SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄ"

Transkriptio

1 SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄ Verkkoviestinnän ohjeet tarkennukset

2 1 1 JOHDANTO Yleistä verkkoviestinnästä Verkkoviestinnän kanavat, kohderyhmät ja vastuut Yksityisyyden suoja ja salassapidettävät asiat Kuvien käyttö verkkoviestinnässä Verkkoon kirjoittaminen JULKISET VERKKOPALVELUSIVUT ( 2.1 Määritelmät Verkkopalvelusivuille asetetut tavoitteet Verkkopalvelusivun ulkoasu Yksikkö/osastosivun sisältö Seuranta ja arviointi MEDIKES - TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELU KESKI-SUOMESSA Tavoitteet Ulkoasu ja sisältö Sisällöntuottaminen MediKes-yhdyshenkilöt, sisällöntuottajat, Trip-ylläpitäjät Palaute SOSKES - SOSIAALIALAN AMMATTILAISTEN YHTEISÖVERKKO KESKI-SUOMESSA10 5. SANTRA - KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN INTRANET Tavoitteet Ulkoasu ja sisältö Sisällöntuottaminen Sisällöntuottajat, ylläpitäjät, TRIP-ylläpitäjät Palaute LIITTEET...12 Liite 1: Verkkoviestintää koskeva lainsäädäntö ja sairaanhoitopiirin ohjeet Liite 2: Malli osaston sivun sisällöksi Liite 3: Tarkemmat ohjeet kuvien käytöstä verkkosivuilla Liite 4: Suostumus tietojen luovuttamiseen Liite 5: Valokuvan käyttölupa - potilaat, omaiset yms Liite 6: Valokuvan käyttölupa - henkilöstö... 19

3 2 1 Johdanto Verkkoviestinnän ohjeet ovat osa Sairaanhoitopiirin viestintä - strategia ja ohjeet asiakirjaa. Ohjeita tarkistetaan tarpeen ja toiminnan muuttumisen mukaan. Ensimmäiset verkkoviestinnän ohjeet annettiin ja niitä tarkennettiin Verkkoviestintää ohjaavat myös yleinen tietosuojalainsäädäntö, sairaanhoitopiirin tietosuojaohjeet sekä muut viestinnän erityisalueiden ohjeet (kriisiviestintä, poikkeusolojen viestintä, suuronnettomuustilanteet, muutosviestintä, graafiset- ja tietosuojaohjeet). Verkkoviestinnän ohjeiden liitteenä on käytännönläheisiä ohjeita sekä erilaisia lomakemalleja. Verkkoviestintäohjeet on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet hankepäällikkö Eija Häyrinen, järjestelmäasiantuntija Arja Juutilainen, hallintopäällikkö Marja- Leena Kärkkäinen, tietojärjestelmälääkäri Esko Laes, rekrytointipäällikkö Tarja Paunonen ja järjestelmäasiantuntija Atte Tikkanen. 1.1 Yleistä verkkoviestinnästä Verkkoviestinnällä tarkoitetaan tässä yhteydessä Internetissä, MediKesissä ja Santrassa tapahtuvaa viestintää, asiointia ja palvelua. Verkkoviestintä on tärkeä ja lisääntyvä osa sairaanhoitopiirin viestintää. Sairaanhoitopiirin viestintästrategian mukaan viestintä on aktiivista, luotettavaa, vuorovaikutteista ja avointa. Viestintä ottaa huomioon kohderyhmien tiedontarpeet, tiedon oikea-aikaisuuden, ymmärrettävyyden sekä palautteen antamismahdollisuuden. Kirjallinen ja sähköinen viestintä oikein hyödynnettyinä tukevat suullista viestintää. Sähköpostin käytöstä on annettu erilliset ohjeet, jotka löytyvät Santrasta tietohallinnon sivuilta. 1.2 Verkkoviestinnän kanavat, kohderyhmät ja vastuut Sairaanhoitopiirin verkkoviestinnän kanavat ovat: Julkiset verkkopalvelusivut (Internet), MediKes (Ekstranet) Santra (Intranet) Internet on maailmanlaajuinen yleinen tietoverkko. Ekstranet on Internetiä tiedonsiirtovälineenä käyttävä organisaatioiden välinen tietoverkko. Yleensä sen käyttöön vaaditaan erilliset käyttäjätunnukset. Intranet on organisaation sisäinen tietoverkko. Intranetistä on yleensä yhteys myös Internetiin. Santraan voidaan lisäksi perustaa vastuualuekohtaisia, käyttäjätunnistukseen perustuvia yksikkösivuja. Yksikkösivut jakautuvat edelleen kahteen osaan: oman

4 3 vastuualueen käyttäjille tarkoitettuun osioon ja muille sairaanhoitopiirin työntekijöille tarkoitettuun ns. vierailija-osioon. Viestintäkanava Tarkoitus Kohderyhmä Vastuut Julkiset verkkopalvelusivut Sairaanhoitopiiristä tietoa ja palveluita tarvitseville tarkoitettu julkinen verkkoviestinnän väline. Potilaat ja heidän sosiaalinen verkostonsa, väestö, potilasjärjestöt, opiskelijat, tiedotusvälineet, työnhakijat, kunnat ja muut yhteistyötahot sekä muut sairaanhoitopiirin toiminnasta ja palveluista kiinnostuneet. Verkkosivujen päätoimittaja, verkkotoimitus, sivujen omistajat, tietohallintotoimisto MediKes Keski-Suomen alueella toimiva terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveyskeskukset, sairaanhoitopiiri, muut sovitut yhteistyötahot Verkkotoimitus, tietohallintotoimisto, sisällöntuottajat, shp:n tiedotuksesta vastaava viranhaltija Santra Sairaanhoitopiirin sisäisen viestinnän väline Sairaanhoitopiirin henkilökunta Verkkotoimitus, tietohallintotoimisto, sisällöntuottajat, shp:n tiedotuksesta vastaava viranhaltija Santran yksikkösivut Vastuualueen sähköisen viestinnän ja arkistoinnin väline Vastuualueen henkilökunta (oma sivustoosuus) Sairaanhoitopiirin henkilökunta (vierailija-osuus) Vastuualue, tietohallintotoimisto, verkkotoimitus Verkkoviestinnän kanavat, kohderyhmät ja vastuut Verkkosivujen päätoimittaja on sairaanhoitopiirin viestinnästä vastaava viranhaltija. Verkkotoimitus ohjaa verkkoviestintää ja vastaa sen kehittämisestä. Omistajat vastaavat oman alueensa verkkosivujen sisällöstä. Oma alue on esim. vastuualue tai erikoisala. Omistaja voi olla työryhmä tai erikseen nimetty henkilö, esim. vastuualueen johtaja tai ylilääkäri.

5 4 Verkkosivujen sisällöntuottajat suunnittelevat ja laativat yleisten ohjeiden perusteella oman alueensa verkkosivujen sisällön. Ylläpitäjät siirtävät teknisesti sisällön verkkosivuille sekä päivittävät tarvittaessa verkkosivuja. 1.3 Yksityisyyden suoja ja salassapidettävät asiat Verkkoviestinnässä on huomioitava yksityisyyden suojaan, salassapitoon, ja tietosuojaan liittyvät säännökset ja sairaanhoitopiirin ohjeet (säädösluettelo ohjeiden lopussa). On huomioitava mm, että: Julkisuuslaki ja henkilötietolaki vaikuttavat henkilörekistereiden ja henkilötietojen käsittelyyn Internetissä. Ne koskevat erityisesti yksityishenkilöihin liittyviä henkilörekistereitä, jolloin tarkoitus on suojata yksityisyyttä. Yksittäistä potilasta koskevia asioita ei missään muodossa saa käsitellä verkkoviestinnän kanavissa. Verkkosivuilla olevissa toimielinten esityslistoissa ja pöytäkirjoissa ei saa olla henkilötunnuksia, arkaluonteisia henkilötietoja, yksityishenkilöiden osoite-, puhelin eikä muitakaan yhteystietoja. Työntekijän nimi, virka-asema, työsähköposti ja työpuhelinnumero voidaan julkaista julkisilla verkkopalvelusivuilla, ellei työntekijä sitä nimenomaisesti kiellä. Jos verkkopalvelusivuilla julkaistaan henkilön nimen lisäksi muita henkilötietoja (kotiosoite, kotipuhelinnumero, valokuva) on henkilöltä pyydettävä tähän suostumus. Suostumus tietojen luovuttamiseen liitteenä 4 ja erillinen valokuvan käyttölupa liitteenä 5. Kunnallisessa luottamustehtävässä olevan henkilön nimi, luottamustoimi ja puoluejäsenyys voidaan julkaista verkkopalvelusivuilla ilman suostumusta. Muiden luottamushenkilön yhteystietojen julkaisemiseen, samoin valokuvien julkaisemiseen vaaditaan suostumus (liite 4). 1.4 Kuvien käyttö verkkoviestinnässä Yleiset tekijänoikeussäännöt koskevat myös kuvien käyttöä verkkopalvelusivuilla. Yleissääntönä on se, että potilaita koskevia kuvia ei saa käyttää sairaanhoitopiirin verkkopalvelusivuilla. Jos perustellusta syystä tämä nähdään tarpeelliseksi, potilaalta on pyydettävä kuvan käyttöön kirjallinen suostumus. Henkilötietolain mukaan työntekijältä on pyydettävä lupa, jos kuvia käytetään Internet-sivuilla. Tarkemmat ohjeet kuvien käytöstä, tiedostomuodoista ja koosta on liitteenä 3. Valokuvan käyttölupalomake on liitteenä 5.

6 5 1.5 Verkkoon kirjoittaminen Vain harvat kirjalliset tekstit ovat sellaisenaan siirrettävissä verkkopalvelusivuille. Verkkokielen tulee olla sujuvaa ja yleistajuista. Pääperiaatteena on, että alkuun tulee tärkein tieto ja loppuun vähemmän tärkeä. Tästä johtuen verkkosivuille tarkoitettua tekstiä voidaan lyhentää ja usein näin on parasta tehdäkin. Lyhenteiden käyttöä tulee kuitenkin välttää, myös ammattinimikkeissä. Se mikä omassa työyhteisössä on kaikille selvä lyhenne, ei lukijalle välttämättä sitä ole (esim. osastonylilääkäri, oyl). Verkkotekstissä suositaan lyhyitä kappaleita ja tärkeiden asioiden korostamista lihavoinnilla, ei alleviivauksella. Alleviivaus mielletään verkkotekstissä linkiksi.

7 6 2 Julkiset verkkopalvelusivut ( 2.1 Määritelmät Verkkopalvelusivut on sairaanhoitopiiristä tietoa ja palveluita tarvitseville tarkoitettu julkinen verkkoviestinnän väline. Sivujen kohderyhminä ovat potilaat ja heidän sosiaalinen verkostonsa, väestö, potilasjärjestöt, opiskelijat, tiedotusvälineet, työnhakijat, kunnat ja muut yhteistyötahot sekä muut sairaanhoitopiirin toiminnasta ja palveluista kiinnostuneet. Sairaanhoitopiirin verkkopalvelusivujen osoite on Sairaanhoitopiirin verkkopalvelusivut eivät sisällä sananvapauslaissa tarkoitettua verkkojulkaisua. Verkkosivujen päätoimittaja Verkkotoimitus Omistajat Verkkosivujen päätoimittajana on sairaanhoitopiirin viestinnästä vastaava viranhaltija. Verkkotoimitus ohjaa verkkoviestintää ja vastaa sen kehittämisestä. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä nimeää verkkotoimituksen jäsenet. Omistajat vastaavat oman alueensa verkkosivujen sisällöstä. Oma alue on esim. vastuualue tai erikoisala. Omistaja voi olla työryhmä tai erikseen nimetty henkilö, esim. vastuualueen johtaja tai ylilääkäri. Sisällöntuottaja/sisällöntuottajat Verkkosivujen sisällöntuottajat suunnittelevat ja laativat yleisten ohjeiden perusteella oman alueensa verkkosivujen sisällön. Ylläpitäjät Ylläpitäjät siirtävät teknisesti sisällön verkkosivuille sekä päivittävät tarvittaessa verkkosivuja. 2.2 Verkkopalvelusivuille asetetut tavoitteet Kaikki sairaanhoitopiirin verkkopalvelusivut on ulkoasultaan ja sisällöltään laadittava niin, että ne tunnistetaan sairaanhoitopiirin tuottamiksi sivuiksi. Kaikista yksiköistä ja toiminnoista tiedotetaan vähintään perustiedot (malli osaston sivun sisällöksi liitteenä). Sivujen tulee olla palautteen ja sähköisen asioinnin mahdollistavia. Lisäksi sivujen tulee olla ajantasaisia asiallisia ja luotettavia esteettömiä (mm. näkövammaisten saavutettavissa)

8 7 löydettäviä palvelevia (sisällön kattavuus, ajantasaisuus, informatiivisuus) 2.3 Verkkopalvelusivun ulkoasu Sairaanhoitopiirin verkkopalvelusivut toteutetaan NetCommunity ohjelmistolla. Yhtenäinen ulkoasu toteutetaan ohjelmallisesti tyylitiedostoilla ja lisäksi ylläpitäjiä ohjeistamalla. Sivuista tehdään myös tekstiversio, joka mahdollistaa sivujen käytön mm. näkövammaisten lukulaitteilla ja mobiililaitteilla. 2.4 Yksikkö/osastosivun sisältö Sivun sisältöä suunniteltaessa on tärkeintä pitää mielessä se, mitä potilas, hänen omaisensa tai muu kohderyhmään kuuluva haluaisi sivuilta löytää. Yksikkö- ja osastosivujen tulee olla selkeitä, tiiviitä ja ulkoasultaan yhtenäisiä. Yhteystiedot pitäisi löytyä helposti ja sisällön tulisi olla laadukasta - mieluummin vähän, mutta hyvää. Tärkeäksi osaksi yksikkösivua muodostuvat ns. toimipaikka, sen tarjoamat palvelut ja niiden saatavuus. Tästä kokonaisuudesta muodostuu automaattinen palvelu- ja toimipaikkahakemisto. Malli yksikön/osaston sivun sisällöksi tehdään kun valtakunnallinen palveluluokitus on käytössä. Myös asiakkaiden toiveet pyritään huomioon (kansalaisfoorumi). (Lisätty /aj) 2.5 Seuranta ja arviointi Sivujen kautta tuleva yleinen palaute ohjataan sairaanhoitopiirin viestinnästä vastaavalle viranhaltijalle. Tekninen, sivujen toimintaa koskeva palaute ohjataan sairaanhoitopiirin tietohallintoon. Jos käyttäjä haluaa vastauksen palautteeseensa, häntä pyydetään ilmoittamaan sitä varten sähköpostiosoitteensa. Verkkopalvelusivuja kehitetään palaute huomioiden. Sivujen kävijämääriä ja käyttöä seurataan ja raportoidaan säännöllisesti verkkotoimitukselle ja sivujen omistajille. Verkkotoimitus raportoi vuosittain sairaanhoitopiirin johtajaa verkkoviestinnän kehittymisestä.

9 8 3 MediKes - terveydenhuollon verkkopalvelu Keski-Suomessa MediKes on Keski-Suomen terveydenhuollon ekstranet-verkkopalvelu, joka toimii suljetussa verkossa ja edellyttää jokaisen käyttäjän henkilökohtaista kirjautumista. MediKes-palveluja käyttävät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä kaikkien Keski- Suomen maakunnan terveyskeskusten ja terveyskeskuskuntayhtymien terveydenhuollon ammattilaiset. Lisäksi käyttäjinä on erillisten sopimusten perusteella muita julkishallinnon toimijoita. MediKes-palvelujen osoite on MediKes-käyttäjillä on pääsy myös SosKes-palveluihin (kts. kohta 4.) MediKes-palveluita ylläpitää ja hallinnoi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallinto. 3.1 Tavoitteet MediKes on verkossa toimiva virtuaaliyhteisö, joka mahdollistaa keskisuomalaisen terveydenhuollon väen verkottumisen ja verkostoitumisen. Keskeisenä tavoitteena on viestinnän edistäminen ja tehostuminen. Viestinnän ajantasaisuus saavutetaan aktiivisella palvelujen käytöllä. Viestintä tapahtuu sähköisessä muodossa ja sähköisesti julkaistuun materiaaliin käydään tutustumassa aktiivisesti. Tavoitteena on, että MediKesin sisältö on ajantasaista, luotettavaa, löydettävää ja palvelevaa. 3.2 Ulkoasu ja sisältö MediKes-järjestelmä on toteutettu NetCommunity -julkaisujärjestelmällä ja toimii samassa ympäristössä sairaanhoitopiirin verkkoviestinnän kanavien kanssa. MediKesin ulkoasu noudattelee sairaanhoitopiirin verkkosivustojen graafista ilmettä. MediKesin etusivulta löytyvät ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, tapahtumat ja koulutukset. Käyttäjillä on etusivulta myös pääsy eri sovelluksiin (Konsu, EcoMed) ja muiden organisaatioiden tarjoamiin palveluihin (mm. Terveysportti). Muu MediKesin sisältö on eri tavoin terveydenhuollon ammattilaisen työtä tukevaa tietoa (mm. hoito- ja potilasohjeet, tilastot ja raportit jne.) MediKes muodostaa palveluportin, joka mahdollistaa jatkossakin uusien palvelujen liittämisen verkkoon. Tärkeä osa sisältöä ovat eri organisaatioiden toimipaikat, niiden tarjoamat palvelut sekä niiden saatavuus. Tästä kokonaisuudesta muodostuu koko Keski- Suomen alueen terveydenhuollon ammattilaisten palvelu- ja toimipaikkahakemisto. Palveluhakemisto on yhteinen muiden samassa ympäristössä olevien sivustojen kanssa (SosKes, sairaanhoitopiirin Intranet eli Santra, Jämsän seudun terveydenhuollon ky:n intranet eli Vinkki ja Saarijärven- Karstulan seudun terveydenhuollon intranet eli Saka.)

10 9 3.4 Sisällöntuottaminen MediKesin sisällöntuotannon päävastuu on Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä, mutta tavoitteena on, että sisältöä tuottaisivat kaikki sisällöntuottajat eri MediKes-organisaatioissa. Sisällöntuotanto-oikeudet määritellään käyttäjäryhmillä. Eri intranettien sisällöntuottajat voivat tuottaa sisältöä samanaikaisesti sekä omaan intranettiinsa että MediKesiin MediKes-yhdyshenkilöt, sisällöntuottajat, Trip-ylläpitäjät Medikes-yhdyshenkilöt Kaikissa käyttäjäorganisaatioissa on yksi tai useampi MediKes-yhdyshenkilö. He toimivat linkkinä sairaanhoitopiirin ja oman organisaationsa välillä, selvittävät erilaisia yhteysongelmia ja huolehtivat oman organisaationsa käyttäjähallinnasta. MediKes-yhdyshenkilöitä on yhteensä noin 30. Sisällöntuottajat, TRIP-ylläpitäjät Sisällöntuottajat tuottavat MediKesin uutiset, tiedotteet, tapahtumat, koulutukset ja muun sisällön. Sairaanhoitopiirin koulutusyksikön järjestämät alueelliset ja valtakunnalliset koulutukset siirtyvät MediKesiin suoraan ehrmtrainingkoulutusjärjestelmästä. TRIP-tietokannan (potilas- ja hoito-ohjeet, sopimusohjausraportit, pöytäkirjat yms), sisältötuotannosta vastaavat TRIP-ylläpitäjät Palaute MediKes-sivujen kautta tuleva sairaanhoitopiirin toimintaa ja palveluja koskeva palaute ohjataan sairaanhoitopiirin viestinnästä vastaavalle viranhaltijalle. Medikes-palveluja koskeva palaute ohjataan sairaanhoitopiirin tietohallintoon. Käyttäjä voi antaa palautteen myös nimettömänä. MediKesiä kehitetään palaute huomioiden ja sivujen kävijämääriä ja käyttöä seurataan.

11 10 4 SosKes - sosiaalialan ammattilaisten yhteisöverkko Keski-Suomessa Yhteistyössä Keski-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskuksen ja Jyväskylän maalaiskunnan kanssa on valmisteilla Keski-Suomen sosiaalialan ammattilaisten verkkopalvelu SosKes. Soskes toimii suljetussa verkossa ja edellyttää jokaisen käyttäjän henkilökohtaista kirjautumista eli on sosiaalialan ammattilaisten ekstranet-palvelu. MediKesillä ja SosKesilla tulee olemaan yhteinen kirjautumissivu ja SosKes-käyttäjillä on pääsy myös MediKes-palveluihin. SosKes-palvelujen osoite on SosKes-palveluita ylläpitää ja hallinnoi Keski-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus ja Jyväskylän maalaiskunta.

12 11 5. Santra - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin intranet Santra on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Intranet-verkkopalvelu, joka toimii suljetussa verkossa ja edellyttää jokaisen käyttäjän henkilökohtaista kirjautumista. Santra- ja MediKes -palvelut avautuvat yhteisellä käyttäjätunnuksella siten, että Santra-palvelut avautuvat vain sairaanhoitopiirin henkilöstölle. Santra-käyttäjillä on pääsy myös SosKes-palveluihin (kts. kohta 4.) Santra-palvelujen osoite on Santra-palveluita ylläpitää ja hallinnoi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallinto Tavoitteet Santra-palvelujen keskeisenä tavoitteena on viestinnän edistäminen ja tehostuminen. Viestinnän ajantasaisuus saavutetaan aktiivisella palvelujen käytöllä. Viestintä tapahtuu sähköisessä muodossa ja sähköisesti julkaistuun materiaaliin käydään aktiivisesti tutustumassa. Tavoitteena on, että Santran sisältö on ajantasaista, luotettavaa, löydettävää ja palvelevaa Ulkoasu ja sisältö Santra, MediKes, sairaanhoitopiirin julkiset verkkopalvelusivut sekä tulevat SosKes-palvelut toimivat samassa NetCommunity-ympäristössä. Santran ulkoasu noudattaa sairaanhoitopiirin verkkosivustojen graafista ilmettä. Santran etusivulta löytyvät ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, tapahtumat ja koulutukset. Santra-palveluista löytyvät eniten käytetty muu sisältö (ruokalistat, viikkotieto, tieteellinen kirjasto jne.) sekä pääsy eri sovelluksiin (koulutusjärjestelmä, toiminnan suunnittelu ja seuranta, tietovarasto jne.) sekä muiden organisaatioiden tarjoamiin palveluihin (mm. Terveysportti). Muu Santran sisältö on eri tavoin sairaanhoitopiirin työntekijöiden työtä tukevaa sisältöä (mm. piirin tietopankki, henkilöstöhallinnon ohjeet, hallinnon asiakirjat, rekrytointi, hoito- ja potilasohjeet, jne.) Santra muodostaa sairaanhoitopiirin sisäisen palveluportin, joka mahdollistaa jatkossakin uusien palvelujen liittämisen verkkoon. Tärkeä osa sisältöä ovat eri organisaatioiden toimipaikat, niiden tarjoamat palvelut sekä niiden saatavuus. Tästä kokonaisuudesta muodostuu koko Keski- Suomen alueen terveydenhuollon ammattilaisten palvelu- ja toimipaikkahakemisto. Palveluhakemisto on yhteinen muiden samassa ympäristössä olevien sivustojen kanssa (MediKes, SosKes, Jämsän seudun terveydenhuollon ky:n intranet eli Vinkki ja Saarijärven-Karstulan seudun terveydenhuollon intranet eli Saka.) 5.3. Sisällöntuottaminen Sairaanhoitopiirin verkkopalvelusivut muodostavat kokonaisuuden, jolla on yhteinen sisällöntuotanto. Kokonaisuuteen kuuluu julkiset verkkopalvelusivut,

13 12 MediKes, Santra ja yksikön omat sivut. Erillisenä dokumenttiarkistona on TRIPtietokanta. Sisällöntuottaja voi tehdä sisältöä samanaikaisesti kaikkiin viestinnän kanaviin ja myös niin, että sisällöstä vain tietty osaa julkaistaan julkisilla verkkosivuilla ja muu osa Santrassa ja/tai MediKesissä. Sisällöntuotanto-oikeudet määritellään käyttäjäryhmillä Sisällöntuottajat, ylläpitäjät, TRIP-ylläpitäjät Sisällöntuottajat tuottavat Santraan uutiset, tiedotteet, tapahtumat, koulutukset ja muun sisällön. Sairaanhoitopiirin koulutusyksikön järjestämät alueelliset ja valtakunnalliset koulutukset siirtyvät Santraan suoraan ehrmtrainingkoulutusjärjestelmästä. TRIP-tietokannan (potilas- ja hoito-ohjeet, pöytäkirjat yms), sisältötuotannosta vastaavat TRIP-ylläpitäjät Palaute Santra-sivujen kautta tuleva sairaanhoitopiirin toimintaa ja palveluja koskeva palaute ohjataan sairaanhoitopiiirin viestinnästä vastaavalle viranhaltijalle. Santra-palveluja koskeva palaute ohjataan sairaanhoitopiirin tietohallintoon. Käyttäjä voi antaa palautteen myös nimettömänä. Santra-palveluja kehitetään palaute huomioiden ja sivujen kävijämääriä ja käyttöä seurataan. 6 Liitteet Liite 1, Verkkoviestintää koskevasta lainsäädäntö Liite 2, Malli vuodeosaston sivun sisällöksi Liite 3, Tarkemmat ohjeet kuvien käytöstä verkkosivuilla Liite 4, Suostumus tietojen luovuttamiseen Liite 5, Valokuvan käyttölupa - potilaat, omaiset Liite 6, Valokuvan käyttölupa - henkilöstö

14 13 Liite 1: Verkkoviestintää koskeva lainsäädäntö ja sairaanhoitopiirin ohjeet Suomen perustuslaki 731/1999: jokaisella on perusoikeus tietoon ja hyvään hallintoon Julkisuuslaki ja tätä koskeva shp:n yleiskirje 7/2001 Kuntalaki (365/1995) Hallintolaki (434/2003) Henkilötietolaki (523/1999) ja tätä koskeva shp:n yleiskirje 8/2001 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003) Laki yksityisyyden suojasta (759/2004) Sairaanhoitopiirin tietosuojakäsikirja, päivitetty 8/2006 (kts. jäljempänä shp:n yleiskirje 9/2004) Sairaanhoitopiirin tietoturvaohje Sairaanhoitopiirin tietoturvapolitiikka, kesäkuu 2005 Sairaanhoitopiirin yleiskirje 9/2004, Potilashoidon tietosuoja Keski- Suomen sairaanhoitopiirissä, tietosuojakäsikirja Sananvapauslaki ja kuntien Internet-palvelut (460/2003) Tekijänoikeuslaki (404/1961) ja muutokset 748/1998 saakka Sopimus yhteistoimintamenettelystä

15 14 Liite 2: Malli osaston sivun sisällöksi Yleistä Sairaanhoitopiirin graafisten ohjeiden mukaan sivujen perusfontti on Verdana 10, joka tulee tekstin fontiksi automaattisesti julkaisujärjestelmän (NetCommunity) tyylitiedostosta. Toimipaikka, palvelut, saatavuus Osastojen ja yksikköjen verkkosivut tehdään jatkossa käyttäen hyväksi julkaisujärjestelmän toimipaikka-sisältödokumenttia. Toimipaikkaan voidaan soveltuvin osin liittää myös palvelut ja niiden saatavuus. Näillä sisältödokumenteilla voidaan tuottaa tietoa sekä julkisille verkkopalvelusivuille että MediKesiin ja Santraan siten, että sisäiset tiedot eivät näy internetissä. Toimipaikka-sisältödokumentilla voidaan kertoa mm. - toimipaikan nimi - kuva - katuosoite karttalinkillä (osoitetta klikattaessa aukeaa selainikkuna, jossa toimipisteen sijainti näkyy Jyväskylän opaskartalla). - aukioloaika - käyntiosoite - postiosoite - laskutusosoite - puhelinvaihteen numero - suora puhelinnumero - sisäinen puhelinnumero - faksin numero - faksin numero sisäisesti - sähköpostiosoite - johtajan/vastuuhenkilön tiedot - pääsy liikuntaesteisille (kyllä/ei/ei tiedossa) - helppo pääsy näkövammaisilla (kyllä/ei/ei tiedossa) - induktiosilmukka kuulovammaisille (kyllä/ei tiedossa) - linkit ja liitteet - www-osoite Toimipaikkaan voidaan liittää ns. saatavuustiedoilla palvelukuvaukset. Palvelukuvaus-sisältödokumentissa kerrotaan mm. palvelun nimi, synonyymini, palvelun tuottaja, käsittelyaika, asiakkaan opastus jne. Palvelukuvausten luokittelu on järkevää tehdä vasta sitten kun valtakunnallinen palveluluokitus on käytettävissä. Saatavuus-tiedoilla tarkennetaan palvelua mm. kohderyhmällä, hinnalla, ajankohtaisella saatavuudella, yhteyshenkilöllä jne.

16 15 Osaston sivuilta pitäisi löytyä Tarkista, että sivuilta löytyy yksiköstä riippuen ja soveltuvin osin alla olevat tiedot: sijainti ja osoite (karttalinkki Jyväskylän opaskartan kattamalla alueella) lyhyt yleiskuvaus toiminnasta yksikön vastaavien nimet ja yhteystiedot - ei suoria sähköpostiosoitteita yhteystiedot hoidonvaraukseen ja osastolle saapumiseen liittyville tiedusteluille yhteystiedot hoitoon liittyville tiedusteluille yhteystiedot omaisten vointiin liittyville tiedusteluille osaston päiväohjelma vierailut - vierailuajat - osastokohtaiset ohjeet vierailijoille - mahd. osastokohtaiset rajoitukset ja perusteet niille (tartuntataudit, lapset, kukat) puhelimen käyttöön liittyvät ohjeet - ohje soitettaessa suoraan potilaspuhelimeen - potilaspuhelimen käyttöohjeet (linkki yleisiin ohjeisiin) - matkapuhelimen käyttöohjeet ja mahdolliset rajoitukset potilashuoneet ja osaston rakenne: huoneiden määrä, koko, huoneiden varustustaso, päiväsali, hiljentymishuone jne. oheispalveluihin (kahviot, otto-automaatti, kirjasto, parturi-kampaamo, posti) - erillinen sivu ja linkitykset tupakointi sairaalassa (linkki yleisohjeeseen) informaatio omahoitaja-järjestelmästä, jos omahoitaja-järjestelmä kuuluu osaston toimintaan omaisen osallistuminen Yhteisiä tietoja, kuten esim. maksut, sosiaalityöntekijät, potilaan oikeudet, sairaalapapit, kartat ym. ei kannata laittaa osaston/poliklinikan sivustolle, vaan hoitaa tiedot linkityksellä. Osaston/yksikön verkkosivu ei saa sisältää Osaston sivulle ei ole hyvä laittaa pitkiä visioita ja toimintaperiaatteita. Sivuilla ei myöskään ole hyvä olla sairauksien yksityiskohtaisia kuvauksia. Sivuille ei ole syytä laittaa koko henkilökuntaluetteloa toiminnasta vastaavien tiedot ja yhteystiedot riittävät. Sivujen sisältöä laadittaessa on hyvä muistaa verkkoviestinnän kanavat. Sellaista tietoa, minkä välittämiseen esim. MediKes-verkko on oikeampi paikka, ei tulisi laittaa osaston sivulle. Sivuille ei saa laittaa sähköpostiosoitteita, koska erilaiset haittapostia lähettävät ohjelmat imuroivat niitä julkisilta sivuilta ja aiheuttavat ylimääräistä roska- ja viruspostia. Yleinen sähköpostiosoitteiden muoto voidaan mainita

17 16 Liite 3: Tarkemmat ohjeet kuvien käytöstä verkkosivuilla Kohtuullisesti käytettynä kuvat elävöittävät verkkopalvelusivua. Kuitenkin kuvien käytössä tulee huomioida kuvien sivuston latautumista hidastava vaikutus, minkä johdosta käytössä kannattaa käyttää harkintaa. Selaimet pystyvät toistamaan.jpg,.gif tai.png muotoon tallennetut kuvat. Digikameralla tai skannerilla digitaaliseen muotoon muutettu kuva tulee aina käsitellä jollakin kuvankäsittelyohjelmalla. Kuva tallennetaan em. muotoiseksi ja yleensä sen fyysistä kokoa pitää aina pienentää sekä pakata kuva tiedostokooltaan pienemmäksi. Sairaanhoitopiirin verkkosivuilla suositetaan kuvien kooksi korkeintaan: - noston kuva 88 x 88 pikseliä (kuvapistettä) - muut kuvat 300 x 300 pikseliä - max 50 kt per kuva Kuvista voi käyttää myös pikkukuvia, ns. thumbnail kuvia, joita klikkaamalla käyttäjä voi ladata isomman kuvan. Kuvat tallennetaan NetCommunity -ohjelmiston ao. dokumenttikirjastoon.

18 17 Liite 4: Suostumus tietojen luovuttamiseen SUOSTUMUS TIETOJEN LUOVUTTAMISEEN Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kunnallisten luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteystietoja käytetään mm. tiedotuslehdissä, tiedotteissa, uutisissa, esitteissä sekä sähköisillä verkkopalvelusivuilla Internetissä, Ekstranetissä (MediKes) ja Intranetissä (Santra). Työntekijän nimi, virka-asema, työsähköposti ja työpuhelinnumero voidaan julkaista niissä tehtävissä, joissa se on työn hoitamisen kannalta välttämätöntä. Työntekijän valokuvan julkaisemisesta on erilliset ohjeet (kts. liite 6: Valokuvan käyttölupa). Kunnallisessa luottamustehtävässä olevan henkilön nimi, luottamustoimi ja puoluejäsenyys voidaan julkaista ilman suostumusta. Muiden luottamushenkilön yhteystietojen julkaisemiseen vaaditaan suostumus. Tälle lomakkeelle kirjataan kunnallisen luottamushenkilön suostumus häntä koskevien tietojen luovuttamiseksi sairaanhoitopiirin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Annan suostumukseni sille, että seuraavia minua koskevia yhteystietoja voi käyttää sairaanhoitopiirin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Suostumus on voimassa vaalikauden loppuun saakka. Postiosoite Kotipuhelinnumero Työpuhelinnumero Matkapuhelinnumero Telefax -numero Sähköpostiosoite Valokuva Merkitse rasti niiden tietojen kohdalle, jotka voi luovuttaa Merkitse rasti niiden tietojen kohdalle, joita ei voi luovuttaa Päiväys..20 Paikka Allekirjoitus: Nimen selvennys: Lomake täytetään kunnallisen luottamushenkilön aloittaessa luottamustoimensa hoitamisen sairaanhoitopiirissä ja allekirjoitettu suostumuslomake säilytetään osoitteessa: KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Sairaanhoitopiirin toimisto, rak. 6/ JYVÄSKYLÄ

19 18 Liite 5: Valokuvan käyttölupa - potilaat, omaiset yms. VALOKUVAN KÄYTTÖLUPA - POTILAAT, OMAISET YMS. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kuvia käytetään elävöittämään ja havainnollistamaan mm. tiedotuslehtiä, tiedotteita, uutisia, esitteitä sekä sähköisiä verkkopalvelusivuja Internetissä, Ekstranetissä ja Intranetissä. Tälle lomakkeelle kirjataan yksityishenkilön suostumus (potilaat, omaiset yms.) häntä esittävien valokuvien käyttämiseksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tarpeisiin. Lupa pyydetään myös sairaanhoitopiirille luovutettujen kuvien käytölle. Kuvankäyttölupa voi koskea yhtä tai useampaa käyttötarkoitusta. Teknisesti alkuperäinen kuva voi olla sähköinen digitaalikuva, videokuva, diavalokuva tai paperivalokuva. Käyttölupa koskee kaikkia samasta tilanteesta tai henkilöstä otettuja rinnakkaiskuvia. Kuvankäyttölupaa ei tarvitse pyytää asemansa takia julkisissa tilaisuuksissa esiintyviltä henkilöiltä, kun kuvan käyttö liittyy tilaisuuden uutisointiin. KUVAN KÄYTTÖTIEDOT (yliviivaa tarpeeton tieto): Lupa koskee: Uutta kuvaa/vanhan kuvan luovutusta Kuvan otto/luovutuspäivä:. 20 Valokuvaaja (jos tiedossa): Alkuperäiskuvan laatu: Digitaalikuva/Diakuva/Paperikuva/Videokuva/Muu Kuvattavan nimen: saa mainita/ei saa mainita Kuvan käyttö: 1) Luovutan täydet kuvaoikeudet sairaanhoitopiirille 2) Kuvaa saa käyttää vain seuraavassa tarkoituksessa: Internet/Ekstranet/Intranet/Henkilöstölehti/Esite/Esitysaineisto/Opetusaineisto/Vuosikertomus/ Videoesitys/Jokin muu, mikä: Artikkeli/aihe/verkkosivu tms. jossa kuva julkaistaan: Muita tietoja: Lupa on voimassa toistaiseksi/..20 asti (yliviivaa tarpeeton). Tätä lomaketta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi suostumuksen antajalle tai hänen holhoojallensa ja yksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirissä lupalomake säilytetään hallinnollisessa arkistossa. Päiväys..20 Paikka Allekirjoitus: Nimen selvennys:

20 19 Liite 6: Valokuvan käyttölupa - henkilöstö VALOKUVAN KÄYTTÖLUPA - HENKILÖSTÖ Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kuvia käytetään elävöittämään ja havainnollistamaan mm. tiedotuslehtiä, tiedotteita, uutisia, esitteitä sekä sähköisiä verkkopalvelusivuja Internetissä, MediKesissä ja Santrassa. Sairaanhoitopiirin henkilöstön kuvia käytetään ilman kirjallista lupaa, mikäli ne liittyvät julkisen viran tai toimen harjoittamiseen. MediKesissä ja Santrassa henkilökortin valokuva voidaan julkaista osana yhteystietoja. Henkilöllä on kuitenkin halutessaan oikeus kieltää kuvansa käyttö. Henkilökortin lupalomake täytetään henkilökorttikuvauksen yhteydessä ja säilytetään henkilöstötoimistossa. Muut henkilöstön kuvia koskevat luvat säilytetään hallinnollisessa arkistossa. 1) HENKILÖKORTTIKUVA Annan luvan julkaista henkilökorttikuvani Mitä Kuuluu -henkilöstölehdessä Kiellän henkilökorttikuvani julkaisemisen missään yhteydessä 2) MUU HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA KUVA (yliviivaa tarpeeton) Lupa koskee: Uutta kuvaa/vanhan kuvan luovutusta Kuvan otto/luovutuspäivä:. 20 Valokuvaaja(jos tiedossa): Alkuperäiskuvan laatu: Digitaalikuva/Diakuva/Paperikuva/Videokuva/Muu Kuvattavan nimen: saa mainita/ei saa mainita Kuvan käyttö: 1) Luovutan täydet kuvaoikeudet sairaanhoitopiirille 2) Kuvaa saa käyttää vain seuraavassa tarkoituksessa: Internet/MediKes/Santra/Henkilöstölehti/Esite/Esitysaineisto/Opetusaineisto/Vuosikertomus/ Videoesitys/Jokin muu, mikä: Artikkeli/aihe/verkkosivu tms. jossa kuva julkaistaan: Muita tietoja: Lupa on voimassa toistaiseksi/..20 asti (yliviivaa tarpeeton). Tätä lomaketta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi suostumuksen antajalle ja yksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Päiväys..20 Allekirjoitus: Virkanimike ja nimen selvennys:

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Intermetso palveluhakemisto ja koodistopalvelin

Intermetso palveluhakemisto ja koodistopalvelin Intermetso palveluhakemisto ja koodistopalvelin Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Arja Juutilainen - Liikelaitos MediKes 1 Esityksen keskeisin sisältö Keski-Suomen shp:n kaikille verkkopalvelusivuille

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 16.11.2007, päivitetty 16.5.2017 1. Rekisterin nimi Infoweb -www-pohjainen informaatiojärjestelmäalusta (ent.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2013 1 (6) 3 Henkilötietojen verkkojulkaisua koskevat muutokset kaupungin viestinnän ohjeisiin HEL 2013-008170 T 00 04 00 Päätösehdotus päättänee hyväksyä seuraavat henkilötietojen

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

OUKA/10235/ / Henkilörekisterin nimi Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteri (Kuntalaki 84 )

OUKA/10235/ / Henkilörekisterin nimi Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteri (Kuntalaki 84 ) Rekisterin tiedot 1. Henkilörekisterin nimi Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteri (Kuntalaki 84 ) 2. Rekisterin pitäjä Oulun kaupunki, tarkastuslautakunta Usean viranomaisen yhteisrekisteri

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Julkaistu

TIETOSUOJASELOSTE Julkaistu TIETOSUOJASELOSTE Julkaistu 25.5.2018 Henkilötietolain (523/1999) 10 :n sekä EU:n tietosuojauudistuksen mukainen tietosuojaseloste. 1. REKISTERINPITÄJÄ Sukuposti.net 2. YHTEYSHENKILÖ Terhi Piispa-Helisten

Lisätiedot

Rekisterinpitäjä. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö. Rekisterin nimi. Rekisterin käyttötarkoitus. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö. Rekisterin nimi. Rekisterin käyttötarkoitus. Rekisterin tietosisältö Ekapeli-palvelun (Java-versiot: Ekapeli-Eskari, Ekapeli-Yksi, Ekapeli-Lukeminen, Ekapeli-Sujuvuus, Ekapeli- Maahanmuuttaja, Ekapeli-Spel-Ett, Ekapeli-Matikka) rekisteriseloste Henkilötietolain mukainen

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 12 ja 13 artikla. Urho Tuominen -konserni:

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 12 ja 13 artikla. Urho Tuominen -konserni: Sivu 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 12 ja 13 artikla Urho Tuominen -konserni: 1. Rekisterinpitäjä Urho Tuominen Oy (0143919-7) (1707453-2)

Lisätiedot

Salon kaupunki / /2018

Salon kaupunki / /2018 Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu 2 Osoite

Lisätiedot

Salon kaupunki , 1820/ /2018

Salon kaupunki , 1820/ /2018 Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Tapani Rinne Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) Mikä GDPR? The General Data Protection Regulation (GDPR) = EU:n tietosuoja-asetus Asetus, ei direktiivi, eli kaikkien jäsenmaiden on pakko noudattaa Astuu voimaan 25.5.2018

Lisätiedot

Salon kaupunki / /2018

Salon kaupunki / /2018 Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu 2 Osoite

Lisätiedot

SATASERVICEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

SATASERVICEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 1 (5) SATASERVICEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 1. Yleistä Me Sataservice-konsernissa kunnioitamme tietosuojaasi. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan työnhakijoihin, työntekijöihin, käyttäjiin; jotka käyttävät

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Trimedia Oy

Tietosuojaseloste. Trimedia Oy Tietosuojaseloste Trimedia Oy www.trimedia.fi info@trimedia.fi +358 44 535 7215 1 Tietosuojaseloste 1. Rekisterin pitäjä Yritys valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

OUKA/10235/ / Henkilörekisterin nimi Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinnan ja valvonnan rekisteri

OUKA/10235/ / Henkilörekisterin nimi Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinnan ja valvonnan rekisteri Rekisterin tiedot 1. Henkilörekisterin nimi Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinnan ja valvonnan rekisteri 2. Rekisterin pitäjä, yhdyskuntalautakunta Usean viranomaisen yhteisrekisteri

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Rekisterin/palvelun nimi: Liperin kunnan luottamushenkilörekisteri Tiedonanto

Lisätiedot

ILOSTU OY REKISTERISELOSTE

ILOSTU OY REKISTERISELOSTE ILOSTU OY REKISTERISELOSTE 20.8.2017 ILOSTU OY KOKKOKALLIONTIE 9 J 240, 00370 HELSINKI P. 010 524 9940 S. REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä,.

Lisätiedot

Tietosuojaseloste NY Start Up -ohjelma, Nuori Yrittäjyys ry

Tietosuojaseloste NY Start Up -ohjelma, Nuori Yrittäjyys ry Tietosuojaseloste NY Start Up -ohjelma, Nuori Yrittäjyys ry 1. Rekisterinpitäjä Nuori Yrittäjyys ry, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki info@nuoriyrittajyys.fi, puh: 044 7287, Y-tunnus: 1813465-6 2. Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi Verkkoviestintäohje Kaupunginjohtaja 2.2.2015 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 2.2.2015 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Ravintola Kalatorin tietosuojaseloste

Ravintola Kalatorin tietosuojaseloste n tietosuojaseloste Yksityisyyden suoja ja tietosuoja Me ravintolakalatori.fi -verkkopalvelussa huolehdimme yksityisyydensuojastasi ja hallussamme olevien henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta. Tämä

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Hotelli Vanha Rauman ja Cityhovin tietosuojaseloste

Hotelli Vanha Rauman ja Cityhovin tietosuojaseloste n ja Cityhovin tietosuojaseloste Yksityisyyden suoja ja tietosuoja Me hotelvanharauma.fi -verkkopalvelussa huolehdimme yksityisyydensuojastasi ja hallussamme olevien henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta.

Lisätiedot

Liperin kunnan päätöksenteko- ja asianhallinta (hallinnolliset asiat)

Liperin kunnan päätöksenteko- ja asianhallinta (hallinnolliset asiat) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Liperin kunnan päätöksenteko- ja asianhallinta (hallinnolliset

Lisätiedot

Olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn.

Olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste Yleistä Olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn. Kerromme tässä henkilötietojen käsittelystämme

Lisätiedot

Salon kaupunki , 1820/ /2018

Salon kaupunki , 1820/ /2018 Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Tietosuojavastaava Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite

Lisätiedot

Punaisen Ristin valokuvaetsintä

Punaisen Ristin valokuvaetsintä Punaisen Ristin valokuvaetsintä Suomen Punainen Risti on mukana Punaisen Ristin kansainvälisen komitean aloittamassa Trace the Face kampanjassa. Katastrofit ja kriisitilanteet saattavat erottaa perheenjäsenet

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Rekisteröidyn informointi Henkilöstö- ja luottamushenkilöstörekisteri

Rekisteröidyn informointi Henkilöstö- ja luottamushenkilöstörekisteri Rekisteröidyn informointi Henkilöstö- ja luottamushenkilöstörekisteri Huolehtiaksemme työnantajan tehtävistä asianmukaisesti, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme sinua koskevia tietoja. Sitoudumme

Lisätiedot

Tietosuojaasiat. yhdistysten näkökulmasta

Tietosuojaasiat. yhdistysten näkökulmasta Tietosuojaasiat yhdistysten näkökulmasta 2018 Pähkinänkuoressa Tietosuoja-asetus tullut voimaan 25.5.2016 Asetusta sovellettava viimeistään 25.5.2018 Pitkä siirtymäkausi: kansallinen lainsäädäntö tekeillä

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Rekisteri- ja tietosuojaseloste TÄMÄ ON CORELLIA HELSINKI OY:N HENKILÖTIETOLAIN (10 JA 24 ) JA EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) MUKAINEN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE. LAADITTU 14.5.2018. VIIMEISIN

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh:

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh: REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh: 0505490789 Sp: mikko.lounela@hahmoterapia.com REKISTERIN NIMI Tmi

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

MediKes. Keskisuomalaista yhteistyötä. Eija Häyrinen, KTM, atk-pääsuunnittelija

MediKes. Keskisuomalaista yhteistyötä. Eija Häyrinen, KTM, atk-pääsuunnittelija MediKes Keskisuomalaista yhteistyötä Eija Häyrinen, KTM, atk-pääsuunnittelija 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNTA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI vastaa alueensa 264 000 asukkaan erikoissairaanhoidosta (= 5 % koko

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy SOPPARI Sopimustoimittajan käyttöohje versio 13.10.2016 IS-Hankinta Oy Sisällysluettelo YLEINEN OSIO s.3 Rekisteröityminen ja palvelun käytön aloittaminen s.5 Käyttäjähallinta s.6 Käyttäjäprofiili s.7

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Esri Finlandin asiakastietokanta

Esri Finlandin asiakastietokanta Esri Finlandin asiakastietokanta Rekisteriseloste Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä (jäljempänä Esri Finland ) Y-tunnus 1837145-9, p. 0207 435 435 Yhteystiedot

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

1. Henkilötietojen käsittely

1. Henkilötietojen käsittely 1. Henkilötietojen käsittely 1.1 Mitä henkilötietoja keräämme? Keräämme näitä tietoja Nimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite CV 1.2. Mistä henkilötietoja saamme? Henkilötiedot saamme pääasiassa verkkosivustomme

Lisätiedot

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään? TIETOSUOJASELOSTE Yleistä Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

OHJE KÄYTTÄJILLE 2019

OHJE KÄYTTÄJILLE 2019 LAPPILAISET.FI -JÄRJESTÖTIETOPALVELU LYHYESTI Lappilaiset.fi - järjestötietopalvelu on maksuton tiedotus- ja viestintäkanava Lapissa toimiville järjestöille, yhdistyksille ja yhteisöille. Sivusto kokoaa

Lisätiedot

Nimi: Tuomas Hujala Sähköposti: tuomas.hujala. Puhelin: Sähköposti: tietosuoja

Nimi: Tuomas Hujala Sähköposti: tuomas.hujala. Puhelin: Sähköposti: tietosuoja TIETOSUOJASELOSTE 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira Osoite: PL 210, 00281 HELSINKI (Mannerheimintie 103 B) Muut yhteystiedot: puh. 0295 209 111(vaihde),

Lisätiedot

Markkinointirekisteriseloste

Markkinointirekisteriseloste :n tietosuojaseloste Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 22.5.2018, viimeisin muutos 23.05.2018. Tämä tietosuojaeloste pitää sisällään

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Salon kaupunki, 8.2.2019 3479/07.01.01.02.00/2018 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 10.12.2018 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

Europolin valokuvakilpailu 2010

Europolin valokuvakilpailu 2010 Europol julistaa avatuksi kilpailun vuoden 2010 parhaasta lainvalvonta-aiheisesta valokuvasta Voittajakuvan on tarkoitus kuvata poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten haastavaa ja palkitsevaa työtä

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Sidonnaisuusilmoitukset Tiedonanto laadittu: 3.7.2018 1. Rekisterinpitäjä:

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Prosessiteekkarit ry:n tietosuojapolitiikka

Prosessiteekkarit ry:n tietosuojapolitiikka Laatimis pvm. 12.05.2018 Prosessiteekkarit ry:n tietosuojapolitiikka Tämän dokumentin tarkoitus on välittää tieto Prosessiteekkarit ry:n (PT) tietosuojan periaatteista yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

TIETOSUOJASELOSTE Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) TIETOSUOJASELOSTE Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) Rekisterin/palvelun nimi: Dynasty- asianhallinnan rekisteri Tiedonanto laadittu

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE

Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE Osteopaatti Jutta Aalto Anatomia- ja kehotietoisuuskoulutus TIETOSUOJASELOSTE 1 Yksityisyytesi suojaaminen Pitää kaikkien palveluitani käyttävien asiakkaiden/ potilaiden yksityisyyttä erittäin tärkeänä.

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

SOS-LAPSIKYLÄN YRITYS- JA YHTEISTYÖKUMPPANIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

SOS-LAPSIKYLÄN YRITYS- JA YHTEISTYÖKUMPPANIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE SOS-LAPSIKYLÄN YRITYS- JA YHTEISTYÖKUMPPANIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE Rekisterinpitäjä SOS-lapsikyläsäätiö sr Kumpulantie 3, 00520 Helsinki Puh.(09)5404880 Fax (09) 5404 8811 info@sos-lapsikyla.fi Y-tunnus

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 12.7.2009 1. Rekisterinpitäjä Nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa Tietotekniikkataidot 12.3.2014 Sisältö Tietohallinto julkisilla verkkosivuilla Yliopiston intranet Opiskelijan tietotekniikkaopas pääkohdat ja täydennyksiä

Lisätiedot

Rekisteriin kuuluvat seuraavat henkilötietoja sisältävät rekisterit ja osarekisterit:

Rekisteriin kuuluvat seuraavat henkilötietoja sisältävät rekisterit ja osarekisterit: Karvian kunta Kirjaston tietosuojaseloste Rekisterin nimi Kirjaston rekisteri Rekisteriin kuuluvat seuraavat henkilötietoja sisältävät rekisterit ja osarekisterit: - Satakirjastojen kirjastojärjestelmä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm:

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 6.3.2017 1. Rekisterin nimi Esmikko -rikosilmoitin ja -kulunvalvontajärjestelmä 2. Rekisterinpitäjä Käyntiosoite:

Lisätiedot

Rekisteri perustuu asiakkuuteen ja sitä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen.

Rekisteri perustuu asiakkuuteen ja sitä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen. Tietosuojaseloste EU:n Yleinen Tietosuoja-asetus Laatijan tiedot Laadittu (pvm ja nimi) 24.9.2018 Hannu Hietala Päivitetty (pvm ja nimi) 19.10.2018 Hannu Hietala Rekisteritiedot 1. Rekisterin nimi :n asiakasrekisteri

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Jäsenrekisteri tietosuoja-asetus ja henkilötietolaki

Jäsenrekisteri tietosuoja-asetus ja henkilötietolaki Jäsenrekisteri tietosuoja-asetus ja henkilötietolaki Miten hoidamme yhdistyksen henkilötietoasiat lain mukaiselle tasolle? Merja Kaija, kyläasiamies Pohjois-Savon Kylät ry Tietosuoja-asiat kuntoon ja jäsenrekisterit

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: _22.12.2015_ Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lappeenrannan kaupunki

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE. 4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste

TIETOSUOJASELOSTE. 4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste TIETOSUOJASELOSTE Katto2000 Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen

Lisätiedot

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 1 Rekisterinpitäjä Clementia Oy (2320280-1) Kiilakiventie 1, 90250 Oulu info@clementia.fi, 0403592019 2 Yhteyshenkilö Marko Heikkilä Kiilakiventie 1, 90250 Oulu marko@clementia.fi, 0403592019 3 Rekisterin

Lisätiedot

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten 1 Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten Ohjetta päivitetty 2.9.2017. 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta Kirjautuminen Emmi-sovellukseen vaatii voimassa olevan käyttäjätunnuksen sekä hyväksytyn käyttöoikeuden

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 12.4.2017 päivitetty 19.12.2017 1. Rekisterin nimi Secapp-turvallisuus- ja viestintäjärjestelmä 2. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

YHTEYSTIETOJEN HAKU. Automaattihaku. Manuaalihaku

YHTEYSTIETOJEN HAKU. Automaattihaku. Manuaalihaku 1 (5) YHTEYSTIETOJEN HAKU Ennen haastattelujen aloittamista kaikille kohdehenkilöille pyritään löytämään puhelinnumerot. Otokseen tuodaan valmiiksi keskitetyllä puhelinnumerohaulla löydetyt numerot. Haastattelijat

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään? TIETOSUOJASELOSTE Yleistä Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Ehdotus laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö, JulkICT-osasto

Ehdotus laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö, JulkICT-osasto Ehdotus laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö, JulkICT-osasto Valmistelu Saavutettavuusdirektiivi voimaan 22.12.2016 Työryhmä asetettu

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Lisätiedot Pyydämme Teitä tarvittaessa esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä tutkijalle/tutkimuksesta vastaavalle henkilölle.

Lisätiedot Pyydämme Teitä tarvittaessa esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä tutkijalle/tutkimuksesta vastaavalle henkilölle. Tiedote tutkimuksesta 1 (5) TIEDOTE TUTKIMUKSESTA Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa (TUVET) Pyyntö osallistua

Lisätiedot

IKEA FAMILY -rekisteriseloste

IKEA FAMILY -rekisteriseloste IKEA FAMILY -rekisteriseloste Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinhaltijan tiedot IKEA Oy Espoontie 21 02740 Espoo Rekisterin nimi IKEA FAMILY -jäsenrekisteri Rekisterin

Lisätiedot

Helsingin Seniorisäätiö. TIETOSUOJASELOSTE (sisältää rekisteriselosteen) Valokuvausluparekisteri

Helsingin Seniorisäätiö. TIETOSUOJASELOSTE (sisältää rekisteriselosteen) Valokuvausluparekisteri Helsingin Seniorisäätiö TIETOSUOJASELOSTE (sisältää rekisteriselosteen) Valokuvausluparekisteri Sanna Nummela 26.10.2018 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 ) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.5.2018. Viimeisin muutos 23.5.2018. 1. Rekisterinpitäjä Sareni Oy

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään? TIETOSUOJASELOSTE Yleistä Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet

Lisätiedot