Välittyykö tutkittu tieto vanhusten arkeen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välittyykö tutkittu tieto vanhusten arkeen?"

Transkriptio

1 Välittyykö tutkittu tieto vanhusten arkeen? - esimerkkinä Voimaa vanhuuteen -ohjelma Ikääntymisen foorumi Elina Karvinen ohjelmajohtaja Ikäinstituutti

2 Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma ( ) Taustalla: Valtioneuvoston periaatepäätökset (2002:2 ja 2008:10) Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositus (STM&OPM, 2004:6) Koordinoija Ikäinstituutti Ohjausryhmä: - Ray (päärahoittaja ) - STM (rahoitus ) - OPM (rahotus ) - THL (uudella kaudella) - Kuntaliitto - UKK-instituutti - KKI -ohjelma (Likes) - Gerontologian tutkimuskeskus (J:kylän yliopisto) - Vanhustyön keskusliitto - Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta - Svoli ry

3 Voimaa vanhuuteen -ohjelman päätavoite tuottaa kotona asuville, liikkumiskyvyltään heikentyneille ja liian vähän liikkuville iäkkäille (75+), tutkimustietoon perustuvaa voima- ja tasapainosisältöistä liikuntaa ja edistää kohderyhmän osallistumista toimintaan. Päämäärä: Iäkkäiden liikkumiskyvyn, kotona asumisen ja elämänlaadun tukeminen

4 Toiminnan järjestämisen lähtökohtana Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset (STM&OPM, 2004:6) Toiminta- ja liikkumiskykyiset Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneet Toiminnanvajauksia omaavat Ohjatut liikuntaryhmät puuttuneet!

5 Voimaa vanhuuteen -ohjelman keinot Paikallisprojektit + mentorointi hyvät toimintatavat, iäkkäiden osallisuus Kouluttajakoulutus + paikalliskoulutukset Viestintä Sidosryhmäyhteistyö yhteinen tavoite ja tietotaito asenteet, myönteinen vanhuskuva julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyömallit, juurtuminen

6 Seurannan ja arvioinnin välineitä Paikallisprojektit Mentorointipäiväkirjat Projektivastaavien kokoama kirjallinen tieto Iäkkäiden palautteet Yleinen toiminta Koulutuspalautteet Media -aineistot Ulkoinen arviointi: tavoitteiden toteutuminen, ydintoiminnot, toimintaprosessit, vaikutukset, toimintamalli (Net Effect)

7 Ydintulokset yhteistyöllä 1. Oikean kohderyhmän tavoittaminen liikuntaharjoitteluun 2. Onnistunut liikuntaneuvonta ja palveluohjaus 3. Pätevä liikkumiskyvyn arviointi 4. Tuloksekas voima- ja tasapainoharjoittelu 5. Tilojen, välineiden, kuljetuksen, avustuksen ja yhteistyön ratkaisumallit 6. Ohjaajien rekrytointi ja osaaminen 7. Iäkkäiden osallisuus kehitystyöhön Toiminnan juurtuminen ja tuotteistus

8 Paikallisprojektit + mentorointi VoiTas -pilotti (8) -julkinen sektori Projektit (11) Projektit (14) Projektit (10) -sosiaali- ja terveysalan järjestöt Yhteensä 43 paikallista projektia

9 Tutkijoiden tutkimustieto Iäkkään kokemustieto, iäkkään arki Toimijoiden käytännöllinen tieto, työkulttuuri.. Projektivastaavien projektitieto, projektikulttuuri Paikalliset olosuhteet, terveyden edistämisen kulttuuri yhteistyökulttuuri

10 VoiTas- ja Ulkoiluystävä -kouluttajakoulutus VanhusValmentaja liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset KunnonHoitaja hoitajat ja vanhustyöntekijät Ulkoiluystävä VertaisVeturi vertaiset ja vapaaehtoiset

11 Oppia eri ammattiryhmille ja vapaaehtoisille kouluttajaverkoston voimin Kuva Tapani Romppainen

12 Viestintää.! Kuva Tapani Romppainen

13 Tuloksia ja tuotoksia 1. Osaaminen 410 VoiTas- tai Ulkoiluystäväkouluttajaa (liikunnan tai kuntoutuksen ammattilaista) 4050 koulutettua vertaisohjaajaa, vanhustyöntekijää tai hoitajaa Myös omaisia ja läheisiä runsaasti mukana liikuntatoiminnassa (liikkujina, avustajina, saattajina) Kirjallisten palautteiden perusteella suurin osa koulutetuista koki saaneensa uutta tietoa iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta ja sen järjestämisestä

14 2. Uutta liikuntatoimintaa ja hyviä toimintatapoja Hankkeiden toimesta perustettu noin 1000 uutta VoiTas ryhmää tuotettu matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa kymmenille paikkakunnille koottu yksityiskohtainen tieto toiminnan järjestämisestä ja siihen johtavista prosesseista toiminnat toteutettu järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä suurin osa toiminnasta juurtunut

15 3. Osallistuvat iäkkäät ja vertaiset noin liikkumisongelmaista iäkästä päässyt nousujohteisen voima- ja tasapainoharjoittelun piiriin koulutettu satoja vertaisohjaajia liikuntatoimintaan myös iäkkäitä omaisia mukana liikuntatoiminnassa

16 Liikkumiskyvyn arviointi projekteissa Käytetyt menetelmät: Toimiva testit (Hamilas, 2000) Short Physical Performance Battery (sovellettu Guralnik ym.1994) Bergin tasapainotesti (Berg ym. 1992) Yhden toiston maksimi (1RM)) Kysymyksiä, esim. : Kaatumisen pelko? Ulkoilun väheminen? Koettu arkiselviytyminen?

17 5. Nousujohteinen voima- ja tasapainoharjoittelu 2 x vk Ratkaisut 1. Ohjattu kuntosaliharjoittelu 2 x viikossa noin 1/3 2. Ohjattu voima- ja tasapainoharjoittelu muuta vastusta käyttäen 1 x viikossa + kotivoimisteluohjelma, muu kotiharjoittelu (esim.porrasharjoittelu) tai ulkoilu noin 2/3

18 6. Voiman ja tasapainon karttuminen (n=3659)

19 Iäkkäiden kommentteja, projektiseuranta se, että nuo toiset on niin kivoja, se on kuin sisar olisi. Tukevampi olo, jalat köykäisemmät kävellessä Tulee ihan tyttömäinen olo Kun aloittaa päivän jumppaamalla saa paljon enemmän aikaiseksi ja on pirteämpi olo Kotona ei enää tarvitse kävellä seiniä pitkin ja ottaa huonekaluista tukea Housut saa puettua jalkaan ilman tuen ottamista Ihan tuntuu kuin muistikin pelaisi paremmin On tullut uutta liikettä ja lajeja ja huomaa, että vielä osaa

20 Paikallisprojektien VoiTas -ryhmät täyttävät vähintään seuraavat laatukriteerit Henkilökohtainen tiedotus ja liikuntaneuvonta iäkkäille Koulutettu ohjaaja (harjoittelun toteutus, ryhmän hallinta) Pieni ryhmä (8-15) Nousujohteinen harjoittelu Yksilöllisyyden huomioon ottaminen harjoittelussa Palautteen kerääminen osallistujilta Edullisuus tai maksuttomuus Jatkoharjoitteluun ohjaus

21 7. Asenteet, myönteinen vanhuskuva Ojajärvi, S Liikunta kannattaa aina. Voimaa vanhuuteen ohjelman lehdistöjulkisuus Voimaa vanhuuteen julkaisuja 4. Ikäinstituutti. Voimaa vanhuuteen -ohjelman myötä keskustelu väestön ikääntymisestä lisääntyi ja iäkkään ihmisen julkinen kuva laventui.

22 8. Sidosryhmäyhteistyön tuloksia Asiasisältö ja ohjelma mainittu useissa valtakunnallisissa asiakirjoissa Iäkkäiden valtakunnallisen ulkoilupäivän lanseeraus ja toteutus laajan yhteistyöverkoston avulla (Vanhusten viikon torstai) Iäkkäiden kansallisen toimenpideohjelman tuottaminen VV ohjausryhmän työnä 2011 Voimaa vanhuuteen -ohjelma jatkuminen laajapohjaisella rahoituksella

23 Johtopäätökset (Net Effect Oy) Ulkoisen arvioinnin raportti luettavissa kokonaisuudessaan 1. Ohjelma on vastannut ennakoivasti ja jo olemassa oleviin kansallisiin tarpeisiin aktiivisesti uudenlaisten palveluiden avulla 2. Ohjelman suunnittelu ja toteutus on onnistunut hyvin, se on tuottanut erinomaista materiaalia hanketoimijoille 3. Sidosryhmäorganisaatiot ovat saaneet omaan toimintaansa uusia toimintamalleja ja uutta työn tekemisen kulttuuria, mikä on juurtumassa osaksi organisaatioiden normaalia toimintaa 4. Ohjelman kautta on viety asennemuutosta monelle taholle ikääntyvien liikunnan osalta 5. Ohjelmalla on laaja-alaiset kerrannaisvaikutukset 6. Potentiaalit ja mahdollisuudet

24 Voimaa vanhuuteen -ohjelma ( ) Hyvien toimintatapojen juurruttaminen kuntiin monisektorisella yhteistyöllä ja Ikäinstituutin mentoroinnilla Uusia kohderyhmiä: yksinäiset sekä iäkkäät, joilla lievä masennus tai alkava muistisairaus Ohjelmassa yleistä toimintaa kohdennettua työtä valituissa kunnissa MentorointiMenun avulla Kumppanuuksia solmittu sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöjen kanssa Aiemmat projektiorganisaatiot toimivat kummeina uusille kunnille Syksyllä 2010 valittiin 13 kuntaa, seuraavat haut keväällä ja loppusyksystä 2011(yhteensä valitaan noin 30 kuntaa)

25 IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN EUROOPPALAISIA VERKOSTOJA European Networks of Physical Activity for the Elderly EUNAAPA -European Network for Action on Aging and Physical Activity PASEO -Physical Activity Among SEdentary Older People HEPA -Health Enhancing Physical Activity

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö TOIMENPIDEOHJELMAN VERKOSTOTAPAAMINEN Kotona kiikun kaakun (75+) ja Elämää hoivan piirissä (85+) TERVE-SOS tapahtuma 6.5.2015 Markku Holmi,

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Sisältö Eloisa ikä avustusohjelma... 3 1 Taustaa... 3 Ohjelman tavoitteet...

Lisätiedot

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 2014 Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 Hyvä koulutuksen toteuttaja! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat onnistuneesti yhteistyökoulutuksen OK-opintokeskuksen kanssa. Onnistumisen peruspilarit ovat laadukas

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN OMAEHTOINEN TOIMINTA

TALOYHTIÖIDEN OMAEHTOINEN TOIMINTA TALOYHTIÖIDEN OMAEHTOINEN TOIMINTA - Katisten malli ja sen soveltaminen muualle Taina Laakso, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Marjatta Tuomisto, Katisten alueen asukasyhdistys ry Oppaan kirjoittaja:

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa Outi Korpelainen Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

Ikääntyneiden ihmisten

Ikääntyneiden ihmisten Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:6 Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Helsinki 2004 3 TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden

Lisätiedot

Elinvoimaa ja elämänhallintaa omaishoitoperheille 2009-2013 Eteläinen Helsinki Voimavara- arviointi kotikäynnillä

Elinvoimaa ja elämänhallintaa omaishoitoperheille 2009-2013 Eteläinen Helsinki Voimavara- arviointi kotikäynnillä Elinvoimaa ja elämänhallintaa omaishoitoperheille 2009-2013 Eteläinen Helsinki Voimavara- arviointi kotikäynnillä Kalliolan Senioripalvelusäätiö/ Kuntokeidas Sandels Hiekkanen Nina Pulkkinen Marita Rikberg

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Elämäniloa liikunnasta Yhdessä jos mahdollista, erikseen jos tarpeen. Eläkeläiset ry

Elämäniloa liikunnasta Yhdessä jos mahdollista, erikseen jos tarpeen. Eläkeläiset ry Eläkeläiset ry Elämäniloa liikunnasta Yhdessä jos mahdollista, erikseen jos tarpeen Raportti opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta ja Eläkeläiset ry:n toteuttamasta terveyttä edistävän liikunnan hankkeesta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA 89 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2014

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA 89 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2014 Pumppu-hanke,TEHU-osahanke: Tuotteistetut hyvinvointipalvelut tehokkaan toiminnan edellytys seudullisesti toimivassa tuottaja-tilaajamalleissa. Turun seudun osio. TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA

Lisätiedot

Yhdistysposti 4/2011 LIITTEET: JAKELU: TOIMITTAJA: TAITTO: Ajankohtaista... 2

Yhdistysposti 4/2011 LIITTEET: JAKELU: TOIMITTAJA: TAITTO: Ajankohtaista... 2 Ajankohtaista... 2 Aloitteiden teon aika...2 Aivoliitto on Eläkeliiton yhteistyökumppani...2 Kokemuskoulutustoiminnasta...2 Vertaistukitoiminnasta...2 Haluaisitteko Juttu-tupa-kurssin omalle paikkakunnallenne?...

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

1 HANKKEEN TAUSTAA...

1 HANKKEEN TAUSTAA... Sisällysluettelo 1 HANKKEEN TAUSTAA... 4 1.1 Liikuntaneuvonta... 6 1.2 Parkinsonin tauti ja liikunta... 6 1.3 Aivoverenkiertohäiriö ja liikunta... 7 1.4 Hankkeen organisaatio... 7 1.4.1 Johtoryhmä... 7

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 1 2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA VAPAAEHTOISTOIMINTA OSANA KUNNAN VANHUSPALVELUJA Raportti vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kunnissa 2012 2014 Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani (toim.) VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Aivovoimaa! 2007-2009

Aivovoimaa! 2007-2009 Aivovoimaa! 2007-2009 Liikunnasta voimaa aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ja Parkinsonin tautia sairastavien vanhuuteen aivovoimaa!-projektin raportti Helena Pietilä aivohalvaus- ja dysfasialiitto

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI projektivastaava Anne Levomäki Sisällys 1 TIIVISTELMÄ... 4 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 HANKKEEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kehitytään KIMPASSA 1

Kehitytään KIMPASSA 1 Kehitytään KIMPASSA 1 Virtapiirien vapaaehtoisten vertaisohjaajien kirjoitustehtävän tuotoksia heille järjestetyssä Innostamossa (innostamis-virkistys- ja koulutuspäivä) syksyllä 2012. JOSKUS vapaaehtoistyössä

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020

SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020 SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMALLE... 4 2.1 LAATUSUOSITUKSET JA OHJEISTUKSET... 4 2.2 VANHUSPALVELUITA

Lisätiedot

Yleisavustukset perattiin. Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta

Yleisavustukset perattiin. Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta R A Y : n a v u s t u s t o i m i n n a n A s i a k a s l e h t i 2 2 0 1 0 Yleisavustukset perattiin Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta Pelitreffeillä Kanen pääsihteeri Sari Aalto-Matturi:

Lisätiedot

oppimateriaaleja raportteja 169 Ritva Laaksonen-Heikkilä (toim.) TERVE AKSELI Terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi

oppimateriaaleja raportteja 169 Ritva Laaksonen-Heikkilä (toim.) TERVE AKSELI Terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 169 tutkimuksia Ritva Laaksonen-Heikkilä (toim.) TERVE AKSELI Terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 169 Turun

Lisätiedot

SoveLi-info 1/2014 TOIMINNANJOHTAJALTA. Tilaa SoveLi-Info. Hyvä soveltavan liikunnan ystävä,

SoveLi-info 1/2014 TOIMINNANJOHTAJALTA. Tilaa SoveLi-Info. Hyvä soveltavan liikunnan ystävä, SoveLi-info 1/2014 TOIMINNANJOHTAJALTA Hyvä soveltavan liikunnan ystävä, SoveLin upea 20-vuotisjuhlavuosi Liiku terveemmäksi soveltaen on takana ja vuosi 2014 on lähtenyt vauhdikkaana ja toiminnantäyteisenä

Lisätiedot