Ikäihmisten liikunnan kohdentaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten liikunnan kohdentaminen"

Transkriptio

1 Ikäihmisten liikunnan kohdentaminen Erityisliikunnan symposio Elina Karvinen ja Ulla Salminen,Ikäinstituutti

2 Toimenpideohjelmasta suuntaviivoja

3 Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Päämäärä edistää toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden ihmisten toimintakykyä, elämänlaatua ja kotona asumista terveysliikunnan keinoin. Taustalla Valtioneuvoston periaatepäätökset (2002 ja 2008) Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset (STM&OPM, 2004:6) Tutkimustieto voima- ja tasapainosisältöisen liikunnan hyödyistä Toteutus Koordinoija Ikäinstituutti Ohjausryhmä: rahoittajat OKM, STM ja RAY sekä THL, UKKinstituutti, KKI -ohjelma (Likes), Jyväskylän yliopisto, Svoli ry, Kuntaliitto, Vanhustyön keskusliitto ja Eläkeläisjärjestöjen edustaja

4 Tiedetään, että Voima- ja tasapainoharjoittelu ryhmissä o parantaa liikkumiskykyä o vähentää kaatumisriskiä o lieventää alakuloa o tukee muistia ja ehkäisee muistisairauksia o tarjoaa vertaistukea ja uusia ihmissuhteita Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä Liikkumiskyvyn ongelmat ovat keskeinen syy kaatumisriskin kasvuun Ihmiset, jotka toiminta- ja liikkumiskyvyn ongelmista huolimatta harrastavat liikuntaa, turvautuvat harvemmin koti- ja laitoshoitoon merkittävä asia yksilölle ja yhteiskunnalle

5 Ikääntyvien terveysliikuntasuosituksista o o o o o o liikkumattomuuden välttäminen kävelyä tai muuta kohtuullisesti kuormittavaa liikuntaa vähintään 2,5 tuntia viikossa tai liikkumalla rasittavasti 1 tunti 15 minuuttia viikossa (tai näitä yhdistellen, lyhyemmissä ajanjaksoissa kerrallaan) voima- ja tasapainoharjoittelua vähintään 2 x viikossa venyttelyä ja liikkuvuutta edistäviä harjoitteita vähintään 2 x viikossa huomioidaan yksilöllinen terveystilanne yksilöllinen suunnitelma ja päivitys säännöllisesti (Physical Activity Guidelines for Americans, 2008; Global Recommendations on Physical activity for Health, 2010) 5

6 Toiminnan järjestämisen lähtökohtana Toiminta- ja liikkumiskykyiset kotona Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneet, kotona itsenäisesti asuvat Toiminnanvajauksia omaavat, koti- tai laitoshoidon piirissä olevat Toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset kuuluvat erityisliikunnan piiriin Ohjatut liikuntaryhmät puuttuneet

7 Voimaa vanhuuteen -ohjelman vaiheet VoiTas pilotti ( ) o Paikallisia toimintakokeiluita 8 kunnassa: julkinen sektori o Kouluttajakoulutus voima- ja tasapainoharjoittelusta ja ulkoilusta -> laaja kouluttajaverkosto Voimaa vanhuuteen I ( ) o 35 paikallishanketta: sosiaali- ja terveysjärjestöt o Hyvät toimintatavat voima- ja tasapainotoiminnan järjestämiseksi o Ikäihmisten terveysliikunnan mentorointimalli (Ikäinstituutti) o Hankeverkosto: yhdessä oppiminen ja jakaminen, vertaistuki Voimaa vanhuuteen II ( ) o 38 kohdekuntaa: julkinen ja kolmas sektori yhdessä o Hyvien toimintatapojen laaja käyttöönotto ja juurtuminen: juurtumismallit o Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyömallit

8 Voimaa vanhuuteen -ohjelman tavoitteet Tiedon, taidon ja osaamisen lisääntyminen iäkkäiden liikunnasta Ottaa käyttöön voima- ja tasapainosisältöisen liikunnan ja neuvonnan sekä ulkoilun hyvät toimintatavat liikuntatoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä järjestöjen yhteistyönä Alkavista liikkumiskyvyn ongelmista kärsivien iäkkäiden osallistuminen ja hyödyn saanti

9 Liian vähän liikkuvat, kotona asuvat iäkkäät (75+), joilla on ennakoivia liikkumiskyvyn ongelmia o ulkona liikkumisen väheneminen o tuolista nouseminen vaikeutuminen o kävelyn hidastuminen o vaikeuksia portaissa o ostoskärryihin nojaaminen o levon tarve väsyminen alkava muistisairaus (diagnosoitu) lievä masennus kokemus yksinäisyydestä

10 Liikuntaa harrastavat, aktiiviset 60 + Toimintakykyisiä Halukkaita toimimaan liikuntaystävinä, vertaisohjaajina, viestinviejinä.. Oman hyvän vanhuuden edistäminen

11 Kummikumppanit VoiTas -kunnat Heinola Lumijoki Nurmijärvi Pori Varkaus Voimaa vanhuuteen 1 hankeorganisaatiot Eläkeläiset ry, Helsinki valtakunnallinen Eläkkeensaajien keskusliitto, EKL ry valtakunnallinen Folkhälsans Förbund r.f., Helsinki alueellinen Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry Jalmari Jyllin säätiö, Ikaalinen Kalliolan Senioripalvelusäätiö, Helsinki Kerimäen Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry Kirkkonummen Palvelukeskussäätiö Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö Nääsville ry, Tampere Pihkahovisäätiö, Ylihärmä Pohjois-Karjalan kansanterveys ry Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy, Somero Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry, Helsinki

12 Valtakunnalliset viestintäkumppanit Vanhustyön keskusliitto Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Reumaliitto Hengitysliitto Eläkkeensaajien Keskusliitto Eläkeliitto Eläkeläiset ry Suomen Liikunta ja Urheilu Suomen Voimisteluliitto SoveLi Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto Suomen Sydänliitto Suomen Mielenterveysseura Suomen Selkäliitto

13 Voimaa vanhuuteen -kunnat I Kuntaryhmä kuntaa ja 2 yhteistoiminta-aluetta, yhteensä 13 kuntaa II Kuntaryhmä kuntaa ja 1 yhteistoiminta-alue, yhteensä 14 kuntaa III Kuntaryhmä kuntaa ja 1 yhteistoiminta-alue, yhteensä 11 kuntaa 38 kuntaa, kolmen vuoden kehittämistyö Ikäinstituutin mentoroinnin tuella

14 RAY Urheiluseurat VV 1 -kummiorganisaatio Järjestökenttä VV -koordinaattori kohderyhmän löytäminen vertaistoiminta liikuntatoiminta liikuntatilat Eläkeläisjärjestöt Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt Yksityissektori Ikäinstituutti Voimaa vanhuuteen -KUNTA Poikkisektoraalinen ja moniammatillinen yhteistyöryhmä iäkkäiden terveyden edistäminen VV -kouluttajaverkosto Seurakunta, SPR jne. Soster -VV -koordinaattori liikuntaneuvonta palveluohjaus toimintakyvyn arviointi kuntoutus koulutus Liikuntatoimi -VV -koordinaattori liikuntatoiminta liikuntatilat välineet koulutus Vanhusneuvostot Tekninen toimi STM Kansalais- ja työväenopistot, oppilaitokset VoiTas -kummikunta Iäkkäiden terveysliikunnan hankkeet Liikunnan aluejärjestöt OKM

15 Hyvät toimintatavat käyttöön Liikuntaneuvonta o matalan kynnyksen neuvontapisteet o henkilökohtainen ja ryhmäneuvonta Lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu o ryhmäliikunta ammattilaisten ja/tai vertaisten ohjaamana o osana kotihoidon kuntoutumista edistävää työtä Ulkoilu o ohjattu ulkoilutoiminta o valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä o Vie vanhus ulos kampanja Tukitoiminnat o koulutus, tilat, kuljetus, avustajat

16 Eväitä Ikäinstituutin MentorointiMenusta Iäkkäiden liikuntatoiminnan kartoitus Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman tekeminen Vähän liikkuvien tavoittaminen Liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun sekä ulkoilun lisääminen Eri ammattiryhmien ja vapaaehtoisten koulutus Viestintä Yhteistyö eri toimijoiden välillä Tila- ja kuljetuskysymykset Lähiliikuntapaikkojen ideointi Ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen Liikuntatoiminnan arviointi

17 Voimaa vanhuuteen ohjelman tuloksia (I kuntaryhmä: 13 kuntaa) Myönteistä Yhteistyö eri sektoreiden välillä lisääntyi Liikuntatoimet olivat mukana tapahtumien järjestämisessä Koulutettiin kuntien liikunta ja soster -toimiin 39 uutta VoiTas- ja Ulkoiluystävä-kouluttajaa Kouluttajat kouluttivat 237 ohjaajaa voima- ja tasapainoryhmiin Perustettiin 90 uutta Voimaa vanhuuteen -ryhmää Liikuntatoimet kouluttivat pääasiassa järjestöjen vertaisohjaajia Järjestöt perustivat koulutettujen vertaisohjaajien vetämiä ryhmiä 1731 uutta toimintakyvyltään heikentynyttä osallistui VV-ryhmiin

18 Voimaa vanhuuteen ohjelman tuloksia (I kuntaryhmä: 13 kuntaa) Haasteita Erityisliikunnassa oli painopiste toimintakykyisissä ikäihmisissä Liikuntasuositusten mukainen harjoittelu 2x/vko ei toteutunut Säännöllinen testaus ja asiakaspalautteen kerääminen oli vähäistä Jatkumo sosterin ryhmistä liikuntatoimen ja järjestöjen ryhmiin oli puutteellinen Liikuntaneuvonta oli vähäistä Ohjatut ulkoiluryhmät puuttuivat

19 Voimaa vanhuuteen ryhmän kriteerit Tavoittaminen, tiedotus ja lähtökohdat Kohderyhmänä ovat toimintakyvyltään heikentyneet iäkkäät Toiminnasta on tehty tarkka palvelukuvaus Tiedotetaan tavalla, joka tavoittaa iäkkäät Osallistumiskustannukset ovat kohtuullisia Olosuhteet ovat turvalliset ja esteettömät Ryhmäkoko on suhteutettu osallistujien toimintakykyyn (8-12)

20 Voimaa vanhuuteen ryhmän kriteerit Harjoittelu Sisällöstä ja toimintatavoista kerrotaan osallistujille Iäkkäiden taustatiedot selvitetään Harjoitusohjelma perustuu testaukseen Ohjelma on nousujohteinen ja yksilöllinen Harjoittelu toistuu kaksi kertaa viikossa Osallistujien liikkumiskykyä arvioidaan ja seurataan testein Osallistujien palaute hyödynnetään

21 Voimaa vanhuuteen ryhmän kriteerit Ohjaus Ryhmän ohjaajana toimii koulutettu henkilö Painopiste on voima- ja tasapainoharjoittelussa Opetusmenetelmät tukevat iäkkään oppimista Ilmapiiri on kannustava Osallistujille opetetaan kotiharjoitteluohjelma Osallistujia kannustetaan ulkoiluun Iäkkäät ohjataan jatkoharjoitteluun

22 Lisää osaamista Kouluttajakoulutukset Voima- ja tasapainoharjoittelu (VoiTas) Ulkoilu Senioritanssi Ohjaajakoulutukset Voima- ja tasapainoharjoittelu o VanhusValmentaja o VertaisVeturi o Kunnon Hoitaja Ulkoilu Senioritanssin ohjaus Vesiliikunnan ohjaus Laadukkaita liikuntaryhmiä erikuntoisille iäkkäille

23 Hyödynnä VV ohjelmaa erityisliikunnassa Esitteet, Uutiskirjeet, Woimasanomat Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä Vie vanhus ulos haastekampanja Voimaa vanhuuteen -ohjelman verkkosivut: o voimaavanhuuteen.fi o voitas.fi o varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi Voimisteluohjelmia Iäkkäiden ulkoilusuositukset Liikuntaneuvonnan materiaalia (diat verkossa/ suomi ja ruotsi) Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1,2,3 -oppaat Ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksia eri puolilla Suomea, myös tilauksesta

24 Osallisuutta ja energiaa vanhuuteen! Voimavaroja on, kunhan ne oivalletaan ja yhdistetään oikealla tavalla. Ota yhteyttä

Välittyykö tutkittu tieto vanhusten arkeen?

Välittyykö tutkittu tieto vanhusten arkeen? Välittyykö tutkittu tieto vanhusten arkeen? - esimerkkinä Voimaa vanhuuteen -ohjelma Ikääntymisen foorumi 15.11. 2010 Elina Karvinen ohjelmajohtaja Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen.fi Voimaa vanhuuteen

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö TERVEYSLIIKUNTA YHTEISTYÖN AREENAKSI JA IKÄÄNTYVIEN VOIMAVARAKSI! Vanhustyön messut 10.2.2015 Elina Karvinen, ohjelmajohtaja, Voimaa vanhuuteen

Lisätiedot

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 2014 Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 Hyvä koulutuksen toteuttaja! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat onnistuneesti yhteistyökoulutuksen OK-opintokeskuksen kanssa. Onnistumisen peruspilarit ovat laadukas

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö TOIMENPIDEOHJELMAN VERKOSTOTAPAAMINEN Kotona kiikun kaakun (75+) ja Elämää hoivan piirissä (85+) TERVE-SOS tapahtuma 6.5.2015 Markku Holmi,

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN OMAEHTOINEN TOIMINTA

TALOYHTIÖIDEN OMAEHTOINEN TOIMINTA TALOYHTIÖIDEN OMAEHTOINEN TOIMINTA - Katisten malli ja sen soveltaminen muualle Taina Laakso, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Marjatta Tuomisto, Katisten alueen asukasyhdistys ry Oppaan kirjoittaja:

Lisätiedot

Ikääntyneiden ihmisten

Ikääntyneiden ihmisten Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:6 Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Helsinki 2004 3 TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden

Lisätiedot

KAINUUN LIIKUNTATOIMI

KAINUUN LIIKUNTATOIMI KAINUUN LIIKUNTATOIMI LOPPURAPORTTI 1.3.2005 29.2.2008 kainuulainen liikunnan kehittämis- ja kokeiluhanke 2005 2007 AKTIIVINEN, HYVINVOIVA KAINUU 1. TERVEYSLIIKUNTA Kainuun liikuntatoimi - hankkeessa on

Lisätiedot

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Tarve Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyviä maita. Esimerkiksi väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Sisältö Eloisa ikä avustusohjelma... 3 1 Taustaa... 3 Ohjelman tavoitteet...

Lisätiedot

1 HANKKEEN TAUSTAA...

1 HANKKEEN TAUSTAA... Sisällysluettelo 1 HANKKEEN TAUSTAA... 4 1.1 Liikuntaneuvonta... 6 1.2 Parkinsonin tauti ja liikunta... 6 1.3 Aivoverenkiertohäiriö ja liikunta... 7 1.4 Hankkeen organisaatio... 7 1.4.1 Johtoryhmä... 7

Lisätiedot

Eläkevuodet edessä, 60+ Etelä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin seminaari Vantaa 14.5.2014. Iltapäivän työpajojen yhteenveto

Eläkevuodet edessä, 60+ Etelä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin seminaari Vantaa 14.5.2014. Iltapäivän työpajojen yhteenveto Eläkevuodet edessä, 60+ Etelä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin seminaari Vantaa 14.5.2014 Iltapäivän työpajojen yhteenveto Liikkumisympäristöt ja -olosuhteet sisällä ja ulkona paremmiksi -Seniorisäpinät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA

HAUKIPUTAAN KUNNAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA HAUKIPUTAAN KUNNAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA HAUKIPUTAAN KUNNAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 20.6.2005 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO.. 2 2. VALTAKUNNALLINEN VANHUSPOLITIIKKA.. 2 2.1. Ikäihmisten

Lisätiedot

HAAPAKOSKEN KYLÄTALOKERHO Vanhusten toimijuutta edistävä toiminnallinen tehtävä

HAAPAKOSKEN KYLÄTALOKERHO Vanhusten toimijuutta edistävä toiminnallinen tehtävä HAAPAKOSKEN KYLÄTALOKERHO Vanhusten toimijuutta edistävä toiminnallinen tehtävä Krista Kamppikoski, Jonna Nevalainen, Maarit Turunen, Marjut Tuure & Susanna Venäläinen VHT1204A10S ( Terveyden edistämisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 277 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 1 2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 277 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

Yhdistysposti 4/2011 LIITTEET: JAKELU: TOIMITTAJA: TAITTO: Ajankohtaista... 2

Yhdistysposti 4/2011 LIITTEET: JAKELU: TOIMITTAJA: TAITTO: Ajankohtaista... 2 Ajankohtaista... 2 Aloitteiden teon aika...2 Aivoliitto on Eläkeliiton yhteistyökumppani...2 Kokemuskoulutustoiminnasta...2 Vertaistukitoiminnasta...2 Haluaisitteko Juttu-tupa-kurssin omalle paikkakunnallenne?...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 -asiakirjan

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 -asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali-

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

LIPERIN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009 2011

LIPERIN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009 2011 LIPERIN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009 2011 Liperin kunnan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä syksy 2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 -HANKE... 4 3. LIPERIN

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Viisaasti ikääntyen. Säkylän ikäpoliittinen strategia 2013 2020

Viisaasti ikääntyen. Säkylän ikäpoliittinen strategia 2013 2020 Ikäpoliittinen strategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, joka ilmaisee kunnan tavoitteet ja päämäärät vanhustenhuollossa. Sen tulee olla työkalu virkamiehille ja muille kunnan työntekijöille sekä opas

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 12/2014 Tekijä Jenna Hiltunen, liikunnanohjaaja AMK Ohjausryhmä Veijo Sallinen, vapaa-aikapäällikkö, Kontiolahden

Lisätiedot