IMPACT 7: Intersections & Counterpoints Melbourne (Australia)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMPACT 7: Intersections & Counterpoints Melbourne (Australia)"

Transkriptio

1 Anja Hatva, TaL, FT IMPACT 7: Intersections & Counterpoints Melbourne (Australia) IMPACT -konferensseja on järjestetty jo toistakymmentä vuotta ympäri maailmaa, muun muassa Taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä vuonna Tänä syksynä jo seitsemäs tapaaminen järjestettiin Monash-yliopiston taiteiden tiedekunnassa Australian Melbournessa. Siellä esiteltiin laajasti painotuotteeseen ja julkaisemiseen liittyviä akateemisia tutkimuksia ja postereita, näyttelyjä, painatuksen käytännön demonstraatioita ja tuote-esittelyjä. Osallistuin tilaisuuteen esitelmälläni, joka käsitteli kuvituksen vaikutusta artikkelin muistamiseen ja ymmärtämiseen. Seurasin myös kuulijana tätä nelipäiväistä tilaisuutta, josta olen tehnyt poimintoja. Konferenssissa esiintyi 170 luennoit si jaa 34:ssä jaksossa, joten valinnan varaa oli runsaasti. Aiheet vaihtelivat tekstin ja kuvan sisällöistä niiden historiaan ja tulevaisuuden näky miin, kulttuuriin, tekniseen toteuttamiseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Osallistujia oli neljästätoista maailman maasta, ja he tulivat hyvin erilaisista kulttuureista ja lähtökohdista. Valtaosa luennoista liittyi jotenkin vapaaseen taiteeseen tai vedostamiseen. Olisin odottanut enemmän journalismiin ja massajulkaisemiseen liittyviä aiheita. Ohjelmasta löytyi kuitenkin tietoa myös graafisen suunnittelun tutkijalle, tekijälle ja kuvittajalle.

2 Tiistaina Konferenssi alkoi australialaisen Mike Parrin työskentelyn esittelyllä, jossa Parr piirtää videolla suoraan 36:lle valtavan kokoiselle kuparilaatalle, joskus kummallisin välinein mikä sinänsä oli myös performanssi. (Mike Parr on kuuluisa shokeeraavista performansseistaan.) John Loane kertoi Parrin säestämänä heidän 24 vuotta jatkuneesta yhteistyöstään Loanen toimies sa vedostajana ja uskollisena Parrin taiteen käytännön toteuttajana. Heidän töitään on ollut nähtävillä mm. Brasiliassa, Kuuubassa, Euroopan eri maissa, Japanissa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. moky Osassa Trace, document, Index esiintyi Jo Ganter otsikolla 21. vuosisadan taiteilijat, 1900-luvun katsojat. Ganter on kehittänyt omaa ilmaisuaan digitaalisten valokuvien pohjalta, vaikka painaakin niitä vanhan metalligrafiikan tapaan. Hän vedostaa negatiivisen rasterikuvan happonkestävällä musteella, jolloin positiivikuva etsautuu laatalle. Jo Gantner pohdiskeli taiteilijan ja katsojan ristiriitaista roolia, jossa taiteilija voi luoda oman ajatusmaailmansa todellisuutta valokuvien kautta, samalla kun katsoja perinteisesti yhdistää valokuvan todistusvoimaisena todellisesta maailmasta, yhtä aikaa digitaalisena ja analogisena. Hän viittaa Roland Barthesiin: kun katsoja alkaa, tekijä kuolee. Vaikka valokuvat eivät enää pelkästään todenna reaalimaailmaamme, katseluperinteet ohjaavat usein katsojaa odotuksin. Ganterin töillä on fyysinenkin olemus, johon taiteilija on omin käsin vaikuttanut, mutta myös sisältömaailma, joka on irronnut valokuvan alkuperäisestä kohteesta. Joissakin töissä hän yhdistää digitaalisesti painettuja valokuvia ja voimakkasti syövytettyja akvatinta-laattoja. Gantnerin työt ovat suurikokoisia ja unenomaisia. Jo Ganter: Cell 16 Digitaalinen valokuva ja etsaus, 93.5 x 98cm Caren Ball pitää taiteellisen työn ja tutkimuksen tekemisen yhdistelmää ihanteellisena: toinen ruokkii toista. Hän puhui sessiossa Printmedia and political agency, activism, appropriation and sub-culture. Hän tarkasteli humanistisen asenteen mahdollisuuksia nykytaiteessa palaten Walter Benjaminin ajatuksiin teknologian muutoksista ja niiden vaikutuksesta humanismiin ja tapaan, jolla katsomme taideteosta. Erityisesti ympäristön tilaan ja kyseenalaisiin tieteellisiin tutkimuksiin kohdentavat taiteilijat joutuvat tuomaan epämiellyttävää sanomaa ja tasapainottelemaan yleisön huomion tavoittelussa. Esimerkkeinä hän käytti kahta nykytaiteilijaa, esikaupunkiaiheisia puupiiroksia tekevää Anne Starlingia ja Janet Parker-Smithia, jonka töillä on metaforisia kaksoismerkityksiä. search.php?artistid=168

3 Printmedia and the Artists Book osiossa puhuneella yhdysvaltalaisella Melissa Olenilla on mainosvalokuvaajakoulutus, jonka jälkeen hän on työskennellyt digitaalisen painatuksen parissa erikoistuen myöhemmin värien hallintaan taidepainatuksessa ja taidekirjoissa. Korkeatasoinen painojälki saavutetaan tuntien esivalmistelujen jälkeen, ja ja yksityiskohtien toistuminen riippuu musteen ja painomateriaalin yhteensopivuudesta. Niiden tuntemus tekee mestarin ja erottaa painajan myyntimiehen roolista. On tunnettava paitsi eilisen tekniset taidot, myös tietokoneteknologiaa ja digipainon erityisvaatimuksia. Väripaletit ovat lisääntyneet CMYK-standardien ohi ja värien sekoittaminen on kehittynyt hienosäikeisemmäksi, mikä vaatii ohjelmien soveltamiseen perehtymistä. Painokoneen korvaaminen digipainatuksella tuo mukaan uutta huomioitavaa, kuten alkuperäisen kuvatiedoston laadun, pritterin ja värijärjestelmän sekä tulostusmateriaalin. Melissa Olen näytti lukuisia värikäsittelyjä samasta kuvasta ja vertaili niiden ominaisuuksia. Hän totesi, että edellenkin kohoaminen menneiden aikojen mestaripainajien tasolle vaatii, että pystyy tekemään välineistöstä osaamisensa jatkeen ja omaksumaan jatkuvasti uutta tietoa. Iltapäivällä omassa sessiossani The print, text, semiotics and language, jota veti Matthew Perkins, puhuivat lisäkseni Nicci Haynes, David Wlaslo ja Robert Nelson. Nicci Haynes on multitaiteilija, joka kertoi ja näytti omia taiteellisia projektejaan. Työskennellessään hän vaeltelee pohjois-australian kallioluolissa, ottaa värilappuja muistin tueksi ja piirtää ja maalaa lattialla esimerkiksi mustavalkoisia akvarelleja suuressa koossa, kokeilee tekstin kääntämistä musiikiksi elektronisesti. Hänen otsikkonsa There are too many spelling or grammatical errors in finnegans_wake.doc to continue viittaa hänen huomioonsa, että James Joysen Finnegans wake -kirja on täynnä kieli- ja kirjoitusvirheitä. Niinpä hän supisti tämän yli 600-sivuisen kirjan yhdelle sivulle ja printtasi sen! (ks. kuva) David Wlazzlo pohti taidetta institutiona ja erityisesti Art & Language (A&L) -ryhmän tulkintaa Derridan kirjallisuuskäsitykseen peilaten. Hän käsitteli konseptuaalisen taiteen tulkintaa historiallisena verrattuna itsereflektiivisen konseptitaiteeseen. Robert Nelson valotti impact -sanan etymologiaa ja sen eri merkityksiä taiteessa. Sillä on yhteyksiä painatukseen, mm. merkitys to stamp paper. Nicci Haynes: Finnegans Wake

4 Oman esitykseni What impact does an illustrated article have? sisältö on luettavissa erillisenä pdf-artikkelina. Anja Hatva What is the impact of illustrations Keskiviikkona David Ferry, kirjataiteen ja painatuksen professori Cardiff School of Artsista, Walesista, luennoi brittiläisen pilakuvatra dition vaikutuk sesta viime vuosisadalta tähän päivään. Hän syntyi Blackpoolissa, joka tuolloin oli Englannin suurin turistikohde, joten siellä isovanhempien pitämässä bed and breakfast -majoituksessa hän sai tarkkailla elämää ja nähdä paljon esiityviä taiteilijoita. Myöhemmin taideopiskelijana keski-lontoossa hän kohtasi uudelleen lapsuutensa maail man pop-kulttuurin ja punk-rockin imussa. Hän halusi kyseenalaistaa silloisen klassisen taidekoulutuksen ja traditionaalisen taiteen suhteen elämään. Hän alkoi tehdä vaihtoehtoisia muunnelmia vanhoista opaskirjoista kirjoittamalla niihin oman tekstinsä tai liimaamalla sisällöltään uusia osia kuviin. Hänen uniikkeja teoksiaan on m.m. Victoria & Albert Museumissa Lontoossa, Momassa New Yorkissa, sekä Kumussa Tallinnassa. Hänen suosikkejaan ovat Little Brittain, Monty Pyton ja pilalehti VIZ, joiden piirtäjät Ferryn mukaan ovat myös loistavia aikansa sosiaalisia kommentaattoreita. KUVA: HANNU HYRSKE Paperini oli sijoitettu osioon The print, text, semiotics and language. Katso myös Gorilla in the Roses watch?v=kk5r0ej5dva WIS Comic Taiteilijakirjat ovat kirjataidetta, jonka roolia ja tulevaisuutta Sarah Bodman käsitteli Tom Sowdenin kanssa suunnittelemassaan esityksessä. Mikä on taiteilijakirja?, he pohtivat ja haastattelivat 53:a taiteilijaa tai muuta asiantuntijaa eri maista: Australiasta, USA:sta, Tanskasta, Puolasta, Belgiasta, Kanadasta, Turkista, Libanonista, Etelä-Afrikasta, Etelä-Koreasta, Kyprokselta, Japanista, Italiasta, Singaporesta, Argentinasta, Norjasta, Saksasta, Virosta, UK:sta, Irlannista, Venäjältä, Ranskasta, Espanjasta and Brasiliasta. Hän myös kartoitti kirjataiteen näyttelyitä, museoita ja kirjakauppoja presentaatiossaan. He halusivat sisällyttää myös digikirjan tähän käsitteeseen samoin kuin kaikki taidekirjat, olivatpa ne sitten design-sidoksia, kopioita, installaatioita tai äänikirjoja. Sarah Bodman on taiteilijakirjojen vanhempi tutkija Centre for Fine Print Research -insti tuutissa, Britanniassa. Hän piti myös luennon Harvinaisten kirjojen näyttelyn avajaisissa. http//bookartobject.blogspot.com/ David Ferry puhui Printmedia and the artist book-otsikon alla brittiläisestä satiirista innoittajanaan. Kuvassa Ferryn uusionäkemys vanhasta brittiläisestä matkaopaskirjasta. Sarah Bodman piti avajaisesitelmän Harvinaisten kirjojen näyt telyssä. Etualalla Monash-yliopiston kirjaston johtaja Suzanne Clark.

5 DCA Print Studion uusista innovaatioista puhui professori Annis Fitzhugh, joka on ollut kehittelemässä silkkipainon, etsauksen, kohopainannan ja litografian avuksi tietokoneavusteista design-teknologiaa. Vanhoja metodeja ei poisteta vaan hiotaan. Näitä uusia keinoja ovat digitaalinen laaser-leikkuri, metalli- puu- ja plastiikkakaiverrin, digitaalinen veitsi filmin tai vinyylin leikkaukseen, ja suurikokoinen digitaaliprintteri, jolla voi tehdä mustesuihkutulostusta. Ei tarvita fyysistä voimaa eikä välttämättä haitallisia kemikaaleja, joten käyttäjien kohderyhmä voi laajentua. Parhaimmillaan uudet ja vanhat taidot voi yhdistää. Eve Kask on painatuksen ja kirjataiteen apulaisprofessori Viron taideakatemiasta ja Tallinn Print Triennialen johtaja. Hän käsitteli eestiläistä selviytymisstrategiaa ja taiteilijaidentiteettiä viimeisen parin kymmenen vuoden itsenäisyyden aikana, erityisesti ihmisen ja ympäristön suhdetta omien töidensä kautta. Hänen taiteilijakirjansa 101/Casting Their Eyes sisältää valokuvat Eestin kaikkien 101:n kansanedustajan silmistä. Aukeamilla on myös heidän kirjoittamansa tekstit, joissa he kertovat tulevaisuuden toiveistaan. Scott Betz opettaa transtieteellisissä tutkimusprojekteissa (the University of North Carolina s Center for Design Innovation), jotka yhdistävät useita tieteitä, muun muassa biologiaa, insinööritaitoa ja ilmailualan historiaa. Hän tekee sanojensa mukaan 3- ja 4-ulotteista taidetta niin, että skannaus tallentaa tiedot, layereille rakennetaan malli, ja 3D-printteri tekee siitä esimerkiksi esineen. Uusi tietotekniikka antaa uusia mahdollisuuksia: voi painattaa vaikkapa omat nimikirjaimet täytekakkuun, jäljentää lepakon lentoa ja tulevaisuudessa ehkä jopa tulostaa uusia elimiä. Rethinking contemprorary art. Annis Fitzhugh esitteli tietokoneteknologian uusia sovelluksia taidepainatukseen. Aukeama Eve Kaskin taiteilijakirjasta 101/Casting Their Eyes. Indonesialainen Heri Dono esittelee omaa tuotantoaan. Kanadalainen Jennifer Eiserman tutkii tapoja, joilla digitaalinen valokuvaus ja tietokonemanipulaation ja jälkikäsittelyn mahdollisuudet ovat muuttaneet taidegrafiikkaa tekevän taiteilijan luovaa toimintaa. Digitaaliset ympäristöt mahdollistavat myös luovan työn automatisoinnin. Värit on perinteisesti tehty painojäljen, ei esimerkiksi historiallisen säilyvyyden näkökulmasta. Mikä on taiteilijan rooli? hän kyseli ja käytti esimerkkinään Gerald Hushlakin taidetta. More is more, hän toteaa. Digiaika muuttaa taiteilijan työtä niin, että lopullinen työstämisen tulos on se taideteos, joka on originaali riippumatta tekotavasta. Keenote-puhuja Heri Dono käsitteli indonesialaisen nykytaiteen aikakautta 70-luvulta tähän päivään, ja esitteli omaa tuotantoaan kertoen myös vaikeuksista,

6 joita hän on kohdannut hallituksen taholta. Nykyisin Indonesian New Art Movementilla on yhteyksiä kansainvälisiin taideyhteisöihin. Torstaina Aamupäivällä perehdyin näyttelyihin, joita oli kampuksen eri rakennuksissa. (Ks. raportin loppuosassa) Australialaisella Gordon Monrolla on tiedetausta, ja hän kutsuu itseään generatiiviseksi taiteilijaksi, koska on tehnyt paitsi poikkitaiteisia teoksia, myös kirjoittanut paljon tietokoneohjelmia yhteisteoksiin, myös musiikkiin. Monro pohdiskeli Harold Cohenin ajatusten pohjalta tietokoneen ohjelmoitavuutta ja inhimillisen luovuuden erityisyyttä, sekä sellaisen tietokoneohjelman mahdollisuutta, jossa kone pystyisi tekemään itsenäisiä esteettisiä arvioita. Robottien mahdollisuuksista kehittyä taiteilijoiksi hän viittaa Kasparovin lausumaan: Ei pidä ylittää inhimillisen luovuuden rajaa. Jo nyt Photoshopissa on content aware fill, ja Tarussa sormusten herrasta örkit animoivat itse itsensä. Hänestä tietokone ei ole pelkkä väline, koska sitä voidaan opettaa. Harold Cohen: Can Computers Make Art Gordon Monro piti mielenkiintoisen esityksen tietokoneen ohjelmoitavuudesta ja mahdollisuudesta itsenäiseen esteettiseen arviointiin sekä tulevaisuuden visioista ylemminkin. ıltapäivällä Megan McPherson kertoi studiotyöskentelystä opetuksessa. Hän työskentelee yliopiston projektissa, jossa tarvitaan sekä teoriatietoa että tilanneosaamista toteutettaessa taiteellisia produktioita. Mikä tekee vuorovaikutuksesta opetuksellista yliopistollisessa studiossa? Millainen reflektio syntyy ammattikäytännöstä? Miten sitä voisi siirtää muuhunkin opetukseen? Painatusosaaminen on hyvin käytännöllistä, se ei saa olla opetuksen sisä-eikä ulkopuolella, vaan osa sitä, totesi McPherson. Pat Thomasin esitystä Conventions of a book, digitaalisen viestinnän vaikutuksesta uutiskuvastoon en päässyt näkemään, koska esitykset olivat päällekkäisiä, mutta luin hänen paperinsa jälkeenpäin mielenkiintoisen aiheen takia. Pat Thomas pohtii, miten lehtien ja tv:n uutismedia erosivat internetissä tiedottamisestaan syyskuun 11. päivän uutisoinnissa. Sitten hän omien taiteellisten töidensä (joita en nähnyt) kautta todistelee, että tiedottaminen erosi toisistaan. Hän ilmoittaa käyttäneensä produktiossa plagiointia, muuntelua (esim. rajauksin) ja uudelleen yhdistelyä metodinaan, jota hän luonnehtii the methodology of creative praxis. Hyvä teoreettinen kysymyksenasettelu jäi mielestäni loogisia perusteluja vaille, vaikka hän toteaakin: The Internet is a manifestation of the book. (Monien muidenkin esitysten sisällöissä vaivasi päälle liimatun teorian ja siihen liitetyn produktion yhteyden puute.)

7 Riemastuttavan esityksen fanittamisen siirtymisestä digitaaliseen aikaan piti Teal Triggs, joka on graafisen suunnittelun professori Lontoon taideyliopistosta ja Visual Communication -lehden toimittaja. Hän käytti esimerkkinä Tony Draytonin nostalgista punk-rocklehteä Ripped and Torn, jota 70-luvun hengen mukaisesti tehtiin kopiokoneella ja joka tänä päivänä on sekin siirtynyt nettiin. Toisena esimerkkinä hän käytti Kill Your Pet Puppy - lehteä, joka on paitsi nettisivusto, myös kuva-arkisto ja video- ja keskustelupalsta. Sisällön ja muodon pitää sopia yhteen, Triggs totesi. Perjantaina Vedostajan ja taiteilijan yhteistyötä ja materiaalien merkitystä käsittelivat perjantaina myös nuoremman polven keenote-edustajat, taiteilija Brook Andrew ja painaja Trent Walter, joiden töitä oli nähtävillä paikan päällä Monash-yliopiston galleriassa. Samassa yhteydessä taiteilija Kathy Lane puhui taiteilijan tyylin huomioinnista. Painajalla ei saa olla egoa, hän luonnehti yhteistyötä. Vaikka saman painajan kanssa työskentely hioo työskentelyä sujuvammaksi, kannattaa vaihdella painajaa, jotta oma tyyli kehittyisi, eikä jähmettyisi totuttuihin turvallisiin maneereihin, Marian Crawford juontaa keskustelua Keenote-luennolla perjantaina. Taustalla painatuksen kehitystä käsitelleen Kathy Lanen luentoon liittyvä kuva. Paneelissa keskustelemassa taiteilija Brook Andrew ja painotyön toteuttanut Trent Walter. Alla Brook Andrewin riisipaperille painettuja suurikokoisia puupiirrosvedoksia näyttelyssä. Painatuksen pedagogiikkaa pohti Bepen Bhana Uudesta Seelannista. Avoin studio-tyyppinen opetus on seurausta nopeasti kehittyvästä digitaalisesta teknologiasta ja akateemisen maailman ulkopuolella vallitsevista käytännöistä. Osaaminen vaatii kahdenlaista tietoa, myös fyysistä tekemistä. Opettajan haasteena on auttaa opiskelijoitaan tulemaan mestareiksi, ei teknologian orjiksi. Opetuksessa on ristiriita: pitäisi suunnata sekä yleistykseen että erikoistumiseen. Hän esitteli hienoja oppilastöitä, mutta valitti sitä, että hallitus on huomannut mahdollisuuden säästää taidelkouluja fuusioimalla, vaikka opetuksen pitäisi olla yksilöllistä. Susanna Castleden oli kerännyt esimerkkejä siitä, miten liikettä esitetään painetussa kuvassa ja pohti miten uusia teknologioita, kuten paikannusteknologiaa voisi käyttää (esimerkiksi lentokoneen reaaliaikainen liikkuminen matkustamon kuvaruuduilla). Kartoilla ja painatuksella on aina ollut yhteys toisiinsa. Liikkeen kuvaaminen on aina askarruttanut taiteilijoita, hän totesi. Historiallisesti piirtämistä ja painatusta on pidetty erillisinä, mutta tänä päivänä raja on himmentymässä, koska valokuvaa, videota ja painomenetelmiä sinänsä on alettu käyttää taidegrafiikan tekemisen lähtökohtana. Teknologia muuttaa piirtämisen käsitettä, mutta yhä siihen liitetään välittömän ilmaisun ominaisuus, totesi Ruth Pelzer-Montada, joka käytti esimerkkeinään Philagraphica International Print Triennalen töitä. Christiane Baumgartnerin puupiirros Ruth Pelzerin esimerkkinä uuden teknologian vaikutuksesta piirtämisen käsitteeseen. Christiane Baumgartner A2, Abzweig Lehrte III Holzschnitt auf Shiohara Japanpapier ,5 x 64 cm Abb. 42 x 56,8 cm

8 Alick Tipoti on kotoisin Torres Strait -saarilta, Papua Uuden Guinean ja Australian välistä. Hän on valmistunut taiteen kandidaatiksi Canberran yliopiston taideinstituutista erikoistuen painatukseen. Tipoti kuuluu Badu Art Centerin taiteilijoihin, joiden tavoitteena on elvyttää ja tukea saarten omaa kulttuuria. Saarelaiset ovat aboriginaaleja, mutta heitä pidetään erillisenä ryhmänä. Alick Tipoti kaivertaa kuvansa suoraan linoleumille, ja muut painavat ne. Hän rukoilee esi-isiään ohjaamaan työtään. Työskentelen vain öisin, ja kuulen esiisieni äänet vaikka liikenteen takaa. Työt voivat olla jopa parin metrin mittaisia. Badu-taiteilijoiden työt ovat kuvakertomuksia menneistä tapahtumista ja jumalista. Kaikissa kuvissa on tarina. Badu-taiteilijat eivät luonnostele, we feel it. Suhde mereen on spirituaalinen ja rituaalinen. Kulttuuriin kuuluu, että lähisaarten jumalia ei saa kaivertaa. Tipodin töitä on ollut esillä mm. Cambridgen yliopiston museossa, Australian kansallismuseossa ja kansallisgalleriassa, Badu Art Centerissä ja lukuisissa yksityisissä gallerioissa. php?work_id=168 Alick Tipodi puhuu sujuvasti englantia, mutta myös Badu-saaren omaa kieltä, Kala Lagaw Yaata. Äidinkieli on hänestä tärkeä, ilman sitä olemme eksyksissä muissa kulttuureissa. Harvinaisten kirjojen näyttely Monashin yliopistokirjasto oli järjestänyt harvinaisten kirjojen näyttelyn, jonka avajaisissa illalla tutustuttiin vaikeissa olosuhteissa tehtyihin taiteilijakirjoihin vuodesta 1918 alkaen nykyhetkeen saakka. Näyttelyn avasi Monash-yliopiston kirjaston johtaja Suzanne Clark. Monica Oppenin vitriineihin kokoamat taiteilijakirjat kertoivat sota-ajoista, sosiaalisesta huono-osaisuudesta ja ulkopuolisuudesta, vähemmistöjen kohtelusta ja uskonnollisista vainoista. Paperitaidetta Kaikkiaan konferenssin yhteydessä oli ne lisenkymmentä pientä näyttelyä, jotka liittyivät Month of Print-tapahtumaan eri puolilla Australiaa. Niissä punaisena lankana oli pape rin luova käyttö; muun muassa taiteilijakirjoja esiteltiin. Vinkkinä asiasta kiinnostuneille BookArtObject -ryhmä, jolla on oma kokoontu mispaikka internetissä, ja joka on julkaissut jo kolme kirjaa aiheesta, lähinnä jäsenilleen. http//bookartobject.blogspot.com/ Ian Howard on kuuluisa mm. Hiroshiman pommin pudottaneesta koneesta, Enola Gaystä tehdystä kuvastaan. Kuvassa Action man story vitriinissään Harvinaisten kirjojen näyttelyssä. Badu Art Centerin taiteilijat esittäytyivät näyttelyssä. Kuvassa Amai Warrin linoleikkaus.

9 Taidenäyttelyitä oli runsaasti kampuksen tiloissa. Kuvittajaan vaikutuksen tekivät esimerkiksi uusiseelantilaisen Marian Maguiren litografiat sarjasta The Labours of Heracles.

10 Karen Oremuksen Deconstraction/Reconstruction on antiikkikirjaan kaiverrettu kirjastruktuuri. Sarajevolaisen Taida Jasarevicin suurikokoinen työ sarjaan Black Water. Lopuksi Kokouksen koollekutsuja, Marian Crawford totesi näyttelyesitteessä, että Monash- yliopiston taiteiden tiedekunta on erityisen kiinnostunut käytännön sovellusten tutkimuksesta: visual arts practice is understood to contribute to our understanding of the world, to knowledge. Melbournelainen Gaye Patterson (oikealla) tarjoutui esittelemään kaupunkia konferenssin päätyttyä. Kuvas sa Jo Garner (vasemmalla) ja Ruth Pelzer-Montada (keskellä) Edinburg College of Artista, joka on valittu järjestämään seuraavaa IMPACT-konferenssia. Vaikka konferenssin lyhyistä esitelmistä ei mielestäni löytynyt mullistavan uutta tieteellistä tietoa, ne heijas tivat taidealan pyrkimystä käsitteellistää ja löytää uuden teknologian tuomaa ajankohtaista teoriaa taiteen tekemiseen ja sisältöihin. Konferenssi näyttelyineen tarjosi myös laajan katsauksen maailman taiteeseen ja taidegrafiiikan uusiin kokeiluihin. Tärkeä rooli oli uusien kansainvälisten kontaktien löytymiselläkin.

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Jyväskylän Taiteilijaseura ry TILATEOS YRITYKSEN VALMISTAMISTA TUOTTEISTA Valmistetaan yritykselle tilataideteos, jossa käytetään materiaalina yrityksen valmistamia tuotteita. Teoksen lähtökohtana ovat tilaajan toiveet. Teos voi olla

Lisätiedot

Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa

Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa Osallistuin CIMAMin konferenssiin 12.-14.8.2013 Rio de Janeirossa sekä sen yhteydessä järjestettyyn postkonferenssiin 15.-16.8. Postkonferenssi

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 08.01.2016

CURRICULUM VITAE 08.01.2016 CURRICULUM VITAE 08.01.2016 Jalo Porkkala Syntynyt 12.09.1950 Ilmajoella KOULUTUS Ylioppilas 1969 Lahden Taideteollinen Oppilaitos: Valokuvaaja 1979 TÄYDENNYSKOULUTUS Taideteollinen Korkeakoulu, Koulutuskeskus:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Nauti muistoista enemmän Sonyn. PlayMemories-sovellusperheellä

Nauti muistoista enemmän Sonyn. PlayMemories-sovellusperheellä osokuna Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 29.8.2012 klo 17.45 Nauti muistoista enemmän Sonyn PlayMemories-sovellusperheellä Sonyn PlayMemories-sovellusperhe monipuolistaa kameraan, älypuhelimeen ja tablettiin

Lisätiedot

KARIN WIDNÄS CV. Syntynyt Helsingissä 1946. Opinnot. 1970 1976 Taideteollinen korkeakoulu/keramiikkasuunnittelu. Studio. 1978 1994 Helsinki

KARIN WIDNÄS CV. Syntynyt Helsingissä 1946. Opinnot. 1970 1976 Taideteollinen korkeakoulu/keramiikkasuunnittelu. Studio. 1978 1994 Helsinki KARIN WIDNÄS CV Syntynyt Helsingissä 1946 Opinnot 1970 1976 Taideteollinen korkeakoulu/keramiikkasuunnittelu Studio 1978 1994 Helsinki 1994 - Fiskars Opetus 1976- Suomi, Ruotsi, USA, Venezuela, Etelä-Korea

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

IFLAn strategiset tavoitteet 2011-2015

IFLAn strategiset tavoitteet 2011-2015 IFLA IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) Kirjastoseurojen ja kirjastojen kansainvälinen liitto 1500 jäsentä 150 maassa Perustettu 1927 Edinburgissa toimisto Haagissa,

Lisätiedot

Kokeilukulttuuri ja digiajan vallankumouksellisuus. Mikko Lampi, @jotudin Hacklab Mikkeli

Kokeilukulttuuri ja digiajan vallankumouksellisuus. Mikko Lampi, @jotudin Hacklab Mikkeli Kokeilukulttuuri ja digiajan vallankumouksellisuus Mikko Lampi, @jotudin Hacklab Mikkeli Hakkerismin lyhyt oppimäärä Entä todellisuudessa? Uuden luominen, kehittäminen ja parantaminen Sovellukset Laitteet

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 1-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 1 / 2014 Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 World Economic

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Digitaaliset tarinat

Digitaaliset tarinat Future School research Ist Wave-hanke 2009-2011 Digitaaliset tarinat Esi- ja alkuopetusryhmissä Marja Hytönen KM, Tutkija Literacy in the 21st Century- Uusi luku ja kirjoitustaito Digitarina>

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET

CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET CVs.1962, Mustasaari JÄSENYYDET Taidemaalariliitto, Varsinainen jäsen Botnia Taiteilijaseura 2005 Suomen Taidegraafikot, Varsinainen jäsen 2005 Kuvasto 2005 Pohjalainen Taiteilijaliitto 2004 Vaasan Taiteilijaseura

Lisätiedot

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present)

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Tampereen yliopiston kirjasto 2014 Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Science Citation Index Expanded (1987-present): Monitieteinen tietokanta, joka sisältää 8,500 tieteellistä lehteä luonnontieteiden,

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 1 Ennakolta luettava pääsykoekirja: Charlie Gere: Digitaalinen kulttuuri, 2006.

TEHTÄVÄ 1 Ennakolta luettava pääsykoekirja: Charlie Gere: Digitaalinen kulttuuri, 2006. AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2007 V A L I N T A K O E T E H T Ä V Ä T TEHTÄVÄ 1 Ennakolta luettava pääsykoekirja: Charlie Gere: Digitaalinen kulttuuri, 2006. Digitaalisen kulttuurin

Lisätiedot

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10. Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.2013 Osallistuin Tohokun yliopiston järjestämälle TESP-kurssille (Tohoku

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2014-2015 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta Nimi Ville Valmentautuja Henkilötunnus 031111-094W Valmennuksen järjestäjä Todistuksen

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015

HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015 TARJOUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIEDOTUSTOIMINTA BRITTEIN SAARILLA TOIMENPITEET JA KUSTANNUSARVIO 2015 Media Strategy, Lontoo Media Strategy, Lontoo 1 Viestinnän lähtökohdat Tämä toimintasuunnitelma käsittelee

Lisätiedot

Kokoelmanäyttely Kiasma Hits 27.9.2013 2014

Kokoelmanäyttely Kiasma Hits 27.9.2013 2014 Kokoelmanäyttely Kiasma Hits 27.9.2013 2014 Perehtymismateriaali ennen näyttelykäyntiä. Soveltuu perusopetukseen 5 9-luokille ja 2. asteelle. Minimalismi Tarkastele kuvaa: Muistuttaako teos jotakin? Millaisia

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo Taidenäyttely osallistumisen areenana Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo PORIN TAIDEMUSEON PEDAGOGINEN YKSIKKÖ FM Mirja Ramstedt-Salonen on toiminut Porin taidemuseon museolehtorina

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON. Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006

ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON. Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006 ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006 Sari Walldén FL, KM Tampereen yliopisto Sari.Wallden@uta.fi http://www.uta.fi/~kasawa/ TELEVISION HISTORIAA Katodisädeputki 1897

Lisätiedot

Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina

Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina Mikko Lampi Tutkimuspäällikkö, Mamk + digiaktivisti twitter @jotudin Minä, digitalisti Tutkimuspäällikkö Data, tiedonhallinta, sähköinen arkistointi Käyttäjäkokemus,

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen valintakokeet 2015

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen valintakokeet 2015 Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen valintakokeet 2015 taidehistoria ja taidekasvatus Muistitko sulkea puhelimesi? käännä koepaperi vasta kun siihen

Lisätiedot

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on!

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Valtakunnalliset Lukiopäivät 2.11. 2011 Tuija Pulkkinen, dekaani Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Ympäristön muutos 1980

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta. Satu Nurmela www.satujatarina.com

Digitaalinen tarinankerronta. Satu Nurmela www.satujatarina.com + Digitaalinen tarinankerronta Satu Nurmela www.satujatarina.com + "Digital Stories are short, personal, multimedia tales, told from the heart. Anyone can make them and publish them on screens anywhere.

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Prosessin analysointi ja töiden viimeistely

Prosessin analysointi ja töiden viimeistely ilumuoto a st kasvatu luun ou perusk Tuntikehyksen osa-alue: D1 Logon ja mainonnan suunnittelu Kesto: 1 kaksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Pohitaan koko Mutku-opintojaksoa prosessina ja tehään töitä jotka

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Digitaalisten oppimisympäristöjen tulo kouluihin on nopeutunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on johtanut opettajien tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

TIEDON VISUALISOIN- NIN PERUSTEET REITITIN-HANKE, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 21.10.2013 PÄIVI KERÄNEN

TIEDON VISUALISOIN- NIN PERUSTEET REITITIN-HANKE, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 21.10.2013 PÄIVI KERÄNEN TIEDON VISUALISOIN- NIN PERUSTEET REITITIN-HANKE, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 21.10.2013 PÄIVI KERÄNEN PÄIVÄN TAVOITTEET Mitä tiedon visualisointi on? Mitä visualisoinnilla voidaan saavuttaa? Miten hahmotamme

Lisätiedot

Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa

Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa Yhteisöllinen media museoiden verkkopalveluissa Museoliiton tiedottajapäivät Kotka 18-19.9.2008 Sirpa Stenström, verkkoviestintäsuunnittelija Tampereen kaupunki, sivistyspalvelut Tampereen kaupunki Mitä

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Kolmannen luokan luokkalehti

Kolmannen luokan luokkalehti Kolmasluokkalainen 5 Pääkirjoitus 6 Sähkökatkos koulussa 8 Lumiluola 10 Erityisopettajan haastattelu 12 Rehtorin haastattelu 14 Maalivahti Miikka Kiprusoff 16 Kuviskerho 18 3. luokan sarjakuvia 3 Kolmasluokkalainen

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna. Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto

Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna. Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto Matkailumarkkinoinnin kuulumiset supervuonna Maarit Pitkänen Helsingin matkailu- ja kongressitoimisto MATKAILUMARKKINOINTI Helsingin matkailubrändin 9 vahvuustekijää Idän ja lännen kohtaamispaikka > Nordic

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Oppiminen ja oppimisympäristöt kevät 2006 (3 ja 6 op) L

Oppiminen ja oppimisympäristöt kevät 2006 (3 ja 6 op) L Oppiminen ja oppimisympäristöt kevät 2006 (3 ja 6 op) L S-72.3520, T-110.6300, TU-53.1263 Ursula Holmström T (ursula.holmstrom@tkk.fi) Maria Hyytiäinen S (maria.hyytiainen@tkk.fi) Eija Korpelainen TU (eija.korpelainen@tkk.fi)

Lisätiedot

Jukka-Pekka Levy. Kettukin vuoden taiteilija 2011

Jukka-Pekka Levy. Kettukin vuoden taiteilija 2011 Jukka-Pekka Levy Kettukin vuoden taiteilija 2011 AURINKOPOIKA Galleria ARX, Hämeenlinna 22.3. 21.4.2011 Puupiirroskollaasi Jukka-Pekka Levy - Aurinkopoika Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry Taitto:

Lisätiedot

Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013

Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013 Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013 Lappeenrannasta osallistui Council Meetingiin tänä vuonna kahden delegaatin lisäksi ennätyksellisesti viisi henkilöä. Lappeenranta oli siis hyvin edustettuna. Lähdimme

Lisätiedot

IKONIT, IHMISET JA SOTA

IKONIT, IHMISET JA SOTA OPETUSMATERIAALIA SUOMEN KANSALLISMUSEO IKONIT, IHMISET JA SOTA KUVATAITEEN OPETUKSEN TEHTÄVÄPAKETTI Tehtäväpaketin avulla käydään läpi ikoneihin liittyviä perustietoja ja tutustutaan ikonimaalarin käyttämään

Lisätiedot

NANTES VELO-CITY. Group 4 Peppi Kankkunen Julia Chen Ugo Janizewski. Innovation project

NANTES VELO-CITY. Group 4 Peppi Kankkunen Julia Chen Ugo Janizewski. Innovation project NANTES VELO-CITY Innovation project Group 4 Peppi Kankkunen Julia Chen Ugo Janizewski Kiinnostavin tapa esittää LAD projekti Velo-city Nantes messuilla 2015? Sisällysluettelo: Aihe Ideointi Konseptin inspiraatio

Lisätiedot

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008 17. helmikuuta 2008 ISLP:n Kansainvälinen tilastotieteellisen lukutaidon kilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition Harjoituspaketti

Lisätiedot

Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö

Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö Kieliparlamentti, Helsinki Missä, missä se kieli (työelämässä) on? Työn murros työpaikat ovat vähentyneet alkutuotannossa ja teollisuudessa niiden määrä

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET Selkokielen käyttö opetuksessa Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus Ihmisten viestinnän epätarkkuus johtaa usein virheellisiin tulkintoihin keskusteluissa!

Lisätiedot

Kieliä? Kyllä, kiitos!

Kieliä? Kyllä, kiitos! Kieliä? Kyllä, kiitos! Kieliä? Kyllä, kiitos! Kielitaito on pääomaa, josta on hyötyä koko elämän ajan. Työelämässä kieli- ja viestintätaidot muodostavat olennaisen osan ammattitaitoa. Erilaisissa työelämän

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Mikä RDA on RDA = Resource Description and Access RDA on kuvailusäännöt, jotka kertovat: mitä valitaan

Lisätiedot

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt:

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: 1 LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

NaturEpic Stories of our nature

NaturEpic Stories of our nature NaturEpic Stories of our nature Maria Lehtman Valokuvataiteilija Dip. EMC Hiljainen lampi katselee taivasta - odottaa talven väistymistä. Hetkeksi pysähdyn minäkin ja annan verhon väistyä mielestäni Ehkä

Lisätiedot

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 The Little Book that Beats the Market 2006 ilmestyi kirja, jonka tekijä väitti kehittäneensä osakevalintamenetelmän

Lisätiedot

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Antti Haaranen, Valveen elokuvakoulu 18.11.2010 GRAFIIKKA: HENNA TOPPI Hittivideo lyhyesti - Elokuva- ja mediakasvatuksen

Lisätiedot

DOMINIK WLODAREK PORTFOLIO

DOMINIK WLODAREK PORTFOLIO DOMINIK WLODAREK PORTFOLIO DOMINIK WLODAREK Orioninkatu 13-15 C 30, 00550 Helsinki +358 44 55 66 478 www.dominikwlodarek.com dominik.wlodarek@gmail.com Syntynyt; 1976, Lodz, Puola AMMATTI JA JÄSENYYDET

Lisätiedot

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu Tiina Laisi-Puheloinen Muutama sana Oikotiestä Oikotie.fi:n tavoitteena on olla suomalaisten tärkein asunto-, auto- ja työelämän palvelu. Tavoitamme

Lisätiedot

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0.

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0..b6,Ã-$Ã7$,'(7(2//,6886$/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

8 Kide 5 2010. Laura Junka-Aikio

8 Kide 5 2010. Laura Junka-Aikio 8 Kide 5 2010 Laura Junka-Aikio Millä alalla liikutaan, kun sopraano kirjoittaa laulusta yhteiskuntatieteellisen väitöskirjan, politiikantutkija tekee käsitteellisen lyhytelokuvan ja mediataiteilija muuttaa

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Taiteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Taiteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Taiteiden tiedekunta Tiedekunnasta valmistuneet yrittäjät Erja Tuhkala, Katariina Imporanta ja Marjo Remes luovat pohjoista vaihtoehtoa vaatealalle hauskoilla

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Kahvittelusta tositoimiin

Kahvittelusta tositoimiin Kahvittelusta tositoimiin Vierailut ja delegaatiot Aaltoon osana kansainvälistymisstrategiaa Toukokuu 2012 Leena Plym-Rissanen Aalto University - Where Science and Art meet Technology and Business A merger

Lisätiedot

KATUTAIDE KERAMIIKKA

KATUTAIDE KERAMIIKKA TYÖPAJAT 2012-2013 Sinulla on edessäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE Työpajassa

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Paneelin 20 näkökulma. Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi

Paneelin 20 näkökulma. Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi Paneelin 20 näkökulma Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi Tutkijakollegium/ Sami Pihlström/ JUFO-seminaari 3.2.2015 1 Taustaa Paneeli 20: Filosofia

Lisätiedot

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op)

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op) Tietokonearkkitehtuuri 2 (5 op) syksyllä 2012 periodit I & II (viikot 35-41 & 43-49) luennot tiistaisin klo 14-16 (periodi I: sali S4, periodi II: sali TB109) Kurssin tavoite Käydään läpi tietokoneen toimintaa

Lisätiedot

Digitaalinen työnkulku digivalokuvaajille

Digitaalinen työnkulku digivalokuvaajille Digitaalinen työnkulku digivalokuvaajille Uudistettu Klassikko, hyvää kertausta ja päivitystä perustietoihin myös jo ennen saman päivän käyneille. RAW:STA READYYN, Tuhti PERUSPAKETTI 09.15-10.15 Valota

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

06/07 Darmstadt, Saksa

06/07 Darmstadt, Saksa 06/07 Darmstadt, Saksa Darmstadt Darmstadt sijaitsee Hessenin osavaltiossa, noin 30km päässä Frankfurtista Darmstadt on keskikokoinen kaupunki, jossa on noin 200 000 asukasta Hochschule Darmstadt Vaihtareita

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla

Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Tärkeää tietoa käyttäjälle Mikä on DaisyTrio-kirja? DaisyTrio-kirja sisältää painetun kirjan tekstin ääneen luettuna, koko tekstin sekä kuvia.

Lisätiedot

Matot halutulla designilla.

Matot halutulla designilla. Matot halutulla designilla. Aulamaton tummat ja usein harmaat sävyt ovat luonnollisesti hyviä syksyllä ja talvella, kun matto on kovalla koetuksella. Ulkona on likaista ja jaloissa kantautuu sisälle lunta,

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot