ehops Opintojen suunnittelun ja ohjauksen työkalu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ehops Opintojen suunnittelun ja ohjauksen työkalu"

Transkriptio

1 HSE Opintoasiaintoimisto Päivitetty ehops Opintojen suunnittelun ja ohjauksen työkalu Vanhasta tutkinnosta (TS95) uuteen tutkintoon (TS2005) siirtyneen opiskelijan ehops-ohje HUOM! Tämä ohje on vain tekninen ohje (ei opintojen suunnitteluun tai HOPSin sisältöön tarkoitettu ohje) ja tarkoitettu vain tutkintosääntöä kesken tutkinnon suorittamisen vaihtaneille opiskelijoille.

2 SISÄLTÖ 1 MIKÄ ON ehops-työkalu? HOPSIN LUOMINEN Opinto-oikeudet ja opintosuunnitelmat -näyttö Tutkintorakennepohjan ja tutkinnon isojen kokonaisuuksien valitseminen Opintojaksojen valitseminen tutkinnon kokonaisuuksiin TS2005 mukaiset kokonaisuudet Kokonaisuudet, joihin on hyväksytty siirtymäsääntöjen perusteella vanhan tutkinnon opintoja Muualla suoritettavien opintojaksojen valitseminen kokonaisuuksiin Opintojen ajoittaminen ja kurssikohtaiset kommentit Opintosuunnitelmanäytön välilehdet ja toiminnot KOMMENTTIKENTÄT HOPSIN TILAT HOPSIN ASETTAMINEN ENSISIJAISEKSI HOPSIN LÄHETTÄMINEN OHJAAJAN NÄHTÄVÄKSI TAI HYVÄKSYTTÄVÄKSI HOPSIN HYVÄKSYMINEN MUUTOSTEN TEKEMINEN HOPSIN HYVÄKSYMISEN JÄLKEEN

3 1 MIKÄ ON ehops-työkalu? WebOodin ehops on sähköinen työkalu, joka on tarkoitettu opintojen suunnitteluun sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin laatimiseen. Suorittamasi opinnot päivittyvät hopsiin sitä mukaan kun ne on suoritettu ja suoritusmerkinnät on viety opintorekisteriin. ehopsilla voit laatia itsellesi sähköisen opintosuunnitelman käyttäen WebOodin opintojaksotietoja aikatauluttaa opintosi lukuvuosien eri jaksoille pitää henkilökohtaista kirjaa omista opintojaksoja sekä kokonaisuuksia tai vaikka koko tutkintoa koskevista tavoitteistasi. Hopsiin voi myös kirjata muistiinpanoja ja kommentteja joko omaan käyttösi tai ohjaajan nähtäväksi. päivittää hopsiasi lähettää hopsisi tilanteestasi riippuen vahvistettavaksi opintoasiaintoimistoon, laitoksen korkeakoulusihteerille tai ohjelman neuvonta-assistentille Aloita hopsin laatiminen aina ensin tutustumalla omaa tutkintoasi koskeviin hops-ohjeisiin, saamaasi päätökseen vanhasta tutkinnosta siirretyistä opinnoista sekä uuden tutkinnon opinto-oppaaseen, jossa on kerrottu tutkintovaatimukset, joiden mukaan sinun on suoritettava opintosi siirtymisen jälkeen. Hyväksytyllä henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS) on virallinen asema opinnoissa ja tutkinnon suorittamisessa. Lisätietoja HOPSin asemasta ja tilanteista, joissa sitä käytetään virallisena asiakirjana ja tiedonlähteenä löytyy dokumentista Jokakylterin hopspruju (KTKtutkinto: ja KTM-tutkinto: ). 2 HOPSIN LUOMINEN o Avaa WebOodi normaalisti omilla tunnuksillasi. Avaa ehops-työkalu etusivun kohdasta HOPS. 2.1 Opinto-oikeudet ja opintosuunnitelmat -näyttö ehops-työkalun aloitusnäkymästä näet omat tutkinto-opinto-oikeutesi, laatimasi hopsit sekä niiden tilan. Ensisijainen opinto-oikeus tarkoittaa sitä yhtä tutkintoa (KTK tai KTM), jota olet juuri nyt suorittamassa ja jonka hops sinulla on oikeus ehopsin avulla suunnitella ja hyväksyttää. o Aloita hopsin laatiminen asettamalla itsellesi tavoitevalmistumisvuosi ja tallentamalla se. Etene sen jälkeen kohdasta LUO UUSI HOPS. 2.2 Tutkintorakennepohjan ja tutkinnon isojen kokonaisuuksien valitseminen o Valitse avautuvasta listasta oikea tutkintorakennepohja. 2

4 Tutkintorakennepohjan nimessä oleva päivämäärä: Tutkintorakennepohjat on laadittu kunkin lukuvuoden opinto-oppaan ja siinä kerrottujen tutkintovaatimusten pohjalta. Mikäli ehops tarjoaa sinulle useaa vaihtoehtoista tutkintorakennetta, valitse tutkintorakennepohja, joka on tullut voimaan sen lukuvuoden aikana, jona olet siirtynyt vanhasta tutkinnosta uuteen. Esimerkiksi jos olet siirtynyt eli lukuvuonna valitse tutkintorakennepohja, jonka voimaantulopäivä on Lukuvuosi alkaa ja päättyy Tutkintorakennepohjan nimi: Siirtyneille tarkoitettujen HOPS-pohjien nimessä on kerrottu, että ne on tarkoitettu vanhasta tutkinnosta uuteen siirtyneille. Maisteritasolle valittujen (muualla suoritetun tutkinnon perusteella pelkkää 120 op:n maisterin tutkintoa suorittamaan valitut) tutkintorakennepohjissa on myös erikseen maininta, että ne on tarkoitettu maisteritasolle valituille. Valittuasi oikean tutkintorakennepohjan saat eteesi näkymän TUTKINTORAKENTEEN SISÄLTÖ. Tämä näkymä näyttää valintamahdollisuutesi tutkinnossa tutkinnon opintokokonaisuuksien tasolla. Hopsin laatiminen ehops-työkalulla etenee hierarkkisesti siten, että valinnoissa edetään tutkinnon suurempien opintokokonaisuuksien kautta yksittäisten opintojaksojen tasolle. Siirtyneiden HOPS-pohjissa on muiden opiskelijoiden HOPS-pohjista poiketen mahdollisuus valita tutkintoon kokonaisuuksia (esim. sivuopintokokonaisuus, kieli- ja viestintäopinnot, koulutusohjelma jne.) joihin voi lisätä sellaisia vanhasta tutkinnosta uuteen siirrettyjä kursseja, joita uuden tutkinnon opiskelijat eivät normaalisti voi tutkintoonsa sisällyttää. 3

5 Oikean kokonaisuuden voi päätellä seuraavasti: o Jos et ole siirtänyt yhtään opintoja vanhasta tutkinnosta johonkin kokonaisuuteen ja suoritat sen siis täysin TS2005 tutkintovaatimusten mukaan, valitse normaalisti TS2005 mukainen kokonaisuus. Esim. Johtamisen sivuopintokokonaisuus edellisen sivun kuvassa olevassa kuvassa. o Jos kaikki siirtämäsi opinnot (ks. siirtymispäätöksen liitteenä oleva paperinen siirtymishops) ovat jo valmiiksi samoja, jotka uudessa tutkinnossa kyseiseen kokonaisuuteen vaaditaan (eli samat kurssit ja koodit, jotka TS2005 opinto-oppaan mukaan kyseiseen kokonaisuuteen vaaditaan), valitse TS2005 mukainen kokonaisuus. Asian voit tarkistaa vertaamalla opinto-opasta ja paperista siirtymishopsiasi. o Jos olet siirtänyt vanhasta tutkinnosta opintoja ja ne eivät ole samoja, jotka TS2005 opinto-oppaan mukaan kyseiseen kokonaisuuteen vaaditaan, valitse kokonaisuus, johon voi sijoittaa vanhasta tutkinnosta siirrettyjä kursseja. Esim. edellisen sivun kuvassa Maisterin taitosalkku, johon on siirtymäsääntöjen perusteella hyväksytty vanhan tutkinnon opintoja. o HOPS kannattaa heti nimetä, sillä voit laatia 1-3 erilaista luonnosta opintojasi suunnitellessasi (ehops antaa luodulle hopsille vain oletusnimen luomispäivämäärän mukaan). o Koulutusohjelma tulee hopsiin annettuna kandidaatti- tai maisteriohjelman opintooikeuden perusteella. Et voi suunnitella opintojasi muuhun koulutusohjelmaan. o Kokonaisuuksia koskevien valintojen tallentamisen jälkeen voit edetä valitsemaan niihin opintojaksoja. 2.3 Opintojaksojen valitseminen tutkinnon kokonaisuuksiin Tapa, jolla opinnot ehopsissa valitaan tutkinnon eri kokonaisuuksiin, riippuu siitä onko kyseessä TS2005 mukainen kokonaisuus vai onko kyseessä siirtymäsääntöjen perusteella koostettu kokonaisuus, johon sisältyy vanhasta tutkinnosta siirrettyjä opintoja TS2005 mukaiset kokonaisuudet TS2005 mukaisissa kokonaisuuksissa OPINTOSUUNNITELMA-näytöllä tutkintorakennepohjassa näkyvät valmiina ne kaikille pakolliset opintojaksot, jotka kaikkien on suoritettava samalla tavoin. Niitä ei voi poistaa. Pakolliset opintojaksot, jotka valitaan rajatusta joukosta tai joiden kohdalla valitaan suoritustapa (esim. suomeksi vai englanniksi) sekä valinnaiset opintojaksot valitaan hopsiin LISÄÄ- painikkeen kautta. Kunkin tutkinnon osan (esim. KTK-tutkinnossa on 4 osaa eli liiketoimintaosaamisen perusteet, kieli- ja viestintäopinnot, koulutusohjelma ja sivuopintokokonaisuus) kohdalla on mahdollista valita minkä yhden opinto-oppaan vaatimusten eli minkä VERSION mukaan opiskelija kunkin tutkinnon osan suorittaa. Osat tulee suorittaa joko sen vuoden opinto-oppaan (= version) mukaan, jona opiskelija on siirtynyt uuteen tutkintoon tai sitä myöhemmän. Eri oppaiden tutkintovaatimuksia ei voi sekoittaa eikä opintoja voi suorittaa uuden tutkinnon opintooikeuden saamista aikaisemman opinto-oppaan (=version) mukaan. ehops antaa mahdollisuuden valita version, mikäli versioita on tarjolla. HUOM! Poista aina kaikki kokonaisuuteen lisäämäsi kurssit ennen sen version vaihtamista! 4

6 Esimerkki: jos olet siirtynyt uuteen KTK-tutkintoon ja aloittanut liiketoimintaosaamisen perusteiden ja kieliopintojen suorittamisen lukuvuonna , tulee ne suorittaa tai myöhemmän version eli opinto-oppaan mukaan. o Valitse opintojaksot eri kokonaisuuksiin LISÄÄ -painikkeen avulla. Painikkeen takaa avautuu lista opintojaksoista, joita kuhunkin kokonaisuuteen voi eri tilanteissa valita. Kaikkia valintasääntöjä ei ole kirjattu ehopsiin, joten tarkista aina ennen hopsin laatimista mitä voit valita. Tarkemmat valintasäännöt eli tutkintovaatimukset löytyvät vain opinto-oppaasta. o Valittuasi opintojaksot pääset takaisin hopsiin TAKAISIN painikkeen avulla. o Valintoja voit muuttaa (POISTA-painike) myös niiden tallentamisen jälkeen aina siihen saakka kunnes olet lähettänyt hopsisi eteenpäin hyväksyttäväksi. TS2005 mukaisten kieliopintojen lisääminen KTK-tutkinnon hopsiin tapahtuu seuraavasti: o Kahden vieraan kielen opintoihin valintaan ensin 2 kieltä (ei vielä kursseja) Lisääpainikkeen takaa avautuvasta valikosta. o Kielten valitsemisen jälkeen kumpaankin kieleen valitaan kurssit, toiseen 12 op ja toiseen 6 op:n verran. o Valinnaiseen kieleen valitaan opintojaksoja 6 op:n verran kyseisen kokonaisuuden Lisää-painikkeesta. Kokonaisuuden lopussa oleva linkki Lisää opintojaksoja kohtaan XXX ei sisällä valintalistoja vaan hakukoneen. 5

7 2.3.2 Kokonaisuudet, joihin on hyväksytty siirtymäsääntöjen perusteella vanhan tutkinnon opintoja Kokonaisuudet, joihin on siirtymäsääntöjen perusteella hyväksytty vanhaan tutkintoon tehtyjä opintoja, jotka eivät ole samoja, joita TS2005 mukaiseen tutkintoon vaaditaan, kootaan hakukoneen kautta. Koska eri opiskelijoilla voi tällaisiin kokonaisuuksiin sisältyä lukuisia eri kombinaatioita ja kursseja eri vuosikymmeniltä, ei ehopsiin ole voitu laatia valmiita listoja tai rakenteita. Kunkin opintokokonaisuuden lopussa on sininen linkki Lisää opintojaksoja kohtaan XXX, jonka takaa löytyy hakutoiminto. Kaikki opintojaksot eli sekä vanhasta tutkinnosta siirretyt opinnot (ks. saamasi siirtymispäätös) että niitä täydentämään tulevat TS2005 mukaiset opinnot haetaan kurssikoodin perusteella listaksi eli osaksi hopsia. Kurssin koodi syötetään hakukoneeseen, jonka jälkeen klikataan HAE OPINNOT. Huom! Älä paina tietokoneen Enter-painiketta vaan klikkaa hiirellä Hae opinnot. Mikäli olet lisäämässä hopsiisi tiettyyn kokonaisuuteen useita esim. markkinoinnin kursseja, voit hakea kursseja useita kerralla syöttämällä kenttään vain yhteinen osa kurssien koodeista eli esim. 23C. Näin hakukone hakee kaikki kurssikoodit, joissa on 23C. 6

8 Valitse kurssit/kurssit klikkaamalla kurssin koodin edessä olevaa laatikkoa ja klikkaa sen jälkeen Lisää HOPSiin. Kurssit listautuvat hopsiin kyseiseen kokonaisuuteen allekkain, kuten alla olevassa KTMtutkinnon Maisterin taitosalkkua kuvaavassa esimerkkikuvassa. Muualla suoritetun tutkinnon perusteella pelkkää maisterin tutkintoa suorittamaan valittujen eli maisteritasolle valittujen osalta HSE:n määräämät täydentävät opinnot lisätään hopsiin seuraavasti: Mikäli hops-pohjassa näkyy Täydentävien opintojen kohdassa vain yksi Lisää-painike, lisätään kurssit siihen normaalisti hakutoiminnon kautta. Mikäli hops-phjassa näkyy Täydentävien opintojen kohdassa sekä Lisää-painike että linkki Lisää opintojaksoja kohtaan XXX, jonka takaa löytyy hakutoiminto, tarkoittaa se sitä, että Lisää-painikkeen takaa löytyy valintalista yleisimmistä täydentävistä opinnoista ja sinisen linkin takaa löytyy hakukone. Kurssit voi tällöin valita sekä listalta että hakukoneen kautta Muualla suoritettavien opintojaksojen valitseminen kokonaisuuksiin Hopsiin on mahdollista valita vain sellaisia opintoja, jotka löytyvät HSE:n opintojaksokoodien luettelosta. Mikäli kaikki tai osa jonkun kokonaisuuden opinnoista suoritetaan/ on suoritettu muualla, mutta niitä ei vielä ole hyväksiluettu osaksi tutkintoa, merkitään ne opintosuunnitelmaan seuraavalla tavalla: o Muualla suoritettu eli hyväksiluettava sivuopintokokonaisuus (= JOO-kokonaisuus, toisessa yliopistossa suoritettu hyväksiluettavaksi haettava kokonaisuus, verkostoyliopistossa suoritettava kokonaisuus) merkitään kokonaisuuden tasolla hopsiin valitsemalla se sivuopintojen listasta. Se, missä ja mitä kursseja sisältäen kokonaisuus suoritetaan, merkitään kyseistä kokonaisuutta koskevaan kommenttikenttään ja kenttä merkitään siten, että se näkyy ohjaajalle. (Ks. kohta 3) o Vaihto-opiskelu eli kansainvälinen sivuopintokokonaisuus merkitään hopsiin valitsemalla se kokonaisuuden tasolla sivuopintojen listasta. Kokonaisuuden laajuus tulee merkitä erikseen hopsiin Määritä-painikkeen kautta. Yksittäisiä vaihdossa suoritettavia/suoritettuja opintojaksoja ei merkitä hopsiin kun kyseessä on kvsivuopintokokonaisuus. o Muualla suoritettu yksittäiset opintojaksot, joilla haluat korvata tutkintoon kuuluvia kursseja. Hopsiin suunnitellaan normaalisti se HSE:n kurssi, jonka haluaisit korvata muualla suoritetuilla opinnoilla. Kyseessä voi olla myös HSE:n kurssi nimeltään toisessa yliopistossa suoritettu XXX kurssi jos tutkintovaatimuksissa (opinto-opas) on niin määritelty. Opintojakson omaan kommenttikenttään tulee muistilapun tapaan merkitä tiedoksi muualla suoritetun kurssin tiedot (nimi, yliopisto). Mikäli suunnittelet hopsiin kursseja, joita et ole vielä suorittanut tai joita ei ole vielä 7

9 merkitty HSE:n rekisteriin, kannattaa huomata, että hyväksilukemista tulee aina hakea erikseen eli hopsiin merkitty tieto on suunnitelma, ei vielä päätös hyväksilukemisesta. Hyväksilukemista tulee hakea myös HSE:n avoimessa suoritettujen opintojen osalta. ehops seuraa opintojen suunnitteluasi opintopisteiden kautta ja ilmoittaa punaisella jos jokin kokonaisuus on vajaa tai siihen on valittu liikaa opintoja. 2.4 Opintojen ajoittaminen ja kurssikohtaiset kommentit Painikkeesta MÄÄRITÄ pääset määrittelemään kunkin vielä suorittamatta olevan opintojakson suoritusaikataulun sekä määrittelemään opintopistemäärän mikäli se ei ole vakio. Jokaisen opintojakson oikealla puolella olevasta paperiliuskan mallisesta painikkeesta pääset kirjaamaan kutakin opintojaksoa koskevat kommenttisi kommenttikenttään sekä määrittelemään kenelle kommenttisi näkyvät. (ks. kuva alla). Jotta kirjoittamasi tiedot näkyisivät hopsin tarkastajalle, klikkaa aktiiviseksi tekstikentän vasemmalla puolella oleva Näkyy kaikille. 2.5 Opintosuunnitelmanäytön välilehdet ja toiminnot 8

10 o Kohdasta OPINTO-OIKEUDET JA OPINTOSUUNNITELMAT pääset takaisin alkuun eli näytölle, jossa on ilmoitettu opinto-oikeutesi, sinulle sallitut tutkintorakennepohjat sekä listattu jo luomasi hopsit / hops-luonnokset. o Kohdasta MUOKKAA RAKENNETTA pääset takaisin tekemään valintoja tutkinnon opinto-kokonaisuuksien osalta (esim. vaihtamaan sivuopintokokonaisuuden toiseen). o Kohdasta NÄYTÄ KIRJALLISET SUUNNITELMAT, PERUSTELUT JA TAVOITTEET pääset kommenttikenttään, johon voit kirjoittaa koko tutkintoa koskevat tavoitteesi, toiveesi ja suunnitelmasi ehopsiin tallennettaviksi sekä valitsemaan näkyvätkö ne vain itsellesi vai myös ohjaajalle/ohjaajille. (Ks. kohta 3) o Kohdasta ASETA ENSISIJAISEKSI pääset valitsemaan tämän hopsin ensisijaiseksi. (Ks. kohta 5) o Kohdasta LÄHETÄ OHJAAJALLE pääset lähettämään ensisijaiseksi valitsemasi hopsin edelleen ohjaajalle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. (Ks. kohdat 6 ja 7) o Välilehti TUTKINNON RAKENNE näyttää oman opintosuunnitelmasi eli hopsin. o Välilehden AIKATAULU takaa pääset aikatauluttamaan suorittamattomia opintojasi ja näet yhteenvedon ajoittamistasi opinnoista. Voit myös tulostaa aikataulunäkymän TULOSTA-painikkeesta, joka on näytön oikeassa yläkulmassa). Jos jokin opintojakso kestää koko lukukauden tai jopa koko lukuvuoden, aikatauluta se jokaiselle suoritusperiodille. Tällöin ehops jakaa myös opintojakson opintopisteet oikein eli tasan koko opintojakson suoritusajalle. o Välilehden KOMMENTIT takaa löydät ohjaajien tähän hopsiin antamat kommentit. 3 KOMMENTTIKENTÄT o Opiskelija voi kirjoittaa omia kommenttejaan sekä koko tutkinnon kommenttikenttään NÄYTÄ KIRJALLISET SUUNNITELMAT, PERUSTELUT JA TAVOITTEET (kuvat A ja B) että jokaisen yksittäisen opintokokonaisuuden ja opintojakson kommenttikenttään (paperiliuskan kuva, kuva C). Kaikissa kommenttikentissä opiskelija voi erikseen valita näkyykö kyseinen kommentti vain hänelle itselleen vai myös ohjaajille. Tätä kenttää käytetään opettajatutortapaamisen tietojen tallentamiseen. o Ohjaaja kirjaa kommenttinsa omaan kommenttikenttään. Kommentointi on mahdollista vasta kun opiskelija on lähettänyt ensisijaisen hopsinsa hyväksyttäväksi. Kommentit tallentuvat ehops-järjestelmään. Kuva A 9

11 Kuva B Kuva C 4 HOPSIN TILAT Hopsin tila voi olla o Luonnos, voit opintoja suunnitellessasi laatia erilaisia luonnoksia tutkinnostasi. Luonnoksia voi olla korkeintaan 3 kpl/tutkinto. Luonnokset näkyvät vain sinulle itsellesi. Uusia luonnoksia voit tehdä poistamalla vanhoja. o Ensisijainen, halutessasi, että hops-luonnoksesi näkyy ohjaajalle tai halutessasi lähettää hopsin ohjaajalle hyväksyttäväksi, on sinun ensin valittava se luonnos, jonka haluat näkyväksi/hyväksyttäväksi. Valitseminen tapahtuu asettamalla tämä luonnos ensisijaiseksi. Ensisijaisia voi olla vain yksi kerrallaan. o Hyväksyttävänä, lähetettyäsi ensisijaisen hopsisi hyväksyttäväksi, on hops lukittu etkä voi päivittää sitä sinä aikana kun se on hyväksyttäväna. Mikäli hops hyväksytään, se pysyy lukittuna. Mikäli sitä ei hyväksytä ja se palautetaan sinulle korjattavaksi, voit tehdä siihen muutoksia. (Muutokset, ks. kohta 8) o Hyväksytty, kun hopsisi on hyväksytty, tallentuu se ehopsiin lukittuna, etkä voi omin päin tehdä siihen muutoksia. 10

12 5 HOPSIN ASETTAMINEN ENSISIJAISEKSI Kun olet lähettämässä hopsiasi eteenpäin ehopsin kautta joko ohjaajan nähtäväksi tai hyväksyttäväksi, varmista, että ne hopsiisi kirjaamasi kommentit ja tekstit, joiden haluat näkyvän ohjaajalle, on asetettu ohjaajan nähtäväksi. o Aseta hops-luonnos ensisijaiseksi klikkaamalla, ASETA ENSISIJAISEKSI -> VAIHDA. Vain ensisijaiseksi asetetun hopsin voi lähettää ohjaajalle hyväksyttäväksi. o Sinulla voi olla kerrallaan vain yksi ensisijainen hops, mutta mikäli huomaat asettaneesi väärän luonnoksen ensisijaiseksi, voit muuttaa sen toiseen ennen kuin olet lähettänyt hopsia eteenpäin ohjaajalle. Tämä tapahtuu asettamalla ensisijainen hops takaisin luonnokseksi ja asettamalla toinen luonnos ensisijaiseksi. 6 HOPSIN LÄHETTÄMINEN OHJAAJAN NÄHTÄVÄKSI TAI HYVÄKSYTTÄVÄKSI Hops-luonnokset eivät automaattisesti tule näkyviin ohjaajille. Ainoastaan hops, jonka olet asettanut ENSISIJAISEKSI näkyy myös ohjaajille. Ennen hopsin asettamista ensisijaiseksi tai sen lähettämistä hyväksyttäväksi kannattaa varmistaa, että ne kommentit, joiden haluat näkyvän myös ohjaajalle, on asetettu näkyviksi. (Ks. kohta 3). Ensisijaiseksi asetetun hopsin voi lähettää hyväksyttäväksi klikkaamalla Lähetä ohjaajalle. Ikkunaan avautuu lista nimistä, josta sinun tulee valita se henkilö, joka on määritelty hopsisi hyväksyjäksi. Siirtyneillä se on pääsääntöisesti Melanie Lotz opintoasiaintoimistosta. Sen jälkeen voit sivun alareunasta lähettää hopsin hyväksyttäväksi. Hyväksyjälle lähtee sähköpostiviesti hopsin saapumisesta. Voit saatteeseen tarvittaessa kirjoittaa viestin hyväksyjälle.mikäli huomaat vahingossa lähettäneesi hopsin väärälle henkilölle, voit perua sen painikkeesta Peru lähetys. 11

13 7 HOPSIN HYVÄKSYMINEN Kun hopsisi on tarkastettu (tutkintovaatimusten mukaisuus) ja hyväksytty, tallentuu tieto siitä ehops-järjestemään ja hopsisi tila muuttuu hyväksytyksi. Myös hyväksyjän antamat mahdolliset kommentit ovat luettavissa ehopsista. Hops hyväksytään määräajaksi ja hyväksynnän voimassaoloaika näkyy hyväksytyn hopsin yhteydessä. Mikäli hopsiin suunnittelemasi tutkinto ja sen opintovalinnat eivät täytä tutkintovaatimuksia, palauttaa hyväksyjä hopsin sinulle korjattavaksi. Tällaisessa tapauksessa hops tulee korjata ja lähettää uudelleen hyväksyttäväksi. 8 MUUTOSTEN TEKEMINEN HOPSIN HYVÄKSYMISEN JÄLKEEN Opinnot tulee kerralla suunnitella ja omat valinnat pohtia niin, että jatkuva hyväksytyn hopsin muuttaminen ja muutosten hyväksyttäminen ei ole tarpeen. Koulutusohjelmalla ja opintoasiaintoimistolla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä päivityksiä opiskelijan hopsiin, mikäli opiskelija ei suunnittele opintojaan huolella, ei noudata päivittämisestä annettuja ohjeita ja lähettää hopsinsa useasti saman lukuvuoden aikana hyväksyttäväksi. Ks. tarkemmat hopsin päivitysohjeet tutkintosi Taitosalkun sivuilta. Kun hops on hyväksytty, luo ehops siitä automaattisesti kopion (kopio on heti tilassa ensisijainen), jota opiskelija voi muokata ja päivittää ja tarvittaessa lähettää hyväksyttäväksi. Uusi hyväksytty hops korvaa aina vanhan, jonka tilaksi muuttuu vanha hyväksytty. Siirtyneiden opiskelijoiden osalta muutoksia/päivityksiä ei voi tehdä lainkaan niihin opintoihin, jotka on opiskelijan pyynnöstä siirretty vanhasta TS1995 mukaisesta tutkinnosta. Muilta osin muutoksien tekemisessä noudatetaan seuraava käytäntöä: Tutkinnon rakenteen muutokset eli lähinnä sivuopintokokonaisuuden muuttaminen toiseen. Avaa kopio hyväksytystä hopsista (ensisijainen) ja klikkaa Muokkaa rakennetta, jolloin saat vanhan/voimassa olevan hopsisi rakenteen näkyviin. Tee muutokset ja lähetä hops hyväksyttäväksi. Kurssimuutokset. Avaa kopio hyväksytystä hopsista (ensisijainen) ja tee siihen muutokset. Lähetä hops hyväksyttäväksi. 12

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops-toiminnolla KTK-tutkinto Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

ehopsin käyttöohje opiskelijalle

ehopsin käyttöohje opiskelijalle ehopsin käyttöohje opiskelijalle 2 12 2009 1. Kirjaudu Weboodiin omalla käyttäjätunnuksella. 2. Valitse vasemmasta valikosta HOPS toiminto, jolloin tulet Opinto oikeudet ja opintosuunnitelmat ikkunaan

Lisätiedot

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Juha Sarkkinen Sisältö OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE... 1 Sisältö... 2 Taustaa... 3 Aloitus... 4 Uuden OODIHOPSin luominen... 4 Tavoitteet ja itsearviointi... 6 Opintojen

Lisätiedot

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen 1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen WebOodin HOPS-työkalun löydät, kun kirjaudut WebOodiin osoitteessa https://weboodi.uwasa.fi. HOPS-työkalu löytyy otsikon Omat opinnot alta. Paina HOPS -painiketta. Avautuvassa

Lisätiedot

Oodin hops. Oodin hops- työkalun käytön aloittaminen

Oodin hops. Oodin hops- työkalun käytön aloittaminen Oodin hops Oodin hops on WebOodin kautta käytettävä työkalu, jonka avulla voit luoda itsellesi verkossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin. Voit tarkistaa Oodin hopsin avulla minkä opintojaksojen

Lisätiedot

Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet

Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1 ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet 22.9.2014 Ympäristötekniikan koulutusohjelma 2 1. Ensimmäisen HOPSin luonti ehopsia pääset tekemään WebOodin ehops-linkistä. https://weboodi.lut.fi/oodi/.

Lisätiedot

WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje ARTSin 1.8.2014 alk. tutkintovaatimusten mukaan opiskelevalle kandiopiskelijalle

WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje ARTSin 1.8.2014 alk. tutkintovaatimusten mukaan opiskelevalle kandiopiskelijalle 1 (5) WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje ARTSin 1.8.2014 alk. tutkintovaatimusten mukaan opiskelevalle kandiopiskelijalle Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opintojen ja oppimisen suunnittelun

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

OodiHOPS-työkalun käyttöohje opiskelijalle

OodiHOPS-työkalun käyttöohje opiskelijalle TEKNILLINEN KORKEAKOULU Opintoasiain toimisto/hp OodiHOPS-työkalun käyttöohje opiskelijalle 28.8.2009 Mikä HOPS on ja miksi se tehdään? Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opintojen ja oppimisen

Lisätiedot

ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA)

ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA) ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA) 1 JOHDANTO ehops on WebOodista löytyvä työkalu, jolla opiskelijan on mahdollista tehdä tutkintorakenteensa kurssisuorituksien yhteyteen. Se ei korvaa opinto-opasta,

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle 2.1.2014/pn Valitse kohta Opiskelijoiden HOPSit. Tarvittavat oikeudet: - kommentoija tarvitsee WebOodin Opiskelun ohjaaja oikeuden siihen organisaatioon,

Lisätiedot

WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje Teknillisen korkeakoulun opiskelijalle

WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje Teknillisen korkeakoulun opiskelijalle WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje Teknillisen korkeakoulun opiskelijalle 08.09.2010 Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opintojen ja oppimisen suunnittelun työkalu. HOPSissa laaditaan suunnitelma

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

ehops-opastus

ehops-opastus ehops-opastus 5.11.2014 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Sähkötekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet

Sähkötekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet Sähkötekniikan koulutusohjelma 1 ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet 5.9.2013 Sähkötekniikan koulutusohjelma 2 Johdanto ehops mahdollistaa opiskelijan tutkintorakenteen luomisen opintojaksosuorituksien

Lisätiedot

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle 1 (8) HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle Huomio! Käsittely Käytä mielellään Firefox selainta, myös Google Chromea on testattu. Huolehdi jo tietoturvankin vuoksi, että selaimen päivitys on ajan

Lisätiedot

Yleisohje HOPS WebOodissa. Opiskelijan ohjeet

Yleisohje HOPS WebOodissa. Opiskelijan ohjeet Yleisohje 29.6.2016 HOPS WebOodissa Opiskelijan ohjeet SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Ensimmäisen HOPSin luonti...4 HOPSin muokkaaminen... 6 Sivuopintokokonaisuuden lisääminen..7 Kielikurssit...10 Opintojaksojen

Lisätiedot

Energiatekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet

Energiatekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet Energiatekniikan koulutusohjelma 1 ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet 4.9.2013 Energiatekniikan koulutusohjelma 2 Johdanto ehops mahdollistaa opiskelijan tutkintorakenteen luomisen opintojaksosuorituksien

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 3 Opetus-välilehti... 3 Tentit välilehti... 4 Tutkintorakenteet välilehti... 4 Opintojaksot

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun jatko-opiskelijan ehops-käyttöohje

Teatterikorkeakoulun jatko-opiskelijan ehops-käyttöohje Teatterikorkeakoulun jatko-opiskelijan ehops-käyttöohje 1. Kirjaudu Weboodiin (https://teak-weboodi.it.helsinki.fi/teak/) omilla verkkotunnuksillasi (samat kuin s-posti). 2. Valitse vasemmasta valikosta

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet

Kauppatieteellinen tiedekunta ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet Kauppatieteellinen tiedekunta 19.9.2011 ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...1 Ensimmäisen ehopsin luonti...2 HOPSin muokkaaminen...5 Kielikurssit...9 Ehdotetut korvaukset...10

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 11.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi Oodin HOPSin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan

Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan 15.4.2016 Versiomuutoksia WinOodissa: 1. Hae Opiskelija hakuikkunassa on tehty suuri käyttöliittymämuutos. Muutosta esitelty tarkemmin dokumentissa Hae Opiskelija

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus WebOodissa. Sisällys. Aluksi

Opintokohteiden muokkaus WebOodissa. Sisällys. Aluksi Opintokohteiden muokkaus ssa Sisällys Aluksi... 1 Opintokohteen tietojen muokkaaminen... 3 Opettajat... 3 Oppimateriaali... 5 Alemmat opintokohteet... 5 Vastaavat opintokohteet... 6 Kuvaukset... 7 Linkin

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

Opintokohteen Haku ja Käsittely

Opintokohteen Haku ja Käsittely Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/8 Opintokohteen Haku ja Käsittely Opintokohteen käsittely aloitetaan Perustiedot -valikon Opintokohteen käsittely -kohdasta. Olemassa olevan opintokohteen haku: Opintokohteen

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen?

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen? SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Ohjaajan tehtävät (opinto-ohjaaja/ opettajatuutori) 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ 1 HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät

Lisätiedot

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Opettajat voivat WebOodissa kirjata arviointeja kokonaisille opintojaksoille ja siirtää ne rekisteröitäviksi

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot

Juvan veso-päivä

Juvan veso-päivä Juvan veso-päivä 14.1.2017 Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia Wilmassa ryhmän sivulta, välilehdeltä Formatiivinen arviointi. Kun opettaja avaa ensimmäistä kertaa ryhmän formatiivisen arvioinnin

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE www.laurea.fi ASIOssa henkilöstö voi: Varata tiloja mistä tahansa Laurean kampukselta Tarkastella omaa opetusaikataulua ja opetukselle varattuja tiloja kalenterinäkymässä Saada

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet

ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet Kemiantekniikan koulutusohjelma 22.9.2014 Ohjeen sisällysluettelo: Johdanto...1 1. Ensimmäisen ehopsin luonti...2 2. ehopsin muokkaaminen...5 2.1 Kurssien lisäys ja

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE

OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE Aloitus ja sähköisen opinto-oppaan löytäminen... 1 Sähköinen Opinto -opas... 3 Opetustiedot... 5 Ilmoittautuminen... 7 Ilmoittautumisen peruminen... 8 Johannes Tuovinen 2006

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

YTOL-HAKEMUSPALVELU. Käyttöohje Jyväskylän yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisoikeuksien haku

YTOL-HAKEMUSPALVELU. Käyttöohje Jyväskylän yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisoikeuksien haku YTOL-HAKEMUSPALVELU Käyttöohje 2017 1 Sisällys Yleistä Ytol-hakemuspalvelun käytöstä... 2 Ota yhteyttä... 2 Näin käytät YTOL-hakemuspalvelua... 3 YTOL-hakemuspalvelun osoite... 3 Kirjautumislinkin tilaaminen...

Lisätiedot

3 OPISKELIJAN VASTUU JA AKATEEMINEN VAPAUS OPINTOJEN VALINNOISSA

3 OPISKELIJAN VASTUU JA AKATEEMINEN VAPAUS OPINTOJEN VALINNOISSA 1 MIKÄ ON HOPS? HOPS on opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa omien opintojen suunnittelua ja kokonaisuuden hahmottamista, aikatauluttamista ja tavoitteiden saavuttamista.

Lisätiedot

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Katri Laaksonen 14.3.2011 Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Ohjeen sisältö: Yleistä Oppaaseen liittyvien opintokohteiden käsittely Opintokohteen tila Vastuuopettajatietojen lisäys Kuvaustekstien

Lisätiedot

Opettajan arviointinäkymä

Opettajan arviointinäkymä Opettajan arviointinäkymä Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia Wilmassa ryhmän sivulta välilehdeltä Formatiivinen arviointi. Kun opettaja avaa ensimmäistä kertaa ryhmän formatiivisen arvioinnin

Lisätiedot

SoleHOPS - ohjaajan ohje

SoleHOPS - ohjaajan ohje Ohjaajan ohje id61409 1(17) SoleHOPS - ohjaajan ohje SoleHOPS on osa SoleOPSia osoitteessa http://soleops.kyamk.fi/opsnet/ - tai www.kyamk.fi - Oikopolut opiskelijalle ja henkilöstölle - tai www.kyamk.fi

Lisätiedot

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen opintotutor-biz@aalto.fi 21.4.2017 Sisältö Kandiopinnot Maisterin tutkinto Mitä on muistettava kesällä ennen syyslukukauden

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Tutkintorakennepohjan luominen OodiHOPSia varten (TS-2013, tekniikan ala)

Tutkintorakennepohjan luominen OodiHOPSia varten (TS-2013, tekniikan ala) Tutkintorakennepohjan luominen OodiHOPSia varten (TS-2013, tekniikan ala) Esimerkkinä Teknistieteellinen kandidaattiohjelma, pääaineena Tietotekniikka 22.8.2013/PN Lisätietoja: pirkko.nuutinen@aalto.fi

Lisätiedot

WebOodissa (KV koordinaattorit)

WebOodissa (KV koordinaattorit) Ohje Courses in English for Exchange Students oppaan laatimiseen WebOodissa (KV koordinaattorit) WebOodissa on kahdenlaisia käyttöoikeuksia OpasOodiin. Ne KV koordinaattorit, joilla ennestään on OpasVastuuhenkilö

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Tutkintorakennepohjan luominen OodiHOPSia varten

Tutkintorakennepohjan luominen OodiHOPSia varten Tutkintorakennepohjan luominen OodiHOPSia varten Esimerkkinä Tekniikan kandidaatti, Materiaalitekniikan koulutusohjelma Ohje/19.09.2011/PN Lisätietoja: pirkko.nuutinen@aalto.fi piia.leppanen@aalto.fi TUTKINTORAKENNEPOHJAN

Lisätiedot

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WebOodissa opiskelija voi tarkastaa omat henkilötietonsa, muuttaa tai lisätä yhteystietojaan, ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, ilmoittautua yliopistoon, selata omia opintojaan

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPINNOT -NÄYTTÖ. Opiskelijan opintosuoritustietoja katsellaan Opiskelijan opinnot -näytöltä. Näyttö löytyy päävalikosta Opinnot.

OPISKELIJAN OPINNOT -NÄYTTÖ. Opiskelijan opintosuoritustietoja katsellaan Opiskelijan opinnot -näytöltä. Näyttö löytyy päävalikosta Opinnot. Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 OPISKELIJAN OPINNOT -NÄYTTÖ Opiskelijan opintosuoritustietoja katsellaan Opiskelijan opinnot -näytöltä. Näyttö löytyy päävalikosta Opinnot. Opiskelijan opinnot -näytölle

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN

TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN Sisällysluettelo: 1. TIETOJEN SIIRTO PC-WISUSTA WEBWISUUN... 2 1.1 lisenssinumeron muuttaminen PC-wisuun... 2 1.2 tietojen siirto... 3 2. TIETOJEN SIIRTO ON VALMIS!...

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely Uusi tutkintoasetus 2004 ja Tässä ohjeessa kuvataan silloin kun perustutkinto-opiskelija siirtyy uuteen tutkinto-asetukseen opiskelija suorittaa uuden asetuksen mukaisen alemman tutkinnon jatko-opiskelija

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot