Kuivakäymälän hankinta ja käyttö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuivakäymälän hankinta ja käyttö"

Transkriptio

1 Kuivakäymälän hankinta ja käyttö

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Lainsäädäntö Mikä on kuivakäymälä Käymäläjäte Kuivakäymälän valinta... 8 Käyttötarve... 8 Tilat... 8 Ilmanvaihto... 9 Sähkö- ja vesi Kuivakäymälän käyttö Virtsa Suotoneste Kuivike Komposti Yleisimpiä ongelmia käymälän käytössä Ulkohuussista kuivakäymälä Yleisimmät markkinoilla olevat käymälämallit Suurisäiliöiset käymälät Keskisuurisäiliöiset käymälät Pienisäiliöiset käymälät Vettä käyttävä erotteleva käymälä Virtsan puhtaana erottelevat käymälät Lähteet Julkaisija: Kiertokapula Oy

3 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö 1. Johdanto Käytämme päivittäin suuria määriä puhdasta vettä vesivessan huuhteluun. Viemäriverkostoja ja jätevedenpuhdistamoja rakennetaan ympäri Suomea, mutta silti osa vesivessojen jätevesien sisältämistä ravinteista päätyy rehevöittämään vesistöjä. Jätevesien käsittelymääräykset tiukkenevat jatkuvasti eikä kunnallistekniikkaa voida rakentaa joka paikkaan. Lähes kaikissa kohteissa voidaan kuitenkin vaihtoehtoisella tekniikalla toteuttaa taloudellisesti kannattava käyttökelpoinen sisäkäymälä. Sisäkäymälästä syntyvät jätteet voidaan kompostoida ja myös virtsa voidaan käyttää lannoitteena. Näin ravinteiden luonnollinen kierto paranee ja vesistöjen kuormitus vähenee. Tähän oppaaseen on koottu oleelliset tiedot kuivakäymälän hankintaa ja käyttöä suunnittelevalle. Oppaassa esitellään kuivaja kompostikäymälöitä, sekä annetaan ohjeita oman käymälän valintaan, käymälöiden käyttöön ja käymäläjätteen käsittelyyn. 3

4 2. Lainsäädäntö Kuivakäymälöiden käyttöön viitataan monessa laissa. Käymälärakentamiseen on saatava rakennus- tai toimenpidelupa vanhoissa kohteissa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kaikkien kiinteistöjen täytyy liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon (Vesihuoltolaki). Kunnat voivat antaa asukkaille vapautuksia, jos katsotaan, että liittyminen ei ole välttämätöntä. Haja-asutusalueella kiinteistössä, jossa ei ole kunnallistekniikkaa, eikä siihen liittymistä ole suunniteltu, täytyy olla selvitys omasta, tämän hetkisestä jäteveden käsittelystä tai vuoden 2013 loppuun mennessä toteutettavasta suunnitelmasta. (Jätevesiasetus) Käymälä on rakennettava niin, ettei naapuri kärsi siitä ilmeistä haittaa, eikä siitä aiheudu terveyshaittaa käyttäjille tai ympäristössä oleskeleville. (Terveydensuojelulaki, Laki eräistä naapurussuhteista) Käymäläjätteen kompostoinnista, nestemäisten jätteiden kokoamisesta tiiviiseen säiliöön ja niiden imeyttämisestä maahan ei saa aiheutua hajua tai maaperän ja talousveden pilaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Komposti on sijoitettava niin, etteivät eläimet pääse kompostiin. (Terveydensuojeluasetus) 4

5 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Kompostiin ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät maadu. Taajaasutusalueella käymäläjätettä saa kompostoida ainoastaan siihen suunnitellussa säiliössä. Käymäläjäte on kompostoitava ennen sen käyttöä. Kompostoinnissa on käytettävä riittävästi seosainetta. Kompostin sijoittamista säädellään kuntakohtaisesti. Osassa kuntia käymäläjätteen sekä/tai elintarvikejätteen kompostointi taajamassa vaatii luvan tai ainakin ilmoituksen. (Kunnalliset jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräykset) 5

6 3. Mikä on kuivakäymälä Kuivakäymälässä tuotoksia ei huuhdota vedellä, vaan ne kerääntyvät astiaan tai säiliöön. Tuotokset voidaan käsitellä eri tavoilla: ne voidaan kompostoida paikan päällä, siirtää muualle käsiteltäväksi, kuivata, pakastaa tai hehkuttaa. Kuivakäymälät ovat kehittyneet vuosien varrella, eikä yleinen käsitys kuivakäymälöistä ulkohuusseina enää pidä paikkaansa. Nykyiset kuivakäymälät ovat helppohoitoisia ja miellyttäviä käyttää. Markkinoiden tuotevalikoimasta löytyy malleja monenlaisiin eri kohteisiin. Kaikki kuivakäymälämallit eivät tarvitse ympärivuotista lämmitettyä tilaa, joten ne säästävät samalla energiaa. Ne eivät myöskään kärsi sähkökatkoista tai putkien jäätymisestä. Kuivakäymälän voi rakentaa myös ympärivuotisen asunnon sisätiloihin. Toimiva kuivakäymälä on hajuton, hygieeninen ja taloudellinen vaihtoehto vesivessalle. 6

7 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö 4. Käymäläjäte Jätevesissä oleva fosfori ja typpi ovat enimmäkseen peräisin käymäläjätteestä. Kuivakäymälää käytettäessä kompostoidun käymäläjätteen ravinteet palautuvat suoraan kasvien käyttöön, jolloin myös vesistöjen ravinnekuormitus vähenee. Kuivakäymälää käyttävässä kotitaloudessa syntyy vain ns. harmaita vesiä, joille riittää yksinkertaisempi käsittely. Kuivakäymälästä tulevat käymäläjätteet kompostoidaan. Kompostoinnista saatava kompostimulta on ravinteikasta maanparannusainetta. Kompostoimatonta käymäläjätettä ei saa haudata maahan siitä aiheutuvan pohjavesien pilaantumisriskin vuoksi. Samasta syystä käymäläjätekompostori on sijoitettava riittävän kauas vesistöistä ja kaivoista. 7

8 5. Kuivakäymälän valinta Tärkeitä asioita käymälää suunniteltaessa ovat: paikallisten määräysten selvittäminen kunnasta käyttömäärän arviointi riittävän ilmastoinnin suunnittelu käymälän puhdistamisen helppous kompostin tyhjentämisen helppous (tilaa toimia ja kätevä tyhjentää) käymälän käytön helppous (vieraillekin helppoa) laitteen toimintaedellytykset (sähkö, huoneenlämpö tms.) Käyttötarve Ennen laitteen valintaa on hyvä pohtia kuinka moni käymälää käyttää ja onko se ympärivuotisessa käytössä. Käyttäjien määrä vaikuttaa käymälän säiliön täyttymisnopeuteen, toimintaan ja tehokkuuteen. Jos käymälää käytetään ympäri vuoden, täytyy säiliö suojata jäätymiseltä, tai varmistaa ettei jäätyminen haittaa käymälän toimintaa. Yksi ihminen tuottaa vuodessa n. 500 l virtsaa ja 50 kg kiinteää ulostetta. Tilat Tiloja kannattaa miettiä tarkasti ennen käymälän hankintaa. Vaikka laite mahtuisikin tilaan, käsienpesualtaan sijoittaminen, yleinen liikkuminen tilassa, käymälän käyttö tai sen tyhjennys saattaa olla hankalaa. Tilaa kannattaakin miettiä enimmäkseen tyhjennyksen kannalta. 8

9 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Käymälän asennus suunnitellaan usein hyvin tarkasti, mutta ongelmat tyhjennysvaiheessa huomataan yleensä vasta käyttövaiheessa. Tyhjennysvaiheessa oleellista on riittävä työskentelytila ja helppo reitti ulos säiliötilasta. Ilmanvaihto Hyvä ilmanvaihto on tärkeää. Lähes kaikki markkinoilla olevat kuivakäymälälaitteet vaativat poistoilmastoinnin. Toimiva ilmanvaihto kuljettaa ilman sisätilasta laitteen kautta ulos, jolloin hajut eivät lainkaan pääse sisään. Ylös menevän ilmanvaihtoputken täytyy olla mahdollisimman suora. Ilmastointiputkeen voi myös hankkia tuulettimen tehostamaan ilmanvaihtoa. Ilmastointijärjestelmä on hyvä eristää, ettei tuuletusilmassa oleva kosteus tiivisty putken sisäpintaan. Sisäpinnalla oleva vesi kerää likaa ja pölyä, ja saattaa tukkeuttaa putken. Lisäksi putki saattaa vaurioitua veden jäätyessä tai vettä saattaa valua käymälälaitteeseen, jolloin laitteen toiminta häiriintyy. 9

10 Sähkö ja vesi Osa kuivakäymälälaitteista käyttää myös sähköä ja vettä. Sähkön avulla käymäläjäte voidaan pakastaa tai polttaa tai säiliön tuuletus tai lämmitys hoitaa siten, että kompostoituminen nopeutuu. Myös osa haihduttavista laitteista käyttää sähköä. Veden käyttö kuivakäymälöissä on ongelmallista. Pääsääntö on, että kuivakäymälässä ei käytetä vettä muuhun kuin käsien pesuun. Käsienpesuvedet johdetaan harmaiden vesien mukana käsittelyyn. Joissakin lattiatasoon asennettavissa virtsan erottelevissa malleissa voidaan käyttää käsisuihkua. Tällöin on kuitenkin tarkasti mietittävä nestesäiliön koko. 10

11 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö 6. Kuivakäymälän käyttö Virtsa Jotkut käymälät erottelevat virtsan jo istuinosassa niin, ettei se ole missään vaiheessa kosketuksissa kiinteän ulosteen kanssa. Virtsa voidaan käsitellä kolmella eri tavalla. Se voidaan käyttää sellaisenaan lannoitteena tai puutarhakompostin lisäaineena, imeyttää turpeeseen ja käsitellä käymäläjätteenä tai johtaa puhdistukseen harmaiden jätevesien mukana. Virtsassa on enemmän ravinteita kuin kiinteässä ulosteessa. Se sisältää runsaasti ravinteita ja hivenaineita kasvien tarvitsemissa suhteissa. Virtsaa voidaan käyttää sellaisenaan tai laimennettuna. Käytettyjä laimennussuhteita ovat esimerkiksi 1:3 tai 1:10 eli lisätään litra virtsaa kolmen tai kymmenen litran kasteluastiaan. Jos lannoittaa laimentamattomalla virtsalla, lannoituksen jälkeen on hyvä kastella maa vielä vedellä. Virtsa kaadetaan suoraan maahan. Jos virtsaa menee runsaasti kasvien lehdille, se on hyvä huuhtoa pois puhtaalla vedellä. Yleensä virtsaa voidaan käyttää Suomessa vain kesäkuukausien aikana, joten sitä täytyy varastoida. Yhden ihmisen vuoden tuotoksen ravinnemäärä: Virtsa Kiinteä uloste Käymäläjätteet kg/hlö/a % kg/hlö/a % kg/hlö/a Tuorepaino Typpi (N) 4,0 89 0,5 11 4,5 Fosfori (P) 0,4 67 0,2 33 0,6 Kalium (K) 0,9 69 0,4 31 1,3 Yhteensä NPK 5,3 1,1 6,4 11

12 Suotoneste Suotoneste on kiinteän ulosteen läpi valunut neste. Suotoneste sisältää uloste- ja suolistobakteereja, joten se on käsiteltävä huolella. Suotonestettä ei muodostu, jos kuiviketta käytetään runsaasti. Suotonesteessäkin on paljon ravinteita. Se voidaan kerätä kanisteriin tai imeyttää turpeeseen. Suotonesteessä on kuitenkin virtsaa pidempi varoaika ennen käyttöä, koska siinä voi olla orgaanista ainesta ja suolistoperäisiä mikrobeja. Itse tehdyissä kuivakäymälöissä suositellaan vähintään vuoden varoaikaa; vuoden kompostoinnin tai varastoinnin aikana mikrobit kuolevat. Käymälälaitteiden valmistajilla on omat laitekohtaiset varoaikasuosituksensa. Yleisökäytössä olevissa käymälöissä voidaan käyttää erillistä suotonesteen käsittely-yksikköä. 12

13 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Kuivike Kompostoivassa käymälässä käytettävän kuivikkeen tehtävänä on imeä ylimääräinen neste käymäläjätteestä, kuohkeuttaa sitä ja sitoa hajuja. Kuiviketta voidaan sanoa myös esimerkiksi seosaineeksi, tukiaineeksi tai peiteaineeksi. Hyvä kuivike on sopivan karkeaa ja se imee tarpeeksi kosteutta. Karkea, haketettu oksasilppu ei sido hajuja tehokkaasti. Myöskään liian hienojakoiset kuivikkeet - kuten turve - eivät sellaisenaan ole seosaineena toimivia. Ne tiivistyvät liikaa, jolloin niiden käytöstä syntyy haju- ja kosteusongelmia. Hyvä kuivikeseos muodostuu turpeen ja hakkeen yhdistelmästä, jossa on noin puolet kumpaakin. Kuivikkeena käytettävän turpeen pitää olla lannoittamatonta ja kalkitsematonta. Kuivikkeeksi sopii myös esimerkiksi haravointijäte, kuiva ruoho, kuorike tai pienikokoinen hake. Markkinoilla on myös erilaisia valmiita kuivikemateriaaleja. Kuivikkeen käyttötarve vaihtelee laitteiden mukaan, joten ohjeet kuivikkeen käyttötarpeesta tulevat laitteen mukana. Kokemuksen kautta ohjeita voi soveltaa omaan kuivakäymälään sopivaksi. Kuiviketta ei kuitenkaan kannata käyttää liikaa, ettei käymälän säiliö täyty turhan nopeasti. Jos kuiviketta käytetään liian vähän, käymälä saattaa haista. Kuiviketta säilytetään kuivassa paikassa. 13

14 Komposti Kompostoituvaa jätettä sanotaan kompostiksi. Kuivakäymäläjätteen kompostoituminen käyttökelpoiseksi vie aikaa. Kompostin määrä riippuu siitä, kerääkö käymälä virtsan erikseen, paljonko kuiviketta joudutaan käyttämään, kuinka monta käyttäjää käymälällä on ja kuinka kauan käymäläjäte kompostoituu. Yksi henkilö tuottaa vuodessa arviolta kymmenen litraa valmista kompostia. Käymäläjätettä käsiteltäessä on muistettava hygienia; käsiteltäessä raakaa tai puoliraakaa käymäläjätettä kannattaa käyttää suojakäsineitä. Kompostoitunut massa ei saa sekoittua tuoreen ulosteen kanssa tyhjennyksen yhteydessä. Komposti on suojattava sadevedeltä ja lisäksi kompostin on oltava sellainen, ettei suotoneste pääse valumaan maaperään. Täydellisesti kompostoitunut käymäläjäte näyttää ja tuoksuu mullalta. Jos kompostoitumisen aste epäilyttää, kompostin voi jälkikompostoida tai tehdä itävyystestin. Itävyystestissä tarkkaillaan siementen itävyyttä kompostista tehdyllä viljelyalustalla. Täydellisesti kompostoitunut käymäläjäte voidaan käyttää sellaisenaan katteena tai kasvualustaan sekoitettuna maanparannusaineena. Käymäläkompostia käytetään yleensä vähemmän kuin biojätekompostia, koska se sisältää hieman enemmän ravinteita. 14

15 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Yleisimpiä ongelmia käymälän käytössä Käymäläjäte houkuttelee kärpäsiä ja tuholaisia. Niiden pääsy laitteeseen kannattaa estää laittamalla tuuletusputken päähän tiheä verkko, ja peittämällä tuoreet jätökset aina kuivikkeella, jos käymälän valmistaja ei toisin ohjeista. Kärpästen ja hyönteisten torjuntaan on olemassa myös hyönteismyrkkyjä, biologisia torjunta-aineita sekä kärpäsansoja ja -bakteereja. Kuivike itsessään saattaa joskus sisältää tuholaisten toukkia ja munia, jolloin kuivikkeen vaihto voi auttaa hyönteisten torjumisessa. Bakteereita, viruksia ja alkueläimiä on luonnostaan ihmisen kiinteässä ulosteessa. Suurin osa niistä on harmittomia, mutta joukossa voi olla myös taudinaiheuttajia. Kompostoitumisen aikana taudinaiheuttajat tuhoutuvat, joten käymäläjätettä on hyvä varmuuden vuoksi kompostoida vähintään vuoden verran. Loisten munat ja suolistobakteerit tuhoutuvat asteessa. Virusten tuhoutuminen saattaa vaatia jopa asteen lämpötilan. Niin lämpimiin lämpötiloihin päästään yleensä vain kompostin keskellä. Puhdas virtsa on normaalisti lähes steriiliä, joten se on bakteereille epäsuotuisa elinympäristö. Kotitalouksissa ja mökeillä bakteerit ja taudinaiheuttajat pidetään parhaiten loitolla huolehtimalla hyvästä hygieniasta käymälän käytön, huollon ja siivouksen aikana. 15

16 Ulkohuussista kuivakäymälä Vanhan huussin voi itse muuttaa kuivakäymäläksi. Alimmaksi huussin pohjalle asetetaan laakea muoviastia. Astiaan laitetaan muutama tiiliskivi, sekä kuivikkeeksi paksu kerros turvetta. Tiiliskivien päälle asetetaan saavi, jonka pohjaan tehdään noin sormen paksuisia reikiä. Saavin pohjalle laitetaan n. 8 cm kerros kuiviketta. Kalkkia ei suositella käytettäväksi, koska se hidastaa käymäläjätteen kompostoitumista. Jokaisen käymälässä käynnin jälkeen lisätään kuiviketta saaviin. Huussin istuimen alla olevasta tilasta johdetaan vielä suora tuuletusputki katolle, ja kuivakäymälä on valmis. Kiinteät jätökset kertyvät saaviin, joka täytyttyään tyhjennetään kompostoriin. Neste valuu turveastiaan haihtumaan ja neutraloitumaan. Myös turveastia tyhjennetään kompostiin tarvittaessa. 16

17 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö 7. Yleisimmät markkinoilla olevat käymälämallit Suurisäiliöiset käymälät BEST 140 l -kompostikäymälä (Ekorami Oy) Kohde: Mökki tai huussirakennus Nesteet: Virtsa erotellaan Mullis (DT-keskus Kuivakäymälä) Kohde: Eri käyttökohteisiin vapaa-ajan asunnoista omakotitalouksiin Nesteet: Virtsa erotellaan Muuta: Soveltuu käymälä- ja kotitalousjätteelle Compos (Finn-Compos Oy) Kohde: Kolmea eri kokoa, Compos hengen ja Compos hengen ympärivuotiseen käyttöön ja Compos 3 suurta kapasiteettia vaativaan käyttöön Nesteet: Säiliöön voi laittaa suotonesteenpoistoletkun Muuta: Myös biojätteet voidaan kompostoida käymälän säiliössä. Ympärivuotiseen sisäkäyttöön asennettaessa käymälä sijoitetaan lämpöiseen tilaan. 17

18 Keskisuurisäiliöiset käymälät BEST-mökkihuussi (Ekorami Oy) Kohde: Asennetaan ulkokäymälään Nesteet: Suotonesteet johdetaan 20 litran säiliöön Muuta: Kiinteän jätteen säiliön tilavuus on 45 litraa Eko-Roope (Pellos Marin Oy) Kohde: Kahta eri kokoa, malli 60 on tarkoitettu loma-asuntokäyttöön ja malli 100 esim. yleisökäyttöön Nesteet: Suotonesteen erottelu ja haihdutus tuuletuksen mukana Muuta: Suuremmassa mallissa on kiinteä kuorikesäiliö istuinaukon vieressä. Euromakki (Europlast muovitekniikka Oy) Kohde: Ulkokäymälään, voi asentaa myös vanhaan ulkokäymälään. Nesteet: Suotonesteiden haihdutus Muuta: Kiinteä jäte maadutetaan seosaineen (turve) avulla. Turve estää myös hajun muodostumista. Valmistettu kierrätettävästä muovista. EV 450 (Raita Environment) Kohde: Ulko- tai sisäkäymäläksi vakinaisille asunnoille, loma-asunnoille tai yleisökohteisiin. Nesteet: Suotonesteen poisto Muuta: Tarvittaessa voidaan käyttää kahta säiliötä. Käymälä on lämpöeristetty. Lisävarusteina säiliön lämmitin ja ilmastointiputkipuhallin. 18

19 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Green Toilet 330 (PikkuVihreä Oy) Kohde: kesämökit ja yleisökohteet Nesteet: Suotonesteet ohjataan nestetilaan Muuta: Säiliötä sekoitetaan kerran viikossa kompostoitumisen edistämiseksi. Runsaassa käytössä käytetään kahta säiliötä. Mökki-Makki ja Mini Compos (Ahlsell Oy) Kohde: Ulkokäymälään asennettavia, Mökki-Makki yhden perheen lomaasuntokäyttöön ja Mini Compos suurempaan loma-asunto- ja yleisökäyttöön Nesteet: Suotonesteet haihdutetaan haihdutusaltaassa Muuta: Ilmanvaihto tapahtuu jättämällä istuimen ja säiliön väliin rako. Biolan kompostikäymälä (Biolan) Kohde: Ulkokäymäläksi yhden perheen loma-asuntokäyttöön Nesteet: Suotonesteet johdetaan erilliseen säiliöön Muuta: Jätesäiliö on lämpöeristetty. Ilmanvaihto on hoidettu tuuletusputkella. Biolan kuivikekäymälä (Biolan) Kohde: Vapaa-ajan asunnoille Nesteet: Suotoneste suositellaan kerättäväksi erilleen Muuta: 140 litran säiliö on yhteinen kaikelle jätteelle. Käymälä asennetaan suoraan lattian päälle. 19

20 Pienisäiliöiset käymälät Ecomatic (Lassila & Tikanoja) Kohde: Yhden perheen loma-asuntokäyttöön Nesteet: Suotonesteen erottelu Muuta: Seosaine voidaan lisätä istuimen selkänojassa olevan annostelijan avulla. Eko-Makki ja Mini-Makki (Ahlsell Oy) Kohde: loma-asuntokäyttöön Nesteet: Suotonesteet suodatetaan kuorikkeen läpi erotukseen. Muuta: Eko-Makissa kuivike lisätään annostelijan avulla. Ekolet (Ekolet) Kohde: Kaksi mallia; Mökki-Ekolet yhden vapaa-ajan asunnon käymälä- ja biojätteille, Ekolet sisäkäymälä yhden talouden ympärivuotiseen käyttöön. Nesteet: suotonesteen erottelu Muuta: Varusteisiin kuuluvat tuuletin, nesteen puhdistava biosuodatin ja pumppu. Mökkimalli asennetaan ulkorakennukseen. Vettä käyttävä erotteleva käymälä Aquatron (Oy Raita Environment) Kohde: Aquatron 90 ja 4x100 vapaa-ajan asutuksen käyttöön, Aquatron 400 ja 4x200 pientalon käyttöön, Aquatron 4x300 ja ALE kouluille, opistoille yms. Nesteet: Suotonesteen ja virtsan erottelu mahdollinen Muuta: Järjestelmä koostuu erotinyksiköstä sekä kompostointiyksiköstä. Neste johdetaan UV-yksikön tai typenpoisto-yksikön kautta pesu- ja huuhteluvesille tehtyyn saostuskaivo- ja maahanimeytyskäsittelyyn. 20

21 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö 21

22 Virtsan puhtaana erottelevat käymälät Biolan Naturum (Biolan) Kohde: Nelihenkisen perheen jokapäiväiseen käyttöön Nesteet: Virtsan erottelu Muuta: Käymälää voidaan käyttää myös bideenä sulkemalla jätesäiliön luukku, jolloin nesteet kulkeutuvat samaa reittiä kuin virtsa. Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä (Biolan) Kohde: Yhden perheen loma-asuntokäyttöön tai asuinrakennusten yhteyteen ulkoseinän viereiseen tilaan Nesteet: Virtsan erottelu Muuta: Kiinteän jätteen säiliö tyhjennetään kannen kautta. Nesteet erilliseen säiliöön, ilmanvaihto tuuletusputkella. Separett Villa (Separett AB) Kohde: Sisäkäyttöön, Villa ympärivuotiseen vapaa-ajan käyttöön Nesteet: Virtsan erottelu Muuta: Kiinteä jäte kuivuu sähköisen tuulettimen avulla, jonka jälkeen se jälkikompostoidaan. Kolme säiliötä. Separett Coloni, Compact ja PuuCee (Separett AB) Kohde: Ulkohuoneeseen Nesteet: Virtsan erottelu Muuta: Eivät käytä sähköä. Toimintaperiaate sama kuin Separett Villassa. Compactissa ja PuuCeessä on kiinteille jätteille jätesäkki. 22

23 Kiertokapula Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Lähteet Finnish Dry Toilets, Suomalaiset Kuivakäymälät. Käymäläseura Huussi ry Kuivakäymälöiden asennus, käyttö ja huolto sisätiloihin. Paavola Minna (Opinnäytetyö TAMK / Huussi ry) 23

24 Painovuosi 2011 Jätteiden vastaanotto Kiertokapula Oy:n jätteidenkäsittelyalueet ovat avoinna ma-pe 7-19 KARANOJA Karanojantie Hämeenlinna KAPULA Kapulasillantie Hyvinkää PUOLMATKA Hyötykuja Järvenpää LUMIKORPI Meijerikuja Valkeakoski Avoinna: ma, to ja ti, ke, pe 9-16 keräyspisteet: KIERTOKAPULA OY Vankanlähde Hämeenlinna VAIHDE avoinna: ma-pe

Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I

Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Ravinteiden kierrättäminen kannattaa saat hyvää multaa pihaan säästät lannoitteiden ja mullan ostossa saat hyötyliikuntaa ja iloisen mielen säästät jätemaksuissa

Lisätiedot

Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Materiaali: Aino-Maija Kyykoski, ympäristöinsinööri Tampere 7.5.2013 Vuosituotos Vuosituotos virtsaa jopa 500 l/vuosi tai 1,3 litraa/ päivä

Lisätiedot

Kuivakäymälä järkevä valinta

Kuivakäymälä järkevä valinta Kuivakäymälä järkevä valinta Miksi kuivakäymälä? Ei kuluta vettä lainkaan tai hyvin vähän (mallista riippuen) taloudellinen erittäin hyvä sellaisiin kohteisiin, joissa on ongelmia kaivoveden riittävyyden

Lisätiedot

TEP Moreenia 17.6. 2010. Käymäläseura Huussi ry

TEP Moreenia 17.6. 2010. Käymäläseura Huussi ry TEP Moreenia 17.6. 2010 riippumaton kansalaisjärjestö (NGO), joka valistaa ja neuvoo, EI MYY KÄYMÄLÖITÄ perustettu v. 2002 jäseniä n. 350, joista yritysjäseniä 20 ei yhtään vakinaista työntekijää, 3-4

Lisätiedot

Jätevesi-ilta Tampereen ammattikorkeakoulu 7.8.2013 Kuivakäymäläratkaisut sisätiloihin ja käymälätuotosten käsittely

Jätevesi-ilta Tampereen ammattikorkeakoulu 7.8.2013 Kuivakäymäläratkaisut sisätiloihin ja käymälätuotosten käsittely Jätevesi-ilta Tampereen ammattikorkeakoulu 7.8.2013 Kuivakäymäläratkaisut sisätiloihin ja käymälätuotosten käsittely Susanna Pakula Kuivakäymälän hankinta tuumasta toimeen! Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Mökkiläisten ympäristöilta Moreenia 16.4.2013. Käymäläseura Huussi ry Susanna Pakula

Mökkiläisten ympäristöilta Moreenia 16.4.2013. Käymäläseura Huussi ry Susanna Pakula Mökkiläisten ympäristöilta Moreenia 16.4.2013 Susanna Pakula Kuivakäymälän hankinta tuumasta toimeen! Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Pirkanmaan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Kuivakäymälät, kompostointi ja pesuvesien puhdistaminen. Vesistöjä kunnostamaan -infotilaisuus , Kustavi

Kuivakäymälät, kompostointi ja pesuvesien puhdistaminen. Vesistöjä kunnostamaan -infotilaisuus , Kustavi Kuivakäymälät, kompostointi ja pesuvesien puhdistaminen Vesistöjä kunnostamaan -infotilaisuus 10.9.2016, Kustavi Ravinteiden kierto tulevaisuudessa välttämätöntä Fosfori on alkuaine, jonka on arvioitu

Lisätiedot

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Käymälät biolan.fi KÄYMÄLÄT ULKOTILOIHIN Biolan Kompostikäymälä eco L 65 x K 97 x S 65 cm Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Mukava käytössä

Lisätiedot

Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa. Erkki Santala

Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa. Erkki Santala Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa Erkki Santala Keskeiset säädökset Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Vuosituotos Vuosituotos virtsaa

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN

Lisätiedot

Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät

Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät Kekkilän kompostorien ja kuivakäymälöiden avulla kotona, puutarhassa ja kesämökillä syntyvän maatuvan jätteen käsittely on siistiä ja vaivatonta. Tyylikkäät ja toimivat

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA2: Hankinta ja laitemallit

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA2: Hankinta ja laitemallit Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA2: Hankinta ja laitemallit Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry HANKINTA? Luvat ja suunnitelmat selvitä kunnasta rakentamista,

Lisätiedot

Kompostoivat käymälät. BAT Systems Oy Internetsivut: www.batsystems.fi Puhelin: 010 320 4490 Sähköposti: info@batsystems.fi

Kompostoivat käymälät. BAT Systems Oy Internetsivut: www.batsystems.fi Puhelin: 010 320 4490 Sähköposti: info@batsystems.fi Kompostoivat käymälät MULLIS EDUT JA MAHDOLLISUUDET MULLIS EDUT Valmistettu ruostumattomasta teräksestä Säiliön suuri tilavuus Säiliö piilossa lattian alla Saatavissa useita malleja ja kokoja Saatavissa

Lisätiedot

Kuivakäymälän valinta, asennus ja tuotosten loppukäyttö Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutusohjelma SYKE 3.6.2016

Kuivakäymälän valinta, asennus ja tuotosten loppukäyttö Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutusohjelma SYKE 3.6.2016 Kuivakäymälän valinta, asennus ja tuotosten loppukäyttö Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutusohjelma SYKE 3.6.2016 Käymäläseura Huussi ry Ympäristöjärjestö, ~500 henkilöjäsentä, 30< yritysjäsentä,

Lisätiedot

AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ

AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ Aquatron on luontoystävällinen ratkaisu. Siinä yhdistyy kompostoivan vessan luontoystävällisyys ja wc:n käyttämukavuus ja hygienisyys. Aquatron-ekovessa järjestelmässä

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari 26.9., Eura - Kuivakäymälän hankinta, laitemallit & ajankohtaista kuivakäymäläasiaa

Asiantuntijaseminaari 26.9., Eura - Kuivakäymälän hankinta, laitemallit & ajankohtaista kuivakäymäläasiaa Asiantuntijaseminaari 26.9., Eura - Kuivakäymälän hankinta, laitemallit & ajankohtaista kuivakäymäläasiaa Aino Maija Kyykoski, Susanna Pakula Käymäläseura Huussi ry 26.9.2013 Käymäläseura Huussi ry mitä

Lisätiedot

Kuivakäymälät. Itämerihaasteen hajakuormitusseminaari 28.11.2011, Turku Jarkko Leka, Valonia

Kuivakäymälät. Itämerihaasteen hajakuormitusseminaari 28.11.2011, Turku Jarkko Leka, Valonia Kuivakäymälät Itämerihaasteen hajakuormitusseminaari 28.11.2011, Turku Jarkko Leka, Valonia Kuivakäymälä huussi, puusee,hyyskä Edulliset perustamis- ja käyttökustannukset Säästää vettä => globaalisti tärkeä

Lisätiedot

Ravinteiden kierto muuttuu välttämättömäksi ONGELMA TJA RATKAISUT SISÄKUIVAKÄYMÄLÄSSÄ KVVY 30.10.2012. Kuivakäymälän merkitys jätevesiin

Ravinteiden kierto muuttuu välttämättömäksi ONGELMA TJA RATKAISUT SISÄKUIVAKÄYMÄLÄSSÄ KVVY 30.10.2012. Kuivakäymälän merkitys jätevesiin ONGELMA TJA RATKAISUT SISÄKUIVAKÄYMÄLÄSSÄ KVVY 30.10.2012 Raini Kiukas DT keskus Kuivakäymälä Kopli Oy Ravinteiden kierto muuttuu välttämättömäksi Tiedossa on fosforin määrän rajallisuus, arvio nykykäytöllä

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuivakäymälälaite. 2 Kuivakäymälöitä koskeva normisto Suomessa 2. 3 Ennen kuivakäymälän hankintaa 3. 4 Kuivakäymälän hoito-ohjeita 4

SISÄLLYS. kuivakäymälälaite. 2 Kuivakäymälöitä koskeva normisto Suomessa 2. 3 Ennen kuivakäymälän hankintaa 3. 4 Kuivakäymälän hoito-ohjeita 4 SISÄLLYS 1 Kuivakäymälä 2 2 Kuivakäymälöitä koskeva normisto Suomessa 2 3 Ennen kuivakäymälän hankintaa 3 4 Kuivakäymälän hoito-ohjeita 4 5 Käymäläjätteen kompostointi 5 6 Virtsan käyttö 6 7 Käymäläjätekompostin

Lisätiedot

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti Kompostoiva puucee Suomessa suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin. Ecoteco-toimitus sisältää täydellisen toimivan puuceeratkaisun vapaaajan käyttöön. Elementtirakenteisen rakennuksen, joka on helppo itse

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

KESÄMÖKIN HUUSSIOPAS

KESÄMÖKIN HUUSSIOPAS KESÄMÖKIN HUUSSIOPAS KESÄMÖKIN HUUSSIOPAS Miksi kompostointikäymälä? 3 Mikä on kompostikäymälä? 4 Ympäristön hyväksi 4 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 5 Helppo kompostikäymälä mökkikäyttöön 6 Loma-asukas

Lisätiedot

Ohjeita kompostointiin. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Ohjeita kompostointiin. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ohjeita kompostointiin Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Arvokkaat ravinteet talteen Kompostointi on eloperäisen aineen hajoamista. Kompostoinnissa

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄT jätevesiratkaisuna. SYKE tekniikkapäivä

KUIVAKÄYMÄLÄT jätevesiratkaisuna. SYKE tekniikkapäivä KUIVAKÄYMÄLÄT jätevesiratkaisuna SYKE tekniikkapäivä 12.5.2017 Käymäläseura Huussi ry www.huussi.net Ympäristöjärjestö, n.500 henkilöjäsentä, 30< yritysjäsentä, yhteisöjäseniä Neuvontaa: 2017 valtakunnallinen

Lisätiedot

Näsijärven purjehdusseura Ympäristöilta Jänissaaressa Kuivakäymälän hankinta, laitemallit ja käymäläjätteen käsittely

Näsijärven purjehdusseura Ympäristöilta Jänissaaressa Kuivakäymälän hankinta, laitemallit ja käymäläjätteen käsittely Näsijärven purjehdusseura Ympäristöilta Jänissaaressa 21.10.2013 - Kuivakäymälän hankinta, laitemallit ja käymäläjätteen käsittely Susanna Pakula Käymäläseura Huussi ry Käymäläseura Huussi ry mitä teemme?

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot

Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje

Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje Biolan Kuivikekäymälän osat Biolan Kuivikekäymälän toimitussisältö käsittää kaikki yllä olevat osat. Lisäksi mukana on nesteenpoistoletku, kuivikkeen annostelukauha

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

Sisäkuivakäymälän edellytykset. Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins. Juha Brunnila

Sisäkuivakäymälän edellytykset. Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins. Juha Brunnila Sisäkuivakäymälän edellytykset Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins. Juha Brunnila Iltasanomat Bill Gates keksii vessan uudestaan Microsoft-miljardööri aikoo luoda aivan uudenlaisen vessan.

Lisätiedot

Kuva Tuotenro Tuote Ovh VILLA, 230V Vapaa-ajan asuntoon tai kotiin, vaatii verkkovirran

Kuva Tuotenro Tuote Ovh VILLA, 230V Vapaa-ajan asuntoon tai kotiin, vaatii verkkovirran Erottelevat käymälät 1095-03 9000 VILLA, 230V Vapaa-ajan asuntoon tai kotiin, vaatii verkkovirran 840 Eur 1067-03 9010 VILLA, 12/230V Akku/aurinkokennokäyttöinen, muuten vastaava kuin Villa 9000 1191-01

Lisätiedot

Kuivakäymälä vanhaan taloon?

Kuivakäymälä vanhaan taloon? Kuivakäymälä vanhaan taloon? Olli Borg DI, ympäristönsuojelutekniikka erikoisalana vanhat rakennukset, kuntokartoitukset ja ympäristöindikaattorit kolumnisti ja toimituskunnan jäsen, Rakennusperinteen

Lisätiedot

Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän mittakuva... 2

Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän mittakuva... 2 KUIVIKEKÄYMÄLÄ ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän

Lisätiedot

Vanha kirjastotalo, Tampere 21.11.2013 Opi huusseista -info. Aino-Maija Kyykoski, Susanna Pakula Käymäläseura Huussi ry

Vanha kirjastotalo, Tampere 21.11.2013 Opi huusseista -info. Aino-Maija Kyykoski, Susanna Pakula Käymäläseura Huussi ry Vanha kirjastotalo, Tampere 21.11.2013 Opi huusseista -info Aino-Maija Kyykoski, Susanna Pakula Käymäläseura Huussi ry Käymäläseura Huussi ry mitä teemme? Ympäristöjärjestö, ~400 henkilöjäsentä, 20< yritysjäsentä,

Lisätiedot

Kekkilä Tehokäymälä 230 L

Kekkilä Tehokäymälä 230 L 230 L Tehokäymälä 230 L on tyylikäs, tehokas ja hajuton kuivikekäymälä, joka on lämpöeristetty myös ympärivuotista käyttöä ajatellen. Se kompostoi käymäläjätteet tehokkaasti. Siinä on suuri tyhjennysluukku

Lisätiedot

Huussi muuttaa sisälle Kuivakäymälän hankinta ja tuotosten käyttö. VEERA-hanke Pöytyä 12.11.2015

Huussi muuttaa sisälle Kuivakäymälän hankinta ja tuotosten käyttö. VEERA-hanke Pöytyä 12.11.2015 Huussi muuttaa sisälle Kuivakäymälän hankinta ja tuotosten käyttö VEERA-hanke Pöytyä 12.11.2015 Käymäläseura Huussi ry Ympäristöjärjestö, ~450 henkilöjäsentä, 30< yritysjäsentä, yhteisöjäseniä Neuvontaa

Lisätiedot

Miten huussi muuttaa SISÄLLE. Käymäläseura Huussi ry Kokosi Raini Kiukas

Miten huussi muuttaa SISÄLLE. Käymäläseura Huussi ry Kokosi Raini Kiukas Miten huussi muuttaa SISÄLLE Kokosi Raini Kiukas Ensin irti maasta ensin me kyykimme kuten monet tekevät edelleen siten istahdimme riu'un varaan hiljalleen tuli suoja ympärille kämppälaki yi sata vuotta

Lisätiedot

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti Ko Ecoteco-toimitus Suomessa suunniteltu sisältää täyisen toimivan suomalaisiin olosuhteisiin. puuceeratkaisun Ecoteco-toimitus vapaakäyttööndellisen toimivan puuceeratkaisun vapaa- sisältää täyajan käyttöön.

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa 1. 2. 7. 6. 3. 4. 5. Greenyn vakio-osat ovat valmiiksi kiinnitettyinä. Greeny kompostori

Lisätiedot

Asiakastieto kehitystyön raaka-aineeksi Tekes Vesi-ohjelma

Asiakastieto kehitystyön raaka-aineeksi Tekes Vesi-ohjelma Asiakastieto kehitystyön raaka-aineeksi Tekes Vesi-ohjelma (KSH) Perustietoa yhdistyksestä riippumaton kansalaisjärjestö (KSH) perustettu v. 2002 jäseniä lähes 400 yritysjäseniä 18 liikevaihto n. 350 000,

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

raita.com Mukavuudet mökille! Suojele ympäristöäsi seuraaville sukupolville! Ympäristöystävälliset wc:t kaikkiin tarpeisiin

raita.com Mukavuudet mökille! Suojele ympäristöäsi seuraaville sukupolville! Ympäristöystävälliset wc:t kaikkiin tarpeisiin D110 D110 0400 912 111 helpdesk@ Ympäristöystävälliset wc:t kaikkiin tarpeisiin Mukavuudet mökille! Suojele ympäristöäsi seuraaville sukupolville! EV- ja AQ- kompostoivat ja biologiset wc:t sisälle EV-kompostoivat

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 Osa 1: Miksi kuivakäymälä? Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 Osa 1: Miksi kuivakäymälä? Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 Osa 1: Miksi kuivakäymälä? Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Käymäläseura Huussi ry Puolueeton kansalaisjärjestö, peruste3u

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun

MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun KOMPOSTOINTI MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun Kaatopaikalle joutuva maatuva jäte hajotessaan tuottaa metaanikaasua, joka on 20

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaan jäteveden käsittely Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 12.5.2017 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa tapauksessa yksinkertaisin

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA SK1300 + BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ Länsirannikon ympäristöyksikkö Vesihuoltolain (119/2001) 11. :n mukainen hakemus 1. Hakijan yhteystiedot 2. Kiinteistön tiedot Nimi Osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

AQ biologisen wc:n asennus ja käyttäminen

AQ biologisen wc:n asennus ja käyttäminen AQ biologisen wc:n asennus ja käyttäminen Yleistä:... 2 Käymäläjäte... 2 AQ biologisen wc:n mitoitus... 2 Biologisen wc:n hoitoon liittyviä ennakoivia toimenpiteitä... 2 AQ biologisen wc:n toiminnasta

Lisätiedot

Kompostorit. biolan.fi

Kompostorit. biolan.fi Kompostorit biolan.fi Kompostointi on ekoteko Kompostointi on luonnollinen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun. Kompostin ravinteet virkistävät maan pieneliötoimintaa

Lisätiedot

Kuivakäymälöiden asennus, käyttö ja huolto sisätiloihin

Kuivakäymälöiden asennus, käyttö ja huolto sisätiloihin TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan koulutusohjelma Kemian- ja ympäristötekniikka Minna Paavola Opinnäytetyö Kuivakäymälöiden asennus, käyttö ja huolto sisätiloihin Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere

Lisätiedot

Karjalan kylien sanitaation kehittäminen. Loppuseminaari ensimmäisen vaiheen tuloksista 28.1.2009 Projektikoordinaattori Susanna Pakula

Karjalan kylien sanitaation kehittäminen. Loppuseminaari ensimmäisen vaiheen tuloksista 28.1.2009 Projektikoordinaattori Susanna Pakula Karjalan kylien sanitaation kehittäminen Loppuseminaari ensimmäisen vaiheen tuloksista 28.1.2009 Projektikoordinaattori Susanna Pakula Matkat Venäjän-Karjalaan: 1. matka Ensimmäinen vierailu 19-20.5 2008,

Lisätiedot

MITÄ KOMPOSTOINTI ON?

MITÄ KOMPOSTOINTI ON? AINE VIRTAA 1 AINE KIERTÄÄ 2 MITÄ KOMPOSTOINTI ON? Kompostoituminen on luonnollista pieneliöiden aikaansaamaa eloperäisen aineen lahoamista hapellisissa oloissa. Kompostorissa lahoamista tehostetaan kokoamalla

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Kaupallisten jätevedettömien käymälöiden luokittelu

Kaupallisten jätevedettömien käymälöiden luokittelu TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Environmental Management Tutkintotyö Sini Torsti Kaupallisten jätevedettömien käymälöiden luokittelu Työn ohjaaja: Työn teettäjä: Tampere 2004 TkT Tapio S. Katko Käymäläseura

Lisätiedot

Ohjeet. Happy-Loo kompostikäymälä

Ohjeet. Happy-Loo kompostikäymälä Hajuton, Helppo, Luotettava Ohjeet Happy-Loo kompostikäymälä www.ekolet.com 23.9.2015 1 Happy-Loo kompostikäymäläpaketin osaluettelo 1. Happy-Loo käymäläastia, jossa kiinni Kaksi kädensijaa Pyörät (puuttuvat

Lisätiedot

Kuivakäymälän valinta, asennus ja tuotosten loppukäyttö VEERA-hanke Somero

Kuivakäymälän valinta, asennus ja tuotosten loppukäyttö VEERA-hanke Somero Kuivakäymälän valinta, asennus ja tuotosten loppukäyttö VEERA-hanke Somero 18.6.2016 Käymäläseura Huussi ry Ympäristöjärjestö, ~500 henkilöjäsentä, 30< yritysjäsentä, yhteisöjäseniä Neuvontaa (maksuton;

Lisätiedot

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1 IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

EV ekovessan asennus ja käyttäminen

EV ekovessan asennus ja käyttäminen EV ekovessan asennus ja käyttäminen EV ekovessan asennus ja käyttäminen... 1 Yleistä:... 2 Käymäläjäte... 2 Ev ekovessojen mitoitus... 2 Ekovessan hoitoon liittyä ennakoivia toimenpiteitä... 2 EV ekovessan

Lisätiedot

BIOLAN KUIVIKEKÄYMÄLÄ Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet

BIOLAN KUIVIKEKÄYMÄLÄ Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet 70570400 BIOLAN KUIVIKEKÄYMÄLÄ Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet 102011 1 850 530 50 594 780 2 KUIVIKEKÄYMÄLÄ Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet Biolan Kuivikekäymälä on lattiatason päälle sijoitettava käymälälaite

Lisätiedot

MULLIS BIOLOGISET KÄYMÄLÄT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

MULLIS BIOLOGISET KÄYMÄLÄT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MULLIS BIOLOGISET KÄYMÄLÄT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET BAT Systems Oy Internet: www.batsystems.fi Sähköposti: info@batsystems.fi Puhelin: 010 320 4490 MULLIS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 2 Normaali Mullis toimitussisältö:

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

BioBox XL n asennus, hoito, huolto

BioBox XL n asennus, hoito, huolto 650 BioBox XL n asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit Biobox XL puhdistamon puhdistamaan harmaata jätevettä. Vaikka BioBox XL on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä

Lisätiedot

19.8.2015. Ravinteet talteenottavan Esityksen jätevesihuollon nimi tarkastelua. Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa

19.8.2015. Ravinteet talteenottavan Esityksen jätevesihuollon nimi tarkastelua. Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa Ravinteet talteenottavan Esityksen jätevesihuollon nimi tarkastelua Tutkimusinsinööri Esityksen Riikka pitäjä Vilpas, / organisaatio Suomen ympäristökeskus DT Suomi tilaisuus, -päivän päivämäärä seminaari

Lisätiedot

Karjalan kylien sanitaation kehittäminen 2008-2010. Maastotöiden tuloksia Projektikoordinaattori Susanna Pakula 25.2.

Karjalan kylien sanitaation kehittäminen 2008-2010. Maastotöiden tuloksia Projektikoordinaattori Susanna Pakula 25.2. Karjalan kylien sanitaation kehittäminen 2008-2010 Maastotöiden tuloksia Projektikoordinaattori Susanna Pakula 25.2.2010 Petroskoi Vuoden 2008 tulokset Selvitettiin kiinteistöjen vedenhankintaa, käymälöiden

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS MONTA HYVÄÄ SYYTÄ KOMPOSTOIDA Kotitalousjätteestä noin kolmannes on bio- ja puutarhajätettä. Kompostoinnissa luonnon pieneliöt hajottavat biojätteen ravinteiksi kasveille

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Global Dry Toilet Association of Finland

Global Dry Toilet Association of Finland Kokemuksia kuivakäymälöistä sisätiloissa Global Dry Toilet Association of Finland Käymäläseura Huussi ry Käymäläseura Huussi ry Global Dry Toilet Association of Finland Esipuhe: Pihan perältä kylpyhuoneeseen

Lisätiedot

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia.

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. VAPO YMPÄRISTÖ Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Imukykyinen ja monikäyttöinen vaalea rahkaturve on ylivoimainen kuivike nesteiden, ravinteiden ja hajujen sitomisessa. Se sopii

Lisätiedot

Biolan Kompostikäymälän osaluettelo...2

Biolan Kompostikäymälän osaluettelo...2 KOMPOSTIKÄYMÄLÄ ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Kompostikäymälän osaluettelo...2 1. Suunnittelu

Lisätiedot

VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE

VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE KOMPOSTORIN SIJOITTAMINEN Kompostori kannattaa sijoittaa tuulensuojaan ja lämpimälle paikalle, jos se vain suinkin on mahdollista. Tuulettomassa paikassa kompostorin kannen

Lisätiedot

Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon

Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Nyt kun Karhoismajan vesireittien järvien veden laatua ollaan parantamassa, on yksi tärkeä tekijä kiinteistöiltä tulevan kuormituksen vähentäminen. Kuormituksella

Lisätiedot

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!... Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa

Lisätiedot

Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena. Marja Lehto, Tapio Salo

Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena. Marja Lehto, Tapio Salo Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena Marja Lehto, Tapio Salo Kasvissivutuotteen rumpukompostointi Lähtö- ja seosaineet 2 Syksyllä analysoitiin näytteet Alitalon Vihannes Oy:stä 1-v ja 2-v

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

Sanitaatioratkaisut ja niiden valinta. Projektipäällikkö Sari Huuhtanen 2013

Sanitaatioratkaisut ja niiden valinta. Projektipäällikkö Sari Huuhtanen 2013 Sanitaatioratkaisut ja niiden valinta Käymäläseura Huussi ry Projektipäällikkö Sari Huuhtanen 2013 1 Esityksen sisältö Sanitaatioprojektin tavoite ja sanitaatioratkaisuun kohdistuvat vaatimukset Sanitaatioratkaisuun

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi!

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi! Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Kompostoi! Sisällysluettelo: Kompostointi kannattaa! 3 Mitä kompostissa tapahtuu? 4 Kompostoreita eri tarpeisiin 6 Banaaninkuoret kompostiin 7 Seosaineen käyttö tuo ilmavuutta

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö

Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö Laadukas ja tukeva ruostumattomasta teräksestä valmistettu biojätteen vähennysyksikkö. Laitteessa on yhdistettynä jätemylly ja vedenpoistoyksikkö teräksisessä tiskipöydässä.

Lisätiedot

Parempaa pienellä vaivalla 3. Kompostointi onnistuu ohjeilla 4 5 Lämpötila määrää vauhdin Hyvä komposti ei synny vahingossa

Parempaa pienellä vaivalla 3. Kompostointi onnistuu ohjeilla 4 5 Lämpötila määrää vauhdin Hyvä komposti ei synny vahingossa Ympäristöopas SISÄLLYSLUETTELO Parempaa pienellä vaivalla 3 Kompostointi onnistuu ohjeilla 4 5 Lämpötila määrää vauhdin Hyvä komposti ei synny vahingossa 3 Kompostori käytön mukaan 6 7 Keittiökomposti

Lisätiedot

Biomaja Nordic Oy Töyrykatu 11 FI RIIHIMÄKI

Biomaja Nordic Oy Töyrykatu 11 FI RIIHIMÄKI BIOMAJA WCL -yleisövessa Luettava ennen Biomajan käyttöönottoa Sisällysluettelo s. Paikoitus 2 Portaiden asennus 3 Sähköjärjestelmä 4 Audiojärjestelmä 5 Kuivikekäymälä 6 Ajovalmius 7 Biomaja Nordic Oy

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Pakkaskestävä vesihuolto

Pakkaskestävä vesihuolto Pakkaskestävä vesihuolto PAVE-osahankkeen tuloksia 30.3.2010 Erkki Santala, Toivo Lapinlampi, Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus Vesivarayksikkö Miten vesihuolto loma-asunnoilla voidaan järjestää? Vesihuollon

Lisätiedot