IMPACT 7: Intersections & Counterpoints Melbourne (Australia)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMPACT 7: Intersections & Counterpoints Melbourne (Australia)"

Transkriptio

1 Anja Hatva, TaL, FT IMPACT 7: Intersections & Counterpoints Melbourne (Australia) IMPACT -konferensseja on järjestetty jo toistakymmentä vuotta ympäri maailmaa, muun muassa Taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä vuonna Tänä syksynä jo seitsemäs tapaaminen järjestettiin Monash-yliopiston taiteiden tiedekunnassa Australian Melbournessa. Siellä esiteltiin laajasti painotuotteeseen ja julkaisemiseen liittyviä akateemisia tutkimuksia ja postereita, näyttelyjä, painatuksen käytännön demonstraatioita ja tuote-esittelyjä. Osallistuin tilaisuuteen esitelmälläni, joka käsitteli kuvituksen vaikutusta artikkelin muistamiseen ja ymmärtämiseen. Seurasin myös kuulijana tätä nelipäiväistä tilaisuutta, josta olen tehnyt poimintoja. Konferenssissa esiintyi 170 luennoit si jaa 34:ssä jaksossa, joten valinnan varaa oli runsaasti. Aiheet vaihtelivat tekstin ja kuvan sisällöistä niiden historiaan ja tulevaisuuden näky miin, kulttuuriin, tekniseen toteuttamiseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Osallistujia oli neljästätoista maailman maasta, ja he tulivat hyvin erilaisista kulttuureista ja lähtökohdista. Valtaosa luennoista liittyi jotenkin vapaaseen taiteeseen tai vedostamiseen. Olisin odottanut enemmän journalismiin ja massajulkaisemiseen liittyviä aiheita. Ohjelmasta löytyi kuitenkin tietoa myös graafisen suunnittelun tutkijalle, tekijälle ja kuvittajalle.

2 Tiistaina Konferenssi alkoi australialaisen Mike Parrin työskentelyn esittelyllä, jossa Parr piirtää videolla suoraan 36:lle valtavan kokoiselle kuparilaatalle, joskus kummallisin välinein mikä sinänsä oli myös performanssi. (Mike Parr on kuuluisa shokeeraavista performansseistaan.) John Loane kertoi Parrin säestämänä heidän 24 vuotta jatkuneesta yhteistyöstään Loanen toimies sa vedostajana ja uskollisena Parrin taiteen käytännön toteuttajana. Heidän töitään on ollut nähtävillä mm. Brasiliassa, Kuuubassa, Euroopan eri maissa, Japanissa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. moky Osassa Trace, document, Index esiintyi Jo Ganter otsikolla 21. vuosisadan taiteilijat, 1900-luvun katsojat. Ganter on kehittänyt omaa ilmaisuaan digitaalisten valokuvien pohjalta, vaikka painaakin niitä vanhan metalligrafiikan tapaan. Hän vedostaa negatiivisen rasterikuvan happonkestävällä musteella, jolloin positiivikuva etsautuu laatalle. Jo Gantner pohdiskeli taiteilijan ja katsojan ristiriitaista roolia, jossa taiteilija voi luoda oman ajatusmaailmansa todellisuutta valokuvien kautta, samalla kun katsoja perinteisesti yhdistää valokuvan todistusvoimaisena todellisesta maailmasta, yhtä aikaa digitaalisena ja analogisena. Hän viittaa Roland Barthesiin: kun katsoja alkaa, tekijä kuolee. Vaikka valokuvat eivät enää pelkästään todenna reaalimaailmaamme, katseluperinteet ohjaavat usein katsojaa odotuksin. Ganterin töillä on fyysinenkin olemus, johon taiteilija on omin käsin vaikuttanut, mutta myös sisältömaailma, joka on irronnut valokuvan alkuperäisestä kohteesta. Joissakin töissä hän yhdistää digitaalisesti painettuja valokuvia ja voimakkasti syövytettyja akvatinta-laattoja. Gantnerin työt ovat suurikokoisia ja unenomaisia. Jo Ganter: Cell 16 Digitaalinen valokuva ja etsaus, 93.5 x 98cm Caren Ball pitää taiteellisen työn ja tutkimuksen tekemisen yhdistelmää ihanteellisena: toinen ruokkii toista. Hän puhui sessiossa Printmedia and political agency, activism, appropriation and sub-culture. Hän tarkasteli humanistisen asenteen mahdollisuuksia nykytaiteessa palaten Walter Benjaminin ajatuksiin teknologian muutoksista ja niiden vaikutuksesta humanismiin ja tapaan, jolla katsomme taideteosta. Erityisesti ympäristön tilaan ja kyseenalaisiin tieteellisiin tutkimuksiin kohdentavat taiteilijat joutuvat tuomaan epämiellyttävää sanomaa ja tasapainottelemaan yleisön huomion tavoittelussa. Esimerkkeinä hän käytti kahta nykytaiteilijaa, esikaupunkiaiheisia puupiiroksia tekevää Anne Starlingia ja Janet Parker-Smithia, jonka töillä on metaforisia kaksoismerkityksiä. search.php?artistid=168

3 Printmedia and the Artists Book osiossa puhuneella yhdysvaltalaisella Melissa Olenilla on mainosvalokuvaajakoulutus, jonka jälkeen hän on työskennellyt digitaalisen painatuksen parissa erikoistuen myöhemmin värien hallintaan taidepainatuksessa ja taidekirjoissa. Korkeatasoinen painojälki saavutetaan tuntien esivalmistelujen jälkeen, ja ja yksityiskohtien toistuminen riippuu musteen ja painomateriaalin yhteensopivuudesta. Niiden tuntemus tekee mestarin ja erottaa painajan myyntimiehen roolista. On tunnettava paitsi eilisen tekniset taidot, myös tietokoneteknologiaa ja digipainon erityisvaatimuksia. Väripaletit ovat lisääntyneet CMYK-standardien ohi ja värien sekoittaminen on kehittynyt hienosäikeisemmäksi, mikä vaatii ohjelmien soveltamiseen perehtymistä. Painokoneen korvaaminen digipainatuksella tuo mukaan uutta huomioitavaa, kuten alkuperäisen kuvatiedoston laadun, pritterin ja värijärjestelmän sekä tulostusmateriaalin. Melissa Olen näytti lukuisia värikäsittelyjä samasta kuvasta ja vertaili niiden ominaisuuksia. Hän totesi, että edellenkin kohoaminen menneiden aikojen mestaripainajien tasolle vaatii, että pystyy tekemään välineistöstä osaamisensa jatkeen ja omaksumaan jatkuvasti uutta tietoa. Iltapäivällä omassa sessiossani The print, text, semiotics and language, jota veti Matthew Perkins, puhuivat lisäkseni Nicci Haynes, David Wlaslo ja Robert Nelson. Nicci Haynes on multitaiteilija, joka kertoi ja näytti omia taiteellisia projektejaan. Työskennellessään hän vaeltelee pohjois-australian kallioluolissa, ottaa värilappuja muistin tueksi ja piirtää ja maalaa lattialla esimerkiksi mustavalkoisia akvarelleja suuressa koossa, kokeilee tekstin kääntämistä musiikiksi elektronisesti. Hänen otsikkonsa There are too many spelling or grammatical errors in finnegans_wake.doc to continue viittaa hänen huomioonsa, että James Joysen Finnegans wake -kirja on täynnä kieli- ja kirjoitusvirheitä. Niinpä hän supisti tämän yli 600-sivuisen kirjan yhdelle sivulle ja printtasi sen! (ks. kuva) David Wlazzlo pohti taidetta institutiona ja erityisesti Art & Language (A&L) -ryhmän tulkintaa Derridan kirjallisuuskäsitykseen peilaten. Hän käsitteli konseptuaalisen taiteen tulkintaa historiallisena verrattuna itsereflektiivisen konseptitaiteeseen. Robert Nelson valotti impact -sanan etymologiaa ja sen eri merkityksiä taiteessa. Sillä on yhteyksiä painatukseen, mm. merkitys to stamp paper. Nicci Haynes: Finnegans Wake

4 Oman esitykseni What impact does an illustrated article have? sisältö on luettavissa erillisenä pdf-artikkelina. Anja Hatva What is the impact of illustrations Keskiviikkona David Ferry, kirjataiteen ja painatuksen professori Cardiff School of Artsista, Walesista, luennoi brittiläisen pilakuvatra dition vaikutuk sesta viime vuosisadalta tähän päivään. Hän syntyi Blackpoolissa, joka tuolloin oli Englannin suurin turistikohde, joten siellä isovanhempien pitämässä bed and breakfast -majoituksessa hän sai tarkkailla elämää ja nähdä paljon esiityviä taiteilijoita. Myöhemmin taideopiskelijana keski-lontoossa hän kohtasi uudelleen lapsuutensa maail man pop-kulttuurin ja punk-rockin imussa. Hän halusi kyseenalaistaa silloisen klassisen taidekoulutuksen ja traditionaalisen taiteen suhteen elämään. Hän alkoi tehdä vaihtoehtoisia muunnelmia vanhoista opaskirjoista kirjoittamalla niihin oman tekstinsä tai liimaamalla sisällöltään uusia osia kuviin. Hänen uniikkeja teoksiaan on m.m. Victoria & Albert Museumissa Lontoossa, Momassa New Yorkissa, sekä Kumussa Tallinnassa. Hänen suosikkejaan ovat Little Brittain, Monty Pyton ja pilalehti VIZ, joiden piirtäjät Ferryn mukaan ovat myös loistavia aikansa sosiaalisia kommentaattoreita. KUVA: HANNU HYRSKE Paperini oli sijoitettu osioon The print, text, semiotics and language. Katso myös Gorilla in the Roses watch?v=kk5r0ej5dva WIS Comic Taiteilijakirjat ovat kirjataidetta, jonka roolia ja tulevaisuutta Sarah Bodman käsitteli Tom Sowdenin kanssa suunnittelemassaan esityksessä. Mikä on taiteilijakirja?, he pohtivat ja haastattelivat 53:a taiteilijaa tai muuta asiantuntijaa eri maista: Australiasta, USA:sta, Tanskasta, Puolasta, Belgiasta, Kanadasta, Turkista, Libanonista, Etelä-Afrikasta, Etelä-Koreasta, Kyprokselta, Japanista, Italiasta, Singaporesta, Argentinasta, Norjasta, Saksasta, Virosta, UK:sta, Irlannista, Venäjältä, Ranskasta, Espanjasta and Brasiliasta. Hän myös kartoitti kirjataiteen näyttelyitä, museoita ja kirjakauppoja presentaatiossaan. He halusivat sisällyttää myös digikirjan tähän käsitteeseen samoin kuin kaikki taidekirjat, olivatpa ne sitten design-sidoksia, kopioita, installaatioita tai äänikirjoja. Sarah Bodman on taiteilijakirjojen vanhempi tutkija Centre for Fine Print Research -insti tuutissa, Britanniassa. Hän piti myös luennon Harvinaisten kirjojen näyttelyn avajaisissa. http//bookartobject.blogspot.com/ David Ferry puhui Printmedia and the artist book-otsikon alla brittiläisestä satiirista innoittajanaan. Kuvassa Ferryn uusionäkemys vanhasta brittiläisestä matkaopaskirjasta. Sarah Bodman piti avajaisesitelmän Harvinaisten kirjojen näyt telyssä. Etualalla Monash-yliopiston kirjaston johtaja Suzanne Clark.

5 DCA Print Studion uusista innovaatioista puhui professori Annis Fitzhugh, joka on ollut kehittelemässä silkkipainon, etsauksen, kohopainannan ja litografian avuksi tietokoneavusteista design-teknologiaa. Vanhoja metodeja ei poisteta vaan hiotaan. Näitä uusia keinoja ovat digitaalinen laaser-leikkuri, metalli- puu- ja plastiikkakaiverrin, digitaalinen veitsi filmin tai vinyylin leikkaukseen, ja suurikokoinen digitaaliprintteri, jolla voi tehdä mustesuihkutulostusta. Ei tarvita fyysistä voimaa eikä välttämättä haitallisia kemikaaleja, joten käyttäjien kohderyhmä voi laajentua. Parhaimmillaan uudet ja vanhat taidot voi yhdistää. Eve Kask on painatuksen ja kirjataiteen apulaisprofessori Viron taideakatemiasta ja Tallinn Print Triennialen johtaja. Hän käsitteli eestiläistä selviytymisstrategiaa ja taiteilijaidentiteettiä viimeisen parin kymmenen vuoden itsenäisyyden aikana, erityisesti ihmisen ja ympäristön suhdetta omien töidensä kautta. Hänen taiteilijakirjansa 101/Casting Their Eyes sisältää valokuvat Eestin kaikkien 101:n kansanedustajan silmistä. Aukeamilla on myös heidän kirjoittamansa tekstit, joissa he kertovat tulevaisuuden toiveistaan. Scott Betz opettaa transtieteellisissä tutkimusprojekteissa (the University of North Carolina s Center for Design Innovation), jotka yhdistävät useita tieteitä, muun muassa biologiaa, insinööritaitoa ja ilmailualan historiaa. Hän tekee sanojensa mukaan 3- ja 4-ulotteista taidetta niin, että skannaus tallentaa tiedot, layereille rakennetaan malli, ja 3D-printteri tekee siitä esimerkiksi esineen. Uusi tietotekniikka antaa uusia mahdollisuuksia: voi painattaa vaikkapa omat nimikirjaimet täytekakkuun, jäljentää lepakon lentoa ja tulevaisuudessa ehkä jopa tulostaa uusia elimiä. Rethinking contemprorary art. Annis Fitzhugh esitteli tietokoneteknologian uusia sovelluksia taidepainatukseen. Aukeama Eve Kaskin taiteilijakirjasta 101/Casting Their Eyes. Indonesialainen Heri Dono esittelee omaa tuotantoaan. Kanadalainen Jennifer Eiserman tutkii tapoja, joilla digitaalinen valokuvaus ja tietokonemanipulaation ja jälkikäsittelyn mahdollisuudet ovat muuttaneet taidegrafiikkaa tekevän taiteilijan luovaa toimintaa. Digitaaliset ympäristöt mahdollistavat myös luovan työn automatisoinnin. Värit on perinteisesti tehty painojäljen, ei esimerkiksi historiallisen säilyvyyden näkökulmasta. Mikä on taiteilijan rooli? hän kyseli ja käytti esimerkkinään Gerald Hushlakin taidetta. More is more, hän toteaa. Digiaika muuttaa taiteilijan työtä niin, että lopullinen työstämisen tulos on se taideteos, joka on originaali riippumatta tekotavasta. Keenote-puhuja Heri Dono käsitteli indonesialaisen nykytaiteen aikakautta 70-luvulta tähän päivään, ja esitteli omaa tuotantoaan kertoen myös vaikeuksista,

6 joita hän on kohdannut hallituksen taholta. Nykyisin Indonesian New Art Movementilla on yhteyksiä kansainvälisiin taideyhteisöihin. Torstaina Aamupäivällä perehdyin näyttelyihin, joita oli kampuksen eri rakennuksissa. (Ks. raportin loppuosassa) Australialaisella Gordon Monrolla on tiedetausta, ja hän kutsuu itseään generatiiviseksi taiteilijaksi, koska on tehnyt paitsi poikkitaiteisia teoksia, myös kirjoittanut paljon tietokoneohjelmia yhteisteoksiin, myös musiikkiin. Monro pohdiskeli Harold Cohenin ajatusten pohjalta tietokoneen ohjelmoitavuutta ja inhimillisen luovuuden erityisyyttä, sekä sellaisen tietokoneohjelman mahdollisuutta, jossa kone pystyisi tekemään itsenäisiä esteettisiä arvioita. Robottien mahdollisuuksista kehittyä taiteilijoiksi hän viittaa Kasparovin lausumaan: Ei pidä ylittää inhimillisen luovuuden rajaa. Jo nyt Photoshopissa on content aware fill, ja Tarussa sormusten herrasta örkit animoivat itse itsensä. Hänestä tietokone ei ole pelkkä väline, koska sitä voidaan opettaa. Harold Cohen: Can Computers Make Art Gordon Monro piti mielenkiintoisen esityksen tietokoneen ohjelmoitavuudesta ja mahdollisuudesta itsenäiseen esteettiseen arviointiin sekä tulevaisuuden visioista ylemminkin. ıltapäivällä Megan McPherson kertoi studiotyöskentelystä opetuksessa. Hän työskentelee yliopiston projektissa, jossa tarvitaan sekä teoriatietoa että tilanneosaamista toteutettaessa taiteellisia produktioita. Mikä tekee vuorovaikutuksesta opetuksellista yliopistollisessa studiossa? Millainen reflektio syntyy ammattikäytännöstä? Miten sitä voisi siirtää muuhunkin opetukseen? Painatusosaaminen on hyvin käytännöllistä, se ei saa olla opetuksen sisä-eikä ulkopuolella, vaan osa sitä, totesi McPherson. Pat Thomasin esitystä Conventions of a book, digitaalisen viestinnän vaikutuksesta uutiskuvastoon en päässyt näkemään, koska esitykset olivat päällekkäisiä, mutta luin hänen paperinsa jälkeenpäin mielenkiintoisen aiheen takia. Pat Thomas pohtii, miten lehtien ja tv:n uutismedia erosivat internetissä tiedottamisestaan syyskuun 11. päivän uutisoinnissa. Sitten hän omien taiteellisten töidensä (joita en nähnyt) kautta todistelee, että tiedottaminen erosi toisistaan. Hän ilmoittaa käyttäneensä produktiossa plagiointia, muuntelua (esim. rajauksin) ja uudelleen yhdistelyä metodinaan, jota hän luonnehtii the methodology of creative praxis. Hyvä teoreettinen kysymyksenasettelu jäi mielestäni loogisia perusteluja vaille, vaikka hän toteaakin: The Internet is a manifestation of the book. (Monien muidenkin esitysten sisällöissä vaivasi päälle liimatun teorian ja siihen liitetyn produktion yhteyden puute.)

7 Riemastuttavan esityksen fanittamisen siirtymisestä digitaaliseen aikaan piti Teal Triggs, joka on graafisen suunnittelun professori Lontoon taideyliopistosta ja Visual Communication -lehden toimittaja. Hän käytti esimerkkinä Tony Draytonin nostalgista punk-rocklehteä Ripped and Torn, jota 70-luvun hengen mukaisesti tehtiin kopiokoneella ja joka tänä päivänä on sekin siirtynyt nettiin. Toisena esimerkkinä hän käytti Kill Your Pet Puppy - lehteä, joka on paitsi nettisivusto, myös kuva-arkisto ja video- ja keskustelupalsta. Sisällön ja muodon pitää sopia yhteen, Triggs totesi. Perjantaina Vedostajan ja taiteilijan yhteistyötä ja materiaalien merkitystä käsittelivat perjantaina myös nuoremman polven keenote-edustajat, taiteilija Brook Andrew ja painaja Trent Walter, joiden töitä oli nähtävillä paikan päällä Monash-yliopiston galleriassa. Samassa yhteydessä taiteilija Kathy Lane puhui taiteilijan tyylin huomioinnista. Painajalla ei saa olla egoa, hän luonnehti yhteistyötä. Vaikka saman painajan kanssa työskentely hioo työskentelyä sujuvammaksi, kannattaa vaihdella painajaa, jotta oma tyyli kehittyisi, eikä jähmettyisi totuttuihin turvallisiin maneereihin, Marian Crawford juontaa keskustelua Keenote-luennolla perjantaina. Taustalla painatuksen kehitystä käsitelleen Kathy Lanen luentoon liittyvä kuva. Paneelissa keskustelemassa taiteilija Brook Andrew ja painotyön toteuttanut Trent Walter. Alla Brook Andrewin riisipaperille painettuja suurikokoisia puupiirrosvedoksia näyttelyssä. Painatuksen pedagogiikkaa pohti Bepen Bhana Uudesta Seelannista. Avoin studio-tyyppinen opetus on seurausta nopeasti kehittyvästä digitaalisesta teknologiasta ja akateemisen maailman ulkopuolella vallitsevista käytännöistä. Osaaminen vaatii kahdenlaista tietoa, myös fyysistä tekemistä. Opettajan haasteena on auttaa opiskelijoitaan tulemaan mestareiksi, ei teknologian orjiksi. Opetuksessa on ristiriita: pitäisi suunnata sekä yleistykseen että erikoistumiseen. Hän esitteli hienoja oppilastöitä, mutta valitti sitä, että hallitus on huomannut mahdollisuuden säästää taidelkouluja fuusioimalla, vaikka opetuksen pitäisi olla yksilöllistä. Susanna Castleden oli kerännyt esimerkkejä siitä, miten liikettä esitetään painetussa kuvassa ja pohti miten uusia teknologioita, kuten paikannusteknologiaa voisi käyttää (esimerkiksi lentokoneen reaaliaikainen liikkuminen matkustamon kuvaruuduilla). Kartoilla ja painatuksella on aina ollut yhteys toisiinsa. Liikkeen kuvaaminen on aina askarruttanut taiteilijoita, hän totesi. Historiallisesti piirtämistä ja painatusta on pidetty erillisinä, mutta tänä päivänä raja on himmentymässä, koska valokuvaa, videota ja painomenetelmiä sinänsä on alettu käyttää taidegrafiikan tekemisen lähtökohtana. Teknologia muuttaa piirtämisen käsitettä, mutta yhä siihen liitetään välittömän ilmaisun ominaisuus, totesi Ruth Pelzer-Montada, joka käytti esimerkkeinään Philagraphica International Print Triennalen töitä. Christiane Baumgartnerin puupiirros Ruth Pelzerin esimerkkinä uuden teknologian vaikutuksesta piirtämisen käsitteeseen. Christiane Baumgartner A2, Abzweig Lehrte III Holzschnitt auf Shiohara Japanpapier ,5 x 64 cm Abb. 42 x 56,8 cm

8 Alick Tipoti on kotoisin Torres Strait -saarilta, Papua Uuden Guinean ja Australian välistä. Hän on valmistunut taiteen kandidaatiksi Canberran yliopiston taideinstituutista erikoistuen painatukseen. Tipoti kuuluu Badu Art Centerin taiteilijoihin, joiden tavoitteena on elvyttää ja tukea saarten omaa kulttuuria. Saarelaiset ovat aboriginaaleja, mutta heitä pidetään erillisenä ryhmänä. Alick Tipoti kaivertaa kuvansa suoraan linoleumille, ja muut painavat ne. Hän rukoilee esi-isiään ohjaamaan työtään. Työskentelen vain öisin, ja kuulen esiisieni äänet vaikka liikenteen takaa. Työt voivat olla jopa parin metrin mittaisia. Badu-taiteilijoiden työt ovat kuvakertomuksia menneistä tapahtumista ja jumalista. Kaikissa kuvissa on tarina. Badu-taiteilijat eivät luonnostele, we feel it. Suhde mereen on spirituaalinen ja rituaalinen. Kulttuuriin kuuluu, että lähisaarten jumalia ei saa kaivertaa. Tipodin töitä on ollut esillä mm. Cambridgen yliopiston museossa, Australian kansallismuseossa ja kansallisgalleriassa, Badu Art Centerissä ja lukuisissa yksityisissä gallerioissa. php?work_id=168 Alick Tipodi puhuu sujuvasti englantia, mutta myös Badu-saaren omaa kieltä, Kala Lagaw Yaata. Äidinkieli on hänestä tärkeä, ilman sitä olemme eksyksissä muissa kulttuureissa. Harvinaisten kirjojen näyttely Monashin yliopistokirjasto oli järjestänyt harvinaisten kirjojen näyttelyn, jonka avajaisissa illalla tutustuttiin vaikeissa olosuhteissa tehtyihin taiteilijakirjoihin vuodesta 1918 alkaen nykyhetkeen saakka. Näyttelyn avasi Monash-yliopiston kirjaston johtaja Suzanne Clark. Monica Oppenin vitriineihin kokoamat taiteilijakirjat kertoivat sota-ajoista, sosiaalisesta huono-osaisuudesta ja ulkopuolisuudesta, vähemmistöjen kohtelusta ja uskonnollisista vainoista. Paperitaidetta Kaikkiaan konferenssin yhteydessä oli ne lisenkymmentä pientä näyttelyä, jotka liittyivät Month of Print-tapahtumaan eri puolilla Australiaa. Niissä punaisena lankana oli pape rin luova käyttö; muun muassa taiteilijakirjoja esiteltiin. Vinkkinä asiasta kiinnostuneille BookArtObject -ryhmä, jolla on oma kokoontu mispaikka internetissä, ja joka on julkaissut jo kolme kirjaa aiheesta, lähinnä jäsenilleen. http//bookartobject.blogspot.com/ Ian Howard on kuuluisa mm. Hiroshiman pommin pudottaneesta koneesta, Enola Gaystä tehdystä kuvastaan. Kuvassa Action man story vitriinissään Harvinaisten kirjojen näyttelyssä. Badu Art Centerin taiteilijat esittäytyivät näyttelyssä. Kuvassa Amai Warrin linoleikkaus.

9 Taidenäyttelyitä oli runsaasti kampuksen tiloissa. Kuvittajaan vaikutuksen tekivät esimerkiksi uusiseelantilaisen Marian Maguiren litografiat sarjasta The Labours of Heracles.

10 Karen Oremuksen Deconstraction/Reconstruction on antiikkikirjaan kaiverrettu kirjastruktuuri. Sarajevolaisen Taida Jasarevicin suurikokoinen työ sarjaan Black Water. Lopuksi Kokouksen koollekutsuja, Marian Crawford totesi näyttelyesitteessä, että Monash- yliopiston taiteiden tiedekunta on erityisen kiinnostunut käytännön sovellusten tutkimuksesta: visual arts practice is understood to contribute to our understanding of the world, to knowledge. Melbournelainen Gaye Patterson (oikealla) tarjoutui esittelemään kaupunkia konferenssin päätyttyä. Kuvas sa Jo Garner (vasemmalla) ja Ruth Pelzer-Montada (keskellä) Edinburg College of Artista, joka on valittu järjestämään seuraavaa IMPACT-konferenssia. Vaikka konferenssin lyhyistä esitelmistä ei mielestäni löytynyt mullistavan uutta tieteellistä tietoa, ne heijas tivat taidealan pyrkimystä käsitteellistää ja löytää uuden teknologian tuomaa ajankohtaista teoriaa taiteen tekemiseen ja sisältöihin. Konferenssi näyttelyineen tarjosi myös laajan katsauksen maailman taiteeseen ja taidegrafiiikan uusiin kokeiluihin. Tärkeä rooli oli uusien kansainvälisten kontaktien löytymiselläkin.

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Nauti muistoista enemmän Sonyn. PlayMemories-sovellusperheellä

Nauti muistoista enemmän Sonyn. PlayMemories-sovellusperheellä osokuna Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 29.8.2012 klo 17.45 Nauti muistoista enemmän Sonyn PlayMemories-sovellusperheellä Sonyn PlayMemories-sovellusperhe monipuolistaa kameraan, älypuhelimeen ja tablettiin

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Palo- ja pelastusalan tutkimus ja koulutus maailmalla. Esa Kokki, Pelastusopisto Jukka Hietaniemi, VTT. Palotutkimuksen päivät

Palo- ja pelastusalan tutkimus ja koulutus maailmalla. Esa Kokki, Pelastusopisto Jukka Hietaniemi, VTT. Palotutkimuksen päivät Palo- ja pelastusalan tutkimus ja koulutus maailmalla Esa Kokki, Pelastusopisto Jukka Hietaniemi, VTT Palotutkimuksen päivät 2007 27.8.2007 Johdanto mitä ja millaista tutkimusta tehdään ja opetusta annetaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Kurssilla on käytössä Canon 60D-kamerat. Kurssityön leikkaaminen tapahtuu Valokuvataiteen tiloissa kurssin aikana.

Kurssilla on käytössä Canon 60D-kamerat. Kurssityön leikkaaminen tapahtuu Valokuvataiteen tiloissa kurssin aikana. Kurssin nimi: Elokuvan ja valokuvan yhteydet Opettaja: Katri Lassila (TaM, tohtorikoulutettava) Ajankohta: 17. 21.10. 2016 2.5 4op Viikon mittainen työpajamuoto ja mahdollinen lisätehtävä Opetuskieli suomi

Lisätiedot

Onnistuuko verkkokurssilla, häh?

Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Draama opetusmenetelmänä ja tuloksena kansainvälinen tieteellinen artikkeli Pentti Haddington, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium Oulun yliopisto, Kielikeskus Kehittämishanke

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 1 Ennakolta luettava pääsykoekirja: Charlie Gere: Digitaalinen kulttuuri, 2006.

TEHTÄVÄ 1 Ennakolta luettava pääsykoekirja: Charlie Gere: Digitaalinen kulttuuri, 2006. AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2007 V A L I N T A K O E T E H T Ä V Ä T TEHTÄVÄ 1 Ennakolta luettava pääsykoekirja: Charlie Gere: Digitaalinen kulttuuri, 2006. Digitaalisen kulttuurin

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015

HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015 TARJOUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015 Media Strategy, Lontoo Media Strategy, Lontoo 1 Viestinnän lähtökohdat Tämä toimintasuunnitelma käsittelee

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Julkaisufoorumi ja Open Access Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Esityksen rakenne Julkaisufoorumi-hankkeesta Open Access käsitteenä Julkaisufoorumin lehdet ja Open Access

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa

SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa Lumen 3/2016 TEEMA-ARTIKKELI SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa Timo Puukko, MA, päätoiminen tuntiopettaja, kaupan ja kulttuurin ala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat: digitaalisuus, innovaatiot,

Lisätiedot

Digitaalinen oppiminen lukiossa

Digitaalinen oppiminen lukiossa Digitaalinen oppiminen lukiossa Englanninopettajana tämän päivän koulussa Tuula Sutela 2.11.2011 Generation D, the digital natives, the natural born multi-taskers (Chris Sanderson, The Future Laboratory,

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Miten

Lisätiedot

Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto

Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto Strateginen rasti 15.5.2013: Hyvä tieteellinen käytäntö opetuksessa Markku Ihonen TENK:n ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Oppiminen ja oppimisympäristöt kevät 2006 (3 ja 6 op) L

Oppiminen ja oppimisympäristöt kevät 2006 (3 ja 6 op) L Oppiminen ja oppimisympäristöt kevät 2006 (3 ja 6 op) L S-72.3520, T-110.6300, TU-53.1263 Ursula Holmström T (ursula.holmstrom@tkk.fi) Maria Hyytiäinen S (maria.hyytiainen@tkk.fi) Eija Korpelainen TU (eija.korpelainen@tkk.fi)

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

OPETTAJA VERKOSSA: Koodaaminen

OPETTAJA VERKOSSA: Koodaaminen OPETTAJA VERKOSSA: Koodaaminen 27.2.2017 Oskari Uotinen #opeverkossa OPETTAJA VERKOSSA: Koodaaminen 27.2.2017 Oskari Uotinen #opeverkossa Tallenteet: Tinyurl.com/opeverkossa Tulevien webinaarien rekisteröitymislinkit:

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Kulttuuri. Yhteisiä ja eroavia piirteitä. 3. maaliskuuta 16

Kulttuuri. Yhteisiä ja eroavia piirteitä. 3. maaliskuuta 16 Kulttuuri Yhteisiä ja eroavia piirteitä Kulttuuri Tulee sanasta colere = viljeleminen Kulttuuri kahtena Kulttuuri on henkistä ja fyysistä toimintaa, sekä tämän toiminnan tulokset https://www.youtube.com/watch?

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. 16.3.2015 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen tarinan rakentaminen Digitaalinen

Lisätiedot

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa pilotin opetukset Laura Tiitinen Lapin yliopisto 1 Rakenteellisen sosiaalityön opetuksesta TÄRKEÄÄ OPETUKSESSA ON - Konkreettisuus - Rohkeus

Lisätiedot

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa!

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli elektroniset aineistot yhdessä paikassa Nellissä voit silmäillä mitä elektronisia

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

8 Kide 5 2010. Laura Junka-Aikio

8 Kide 5 2010. Laura Junka-Aikio 8 Kide 5 2010 Laura Junka-Aikio Millä alalla liikutaan, kun sopraano kirjoittaa laulusta yhteiskuntatieteellisen väitöskirjan, politiikantutkija tekee käsitteellisen lyhytelokuvan ja mediataiteilija muuttaa

Lisätiedot

VERSTASTUUTTI. Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4

VERSTASTUUTTI. Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4 O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4 VERSTASTUUTTI Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! E I TARVITSE OSATA VIESTINTÄ- TAI TIETOTEKNIIKKAA ETUKÄTEEN S YYS-JOULUKUUN 201 4

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Jörn

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Kaukopalvelusta aineistojen yhteiskäyttöön

Kaukopalvelusta aineistojen yhteiskäyttöön Kaukopalvelusta aineistojen yhteiskäyttöön Pentti Vattulainen Kansainvälinen kaukopalvelukonferenssi järjestettiin kolmannentoista kerran Beijingissä viime syksynä. Konferenssi on jo pitkään ollut sisällöltään

Lisätiedot

"KORKI" Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova

KORKI Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova "KORKI" Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova 2014-2015 "Dom na Nabereznoi"- PskovArt yhdistyksen galleria ja ateljeetilat Pihkovassa Riitta Kopra ja Pilvi Ojala osallistuivat Ars-Häme

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Taiteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Taiteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Taiteiden tiedekunta Tiedekunnasta valmistuneet yrittäjät Erja Tuhkala, Katariina Imporanta ja Marjo Remes luovat pohjoista vaihtoehtoa vaatealalle hauskoilla

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä,

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä, MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa PedaForum-päivät, Jyväskylä, 17.8.2016 Visa Immonen Apulaisprofessori Helsingin yliopisto Joanna Veinio Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Kepeästi nuotin vierestä

Kepeästi nuotin vierestä Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Kepeästi nuotin

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

18. IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 13) Heinäkuuta 2013, Split Kroatia. Matkakertomus. Jari Kellokoski

18. IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 13) Heinäkuuta 2013, Split Kroatia. Matkakertomus. Jari Kellokoski 18. IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 13) 7 10. Heinäkuuta 2013, Split Kroatia Matkakertomus Jari Kellokoski Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan osasto Yleistä Järjestyksessään kahdeksastoista

Lisätiedot

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Innokas-verkosto Kati Sormunen 1 Tämän oppitunnin tavoitteena On ottaa käyttöön Code.org sivusto, jossa oppilas voi harjoitella ohjelmointia koulussa ja kotona

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009 23. huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q1 2009: Hyvä kasvu liikevaihdossa ja liikevoitossa Q1/2009 Q1/2008 Historiallinen muutos 2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 1 INARTES INSTITUUTTI EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA HAKU EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN JATKO-OPINTOIHIN keväällä 2010 Ekspressiivinen taideterapia Ekspressiivinen taideterapia kuuluu humanistisen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS SÄHKÖISEN ASIOINNIN TAVOITTEET Serkkola, Ari 2006 Asiakas/potilas parannetaan asiakkaan kokemaa laatua asiakkaalla

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Tehtaanpuiston yläasteen koulu PL 3714 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta PÖYTÄKIRJAOTE 2016 / 4 1(3) 3.10.2016 Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Aika Maanantai 3.10.2016

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen Teemu Leinonen Media Lab Helsinki, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Aalto-yliopisto Teemu Leinonen Professori, Uuden median

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

Signaaliteoreettinen kosmologia tekijäkulttuurissa

Signaaliteoreettinen kosmologia tekijäkulttuurissa Signaaliteoreettinen kosmologia tekijäkulttuurissa Jussi Parikka Erkki Kurenniemen visiot käsittelevät usein kosmologisia teemoja mutta ovat itsekin kosmologisella otteella kirjoitettuja. Hänen tavoitteensa

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius Opettajan tilastotietolähteet Tilastojen luku- ja käyttötaito: mitä ja miksi? 2 Statistical literacy is the ability to read and interpret summary statistics in the everyday media: in graphs, tables, statements,

Lisätiedot

Teorian ja käytännön suhde

Teorian ja käytännön suhde Teorian ja käytännön suhde Teoria ja käytäntö 1 Pedagogiikka teoriana ja käytäntönä Teorian ja käytännön suhteen ongelma???? Teoria ei voi tarkasti ohjata käytäntöä - teorialta odotettu tässä suhteessa

Lisätiedot

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Liisa Hallikainen 15.12.2015 Tallennus aloitetaan oikealla ylhäällä olevalla Lisää uusi nappulalla Julkaisut tuodaan muista

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot