Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi"

Transkriptio

1 Tarkastuslautakuntien koulutus Päijät-Hämeen kesäyliopisto Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Tarkastaja Reijo Ollikka, JHTT, Lahden kaupunki

2 Kuntalain 9 luku 71 Hallinnon ja talouden tarkastus Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

3 Tavoiteasetannan arviointi - Voiko tavoitetta/sen asettamista arvioida - Tavoitteen asettanut valtuusto mutta valmistellut viranhaltija - Rakentava palaute mahdollista - Ensin tavoite, sitten sen toteuttamiseen tarvittavat määrärahat - Tavoitteeksi ei toiminta-ajatusta tai itsestään selvyyttä, esim. lakimääräisyys - Oltava tavoitteellinen, mutta saavutettavissa - Oltava mitattavissa / tarkistettavissa - Ei vuodesta toiseen samoja tavoitteita

4 Tavoitteen toteutumisen arviointi - Jatkuvaa arviointia vuoden aikana kokouskäynneillä - Kaupungin-/Kunnanhallituksen selonteko toimintakertomuksessa - Pitääkö annettu selvitys tavoitteen toteutumisesta paikkaansa - Toimintakertomuksissa tultu varovaisiksi, pääosin toteutunut - Faktaa arvion pohjaksi, ei mutu-tietoa, ei arvauksia - Kansalaisnäkökulma, asioiden arvottaminen - Arviointikertomuksen tekstiluonnosten tarkistuttaminen (faktat)

5 Laaja vai suppea toimintamalli - Mahdollista myös ottaa esiin muita asioita - Erilaisia näkemyksiä tarkastuslautakunnan roolista - Lahdessa ollut aina laaja toimenkuva - Arvioidaanko vain talousarviossa asetettuja tavoitteita - Jälkiviisauslautakunta? ei tarvitse sanoa viimeistä sanaa, ltk ei besserwisser

6 Tarkastuslautakunnan arviointilausumia (professori Lasse Oulasvirta) Lausumissa kolme päätyyppiä : Toteavat havainnot havaittu asiantila, tavoitteen ja toteutuman poikkeaman määrä Analyyttiset/arvottavat johtopäätökset tavoitteen ja toteutuman eron syistä asiantilan kuvailu laatumäärein, arvottamista mukana Normatiiviset suositukset ja kehotukset mitä olisi tehtävä asiantilan korjaamiseksi/kehittämiseksi vaihtoehdot: kuka/mikä taho tekee

7 Aihe: Väitös Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa : Ajopuusta asiantuntijaksi - luottamushenkilöarvioinnin merkitys kunnan johtamisessa ja päätöksenteossa, väittelijä KTM Anna-Leena Laihanen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tiedote Kauppatieteiden maisteri Anna-Leena Laihanen väittelee Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa Väitöstutkimuksen nimi on Ajopuusta asiantuntijaksi - luottamushenkilöarvioinnin merkitys kunnan johtamisessa ja päätöksenteossa ja tutkimus kuuluu johtamisen ja organisaatioiden alaan. Väitöskirjatutkimuksessa on selvitetty luottamushenkilöiden suorittamaa kunnan talouden ja hallinnon arviointia ja sen merkitystä kunnan johtamisessa ja poliittis-hallinnollisessa päätöksenteossa. Tutkimus on ensimmäinen väitöskirjatasoinen työ tästä aihealueesta. Kohdeorganisaatioita ovat kuntien tarkastuslautakunnat, joiden tehtävänä on kunnan talouden ja hallinnon arviointi. Tutkimuksessa selviää, että tarkastuslautakuntia on kahlinnut niiden voimakas yhteys ja perustuminen tilintarkastukseen. Tarkastuslautakuntien arviointi ei ole kehittynyt omaehtoisesti ja luottamushenkilöarvioinnin merkitys on vielä osin tunnistamatta eritoten johtamisen arvioinnin näkökulmasta. Tarkastuslautakuntien arviointi saatetaan nähdä toimintana, jota tehdään siksi, että se kuntalaissa on säädetty pakolliseksi. Väittelijällä on itsellään kokemusta kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimimisesta vuosina Taipalsaaren kunnassa Kaija Vaarala Viestintäsihteeri Puh. (05) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Viestintäpalvelut PL Lappeenranta ks. myös:

8 Väitöskirjan Ajopuusta asiantuntijaksi luottamushenkilöarvioinnin merkitys kunnan johtamisessa ja päätöksenteossa tiivistelmä Väitöstutkimuksen tavoitteena on selvittää luottamushenkilöiden suorittamaa kunnan talouden ja hallinnon arviointia ja sen merkitystä kunnan johtamisessa ja poliittishallinnollisessa päätöksenteossa. Tutkimuksessa selvitetään eteläkarjalaisten tarkastuslautakuntien arviointitoimintaa ja niiden puheenjohtajina toimineiden henkilöiden kokemuksia tarkastuslautakuntien olemassaolon kahdella ensimmäisellä valtuustokaudella ja Lisäksi pohditaan tarkastuslautakuntien puheenjohtajien kokemusten pohjalta luottamushenkilöarvioinnin merkitystä kunnan johtamisessa ja päätöksenteossa. Tutkimuksessa esitetään, että tarkastuslautakuntia kahlitsee niiden voimakas yhteys ja perustuminen tilintarkastukseen. Tarkastuslautakuntien arviointi ei ole kehittynyt omaehtoisesti ja luottamushenkilöarvioinnin merkitys on vielä osin tunnistamatta eritoten johtamisen itsensä arvioinnin näkökulmasta. Tarkastuslautakuntien arviointi saatetaan nähdä toimintana, jota tehdään siksi, että se kuntalaissa on säädetty pakolliseksi. Tutkimuksessa tunnistetaan arvioinnin pinta- ja syvävaikutukset. Vaikka tarkastuslautakunnan esittämät huomiot eivät lyhyellä aikajänteellä johtaisi välittömään hyötyyn, nopeisiin toimenpiteisiin tai parannuksiin (arvioinnin pintavaikutukset), tarkastuslautakunta voi kylvää keskustelun kautta muutoksen siemeniä, jotka myöhemmin itäessään voivat johtaa toiminnan parantumiseen (arvioinnin syvävaikutukset). Tarkastuslautakuntien tuottama lisäarvo ja hyöty kunnissa voi syntyä siten, että tarkastuslautakunta lisää keskustelua tuomalla uusia ideoita ja näkökulmia kunnalliseen päätöksentekoon. Arviointiajattelu kunnissa kehittyy ja tavoitteiden asettaminen sekä toimintojen itsearviointi ja kehittäminen hallintokunnissa parantuvat.

9 Toiminnallisesti kunnan talouden ja hallinnon ulkoisessa valvonnassa kunnan toiminnan ja päätösten lainmukaisuuden tarkastaminen ja tilintarkastus ovat jääneet ammattitilintarkastajien tehtäväksi. Luottamushenkilöistä koostuvan tarkastuslautakunnan mielenkiinto on suuntautunut valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnista yhä laajempaan toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja mielekkyyden suuntaan. Tämä eriytymä on tapahtunut kuntalain uudistamisen (1995) seurauksena, osin tarkoituksellisesti tilintarkastajien ammatillista roolia korostaen, osin itseohjautuvasti. Myös tarkastuslautakunta on nähnyt tarpeelliseksi arvioida toimintaa laajemmin kuin pelkästään tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. Ajatuksellisesti tarkastuslautakuntien arviointi ja tilintarkastus kuitenkin liitetään vahvasti yhteen ja tämä käsitys on institutionalisoitunut mm. siksi, että tarkastuslautakunnat perustuvat luottamushenkilötilintarkastusjärjestelmään. Tilintarkastusnäkökulma on ohjannut lautakunnan tehtävänmäärittelyä ja toimintaa alusta alkaen. Jopa tarkastuslautakunnan nimi liittää sen tilintarkastukseen. Tarkastuslautakuntien arviointi ja tilintarkastajien tarkastus on sovitettava tasapainoisesti yhteen, jotta sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja kehittäminen että päätösten- ja lainmukaisuus varmistetaan. Tarkastuslautakunnan merkitys kunnan johtamisessa ja päätöksenteossa voi jäädä vähäiseksi siitä syystä, että arviointi nähdään pelkästään talouden ohjauksen välineeksi eikä sitä nähdä kokonaisvaltaisesti johtamisen tukifunktioksi ja palautemekanismiksi. Tarkastuslautakunnan lain- ja suppean tulkinnan mukaisena tehtävänä nähdään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Lautakuntia on lisäksi ohjeistettu koulutustilaisuuksissa ja kirjallisuudessa olemaan puuttumatta operationaaliseen johtamiseen. Lautakunnat ovatkin sisäistäneet tehtävänsä niin, että toiminnan painotus on taloudellinen ja ne näyttävät pidättäytyvän laajemmasta johtamisen arvioinnista.

Tarkastuslautakunnan toiminnan kehittäminen. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Hanna Hurmola-Remmi ja Minna Ainasvuori / Oy Audiator Ab

Tarkastuslautakunnan toiminnan kehittäminen. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Hanna Hurmola-Remmi ja Minna Ainasvuori / Oy Audiator Ab Tarkastuslautakunnan toiminnan kehittäminen Kuntamarkkinat 15.9.2011 Hanna Hurmola-Remmi ja Minna Ainasvuori / Oy Audiator Ab 1 Tarkastuslautakunnan rooli osana kunnan valvontaympäristöä Kunnan toimintakenttä

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2011 Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 5 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 5 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota Tarkastuslautakunnan toimikausi - Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Tarkastuslautakunta

HELSINGIN KAUPUNKI. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 13.4.2011 Kuva ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Kansi Internet Helsingin kaupungin kuvapankki ( Havis Amanda, Fred Björksten 2010) www.hel.fi/tav Helsingin kaupunki, Puhelin (09) 310 1613 tarkastusvirasto

Lisätiedot

KUNTIEN TILINTARKASTUKSEN HANKINTA

KUNTIEN TILINTARKASTUKSEN HANKINTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KUNTIEN TILINTARKASTUKSEN HANKINTA Finanssihallinto ja julkiyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2011 Ohjaaja: Lasse Oulasvirta Elina Hietamäki

Lisätiedot

Kunnan valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2013 2016:

Kunnan valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2013 2016: 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013 2016 Käännös VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUS Kemiönsaaren kunnan valtuustolle 1. Tarkastuslautakunta Kunnan valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano

Lisätiedot

Naantalin kaupungin riskienhallinta Kaupunginhallitus 3.11.2014 424

Naantalin kaupungin riskienhallinta Kaupunginhallitus 3.11.2014 424 Sivu 1 / 9 Naantalin kaupungin riskienhallinta Kaupunginhallitus 3.11.2014 424 Sisällysluettelo 1. Ulkoinen tarkastus... 2 2. Sisäinen valvonta... 2 3. Vastuut ja raportointi... 3 3.1. Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

DEMOKRATIAN RITARIT. kuntien luottamushenkilötyön kehittäminen

DEMOKRATIAN RITARIT. kuntien luottamushenkilötyön kehittäminen DEMOKRATIAN RITARIT kuntien luottamushenkilötyön kehittäminen 1 DEMOKRATIAN RITARIT kuntien luottamushenkilötyön kehittäminen 2 3 Sisällysluettelo Esipuhe...7 Markku Pyykkölä IDEOITA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖLLE

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 1:2009 KEHITTÄMINEN JA PROJEKTITOIMINTA TURUSSA

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 1:2009 KEHITTÄMINEN JA PROJEKTITOIMINTA TURUSSA Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 1:2009 KEHITTÄMINEN JA PROJEKTITOIMINTA TURUSSA Turun kaupungin tarkastuslautakunta 27.1.2009 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Tiivistelmä...2 2 Johdanto...4 3

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta

Savonlinnan kaupunki Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot ja työskentelyn lähtökohta... 3 2 TASEKIRJAN

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot

..., Kaarina. "Maailma muuttuu - Kaarina toimii"

..., Kaarina. Maailma muuttuu - Kaarina toimii ..., Kaarina "Maailma muuttuu - Kaarina toimii" ~Kaarina 1 (35) Sisällys! uettelo 1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta vuonna 2014................................. 2 1. 1 Arviointivuosi..........................................................................

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2014

Arviointikertomus 2014 Arviointikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO JA ARVIOINNIN TAUSTA 1 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 1 2.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät 1 2.2 Tarkastuslautakunnan toiminta ja tavoitteet 2 2.3 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 6/2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.11.2011 klo 9.00 12.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNALLISEN TILINTARKASTUKSEN ULKOISTAMINEN

KUNNALLISEN TILINTARKASTUKSEN ULKOISTAMINEN KUNNALLISEN TILINTARKASTUKSEN ULKOISTAMINEN KUNNALLISEN TILINTARKASTUKSEN ULKOISTAMINEN 1 Juha-Pekka MARTIKAINEN Pentti MEKLIN Lasse OULASVIRTA Jarmo VAKKURI KUNNALLISEN TILINTARKASTUKSEN ULKOISTAMINEN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot