Kuivakäymälän hankinta ja käyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuivakäymälän hankinta ja käyttö"

Transkriptio

1 Kuivakäymälän hankinta ja käyttö

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Lainsäädäntö Mikä on kuivakäymälä Käymäläjäte Kuivakäymälän valinta... 8 Käyttötarve... 8 Tilat... 8 Ilmanvaihto... 9 Sähkö- ja vesi Kuivakäymälän käyttö Virtsa Suotoneste Kuivike Komposti Yleisimpiä ongelmia käymälän käytössä Ulkohuussista kuivakäymälä Yleisimmät markkinoilla olevat käymälämallit Suurisäiliöiset käymälät Keskisuurisäiliöiset käymälät Pienisäiliöiset käymälät Vettä käyttävä erotteleva käymälä Virtsan puhtaana erottelevat käymälät Lähteet Julkaisija: Kiertokapula Oy

3 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö 1. Johdanto Käytämme päivittäin suuria määriä puhdasta vettä vesivessan huuhteluun. Viemäriverkostoja ja jätevedenpuhdistamoja rakennetaan ympäri Suomea, mutta silti osa vesivessojen jätevesien sisältämistä ravinteista päätyy rehevöittämään vesistöjä. Jätevesien käsittelymääräykset tiukkenevat jatkuvasti eikä kunnallistekniikkaa voida rakentaa joka paikkaan. Lähes kaikissa kohteissa voidaan kuitenkin vaihtoehtoisella tekniikalla toteuttaa taloudellisesti kannattava käyttökelpoinen sisäkäymälä. Sisäkäymälästä syntyvät jätteet voidaan kompostoida ja myös virtsa voidaan käyttää lannoitteena. Näin ravinteiden luonnollinen kierto paranee ja vesistöjen kuormitus vähenee. Tähän oppaaseen on koottu oleelliset tiedot kuivakäymälän hankintaa ja käyttöä suunnittelevalle. Oppaassa esitellään kuivaja kompostikäymälöitä, sekä annetaan ohjeita oman käymälän valintaan, käymälöiden käyttöön ja käymäläjätteen käsittelyyn. 3

4 2. Lainsäädäntö Kuivakäymälöiden käyttöön viitataan monessa laissa. Käymälärakentamiseen on saatava rakennus- tai toimenpidelupa vanhoissa kohteissa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kaikkien kiinteistöjen täytyy liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon (Vesihuoltolaki). Kunnat voivat antaa asukkaille vapautuksia, jos katsotaan, että liittyminen ei ole välttämätöntä. Haja-asutusalueella kiinteistössä, jossa ei ole kunnallistekniikkaa, eikä siihen liittymistä ole suunniteltu, täytyy olla selvitys omasta, tämän hetkisestä jäteveden käsittelystä tai vuoden 2013 loppuun mennessä toteutettavasta suunnitelmasta. (Jätevesiasetus) Käymälä on rakennettava niin, ettei naapuri kärsi siitä ilmeistä haittaa, eikä siitä aiheudu terveyshaittaa käyttäjille tai ympäristössä oleskeleville. (Terveydensuojelulaki, Laki eräistä naapurussuhteista) Käymäläjätteen kompostoinnista, nestemäisten jätteiden kokoamisesta tiiviiseen säiliöön ja niiden imeyttämisestä maahan ei saa aiheutua hajua tai maaperän ja talousveden pilaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Komposti on sijoitettava niin, etteivät eläimet pääse kompostiin. (Terveydensuojeluasetus) 4

5 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Kompostiin ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät maadu. Taajaasutusalueella käymäläjätettä saa kompostoida ainoastaan siihen suunnitellussa säiliössä. Käymäläjäte on kompostoitava ennen sen käyttöä. Kompostoinnissa on käytettävä riittävästi seosainetta. Kompostin sijoittamista säädellään kuntakohtaisesti. Osassa kuntia käymäläjätteen sekä/tai elintarvikejätteen kompostointi taajamassa vaatii luvan tai ainakin ilmoituksen. (Kunnalliset jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräykset) 5

6 3. Mikä on kuivakäymälä Kuivakäymälässä tuotoksia ei huuhdota vedellä, vaan ne kerääntyvät astiaan tai säiliöön. Tuotokset voidaan käsitellä eri tavoilla: ne voidaan kompostoida paikan päällä, siirtää muualle käsiteltäväksi, kuivata, pakastaa tai hehkuttaa. Kuivakäymälät ovat kehittyneet vuosien varrella, eikä yleinen käsitys kuivakäymälöistä ulkohuusseina enää pidä paikkaansa. Nykyiset kuivakäymälät ovat helppohoitoisia ja miellyttäviä käyttää. Markkinoiden tuotevalikoimasta löytyy malleja monenlaisiin eri kohteisiin. Kaikki kuivakäymälämallit eivät tarvitse ympärivuotista lämmitettyä tilaa, joten ne säästävät samalla energiaa. Ne eivät myöskään kärsi sähkökatkoista tai putkien jäätymisestä. Kuivakäymälän voi rakentaa myös ympärivuotisen asunnon sisätiloihin. Toimiva kuivakäymälä on hajuton, hygieeninen ja taloudellinen vaihtoehto vesivessalle. 6

7 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö 4. Käymäläjäte Jätevesissä oleva fosfori ja typpi ovat enimmäkseen peräisin käymäläjätteestä. Kuivakäymälää käytettäessä kompostoidun käymäläjätteen ravinteet palautuvat suoraan kasvien käyttöön, jolloin myös vesistöjen ravinnekuormitus vähenee. Kuivakäymälää käyttävässä kotitaloudessa syntyy vain ns. harmaita vesiä, joille riittää yksinkertaisempi käsittely. Kuivakäymälästä tulevat käymäläjätteet kompostoidaan. Kompostoinnista saatava kompostimulta on ravinteikasta maanparannusainetta. Kompostoimatonta käymäläjätettä ei saa haudata maahan siitä aiheutuvan pohjavesien pilaantumisriskin vuoksi. Samasta syystä käymäläjätekompostori on sijoitettava riittävän kauas vesistöistä ja kaivoista. 7

8 5. Kuivakäymälän valinta Tärkeitä asioita käymälää suunniteltaessa ovat: paikallisten määräysten selvittäminen kunnasta käyttömäärän arviointi riittävän ilmastoinnin suunnittelu käymälän puhdistamisen helppous kompostin tyhjentämisen helppous (tilaa toimia ja kätevä tyhjentää) käymälän käytön helppous (vieraillekin helppoa) laitteen toimintaedellytykset (sähkö, huoneenlämpö tms.) Käyttötarve Ennen laitteen valintaa on hyvä pohtia kuinka moni käymälää käyttää ja onko se ympärivuotisessa käytössä. Käyttäjien määrä vaikuttaa käymälän säiliön täyttymisnopeuteen, toimintaan ja tehokkuuteen. Jos käymälää käytetään ympäri vuoden, täytyy säiliö suojata jäätymiseltä, tai varmistaa ettei jäätyminen haittaa käymälän toimintaa. Yksi ihminen tuottaa vuodessa n. 500 l virtsaa ja 50 kg kiinteää ulostetta. Tilat Tiloja kannattaa miettiä tarkasti ennen käymälän hankintaa. Vaikka laite mahtuisikin tilaan, käsienpesualtaan sijoittaminen, yleinen liikkuminen tilassa, käymälän käyttö tai sen tyhjennys saattaa olla hankalaa. Tilaa kannattaakin miettiä enimmäkseen tyhjennyksen kannalta. 8

9 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Käymälän asennus suunnitellaan usein hyvin tarkasti, mutta ongelmat tyhjennysvaiheessa huomataan yleensä vasta käyttövaiheessa. Tyhjennysvaiheessa oleellista on riittävä työskentelytila ja helppo reitti ulos säiliötilasta. Ilmanvaihto Hyvä ilmanvaihto on tärkeää. Lähes kaikki markkinoilla olevat kuivakäymälälaitteet vaativat poistoilmastoinnin. Toimiva ilmanvaihto kuljettaa ilman sisätilasta laitteen kautta ulos, jolloin hajut eivät lainkaan pääse sisään. Ylös menevän ilmanvaihtoputken täytyy olla mahdollisimman suora. Ilmastointiputkeen voi myös hankkia tuulettimen tehostamaan ilmanvaihtoa. Ilmastointijärjestelmä on hyvä eristää, ettei tuuletusilmassa oleva kosteus tiivisty putken sisäpintaan. Sisäpinnalla oleva vesi kerää likaa ja pölyä, ja saattaa tukkeuttaa putken. Lisäksi putki saattaa vaurioitua veden jäätyessä tai vettä saattaa valua käymälälaitteeseen, jolloin laitteen toiminta häiriintyy. 9

10 Sähkö ja vesi Osa kuivakäymälälaitteista käyttää myös sähköä ja vettä. Sähkön avulla käymäläjäte voidaan pakastaa tai polttaa tai säiliön tuuletus tai lämmitys hoitaa siten, että kompostoituminen nopeutuu. Myös osa haihduttavista laitteista käyttää sähköä. Veden käyttö kuivakäymälöissä on ongelmallista. Pääsääntö on, että kuivakäymälässä ei käytetä vettä muuhun kuin käsien pesuun. Käsienpesuvedet johdetaan harmaiden vesien mukana käsittelyyn. Joissakin lattiatasoon asennettavissa virtsan erottelevissa malleissa voidaan käyttää käsisuihkua. Tällöin on kuitenkin tarkasti mietittävä nestesäiliön koko. 10

11 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö 6. Kuivakäymälän käyttö Virtsa Jotkut käymälät erottelevat virtsan jo istuinosassa niin, ettei se ole missään vaiheessa kosketuksissa kiinteän ulosteen kanssa. Virtsa voidaan käsitellä kolmella eri tavalla. Se voidaan käyttää sellaisenaan lannoitteena tai puutarhakompostin lisäaineena, imeyttää turpeeseen ja käsitellä käymäläjätteenä tai johtaa puhdistukseen harmaiden jätevesien mukana. Virtsassa on enemmän ravinteita kuin kiinteässä ulosteessa. Se sisältää runsaasti ravinteita ja hivenaineita kasvien tarvitsemissa suhteissa. Virtsaa voidaan käyttää sellaisenaan tai laimennettuna. Käytettyjä laimennussuhteita ovat esimerkiksi 1:3 tai 1:10 eli lisätään litra virtsaa kolmen tai kymmenen litran kasteluastiaan. Jos lannoittaa laimentamattomalla virtsalla, lannoituksen jälkeen on hyvä kastella maa vielä vedellä. Virtsa kaadetaan suoraan maahan. Jos virtsaa menee runsaasti kasvien lehdille, se on hyvä huuhtoa pois puhtaalla vedellä. Yleensä virtsaa voidaan käyttää Suomessa vain kesäkuukausien aikana, joten sitä täytyy varastoida. Yhden ihmisen vuoden tuotoksen ravinnemäärä: Virtsa Kiinteä uloste Käymäläjätteet kg/hlö/a % kg/hlö/a % kg/hlö/a Tuorepaino Typpi (N) 4,0 89 0,5 11 4,5 Fosfori (P) 0,4 67 0,2 33 0,6 Kalium (K) 0,9 69 0,4 31 1,3 Yhteensä NPK 5,3 1,1 6,4 11

12 Suotoneste Suotoneste on kiinteän ulosteen läpi valunut neste. Suotoneste sisältää uloste- ja suolistobakteereja, joten se on käsiteltävä huolella. Suotonestettä ei muodostu, jos kuiviketta käytetään runsaasti. Suotonesteessäkin on paljon ravinteita. Se voidaan kerätä kanisteriin tai imeyttää turpeeseen. Suotonesteessä on kuitenkin virtsaa pidempi varoaika ennen käyttöä, koska siinä voi olla orgaanista ainesta ja suolistoperäisiä mikrobeja. Itse tehdyissä kuivakäymälöissä suositellaan vähintään vuoden varoaikaa; vuoden kompostoinnin tai varastoinnin aikana mikrobit kuolevat. Käymälälaitteiden valmistajilla on omat laitekohtaiset varoaikasuosituksensa. Yleisökäytössä olevissa käymälöissä voidaan käyttää erillistä suotonesteen käsittely-yksikköä. 12

13 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Kuivike Kompostoivassa käymälässä käytettävän kuivikkeen tehtävänä on imeä ylimääräinen neste käymäläjätteestä, kuohkeuttaa sitä ja sitoa hajuja. Kuiviketta voidaan sanoa myös esimerkiksi seosaineeksi, tukiaineeksi tai peiteaineeksi. Hyvä kuivike on sopivan karkeaa ja se imee tarpeeksi kosteutta. Karkea, haketettu oksasilppu ei sido hajuja tehokkaasti. Myöskään liian hienojakoiset kuivikkeet - kuten turve - eivät sellaisenaan ole seosaineena toimivia. Ne tiivistyvät liikaa, jolloin niiden käytöstä syntyy haju- ja kosteusongelmia. Hyvä kuivikeseos muodostuu turpeen ja hakkeen yhdistelmästä, jossa on noin puolet kumpaakin. Kuivikkeena käytettävän turpeen pitää olla lannoittamatonta ja kalkitsematonta. Kuivikkeeksi sopii myös esimerkiksi haravointijäte, kuiva ruoho, kuorike tai pienikokoinen hake. Markkinoilla on myös erilaisia valmiita kuivikemateriaaleja. Kuivikkeen käyttötarve vaihtelee laitteiden mukaan, joten ohjeet kuivikkeen käyttötarpeesta tulevat laitteen mukana. Kokemuksen kautta ohjeita voi soveltaa omaan kuivakäymälään sopivaksi. Kuiviketta ei kuitenkaan kannata käyttää liikaa, ettei käymälän säiliö täyty turhan nopeasti. Jos kuiviketta käytetään liian vähän, käymälä saattaa haista. Kuiviketta säilytetään kuivassa paikassa. 13

14 Komposti Kompostoituvaa jätettä sanotaan kompostiksi. Kuivakäymäläjätteen kompostoituminen käyttökelpoiseksi vie aikaa. Kompostin määrä riippuu siitä, kerääkö käymälä virtsan erikseen, paljonko kuiviketta joudutaan käyttämään, kuinka monta käyttäjää käymälällä on ja kuinka kauan käymäläjäte kompostoituu. Yksi henkilö tuottaa vuodessa arviolta kymmenen litraa valmista kompostia. Käymäläjätettä käsiteltäessä on muistettava hygienia; käsiteltäessä raakaa tai puoliraakaa käymäläjätettä kannattaa käyttää suojakäsineitä. Kompostoitunut massa ei saa sekoittua tuoreen ulosteen kanssa tyhjennyksen yhteydessä. Komposti on suojattava sadevedeltä ja lisäksi kompostin on oltava sellainen, ettei suotoneste pääse valumaan maaperään. Täydellisesti kompostoitunut käymäläjäte näyttää ja tuoksuu mullalta. Jos kompostoitumisen aste epäilyttää, kompostin voi jälkikompostoida tai tehdä itävyystestin. Itävyystestissä tarkkaillaan siementen itävyyttä kompostista tehdyllä viljelyalustalla. Täydellisesti kompostoitunut käymäläjäte voidaan käyttää sellaisenaan katteena tai kasvualustaan sekoitettuna maanparannusaineena. Käymäläkompostia käytetään yleensä vähemmän kuin biojätekompostia, koska se sisältää hieman enemmän ravinteita. 14

15 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Yleisimpiä ongelmia käymälän käytössä Käymäläjäte houkuttelee kärpäsiä ja tuholaisia. Niiden pääsy laitteeseen kannattaa estää laittamalla tuuletusputken päähän tiheä verkko, ja peittämällä tuoreet jätökset aina kuivikkeella, jos käymälän valmistaja ei toisin ohjeista. Kärpästen ja hyönteisten torjuntaan on olemassa myös hyönteismyrkkyjä, biologisia torjunta-aineita sekä kärpäsansoja ja -bakteereja. Kuivike itsessään saattaa joskus sisältää tuholaisten toukkia ja munia, jolloin kuivikkeen vaihto voi auttaa hyönteisten torjumisessa. Bakteereita, viruksia ja alkueläimiä on luonnostaan ihmisen kiinteässä ulosteessa. Suurin osa niistä on harmittomia, mutta joukossa voi olla myös taudinaiheuttajia. Kompostoitumisen aikana taudinaiheuttajat tuhoutuvat, joten käymäläjätettä on hyvä varmuuden vuoksi kompostoida vähintään vuoden verran. Loisten munat ja suolistobakteerit tuhoutuvat asteessa. Virusten tuhoutuminen saattaa vaatia jopa asteen lämpötilan. Niin lämpimiin lämpötiloihin päästään yleensä vain kompostin keskellä. Puhdas virtsa on normaalisti lähes steriiliä, joten se on bakteereille epäsuotuisa elinympäristö. Kotitalouksissa ja mökeillä bakteerit ja taudinaiheuttajat pidetään parhaiten loitolla huolehtimalla hyvästä hygieniasta käymälän käytön, huollon ja siivouksen aikana. 15

16 Ulkohuussista kuivakäymälä Vanhan huussin voi itse muuttaa kuivakäymäläksi. Alimmaksi huussin pohjalle asetetaan laakea muoviastia. Astiaan laitetaan muutama tiiliskivi, sekä kuivikkeeksi paksu kerros turvetta. Tiiliskivien päälle asetetaan saavi, jonka pohjaan tehdään noin sormen paksuisia reikiä. Saavin pohjalle laitetaan n. 8 cm kerros kuiviketta. Kalkkia ei suositella käytettäväksi, koska se hidastaa käymäläjätteen kompostoitumista. Jokaisen käymälässä käynnin jälkeen lisätään kuiviketta saaviin. Huussin istuimen alla olevasta tilasta johdetaan vielä suora tuuletusputki katolle, ja kuivakäymälä on valmis. Kiinteät jätökset kertyvät saaviin, joka täytyttyään tyhjennetään kompostoriin. Neste valuu turveastiaan haihtumaan ja neutraloitumaan. Myös turveastia tyhjennetään kompostiin tarvittaessa. 16

17 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö 7. Yleisimmät markkinoilla olevat käymälämallit Suurisäiliöiset käymälät BEST 140 l -kompostikäymälä (Ekorami Oy) Kohde: Mökki tai huussirakennus Nesteet: Virtsa erotellaan Mullis (DT-keskus Kuivakäymälä) Kohde: Eri käyttökohteisiin vapaa-ajan asunnoista omakotitalouksiin Nesteet: Virtsa erotellaan Muuta: Soveltuu käymälä- ja kotitalousjätteelle Compos (Finn-Compos Oy) Kohde: Kolmea eri kokoa, Compos hengen ja Compos hengen ympärivuotiseen käyttöön ja Compos 3 suurta kapasiteettia vaativaan käyttöön Nesteet: Säiliöön voi laittaa suotonesteenpoistoletkun Muuta: Myös biojätteet voidaan kompostoida käymälän säiliössä. Ympärivuotiseen sisäkäyttöön asennettaessa käymälä sijoitetaan lämpöiseen tilaan. 17

18 Keskisuurisäiliöiset käymälät BEST-mökkihuussi (Ekorami Oy) Kohde: Asennetaan ulkokäymälään Nesteet: Suotonesteet johdetaan 20 litran säiliöön Muuta: Kiinteän jätteen säiliön tilavuus on 45 litraa Eko-Roope (Pellos Marin Oy) Kohde: Kahta eri kokoa, malli 60 on tarkoitettu loma-asuntokäyttöön ja malli 100 esim. yleisökäyttöön Nesteet: Suotonesteen erottelu ja haihdutus tuuletuksen mukana Muuta: Suuremmassa mallissa on kiinteä kuorikesäiliö istuinaukon vieressä. Euromakki (Europlast muovitekniikka Oy) Kohde: Ulkokäymälään, voi asentaa myös vanhaan ulkokäymälään. Nesteet: Suotonesteiden haihdutus Muuta: Kiinteä jäte maadutetaan seosaineen (turve) avulla. Turve estää myös hajun muodostumista. Valmistettu kierrätettävästä muovista. EV 450 (Raita Environment) Kohde: Ulko- tai sisäkäymäläksi vakinaisille asunnoille, loma-asunnoille tai yleisökohteisiin. Nesteet: Suotonesteen poisto Muuta: Tarvittaessa voidaan käyttää kahta säiliötä. Käymälä on lämpöeristetty. Lisävarusteina säiliön lämmitin ja ilmastointiputkipuhallin. 18

19 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Green Toilet 330 (PikkuVihreä Oy) Kohde: kesämökit ja yleisökohteet Nesteet: Suotonesteet ohjataan nestetilaan Muuta: Säiliötä sekoitetaan kerran viikossa kompostoitumisen edistämiseksi. Runsaassa käytössä käytetään kahta säiliötä. Mökki-Makki ja Mini Compos (Ahlsell Oy) Kohde: Ulkokäymälään asennettavia, Mökki-Makki yhden perheen lomaasuntokäyttöön ja Mini Compos suurempaan loma-asunto- ja yleisökäyttöön Nesteet: Suotonesteet haihdutetaan haihdutusaltaassa Muuta: Ilmanvaihto tapahtuu jättämällä istuimen ja säiliön väliin rako. Biolan kompostikäymälä (Biolan) Kohde: Ulkokäymäläksi yhden perheen loma-asuntokäyttöön Nesteet: Suotonesteet johdetaan erilliseen säiliöön Muuta: Jätesäiliö on lämpöeristetty. Ilmanvaihto on hoidettu tuuletusputkella. Biolan kuivikekäymälä (Biolan) Kohde: Vapaa-ajan asunnoille Nesteet: Suotoneste suositellaan kerättäväksi erilleen Muuta: 140 litran säiliö on yhteinen kaikelle jätteelle. Käymälä asennetaan suoraan lattian päälle. 19

20 Pienisäiliöiset käymälät Ecomatic (Lassila & Tikanoja) Kohde: Yhden perheen loma-asuntokäyttöön Nesteet: Suotonesteen erottelu Muuta: Seosaine voidaan lisätä istuimen selkänojassa olevan annostelijan avulla. Eko-Makki ja Mini-Makki (Ahlsell Oy) Kohde: loma-asuntokäyttöön Nesteet: Suotonesteet suodatetaan kuorikkeen läpi erotukseen. Muuta: Eko-Makissa kuivike lisätään annostelijan avulla. Ekolet (Ekolet) Kohde: Kaksi mallia; Mökki-Ekolet yhden vapaa-ajan asunnon käymälä- ja biojätteille, Ekolet sisäkäymälä yhden talouden ympärivuotiseen käyttöön. Nesteet: suotonesteen erottelu Muuta: Varusteisiin kuuluvat tuuletin, nesteen puhdistava biosuodatin ja pumppu. Mökkimalli asennetaan ulkorakennukseen. Vettä käyttävä erotteleva käymälä Aquatron (Oy Raita Environment) Kohde: Aquatron 90 ja 4x100 vapaa-ajan asutuksen käyttöön, Aquatron 400 ja 4x200 pientalon käyttöön, Aquatron 4x300 ja ALE kouluille, opistoille yms. Nesteet: Suotonesteen ja virtsan erottelu mahdollinen Muuta: Järjestelmä koostuu erotinyksiköstä sekä kompostointiyksiköstä. Neste johdetaan UV-yksikön tai typenpoisto-yksikön kautta pesu- ja huuhteluvesille tehtyyn saostuskaivo- ja maahanimeytyskäsittelyyn. 20

21 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö 21

22 Virtsan puhtaana erottelevat käymälät Biolan Naturum (Biolan) Kohde: Nelihenkisen perheen jokapäiväiseen käyttöön Nesteet: Virtsan erottelu Muuta: Käymälää voidaan käyttää myös bideenä sulkemalla jätesäiliön luukku, jolloin nesteet kulkeutuvat samaa reittiä kuin virtsa. Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä (Biolan) Kohde: Yhden perheen loma-asuntokäyttöön tai asuinrakennusten yhteyteen ulkoseinän viereiseen tilaan Nesteet: Virtsan erottelu Muuta: Kiinteän jätteen säiliö tyhjennetään kannen kautta. Nesteet erilliseen säiliöön, ilmanvaihto tuuletusputkella. Separett Villa (Separett AB) Kohde: Sisäkäyttöön, Villa ympärivuotiseen vapaa-ajan käyttöön Nesteet: Virtsan erottelu Muuta: Kiinteä jäte kuivuu sähköisen tuulettimen avulla, jonka jälkeen se jälkikompostoidaan. Kolme säiliötä. Separett Coloni, Compact ja PuuCee (Separett AB) Kohde: Ulkohuoneeseen Nesteet: Virtsan erottelu Muuta: Eivät käytä sähköä. Toimintaperiaate sama kuin Separett Villassa. Compactissa ja PuuCeessä on kiinteille jätteille jätesäkki. 22

23 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Lähteet Finnish Dry Toilets, Suomalaiset Kuivakäymälät. Käymäläseura Huussi ry Kuivakäymälöiden asennus, käyttö ja huolto sisätiloihin. Paavola Minna (Opinnäytetyö TAMK / Huussi ry) 23

24 Painovuosi 2011 Jätteiden vastaanotto Kiertokapula Oy:n jätteidenkäsittelyalueet ovat avoinna ma-pe 7-19 KARANOJA Karanojantie Hämeenlinna KAPULA Kapulasillantie Hyvinkää PUOLMATKA Hyötykuja Järvenpää LUMIKORPI Meijerikuja Valkeakoski Avoinna: ma, to ja ti, ke, pe 9-16 keräyspisteet: KIERTOKAPULA OY Vankanlähde Hämeenlinna VAIHDE avoinna: ma-pe

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Käymälät biolan.fi KÄYMÄLÄT ULKOTILOIHIN Biolan Kompostikäymälä eco L 65 x K 97 x S 65 cm Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Mukava käytössä

Lisätiedot

Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa. Erkki Santala

Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa. Erkki Santala Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa Erkki Santala Keskeiset säädökset Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Vuosituotos Vuosituotos virtsaa

Lisätiedot

Kuivakäymälän valinta, asennus ja tuotosten loppukäyttö Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutusohjelma SYKE 3.6.2016

Kuivakäymälän valinta, asennus ja tuotosten loppukäyttö Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutusohjelma SYKE 3.6.2016 Kuivakäymälän valinta, asennus ja tuotosten loppukäyttö Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutusohjelma SYKE 3.6.2016 Käymäläseura Huussi ry Ympäristöjärjestö, ~500 henkilöjäsentä, 30< yritysjäsentä,

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

Kuva Tuotenro Tuote Ovh VILLA, 230V Vapaa-ajan asuntoon tai kotiin, vaatii verkkovirran

Kuva Tuotenro Tuote Ovh VILLA, 230V Vapaa-ajan asuntoon tai kotiin, vaatii verkkovirran Erottelevat käymälät 1095-03 9000 VILLA, 230V Vapaa-ajan asuntoon tai kotiin, vaatii verkkovirran 840 Eur 1067-03 9010 VILLA, 12/230V Akku/aurinkokennokäyttöinen, muuten vastaava kuin Villa 9000 1191-01

Lisätiedot

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa 1. 2. 7. 6. 3. 4. 5. Greenyn vakio-osat ovat valmiiksi kiinnitettyinä. Greeny kompostori

Lisätiedot

Kekkilä Tehokäymälä 230 L

Kekkilä Tehokäymälä 230 L 230 L Tehokäymälä 230 L on tyylikäs, tehokas ja hajuton kuivikekäymälä, joka on lämpöeristetty myös ympärivuotista käyttöä ajatellen. Se kompostoi käymäläjätteet tehokkaasti. Siinä on suuri tyhjennysluukku

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

MITÄ KOMPOSTOINTI ON?

MITÄ KOMPOSTOINTI ON? AINE VIRTAA 1 AINE KIERTÄÄ 2 MITÄ KOMPOSTOINTI ON? Kompostoituminen on luonnollista pieneliöiden aikaansaamaa eloperäisen aineen lahoamista hapellisissa oloissa. Kompostorissa lahoamista tehostetaan kokoamalla

Lisätiedot

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!... Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa

Lisätiedot

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia.

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. VAPO YMPÄRISTÖ Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Imukykyinen ja monikäyttöinen vaalea rahkaturve on ylivoimainen kuivike nesteiden, ravinteiden ja hajujen sitomisessa. Se sopii

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Kuivakäymälän valinta, asennus ja tuotosten loppukäyttö VEERA-hanke Somero

Kuivakäymälän valinta, asennus ja tuotosten loppukäyttö VEERA-hanke Somero Kuivakäymälän valinta, asennus ja tuotosten loppukäyttö VEERA-hanke Somero 18.6.2016 Käymäläseura Huussi ry Ympäristöjärjestö, ~500 henkilöjäsentä, 30< yritysjäsentä, yhteisöjäseniä Neuvontaa (maksuton;

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT. Copyright Isto Jokinen

RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT. Copyright Isto Jokinen RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT VESIEN SIIRTÄMISEN SYYT Vesien siirtoa tehdään kahdesta syystä: 1. Rautafosfatointialtaasta ja huuhtelu 1:stä haihtuu runsaasti vettä koska nesteet ovat kuumia ja niitä

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Sanitaatioratkaisut ja niiden valinta. Projektipäällikkö Sari Huuhtanen 2013

Sanitaatioratkaisut ja niiden valinta. Projektipäällikkö Sari Huuhtanen 2013 Sanitaatioratkaisut ja niiden valinta Käymäläseura Huussi ry Projektipäällikkö Sari Huuhtanen 2013 1 Esityksen sisältö Sanitaatioprojektin tavoite ja sanitaatioratkaisuun kohdistuvat vaatimukset Sanitaatioratkaisuun

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi!

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi! Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Kompostoi! Sisällysluettelo: Kompostointi kannattaa! 3 Mitä kompostissa tapahtuu? 4 Kompostoreita eri tarpeisiin 6 Banaaninkuoret kompostiin 7 Seosaineen käyttö tuo ilmavuutta

Lisätiedot

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS MONTA HYVÄÄ SYYTÄ KOMPOSTOIDA Kotitalousjätteestä noin kolmannes on bio- ja puutarhajätettä. Kompostoinnissa luonnon pieneliöt hajottavat biojätteen ravinteiksi kasveille

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Kuivakäymälän hankinta tuumasta toimeen! Hanke numero 15318

Kuivakäymälän hankinta tuumasta toimeen! Hanke numero 15318 Käymäläseura Huussi ry Kauppakatu 11 C 2 krs., 33200 Tampere Kuivakäymälän hankinta tuumasta toimeen! Hanke numero 15318 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 Kiinteistökohtainen kuivakäymäläneuvonta

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo.

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo. IISI mini Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI 2012.1 1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com IISI Mini -harmaavesisuodattimet IISI mini soveltuu kesämökkien tai loma-asuntojen

Lisätiedot

Mökkiläisen jäteopas

Mökkiläisen jäteopas Mökkiläisen jäteopas Mökkien jätehuollon periaatteet Mökillä syntyy jätettä samaa tahtia kuin kaupunkikodissakin, ja mökkejä koskevat normaalit jäteohjeet. Jotta mökkeily olisi jätteidenkin suhteen leppoisaa,

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä Herkules sadeveden keruujärjestelmä Sadevedet talteen Herkules sadeveden keruujärjestelmä on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi keräämään sadevedet hyötykäyttöön. Herkules järjestelmän avulla säästetään

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( )

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( ) 1(4) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE (07-03-2008) ARSEENINPOISTOSUODATIN...AsB 20 (patruuna) YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. HUOLTO Paikka suodattimenne erikoistiedoille

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla RAPORTTI Porin kaupungin ympäristövirasto 2/2010 Biojäte pois kaatopaikalta Biohajoavat jätteet, kuten biojäte, puu ja paperi, tuottavat kaatopaikoille päätyessään

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Biohiilen merkitys kasvualustassa tulossa Maanhoitoremontti

Biohiilen merkitys kasvualustassa tulossa Maanhoitoremontti Biohiilen merkitys kasvualustassa tulossa Maanhoitoremontti Kari Tiilikkala Luke Biolan: Kasvatustietoisku 15.9. 2015 Helsinki 1 10.9.2015 Sisältö Mitä Biohiili on? Mistä sitä tehdään? Miten tehdään, hitaalla

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet.

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. RAKENNA RUOHOKATTILA Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. Tehtävän kuvaus: Tehtävässä rakennetaan laite, joka käyttää vastaleikattua ruohoa veden lämmittämiseen.

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA Clean Watersin tarina alkaa Vapo Oy:n turvetuotannosta, jonka myötä on suunniteltu ja toteutettu suuri määrä vesienkäsittelyratkaisuja: noin 1000 laskeutusallasta

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Selvitys jätevesien johtamisesta

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys jätevesien johtaisesta 1. Kiinteistönhaltija Nii jakeluosoite, postinuero ja -toiipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranoaiselle OSYT 2015 puhelinnuero

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo

ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero 70570000 Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo 1. Suunnittelu ja asentaminen...2 1.1 Tekniset tiedot...2

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA Vesihuolto 2015 2040 seminaari Tampere 22.10.2015 Teija Hakalahti Sirén Erityisasiantuntija, FT Vapo Oy Clean Waters teija.hakalahti siren@vapo.fi Vankka kokemus hajautetun

Lisätiedot

Lisähoitoa. Dansac-tarvikkeet. Dedicated to Stoma Care

Lisähoitoa. Dansac-tarvikkeet. Dedicated to Stoma Care Lisähoitoa Dedicated to Stoma Care Johdanto Sisältö Me Dansacilla olemme omistautuneet kehittämään ainutlaatuisia avannepusseja ja ihonsuojalevyjä, joiden avulla autamme parantamaan avannepotilaiden elämänlaatua.

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

JÄTEASTIA ALLE 200 LITRAA:

JÄTEASTIA ALLE 200 LITRAA: LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ lisätietoa eri taksavaihtoehdoista, tyhjennysväleistä ym. TAKSA ERI ASTIAKOON JA KOMPOSTOIVAN JA EI KOMPOSTOIVAN TALOUDEN MUKAAN V. 2011 1 JÄTEASTIA ALLE 200 LITRAA: 1 HENGEN

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Hevosenlannan, kompostin ja mädätysjäännöksen ravinteiden hyödyntäminen ja siinä huomioitavat asiat. Helmet Pirtti, Jyväskylä 24.1.2017 Pentti Seuri Tutkija,

Lisätiedot

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta 12.10.2011 46 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

105,00 104,90 104,80 Yläraja Vuosi 2001 Vuosi 2002 Vuosi 2003 Alaraja 104,70 104,60 104,50 104,40 104,30 104,20 104,10 104,00 1.1. 29.1. 20.2. 17.3. 9.4. 25.4. 14.5. 30.3. 21.6. 13.7. 3.8. 21.8. 7.9. 20.9.

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

Pajubiohiili biolaitoksissa. Ilmo Kolehmainen Pajupojat Oy

Pajubiohiili biolaitoksissa. Ilmo Kolehmainen Pajupojat Oy Pajubiohiili biolaitoksissa Ilmo Kolehmainen Pajupojat Oy Miksi juuri paju Luonnostaan huokoisin puurakenne - Nopea kasvu - Sadonkorjuu 2-3 vuoden välein LCA - Merkitys hiilitaseissa - Energian raaka-aineena

Lisätiedot

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1 Vaihe 1 Laita maskeerausteippiä n. 1 cm pohjaosien sisemmästä jyrsitystä merkkiviivasta sekä n. 1cm sivumoduulien mustasta merkkivivasta. Hio maskeerauksen ulkopuolinen alue karhunkielellä. Maskeeraus

Lisätiedot