Hartola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Hartola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hartola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Hartola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?"

Transkriptio

1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 38,38 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 955,00 3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. mies 14 58,33% 2. nainen 10 41,67% Yhteensä % 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. naimisissa/avoliitossa 13 54,17% 2. naimaton 4 16,67% 3. muu (leski/eronnut) 7 29,17% Yhteensä % 5. Koulutuksenne? (valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäär ä Prosentt i 20% 40% 60% 80% 100% Kansa-/peruskoulu 7 29,17% Ammattikoulu/kurssi 4 16,67% Ylioppilas (ei ammattikoulutusta) 1 4,17% 4 Opisto-/ koulutason tutkinto 6 25,00% Sivu 1

2 . 5. Alempi korkeakoulututkinto/ammattikorkeakou lu 2 8,33% Ylempi korkeakoulututkinto 4 16,67% Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 6. Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Johtava asema 5 20,83% 2. Ylempi toimihenkilö 2 8,33% 3. Alempi toimihenkilö 1 4,17% 4. Työntekijä 2 8,33% 5. Yrittäjä 3 12,50% 6. Maatalousyrittäjä 2 8,33% 7. Opiskelija 0 0,00% 8. Hoidan lapsia/kotia/omaisia 1 4,17% 9. Työtön/lomautettu 1 4,17% 10. Eläkeläinen 6 25,00% 11. Muu, mikä 1 4,17% Yhteensä % 7. Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kunta/kuntayhtymä 3 12,50% 2. Kunnan yhtiö/liikelaitos 0 0,00% 3. Valtio/ muu julkinen 4 16,67% 4. Järjestö/yhdistys 2 8,33% 5. Yritys 1 4,17% Sivu 2

3 6. Oma yritys/itse työllistynyt 4 16,67% 7. Ei työelämässä 10 41,67% 8. Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 8. Nykyinen perhemuotonne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Yksin asuva 8 33,33% Kahden tai useamman aikuisen talous, ei alaikäisiä lapsia Kahden tai useamman aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia Yhden aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia 6 25,00% 9 37,50% 1 4,17% 5. Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 9. Yhteiskunnallisia näkemyksiä kuvataan julkisessa keskustelussa usein vasemmisto-oikeisto - ulottuvuudella. Miten sijoittaisitte itsenne tälle ulottuvuudelle? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Vasemmisto 1 4,17% ,33% ,67% ,17% 5. Oikeisto 4 16,67% Yhteensä % 10. Miten tyytyväinen olette Yhteensä Sivu 3

4 Erittäin tyytymätön (Arvo: 1) (Arvo: (Arvo: (Arvo: 2) 3) 4) Erittäin tyytyväinen (Arvo: 5) Nykyiseen elämäntilanteeseenne yleensä (avg: 4,08) Omaan tai perheenne taloudelliseen tilanteeseen (avg: 3,79) Omaan tai perheenne asumistilanteeseen (avg: 4,46) Sosiaalisiin suhteisiin ympäristössänne (avg: 3,79) Kuntanne yhteisöllisyyteen (avg: 3,13) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteensä 2 % 3 % 28 % 43 % 24 % 11. Mitä sanomalehtiä luette? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. En lue sanomalehtiä 0 0,00% 2. Etelä-Suomen Sanomat 12 50,00% 3. Paikallinen ilmaisjakelulehti 22 91,67% 4. Käytän vain internettiä 0 0,00% 5. Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä 6. Valtakunnallinen sanomalehti, mikä 21 87,50% 11 45,83% Yhteensä 12. Ihminen voi samaistua ja kokea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Erittäin vähän (Arvo: 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin Yhteensä paljon (Arvo: 1) 2) 3) 4) 5) Sivu 4

5 Lähin naapurusto (avg: 3,75) Kaupunginosa tai kylä (avg: 3,63) Seurakunta (avg: 3,42) Asuinkunta tai - kaupunki (avg: 3,96) 100 % 100 % 100 % 100 % Maakunta (avg: 3,13) 100 % Lääni (avg: 2,09) 100 % Suomi (avg: 4,54) 100 % Pohjola (avg: 3,46) 100 % Euroopan Unioni (avg: 2,88) 100 % Yhteensä 9 % 13 % 26 % 31 % 22 % 17. Onko teillä sukulaisia asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 5 21,74% 2. Kyllä 18 78,26% Yhteensä % 18. Asutteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kuntakeskuksessa tai kantakaupungissa Esikaupungissa, lähiössä tai keskustan reuna-alueella 9 37,50% 2 8,33% 3. Kylän keskustassa 3 12,50% 4. Haja-asutusalueella 10 41,67% Yhteensä % 19. Miten todennäköistä on, että asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin todennäköistä 11 45,83% ,17% Sivu 5

6 ,33% ,33% 5. Erittäin epätodennäköistä 2 8,33% Yhteensä % 20. Kuvitelkaa tilanne, jossa Päijät-Hämeen kunnat kilpailevat keskenään siitä, missä kunnassa/kaupungissa on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen asuinkuntanne sijoittuvan kilpailussa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin huonosti 2 8,33% ,67% ,17% ,33% 5. Erittäin hyvin 3 12,50% Yhteensä % 21. Kuinka oheiset määritelmät kuvaavat omaa asuinkuntaanne Erittäin 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin hyvin huonosti (Arvo: 2) 3) 4) (Arvo: 5) 1) Yhteensä tuttu (avg: 4,42) 100 % turvallinen (avg: 4,04) tunnettu (avg: 4,04) läheinen (avg: 4,00) välittävä (avg: 3,33) auttava (avg: 3,42) yhteisöllinen (avg: 3,42) urheilullinen (avg: 3,75) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % kulttuurinen 100 % Sivu 6

7 (avg: 3,88) avoin (avg: 3,09) 100 % Yhteensä 5 % 8 % 21 % 44 % 23 % 30. Pidättekö kuntaa pelkästään kunnallisten palveluiden järjestäjänä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 21 87,50% 2. Kyllä 3 12,50% Yhteensä % 32. Onko kuntarajoilla teille merkitystä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 9 37,50% 2. Kyllä 15 62,50% Yhteensä % 34. Näettekö oman kuntanne yhdistymisen toisen kunnan kanssa mahdollisena? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 4 18,18% 2. Kyllä 18 81,82% Yhteensä % 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. luonnosta 21 91,30% 2. rakennuksista 11 47,83% 3. ihmisistä 13 56,52% 4. historiasta 20 86,96% 5. saavutuksista 9 39,13% 6. muusta, mistä 13 56,52% Yhteensä 41. Onko kunnassanne omaa murretta? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Sivu 7

8 1. On ,00% 2. Ei 0 0,00% Yhteensä % 49. Osallistutteko kunnassanne järjestettäviin tapahtumiin? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Aina 4 18,18% ,45% ,82% ,00% 5. En koskaan 1 4,55% Yhteensä % 50. Missä paikkakunnan yhdistyksissä, järjestöissä tai osuuskunnissa toimitte aktiivisesti? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kylä- /kaupunginosayhdistys 5 22,73% 2. Kotiseutuyhdistys 5 22,73% 3. Vanhempainyhdistys (koulu,päiväkoti tms.) 5 22,73% 4. Liikunta- tai urheiluseura 7 31,82% 5. Kulttuurijärjestö 4 18,18% 6. Nuoriso- /opiskelijajärjestö 2 9,09% Poliittinen järjestö tai puolue Tuottaja- tai yrittäjäjärjestö Ammattiyhdistys tai - järjestö 18 81,82% 4 18,18% 0 0,00% 10. Eläkeläisjärjestö 6 27,27% 11. Ympäristöjärjestö 1 4,55% 12. Vapaaehtoisjärjestö 6 27,27% 13. Maanpuolustusjärjestö 0 0,00% Sivu 8

9 Osuuskunta (esim. 14. kauppa) 15. Uskonnollinen järjestö/kerho Muu yhdistys tai 16. järjestö, mikä 8 36,36% 5 22,73% 2 9,09% Yhteensä 51. Oletteko osallistunut kunnassanne liikunta- ja urheiluharrastuksiin tai seurannut kilpailuja? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 16 72,73% 2. Ei 6 27,27% Yhteensä % Entä lapsenne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 13 92,86% 2. Ei 1 7,14% Yhteensä % 52. Pidättekö liikunta- ja urheiluharrastuksia kuntalaisia toisiinsa lähtentävinä tapahtumina? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 21 95,45% 2. Ei 1 4,55% Yhteensä % 56. Tunnetteko kuntaanne liittyviä tai kuntanne innoittamia Kyllä (Arvo: 1) Ei (Arvo: 2) Yhteensä lauluja (avg: 1,55) 100 % tansseja (avg: 2,00) 100 % kirjallisuutta (avg: 1,00) 100 % kuvataidetta (avg: 1,19) 100 % Yhteensä 58 % 42 % 57. Toimitteko aktiivisesti seurakunnassa? Sivu 9

10 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 9 40,91% 2. Ei 13 59,09% Yhteensä % 58. Kunnilla ja seurakunnilla on yhteiset rajat perintönä yhteisten pitäjien ajalta. Liittyvätkö seurakunta- ja kuntasuhteenne jollain lailla toisiinsa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 14 60,87% 2. Ei 9 39,13% Yhteensä % 61. Hautapaikkaa voidaan pitää myös ihmisen viimeisenä/lopullisena asuinpaikkana. Mihin hautausmaahan haluaisitte mieluiten tulla haudatuksi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Asialla ei ole minulle merkitystä 4 100,00% Yhteensä 4 100% 66. Tunnetteko Päijät-Hämeen maakuntalaulun Vihreiden harjujen maa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 7 29,17% 2. En 17 70,83% Yhteensä % Sivu 10

11 Kuntaidentiteetti 2009 Avoimet vastaukset N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta 41 vuotta 10 vuotta 30 vuotta 30 vuotta 30 vuotta 70 vuotta 6 vuotta 53 vuotta 7 vuotta 40 vuotta 7 vuotta 4 vuotta 59 vuotta 20 vuotta 65 Sivu 1

12 vuotta 21 vuotta 20 vuotta 32 vuotta 63 vuotta 44 vuotta 70 vuotta 61 vuotta 68 vuotta 34 vuotta Minä vuonna olette syntynyt Sivu 2

13 Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Muu, mikä osa-aikaeläke 11. Mitä sanomalehtiä luette? Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä Sivu 3

14 itä-häme Lähilehti Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme, Paikallisuutiset Itä-Häme Itä-Häme Lähilehti (-Sysmä) Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme, ammattilehtiä Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme 11. Mitä sanomalehtiä luette? Valtakunnallinen sanomalehti, mikä Kotimaa, Maaseudun Tulevaisuus Helsingin Sanomat Sivu 4

15 Uutispäivä Hesari viikonloppunumeroita HS, IS Maaseudun Tulevaisuus HS Helsingin Sanomat Hesari, KSML Suomenmaa, Maaseudun Tulevaisuus 13. Missä kunnissa vanhempanne ovat syntyneet? ssa Hankasalmi Laukaa Juva, Kymi, Asikkala Hämeenlinna Kitee Sysmä,, Pertunmaa, Joutsa Jyväskylä, Konginkangas Ruotsinpyhtää, Kurkijoki Sivu 5

16 Äiti Asikkalassa, isä ssa, Vihti Joutsa, Koski Hl Joutsa, Rautu Antrea Kouvola, Antrea, Sysmä Orimattila ja Lapinjärvi 14. Mikä on syntymäkuntanne? Tampere Kymi Helsinki Sivu 6

17 Jyväskylä Kymi vaikka kirkonkirjojen mukaan olen muuttanut isäni kanssa Lohjalta Koski Hl Joutsa Suonenjoki Vuoksenranta 15. Mitä kuntaa pidätte omana kotikuntananne? Sivu 7

18 hartola Kotka hartola Hollola Sivu 8

19 16. Mikä tekee kunnasta kotiseudun? Oma koti, sukulaiset, ystävät, suvun historia Kotipaikkakunta Juuret Lapsuudesta alkanut kiintymys tähän kuntaan, muinaiseen maisemaan. Kauan asunut, paikallinen elinkeinomuoto, ei ole tehnyt mieli muualle. Elämä on siellä Asunto siellä ja maat Oma koti, metsät ja maat Asuminen siellä, syntymäkunta, yritys, kyläjärjestöt, ystävät, sukulaiset Lapset ovat kasvaneet alueella, heidän kauttaan tullut "omaksi" Lasten perheet Elänyt täällä lähes koko elämäni. Perheen perustaminen ja elämäntyö.muistot, perinteet, historia.ollut mukana kunnallispolitiikassa, on tunne,että tämä on omaa. Suku, lapsuuden muistot, tutut maisemat, juuret Asuinpaikka Päijät-Häme Tutut paikat, kylien ihmiset, paikallinen kulttuuri + luonto. Olen asunut täällä pitkään ja tunnen olevani yhteisön jäsen. Olen asunut siellä suurimman osan elämästäni. Sivu 9

20 Synnyin- ja asuinseutu Tuntee kuuluvansa ja olevansa osa sen jäsenistä ja tietenkin, kun on maatalous ammattina. Perhe, elämäntyö, historia Kaunis luonto, rauhallinen paikka asua. Täällä syntynyt, kasvanut ja elänyt - koti on täällä. Se, missä viihtyy parhaiten 22. Mitkä piirteet erottavat mielestänne kuntanne lähikunnista? Paljon teollisuutta/työpaikkoja, loistavat liikenneyhteydet Kulttuuri/historia Elinvoimainen työpaikkaomavarainen kunta nelostien varressa Sisäsiittoisuus, kateus Historia, kuningaskunta-ajatus Ei sitä osaa arvata, kun ei ole kokemusta, mutta minunlaiselle asuinkuntani on paras. Historia, maisema ja henkinen ilmapiiri Kuningaskunta - Ihmisillä käsitys pienestä, huonossa taloudellisessa tilanteessa olevasta kunnasta. + Puhdas, harrastusmahdollisuuksia. Kriisikunta Jos katsotaan tavallisen kuntalaisen näkökulmasta yleisesti ei juuri mikään. Päättäjät kyllä ovat vuosien satossa änkyröineet milloin mistäkin esim.kunnantalonrakentamisesta,sysmäläiset rakensivat kunnantalon ilman julkista metelöintiä.ssa on lääkärit lähteneet useimmiten kunnanjohdon kanssa tulleista erimielisyyksistä johtuen jo 50-luvulta alkaen. Sysmässä ne pysyy. Kuningaskunta-tyyli Vauraus, historialliset paikat Sivu 10

21 Kuninkaan perustama, historia, suurtapahtuma=markkinat, joki= Tainionvirta siltoineen, järvet, kartanot, museo, hienot suot Yrityselämän vireys, erinomaiset kulkuyhteydet Nurkkapatrionismi, kateus, kepulaisuus Palvelut lähtevät yksi toisensa perässä. Työpaikka omavaraisuus erittäin korkea, hyvä ja rauhallinen paikka asua. Ainoa kuninkaan perustama kunta. 23. Mikä on mielestänne Päijät-Hämeen menestyksekkäin kunta? taloudellisesti lahti kulttuurisesti hartola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä Sysmä Sysmä taloudellisesti - kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti - kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti kuralla taitavat kaikki olla tällä hetkellä yksittäisiä valopilkkuja siellä täällä - Sysma taloudellisesti Sysmä Sivu 11

22 kulttuurisesti Sysmä sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Asikkala kulttuurisesti Sysmä sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala taloudellisesti Hollola kulttuurisesti Heinola sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Sysmä kulttuurisesti Sysmä sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä taloudellisesti Sysmä kulttuurisesti Sysmä sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti - kulttuurisesti Sysmä sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti Heinola kulttuurisesti Sysmä sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä taloudellisesti Lahti kulttuurisesti Sysmä sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala taloudellisesti Hollola kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti taloudellisesti Hollola kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä Sivu 12 taloudellisesti Lahti kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti

23 taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä Hollola Artjärvi taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä Lahti taloudellisesti - kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Sysmä Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Lahti Artjärvi 24. Onko tiedossanne mitään tarinaa tai kertomusta kuntanne synnystä tai varhaisvaiheista?kertokaa pääkohdat Kivikautista asutusta eli täällä on on ollut asutusta jo tuhansia vuosia on kuninkaan nimikkopitäjä eli siis kuningaskunta Kuningas Kustaa III perusti n nimikko kunnaksi pojalleen Kustaa Aadolfille Joku Ruotsin kunkku kävi täällä, siitä koko juttu kuningaskunnasta alkoi Paavin kirje vlta 1398, jolloin mainitaan n kirkko, kunnan nimen Gustaf Adolf syntyminen Kustaa III:n perustaessa kunnan v a sanotaan "Kuningaskunnaksi" sen historian vuoksi. Tiedän historian, koska kotini on ollut Koskipään torppa ja historia on kiinnostanut, mutta tämä tästä. n peruslegenda on kuningas Kustaa III ja hänen aktiivisuutensa kunnan perustamisessa. Kuningas kävi täällä. Kuningas määräsi n omaksi kunnaksi. Sivu 13

24 Ruotsin kuningas Kustaa II perusti poikansa nimikkopitäjän hartolalaisten aloitteesta. Kustaa III perusti n -> kuningaskunta Ruotsin kuningas v myönsi lle itsenäisen kunnan aseman, kuningaskunta-nimitys on haettu historian perusteella 1900-luvun loppupuolella. Kustaa III:n pojan mukaan nimetty kunta (vanha nimi Gustav Adolfs socken) Kansan suussa myös Kustavus Suur-Hollolasta on eronnut Suur-Sysmä ja siitä 1784 johon muistaakseni silloin vielä kuului Joutsa, Leivonmäki ja osia Pertunmaasta. Silloin se oli seurakunta. han on tunnettu Kustaa Adolfin pitäjänä 1900 luvun alus sa on Lusissa kuulemma ollut tienviitta Kustaa Adolf socken, kun Konsta Saarinen ajoi karjaa Helsinkiin jalan. Äitini oli syntynyt 1925 ja kun he vierailivat Sysmässä sukuloi- massa setä kysyi aina mitä Kustavuksen tytöille kuuluu. haettiin itsenäiseksi Sysmästä oikein Ruotsin kuninkaan voimin. Jättiläiset Hollo ja Martta Ruotsin kuningas Kustaa Adolf perusti n ja nimesi sen poikansa mukaan. Srk erotettiin Sysmästä 225 v. sitten, siinä kartanonomistajien vaikutusta. n yhteys Ruotsin kuningas Kustaa III:een ja Kustaa IV Adolfiin, kuningaskunnan selityksen tunnen. Kuningas Kustaa III perusti n oman kirkkoherrakunnan ja nimesi sen poikansa Kustaa Aadolfin pitäjäksi. Kuninkaan erottama Sysmästä 1784 Koskipää ja Egon kartanot ym. on jaettu torpiksi. on kuten monet muut kunnat kartanopitäjä. Ruotsin kuningas Kustaa III nimitti n poikansa mukaan, Kustaa Adolf IV nimikkopitäjäksi. Kunnan itsenäisyyden alkutapahtumat 1784 Ruotsin kuninkaan päätös irroittaa omaksi pitäjäksi Sysmästä poikansa nimikkopitäjäksi. n kunnan on perustanut Ruotsin kuningas Kustaa III. 25. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät arvot (perusperiaatteet), jotka ovat kuntaanne leimaavia eli valtaosan hyväksymiä ja noudattamia? Sivu 14

25 Työpaikkoja luova ajattelu - Lähipalvelut läheltä - Yritysmyönteinen Riistä muita niin paljon kuin kerkeät. Mitätöi kaikki uusi. Luonnonkauneus, kuningas-termi, itsenäisyys Itsenäisyys, hyvä sijainti - kunhan lama menee ohi ja alkaa taas tarvita niitäkin asioita, jota tarjoaa. Puuta sen monessa muodossa ym. mitä täällä valmistetaan. Itsenäisyys, itsepäisyys, nuukuus, tietty kuningaskuntalaisuus Kulttuuri Peruspalvelut säilytetään. Hyvä päivähoito, kouluopetus ym. Vaikeina aikoina (raha/työttömyys) katsomme silti tulevaisuuteen, uskallamme yrittää- Luonnon arvostus Luonnonläheisyys. Uudistushaluinen Yhteistyö, luovuus, toisista huolehtiminen, avoimuus, rehellisyys. Opisto, museo, markkinat, kirjailijat, historia, kartanot - näistä meidät tunnetaan ja näistä olemme ylpeitä. Samoin yritteliäisyys sekä tunnetut ja työllistävät yritykset. Rehellisyys, turvallisuus Hyvä sijainti, historiansa ansiosta mainittu "Kuningaskuntana". Monia työpaikkoja tarjoava kunta, hyötyy koko Itä-Häme. En osaa sanoa. 26. Miten ne mielestänne eroavat naapurikuntien arvoista? Monessa naapurissa eletään vain kesärientojen varassa Sivu 15

26 - Parempi sijainti Kuin yö päivästä. Puuttuu sellainen terve ylpeily kuin Sysmässä ja Joutsalla on asukasluvultaan ja veronmaksajien vähyyden vuoksi (naapurit hyötyy) menettänyt verorahoja. Vaikka kuinka on tiukka budjetti, aina on pakolliset hoidettava (liikaa avustettavia). Kuninkaallinen lähtökohta nostaa väkisinkin päätään pidemmäksi muita Köyhän on tehtävä paljon talkoilla. ssa ei voimakasta yhteisöllisyyttä, vaan enemmän yksilöllisyyttä. Luontokin koetaan oman itsen kautta. Vaikeitakaan asioita ei peitellä. Ehkä edellä mainitut eivät ole arvoja, mutta niillä erotumme naapurikunnista omalaimaiseksi kunnaksi. Eivät mitenkään Juuri työpaikat, niihin on panostettu. Mutta ei ole väki oman kunnan veronmaksajia, hyöty menee laajalle. Mielestäni torppariaika näkyy tai heijastuu vieläkin jollain lailla alkuperäisessä hartolalaisessa. En usko, että ne suuresti eroavat. 27. Monissa kunnissa 'palkitaan' vuosittain joku kuntalainen nimityksellä tai mitalilla. Onko teidän kunnassanne tällainen käytäntö? Mikä sen nimi on? Markkinamestari, tänä vuonna Kari Tick - Vuoden Yrittäjä - Vuoden Kustavus - Vuoden Markkinamestari Markkinamestari. Sisäpiiri valitsee. Markkinamestari Markkinamestari lienee lähinnä tätä Sivu 16

27 Markkinamestari Markkinamestari Kustavus-palkinto, Vuoden yrittäjä n markkinoilla valitaan seuraavaksi vuodeksi aina vuoden markkinamestari (äänten perusteella) Markkinamestari Joitakin vuosia on valittu "Markkinamestari" joka on jäänyt vähän epäselväksi mitä sillä tarkoitetaan koska se ei suora- naisesti kai liity markkinoihin vaikka se siellä valitaan? Markkinamestari - nimitys annetaan maalaismarkkinoiden yhteydessä. Vuoden yrittäjä Kulttuurikustavus, liikuntakustavus. Kustavus-palkinto Markkinamestari Vuoden yrittäjä. Kustavus-palkinto Vuoden nuori ja Markkinamestari. On, Kustavus -palkinto 28. Mikä on kuntanne vaakunan aihe? Kuninkaan kruunu jossa sivistyksen ja kultuurin soihdut Kruunu, jonka alasivuilla soihdut. Sooihdut sivistykseen??? Kruunu, soihdut n vaakuna kuvaa kulttuuria, kirjailijoiden ym. sivistyksen soihtua. Sivu 17

28 Kruunu ja ristissä olevat soihdut Kruunu ja soihdut ristissä. Soihdut ja kruunu Soihdut ja kruuna Kruunu ja soihdut (kuningaskunta) Soihdut ja kruunu Kruunu ja kaksi soihtua Kruunu & kaksi soihtua 2 soihtua, niiden yläpuolella kruunu Hirvi Kruunu ja soihdut. Kruunu ja kaksi ristikkäistä soihtua. Kaksi soihtua ja kruunu. Sivistyksen soihdut ja kruunu Soihdut esittävät kulttuuria, sivistystä. Meiltä on moni kirjailija vaikuttanut laajalti. Kuninkaanpitäjä ja kulttuurin soihdut. Soihdut ja kruunu "kuningaskunta" 29. Mitä symboleja kuntanne käyttää vaakunan ohella (eläin, kukka, kivi, laulu yms)? Kuningaskunta??????????? Sivu 18

29 Karhu, kruunu Hämäläisten laulu, ilves. Kyllä kruunulla ja vaakunalla pärjää pitkälle Kruunu ja soihdut ristissä. Kuningaskunta-liitettä Karhu Kruunua on ainakin käytetty Kuningaskunta Josku viime vuosituhannella luvulla purjevene. Itä-Hämeen laulua lauletaan joskus + Hämäläisten laulu, ilves kunnantalolla. Graniitti sopisi kirkon mukaan kiveksi. Näistä ei minulla tietoa. Kruuni kuningaskunnan tunnuksena. Vaakuna on n kunnan paras ja kaunein logo. Kruunu Kuninkaan kruunua kruunu ja kaksi soihtua 31. Pitäisikö kunnalla olla nykyistä laajempia päämääriä tai tehtäviä, jos kyllä niin, mitä? Historiaan pohjautuvan identiteetin vaaliminen - Kehittää kuntaa kuntalaisten kokovaltaisena palvelulaitoksena. Vain ja ainoastaan pitää kuntalaiset tyytyväisinä Kunnan kulttuurinen esilläpitäminen. laisuuden esilläpitäminen. Yhteistyötä naapureihin enempi. Hankintoja yhdessä. Joitakin virkoja lisääntyvästi yhteisesti. Sivu 19

30 Ehkä päinvastoin, eli palvelujen järjestämisvastuu voisi olla laajemmillakin hartioilla ja kunnan tulisi keskittyä enemmän identiteettiin ja yhteisöllisyyteen Ei rahaa Ei Ei, jos ei ole rahaa. Kunnan täytyisi antaa se kuva ulospäin, että täällä voi asua ja elää eikä aina jotai negatiivistä. koska tällä kuntaliitospaskanjauhamisella on saatu aikaan se että kellä on mahdollisuus lähteä ne lähtee kunnankin työnteki- jät. Ja vuodet kuluu ja mitään ei tapahdu samaa vellomista. Ei Asukkaiden houkuttelu ja viihtyvyyden lisääminen. Tätä tehdään jo. Paikallinen kehittäminen, kansainvälisyyden lisääminen. Talous rajoittaa suunnittelemista ja toteuttamista. Ei Ei 33. Liittyykö kuntasuhteeseenne mitään sellaista, joka ei liity välittömästi palveluihin? Historiaan pohjautuvan identiteetin vaaliminen - Kotikuntaisuus - Kotipaikka Ei Olen syntynyt hartolalaiseksi ja olen aina hartolalainen, palveluilla ei ole mitään merkitystä siinä, kuntarajalla kyllä. Itsenäisyys, oma vaakuna, itsemääräämisoikeus, Takapajulan pelko. Asuinkunta on enemmän henkinen ja ei-aineellinen asia Sukualueet, n kuningaskunta idean markkinointi -> me-henki Kyllä tämä on kotiseutu.ja ihmisen kotiseudulla on suuri merki- tys.onhan nähty kuinka karjalaiset tekevät kotiseutumatkoja entiselle kotiseudulleen.tietysti he joutuivat väkisin lähtemään Olen joskus Sivu 20

31 pohtinut onko se syy voimakkaaseen kotiseuturak- kauteen. Mutta kyllä ihmiset ylipäätään ainakin iän myötä kai- paavat kotiseudulleen. Ihminen voi pahoin jos sillä ei ole juuria ja perinteitä joihin se nojaa. Olen ylpeä hartolalaisuudestani, vaikka ei olekaan mikään täydellinen kunta. Ei Historia, luonto. Identiteetti ja koti. Kyllä 35. Jos vastasitte kyllä, minkä kuntien kanssa oman kotikuntanne yhdistyminen olisi mahdollista tai toivottavaa? UusiKunta-hanke mutta ei pienten kuntien yhteenliittymää, sillä sillä ei ole taloudellista tulevaisuutta Jos: Sysmä, Joutsa, Pertunmaa, ehkä Heinola. Mutta on älytöntä Lahti, koska ei muuta yhteyttä kuin nelostie (aivan kuin lapsi napanuoran varassa). Eihän seutuyhteistyö ole paha, PHKS ym. isot asiat. Päijät-Häme on sopivan kokoinen alue palvelujen järjestäjänä, palvelujen tuottaminen voi tapahtua pienemmissä yksiköissä Joutsa-Sysmä 1. Heinola/Itä-Hämeen kunta 2. Lahti-keskeinen suurkunta Joutsa tai Itä-Hämeen kunnat yhdessä Heinola-keskeisinä Mahdollista: etelään muiden Päijät-Hämeen kuntien kanssa (Uusi Kunta) Toivottavaa: Sysmä, Heinola, ehkä Asikkala Ei Suur-Lahtea, mieluummin Itä-Häme, esim. -Sysmä-Asikkala- Padasjoki-Heinola (mahd. Joutsa ja Pertunmaa) Heinola, Pertunmaa ja Sysmä ovat sen jo hylänneet. Kuka ottaa? Kuinka suurkunta voisi hyvin kun mikään kunta ei voi hyvin. Pertunmaa tms. ystävällismielinen kunta, yhdessä voisi rakentaa parempaa tulevaisuutta. Ei Heinola, huonon maineensa vuoksi (kuntasektorilla). Sivu 21

32 Sysmä, Heinola Etelä-Päijät-Hämeen kaikkien kuntien., Sysmä, Joutsa, Luhanka, Asikkala. Joko Heinolan seutukunnan kokoinen kunta (Heinolan tosin epäillyttää) tai sitten koko maakunnan kokoinen kunta. Päijät-Hämeen kunta Lähellä olevien, saman tasoisten ja saman arvoisten. Yhtenäinen Itä-Häme Koko Päijät-Hämeen käsittävä kuntayksikkö. "Suurlahtea" en kannata, mutta Itä-Hämeen kunnat (Sysmä,, Heinola) olisi yksi vaihtoehto. Kauniainen, saataisiin veroäyriä tasattua kummassakin kunnassa. 36. Mitkä asiat kunnastanne tulee mahdollisessa liitostilanteessa ehdottomasti säilyttää? Sos ja ter palvelut, rakennus-ja ympäristö puolen palvelut Harva meistä tarvii paikalla olevaa hallintoa. - Koulut -Terveys- ja sosiaalipalvelut - Kaupalliset ym palvelut Terveyspalvelut, koulut, päivähoito Kunnan vaakuna, erilaiset hartolalaisuudesta kertovat asiat. En tiedä kannattaako edes vastata: kun Kela - poliisi, pari mainintaa aluksi: ei pienellä ihmisellä ole silloin sananvaltaa. Pienellä kunnalla on pieni päätösvalta isojen rinnalla. isuus, kuningaskuntalaisuus, henkinen hartolalaisuus, n markkinat Oma koulu, terveyskeskus, kirjasto Päivähoito, perusopetus, perusterveydenhoito Palvelutason säilyttäminen, alueen asukkaiden yhteisarvo Sivu 22

33 Peruspalvelut, koululaitos Terveyspalvelut, vanhusten palvelut, koulu, kunnollinen joukkoliikenne Peruspalvelut paikallisena.jos vanhukset siirretään Sysmään tai Orimattilaan, niin miettikää vähän kuka niitä käy katsomassa, kun matkat tulee pitkiksi. Nytkin on paljon vanhuksia joita omai set käyvät esim. syöttämässä ja ulkoiluttamassa tai muuten seurustelemassa. Jos on vielä lapsia laadukas koulu pitää olla.lapsille pitää antaa hyväpohja tulevaisuudelle tukiopetuksineen ym.tasapainoiset elämään uskovat lapset ovat tulevaisuutemme perusta. Terveys- ja sos.peruspalvelut pitää olla lähellä kun ei liikenne toimi ja kaikilla ei ole autoa.taksit ovat yhteiskunnalle liiankal- liita. Nimi olisi kiva säilyttää. Palveluista oma kirjasto, hammashoito, terveyskeskus & ainakin jonkinlainen kunnantoimisto. Nimet, kuntien nimet alueiden niminä. Lähipalvelut lähialueella (rajojemme sisällä), kulttuuri, liikuntamahdollisuudet, terveysasema, paloasema, yhtenäiskoulu, vanhusten ja vammaisten asunnot/palvelut. Nykyiset lähipalvelut (hallinto tietysti siirtyy uuteen keskukseen). Suurkunnan on tuettava perustettua -Seuraa n identiteetin vaalimisessa. Seurakuntien järjestämismalliksi seurakuntayhtymä niin, että n seurakunta säilyy. Lähipalvelut Terveyden ja sairaiden hoito, vanhusten, lasten. Monta muuta mitä ei nyt muista. Nykyiset peruspalvelut ja asioihin vaikuttamismahdollisuudet. Peruspalvelut Lääkärin vastaanotto (myös hammaslääkäri), terveyskeskus, koulut, julkinen liikenne, kunnallisten palvelujen piste. Kaikki 37. Mistä kunnasta kuntanne on irtautunut/itsenäistynyt? Sysmästä 225v sitten Sysmästä Sivu 23

34 Sysmä Sysmä Sysmästä Suur-Sysmästä Suursysmästä Sysmästä Sysmän alueesta Sysmän kanssa on ollut Itä-Hämeen kansanterveystyön kuntayhtymä Sysmästä Suur-Sysmästä Sysmä Sysmä Ei mistään, Lahti on irtaantunut viimeksi Hollolasta. Srk aikanaan irtautunut Sysmästä. Sysmästä vuonna 1784 Sysmästä Sysmästä Sysmä Sysmä Sysmästä Sysmä Hollolasta, myöhemmin Sysmästä Sivu 24

35 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko muusta, mistä kirjailijoista ja huonosti tehtävänsä hoitavista virkamiehistä hyvä kunta asua. Vielä hyvät yhteydet ja nopeasti myös asutuskeskus. Loma-asuntomessuista 2004 teollisuuden tuotteista me-hengestä lasten kanssa mukava kunta, golfkenttä, järvet, joki Golf-kenttä, Purnu laskettelurinne elämän rytmistä kirjailijoista, Peltosen suksista, Vuohelan herkkupuodista, Osuuspankista, nuorisoseuratoiminnasta jne kirjailijoista ja yrityksistä Taloudesta, kuntarakenteesta Sijainnista. Palvelut ovat hyviä. voimakkaasta elinkeinopolitiikasta 39. Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät kunnassanne tehdyt tuotteet tai palvelut? liimapuu, talotehdas,metalliteollisuus, gluteenitonleipomo, peltosen suksitehdas ym.sekä hyvin toimivat hammashoito sekä tk sillä ne eivät ole isestäänselvyyksiä nekään. - Kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut - Kansalaisopisto, lukio ja peruskoulupalvelut - Matkailupalvelut - Taloja, ovia, ikkunoita - Suksia Heikki Leistin Elämysbasaari helmi kuppasen kunnan keskellä Peltosen sukset Vuohelan herkkuleipomo Kuningaspalkki Itä-Hämeen opisto ja museo Sivu 25

36 Kuningaspalkki-talotehdas, Vuohela, Peltosen suksi, Länkelinin ikkunat, Itä-Hämeen opisto, Harko, Seppo Suomi, Hilkka Suomi, Talikansähö, Kalf. Huonekaluliike, Jari Pekka, komia kivikirkko. Tässä aluksi. Peltosen sukset, Rexin voiteet, Vuohelan gluteiinittomat leipomukset, Finndomon talot Peltosen suksi, Findomon talot, kuningaspalkki, kruunu ikkunat Peltosen sukset, Findomo-talot, Kruunuikkunat ym. Talotehdas, Vuohelan leipomo, Itä-Hämeen opisto, n kirjasto/kirjastoauto, n suksi Peltonen Golfkenttä (ei toki kunnallinen, tuottaa kesällä "turisteja" paljon), suksitehdas, Findomo - kirjasto, terveyskeskus, koulu, Itä-Hämeen opisto - puutalotehdas, gluteenittomat leivonnaiset, neulevaatteet, liimapalkit Peltosen sukset, Kruunu ikkunat, Findomo talot Hyvä, inhimillinen & välittävä kirjastopalvelu. Purnu-vuoren laskettelukeskus & golf-keskus Talotehdas, suksitehdas, Hämäläisen leipomo (gluteenittomat tuotteet) Peltosen sukset, keliakialeivonnaiset, talot, Purnun laskettelualue, golfkenttä, hiihtoladut. Peltosen sukset Rex-voiteet, Finndomon talot, Finnforestin liimapalkit, Vuohelan Herkkupuodin gluteenittomat leivonnaiset, Golfin erinomainen kenttä, Itä-Hämen opiston palvelut. Sukset, valmistalot Sukset, liimapalkit, gluteenittomat tuotteet, opiston koulutuspalvelut + museo, leirintäalue. Sukset, talot, pukineet, ikkunat, ovet, palkit, gluteenittomat tuotteet ja monia pienempiä. Sukset, lämpöpalkit, talot, metalliteollisuus, vanhusväen asumispalvelut, rakennusteollisuus, liikuntapalvelut, golf, rinnehiihtokeskus, liikuntareitit, "lohijoki" Tainionvirta Peltosen sukset, Finndomon talot, Vuohelan herkkupuodin gluteenittomat tuotteet, puolustusvoimien n varasto (Nokan varikko). Sukset, elementtitalot, matkailupalvelut Sivu 26

37 40. Mitkä ovat kuntanne keskeiset luonto- ja rakennuskohteet? E75-tie - Tainionvirta - Jääsjärvi Kirkko Kirkko, kunnantalo, avopalvelukeskus, navettahotelli Linna n kirkko Itä-Hämeen museon/koskipään rakennukset Seurojen talo Kirkkolan kartano ja kirkkoherran pappila Kirkko, museon alueet, tehtaat, Jääsjärvi ja Rautavesi puhtaita ja Tainion virta lohijoki. Linnahotelli (entinen Ekonkartano) Koskenniemen leirintäalue. Kivikirkko, Itä-Häme opisto, museo, Tainionvirta ja Jääsjärvi Tippavaara Purnu, Tainionvirta, n kirkko, Itä-Hämeen museo, Linna-hotelli Jääsjärvi + monet muut järvet ja lammet 4-tien parannus Järvet, Tainionvirta, opiston ympäristö Rakennuskohteet: koulun lisärakentaminen. Tainionvirta, järvet, museo vesistöt, Itä-hämeen museo, kirkko, Kansanopisto ja talotehdas Jääsjärvi 4-tie Salpausselkä Harmaakivikirkko Tainionvirta, Jääsjärvi, Rautavesi, Isosuo. Kirkonkylä kirkkoineen, museoineen, opistoineen. Lähialueen kartanot (Kalho, Tallinmäki, Eko). Kunnanvirasto Tainionvirta, Jääsjärvi, Rautavesi, kirkko, kunnantalo Tainionvirta ja sen kulttuuriympäristö, Echo ja Koskipää Sivu 27

38 Rakennuksista: Komia kivikirkko, Linna-hotelli, Opisto, golf, Purnu-laskettelupaikka. Luonnosta: Vesistöt, Jääsjärvi puhdas, Rautavesi, Tainion virta lohijoki, monet muut pienet lammet ja nähtävyydet. Lukuisat järvet ja Tainionvirta. Itä-Hämeen opisto ja museo. Kartanorakennukset, museon alue, Itä-Hämeen opisto, Tainionvirta. Tainionvirran rantamaisemat, harju Jääsjärven ja Rautaveden välissä, kirkko, Itä-Hämeen museo, Itä- Hämeen Opisto, lukuisat kartanot, talo missä Mika Waltari kirjoitti mm. Sinuhe Egyptiläinen -kirjan ym 42. Jos on, miten kuvaisitte sen oleellisia piirteitä? (esim. lahtelaiset sanovat olevansa "Lahesta" ja Hollolassa käytetään l:ää: Ehlota mitä ehlotat, mutta älä mahlottomia) konu = pöljä, erikoinen köpse = vielä hullumpi äilöttää = kutittaa Sellaiset sanat kuin konu ja köpsä. "ei o hätiä mitä ku on rahua" Minoon syntyny tiällä ssa. Enkä osaa muuta aatellakaa. Olen tottune tiällä asumaa. Vanhempanki on isia. i-kirjaimen käyttö yllättävissä paikoissa Mitiä konu = kummallinen Äet sano ettei kukaan saa syödä raukaa kaakkua kaapin piältä. - isi-pääte (turkulaisittain) -> nukkusin jne - muutama sana: konu = epämukava En osaa sitä, mutta olen kuullut pelkää = pölkiä, eksyä = öksyä konu, köpsä Murre on ja ei.puhekielessä on niin monia murteita nykyisin. Lahessahan asioilla on käyty, mutta Juakko mualua mummon tupua ja Sylövi leipoo ruakua kuakkua.(leipomiselle on viäty- vämpi sana en saa kirjoitettua) Lahesta tulokua tänne, tiehuarassa on konu hevoen. "Mahotonta tykkenään!" "Elä riäkkiä sitä kissua! Ehän mä riäkkiäkiä!" Konu - outo. (jonkin verran viäntämistä) Em. mainitut. Sivu 28

39 "Nyt ei eniä koskua kukua sua syyvä ruokua kuakkua kuapin pieltä." Metsä - mehtä. Tulokua tänne. Männään. Poika/poeka. Halua/haluva. Viittauksia Savon murteeseen. Elikiä syökö ruakua kuakkua kuapin piältä. ssa viännetiän ja kiännetiän ja tiellä on konuva. Konua asua köpsien kanssa ssa. Kyly lämmitek pannak. Mnen osua sanova näen kirjottaissa, mutta puhun yleensä aina hartolaesta, se tulee nin luonnostaa. Ei hätiä mitiä. Olluk. Esim. sanat köpsä ja konu. A ja Ä kirjaimia ei käytetä joka kohdassa. Korvataan esim. u ja ie -äänteinä. Älä vaan mene jäälle - elä vuan mäne jielle. Ei kukua osta eniä sieltä, ku sai ruakua kuakkua 43. Miten murteenne eroaa mielestänne lähikuntien murteista? samoja piirteitä Ei erikoisesti Heinola-sysmässä on jo l-muotoja. Vähän samojakin painotuksia, kuten Sysmässä. Heinolalla on omat. Joutsa ja Pertunmaa ei paljon eroa. Lähellä Sysmän ja Joutsan murretta Vääntelyä Se viäntiä. Ei kovin paljon. Ei paljon eroa lähikunnissa. En pysty erottamaan, mutta kuulema sysmäläiset ja jousalaiset puhuvat eri tavalla. Karjalaisuudella ollut myös suuri vaikutus an. Sivu 29

40 Täällä on Savon voittoista Hämeen murretta. Idän ja lännen vaikutusta + kyökkiruotsi ja karjalaisten siirtolaisten vaikutus Aika vähän, Pertunmaa ja Sysmä ehkä lähellä hartolaista. Sopivasti sekotettuna Savon ja Karjalan murretta. Murteessa on savolaismurteitten vaikutusta, mitä ei ole Päijät-Hämeen eteläisimmissä kunnissa. 44. Mitkä ovat kuntanne historian ja kulttuurin tärkeimmät tapahtumat ja henkilöt? kirjailijat Waltari ym, ruotsin kuninkaat, kartanot - Kustaa III - kunnajohtaja Taistao Pölkki - Maila Talvio Mika Waltari, Maila Talvio Ja se kunkku Gustaa Adolf Tandefelt-suku, Vanhan kirkon purkamien ja siirto Maila Talvio, Uuno Kailas, Arvi Kivimaa Petter Sanngren, opiston ja museon perustaminen Itsenäistyminen 1784 Sysmästä. Kartanon tai kartanoiden loputtua, torppien synty, kuten kotinikin. Viimeinen sata vuotta on valtavaa muutoksen aikaa. Sanon usein, että elämäni 50 vuotta on ollut Suomen kehittämisen valtavaa muutosta uuteen. Kustaa III, Itä-hämeen museon ja opiston synty, oopperajuhalt Waltari, Maila Talvio Markkinat Itsenäistyminen, Koskipään ja Elon kartanoiden vaikutus ja hajoaminen, Maila Talvio, Mika Waltari Kustaa III, Maila Talvio, kunnanjohtaja Kivikirkon rakennuttaminen, uuden kunnantalon rak. n markkinat Kuningas Kustaa III Adolf Tandefelt Maila Talvio Maila Talvio, Uuno Kailas, Arvi Kivimaa, Mika Waltari Maila Talvio kansan sivistäjänä ja kirjailijana. Hän on ollut pe- rustamassa Itä-hämeen Kansanopiston, - museon, esikuvatilan ns.koetila. Hän on nähnyt, että sydänmaitten eläjät tarvitsevat tietoa ja taitoa. Mika Valtarin elämä on paljolti liittynyt an. Kirjailijoita Arvi Kivimaa, Uuno v.schrowe, Arvi Sivu 30

41 Järventaus,Uuno Kailas,Uuno Hirvonen. Kasanopiston johtajat Lauri Pohjanpää ja Aino Voipio. Aino Voipion Itä-hämeen laulu. Tässä vain joitakin näin äkkiä muistain. Maila Talvio, joka perusti sekä Itä-Hämeen opiston & museon. Hän myös toi näyttäviä henkilöitä vieralulle an (niin Joel Rinne kuin presidentit Relander ja Kallio). Kunnan asuttaminen historiallisella ajalla ja upeiden viljelyaukeiden raivaaminen pelloiksi. Tärkeimmät henkilöt = maanviljelijät ja peltoja raivanneet henkilöt. n loma-asuntomessut, n 200-vuotisjuhla, n markkinat, Maila Talvio-salonki taidenäyttely, Itä-Hämeen opiston vuosijuhlat, museon juhlat, n kirjallisuusseminaari, nuorisoseurajuhlat, lehdet, karjalaisjärjestöjen merkkivuodet jne. Maila Talvio, Uuno Kailas, Arvi Kivimaa, Mika Waltari, Marja-Liisa Swantz, Juho Saarinen, Toivo Peltonen, Kauno Koskinen. Adolf Tandefelt, Kustaa III, Kustaa IV Adolf, Maila Talvio, maakuntaneuvos Heikki Tervala, Sukselan Topi. Seurakunnan itsenäistyminen ja kunnan 200-vuotisjuhlat. Paavi Bendictus IX anekirja, pitäjän erottaminen Sysmästä Maila Talvio, Adolf Tandefeldt Ehkä historiassa itsenäistyminen Syysmarkkinat, Suomen suurimmat yksipäiväiset. Kulttuurissa Maila Talvio, Itä-Hämeen opisto 100 v. Museo Koskipäässä (kirjailijat). "Kuningaskunta", 100-vuotiaat opisto, soittokunta, museo, Maila Talvio, lukuisat kirjailijat, Waltari ym. n syysmarkkinat. Maila Talvio, Mika Waltari Kunnan perustaminen v Tärkeitä henkilöitä ovat monet täällä vaikuttaneet kirjailijat: Maila Talvio, Uuno Kailas, Mika Waltari, Arvi Kivimaa ja Simo Penttilä. 45. Miten kuvailisitte kunnassanne asuvia ihmisiä? hitaasti lämpiäviä - Hämäläisiä jörriköitä - maustettuna karjalaisilla siirtogeeneillä Kateellisia, puhumattomia hitaita jullikoita Aluksi hitaita tutustumaan, mutta sydämellisiä ja avuliaita Sivu 31

42 Yritteiliäisyys on kuntamme ykkönen. Maatalous on jäänyt pienen osan vastuulle, koska on ollut paljon pikkutiloja, jotka ei ole EU-mukaan suotavia. perusmaalaisia Pidättyneitä, vähäpuheisia, tosin evakot ovat erilaisia. Monipuolisia Hieman juroja, mutta rehellisiä Suurin osa avoimia ja mukavia, maanläheisiä ihmisiä. Mutta esille nousevat helposti ne, jotka kokevat kaiken uhkaavan heidän kuntaansa ja sen rakennetta ja toimintaa. Karjalaisesta tuntuu, että ihmiset ovat varaantuvampia eikä heihin ole niin helppo tutustua Ihan tavallisia ihmisiä joista suurinosa pitää a kotinaan jossa on hyvä olla ja monet ihmettelevät tuota jatkuvaa kunta liitos höpinää ja moni ei osaa ajatella sitä että kunnalla on rahat vähissä, kun aina asiat on hoitunut mitä on tarvinnut, suurimmalle osalle. Tietysti kuntaan on muuttanut paljon kaikenlaista sakkia lähin- nä keskustaan, mutten osaa sanoa ajatteleeko ne mitään. Enimmäkseen eläkkeellä tai lähellä sitä. Yksinkertaisesta arjesta nauttivia, luontoa rakastavia, kursailemattomia ihmisiä. Sopivan omanarvontuntoisia. Itsenäisiä, auttavaisia, empaattisia, iloisia ja huumorintajuisia, luovia, osaavia, yrittäviä. Ujoja, kateellisia ja varautuneita, mutta ihan mukavia ja sydämellisiä kun paremmin tutustuu. Ennakkoluuloisia ja epäileväisiä: "Miten se kehtua..." Nykyisin hämäläisten ja karjalaisten sekoitusta. Eivät kärkkäitä mihinkään. Edelleen "torpparien" pitäjä. Ensin ehkä jäyhää, mutta tutustuessa ystävällistä, rehtiä suomalaisia. Auttavaisia, ehkä kateellisiakin. Hieno sekoitus hämäläisyyttä ja savolaisuutta. Hitaita hämäläisiä, ehkä vähän arkoja ja sulkeutuneita. Oman arvonsa tuntevia, aluksi vieraampia. Kuunnellaan enempi kuin heille puhuttaisi. Tutustuminen vie aikansa. Sivu 32

43 Mukavia 46. Mitä historian kohokohtia muistatte lähikunnissa tapahtuneen?? Sysmän vanhussurma Stålhammar Tuskin mitään merkittävää n 200-vuotisjuhlat en juuri ole seurannut lähikuntien elämää, Heinolassa tuoreimpana asuntomessut 2004 Sysmän Suvi Pinx Joutsan Joutopäivät Urheilukisat Lahden kisakeskuksessa. Heinola oli joskus maaherran kaupunki. Sysmä on kovin itseriittoinen, mutta onkohan siellä tapahtunut mitään... Uotinpäivät ja Suvisoitto Sysmässä, Joutopäivä ja markkinat, Joutsa, Pertunpäivä ja Kuortin markkinat, Pertunmaa. Heinolan residenssi ja kylpyläkausi. Tähtihovin sillan avaus/heinolan ohitustien teko. Eipä juuri mitään 47. Mitkä ovat kuntanne tärkeimmät kulttuuri/urheilutapahtumat? n markkinat - Elokuvayö - Golfkilpailut Markkinat (perseestä= n markkinat, Outo lintu -elokuvayö, Koitin puolimaraton, Kuningaskalastaja -vetouistinkilpailu Sivu 33

44 n markkinat Maila Talvio -salonki Carting-kilpailut n markkinat, n hiihdot, rekkaralli Maila Talvio -salonki n markkinat Neste Jari-Pekka ralli/kuningaskalastus n markkinat (Suomen suurimmat yksipäiväiset markkinat) n markkinat Maila Talvion salongin näyttely Outo Lintu elokuvayö Marian tori joulun alla Hollolan kirkolla. Itsenäisyyspäivän juhla, Maila Talvio-salonki, lauluilta Hotilan myllyllä, eräilta Kumussa, perinnepäivät Saarijärvellä/Koitti, n Voiman hiihtokisat, Koitin maraton, Itä-Hämeen opiston kirjallisuusseminaari, kirjaston te lat. Opiston aktiviteetit, golfkenttä, markkinat n markkinat, Tainionvirran kalapäivät, Jani-Pekka ralli Urheilussa kansallisia monenikäisille, näyttelyitä museolaueella, seurakunnassa monia tapahtumia. Itsenäisyyspäivän päiväjuhla, Elokuvayö, Kirjailijaseminaari. Outo Lintu -elokuvayö, Maila Talvio salonki, n Kansalliset Hiihdot, Tainiovirran kalapäivät, Suomi- Juoksu aikoinaan, 48. Onko kunnassanne muita suuria yleisötapahtumia? Mitä? n markkinat - n Markkinat - Kumun Eräilta Markkinat ei joulumarkkinat ja erilaiset kalastuskilpailut ja mitä milloinkin päädymme järjestämään Markkinat Sivu 34

45 Eräilta Eräilta, puolimaraton, tuulastuskilpailu, golf-kisa, kirjallisuusseminaari, Itä-Hämeen opisto, Outolintu elokuvayö, joulumarkkinat. Markkinat (suurimmat 1-päiväiset maalaismarkkinat Suomessa) syyskuun 1. lauantaina. Jatkoa pestuumarkkinoille. Syysmarkkinat ovatko ne yleisötapahtuma vai jotain muuta? Markkinolla on pitkä historia ja perinteet, mutta kuinka kauan? Keskiaikatapahtuma Hollolan kirkonkylässä- n markkinat syksyllä ja joulumarkkinat. Krouvin lavan lavatanssit. Kalastuskilpailut n syysmarkkinat n markkinat Joulumarkkinat Ne syysmarkkinat, 350 kauppiasta, kansaa n n markkinat, suurimmat Suomessa. n syysmarkkinat, joilla arvion mukaan käy ihmistä. n markkinat, Lepsala-Kumu-Kuivajärvi kylätmk:n eräilta n Markkinat 50. Missä paikkakunnan yhdistyksissä, järjestöissä tai osuuskunnissa toimitte aktiivisesti? Muu yhdistys tai järjestö, mikä partio Karjala-seura Vanhustentalo säätiö Sivu 35

46 53. Oletteko osallistunut kunnassanne vapaaehtoistyöhön/talkoisiin tai muihin me-henkeä kohottaviin tilaisuuksiin? Mihin? vanhempaintoimikuntaan, urheiluseuraan, riistanhoitoyhdistys, kunnallispolitiikka ym. - Leijona- ja urheiluseurojen sekä kulttuuritapahtumien talkoisiin Joskus seurakunnalla, haukkumiset palkaksi joten ei innosta Hautausmaan siivoustalkoot, markkinoilla parkkivahtina, myyjäiset jne. Aikaisemmin paljonkin. piha- ja ympäristötalkoita, kyläjuhlia, markkinoiden ohjelmaa Tienvarsien siivousta Eräiltaan, seurakunnan tapahtumiin Pururadan rakentaminen, jääkiekkokaukalon teko, lämpimän pukukopin rakentaminen Vanhempaintoimikunnan yhteydessä. Tällaisia tilaisuuksia järjestetään kovin vähän. Ystäväpalveluun Itä-Hämeen Taitajien perustamiseen. Nuorempana joihinkin Pidän satutunteja kirjastossa vapaaehtoisena. Nuorisotyössä ollut mukana vapaaehtoisena. En Partion talkoisiin. n Voiman kilpailujen toimitsija, itsenäisyyspäivän juhla, osallistujana vaalitilaisuuksiin, srktoimintaa. Markkina-alueen siivoustalkoisiin. Seurakunnassa Markkinat, Lionstyö, seurakunnan talkoot, opiston talkoot Sivu 36

47 Lähetys, Maa- ja kotitalousnaiset. Reserviläistoiminta Oman asuinkylän kyläyhdistyksen toimintaan ja lukemattomiin talkoisiin. n Voiman talkootyöhön. En ole. 54. Annatteko tai saatteko naapuriapua? Milloin ja mihin? naapuruston kesken lähes päivittäin - Vähän sitä ja tätä Ei tarvita Olen saanut tarvittaessa. Pieni kylä on tuttua ja tunnemme toisenkin tarpeet, ehkä jonkin verran. Pyydettäessä aina. kyllä esimerkiksi pihatöissä, tavaroiden siirtämisessä Kyllä, aina kun tarvii. Annan mm. lumenaurausta. Saan myös heinäntekoon, kulotukseen ym. Yhteisiin tapahtumiin osallistumme yhdessä. Ruohonleikkuu (naapuri leikkaa pyydettäessä), lastenhoitoa puolin ja toisin, talonvahtia ja postin hakemista lomaillessa Kyllä - tarpeen mukaan kaikkeen tarvittavaan. Dementikko naapurina, toisesta naapurista tullut hyvä ystävä. Kyllä, kaikenlaiseen. Esim. koiranhoitoon. Pihatalkoisiin.Siivoukseen. Naapuri tuo vastaleivottuja pullia, viemme heille kananmunia. Postin vieminen laatikosta huonosti liikkumaan pääsevälle vanhukselle. Isoäidille kaupassa käynti. Tarvittaessa Satunnaisesti Sivu 37

48 Puutarhanhoitoa, tarjoan kyytiä, seuraa, siivousta. Saan: postilaatikon tyhjennys, kissan ruokinta ja hoito, moottorisahan huolto, kantoapu, puusepän työt. Tarvittaessa Autan naapurin vanhuksia viikoittain. Kyllä Kyllä, saan ja annan apua. Kyllä, milloin vain ja mihin vain. Aina on toisiamme autettu. En. 55. Mitkä ovat kunnassanne/kotonanne perinteiset ruoat? Arkena Pyhänä - Karjalanpaisti - Lampaanviulu Arkena Pyhänä makkaraa, jauhelihaa kalaa, lihaa Arkena Pyhänä makaronilaatikko, perunat, lihapullat imelletty peruanalaatikko Arkena Pyhänä Peruna - liha - salaatit, säilykkeet Vähän parempaa, linja on sama. Arkena Pyhänä hämäläinen perusruoka, muikut kotona enemmän välimerellinen ruoka Arkena Pyhänä Peruna Liha Arkena Pyhänä Jauhelihakastike ja perunamuusi, makaronilaatikko Hirvipaisti, karjalanpaisti Arkena Pyhänä Jauhelihakeitto, lohilaatikko Lasagne, hirvipaisti Sivu 38

49 Arkena Pyhänä Perunat ja läskisoosi, ohrapippo,tikkutollo(uunissa haudutettu marjapuuro) Paistettua sianlihaa tai muuta lihaa,lihapullia,makaroonilaatikko,kaalilaatikko,uunipuurot ja kiisselit Arkena Pyhänä Laatikot, keitot, kastikkeet Letut Arkena Pyhänä Keitetyt perunat ja kastike Makaronilaatikko Arkena - Pyhänä Imelletty perunalaatikko Arkena Pyhänä Peruna, liha, kaali, vihannekset, marjat, pizza, laatikot, leipä, piirakka Pihiv lisukkeineen Arkena Pyhänä milloin mitäkin Karjalanpaisti ja karjalanpiirakat Arkena Pyhänä Tikkutollo, talkkunavelli Savulahna, röhkörieska Arkena Pyhänä Liha, peruna, leipä, voi, marjat, vihannekset. Ei paljon eroa. Arkena Pyhänä Karjalanpiirakat, joskus Sahti, joskus 59. Mitä odotatte seurakunnaltanne? nuorisotyötä - Normaaleja seurakunnan toimia - Vähän ulostuloa Ihmisten elämässä ja ihmisten tarpeiden mukanaolemista Seurakunnassamme on toimintaa ja tarjontaa paljon. En osaa toivoa erikoisesti, kunhan jaksaisin käydä niissäkin. Sivu 39

50 en kuulu seurakuntaan Ihmissuhdetyö Hengen yhteyttä, iloa ja riemua, Myös murheen jakamista. Lähimmäisenrakkautta, ymmärrystä, opetusta, seuroja, yhteisiä hetkiä, sanomaa, ei löpinää. Ihmistä lähellä, silloin kun sitä tarvii. Ymmärrettävissä ei mitään menoja ja rituaaleja niinkuin nykyisin tahtoo tulla. Aktiivista läsnäoloa vuoden pyhissä, esim. pääsiäinen, joulu. Kuntalaisille avoimia tilaisuuksia tai illanviettoja. Hyvää yhteistyötä partion kanssa ja nuorisotyötä. Evankeliumin julistamista Jeesuksessa. Yhteiset messut, raamatunopetus eri ikäryhmille, lähetystyön esilläpitäminen, nuorisotyö. Omat papit + kanttori, työntekijät, jos pakko yhdistyä kappeliseurakunnaksi. Huom! Aloite, että srk voi olla itsenäinen, jos kuntaliitos tulee. Yhteisöllisyyttä, kirkollisia toimituksia, toivon tuomista ihmisten arkeen Suvaitsevainen evankeliumiin pohjaava yhteisö Mielestäni seurakunta on ihan aktiivinen. Myös seurakuntalainen voi esittää toivomuksia. Odotan, että srk on lähellä ihmistä ja helposti lähestyttävissä. Yhteisöllisyyttä 60. Mikä on mielestänne "paras" kirkko (rakennus) Päijät-Hämeessä? n kivikirkko - n harmaakivikirkko n kirkko Sysmä n kirkko Sivu 40

51 n kirkko. n kivikirkko n kirkko Hollolan kirkko n kirkko n harmaa kivikirkko (rakennettu 1913) Kotikirkko n harmaakivikirkko. n kirkko Hollolan keskiaikainen kirkko n kirkko n kirkko n kirkko n kirkko Stenbecin piirtämä n kirkko, näkö ja akustiikka. n kirkko n kirkko 61. Hautapaikkaa voidaan pitää myös ihmisen viimeisenä/lopullisena asuinpaikkana. Mihin hautausmaahan haluaisitte mieluiten tulla haudatuksi? Sivu 41

52 - an an tietysti Kotkaan Kokonkosken kuohuihin n hautausmaahan n ei merkittävää, polttohautaus ja tuhkan sirottelu n n an Krematorio ja tuhkat mereen Minulla on hautaoikeus mieheni sukuhautaan. n hautausmaalle Hämeenkoskelle tai Hollolaan Koska olen nykyään eronnut, minut tullaan hautaamaan Joutsan hautausmaalle sukuhautaan. Avioliitossa ollessani ajattelin tulevani haudatuksi n hautausmaalle., paikka jo varattu En mihinkään. n n n seurakunnan hautausmaahan Sivu 42

53 62. Oletteko seurakunnan jäsen? Minkä hartolan evlut n ev. lut. En ole, vaan eronnut ev. lut. en n srk n ev.lut. n srk En En Juuri siirtynyt Kirkkonummelle ev.lut. n ev.lut. n Sivu 43

54 n n Helluntaiseurakunta n n 63. Mihin maakuntaan kuntanne kuuluu? päijät-häme Päijät-Hämeeseen Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-hämeen Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Sivu 44

55 Päijät-Häme Itä-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Hämeeseen 64. Mitä pidätte omana maakuntananne? itä-häme Päijät-Hämettä Kymenlaakso Häme Itä-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Päijät-Häme Itä-hämettä Päijät-Häme Itä-Häme Sivu 45

56 Itä-Häme Itä-Häme, Häme Itä-Häme Päijät-Häme Häme Päijät-Häme Päijät-Hämettä 65. Mikä maakunnan merkitys teille itsellenne on? ei suurta merkitystä - Ei kovin suuri, sillä maakuntaliitto on kovin Lahtikeskeinen Päijät-Hämeellä ei mitään merkitystä, mutta tunnen olevani hämäläinen Tunnen olevani omieni seurassa. vähäinen Asuinpaikka Hyvä maakunta Ei paljoakaan. Rajat ei oleellisia En tunne itseäni päijäthämäläiseksi. Ei suurta merkitystä Olen vahvasti päijäthämäläinen Ei merkitystä Sivu 46

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 2882009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1 Mikä on nykyinen asuinkuntanne? 1 Artjärvi 29 3,36% 2 Asikkala 49 5,68% 3 Hartola 25 2,90% 4 Heinola

Lisätiedot

Jokin muu kunta Sivu 1

Jokin muu kunta Sivu 1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Jokin muu, mikä Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 6,10 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 965,50

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä kysymyksiä Kysymykset: 2008: 11-13,, -30 2011: 12-14, 27, 30-32 Sipoo Näpäytä solua

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40)

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40) Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 0 & Sipoo Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Sipoo 0 ARTTU kunnat (N=6) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti Simo Pokki Vertikal Oy 60 Asuinpaikka ikäryhmittäin (kpl) 50 50 47 43 40 36 30 29 20 19 22 23 20 15 10 7 12 9 10 7 6 5 10 10 5 4 0 Kairantiimi RovaTiimi

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Paikan henki. Kylämaiseman kulttuurinen ulottuvuus. Kylämaisemat kuntoon! Saaarijärvi 23.10.2009

Paikan henki. Kylämaiseman kulttuurinen ulottuvuus. Kylämaisemat kuntoon! Saaarijärvi 23.10.2009 Paikan henki Kylämaiseman kulttuurinen ulottuvuus Kylämaisemat kuntoon! Saaarijärvi 23.10.2009 Heli Rintahaka, Kulttuuriteemaryhmä / opetusministeriö Miten paikallisuus, paikan henki, koetaan? Paikka on

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 9. - 15.3.2012 1 (5) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=208 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 77 38,50% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2272 KuntaSuomi 2004 : kuntalaiskysely 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 20 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan!

Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Hämeenkoski kutsuu asumaan ja onnistumaan! Kangasala 12 Padasjoki 24 Heinola Hyvien yhteyksien varrella 53 Asikkala 10 54 Hämeenlinna Janakkala Riihimäki Hyvinkää 3 Lammi HÄMEENKOSKI Kärkölä 4 Hausjärvi

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011. Suorakanava Oy

Messututkimus. RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011. Suorakanava Oy Messututkimus RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011 Suorakanava Oy Yhteenveto RAKSA 2011, Lahden Messukeskuksessa 11.-13.3.2011 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 25 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Minun Ilmajokeni. Aino Välkkilä. Jaakko Ilkan koulu 9B

Minun Ilmajokeni. Aino Välkkilä. Jaakko Ilkan koulu 9B Aino Välkkilä Jaakko Ilkan koulu 9B Minun Ilmajokeni Suomessa on n. 320 kuntaa ja yksi niistä on Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva kotikuntani Ilmajoki. Ilmola, kuten se ruotsin kielellä kuuluu,

Lisätiedot

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 17 Päijät-Häme 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 17.1. PÄIJÄT-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 3 kpl Maaseutumaiset: 5 kpl Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Oulu kyselyn tulokset

Oulu kyselyn tulokset Oulu 2026 -kyselyn tulokset Oulu 2026 -kysely 18.9. 1.10.2017 Kyselyyn vastasi hiukan yli 2000 oululaista. Kyselyyn vastattiin kampanjasivulla osoitteessa oujees.oulu.com. Kiitos kaikille vastaajille!

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat?

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kimppakyytikyselyn tulokset 1/6 Mynämäen kimppakyytipalvelu Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kuntalaisille kevään 2010 aikana tehtyyn kyselyyn saatiin 86 vastausta. Uskotko, että tulet joskus etsimään

Lisätiedot

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA Kuntien asema muuttuu lähitulevaisuudessa merkittävästi sote- ja maakuntauudistusten myötä. Myös Vesannon kunta valmistautuu näihin muutoksiin laatimalla uuden strategian

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat!

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013 Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Rautavaara-päivien monipuolinen ohjelma ja päivien näkyvyys kertovat

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry. vuodelle 2017

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry. vuodelle 2017 Lappeen Kotiseutuyhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Lappeen Kotiseutuyhdistys ry on vuonna 1991 uudelleen perustettu kotiseutuyhdistys, joka toimii Lappeenrannan kaupungissa. Suurin osa jäsenistä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Tavoitteena osallistaa kansalaiset palvelusetelin kehittämiseen Facebook/palveluseteli 1226 fania (2.10) Twitter/palveluseteli

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

4/2017. Tietoa lukijoista 2017

4/2017. Tietoa lukijoista 2017 4/2017 Tietoa lukijoista 2017 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa

Lisätiedot

Päijänne unescon biosfäärialueeksi

Päijänne unescon biosfäärialueeksi Päijänne unescon biosfäärialueeksi BIOSFÄÄRI- TUNNUKSESTA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA YRITYKSILLE ProPäijänne-yhdistyksen, Muuramen kunnan ja yrittäjien aloitteesta Päijänteelle tavoitellaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=199 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 71 37,17% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Tuhat suomalaista. Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 2014

Tuhat suomalaista. Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 2014 Tuhat suomalaista Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 0 Tutkimuksen toteutus IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnallisessa Kuluttajapaneelissa,

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuolesi Answered: 4,024 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 64.81% 2,608 35.19% 1,416 Total 4,024 1 / 27 Q2 Kuinka vanha olet Answered: 4,024 Skipped: 0 alle 16 vuotta 16-24 vuotta 25-34 vuotta 35-44

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

ainen/ seutu Uskoo 7 6* 9* 9* 8 6 7 7 5* 2* 9 11* 7 Ei usko 92 93* 91* 91 92 93 92 93 95* 98* 91 89* 92 Ei osaa sanoa 0 1 0 - - 0 1* 0 - - - - 1

ainen/ seutu Uskoo 7 6* 9* 9* 8 6 7 7 5* 2* 9 11* 7 Ei usko 92 93* 91* 91 92 93 92 93 95* 98* 91 89* 92 Ei osaa sanoa 0 1 0 - - 0 1* 0 - - - - 1 TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:43 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41019 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2273 KuntaSuomi 2004 : kuntalaiskysely 2004 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30*

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30* TALOUSTUTKIMUS OY 20101210 09:01:11 TYÖ 2549.11 TAULUKKO 21015 ss VER % Telebus vko 48B-49A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn asian yrit eläke koti 25

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1. Rokua

Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1. Rokua Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1 Rokua 24.11.2017 1 Tehtävä 1: Ihannekuntaa tai sen toimintaa kuvaavia sanoja Elävä Terve Esteetön Ekologinen Reilu Elinvoimainen Yritteliäs

Lisätiedot