IMPACT 7: Intersections & Counterpoints Melbourne (Australia)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMPACT 7: Intersections & Counterpoints Melbourne (Australia)"

Transkriptio

1 Anja Hatva, TaL, FT IMPACT 7: Intersections & Counterpoints Melbourne (Australia) IMPACT -konferensseja on järjestetty jo toistakymmentä vuotta ympäri maailmaa, muun muassa Taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä vuonna Tänä syksynä jo seitsemäs tapaaminen järjestettiin Monash-yliopiston taiteiden tiedekunnassa Australian Melbournessa. Siellä esiteltiin laajasti painotuotteeseen ja julkaisemiseen liittyviä akateemisia tutkimuksia ja postereita, näyttelyjä, painatuksen käytännön demonstraatioita ja tuote-esittelyjä. Osallistuin tilaisuuteen esitelmälläni, joka käsitteli kuvituksen vaikutusta artikkelin muistamiseen ja ymmärtämiseen. Seurasin myös kuulijana tätä nelipäiväistä tilaisuutta, josta olen tehnyt poimintoja. Konferenssissa esiintyi 170 luennoit si jaa 34:ssä jaksossa, joten valinnan varaa oli runsaasti. Aiheet vaihtelivat tekstin ja kuvan sisällöistä niiden historiaan ja tulevaisuuden näky miin, kulttuuriin, tekniseen toteuttamiseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Osallistujia oli neljästätoista maailman maasta, ja he tulivat hyvin erilaisista kulttuureista ja lähtökohdista. Valtaosa luennoista liittyi jotenkin vapaaseen taiteeseen tai vedostamiseen. Olisin odottanut enemmän journalismiin ja massajulkaisemiseen liittyviä aiheita. Ohjelmasta löytyi kuitenkin tietoa myös graafisen suunnittelun tutkijalle, tekijälle ja kuvittajalle.

2 Tiistaina Konferenssi alkoi australialaisen Mike Parrin työskentelyn esittelyllä, jossa Parr piirtää videolla suoraan 36:lle valtavan kokoiselle kuparilaatalle, joskus kummallisin välinein mikä sinänsä oli myös performanssi. (Mike Parr on kuuluisa shokeeraavista performansseistaan.) John Loane kertoi Parrin säestämänä heidän 24 vuotta jatkuneesta yhteistyöstään Loanen toimies sa vedostajana ja uskollisena Parrin taiteen käytännön toteuttajana. Heidän töitään on ollut nähtävillä mm. Brasiliassa, Kuuubassa, Euroopan eri maissa, Japanissa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. moky Osassa Trace, document, Index esiintyi Jo Ganter otsikolla 21. vuosisadan taiteilijat, 1900-luvun katsojat. Ganter on kehittänyt omaa ilmaisuaan digitaalisten valokuvien pohjalta, vaikka painaakin niitä vanhan metalligrafiikan tapaan. Hän vedostaa negatiivisen rasterikuvan happonkestävällä musteella, jolloin positiivikuva etsautuu laatalle. Jo Gantner pohdiskeli taiteilijan ja katsojan ristiriitaista roolia, jossa taiteilija voi luoda oman ajatusmaailmansa todellisuutta valokuvien kautta, samalla kun katsoja perinteisesti yhdistää valokuvan todistusvoimaisena todellisesta maailmasta, yhtä aikaa digitaalisena ja analogisena. Hän viittaa Roland Barthesiin: kun katsoja alkaa, tekijä kuolee. Vaikka valokuvat eivät enää pelkästään todenna reaalimaailmaamme, katseluperinteet ohjaavat usein katsojaa odotuksin. Ganterin töillä on fyysinenkin olemus, johon taiteilija on omin käsin vaikuttanut, mutta myös sisältömaailma, joka on irronnut valokuvan alkuperäisestä kohteesta. Joissakin töissä hän yhdistää digitaalisesti painettuja valokuvia ja voimakkasti syövytettyja akvatinta-laattoja. Gantnerin työt ovat suurikokoisia ja unenomaisia. Jo Ganter: Cell 16 Digitaalinen valokuva ja etsaus, 93.5 x 98cm Caren Ball pitää taiteellisen työn ja tutkimuksen tekemisen yhdistelmää ihanteellisena: toinen ruokkii toista. Hän puhui sessiossa Printmedia and political agency, activism, appropriation and sub-culture. Hän tarkasteli humanistisen asenteen mahdollisuuksia nykytaiteessa palaten Walter Benjaminin ajatuksiin teknologian muutoksista ja niiden vaikutuksesta humanismiin ja tapaan, jolla katsomme taideteosta. Erityisesti ympäristön tilaan ja kyseenalaisiin tieteellisiin tutkimuksiin kohdentavat taiteilijat joutuvat tuomaan epämiellyttävää sanomaa ja tasapainottelemaan yleisön huomion tavoittelussa. Esimerkkeinä hän käytti kahta nykytaiteilijaa, esikaupunkiaiheisia puupiiroksia tekevää Anne Starlingia ja Janet Parker-Smithia, jonka töillä on metaforisia kaksoismerkityksiä. search.php?artistid=168

3 Printmedia and the Artists Book osiossa puhuneella yhdysvaltalaisella Melissa Olenilla on mainosvalokuvaajakoulutus, jonka jälkeen hän on työskennellyt digitaalisen painatuksen parissa erikoistuen myöhemmin värien hallintaan taidepainatuksessa ja taidekirjoissa. Korkeatasoinen painojälki saavutetaan tuntien esivalmistelujen jälkeen, ja ja yksityiskohtien toistuminen riippuu musteen ja painomateriaalin yhteensopivuudesta. Niiden tuntemus tekee mestarin ja erottaa painajan myyntimiehen roolista. On tunnettava paitsi eilisen tekniset taidot, myös tietokoneteknologiaa ja digipainon erityisvaatimuksia. Väripaletit ovat lisääntyneet CMYK-standardien ohi ja värien sekoittaminen on kehittynyt hienosäikeisemmäksi, mikä vaatii ohjelmien soveltamiseen perehtymistä. Painokoneen korvaaminen digipainatuksella tuo mukaan uutta huomioitavaa, kuten alkuperäisen kuvatiedoston laadun, pritterin ja värijärjestelmän sekä tulostusmateriaalin. Melissa Olen näytti lukuisia värikäsittelyjä samasta kuvasta ja vertaili niiden ominaisuuksia. Hän totesi, että edellenkin kohoaminen menneiden aikojen mestaripainajien tasolle vaatii, että pystyy tekemään välineistöstä osaamisensa jatkeen ja omaksumaan jatkuvasti uutta tietoa. Iltapäivällä omassa sessiossani The print, text, semiotics and language, jota veti Matthew Perkins, puhuivat lisäkseni Nicci Haynes, David Wlaslo ja Robert Nelson. Nicci Haynes on multitaiteilija, joka kertoi ja näytti omia taiteellisia projektejaan. Työskennellessään hän vaeltelee pohjois-australian kallioluolissa, ottaa värilappuja muistin tueksi ja piirtää ja maalaa lattialla esimerkiksi mustavalkoisia akvarelleja suuressa koossa, kokeilee tekstin kääntämistä musiikiksi elektronisesti. Hänen otsikkonsa There are too many spelling or grammatical errors in finnegans_wake.doc to continue viittaa hänen huomioonsa, että James Joysen Finnegans wake -kirja on täynnä kieli- ja kirjoitusvirheitä. Niinpä hän supisti tämän yli 600-sivuisen kirjan yhdelle sivulle ja printtasi sen! (ks. kuva) David Wlazzlo pohti taidetta institutiona ja erityisesti Art & Language (A&L) -ryhmän tulkintaa Derridan kirjallisuuskäsitykseen peilaten. Hän käsitteli konseptuaalisen taiteen tulkintaa historiallisena verrattuna itsereflektiivisen konseptitaiteeseen. Robert Nelson valotti impact -sanan etymologiaa ja sen eri merkityksiä taiteessa. Sillä on yhteyksiä painatukseen, mm. merkitys to stamp paper. Nicci Haynes: Finnegans Wake

4 Oman esitykseni What impact does an illustrated article have? sisältö on luettavissa erillisenä pdf-artikkelina. Anja Hatva What is the impact of illustrations Keskiviikkona David Ferry, kirjataiteen ja painatuksen professori Cardiff School of Artsista, Walesista, luennoi brittiläisen pilakuvatra dition vaikutuk sesta viime vuosisadalta tähän päivään. Hän syntyi Blackpoolissa, joka tuolloin oli Englannin suurin turistikohde, joten siellä isovanhempien pitämässä bed and breakfast -majoituksessa hän sai tarkkailla elämää ja nähdä paljon esiityviä taiteilijoita. Myöhemmin taideopiskelijana keski-lontoossa hän kohtasi uudelleen lapsuutensa maail man pop-kulttuurin ja punk-rockin imussa. Hän halusi kyseenalaistaa silloisen klassisen taidekoulutuksen ja traditionaalisen taiteen suhteen elämään. Hän alkoi tehdä vaihtoehtoisia muunnelmia vanhoista opaskirjoista kirjoittamalla niihin oman tekstinsä tai liimaamalla sisällöltään uusia osia kuviin. Hänen uniikkeja teoksiaan on m.m. Victoria & Albert Museumissa Lontoossa, Momassa New Yorkissa, sekä Kumussa Tallinnassa. Hänen suosikkejaan ovat Little Brittain, Monty Pyton ja pilalehti VIZ, joiden piirtäjät Ferryn mukaan ovat myös loistavia aikansa sosiaalisia kommentaattoreita. KUVA: HANNU HYRSKE Paperini oli sijoitettu osioon The print, text, semiotics and language. Katso myös Gorilla in the Roses watch?v=kk5r0ej5dva WIS Comic Taiteilijakirjat ovat kirjataidetta, jonka roolia ja tulevaisuutta Sarah Bodman käsitteli Tom Sowdenin kanssa suunnittelemassaan esityksessä. Mikä on taiteilijakirja?, he pohtivat ja haastattelivat 53:a taiteilijaa tai muuta asiantuntijaa eri maista: Australiasta, USA:sta, Tanskasta, Puolasta, Belgiasta, Kanadasta, Turkista, Libanonista, Etelä-Afrikasta, Etelä-Koreasta, Kyprokselta, Japanista, Italiasta, Singaporesta, Argentinasta, Norjasta, Saksasta, Virosta, UK:sta, Irlannista, Venäjältä, Ranskasta, Espanjasta and Brasiliasta. Hän myös kartoitti kirjataiteen näyttelyitä, museoita ja kirjakauppoja presentaatiossaan. He halusivat sisällyttää myös digikirjan tähän käsitteeseen samoin kuin kaikki taidekirjat, olivatpa ne sitten design-sidoksia, kopioita, installaatioita tai äänikirjoja. Sarah Bodman on taiteilijakirjojen vanhempi tutkija Centre for Fine Print Research -insti tuutissa, Britanniassa. Hän piti myös luennon Harvinaisten kirjojen näyttelyn avajaisissa. http//bookartobject.blogspot.com/ David Ferry puhui Printmedia and the artist book-otsikon alla brittiläisestä satiirista innoittajanaan. Kuvassa Ferryn uusionäkemys vanhasta brittiläisestä matkaopaskirjasta. Sarah Bodman piti avajaisesitelmän Harvinaisten kirjojen näyt telyssä. Etualalla Monash-yliopiston kirjaston johtaja Suzanne Clark.

5 DCA Print Studion uusista innovaatioista puhui professori Annis Fitzhugh, joka on ollut kehittelemässä silkkipainon, etsauksen, kohopainannan ja litografian avuksi tietokoneavusteista design-teknologiaa. Vanhoja metodeja ei poisteta vaan hiotaan. Näitä uusia keinoja ovat digitaalinen laaser-leikkuri, metalli- puu- ja plastiikkakaiverrin, digitaalinen veitsi filmin tai vinyylin leikkaukseen, ja suurikokoinen digitaaliprintteri, jolla voi tehdä mustesuihkutulostusta. Ei tarvita fyysistä voimaa eikä välttämättä haitallisia kemikaaleja, joten käyttäjien kohderyhmä voi laajentua. Parhaimmillaan uudet ja vanhat taidot voi yhdistää. Eve Kask on painatuksen ja kirjataiteen apulaisprofessori Viron taideakatemiasta ja Tallinn Print Triennialen johtaja. Hän käsitteli eestiläistä selviytymisstrategiaa ja taiteilijaidentiteettiä viimeisen parin kymmenen vuoden itsenäisyyden aikana, erityisesti ihmisen ja ympäristön suhdetta omien töidensä kautta. Hänen taiteilijakirjansa 101/Casting Their Eyes sisältää valokuvat Eestin kaikkien 101:n kansanedustajan silmistä. Aukeamilla on myös heidän kirjoittamansa tekstit, joissa he kertovat tulevaisuuden toiveistaan. Scott Betz opettaa transtieteellisissä tutkimusprojekteissa (the University of North Carolina s Center for Design Innovation), jotka yhdistävät useita tieteitä, muun muassa biologiaa, insinööritaitoa ja ilmailualan historiaa. Hän tekee sanojensa mukaan 3- ja 4-ulotteista taidetta niin, että skannaus tallentaa tiedot, layereille rakennetaan malli, ja 3D-printteri tekee siitä esimerkiksi esineen. Uusi tietotekniikka antaa uusia mahdollisuuksia: voi painattaa vaikkapa omat nimikirjaimet täytekakkuun, jäljentää lepakon lentoa ja tulevaisuudessa ehkä jopa tulostaa uusia elimiä. Rethinking contemprorary art. Annis Fitzhugh esitteli tietokoneteknologian uusia sovelluksia taidepainatukseen. Aukeama Eve Kaskin taiteilijakirjasta 101/Casting Their Eyes. Indonesialainen Heri Dono esittelee omaa tuotantoaan. Kanadalainen Jennifer Eiserman tutkii tapoja, joilla digitaalinen valokuvaus ja tietokonemanipulaation ja jälkikäsittelyn mahdollisuudet ovat muuttaneet taidegrafiikkaa tekevän taiteilijan luovaa toimintaa. Digitaaliset ympäristöt mahdollistavat myös luovan työn automatisoinnin. Värit on perinteisesti tehty painojäljen, ei esimerkiksi historiallisen säilyvyyden näkökulmasta. Mikä on taiteilijan rooli? hän kyseli ja käytti esimerkkinään Gerald Hushlakin taidetta. More is more, hän toteaa. Digiaika muuttaa taiteilijan työtä niin, että lopullinen työstämisen tulos on se taideteos, joka on originaali riippumatta tekotavasta. Keenote-puhuja Heri Dono käsitteli indonesialaisen nykytaiteen aikakautta 70-luvulta tähän päivään, ja esitteli omaa tuotantoaan kertoen myös vaikeuksista,

6 joita hän on kohdannut hallituksen taholta. Nykyisin Indonesian New Art Movementilla on yhteyksiä kansainvälisiin taideyhteisöihin. Torstaina Aamupäivällä perehdyin näyttelyihin, joita oli kampuksen eri rakennuksissa. (Ks. raportin loppuosassa) Australialaisella Gordon Monrolla on tiedetausta, ja hän kutsuu itseään generatiiviseksi taiteilijaksi, koska on tehnyt paitsi poikkitaiteisia teoksia, myös kirjoittanut paljon tietokoneohjelmia yhteisteoksiin, myös musiikkiin. Monro pohdiskeli Harold Cohenin ajatusten pohjalta tietokoneen ohjelmoitavuutta ja inhimillisen luovuuden erityisyyttä, sekä sellaisen tietokoneohjelman mahdollisuutta, jossa kone pystyisi tekemään itsenäisiä esteettisiä arvioita. Robottien mahdollisuuksista kehittyä taiteilijoiksi hän viittaa Kasparovin lausumaan: Ei pidä ylittää inhimillisen luovuuden rajaa. Jo nyt Photoshopissa on content aware fill, ja Tarussa sormusten herrasta örkit animoivat itse itsensä. Hänestä tietokone ei ole pelkkä väline, koska sitä voidaan opettaa. Harold Cohen: Can Computers Make Art Gordon Monro piti mielenkiintoisen esityksen tietokoneen ohjelmoitavuudesta ja mahdollisuudesta itsenäiseen esteettiseen arviointiin sekä tulevaisuuden visioista ylemminkin. ıltapäivällä Megan McPherson kertoi studiotyöskentelystä opetuksessa. Hän työskentelee yliopiston projektissa, jossa tarvitaan sekä teoriatietoa että tilanneosaamista toteutettaessa taiteellisia produktioita. Mikä tekee vuorovaikutuksesta opetuksellista yliopistollisessa studiossa? Millainen reflektio syntyy ammattikäytännöstä? Miten sitä voisi siirtää muuhunkin opetukseen? Painatusosaaminen on hyvin käytännöllistä, se ei saa olla opetuksen sisä-eikä ulkopuolella, vaan osa sitä, totesi McPherson. Pat Thomasin esitystä Conventions of a book, digitaalisen viestinnän vaikutuksesta uutiskuvastoon en päässyt näkemään, koska esitykset olivat päällekkäisiä, mutta luin hänen paperinsa jälkeenpäin mielenkiintoisen aiheen takia. Pat Thomas pohtii, miten lehtien ja tv:n uutismedia erosivat internetissä tiedottamisestaan syyskuun 11. päivän uutisoinnissa. Sitten hän omien taiteellisten töidensä (joita en nähnyt) kautta todistelee, että tiedottaminen erosi toisistaan. Hän ilmoittaa käyttäneensä produktiossa plagiointia, muuntelua (esim. rajauksin) ja uudelleen yhdistelyä metodinaan, jota hän luonnehtii the methodology of creative praxis. Hyvä teoreettinen kysymyksenasettelu jäi mielestäni loogisia perusteluja vaille, vaikka hän toteaakin: The Internet is a manifestation of the book. (Monien muidenkin esitysten sisällöissä vaivasi päälle liimatun teorian ja siihen liitetyn produktion yhteyden puute.)

7 Riemastuttavan esityksen fanittamisen siirtymisestä digitaaliseen aikaan piti Teal Triggs, joka on graafisen suunnittelun professori Lontoon taideyliopistosta ja Visual Communication -lehden toimittaja. Hän käytti esimerkkinä Tony Draytonin nostalgista punk-rocklehteä Ripped and Torn, jota 70-luvun hengen mukaisesti tehtiin kopiokoneella ja joka tänä päivänä on sekin siirtynyt nettiin. Toisena esimerkkinä hän käytti Kill Your Pet Puppy - lehteä, joka on paitsi nettisivusto, myös kuva-arkisto ja video- ja keskustelupalsta. Sisällön ja muodon pitää sopia yhteen, Triggs totesi. Perjantaina Vedostajan ja taiteilijan yhteistyötä ja materiaalien merkitystä käsittelivat perjantaina myös nuoremman polven keenote-edustajat, taiteilija Brook Andrew ja painaja Trent Walter, joiden töitä oli nähtävillä paikan päällä Monash-yliopiston galleriassa. Samassa yhteydessä taiteilija Kathy Lane puhui taiteilijan tyylin huomioinnista. Painajalla ei saa olla egoa, hän luonnehti yhteistyötä. Vaikka saman painajan kanssa työskentely hioo työskentelyä sujuvammaksi, kannattaa vaihdella painajaa, jotta oma tyyli kehittyisi, eikä jähmettyisi totuttuihin turvallisiin maneereihin, Marian Crawford juontaa keskustelua Keenote-luennolla perjantaina. Taustalla painatuksen kehitystä käsitelleen Kathy Lanen luentoon liittyvä kuva. Paneelissa keskustelemassa taiteilija Brook Andrew ja painotyön toteuttanut Trent Walter. Alla Brook Andrewin riisipaperille painettuja suurikokoisia puupiirrosvedoksia näyttelyssä. Painatuksen pedagogiikkaa pohti Bepen Bhana Uudesta Seelannista. Avoin studio-tyyppinen opetus on seurausta nopeasti kehittyvästä digitaalisesta teknologiasta ja akateemisen maailman ulkopuolella vallitsevista käytännöistä. Osaaminen vaatii kahdenlaista tietoa, myös fyysistä tekemistä. Opettajan haasteena on auttaa opiskelijoitaan tulemaan mestareiksi, ei teknologian orjiksi. Opetuksessa on ristiriita: pitäisi suunnata sekä yleistykseen että erikoistumiseen. Hän esitteli hienoja oppilastöitä, mutta valitti sitä, että hallitus on huomannut mahdollisuuden säästää taidelkouluja fuusioimalla, vaikka opetuksen pitäisi olla yksilöllistä. Susanna Castleden oli kerännyt esimerkkejä siitä, miten liikettä esitetään painetussa kuvassa ja pohti miten uusia teknologioita, kuten paikannusteknologiaa voisi käyttää (esimerkiksi lentokoneen reaaliaikainen liikkuminen matkustamon kuvaruuduilla). Kartoilla ja painatuksella on aina ollut yhteys toisiinsa. Liikkeen kuvaaminen on aina askarruttanut taiteilijoita, hän totesi. Historiallisesti piirtämistä ja painatusta on pidetty erillisinä, mutta tänä päivänä raja on himmentymässä, koska valokuvaa, videota ja painomenetelmiä sinänsä on alettu käyttää taidegrafiikan tekemisen lähtökohtana. Teknologia muuttaa piirtämisen käsitettä, mutta yhä siihen liitetään välittömän ilmaisun ominaisuus, totesi Ruth Pelzer-Montada, joka käytti esimerkkeinään Philagraphica International Print Triennalen töitä. Christiane Baumgartnerin puupiirros Ruth Pelzerin esimerkkinä uuden teknologian vaikutuksesta piirtämisen käsitteeseen. Christiane Baumgartner A2, Abzweig Lehrte III Holzschnitt auf Shiohara Japanpapier ,5 x 64 cm Abb. 42 x 56,8 cm

8 Alick Tipoti on kotoisin Torres Strait -saarilta, Papua Uuden Guinean ja Australian välistä. Hän on valmistunut taiteen kandidaatiksi Canberran yliopiston taideinstituutista erikoistuen painatukseen. Tipoti kuuluu Badu Art Centerin taiteilijoihin, joiden tavoitteena on elvyttää ja tukea saarten omaa kulttuuria. Saarelaiset ovat aboriginaaleja, mutta heitä pidetään erillisenä ryhmänä. Alick Tipoti kaivertaa kuvansa suoraan linoleumille, ja muut painavat ne. Hän rukoilee esi-isiään ohjaamaan työtään. Työskentelen vain öisin, ja kuulen esiisieni äänet vaikka liikenteen takaa. Työt voivat olla jopa parin metrin mittaisia. Badu-taiteilijoiden työt ovat kuvakertomuksia menneistä tapahtumista ja jumalista. Kaikissa kuvissa on tarina. Badu-taiteilijat eivät luonnostele, we feel it. Suhde mereen on spirituaalinen ja rituaalinen. Kulttuuriin kuuluu, että lähisaarten jumalia ei saa kaivertaa. Tipodin töitä on ollut esillä mm. Cambridgen yliopiston museossa, Australian kansallismuseossa ja kansallisgalleriassa, Badu Art Centerissä ja lukuisissa yksityisissä gallerioissa. php?work_id=168 Alick Tipodi puhuu sujuvasti englantia, mutta myös Badu-saaren omaa kieltä, Kala Lagaw Yaata. Äidinkieli on hänestä tärkeä, ilman sitä olemme eksyksissä muissa kulttuureissa. Harvinaisten kirjojen näyttely Monashin yliopistokirjasto oli järjestänyt harvinaisten kirjojen näyttelyn, jonka avajaisissa illalla tutustuttiin vaikeissa olosuhteissa tehtyihin taiteilijakirjoihin vuodesta 1918 alkaen nykyhetkeen saakka. Näyttelyn avasi Monash-yliopiston kirjaston johtaja Suzanne Clark. Monica Oppenin vitriineihin kokoamat taiteilijakirjat kertoivat sota-ajoista, sosiaalisesta huono-osaisuudesta ja ulkopuolisuudesta, vähemmistöjen kohtelusta ja uskonnollisista vainoista. Paperitaidetta Kaikkiaan konferenssin yhteydessä oli ne lisenkymmentä pientä näyttelyä, jotka liittyivät Month of Print-tapahtumaan eri puolilla Australiaa. Niissä punaisena lankana oli pape rin luova käyttö; muun muassa taiteilijakirjoja esiteltiin. Vinkkinä asiasta kiinnostuneille BookArtObject -ryhmä, jolla on oma kokoontu mispaikka internetissä, ja joka on julkaissut jo kolme kirjaa aiheesta, lähinnä jäsenilleen. http//bookartobject.blogspot.com/ Ian Howard on kuuluisa mm. Hiroshiman pommin pudottaneesta koneesta, Enola Gaystä tehdystä kuvastaan. Kuvassa Action man story vitriinissään Harvinaisten kirjojen näyttelyssä. Badu Art Centerin taiteilijat esittäytyivät näyttelyssä. Kuvassa Amai Warrin linoleikkaus.

9 Taidenäyttelyitä oli runsaasti kampuksen tiloissa. Kuvittajaan vaikutuksen tekivät esimerkiksi uusiseelantilaisen Marian Maguiren litografiat sarjasta The Labours of Heracles.

10 Karen Oremuksen Deconstraction/Reconstruction on antiikkikirjaan kaiverrettu kirjastruktuuri. Sarajevolaisen Taida Jasarevicin suurikokoinen työ sarjaan Black Water. Lopuksi Kokouksen koollekutsuja, Marian Crawford totesi näyttelyesitteessä, että Monash- yliopiston taiteiden tiedekunta on erityisen kiinnostunut käytännön sovellusten tutkimuksesta: visual arts practice is understood to contribute to our understanding of the world, to knowledge. Melbournelainen Gaye Patterson (oikealla) tarjoutui esittelemään kaupunkia konferenssin päätyttyä. Kuvas sa Jo Garner (vasemmalla) ja Ruth Pelzer-Montada (keskellä) Edinburg College of Artista, joka on valittu järjestämään seuraavaa IMPACT-konferenssia. Vaikka konferenssin lyhyistä esitelmistä ei mielestäni löytynyt mullistavan uutta tieteellistä tietoa, ne heijas tivat taidealan pyrkimystä käsitteellistää ja löytää uuden teknologian tuomaa ajankohtaista teoriaa taiteen tekemiseen ja sisältöihin. Konferenssi näyttelyineen tarjosi myös laajan katsauksen maailman taiteeseen ja taidegrafiiikan uusiin kokeiluihin. Tärkeä rooli oli uusien kansainvälisten kontaktien löytymiselläkin.

Koti ja painetut taiteilijakirjat 2000-luvun alussa. Emmi Jormalainen

Koti ja painetut taiteilijakirjat 2000-luvun alussa. Emmi Jormalainen Koti ja painetut taiteilijakirjat 2000-luvun alussa Emmi Jormalainen Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos / Graafinen suunnittelu Maisteriopinnäyte 23.3.2012 1 s i s ä l

Lisätiedot

Martina Paatela-Nieminen

Martina Paatela-Nieminen Martina Paatela-Nieminen Sisältö 3 InSEAn joulunumerossa on esillä seuraavat aiheet Toimittajalta 4 Kokemuksia InSEAn maailmanneuvoston jäsenyydestä Riitta Heikkinen 8 IP Teacher Training in Art Education

Lisätiedot

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta Kuvalehti nro 2 2013 Eiköhän mun teokset toimi Venetsiassa ihan samalla tavalla kuin muuallakin4 Mitä puut tekevät Miten opiskelijat Venetsiassa?7 voivat vaikuttaa taideyliopiston asioihin?11 Maisterin

Lisätiedot

SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4

SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4 SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4 Näyttämötaide ja tutkimus Teatterikorkeakoulu - Scenkonst

Lisätiedot

TAITOYHTEISKUNTA OSALLISTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

TAITOYHTEISKUNTA OSALLISTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TUTU JULKAISUJA TUTU PUBLICATIONS 2/2002 Olli Hietanen (toim.) TAITOYHTEISKUNTA OSALLISTUMISEN EDISTÄJÄNÄ FINLAND FUTURES RESEARCH CENTRE TURKU SCHOOL

Lisätiedot

Dokumentti. Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000. Kuvataiteen keskusarkisto on kiinni 25.12.2000-7.1.2001

Dokumentti. Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000. Kuvataiteen keskusarkisto on kiinni 25.12.2000-7.1.2001 Dokumentti Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000 Uusilla lähteillä...2 Taidehistoriallisten arkistojen kartoitusprojekti suunnitteilla...3 Muistikuvia Viktor Faffan Jansson tutkimukseni aineiston

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Kaniperheen Lastenhoitaja - Kuvakirjan kuvitus ja taitto

Kaniperheen Lastenhoitaja - Kuvakirjan kuvitus ja taitto Kaniperheen Lastenhoitaja - Kuvakirjan kuvitus ja taitto Opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoilu- ja taideinstituutti Viestinnän koulutusohjelma, graafinen suunnittelu Anna Polkutie Kevät 2013

Lisätiedot

Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää

Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää Tiia Lipsanen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Tiia Lipsanen. Cd-rom

Lisätiedot

etwinning 2.0 Eurooppalaisten koulujen yhteisöä rakentamassa

etwinning 2.0 Eurooppalaisten koulujen yhteisöä rakentamassa etwinning 2.0 Eurooppalaisten koulujen yhteisöä rakentamassa Euroopan komissio FI etwinning 2.0 Eurooppalaisten koulujen yhteisöä rakentamassa. Yhdeksänkymmentäluvun puolivälistä asti Comenius-ohjelma

Lisätiedot

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by Kurssimateriaali Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen Funded by 2 Sisältö 4 Forum-teatterin historiasta 4 Augusto Boal mies forum-teatterin takana 5 Miksi Forum-teatterihanke? 6 Forum-teatteria

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Graafinen suunnittelu 2015 Henna Krankkala

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Graafinen suunnittelu 2015 Henna Krankkala Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Graafinen suunnittelu 2015 Henna Krankkala Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta Työn nimi: Digitaalisen kuvantekoprosessin ominaispiirteet Tekijä: Henna Krankkala

Lisätiedot

1.2. Vastavalona Learning outcomes-järjestelmä s 3 1.3. Heterogeeninen, epäyhtenäinen ja keskeneräinen suunnitteluprosessi s 5

1.2. Vastavalona Learning outcomes-järjestelmä s 3 1.3. Heterogeeninen, epäyhtenäinen ja keskeneräinen suunnitteluprosessi s 5 E-opiskelu kansainvälisessä visuaalisten alojen studioympäristössä. Mitkä ovat haasteet ja mahdollisuudet visuaalisten suunnitteluprosessien verkkotyöskentelyssä? Jan Kenneth Weckman 4.12.2007 Virtuaaliyliopistoluento,

Lisätiedot

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Anni-Veera Aitolehti THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina Tekijä Savukoski Elina Laitos Taiteen laitos Koulutusohjelma Kuvataidekasvatus Työn nimi Oppisoppi Verkkopedagogiikkaa kuvataidekasvattajan näkökulmasta Opinnäytteen tyyppi Käytännön pedagogiikkaan liittyvä

Lisätiedot

Opinnäytetyö. Ojala, Petra / Kevät 2012. Lahden Ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Graafinen suunnittelu

Opinnäytetyö. Ojala, Petra / Kevät 2012. Lahden Ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Graafinen suunnittelu Opinnäytetyö Ojala, Petra / Kevät 2012 Lahden Ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Graafinen suunnittelu 1 Ojala, Petra 0701477 Pilkun viilausta Mitä on graafinen

Lisätiedot

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

Ehkä puhumme samasta Ristiriitaiset tunteet ja hyvä niin Jonota salaiseen palveluun Kops kolahtaa kouluopetukseen. 25. 2004 vol. 7

Ehkä puhumme samasta Ristiriitaiset tunteet ja hyvä niin Jonota salaiseen palveluun Kops kolahtaa kouluopetukseen. 25. 2004 vol. 7 Ehkä puhumme samasta Ristiriitaiset tunteet ja hyvä niin Jonota salaiseen palveluun Kops kolahtaa kouluopetukseen 25. 2004 vol. 7 Dias & Riedweg 2 Kiasma Taiteilijapari järjestää lavastettuja kohtaamisia

Lisätiedot

MAISEMA JA KOKEELLINEN KUVA. Taiteellinen tutkimus monikanavaisen liikkuvan kuvan esityskielen muotoutumisesta

MAISEMA JA KOKEELLINEN KUVA. Taiteellinen tutkimus monikanavaisen liikkuvan kuvan esityskielen muotoutumisesta MAISEMA JA KOKEELLINEN KUVA Taiteellinen tutkimus monikanavaisen liikkuvan kuvan esityskielen muotoutumisesta Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Mediatiede Kevät 2014 Panu Johansson Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Katja Maria Nyman ETSIN. näkökulmia valokuvausta opettamalla

Katja Maria Nyman ETSIN. näkökulmia valokuvausta opettamalla kuva 1 Pusteblumen 2009 1 2 Katja Maria Nyman ETSIN näkökulmia valokuvausta opettamalla Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Valokuvataiteen koulutusohjelma Taiteen maisterin

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

MATKARAPORTTI NÄKÖKULMIA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN JA JAKAMISEEN

MATKARAPORTTI NÄKÖKULMIA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN JA JAKAMISEEN Matkaraportti NÄKÖKULMIA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN JA JAKAMISEEN BOSTON & NEW YORK 9. 14.3.2010 1 Sisällysluettelo Osaaminen näytille 3 Maailmankuulua tekemisen meininkiä 4 MIT OpenCourseWare - unlocking

Lisätiedot

Sisällysluettelo Askeleita Polkuja Pathways -näyttelyyn Fyysisen elinympäristön suunnittelu Taide, ympäristö ja laaja-alainen taidekasvatus

Sisällysluettelo Askeleita Polkuja Pathways -näyttelyyn Fyysisen elinympäristön suunnittelu Taide, ympäristö ja laaja-alainen taidekasvatus 1 2 Sisällysluettelo Askeleita Polkuja Pathways -näyttelyyn 2 Fyysisen elinympäristön suunnittelu 4 Ekologi, estetik, etik, ekonomi kaupunkisuunnittelua yhdeksännellä luokalla 5-6 Saavutettavuus ja esteettömyys

Lisätiedot

Jotain omaa, jotain lainattua. Lukio-opiskelijoiden suhde fanarttiin ja sen näkyvyys kuvataidetunneilla.

Jotain omaa, jotain lainattua. Lukio-opiskelijoiden suhde fanarttiin ja sen näkyvyys kuvataidetunneilla. Jotain omaa, jotain lainattua. Lukio-opiskelijoiden suhde fanarttiin ja sen näkyvyys kuvataidetunneilla. Iressa Taimisto Pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Kuvataidekasvatus kevät

Lisätiedot

195 ( Johdanto 7 Lapsen kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä, tavattiin ennen sanoa. Tuo vanha viisaus on saanut vahvistusta lukuisilta tutkijoilta (esim. Vygotsky 1979, 1982; Lurija 1982; Woolfolk

Lisätiedot

Taideteollinen korkeakoulu

Taideteollinen korkeakoulu Taideteollinen korkeakoulu Teollisen muotoilun osasto Lopputyöohje Ilpo Koskinen 1999 Huom! Oheinen ohje on tarkoitettu käytettäväksi Taideteollisen korkeakoulun lopputyöohjeen ohella. HTML-muotoinen versio

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

TIEDOTUSPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA KIINNOSTAVUUS Viestintätoimisto Deski Oy

TIEDOTUSPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA KIINNOSTAVUUS Viestintätoimisto Deski Oy TIEDOTUSPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA KIINNOSTAVUUS Viestintätoimisto Deski Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, kevät 2014 Tiina Pullinen aikka TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden

Lisätiedot

Miten kesytät KAAOKSEN? ORGANISAATIOISSA TÄYTYY PÄÄSTÄ IRTI MUKAVAA-IDEASTA JOKAINEN VOI JOHTAA OMAA AJATTELUAAN. Professori Alf Rehn:

Miten kesytät KAAOKSEN? ORGANISAATIOISSA TÄYTYY PÄÄSTÄ IRTI MUKAVAA-IDEASTA JOKAINEN VOI JOHTAA OMAA AJATTELUAAN. Professori Alf Rehn: METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN ASIAKASLEHTI 2 / 2010 Miten kesytät KAAOKSEN? Professori Alf Rehn: ORGANISAATIOISSA TÄYTYY PÄÄSTÄ IRTI MUKAVAA-IDEASTA Tutkija Helena Åhman: JOKAINEN VOI JOHTAA OMAA AJATTELUAAN

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot