen myötä halutaan tukea nuorten erilaisuuden hyväksymistä ja tarjota nuorille mahdollisuus tutustua vieraaseen kulttuuriin ja ihmisiin. Ryhmät jatkavat samoilla aiheilla kuin ensimmäisessä hankkeessaan, teemoinaan nuorten oikeudet ja extreme-urheilu. Tällä kertaa he haluavat mennä syvemmälle aiheisiin ja käsitellä nuorten oikeuksia laajemmin Euroopassa ja pureutua extreme-urheiluun enemmän ranskalaisten näkökulmasta. Nuoret ovat valinneet teemat itse ja kokivat ensimmäisellä kerralla, että teemat sopivat yhteen erittäin hyvin. Aiheita käsitellään muun muassa tapaamalla nuorisovaltuustolaisia, pelaamalla peliä oikeuksista ja tekemällä mielipidekysely nuorisourheilun riskeistä. Suomalaisnuoret pitävät hankkeesta esitelmiä koulussa seuraavalla lukukaudella ja järjestävät nuorisotilalla kaikille avoimen tapahtuman, jossa he kertovat ryhmätapaamisesta. 31 Rovaniemeläinen Snow Team -ryhmä koostuu nuorista, jotka tapaavat toisiaan Napparin nuorisotilalla lähes päivittäin. Ryhmä aloitti kansainvälisen toiminnan syksyllä 2006 ja on kokoontunut ryhmätapaamiseen liittyen kerran viikossa. Kumppaniryhmä Les Francas Herault Montpellierista on yhdistys, joka järjestää erilaista kasvatuksellista vapaa-ajantoimintaa lapsille ja nuorille ,86 euroa

32 Monenvälinen ryhmätapaaminen Frendis-Ability 2008 FI R2 Kuopion Hoiva ry Satamakatu 34 A 25, Kuopio , A KÖR Egyesület, Nyírbátor, Hungary Association of Parents and Friend for Children with Special Needs, Limassol, Cyprus Maltese Youths, Rabat, Malta The Wings Association - Centre of Therapy, Art and Integration, Krakow, Poland YMCA Banska Bystrica, Banska Bystrica, Slovakia Eurooppa-tietoisuus, Vammaisuus 32 Kuopion Hoiva ry koordinoi ensimmäistä kertaa monenvälistä nuorten ryhmätapaamista, mukana käytännönjärjestelyissä on nuorisokeskus Metsäkartano. Kuopion Hoiva ry on kehitysvammaisten tukiliitto ry:n jäsen ja sen tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ja heidän omaistensa osallisuutta. Kumppaneina hankkeessa ovat A KÖR (HU), YMCA Banská Bystrica (SK), Association of Parents and Friends for Children with Special Needs (CY), Maltese Youths (MT) ja The Wings Association (PL). Kumppaneita yhdistää toiminta vammaisten nuorten parissa. Nuorten tapaamisen tärkein tavoite on luoda ystävyyssuhteita kehitysvammaisten ja terveiden nuorten välille. Ystävyys on keino ehkäistä ennakkoluuloja ja nuorten yksinäisyyttä. Vammaisuuteen ja kielitaidottomuuteen liittyvistä haasteista johtuen tärkeitä tavoitteita ovat jo pelkästään yhdessäolo ja vuorovaikutusmenetelmien löytäminen. Useimmilla vammaisilla ei ole yhtään vammatonta ystävää, mikä on syy sille, että ryhmätapaamiseen haluttiin sekä vammaisia että vammattomia nuoria. Aiheita on tarkoitus käsitellä pikemminkin kaikille yhteisten kokemusten kautta kuin pohtia vammaisuutta eri maissa. Viikko sisältää harjoitteita, joihin kaikilla on mahdollisuus osallistua. Nuoret esimerkiksi hahmottelevat Euroopan karttaa, testaavat omia aistejaan ja tutustuvat sekä vapaaehtoispalveluun että vammaisten nuorten kaveritoimintaan. Kuusipäiväinen ryhmätapaaminen toteutetaan Rautavaaralla. Hankkeeseen osallistuu 36 nuorta (FI 6, HU 6, SK 6, CY 6, MT 6, PL 6) ja 6 ohjaajaa, yksi jokaisesta maasta vuotiaista osallistujista puolet on tyttöjä ja puolet poikia. Puolella osallistujista on kehitysvamma euroa

33 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen Joulupukki s Goulash - Leave Your Stereotypes at Home FI R2 Rovaniemen kaupunki / Nuorisopalvelut / Hillapolun nuorisotila Hillapolku 9, Rovaniemi , Korszerû Iskoláért Alapítvány, Ajka, Hungary Taide ja kulttuuri, Oppiminen urheilun, liikunnan ja ulkoilun kautta Ryhmätapaaminen suomalaisen ja unkarilaisen ryhmän välillä toteutetaan kuuden päivän aikana Unkarissa. Ryhmätapaamiseen osallistuu yhteensä 31 (FI 15, HU 16) alle 18-vuotiasta nuorta, suomalaisnuorista puolet on vuotiaita. Kummallakin ryhmällä on kaksi ryhmänvetäjää. Ryhmätapaaminen rakentuu terveellisten elämäntapojen ja liikunta-aktiviteettien sekä nuorten yhteiskunnassa kohtaamien ongelmien ja niiden ratkaisujen ympärille. Tavoitteena on rikkoa ennakkoluuloja ja saada realistinen kuva suomalaisten ja unkarilaisten nuorten elämästä. Käsiteltävät aiheet ovat nousseet nuorilta ja monen nuoren erityiset kiinnostuksen kohteet, kuten esim. urheilu, lyhytfilmien tekeminen, teatteri ja atk-taidot, on sisällytetty projektiin. 33 on rovaniemeläinen Hillan nuorisotila, joka järjestää toimintaa vuotiaille nuorille. Kansainvälinen toiminta on pysyvä osa tilan toimintaa ja tässä ryhmätapaamishankkeessa on mukana kokonaan uusi ryhmä, jonka jäsenistä suurimmalle osalle tämä on ensimmäinen kokemus kansainvälisyydestä. Unkarilainen Korszeru Iskoláért Alapítvány on opettajien ja vanhempien perustama säätiö, joka tukee koulun toimintaa ja avustaa heikommassa asemassa olevia nuoria euroa

34 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen Ilmapuu FI R2 Järvenpään kaupunki / Nuorisopalvelut Hallintokatu 2, Järvenpää , MTU Head Söbrad, Saare, Estonia Taide ja kulttuuri, Ympäristö Kahdenvälinen hanke toteutetaan Virossa Jögevan maakunnassa ja sen kesto on 6 päivää. Nuoria on yhteensä 17 (FI 7, EE 10) ja ryhmänvetäjiä neljä, kaksi molemmista maista. Nuoret ovat iältään vuotiaita, reilu puolet osallistujista on tyttöjä. 34 Hankeidea nousi nuorisoryhmien edellisessä tapaamisessa kun nuoret kiinnostuivat suomalaisten ja virolaisten yhteisistä juurista, historiasta, traditioista ja uskomuksista. Nuoret halusivat tutustua kansoja edeltäneiden metsäläisten elämään ja sitä kautta tutkia omaa suhdettaan luontoon, kansanperinteeseen sekä näiden säilyttämiseen. Toimintatapana on luonnossa liikkuminen ja yöpyminen sekä kansojen perinteisiin ja ympäristöasioihin tutustuminen käännettyjen materiaalien sekä työryhmissä tapahtuvien alustusten kautta. Luontoa käytetään hyväksi savimuotoilussa, amuletin teossa ja voimaeläimen rakentamisharjoituksissa. Luonto kohdataan eläytyen. Viron Head Sõbrad on alueellinen kansalaisjärjestö, joka järjestää erilaisia kesäajan aktiviteetteja. Järvenpään nuorisopalvelut ja Jögeva ovat kumppaneita jo vuosien takaa. Järvenpään nuorisotoimen kansainvälinen toiminta on alkanut nuorisovaltuuston kautta euroa

35 Kahdenvälinen ryhmätapaaminen Youth and Environment II FI R2 Lappeenrannan kaupunki / Nuorisotoimi / Voiskan nuoret Pormestarinkatu 10 B, PL 11, Lappeenranta , Mancomunidad Intermunicipal de La Vera, Cáceres, Spain Oppiminen urheilun, liikunnan ja ulkoilun kautta, Ympäristö Suomalaisen ja espanjalaisen ryhmän välinen ryhmätapaaminen järjestetään Lappeenrannassa Asinsaaren leirikeskuksessa. Ryhmätapaaminen kestää kuusi päivää. Nuoria osallistuu hankkeeseen yhteensä 22 (FI 11, ES 11) ja ryhmänvetäjiä neljä, kaksi kummastakin maasta. Osallistujista 14 on poikia ja loput kahdeksan tyttöjä. He ovat iältään pääasiassa alle 18- vuotiaita. Hankkeen teemoina ovat liikunta ja urheilu sekä ympäristö. Edellinen tapaaminen järjestettiin samoilla teemoilla, nyt on tarkoitus mennä syvemmälle ja katsoa ympäristöä luonnonsuojelun näkökulmasta. Kulttuurien kohtaamisessakin toivotaan päästävän samankaltaisuuksien huomaamiseen ja toisten ymmärtämiseen. Luontoon tutustutaan liikkumalla ja luonnonsuojelusta pidetään kaksi työpajaa, joissa kansalliset näkökulmat tulevat esiin. Nuoret ovat suunnitelleet ohjelmaa omissa kansallisissa ryhmissään ja vaihtaneet ajatuksia messengerissä ja sähköpostilla. Nuoret ovat sitoutuneita toimintaan ja he ovat keränneet omavastuuosuutta järjestämällä diskoja ja osallistumalla myyjäisiin. 35 Suomalaisen ryhmän nuoret ovat Lappeenrannan nuorisotoimen Voisalmen nuorisotilan kävijöitä. Cuacos de Yustesta tulevat nuoret osallistuvat alueellisen hallinnon organisoimaan nuorisotoimintaan euroa

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin Youth in Action yhteistä toimintaa nuorille Haluatko matkustaa tapaamaan muita nuoria toiseen maahan?

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta.

Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta. Pateniemen koulun kansainvälisyyssuunnitelma Motto: Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta. Periaatteet: Kansainvälinen toiminta koulullamme perustuu opetussuunnitelmiin

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

SENSO PROJEKTI. Taustaa

SENSO PROJEKTI. Taustaa SENSO PROJEKTI Taustaa Mistä tarve muutokseen? 1. asukas/asiakas tulee tietoiseksi oikeuksistaan (seksuaalioikeudet) ja kokee, että hänen oikeutensa eivät toteudu ja vaatii muutosta. 2. henkilökunnassa

Lisätiedot

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Ketkä voivat osallistua? Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta

Lisätiedot

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel Rovaniemen kaupungin Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus NUORISO Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman

Lisätiedot

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Haluatko hankkia kansainvälisiä kokemuksia, vaikuttaa omaan elinympäristöösi, saada

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe TOPSIDE Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa Opas taustatuelle Inclusion Europe www.peer-training.eu Tekijät: TOPSIDE kumppanit Hugh Savage, ENABLE Skotlanti Petra Nováková, Inclusion

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Erasmus+ Youth in Action Kansainvälisyyttä tekemällä oppien

Erasmus+ Youth in Action Kansainvälisyyttä tekemällä oppien Erasmus+ Youth in Action Kansainvälisyyttä tekemällä oppien Yhteistä kaikille hankkeille Nuoret aktiivisina toimijoina Tapahtuvat koulun ulkopuolella, nuorten vapaaajalla tai nivelvaiheissa Nonformaali

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita sitova Lasten aseman, oikeuksien ja osallisuuden turvaaminen

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

Vapaaehtoisena vaikutat

Vapaaehtoisena vaikutat Vapaaehtoisena vaikutat Teemavuoden lähtökohdat Vapaaehtoistoiminta hyödyttääsekäyksilöitä, yhteisöjäettäkoko yhteiskuntaa. Aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistoiminnan teemavuosi tarjoaa tilaisuuden

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle?

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Savonranta ja Punkaharju 27. 28.9.2016 Reeta Rönkkö 27. ja 28.9.2016 sisältö - johdatus ympäristöluotsaukseen Ympäristöluotsi, mikä se on? Ympäristöluotsitoiminnan

Lisätiedot

Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2

Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Torstai 26.09.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Katselmuskäynti

Lisätiedot

ERASMUS+ YOUTH IN ACTION

ERASMUS+ YOUTH IN ACTION ERASMUS+ YOUTH IN ACTION 2014-2020 20.2.2014 2/2009 Yksi ohjelma, kolme avainaluetta AVAINTOIMI 1 LIIKKUVUUS AVAINTOIMI 2 YHTEISTYÖHANKKEET AVAINTOIMI 3 NUORISOPOLITIIKAN UUDISTAMINEN Erasmus+ Youth in

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Kumppanina ErasmusPlus hankkeessa SEDY ( )

Kumppanina ErasmusPlus hankkeessa SEDY ( ) Erasmus+ Collaborative Partnerships Kumppanina ErasmusPlus hankkeessa SEDY (2015 2017) Aija Saari, tutkimuspäällikkö, LitT aija.saari@vammaisurheilu.fi Sports Empowers Disabled Youth (SEDY) SEDY hanke

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä 20.10.2010 2 Mitä on luottamus? Sosiaalinen pääoma = yhdistystoiminta + luottamus Luottamus instituutioita kohtaan Luottamus toisia

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Grundtvig-workshopit Hakuneuvonta järjestäjille Katariina Vinblad, CIMO

Grundtvig-workshopit Hakuneuvonta järjestäjille Katariina Vinblad, CIMO Grundtvig-workshopit 2012 Hakuneuvonta järjestäjille 25.1.2012 Katariina Vinblad, CIMO Grundtvig-ohjelmassa erityistavoitteena vastata Euroopan väestön ikääntymisestä aiheutuvaan koulutushaasteeseen kehittää

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa

Kansalaisten Eurooppa Kansalaisten Eurooppa Ohjelma aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen Kansalaisten Eurooppa ohjelma meille kaikille Kansalaisten Eurooppa -ohjelma tukee aktiivista kansalaisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä

Lisätiedot

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Haluatko hankkia kansainvälisiä kokemuksia, vaikuttaa omaan elinympäristöösi, saada

Lisätiedot

Pikakatsaus maitomarkkinoihin. 12.2.2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Marko Puhto

Pikakatsaus maitomarkkinoihin. 12.2.2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Marko Puhto Pikakatsaus maitomarkkinoihin 12.2.2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Marko Puhto Valio Oy:n hankintaosuuskunnat Maidonlähettäjiä 1796 Kerätty maitomäärä 492,4 milj. litraa Päätoimipaikka Haapavesi. Sivupisteet

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

KUNNAT JA VESIHUOLTO: VAIHTOEHTOJA VAI SUORAVIIVAISUUTTA Pekka Pietilä, TkT TTY/CADWES-ryhmä

KUNNAT JA VESIHUOLTO: VAIHTOEHTOJA VAI SUORAVIIVAISUUTTA Pekka Pietilä, TkT TTY/CADWES-ryhmä Argumenta seminaari Tampereen teknillinen yliopisto 17.2.2012 KUNNAT JA VESIHUOLTO: VAIHTOEHTOJA VAI SUORAVIIVAISUUTTA Pekka Pietilä, TkT TTY/CADWES-ryhmä www.tut.fi/cadwes CADWES Capacity Development

Lisätiedot

Kansainvälisyys-työpaja - Mitä kansainvälisyyteen liittyviä asioita järjestötoimijat voisivat tehdä?

Kansainvälisyys-työpaja - Mitä kansainvälisyyteen liittyviä asioita järjestötoimijat voisivat tehdä? Kansainvälisyys-työpaja - Mitä kansainvälisyyteen liittyviä asioita järjestötoimijat voisivat tehdä? Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 17.11. Ilomantsi Antero Lehikoinen, Joensuun seudun Leader Esko Lehto,

Lisätiedot

Iloa, voimaa ja yhdessäoloa eläkeikään Vertaistoiminta riskien ehkäisyssä. M-L Aronpää

Iloa, voimaa ja yhdessäoloa eläkeikään Vertaistoiminta riskien ehkäisyssä. M-L Aronpää Iloa, voimaa ja yhdessäoloa eläkeikään Vertaistoiminta riskien ehkäisyssä M-L Aronpää HASIC-projekti - Euroopan komission Health Programmen rahoittama projekti - Projektin kesto: 1.1.2014-30.6.2016 - Projektia

Lisätiedot

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli 19.10.2016 kello 9.30-15.30 Kumppanuuden käsikirjasto maaseutupolitiikka.fi/ kumppanuus Kuntaorganisaatio henkilöstö ja poliitikot keskushallinto ja sektorit, yli sektorirajojen kunnalla tärkeä koordinoiva

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 8.5.2012 Tampere Kristian Wahlbeck kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Uuden paradigman nousu Vaikuttava edistävä ja

Lisätiedot

Ajankohtaista Fingridistä

Ajankohtaista Fingridistä 1 Ajankohtaista Fingridistä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Mielenkiintoinen toimintaympäristö! Suomen ilmasto- ja ja energiastrategia Suuret ydinvoimayksiköt Tuulivoima

Lisätiedot

Ristinkantajat ry:n Green Care -toiminta ja toiminnan vaikutusten arviointi vuonna 2015

Ristinkantajat ry:n Green Care -toiminta ja toiminnan vaikutusten arviointi vuonna 2015 Ristinkantajat ry:n Green Care -toiminta ja toiminnan vaikutusten arviointi vuonna 2015 Sisällys Toiminnan kuvaus... 1 Palautekysely... 2 Kyselyn tulokset... 3 1 Toiminnan kuvaus Ristinkantajat ry:n vuosi

Lisätiedot

Vammaiskortin mahdollisuudet

Vammaiskortin mahdollisuudet Vammaiskortin mahdollisuudet 2.12.2016 Miksi Vammaiskorttia tarvitaan? Euroopassa on noin 80 miljoonaa ihmistä, jotka kohtaavat arjessaan haasteita osallistumisessa ja liikkumisessa vammaisuuden vuoksi.

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Kehitysvamma. Äiti ei pysy kärryillä 24.5.2012

Kehitysvamma. Äiti ei pysy kärryillä 24.5.2012 Kehitysvamma Äiti ei pysy kärryillä 24.5.2012 Yleisen ajattelutavan muutos Vammaiset ihmiset ovat alkaneet vaatia oikeuksiaan. Käsitykset vammaisuudesta ja näkemykset vammaisista henkilöistä ovat kansainvälisesti

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

NORDPLUS JUNIOR Aktiivista oppimista Pohjolassa ja Baltiassa

NORDPLUS JUNIOR Aktiivista oppimista Pohjolassa ja Baltiassa NORDPLUS JUNIOR Aktiivista oppimista Pohjolassa ja Baltiassa Nordplus Junior -ohjelmassa on kyse aktiivisesta oppimisesta. Koululuokat vierailevat toistensa luona, opettajavaihto toimii koulujen välillä

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA 100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA Rahaa lippukunnan toimintaan Partio saa osan Yhteisvastuukeräyksen tuotoista lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn Osa tästä rahasta jaetaan lippukunnille toimintaan,

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Globaaliin ja lokaaliin (glokaaliin) vastuuseen kasvaminen Voimaa verkostoista -seminaari Helsinki, Hotelli Arthur 27.1.2011 Jari Kivistö/globaalikasvatuksen

Lisätiedot

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Suomen Latu ry Suomen Latu on ulkoilun edistäjä, retkeilyn asiantuntija ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Edunvalvomme suomalaisia

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

TURVAPAIKANHAKIJAT:

TURVAPAIKANHAKIJAT: TURVAPAIKANHAKIJAT: ARKIPÄIVÄISET HALLINNON JA HALLINNAN KÄYTÄNNÖT JUSSI S. JAUHIAINEN URMI & TURUN YLIOPISTO jusaja@utu.fi Aineisto on peräisin YK:n (UNHCR), EU:n (Eurostat) ja Migrin tilastotietokannoista.

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto 9.10 b Maantieto Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot