JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA 2014

2 SISÄLTÖ Sivu 1 ESIPUHE 2 2 TOIMINTA-AJATUS 2 3 TAVOITE 2 4 TOIMINTAKAUSI JA KOKOONPANO 2 5 TOIMINTASÄÄNNÖSSÄ MÄÄRITETYT TEHTÄVÄT 3 6 ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA KOKOUKSET TOIMINTAVUONNA TALOUS

3 1 ESIPUHE Järvenpään eläkeläisneuvosto on asettanut toisen toimintavuotensa teemaksi ikäihmisten osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisen vanhuspalvelulain velvoitteiden mukaisesti. Lain pohjalta valmistellussa ikääntyneiden hyvinvointiohjelmassa osallisuus ja vaikuttaminen ovat yhtenä neljästä painoalueesta. Vuosi 2014 tarjoaa eläkeläisneuvostolle hyviä mahdollisuuksia ja velvoitteita vaikuttaa ja toimia kumppanuudessa, kun neuvoston asema vahvistuu entisestään vanhuspalvelulain määräysten mukaisesti (vanhuspalvelulaki 11). Vanhuspalvelulain pohjalta laaditun ikääntyneiden hyvinvointiohjelman toteuttamiseen vaikuttaminen ja toteutuksen seuranta ovat merkittävä eläkeläisneuvoston tehtäväalue. Painoalueena sosiaali- ja terveyspalveluissa hyvinvointiohjelman rinnalla on vaikuttaminen hyvinvointikampuksen/ sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentamiseen, kotona asumisen tukemiseen ja omaishoidon kehittämiseen. Vuoden 2014 keskeisiä yhteistyökumppaneita kaupunkiorganisaatiossa ovat ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualueen sekä sivistys- ja vapaa-ajan toimintojen palvelualueen virka- ja luottamushenkilöt. Myös kaupunkikehitys tulee osaksi kumppanuusverkostoa ikäihmisten palveluja kehitettäessä. Yhteistyö eläkeläisjärjestöjen ja vanhustenviikon toteuttajaverkoston kanssa on merkittävää kumppanuustyötä vuoden 2014 toiminnassa. 2 TOIMINTA-AJATUS Eläkeläisneuvosto on Järvenpään kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. 2 TAVOITE Eläkeläisneuvosto edistää järvenpääläisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista, hyvinvointia ja palveluja yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. 3 TOIMINTAKAUSI JA KOKOONPANO Ikääntyneiden- ja toimintarajoitteisten lautakunta on pitämässään kokouksessa asettanut Eläkeläisneuvoston neljäksi vuodeksi ( ) alaisekseen yhteistyöelimeksi. Lautakunta on nimennyt Eläkeläisneuvostoon eläkeläisjärjestöjen ehdottamista henkilöistä yhdeksän varsinaista jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaiset et. Lisäksi lautakunta on valinnut Eläkeläisneuvostoon keskuudestaan jäsenen ja en sekä nimennyt sihteerin. Eläkeläisneuvoston jäsenet, et, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri Eläkeläisjärjestöt Eläkeliiton Järvenpään Yhdistys ry Järvenpään Eläkeläiset ry Järvenpään Eläkkeensaajat ry Vanhatalo Niko Itkonen Ilma-Lea Hramoff Leonid Sundell Sakari Puustinen Armo Salo Paula 2

4 Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Järvenpään Kristilliset Eläkeläiset ry Järvenpään Ruskat ry Peltosaari Leena Virkki Jukka Karulinna Martti Silvola Anneli Nissinen Helka Kilpijärvi Leila Keski-Uudenmaan senioriopettajat Lauronen Marjaleena Pilos Tuija Keski-Uudenmaan Työkyvyttömyyseläkkeensaajat ry Helenius Toini Kaija Jaukkari Träskända Seniorer rf Sundström Marja-Lisa Reinikainen Eila Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta Willberg Jere Leimunen Pirjo Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Peltosaari Leena Karulinna Martti Mänkärlä Päivi, kotihoidon palveluohjaaja 4 TOIMINTASÄÄNNÖSSÄ MÄÄRITETYT TEHTÄVÄT Toimintasääntöön perustuen Eläkeläisneuvosto Edistää viranhaltijoiden, ikäihmisten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon. Seuraa ikäihmisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palveluiden järjestämisessä, saavuttavuudessa ja kehittämisessä. Vaikuttaa viihtyisän, esteettömän ja turvallisen ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. Edistää ikäihmisten selviytymistä asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikäihmisiin liittyvissä asioissa. Järjestää vuosittain valtakunnallisella vanhustenviikolla ikäihmisille suunnattuja tilaisuuksia. 3

5 Hoitaa muut Eläkeläisneuvoston toimintaan kuuluvat ikääntyneiden- ja toimintarajoitteisten lautakunnan esittämät tehtävät. Kutsuu kerran vuodessa eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen edustajat yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen, jossa käsitellään ajankohtaisia vanhuspoliittisia asioita ja järjestöjen esityksiä kaupungin hallinnolle. Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. Valmistelee vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä laatii toimintakertomuksen. 5 ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA Eläkeläisneuvoston yhteistyö neuvostossa edustettuina olevien eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistysten kanssa vuoropuhelu yhdistysten kanssa ikäihmisten oikeuksien edistäminen Järvenpäässä yhdistysten jäsenmäärän lisääminen, esim. yhteisesiintyminen Järvenpää -päivässä 2 Vaikuttaminen Ikäihmisten osallisuuden, vaikuttamisen ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen eläkeläisneuvoston vuoden 2014 teeman mukaisesti. Yhteistyön käynnistäminen sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen sekä kaupunkikehityksen kanssa ja yhteistyön tiivistäminen ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualueen kanssa. Järvenpään talouden tasapainottaminen ja budjettileikkaukset sekä veronkorotukset vuodelle 2014: vaikutusten ennakointi ja seuranta. Vanhuspalvelulain ja Ikääntyneiden hyvinvointiohjelman toteutuminen Järvenpäässä: ennakointi, osallistuminen ja seuranta. Sosiaali- ja terveyskeskus- sekä Hyvinvointikampus hanke: ennakointi, osallistuminen ja seuranta. VIRMA vaihe keväällä 2014 ja VARMA vaiheen käynnistäminen. Eläkeläisneuvostoon toimittanut seuraavan sähköisen kirjelmän Kirsti Ruislehdolle: Eläkeläisneuvoston näkemyksiä ikääntyneille tarjottavista asumismahdollisuuksista ja palveluista Hyvinvointikampuksella. Myllytien työ- ja toimintakeskuksen saneeraus ja käyttö saneerauksen jälkeen: ennakointi, osallistuminen ja seuranta. Senioriasumisen ja ympärivuorokautisten hoitopaikkojen lisäämisen edistäminen Hyvinvointikampuksella ja kaupungin muussa rakentamisessa. Kuntaliitostyön kehittyminen: ennakointi, vaikutus ja seuranta Aloitteiden tekeminen ja niiden vaikutusten seuranta. Lausuntopyyntöihin vastaaminen. Osallistuminen eri työryhmien työskentelyyn. Osallistuminen seminaareihin: o esim. helmikuu 2014 iareena keskustelufoorumi teemana on: Mihin rahani riittävät? o Hyvinvointikampus, Kokonaisvaltaista rakentamista parhaalla sijainnilla" - seminaari o muut seminaarit ja koulutustilaisuudet Sähköisen informaatio- ja vaikutuskanavan käytön edistäminen. 3 Tapahtumat ja vierailut Järvenpää päivä tavoitteiden mukaisesti yhdessä eläkeläisjärjestöjen kanssa Vanhusten viikon paikallinen pääjuhla ja tapahtumat yhteistyössä verkostotoimijoiden kanssa. Kutsuperustaisiin ja muihin tärkeäksi katsottaviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuminen. Kokousten järjestäminen eläkeläisneuvostolle uutta tietoa tarjoavissa toimintaa edistävissä tiloissa ( esim.kirjasto, Järvenpään opisto,järvenpää talo, Hyvinvointikampuksen VIRMA -tilat) 4 Koulutus Järjestetään koko eläkeläisneuvostolle tai osalle jäsenistä tarpeeseen perustuvaa koulutusta, esim. tietotekniikka 4

6 5 Sidosryhmätoiminta Sisäiset sidosryhmät Järvenpään eläkeläisneuvoston jäsenyhdistykset Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta ja viranhaltijat Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ja viranhaltijat Kaupunkikehityslautakunta ja viranhaltijat Järvenpään opisto Ulkoiset sidosryhmät Kolmannen sektorin vanhuspalvelualueen toimijat Järvenpäässä Paikallislehdet Vanhustyön keskusliitto Asuntorakentajat Alueelliset koulutus- ja kehittämisorganisaatiot: Keuda, DIAK, Laurea Kymppikuntien eläkeläis- ja vanhusneuvostot muut erikseen määritettävät tahot 6 KOKOUKSET TOIMINTAVUONNA 2014 Eläkeläisneuvosto kokoontuu toisena toimintavuotenaan neljä kertaa. Puheenjohtaja varaa mahdollisuuden järjestää viides kokous tarpeen vaatiessa. Kokouksen toteutuessa eläkeläisneuvosto anoo lautakunnalta erillisen määrärahan. Kokous I torstai Kokous II torstai Kokous III torstai Kokous IV torstai Lisäksi eläkeläisneuvosto järjestää yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuden järvenpääläisten eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen kanssa. 7 TALOUS 2014 Eläkeläisneuvoston toiminnasta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset sisällytetään ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualueen talousarvioon. Talousarvio vuodelle 2014 on seuraavassa: TALOUSARVIO 2014 Kokouspalkkiot (huom! talousarviossa ei ole varausta viidennelle kokoukselle, vaan eläkeläisneuvosto varaa mahdollisuuden tehdä esitys erillisenä, mikäli kokous on välttämätöntä pitää). puheenjohtaja 4 x112,50 450,00 jäsenet 8x4x 75, ,00 lautakunnan edustaja 4x75,00 300,00 Yhteensä 3.150,00 Tapahtumat ja asiantuntijapalvelut 3.800,00 Vanhustenviikon paikallinen pääjuhla ja tapahtumien kustannukset Järvenpää päivä Koulutus, tutustumiskäynnit ja osallistuminen 800,00 Kirjallisuus 300,00 5

7 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 200,00 Monistus ja kopiointipalvelut 150,00 Posti- ja telepalvelut 150,00 Elintarvikkeet 250,00 Yhteensä 8.800,00 6

Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry

Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry JARVENPAAN KAUPUNKI ELÄKELÄISN EUVOSTO pöyrärcntn 27.11.2014 ELAKELAISNEUVOSTON KOKOUS 412014 Aika: Torstai 27.11.2014 klo f0-12 Paikka: Työ-jatoimintakeskus,Kulmakabinetti Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöjenedustajat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012... 1 ELÄKELÄISNEUVOSTON TEHTÄVÄT... 3 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Kokoonpano ja toimintakausi...

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan Naantalin vanhusneuvosto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 - lain 11 säätää vanhusneuvostosta 1. VANHUSNEUVOSTO

Lisätiedot

MILLAINEN ON TOIMIVA VANHUSNEUVOSTO?

MILLAINEN ON TOIMIVA VANHUSNEUVOSTO? MILLAINEN ON TOIMIVA VANHUSNEUVOSTO? Maakunnallinen vanhusneuvostoseminaari Hankasalmella 24.9.2012 Hyvä lukija! Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta halusi herätellä kuntavaalien kynnyksellä

Lisätiedot

Turun kaupungin vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2014. (Dnro 3565-2015)

Turun kaupungin vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2014. (Dnro 3565-2015) Turun kaupungin vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2014 (Dnro 3565-2015) Vanhusneuvoston tarkoitus ja tehtävät Turun kaupungin vanhusneuvoston tehtävät vuonna 2014 oli määritelty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollossa vanhusneuvostojen toiminnan kannalta

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollossa vanhusneuvostojen toiminnan kannalta Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollossa vanhusneuvostojen toiminnan kannalta Eevaliisa Virnes, erityisasiantuntija Satakunnan vanhusneuvostojen työseminaari 11.3.2015 Esityksen sisältö Väestön ikärakenne

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2014 Vanhusneuvosto Aika ma 2.6.2014 klo 13 15 Paikka Peltolantie 2 D, 3. kerros Pieni kokoushuone Osallistujat Järjestöjen edustajat: Eija Grönfors puheenjohtaja Simo Hiekkalinna

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Porvoon vanhusneuvosto

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Porvoon vanhusneuvosto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Porvoon vanhusneuvosto Sisältö 1 Vanhusneuvosto... 3 2 Vanhusneuvoston kokoonpano 2014... 3 3 Vanhusneuvoston toiminta ja tehtävät... 5 4 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014... 6 5

Lisätiedot

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI JÄRVENPÄÄN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2007-2015 Diakoniaammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Jaana Lindberg Malla Willberg 1 SISÄLLYS...1 1. JOHDANTO...2 2. OHJELMAN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

HÄMEENLINNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 HÄMEENLINNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. IKÄIHMISTEN LAUTAKUNNAN NIMEÄMÄ VANHUSNEUVOSTO Ikäihmisten lautakunta on nimennyt 31.2.2013 nykyisen vanhusneuvoton toimintakaudelle 2013 2016. Vanhusneuvostossa

Lisätiedot

Aika 18.1.2010 klo 13-15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone. Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry

Aika 18.1.2010 klo 13-15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone. Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2010 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto 1(6) Aika 18.1.2010 klo 13-15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros Iso kokoushuone Osallistujat Simo

Lisätiedot

RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015

RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015 1 RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015 Paikka: Kaupungintalo, 4. kerros, kokoushuone 2 Aika: 16.2.2015 klo 14-16 Paikalla: Haapala Pentti VR Eläkeläisten liiton Riihimäen osasto ry. Helenius Antti puheenjohtaja

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013 -3, KH 6.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 6.5.2013 Esityslista 9/2013 -2, KH 6.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 6.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa.

Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa. 2.9.2013 KAIKKIEN ORIMATTILA OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2015 Kaikkien Orimattila itsenäinen ja ihmisen kokoinen 1. Toimenpideohjelman tavoitteet Orimattilan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Tampereen vanhusneuvosto

Tampereen vanhusneuvosto Tampereen vanhusneuvosto Perusinfo Tampereen vanhusneuvosto aloitti toimintansa 30.5.1988 nimellä Eläkeläisten asioita käsittelevä neuvottelukunta vuodet 2000-2008 toimi eläkeläisneuvosto-nimisenä, vanhusneuvosto-nimen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden toiminta-ajatus... 3 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. Porvoon vanhusneuvosto

TOIMINTAKERTOMUS 2013. Porvoon vanhusneuvosto TOIMINTAKERTOMUS 2013 Porvoon vanhusneuvosto Sisältö 1 Vanhusneuvosto... 3 2 Vanhusneuvoston kokoonpano 2013... 3 3 Vanhusneuvoston toiminta ja tehtävät... 5 4 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013... 6 5

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat 1998 2008 Kauniaisten kaupunki Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja

Lisätiedot

Vihnuskoti, juhlasali, Vihnuskatu 7, 37100 Nokia. Läsnä: Sakari Villman Eläkeliitto Nokia-Pirkkala ry. Linnanvuoren tehtaiden Eläkeyhdistys ry.

Vihnuskoti, juhlasali, Vihnuskatu 7, 37100 Nokia. Läsnä: Sakari Villman Eläkeliitto Nokia-Pirkkala ry. Linnanvuoren tehtaiden Eläkeyhdistys ry. VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika: Maanantai 3.3.2014 klo 13.00-15.35 Paikka Vihnuskoti, juhlasali, Vihnuskatu 7, 37100 Nokia Läsnä: Sakari Villman Eläkeliitto Nokia-Pirkkala ry. Aatos Taipale Linnanvuoren tehtaiden

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO 33 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKA JA PAIKKA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVILLÄ... 57 34 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään ja lähitulevaisuudessa.. 7 3. Elinympäristö ja asuminen 10 3.1 Ikääntyvien asuin- ja elinympäristö 11

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 Kaupunginhallitus 15.2.2010 oheismateriaali asianro 9 Kaupunginvaltuusto 8.3.2010 oheismateriaali asianro 6 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään

Lisätiedot

JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3

JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3 1 JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3 2 VANHUSPOLITIIKKA NURMIJÄRVELLÄ...4 2.1 SELVITÄ - ARVIOI - SIJOITA (SAS)...5 2.2 VANHUSVÄESTÖN MÄÄRÄN LISÄÄNTYMINEN...6 2.3 DEMENTIAA

Lisätiedot

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Leena Olsbo-Rusanen - Rauni Väänänen-Sainio. Ikäihmisten asuminen ja palvelut paremmiksi

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Leena Olsbo-Rusanen - Rauni Väänänen-Sainio. Ikäihmisten asuminen ja palvelut paremmiksi S u o m e n y m p ä r i s t ö 646 Leena Olsbo-Rusanen - Rauni Väänänen-Sainio Ikäihmisten asuminen ja palvelut paremmiksi Selvitys ikääntyvien kotona asumisen kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä HELSINKI

Lisätiedot