POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Saara Lång

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI 2013-2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Saara Lång"

Transkriptio

1 POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Saara Lång 0

2 PELIPILOTTI Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Sisältö Tavoite... 2 Työntekijäresursointi... 2 Menetelmät... 2 Perus- ja erityispalveluiden osaamisen kehittäminen... 2 Ohjausryhmän työskentely... 5 Kehittämissuunnittelijan työskentely... 5 Julkisuus ja tiedottaminen... 5 Tutkimus... 6 Pohjoismainen yhteistyö... 6 Taloushallinta... 7 Taloussuunnitelma Vuoden 2014 odotetut tulokset... 8 Raportointi... 8 Ohjausryhmän jäsenet... 9 Kehittäjätyöryhmän jäsenet... 9 Kuva: Päihdekeskus Portti Beroendecentret Porten 1

3 Tavoite Pelipilotin tavoitteena on pelinongelman tunnistamisen, puheeksiottamisen, hoitoonohjauksen ja hoidon kehittäminen perus- ja erityispalveluissa sekä poikkisektoraalisen, moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen asiakastyössä. Pelipilotin avulla halutaan vahvistaa osaamista toiminnallisissa riippuvuuksia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon fyysiseen ja toiminnalliseen yhteyteen syksyllä 2013 valmistuneessa Päihdekeskus Portissa. Päihdekeskus Portti tulee toimimaan alueen osaamiskeskuksena jatkossa pelihaittojen ehkäisyssä ja hoidossa. Portissa on erillinen Portin Peliklinikka, joka palvelee sekä Kokkolaa että maakuntaa 1 peliongelman hoidossa. Pääpaino aluepilotissa on rahapeliongelmiin liittyvien palveluiden järjestämisessä ja niiden kehittämisessä, mutta myös digitaalisen pelaamisen haasteet otetaan kehittämistyössä huomioon. Kehittämisalueena on Kokkolan ja Vaasan kaupunkien sekä Peruspalveluliikelaitos Jytan palvelut. Työntekijäresursointi PELIPILOTTI käynnistyi vuoden 2013 alusta. Pilotissa on yksi työntekijä, kehittämissuunnittelija, joka tekee pilottia osana omaa työtään (50 %). Kehittämissuunnittelijan työtehtävä Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on päihde-, turvallisuus- ja mielenterveystyön kehittäminen Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Työhön kuulu terveyttä ja hyvinvointia edistävän suunnitelma- ja strategiatyön koordinointi, palvelujärjestelmän kehittäminen ja rajapinnat ylittävissä yhteistyöverkostoissa toimiminen ko. työalueellaan. Työtä on resursoitu myös Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän terveydenhuollon kehittämisyksikköön, jossa kehittämissuunnittelija on kaupungin sosiaalija terveystoimen edustajana. Vuoden 2014 vaihteesta alkaen ko. yksikön sihteerinä. Uusi toimenkuva mahdollistaa tiiviin yhteistyön perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Pelipilotissa kehittämistyö tapahtuu ohjaus- ja kehittäjätyöryhmätyöskentelynä. Ryhmiin osallistuvat työntekijät tekevät työn omien emo-organisaatioidensa kustannuksella (aika, matkat, päivärahat). Menetelmät Perus- ja erityispalveluiden osaamisen kehittäminen Valtakunnallinen Haalarifoorumi Kokkolassa Keväällä 2014 järjestetään yhdessä Sovatek - säätiön 2 kanssa valtakunnallinen tapahtuma Kokkolassa, Haalarifoorumi, joka on tarkoitettu ongelmapelaajien kanssa työskenteleville työntekijöille. Haalarifoorumi on saanut alkunsa vuonna 2009 Pelissä hankkeesta ja on kokoontunut vuosittain eripuolilla Suomea. Haalarifoorumi päivän tavoitteena on verkostoitua, kouluttautua ja varata aikaa vertaiskeskustelulle ja kuulumisten vaihtamiselle. 1 Peruspalveluliikelaitos Jytan päihdetyöntekijällä on vastaanotto Portissa tarvittaessa 2 Sovatek-säätiö on psykososiaalisen kuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistoimintaorganisaatio joka keskittyy päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyyn ja hoitoon sekä työllistymisen edistämiseen. 2

4 Haalarifoorumiin kutsutaan perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, velkaneuvonnan, päihde- ja mielenterveystyön, erikoissairaanhoidon, nuorisotoimen, koulutoimen, poliisin, rikosseuraamusviraston, työllisyysorganisaatioiden ja seurakuntien diakoniatyön työntekijöitä. Haalarifoorumiin osallistuville jaetaan palautelomake, jossa tiedustellaan mm. peliongelman hoitoon liittyviä haasteita ja oman osaamisen kehittämiseen liittyviä toiveita. Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito verkkokoulutus Osa Pelipilotin kehittäjäverkoston jäsenistä aloitti Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito - verkkokoulutuksen syksyllä Koulutus jatkuu vuonna Verkkokoulutusta tarjotaan peruspalveluille myös vuonna 2014 kuten edellisenäkin vuotena. Koulutukset toteutetaan yhdessä Ammattikorkeakoulu Centrian ja Vaasassa toimivan Vamkin kanssa. Puheeksioton perusteet - verkkokurssi perusterveydenhuollon ammattilaisille A-klinikkasäätiö on yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tuottanut laadukkaan Puheeksioton perusteet- verkkokurssin. Verkkokurssi antaa perusteet sille miksi riippuvuusongelma (kurssin yhteydessä alkoholiongelma) kannattaa ottaa puheeksi ja kuinka puheeksiotto tehdään. Kurssia voi soveltaa myös toiminnallisiin riippuvuuksiin puheeksioton osaamisen välineenä. Syventävä menetelmäkoulutus hoitomanuaalin käyttöönottoa varten Koulutukset pohjautuvat olemassa oleviin hyväksi todettuihin malleihin ja hyviin käytänteisiin peliongelman hoidossa. Pelipilotin kehittäjäverkosto haluaa ottaa erityispalvelussa käyttöön kognitiiviseen terapiaan perustuvan hoitomanuaalin 3. Tähän liittyen järjestämme kognitiivisen psykoterapian perusteet koulutuksen 4 Seurakuntaopiston koulutuspalveluiden kanssa sekä manuaalin käyttöön liittyvän syventävän Kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutuksen yhteistyössä THL: n kanssa. Tilastoinnin kehittäminen Kehittäjäverkosto on yhdessä Päijät-Hämeen aluepilotin (Helena Heinonen), Peliklinikan( Petteri Paasio) ja THL:n (Antti Murto) kanssa järjestämässä tiedonkeruun järjestämistä rahapeliongelmasta. Kehittäjäverkostoa työssä edustavat Kalle Pokela ja Petri Nikula sekä Saara Lång. 3 Hoitomanuaali sisältää seuraavat osat: alkuarviointi (kerta 1.), MI/MOHA motivoiva haastattelu (kerta 2.) käyttäytymisen tunnistaminen (behavioraalinen) osuus (kerrat 3. ja 4.), kognitiivinen osuus ( kerrat n ), kertaus (kerrat ), retkahduksen ehkäisy (kerta 11.), jälkiarviointi (kerta 12.)seuranta, jälkiseuranta (6kk,12 kk) 4 Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, haitallisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Keskeisessä asemassa ovat toimivien ongelmanratkaisutaitojen ja selviytymiskeinojen kehittäminen. Kognitiivisen psykoterapian perusteet koulutus ja Puheeksioton perusteet - verkkokurssi toteutetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan aikuisopiston Vaihtovalmennusohjelman, Seurakuntaopiston, Kokkolan kaupungin ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän kanssa. 3

5 Yhteistyöseminaari syksyllä Yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän aluepilotin ja Peliklinikan kanssa järjestetään yhteistyöseminaari, jonka tavoitteena on osaamisen kehittäminen ja verkottuminen toimijoiden kanssa. Seminaari järjestetään syksyllä. Teema rakennetaan yhteistyössä THL: n kanssa. Kokemusasiantuntijuus kehittämistyössä Kehittämistyö alkaa nykytila-arvion tekemisestä. Palveluja ja palvelujärjestelmää kehitettäessä tilastotiedon lisäksi tarvitaan jatkuvaa asiakaspalautetta ja kontaktia palvelun käyttäjään. Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa on myös nostettu esiin ihmisten oma asiantuntijuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet palveluiden kehittämisessä. Päihde- ja mielenterveyspalveluja kehitettäessä kokemusasiantuntijuudella on suuri merkitys. Palvelua tarvitsevalla käyttäjällä, kokemusasiantuntijalla, on omakohtaisia kokemuksia riippuvuudesta tai mielenterveysongelmasta, palveluista ja palvelujärjestelmästä sekä toipumisesta ja siihen liittyvistä kuntouttavista interventioista. Pelipilotin kehittäjäverkosto on halunnut lisätä osaamista kokemusasiantuntijayhteistyöllä. Tätä työtä jatketaan edelleen yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kokemustutkija ry:n ja muiden toimijatahojen kanssa. Innokylän kehittämisympäristö Kehittäjäverkosto on tutustunut Innokylän kehittämisympäristöön vuoden 2013 aikana. Kehittämisympäristöä käytetään ohjausvälineellä verkoston työlle. Kehittämisympäristössä työskennellään tiiviimmin siinä vaiheessa, kun Pelipilotin tuotosta tullaan esittelemään. Vertaisryhmän käynnistäminen Päihdekeskus Portissa Yhdessä Sosiaalipedagogiikan säätiön, Pelirajat on hankkeen, kanssa käynnistämme vertaisryhmätoimintaa Päihdekeskus Portissa. Toiminta käynnistetään vertaisohjaajaryhmäkoulutuksella, jotka pidetään ja Ryhmätoiminta voi alkaa koulutusten jälkeen helmikuussa. Muu toiminta tavoitteiden edistämiseksi Kaikissa yhteistyöverkostoissa edistetään rahapeliongelman taustatekijöiden ja rahapeliongelman tunnistamista, puheeksiottoa ja hoitoonohjaamista. 4

6 Kehittäjätyöryhmän työskentely Kehittäjätyöryhmän tavoitteena on kehittää ja tuoda alueille, jo olemassa olevia, raha- ja digitaalipeliongelmaisille tarkoitettuja palveluja. Kehittäjätyöryhmän työskentely tapahtuu työryhmäkokoontumisina, jotka voivat olla kokouksia, koulutuksia, työnohjauksia tai konsultaatioita. Työryhmän jäsenille on annettu päiväkirja, johon he tekevät merkintöjä tapaamisten välisellä ajalla. Tämä päiväkirjatyöskentely ohjaa työryhmän työtä etsittäessä kehitettäviä painopisteitä. Päiväkirjatyöskentelyn avulla löydetään timantit, joita tulee hioa pilotin aikana. Työryhmän arvioidaan kokoontuvan 7-9 kertaa vuoden 2014 aikana. Ohjausryhmän työskentely Ohjausryhmätyöskentelyn kokonaistavoitteena on mahdollistaa PELIPILOTTI hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen; tehdä linjauksia, tukea ja ohjata kehittämistyön toteutumista hankkeessa ja omissa emo-organisaatioissaan. Ohjausryhmä kokoontuu vuoden aikana 2-3 kertaa. Kokousten tarkoituksena on tiedottaa ja käydä evästekeskusteluja osaamiskartoituksen, koulutussuunnittelun ja muun kehittäjätyöryhmän tuottaman materiaalin pohjalta. Ohjausryhmätyöskentelyllä on myös koulutuksellinen näkökulma. Ryhmässä on mukana Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen edustaja. Hän tuo osallistumisensa kautta ajankohtaisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen kehittämistyön trendin ohjausryhmätyöskentelyyn. Peliklinikan kehittämiskoordinaattori antaa orientoivan koulutuksen ohjausryhmälle vuoden 2014 aikana Kehittämissuunnittelijan työskentely Kehittämissuunnittelija suunnittelee ja koordinoi kehittäjä- ja ohjausryhmän työskentelyä, organisoi koulutus-, konsultaatio- ja työnohjausta kehittäjätyöryhmälle ja tiedottaa ja raportoi Pelipilotista. Tämän lisäksi hän toimii yhdyshenkilönä valtakunnallisessa kehittäjäverkostossa, jossa kehitetään peliongelman hoitoon erikoistuvaa hoitojärjestelmää ja sen osaamista. Julkisuus ja tiedottaminen Pelipilotti nostaa esiin pelaamiseen liittyvää pelikulttuuria ja maailmaa, pelihaittoja ja kuntoutusmahdollisuuksia. THL: n tuottamat materiaalit ja aineistot ovat käytettävissä ja hyödynnettävissä tiedottamistyössä. Tiedottamisen tavoitteena on sekä lisätä väestötasolla yleistä tietoutta peliongelman luonteesta ja palvelujärjestelmästä että viestiä asiantuntijatahoille erilaisista interventioista, oma-apuohjelmista ja toimintamalleista peliongelman ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. Viestintään on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota, sillä sen avulla voidaan vaikuttaa myös väestön asenteisiin, mikä on tässäkin kehittämistyössä tavoitteena. Pelipilotissa on sekä sisäistä että ulkoista tiedottamista. 5

7 Sisäinen tiedottaminen tapahtuu sähköpostin ja kaupunkien sisäisen tiedonvälityksen kautta, ulkoinen tiedottaminen internet- sivujen, tiedotusvälineiden ja julkaisujen kautta. Internet-sivustona käytetään Päihdekeskus Portin sivustoa, joka valmistuu elokuussa Päihdekeskus Portin sivustolle laaditaan oma pelaamiseen liittyvä osionsa. Pelipilotin aikana kehitetyt hyvät käytännöt kirjataan Inno - kylän sivustolle. Toisena toimintavuotena 2014 viestintä keskittyy pelihaittoihin, pelien saatavuuteen ja hoitojärjestelmästä tiedottamiseen. Vuonna 2015 keskitytään pääsääntöisesti palvelujärjestelmän kuvaamiseen ja siitä tiedottamiseen. Tutkimus Pelipilotissa tehtävä tutkimussuunnitelma laaditaan yhteistyössä Helsingin Peliklinikan, Päijät- Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kanssa. Suunnittelutyö aloitetaan tänä vuonna yhteistyökumppaneiden ja tutkijaverkostojen kuulemisella. Tutkimustyötä koordinoi THL. Tutkimuksessa pyritään hyödyntämään alueella vaikuttavia väestötutkimuksia esim. vuodesta 2005 lähtien kolmen pohjalaismaakunnan alueella kerättyä Mielenterveyskyselyn väestöaineista ja/tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemää ATH: ta 5. Toiminnan kehittämistä varten Pelipilotti on mukana yhteistyössä kehittämässä seulontaa ja asiakastiedon keruuta. Pelipilotin verkosto tukee tutkijoiden tekemää yhteistyötä mm. ulkopuolisten yhteistutkimushankkeiden haussa silloin kun ko. tutkimusta voidaan hyödyntää kehittämishankkeen toimijoiden ja ohjausryhmän työssä sekä alan koulutuksessa koulutusmateriaalina. Keski-Pohjanmaan kokemustutkijat ry : n 6 asiantuntijuutta hyödynnetään. Alueen ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoita innostetaan tekemään opinnäytetöitä peliongelmaan ja sen ennalta ehkäisemiseen ja siitä kuntoutumiseen liittyen. Pohjoismainen yhteistyö PELIPILOTTI on mukana pohjoismaisessa yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on löytää kosketuspintaa peliongelmaan liittyvään ajankohtaiseen tutkimukseen ja hoitoon. 5 Tutkija Johanna Nordmyr (Åbo Akademi/THL) on ohjausryhmän jäsen ja tuntee hyvin ko. tutkimuksen. Hän on tuonut kyselyyn myös rahapelaamiseen liittyvää osioa. 6 Keski-Pohjanmaan kokemustutkijat ry:n jäsenet ovat koulutettuja päihde- ja mielenterveyskuntoutujia, jotka ovat saaneet koulutuksen asiakaslähtöiseen palveluiden arviointiin. Heidän kanssaan on tehty yhteistyötä usean vuoden suunniteltaessa Päihdekeskus Porttiin tulevia päihde- ja niihin liittyviä mielenterveyspalveluita. 6

8 Taloushallinta Tilauksista ja hankinnoista hankkeessa vastaa kehittämissuunnittelija. Pelipilotin laskutuksesta ja kirjanpidosta vastaa Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolla työskentelevä toimistosihteeri. Laskut hyväksyy sosiaali- ja terveysjohtaja. Taloussuunnitelma 2013 TOIMINTAKULUT PALKAT JA PALKKIOT - työsuhteisten palkat asiantuntijapalkkiot HENKILÖSTÖSIVUKULUT PALVELUIDEN OSTOT sisäiset tietotekniset palvelut - ulkoiset tietotekniset palvelut - posti- ja telepalvelut - painatukset ja ilmoitukset - asiantuntijapalvelut - tilavuokrat MATKUSTUTS-, MAJOITUS JA KUJLETUSPALVELUT matkustuspalvelut - majoituspalvelut - opetuspalvelut - koulutusmatkat(matkakustannukset, päivärahat, ateriakorvaukset) - koulutus/ majoitus/ ravitsemus - ravitsemuspalvelut OSTOT TILIKAUDEN AIKANA toimistotarvikkeet - kirjallisuus - elintarvikkeet MUUT KULUT oman auton käyttökustannukset

9 Vuoden 2014 odotetut tulokset - Haalarifoorumi on järjestetty Kokkolassa (kevät 2014) - Rahapeliongelman ehkäisy ja hoito verkkokurssi on suoritettu (osa kehittäjäverkoston jäsenistä yhdessä muiden toimijoiden kanssa) - Puheeksioton verkkokurssi perusterveydenhuollon ammattilaisille on tarjottu alueen organisaatioille - Hoitomanuaalin käyttönottokoulutukset on järjestetty ja hoitomanuaali on käytössä - Yhteistyöseminaari on järjestetty Kokkolassa ( syksy 2014) seminaari on järjestetty - Alueen asukkaat ovat tulleet tietoisiksi peliongelman yleisyydestä ja hoitojärjestelmästä - On tehty yhteistyötä Pelipilotin alueen tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa (mm. THL, SONetBOTNIA, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria ammattikorkeakoulu, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto, perusterveydenhuollon yksiköt) - On tehty yhteistyötä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista/ ammattikorkeakoulu opetusta järjestävien oppilaitosten kanssa ( opetussuunnitelmayhteistyö, koulutusyhteistyö) Raportointi Raportointi tehdään THL:n ohjeiden mukaisesti. Laajempi raportointi tehdään yhteistyössä Päijät- Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän aluepilotin kanssa. 8

10 Ohjausryhmän jäsenet kehittämispäällikkö Saini Mustalampi, THL psykososiaalisten palveluiden johtaja Marja Mustonen, Vaasan kaupunki palvelujohtaja Pekka Kauppinen, KIURU, peruspalveluliikelaitos Jyta avohuollon ylilääkäri Anne Linna, Kokkolan terveyskeskus johtaja Arja Seppälä, Kokkolan perheneuvola palvelupäällikkö Minna Lönnbäck, Kokkolan kaupunki palvelupäällikkö Inkeri Koivu, Kokkolan kaupunki velkaneuvoja Jari-Pekka Laakso, Kokkolan kaupunki Lehtori, psykologi Eila Passoja, varalla yliopettaja Pirjo Forss - Pennanen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä yliopisto-opettaja Anu-Riina Svenlin, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius rehtori Kaija Wiik Kähäri, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä tutkimus- ja innovaatiojohtaja Merja Joutsen-Onnela, Centrian ammattikorkeakoulu kehittämispäällikkö Saini Mustalampi, THL professori Aila-Leena Matthies, Yliopistokeskus Chydenius kehittämissuunnittelija Tuija Tuorila, sosiaalialan osaamiskeskus SONETBotnia toiminnanjohtaja Marjut Lampinen, Ventuskartano r.y kehittämispäällikkö Maritta Vuorenmaa, THL, Vaasan yksikkö, varalla tutkija Johanna Nordmyr palvelujohtaja Seppo Mattila, Kokkolan kaupunki, ohjausryhmän puheenjohtaja kehittämissuunnittelija Saara Lång, Pohjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus, valmistelija/ sihteeri Kehittäjätyöryhmän jäsenet Sosiaaliterapeutti Maria Wiik-Kortell, Kokkolan A-klinikka/ Nuotta Sosiaaliohjaaja Elina Ihanus, Kokkolan kaupunki ( lastensuojelu/ Nopsa) Päihdetyöntekijä Petri Nikula, Kokkolan A-klinikka/ Nuotta Sosiaalityöntekijä Kalle Pokela, Peruspalveluliikelaitos Jyta (psykososiaaliset palvelut) Psykologi Anu Johnson, Kokkolan kaupunki (perheneuvola) Vastaava sosiaalityöntekijä Risto Vähämaa, Kokkolan kaupunki(aikuissosiaalityö/ toimeentuloturva) Sosiaaliohjaaja Päivi Keskinen, Vaasan kaupunki (A-neuvola) A-neuvolan vastaava Katja Lammasaari, Vaasan kaupunki (siirtyi toisiin tehtäviin kesällä 2013) Hanketyöntekijä Marjo Nordström, Netti - Klaara (työntekijävaihdos kesällä 2013) Psykiatrinen sairaanhoitaja Ari Lyttinen, Vaasan kaupunki, Nuorisoasema Klaara Lähihoitaja Lea Harju, Kokkolan kaupunki (vanhuspalvelut/psyktiimi) Tuntiopettaja Juha Pekola, Centria Sairaanhoitaja Marja Savela, Ventuskartano r.y Ohjaaja Mikko Saavalainen, Ventuskartano r.y Päihdetyöntekijä Maria Hyyppä, Kokkolan A-klinikka/ Nuotta Laatu- ja kehittämispäällikkö Tanja Witick, Kokkolan kaupunki Kehittämissuunnittelija Saara Lång, Pohjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus, työryhmän valmistelija/sihteeri 9

11 Lisätietoja: Saara Lång kehittämissuunnittelija s-posti: saara.lang(at)kokkola.fi p Pohjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus Kokkolan kaupunki KOKKOLA 10

2013 Toimintakertomus

2013 Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 1 Sisällys Peliklinikan toiminta-ajatus...2 Peliklinikan visio...2 Peliklinikka 2013...2 Yleistä...2 Peliklinikan palvelut...3 Avohoito...3 Peluuri...4

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

2010 Toimintaraportti

2010 Toimintaraportti 2010 Toimintaraportti Peliklinikka Toimintaraportti 2010 2 Peliklinikka Toimintaraportti 2010 Toiminta-ajatus o Peliklinikka palvelee rahapeliongelmissa alueellisesti ja valtakunnallisesti. o Peliklinikalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

1. Yleistä... 5. 2. Jyväskylän tulosalue... 8. 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8. 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9

1. Yleistä... 5. 2. Jyväskylän tulosalue... 8. 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8. 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Yleistä... 5 2. Jyväskylän tulosalue... 8 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

VÄLIHAASTATTELURAPORTTI

VÄLIHAASTATTELURAPORTTI Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä-osahankkeen VÄLIHAASTATTELURAPORTTI Sidosryhmien näkemyksiä osaamisestaan peliongelmien tunnistamisessa ja hoidossa, sekä yhteistyöstä Pelissä-osahankkeen kanssa 9.6.0

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI 2008 SISÄLTÖ 1. Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön taustaa 1.1 Osaamisklinikasta

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto Toimintakatsaus Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011 Tapio Jaakkola Antti Murto 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Väliraportti 2011... 4 1.1. Peliklinikka... 4 1.2. Peliklinikan palvelut ja asiakastyö

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri-valtakunnallistamishankkeen 2011 loppuraportti Henna Vuorento, A-klinikkasäätiö Annina Aaltonen, Peluuri 03/2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Marjo Pahtakari 2009 Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityön laitos SISÄLLYS 1 Päihdetyön kehittämisyksikkörakenne... 3 2 Arviointi...

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013 1

Vuosiraportti 2013 1 Vuosiraportti 2013 1 2 Helsingin Vinkin Katuklinikan väkeä: kuvassa vasemmalta lääkäri Maarit Rauhala, lähivertaistoimija Päivi Kosunen, projektisuunnittelija Liisa Osolanus, lähivertaistoimija Petteri

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011

Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011 1 Keski-Suomen Kaste-kuulumiset 2/2011 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa II Lapset ja perheet Kaste -hankkeessa tehtävä työ etenee hyvää vauhtia. Ehkäisevän

Lisätiedot