Jokin muu kunta Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jokin muu kunta Sivu 1"

Transkriptio

1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Jokin muu, mikä Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 6,10 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 965,50 3. Sukupuoli 1. mies 3 50,00% 2. nainen 3 50,00% 4. Siviilisääty 1. naimisissa/avoliitossa 4 66,67% 2. naimaton 1 16,67% 3. muu (leski/eronnut) 1 16,67% 5. Koulutuksenne? (valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäär ä Prosentt i 20% 40% 60% 80% 100% Kansa/peruskoulu 1 16,67% Ammattikoulu/kurssi 0 0,00% Ylioppilas (ei ammattikoulutusta) 0 0,00% 4 Opisto/ koulutason tutkinto 0 0,00% Jokin muu kunta Sivu 1

2 . 5. Alempi korkeakoulututkinto/ammattikorkeakou lu 1 16,67% Ylempi korkeakoulututkinto 4 66,67% Muu, mikä 0 0,00% 6. Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) 1. Johtava asema 2 33,33% 2. Ylempi toimihenkilö 2 33,33% 3. Alempi toimihenkilö 0 0,00% 4. Työntekijä 0 0,00% 5. Yrittäjä 0 0,00% 6. Maatalousyrittäjä 0 0,00% 7. Opiskelija 1 16,67% 8. Hoidan lapsia/kotia/omaisia 0 0,00% 9. Työtön/lomautettu 0 0,00% 10. Eläkeläinen 1 16,67% 11. Muu, mikä 0 0,00% 7. Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) 1. Kunta/kuntayhtymä 2 50,00% 2. Kunnan yhtiö/liikelaitos 0 0,00% 3. Valtio/ muu julkinen 1 25,00% 4. Järjestö/yhdistys 0 0,00% 5. Yritys 0 0,00% Jokin muu kunta Sivu 2

3 6. Oma yritys/itse työllistynyt 0 0,00% 7. Ei työelämässä 0 0,00% 8. Muu, mikä 1 25,00% Yhteensä 4 100% 8. Nykyinen perhemuotonne? 1. Yksin asuva 0 0,00% Kahden tai useamman aikuisen talous, ei alaikäisiä lapsia Kahden tai useamman aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia Yhden aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia 4 66,67% 1 16,67% 1 16,67% 5. Muu, mikä 0 0,00% 9. Yhteiskunnallisia näkemyksiä kuvataan julkisessa keskustelussa usein vasemmistooikeisto ulottuvuudella. Miten sijoittaisitte itsenne tälle ulottuvuudelle? 1. Vasemmisto 0 0,00% ,33% ,67% ,00% 5. Oikeisto 0 0,00% 10. Miten tyytyväinen olette Yhteensä Jokin muu kunta Sivu 3

4 Erittäin tyytymätön (Arvo: 1) (Arvo: (Arvo: (Arvo: 2) 3) 4) Erittäin tyytyväinen (Arvo: 5) Nykyiseen elämäntilanteeseenne yleensä (avg: 4,33) Omaan tai perheenne taloudelliseen tilanteeseen (avg: 4,00) Omaan tai perheenne asumistilanteeseen (avg: 4,33) Sosiaalisiin suhteisiin ympäristössänne (avg: 4,00) Kuntanne yhteisöllisyyteen (avg: 3,33) Yhteensä 0 % 7 % 13 % 53 % 27 % 11. Mitä sanomalehtiä luette? 1. En lue sanomalehtiä 0 0,00% 2. EteläSuomen Sanomat 2 33,33% 3. Paikallinen ilmaisjakelulehti 2 33,33% 4. Käytän vain internettiä 0 0,00% 5. Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä 6. Valtakunnallinen sanomalehti, mikä 2 33,33% 5 83,33% Yhteensä 12. Ihminen voi samaistua ja kokea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Erittäin vähän (Arvo: 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin Yhteensä paljon (Arvo: 1) 2) 3) 4) 5) Jokin muu kunta Sivu 4

5 Lähin naapurusto (avg: 2,17) Kaupunginosa tai kylä (avg: 3,00) Seurakunta (avg: 2,17) Asuinkunta tai kaupunki (avg: 3,50) Maakunta (avg: 3,33) Lääni (avg: 2,83) Suomi (avg: 4,50) Pohjola (avg: 4,67) Euroopan Unioni (avg: 4,33) Yhteensä 11 % 17 % 22 % 22 % 28 % 17. Onko teillä sukulaisia asuinkunnassanne? 1. Ei 2 33,33% 2. Kyllä 4 66,67% 18. Asutteko Kuntakeskuksessa tai kantakaupungissa Esikaupungissa, lähiössä tai keskustan reunaalueella 1 16,67% 3 50,00% 3. Kylän keskustassa 0 0,00% 4. Hajaasutusalueella 2 33,33% 19. Miten todennäköistä on, että asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne? 1. Erittäin todennäköistä 2 33,33% ,00% Jokin muu kunta Sivu 5

6 ,00% ,00% 5. Erittäin epätodennäköistä 1 16,67% 20. Kuvitelkaa tilanne, jossa PäijätHämeen kunnat kilpailevat keskenään siitä, missä kunnassa/kaupungissa on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen asuinkuntanne sijoittuvan kilpailussa? 1. Erittäin huonosti 0 0,00% ,00% ,00% ,00% 5. Erittäin hyvin 0 0,00% Yhteensä 5 100% 21. Kuinka oheiset määritelmät kuvaavat omaa asuinkuntaanne Erittäin 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin hyvin huonosti (Arvo: 2) 3) 4) (Arvo: 5) 1) Yhteensä tuttu (avg: 3,17) turvallinen (avg: 3,33) tunnettu (avg: 3,17) läheinen (avg: 2,83) välittävä (avg: 2,67) auttava (avg: 2,67) yhteisöllinen (avg: 2,33) urheilullinen (avg: 2,83) kulttuurinen Jokin muu kunta Sivu 6

7 (avg: 2,83) avoin (avg: 2,17) Yhteensä 13 % 30 % 32 % 13 % 12 % 30. Pidättekö kuntaa pelkästään kunnallisten palveluiden järjestäjänä? 1. Ei 3 50,00% 2. Kyllä 3 50,00% 32. Onko kuntarajoilla teille merkitystä? 1. Ei 4 66,67% 2. Kyllä 2 33,33% 34. Näettekö oman kuntanne yhdistymisen toisen kunnan kanssa mahdollisena? 1. Ei 2 33,33% 2. Kyllä 4 66,67% 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko 1. luonnosta 4 80,00% 2. rakennuksista 3 60,00% 3. ihmisistä 2 40,00% 4. historiasta 3 60,00% 5. saavutuksista 1 20,00% 6. muusta, mistä 0 0,00% Yhteensä 41. Onko kunnassanne omaa murretta? Jokin muu kunta Sivu 7

8 1. On 4 66,67% 2. Ei 2 33,33% 49. Osallistutteko kunnassanne järjestettäviin tapahtumiin? 1. Aina 0 0,00% ,67% ,00% ,67% 5. En koskaan 1 16,67% 50. Missä paikkakunnan yhdistyksissä, järjestöissä tai osuuskunnissa toimitte aktiivisesti? 1. Kylä /kaupunginosayhdistys 0 0,00% 2. Kotiseutuyhdistys 0 0,00% 3. Vanhempainyhdistys (koulu,päiväkoti tms.) 0 0,00% 4. Liikunta tai urheiluseura 0 0,00% 5. Kulttuurijärjestö 0 0,00% 6. Nuoriso /opiskelijajärjestö 1 50,00% Poliittinen järjestö tai puolue Tuottaja tai yrittäjäjärjestö Ammattiyhdistys tai järjestö 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10. Eläkeläisjärjestö 0 0,00% 11. Ympäristöjärjestö 0 0,00% 12. Vapaaehtoisjärjestö 0 0,00% 13. Maanpuolustusjärjestö 0 0,00% Jokin muu kunta Sivu 8

9 Osuuskunta (esim. 14. kauppa) 15. Uskonnollinen järjestö/kerho Muu yhdistys tai 16. järjestö, mikä 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% Yhteensä 51. Oletteko osallistunut kunnassanne liikunta ja urheiluharrastuksiin tai seurannut kilpailuja? 1. Kyllä 3 50,00% 2. Ei 3 50,00% Entä lapsenne? 1. Kyllä 2 66,67% 2. Ei 1 33,33% Yhteensä 3 100% 52. Pidättekö liikunta ja urheiluharrastuksia kuntalaisia toisiinsa lähtentävinä tapahtumina? 1. Kyllä 5 100,00% 2. Ei 0 0,00% Yhteensä 5 100% 56. Tunnetteko kuntaanne liittyviä tai kuntanne innoittamia Kyllä (Arvo: 1) Ei (Arvo: 2) Yhteensä lauluja (avg: 2,00) tansseja (avg: 1,80) kirjallisuutta (avg: 1,40) kuvataidetta (avg: 1,80) Yhteensä 25 % 75 % 57. Toimitteko aktiivisesti seurakunnassa? Jokin muu kunta Sivu 9

10 1. Kyllä 1 16,67% 2. Ei 5 83,33% 58. Kunnilla ja seurakunnilla on yhteiset rajat perintönä yhteisten pitäjien ajalta. Liittyvätkö seurakunta ja kuntasuhteenne jollain lailla toisiinsa? 1. Kyllä 1 16,67% 2. Ei 5 83,33% 61. Hautapaikkaa voidaan pitää myös ihmisen viimeisenä/lopullisena asuinpaikkana. Mihin hautausmaahan haluaisitte mieluiten tulla haudatuksi? 1. Asialla ei ole minulle merkitystä 2 100,00% Yhteensä 2 100% 66. Tunnetteko PäijätHämeen maakuntalaulun Vihreiden harjujen maa? 1. Kyllä 2 40,00% 2. En 3 60,00% Yhteensä 5 100% Jokin muu kunta Sivu 10

11 Kuntaidentiteetti 2009 Avoimet vastaukset N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Jokin muu, mikä 1. Mikä on nykyinen asuinkuntanne? Jokin muu, mikä Espoo, mutta vapaaajan asukas Asikkalassa Ruotsinpyhtää Oulu Mukkula Jämsä Helsinki Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta 1 vuotta 1,5 vuotta 15 vuotta 10 vuotta 3 2. Minä vuonna olette syntynyt 1939 Muu kunta Sivu 1

12 Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Muu, mikä koulu 11. Mitä sanomalehtiä luette? Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä Keskisuomalainen 11. Mitä sanomalehtiä luette? Valtakunnallinen sanomalehti, mikä Helsingin Sanomat HSm Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Östra Nyland Kaleva, HS Hesari HS 13. Missä kunnissa vanhempanne ovat syntyneet? Muu kunta Sivu 2

13 Viipurissa ja Ilmajoella Pöytyä, Joutseno Lappee & Rautjärvi Lahti, Joensuu Myllykoskella ja Helsingissä Molemmat Turussa. 14. Mikä on syntymäkuntanne? Viipuri Joutseno Lappeenranta Lahti Jämsänkoski Turku 15. Mitä kuntaa pidätte omana kotikuntananne? Asikkala Kouvola Lappeenranta, Turku, Lahti, Oulu Lahti Jämsä Turkua Muu kunta Sivu 3

14 16. Mikä tekee kunnasta kotiseudun? juuret ja verkostoituminen kuntalaisten yhteisiin päämääriin Vietetyt lapsuus ja nuoruusvuodet Seudun tuttuus Suku 22. Mitkä piirteet erottavat mielestänne kuntanne lähikunnista? luonto Strömforsin ruukkialue (historia) Työkunta: siviilipalveluskeskus, poikamiespörssi Koko enemmän palveluja, seudun keskus 23. Mikä on mielestänne PäijätHämeen menestyksekkäin kunta? taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Lahti Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Asikkala Hollola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti lahti lahti lahti Muu kunta Sivu 4

15 24. Onko tiedossanne mitään tarinaa tai kertomusta kuntanne synnystä tai varhaisvaiheista?kertokaa pääkohdat ero suurpitäjästä Hollolasta hallinnollisesti ja seurakunnallisesti Niin no kun näitä on niin monta. Ne missä on pitempään asunut tuntee omakseen. Jämsän Äijä, Patruuna 25. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät arvot (perusperiaatteet), jotka ovat kuntaanne leimaavia eli valtaosan hyväksymiä ja noudattamia? kestävä kehitys, luonto ja maisema ja niiden varjeleminen Leimallisesti teollisuuspaikkakunta 26. Miten ne mielestänne eroavat naapurikuntien arvoista? Asikkalalla on enemmän arvoja vaalittavana 27. Monissa kunnissa 'palkitaan' vuosittain joku kuntalainen nimityksellä tai mitalilla. Onko teidän kunnassanne tällainen käytäntö? Mikä sen nimi on? erilaisia seurojen nimeämiä palkittuja Kyllä. Jämsän Äijä Muu kunta Sivu 5

16 28. Mikä on kuntanne vaakunan aihe? perunan ja pellavan kukat Ratas Villimies, Maaria, Ankkuri ja torni siilinrauta 29. Mitä symboleja kuntanne käyttää vaakunan ohella (eläin, kukka, kivi, laulu yms)? viiri Jämsän Äijä 31. Pitäisikö kunnalla olla nykyistä laajempia päämääriä tai tehtäviä, jos kyllä niin, mitä? ohjaava vaikutus kulttuurin, politiikan ja hallinnon alueilla Kyllä. Parempi kuntalaisten palvelu. Ei ei 33. Liittyykö kuntasuhteeseenne mitään sellaista, joka ei liity välittömästi palveluihin? DanielsonKalmari seminaari Muu kunta Sivu 6

17 Se mistä on kotoisin kyllä 35. Jos vastasitte kyllä, minkä kuntien kanssa oman kotikuntanne yhdistyminen olisi mahdollista tai toivottavaa? Lahden talousalue Lahti Hollola Nastola mahdollinen muttei suotava on ollut 3 yhdistymista viimeisen kahdeksan vuoden aikana. ei ole varaa enää yhdistymisiin. 36. Mitkä asiat kunnastanne tulee mahdollisessa liitostilanteessa ehdottomasti säilyttää? osaidentiteetti nimistö, vaakuna jossain muodossa Omaleimaisuus, historia Nimi ja symbolit tien varsilla Hallintojohtaja ja kaupunginjohtaja 37. Mistä kunnasta kuntanne on irtautunut/itsenäistynyt? Hollola ei mistään 39. Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät kunnassanne tehdyt tuotteet tai palvelut? Muu kunta Sivu 7

18 uistimet Lahti: urheiluhistoria Paperi, helikopterit, huopatossut 40. Mitkä ovat kuntanne keskeiset luonto ja rakennuskohteet? Vesijärvi ja Päijänne ja niiden soputtaminen uudisrakentamiseen Ruukkialue Lahti: Salpausselkä, 1900luvun alun rakennukset, Sibeliustalon ympäristö Kivipankki, Vitikkalan kartano, ryönit 42. Jos on, miten kuvaisitte sen oleellisia piirteitä? (esim. lahtelaiset sanovat olevansa "Lahesta" ja Hollolassa käytetään l:ää: Ehlota mitä ehlotat, mutta älä mahlottomia) asikkalan raikas ja jupotavan hyvä Päijänne Sen vain kuulee, vaikka lahtelaiset sanovat ettei ole murretta niin olen oppinut tunnistamaan lahden murteen Jäi kun Jämsän Äijä taivaasta 43. Miten murteenne eroaa mielestänne lähikuntien murteista? hämäläistä Lähikuntien ei niinkään mutta toisessa maakunnassa kyllä Muu kunta Sivu 8

19 en tiedä murretta ei juuri enää kuule 44. Mitkä ovat kuntanne historian ja kulttuurin tärkeimmät tapahtumat ja henkilöt? J.R. DanielsonKalmari Tehtaan perustaja Kenraali R.Walden 45. Miten kuvailisitte kunnassanne asuvia ihmisiä? hämäläisiä Pikkasen juntteja, mutta tämä pätee kaikkiin muihin kaupunkeihin, lukuunottamatta Turkua pääosin myötäeläviä, tunnollisia, työteläitä, aktiivisia mutta valitettavasti myös kateellisia toisilleen, toisten asioista kiinnostuneita 46. Mitä historian kohokohtia muistatte lähikunnissa tapahtuneen? Asikkala ja Anjan pellon markkinat Taistelut 47. Mitkä ovat kuntanne tärkeimmät kulttuuri/urheilutapahtumat? kanavajuhlat ja DanielsonKalmariSeminaari. Päijänne purjehdus Muu kunta Sivu 9

20 Maakuntaviesti, Ralley of thousands lakes, Kivipankin taide näyttelyt 48. Onko kunnassanne muita suuria yleisötapahtumia? Mitä? esim. Jukolan viesti takavuosina Himos Festivaalit, MMralli, Metko, 50. Missä paikkakunnan yhdistyksissä, järjestöissä tai osuuskunnissa toimitte aktiivisesti? Muu yhdistys tai järjestö, mikä vapaaajan asukkaiden neuvottelukunta 53. Oletteko osallistunut kunnassanne vapaaehtoistyöhön/talkoisiin tai muihin mehenkeä kohottaviin tilaisuuksiin? Mihin? Anjan pellon markkinoihin Haluaisin kyllä en 54. Annatteko tai saatteko naapuriapua? Milloin ja mihin? sukulaiset auttavat toisiaan Lahdessa asuessani harvemmin. Riippuu niin paljon asuinalueesta Muu kunta Sivu 10

21 kyllä vain kesällä, ruohon istutukseen 55. Mitkä ovat kunnassanne/kotonanne perinteiset ruoat? Arkena Pyhänä muikut, silli ja perunat liharuoat Arkena Pyhänä Arkena Pyhänä salaatti pihvi, kala 59. Mitä odotatte seurakunnaltanne? kirkollisia palveluja 60. Mikä on mielestänne "paras" kirkko (rakennus) PäijätHämeessä? Hollolan kirkko 61. Hautapaikkaa voidaan pitää myös ihmisen viimeisenä/lopullisena asuinpaikkana. Mihin hautausmaahan haluaisitte mieluiten tulla haudatuksi? omalle tontille Rautjärven Levon hautausmaalle Turun vanhalle hautausmaalle sukuhauta Muu kunta Sivu 11

22 62. Oletteko seurakunnan jäsen? Minkä Tapiolan seurakunnan En Lahden ev.lut 63. Mihin maakuntaan kuntanne kuuluu? PäijätHämeeseen ItäUusimaa PäijätHäme KeskiSuomen 64. Mitä pidätte omana maakuntananne? PäijätHämettä EteläKarjala PäijätHäme KeskiSuomea 65. Mikä maakunnan merkitys teille itsellenne on? resurssit Itseasiassa aika suuri, koska sukuni on ympäri maakuntaa Muu kunta Sivu 12

23 koti 67. Mitkä ovat maakunnan palkitsemismuodot? Olen saanut plakaatin 68. Mikä on maakuntavaakunan aihe? vedenneito Isorintainen emäntä kalan pyrstöineen ja käkineen. Paremmankin oisi voinut valita. 69. Halutessanne voitte kertoa tässä kuntasuhteestanne ja asioista, joita ei ole huomattu kysyä Muu kunta Sivu 13

Heinola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Heinola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?

Heinola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Heinola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 32,13 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 952,73 3. Sukupuoli Vastaus

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

MUURAKIN JA PÄIJÄT METALLIN JÄLJILLÄ: Kielellinen alkuperä ja paikallisuuden ilmeneminen Muuramen yritysnimistössä. Maisterintutkielma Fanny Torro

MUURAKIN JA PÄIJÄT METALLIN JÄLJILLÄ: Kielellinen alkuperä ja paikallisuuden ilmeneminen Muuramen yritysnimistössä. Maisterintutkielma Fanny Torro MUURAKIN JA PÄIJÄT METALLIN JÄLJILLÄ: Kielellinen alkuperä ja paikallisuuden ilmeneminen Muuramen yritysnimistössä Maisterintutkielma Fanny Torro Jyväskylän yliopisto Kielten laitos Suomen kieli Toukokuu

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

UusiKunta. Uusi kunta Päijät-Hämeeseen. Tietopaketti joka kotiin HARTOLA PADASJOKI ASIKKALA HEINOLA HÄMEENKOSKI NASTOLA HOLLOLA LAHTI KÄRKÖLÄ

UusiKunta. Uusi kunta Päijät-Hämeeseen. Tietopaketti joka kotiin HARTOLA PADASJOKI ASIKKALA HEINOLA HÄMEENKOSKI NASTOLA HOLLOLA LAHTI KÄRKÖLÄ Uusi kunta Päijät-Hämeeseen HARTOLA PADASJOKI ASIKKALA HEINOLA HÄMEENKOSKI NASTOLA KÄRKÖLÄ HOLLOLA LAHTI P ä i j ä t - H ä m e e n k u n t a j a k o s e l v i t y s Tietopaketti joka kotiin Miksi uusi

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Lisätiedot

ALAVETELI. Kyläsuunnitelma

ALAVETELI. Kyläsuunnitelma ALAVETELI Kyläsuunnitelma 2010 Alavetelin kirkonkylä. Kartta on vuodelta 1753. Tekijä on Erik Florin. Sisältö 1. Johdanto 2. Taustaa 3. Alaveteli tänään 4. Kylän vahvuudet 5. Kylän haasteet 6. Kyselytutkimus

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 7. 10.8.2014

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 7. 10.8.2014 VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 7. 10.8.2014 LOPPURAPORTTI Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2014 Loppuraportti 1 / 41 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN YHTEENVETO KOTISEUTU YHDISTI VALTAKUNNALLISTEN

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Lautamies ... ... Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012

Lautamies ... ... Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012 Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012...... Arvoisat yhteistyötahot! Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme Teille Rauhallista Joulua sekä Hyvää alkavaa Vuotta 2013 yhteistyön merkeissä.

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas 1 KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011 Kerhotoiminnan opas 2 Kerhotoiminnan opas Kulttuuria kyliin hanke KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI RY 2011 31.8.2011 Projektipäällikkö Janne Lahtia Graafinen

Lisätiedot

Juha Kuisma ja Matti Mäkelä. Kylien tulevaisuus. polemia. kaks kunnallisalan kehittämissäätiö

Juha Kuisma ja Matti Mäkelä. Kylien tulevaisuus. polemia. kaks kunnallisalan kehittämissäätiö polemia Juha Kuisma ja Matti Mäkelä Kylien tulevaisuus kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Kylien tulevaisuus Juha Kuisma ja Matti Mäkelä Kylien tulevaisuus kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KYLIEN TULEVAISUUS

Lisätiedot

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä

Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä Suunnitteluja osallisuuslammin kirkonkylässä Aluetieteenkenttäkurssi Helsinginyliopisto Maantieteenlaitos HirvensaloJ.,HirvensaloK., Laatikainen,Paul,Salomaaja Sjöblom Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Tammelan maaseuturahasto KYLÄLEHTI2009 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin Tammelassa Härkätiellä historiasta huomiseen Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Kyläkoulun arvoa mittaamassa Pääkirjoitus

Lisätiedot