Verkkosovellusten mallintaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkosovellusten mallintaminen"

Transkriptio

1 Verkkosovellusten mallintaminen Luento Ohjelmistojen suorituskyky 1 VERKKOSOVELLUKSET Ohjelmistojen suorituskyky 2 Helsingin Yliopisto / Tktl 1

2 Taustaa Monet nykyiset kuluttajasovellukset ovat joko verkon yli selaimen kautta käytettäviä palveluja Verkkopankki, web-kaupat, google docs, tai päätelaitteella (PC, tabletti) suoritettavia natiivi -applikaatioita, jotka käyttävät pilvessä olevia resursseja internetin yli Musiikkipalvelut, yhteisöpalvelut, tiedostonjakopalvelut, uutispalvelut, navigointi jne. Thin client, fat client, RIA, Ohjelmistojen suorituskyky 3 Taustaa Tällaisten sovellusten suorituskykyyn vaikuttavat seuraavat seikat Toimintaan osallistuvien objektien/komponenttien sijoittelu eri laitteille ja niiden prosessointiyksiöille (omiksi prosesseikseen) Objektien välisen kommunikoinnin frekvenssi Kommunikaation synkronisuus Kommunikaatiossa siirretyn data määrä Objektien tekemän prosessoinnin määrä Monisäikeisten objektien käyttö Ohjelmistojen suorituskyky 4 Helsingin Yliopisto / Tktl 2

3 Web-sovellukset Tyypillisessä web-sovelluksessa asiakasohjelma (client, yleensä web-selain) kommunikoi http-yhteyttä käyttäen internetin yli palvelinohjelmiston (web server) kanssa Kts. Client-Server arkkitehtuurityyli Asiakkaan pyynnön ottaa vastaan web-palvelin, joka tulkitsee pyynnön käynnistäen varsinaisen sovelluksen (web application) Web sovellus käyttää erilaisia resursseja (esim. tietokanta) muodostaaksen vastauksen asiakkaan pyyntöön esim. html sivun tai data-objektin, jonka asiakasohjelma renderöi eli näyttää käyttäjälle käyttöliittymässään Web sovellus voi myös toimia fasaadina (wrapper) johonkin legacyjärjestelmään (perinteinen keskuskone- eli mainframe-ratkaisu), joka ei itse tarjoa web-liittymää asiakkaille Ohjelmistojen suorituskyky 5 Geneerinen web-sovelluksen arkkitehtuuri Ohjelmistojen suorituskyky 6 Helsingin Yliopisto / Tktl 3

4 Suorituskyky Sekä responssivisuus että skaalautuvuus ovat tärkeitä ominaisuuksia web-sovelluksille Käyttäjät (asiakkaat) eivät halua odottaa pitkään 1, vaan siirtyvät herkästi käyttämään toista palvelua Internetissä avoimesti saatavilla oleviin palveluihin voi kohdistua yhtäkkisiä ryntäyksiä, jolloin käyttäjämäärät kasvavat hvyin suuriksi lyhyessä ajassa 1 Nah, Fiona Fui-Hoon. "A study on tolerable waiting time: how long are web users willing to wait?. Behaviour & Information Technology 23.3 (2004): Ohjelmistojen suorituskyky 7 Suorituskyvyn kannalta huomionarvoisia seikkoja on monia Käyttäjämäärien ja työkuormien ennakointi Web applikaatio teknologian valinta (framework) Komponenttien sijoittelu prosessointiyksiköihin Virtualisoinnin vaikutus Tietokantaliittymien ja tietokantojen suorituskyky (SQL, No-SQL, dfs+map-reduce), palvelinten sijoittelu Käyttäjien autentikointi, pääsyn valvonta ja muu tietoturvaan liittyvä Instrumentointi käytön profiloimiseksi Liittymät legacy-järjestelmiin Mobiili koodi (JavaScript-komponenttien lataus clientiin) Ohjelmistojen suorituskyky 8 Helsingin Yliopisto / Tktl 4

5 Hajautetut oliot eli DISTRIBUTED OBJECT TECHNOLOGY Ohjelmistojen suorituskyky 9 Distributed Object Technology Smith & Williams:in kirjan ilmestymisen aikaan olioteknologia oli vahvassa nousussa ja sen ajateltiin sopivan luontevasti myös hajautettujen järjestelmien toteuttamiseen Kehitettiin käyttöjärjestelmätason oliomalleja ja väliohjelmistoja (middleware), joiden ideana oli piilottaa olion fyysinen sijoittelu (prosessi ja laite) sen kanssa vuorovaikutuksessa olevilta toisilta olioilta CORBA, COM+, J2EE Ohjelmistojen suorituskyky 10 Helsingin Yliopisto / Tktl 5

6 DOT:n rajoitukset Hajautettujen olioiden käyttäjän kannalta niiden ohjelmallinen käyttö ei näennäisesti eroa paikallisten ( tavallisten ) olioiden käyttämisestä Rajapinta on täysin samanlainen, eikä käyttäjällä ole mitään tietoa varsinaisen olion (palvelun toteuttajan) fyysisestä sijainnista Eri prosessissa samalla tietokoneella, palvelinkoneessa samassa lähiverkossa tai jossain palvelinkeskuksessa WAN yhteyden takana Palvelun toteutuksen fyysistä sijaintia voidaan jopa siirtää käyttäjien sitä huomaamatta Ohjelmistojen suorituskyky 11 DOT:n rajoitukset Teoriassa DOT vähentää ohjelman kompleksisuutta koodin tasolla, mutta suorituskyvyn hallinnan kannalta tekniikan käytöllä on haitallisia sivuvaikutuksia Hajautettujen olioiden operaatioiden kutsuissa on aina viivettä (väliohjelmiston yleisrasite, tiedon siirto), jonka suuruutta ohjelmoijan voi olla hyvin vaikea arvioida - sikäli kuin hän edes tietää viiveestä Suorituskyvyn parantamiseksi olioiden sijoittelu täytyy usein kuitenkin kiinnittää ja väliohjelmistot ohittaa paikallisia olioita käytettäessä Ohjelmistojen suorituskyky 12 Helsingin Yliopisto / Tktl 6

7 Hajautetut ohjelmistot DOT perustuu oletuksille, jotka ovat vääriä hajautettujen ohjelmistojen suorituskyvyn kannalta: Sovelluksilla on luonnollinen olioperustainen muoto, joka on riippumaton sijoittelusta suoritusympäristöön Suorituskyky riippuu komponenttien sisäisestä implementaatiosta, eikä sovelluksen arkkitehtuuri vaikuta siihen Olion rajapinta on riippumaton sen käyttökontekstista (esim. tuki rinnakkaiselle käytölle) Ohjelmistojen suorituskyky 13 Hajautetut ohjelmistot Hajautettu laskenta eroaa paikallisesta neljällä perustavalla osa-alueella 1. Operaatioiden viive (latency) 2. Muistiviittaukset (memory access) 3. Osittainen toimintahäiriö (partial failure) 4. Rinnakkaisuus Käytännössä näitä ei voi jättää huomiotta suorituskykyisiä hajautettuja ohjelmistoja kehitettäessä Ohjelmistojen suorituskyky 14 Helsingin Yliopisto / Tktl 7

8 Viive (latency) Viiveellä tarkoitetaan paikallisen operaation ja etäoperaation kutsun vastausajan välistä eroa Suuruus monta kertaluokkaa Viiveeseen vaikuttavat Tietoliikenneyhteyden nopeus Väliohjelmiston aiheuttama yleisrasite Muistiviittaukset eri osoiteavaruuksien välillä Kommunikaatio on laskentaa kalliimpaa suoritusajan suhteen joten kommunikaatiokustannukset dominoivat hajautetuissa ohjelmissa Ohjelmistojen suorituskyky 15 Muistiviittaukset (memory access) Paikallisia, samassa muistiavaruudessa sijaitsevia olioita voidaan käsitellä suorien osoittimien kautta ilman suurta viivettä Eri muistiavaruuksissa sijaitsevia (etä-)olioita on käsiteltävä erityisten kahvojen (handle) tai viiteobjektien kautta (references), mikä lisää yleisrasitetta suoriin osoittimiin verrattuna Rasite kertautuu viittausten määrän suhteessa Ohjelmistojen suorituskyky 16 Helsingin Yliopisto / Tktl 8

9 Osittaiset häiriöt (partial failures) Hajautetun ohjelmiston komponentit voivat vikaantua toisistaan riippumatta Tietoliikenneyhteys, yksittäiset laitteet tai suorittimet Häiriöistä toipuminen on hankalaa, koska järjestelmällä ei ole yhtä globaalia tilaa, jonka voisi tallettaa ja palauttaa keskitetysti Kaksi periaatteellista tapaa käsitellä Käsitellä kaikkia olioita paikallisina, ja luottaa väliohjelmiston poikkeuskäsittelyyn Käsitellä kaikkia olioita etäolioina, mikä poistaa epädeterminismin mutta lisää viivettä ja tekee paikallisten olioiden käytöstä tarpeettoman monimutkaista Ohjelmistojen suorituskyky 17 Rinnakkaisuus Hajautetussa sovelluksessa olion metodeja voidaan suorittaa rinnakkaisissa säikeissä Olion datan eheyden säilyttämiseksi metodit täytyy koodata sopivia poissulkemismekanismeja (mutual exclusion) käyttäen Jos olioita ei haluta koodata niin, että jokaisen rinnakkaista käyttöä täytyy erikseen miettiä, vaihtoehtoja on periaatteessa kolme 1. Ei välitetä koko ongelmasta -> vakavien häiriöiden riski suuri 2. Suojataan kaikki oliot niin, että niitä voi käyttää vain yhdestä säikeestä kerrallaan -> suorituskykyongelmat voivat vaatia olioiden muuttamista monisäikeisiksi myöhemmin 3. Tehdään kaikista olioista monisäikeistä käyttöä tukevia -> aidosti yksisäikeisistä olioista tulee turhan monimutkaisia ja metodikutsuihin tulee lisää viivettä Ohjelmistojen suorituskyky 18 Helsingin Yliopisto / Tktl 9

10 Hajautettujen ohjelmistojen kehittäminen Hajautettujen (olio-) sovellusten kehittäminen miettimättä komponenttien fyysistä sijoittelua ja niitten välisiä kommunikaatiomekanismeja on kaunis mutta epärealistinen ajatus Realistisempi lähestymistapa on miettiä olioiden hajatutusta jo kehityksen alkuvaiheessa, koska tällaisten suunnittelupäätösten muuttaminen myöhemmin on hankalaa Esimerkiksi jos tiedetään jonkin olion/palvelun olevan etäolio, kannattaa valita arkkitehtuuri, joka minimoi olion/palvelun kutsujen määrän ja maksimoi kutsujen tuottaman hyödyn Ohjelmistojen suorituskyky 19 SPE JA HAJAUTETUT JÄRJESTELMÄT Ohjelmistojen suorituskyky 20 Helsingin Yliopisto / Tktl 10

11 SPE Paitsi komponenttien toteutuksesta, hajautetun ohjelmiston tai verkkosovelluksen suorituskyky riippuu pitkälti eri komponenttien välisen kommunikaation luonteesta ja taajuudesta (frequency) SPE-menetelmät tarjoavat mahdollisuuden ottaa olioiden hajautus ja verkkosovellusten erityispiirteet huomioon ohjelmistokehityksen aikaisessa vaiheessa SPE:n mallinnustrategiaa noudattaen aluksi mallinnetaan etäpalvelupyyntöjen suoritus yksinkertaisesti tietyn suuruisena viiveenä ohjelmasuoritusmalleissa Myöhemmässä vaiheessa malleihin lisätään synkronointipiirteitä, jolla (palvelin-) osamallien ratkaisut saadaan kytkettyä niitä käyttäviin malleihin Ohjelmistojen suorituskyky 21 Kommunikaation ja synkronoinnin tyyppi Itsenäisten (osa-) järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa tunnistetaan neljä kommunikaatiotyyppiä Synkroninen Asynkroninen Viivästetty synkroninen Asynkroninen takaisinkutsuun perustuva Kommunkikaation tyyppi vaikuttaa kutsuvan komponentin/prosessin toiminnan ajoitukseen ja siten sen havaittuun suorituskykyyn Ohjelmistojen suorituskyky 22 Helsingin Yliopisto / Tktl 11

12 Ajoituskaaviot Seuraavissa ajoituskaavioissa aktiivinen tila tarkoittaa asiakkaan pyyntöön liittyvää prosessointia ja toimeton tila, että elementti ei tee mitään asiakkaan pyyntöön liittyvää juuri silloin Toimintaa tarkastellaan siis asiakkaan näkökulmasta Oletetaan asiakkaan ja palvelimen sijaitsevan eri laitteissa, joita yhdistää tietoliikenneverkko Ohjelmistojen suorituskyky 23 Synkronisen kommunikaation ajoituskaavio Client Network Server Active Idle Active Idle Active Idle Asiakkaan toiminta ei voi jatkua, ennen kuin palvelimelta tulee vastaus Ohjelmistojen suorituskyky 24 Helsingin Yliopisto / Tktl 12

13 Asynkronisen kommunikaation ajoituskaavio Client Network Server Active Idle Active Idle Active Idle Asiakkaan toiminta jatkuu, eikä se odota mitään vastausta Ohjelmistojen suorituskyky 25 Viivästetyn synkronisen kommunikaation ajoituskaavio Client Network Server Active Idle Active Idle Active Idle Asiakkaan toiminta jatkuu vielä pyynnön lähetyksen jälkeen, mutta jonkin ajan kuluttua se pysähtyy odottamaan vastausta Ohjelmistojen suorituskyky 26 Helsingin Yliopisto / Tktl 13

14 Asynkroninen takaisinkutsu Ajoituskaavio on samannäköinen kuin viivästetyn synkronisen kutsun kaavio Erona on, että asiakkaan tekemän asynkroninen kutsu palvelimelle sisältää tarvittavan informaation, jotta palvelin voi puolestaan tehdä asiakkaan suuntaan asynkronisen kutsun pyynnön valmistuttua Ohjelmistojen suorituskyky 27 Synkronoinnin esitys suoritusverkoissa Kutsuva prosessi Kutsuttu prosessi Nimi Synkroninen kutsu - Kutsuja odottaa vastausta Vastaus Viivästetty synkroninen kutsu - Prosessointia tapahtuu, mutta odota vastausta Ei vastausta Asynkroninen kutsu - Ei odoteta vastausta Huom! synkronointi tapahtuu kutsuvassaprosessissa, ja siksi kutsuttua prosessia ei kiinnosta kutsun tyyppi, vaan halutaanko vastaus vai ei Ohjelmistojen suorituskyky 28 Helsingin Yliopisto / Tktl 14

15 Väliohjelmistojen yleisrasitteen käsittely Kommunikaatioprotokolliin liittyy oma yleisrasitteensa, joka näkyy viiveenä viestinvälityksessä DOT:aan enemmän kuin muihin mekanismeihin SPE:ssä yleisrasitetta ei mallinneta eksplisiittisesti, vaan se sisällytetään palvelinprosessien kutsuihin Ajatuksena on, että rasite voidaan mitata ja arvioida benchmark -mittauksin Ohjelmistojen suorituskyky 29 HAJAUTETUN OHJELMISTON SUORITUSMALLI Ohjelmistojen suorituskyky 30 Helsingin Yliopisto / Tktl 15

16 Likimääräiset ratkaisut Yksityiskohtaisten synkronoitua käyttäytymistä sisältävien mallien ratkaiseminen (simuloimalla) voi vaatia paljon aikaa SPE:n mallinnusstrategian mukaan mallien likimääräiset ratkaisut ovat riittävän hyviä vakavien ongelmien havaitsemiseksi ja erilaisten vaihtoehtojen analysoimiseksi Arkkitehtuurin valinnan jälkeen kehitysprojektin myöhemmissä vaiheissa voidaan sitten käyttää yksityiskohtaisempia malleja ja simulointia tarkempien tulosten saamiseksi Ohjelmistojen suorituskyky 31 Suoritusmallin rakenne Malli rakennetaan hajautetun järjestelmän eri laskentasolmujen eli laitosten (facility, location) tarjoamien resurssien perustalta Ohjelmiston prosessointi tapahtuu laitoksissa Mallinnetaan laitokset, joiden arvioidaan vaikuttavan eniten koko järjestelmän suorituskykyyn Valitaan laitokset, joihin kohdistuu suurin kysyntä -> ne tekevät paljon työtä tai ovat suhteellisen hitaita Ohjelmistojen suorituskyky 32 Helsingin Yliopisto / Tktl 16

17 Suoritusmallin rakenne Jokaiselle mallinnettavaksi valitulle laitokselle laaditaan suorituskykyskenaario Aktiivisille olioille (palveluille, sovelluksille) määritellään niiden tarvitsemat resurssit ja arvioidaan niiden välisen kommunikaation viive Aktiivisten olioiden mallinnus voidaan myöhemmin viedä prosessien tasolle, jos on tarpeen Ohjelmistojen suorituskyky 33 Koordinaatio Jos toiminnan koordinaatio perustuu asynkronisiin takaisinkutsuihin tai viivästettyihin synkronisiin kutsuihin ja kutsuttu prosessi ehtii palauttaa tuloksen ennen kuin kutsuja tarvitsee sitä, kutsujan kokema viive on 0 Asynkronisiin kutsuihin ei liity viivettä (paitsi viestin lähetyksen aiheuttama prosessointi) Synkronisiin kutsuihin liittyy kutsujan kokema viive Ohjelmistojen suorituskyky 34 Helsingin Yliopisto / Tktl 17

18 Suoritusmallin ratkaiseminen Mallin ratkaisemiseksi täytyy tietää Suoritusverkkojen solmujen resurssitarpeet (ohjelmisto- ja laiteresurssit) Viiveet synkronointisolmuissa (kutsujan kokema) Verkon yli lähetettyjen viestien määrä Etäkutsujen käsittelystä väliohjelmistossa aiheutuva yleisrasite Ohjelmistojen suorituskyky 35 Suoritusmallin ratkaiseminen Asiakasprosessin skenaariossa esiintyvän palvelinkutsun synkronointitapaan liittyvä viive arvioidaan aluksi Kun palvelinprosessin kutsuttua skenaariota vastaava suoritusverkko on ratkaistu, arviota voidaan ratkaisun perusteella täsmentää ja malli ratkaistaan uudestaan Muutaman iteraatiokierroksen jälkeen ratkaisu yleensä vakiintuu Huom! samanaikaisesti palveltavien asiakkaiden lukumäärän vaikutusta vastausaikaan ja asiakkaiden kokemaan viiveeseen arvioidaan järjestelmätason suoritusmalleilla, ei näillä malleilla Ohjelmistojen suorituskyky 36 Helsingin Yliopisto / Tktl 18

19 Suoritusmallin ratkaiseminen Näiden likimääräisten suoritusmallien ratkaisut tuottavat kvantitatiivista tietoa eri valintojen yhteisvaikutuksesta Objektien sijoittelu prosesseihin ja laskentasolmuihin Objektien välisen kommunikoinnin taajuus Kommunikaatioon liittyvä synkronointi (koordinaatio) Kommunikaatiossa siirretyn datan määrä Objektien tekemän prosessoinnin määrä Ohjelmistojen suorituskyky 37 Suoritusmallin ratkaiseminen Suorituskykyongelmien korjaaminen vaatii arkkitehtuurivaihtoehtojen evaluointia Vaihtoehtoja tutkitaan malleilla Objektien sijoittelua muuttamalla Kommunikaation määrää vähentämällä Muuttamalla käytettyä syknronointitapaa Muuttamalla objektien vastuita ja prosessointia Ohjelmistojen suorituskyky 38 Helsingin Yliopisto / Tktl 19

20 ESIMERKKI Ohjelmistojen suorituskyky 39 Web -kauppa Yksinkertainen e-kauppasovellus Käyttäjä menee selaimella web-kaupan sivulle ja alkaa valita tuotteita ostettavaksi Kun tuotteet on valittu, käyttäjä menee kassalle (check out), ja web-kauppa muodostaa tilauksen Kun tilaus on valmis, käyttäjälle näytetään tilauksen vahvistus Järjestelmä on koottu legacy-komponenteista Tämä esimerkki perustuu todelliseen sovellukseen Ohjelmistojen suorituskyky 40 Helsingin Yliopisto / Tktl 20

21 Web -kauppa Esimerkki on tarkoituksella pidetty yksinkertaisena, ja monia yksityiskohtia on jätetty pois Varsinaisia sovelluskutsuja edeltävä Web palvelinpyyntöjen (http) prosessointi Palomuuri, viestien salaus ja purkaminen, autentikointi jne. Mielenkiinnon kohteena on nimenomaan pyynnön totetutus web-kaupan näkökulmasta ( time in the box ), joten käyttäjälle näytettävien web-sivujen lähetys ja renderöinti on jätetty pois Esimerkin perusteellisempi käsittely on myöhemmin kurssikirjassa (Luvussa 6) Ohjelmistojen suorituskyky 41 checkout -skenaario Synkronisia kutsuja Ohjelmistojen suorituskyky 42 Helsingin Yliopisto / Tktl 21

22 checkout querydb updatedb trigger OrderProcess ack Web Server Network Mainframe Active Idle Active Idle Active Idle Ohjelmistojen suorituskyky 43 Skenaarion suoritusverkko Käyttäjä kassalle enterorder checkout Vahvistus käyttäjälle Tämä verkko vastaa koko sekvenssiä enterorder vastaa ostoskorin täyttämistä (yksityiskohdat jätetty pois tästä mallista) Mallinnuksen varsinaisena kohteena oleva toiminta on solmussa checkout, jonka suoritusaika halutaan selvittää Viivästetty synkroninenkutsu, koska käyttäjä voi tehdä jotain muuta odottaessaan tilausvahvistusta Ohjelmistojen suorituskyky 44 Helsingin Yliopisto / Tktl 22

23 startcheckout initiateorder trigger OrderProcess Web Server laitos checkout -solmun laajennos querydb updatedb WorkUnits 2 DB 2 Msgs 0 Delay 0 WorkUnits 2 DB 0 Msgs 1 Delay 1 WorkUnits 2 DB 10 Msgs 0 Delay 0 WorkUnits 2 DB 0 Msgs 1 Delay 1 WorkUnits 1 DB 0 Msgs 1 Delay 0 Ohj.resurssit DB: ordertaker:n paikallinen tietokanta WorkUnits: CPU Msgs: viestien määrä etäobjektien välillä Delay: arvioitu etäobjektin operaation keston aiheuttama viive Synkronisten kutsujen WorkUnits tarkoittaa synkronisten tietokantakutsujen muodostamiseen ja lähettämiseen kuluvaa aikaa Ohjelmistojen suorituskyky 45 Web Server laitoksen Prosessointikustannukset Device CPU Disk Delay GINet Quantity Service Unit Kinstr. I/Os Visits Msgs. Paikallinen tietokanta Sisältää väliohjelmiston yleisrasitteen WorkUnits 25 DB Msgs Delay 1 Service time (per unit of service) s 0.05s 0.5s 0.1s Laitoksesta erillinen resurssi, jota muutkin objektit voivat käyttää Ohjelmistojen suorituskyky 46 Helsingin Yliopisto / Tktl 23

24 checkout verkon ratkaisu startcheckout querydb CPU Disk GINet Delay Yht: initiateorder updatedb trigger OrderProcess Ohjelmistojen suorituskyky 47 dbprocess Mainframe laitos Tietokantaskenaario WorkUnits 2 p = 0.5 p = 0.5 query update WorkUnits 0 DB 1 Msgs 1 Delay 0 WorkUnits 0 DB 2 Msgs 1 Delay 0 p = 0.0 write WorkUnits 0 DB 1 Msgs 1 Delay 0 Vastaa Database objektia alkuperäisessä skenaariossa Tässä skenaariossa write operaation todennäköisyys on 0 Verkon ratkaisu tuottaa ajan 0.24 sekuntia, joka on OK eikä aiheuta tarvetta tarkistaa checkout verkon arvioita Ohjelmistojen suorituskyky 48 Helsingin Yliopisto / Tktl 24

25 Mainframe laitos orderprocess -skenaario processdetails WorkUnits 200 DB 20 Msgs 0 Delay 0 Vastaa OrderProcess objektia alkuperäisessä skenaariossa Ratkaisu tuottaa ajan 1.6 sekuntia, mikä ei sekään aiheuta toimenpiteitä koko skenaariota ajatellen Asynkroninen kutsu web serveriltä Ohjelmistojen suorituskyky 49 MALLINNUSVINKKEJÄ Ohjelmistojen suorituskyky 50 Helsingin Yliopisto / Tktl 25

26 Vinkkejä Suorituskykyskenaariot Tee jokaiselle laitokselle (laskentasolmulle) omat suorituskykyskenaarionsa Määrittele laitosten aktiivisten toimijoiden (objektien) resurssivaatimukset ja arvioi niiden välinen viive Vie tarkastelu prosessien tasolle myöhemmin, jos on tarpeen Ohjelmistojen suorituskyky 51 Vinkkejä Varhaiset mallit Kehitysprojektin aikaisessa vaiheessa malleissa ei ole tarpeen käyttää synkronointisolmuja Etäobjektien kanssa kommunikoiville perussolmuille voi määritellä yksinkertaisesti Delay ohjelmistoresurssin (viive), jonka käyttö solmussa vastaa arviota todellisesta viiveestä Yksinkertaisuus on tärkeätä alkuvaiheessa, jossa pyritään karsimaan selvästi ongelmalliset ratkaisut ja miettimään vaihtoehtoja Viivesolmut voi myöhemmin korvata synkronoinnilla Ohjelmistojen suorituskyky 52 Helsingin Yliopisto / Tktl 26

27 Vinkkejä Synkronointi Käytä varhaisissa malleissa synkronista kommunikaatiota vain, jos vastaus tarvitaan Muuten käytä asynkronista kommunikaatiota Mallin ratkaisu osoittaa tapaukset, joissa synkroninen kommunikaatio aiheuttaa liikaa viivettä, jolloin pitää keskittyä viivettä pienentäviin vaihtoehtoihin Jos objektien sijoittelun tai kommunikaation kulun muuttaminen eivät auta, kokeile kutsujen muuttamista viivästetyiksi synkronisiksi tai asynkronisiksi takaisinkutsuiksi Ohjelmistojen suorituskyky 53 Vinkkejä Implementoinnin ja testauksen helpottamiseksi pitäydy synkronisessa ja asynkronisessa kommunikaatiossa niin pitkään kuin mahdollista Huomaa kuitenkin, että modernit ohjelmistokehitysympäristöt ja kielet tukevat aikaisempaa paremmin viivästettyä synkronista ja asynkronista takaisinkutsuihin perustuvaa kommunikaatiota Ohjelmistojen suorituskyky 54 Helsingin Yliopisto / Tktl 27

Menetelmä hajautettujen järjestelmien mallinnukseen ja suorituskyvyn analysointiin. Aaro Koskinen

Menetelmä hajautettujen järjestelmien mallinnukseen ja suorituskyvyn analysointiin. Aaro Koskinen Menetelmä hajautettujen järjestelmien mallinnukseen ja suorituskyvyn analysointiin Aaro Koskinen Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Pro gradu -tutkielma 25. maaliskuuta 2002 HELSINGIN

Lisätiedot

Asiakas/palvelin ja vertaisverkko tiedostonjakojärjestelminä

Asiakas/palvelin ja vertaisverkko tiedostonjakojärjestelminä Asiakas/palvelin ja vertaisverkko tiedostonjakojärjestelminä Sami Hirvikallio..006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämä Pro gradu tutkielma käsittelee asiakas/palvelin

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen

Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen Luento 10 58153003 Ohjelmistojen suorituskyky 1 Suorituskyvyn mittaaminen Mittaaminen on SPE:n keskeinen osa Mittauksilla Tuotetaan mallien tarvitsemaa lähtödataa

Lisätiedot

SIIRTYMINEN MONITASOARKKITEHTUURIIN: MICROSOFT.NET:IN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

SIIRTYMINEN MONITASOARKKITEHTUURIIN: MICROSOFT.NET:IN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tommi Flink SIIRTYMINEN MONITASOARKKITEHTUURIIN: MICROSOFT.NET:IN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniikan linja 19.11.2001 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa

SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa Pauli Rikala 1.8.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Web palvelut ovat saavuttaneet suuren suosion ja niitä hyväksikäyttäen

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

Sovellusten liittäminen BPEL-prosessiin

Sovellusten liittäminen BPEL-prosessiin Sovellusten liittäminen BPEL-prosessiin Markku Hirvonen 14.5 2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Liiketoiminnan mallintaminen ja mallinnetun prosessin suorittaminen

Lisätiedot

Web-sovelluksen toimintalogiikka palvelimelta käyttäjän selaimeen

Web-sovelluksen toimintalogiikka palvelimelta käyttäjän selaimeen Sami Tiilikainen Web-sovelluksen toimintalogiikka palvelimelta käyttäjän selaimeen Sähkotekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana i Veikko Salminen Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Espoo 6.3.2014 Valvoja: Prof. Eero Hyvönen Ohjaaja: DI Antti Tölli ii AALTO YLIOPISTO

Lisätiedot

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka c Ville Leppänen This page is intentionally left blank. Esipuhe Tämän oppimateriaalin

Lisätiedot

Sosiaalisen median mobiilipalvelun suunnittelu ja toteutus

Sosiaalisen median mobiilipalvelun suunnittelu ja toteutus Janne Saraste Sosiaalisen median mobiilipalvelun suunnittelu ja toteutus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Insinöörityö 14.4.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Janne

Lisätiedot

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä Jussi Saarinen Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 31. heinäkuuta 2014 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä. Sami Somero

Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä. Sami Somero Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä Sami Somero Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos Pro gradu tutkielma Syyskuu 2000 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos Sami Somero:

Lisätiedot

CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon

CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1911 CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon Mikko S. Holappa VTT Elektroniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1998 ISBN

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

WEB-SOVELLUS GOOGLE APP ENGINE ALUSTALLE

WEB-SOVELLUS GOOGLE APP ENGINE ALUSTALLE Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö Jarno Lehto WEB-SOVELLUS GOOGLE APP ENGINE ALUSTALLE Työn tarkastaja: Professori Kari Smolander

Lisätiedot

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN Marja Pennanen 23.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suuria olioita, joista puhutaan myös pitkinä bittijonoina tai

Lisätiedot

Pilvilaskennan suorituskyky erityistarkastelussa Drupalsisällönhallintasovellus. pilvipalvelimilla

Pilvilaskennan suorituskyky erityistarkastelussa Drupalsisällönhallintasovellus. pilvipalvelimilla Tuomas Kommeri Pilvilaskennan suorituskyky erityistarkastelussa Drupalsisällönhallintasovellus Amazonin, Rackspacen ja GoGridin pilvipalvelimilla Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 13.5.2011

Lisätiedot

RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi

RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi Janne Heinonen RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 30.12.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ Kandidaatintyö Tarkastaja: Mikko Salmenperä II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

AJANVARAUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS OPPILAITOSKÄYTTÖÖN

AJANVARAUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS OPPILAITOSKÄYTTÖÖN Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2012 Jarkko Hakala AJANVARAUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS OPPILAITOSKÄYTTÖÖN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Tietokannat. Kevät 2015

Tietokannat. Kevät 2015 Tietokannat Kevät 2015 1 Kurssin järjestelyt Luennot, Erja Mustonen-Ollila Harjoitukset, Erja Mustonen-Ollila Harjoitustyön ohjaus, Erja Mustonen-Ollila SQLViope verkkokurssi, Erja Mustonen-Ollila Luentomateriaali,

Lisätiedot

UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA

UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA UML OHJELMISTOPROSESSIEN TUKENA Kimmo Kampman 11.5.2001 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Ohjelmistojen teko muuttuu jatkuvasti vaativammaksi. Ohjelmiston mallintamisen

Lisätiedot

Joni Tauriainen SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ

Joni Tauriainen SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ Joni Tauriainen SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ Joni Tauriainen Opinnäytetyö Kevät 2015 Ohjelmistokehityksen koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot