NNEN R.Y:N JASENLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NNEN R.Y:N JASENLEHTI"

Transkriptio

1 NNEN R.Y:N JASENLEHTI

2 tg Juhlatunnelmissa rup$l.pttmkhi Yhdistyksemme toiminnan kannalta merkityksellinen vuosi on lopullaan. Historiallinen vuosi huipentui pidettyyn yhdistyksemme 25-vuotisjuhlapaivaan. Luottovaki - seka veteraaneja etta nuoremman polven edustajia - kansoitti perinteisen Palacen juhlakerroksen tilat yli 150 hengen voimin. Muutamia mattimyohaisia jai valilettavasti ulkopuolellekin odottelemaan 5O-vuotisjuhlia. Kansainviilisiii vieraita oli Ruotsista, Norjasta, Sveitsista ja Englannista yli 20 henkildii. Perjantaina - tasmalleen samana kuukauden paivana kuin yhdistyksen peruskivi muurattiin - juhlatunnelmaan virittaydlttiin Taloudellisen Tutkimuskeskuksen johtajan Eero Tuomaisen tutunomaisella, varikkaalla esityksela luottomiehesta 25 vuotta taaksepiiin ja vuonna Aihe oli osuvasti valittu ja esitettiin tavalla, joka oli omiaan vaikuttamaan koko seminaariin ja juhlan tunnelmaan. Tasta esityksesh samoin kuin muistakin seminaariohjelmista ja juhlapiiiviin tapahtumista kertoo taima juhlavuoden Luottolinkin viimeinen numero. Seminaarin ja juhlaillallisen viilillii oli Skop-rahoitus Oy:n sponsoroima cocktail-tilaisuus, jonka aikana keskusteltiin vilkkaasti muistellen menneitii ja povaten tulevia. Cocktail-tilaisuus kohotti tunnelmaa ja yhdessaolon tunnetta, mista kertovat myds lehdessi olevat kuvat. Vuoden aikana on kirjoitettu yhdistyksemme 25-vuotishistoriikki, joka tullaan postittamaan myohemmin kaikille jiisenille, jotka eivat saaneet sitii juhlassa, jossa se jaettiin. Tassa yhteydessa kiitammekin kaikkia Teitii, jotka vaikutitte historiikin valmistumiseen. Ketiian unohtamatta ja taman enempaa mainitsematta todettakoon erityisesti perustajajaseniemme S.A. Perretin ja Esko Tuovisen kallisarvoinen apu. Haluamme myos kiit- *ia ilmoittajiamme ja kirjoittajiamme, jotka ovat mahdollistaneet Luottolinkin neljen numeron ilmestymisen kuluneena vuonna. Juhlan jalkeen on palattava arkeen. Edessii olevat laskevat suhdanteet vaativat luottoalan henkilctilta paljon. Tuloksiin piiiistiiiin tiiviilla yhteistydlla ja esteetromalla tiedonkululla. "Jos teen kaiken niinkuin olen aina tehnyt, saan samanlaisen tuloksen kuin olen aina saanut" oli hiljattain mottona eraen koulutusohjelman postituskuoressa. Teollisuudessa puhutaan naina paivin?i paljon JOT-ajattelusta. Juuri oikeaan aikaan -ajattelulla voisi olla kayttoa myos luotlotoiminnoissa: tekemallii juuri oikeat asiat oikeaan aikaan oikeilla viilineillii pysymme mukana talouselaman kaynnissii olevassa rakennemuutoksessa. Pertli Pennanen v.s. paatoimittaja

3 t II

4 Johtaja Eero Tuomainen TALOUDELLINEN SUUNNITIELT]KESKUS Edellisen ja seuraayiln sukupolven luottomies Lyhennelmii johtaja Eero Tuomaisen esityksesta,'edellisen ja seuraavan sukupolven luottomies" Luottomiehet - Kreditmannen ry:n 25-vuotisjuhlassa. Edellisen sukupolven luottomies ja hiinen maailmansa Edellisen polven luottomies vaikutti l960luvun alussa. Hanelle Suomi oli maailman napa. Suomen ulkopuolella oli ulkomaita, kaikkiaan Seuraavan sukupolven noin 90 kappaletta. Ihmeellisin naista luottomies ulkomaista oli Amerikka, laajin Neuvostoliitto, viennille Seuraavan polven luottomie- elavat 20l0luvulla. tarkein Englanti ja sosiaalisestihemme kadehdittavin Ruotsi. Japani Talldin raloudellisista kysymyksista kiinnostuneet tahyile- runnertiin leikkiautoista, jotka nurin kaann ttyina osoittautuir at siiilykepurkkipelleista teh- Erityisesti he kiinnostuvat Javat Kaakkois-Aasian suuntaan. dyiksi kapistuksiksi. Jos joku panin ja Kiinan markkinoista. \ alriovarainministeridn virkamies tuolloin olisi ennustanut japanilaisten oikeiden autojen valtaavan piiiiosan Suomen markkinoista, hanet olisi en- lon tarpeessa m]rydessaan tele_ visioita edelleen osamaksumenettelya karkkyville asiakkailleen. Taloudellisen kasvun ihana suhina huumasi monet luvulla. Mutta luottomiehet olivat kivikovia. Meidan luottomiehemme neuvoi nuorempiaan: r) Ole tdykea! 2) Mydnna luottoa vain kivitalokiinnityksia vastaan! 1) Alzi sauno kdyhien kanssa! turva ja kohtuullinen arvopaperiomistus sen sallisivat. Uuden sukupolven ti tokoneiden kanssa askaroivat hakevat folioiden rakenne, paaomien Paassa raksuttavat vain porto- jatkokoulutuksensa Japanista. sitoutuminen, kiertonopeus ja Bioteknikot ja teollisuusty6n luottotappioriskien evaluointi. organisoijat suuntaavat kohti Luottomiehen vairno nusteiden on laatijana pantu toimenpidekieltoon ja muutoin- laajoissa joint venture -hankposiumeksekutiivi ja huomattu Kiinaa. Kiinassa toteutuvissa kansainvalinen kehittamissymkin arvioitu virkaylennysrajoitteiseksi. suomalaisia y tyksia. sa keissa on mukana kymmenia naisaktivisti. Hanen etunimen- Entas Ja sukunimensa etuosa ovat sitten 1960-luvun luottomies yksildtasolla? Minkaan muun toiminnan vierasperaisia. Mielessaan han Ikea luottomiehella oli lahes 40 vuotta. suuri kuin luottotoiminnan. volyymi 20l0Juvulla ei ole niin toivoo miehensa muuttavan Koloisin han oli maalta ja oli Kateisella maksavat vain kriyhat ja hyvin rikkaat. Viimeksi suorittanut hiukan vajaaksi jaianeer korkeakouluopinnot mainitut motiivinaan lisaentyvzi atk-rikollisuus, joka satun- heri sodan jalkeer. Han asui kotir aimonsa ja kahden lapsensa kanssa Puotilaan vasta- raatioihin. VahAisempi ja naisesti yltaa myds finanssiope- va- \ almistuneessa kerrostaloasunnossateismaksuihin rikkailla on se, hemman tunnettu motiivi ka- Perhetta vaivasi t levisioinnostus kahdesta syyste. Omaa tynyt valonaroista puuhista: etta rikkauksista osa on syn- relerisiora ei heilla silti ollut. huume-, as -, ihrniskaupassa ja Lapset kevivat yhtenaan naapurissa katsomassa sarjaa Rin No, minkalainen 20loluvun uhkapelin pyorteisse. Tin Tin- lsa puolestaan luototutti televisioira myyviii liikkei- hiin on nelikymppinen. Mies luottomies on yksildna? My6s rd, jorka olivat yhtenean luo- on toista kertaa aviossa oleva sivutoiminen golfinpelaaja, joka on viisi vuotta Singaporessa toimittuaan vaihtanut firmaa ja palannut valiaikaisesti kotimaahan organisoimaan projektivientitoimintojen edellyttamie finanssikonsorttioita kuntoon. Hzin ei ole vuosikausiin meisszi keskusteluissa. muissa yhteyksissa paitsi intii- sydnyt itse maksamaansa lounasta. Solakka ulkomuoto ei aiheudu kuitenkaan ravinnon puutteesta, vaan ahkerasta kavelysta ruohikolla ja vesihie- Rautanainen ronnasta. Tydaikaa ei ole, mutta tulostavoitteet ovat. Niiden Wilma Steel-Rautanen mukaan maeraytyva vuositulo Kukako han sitten on? No, on reealisesti lahes viisinkertainen l960luvun alun vuositutuksen puheenjohtaja vuonna tietysti Luottomiesten halliloon vastaavissa tehtavissa. 201 l. Wilma Steel-Rautanen Kovassa suorituspaineessahymahtaa vuoden 1986 puheenjohtaja Seppo Reimavuon luottomies tuntee usein uupumusta ja vedon vahentymista, motoille: mutta ei osoita sita ulospain. l. Ol hyva kdyhille! Han ei mydskaan toistaiseksi 2. Ala pelkaa mitaan! ole paattenyt vetaytye elakkeelle, vaikka joustava elakei- Saunaseuransa Wilma nimit- 3. Ole kova saunomaan! ka, henkildkohtainen lisiielake- mahdollisimman pian Inarinjarvelle, koska avioelzima on kdyhaa ja han irse haluaa muuttaa Pariisiin tai johonkin Pohjois-Italian kaupunkiin liihemmaksi muodin keskuksia, eika mihinkaan niista paikoista, joista mies on puhunut. Perheen lapsi on l4-vuotias kahdeksannen polven tietokoneiden erikoisasiantuntija, joka keseisin tekee erilaisia "tahtien sota" -pelin sovellutusohjelmia IBM:lle. IBM:n kykyjenetsijdiden haaviin poika jii jo 7-vuotiaille jarjestetyssa soveltuvuuskokeessa. Poika puhuu viitta kielta, milla tosin ei ole sanottavaa teollisuuskaupallista merkitysta, koska uuden polven tietokoneet tekevat vieraitten kielten osaamisen tarpeettomaksi liihes kaikissa tain valitsee tarkkaan. Luottomies ei perusfunktioltaan juud muutu eilisesta huomlseen, totesi Eero Tuomainen lopuksi. Vain toimintaymparistd muuttuu, toimintatavat muuttuvat ja valineistd muuttuu. Muuten miltakohan kuulostaisi Eero Tuomaisen esitys luottomiehesta vuonna 1986 Luottomiesten 5o-vuotisiuhlassa vuonna 2011 Wilma Steel-Rautasen johtaessa puhetta? Anne Leppiilai-Nilsson

5 Uudessa rahassa on monta mahdollisuutta! Klsy meiltzi, miten Uusi raha voi tehostaa Sinun yrityksesi menestymistii. Kansallisrahoitus O Eteriiespranadi 20, 0,il?fl?nllltf;5i r Hersinki UUDEl{ RAHAN vnnd Pirkanmaan allre: Kcskus()ri 5 A..lJ l00 'I AMPERI-j, (9ll) i1l2l8. \arsinais Suomcn allrc: Kauppiaskaru Il C l URKU. (921) Pohjalrmaan alue: l,itkansillankatu Jl, 67t00 KOKKOLA, (968)14614.

6 Luottopiiiillikkii Jaakko pohjanpetto Vuoden luottomies valittiin nyt tois d kerran... Vuoden Luottomiesdiplomi ja yhdistyksen viiri luovutettiin luottopiiiittikkai Jaakko Pohjanpellolle tunnustukseksi pitkestd ja ansiokkaasla ryiiskenteirstii luottoalalla, erikoisesti koulutustoiftin.rassa Vuoden 1986 luottomiehen puheenvuoro juhlakokouksessa Pyydan heri aluksi kiittaa! hdisryksen hallitusra ja teita kaikkia ranaan minulle osoitetusta poikkeuksellisen arvokkaasra huomionosoituksesta. Vieleeni jiii ensimmaisen r uoden luottomiehen Risto Su_ \ialan sanoma mm. siita miten voitaisiin aloittaa yhdistyksem_ merkrrrava tema yhdisrys on, me piirissa ja toimesta. Varsinaiset rahalaitokset turvaavat Luottomiesten Jokaisella jasenella mamme vahvistaminen. on keytetra\ issa kokemuspankki, jossa varsinainen luottonsa ensisijaisilla vakuuk_ on yli ulkomaantoiminta 700:n ammatti-ihmisen alkoi -70 luvulla. silla, kun sen sijaan hvaraluo_ kokemukser ja ammattitaito ja Ulkomaan matkoja on ronantajille ei jaa messa on ulkomaisten mitaan tai ai_ jarjestetty pank_ Joxa el lahes yuosittain luun mrtaan maksa- seke noastaan Kren toisarvoiset vakuu_ Ja yrrtysten edustaiia. voi_ ulkolaisille TassA asiassa vieraille olen on jiirjestetty.ohjelmaa hiinen kanssaan samaa mielta. det. taisiin Kun konkurssien tara kanavaa maara ry6s on iaor_ laiinna yritysvlera[ujen LisAksi toteaisin, erra voimakkaasti taa hyvaksi. vuodesta Tietysti toiseen my<is ulkomaan muodossa. niiden vuosien Teme aikana, ollur kasvuhakuisra. matkojen jarjestamis_ pitaisi ta_ on ollut kun olen ollut yhdistyks n jasenena olen kokenut jo- erittain hyvii keino vatta ta tai tulee roisella edelleen jatkaa ja ravaraluoton_ molemminpuolisen ke_ tietamyksen ja kokemusten antajan tuttae. asemaa vahvistaa. Ti_ kaisen yhdisryksen kokoukien vaihdollelanteeseen saataisiin varmasti ikaan kuin pienoisseminaarina, Ulkomaantoimintaa parannusta, tulisi jos Tavaraluotonantajan selkeytettaisiin asemaa joka vastaisuudessa tulisi ei maksa juuri katsoa laajempana vahvistaa mitaan, rahoirrajan ja nykyisestdan. yrittajan Eras ratkaisu rooleia. rarsinkin jos kokonaisuutena kokouksen paat!'tt!a on mennyt viennin olisi se, eth varsinaiset siren etta rahoittaiat rahoittajat ottaisi;ai kasvaessa, monipuolistuessa ja ottaisivat mahdollisuuksien suoraan ko_ mukaan suuremman vastuun omasta parnottuessa liinlanteen yha enem- enemman vastuut asiakkaansa kokonaisrahoituksesta. sektoristaan ja yritrzija Kun julkisuudessa voisj puhutaan l(eskrttye paremmin oman am_ luotonannosta ymmaretaan luoronantajina poikkeuksetta varsinaisia rahalaitoksia ja vakuurusyhtidita. Mi lestani yhta h)'\'in voiraisiin puhua yrityksisla lavaraluotonantaiina. Ainoa asia, josta on puhuttu on kulurusluotot ja niistakin nega_ tuvrsessa mielesse. Olisi svvta ryhtya keskustelemaun yrityr_ ten luotonannosta ja siihen liittyvista riskeista, silla varsinai_ sia riskinkantajia ovat juuri tavaraluotonantajat. Keskustelu mattinsa hy0dyntamiseen. On todettavissa, etta hiukkasen tahan suuntaan ollaan menossa, koska rahoitusyhtidt oyat tarjoamassa tahen tehtaa_ via palveluja. Taiman keskustelun mydte saataisiin ed osapuolet paremmrn ymmartamaan yritysten tuotonannon riskit ja menetyk_ set, seka varmasti lisaamiian luottoalan arvostusta maassamme. Meidan kaikkien tava_ raluotonantajien yhteinen tavoite varmasti on oman ase- man tulee Iuottoalan henkilctilla olla hyvat valmiudet omaksua uudet virtaukset ja tuntea mm. ko. vientimaan taloudellinen tilanne, perintatoimi, maksukayttaytyminen jne. Yhdistyksemme tulisi enenevassa maerin huomioida toiminnassaan kansainvelisyys. Luottoalalle on perustettu uusi kansainvalinen foorumi, iossa yhdistyksemme on hyvin idus_ tettuna ja josta tulevaisuudessa on varmasri paljon hydtya. Luotrolinkkiin voiraisiin si_ siillyttaa kansainvalisten asioiden osasto tai palsta, johon vorrar$ln pyytea artikkeleita ulkopuolisilta asiantuntiioilta ja omilta jasenilta. Kun Suo-

7 Kuvan S. A. Perret valitsi arvonannon osoituksena yhdistyksen varapuheenjohtajalle ja lukuisille muille naisjiisenille. Kunniajiisen kiittiie Luottomiehet - Kreditmannen ry;n 25-vuotisjuhlakokous ja illallinen perjantaina muodostui loistavaksi ja unohtumattomaksi tilaisuudeksi. Juhlavuoden nuori puheenjohtaja Seppo Reimavuo, joka elegantisti ja ryhdikkaasti johti seka paivaseminaaria etta juhlaillan rnenoja ansaitsee suuren tunnustuksen ja parhaat kiitokset. Yhdistyksen varapuheenjohtaja ja jasenlehden paatoimittaja Anne Leppala-Nilsson on "Luottolinkin"(nro 3/1986) juhlanurnerossa menestyksellisesti aikaansaanut yhdistyksemme imagoa sangen edustavaksi, Kolmas tekijajasen, luottopaallikkd Pertti Pennanen erikoisalansa e:inomaisena organisaattorina sai illan tapahtumat luistamaan. Heidan fsakseen on empimatta kiitollisuudella muistettava yhdistyksemme hallituksen muila toimivia jasenia heidan uurastuksissaan. Minuun juhlakokouksen ja itlatlisen kuluessa monin verroin kohdistuneista suuresta ystaviillisyyden ja huomaavaisuuden osoituksista, kiitan vilpittdmasti ja ainaisesti muistaen. Luottomiehen arkea ei puuttunut seminaariohjelmastakaan. Luottoalaan vaikuttavien lainsaaddstdnakymien johdosta kunniajilsenet S.A. Perret ja Veikko Kauppi edmuotoisilla, mutta samoilla pedaatteellisilla linjoilla, lausuivat selvat vastuksensa luottotoiminnan, eritoten luottotietoalan tyon turvaamiseksi. Myonteista nlt on todeta esitelmditsijan taholta myonnettyna, etta hinseadantoongelmissa nopeasti kehittyneillai aloilla luottoalan itsesaately on yksi vaihtoehto. Luottomiehet - Kreditmannen ry:n historiikki 196l-1986 on valaiseva yleiskatsaus 25 Yuoden luottomiestyosu. Kuitenkin historiikin sivussa 29, ilmeisesti taittovirheen takia, on jaanlt mainitsemalta, eita valtion tietojarjestelmakomitean luottotietojaostossa vuosina '74 eli 3 vuoden ajan S.A. Perret'n ohessajasenena oli tarmokas ja pateva yhdistyksemme monivuotinen jasen, pankinjohtaja varatuomari Simo Karava, nykyinen KOP;n varatoimitusjohtaja. Vahemmistdna molemmat paattavaisesti ja sen ajanjakson omalaatuisessa hengessii puolustivat Suomen luottotietoalan vastuuntuntoisia toimintaperiaatteita. Komitea lakkautettiin v alussa. Sen jiilkeen seurasi yhdistyksen tydryhman asiallinen lausunto silloisesta virkamiestydna tehdyste luottotietolakiehdotuksesta. Luottomiehen pitka tie minun kohdaltani on nyt saavuttanut maaranpaan. Kiitollinen olen lisaksi "Luottolinkin" ja Historiikin l96t-1986, samoin Suomen Elinkeinoelamen Keskusarkiston arkistojohdon minua luottomiehena arvostamista kirjoituksista ja lausumista. Luottomiehet - Kreditmannen ry:lle kokonaisuutena toivotan kaukonakoisyytta ja rohkeutta. Alkaa peljatkd! Sylvester A. P ret Skop-rahoitus Oy:n sponsoroimassa cocktailtilaisuudessa veteraanit tapasivat toisiaan. Kuva: Erkki Markko.

8 Johtaja Olli Lindbtad Skop-rahoitus Oy Rahoitusmarkkinat ja luottokaupan rahoitus Kaupankaynnissa luoton mvdntamisen merkitys on var_ srnkin 1980 iuvulla muuttunut te] sin. I-uottoajasta _ viikos_ Ia k\.mmeneen vuoteen _ on rujlur enrjstii sejr emmin kilpai tuf erno. Tama kilpailulejno ei m) risk:idn ole enad vaatinut sa_ mo;a r akuuksia kuin pankeissa \ recns:i on edellytetty. Rahoi_ tus! htlcit ovat toimineet edellaka\ ijrina luortokaupan rahoi_ iuksessa. Ne ovat kehittaneet rar-restelmi?i, jotka ovat tehneer )uorosra kilpailuelinkeinon eri- :r isesti rarjoamalla joustavia naksuj;irjesteiyje ja rydta saas r,r\ if, pall elupakerreia m\ \ ie ' rirr k:ijle..ta' aroiden ja'pal_ \.lu.len valhdantaan liittyvat.aholtusratkaisut ovat rahoi_ iusl hlioiden ominta toimiallretta. Erittain voimakas tuo_ rekehitrely ja rahoituksen hin_ :an alentuminen parin viime, uoden aikana ovat saaneet ai laan sen, etta rahoitusyhtidi_ J.n rahorlus-, hallinto_ ja ris_ \ i n k at tamispalveluista on trr l- i.-rr I rirl'.iren jokapriiviiinen kil_ :.aiiukeino. Tar oitteena kaikella lains?ia_ lannolla rulisi olla yleisen hy_ r ln!olnnin edistaminen ja vae-.rn ka) rcjsten, epakohtien karsi_ :rrnen. Muuten tulee suomalai_.r'iia ) hteiskunnassa kunnioit_ :rr markkinatalouden periaat_ :.lra. k) synnan ja tarjonnan la_ i ra. Tamd trendi on viime aika, ::" nakl nyt liberaiisointina mo_ :::.,a eri alueilla. Tassa mielessa -,:: palkallaan kiinnittaa huo_ ::::ota muutamaan ilmiocin. Rahoirusyhtidlain rarpeelli_..: Idesta on paljon puhuttu. Erakohria rahan mennessa ei... esiinrynyt rahoitusyhtioi- tunara ;.rakkaiden ja saastajien edut,r:-n rolminnassa. Markkinata_..iJcn Ja yleisen rahamarkki_ ::.rr Jen liberalisoinnin merkeis_.; ioplt taas kerran lausua toi_ :.rrrus, ertei rahoitusyhti6iden :.rimiaiaa epriviisaasti rajattaisj :::in ahraaksi kuin lain valmis_ :-: i\ alheessa on esitetty. Vii-.lantpaa olisi antaa markkina_ '. ojmien roimia ja muuten, esimerkiksi riitt?ivan toille. Jos maksuhairioiden korkealla re_ minimjosakepaa- Nyt jarjestelm?i roimii vain kisrerdinri osa_ tehd;iin Omal liian la Ja! vaikeaksi, johaaa aka\ maksuluottojen araisu us\ aati_ osalta. Toivot_ se ilman muksella. muuta tarasti nekin rahoitusyhtidt, siihen,.erta asiansa Toinen hoitava tdrkea ih_ asia ovar luot Jotka ervir ole nyt halukkaita mrnen totietopalvelur. Joutuu maksamaan mui, Kun paetetiidn tallaiseen yhreisrydhdn, den nakisivat yleisen tarjon- aiheuftamat luottotadpiot. luottotietopalvelujen edun Tama siina, ci voi etta olla kulutrajansuonan asransa Ja Jakeiun saantelysta, pi_ huonosti hoitavien yri_ Jan detrekdcin Ja enemmtstdn etujen mu selvana tysten lahrdkohra_ el annettaisi i(alsta. aiheuttaa na tavallisten, tappioira asiansa hoita_ kilpailijo;liekaan. Rahoirusyhtidilla Te vien on ihmisren ten;i etuja. han p:i:israisiin Nvkvinen parvana keraamalla hai erirtriin laajat kayranto riedot on ridtiedot tojmin yhteiseen ut hrrjn. rekisteriin, asrakkaldensa maksukiiyttayty_ Kukaan ei taiysin aiheerti ole Josta ne oljsivat rahoitusyhticti, mrsesra. joutunul Sopii toivoa, hyvin ja erta yh_ den vastuuntun_ kayteftavissa. Irot paasisiv?it ratkaisuun, jos_ toisesti asiansa lloitavien luottotietotoimisto.jen mustille lis_ saataisiin yhteiseen sa asiakkaiden maksuhairior rekisteriin. t I J {\d w,r{"

9 KWASAT LUOTTOM r.y:n 25-W JUHLIST $.ts "(q -.r DtU"- 6o{j.gor'oit * S1(u' (.rdun".1 -s\ Nte'' 5'loto) a!ot*, 1te {b'jt"" '

10 la EFIET )TIS.,r o)) Yhdistyksen 25-vuotisjuhlaviirin saivar (vasemmaha) Esko Tiovinen, Veikko Kauppi, Roger Cork (lnstitute of Crcdit management) Svenska Krcditmannafdrening lnengt linabergy B. Haenni, Risto Suviala, S. A. Perret, Jaakko pohjanpelto, yrj.j Lehtonen (kuvassa Marfii Kuurtamo). Kuvasta puuttuvat A. K. Antrila ja Juhani pohjanpelto. -55e' $o \\e Fl as$ ft"ttt"" \(io'"r $alsa - Ia \f\\\\\{ - O\rrer!r.o',.^" s Cb' \',aoot'' dbwl ' Pa\ace Kuvat: Erkki Markko.

11 CONTAI\T oa PERII ENEMIVIAN! kpl Perimistoiminta on selkezisti siirtynyt tuomioistuimilta perimistoimistoille. Perimistoimisto Contant Oy periikin nyt selviisti enemmdn kuin kaikki Suomen tuomioistuimet yhteensii. Contant tarjoaa henkilbkohtaisen palvelun, laajan tuotevalikoimaan (mukana liihes ilmainen Pikaperintii sekii "ei palkkiota, ellei tulosta" -provisioperintii) sekii kilpailukykyiset hinnat. Soita niin kerromme listiii. Contant Oy Turku Aurakatu Turku (921) Helsinki Uudenmaankatu 24 A Helsinki \90) Tampere Keskustori 5 A II krs Tampere (931)130367

12 ''BRITIT ONNITTELIVAT LUOTTOMIEHIA'' Englandlais n insdrure of Credii Manaae_ menr Lrd:n puheenjohtaja Roeer Cork;I henk'ldkohraisesri mukana hrorromiesren 25'juhlissa. Han onnitleti Luouorniehet _ Kredit_ mannen r.y:ra mm. sen johdosra, elrir yh_ orstyksemme on Euroopan roneksr vannrn koko luorroalan karrava yhdisrys. Ainoasraan englanrilaisren yhdisrys on van_ nempr. se on perusrerru vuonna l9t9 Cork k rloi omasra yhdisryksesradn, joka taajaa koulurusroiminraa. nan Koros.r! errii myds utkomaiseluorroalalla ryoskentetevar henkrtdr voivar o!allislua heiddn jaryesramdansa koutu- Roger Cork on valit.u myds muiden eu, rooppalaisen luorroalan iarjesidn Federa_ lion oieuropean Credir Managemenr As_ socrat'on:in (FECMA) ensimmdjseksi Duheenjohtajaksi. Cork ehdorri puheessain. elta FECMA:n ensimm:ijnen yteiskokous p'derleiriin Helsinsissa keld a 1986_ Mikali FECM \:n ha irus kokouksessaan rallsssa marraskuun lopulta paargd narn tehda. on lamt ro,saaha ruuri kunnia Luottomiehe! Kreditmdnnen r.ylie, murta edeltlrtaa toisaalla huolel_ lisla valmistetutyora ja organisaatio.a. Rogtr Cork pairtri onnirretupuheensa ruotravatsrn mietin.,suomalaisren vsr:i_ viemne 50 vuor;sjuhtissa nautimme siren shampanjaa ja kaviaaria. INTERNATIONAL CREDIT MANAGEMENT elements of the international credit management function. Hence, the traditional responsibilities of current asset protection and maximizing recervables turn-over have to be _ In a trading world pieagued Dy shortages of foreign exchange, credit redefined. Moreover, lndebtedness and demands management of a export oden_ for extended payment terms. ted company should rely on ahe role a of credit managemeni credit policy, which reflects at rs obtatnrng new dimensions_ -.Ir is our opinion the same time the requirements that the cre_ of the international market and dlt manager has to supplement the demands to cover potentially exposed trade receivables. nls protectlve and controllins functions with an offensiv; Only the awareness of approach the in support of the increasingly competitive markettng environment assures innovative endeavours of his company. international credit management. Political risk assess_ ment ot export markets, trade Beat lrnancrng Haen and banking rela_ trons should become important Helsinki, October 3, 1986

13 Ruotsalaisen veljesjarjestdn edustajat 25-vuotisjuhlassa. Kuva: Erkki Markko. OLETKO HANKKIMASSA MIKROTIETOKONETTA VALITSE KOTIMAINEN MiKTOM KKO 3. JOSSA ON IBM- JA NOKIA.YHTEENSOPIVUUS SAMASSA KONEESSA - JOSSA ON AINUTLAATUISET TIETOLIIKENNEOMINAISUUDET - JOSSA ON MARKKINOIDEN PARAS NAYTTO KMW.SYSTEMS OY ON OHJELMISTOTALO, JOSTA SAAT PARHAAN ASIANTUNTEMUKSEN JA PALVELUN SOITA NIIN SOVITMN JATKOSTA IZ1 KMW ffi I \J SYSTEMS r--..-'.-'--.\ OY (90)

14 Wft* "#P *."s +:lll"1 li!:i Ruotsin vuoden 1986 luo omies Bengl Lindberg vastaanolli juhlissa RuoLsin \elje5jarje.ldlle luovu-rerun vrlnn..ja.anloi onnirelleqsaan yhdisrystamme \jlle murstotah tan. Sevrininjuttu seuraavassa lehdessi Luottomiesten 25-vuotisjuhlissa kuultu lainsriiideintdjohtaja Leif Sev6nin esitys "Luottoalaan vaikuttavan lainsziiidiinncin kehittyminen,, jii pois tiistii Luottolinkki-lehden numerosta, mutta se julkaistaan seuraavassa numerossa.

15 Toimitusjohtaja Aulis Lindell OY UNION-oLIY AB!=eteraanin puheenvuoro l6 Huumorin savyttamassa ja luottomiesten yhteistoiminnan tarkeytta seka painoarvoa korostavassa veteraanipuheenvuorossaan toimitusjohtaja Aulis Lindell, Oy Union-Oljy Ab lausui mm. "Huomattavia ulkonaisiakin muutoksia on tapahtunut tamen jerjeston piirissa sen historian aikana. Kun pelkastaan vertaan juuri julkistettua 25- vuotishistodikkia oman puheenjohtajavuoteni 10-vuotishistoriikkiin totean, etta - silloin kyettiin vain monisteeseen tyonantajani kustannuksella, mutta demokratian merkiksi koko hallitus allekirjoitti aikaansaannoksemme - liihes koko joukko miehiii - tanaan on kasissamme edustava painotuote, jonka allekirjoittajia on vain yksi ja hankin nainen Eri asi4 viela lahitulevaisuudessa on se, etta hsa-arvolain voimaan astuessa yhdistykselle tullee uusia ongelmia. Tuskin sille enaa salittanee edes nykyista nimea. Pitaneekd sitten vain puhua luottomiesten sijasta luottoihmisista. Mahtavatko takavuosien nimenmuutosehdotukset saada uutta tuulta purjeisiin uuden lain mydta. Alalla ja samalla yhdistyksen piirissiikin on naisista muodostunut ylivoimat kija. Veteraanipuheenvuoroa keyttaessaan on tiedostettava veleraani-sanan sisalt0 latinan pohjalta. Kysymyksessa on vanha, taysinpalvellut, varsinkin sotaan osallistunut soturi; ammatissaan kunnostautunut ja siina vanhentunut henkilo yleensakin. Luottoalan oppi-isana Sylvester Perret'in usein kaytteme termi itsestaan onkin ollut "vanha sotaratsu". Erityisesti yhdistyksen paikalla oleville perustajille ja muillekin "vanhoille sotaratsuille" haluan kohottaa lasini onnistellessani Luottomiehet - Kreditmannen ry;ta sen juhlapaivana mittavista saavutuksista sen toiminnan eri alueilla vuosien saatossa. Erityisen painon asetan kuitenkin sille pitkaaikaiselle koulutustydlle, jota yhdistys vuosien mittaan on luottoalalla harjoittanut. Se on osaltaan nostanut luottotoiminnan piidssa tydskentelevien ihmisien tydn arvostuksen aivan toiselle tasolle, kuin missa oltiin l960luvun alussa yhdistystii perustettaessa. Liika kysely ja markkinointiin puuttuminen tuolloin saatettiin kasittaa nen?ikkyydeksi, jos ei suorastaan johtanut tyopaikan menettamiseen. Tana paivana hpaamme jo yrityksissa luottotoimintaa tulosvastuuyksikkona tasavertaisesti muiden ydtyksen yksikkdjen rinnalla."

16 I Yfrd*5Asel rertoitollenr otr edistii luottoetrr luntemusta ja ri$sti le- - jiil.ridile jlsetrilleen esitelmi-, kesl$tetu_ ja $u[st. yhdislytsen tiedotustilai_ toimialaaa louluvirta kysyivlsisui.. - se-ftarmr a luottoatrn ' lelityst - myos utioiriil-li,- u{ol.tamt. lustrnr[s-, jullrisu_, Lurssi_ je loulutustoimin_ -.rt t.ll. l.usutoja ja telemiills aler koslevia aloitteita. JASENHAKEMUS Vastaanottaja LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y. HAKIJAN YKSILOINTI- JA OSOITETIEDOT (TEKSTATEN) Etunimet lkutsumanimen eeffi Jakeluosoite Postinumero Jiisennumero Toimi yritys l t J:n:o Arvo tai ammatti HAKIJAN TY ETIEDOT Tyiinantajan nimi Jakeluosoite Postinumero Osoitetoimipaikka Tehteviinimike Teht:ivtin kuvausliyh$$ 5,+elr"ry,Rl3,HlfirTr;f*??,JXt)il."1^\iT*+3:IEKST YLLA olevrn PERUSTETN sekli Paikka ja paiviiys Hakijan allekirjoitus PUOLLAMME JASENHAKEMUSTA (VAIN JASENET) Nimi Nimi Nimen selvennys Toimipaikka (selviisti) Nimen selvennys HALLITUKSEN PIiATOS hyviiksytty Poheenjohtajan/sihre".in ;ll"kir.ioit* hyliitty -/ lg Il:9*:l*:q pimitelaan yhdistyken sihreeri[e konttoripiiellikkii Seija Lehlos;lle osoirteella: Perheauto Ov Petikontie 3 ' Vmtaa (puh. 90-E40800)

17 UUDET JASENET LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN RY hallituksen kokouksessa hyvaksytyt uudet jasenet Luotonvalvoja Xaasinen Oy Nokia Ab 15 A 00 Helsinki l Lehdmeki Nokia Ab 15A 00 Helsinki l Kallankari Luotonantajayhdistys 2 Espoo l l Fjiider Luotonantajayhdistys Espoo Picg Luotorantajayhdistys ja2 Espoo etotutkija o Luotonantajayhdistys a2 Espoo l I Luottotietotutkija Linderborg Suomen Luotonantaj ayhdistys Likkisepdnkuja Espoo puh l I Luottotietotutkija l iner Pulkkinen Suomen Luotonantajayhdistys Liikkisepdnkuja Espoo puh l l Apulaisluottopaallikkd Michael SYedlin Oy Nokia Ab PL Helsinki puh LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN RY hallituksen kokouksessa hyvaksytyt uudet jasenet Reskontranhoitaja Senja Sartiala Pallo-Paita Oy Tukkukatu Lappeenranta puh Piiripaallikkd Jorma Uro Kansa-Yhti6t Turunlinnantie 14 A Helsinki pluh JAlkiperintakasittelj a Tom Palsanen Oy Credit Ab PL 4' Helsinki puh RahoituspaalIkko Jolma Platan Skop-rahoitus Oy PL 9OO Helsinki puh RahoituspaalikkO Pekka Riisiinen Skop-rahoitus Oy PL 9OO Helsinki puh l Luottopaallikkd Timo Paayola Vendito Oy PL'7' Helsinki puh l l RahoituspaaUikkO Arno Jaulas Skop-rahoitus Oy PL 9OO Helsinki puh l Pedntakaisittelija Sue Hell Oy Credit Ab PL 4' Helsinki puh LuottopaaUikkd Pertti Enlund Tydvaline Oy Karapellontie Espoo puh Piiiitoimittaja Anne Leppala-Nilsson puh. (90) Toimitusneuvoslo Seppo Reimavuo puh. (90) l8 071 Risto Suviala puh. (921) Pertti Pennanen vs. paatoimittaja puh. (90) Mafiti Kuurtamo puh. (921) Toimitussihteeri Kad Martiala puh. (921) Toimituksel osoite Luottomiehet - Kreditmannen r.y. PL 89I Helsinki TIEDOTUKSIA Sylvester A. Perretin kokoaman "Luottomieserikoisarkiston" -arkistoluetteloa on saatayissa Suomen Elinkeinoeliiman Keskusarkistosta, PL l5l, Mikkeli. Puh Luettelon hinta on 50 mk. Juhlavalokuvat Seuraavassa kokouksessa voi tilata juhlista otettuja valokuvia. Valokuyaaja Erkki Markko Pankkiyhteys SYP-Senaatintori Lg llmoitushi[trat 2/1 s mk l/l s.2000 mk (takasivu) l,/l s mk (muut sivut) l,u 2 s. 800 mk 1,/4 s. 600 mk l,z8 s. 400 mk I9

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TEO MERTANEN Arkistoluettelo

TEO MERTANEN Arkistoluettelo TEO MERTANEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO Fc Kirjeenvaihto 1 Ff Be Oikeustapaukset ja JSN 2 B Päätoimittajan sekalaisia aineistoja 3 Dm Kunnianosoitukset, juhlat, vuosipäivät 5 TEO MERTASEN ARKISTO

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:33:58 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:56:40 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. Ilmoitushinnat: Toistuvaisilmoitus 4 X ilmoitushinta koon mukaan 25% Rivi-ilmoitus (5 riviä)

ROCKTAIL NEWS. Ilmoitushinnat: Toistuvaisilmoitus 4 X ilmoitushinta koon mukaan 25% Rivi-ilmoitus (5 riviä) 3/2014 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 Työsuojelutoimikunta 20.05.2009 AIKA 20.05.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA kaupungintalo, neuvotteluhuone Leino KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

EIJA AILASMAA Arkistoluettelo

EIJA AILASMAA Arkistoluettelo EIJA AILASMAA Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ EIJA AILASMAAN ARKISTO (PLA-N-536) Arkistonmuodostaja Eija Ailasmaa (s. 1950 Rovaniemi) tuli vuonna 1973 Sanomain toimittajakouluun, minkä

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.3.2016 1 Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. Tavoitteena on 1. Lisätä täällä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus muodostuu opettajien koulutuksesta,

Lisätiedot

MHS 07.02.2011 14. Mkj:n varamiehen ehdotus:

MHS 07.02.2011 14. Mkj:n varamiehen ehdotus: Maakuntahallitus 14 07.02.2011 Maakuntahallitus 25 19.03.2012 Maakuntahallitus 57 15.04.2013 Maakuntahallitus 155 25.11.2013 Maakuntahallitus 111 15.09.2014 :n (GHP) uudelleenorganisoinnin valmisteluvaiheen

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

H E L S I N K I. business hub

H E L S I N K I. business hub R U N K O S O P I M U S K O S K I E N G R E A T E R H E LS I N K I P R O M O T I O N L T D O Y - N I M I S E N Y H T I Ö N T E H T Ä V I Ä, R A P O R T O I N T I A J A R A H O I T U S T A V U O S I N A

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot