NNEN R.Y:N JASENLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NNEN R.Y:N JASENLEHTI"

Transkriptio

1 NNEN R.Y:N JASENLEHTI

2 tg Juhlatunnelmissa rup$l.pttmkhi Yhdistyksemme toiminnan kannalta merkityksellinen vuosi on lopullaan. Historiallinen vuosi huipentui pidettyyn yhdistyksemme 25-vuotisjuhlapaivaan. Luottovaki - seka veteraaneja etta nuoremman polven edustajia - kansoitti perinteisen Palacen juhlakerroksen tilat yli 150 hengen voimin. Muutamia mattimyohaisia jai valilettavasti ulkopuolellekin odottelemaan 5O-vuotisjuhlia. Kansainviilisiii vieraita oli Ruotsista, Norjasta, Sveitsista ja Englannista yli 20 henkildii. Perjantaina - tasmalleen samana kuukauden paivana kuin yhdistyksen peruskivi muurattiin - juhlatunnelmaan virittaydlttiin Taloudellisen Tutkimuskeskuksen johtajan Eero Tuomaisen tutunomaisella, varikkaalla esityksela luottomiehesta 25 vuotta taaksepiiin ja vuonna Aihe oli osuvasti valittu ja esitettiin tavalla, joka oli omiaan vaikuttamaan koko seminaariin ja juhlan tunnelmaan. Tasta esityksesh samoin kuin muistakin seminaariohjelmista ja juhlapiiiviin tapahtumista kertoo taima juhlavuoden Luottolinkin viimeinen numero. Seminaarin ja juhlaillallisen viilillii oli Skop-rahoitus Oy:n sponsoroima cocktail-tilaisuus, jonka aikana keskusteltiin vilkkaasti muistellen menneitii ja povaten tulevia. Cocktail-tilaisuus kohotti tunnelmaa ja yhdessaolon tunnetta, mista kertovat myds lehdessi olevat kuvat. Vuoden aikana on kirjoitettu yhdistyksemme 25-vuotishistoriikki, joka tullaan postittamaan myohemmin kaikille jiisenille, jotka eivat saaneet sitii juhlassa, jossa se jaettiin. Tassa yhteydessa kiitammekin kaikkia Teitii, jotka vaikutitte historiikin valmistumiseen. Ketiian unohtamatta ja taman enempaa mainitsematta todettakoon erityisesti perustajajaseniemme S.A. Perretin ja Esko Tuovisen kallisarvoinen apu. Haluamme myos kiit- *ia ilmoittajiamme ja kirjoittajiamme, jotka ovat mahdollistaneet Luottolinkin neljen numeron ilmestymisen kuluneena vuonna. Juhlan jalkeen on palattava arkeen. Edessii olevat laskevat suhdanteet vaativat luottoalan henkilctilta paljon. Tuloksiin piiiistiiiin tiiviilla yhteistydlla ja esteetromalla tiedonkululla. "Jos teen kaiken niinkuin olen aina tehnyt, saan samanlaisen tuloksen kuin olen aina saanut" oli hiljattain mottona eraen koulutusohjelman postituskuoressa. Teollisuudessa puhutaan naina paivin?i paljon JOT-ajattelusta. Juuri oikeaan aikaan -ajattelulla voisi olla kayttoa myos luotlotoiminnoissa: tekemallii juuri oikeat asiat oikeaan aikaan oikeilla viilineillii pysymme mukana talouselaman kaynnissii olevassa rakennemuutoksessa. Pertli Pennanen v.s. paatoimittaja

3 t II

4 Johtaja Eero Tuomainen TALOUDELLINEN SUUNNITIELT]KESKUS Edellisen ja seuraayiln sukupolven luottomies Lyhennelmii johtaja Eero Tuomaisen esityksesta,'edellisen ja seuraavan sukupolven luottomies" Luottomiehet - Kreditmannen ry:n 25-vuotisjuhlassa. Edellisen sukupolven luottomies ja hiinen maailmansa Edellisen polven luottomies vaikutti l960luvun alussa. Hanelle Suomi oli maailman napa. Suomen ulkopuolella oli ulkomaita, kaikkiaan Seuraavan sukupolven noin 90 kappaletta. Ihmeellisin naista luottomies ulkomaista oli Amerikka, laajin Neuvostoliitto, viennille Seuraavan polven luottomie- elavat 20l0luvulla. tarkein Englanti ja sosiaalisestihemme kadehdittavin Ruotsi. Japani Talldin raloudellisista kysymyksista kiinnostuneet tahyile- runnertiin leikkiautoista, jotka nurin kaann ttyina osoittautuir at siiilykepurkkipelleista teh- Erityisesti he kiinnostuvat Javat Kaakkois-Aasian suuntaan. dyiksi kapistuksiksi. Jos joku panin ja Kiinan markkinoista. \ alriovarainministeridn virkamies tuolloin olisi ennustanut japanilaisten oikeiden autojen valtaavan piiiiosan Suomen markkinoista, hanet olisi en- lon tarpeessa m]rydessaan tele_ visioita edelleen osamaksumenettelya karkkyville asiakkailleen. Taloudellisen kasvun ihana suhina huumasi monet luvulla. Mutta luottomiehet olivat kivikovia. Meidan luottomiehemme neuvoi nuorempiaan: r) Ole tdykea! 2) Mydnna luottoa vain kivitalokiinnityksia vastaan! 1) Alzi sauno kdyhien kanssa! turva ja kohtuullinen arvopaperiomistus sen sallisivat. Uuden sukupolven ti tokoneiden kanssa askaroivat hakevat folioiden rakenne, paaomien Paassa raksuttavat vain porto- jatkokoulutuksensa Japanista. sitoutuminen, kiertonopeus ja Bioteknikot ja teollisuusty6n luottotappioriskien evaluointi. organisoijat suuntaavat kohti Luottomiehen vairno nusteiden on laatijana pantu toimenpidekieltoon ja muutoin- laajoissa joint venture -hankposiumeksekutiivi ja huomattu Kiinaa. Kiinassa toteutuvissa kansainvalinen kehittamissymkin arvioitu virkaylennysrajoitteiseksi. suomalaisia y tyksia. sa keissa on mukana kymmenia naisaktivisti. Hanen etunimen- Entas Ja sukunimensa etuosa ovat sitten 1960-luvun luottomies yksildtasolla? Minkaan muun toiminnan vierasperaisia. Mielessaan han Ikea luottomiehella oli lahes 40 vuotta. suuri kuin luottotoiminnan. volyymi 20l0Juvulla ei ole niin toivoo miehensa muuttavan Koloisin han oli maalta ja oli Kateisella maksavat vain kriyhat ja hyvin rikkaat. Viimeksi suorittanut hiukan vajaaksi jaianeer korkeakouluopinnot mainitut motiivinaan lisaentyvzi atk-rikollisuus, joka satun- heri sodan jalkeer. Han asui kotir aimonsa ja kahden lapsensa kanssa Puotilaan vasta- raatioihin. VahAisempi ja naisesti yltaa myds finanssiope- va- \ almistuneessa kerrostaloasunnossateismaksuihin rikkailla on se, hemman tunnettu motiivi ka- Perhetta vaivasi t levisioinnostus kahdesta syyste. Omaa tynyt valonaroista puuhista: etta rikkauksista osa on syn- relerisiora ei heilla silti ollut. huume-, as -, ihrniskaupassa ja Lapset kevivat yhtenaan naapurissa katsomassa sarjaa Rin No, minkalainen 20loluvun uhkapelin pyorteisse. Tin Tin- lsa puolestaan luototutti televisioira myyviii liikkei- hiin on nelikymppinen. Mies luottomies on yksildna? My6s rd, jorka olivat yhtenean luo- on toista kertaa aviossa oleva sivutoiminen golfinpelaaja, joka on viisi vuotta Singaporessa toimittuaan vaihtanut firmaa ja palannut valiaikaisesti kotimaahan organisoimaan projektivientitoimintojen edellyttamie finanssikonsorttioita kuntoon. Hzin ei ole vuosikausiin meisszi keskusteluissa. muissa yhteyksissa paitsi intii- sydnyt itse maksamaansa lounasta. Solakka ulkomuoto ei aiheudu kuitenkaan ravinnon puutteesta, vaan ahkerasta kavelysta ruohikolla ja vesihie- Rautanainen ronnasta. Tydaikaa ei ole, mutta tulostavoitteet ovat. Niiden Wilma Steel-Rautanen mukaan maeraytyva vuositulo Kukako han sitten on? No, on reealisesti lahes viisinkertainen l960luvun alun vuositutuksen puheenjohtaja vuonna tietysti Luottomiesten halliloon vastaavissa tehtavissa. 201 l. Wilma Steel-Rautanen Kovassa suorituspaineessahymahtaa vuoden 1986 puheenjohtaja Seppo Reimavuon luottomies tuntee usein uupumusta ja vedon vahentymista, motoille: mutta ei osoita sita ulospain. l. Ol hyva kdyhille! Han ei mydskaan toistaiseksi 2. Ala pelkaa mitaan! ole paattenyt vetaytye elakkeelle, vaikka joustava elakei- Saunaseuransa Wilma nimit- 3. Ole kova saunomaan! ka, henkildkohtainen lisiielake- mahdollisimman pian Inarinjarvelle, koska avioelzima on kdyhaa ja han irse haluaa muuttaa Pariisiin tai johonkin Pohjois-Italian kaupunkiin liihemmaksi muodin keskuksia, eika mihinkaan niista paikoista, joista mies on puhunut. Perheen lapsi on l4-vuotias kahdeksannen polven tietokoneiden erikoisasiantuntija, joka keseisin tekee erilaisia "tahtien sota" -pelin sovellutusohjelmia IBM:lle. IBM:n kykyjenetsijdiden haaviin poika jii jo 7-vuotiaille jarjestetyssa soveltuvuuskokeessa. Poika puhuu viitta kielta, milla tosin ei ole sanottavaa teollisuuskaupallista merkitysta, koska uuden polven tietokoneet tekevat vieraitten kielten osaamisen tarpeettomaksi liihes kaikissa tain valitsee tarkkaan. Luottomies ei perusfunktioltaan juud muutu eilisesta huomlseen, totesi Eero Tuomainen lopuksi. Vain toimintaymparistd muuttuu, toimintatavat muuttuvat ja valineistd muuttuu. Muuten miltakohan kuulostaisi Eero Tuomaisen esitys luottomiehesta vuonna 1986 Luottomiesten 5o-vuotisiuhlassa vuonna 2011 Wilma Steel-Rautasen johtaessa puhetta? Anne Leppiilai-Nilsson

5 Uudessa rahassa on monta mahdollisuutta! Klsy meiltzi, miten Uusi raha voi tehostaa Sinun yrityksesi menestymistii. Kansallisrahoitus O Eteriiespranadi 20, 0,il?fl?nllltf;5i r Hersinki UUDEl{ RAHAN vnnd Pirkanmaan allre: Kcskus()ri 5 A..lJ l00 'I AMPERI-j, (9ll) i1l2l8. \arsinais Suomcn allrc: Kauppiaskaru Il C l URKU. (921) Pohjalrmaan alue: l,itkansillankatu Jl, 67t00 KOKKOLA, (968)14614.

6 Luottopiiiillikkii Jaakko pohjanpetto Vuoden luottomies valittiin nyt tois d kerran... Vuoden Luottomiesdiplomi ja yhdistyksen viiri luovutettiin luottopiiiittikkai Jaakko Pohjanpellolle tunnustukseksi pitkestd ja ansiokkaasla ryiiskenteirstii luottoalalla, erikoisesti koulutustoiftin.rassa Vuoden 1986 luottomiehen puheenvuoro juhlakokouksessa Pyydan heri aluksi kiittaa! hdisryksen hallitusra ja teita kaikkia ranaan minulle osoitetusta poikkeuksellisen arvokkaasra huomionosoituksesta. Vieleeni jiii ensimmaisen r uoden luottomiehen Risto Su_ \ialan sanoma mm. siita miten voitaisiin aloittaa yhdistyksem_ merkrrrava tema yhdisrys on, me piirissa ja toimesta. Varsinaiset rahalaitokset turvaavat Luottomiesten Jokaisella jasenella mamme vahvistaminen. on keytetra\ issa kokemuspankki, jossa varsinainen luottonsa ensisijaisilla vakuuk_ on yli ulkomaantoiminta 700:n ammatti-ihmisen alkoi -70 luvulla. silla, kun sen sijaan hvaraluo_ kokemukser ja ammattitaito ja Ulkomaan matkoja on ronantajille ei jaa messa on ulkomaisten mitaan tai ai_ jarjestetty pank_ Joxa el lahes yuosittain luun mrtaan maksa- seke noastaan Kren toisarvoiset vakuu_ Ja yrrtysten edustaiia. voi_ ulkolaisille TassA asiassa vieraille olen on jiirjestetty.ohjelmaa hiinen kanssaan samaa mielta. det. taisiin Kun konkurssien tara kanavaa maara ry6s on iaor_ laiinna yritysvlera[ujen LisAksi toteaisin, erra voimakkaasti taa hyvaksi. vuodesta Tietysti toiseen my<is ulkomaan muodossa. niiden vuosien Teme aikana, ollur kasvuhakuisra. matkojen jarjestamis_ pitaisi ta_ on ollut kun olen ollut yhdistyks n jasenena olen kokenut jo- erittain hyvii keino vatta ta tai tulee roisella edelleen jatkaa ja ravaraluoton_ molemminpuolisen ke_ tietamyksen ja kokemusten antajan tuttae. asemaa vahvistaa. Ti_ kaisen yhdisryksen kokoukien vaihdollelanteeseen saataisiin varmasti ikaan kuin pienoisseminaarina, Ulkomaantoimintaa parannusta, tulisi jos Tavaraluotonantajan selkeytettaisiin asemaa joka vastaisuudessa tulisi ei maksa juuri katsoa laajempana vahvistaa mitaan, rahoirrajan ja nykyisestdan. yrittajan Eras ratkaisu rooleia. rarsinkin jos kokonaisuutena kokouksen paat!'tt!a on mennyt viennin olisi se, eth varsinaiset siren etta rahoittaiat rahoittajat ottaisi;ai kasvaessa, monipuolistuessa ja ottaisivat mahdollisuuksien suoraan ko_ mukaan suuremman vastuun omasta parnottuessa liinlanteen yha enem- enemman vastuut asiakkaansa kokonaisrahoituksesta. sektoristaan ja yritrzija Kun julkisuudessa voisj puhutaan l(eskrttye paremmin oman am_ luotonannosta ymmaretaan luoronantajina poikkeuksetta varsinaisia rahalaitoksia ja vakuurusyhtidita. Mi lestani yhta h)'\'in voiraisiin puhua yrityksisla lavaraluotonantaiina. Ainoa asia, josta on puhuttu on kulurusluotot ja niistakin nega_ tuvrsessa mielesse. Olisi svvta ryhtya keskustelemaun yrityr_ ten luotonannosta ja siihen liittyvista riskeista, silla varsinai_ sia riskinkantajia ovat juuri tavaraluotonantajat. Keskustelu mattinsa hy0dyntamiseen. On todettavissa, etta hiukkasen tahan suuntaan ollaan menossa, koska rahoitusyhtidt oyat tarjoamassa tahen tehtaa_ via palveluja. Taiman keskustelun mydte saataisiin ed osapuolet paremmrn ymmartamaan yritysten tuotonannon riskit ja menetyk_ set, seka varmasti lisaamiian luottoalan arvostusta maassamme. Meidan kaikkien tava_ raluotonantajien yhteinen tavoite varmasti on oman ase- man tulee Iuottoalan henkilctilla olla hyvat valmiudet omaksua uudet virtaukset ja tuntea mm. ko. vientimaan taloudellinen tilanne, perintatoimi, maksukayttaytyminen jne. Yhdistyksemme tulisi enenevassa maerin huomioida toiminnassaan kansainvelisyys. Luottoalalle on perustettu uusi kansainvalinen foorumi, iossa yhdistyksemme on hyvin idus_ tettuna ja josta tulevaisuudessa on varmasri paljon hydtya. Luotrolinkkiin voiraisiin si_ siillyttaa kansainvalisten asioiden osasto tai palsta, johon vorrar$ln pyytea artikkeleita ulkopuolisilta asiantuntiioilta ja omilta jasenilta. Kun Suo-

7 Kuvan S. A. Perret valitsi arvonannon osoituksena yhdistyksen varapuheenjohtajalle ja lukuisille muille naisjiisenille. Kunniajiisen kiittiie Luottomiehet - Kreditmannen ry;n 25-vuotisjuhlakokous ja illallinen perjantaina muodostui loistavaksi ja unohtumattomaksi tilaisuudeksi. Juhlavuoden nuori puheenjohtaja Seppo Reimavuo, joka elegantisti ja ryhdikkaasti johti seka paivaseminaaria etta juhlaillan rnenoja ansaitsee suuren tunnustuksen ja parhaat kiitokset. Yhdistyksen varapuheenjohtaja ja jasenlehden paatoimittaja Anne Leppala-Nilsson on "Luottolinkin"(nro 3/1986) juhlanurnerossa menestyksellisesti aikaansaanut yhdistyksemme imagoa sangen edustavaksi, Kolmas tekijajasen, luottopaallikkd Pertti Pennanen erikoisalansa e:inomaisena organisaattorina sai illan tapahtumat luistamaan. Heidan fsakseen on empimatta kiitollisuudella muistettava yhdistyksemme hallituksen muila toimivia jasenia heidan uurastuksissaan. Minuun juhlakokouksen ja itlatlisen kuluessa monin verroin kohdistuneista suuresta ystaviillisyyden ja huomaavaisuuden osoituksista, kiitan vilpittdmasti ja ainaisesti muistaen. Luottomiehen arkea ei puuttunut seminaariohjelmastakaan. Luottoalaan vaikuttavien lainsaaddstdnakymien johdosta kunniajilsenet S.A. Perret ja Veikko Kauppi edmuotoisilla, mutta samoilla pedaatteellisilla linjoilla, lausuivat selvat vastuksensa luottotoiminnan, eritoten luottotietoalan tyon turvaamiseksi. Myonteista nlt on todeta esitelmditsijan taholta myonnettyna, etta hinseadantoongelmissa nopeasti kehittyneillai aloilla luottoalan itsesaately on yksi vaihtoehto. Luottomiehet - Kreditmannen ry:n historiikki 196l-1986 on valaiseva yleiskatsaus 25 Yuoden luottomiestyosu. Kuitenkin historiikin sivussa 29, ilmeisesti taittovirheen takia, on jaanlt mainitsemalta, eita valtion tietojarjestelmakomitean luottotietojaostossa vuosina '74 eli 3 vuoden ajan S.A. Perret'n ohessajasenena oli tarmokas ja pateva yhdistyksemme monivuotinen jasen, pankinjohtaja varatuomari Simo Karava, nykyinen KOP;n varatoimitusjohtaja. Vahemmistdna molemmat paattavaisesti ja sen ajanjakson omalaatuisessa hengessii puolustivat Suomen luottotietoalan vastuuntuntoisia toimintaperiaatteita. Komitea lakkautettiin v alussa. Sen jiilkeen seurasi yhdistyksen tydryhman asiallinen lausunto silloisesta virkamiestydna tehdyste luottotietolakiehdotuksesta. Luottomiehen pitka tie minun kohdaltani on nyt saavuttanut maaranpaan. Kiitollinen olen lisaksi "Luottolinkin" ja Historiikin l96t-1986, samoin Suomen Elinkeinoelamen Keskusarkiston arkistojohdon minua luottomiehena arvostamista kirjoituksista ja lausumista. Luottomiehet - Kreditmannen ry:lle kokonaisuutena toivotan kaukonakoisyytta ja rohkeutta. Alkaa peljatkd! Sylvester A. P ret Skop-rahoitus Oy:n sponsoroimassa cocktailtilaisuudessa veteraanit tapasivat toisiaan. Kuva: Erkki Markko.

8 Johtaja Olli Lindbtad Skop-rahoitus Oy Rahoitusmarkkinat ja luottokaupan rahoitus Kaupankaynnissa luoton mvdntamisen merkitys on var_ srnkin 1980 iuvulla muuttunut te] sin. I-uottoajasta _ viikos_ Ia k\.mmeneen vuoteen _ on rujlur enrjstii sejr emmin kilpai tuf erno. Tama kilpailulejno ei m) risk:idn ole enad vaatinut sa_ mo;a r akuuksia kuin pankeissa \ recns:i on edellytetty. Rahoi_ tus! htlcit ovat toimineet edellaka\ ijrina luortokaupan rahoi_ iuksessa. Ne ovat kehittaneet rar-restelmi?i, jotka ovat tehneer )uorosra kilpailuelinkeinon eri- :r isesti rarjoamalla joustavia naksuj;irjesteiyje ja rydta saas r,r\ if, pall elupakerreia m\ \ ie ' rirr k:ijle..ta' aroiden ja'pal_ \.lu.len valhdantaan liittyvat.aholtusratkaisut ovat rahoi_ iusl hlioiden ominta toimiallretta. Erittain voimakas tuo_ rekehitrely ja rahoituksen hin_ :an alentuminen parin viime, uoden aikana ovat saaneet ai laan sen, etta rahoitusyhtidi_ J.n rahorlus-, hallinto_ ja ris_ \ i n k at tamispalveluista on trr l- i.-rr I rirl'.iren jokapriiviiinen kil_ :.aiiukeino. Tar oitteena kaikella lains?ia_ lannolla rulisi olla yleisen hy_ r ln!olnnin edistaminen ja vae-.rn ka) rcjsten, epakohtien karsi_ :rrnen. Muuten tulee suomalai_.r'iia ) hteiskunnassa kunnioit_ :rr markkinatalouden periaat_ :.lra. k) synnan ja tarjonnan la_ i ra. Tamd trendi on viime aika, ::" nakl nyt liberaiisointina mo_ :::.,a eri alueilla. Tassa mielessa -,:: palkallaan kiinnittaa huo_ ::::ota muutamaan ilmiocin. Rahoirusyhtidlain rarpeelli_..: Idesta on paljon puhuttu. Erakohria rahan mennessa ei... esiinrynyt rahoitusyhtioi- tunara ;.rakkaiden ja saastajien edut,r:-n rolminnassa. Markkinata_..iJcn Ja yleisen rahamarkki_ ::.rr Jen liberalisoinnin merkeis_.; ioplt taas kerran lausua toi_ :.rrrus, ertei rahoitusyhti6iden :.rimiaiaa epriviisaasti rajattaisj :::in ahraaksi kuin lain valmis_ :-: i\ alheessa on esitetty. Vii-.lantpaa olisi antaa markkina_ '. ojmien roimia ja muuten, esimerkiksi riitt?ivan toille. Jos maksuhairioiden korkealla re_ minimjosakepaa- Nyt jarjestelm?i roimii vain kisrerdinri osa_ tehd;iin Omal liian la Ja! vaikeaksi, johaaa aka\ maksuluottojen araisu us\ aati_ osalta. Toivot_ se ilman muksella. muuta tarasti nekin rahoitusyhtidt, siihen,.erta asiansa Toinen hoitava tdrkea ih_ asia ovar luot Jotka ervir ole nyt halukkaita mrnen totietopalvelur. Joutuu maksamaan mui, Kun paetetiidn tallaiseen yhreisrydhdn, den nakisivat yleisen tarjon- aiheuftamat luottotadpiot. luottotietopalvelujen edun Tama siina, ci voi etta olla kulutrajansuonan asransa Ja Jakeiun saantelysta, pi_ huonosti hoitavien yri_ Jan detrekdcin Ja enemmtstdn etujen mu selvana tysten lahrdkohra_ el annettaisi i(alsta. aiheuttaa na tavallisten, tappioira asiansa hoita_ kilpailijo;liekaan. Rahoirusyhtidilla Te vien on ihmisren ten;i etuja. han p:i:israisiin Nvkvinen parvana keraamalla hai erirtriin laajat kayranto riedot on ridtiedot tojmin yhteiseen ut hrrjn. rekisteriin, asrakkaldensa maksukiiyttayty_ Kukaan ei taiysin aiheerti ole Josta ne oljsivat rahoitusyhticti, mrsesra. joutunul Sopii toivoa, hyvin ja erta yh_ den vastuuntun_ kayteftavissa. Irot paasisiv?it ratkaisuun, jos_ toisesti asiansa lloitavien luottotietotoimisto.jen mustille lis_ saataisiin yhteiseen sa asiakkaiden maksuhairior rekisteriin. t I J {\d w,r{"

9 KWASAT LUOTTOM r.y:n 25-W JUHLIST $.ts "(q -.r DtU"- 6o{j.gor'oit * S1(u' (.rdun".1 -s\ Nte'' 5'loto) a!ot*, 1te {b'jt"" '

10 la EFIET )TIS.,r o)) Yhdistyksen 25-vuotisjuhlaviirin saivar (vasemmaha) Esko Tiovinen, Veikko Kauppi, Roger Cork (lnstitute of Crcdit management) Svenska Krcditmannafdrening lnengt linabergy B. Haenni, Risto Suviala, S. A. Perret, Jaakko pohjanpelto, yrj.j Lehtonen (kuvassa Marfii Kuurtamo). Kuvasta puuttuvat A. K. Antrila ja Juhani pohjanpelto. -55e' $o \\e Fl as$ ft"ttt"" \(io'"r $alsa - Ia \f\\\\\{ - O\rrer!r.o',.^" s Cb' \',aoot'' dbwl ' Pa\ace Kuvat: Erkki Markko.

11 CONTAI\T oa PERII ENEMIVIAN! kpl Perimistoiminta on selkezisti siirtynyt tuomioistuimilta perimistoimistoille. Perimistoimisto Contant Oy periikin nyt selviisti enemmdn kuin kaikki Suomen tuomioistuimet yhteensii. Contant tarjoaa henkilbkohtaisen palvelun, laajan tuotevalikoimaan (mukana liihes ilmainen Pikaperintii sekii "ei palkkiota, ellei tulosta" -provisioperintii) sekii kilpailukykyiset hinnat. Soita niin kerromme listiii. Contant Oy Turku Aurakatu Turku (921) Helsinki Uudenmaankatu 24 A Helsinki \90) Tampere Keskustori 5 A II krs Tampere (931)130367

12 ''BRITIT ONNITTELIVAT LUOTTOMIEHIA'' Englandlais n insdrure of Credii Manaae_ menr Lrd:n puheenjohtaja Roeer Cork;I henk'ldkohraisesri mukana hrorromiesren 25'juhlissa. Han onnitleti Luouorniehet _ Kredit_ mannen r.y:ra mm. sen johdosra, elrir yh_ orstyksemme on Euroopan roneksr vannrn koko luorroalan karrava yhdisrys. Ainoasraan englanrilaisren yhdisrys on van_ nempr. se on perusrerru vuonna l9t9 Cork k rloi omasra yhdisryksesradn, joka taajaa koulurusroiminraa. nan Koros.r! errii myds utkomaiseluorroalalla ryoskentetevar henkrtdr voivar o!allislua heiddn jaryesramdansa koutu- Roger Cork on valit.u myds muiden eu, rooppalaisen luorroalan iarjesidn Federa_ lion oieuropean Credir Managemenr As_ socrat'on:in (FECMA) ensimmdjseksi Duheenjohtajaksi. Cork ehdorri puheessain. elta FECMA:n ensimm:ijnen yteiskokous p'derleiriin Helsinsissa keld a 1986_ Mikali FECM \:n ha irus kokouksessaan rallsssa marraskuun lopulta paargd narn tehda. on lamt ro,saaha ruuri kunnia Luottomiehe! Kreditmdnnen r.ylie, murta edeltlrtaa toisaalla huolel_ lisla valmistetutyora ja organisaatio.a. Rogtr Cork pairtri onnirretupuheensa ruotravatsrn mietin.,suomalaisren vsr:i_ viemne 50 vuor;sjuhtissa nautimme siren shampanjaa ja kaviaaria. INTERNATIONAL CREDIT MANAGEMENT elements of the international credit management function. Hence, the traditional responsibilities of current asset protection and maximizing recervables turn-over have to be _ In a trading world pieagued Dy shortages of foreign exchange, credit redefined. Moreover, lndebtedness and demands management of a export oden_ for extended payment terms. ted company should rely on ahe role a of credit managemeni credit policy, which reflects at rs obtatnrng new dimensions_ -.Ir is our opinion the same time the requirements that the cre_ of the international market and dlt manager has to supplement the demands to cover potentially exposed trade receivables. nls protectlve and controllins functions with an offensiv; Only the awareness of approach the in support of the increasingly competitive markettng environment assures innovative endeavours of his company. international credit management. Political risk assess_ ment ot export markets, trade Beat lrnancrng Haen and banking rela_ trons should become important Helsinki, October 3, 1986

13 Ruotsalaisen veljesjarjestdn edustajat 25-vuotisjuhlassa. Kuva: Erkki Markko. OLETKO HANKKIMASSA MIKROTIETOKONETTA VALITSE KOTIMAINEN MiKTOM KKO 3. JOSSA ON IBM- JA NOKIA.YHTEENSOPIVUUS SAMASSA KONEESSA - JOSSA ON AINUTLAATUISET TIETOLIIKENNEOMINAISUUDET - JOSSA ON MARKKINOIDEN PARAS NAYTTO KMW.SYSTEMS OY ON OHJELMISTOTALO, JOSTA SAAT PARHAAN ASIANTUNTEMUKSEN JA PALVELUN SOITA NIIN SOVITMN JATKOSTA IZ1 KMW ffi I \J SYSTEMS r--..-'.-'--.\ OY (90)

14 Wft* "#P *."s +:lll"1 li!:i Ruotsin vuoden 1986 luo omies Bengl Lindberg vastaanolli juhlissa RuoLsin \elje5jarje.ldlle luovu-rerun vrlnn..ja.anloi onnirelleqsaan yhdisrystamme \jlle murstotah tan. Sevrininjuttu seuraavassa lehdessi Luottomiesten 25-vuotisjuhlissa kuultu lainsriiideintdjohtaja Leif Sev6nin esitys "Luottoalaan vaikuttavan lainsziiidiinncin kehittyminen,, jii pois tiistii Luottolinkki-lehden numerosta, mutta se julkaistaan seuraavassa numerossa.

15 Toimitusjohtaja Aulis Lindell OY UNION-oLIY AB!=eteraanin puheenvuoro l6 Huumorin savyttamassa ja luottomiesten yhteistoiminnan tarkeytta seka painoarvoa korostavassa veteraanipuheenvuorossaan toimitusjohtaja Aulis Lindell, Oy Union-Oljy Ab lausui mm. "Huomattavia ulkonaisiakin muutoksia on tapahtunut tamen jerjeston piirissa sen historian aikana. Kun pelkastaan vertaan juuri julkistettua 25- vuotishistodikkia oman puheenjohtajavuoteni 10-vuotishistoriikkiin totean, etta - silloin kyettiin vain monisteeseen tyonantajani kustannuksella, mutta demokratian merkiksi koko hallitus allekirjoitti aikaansaannoksemme - liihes koko joukko miehiii - tanaan on kasissamme edustava painotuote, jonka allekirjoittajia on vain yksi ja hankin nainen Eri asi4 viela lahitulevaisuudessa on se, etta hsa-arvolain voimaan astuessa yhdistykselle tullee uusia ongelmia. Tuskin sille enaa salittanee edes nykyista nimea. Pitaneekd sitten vain puhua luottomiesten sijasta luottoihmisista. Mahtavatko takavuosien nimenmuutosehdotukset saada uutta tuulta purjeisiin uuden lain mydta. Alalla ja samalla yhdistyksen piirissiikin on naisista muodostunut ylivoimat kija. Veteraanipuheenvuoroa keyttaessaan on tiedostettava veleraani-sanan sisalt0 latinan pohjalta. Kysymyksessa on vanha, taysinpalvellut, varsinkin sotaan osallistunut soturi; ammatissaan kunnostautunut ja siina vanhentunut henkilo yleensakin. Luottoalan oppi-isana Sylvester Perret'in usein kaytteme termi itsestaan onkin ollut "vanha sotaratsu". Erityisesti yhdistyksen paikalla oleville perustajille ja muillekin "vanhoille sotaratsuille" haluan kohottaa lasini onnistellessani Luottomiehet - Kreditmannen ry;ta sen juhlapaivana mittavista saavutuksista sen toiminnan eri alueilla vuosien saatossa. Erityisen painon asetan kuitenkin sille pitkaaikaiselle koulutustydlle, jota yhdistys vuosien mittaan on luottoalalla harjoittanut. Se on osaltaan nostanut luottotoiminnan piidssa tydskentelevien ihmisien tydn arvostuksen aivan toiselle tasolle, kuin missa oltiin l960luvun alussa yhdistystii perustettaessa. Liika kysely ja markkinointiin puuttuminen tuolloin saatettiin kasittaa nen?ikkyydeksi, jos ei suorastaan johtanut tyopaikan menettamiseen. Tana paivana hpaamme jo yrityksissa luottotoimintaa tulosvastuuyksikkona tasavertaisesti muiden ydtyksen yksikkdjen rinnalla."

16 I Yfrd*5Asel rertoitollenr otr edistii luottoetrr luntemusta ja ri$sti le- - jiil.ridile jlsetrilleen esitelmi-, kesl$tetu_ ja $u[st. yhdislytsen tiedotustilai_ toimialaaa louluvirta kysyivlsisui.. - se-ftarmr a luottoatrn ' lelityst - myos utioiriil-li,- u{ol.tamt. lustrnr[s-, jullrisu_, Lurssi_ je loulutustoimin_ -.rt t.ll. l.usutoja ja telemiills aler koslevia aloitteita. JASENHAKEMUS Vastaanottaja LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y. HAKIJAN YKSILOINTI- JA OSOITETIEDOT (TEKSTATEN) Etunimet lkutsumanimen eeffi Jakeluosoite Postinumero Jiisennumero Toimi yritys l t J:n:o Arvo tai ammatti HAKIJAN TY ETIEDOT Tyiinantajan nimi Jakeluosoite Postinumero Osoitetoimipaikka Tehteviinimike Teht:ivtin kuvausliyh$$ 5,+elr"ry,Rl3,HlfirTr;f*??,JXt)il."1^\iT*+3:IEKST YLLA olevrn PERUSTETN sekli Paikka ja paiviiys Hakijan allekirjoitus PUOLLAMME JASENHAKEMUSTA (VAIN JASENET) Nimi Nimi Nimen selvennys Toimipaikka (selviisti) Nimen selvennys HALLITUKSEN PIiATOS hyviiksytty Poheenjohtajan/sihre".in ;ll"kir.ioit* hyliitty -/ lg Il:9*:l*:q pimitelaan yhdistyken sihreeri[e konttoripiiellikkii Seija Lehlos;lle osoirteella: Perheauto Ov Petikontie 3 ' Vmtaa (puh. 90-E40800)

17 UUDET JASENET LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN RY hallituksen kokouksessa hyvaksytyt uudet jasenet Luotonvalvoja Xaasinen Oy Nokia Ab 15 A 00 Helsinki l Lehdmeki Nokia Ab 15A 00 Helsinki l Kallankari Luotonantajayhdistys 2 Espoo l l Fjiider Luotonantajayhdistys Espoo Picg Luotorantajayhdistys ja2 Espoo etotutkija o Luotonantajayhdistys a2 Espoo l I Luottotietotutkija Linderborg Suomen Luotonantaj ayhdistys Likkisepdnkuja Espoo puh l I Luottotietotutkija l iner Pulkkinen Suomen Luotonantajayhdistys Liikkisepdnkuja Espoo puh l l Apulaisluottopaallikkd Michael SYedlin Oy Nokia Ab PL Helsinki puh LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN RY hallituksen kokouksessa hyvaksytyt uudet jasenet Reskontranhoitaja Senja Sartiala Pallo-Paita Oy Tukkukatu Lappeenranta puh Piiripaallikkd Jorma Uro Kansa-Yhti6t Turunlinnantie 14 A Helsinki pluh JAlkiperintakasittelj a Tom Palsanen Oy Credit Ab PL 4' Helsinki puh RahoituspaalIkko Jolma Platan Skop-rahoitus Oy PL 9OO Helsinki puh RahoituspaalikkO Pekka Riisiinen Skop-rahoitus Oy PL 9OO Helsinki puh l Luottopaallikkd Timo Paayola Vendito Oy PL'7' Helsinki puh l l RahoituspaaUikkO Arno Jaulas Skop-rahoitus Oy PL 9OO Helsinki puh l Pedntakaisittelija Sue Hell Oy Credit Ab PL 4' Helsinki puh LuottopaaUikkd Pertti Enlund Tydvaline Oy Karapellontie Espoo puh Piiiitoimittaja Anne Leppala-Nilsson puh. (90) Toimitusneuvoslo Seppo Reimavuo puh. (90) l8 071 Risto Suviala puh. (921) Pertti Pennanen vs. paatoimittaja puh. (90) Mafiti Kuurtamo puh. (921) Toimitussihteeri Kad Martiala puh. (921) Toimituksel osoite Luottomiehet - Kreditmannen r.y. PL 89I Helsinki TIEDOTUKSIA Sylvester A. Perretin kokoaman "Luottomieserikoisarkiston" -arkistoluetteloa on saatayissa Suomen Elinkeinoeliiman Keskusarkistosta, PL l5l, Mikkeli. Puh Luettelon hinta on 50 mk. Juhlavalokuvat Seuraavassa kokouksessa voi tilata juhlista otettuja valokuvia. Valokuyaaja Erkki Markko Pankkiyhteys SYP-Senaatintori Lg llmoitushi[trat 2/1 s mk l/l s.2000 mk (takasivu) l,/l s mk (muut sivut) l,u 2 s. 800 mk 1,/4 s. 600 mk l,z8 s. 400 mk I9

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 3/2011 1961 2011 50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallinta-alan asiantuntija,

Lisätiedot

LUOTTO- HARHOIA. kirjoitusta mietiskelin joitakin. ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko. vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman

LUOTTO- HARHOIA. kirjoitusta mietiskelin joitakin. ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko. vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman m${ i tg sppgls-fiffilti LUOTTO- HARHOIA 5.2.1987 Ryhtyessiini kirjoittamaan tatai misvuotensa. Jasenten aktiivisuudessa olisi toivomisen varaa, kirjoitusta mietiskelin joitakin ajankohtaistasioita ja

Lisätiedot

Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta

Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta Luottolinkki 3/2001 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 In Memoriam Raimo Järvisalo... 4 Puheenjohtajan palsta... 5 Anne Björk Kontino Oy:stä uusi päätoimittaja...

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s. LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6 Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.8 Mediatiedot 1989 Painosmddrd Jakelu Alueet llmestyminen Painopinta-ala

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI tg tn"p$$sthkh* Hvvfrn onnen toivotukset 25-vuotiaalle! On aika katsoa taaksepain. Miettia tate peivaa. Ja suunnitella huomista. Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n

Lisätiedot

NNEN R.YIN JASENLEHTI

NNEN R.YIN JASENLEHTI NNEN R.YIN JASENLEHTI tg unp$$"sltnkhi 3.2.1986 TUOTTOPAATOKSIA Luottokortilla yli varojensa eliineet anomassa toimeentulotukea sosiaalitoimistojen luukuilla! Puolessa tunnissa kulutusluottoa yli 200000

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI 1.3.1985 Konkurssit ja KERA Konkurssiin paatyvalla teollisuusyrityksella on omat lajitunnusmerkkinsa, jotka poikkeavat kannattavasti toimivan teollisuusyrityksen

Lisätiedot

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen thsffi, 2/83 9.9.1983 Rahan palkka Raha on kuin komposti. Ellei sita levita, ei synny kasvua. Raha liikkuu sita paremmin. mita enemman sille maksaa palkkaa - korkoa. Korkopolitiikka on Suomessa viime aikoina

Lisätiedot

Elektroninen tietopalvelu

Elektroninen tietopalvelu NEN R.Y:N JASENLEHT Elektroninen tietopalvelu 6.5.1985 "Onko tietoa nakynyt?" joutuu yrityksissa yhd harvempi tuskailemaan siirryttaessa taloudellisessa paatdksenteossa elektronisten tietopankkien kayttddn.

Lisätiedot

Yhdistys tarvitsee Sinua

Yhdistys tarvitsee Sinua nnpt$, 28.4.1983 Yhdistys tarvitsee Sinua Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n tarkoituksena tamaan voimiaan jonkin osa- distys joutuu toisinaan keskit- on saantdjensa mukaan edista:i luotto- ja perintaalan

Lisätiedot

NNEN R.Y:N JASENLEHTI

NNEN R.Y:N JASENLEHTI NNEN R.Y:N JASENLEHTI lppggp^lfffigfi 13.9.1985 Ensin koti Alkuvuosi on ollut monella tavalla Luottomiehet r.y:lle merkittiiva. Yhdistyksemme saentduudistus on rekisterdity 6.8.1985, jolloin se on tullut

Lisätiedot

ilr-p$-t"stflmkh Tietoa luotosta 30.4.1984

ilr-p$-tstflmkh Tietoa luotosta 30.4.1984 NEN R.Y:N ilr-p$-t"stflmkh 30.4.1984 Tietoa luotosta "Miehen ta),tyy huomata vehapatoisimmiitkin asiat, jotka vaikuttavat hdnen luottoonsa. Vasarasi lytinti. jonka velkojasi kuulee viidelta aamulla ja

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET. Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16

LUOTTOMIEHET. Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16 LUOTTOMIEHET Luottom iehet excu rsiola Porvoossa s.16 Luottomiehet- Kreditmdnnen r.y:n jiisenlehti trmestyy neljii kertaa vuodessa PiiAtoiminaja Jari Nuorinko Toimitusneuvosto Jari Nuorinko puh. (90) 1,{4

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1. Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1. Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1 Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan uilo$ldmhhi Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n jiisenlehti Ilmestly

Lisätiedot

ru"pg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983

rupg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983 NEN R.Y:N JASENLEHTI ru"pg$.slinkhi 4.11.1983 Miten asiakas saadaan maksamaan parernmin? T?imii on kysymys, johon perintatydte tekeve joutuu joka piiivii etslmaan vastausta. PelkastAan saatavan eraentymis

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N u-r-p$[gttmkhi 23.2.1984 Oivalluskone Tietokoneet ovat palvelleet liike-eliimiiii 30 vuotta. Niiden kaytdlla on ollut yhta mullistava vaikutus kuin hiiyrykoneella teollisessa

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

Luotonvalvontaa ALSO Finlandissa

Luotonvalvontaa ALSO Finlandissa 1/2015 Luotonvalvontaa ALSO Finlandissa Vierivän kiven pysähtymättömyys! Kutsu Kevätiltamiin Konkurssikehitys Pohjoismaissa Me teemme tulosta sinulle Haluatko enemmän kannattavia asiakkaita, jotka tekevät

Lisätiedot

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus.

Luotonhallintaa VAPO-konsernissa. Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio. Luottovakuutus turvaa saatavasi. Syyskokous ja sääntöuudistus. 4/2014 Julkistamistilaisuus ja kirja-arvio Luotonhallintaa VAPO-konsernissa Syyskokous ja sääntöuudistus Luottovakuutus turvaa saatavasi Laivaseminaari Viivan alle ei jää numeroita. Sinne jää rahaa. Haluatko

Lisätiedot

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 1/2014 Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 Luottolinkki 1/2014 www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet Kreditmännen ry

Lisätiedot

Manhattan Isle of Joy on

Manhattan Isle of Joy on 4/2005 Olet jo voinut HÄVITÄ miljoonan! Otatko liian suuren riskin? Valitettavasti vanha ja tunnettu yritys ei aina takaa hyvää maksuvalmiutta. Tutkiessasi asiakkaasi tilannetta pelkästään yleisistä rekistereistä,

Lisätiedot

Kutsu luottoseminaariin s.16 International Credit Management s. 6-11 Matti Vanhasen II hallitus ja velkahallinta s. 20-22

Kutsu luottoseminaariin s.16 International Credit Management s. 6-11 Matti Vanhasen II hallitus ja velkahallinta s. 20-22 3/2007 Kutsu luottoseminaariin s.16 International Credit Management s. 6-11 Matti Vanhasen II hallitus ja velkahallinta s. 20-22 PÄÄkIrjoITUS www.luottomiehet.fi K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen

Lisätiedot

Hallituksen esittely s. 14. Iltamakutsu s. 12. Oikeuspalvelut puntarissa s. 10

Hallituksen esittely s. 14. Iltamakutsu s. 12. Oikeuspalvelut puntarissa s. 10 1/2004 Hallituksen esittely s. 14 Iltamakutsu s. 12 Oikeuspalvelut puntarissa s. 10 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Yhdistyksen merkin syntyhistoria... 6 Milloin

Lisätiedot

Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16

Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16 4/2007 Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry

Lisätiedot

4/2008. Luottoseminaari Turussa s. 8-16 Syyskokouskutsu s. 6 Luottomies Timo Mäki s. 18-19

4/2008. Luottoseminaari Turussa s. 8-16 Syyskokouskutsu s. 6 Luottomies Timo Mäki s. 18-19 4/2008 Luottoseminaari Turussa s. 8-16 Syyskokouskutsu s. 6 Luottomies Timo Mäki s. 18-19 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Lisätiedot

40v. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa. Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia

40v. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa. Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia Fecman uusi puheenjohtaja tulee Kataloniasta Fecman väistyvän puheenjohtajan jäähyväiset Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa 40v

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

Luottovälineenä matkapuhelin

Luottovälineenä matkapuhelin Raportti Luottomiesten laivaseminaarista Luottovälineenä matkapuhelin Luottomiehet tiedon valtatiellä Luottolinkki 2/2000 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Terveisiä Fecmasta... 4 Uudet jäsenet... 4

Lisätiedot

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 1/2009 Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

4/2004. Velkahallintaohjelma s. 8. Laivaseminaari s.14. Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20

4/2004. Velkahallintaohjelma s. 8. Laivaseminaari s.14. Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20 4/2004 Velkahallintaohjelma s. 8 Laivaseminaari s.14 Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Yhdistyksen syyskokous torstaina 18.11.2004...

Lisätiedot