Energiahuoltosektorin ja voimatalouspoolin valtakunnallinen valmiusharjoitus Touko 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiahuoltosektorin ja voimatalouspoolin valtakunnallinen valmiusharjoitus Touko 2011"

Transkriptio

1 Energiahuoltosektorin ja voimatalouspoolin valtakunnallinen valmiusharjoitus Touko 2011

2 Harjoituksen tavoitteet Harjoituksen tavoitteena oli harjoitella tilannekuvan ylläpitoa ja välittämistä, tilanteen edellyttämää eri osapuolten välistä yhteistoimintaa sekä viestintää sähköjärjestelmän vakavassa ja pitkittyneessä normaaliolojen häiriötilanteessa Suurhäiriöpainotteinen harjoitus, jossa ei maakaasun tulo katkennut ja ei olllu pulaa itse energiasta ainakaan alussa Kyse oli siis yhteistyöharjoituksesta (m. sähköyhtiöt ja eri viranomaiset), jossa testattiin eri osapuolien kykyä tehdä yhdessä töitä syntyneessä tilanteessa

3 Tavoitteet Keskeisenä asiana on harjoitella yhteydenpitoa, tiedonvaihtoa ja tilannekuvan muodostamista vakavassa kantaverkkohäiriössä Miten ja missä muodossa jakeluyhtiöt saavat FG:ltä tiedon häiriöstä? Mihin toimii jakeluyhtiö ryhtyy saamansa tiedon perusteella? Miten jakeluyhtiöt hoitavat median ja asiakkaiden tietotarpeet? Miten hoidetaan yhteydet pelastustoimeen ja teleyhtiöihin? Miten jakeluyhtiöt valmistautuvat sähkön palautumiseen? Miten hoidetaan yhteydenpito jakeluyhtiön ja tuotantoyhtiön välillä?

4 Harjoituksen rakenne Harjoituksen tapahtumat Harjoitus toteutettiin vuorokauden mittaisena yli yön harjoituksena (klo 12-12) Harjoituksen käsikirjoituksen luonnostelu aloitettiin suunnitteluryhmässä käydyn evästyskeskustelun jälkeen. Lähtökohtana on realistinen, mutta vakava häiriötilanne kantaverkolla Tilanteen verkkotilanne simuloitiin FG:llä Harjoituksen valmisteluissa hyödynnettiin pidettyä FG:n sisäistä harjoitusta Osallistujille ennakkotehtävä, mikä herätti organisaatiot harjoitukseen

5 Harjoituksen suunnittelu Suunnittelutyöryhmä Veli-Pekka Nurmi, Onnettomuustutkintakeskus Matti Jauhiainen, Huoltovarmuuskeskus Timo Ritonummi, työ- ja elinkeinoministeriö Erkki, Fingrid Jarmo Ström, Fortum Markku Vänskä, Vattenfall Jorma Venäläinen, öljypoolin poolisihteeri (linkki energiahuoltosektorin öljyja maakaasupuolelle) Timo Ristikankare, Fingrid, voimatalouspoolin poolisihteri Fingridin asiantuntijoiden konsultointi mukana "Jakeluverkkoyhtiöiden suurhäiriövalmiuden parantaminen" -hankkeen edustaja professori Pekka Verho mukana

6 Harjoituksen suunnittelu Osallistujat ja heidän varaamisensa Harjoittelevat organisaatiot on valittu kyselyllä pääsääntöisesti Länsi- Suomen, Itä-Suomen ja Etelä-Suomen alueilta, koska Pohjois- Suomessa ja pääkaupunkiseudulla on järjestetty äskettäin vastaavia harjoituksia >> n. 30 verkko-organisaatiota ilmoittautui Peliryhmän muodostivat suunnitteluryhmän lisäksi kolme pelastustoimen asiantuntijaa (1 FG ja 2 Tre) sekä kaksi kutsuttavaa maakaasuasiantuntijaa ja iso joukko FG:n henkilökuntaa Hätäkeskuslaitos pelikeskuksessa Valtioneuvoston kanslia ja sen tilannekeskus pelikeskuksessa Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto pelikeskuksessa ja toimipaikallaan Öljy- ja kaasupuoli seurasi harjoitusta

7 Harjoituksen suunnittelu Mediatiedottaminen Harjoituksesta tiedotetttiin avoimesti Mediatiedote ja lehdistötilaisuus FG:llä Helsingissä Harjoittelevia yrityksiä kannustettiin tiedottamaan paikallisille tiedotusvälineille harjoituksesta, valmis tiedotepohja

8 Ennen harjoitusta Harjoituksen huolellinen suunnittelu suunnitteluryhmällä laaja näkemys harjoitukselle selkeät tavoitteet haastava harjoitustilanne harjoituksessa käytettyjen työkalujen valinta, käyttöönotto ja testaus Ennakkotehtävät osallistuville verkkoyhtiöille hyvä vastausprosentti ja asioihin paneutuminen työkaluun tutustuminen Ennakkotilaisuus osallistujille Tampere "vierihoitoa"

9 Touko 2011 harjoitus Harjoituksen kulku

10 Tammikuun Voimatalouspooli alun arkipakkaspäivä voimajohdoilla huurretta kuormitus 80 % maksimista Siirtokeskeytys Pienkone tekee pakkolaskun 400 kv johdolle. Venäjältä tuontirajoitus

11 Pienkoneen pakkolaskupaikka

12 Verkko- ja voimalaitosyhtiöt Verkkoyhtiöt CriSim Sim. Tilanne- palaute päivitys verkko- verkkoyhtiyhtiö Sim. Tilanne- palaute päivitys Fingrid Fingrid U u t i s e t Fingrid Viestinvälitysjärjestelmä + gmail Pelikeskus + Yle alue

13 Harjoituksen kulku

14 Tilanne Voimatalouspooli aamulla klo 8.30 Kantaverkkoon saatu sähköt lisäkuormituslupia ei ole annettu pääkaupunkiseudulle saatu sähköt Siirtokeskeytys päättyi aamulla Alajärven 400 kv kiskot saatu kuntoon, 400 kv johdot pois käytöstä Venäjältä tuontirajoitus päättyy aamupäivällä

15 Kysymyksiä verkkoyhtiöille Pelikeskus teki verkkoyhtiöille harjoituksen ensimmäisenä päivänä kaksi ja toisena päivänä neljä kysymystä kysymyksissä kartoitettiin verkkoyhtiöiden häiriönselvitykseen liittyviä toimenpiteitä, asiakkaiden ja yhteistyötahojen tiedotusta viestintää ongelmatilanteissa lähes kaikki harjoitukseen osallistuneet verkkoyhtiöt vastasivat jokaiseen kysymykseen osa vastaajista oli tulkinnut harjoituksen tilannetta siten, että mahdollisiin ongelmiin ei tarvinnut ottaa kantaa

16 Mitkä ovat toimenpiteenne nyt jännitteen hävittyä asemilta? saatu 25 vastausta, useat ottivat kantaa vain kuormien rajoittamiseen kaikki vastaajat kytkivät irti kuormituksen joko kokonaan tai osittain aggregaatteja kytkettiin ennalta sovittuihin kohteisiin onko polttoaineen riittävyys ja saatavuus varmistettu? apuvoimaa hälytettiin häiriönselvitykseen, voimalaitoksille, tiedottamiseen harjoituksessa jäi saarekkeita; jääkö oikeassa häiriössä? yhteyttä pidettiin asiakkaisiin, pelastuslaitoksiin, kaupungin organisaatioon, mediaan, Fingridiin Internet sivut vaihdettu häiriösivustoksi

17 Alueilla, joilla ei ole tällä hetkellä sähköä on viestiasemia hyytynyt (GSM/Virve). Miten pystytte jatkamaan toimintaanne? saatu 26 vastausta, usealla vastaajalla on vankka usko yleisen puhelinverkon toimivuuteen myös laajassa häiriössä ongelmaa kierrettiin sillä, että oletettiin osan sähköverkosta olevan jännitteinen osalla on käytössä oma radiopuhelinverkko, jolloin tukiasemat varmistamalla sisäinen viestintä toimii lähietäisyyksillä käytettiin Virven ajoneuvoasemien suoria yhteyksiä vain muutamalla on satelliittipuhelin

18 Kertokaa miten olette hoitaneet tehonrajoituksen vuorottelun? saatu 28 vastausta, melkein kaikilla vastaajilla, joita rajoitusvelvoitteet koskivat, oli suunnitelmat kysymystä kierrettiin sillä, että oletettiin koko sähköverkon olevan jännitteinen, eikä rajoitustarvetta ole useat toteuttavat vuorottelun siten, että kriittisissä kohteissa pyritään pitämään sähköt jatkuvasti ja muualle katkot ovat pidempiä

19 Millaista informaatiota olette antaneet/antamassa tilanteesta asiakkaille? saatu 24 vastausta, useissa vastauksissa ei ole otettu huomioon mahdollisia viestiliikenneongelmia paikallisradio on koettu hyväksi tiedotuskanavaksi nettisivuja on päivitetty aktiivisesti lehdistötiedotteita on tehty säännöllisesti kaupunkien organisaatioille, pelastuslaitoksille sekä hätäkeskuksille on annettu arvioita sähkökatkojen pituudesta suurimpia ja tärkeimpiä asiakkaita on pidetty ajan tasalla häiriön keston arviointi sekä kuormien rajoituksiin varautuminen on informaation pääsisältö

20 Kertokaa miten kaukolämpötoimintaa on voitu hoitaa tilanteen aikana? Onko vesihuolto toiminut? useat yhtiöt järjestivät kaukolämpölaitoksille varavoimaa ja laitokset kuuluivat ensimmäiseen tärkeysluokkaan sähkönjakelussa kaukolämpöverkkoa rajattu kiinteistöjen kiertovesipumput? useassa paikassa vesihuollolla oli varavoimaa joissakin kohteissa kaukolämpö tai vesihuolto ei toiminut ollenkaan taajamat paremmassa asemassa kuin maaseutu vesihuollon osalta

21 Jatkotoimenpiteet harjoitukseen osallistuneilta pyydettiin kirjallista palautetta harjoituksesta ja siitä, miten varautumista vakavaan häiriöön pitäisi kehittää palautetta saatiin runsaasti ja myös hyviä kehitysajatuksia palautetta on käsitelty tarkemmin loppuraportissa heti harjoituksen jälkeen pidettiin lyhyt palautetilaisuus pelikeskuksessa harjoituksen suunnitteluvaiheessa oli sovittu, että harjoituksen jälkeen pidetään palautetilaisuus harjoituksesta saadut opit käynnistävät toivottavasti kaikissa yhtiöissä mietintää ja konkreettisia jatkotoimenpiteitä

22 Palautetta ja kehityskohteita

23 Palautetta harjoituksen suunnittelusta ja toteutuksesta harjoitus oli hyödyllinen ja opettavainen vaikka CriSim petti, harjoitus oli kokonaisuudessaan hyvin organisoitu harjoitus antoi paljon kehitysideoita sekä tarkennettavaa omaan ohjeistukseen harjoituksen aikataulu olisi syytä kommunikoida tarkemmin työkalujen testaus pitää tehdä huolellisemmin perehdytystilaisuus pitää valmistella paremmin harjoituksen aikana paljon ristiriitaista tietoa, eikä aina tiedetty minne pitää mitäkin ilmoittaa tilannekuvan välitys ontui pahasti

24 Palautetta harjoituksessa käytetyistä työkaluista positiivinen huomio Virven olemassaolosta hyvä, että GSM- Virve-järjestelmän kaaduttua jäi vielä lanka- ja radiopuhelinjärjestelmä tekstiviestit todettiin hyviksi ja toimivat hyvin tilanteen aikana CriSim ei toiminut odotetulla tavalla radiotiedotteet olivat hyviä (Fingridin kriisiviestintäkeskus) harjoituksen puhelinnumeroihin sai hyvin yhteyden ja keskustelua eri tahojen kanssa käytiin ahkerasti

25 Palaute Fingridille viestintä Fingridin suuntaan toimi kohtuullisen hyvin, sekavuutta aiheutti, mikä Fingridin osapuoli vastaa asioista kokonaiskuvan muodostaminen alkuvaiheessa erittäin vaikeaa tiedonkulku eräisiin verkkoyhtiöihin ontui tietääkö Fingrid alueverkossa kiinni olevan jakeluyhtiöiden tuotannon verkkokeskuksesta odotettiin enemmän yhteydenottoja Fingridiltä tuli voimalaitosten ajoon epämääräisiä pyyntöjä Fingridin tulisi ymmärtää lämpövoimalaitosten uudelleenkäynnistyksen viiveet verkkokeskukseen ei saatu luotettavasti yhteyttä lisäkuormituslupien kriteerit

26 Kehitysideoita harjoitukseen visuaalisempaa viestintää tilannekuvasta työkalujen parempi testaus ennen harjoitusta Virve-puhelinliikenteeseen tarkemmat pelisäännöt tarkempi ennakko-ohjeistus, mitä ilmoitetaan minnekin teleyritykset mukaan harjoitukseen uusi laaja harjoitus lähivuosina

27 Kehitysideoita omaan toimintaan satelliittipuhelimien ja Virven hankinta ajankohtaista varavoimakoneiden sijoitussuunnitelma ja koordinointi sähköasemat, lämpölaitokset radiomastot ohjeistuksien päivitys kuntoon oman alueen saarekekäytön kehittäminen omien nettisivujen päivitys ajoneuvojen varaussuunnitelmat viestiliikenteen, ruoka- ja polttoainehuollon parantaminen karttojen ja muiden apuvälineiden hankinta esim. veden jakelun varmistamiseksi tilannekuvan seurantaan yhteinen järjestelmä

28 KIITOS!

Kantaverkko ja käyttövarmuus. VALVE 2014 osoitti harjoittelun tärkeyden. s. 4. Ennakointi pitää sähkön liikkeessä. Turvapuisto on työturvallisuuden

Kantaverkko ja käyttövarmuus. VALVE 2014 osoitti harjoittelun tärkeyden. s. 4. Ennakointi pitää sähkön liikkeessä. Turvapuisto on työturvallisuuden Fingrid Oyj:n lehti 3/2014 VALVE 2014 osoitti harjoittelun tärkeyden. s. 4 Kantaverkko ja käyttövarmuus 12 18 koulutusrata Ennakointi pitää sähkön liikkeessä Turvapuisto on työturvallisuuden 23 Tavoitteena

Lisätiedot

Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä

Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä 2012 Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä Jukka Perttala ja Ville Heinonen Helsinki 2012 Konsulttitoimisto Reneco Oy www.reneco.fi 2 (160) Kannen kuva: Elenia Verkko

Lisätiedot

Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäiset riippuvuudet

Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäiset riippuvuudet Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietoyhteiskuntasektori 1/2006 Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäiset riippuvuudet 1 (12) Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäiset riippuvuudet Tietoverkkopooli

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20. Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti. Pohjanmaan verkko vahvistuu. Huurteisia haasteita

Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20. Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti. Pohjanmaan verkko vahvistuu. Huurteisia haasteita Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20 Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti 24 Pohjanmaan verkko vahvistuu 28 Huurteisia haasteita Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 14. vuosikerta

Lisätiedot

VIRANOMAISTEN JA KANTAVERKKOYHTIÖN YHTEISTOIMINTA SÄHKÖJÄRJESTELMÄN VAKAVISSA HÄIRIÖISSÄ

VIRANOMAISTEN JA KANTAVERKKOYHTIÖN YHTEISTOIMINTA SÄHKÖJÄRJESTELMÄN VAKAVISSA HÄIRIÖISSÄ VIRANOMAISTEN JA KANTAVERKKOYHTIÖN YHTEISTOIMINTA SÄHKÖJÄRJESTELMÄN VAKAVISSA HÄIRIÖISSÄ 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 28.2.2010 Pekka Niemi

Lisätiedot

Sähköhuollon suurhäiriöiden riskianalyysi- ja hallintamenetelmien kehittäminen - Projektin loppuraportti

Sähköhuollon suurhäiriöiden riskianalyysi- ja hallintamenetelmien kehittäminen - Projektin loppuraportti Sähköhuollon suurhäiriöiden riskianalyysi- ja hallintamenetelmien kehittäminen - Projektin loppuraportti Pekka Verho Janne Sarsama Janne Strandén Heidi Krohns-Välimäki Vesa Hälvä Olli Hagqvist Tiivistelmä

Lisätiedot

Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla. VASARA-hankkeen loppuraportti

Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla. VASARA-hankkeen loppuraportti Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla VASARA-hankkeen loppuraportti HVK Julkaisuja 5 2009 VASARA VArsinais-Suomen Alueellisen Riskienhallinnan parantaminen tiedonsiirtoa tehostamalla

Lisätiedot

Vesihuoltopooli. Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje

Vesihuoltopooli. Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje Vesihuoltopooli Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje Sisällysluettelo Johdanto 3 1. KRIISIVIESTINNÄN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 4 2. KRIISIVIESTINNÄN SUUNNITTELU 5 3. VESIHUOLTOALAN ERILAISIA KRIISITILANTEITA

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Sähköriippuvuus. modernissa yhteiskunnassa

Sähköriippuvuus. modernissa yhteiskunnassa Sähköriippuvuus modernissa yhteiskunnassa Sähköriippuvuus modernissa yhteiskunnassa Turvallisuuskomitea 2015 Turvallisuuskomitea Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI tk@turvallisuuskomitea.fi

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 VIRVE toimi myrskyjenkin keskellä s. 4 Liikennekeskukset tukevat viranomaisia s. 10 Langaton tiedonsiirto puhuttaa s. 14 SosTer VIRVE-pääkäyttö ensihoitokeskuksiin

Lisätiedot

Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla

Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla Ympäristöministeriön raportteja 27 2008 Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla Varsinais-Suomen alueellisen riskienhallinnan parantaminen tiedonsiirtoa tehostamallla (VASARA) Ylva

Lisätiedot

[ 1] NOPEAN AVUN AMMATTILAISET SÄÄVARMEMPI SÄHKÖVERKKO VALTION ROOLI VARAUTUU TURVATTUJEN VIESTINTÄYHTEYKSIEN ERIKOISLEHTI

[ 1] NOPEAN AVUN AMMATTILAISET SÄÄVARMEMPI SÄHKÖVERKKO VALTION ROOLI VARAUTUU TURVATTUJEN VIESTINTÄYHTEYKSIEN ERIKOISLEHTI [ 1] 2014 TURVATTUJEN VIESTINTÄYHTEYKSIEN ERIKOISLEHTI NOPEAN AVUN AMMATTILAISET d MINISTERI HAAVISTO: d MIHIN SUOMI d VALTION ROOLI VARAUTUU SÄÄVARMEMPI SÄHKÖVERKKO 1 2014 SÄÄVARMEMPAA SÄHKÖÄ Vahvaverkko-hanke

Lisätiedot

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

Ville Lauronen. Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys

Ville Lauronen. Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys Ville Lauronen Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri AMK Sähkötekniikka Insinöörityö 22.05.2012 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Sähkökatko jätti 45 miljoonaa yhdysvaltalaista ja 10 miljoonaa kanadalaista ilman sähköä elokuussa 2003. New Yorkissa ihmiset jäivät jumiin asemille metro- ja raideliikenteen pysähdyttyä. Pelastustyöntekijät

Lisätiedot

Puolustusministeriö Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI. www.defmin.fi

Puolustusministeriö Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI. www.defmin.fi Puolustusministeriö Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kuvat: Lehtikuva Oy Piirrokset: Elina Liikanen, 2008 Taitto: Tiina Takala, puolustusministeriö Paino: Painoyhtymä Oy, Porvoo,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY RAPORTTI Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY 1 JOHDANTO...4 2 ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA...5 2.1 Etäluentaan liittyvistä päätöksistä...5 2.2 Etäluentaan

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen.

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen. HUMANISTI NEN T IEDEKUNTA Koulutustoimikunta Pöytäkirja aika: 4.4.13 klo 12.1 13.42 paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo Jantunen,

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

[ 3] TURVATTUJEN VIESTINTÄYHTEYKSIEN ERIKOISLEHTI HSL ALOITTAA VIRVE-KÄYTTÄJÄNÄ SÄÄVARMEMPI SÄHKÖVERKKO. d SUURHARJOITUS d TURVATYÖ SAIRAALOISSA

[ 3] TURVATTUJEN VIESTINTÄYHTEYKSIEN ERIKOISLEHTI HSL ALOITTAA VIRVE-KÄYTTÄJÄNÄ SÄÄVARMEMPI SÄHKÖVERKKO. d SUURHARJOITUS d TURVATYÖ SAIRAALOISSA [ 3] 2013 TURVATTUJEN VIESTINTÄYHTEYKSIEN ERIKOISLEHTI HSL ALOITTAA VIRVE-KÄYTTÄJÄNÄ d SUURHARJOITUS d TURVATYÖ d NORJASSA SAIRAALOISSA SÄÄVARMEMPI SÄHKÖVERKKO Kaikki valtiot vakoilevat toisiaan ovat aina

Lisätiedot

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/0 Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11 Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 VIRVE-verkkoa kehitetään koko

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

Vesihuoltopooli. Vesihuollon häiriötilanne ja valmiusharjoitusten järjestäminen

Vesihuoltopooli. Vesihuollon häiriötilanne ja valmiusharjoitusten järjestäminen Vesihuoltopooli Vesihuollon häiriötilanne ja valmiusharjoitusten järjestäminen VESIHUOLLONHÄIRIÖTILANNEJAVALMIUSHARJOITUSTENJÄRJESTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 HARJOITUSTOIMINTA...2 2.1 Harjoitustapojajatyyppejä...2

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot