NNEN R.Y:N JASENLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NNEN R.Y:N JASENLEHTI"

Transkriptio

1 NNEN R.Y:N JASENLEHTI

2 tg Juhlatunnelmissa rup$l.pttmkhi Yhdistyksemme toiminnan kannalta merkityksellinen vuosi on lopullaan. Historiallinen vuosi huipentui pidettyyn yhdistyksemme 25-vuotisjuhlapaivaan. Luottovaki - seka veteraaneja etta nuoremman polven edustajia - kansoitti perinteisen Palacen juhlakerroksen tilat yli 150 hengen voimin. Muutamia mattimyohaisia jai valilettavasti ulkopuolellekin odottelemaan 5O-vuotisjuhlia. Kansainviilisiii vieraita oli Ruotsista, Norjasta, Sveitsista ja Englannista yli 20 henkildii. Perjantaina - tasmalleen samana kuukauden paivana kuin yhdistyksen peruskivi muurattiin - juhlatunnelmaan virittaydlttiin Taloudellisen Tutkimuskeskuksen johtajan Eero Tuomaisen tutunomaisella, varikkaalla esityksela luottomiehesta 25 vuotta taaksepiiin ja vuonna Aihe oli osuvasti valittu ja esitettiin tavalla, joka oli omiaan vaikuttamaan koko seminaariin ja juhlan tunnelmaan. Tasta esityksesh samoin kuin muistakin seminaariohjelmista ja juhlapiiiviin tapahtumista kertoo taima juhlavuoden Luottolinkin viimeinen numero. Seminaarin ja juhlaillallisen viilillii oli Skop-rahoitus Oy:n sponsoroima cocktail-tilaisuus, jonka aikana keskusteltiin vilkkaasti muistellen menneitii ja povaten tulevia. Cocktail-tilaisuus kohotti tunnelmaa ja yhdessaolon tunnetta, mista kertovat myds lehdessi olevat kuvat. Vuoden aikana on kirjoitettu yhdistyksemme 25-vuotishistoriikki, joka tullaan postittamaan myohemmin kaikille jiisenille, jotka eivat saaneet sitii juhlassa, jossa se jaettiin. Tassa yhteydessa kiitammekin kaikkia Teitii, jotka vaikutitte historiikin valmistumiseen. Ketiian unohtamatta ja taman enempaa mainitsematta todettakoon erityisesti perustajajaseniemme S.A. Perretin ja Esko Tuovisen kallisarvoinen apu. Haluamme myos kiit- *ia ilmoittajiamme ja kirjoittajiamme, jotka ovat mahdollistaneet Luottolinkin neljen numeron ilmestymisen kuluneena vuonna. Juhlan jalkeen on palattava arkeen. Edessii olevat laskevat suhdanteet vaativat luottoalan henkilctilta paljon. Tuloksiin piiiistiiiin tiiviilla yhteistydlla ja esteetromalla tiedonkululla. "Jos teen kaiken niinkuin olen aina tehnyt, saan samanlaisen tuloksen kuin olen aina saanut" oli hiljattain mottona eraen koulutusohjelman postituskuoressa. Teollisuudessa puhutaan naina paivin?i paljon JOT-ajattelusta. Juuri oikeaan aikaan -ajattelulla voisi olla kayttoa myos luotlotoiminnoissa: tekemallii juuri oikeat asiat oikeaan aikaan oikeilla viilineillii pysymme mukana talouselaman kaynnissii olevassa rakennemuutoksessa. Pertli Pennanen v.s. paatoimittaja

3 t II

4 Johtaja Eero Tuomainen TALOUDELLINEN SUUNNITIELT]KESKUS Edellisen ja seuraayiln sukupolven luottomies Lyhennelmii johtaja Eero Tuomaisen esityksesta,'edellisen ja seuraavan sukupolven luottomies" Luottomiehet - Kreditmannen ry:n 25-vuotisjuhlassa. Edellisen sukupolven luottomies ja hiinen maailmansa Edellisen polven luottomies vaikutti l960luvun alussa. Hanelle Suomi oli maailman napa. Suomen ulkopuolella oli ulkomaita, kaikkiaan Seuraavan sukupolven noin 90 kappaletta. Ihmeellisin naista luottomies ulkomaista oli Amerikka, laajin Neuvostoliitto, viennille Seuraavan polven luottomie- elavat 20l0luvulla. tarkein Englanti ja sosiaalisestihemme kadehdittavin Ruotsi. Japani Talldin raloudellisista kysymyksista kiinnostuneet tahyile- runnertiin leikkiautoista, jotka nurin kaann ttyina osoittautuir at siiilykepurkkipelleista teh- Erityisesti he kiinnostuvat Javat Kaakkois-Aasian suuntaan. dyiksi kapistuksiksi. Jos joku panin ja Kiinan markkinoista. \ alriovarainministeridn virkamies tuolloin olisi ennustanut japanilaisten oikeiden autojen valtaavan piiiiosan Suomen markkinoista, hanet olisi en- lon tarpeessa m]rydessaan tele_ visioita edelleen osamaksumenettelya karkkyville asiakkailleen. Taloudellisen kasvun ihana suhina huumasi monet luvulla. Mutta luottomiehet olivat kivikovia. Meidan luottomiehemme neuvoi nuorempiaan: r) Ole tdykea! 2) Mydnna luottoa vain kivitalokiinnityksia vastaan! 1) Alzi sauno kdyhien kanssa! turva ja kohtuullinen arvopaperiomistus sen sallisivat. Uuden sukupolven ti tokoneiden kanssa askaroivat hakevat folioiden rakenne, paaomien Paassa raksuttavat vain porto- jatkokoulutuksensa Japanista. sitoutuminen, kiertonopeus ja Bioteknikot ja teollisuusty6n luottotappioriskien evaluointi. organisoijat suuntaavat kohti Luottomiehen vairno nusteiden on laatijana pantu toimenpidekieltoon ja muutoin- laajoissa joint venture -hankposiumeksekutiivi ja huomattu Kiinaa. Kiinassa toteutuvissa kansainvalinen kehittamissymkin arvioitu virkaylennysrajoitteiseksi. suomalaisia y tyksia. sa keissa on mukana kymmenia naisaktivisti. Hanen etunimen- Entas Ja sukunimensa etuosa ovat sitten 1960-luvun luottomies yksildtasolla? Minkaan muun toiminnan vierasperaisia. Mielessaan han Ikea luottomiehella oli lahes 40 vuotta. suuri kuin luottotoiminnan. volyymi 20l0Juvulla ei ole niin toivoo miehensa muuttavan Koloisin han oli maalta ja oli Kateisella maksavat vain kriyhat ja hyvin rikkaat. Viimeksi suorittanut hiukan vajaaksi jaianeer korkeakouluopinnot mainitut motiivinaan lisaentyvzi atk-rikollisuus, joka satun- heri sodan jalkeer. Han asui kotir aimonsa ja kahden lapsensa kanssa Puotilaan vasta- raatioihin. VahAisempi ja naisesti yltaa myds finanssiope- va- \ almistuneessa kerrostaloasunnossateismaksuihin rikkailla on se, hemman tunnettu motiivi ka- Perhetta vaivasi t levisioinnostus kahdesta syyste. Omaa tynyt valonaroista puuhista: etta rikkauksista osa on syn- relerisiora ei heilla silti ollut. huume-, as -, ihrniskaupassa ja Lapset kevivat yhtenaan naapurissa katsomassa sarjaa Rin No, minkalainen 20loluvun uhkapelin pyorteisse. Tin Tin- lsa puolestaan luototutti televisioira myyviii liikkei- hiin on nelikymppinen. Mies luottomies on yksildna? My6s rd, jorka olivat yhtenean luo- on toista kertaa aviossa oleva sivutoiminen golfinpelaaja, joka on viisi vuotta Singaporessa toimittuaan vaihtanut firmaa ja palannut valiaikaisesti kotimaahan organisoimaan projektivientitoimintojen edellyttamie finanssikonsorttioita kuntoon. Hzin ei ole vuosikausiin meisszi keskusteluissa. muissa yhteyksissa paitsi intii- sydnyt itse maksamaansa lounasta. Solakka ulkomuoto ei aiheudu kuitenkaan ravinnon puutteesta, vaan ahkerasta kavelysta ruohikolla ja vesihie- Rautanainen ronnasta. Tydaikaa ei ole, mutta tulostavoitteet ovat. Niiden Wilma Steel-Rautanen mukaan maeraytyva vuositulo Kukako han sitten on? No, on reealisesti lahes viisinkertainen l960luvun alun vuositutuksen puheenjohtaja vuonna tietysti Luottomiesten halliloon vastaavissa tehtavissa. 201 l. Wilma Steel-Rautanen Kovassa suorituspaineessahymahtaa vuoden 1986 puheenjohtaja Seppo Reimavuon luottomies tuntee usein uupumusta ja vedon vahentymista, motoille: mutta ei osoita sita ulospain. l. Ol hyva kdyhille! Han ei mydskaan toistaiseksi 2. Ala pelkaa mitaan! ole paattenyt vetaytye elakkeelle, vaikka joustava elakei- Saunaseuransa Wilma nimit- 3. Ole kova saunomaan! ka, henkildkohtainen lisiielake- mahdollisimman pian Inarinjarvelle, koska avioelzima on kdyhaa ja han irse haluaa muuttaa Pariisiin tai johonkin Pohjois-Italian kaupunkiin liihemmaksi muodin keskuksia, eika mihinkaan niista paikoista, joista mies on puhunut. Perheen lapsi on l4-vuotias kahdeksannen polven tietokoneiden erikoisasiantuntija, joka keseisin tekee erilaisia "tahtien sota" -pelin sovellutusohjelmia IBM:lle. IBM:n kykyjenetsijdiden haaviin poika jii jo 7-vuotiaille jarjestetyssa soveltuvuuskokeessa. Poika puhuu viitta kielta, milla tosin ei ole sanottavaa teollisuuskaupallista merkitysta, koska uuden polven tietokoneet tekevat vieraitten kielten osaamisen tarpeettomaksi liihes kaikissa tain valitsee tarkkaan. Luottomies ei perusfunktioltaan juud muutu eilisesta huomlseen, totesi Eero Tuomainen lopuksi. Vain toimintaymparistd muuttuu, toimintatavat muuttuvat ja valineistd muuttuu. Muuten miltakohan kuulostaisi Eero Tuomaisen esitys luottomiehesta vuonna 1986 Luottomiesten 5o-vuotisiuhlassa vuonna 2011 Wilma Steel-Rautasen johtaessa puhetta? Anne Leppiilai-Nilsson

5 Uudessa rahassa on monta mahdollisuutta! Klsy meiltzi, miten Uusi raha voi tehostaa Sinun yrityksesi menestymistii. Kansallisrahoitus O Eteriiespranadi 20, 0,il?fl?nllltf;5i r Hersinki UUDEl{ RAHAN vnnd Pirkanmaan allre: Kcskus()ri 5 A..lJ l00 'I AMPERI-j, (9ll) i1l2l8. \arsinais Suomcn allrc: Kauppiaskaru Il C l URKU. (921) Pohjalrmaan alue: l,itkansillankatu Jl, 67t00 KOKKOLA, (968)14614.

6 Luottopiiiillikkii Jaakko pohjanpetto Vuoden luottomies valittiin nyt tois d kerran... Vuoden Luottomiesdiplomi ja yhdistyksen viiri luovutettiin luottopiiiittikkai Jaakko Pohjanpellolle tunnustukseksi pitkestd ja ansiokkaasla ryiiskenteirstii luottoalalla, erikoisesti koulutustoiftin.rassa Vuoden 1986 luottomiehen puheenvuoro juhlakokouksessa Pyydan heri aluksi kiittaa! hdisryksen hallitusra ja teita kaikkia ranaan minulle osoitetusta poikkeuksellisen arvokkaasra huomionosoituksesta. Vieleeni jiii ensimmaisen r uoden luottomiehen Risto Su_ \ialan sanoma mm. siita miten voitaisiin aloittaa yhdistyksem_ merkrrrava tema yhdisrys on, me piirissa ja toimesta. Varsinaiset rahalaitokset turvaavat Luottomiesten Jokaisella jasenella mamme vahvistaminen. on keytetra\ issa kokemuspankki, jossa varsinainen luottonsa ensisijaisilla vakuuk_ on yli ulkomaantoiminta 700:n ammatti-ihmisen alkoi -70 luvulla. silla, kun sen sijaan hvaraluo_ kokemukser ja ammattitaito ja Ulkomaan matkoja on ronantajille ei jaa messa on ulkomaisten mitaan tai ai_ jarjestetty pank_ Joxa el lahes yuosittain luun mrtaan maksa- seke noastaan Kren toisarvoiset vakuu_ Ja yrrtysten edustaiia. voi_ ulkolaisille TassA asiassa vieraille olen on jiirjestetty.ohjelmaa hiinen kanssaan samaa mielta. det. taisiin Kun konkurssien tara kanavaa maara ry6s on iaor_ laiinna yritysvlera[ujen LisAksi toteaisin, erra voimakkaasti taa hyvaksi. vuodesta Tietysti toiseen my<is ulkomaan muodossa. niiden vuosien Teme aikana, ollur kasvuhakuisra. matkojen jarjestamis_ pitaisi ta_ on ollut kun olen ollut yhdistyks n jasenena olen kokenut jo- erittain hyvii keino vatta ta tai tulee roisella edelleen jatkaa ja ravaraluoton_ molemminpuolisen ke_ tietamyksen ja kokemusten antajan tuttae. asemaa vahvistaa. Ti_ kaisen yhdisryksen kokoukien vaihdollelanteeseen saataisiin varmasti ikaan kuin pienoisseminaarina, Ulkomaantoimintaa parannusta, tulisi jos Tavaraluotonantajan selkeytettaisiin asemaa joka vastaisuudessa tulisi ei maksa juuri katsoa laajempana vahvistaa mitaan, rahoirrajan ja nykyisestdan. yrittajan Eras ratkaisu rooleia. rarsinkin jos kokonaisuutena kokouksen paat!'tt!a on mennyt viennin olisi se, eth varsinaiset siren etta rahoittaiat rahoittajat ottaisi;ai kasvaessa, monipuolistuessa ja ottaisivat mahdollisuuksien suoraan ko_ mukaan suuremman vastuun omasta parnottuessa liinlanteen yha enem- enemman vastuut asiakkaansa kokonaisrahoituksesta. sektoristaan ja yritrzija Kun julkisuudessa voisj puhutaan l(eskrttye paremmin oman am_ luotonannosta ymmaretaan luoronantajina poikkeuksetta varsinaisia rahalaitoksia ja vakuurusyhtidita. Mi lestani yhta h)'\'in voiraisiin puhua yrityksisla lavaraluotonantaiina. Ainoa asia, josta on puhuttu on kulurusluotot ja niistakin nega_ tuvrsessa mielesse. Olisi svvta ryhtya keskustelemaun yrityr_ ten luotonannosta ja siihen liittyvista riskeista, silla varsinai_ sia riskinkantajia ovat juuri tavaraluotonantajat. Keskustelu mattinsa hy0dyntamiseen. On todettavissa, etta hiukkasen tahan suuntaan ollaan menossa, koska rahoitusyhtidt oyat tarjoamassa tahen tehtaa_ via palveluja. Taiman keskustelun mydte saataisiin ed osapuolet paremmrn ymmartamaan yritysten tuotonannon riskit ja menetyk_ set, seka varmasti lisaamiian luottoalan arvostusta maassamme. Meidan kaikkien tava_ raluotonantajien yhteinen tavoite varmasti on oman ase- man tulee Iuottoalan henkilctilla olla hyvat valmiudet omaksua uudet virtaukset ja tuntea mm. ko. vientimaan taloudellinen tilanne, perintatoimi, maksukayttaytyminen jne. Yhdistyksemme tulisi enenevassa maerin huomioida toiminnassaan kansainvelisyys. Luottoalalle on perustettu uusi kansainvalinen foorumi, iossa yhdistyksemme on hyvin idus_ tettuna ja josta tulevaisuudessa on varmasri paljon hydtya. Luotrolinkkiin voiraisiin si_ siillyttaa kansainvalisten asioiden osasto tai palsta, johon vorrar$ln pyytea artikkeleita ulkopuolisilta asiantuntiioilta ja omilta jasenilta. Kun Suo-

7 Kuvan S. A. Perret valitsi arvonannon osoituksena yhdistyksen varapuheenjohtajalle ja lukuisille muille naisjiisenille. Kunniajiisen kiittiie Luottomiehet - Kreditmannen ry;n 25-vuotisjuhlakokous ja illallinen perjantaina muodostui loistavaksi ja unohtumattomaksi tilaisuudeksi. Juhlavuoden nuori puheenjohtaja Seppo Reimavuo, joka elegantisti ja ryhdikkaasti johti seka paivaseminaaria etta juhlaillan rnenoja ansaitsee suuren tunnustuksen ja parhaat kiitokset. Yhdistyksen varapuheenjohtaja ja jasenlehden paatoimittaja Anne Leppala-Nilsson on "Luottolinkin"(nro 3/1986) juhlanurnerossa menestyksellisesti aikaansaanut yhdistyksemme imagoa sangen edustavaksi, Kolmas tekijajasen, luottopaallikkd Pertti Pennanen erikoisalansa e:inomaisena organisaattorina sai illan tapahtumat luistamaan. Heidan fsakseen on empimatta kiitollisuudella muistettava yhdistyksemme hallituksen muila toimivia jasenia heidan uurastuksissaan. Minuun juhlakokouksen ja itlatlisen kuluessa monin verroin kohdistuneista suuresta ystaviillisyyden ja huomaavaisuuden osoituksista, kiitan vilpittdmasti ja ainaisesti muistaen. Luottomiehen arkea ei puuttunut seminaariohjelmastakaan. Luottoalaan vaikuttavien lainsaaddstdnakymien johdosta kunniajilsenet S.A. Perret ja Veikko Kauppi edmuotoisilla, mutta samoilla pedaatteellisilla linjoilla, lausuivat selvat vastuksensa luottotoiminnan, eritoten luottotietoalan tyon turvaamiseksi. Myonteista nlt on todeta esitelmditsijan taholta myonnettyna, etta hinseadantoongelmissa nopeasti kehittyneillai aloilla luottoalan itsesaately on yksi vaihtoehto. Luottomiehet - Kreditmannen ry:n historiikki 196l-1986 on valaiseva yleiskatsaus 25 Yuoden luottomiestyosu. Kuitenkin historiikin sivussa 29, ilmeisesti taittovirheen takia, on jaanlt mainitsemalta, eita valtion tietojarjestelmakomitean luottotietojaostossa vuosina '74 eli 3 vuoden ajan S.A. Perret'n ohessajasenena oli tarmokas ja pateva yhdistyksemme monivuotinen jasen, pankinjohtaja varatuomari Simo Karava, nykyinen KOP;n varatoimitusjohtaja. Vahemmistdna molemmat paattavaisesti ja sen ajanjakson omalaatuisessa hengessii puolustivat Suomen luottotietoalan vastuuntuntoisia toimintaperiaatteita. Komitea lakkautettiin v alussa. Sen jiilkeen seurasi yhdistyksen tydryhman asiallinen lausunto silloisesta virkamiestydna tehdyste luottotietolakiehdotuksesta. Luottomiehen pitka tie minun kohdaltani on nyt saavuttanut maaranpaan. Kiitollinen olen lisaksi "Luottolinkin" ja Historiikin l96t-1986, samoin Suomen Elinkeinoelamen Keskusarkiston arkistojohdon minua luottomiehena arvostamista kirjoituksista ja lausumista. Luottomiehet - Kreditmannen ry:lle kokonaisuutena toivotan kaukonakoisyytta ja rohkeutta. Alkaa peljatkd! Sylvester A. P ret Skop-rahoitus Oy:n sponsoroimassa cocktailtilaisuudessa veteraanit tapasivat toisiaan. Kuva: Erkki Markko.

8 Johtaja Olli Lindbtad Skop-rahoitus Oy Rahoitusmarkkinat ja luottokaupan rahoitus Kaupankaynnissa luoton mvdntamisen merkitys on var_ srnkin 1980 iuvulla muuttunut te] sin. I-uottoajasta _ viikos_ Ia k\.mmeneen vuoteen _ on rujlur enrjstii sejr emmin kilpai tuf erno. Tama kilpailulejno ei m) risk:idn ole enad vaatinut sa_ mo;a r akuuksia kuin pankeissa \ recns:i on edellytetty. Rahoi_ tus! htlcit ovat toimineet edellaka\ ijrina luortokaupan rahoi_ iuksessa. Ne ovat kehittaneet rar-restelmi?i, jotka ovat tehneer )uorosra kilpailuelinkeinon eri- :r isesti rarjoamalla joustavia naksuj;irjesteiyje ja rydta saas r,r\ if, pall elupakerreia m\ \ ie ' rirr k:ijle..ta' aroiden ja'pal_ \.lu.len valhdantaan liittyvat.aholtusratkaisut ovat rahoi_ iusl hlioiden ominta toimiallretta. Erittain voimakas tuo_ rekehitrely ja rahoituksen hin_ :an alentuminen parin viime, uoden aikana ovat saaneet ai laan sen, etta rahoitusyhtidi_ J.n rahorlus-, hallinto_ ja ris_ \ i n k at tamispalveluista on trr l- i.-rr I rirl'.iren jokapriiviiinen kil_ :.aiiukeino. Tar oitteena kaikella lains?ia_ lannolla rulisi olla yleisen hy_ r ln!olnnin edistaminen ja vae-.rn ka) rcjsten, epakohtien karsi_ :rrnen. Muuten tulee suomalai_.r'iia ) hteiskunnassa kunnioit_ :rr markkinatalouden periaat_ :.lra. k) synnan ja tarjonnan la_ i ra. Tamd trendi on viime aika, ::" nakl nyt liberaiisointina mo_ :::.,a eri alueilla. Tassa mielessa -,:: palkallaan kiinnittaa huo_ ::::ota muutamaan ilmiocin. Rahoirusyhtidlain rarpeelli_..: Idesta on paljon puhuttu. Erakohria rahan mennessa ei... esiinrynyt rahoitusyhtioi- tunara ;.rakkaiden ja saastajien edut,r:-n rolminnassa. Markkinata_..iJcn Ja yleisen rahamarkki_ ::.rr Jen liberalisoinnin merkeis_.; ioplt taas kerran lausua toi_ :.rrrus, ertei rahoitusyhti6iden :.rimiaiaa epriviisaasti rajattaisj :::in ahraaksi kuin lain valmis_ :-: i\ alheessa on esitetty. Vii-.lantpaa olisi antaa markkina_ '. ojmien roimia ja muuten, esimerkiksi riitt?ivan toille. Jos maksuhairioiden korkealla re_ minimjosakepaa- Nyt jarjestelm?i roimii vain kisrerdinri osa_ tehd;iin Omal liian la Ja! vaikeaksi, johaaa aka\ maksuluottojen araisu us\ aati_ osalta. Toivot_ se ilman muksella. muuta tarasti nekin rahoitusyhtidt, siihen,.erta asiansa Toinen hoitava tdrkea ih_ asia ovar luot Jotka ervir ole nyt halukkaita mrnen totietopalvelur. Joutuu maksamaan mui, Kun paetetiidn tallaiseen yhreisrydhdn, den nakisivat yleisen tarjon- aiheuftamat luottotadpiot. luottotietopalvelujen edun Tama siina, ci voi etta olla kulutrajansuonan asransa Ja Jakeiun saantelysta, pi_ huonosti hoitavien yri_ Jan detrekdcin Ja enemmtstdn etujen mu selvana tysten lahrdkohra_ el annettaisi i(alsta. aiheuttaa na tavallisten, tappioira asiansa hoita_ kilpailijo;liekaan. Rahoirusyhtidilla Te vien on ihmisren ten;i etuja. han p:i:israisiin Nvkvinen parvana keraamalla hai erirtriin laajat kayranto riedot on ridtiedot tojmin yhteiseen ut hrrjn. rekisteriin, asrakkaldensa maksukiiyttayty_ Kukaan ei taiysin aiheerti ole Josta ne oljsivat rahoitusyhticti, mrsesra. joutunul Sopii toivoa, hyvin ja erta yh_ den vastuuntun_ kayteftavissa. Irot paasisiv?it ratkaisuun, jos_ toisesti asiansa lloitavien luottotietotoimisto.jen mustille lis_ saataisiin yhteiseen sa asiakkaiden maksuhairior rekisteriin. t I J {\d w,r{"

9 KWASAT LUOTTOM r.y:n 25-W JUHLIST $.ts "(q -.r DtU"- 6o{j.gor'oit * S1(u' (.rdun".1 -s\ Nte'' 5'loto) a!ot*, 1te {b'jt"" '

10 la EFIET )TIS.,r o)) Yhdistyksen 25-vuotisjuhlaviirin saivar (vasemmaha) Esko Tiovinen, Veikko Kauppi, Roger Cork (lnstitute of Crcdit management) Svenska Krcditmannafdrening lnengt linabergy B. Haenni, Risto Suviala, S. A. Perret, Jaakko pohjanpelto, yrj.j Lehtonen (kuvassa Marfii Kuurtamo). Kuvasta puuttuvat A. K. Antrila ja Juhani pohjanpelto. -55e' $o \\e Fl as$ ft"ttt"" \(io'"r $alsa - Ia \f\\\\\{ - O\rrer!r.o',.^" s Cb' \',aoot'' dbwl ' Pa\ace Kuvat: Erkki Markko.

11 CONTAI\T oa PERII ENEMIVIAN! kpl Perimistoiminta on selkezisti siirtynyt tuomioistuimilta perimistoimistoille. Perimistoimisto Contant Oy periikin nyt selviisti enemmdn kuin kaikki Suomen tuomioistuimet yhteensii. Contant tarjoaa henkilbkohtaisen palvelun, laajan tuotevalikoimaan (mukana liihes ilmainen Pikaperintii sekii "ei palkkiota, ellei tulosta" -provisioperintii) sekii kilpailukykyiset hinnat. Soita niin kerromme listiii. Contant Oy Turku Aurakatu Turku (921) Helsinki Uudenmaankatu 24 A Helsinki \90) Tampere Keskustori 5 A II krs Tampere (931)130367

12 ''BRITIT ONNITTELIVAT LUOTTOMIEHIA'' Englandlais n insdrure of Credii Manaae_ menr Lrd:n puheenjohtaja Roeer Cork;I henk'ldkohraisesri mukana hrorromiesren 25'juhlissa. Han onnitleti Luouorniehet _ Kredit_ mannen r.y:ra mm. sen johdosra, elrir yh_ orstyksemme on Euroopan roneksr vannrn koko luorroalan karrava yhdisrys. Ainoasraan englanrilaisren yhdisrys on van_ nempr. se on perusrerru vuonna l9t9 Cork k rloi omasra yhdisryksesradn, joka taajaa koulurusroiminraa. nan Koros.r! errii myds utkomaiseluorroalalla ryoskentetevar henkrtdr voivar o!allislua heiddn jaryesramdansa koutu- Roger Cork on valit.u myds muiden eu, rooppalaisen luorroalan iarjesidn Federa_ lion oieuropean Credir Managemenr As_ socrat'on:in (FECMA) ensimmdjseksi Duheenjohtajaksi. Cork ehdorri puheessain. elta FECMA:n ensimm:ijnen yteiskokous p'derleiriin Helsinsissa keld a 1986_ Mikali FECM \:n ha irus kokouksessaan rallsssa marraskuun lopulta paargd narn tehda. on lamt ro,saaha ruuri kunnia Luottomiehe! Kreditmdnnen r.ylie, murta edeltlrtaa toisaalla huolel_ lisla valmistetutyora ja organisaatio.a. Rogtr Cork pairtri onnirretupuheensa ruotravatsrn mietin.,suomalaisren vsr:i_ viemne 50 vuor;sjuhtissa nautimme siren shampanjaa ja kaviaaria. INTERNATIONAL CREDIT MANAGEMENT elements of the international credit management function. Hence, the traditional responsibilities of current asset protection and maximizing recervables turn-over have to be _ In a trading world pieagued Dy shortages of foreign exchange, credit redefined. Moreover, lndebtedness and demands management of a export oden_ for extended payment terms. ted company should rely on ahe role a of credit managemeni credit policy, which reflects at rs obtatnrng new dimensions_ -.Ir is our opinion the same time the requirements that the cre_ of the international market and dlt manager has to supplement the demands to cover potentially exposed trade receivables. nls protectlve and controllins functions with an offensiv; Only the awareness of approach the in support of the increasingly competitive markettng environment assures innovative endeavours of his company. international credit management. Political risk assess_ ment ot export markets, trade Beat lrnancrng Haen and banking rela_ trons should become important Helsinki, October 3, 1986

13 Ruotsalaisen veljesjarjestdn edustajat 25-vuotisjuhlassa. Kuva: Erkki Markko. OLETKO HANKKIMASSA MIKROTIETOKONETTA VALITSE KOTIMAINEN MiKTOM KKO 3. JOSSA ON IBM- JA NOKIA.YHTEENSOPIVUUS SAMASSA KONEESSA - JOSSA ON AINUTLAATUISET TIETOLIIKENNEOMINAISUUDET - JOSSA ON MARKKINOIDEN PARAS NAYTTO KMW.SYSTEMS OY ON OHJELMISTOTALO, JOSTA SAAT PARHAAN ASIANTUNTEMUKSEN JA PALVELUN SOITA NIIN SOVITMN JATKOSTA IZ1 KMW ffi I \J SYSTEMS r--..-'.-'--.\ OY (90)

14 Wft* "#P *."s +:lll"1 li!:i Ruotsin vuoden 1986 luo omies Bengl Lindberg vastaanolli juhlissa RuoLsin \elje5jarje.ldlle luovu-rerun vrlnn..ja.anloi onnirelleqsaan yhdisrystamme \jlle murstotah tan. Sevrininjuttu seuraavassa lehdessi Luottomiesten 25-vuotisjuhlissa kuultu lainsriiideintdjohtaja Leif Sev6nin esitys "Luottoalaan vaikuttavan lainsziiidiinncin kehittyminen,, jii pois tiistii Luottolinkki-lehden numerosta, mutta se julkaistaan seuraavassa numerossa.

15 Toimitusjohtaja Aulis Lindell OY UNION-oLIY AB!=eteraanin puheenvuoro l6 Huumorin savyttamassa ja luottomiesten yhteistoiminnan tarkeytta seka painoarvoa korostavassa veteraanipuheenvuorossaan toimitusjohtaja Aulis Lindell, Oy Union-Oljy Ab lausui mm. "Huomattavia ulkonaisiakin muutoksia on tapahtunut tamen jerjeston piirissa sen historian aikana. Kun pelkastaan vertaan juuri julkistettua 25- vuotishistodikkia oman puheenjohtajavuoteni 10-vuotishistoriikkiin totean, etta - silloin kyettiin vain monisteeseen tyonantajani kustannuksella, mutta demokratian merkiksi koko hallitus allekirjoitti aikaansaannoksemme - liihes koko joukko miehiii - tanaan on kasissamme edustava painotuote, jonka allekirjoittajia on vain yksi ja hankin nainen Eri asi4 viela lahitulevaisuudessa on se, etta hsa-arvolain voimaan astuessa yhdistykselle tullee uusia ongelmia. Tuskin sille enaa salittanee edes nykyista nimea. Pitaneekd sitten vain puhua luottomiesten sijasta luottoihmisista. Mahtavatko takavuosien nimenmuutosehdotukset saada uutta tuulta purjeisiin uuden lain mydta. Alalla ja samalla yhdistyksen piirissiikin on naisista muodostunut ylivoimat kija. Veteraanipuheenvuoroa keyttaessaan on tiedostettava veleraani-sanan sisalt0 latinan pohjalta. Kysymyksessa on vanha, taysinpalvellut, varsinkin sotaan osallistunut soturi; ammatissaan kunnostautunut ja siina vanhentunut henkilo yleensakin. Luottoalan oppi-isana Sylvester Perret'in usein kaytteme termi itsestaan onkin ollut "vanha sotaratsu". Erityisesti yhdistyksen paikalla oleville perustajille ja muillekin "vanhoille sotaratsuille" haluan kohottaa lasini onnistellessani Luottomiehet - Kreditmannen ry;ta sen juhlapaivana mittavista saavutuksista sen toiminnan eri alueilla vuosien saatossa. Erityisen painon asetan kuitenkin sille pitkaaikaiselle koulutustydlle, jota yhdistys vuosien mittaan on luottoalalla harjoittanut. Se on osaltaan nostanut luottotoiminnan piidssa tydskentelevien ihmisien tydn arvostuksen aivan toiselle tasolle, kuin missa oltiin l960luvun alussa yhdistystii perustettaessa. Liika kysely ja markkinointiin puuttuminen tuolloin saatettiin kasittaa nen?ikkyydeksi, jos ei suorastaan johtanut tyopaikan menettamiseen. Tana paivana hpaamme jo yrityksissa luottotoimintaa tulosvastuuyksikkona tasavertaisesti muiden ydtyksen yksikkdjen rinnalla."

16 I Yfrd*5Asel rertoitollenr otr edistii luottoetrr luntemusta ja ri$sti le- - jiil.ridile jlsetrilleen esitelmi-, kesl$tetu_ ja $u[st. yhdislytsen tiedotustilai_ toimialaaa louluvirta kysyivlsisui.. - se-ftarmr a luottoatrn ' lelityst - myos utioiriil-li,- u{ol.tamt. lustrnr[s-, jullrisu_, Lurssi_ je loulutustoimin_ -.rt t.ll. l.usutoja ja telemiills aler koslevia aloitteita. JASENHAKEMUS Vastaanottaja LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y. HAKIJAN YKSILOINTI- JA OSOITETIEDOT (TEKSTATEN) Etunimet lkutsumanimen eeffi Jakeluosoite Postinumero Jiisennumero Toimi yritys l t J:n:o Arvo tai ammatti HAKIJAN TY ETIEDOT Tyiinantajan nimi Jakeluosoite Postinumero Osoitetoimipaikka Tehteviinimike Teht:ivtin kuvausliyh$$ 5,+elr"ry,Rl3,HlfirTr;f*??,JXt)il."1^\iT*+3:IEKST YLLA olevrn PERUSTETN sekli Paikka ja paiviiys Hakijan allekirjoitus PUOLLAMME JASENHAKEMUSTA (VAIN JASENET) Nimi Nimi Nimen selvennys Toimipaikka (selviisti) Nimen selvennys HALLITUKSEN PIiATOS hyviiksytty Poheenjohtajan/sihre".in ;ll"kir.ioit* hyliitty -/ lg Il:9*:l*:q pimitelaan yhdistyken sihreeri[e konttoripiiellikkii Seija Lehlos;lle osoirteella: Perheauto Ov Petikontie 3 ' Vmtaa (puh. 90-E40800)

17 UUDET JASENET LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN RY hallituksen kokouksessa hyvaksytyt uudet jasenet Luotonvalvoja Xaasinen Oy Nokia Ab 15 A 00 Helsinki l Lehdmeki Nokia Ab 15A 00 Helsinki l Kallankari Luotonantajayhdistys 2 Espoo l l Fjiider Luotonantajayhdistys Espoo Picg Luotorantajayhdistys ja2 Espoo etotutkija o Luotonantajayhdistys a2 Espoo l I Luottotietotutkija Linderborg Suomen Luotonantaj ayhdistys Likkisepdnkuja Espoo puh l I Luottotietotutkija l iner Pulkkinen Suomen Luotonantajayhdistys Liikkisepdnkuja Espoo puh l l Apulaisluottopaallikkd Michael SYedlin Oy Nokia Ab PL Helsinki puh LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN RY hallituksen kokouksessa hyvaksytyt uudet jasenet Reskontranhoitaja Senja Sartiala Pallo-Paita Oy Tukkukatu Lappeenranta puh Piiripaallikkd Jorma Uro Kansa-Yhti6t Turunlinnantie 14 A Helsinki pluh JAlkiperintakasittelj a Tom Palsanen Oy Credit Ab PL 4' Helsinki puh RahoituspaalIkko Jolma Platan Skop-rahoitus Oy PL 9OO Helsinki puh RahoituspaalikkO Pekka Riisiinen Skop-rahoitus Oy PL 9OO Helsinki puh l Luottopaallikkd Timo Paayola Vendito Oy PL'7' Helsinki puh l l RahoituspaaUikkO Arno Jaulas Skop-rahoitus Oy PL 9OO Helsinki puh l Pedntakaisittelija Sue Hell Oy Credit Ab PL 4' Helsinki puh LuottopaaUikkd Pertti Enlund Tydvaline Oy Karapellontie Espoo puh Piiiitoimittaja Anne Leppala-Nilsson puh. (90) Toimitusneuvoslo Seppo Reimavuo puh. (90) l8 071 Risto Suviala puh. (921) Pertti Pennanen vs. paatoimittaja puh. (90) Mafiti Kuurtamo puh. (921) Toimitussihteeri Kad Martiala puh. (921) Toimituksel osoite Luottomiehet - Kreditmannen r.y. PL 89I Helsinki TIEDOTUKSIA Sylvester A. Perretin kokoaman "Luottomieserikoisarkiston" -arkistoluetteloa on saatayissa Suomen Elinkeinoeliiman Keskusarkistosta, PL l5l, Mikkeli. Puh Luettelon hinta on 50 mk. Juhlavalokuvat Seuraavassa kokouksessa voi tilata juhlista otettuja valokuvia. Valokuyaaja Erkki Markko Pankkiyhteys SYP-Senaatintori Lg llmoitushi[trat 2/1 s mk l/l s.2000 mk (takasivu) l,/l s mk (muut sivut) l,u 2 s. 800 mk 1,/4 s. 600 mk l,z8 s. 400 mk I9

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus muodostuu opettajien koulutuksesta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

EIJA AILASMAA Arkistoluettelo

EIJA AILASMAA Arkistoluettelo EIJA AILASMAA Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ EIJA AILASMAAN ARKISTO (PLA-N-536) Arkistonmuodostaja Eija Ailasmaa (s. 1950 Rovaniemi) tuli vuonna 1973 Sanomain toimittajakouluun, minkä

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.3.2016 1 Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. Tavoitteena on 1. Lisätä täällä

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 3-2016. Aika Tiistai 16.2.2016 klo 17.00 18.05. Kokoushuone, Koulukatu 10 Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 3-2016. Aika Tiistai 16.2.2016 klo 17.00 18.05. Kokoushuone, Koulukatu 10 Lappeenranta. Paikka Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Tiistai 16.2.2016 klo 17.00 18.05 Paikka Kokoushuone,

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä

Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä Suomalainen Tuotekehitys Globaalissa Yrityksessä Santen Santen Eurooppa Silmälääkemarkkinat Santenin tuotteet Euroopassa Santen Tutkimus & tuotekehitys Santen tuotanto 1 Jyrki Liljeroos, President, Santen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Jarmo Solja, Kommodori

Jarmo Solja, Kommodori Jarmo Solja, Kommodori Kommodorin mietteitä Vuoden viimeistä Puuskaa eetteriin! Tällä kertaa palstatilan valtaa kuvat, kun kauden ylivoimainen päätapahtuma, 50-vuotisjuhla, vietettiin Teatteriravintolassa

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa?

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? 14.4.2016/Pertti Lemettinen Esitelmäni sisältö: Kuka olen, mistä tulen. Mitä koneenrakennus- ja metallituoteteollisuudessa on tapahtunut?

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) - avustus on kilometriperusteinen

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) - avustus on kilometriperusteinen Tiejaosto 2 19.01.2016 Tekninen lautakunta 6 03.02.2016 Tiejaosto 5 08.02.2016 Tekninen lautakunta 11 16.03.2016 Yksityistieavustusten perusteet 2016 18/10.03.01/2016 Tiejsto 19.01.2016 2 (Valmistelija:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot