Vuosisuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosisuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Vuosisuunnitelma 2015 Palveluja ongelmapelaamiseen, Päijät-Hämeen aluepilotti 0

2 Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme: Vuosisuunnitelma 2015 Sisällys I. Vastuunjako vuonna II. Tavoitteet ja toteutus vuonna III. Alueellisten ja valtakunnallisten kumppaneiden, tuki- ja hoitopalvelujen sekä RAY-rahoitteisten vertaistukihankkeiden kanssa tehtävä yhteistyö... 3 IV. Talousarvio vuodelle V. Tulosten juurruttaminen ja arviointi vuonna I. Vastuunjako vuonna 2015 Aluepilotin hallinnollinen vastuu on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä. Toteutuksesta vastaa Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos ja aluepilotin käytännöntoteutuksesta vastaa projektipäällikkö Helena Heinonen. Prosessikehittämisessä lopputulos ei ole tiedossa prosessin alkuvaiheessa. Prosessia ohjaa ennalta määritelty tavoite, mutta toteutus ja tuotos rakentuvat toiminnan myötä. Projektipäällikkö Heinonen vastaa kansallisen yhteistyön toteutumisesta niin THL:n koordinoiman valtakunnallisen ongelmapelaajien hoidon ja tuen kehittämistä edistävän verkoston toiminnan, kuin esimerkiksi Peliklinikka-, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito osaamisen kehittäminen- ja Pohjanmaan alueen aluepilottiyhteistyön osalta. II. Tavoitteet ja toteutus vuonna Asiakasosallisuus palveluissa ja kehittämistyössä - Päijät-Hämeessä on keväästä 2014 alkaen Sosiaalialan osaamiskeskus Verson koolle kutsumana kokoontunut pieni ryhmä mielenterveys- päihde, lähisuhdeväkivallan ja pelihaittojen kokemusasiantuntijoita ja läheisnäkökulman edustaja valottamaan näiden ilmiöiden yhteisiä rajapintoja. Pyrkimys on ymmärtää ja sanoittaa asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamistilanteita. Löytyykö onnistuneiden kohtaamisten taustalta jotain tyypilliset asiakasryhmärajat ylittävää ydintä? Työskentelytapana on yhteistutkiminen, jossa palveluiden käyttäjät ja ammattilaiset pääsevät yhdessä tutkimaan ja kehittämään palveluiden sisältöä ja omia toimintatapojaan ja voimavarojaan. - Palvelupolkujen kehittämistä asiakkaan ja läheisen näkökulmasta jatketaan yhteistyössä projektiryhmän kanssa. Vuoden 2015 aikana saadaan valmiiksi alueellinen kuvaus pelihaittatyön rakenteesta osana seudun palveluja. Tämä työ tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa. Pääpaino on ns. Neljän tuulen työryhmän työllä, jota kuvattiin luvun ensimmäisessä kohdassa. 1

3 - Vertaistoimintaa on alueella aloitettu jo vuoden 2013 aikana (Pelirajat on). Vertaistoimintaa vahvistetaan ja kerätään yhdessä edelleen kokemuksia vertaisryhmien toiminnasta tarkempaa arviointia varten. Kokemuslähtöinen opinnäytetyöyhteistyö läheisnäkökulmasta on hyvässä vauhdissa ja valmistunee vuoden 2015 aikana. 2. Palvelujen kehittäminen - Kehittämistyön pääpaino vuonna 2015 on olemassa oleviin palveluihin perustuvan palvelukuvauksen tekemisessä sekä eri sektoreiden työntekijöiden osaamisen lisääminen kullekin työtekijäryhmälle soveltuvana koulutuksena. Olemassa olevien palveluiden ja palvelurakenteiden tunnistaminen on perustunut osin työntekijöille suunnattuun osaamiskartoitukseen. Tämä tunnistamistyö on palvelukuvauksen ydinmateriaalia. Työssä hyödynnetään palvelumuotoilua. - Aluepilotin päätyttyä turvataan pelihaittatyön jatkuvuus. Palvelujen jatkokehittämistarpeiden löytäminen, valinta ja nimeäminen tehdään yhdessä kumppaneiden ja palvelujen käyttäjien kanssa. - Palveluiden sisäisen laadun ja palveluiden välisen yhteistyön kehittäminen perus- ja erityispalveluissa on aluepilotin jälkeen kytkettävissä ehkäisevän työn rakenteisiin sillä edellytyksellä, että ehkäisevän työn koordinointi turvataan vuoden 2015 aikana seudullisessa palvelurakenteessa. - Palvelujen kehittämisessä alueelle ensisijainen paino on rahapelaamisella, mutta digitaalisen pelaamisen ja sen aiheuttamien ongelmien yleistyessä on myös digitaaliseen pelaamiseen kiinnitettävä huomiota. 3. Osaamisen lisääminen - Työntekijöiden osaamiskartoitus (sähköinen kysely) tehtiin kevään 2013 aikana. Osaamistarve Päijät-Hämeen alueella on suurta, keskimäärin hieman alle neljä asteikolla nollasta viiteen. Osaamiskartoituksen pohjalta päädyttiin painottamaan peruspalvelujen osaamisen lisäämistä. Vuonna 2015 pyritään toistamaan samanlainen osaamiskartoitus. Osaamiskartoitus toteutetaan niin, että siihen vastanneet eivät ole täysin sama ryhmä kuin ensimmäiseen kyselyyn. Näin saamme enemmän vastaajia. Valinta johtaa siihen, että kyselyitä ei tule verrata suoraan toisiinsa, vaan kyselyllä saadaan esiin yleistä osaamisen tasoa jatkokehittämistyötä varten. Toki kyselyt antavat mahdollisuuden myös vertailuun samansisältöisten kysymysten antaessa vastausta osaamiseen ongelmallisen pelaamisen kanssa työtä tekevien keskuudessa. - Osaamisen lisäämistyössä tutkimuksellisuus liitetään toimintaympäristön/palveluiden työtapojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tämä tarkoittaa osaamiskartoituksen ja muiden tutkimusten hyödyntämistä osaamisen lisäämisessä, koulutukset perustuvat tutkittuihin tai hyviin käytäntöihin. - Koulutuksessa otetaan huomioon pelaajien läheisten tarpeet ja miten läheisten aktivoiminen mukaan oman toipumisensa tarpeen kartoittamiseen tulee ottaa huomioon. - Aluepilotti on lupautunut mukaan Lahdessa järjestettävään päihdeputkeen. Maaliskuussa 2015 kaikki 6.luokkalaiset käyvät läpi päihdeputken, jossa nyt siis mukana myös ongelmapelaamistyö - päihdeputkessa mukana myös vanhempainillat. - Ongelmapelaaminen on mukana mm. Voi hyvin työssä -viikon koulutus- ja keskusteluosuuksissa vuonna Kaikissa koulutuksissa on mukana puheeksi ottamisen ja tunnistamisen taitojen lisääminen. 2

4 III. Alueellisten ja valtakunnallisten kumppaneiden, tuki- ja hoitopalvelujen sekä RAYrahoitteisten vertaistukihankkeiden kanssa tehtävä yhteistyö - Vuonna 2015 yhteistyötä tehdään niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti työsuunnitelmaehdotuksessa mainittujen kumppaneiden kanssa. Aluepilotin tärkeänä voimavarana on projektiryhmä, joka muodostuu keskeisistä kumppaneista. toimijat ja heitä edustavat henkilöt: o Juha Luomala ja Susanna Leimio, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso o Kirsi Uutela, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä o Maija-Liisa Heikkinen, Lahden kaupunki o Anne Valonen Peruspalvelukeskus Oiva o Katja Raita Peruspalvelukeskus Aava o Leena Virkki A-klinikkasäätiö o Leni Kivelä Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö o Merja Björkman, kokemusasiantuntija - Myös muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään konkreettista ja verkostotyömalliin perustuvaa yhteistyötä. Erityisen läheistä työtä tehdään ehkäisevän ja edistävän työn kanssa. Päijät-Hämeessä halutaan tehdä yhteistyötä ns. Neljän tuulen käsitteen alla. Sillä tarkoitetaan päihde-, mielenterveys-, ongelmapelaamis- ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön yhdistävää näkökulmaa. Neljän tuulen työtä tehdään niin ehkäisevän ja edistävän työn, kuin korjaavan työn näkökulmasta. - Aluepilotin kehittämistyön tutkimuksellista yhteistyötä tehdään pohjautuen olemassa oleviin ohjelmiin ja suunnitelmiin. Lahden ammattikorkeakoulun kanssa tehdään oppilaitosyhteistyötä, joka toteutuu useilla eri tasoilla. LAMK:ssa on valmistunut yksi opinnäytetyö, Nina Kaiturin Ongelmapelaajan kohtaaminen Ammattilaisten kokemuksia yhteistyösuhteen muodostumisesta ja dialogisesta vuorovaikutuksesta. Lisäksi alkamassa kaksi opinnäytetyötä, yksi AMK ja yksi YAMK, kohdistuen ongelmapelaamiseen sekä yksi lisensiaatintyö. Yhteistyötä THL:n läheisprojektin kanssa, joka on YAMK-opinnäytetyön aiheena, on tehty myös käytännön tasolla. 1. Aluepilottihanke tekee yhteistyötä seuraavien valtakunnallisten palveluiden ja RAY-rahoitteisten hankkeiden kanssa: A-klinikkasäätiö Mielenterveystalo Peluuri Tiltti Peliklinikka GA Sosiaalipedagogiikan säätiö / Pelirajat on-hanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry / Pelit puheeksi -projekti 2. Yhteys olemassa oleviin ohjelmiin ja suunnitelmiin Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Päijät-Hämeessä Alueelliset palvelutuottajien mielenterveys- ja päihdetyön strategiat, suunnitelmat ja toimintaohjelmat Sosiaali- ja terveysministeriö: KASTE-ohjelma Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (Mieli 2009) 3

5 PETE Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyö (erityisesti O-Pete verkosto) SADe: Mielenterveystalo-nettiportaali 3. Alueelliset kumppanit sekä heidän edustajansa vuodelle 2015 Nimi ja työnimike Organisaatio Yhteystiedot Pentti Lampi Palvelujohtaja Juha Luomala Johtaja Helena Heinonen Projektipäällikkö Susanna Leimio Ehkäisevän työn seutukoordinaattori Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos p / Saimaankatu 18 B, 2. krs Lahti juha. erso Saimaankatu 18 B, 2. krs Lahti helena. verso Saimaankatu 18 B, 2. krs Lahti susanna. verso Tehtävä hankkeessa Hallinnollinen päävastuu, yhtymä Hallinnollinen päävastuu, Verso jäsen Hanketyöntekijä, kokonaisvastuu hankkeesta ehkäisevän työn verkostoissa Koulutus LL, yleislääketieteen ja ympäristöterveydenhuollon erikoislääkäri, LT YTM Terv.hoitaja YAMK, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YTM (sosiaalipedagogiikka, sosiaalityö) Erityisnuorisotyöntekijä Lähihoitaja (mt-, päihde- ja kriisityö) Osaaminen Hankkeet Kehittämistyö, projektinhallinta ja projektijohtaminen, sosiaalityö, lasten- ja nuorten palvelut Kehittämistyö ja projektinhallinta Kehittämistyö ja projektin-hallinta Johtaminen Sosiaalityö Ehkäisevä työ Kirsi Uutela Päihdepsykiatrisen hoitotyön asiantuntijasairaanhoitaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä / Psykiatrian avohoito P-H Mielenterveystalo verkkoportaalin pääkäyttäjä Erikoissairaanhoitaja, Psykoterapeutti (perheterapia, perhekeskeinen yksilöpsykoterapia) Mielenterveystyö, päihdepsykiatrinen hoitotyö, psykoterapia, kehittämistyö, Mielenterveystalo- portaalin pääkäyttäjä Lahden kaupunki / Psykososiaaliset palvelut Anne Valonen Päihde- ja mielenterveyspalvelujen päällikkö Peruspalvelukeskus Oiva Maija-Liisa Heikkinen, Johtava sosiaalityöntekijä anne. sosiaalityöntekijän pätevöitymiskoulutus TtM (Preventiivinen hoitotiede) Sairaanhoitaja AMK Sosiaalityö ehkäisevä työ Mielenterveystyö asumispalvelut Katja Raita Sosiaalipäällikkö Peruspalvelukeskus Aava YTM Johtamisen erikoisammattitutkinto Ehkäisevä sosiaali- ja terveyspolitiikka, sosiaalipalveluiden kehittäminen ja johtaminen Leena Virkki Yksikköjohtaja Lahden A- klinikka / Korvaushoitoklinikka A-klinikkasäätiö / Lahden A- klinikkatoimi VTM, YTM työnohjaaja Päihdetyö, sosiaalityö, projektityö, palvelujärjestelmä Leni Kivelä Päihdetyön koordinaattori Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Sairaanhoitaja Perheterapeutti Psykoterapian erityispätevyys Päihdetyö, sosiaalityö, projektityö, palvelujärjestelmä terapiatyö 4

6 Nimi ja työnimike Organisaatio Yhteystiedot Jukka Suomilammi Aluetyöntekijä Sanna Saarenkoski toiminnanohjaaja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry / Lahden Elokolo Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät- Hämeen yhdistys ry jukka. sanna. Tehtävä hankkeessa Koulutus Aluetyöntekijä Lähihoitaja (mt-, päihde- ja kriisityö) tradenomi, lähihoitaja (LaNu) Osaaminen Päihde- ja mielenterveystyö, vertaistuki, asiakastyö, ryhmäohjaus, järjestötyö Päihde ja mielenterveystyö Riikka Salmi Toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki MIETE ry Terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, tyhmäanalyytikko, psykoterapeutti, työnohjaaja Ryhmämuotoinen vertaistukitoiminta, kokemusasiantuntemuksen käytön koordinointi, järjestötoiminta Jari Hartikainen Hankejohtaja Sosiaalipedagogiikan säätiö / Pelirajat on hanke jari. Toimintaterapeutti, YAMK (sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen) Hankekokemus (RAY) Ryhmämuotoiset palvelut, vertaistoiminta, vapaaehtoistyö, kouluttaminen ja koulutusten suunnittelu sekä kehittäminen, ryhmäprosessit, mielenterveys, pitkäaikaistyöttömyys ja ongelmapelaaminen Jouni Saarelainen Hankesuunnittelija Sosiaalipedagogiikan säätiö / Pelirajat on hanke jouni. Sosionomi, AMK Hankeosaaminen (RAY, ESR) Ryhmämuotoiset palvelut, vapaaehtoistoiminta, monikulttuurisuus, mielenterveys, kouluttaminen, koulutusten kehittäminen, projektien koordinointi Merja Björkman Kokemusasiantuntija merja. 5

7 IV. Talousarvio vuodelle 2015 Tuet ja avustukset THL:lta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut kulut... 0 YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot laskettu 11 kk mukaan (3420 / kk) sovitun palkattoman heinäkuun johdosta, sivukuluissa lomapalkkavaraus on kuitenkin laskettava 12 kk:lle (608,35 / kk) Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Elintarvikkeet Palvelut Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut

8 Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Ravitsemis- ja majoituspalvelut Koulutusmatkojen matkakorvaukset Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut Palvelun osto (sisäinen) YHTEENSÄ V. Tulosten juurruttaminen ja arviointi vuonna 2015 Toimintaa ja tuloksia on ryhdytty juurruttamaan heti aluepilottitoiminnan alussa. Vuonna 2015 varmistetaan, että ongelmapelaamiseen liittyä palvelutyö ja sen kehittäminen jatkuu. Ajatusta kuvataan seuraavasti: pelaamistyö on osa normaalia päijäthämäläistä sosiaali- ja terveydenhuollon työtä, hanke on vain pieni väliaikainen lisäresurssi tuossa pitkäkestoisessa työssä. Vuoden 2015 aikana on saatava sekä perus- että kehittämistyölle jatkuvuus, joka turvaa ongelmapelaajien ja heidän läheistensä palvelut niin perus- kuin erikoispalveluissa mukaan lukien kolmannen sektorin toiminta. Arviointia toteutetaan käytännönarviointina koko aluepilotin toiminta-ajan. Arviointiin osallistuvat kaikki aluepilotissa mukana olevat toimijat. Arviointi on sovittu tehtäväksi omalta osalta suppeasti, mahdollisimman ymmärrettävällä kielellä ja Innokylän palvelua käyttäen. THL vastaa ulkoisen arvioinnin teettämisestä hankkeen aikana. Ulkoisen arvioinnin toteuttajaksi valittiin Sosiaalikehitys Oy, jonka edustajien kanssa on pidetty jo ensimmäinen tapaaminen. Ulkoinen arviointi suoritetaan vuoden 2015 aikana. Loppuraportointi tehdään yhdessä Pohjanmaan maakuntien pelipilotin kanssa vuoden 2015 loppuun mennessä. 7

Palveluja ongelmapelaamiseen, Päijät-Hämeen aluepilotti

Palveluja ongelmapelaamiseen, Päijät-Hämeen aluepilotti Vuosisuunnitelma 2014 Palveluja ongelmapelaamiseen, Päijät-Hämeen aluepilotti 1 Palveluja(ongelmapelaamiseen,(aluepilotti Päijät$Häme:"Vuosisuunnitelma"2014 Sisällys' I. II. III. IV. V. Vastuunjakovuonna2014...2

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI 2013-2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Saara Lång

POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI 2013-2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Saara Lång POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI 2013-2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Saara Lång 0 PELIPILOTTI 2013-2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Sisältö

Lisätiedot

Saara Lång Osavuosiraportti 1.1.2013 31.5.2013 17.5.2013 1

Saara Lång Osavuosiraportti 1.1.2013 31.5.2013 17.5.2013 1 2013 PELIPILOTTI 2013-2015 Saara Lång Osavuosiraportti 1.1.2013 31.5.2013 17.5.2013 1 Sisältö PROJEKTIKORTTI osavuosiraportin tiivistelmä... 3 Tulosodotusten 2013 toteutuminen raportointijakson aikana...

Lisätiedot

Saara Lång Osavuosiraportti 1.1.2013 31.5.2013 17.5.2013 1

Saara Lång Osavuosiraportti 1.1.2013 31.5.2013 17.5.2013 1 2013 PELIPILOTTI 2013-2015 Saara Lång Osavuosiraportti 1.1.2013 31.5.2013 17.5.2013 1 Sisältö PROJEKTIKORTTI osavuosiraportin tiivistelmä... 3 Tulosodotusten 2013 toteutuminen raportointijakson aikana...

Lisätiedot

PELIKLINIKKA KUNNAT JÄRJESTÖT VALTIO STM, THL KUMPPANUUSSOPIMUKSET. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN laaja koulutusyhteistyö

PELIKLINIKKA KUNNAT JÄRJESTÖT VALTIO STM, THL KUMPPANUUSSOPIMUKSET. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN laaja koulutusyhteistyö ONGELMAPELAAJIEN JA HEIDÄN LÄHEISTENSÄ TUEN JA HOIDON KEHITTÄMINEN, KOLMIKANTAKOKEILU 2009-2014 TOIMIJAT TALOUS- JA VELKA- NEUVONTA PERUS- PALVELUT ERITYIS- PALVELUT Mielenterveyspalvelut Päihdepalvelut

Lisätiedot

2013 Toimintakertomus

2013 Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 1 Sisällys Peliklinikan toiminta-ajatus...2 Peliklinikan visio...2 Peliklinikka 2013...2 Yleistä...2 Peliklinikan palvelut...3 Avohoito...3 Peluuri...4

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

Parempi Arki - hankesuunnitelma Väli-Suomen Kastehanke 1.1.2015 31.10.2017

Parempi Arki - hankesuunnitelma Väli-Suomen Kastehanke 1.1.2015 31.10.2017 1 Parempi Arki - hankesuunnitelma Väli-Suomen Kastehanke 1.1.2015 31.10.2017 Erja Oksman, TtM Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Doris Holmberg-Marttila, johtaja Pirkanmaan perusterveydenhuollon

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Peliklinikka - Väliraportti

Peliklinikka - Väliraportti Peliklinikka - Väliraportti SISÄLLYS 1. PELIKLINIKKA... 3 1.1 Peliklinikan toimintaperiaatteita... 4 1.2 Peliongelma ilmiönä... 4 2. PALVELUJA YHDEN OVEN PERIAATTEELLA... 5 2.1. Peliklinikan palveluihin

Lisätiedot

Väli-Suomen mielenterveys- ja päihdehanke Välittäjä 2009 Katsaus hankkeen toimintaan 1.5.2009 31.5.2010

Väli-Suomen mielenterveys- ja päihdehanke Välittäjä 2009 Katsaus hankkeen toimintaan 1.5.2009 31.5.2010 Väli-Suomen mielenterveys- ja päihdehanke Välittäjä 2009 Katsaus hankkeen toimintaan 1.5.2009 31.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...2 1. HANKKEEN TOIMIJAT...3 2. HANKKEEN ORGANISOITUMINEN JA OHJAUSRAKENNE...3

Lisätiedot

Peliklinikka - Väliraportti

Peliklinikka - Väliraportti Peliklinikka - Väliraportti SISÄLLYS 1. PELIKLINIKKA... 3 1.1 Peliklinikan toimintaperiaatteita... 4 1.2 Peliongelma ilmiönä... 4 2. PALVELUJA YHDEN OVEN PERIAATTEELLA... 5 2.1. Peliklinikan palveluihin

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 LOPPURAPORTTI. Tytti Rantanen ja Anne Uppman KASPERI II

LOPPURAPORTTI. Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 LOPPURAPORTTI. Tytti Rantanen ja Anne Uppman KASPERI II Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 LOPPURAPORTTI Tytti Rantanen ja Anne Uppman KASPERI II Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 on

Lisätiedot

2010 Toimintaraportti

2010 Toimintaraportti 2010 Toimintaraportti Peliklinikka Toimintaraportti 2010 2 Peliklinikka Toimintaraportti 2010 Toiminta-ajatus o Peliklinikka palvelee rahapeliongelmissa alueellisesti ja valtakunnallisesti. o Peliklinikalla

Lisätiedot

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen KOULUTUSSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 29.9.2014 Pois syrjästä -hankkeen koulutussuunnitelma 1(9)

Lisätiedot

2010 Toimintaraportti

2010 Toimintaraportti 2010 Toimintaraportti Peliklinikka Toimintaraportti 2010 2 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus... 3 Peliklinikan hallinto ja toimitilat... 3 Henkilöstö... 3 Peliklinikan toiminnan käynnistäminen... 4 Ongelmapelaajien

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

1. Yleistä... 5. 2. Jyväskylän tulosalue... 8. 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8. 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9

1. Yleistä... 5. 2. Jyväskylän tulosalue... 8. 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8. 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Yleistä... 5 2. Jyväskylän tulosalue... 8 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

Jorma Posio ja Marika Ahola

Jorma Posio ja Marika Ahola Kuva: Matti Virtanen Jatkohanke Mielenterveys- ja päihdepalvelujen seudulliseen kehittämiseen v.2007 2009 Loppuraportti Jorma Posio ja Marika Ahola 1 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 1 JOHDANTO... 5 2 KESKEISET KÄSITTEET...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Vaikutamme siihen, että jokaisella ihmisellä pääkaupunkiseudulla olisi tasa-arvoiset edellytykset hyvään elämään. SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällys Socca pähkinänkuoressa... 2

Lisätiedot

NAANTALIN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI

NAANTALIN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI NAANTALIN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI LÄNSI 2012- Länsi - Suomen päihde ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012 Minna Suikkanen 24.9.2012 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Naantalin pilotin tavoitteet

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke LOPPURAPORTTI Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke 17.8.2009 31.10.2011 Sirpa Tuomela-Jaskari, Sari Hintsa, Sari Pöytälaakso ja Auli Romppainen SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013 EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke 1.9.2010-31.10.2012 Loppuraportti

Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke 1.9.2010-31.10.2012 Loppuraportti Perusturvapalvelut Joulukuu 2012 Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke 1.9.2010-31.10.2012 Loppuraportti Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke Heidi Uitto Projektipäällikkö 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Pelissä -hankkeen lyhyet koulutustilaisuudet. Raportti

Pelissä -hankkeen lyhyet koulutustilaisuudet. Raportti Pelissä -hankkeen lyhyet koulutustilaisuudet Raportti Kehittämiskeskus Tyynelä 2011 Kirsi Purhonen Sari Naappi Kaija Smolander 1 Ongelmallista pelaamista käsittelevät lyhyet koulutustilaisuudet on suunniteltu

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot