Kohinasalpa 49 Kanavien skannaus 49 VOX-puheohjaustoiminto 50. Yleiskuva radiopuhelimesta 39

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohinasalpa 49 Kanavien skannaus 49 VOX-puheohjaustoiminto 50. Yleiskuva radiopuhelimesta 39"

Transkriptio

1 38 TeamP SISÄLTÖ Yleiskuva radiopuhelimesta 39 Käyttönäppäimet 39 LCD-näytön symbolit 41 Ominaisuudet 42 Menu-valikon navigointikaavio 44 Skannaus (kanavien selaus) 45 Akku 46 Antenni 47 Radiopuhelimen käyttö 47 Lähetys/vastaanottokanavan valinta 48 Lähetystehon valinta 48 Kohinasalpa 49 Kanavien skannaus 49 VOX-puheohjaustoiminto 50 Akunsäästötoiminto 50 CTCSS-äänet 51 Akun lataaminen ja lisälaitteet 52 Lisälaitteet 52 Radiopuhelimen taajuustaulukko 53 Hyväksynnät 54 Takuu 54 Käyttövinkkejä 55

2 TeamP 39 YLEISKUVA RADIOPUHELIMESTA Onnittelut hyvästä laitevalinnasta! Lue ohjeet hyvin ennen laitteen käyttöönottoa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa radiopuhelimen käytöstä. KÄYTTÖNÄPPÄIMET Numero vastaa puhelimen kuvassa olevia numeroita. 1.Pääle pois ja äänenvoim akkuudensäätö Käännä kytkimestä oikealle,niin laite käynnistyy. Käännä lisää oikealle ja äänenvoimakkuus kasvaa. Sammuta laite kääntämällä kytkin täysin vasemmalle. 2.Puhepainike (PTT) Paina PTT-painiketta,kun viestität muille. Vapauta PTT-painike,niin voit kuunnella. 3.Monitorointipainike Paina monitorointipainiketta,niin vapautat laitteen kohinasalvan. Kuulet kaiken kanavalla tapahtuvan liikennöinnin (myös erilaisella CTCSS-äänellä varustetun viestinnän). Jos liikennettä ei ole,kuulet pelkkää kohinaa. Helpottaa kaukaa tulevan viestin kuulemista kohinan seasta.

3 40 TeamP 4.Näppäinlukitus Voit lukita näppäimet painamalla näppäinlukituspainiketta. Lukitus poistuu,kun painat painiketta uudestaan. Näppäinlukituksen käyttö on suositeltavaa. 5.LED-m erkkivalo Valo on punainen,kun lähetät ja painat PTT-puhepainiketta, vihreä,kun vastaanotat viestiä. 6.Mikrofoni Puhu n cm:n etäisyydeltä normaalilla äänellä. Jos puhut hiljaa,voit puhua lähempää. 7.LCD-näyttö 8.Menu-näppäin Voit selata valikkoa nuolinäppäimillä,tee valinta painamalla uudestaan MENU. 9.Antenni Pidä antenni aina kiinnitettynä laitteeseen, kun käytät laitetta. 10.Lisälaitelitäntä Liitä kuuloke tai jokin muu audiolisälaite tähän liitäntään. Jos lisälaitetta ei ole kytketty,pidä huoli,että kumisuojus on hyvin paikallaan,etteivät pöly ja kosteus pääse radiopuhelimen sisään. 11.Vyöpidike 12.Kaiutin 13.K innityshihnan paikka

4 TeamP 41 LCD-NÄYTÖN SYMBOLIT Ilmaisee vastaanotettavan radiosignaalin voimakkuuden. Vastaanotto:mitä täydellisempi «ympyrä»,sitä voimakkaampi signaali. Lähetys:symboli pyörii,kun itse lähetät. Lähetysteho H = 5 W L = 1 W ei merkkiä = 2,5 W Näppäinlukituksen symboli,ilmestyy kun lukitset näppäimet. Akun kapasiteetin näyttö. Näyttö on suuntaa antava,ei kovinkaan tarkka. VOX-puheohjauksen symboli,ei käytössä. Skannauksen symboli,ilmestyy kun valitset skannaus-toiminnon.

5 42 TeamP OMINAISUUDET Ominaisuus Monitorointi (Mon) Lähetysteho (TX Power) Näppäinlukitus (Key Lock) Kuvaus Paina monitorointipainiketta,niin vapautat laitteen kohinasalvan ja voit kuulla jatkuvasti kaiken kanavalla tapahtuvan liikennöinnin (myös erilaisella CTCSS-äänellä varustetun viestinnän). Jos liikennettä ei ole,kuulet pelkkää kohinaa. Voit valita lähetystehoksi 5 W (H),1 W (L) tai 2,5 W (ei merkkiä). Näppäinlukituksella estät vahingossa tapahtuvat näppäimien painamiset. Puheohjaustoiminto (VOX) Voit valita puheohjaustoiminnon pois päältä 0,päällä 1 15 (valitse herkkyystaso 1 = herkin,15 = epäherkin). Kanavien skannaus (Scan) Kohinasalvan taso (SQ level) Voit skannata muistiin tallennettuja kanavia. Voit säätää tason sellaiseksi,että ulkoiset häiriöäänet eivät avaa kohinasalpaa, mutta vastaanotettu radiosignaali avaa.

6 TeamP 43 Radiopuhelimen etuosan näppäimet: H/L (tehonvalinta) NUOLIYLÖS (Up) MENU (valikko) SQ (kohinasalpa) NUOLIALAS (Down) SC skannaus MENU-näppäin Pääset radiopuhelimen valikkoon,jossa on useita erilaisia toimintoja,joita voit muuttaa. Muutokset tallennetaan painamalla lopuksi MENU-näppäintä. H/L Voit valita lähetystehon H = 5 W L = 1 W tai tyhjä = 2,5 W. SC Kanavien skannaus,etsii muistiin tallennetuista kanavista varattuja kanavia. SQ Kohinasalvan säätö:1 herkkä,15 epäherkkä. NÄYTÖN TAUSTAVALO valaisee 5 s ajan aina kun painat jotain radiopuhelimen etuosan painikkeista.

7 44 TeamP MENU-VALIKON NAVIGOINTIKAAVIO [MENU]valikon navikointikaavio KIELI RESET EI ON SKANNAUS PS TILA RUOTSI NAYTTO TEKSTI NUMERO VOX PAALLA TASO CTCSS TAAJUUS CTCSS KYLLA ENGLANTI NORJA LIST CH KYLLA EI PRIO K CH EI EI SUOMI Tehdasasetuksien palautus,valitse ON ja paina MENU Toiminto ei ole käytössä Suomessa KYLLA EI Valitse valikon käyttökieli, Suomi VOX puheohjaustoiminto päälle pois Ei ( 1=epäherkkä,15=herkkä Valitse kaksoiskuutelukanavat ja paina SC painiketta Suositeltava asetus on Ei (pois päältä) HUOM! Lataa akku käytön jälkeen. Lataa akku vähintään 1 krt/kk. Säilytä akku irrotettuna radiopuhelimesta. Valitse skannattavat kanavat

8 TeamP 45 Skannaus (kanavien selaus) Toimintoa käytetään useiden kanavien samanaikaiseen kuunteluun. Kun toiminto on aktivoitu symboli näkyy näytössä. Voit valita jonkin 3:sta eri skannauksesta: TAAJUUS:Skannaa kaikkia radiopuhelimen skannauslistaan valittuja kanavia CTCSS:Skannaa näyttöön valitun kanavan CTCSS aliäänikanavia PRIO K:Skannaa nykyisen kanavan ja valitun kanavan välillä (kaksoiskuuntelu) 1. Paina [Menu]päästäksesi valikkoon. 2. Selaa with tai kunnes olet kohdassa SKANNAUS. 3. Paina [Menu]vahvistaaksesi valintasi Halutettasi voit luoda valita listaan kanavat joita haluat skannata: Valitse TAAJUUS käyttämällä tai. 4. Paina [Menu]vahvistaaksesi valintasi. 5. Valitse TAAJUUS käyttämällä tai. 6. Paina [H/L]ja valitse [S]lisätäksesi kanavan tai [N]to poistaaksesi kanavan skannauslistaltasi 7. Toista kohta 6 ja 7 jos haluat lisätä skannattavia kanavia. 8. Kun kaikki haluamasi kanavat on lisätty skannauslistaan,paina [Menu]vahvistaaksesi valintasi. 9. Paina [SC]tai [PTT]pysäyttääksesi skannauksen Voit skannata valitsemasi kanavan CTCSS aliäänikanavia seuraavasti: 10. Valitse CTCSS käyttämällä tai. 11. Paina [Menu]vahvistaaksesi valintasi 12. Paina [SC]käynnistääksesi skannauksen 13. Paina [SC]tai [PTT]pysäyttääksesi skannauksen Prioriteetti kanavan skannaus (kaksoiskuuntelu) 14. Valitse PRIO K käyttämälllä tai. 15. Paina [Menu]vahvistaaksesi valintasi. 16. Valitse Prioriteetti kanava käyttämällä tai. 17. Paina [SC]käynnistääksesi skannauksen 18. Paina [SC]tai [PTT]pysäyttääksesi skannauksen

9 46 TeamP AKKU Akun kinnittäm inen 1. Laita akun alaosa ja puhelimen alaosa vastakkain niin,että tapit ja reiät ovat kohdakkain. 2. Paina akun yläosa paikalleen puhelinta vasten ja kuulet,kuinka se napsahtaa paikalleen. Akun irrottam inen 1. Sammuta radiopuhelin. 2. Työnnä akun lukitukset (molemmilta puolilta) alas. 3. Vedä akun yläosa pois radiopuhelimesta ja poista akku.

10 TeamP 47 ANTENNI RADIOPUHELIMEN KÄYTTÖ Kytke radiopuhelin päälle kiertämällä päälle pois-kytkimestä oikealle. Säädä samalla äänenvoimakkuus sopivaksi. 1. Kierrä antenni paikalleen (kierrä oikealle). 2. Irrota kiertämällä vasemmalle. Sammuta laite kiertämällä kytkintä vasemmalle,kunnes kytkin naksahtaa.

11 48 TeamP LÄHETYS/VASTAANOTTOKANAVAN VALINTA Radiopuhelimeen on ohjelmoitu 26 kpl harrastus/ metsästyskanavia. Yhteensä radiopuhelimessa on 255 kanavan muistipaikkaa. Näytössä kanava ilmaistaan kahdella numerolla, esim. 11 0,jossa 11 = valittu kanava ja 0 = CTCSS-signaali ei käytössä. Valitse haluamasi kanava painamalla ylös/alas nuolinäppäimiä. Jokainen nuoli ylös -painallus kasvattaa (ja nuoli alas -painallus pienentää) kanavan numeroa. Jos painat nuolinäppäintä jatkuvasti,kanavat vaihtuvat nopeammin. Yhteydenpito m uihin käyttäjin Kun haluat viestittää muille,paina puhepainiketta (PTT) ja puhu puhelimen mikrofoniin n cm:n etäisyydeltä normaalilla äänenvoimakkuudella. Vapauta painike,niin voit vuorostasi kuunnella. Liikennöinti on yksisuuntaista,eli et itse voi viestittää,jos kanava on varattu. LÄHETYSTEHON VALINTA Lähetysteho (TX Power) Tällä toiminnolla voit valita lähetystehoksi H = 5 W L = 1 W tai tyhjä = 2,5 W (merkki näytön vasemmassa yläreunassa) Voit muuttaa tehoa painamalla laitteen etuosassa olevaa H/L-näppäintä,ja teho muuttuu jokaisella painalluksella. Jokaiselle kanavalle voidaan tehdä oma tehonvalinta ja se tallentuu laitteen muistiin ja pysyy siellä,vaikka laite sammutettaisiin. Näppäinlukitus Näppäinlukituksen symboli ilmestyy näyttöön,kun näppäimet on lukittu. Voit lukita tai vapauttaa näppäinlukituksen painamalla puhelimen päällä olevaa oranssia näppäintä. Näppäinlukituksen aikana voit käyttää kohinasalpa- ja PTT-puhepainiketta.

12 TeamP 49 KOHINASALPA Käsisäätöinen kohinasalpa SQ (Squelch) Kohinasalvan kynnystaso säädetään sellaiseksi,että ulkoiset häiriöäänet eivät avaa kohinasalpaa,mutta vastaanotettu radiosignaali avaa. 1. Paina SQ-painiketta 2. Valitse nuolinäppäimillä taso sopivaksi siten,ettei puhelimesta kuulu kohinaa (yleensä no 3 5) 3. Laite palautuu takaisin normaaliin käyttötilaan 10 s kuluttua. Jos painat PTT tai Menu se palautuu normaaliin käyttötilaan heti. KANAVIEN SKANNAUS Kanavien skannaus (Scan) Skannauksen ikoni ilmestyy näyttöön,kun olet valinnut skannaus-toiminnon. 1. Paina SC-painiketta ja skannaus alkaa. Skannauksen aikana laite pysähtyy jos se löytää kanavan jolla on liikennöintiä. Voit vastata viestiin ja skannaus jatkuu n. 2 3 s kuluttua automaattisesti. 2. Paina SC-painiketta niin skannaus loppuu.

13 50 TeamP VOX-PUHEOHJAUSTOIMINTO Voit valita automaattisen puheohjaustoiminnon (VOX). 1. Paina MENU-näppäintä. 2. Selaa nuolinäppäimillä,kunnes olet VOX kohdalla. 3. Paina MENU-näppäintä muuttaaksesi asetusta. 4. Tee valintasi nuolinäppäimillä: 0 = Ei käytössä 1 = Erittäin herkkä 15 = Erittäin epäherkkä AKUNSÄÄSTÖTOIMINTO (PS-tila) Voit käyttää akunsäästötoimintoa,joka pidentää akun käyttöaikaa,silloin kun et vastaanota viestiä. 1. Paina MENU-näppäintä. 2. Selaa nuolinäppäimillä,kunnes olet PS-tila kohdalla. 3. Paina MENU-näppäintä muuttaaksesi asetusta. 4. Tee valintasi nuolinäppäimillä (päällä = ON tai pois päältä = EI). 5. Vahvista valintasi painamalla MENU-näppäintä. Palaa takaisin puhepainike-käyttötilaan valitsemalla arvoksi 0. Huom:VOX-puheohjaustominnon käyttöä ei suositella metsästystilanteessa.

14 TeamP 51 CTCSS-ÄÄNET Voit käyttää CTCSS- tai DCS-äänitoimintoa. (Tämä toiminto edellyttää,että vastaanottavassa laitteessa on samat CTCSS-tai DSC-äänet kuin sinulla) 1. Paina MENU-näppäintä. 2. Selaa nuolinäppäimillä,kunnes olet CTCSS kohdalla. 3. Paina MENU-näppäintä muuttaaksesi asetusta. 4. Tee valintasi nuolinäppäimillä. 5. Vahvista valintasi painamalla MENU-näppäintä. Voit valita 38 erilaisesta CTCSS-äänestä (1 38) ja 8 DCSäänestä. 0 tarkoittaa ei CTCSS- tai DSC-ääntä (0 on lähes aina käytössä). CTCSS-äänien num erointi CTCSS/Hz No CTCSS/Hz No

15 52 TeamP AKUN LATAAMINEN 1. Liitä virtalähde latauslaitteeseen ja pistotulppa pistorasiaan. 2. Sammuta radiopuhelin,ennen kuin aloitat lataamisen. 3. Latauslaitteen etuosassa lataat akkua,joka on kiinni radiopuhelimessa,ja takaosassa pelkkää akkua. 4. Lataamisen aikana palaa punainen merkkivalo. Kun lataus on valmis,se muuttuu vihreäksi. Latausaika on n. 3 h. 5. Latauksen jälkeen irrota virtalähteenjohto pistorasiasta. 6. Lataa akku vähintään 1ktr/kk. Pidä akku irrotettuna radiopuhelimesta pidempiaikaisen säilytyksen aikana. Mikäli akkua säilytetään tyhjänä se saattaa vahingoittua eikä enää suostu latautumaan. LISÄLAITTEET Lisälaitteina ovat saatavana mm. monofoni,nappikuulokeheadset,autolatausjohto,lyhyt antenni ja ajoneuvoantenni. Lisälaitevalikoima täydentyy jatkuvasti; kysy lisää jälleenmyyjältäsi tai katso Teknisettiedot: Kanavamuistipaikat 255 kpl Ohjelmoidut kanavat 26 kpl Taajuusalue MHz Akku 7,5 V / 1800 mah Li-Ion Akun valmiusaika akunsäästö aktivoituna n. 40 h Akun toiminta-aika n. 14 h (käyttösuhteella 5 % puhetta,10 % kuuntelua,85 % valmiutta 2,5 W teholla) Käyttölämpötila C Lähetysteho säädettävissä 5 W 2,5 W tai 1 W Paino 285 g sisältäen akun ja antennin Mitat 56 x 100 x 34 mm Laatuluokitus MIL-STD 810F Kotelointiluokitus IP65

16 TeamP 53 RADIOPUHELIMEN TAAJUUSTAULUKKO Kanavalla 3 tapahtuva radiopuhelinliikenne saattaa aiheuttaa häiriöitä TV-kanavan 4 televisiolähetysten vastaanotolle. Tästä syystä taajuutta 67,500 MHz (kanava 3) ei saa käyttää lähempänä kuin 50 km:n etäisyydellä Ruotsin ja Norjan valtakuntien rajoista eikä lähempänä kuin 100 km:n etäisyydellä Vuokatin TV-lähetysasemasta. Kanavia 11 ja 12 sekä ei saa käyttää lähempänä kuin 10 km:n etäisyydellä Venäjän,Ruotsin ja Norjan valtakuntien rajoista. Suositeltavat metsästyskanavat ovat kanava 1,kanava 2,kanava 3,kanava 8 ja kanava 23. Huomioi kanavien käyttötarkoitus. Älä käytä niitä harrastus-tai työkäytössä. Muista tehdä radiolupahakemus Viestintävirastoon,lisätietoja tai jälleenmyyjältäsi.

17 54 TeamP HYVÄKSYNNÄT 1. Radiopuhelimella on FCC-hyväksyntä. Se on valmistettu standardien EN 60950,EN /-5 ja EN /-2 mukaisesti. Älä käytä radiopuhelinta,mikäli antenni ei ole kiinni paikallaan. Radiopuhelin saattaa vaurioitua ja ylittää FCC-määräysten mukaiset normit. Käytä aina alkuperäistä Zodiac-antennia,lisälaitteita ja akkuja,niin varmistat laitteiden toimivuuden ja turvallisen käytön. Puhdista radiopuhelin kostealla rievulla,älä käytä liuottimia puhdistamiseen. Pidä radiopuhelimen antenni vähintään 2,5 mm:n etäisyydellä vartalostasi,kun puhut laitteeseen. TAKUU Takuu kattaa radiopuhelimen valmistusviat ja se on voimassa 12 kk ostopäivästä lukien. Akulle ja lisälaitteille takuu on 3 kk. Takuun voimassaolon ehtona on täytetty takuukortti ja kopio maksukuitista. Mikäli sinulla on ongelmia laitteen toimivuuden kanssa,ota ensisijaisesti yhteys laitteen myyjään. Laitteen tyyppi:zodiac Sarjanro: Ostopäivä: Jälleenmyyjä:(leima tai tarra)

PIKAOPAS... 4 JOHDANTO... 4 OMINAISUUDET... 7 TURVALLISUUSOHJEET... 7 LISÄVARUSTEET... 7 TIETOA RADIOSTA... 7 TIETOA NÄYTÖSTÄ... 8

PIKAOPAS... 4 JOHDANTO... 4 OMINAISUUDET... 7 TURVALLISUUSOHJEET... 7 LISÄVARUSTEET... 7 TIETOA RADIOSTA... 7 TIETOA NÄYTÖSTÄ... 8 SISÄLTÖ PIKAOPAS... 4 JOHDANTO... 4 OMINAISUUDET... 7 TURVALLISUUSOHJEET... 7 LISÄVARUSTEET... 7 TIETOA RADIOSTA... 7 TIETOA NÄYTÖSTÄ... 8 TIETOA NÄPPÄIMISTÄ... 10 LISÄLAITELIITÄNNÄT... 11 ENNEN KUIN ALAT

Lisätiedot

Genzo Royal 66BT Erikoisvalmisteinen vahva VHF -radio

Genzo Royal 66BT Erikoisvalmisteinen vahva VHF -radio Genzo Royal 66BT Erikoisvalmisteinen vahva VHF -radio 1 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Tärkeää tietoa...3 Käytettäviä toimintoja...3 Pakkauksen sisältö...3 Varusteluettelo...3 Radio...4 Näyttö...4 Käyttöönotto...5

Lisätiedot

Version 1: 13.09.12 SUOMI

Version 1: 13.09.12 SUOMI Version 1: 13.09.12 SISÄLTÖ PIKAOPAS... 4 ONGELMATILANTEET... 4 JOHDANTO... 6 OMINAISUUDET... 6 TURVALLISUUSOHJEET... 6 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 6 LISÄLAITTEET... 6 RADIOPUHELIN... 7 NÄYTTÖ... 8 NÄPPÄIMET...

Lisätiedot

Käyttöohje Micro 5 DC-70

Käyttöohje Micro 5 DC-70 Käyttöohje Micro 5 DC-70 Kuluttajapuhelin 031-840430. www.lafayette.eu Lafayette Radio AB 2009 1 Instruktionsbok_MICRO5_FIN.indd 1 09-03-03 08.57.53 Sisältö Sivu 1. Yleistä: 4-5 Toiminnot 2. Radiopuhelimen

Lisätiedot

PURKAMINEN JA TARKASTUS VÄLINEET

PURKAMINEN JA TARKASTUS VÄLINEET PURKAMINEN JA TARKASTUS VÄLINEET Vastaan otettuasi lähetyksen. Tarkista ennen pakkausmateriaalin hävitystä että: Että lähetyslistassa olevat tuotteet löytyvät ehjinä pakkauksesta. Jos jotain puuttuu tai

Lisätiedot

Jahti 68 Pro. Käyttöohje

Jahti 68 Pro. Käyttöohje Jahti 68 Pro Käyttöohje Sisällysluettelo Osien nimet ja toiminta 1) Osien nimet ja toiminta... 1 2) Akun kiinnitys ja irroitus... 2 3) Akun lataus... 2 4) Näytön symbolit... 2 Perustoiminnot 1) Radion

Lisätiedot

VXA-300 Pilot III Käyttäjän opas

VXA-300 Pilot III Käyttäjän opas SISÄLTÖ JOHDANTO STANDARDIT TÄRKEÄÄ TIETOA!...3 KÄYTTÖ JA LIITTIMET...4 5 LCD-NÄYTTÖ...5 NÄPPÄIMET...6 ENNEN KÄYTTÖÄ VYÖKIINNIKKEEN ASENNUS AKUN ASENTAMINEN...7 AKUN LATAUS...8 PERUSTOIMINNOT...9 KOHINASALVAN

Lisätiedot

PAKKAUKSEN PURKAMINEN JA TARKASTUS

PAKKAUKSEN PURKAMINEN JA TARKASTUS PAKKAUKSEN PURKAMINEN JA TARKASTUS Vastaan otettuasi lähetyksen. Tarkista ennen pakkausmateriaalin hävitystä että: Että lähetyslistassa olevat tuotteet löytyvät ehjinä pakkauksesta. Jos jotain puuttuu

Lisätiedot

STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin

STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin STAR PA6099 ÕHunterÕ VHF-radiopuhelin K YTT OHJE 05/2004 Sisällysluettelo Käyttösäätimet ja liitännät........................ 2 Näyttöruutu...................................... 4 Näppäimistön merkkiäänet/akun

Lisätiedot

evolution G3 shortguide

evolution G3 shortguide G3 Shortguide Onnittelut uuden evolution wireless G3-mikrofonijärjestelmän hankinnasta Tämän pikaohjeen tarkoitus on auttaa kaikkia uusia käyttäjiä - ja erityisesti heitä, joilla ei ole teknistä taustaa

Lisätiedot

Mikrofoni Combo DM-30 Suomi

Mikrofoni Combo DM-30 Suomi Comfort Digisystem Käyttöohje Mikrofoni Combo DM-30 Suomi Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Comfort Digisystemin esittely 3 Microphone Combo DM-30:n esittely 3 Toiminnot Microphone Combo DM-30 4 Ennen ensimmäistä

Lisätiedot

Microphone DM80 Suomi

Microphone DM80 Suomi Comfort Digisystem Käyttöohje Microphone DM80 Suomi Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Comfort Digisystemin esittely 3 Microphone DM80:n esittely 3 Toiminnot Microphone DM80 4 Muistettavaa 5 Käytön aloitus

Lisätiedot

Käyttöohje 9353430 2. painos

Käyttöohje 9353430 2. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Käyttöohje 9353430 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS Nokia

Lisätiedot

Käyttö. OpenScapeOfficeLX/MX, OpenScape Voice OpenStage SL4 professional HiPath Cordless IP Käyttöohje. Communication for the open minded

Käyttö. OpenScapeOfficeLX/MX, OpenScape Voice OpenStage SL4 professional HiPath Cordless IP Käyttöohje. Communication for the open minded Käyttö OpenScapeOfficeLX/MX, OpenScape Voice OpenStage SL4 professional HiPath Cordless IP Käyttöohje Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com/fi 2

Lisätiedot

AEG D 5000 JOHDOTON PUHELIN

AEG D 5000 JOHDOTON PUHELIN AEG D 5000 JOHDOTON PUHELIN Käyttöohje 1 2 Arvoisa asiakas, Kiitos korkealaatuisen AEG tuotteen hankinnastasi. Toivomme Sinun lukevan oheisen käyttöohjeen huolellisesti ennen puhelimen käyttöönottoa. AEG

Lisätiedot

SMT-S7140. Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN

SMT-S7140. Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN SMT-S7140 Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN SMT-S7140 TURVALLISUUSOHJEET Vastaanotin on valmistettu kansainvälisiä turvallisuusstandardeja noudattaen. Lue seuraavat turvallisuusohjeet

Lisätiedot

ascom QUICK REFERENCE GUIDE FI ] Ascom d62 dect Handset

ascom QUICK REFERENCE GUIDE FI ] Ascom d62 dect Handset ascom ] QUICK REFERENCE GUIDE FI ] Ascom d62 dect Handset Including Safety Instructions Kuuloke EnglantiSuomi Monitoimi/hälytysnäppäin Äänenvoimakkuuspainikkeet Näyttö Äänet pois - näppäin Ohjelmisto näppäimet

Lisätiedot

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Käyttöohjeet GSM-matkapuhelin EB-GD96 Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on mahdollistaa puhelimen perusominaisuuksien välitön

Lisätiedot

Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta!

Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta! Käyttöopas SL320 Yleisiä tietoja Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta! Lue nämä tiedot, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Me emme ole vastuussa virheellisen käytön aiheuttamista vaurioista. Pyrimme

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BBM820. Ennen tämän laitteen käyttöä, lue nämä ohjeet huolellisesti.

KÄYTTÖOHJE BBM820. Ennen tämän laitteen käyttöä, lue nämä ohjeet huolellisesti. KÄYTTÖOHJE BBM820 Ennen tämän laitteen käyttöä, lue nämä ohjeet huolellisesti. Simpukankuori-senioripuhelimen purkaminen pakkauksesta Pakkauksessa ovat: matkapuhelin verkkolaturi akku tämä käyttöohje.

Lisätiedot

Drift HD170 Käyttöohje

Drift HD170 Käyttöohje Drift HD170 Käyttöohje Hyvä asiakas! Kiitos kun ostit Drift HD170:n. Täällä Drift Innovationissa me jaamme intohimosi extremeurheilulajeihin ja rakastamme sitä lisäjännitystä, jonka kokemuksien kuvaaminen

Lisätiedot

Senioripuhelin GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Käyttöohjeet

Senioripuhelin GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Käyttöohjeet Senioripuhelin GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Käyttöohjeet 1 4 Akun asentaminen/poistaminen 4 SIM-kortin asentaminen/poistaminen 7 Akun lataaminen 8 Kytke/katkaise puhelimen virta 9 10 Valmiustila

Lisätiedot

GSM-matkapuhelin. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

GSM-matkapuhelin. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käyttöohjeet GSM-matkapuhelin EB-GD93 Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on mahdollistaa puhelimen perusominaisuuksien välitön käyttö

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot

Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset

Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset OmniPCX Office Rich Communication Edition Käyttöopas 8AL90311FIAAed01-1436 1 TUTUSTU PUHELIMEESI 7 1.1 PUHELIMEN KUVAUS 7 1.2 TILAKUVAKKEET 9 1.3 VALIKON KUVAKKEET 10 1.4 PUHELUIKONIT: 11 1.5 VALIKON JA

Lisätiedot

Käyttöohje 9352753 5. painos

Käyttöohje 9352753 5. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Käyttöohje 9352753 5. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA

Lisätiedot

Konferenssi Mikrofoni DC-10 Suomi

Konferenssi Mikrofoni DC-10 Suomi Comfort Digisystem Käyttöohje Konferenssi Mikrofoni DC-10 Suomi Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Comfort Digisystemin esittely 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement) 3 Toiminnot Conference Microphone

Lisätiedot

sonoro audio GmbH & Co. KG

sonoro audio GmbH & Co. KG Käyttöohje sonoro audio GmbH & Co. KG Unter Goldschmied 6 50667 Köln Germany tel +49 221-16 79 29-0 fax +49 221-16 79 29-290 info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com Maahantuoja: Lumenor Oy, Ristipellontie

Lisätiedot

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Lisätiedot

BUTLER 4812 USB VOIP KÄYTTÖOHJE

BUTLER 4812 USB VOIP KÄYTTÖOHJE BUTLER 4812 USB VOIP KÄYTTÖOHJE 1.1 Tärkeää Voidaksesi käyttää soittajan numeron näyttötoimintoa (Caller ID), tämä palvelu on aktivoitava puhelinlinjaasi. Yleensä se on tilattava erikseen puhelinyhtiöltä

Lisätiedot