Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA)"

Transkriptio

1 1 Joogan opettaminen kaupunkien peruskouluissa Jennifer Cohen Harper (E-RYT, MA) Tiivistelmä: Joogan opettaminen lapsille on innostava mutta samalla haastava tehtävä erityisesti köyhien asuinalueiden kouluissa. Köyhyyden fyysisillä, psyykkisillä ja emotionaalisilla seuraamuksilla on vakavat vaikutukset lasten oppimistuloksiin. Joogan sisällyttäminen normaaliin koulunkäyntiin antaa valtaisat mahdollisuudet auttaa oppilaita suunnistamaan oppimista häiritsevien haasteiden kanssa. Tämä artikkeli auttaa opettajia ja terapeutteja ymmärtämään joogan ja tietoisuustaitojen tarjoamia kokemuksia kaupunkien peruskouluissa ja antaa erityistä tietoa keinoista varmistaa onnistunut ohjelma toteutettavaksi. Se sisältää myös esimerkkiluokkien kuvaukset, toimintaohjeet ja parhaat käytännöt opettajien ohjaukseen ja opetukseen. Johdanto Joogan opettaminen lapsille suo valtaisat mahdollisuudet antaa nuorille koululaisille merkittävät työkalut henkilökohtaiseen kasvuun ja oppimismenestykseen. Lasten kanssa työskentely on kiintoisa polku monelle joogan opettajalle; toimiessani tällaisen harjoitusohjelman johtajana, jonka avulla on tuotu jooga New York Cityn kouluihin ja kuntakeskuksiin, saan melkein päivittäin palautetta: puheluita ja sähköpostia joogan opettajilta, jotka haluavat kertoa toimintatavoista, jotka ovat muuttaneet heidän oman elämänsä. Joka tapauksessa, joogan opettaminen lapsille eroaa huomattavasti aikuisten opettamisesta. Olen nähnyt monien innostuneiden ja hyvää tarkoittavien joogan opettajien kohtaavan negatiivisia kokemuksia, erityisesti kaupunkilaiskouluissa, joissa liian isot luokat, haastava ympäristö ja lasten monenlaiset kohtaamattomat tarpeet, voivat pian johtaa turhautumiseen ja epäonnistumisen kokemukseen. Paikat, joissa joogan opettaminen on haastavinta, ovat samalla paikkoja, joissa lapset parhaiten omaksuvat ja eniten tarvitsevat joogaa. Nämä lapset ansaitsevat hyvin valmistautuneet opettajat. Niiden neljän vuoden aikana, jonka olen ollut Little Flover Yoga ohjelman johtajana, olen valmentanut ja tukenut opettajia monenlaisissa kokeiluissa kaupunkilaiskouluissa. Tämä työ on opettanut minulle paljon siitä, mitä ovat sopivat odotukset, miten löytää oikea opettaja kullekin luokalle ja mitä tarjota opettajille, jotta he onnistuisivat tehtävässään. Kokemukseni mukaan opettajat, jotka onnistuvat parhaiten kouluissa, eivät välttämättä ole kokeneimpia joogan opettajia. Parhaiten onnistuvat opettajat, jotka antavat oppilaiden kehitystarpeiden ohjata tunnin kulkua ja joilla on parhaat taidot ohjata luokkaa ja käsitellä haastavaa käyttäytymistä. Lasten joogan opettaminen voi olla inspiroivaa ja tyydyttävää, mutta jos ei ole valmistautunut, se voi olla ylivoimaista. Tässä artikkelissa toivon voivani antaa jooganopettajille, jotka tulevat opettamaan joogaa lapsille, ymmärrystä siihen, mitä luokkahuoneessa on odotettavissa ja kuinka saada haltuun tarpeelliset taidot onnistuakseen tässä tärkeässä tehtävässä, jonka kysyntä tulee lisääntymään.

2 2 Kaupunkilaisnuorten tarpeiden ymmärtäminen Ympäristön paine Monet kaupunkilaiskoulujen lapsista näyttävät päivittäin olevan tekemisissä stressin ja muiden sellaisten häiriötekijöiden kanssa, jotka tuovat esteitä heidän oppimisvalmiuksiin. Vähävaraiset ja vähemmistöön kuuluvat oppilaat asuvat todennäköisimmin alueilla, joissa on väkivaltaa. He asuvat yleensä ahtaissa ja huonokuntoisissa asunnoissa. Terveyshuolet ja itsetuhoisuuden riskit kuuluvat huolestuttavimpiin lasten ongelmiin, ja afroamerikkalaiset lapset ovat selvästi alttiimpia ahdistuneisuudelle kuin muun lapset. Lapset, jotka kohtaavat alituiseen köyhyyttä, kärsivät myös todennäköisemmin masennuksesta ja epäsosiaalisesta käytöksestä. Lapsuuden köyhyys vaikuttaa mielenterveyteen ajan saatossa. Kouluissa voidaan kuitenkin helpottaa lasten stressiä. Sen myötä, kun monissa kouluissa on siirrytty tulosvastuullisuuteen, koulunkäyntiin on sisällytetty enemmän kokeita ja arviointia. Tästä seuraa valtavia paineita erityisesti niille lapsille, joilla on vaikeuksia opintojen kanssa, sillä huonosta koulumenestyksestä voi koitua julmia seuraamuksia. Kaupunkilaiskouluissa keskitytään tyypillisesti kontrollointiin, usein aseistetut poliisit univormuissaan vartioivat jopa alempia luokkia. Tämä vahvistaa näkemystä, että lapset olisivat jatkuvasti pahalla tiellä. Kaikki nämä haasteet elämässään, koulutöihin keskittyminen voi vaatia hurjan paljon panostusta lapselta. On välttämätöntä huomioida oppilaiden yleinen hyvinvointi ja antaa heille ohjeita stressin hallintaan ja tunteiden käsittelyyn, jotta voimme odottaa heiltä koulutöihin keskittymistä. Fyysinen ja henkinen terveys Yhä useammat lapset ja nuoret ympäri maata, varsinkin vähemmistöyhteisöissä kärsivät stressin takia ylipainosta, sekä sairauksista kuten diabetes ja astma. Oli tähän syynä sitten ruokailutottumukset, ympäristötekijät tai henkilökohtaiset ja vanhempien valinnat, niin pienituloisten asuinalueilla lasten saama ravinto on usein huonoa ja harva saa tarpeeksi liikuntaa. Pienituloisten asuinalueiden lapset kohtaavat myös vaaroja elinympäristöissään. Ilmansaasteet ja passiivinen tupakointi, sekä altistuminen jyrsijöiden ja torakoiden ulosteille, voivat johtaa hengitysongelmiin. Astma on laajalti levinnyt sairaus erityisesti pienituloisten asuinalueilla. Lapsiastmaatikkojen jatkuva epämukava olo ja ahdistuneisuus ovat jo itsessään turhauttavia, mutta kohtaukset ovat myös pelottavia ja kivuliaita sekä johtavat poissaoloihin koulusta. Astmakohtaukset häiritsevät usein myös unta, mikä tekee seuraavana päivänä keskittymisen hankalaksi. Lapselta saatetaan myös kieltää normaali leikkiminen, joka on elintärkeää lapsen kehityksen kannalta. Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöt (ADD ja ADHD) ovat lisääntyviä ongelmia monilla lapsilla. Lääkkeiden käyttö lapsen käytöksen muuttamiseksi yleistyy samassa tahdissa kun ADD:n ja ADHD:n diagnosointi. Diagnoosien täsmällisyydestä ja lääkehoidon tarpeellisuudesta on väitelty ja joidenkin tutkimusten mukaan biologian ja opiskeluympäristön yhteisvaikutukset saavat aikaan ADHD-tyyppisen käytöksen. Perustava tosiasia on, että monilla lapsilla on vaikeuksia keskittyä ja ylläpitää itsehillintänsä. Miksi joogaa? Kaikki edellä mainitut kaupunkilaisnuorisoa koskevat sosiaaliset, fyysiset ja psyykkiset riskit, painottavat sellaisten kokemusten tärkeyttä, jotka tarjoavat tälle nuorisolle mahdollisuuden olla aktiivisia, vähentää stressiä ja oppia taitoja säädellä tunteita, oppia tarkkaavaisuutta, itsekontrollia sekä

3 3 sosiaalisia suhteita. Joogan käyttäminen psyykkisen ja fyysisen terveyden parantamiseen on dokumentoitu hyvin aikuisten parissa ja alustavat tutkimukset osoittavat, että jooga auttaa uhkaavaan liikalihavuuteen, astmaan, diabetekseen ja ADD/ADHD -oireisiin, jotka ovat jatkuvia vaikeuksia vähävaraisten ja vähemmistöön kuuluvien lasten parissa. Vaikka tieteellisiä tutkimuksia joogan vaikutuksista lapsiin on rajoitetusti, niin niissä, jotka on tehty, osoitetaan, että säännölliset joogaharjoitukset auttavat koululaisia parantamaan arvosanoja, käyttäytymistä koulussa, fyysistä terveyttä ja suhdetta itseen. Valitettavasti ohjelmia, joilla pyritään auttamaan nuorisoa kehittymään kokonaisvaltaisesti, haastaa nykyinen sivistyksellinen ja poliittinen tulosvastuu -ajattelu. Testitulokset supistavat määritelmää koulumenestyksestä ja voivat heikentää tämänkaltaisia panostuksia ja samaan aikaan tehdä niistä yhä tarpeellisempia. Korkeat odotukset ja kansainvälinen tilastovertailu ovat trendikkäitä termejä opetusalalla juuri nyt, mutta niitä käytetään kevyesti eikä erityisen järkevästi tai positiivisessa mielessä. Näiden käsitteiden käyttäminen edellyttää, että osaamme erottaa kansainvälisen tilastovertailun ja aidon uskon jokaisen lapsen mahdollisuuksiin pärjätä. Korkeat odotukset ovat epäasiallisia jos lapsilla ei ole resursseja tai tukea saavuttaa niitä. Jooga voi osaltaan tarjota näitä resursseja kun sitä opetetaan mielekkäällä tavalla ja lempeällä asenteella. Joogaa on helppo toteuttaa edullisesti ja pienessä tilassa. Suuren skaalan institutionaaliset muutokset opetuksessa edellyttävät suuria taloudellisia investointeja ja poliittisia päätöksiä. Niiden toteuttaminen kestää niin pitkään, ettei lapsilla ole enää aikaa niitä odottaa. Vaikka en suosittele joogaa opetuksen uudistusten tai yleisen terveydenhuollon aloitteiden vaihtoehtona, niin jooga on kuitenkin tehokas ja välittömästi saatavilla oleva harjoitus oppilaiden ja koko kouluyhteisön tueksi. Jooga ei ole pelkästään fyysistä toimintaa Kaikki lapset tarvitsevat fyysistä toimintaa, mutta monet urheilulajit ja pelit, joita lapset nykyään harrastavat, perustuvat kilpailuun. Jooga tarjoaa täysin erilaisen mallin. Oppilaat osallistuvat toimintaan, joka perustuu yhteistyöhön sekä itsensä harjoittamisen ja kehittämisen ideaan menestyksen indikoijana. Tämä malli sallii kaikille oppilaille oman tehokkuuden kehittämisen ja potentiaalinsa tiedostamisen ilman, että heitä vertailtaisiin ikätovereihin. Koulujooga edistää yhteisöllisyyden tunnetta ilman vastustajia ja vihollisia. Joogalla on myös ainutlaatuinen kyky yhdistää fyysisyys ja henkisyys. Joogaan perustuvilla harjoituksilla voi vähentää stressiä ja alakuloisuutta, edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä opettaa tunteiden hallintaa. Jooga antaa oppilaille perustaidot käsitellä tunteitaan auttaen välttämään vihaa ja stressiä. Joogaharjoitus kehittää myös keskittymiskykyä. Kehittynyt tunteiden hallinta ja keskittymiskyky parantavat oppilaan kykyä työskennellä itsenäisesti ja tehokkaasti, huolimatta ympäristön ja muiden ihmisten aiheuttamista häiriöistä. Oppilaiden fyysisen, henkisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin (jotka kaikki perustuvat heidän valmiuteensa oppia) lisäksi joogaharjoitukset voivat tarjota lapsille monia erilaisia keinoja oppia. Joogatunneilla oppiminen tapahtuu dynaamisessa, tukevassa ja rohkaisevassa ilmapiirissä, jossa oppilaita ei häiritse arvostelu ja epäonnistumisen pelko. Tietopuoliset taidot voidaan liittää hauskoihin aktiviteetteihin, musiikkiin, liikkeisiin tai kertomuksiin, jotka mahdollistavat kaikille oppilaille kokonaisvaltaisen oppimisen.

4 4 Halutaanko kaupunkilaiskouluissa joogaa? Tutkimustulokset kolmesta Harlemin alueen koulusta Vaikka kaupunkilaiskoulujen lapset hyötyvät joogasta monin tavoin, edellyttää se, että joogaohjelma hyväksytään niissä. Avainhenkilöitä ovat opettajat, vanhemmat ja koulun henkilökunta. Heidän tulisi tukea joogaohjelmia, jotta niistä tulisi pysyviä. Tämä voi olla vakava haaste, koska jooga ei ole osa yleistä kulttuuria köyhemmissä yhteisöissä ja siihen saatetaan suhtautua ennakkoluuloisesti. Vuoden 2007 alkupuolella tein pienen tutkimuksen yhdessä ohjelmaamme kuuluvassa koulussa Harlemissa, New Yorkissa. Jaoin kyselyjä oppilaille, opettajille ja vanhemmille kymmenen viikon joogaharjoittelun jälkeen. Tarkoituksena ei ollut mitata miten jooga on vaikuttanut lapsiin, vaan arvioida, miten hyväksytty ja tuettu ohjelma oli koulussa, jossa ei oltu koskaan harjoitettu joogaa. Vastaanotin kuusikymmentäneljä kyselyä oppilailta, seitsemän kyselyä opettajilta sekä neljätoista kyselyä vanhemmilta. Hyvin vähillä ennakkoluuloilla oppilaat pitivät joogatunneista. Opettajat ja vanhemmat puolestaan kokivat ne hyödyllisiksi. Opettajilla meni jonkin aikaa sopeutua joogaan ja minun tapaani pitää tunteja, mutta lapsilla ei. He pitivät joogatunneistaan. Oppilailta saamani positiivinen palaute oli liikuttavaa ja inspiroivaa. Opettajat, jotka olivat aluksi epäröineet ohjelman omaksumista, huomasivat että oppilaat pitivät ohjelmasta ja olivat yhteistyökykyisempiä ja iloisempianiinä päivinä, jolloin heillä oli joogatunti. Kesäkuussa 2010 toistin tämän pienen tutkimuksen kahdessa koulussamme, kun ne olivat vuoden ajan käyttäneet joogaohjelmaa esikoululaisista kolmasluokkalaisiin. Tällä kertaa vastaanotin yhdeksänkymmentäneljä kyselyä tois- ja kolmasluokkalaisilta. Vastaukset olivat tälläkin kertaa erittäin positiivisia (katso kommentteja Taulukko 1:stä). Vaikka en voi sanoa, että jokainen yhteisö olisi kiinnostunut joogasta, niin kokemukseni Little Flower ohjelman parissa osoittavat, että monet yhteisöt omaksuvat joogan, jos vain saavat siihen mahdollisuuden. Ohjelmiamme käytetään kaikissa New Yorkin viidessä kunnallishallinnollisessa kaupunginosassa, sekä joillakin kaupungin historiallisesti haastavimmilla alueilla, kuten Keski- ja Itä-Harlem, Bushwick ja Etelä-Bronx. Joogalla on paljon tarjottavaa ihmisille elämän eri tilanteissa. Kokemukseni mukaan selkeästi ja avoimesti esiteltynä opettajat ja vanhemmat ottavat joogan hyvin vastaan osaksi lastensa elämää. Millaisia lasten joogatunnit ovat? Lasten joogatunnit toimivat parhaiten kun ne ovat dynaamisia ja harjoitusta tutkivia ja kun lapsilla on aikaa kokea ja käyttää mielikuvitusta. Useinkaan tämä ei juuri näytä aikuisten ja opettajien tyypilliseltä mielikuvalta joogatunnista. Tämä osio kuvailee tyypillisen Little Flower joogatunnin havainnollistaakseen lasten joogan monia mahdollisuuksia. Liitteet 1-3 sisältävät yksityiskohtaisia ohjeita tiettyihin aktiviteetteihin yhteistyö- ja keskittymiskyvyn kehittämiseksi sekä stressin vähentämiseksi. Rutiinien ja luovuuden tasapaino Little Flower -ohjelmassa suurin osa koulussa käytettävistä ohjelmista kestää 45 minuuttia kerrallaan ja ne ovat vähintään kerran viikossa. Ryhmän koko vaihtelee noin kymmenestä kahteenkymmeneen oppilasta. Suurin osa tunneista pidetään luokkahuoneissa, joista pulpetit ja tuolit on siirretty syrjään. Jos katsoisit ikkunan läpi Little Flover -joogatuntia, näkisit oppilaita joogamatoillaan tai

5 5 liikkumassa ympäri luokkaa. Lapset saattavat tehdä ryhmätehtäviä tai pohdiskella itsekseen. Huomion keskipisteenä saattaa olla opettaja tai sitten hän jakaa huomion jonkun oppilaan kanssa. Huoneessa voi olla hiljaista tai hyvin meluista. Vaikka Little Flower ohjelmat on suunniteltu kunnioittaen jokaisen koulun tarpeita, ne kaikki sisältävät temaattisen oppitunnin suunnittelua, korostavat moninaisia aistillisia kokemuksia ja sisältävät savasanan (loppurentoutumisen). Monet käyttävät lauluja, tarinoita, taidetta ja lehtiä. Pyrimme myös saavuttamaan tasapainon toistamisen (joka syventää ymmärrystä ja antaa lapsille onnistumisen kokemuksia) ja uusien aktiviteettien (jotka ovat innostavia ja venyttävät lasten käsityksiä siitä, mikä on mahdollista) välillä jokaisella tapaamisella. Kun lapset saapuvat tilaan, joogamatot on asetettu ympyrään, jos mahdollista. Oppilaat aloittavat tunnin matoillaan avausrituaalilla, joka pysyy aina samana ja yleensä sisältää jonkinlaista omlaulua. Monet opettajat odottavat luokassa syntyvän ongelmia esiteltäessä om-laulua, mutta en ole törmännyt minkäänlaisiin negatiivisiin kokemuksiin, joita monet tuntuvat ennakoivan. Kun sen idea esitellään selkeästi, ei koulun henkilökunnalla ole ollut ongelmaa asian kanssa. Laulaminen tunnin alussa tuo ryhmän yhteen ja luo selkeän muutoksen. Om-laulun jälkeen useimmat tunnit jatkuvat auringontervehdyksillä, joista on tehty lapsiystävällisemmät muuttamalla se aurinkotanssiksi. Aurinkotanssin toistaminen jokaisella tunnilla (lasten laulaman laulun säestämänä) on helppo tapa opettaa heille joogasarja, jonka he muistavat ja voivat tehdä milloin vain. Taulukko 1: Lasten kyselytutkimuksen tulokset: 2010 Promise Academy tutkinto Tutkimuksen pääkohdat: 83 oppilasta 94:stä pisteyttivät joogan 5 asteikolla 1-5 (1 vihaan, 5 pidän). 70 oppilasta 94:stä ilmoitti harrastavansa joogaa kotona tai koulussa itsekseen. 86 oppilasta 94:stä suosittelisi joogaa ystävälleen. (Yksi oppilas vastasi, ettei suosittelisi joogaa ystävälleen jotta saisi pitää sen kokonaan itsellään.) 86 oppilasta 94:stä vastasi että haluaisi joogata useammin. (Yksi oppilaista toivoi että hänen koulussaan voitaisiin joogata 12 kertaa viikossa. Moni oppilaista haluaisi joogata joka päivä koulussa.) Tyypillisiä vastauksia avoimiin kysymyksiin: Joogatunnin jälkeen tunnen oloni Iloiseksi ja riemukkaaksi Hyvinvoivaksi ja virkistyneeksi Rauhalliseksi ja tunnen itseni hyvävointiseksi Itseni kaltaiseksi Haluaisin joogata lisää Energisemmäksi Vahvaksi Rentoutuneeksi Superhyväksi ja rentoutuneeksi Rauhanomaiseksi Energiseksi Iloiseksi, rakastan joogaa Iloiseksi ja kuin uudeksi ihmiseksi

6 6 Mistä asioista pidät joogatunnilla? Kun oikeasti käytämme mielikuvitustamme Tykkään rentouttaa aivojani Yhdessä harjoittelusta Hauskoista peleistä joita pelaamme Tykkään tulla notkeammaksi Rentoutuksesta tunnin päätteeksi Rentoutumisesta Pidän meditaatiosta Pidän venyttelystä Kaikki, mitä teemme joogatunnilla on hauskaa Uskotko, että jooga vaikuttaa elämääsi kotona tai koulussa? Jos, niin miten? Kyllä, koska oloni vain on rauhallisempi. Kyllä, koska jooga auttaa minua pääsemään eroon vihasta. Se auttaa rauhoittamaan kehon ja mielen sekä vähentämään stressiä. Kyllä, kun joogan opettaja kävelee luokkaan sanon vain Jes! Kyllä, se pitää minut vahvana. Voisin joogata kaikkialla elämässäni, koska sitä on hauska tehdä kavereiden kanssa. Kyllä, koska se tekee käytöksestäni parempaa sekä kotona että koulussa. Kyllä, jooga on paras oppiaine koskaan! Kyllä, koska minusta voi tulla akrobaatti isona sillä minusta tulee notkea. Se rauhoittaa minut kun olen vihainen. Kyllä, koska se antaa minulle energiaa. Kyllä, se vaikuttaa joogan kolmella askeleella; venyttelyllä, rentoutumisella ja meditaatiolla. Uskon, että se on terveellistä ja pidän siitä. Kyllä se vaikuttaa, koska opimme uusia asioita. Kyllä se auttaa sekä koulussa että kotona, koska se auttaa minua keskittymään. Teematunnin suunnitelmat Suurimman osan tunnista oppilaat tekevät asanaa (asentoja), mutta se miten asana esitellään, riippuu siitä millaiset ovat tunnin suuremmat suunnitelmat. Oppilaat voivat viettää tunnin etsiskelemällä jooga-asentoja, jotka saavat heidät tuntemaan itsensä voimakkaiksi. He saattavat keksiä tarinan, jossa on paljon eläimiä ja luonnon elementtejä ja lopuksi ilmentää tarinaansa jooga-asennoissa. He saattavat tehdä ryhmä- tai pariasentoja kehittääkseen vuorovaikutustaan ja ryhmähenkeään. Riippumatta tunnin teemasta tai harjoitelluista asennoista, tunnilla on myös aikaa esittää kysymyksiä ja kertoa, miltä jooga-asennot ovat tuntuneet. Pranayama (hengitys) harjoitukset kuuluvat tähän tunnin vaiheeseen, ja vaikka on monia luovia tapoja opettaa lapsille hengitystekniikkaa, niin meidän päätavoitteemme on yleensä vain edistää ala-asteikäisten syvää vatsa hengitystä. Tämä osa tunnista sisältää usein myös joogapelin. Pelit ovat usein muunneltuja versioita lapsille jo ennestään tutuista peleistä, mutta ne eivät ole kilpailuhenkisiä ja ne seuraavat joogan periaatteita. Joogapelit ovat viehättävä ja hauska tapa opettaa lapsia tekemään yhteistyötä ja tukemaan toisiaan vastavuoroisesti. Tarkemmin joogapeleistä katso liite. Lopuksi jokainen Little Flower -tunti päättyy rentoutumiseen savasanassa. Tämä rentoutuminen on hyvin merkittävä osa ohjelmaamme. Suurin osa oppilaista tarvitsee viikon tai kaksi ymmärtääkseen rentoutumisen idean ilman, että on tarkoitus mennä nukkumaan, mutta sisäistettyään asian he pyytävät sitä usein. Lasten rentoutumiseen saatetaan liittää ohjattua mielikuvaharjoittelua tai pehmeää

7 7 musiikkia. Joskus luemme inspiroivia satuja ryhmälle tässä vaiheessa tuntia. Isompien lasten annamme olla pitempiä aikoja hiljaa. Kun lapset lempeästi herättelevät kehonsa rentoutuksesta, he lopettavat tunnin sanomalla Namaste toisilleen ja sitten äidinkielellään Valo sisälläni kumartaa valoa sisälläsi. Opetukselle otollisiin hetkiin tarttuminen Meidän opettajiamme kannustetaan pysymään valppaina opettamisen kannalta otollisille hetkille, joita jooga luo. Riippuen ryhmästä ja oppilaiden iästä, tämä saattaa tarkoittaa kysymistä millä kirjaimella kissa asento alkaa tai mitkä muut asennot rimmaavat kissan kanssa. Se saattaa tarkoittaa keskustelua siitä, miten siemenestä kasvaa puu tai kysymyksiä kuten Jos pysymme soturiasennossa viiden hengityksen ajan molemmin puolin, niin kuinka kauan yhteensä olemme asennossa pysyneet? Mitä enemmän olemme yhteistyössä koulujemme opettajien kanssa, sitä tehokkaampaa tällainen joogatuntiin yhdistetty oppiminen voi olla. Olemme huomanneet, että monet oppilaistamme, joilla on vaikeuksia opiskella perinteisessä ympäristössä, hyötyvät kirjallisuuden, matematiikan ja luonnontieteiden lähestymisestä uusilla tavoilla, tilassa jossa he tuntevat itsensä jo valmiiksi itsevarmoiksi ja kyvykkäiksi onnistumaan. Meneekö jokainen tunti oikeasti näin? Vaikka suunnittelisit joogatunnin kuinka hyvin, jotain odottamatonta tapahtuu. Paikkojen ja oppilaiden vaihdokset ovat yleisiä. Matot voivat kadota, tunnit voidaan perua ilman varoitusta, paloharjoituksia tehdään ja samalla kun yrität selviytyä kaikesta tästä, tulee sinun esiintyä joogan esikuvana lapsille. Me opetamme Little Flower -opettajille, että paikalle on saavuttava ajoissa ja koulun tapahtumiin on sopeuduttava. Joogaharjoitukset kaupunkilaiskouluissa ovat kuin meditaatioharjoituksia. Voit nauttia riemukkaista hetkistä oppilaittesi kanssa ja antaa haastavampien hetkien lipua ohi ilman, että ne vaikuttaisivat optimismiisi tai määrätietoisuuteesi. Anna asioiden tulla ja mennä, ja keskitä energiasi päätehtävään, joka on antaa oppilaiden leikkiä, hengittää, oppia ja levätä kannustavassa ja huolehtivassa ilmapiirissä, jossa he voivat tuntea olonsa täysin turvalliseksi. Vaikka mielenkiintoisen opintosuunnitelman luominen pitää monet lapset kiinnostuneina ja keskittyneinä, on aina myös oppilaita joilla on käyttäytymisongelmia. Yleisiä syitä lapsen huonoon käytökseen ovat tylsyys, tyydyttämättömät tarpeet (sairaus, väsymys, nälkä), tyydyttymättömät emotionaaliset tarpeet (huomion tarve, kunnioitus, ohjeistus), pelko joutua ylikontrolloiduksi, epäselväksi jäänyt tehtävä tai epäasiallinen tai häiritsevä ympäristö. Kaupunkilaiskouluissa monet näistä tekijöistä vallitsevat koko ajan. On tärkeää muistaa, että lapsen negatiivinen käytös merkitsee tyydyttämätöntä tarvetta etkä voi odottaa lapsen muuttavan käytöstään ilman, että itse tarjoat vaihtoehtoista tapaa kohdata tarpeet. Negatiivisen käytöksen kohtaaminen suuressa ryhmässä voi olla ylivoimaista ja kokemukseni mukaan moni joogaopettaja, joka on lopettanut lasten opettamisen, on lopettanut lasten opettamisen juuri sen vuoksi, että hän on kokenut menettäneensä ryhmänsä hallinnan. Kun opettelet luokkahuoneen ja käytöksen hallintatekniikoita, jotka kutsuvat oppilaat tekemään yhteistyötä ja antaa heille mahdollisuuksia tehdä valintoja, seuraa siitä, että sinä säilytät ryhmäsi järjestyksen ilman, että tukahdutat oppilaiden luontaisen innokkuuden. Seuraavaksi esitellään strategioita, joilla ryhmän järjestys pysyy yllä ystävällisin ja tehokkain keinoin.

8 8 Luokan hallinta ja vuorovaikutustaidot Luokan hallinta ja vuorovaikutustaidot ovat elintärkeitä luotaessa suotuisaa ilmapiiriä produktiivisuudelle, oppimiselle ja yhteistyölle. Lasten turhautuneisuus tai vihan tunteet voivat muuttaa heidän vuorovaikutuksensa luonnetta toisten kanssa. Mutta kun lapset ovat iloisia ja tuntevat itsensä kunnioitetuiksi ja ymmärretyksi, ovat he parhaimmillaan ja edistävät ryhmän myönteistä toimintaa. Luokan hallinnan ja kurinpidon opettelu auttaa välttämään opettajien tekemiä yleisimpiä virheitä kuten ylikuumentaa tilanteita, joissa lapset ovat jo valmiiksi ärtyneitä tai hyljeksiä lapsia, jotka kokevat jo muutenkin negatiivisia tunteita ja sotkuisia valtaongelmia oppilaiden keskuudessa. Kun olemme tekemisissä haastavien lasten ja tilanteiden kanssa, reaktiomme perustuvat yleensä oman lapsuutemme kokemuksiin, siihen miten itsellemme tuolloin puhuttiin. On myös yleistä, että opettaja kiintyy käsillä olevassa tilanteessa tai toimii tunteidensa pohjalta sen sijaan, että toimisi tietoisesti järkevällä ja taidokkaalla tavalla. On tärkeää tunnistaa omat reagointitavat, jotta pystyy estämään itseään sortumaan niihin. Pätevänä opettajana oleminen edellyttää kykyä ylläpitää oma mielen tasapainoa myös kaoottisessa ympäristössä. Toinen haaste on, että kaupunkilaiskoulut toimivat usein kontrollikulttuurin alaisina. Muiden opettajien käyttämät rangaistusmenetelmät voivat olla haitallisia ilmapiirille, jota yrität luoda. Useammin kuin kerran on sattunut niin, että joku koulun henkilökuntaan kuuluva tulee huutamaan lapselle samalla kun itse opetan tai heittää häiritseväksi tulkitsemansa lapsen ulos luokasta ja jopa kritisoi lapsen ponnistuksia koko luokan kuullen. Kaikki nämä asiat vahingoittavat haurasta turvallisuuden ja vapauden tunnelmaa, jota joogalla yritetään luoda. Tämän huolenaiheen ymmärtäminen ja haltuun ottaminen edellyttää luovia kommunikaation ja diplomatian taitoja. Jos tässä asiassa epäonnistuu, on sillä suuri vaikutus oppilaitten innostuneisuuteen. Koulutusta ja workshoppeja, jotka auttavat kehittämään näitä taitoja, on tarjolla ja lisäksi on tarjolla laaja valikoima aihepiiriä käsittelevää kirjallisuutta. Yllä mainituista ehdotuksista on kuitenkin hyvä aloittaa. Kyseiset taidot ja toimintasuunnitelmat ovat tärkeitä niin lasten kuin aikuistenkin hyvinvoinnille ja onnistumiselle luokkahuoneessa. Tunnista omat tarpeesi ja erota ne käsillä olevasta tilanteesta Kun tarkastelemme kurinpitoa omien tarpeidemme tyydyttämisen näkökulmasta (hiljaisuus, rauhallisuus, katsekontakti tai jopa oma tarpeemme olla hallinnassa) menetämme usein käsityksemme suuremmista tavoitteistamme. Uhraamme lapsen itsetunnon tyydyttääksemme omaa tarvettamme tulla kuulluiksi. Suljemme lapsen ulkopuolelle tyydyttääksemme oman tarpeemme hiljaisuuteen. On tärkeää kysyä itseltään; yritänkö rajoittaa käytöstä määrätäkseni heitä velvollisuuden vuoksi vai yritänkö opettaa lapsia näkemään asiat seurauksineen ja tekemään hyviä valintoja? Mieti kaikissa tilanteissa mitkä tarpeet ovat omiasi ja mitkä lapsen. On tärkeää, että tyydytät omat tarpeesi, mutta ei koskaan lapsen tarpeiden kustannuksella ennen lapsen tarpeita. Saatat myös huomata, että asialla jota pidit tärkeänä, ei olekaan mitään tekemistä suurempien tavoitteidesi kanssa. Esimerkiksi, opettajat ajattelevat usein, että lasten on oltava rauhallisia ja paikallaan pystyäkseen kuuntelemaan, mutta monien lasten on saatava liikuttaa kehoaan pystyäkseen sisäistämään opetettavaa. Kun pyydät lasta muuttamaan käytöstään, mieti ensin onko muutos oikeasti tarpeellista lapsen tai lasten vuoksi vai saisiko se vain sinut tuntemaan olosi mukavammaksi.

9 9 Hyväksy tunteet Tämä on ehkä tärkein ja haastavin askel saadaksesi muutettua ryhmän dynamiikkaa. Jos oppilaasi kokevat, ettei heitä ymmärretä, kunnioiteta tai arvosteta, ei heillä ole motivaatiota yhteistyölle. Jos ihmisen tunteita väheksytään, he eivät pääse eroon tunteen ohjailemasta reaktiostaan tilanteeseen eivätkä löydä siihen ratkaisua Hyväksymällä lasten (tai aikuisten) tunteet, he (ja sinä) voivat edetä seuraavalle tasolle pohdittaessa, kuinka voidaan tyydyttää heidän tarpeensa mieluummin positiivisella kuin negatiivisella toiminnalla. Osoittaaksesi hyväksynnän tunteille, voit: Pukea heidän tunteensa sanoiksi tai antaa tunteelle nimi. ( Näen että olet hyvin turhautunut tästä tilanteesta. ) Tämä rohkaisee avautumaan asioista edelleen. Kuuntele tarkkaavaisesti ja aktiivisesti. ( Eli kuulemani mukaan Onko asia näin? ) Tämä osoittaa opiskelijalle, että ymmärrät (tai haluat ymmärtää) hänen tunteensa ja olet apuna. Vastaa opiskelijalle mieluummin huolehtivasti kuin neuvoen tai kritisoiden. On tärkeää ymmärtää, että voit hyväksyä tunteet ja silti muuttaa negatiivisen käytöksen. Jos oppilas esimerkiksi hyppii tuolilla, tavallinen reaktio tilanteeseen voisi olla LOPETA TUO! Hallitse itsesi! tai Satutat vielä jotakuta! Tehokkaampi keino, joka on positiivinen mutta silti uudelleenohjaa oppilaan käytöksen voisi olla Olet todella hyvä hyppimään. Sinulla on pakko olla todella vahvat jalat. Lyön vaikka vetoa, että voit tehdä paljon sammakkohyppyjä. Haluatko kokeilla? Kannustava yhteistyö ja yhteinen ongelmanratkaisu Luokan hallinnan päämäärän tulisi aina olla oppilaiden tukeminen ja rohkaiseminen, jotta he kykenisivät tekemään rakentavia valintoja, auttaa heitä kehittämään tunnetta sisäisestä itsekurista, joka ei motivoidu ulkoisesta rangaistuksesta ja kannustaa oppilaat yhteistyöhön niin, että oppiminen saadaan maksimoitua. Me usein tahtomattamme saamme oppilaat tuntemaan itsensä pelokkaiksi, tyhmiksi, väärin ymmärretyiksi tai huonoiksi tilanteissa, joissa he eivät käyttäydy odotustemme mukaisesti. Tällainen katkaisee yhteyden ja luo tilanteen, jossa edes oikean asian tekeminen ei tunnu hyvältä. Pyrimme kehittämään tilanteita, joissa huonosti käyttäytyvät lapset voisivat kokea, että he voivat palata käsillä olevaan tilanteeseen täysivaltaisina yhteisön jäseninä eikä syrjäytettynä. Tässä muutamia asioita, jotka voit ottaa huomioon: Kuvaile ongelmallinen tilanne. ( Kuulen vastaukset, mutta en näe viittaavia käsiä ) Jaa informaatiota ( Likaisilla joogamatoilla ei ole mukava istua ) Tarjoa mahdollisuuksia, älä uhkia. (Mikä olisi sinulle helpointa? Istua yhdessä kuitenkin keskittyen opetukseen tai vaihtaa paikkaa, niin ettei tule houkutusta jutella? Keskustele siitä kaikkien kanssa ja kerro minulle, mitä päätit. ) Kerro omista tuntemuksistasi. Monilla lapsilla ja aikuisilla on suuri tarve itsenäisyyteen ja itseohjautuvuuteen. Jos ei tiedosta tätä, seuraa siitä valtataistelu, jossa ei ole voittajaa. Meidän tulee valita sanamme huolella, jotta lapsi voi tehdä valinnan ryhtyä yhteistyöhön hyvillä mielin. Lopullisen päämäärän tulisi aina olla se, että saa lapset hyvillä mielin ja ylpeänä itsestään tekemään oikeat asiat. Jos painostaa jo valmiiksi vihaisia ja puolustuskannalla olevia lapsia tekemään oikeita asioita, on siitä seurauksena se, että he assosioivat nämä tunteet käsillä oleviin asioihin, mikä on mahdollisimman kielteistä. Tämän sijaan pyrimme mahdollistamaan sen, että lapset oivaltaisivat omat kykynsä tehdä hyviä päätöksiä ja toimisivat sen pohjalta.

10 10 Lasten kanssa työskentely on haastavaa, mutta tulisi ymmärtää, että heidän käytös on normaalia ja aivan luonnollista, ja tulee varoa, ettei anna sen hätkähdyttää henkilökohtaisella tasolla. Voit vaikka vitsailla omalla kustannuksellasi ja hauskuttaa näin oppilaita! Yhdistä jooga heidän elämään, kohtele heitä arvokkaasti ja hallitse omat tunteesi, näin saat oppilaittesi huomion ja voit todella palvella heitä. Näin luot edellytykset onnistumiselle Opettajan ohjaus On paljon asioita, joilla voit helpottaa ensimmäistä opetuskertaasi koulussa ja tehdä kokemuksestasi positiivisemman. Aivan ensimmäinen asia on varmistaa, että sinut on koulutettu ohjaamaan erityisesti lapsia. Opetusmetodit ovat täysin erilaisia aikuisten opetuksessa. Harva opettaja pystyy luovuudellaan muuntamaan harjoituksen lapsille sopivaksi, joten tämä on vaikea tehtävä, jossa tapahtuu virheitä, etkä varmasti halua oppilaidesi kärsivän niistä. Sinun pitäisi mahdollistaa oppilaillesi paras mahdollinen kokemus harjoituksesta, sillä tämä saattaa olla heidän ainoa mahdollisuus ottaa osaa tämän tapaiseen ohjelmaan. Valitessasi koulutusta tähän työhön, varmista että löydät ohjelman, joka tarjoaa sekä laajan valikoiman joogaharjoituksia että perustiedot nuorten kehityksestä. Tämä auttaa sinua ymmärtämään oppilaitasi, muodostamaan asiallisia odotuksia ja suunnittelemaan tunteja, jotka ovat viehättäviä ja merkityksellisiä oppilaille. Lasten kehitystasojen ymmärtäminen myös mahdollistaa sen, että oppilaat saavat onnistuneen joogakokemuksen, eikä siitä tule pettymys. Tunne omat vahvuutesi ja rajasi Kun koet olevasi valmis lasten joogaryhmien opettamiseen, on olennaista arvioida oma sopivuutesi eri ikäisille oppilaille ja ympäristöille. Läpikotainen nuorten kehityksen ymmärtäminen auttaa sinua, kuten myös jokainen mahdollinen kouluvierailu ennen varsinaisen opetuksesi alkamista. Ideaalitapauksessa koulutuksesi sisältää jakson, jonka aikana voit tarkastella ja avustaa oppilaita joogatunneilla, jotka ovat samankaltaisissa ympäristöissä, missä toivot opettavasi joogaa. Yksikään opettaja ei ole täydellinen kaikille opetusryhmälle. Arvioi omia vahvuuksia ja yritä soveltaa niitä opetusryhmäsi tarpeiden mukaan. Ole realistinen omien rajojesi ja tunteidesi laukeamisen suhteen, jottet lannistu ja päädy asettamaan omat tarpeesi oppilaittesi edelle. Harjoittele kuvittelemalla tilanteita, joita saattaa opetuksen aikana tulla esiin, ja mieti millaisia tunteita tilanteet sinussa herättävät. Käy mielessäsi läpi eri vaihtoehtoja ja valmistaudu haasteisiin ennen kuin kohtaat ne. Näin sinulla on paljon paremmat mahdollisuudet hoitaa haastavat tilanteen järkevästi. Joogatuntien valmistelu Kun olet päättänyt ohjata joogakurssin, on aika tehdä opetus- ja tuntisuunnitelmat. Lasten joogatuntien suunnittelu saattaa tuntua turhalta; tunnit eivät koskaan etene tarkalleen niin kuin on suunniteltu. On tärkeää reagoida oppilaiden tarpeisiin ja mukautua luokan ilmapiiriin, on myös hyödyllistä miettiä, mitkä tehtävät sopivat yhteen ja miten ottaa esille erilaisia puheenaiheita. Kun kulutat hieman aikaa tuntisuunnitelmien kehittelyyn, sinusta tulee tiedostavampi opettaja. Asioiden jakaminen aihepiireihin tekee oppilaista keskittyneempiä ja kurssista hyödyllisemmän. Silloin opetus on keskittynyttä ja jokainen oppitunti rakennetaan edellisellä kerralla opitun pohjalta. Suunnittelun ja luovuuden tasapainon saavuttaminen kursseillasi vaatii harjoittelua ja edellyttää, että olet läsnä tilan-

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Selkä suoraksi Suomi TM. Pidetään hauskaa harjoittelemalla!

Selkä suoraksi Suomi TM. Pidetään hauskaa harjoittelemalla! Selkä suoraksi Suomi TM Pidetään hauskaa harjoittelemalla! "Selkä suoraksi Suomi" ʺSelkä suoraksi Suomiʺ on helppo muutaman minuutin harjoitusohjelma, joka päivittäin tehtynä auttaa lapsia kehittämään

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Valmennuksen sisältö Mitä stressi on? Mielen ja tunteiden johtaminen Itsensä johtaminen stressin hallinnan työkaluna

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelut 29.10.2016 Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelu Oppilas on oman oppimisensa, opettaja opettamisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija, ja keskustelutilanteessa he jakavat

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa:

HYP on lyhenne sanoista Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin HYP on asenne ja yhdessäolotapa: Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yksin HYP jakson käynnistyskokous Tutustu myös opasvihkoon Sheridan Forster: Huomioivan yhdessäolon malli HYP Mikä HYP on HYP on lyhenne

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Keskittymisen valmiuksien tavoitteita Mitä keskittyminen tarkoittaa sekä omien keskittymisen tapojen ja taitojen tunnistaminen

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Muut toimijat Pelaajat Muut toimijat Kunnioita

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Move! Miten meidän yhteisössä? Valtakunnallinen Move- kiertue 2015 Liikuntakasvatuksen laitos

Move! Miten meidän yhteisössä? Valtakunnallinen Move- kiertue 2015 Liikuntakasvatuksen laitos Move! Miten meidän yhteisössä? Valtakunnallinen Move- kiertue 2015 Liikuntakasvatuksen laitos Kenelle Move! on tehty Oppilaalle Terveyden- huoltoon Move! Opettajalle Kotiin Koululle Move! pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana. kesän peleihin. Markku Gardin 1.4.2014

FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana. kesän peleihin. Markku Gardin 1.4.2014 FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana kesän peleihin Markku Gardin 1.4.2014 Mentaalitarinoita "Peliä edeltävänä iltana makaan vuoteessani ja kuvittelen mielessäni, kuinka teen maalin ja kuinka pelaan hyvin.

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 4.3.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 4.3.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Pelaajat Muut toimijat Muut toimijat Kyse on

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Erikseen varattuna hetkenä 20-60 minuuttia Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet Harjoitella kiinnittämään ajoissa huomiota mahdollisen negatiivisen stressin kertymiseen

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Ongelma-Ratkaisu. Malli työssä oppimiseen. Petteri Elo OPS-koulutus 2016

Ongelma-Ratkaisu. Malli työssä oppimiseen. Petteri Elo OPS-koulutus 2016 - Malli työssä oppimiseen Yhteystiedot Petteri Elo petteri.elo@pedanow.com +358405506020 www.pedanow.com Twitter: @PetteriElo Työpajan ohjelma 1. Aloitus - Kontekstin luominen työpajalle: Yksinkertainen

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta Tässä on kuvattuna jokainen harjoitemateriaalin sisältyvä harjoite. Harjoituksesta kuvataan sen tavoite ja toteutustapa lyhyesti. Voit tutustua harjoitteisiin alustavasti kuvausten avulla. Voit myös hakea

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

ALISUORIUTUMINEN. Ajoittain kaikki ihmiset saavuttavat vähemmv kuin mihin he pystyisivät t ja se voi suojata sekä säästää. ihmistä.

ALISUORIUTUMINEN. Ajoittain kaikki ihmiset saavuttavat vähemmv kuin mihin he pystyisivät t ja se voi suojata sekä säästää. ihmistä. ALISUORIUTUMINEN Ajoittain kaikki ihmiset saavuttavat vähemmv hemmän, kuin mihin he pystyisivät t ja se voi suojata sekä säästää ihmistä. Alisuoriutuminen on kyseessä,, kun siitä tulee tapa - voimavarat

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT 11.4.2016 OPAS VANHEMMILLE EFJKVF Joskus pienimmät asiat ottavat suurimman paikan sydämessäsi. A. A. Milne, Nalle Puh Emmi Ristanen, Laura Kolari &

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1

Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1 Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1 Teoskokonaisuus Karoliina Räty, Johanna Saarinen ja Ensi- ja turvakotien liitto, 2014 Toimittanut Karoliina Räty ja Johanna Saarinen, 2014 Sävel ja sanat kansanlauluja

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MINDFULNESS ON TIETOISTA LÄSNÄOLOA Mindfulness on valintaa ja tietoinen päätös kohdistaa huomio nykyhetkeen. Tavoitteena on luoda uudenlainen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia

Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia Kuormitus vs lepo Kuormituksen kokonaisuus aina yksilöllinen, fyysistä ja psyykkistä mahdoton tarkasti erottaa (stressi, kehon reaktiot,

Lisätiedot

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus 11.10.2016 Emilia Kujala Sosiaalipsykologi (VTM), mindfulness-kouluttaja, sertifioitu jooganopettaja, KKT-psykoterapeuttiopiskelija Tervetuloa koulutukseen! Kolmen

Lisätiedot

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Psykologi, psykoterapeutti, YET Tiina Röning Rokua 28.10.2015 Mitä on tunne? Erilaisia selitystapoja

Lisätiedot

Odotusaika. Hyvät vanhemmat

Odotusaika. Hyvät vanhemmat Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhtstoiminta-alue Janakkalan neuvola Odotusaika Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaihta. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haastta perheelämään

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S LUDUS TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT OY Mäkitorpantie 3B, HELSINKI Liesikuja

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016

BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016 BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016 Esim. kokous-, tyky-, tyhy- ja virkistyspäivien ohjelmaan liitettäviä palveluita. Virkisty joogakävelyllä 60min 100 kävelyä hiljaisuudessa hiekkadyyneillä pitkospuita pitkin.

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO

2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO 2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO Seasonal Yoga, Joogaopettaja koulutus Espoo 2014-2015 (Koulutus on pääasiassa englanninkielinen) Seasonal Yoga (SYTT) on kansainvälinen itsenäinen jooga koulu, joka

Lisätiedot

Tervetuloa nettiluennolle!

Tervetuloa nettiluennolle! Tervetuloa nettiluennolle! Lapsen myönteisen kasvun tukeminen 25.2.2016 Minna Kuosmanen, lapsiperhetyön asiantuntija, th YAMK Adhd-keskus, Barnavårdsföreningen i Finland Vahvempi vanhemmuus parempi lapsuus

Lisätiedot

Kukaan ei halua kärsiä jännityksestä

Kukaan ei halua kärsiä jännityksestä Kukaan ei halua kärsiä jännityksestä Sisältö 08:15 aamukahvi ja ilmoittautuminen 08:35 luonteenpiirteiden uudelleenmäärittelyä 09:10 jännittämisen ja stressinhallinnan yleinen teoria ja jännittämisen taito

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja Nimi:

Oppimispäiväkirja Nimi: Oppimispäiväkirja Nimi: Tässä projektissa tavoitteena on Lisätään ymmärrystä siitä, millaista on asettua vieraaseen kulttuuriin. Viron kielen, kulttuurin ja tarinoiden tarkastelu luo lähtökohdan tavoitteen

Lisätiedot

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT Antti Mäihäniemi opettaa kesäisin Master Golfissa ja talvisin Golfin Vermon House Prona. Hän on tutkinut golfsvingiä omatoimisesti yli kymmenen vuoden ajan. Hän on oppinut, että vain kyseenalaistamalla

Lisätiedot

Kaikille avoin hiihtokoulu

Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoimessa hiihtokoulussa kaikki oppilaat ovat yhtä arvokkaita ja tervetulleita, hiihtokoulu ei rajaa ketään pois vamman tai toimintakyvyn vuoksi. Kaikilla on oikeus

Lisätiedot

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI!

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! Miesten jumppaopas HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! TÄSMÄLIIKUNTAA KESKIVARTALOON 2-3 kertaa viikossa 15 min. päivässä HARJOITTELE KEHOLLESI HYVÄ PERUSTA rankasi pysyy hyvässä ryhdissä ja löydät

Lisätiedot