SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄ"

Transkriptio

1 SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄ Verkkoviestinnän ohjeet tarkennukset

2 1 1 JOHDANTO Yleistä verkkoviestinnästä Verkkoviestinnän kanavat, kohderyhmät ja vastuut Yksityisyyden suoja ja salassapidettävät asiat Kuvien käyttö verkkoviestinnässä Verkkoon kirjoittaminen JULKISET VERKKOPALVELUSIVUT ( 2.1 Määritelmät Verkkopalvelusivuille asetetut tavoitteet Verkkopalvelusivun ulkoasu Yksikkö/osastosivun sisältö Seuranta ja arviointi MEDIKES - TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELU KESKI-SUOMESSA Tavoitteet Ulkoasu ja sisältö Sisällöntuottaminen MediKes-yhdyshenkilöt, sisällöntuottajat, Trip-ylläpitäjät Palaute SOSKES - SOSIAALIALAN AMMATTILAISTEN YHTEISÖVERKKO KESKI-SUOMESSA10 5. SANTRA - KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN INTRANET Tavoitteet Ulkoasu ja sisältö Sisällöntuottaminen Sisällöntuottajat, ylläpitäjät, TRIP-ylläpitäjät Palaute LIITTEET...12 Liite 1: Verkkoviestintää koskeva lainsäädäntö ja sairaanhoitopiirin ohjeet Liite 2: Malli osaston sivun sisällöksi Liite 3: Tarkemmat ohjeet kuvien käytöstä verkkosivuilla Liite 4: Suostumus tietojen luovuttamiseen Liite 5: Valokuvan käyttölupa - potilaat, omaiset yms Liite 6: Valokuvan käyttölupa - henkilöstö... 19

3 2 1 Johdanto Verkkoviestinnän ohjeet ovat osa Sairaanhoitopiirin viestintä - strategia ja ohjeet asiakirjaa. Ohjeita tarkistetaan tarpeen ja toiminnan muuttumisen mukaan. Ensimmäiset verkkoviestinnän ohjeet annettiin ja niitä tarkennettiin Verkkoviestintää ohjaavat myös yleinen tietosuojalainsäädäntö, sairaanhoitopiirin tietosuojaohjeet sekä muut viestinnän erityisalueiden ohjeet (kriisiviestintä, poikkeusolojen viestintä, suuronnettomuustilanteet, muutosviestintä, graafiset- ja tietosuojaohjeet). Verkkoviestinnän ohjeiden liitteenä on käytännönläheisiä ohjeita sekä erilaisia lomakemalleja. Verkkoviestintäohjeet on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet hankepäällikkö Eija Häyrinen, järjestelmäasiantuntija Arja Juutilainen, hallintopäällikkö Marja- Leena Kärkkäinen, tietojärjestelmälääkäri Esko Laes, rekrytointipäällikkö Tarja Paunonen ja järjestelmäasiantuntija Atte Tikkanen. 1.1 Yleistä verkkoviestinnästä Verkkoviestinnällä tarkoitetaan tässä yhteydessä Internetissä, MediKesissä ja Santrassa tapahtuvaa viestintää, asiointia ja palvelua. Verkkoviestintä on tärkeä ja lisääntyvä osa sairaanhoitopiirin viestintää. Sairaanhoitopiirin viestintästrategian mukaan viestintä on aktiivista, luotettavaa, vuorovaikutteista ja avointa. Viestintä ottaa huomioon kohderyhmien tiedontarpeet, tiedon oikea-aikaisuuden, ymmärrettävyyden sekä palautteen antamismahdollisuuden. Kirjallinen ja sähköinen viestintä oikein hyödynnettyinä tukevat suullista viestintää. Sähköpostin käytöstä on annettu erilliset ohjeet, jotka löytyvät Santrasta tietohallinnon sivuilta. 1.2 Verkkoviestinnän kanavat, kohderyhmät ja vastuut Sairaanhoitopiirin verkkoviestinnän kanavat ovat: Julkiset verkkopalvelusivut (Internet), MediKes (Ekstranet) Santra (Intranet) Internet on maailmanlaajuinen yleinen tietoverkko. Ekstranet on Internetiä tiedonsiirtovälineenä käyttävä organisaatioiden välinen tietoverkko. Yleensä sen käyttöön vaaditaan erilliset käyttäjätunnukset. Intranet on organisaation sisäinen tietoverkko. Intranetistä on yleensä yhteys myös Internetiin. Santraan voidaan lisäksi perustaa vastuualuekohtaisia, käyttäjätunnistukseen perustuvia yksikkösivuja. Yksikkösivut jakautuvat edelleen kahteen osaan: oman

4 3 vastuualueen käyttäjille tarkoitettuun osioon ja muille sairaanhoitopiirin työntekijöille tarkoitettuun ns. vierailija-osioon. Viestintäkanava Tarkoitus Kohderyhmä Vastuut Julkiset verkkopalvelusivut Sairaanhoitopiiristä tietoa ja palveluita tarvitseville tarkoitettu julkinen verkkoviestinnän väline. Potilaat ja heidän sosiaalinen verkostonsa, väestö, potilasjärjestöt, opiskelijat, tiedotusvälineet, työnhakijat, kunnat ja muut yhteistyötahot sekä muut sairaanhoitopiirin toiminnasta ja palveluista kiinnostuneet. Verkkosivujen päätoimittaja, verkkotoimitus, sivujen omistajat, tietohallintotoimisto MediKes Keski-Suomen alueella toimiva terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveyskeskukset, sairaanhoitopiiri, muut sovitut yhteistyötahot Verkkotoimitus, tietohallintotoimisto, sisällöntuottajat, shp:n tiedotuksesta vastaava viranhaltija Santra Sairaanhoitopiirin sisäisen viestinnän väline Sairaanhoitopiirin henkilökunta Verkkotoimitus, tietohallintotoimisto, sisällöntuottajat, shp:n tiedotuksesta vastaava viranhaltija Santran yksikkösivut Vastuualueen sähköisen viestinnän ja arkistoinnin väline Vastuualueen henkilökunta (oma sivustoosuus) Sairaanhoitopiirin henkilökunta (vierailija-osuus) Vastuualue, tietohallintotoimisto, verkkotoimitus Verkkoviestinnän kanavat, kohderyhmät ja vastuut Verkkosivujen päätoimittaja on sairaanhoitopiirin viestinnästä vastaava viranhaltija. Verkkotoimitus ohjaa verkkoviestintää ja vastaa sen kehittämisestä. Omistajat vastaavat oman alueensa verkkosivujen sisällöstä. Oma alue on esim. vastuualue tai erikoisala. Omistaja voi olla työryhmä tai erikseen nimetty henkilö, esim. vastuualueen johtaja tai ylilääkäri.

5 4 Verkkosivujen sisällöntuottajat suunnittelevat ja laativat yleisten ohjeiden perusteella oman alueensa verkkosivujen sisällön. Ylläpitäjät siirtävät teknisesti sisällön verkkosivuille sekä päivittävät tarvittaessa verkkosivuja. 1.3 Yksityisyyden suoja ja salassapidettävät asiat Verkkoviestinnässä on huomioitava yksityisyyden suojaan, salassapitoon, ja tietosuojaan liittyvät säännökset ja sairaanhoitopiirin ohjeet (säädösluettelo ohjeiden lopussa). On huomioitava mm, että: Julkisuuslaki ja henkilötietolaki vaikuttavat henkilörekistereiden ja henkilötietojen käsittelyyn Internetissä. Ne koskevat erityisesti yksityishenkilöihin liittyviä henkilörekistereitä, jolloin tarkoitus on suojata yksityisyyttä. Yksittäistä potilasta koskevia asioita ei missään muodossa saa käsitellä verkkoviestinnän kanavissa. Verkkosivuilla olevissa toimielinten esityslistoissa ja pöytäkirjoissa ei saa olla henkilötunnuksia, arkaluonteisia henkilötietoja, yksityishenkilöiden osoite-, puhelin eikä muitakaan yhteystietoja. Työntekijän nimi, virka-asema, työsähköposti ja työpuhelinnumero voidaan julkaista julkisilla verkkopalvelusivuilla, ellei työntekijä sitä nimenomaisesti kiellä. Jos verkkopalvelusivuilla julkaistaan henkilön nimen lisäksi muita henkilötietoja (kotiosoite, kotipuhelinnumero, valokuva) on henkilöltä pyydettävä tähän suostumus. Suostumus tietojen luovuttamiseen liitteenä 4 ja erillinen valokuvan käyttölupa liitteenä 5. Kunnallisessa luottamustehtävässä olevan henkilön nimi, luottamustoimi ja puoluejäsenyys voidaan julkaista verkkopalvelusivuilla ilman suostumusta. Muiden luottamushenkilön yhteystietojen julkaisemiseen, samoin valokuvien julkaisemiseen vaaditaan suostumus (liite 4). 1.4 Kuvien käyttö verkkoviestinnässä Yleiset tekijänoikeussäännöt koskevat myös kuvien käyttöä verkkopalvelusivuilla. Yleissääntönä on se, että potilaita koskevia kuvia ei saa käyttää sairaanhoitopiirin verkkopalvelusivuilla. Jos perustellusta syystä tämä nähdään tarpeelliseksi, potilaalta on pyydettävä kuvan käyttöön kirjallinen suostumus. Henkilötietolain mukaan työntekijältä on pyydettävä lupa, jos kuvia käytetään Internet-sivuilla. Tarkemmat ohjeet kuvien käytöstä, tiedostomuodoista ja koosta on liitteenä 3. Valokuvan käyttölupalomake on liitteenä 5.

6 5 1.5 Verkkoon kirjoittaminen Vain harvat kirjalliset tekstit ovat sellaisenaan siirrettävissä verkkopalvelusivuille. Verkkokielen tulee olla sujuvaa ja yleistajuista. Pääperiaatteena on, että alkuun tulee tärkein tieto ja loppuun vähemmän tärkeä. Tästä johtuen verkkosivuille tarkoitettua tekstiä voidaan lyhentää ja usein näin on parasta tehdäkin. Lyhenteiden käyttöä tulee kuitenkin välttää, myös ammattinimikkeissä. Se mikä omassa työyhteisössä on kaikille selvä lyhenne, ei lukijalle välttämättä sitä ole (esim. osastonylilääkäri, oyl). Verkkotekstissä suositaan lyhyitä kappaleita ja tärkeiden asioiden korostamista lihavoinnilla, ei alleviivauksella. Alleviivaus mielletään verkkotekstissä linkiksi.

7 6 2 Julkiset verkkopalvelusivut ( 2.1 Määritelmät Verkkopalvelusivut on sairaanhoitopiiristä tietoa ja palveluita tarvitseville tarkoitettu julkinen verkkoviestinnän väline. Sivujen kohderyhminä ovat potilaat ja heidän sosiaalinen verkostonsa, väestö, potilasjärjestöt, opiskelijat, tiedotusvälineet, työnhakijat, kunnat ja muut yhteistyötahot sekä muut sairaanhoitopiirin toiminnasta ja palveluista kiinnostuneet. Sairaanhoitopiirin verkkopalvelusivujen osoite on Sairaanhoitopiirin verkkopalvelusivut eivät sisällä sananvapauslaissa tarkoitettua verkkojulkaisua. Verkkosivujen päätoimittaja Verkkotoimitus Omistajat Verkkosivujen päätoimittajana on sairaanhoitopiirin viestinnästä vastaava viranhaltija. Verkkotoimitus ohjaa verkkoviestintää ja vastaa sen kehittämisestä. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä nimeää verkkotoimituksen jäsenet. Omistajat vastaavat oman alueensa verkkosivujen sisällöstä. Oma alue on esim. vastuualue tai erikoisala. Omistaja voi olla työryhmä tai erikseen nimetty henkilö, esim. vastuualueen johtaja tai ylilääkäri. Sisällöntuottaja/sisällöntuottajat Verkkosivujen sisällöntuottajat suunnittelevat ja laativat yleisten ohjeiden perusteella oman alueensa verkkosivujen sisällön. Ylläpitäjät Ylläpitäjät siirtävät teknisesti sisällön verkkosivuille sekä päivittävät tarvittaessa verkkosivuja. 2.2 Verkkopalvelusivuille asetetut tavoitteet Kaikki sairaanhoitopiirin verkkopalvelusivut on ulkoasultaan ja sisällöltään laadittava niin, että ne tunnistetaan sairaanhoitopiirin tuottamiksi sivuiksi. Kaikista yksiköistä ja toiminnoista tiedotetaan vähintään perustiedot (malli osaston sivun sisällöksi liitteenä). Sivujen tulee olla palautteen ja sähköisen asioinnin mahdollistavia. Lisäksi sivujen tulee olla ajantasaisia asiallisia ja luotettavia esteettömiä (mm. näkövammaisten saavutettavissa)

8 7 löydettäviä palvelevia (sisällön kattavuus, ajantasaisuus, informatiivisuus) 2.3 Verkkopalvelusivun ulkoasu Sairaanhoitopiirin verkkopalvelusivut toteutetaan NetCommunity ohjelmistolla. Yhtenäinen ulkoasu toteutetaan ohjelmallisesti tyylitiedostoilla ja lisäksi ylläpitäjiä ohjeistamalla. Sivuista tehdään myös tekstiversio, joka mahdollistaa sivujen käytön mm. näkövammaisten lukulaitteilla ja mobiililaitteilla. 2.4 Yksikkö/osastosivun sisältö Sivun sisältöä suunniteltaessa on tärkeintä pitää mielessä se, mitä potilas, hänen omaisensa tai muu kohderyhmään kuuluva haluaisi sivuilta löytää. Yksikkö- ja osastosivujen tulee olla selkeitä, tiiviitä ja ulkoasultaan yhtenäisiä. Yhteystiedot pitäisi löytyä helposti ja sisällön tulisi olla laadukasta - mieluummin vähän, mutta hyvää. Tärkeäksi osaksi yksikkösivua muodostuvat ns. toimipaikka, sen tarjoamat palvelut ja niiden saatavuus. Tästä kokonaisuudesta muodostuu automaattinen palvelu- ja toimipaikkahakemisto. Malli yksikön/osaston sivun sisällöksi tehdään kun valtakunnallinen palveluluokitus on käytössä. Myös asiakkaiden toiveet pyritään huomioon (kansalaisfoorumi). (Lisätty /aj) 2.5 Seuranta ja arviointi Sivujen kautta tuleva yleinen palaute ohjataan sairaanhoitopiirin viestinnästä vastaavalle viranhaltijalle. Tekninen, sivujen toimintaa koskeva palaute ohjataan sairaanhoitopiirin tietohallintoon. Jos käyttäjä haluaa vastauksen palautteeseensa, häntä pyydetään ilmoittamaan sitä varten sähköpostiosoitteensa. Verkkopalvelusivuja kehitetään palaute huomioiden. Sivujen kävijämääriä ja käyttöä seurataan ja raportoidaan säännöllisesti verkkotoimitukselle ja sivujen omistajille. Verkkotoimitus raportoi vuosittain sairaanhoitopiirin johtajaa verkkoviestinnän kehittymisestä.

9 8 3 MediKes - terveydenhuollon verkkopalvelu Keski-Suomessa MediKes on Keski-Suomen terveydenhuollon ekstranet-verkkopalvelu, joka toimii suljetussa verkossa ja edellyttää jokaisen käyttäjän henkilökohtaista kirjautumista. MediKes-palveluja käyttävät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä kaikkien Keski- Suomen maakunnan terveyskeskusten ja terveyskeskuskuntayhtymien terveydenhuollon ammattilaiset. Lisäksi käyttäjinä on erillisten sopimusten perusteella muita julkishallinnon toimijoita. MediKes-palvelujen osoite on MediKes-käyttäjillä on pääsy myös SosKes-palveluihin (kts. kohta 4.) MediKes-palveluita ylläpitää ja hallinnoi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallinto. 3.1 Tavoitteet MediKes on verkossa toimiva virtuaaliyhteisö, joka mahdollistaa keskisuomalaisen terveydenhuollon väen verkottumisen ja verkostoitumisen. Keskeisenä tavoitteena on viestinnän edistäminen ja tehostuminen. Viestinnän ajantasaisuus saavutetaan aktiivisella palvelujen käytöllä. Viestintä tapahtuu sähköisessä muodossa ja sähköisesti julkaistuun materiaaliin käydään tutustumassa aktiivisesti. Tavoitteena on, että MediKesin sisältö on ajantasaista, luotettavaa, löydettävää ja palvelevaa. 3.2 Ulkoasu ja sisältö MediKes-järjestelmä on toteutettu NetCommunity -julkaisujärjestelmällä ja toimii samassa ympäristössä sairaanhoitopiirin verkkoviestinnän kanavien kanssa. MediKesin ulkoasu noudattelee sairaanhoitopiirin verkkosivustojen graafista ilmettä. MediKesin etusivulta löytyvät ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, tapahtumat ja koulutukset. Käyttäjillä on etusivulta myös pääsy eri sovelluksiin (Konsu, EcoMed) ja muiden organisaatioiden tarjoamiin palveluihin (mm. Terveysportti). Muu MediKesin sisältö on eri tavoin terveydenhuollon ammattilaisen työtä tukevaa tietoa (mm. hoito- ja potilasohjeet, tilastot ja raportit jne.) MediKes muodostaa palveluportin, joka mahdollistaa jatkossakin uusien palvelujen liittämisen verkkoon. Tärkeä osa sisältöä ovat eri organisaatioiden toimipaikat, niiden tarjoamat palvelut sekä niiden saatavuus. Tästä kokonaisuudesta muodostuu koko Keski- Suomen alueen terveydenhuollon ammattilaisten palvelu- ja toimipaikkahakemisto. Palveluhakemisto on yhteinen muiden samassa ympäristössä olevien sivustojen kanssa (SosKes, sairaanhoitopiirin Intranet eli Santra, Jämsän seudun terveydenhuollon ky:n intranet eli Vinkki ja Saarijärven- Karstulan seudun terveydenhuollon intranet eli Saka.)

10 9 3.4 Sisällöntuottaminen MediKesin sisällöntuotannon päävastuu on Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä, mutta tavoitteena on, että sisältöä tuottaisivat kaikki sisällöntuottajat eri MediKes-organisaatioissa. Sisällöntuotanto-oikeudet määritellään käyttäjäryhmillä. Eri intranettien sisällöntuottajat voivat tuottaa sisältöä samanaikaisesti sekä omaan intranettiinsa että MediKesiin MediKes-yhdyshenkilöt, sisällöntuottajat, Trip-ylläpitäjät Medikes-yhdyshenkilöt Kaikissa käyttäjäorganisaatioissa on yksi tai useampi MediKes-yhdyshenkilö. He toimivat linkkinä sairaanhoitopiirin ja oman organisaationsa välillä, selvittävät erilaisia yhteysongelmia ja huolehtivat oman organisaationsa käyttäjähallinnasta. MediKes-yhdyshenkilöitä on yhteensä noin 30. Sisällöntuottajat, TRIP-ylläpitäjät Sisällöntuottajat tuottavat MediKesin uutiset, tiedotteet, tapahtumat, koulutukset ja muun sisällön. Sairaanhoitopiirin koulutusyksikön järjestämät alueelliset ja valtakunnalliset koulutukset siirtyvät MediKesiin suoraan ehrmtrainingkoulutusjärjestelmästä. TRIP-tietokannan (potilas- ja hoito-ohjeet, sopimusohjausraportit, pöytäkirjat yms), sisältötuotannosta vastaavat TRIP-ylläpitäjät Palaute MediKes-sivujen kautta tuleva sairaanhoitopiirin toimintaa ja palveluja koskeva palaute ohjataan sairaanhoitopiirin viestinnästä vastaavalle viranhaltijalle. Medikes-palveluja koskeva palaute ohjataan sairaanhoitopiirin tietohallintoon. Käyttäjä voi antaa palautteen myös nimettömänä. MediKesiä kehitetään palaute huomioiden ja sivujen kävijämääriä ja käyttöä seurataan.

11 10 4 SosKes - sosiaalialan ammattilaisten yhteisöverkko Keski-Suomessa Yhteistyössä Keski-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskuksen ja Jyväskylän maalaiskunnan kanssa on valmisteilla Keski-Suomen sosiaalialan ammattilaisten verkkopalvelu SosKes. Soskes toimii suljetussa verkossa ja edellyttää jokaisen käyttäjän henkilökohtaista kirjautumista eli on sosiaalialan ammattilaisten ekstranet-palvelu. MediKesillä ja SosKesilla tulee olemaan yhteinen kirjautumissivu ja SosKes-käyttäjillä on pääsy myös MediKes-palveluihin. SosKes-palvelujen osoite on SosKes-palveluita ylläpitää ja hallinnoi Keski-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus ja Jyväskylän maalaiskunta.

12 11 5. Santra - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin intranet Santra on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Intranet-verkkopalvelu, joka toimii suljetussa verkossa ja edellyttää jokaisen käyttäjän henkilökohtaista kirjautumista. Santra- ja MediKes -palvelut avautuvat yhteisellä käyttäjätunnuksella siten, että Santra-palvelut avautuvat vain sairaanhoitopiirin henkilöstölle. Santra-käyttäjillä on pääsy myös SosKes-palveluihin (kts. kohta 4.) Santra-palvelujen osoite on Santra-palveluita ylläpitää ja hallinnoi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallinto Tavoitteet Santra-palvelujen keskeisenä tavoitteena on viestinnän edistäminen ja tehostuminen. Viestinnän ajantasaisuus saavutetaan aktiivisella palvelujen käytöllä. Viestintä tapahtuu sähköisessä muodossa ja sähköisesti julkaistuun materiaaliin käydään aktiivisesti tutustumassa. Tavoitteena on, että Santran sisältö on ajantasaista, luotettavaa, löydettävää ja palvelevaa Ulkoasu ja sisältö Santra, MediKes, sairaanhoitopiirin julkiset verkkopalvelusivut sekä tulevat SosKes-palvelut toimivat samassa NetCommunity-ympäristössä. Santran ulkoasu noudattaa sairaanhoitopiirin verkkosivustojen graafista ilmettä. Santran etusivulta löytyvät ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, tapahtumat ja koulutukset. Santra-palveluista löytyvät eniten käytetty muu sisältö (ruokalistat, viikkotieto, tieteellinen kirjasto jne.) sekä pääsy eri sovelluksiin (koulutusjärjestelmä, toiminnan suunnittelu ja seuranta, tietovarasto jne.) sekä muiden organisaatioiden tarjoamiin palveluihin (mm. Terveysportti). Muu Santran sisältö on eri tavoin sairaanhoitopiirin työntekijöiden työtä tukevaa sisältöä (mm. piirin tietopankki, henkilöstöhallinnon ohjeet, hallinnon asiakirjat, rekrytointi, hoito- ja potilasohjeet, jne.) Santra muodostaa sairaanhoitopiirin sisäisen palveluportin, joka mahdollistaa jatkossakin uusien palvelujen liittämisen verkkoon. Tärkeä osa sisältöä ovat eri organisaatioiden toimipaikat, niiden tarjoamat palvelut sekä niiden saatavuus. Tästä kokonaisuudesta muodostuu koko Keski- Suomen alueen terveydenhuollon ammattilaisten palvelu- ja toimipaikkahakemisto. Palveluhakemisto on yhteinen muiden samassa ympäristössä olevien sivustojen kanssa (MediKes, SosKes, Jämsän seudun terveydenhuollon ky:n intranet eli Vinkki ja Saarijärven-Karstulan seudun terveydenhuollon intranet eli Saka.) 5.3. Sisällöntuottaminen Sairaanhoitopiirin verkkopalvelusivut muodostavat kokonaisuuden, jolla on yhteinen sisällöntuotanto. Kokonaisuuteen kuuluu julkiset verkkopalvelusivut,

13 12 MediKes, Santra ja yksikön omat sivut. Erillisenä dokumenttiarkistona on TRIPtietokanta. Sisällöntuottaja voi tehdä sisältöä samanaikaisesti kaikkiin viestinnän kanaviin ja myös niin, että sisällöstä vain tietty osaa julkaistaan julkisilla verkkosivuilla ja muu osa Santrassa ja/tai MediKesissä. Sisällöntuotanto-oikeudet määritellään käyttäjäryhmillä Sisällöntuottajat, ylläpitäjät, TRIP-ylläpitäjät Sisällöntuottajat tuottavat Santraan uutiset, tiedotteet, tapahtumat, koulutukset ja muun sisällön. Sairaanhoitopiirin koulutusyksikön järjestämät alueelliset ja valtakunnalliset koulutukset siirtyvät Santraan suoraan ehrmtrainingkoulutusjärjestelmästä. TRIP-tietokannan (potilas- ja hoito-ohjeet, pöytäkirjat yms), sisältötuotannosta vastaavat TRIP-ylläpitäjät Palaute Santra-sivujen kautta tuleva sairaanhoitopiirin toimintaa ja palveluja koskeva palaute ohjataan sairaanhoitopiiirin viestinnästä vastaavalle viranhaltijalle. Santra-palveluja koskeva palaute ohjataan sairaanhoitopiirin tietohallintoon. Käyttäjä voi antaa palautteen myös nimettömänä. Santra-palveluja kehitetään palaute huomioiden ja sivujen kävijämääriä ja käyttöä seurataan. 6 Liitteet Liite 1, Verkkoviestintää koskevasta lainsäädäntö Liite 2, Malli vuodeosaston sivun sisällöksi Liite 3, Tarkemmat ohjeet kuvien käytöstä verkkosivuilla Liite 4, Suostumus tietojen luovuttamiseen Liite 5, Valokuvan käyttölupa - potilaat, omaiset Liite 6, Valokuvan käyttölupa - henkilöstö

14 13 Liite 1: Verkkoviestintää koskeva lainsäädäntö ja sairaanhoitopiirin ohjeet Suomen perustuslaki 731/1999: jokaisella on perusoikeus tietoon ja hyvään hallintoon Julkisuuslaki ja tätä koskeva shp:n yleiskirje 7/2001 Kuntalaki (365/1995) Hallintolaki (434/2003) Henkilötietolaki (523/1999) ja tätä koskeva shp:n yleiskirje 8/2001 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003) Laki yksityisyyden suojasta (759/2004) Sairaanhoitopiirin tietosuojakäsikirja, päivitetty 8/2006 (kts. jäljempänä shp:n yleiskirje 9/2004) Sairaanhoitopiirin tietoturvaohje Sairaanhoitopiirin tietoturvapolitiikka, kesäkuu 2005 Sairaanhoitopiirin yleiskirje 9/2004, Potilashoidon tietosuoja Keski- Suomen sairaanhoitopiirissä, tietosuojakäsikirja Sananvapauslaki ja kuntien Internet-palvelut (460/2003) Tekijänoikeuslaki (404/1961) ja muutokset 748/1998 saakka Sopimus yhteistoimintamenettelystä

15 14 Liite 2: Malli osaston sivun sisällöksi Yleistä Sairaanhoitopiirin graafisten ohjeiden mukaan sivujen perusfontti on Verdana 10, joka tulee tekstin fontiksi automaattisesti julkaisujärjestelmän (NetCommunity) tyylitiedostosta. Toimipaikka, palvelut, saatavuus Osastojen ja yksikköjen verkkosivut tehdään jatkossa käyttäen hyväksi julkaisujärjestelmän toimipaikka-sisältödokumenttia. Toimipaikkaan voidaan soveltuvin osin liittää myös palvelut ja niiden saatavuus. Näillä sisältödokumenteilla voidaan tuottaa tietoa sekä julkisille verkkopalvelusivuille että MediKesiin ja Santraan siten, että sisäiset tiedot eivät näy internetissä. Toimipaikka-sisältödokumentilla voidaan kertoa mm. - toimipaikan nimi - kuva - katuosoite karttalinkillä (osoitetta klikattaessa aukeaa selainikkuna, jossa toimipisteen sijainti näkyy Jyväskylän opaskartalla). - aukioloaika - käyntiosoite - postiosoite - laskutusosoite - puhelinvaihteen numero - suora puhelinnumero - sisäinen puhelinnumero - faksin numero - faksin numero sisäisesti - sähköpostiosoite - johtajan/vastuuhenkilön tiedot - pääsy liikuntaesteisille (kyllä/ei/ei tiedossa) - helppo pääsy näkövammaisilla (kyllä/ei/ei tiedossa) - induktiosilmukka kuulovammaisille (kyllä/ei tiedossa) - linkit ja liitteet - www-osoite Toimipaikkaan voidaan liittää ns. saatavuustiedoilla palvelukuvaukset. Palvelukuvaus-sisältödokumentissa kerrotaan mm. palvelun nimi, synonyymini, palvelun tuottaja, käsittelyaika, asiakkaan opastus jne. Palvelukuvausten luokittelu on järkevää tehdä vasta sitten kun valtakunnallinen palveluluokitus on käytettävissä. Saatavuus-tiedoilla tarkennetaan palvelua mm. kohderyhmällä, hinnalla, ajankohtaisella saatavuudella, yhteyshenkilöllä jne.

16 15 Osaston sivuilta pitäisi löytyä Tarkista, että sivuilta löytyy yksiköstä riippuen ja soveltuvin osin alla olevat tiedot: sijainti ja osoite (karttalinkki Jyväskylän opaskartan kattamalla alueella) lyhyt yleiskuvaus toiminnasta yksikön vastaavien nimet ja yhteystiedot - ei suoria sähköpostiosoitteita yhteystiedot hoidonvaraukseen ja osastolle saapumiseen liittyville tiedusteluille yhteystiedot hoitoon liittyville tiedusteluille yhteystiedot omaisten vointiin liittyville tiedusteluille osaston päiväohjelma vierailut - vierailuajat - osastokohtaiset ohjeet vierailijoille - mahd. osastokohtaiset rajoitukset ja perusteet niille (tartuntataudit, lapset, kukat) puhelimen käyttöön liittyvät ohjeet - ohje soitettaessa suoraan potilaspuhelimeen - potilaspuhelimen käyttöohjeet (linkki yleisiin ohjeisiin) - matkapuhelimen käyttöohjeet ja mahdolliset rajoitukset potilashuoneet ja osaston rakenne: huoneiden määrä, koko, huoneiden varustustaso, päiväsali, hiljentymishuone jne. oheispalveluihin (kahviot, otto-automaatti, kirjasto, parturi-kampaamo, posti) - erillinen sivu ja linkitykset tupakointi sairaalassa (linkki yleisohjeeseen) informaatio omahoitaja-järjestelmästä, jos omahoitaja-järjestelmä kuuluu osaston toimintaan omaisen osallistuminen Yhteisiä tietoja, kuten esim. maksut, sosiaalityöntekijät, potilaan oikeudet, sairaalapapit, kartat ym. ei kannata laittaa osaston/poliklinikan sivustolle, vaan hoitaa tiedot linkityksellä. Osaston/yksikön verkkosivu ei saa sisältää Osaston sivulle ei ole hyvä laittaa pitkiä visioita ja toimintaperiaatteita. Sivuilla ei myöskään ole hyvä olla sairauksien yksityiskohtaisia kuvauksia. Sivuille ei ole syytä laittaa koko henkilökuntaluetteloa toiminnasta vastaavien tiedot ja yhteystiedot riittävät. Sivujen sisältöä laadittaessa on hyvä muistaa verkkoviestinnän kanavat. Sellaista tietoa, minkä välittämiseen esim. MediKes-verkko on oikeampi paikka, ei tulisi laittaa osaston sivulle. Sivuille ei saa laittaa sähköpostiosoitteita, koska erilaiset haittapostia lähettävät ohjelmat imuroivat niitä julkisilta sivuilta ja aiheuttavat ylimääräistä roska- ja viruspostia. Yleinen sähköpostiosoitteiden muoto voidaan mainita

17 16 Liite 3: Tarkemmat ohjeet kuvien käytöstä verkkosivuilla Kohtuullisesti käytettynä kuvat elävöittävät verkkopalvelusivua. Kuitenkin kuvien käytössä tulee huomioida kuvien sivuston latautumista hidastava vaikutus, minkä johdosta käytössä kannattaa käyttää harkintaa. Selaimet pystyvät toistamaan.jpg,.gif tai.png muotoon tallennetut kuvat. Digikameralla tai skannerilla digitaaliseen muotoon muutettu kuva tulee aina käsitellä jollakin kuvankäsittelyohjelmalla. Kuva tallennetaan em. muotoiseksi ja yleensä sen fyysistä kokoa pitää aina pienentää sekä pakata kuva tiedostokooltaan pienemmäksi. Sairaanhoitopiirin verkkosivuilla suositetaan kuvien kooksi korkeintaan: - noston kuva 88 x 88 pikseliä (kuvapistettä) - muut kuvat 300 x 300 pikseliä - max 50 kt per kuva Kuvista voi käyttää myös pikkukuvia, ns. thumbnail kuvia, joita klikkaamalla käyttäjä voi ladata isomman kuvan. Kuvat tallennetaan NetCommunity -ohjelmiston ao. dokumenttikirjastoon.

18 17 Liite 4: Suostumus tietojen luovuttamiseen SUOSTUMUS TIETOJEN LUOVUTTAMISEEN Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kunnallisten luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteystietoja käytetään mm. tiedotuslehdissä, tiedotteissa, uutisissa, esitteissä sekä sähköisillä verkkopalvelusivuilla Internetissä, Ekstranetissä (MediKes) ja Intranetissä (Santra). Työntekijän nimi, virka-asema, työsähköposti ja työpuhelinnumero voidaan julkaista niissä tehtävissä, joissa se on työn hoitamisen kannalta välttämätöntä. Työntekijän valokuvan julkaisemisesta on erilliset ohjeet (kts. liite 6: Valokuvan käyttölupa). Kunnallisessa luottamustehtävässä olevan henkilön nimi, luottamustoimi ja puoluejäsenyys voidaan julkaista ilman suostumusta. Muiden luottamushenkilön yhteystietojen julkaisemiseen vaaditaan suostumus. Tälle lomakkeelle kirjataan kunnallisen luottamushenkilön suostumus häntä koskevien tietojen luovuttamiseksi sairaanhoitopiirin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Annan suostumukseni sille, että seuraavia minua koskevia yhteystietoja voi käyttää sairaanhoitopiirin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Suostumus on voimassa vaalikauden loppuun saakka. Postiosoite Kotipuhelinnumero Työpuhelinnumero Matkapuhelinnumero Telefax -numero Sähköpostiosoite Valokuva Merkitse rasti niiden tietojen kohdalle, jotka voi luovuttaa Merkitse rasti niiden tietojen kohdalle, joita ei voi luovuttaa Päiväys..20 Paikka Allekirjoitus: Nimen selvennys: Lomake täytetään kunnallisen luottamushenkilön aloittaessa luottamustoimensa hoitamisen sairaanhoitopiirissä ja allekirjoitettu suostumuslomake säilytetään osoitteessa: KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Sairaanhoitopiirin toimisto, rak. 6/ JYVÄSKYLÄ

19 18 Liite 5: Valokuvan käyttölupa - potilaat, omaiset yms. VALOKUVAN KÄYTTÖLUPA - POTILAAT, OMAISET YMS. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kuvia käytetään elävöittämään ja havainnollistamaan mm. tiedotuslehtiä, tiedotteita, uutisia, esitteitä sekä sähköisiä verkkopalvelusivuja Internetissä, Ekstranetissä ja Intranetissä. Tälle lomakkeelle kirjataan yksityishenkilön suostumus (potilaat, omaiset yms.) häntä esittävien valokuvien käyttämiseksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tarpeisiin. Lupa pyydetään myös sairaanhoitopiirille luovutettujen kuvien käytölle. Kuvankäyttölupa voi koskea yhtä tai useampaa käyttötarkoitusta. Teknisesti alkuperäinen kuva voi olla sähköinen digitaalikuva, videokuva, diavalokuva tai paperivalokuva. Käyttölupa koskee kaikkia samasta tilanteesta tai henkilöstä otettuja rinnakkaiskuvia. Kuvankäyttölupaa ei tarvitse pyytää asemansa takia julkisissa tilaisuuksissa esiintyviltä henkilöiltä, kun kuvan käyttö liittyy tilaisuuden uutisointiin. KUVAN KÄYTTÖTIEDOT (yliviivaa tarpeeton tieto): Lupa koskee: Uutta kuvaa/vanhan kuvan luovutusta Kuvan otto/luovutuspäivä:. 20 Valokuvaaja (jos tiedossa): Alkuperäiskuvan laatu: Digitaalikuva/Diakuva/Paperikuva/Videokuva/Muu Kuvattavan nimen: saa mainita/ei saa mainita Kuvan käyttö: 1) Luovutan täydet kuvaoikeudet sairaanhoitopiirille 2) Kuvaa saa käyttää vain seuraavassa tarkoituksessa: Internet/Ekstranet/Intranet/Henkilöstölehti/Esite/Esitysaineisto/Opetusaineisto/Vuosikertomus/ Videoesitys/Jokin muu, mikä: Artikkeli/aihe/verkkosivu tms. jossa kuva julkaistaan: Muita tietoja: Lupa on voimassa toistaiseksi/..20 asti (yliviivaa tarpeeton). Tätä lomaketta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi suostumuksen antajalle tai hänen holhoojallensa ja yksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirissä lupalomake säilytetään hallinnollisessa arkistossa. Päiväys..20 Paikka Allekirjoitus: Nimen selvennys:

20 19 Liite 6: Valokuvan käyttölupa - henkilöstö VALOKUVAN KÄYTTÖLUPA - HENKILÖSTÖ Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kuvia käytetään elävöittämään ja havainnollistamaan mm. tiedotuslehtiä, tiedotteita, uutisia, esitteitä sekä sähköisiä verkkopalvelusivuja Internetissä, MediKesissä ja Santrassa. Sairaanhoitopiirin henkilöstön kuvia käytetään ilman kirjallista lupaa, mikäli ne liittyvät julkisen viran tai toimen harjoittamiseen. MediKesissä ja Santrassa henkilökortin valokuva voidaan julkaista osana yhteystietoja. Henkilöllä on kuitenkin halutessaan oikeus kieltää kuvansa käyttö. Henkilökortin lupalomake täytetään henkilökorttikuvauksen yhteydessä ja säilytetään henkilöstötoimistossa. Muut henkilöstön kuvia koskevat luvat säilytetään hallinnollisessa arkistossa. 1) HENKILÖKORTTIKUVA Annan luvan julkaista henkilökorttikuvani Mitä Kuuluu -henkilöstölehdessä Kiellän henkilökorttikuvani julkaisemisen missään yhteydessä 2) MUU HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA KUVA (yliviivaa tarpeeton) Lupa koskee: Uutta kuvaa/vanhan kuvan luovutusta Kuvan otto/luovutuspäivä:. 20 Valokuvaaja(jos tiedossa): Alkuperäiskuvan laatu: Digitaalikuva/Diakuva/Paperikuva/Videokuva/Muu Kuvattavan nimen: saa mainita/ei saa mainita Kuvan käyttö: 1) Luovutan täydet kuvaoikeudet sairaanhoitopiirille 2) Kuvaa saa käyttää vain seuraavassa tarkoituksessa: Internet/MediKes/Santra/Henkilöstölehti/Esite/Esitysaineisto/Opetusaineisto/Vuosikertomus/ Videoesitys/Jokin muu, mikä: Artikkeli/aihe/verkkosivu tms. jossa kuva julkaistaan: Muita tietoja: Lupa on voimassa toistaiseksi/..20 asti (yliviivaa tarpeeton). Tätä lomaketta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi suostumuksen antajalle ja yksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Päiväys..20 Allekirjoitus: Virkanimike ja nimen selvennys:

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Intermetso palveluhakemisto ja koodistopalvelin

Intermetso palveluhakemisto ja koodistopalvelin Intermetso palveluhakemisto ja koodistopalvelin Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Arja Juutilainen - Liikelaitos MediKes 1 Esityksen keskeisin sisältö Keski-Suomen shp:n kaikille verkkopalvelusivuille

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 16.11.2007, päivitetty 16.5.2017 1. Rekisterin nimi Infoweb -www-pohjainen informaatiojärjestelmäalusta (ent.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2013 1 (6) 3 Henkilötietojen verkkojulkaisua koskevat muutokset kaupungin viestinnän ohjeisiin HEL 2013-008170 T 00 04 00 Päätösehdotus päättänee hyväksyä seuraavat henkilötietojen

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) Mikä GDPR? The General Data Protection Regulation (GDPR) = EU:n tietosuoja-asetus Asetus, ei direktiivi, eli kaikkien jäsenmaiden on pakko noudattaa Astuu voimaan 25.5.2018

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

ILOSTU OY REKISTERISELOSTE

ILOSTU OY REKISTERISELOSTE ILOSTU OY REKISTERISELOSTE 20.8.2017 ILOSTU OY KOKKOKALLIONTIE 9 J 240, 00370 HELSINKI P. 010 524 9940 S. REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä,.

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi Verkkoviestintäohje Kaupunginjohtaja 2.2.2015 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 2.2.2015 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Europolin valokuvakilpailu 2010

Europolin valokuvakilpailu 2010 Europol julistaa avatuksi kilpailun vuoden 2010 parhaasta lainvalvonta-aiheisesta valokuvasta Voittajakuvan on tarkoitus kuvata poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten haastavaa ja palkitsevaa työtä

Lisätiedot

MediKes. Keskisuomalaista yhteistyötä. Eija Häyrinen, KTM, atk-pääsuunnittelija

MediKes. Keskisuomalaista yhteistyötä. Eija Häyrinen, KTM, atk-pääsuunnittelija MediKes Keskisuomalaista yhteistyötä Eija Häyrinen, KTM, atk-pääsuunnittelija 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNTA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI vastaa alueensa 264 000 asukkaan erikoissairaanhoidosta (= 5 % koko

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy SOPPARI Sopimustoimittajan käyttöohje versio 13.10.2016 IS-Hankinta Oy Sisällysluettelo YLEINEN OSIO s.3 Rekisteröityminen ja palvelun käytön aloittaminen s.5 Käyttäjähallinta s.6 Käyttäjäprofiili s.7

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Esri Finlandin asiakastietokanta

Esri Finlandin asiakastietokanta Esri Finlandin asiakastietokanta Rekisteriseloste Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä (jäljempänä Esri Finland ) Y-tunnus 1837145-9, p. 0207 435 435 Yhteystiedot

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa Tietotekniikkataidot 12.3.2014 Sisältö Tietohallinto julkisilla verkkosivuilla Yliopiston intranet Opiskelijan tietotekniikkaopas pääkohdat ja täydennyksiä

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 12.7.2009 1. Rekisterinpitäjä Nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

YHTEYSTIETOJEN HAKU. Automaattihaku. Manuaalihaku

YHTEYSTIETOJEN HAKU. Automaattihaku. Manuaalihaku 1 (5) YHTEYSTIETOJEN HAKU Ennen haastattelujen aloittamista kaikille kohdehenkilöille pyritään löytämään puhelinnumerot. Otokseen tuodaan valmiiksi keskitetyllä puhelinnumerohaulla löydetyt numerot. Haastattelijat

Lisätiedot

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 1 Rekisterinpitäjä Clementia Oy (2320280-1) Kiilakiventie 1, 90250 Oulu info@clementia.fi, 0403592019 2 Yhteyshenkilö Marko Heikkilä Kiilakiventie 1, 90250 Oulu marko@clementia.fi, 0403592019 3 Rekisterin

Lisätiedot

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten 1 Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten Ohjetta päivitetty 2.9.2017. 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta Kirjautuminen Emmi-sovellukseen vaatii voimassa olevan käyttäjätunnuksen sekä hyväksytyn käyttöoikeuden

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

IKEA FAMILY -rekisteriseloste

IKEA FAMILY -rekisteriseloste IKEA FAMILY -rekisteriseloste Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinhaltijan tiedot IKEA Oy Espoontie 21 02740 Espoo Rekisterin nimi IKEA FAMILY -jäsenrekisteri Rekisterin

Lisätiedot

Ehdotus laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö, JulkICT-osasto

Ehdotus laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö, JulkICT-osasto Ehdotus laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö, JulkICT-osasto Valmistelu Saavutettavuusdirektiivi voimaan 22.12.2016 Työryhmä asetettu

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: _22.12.2015_ Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lappeenrannan kaupunki

Lisätiedot

Laatimispvm: Päivitetty/tarkastettu: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispvm: Päivitetty/tarkastettu: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 14.8.2017 Päivitetty/tarkastettu: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Työterveyshuollon potilasrekisteri

Työterveyshuollon potilasrekisteri Tietosuojaseloste 1/7 1. Rekisterinpitäjä Vantaan terveyskeskus / Vantaan Työterveys liikelaitos Toimipisteet: Tikkurilan toimipiste, Kielotie 11 A, 01300 Vantaa, Myyrmäen toimipiste, Jönsaksentie 4 E,

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JÄRJESTÖREKISTERI / Liikuntapalvelut Laatimispvm: 31.3.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Maria Nikkilä ja Markus Rahkola, VM, 3.5.2017 ValtioExpo @VM_MariaNikkila Digitalisaatio ja julkinen

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 24.1.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Sairaalahygieniayhdistys

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 4.3.2013 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 04401 Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualueelle perhesosiaalityön palveluihin

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue vanhustyön johtaja Tuula Jutila Yhteystiedot Lehtimäentie 2 c 33960 Pirkkala p. 050 583 9025

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue vanhustyön johtaja Tuula Jutila Yhteystiedot Lehtimäentie 2 c 33960 Pirkkala p. 050 583 9025 1 30.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Lentoasemantie 60, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä Järjestäjä) Säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää testiryhmän yhteistyössä Lumenen kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Osallistumiskelpoisuus

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 9.3.2015 Salon kaupunki 416/07.01.01.02.01/2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan terveyskeskus Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh.(09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm:

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 5.7.2017 1. Rekisterin nimi Aditro Arkisto / Aditro Archive -taloushallinnon sähköinen arkistointijärjestelmä

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 1

Kysymyksiä ja vastauksia 1 Kysymyksiä ja vastauksia 1 1. Millaisia valokuvia saa/ei saa laittaa nettiin? 2. Voiko kuvissa näkyvien henkilöiden nimiä julkaista? 3. Miten kuvia lisensoidaan? Usein käytössä CC- BY vaikka ei voimassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta. Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille

Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta. Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille 2 Sisällys 1 Verkkoneuvonnan käyttämiseen liittyvät tekniset vaatimukset... 3 2 Palveluun kirjautuminen: Uudet

Lisätiedot

Käyttöohje 1 (8) Kontakti Tiedonsiirto Käyttöohje. Posti Oy. Helsinki PL POSTI

Käyttöohje 1 (8) Kontakti Tiedonsiirto Käyttöohje. Posti Oy. Helsinki PL POSTI Käyttöohje 1 (8) Käyttöohje Käyttöohje 2 (8) Sisällysluettelo 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Toiminnot... 3 1.2 Käyttö ilman Kontakti kirjautumista... 3 1.3 Käyttö kirjautunena Kontaktin käyttäjätunnuksilla...

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1 (5)

Tietosuojaseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 19.4.2013 Tietosuojaseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 4.8.2017 1. nimi 2. pitäjä 3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 4. tietosisältö 5. Henkilötietojen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Kokousaika Perjantai 21.10.2016 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 68 3 Kokouksen avaus 69

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 31.12.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa

Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa 1 Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa Atk-päivät Jyväskylä 26. 27.5.2009 Helena Eronen arkistotoimen johtaja/tietosuojavastaava PPSHP Tietosuojavastaava 2 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen

Lisätiedot

Rekisterin tietoja käytetään kirjeiden lähettämiseen sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin väliseen yhteydenpitoon.

Rekisterin tietoja käytetään kirjeiden lähettämiseen sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin väliseen yhteydenpitoon. 1. Rekisterinpitäjä 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi Jämsän kaupunginhallitus Osoite Seppolantie 10 42100 Jämsä Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) Puh

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 26.1.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 26.1.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva vastuuvapautuslauseke Vastuuvapautuslauseke Tällä sivustolla esitetyn aineiston tekijänoikeudet kuuluvat ValmennusMomentti Juridica

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 16.8.2010, päivitetty 9.1.2017 1. Rekisterin nimi BasWare TEM matkanhallintajärjestelmä (Basware Travel & Expense

Lisätiedot