COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 8.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2000 KLO 8.00"

Transkriptio

1 COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 8.00 COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1999 Yhteenveto - Comptelin liikevaihto kasvoi 53% ja oli 232,2 (151,6) Mmk. Vienti kasvoi 84% ja viennin osuus liikevaihdosta oli 61,5% (51,3%). - Liikevoitto kasvoi 171 % ja oli 79,6 (29,4) Mmk ja vastasi 34,3% (19,4%) liikevaihdosta. - Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 185 % ja oli 84,1 (29,5) Mmk. Tulos vastasi liikevaihdosta 36,2% (19,4 %). - Osakekohtainen tulos kasvoi 200% ja oli 3,0 (1,0) mk/osake. - Kannattavuuden parantuminen johtui pääasiassa viennin kasvaneesta osuudesta liikevaihdosta ja matkapuhelimien tilaaja- ja liikennemääriin pohjautuvien lisenssitulojen kasvusta ja laitekaupan pienentymisestä. - Kannattavuuden parantuminen vuoden viimeisellä neljänneksellä vuoden 1999 yhdeksään ensimmäiseen kuukauteen verrattuna johtui tilaaja- ja liikennemääriin pohjautuvien lisenssitulojen kasvusta. Vuosituhannen vaihteen (Y2K) toimenpiteiden ja listautumisen kustannukset olivat arvioituja alhaisemmat. - Comptel säilytti markkinajohtajuuden mediaattorimarkkinoilla ja markkinaasema vahvistui erityisesti Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. - MDS for GPRS sekä MDS Credit Guard -tuotteiden asiakastoimitukset käynnistyivät syksyn aikana. - Partner -jakelukanavan kautta tapahtuva myynnin osuus kasvoi suunnitelmien mukaisesti ja partnerisopimuksia laajennettiin mm. Logican, HP:n ja Intec Systemsin kanssa. Nokia OEM-sopimusta laajennettiin GPRS-tuotteiden osalta. - Vuonna 2000 liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan toimialan kasvua nopeampaa ja kannattavuuden olevan hyvä. Toimialan kehitys Telealan investoinnit jatkuivat katsauskauden aikana voimakkaana erityisesti yhtiön vahvoilla markkina-alueilla Länsi-Euroopassa, Aasiassa ja 1

2 Australiassa. Yhtiön uusien markkina-alueiden liikevaihtoa edesauttoivat erityisesti Etelä-Amerikassa ja Itä-Euroopassa myönnetyt uudet matkapuhelintoimiluvat. Erityisesti Aasian liiketoiminnan kasvu osoittaa alueen talouslaman jääneen historiaan. Myynti- ja markkinointitoimenpiteet Koreassa ja Japanissa käynnistettiin katsauskauden aikana. Hintakilpailu on kiristynyt erityisesti Euroopan ja Aasian alueilla. Matkapuhelinoperaattoreiden kasvun ohella myös kiinteän verkon operaattorien määrä on voimakkaassa kasvussa Keski-Euroopassa (Cityoperaattorit) ja Pohjois-Amerikassa (CLEC). Operaattorikentässä on odotettavissa myös fuusioita ja toimialan keskittymistä. Katsauskauden aikana useat teleoperaattorit ovat ilmoittaneet GPRSverkkoinvestoinneista, mikä luo mahdollisuudet julkistetun MDS for GPRStuoteperheen lisätoimituksille. Yhtiön MDS-tuoteperhe laajentui katsauskaudella uusiin satelliittiverkkoihin mm. Globalstar ja ICO. Kolmannen sukupolven UMTS-matkapuhelinverkkojen toimiluvista ensimmäiset myönnettiin katsauskauden aikana Suomessa. MDS-liiketoiminta alueittain Aasia Merkittävät asiakastoimitukset Singaporessa käynnistyivät StarHub- ja M1- operaattoreille. Taiwanissa yhtiön ensimmäinen toimitus käynnistyi yhteistyössä Nokian kanssa (KGT). Yhtiö vahvisti asemaansa Hongkongissa uudella asiakastoimituksella. Yhtiö vahvisti yhteistyökumppanisuhteitaan alueella erityisesti Andersen Consultingin, Cap Geminin ja Logican kanssa. Australia Kaksi uutta asiakastoimitusta Australiassa yhteistyökumppaneiden kautta Eurooppa Ensimmäinen MDS-toimitus Portugaliin KPN Orange ja Belgacom Mobile Comptelin asiakkaiksi RadioMobil Comptelin asiakkaaksi Ensimmäiset ICO- ja Globalstar -satelliittiverkkotoimitukset käynnistyivät Yhteistyötä vahvistettiin mm. HP:n, IBM:n, Compaqin, AC:n, Intecin ja Logican kanssa 2

3 Amerikka Ensimmäiset Globalstar-satelliittiverkkotoimitukset käynnistyivät Logican kanssa (USA, Kanada, Mexico ja Brasilia) Etelä-Amerikassa useita uusia MDS-asiakkaita yhteistyössä IBM:n kanssa Asiakkaina olevien GSM-operaattoreiden Pacific Bell Wireless n ja Aerial Communicationsin toiminta on laajentunut USA:ssa Yhtiö vahvisti yhteistyötä erityisesti Logican ja IBM:n kanssa Suomi MDS-toimituksia laajennettiin kotimaisille matkapuhelinoperaattoreille MDS-toimituksia Finnet-yhtiöille IN-puhelutietojen hallintaan (IN=Intelligent Network, älyverkko) Ensimmäinen MDS Credit Guard -toimitus Helsingin Puhelimelle Uudet tuotteet MDS/SAS (Subscriber Administration System) v. 4 julkistettiin kesäkuussa Käyttötietojen tietokantaprojekti (MDS/AMD-DB) käynnistyi MDS for GPRS -tuotteen julkistus syyskuussa ja ensimmäinen asiakastoimitus joulukuussa Ensimmäinen MDS Credit Guard -toimitus Helsingin Puhelimelle Ensimmäinen IP-mediaattoritoimitus käynnistyi Järjestelmäkehitys Y2K projektit ja Euro-määrittelyprojektit Helsingin Puhelimelle, Päijät- Hämeen Puhelimelle ja FINNETComille sekä useita järjestelmätoimituksia kotimaisille operaattoreille Tuloskehitys Liikevoitto kasvoi 79,6 milj. markkaan, kasvua 171 % vertailukauteen nähden. Liikevoitto oli 34,3% liikevaihdosta, kun se edellisellä vertailujaksolla oli 19,4%. Liikevaihtoa nopeamman tuloskehityksen kasvun mahdollistivat MDStuotteiden ja viennin kasvanut osuus liikevaihdosta, operaattoreiden tilaajamäärän kasvuun pohjautuvien lisenssitulojen kasvu, kiinteiden kulujen liikevaihtoa hitaampi kasvu sekä muuttuvien kulujen alhainen määrä. 3

4 Kannattavuuden parantuminen johtui loppuvuoden aikana matkapuhelimien liittymämäärän ja liikenteen ennustettua nopeammasta kasvusta ja kasvuun perustuvista lisenssipäivityksistä ja laitekaupan osuuden pienentymisestä. Viimeisen neljänneksen hyvää kannattavuutta tuki myös arvioituja pienemmät listautumis- ja Y2K-kulut. Rahoituserät olivat yhteensä +4,5 Mmk. Erä koostui pääosin korkotuotoista ja valuuttakurssivoitoista. Tutkimus ja tuotekehitys T&K -kulut liittyvät valtaosaltaan MDS-toimituksiin ja muodostuivat suorista T&K -hankkeista ja asiakastoimituksiin liittyvistä epäsuorista T&K -hankkeista. Tuotekehityshankkeissa on mukana yrityksen koko henkilömäärästä n. 25%. Suorat tutkimus- ja kehityskustannukset olivat katsauskauden aikana 16,2 Mmk. Tuotekehityksen painopistealueina olivat katsauskaudella MDSperustuotteiden (Mediation Device Solutions) uusi ohjelmistosukupolvi, GPRS- ja muiden IP-verkkojen käyttötietojen keruu- ja hallintaohjelmistot sekä uusina tuotteina MDS Credit Guard ja MDS/AMD-DB. Yhtiö kirjaa kaikki tuotekehityskustannukset kuluiksi. Laskentakäytännön muutos Suunnitelman mukaisten poistojen poistoaika kaikissa käyttöomaisuusryhmissä muutettiin alkaen neljäksi vuodeksi aikaisemmin noudatetun viiden vuoden sijasta. Tämä johtui Helsingin Puhelin Oyj - konsernin poistokäytännön muutoksesta. Muutos vaikuttaa katsauskauden tulokseen huonontavasti n. 2 Mmk verran. Osakeanti ja rahoitusasema Comptelin listautumisannissa marras- ja joulukuussa 1999 Yhtiön osakkeita tarjottiin kotimaisille ja ulkomaisille institutionaalisille sijoittajille, yleisölle Suomessa ja henkilöstölle. Yhtiö tarjosi merkittäväksi uutta osaketta ja Helsingin Puhelin Oyj myi osaketta. Osakkeen hinta institutionaalisille sijoittajille oli 19 euroa, yleisölle 16,5 euroa ja henkilöstölle euroa osakkeelta. Instituutiomyynti ylimerkittiin noin 50-kertaisesti ja yleisömyynti ja anti noin 12-kertaisesti. Noin 79 prosenttia Comptelin henkilöstöstä osallistui henkilöstöantiin. Yleisöannissa ja myynnissä oli merkitsijöitä yhteensä noin kpl. Yhtiö hankki osakeannilla n. 37 Mmk. Osakeannin jälkeen Yhtiön osakkeiden lukumäärä on osaketta ja osakepääoma on euroa. Comptelin noteeraus Helsingin Pörssin Prelistalla alkoi ja päälistalla

5 Comptelin rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma oli 190,1 Mmk, josta rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 161,7 Mmk. Yhtiöllä ei ollut korollisia velkoja katsauskauden lopussa. Velkaantuneisuusaste oli -93,7% ja omavaraisuusaste 78,0 %. Investoinnit Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 17,0 Mmk. Bruttoinvestoinnit muodostuivat pääasiassa Arcus Softwaren 17,5%:n osakkeiden ostosta (omistusosuus nousee vuoden 2000 aikana 20%:iin), vuokrakiinteistöjen perusparannuksista sekä laite- ja kalustoinvestoinneista. Vuoden 1998 aikana bruttoinvestoinnit olivat 13,6 Mmk. Käyttöomaisuusinvestoinnit on rahoitettu tulorahoituksella. Henkilöstö Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 339, jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 74 henkilöä eli 27,9%. Henkilöstölisäykset on katsauskaudella kohdistettu pääosin MDS-vientitoimintaan, kuten myyntiin, asiakaspalveluun, yhteistyökumppanisuhteisiin sekä MDS-tuotekehitykseen. Partneritoiminta Partnereiden kautta tapahtunut MDS-tuotteiden vienti oli 62% (47%) kokonaisviennistä. Yhteistyökumppanit kattavat tänään jakeluteinä ja asiakkaita lähellä olevina palveluina kaikki maanosat. Comptel ja Logica allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, jonka pohjalta Logica tarjoaa omien laskutus- ja asiakashallintaohjelmistotoimitusten yhteydessä Comptelin MDS-tuotteita maailmanlaajuisesti. Lisäksi yritykset tarjoavat Comptelin MDS-ratkaisuja teleoperaattoreille Pohjois-Amerikassa. Compaq laajensi MDS-asiakaspalveluaan Hollannissa katsastuskauden aikana. Partnerisuhteita Hewlett-Packardin kanssa syvennettiin ja SIU (Smart Internet Usage) -yhteistyösopimus julkistettiin. IBM vahvisti Comptelin MDSjakelua erityisesti Etelä-Amerikassa. Ensimmäiset Globalstar MDS-toimitukset neljälle operaatorille Etelä- ja Pohjois-Amerikassa Logican kanssa. SUN-yhteistyösopimus käynnistettiin ja ensimmäinen toimitus SUNlaitealustalla toteutettiin Belgacomille Belgiaan. Cap Geminin kanssa käynnistyi merkittävä StarHub -toimitus Singaporessa. Allekirjoitettiin yhteistyösopimus Intec Systemsin kanssa kansainvälisen operaattoritoiminnan kokonaisratkaisusta. Nokia OEM-sopimusta laajennettiin GPRS- tuotteiden osalta. 5

6 Muut merkittävät tapahtumat tilikauden aikana - Helmikuussa Comptel ja Helsingin Puhelin sekä Arcus Software Oy sopivat omistusjärjestelyistä, joiden lopputuloksena Comptel tulee Arcus Softwaren osakkaaksi 20%:n omistusosuudella. Vuonna 1996 perustettu Arcus Software Oy on erikoistunut kehittämään internetissä julkaistavia kolmiulotteisia virtuaalikaupunkimalleja, niiden sovelluksia ja teknologiaa. - Comptel ja Helsingin Puhelin sopivat toukokuussa Hewlett-Packardin kanssa kehityshankkeesta, jossa hyödynnetään Hewlett-Packardin uutta e-speak -teknologiaa multimediamateriaalien suojattuun ja hallittuun levitykseen verkon välityksellä. - Heinäkuussa perustettiin IPDR.org, jonka jäseneksi Comptel liittyi ensimmäisten joukossa. IPDR.org (IP Detail Record) on järjestö, jossa alan johtavat yritykset kehittävät yhdessä standardeja IP- oli yli sata MDS-asiakasta ja yhteistyökumppania. verkkojen laskutukseen. - Comptelin vuosittainen käyttäjäkokous (MUG) pidettiin syyskuussa Hollannissa. Läsnä - Comptel osallistui useisiin alan tapahtumiin maailmanlaajuisesti, mm. GSM World Ranskassa, CommunicAsia Singaporessa, Telecom 99 Sveitsissä, PCS ja CIT USA:ssa. Osakkeet ja omistusrakenne Yhtiön 10 suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia lukuunottamatta, : Helsingin Puhelin Oyj 60,5 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0,3 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 0,3% Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 0,3% Kuntien Eläkevakuutus 0,3% Varma-Sampo 0,3% OP-Tuotto Sijoitusrahasto 0,3% Alfred Berg Finland Sijoitusrahasto 0,3% Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra 0,3% OP-Delta Sijoitusrahasto 0,3% Hallintarekisteri 18,4% Hallitus sai pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valtuudet jakaa henkilöstölle optiota, näistä valtuuksista tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä oli käytetty kpl. 6

7 Osingonjako Comptel Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle , että osinkoa maksetaan 0.1 euroa osakkeelta. Tilikauden jälkeiset tapahtumat - Partnerisopimuksia on allekirjoitettu Intec Systems Ltd:n, Geneva Technology Ltd:n ja XACCT Technologies Inc:n kanssa. - Yhtiö osallistui GSM World -kongressiin Cannesissa. Esillä olivat mm. MDS for GPRS -tuotteet ja Geneva Technology Ltd:n laskutusjärjestelmä GPRS-asiakkaille. Näkymät vuodelle 2000 Yhtiön arvion mukaan mediaattorimarkkinat kasvavat edelleen ja mediaattorituotteet ovat jatkossa merkittävässä asemassa uusien laskutusmallien soveltamisessa perinteisten laskutusmekanismien lisäksi. Uusia laskutusperusteita ovat mm. sisältöpalvelut, palvelun laatu ja kaistanleveys. Kasvun odotetaan painottuvan Aasian ja Amerikan markkinoille. Euroopassa markkinat ovat erittäin kilpaillut ja kasvun arvioidaan olevan maltillisempaa. Tilivuoden näkymät ovat edelleen hyvät perustuen operaattoreiden uusiin investointeihin erityisesti GPRS-IP -verkkojen osalta sekä matkapuhelinverkkojen tilaajamäärien edelleen jatkuvaan voimakkaaseen kasvuun. Mikäli GPRS-verkkotoimituksissa tapahtuu oleellisia viivytyksiä, voi se vaikeuttaa yhtiön liiketoiminnan kasvua. Tavoitteena on edelleen vahvistaa yhteistyötä globaalien toimittajien kanssa jakelutienä ja tukipalvelujen tuottajana. T&K-yksikön perustaminen Malesiaan on käynnistetty ja yhtiö selvittää mahdollisuuksia etabloitua Pohjois-Amerikkaan. Järjestelmäkehityksessä liiketoiminnan kasvun odotetaan jatkuvan vuoden 2000 aikana. Suurimpia hankkeita tulevat olemaan euroon siirtymiseen liittyvät projektit. Ensimmäisten Java-pohjaisten verkottunutta liiketoimintaa tukevien ratkaisujen toimitusten arvioidaan toteutuvan kuluvan vuoden aikana. Osavuosikatsaukset Yhtiö julkistaa osavuosikatsauspäivämäärät viikolla 9. 7

8 Helsingissä, COMPTEL OYJ Hallitus Lisätietoja: Comptel Oyj Toimitusjohtaja Heikki Tetri, puh. (09) Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Taulukko-osa liitteenä. 8

9 TULOSLASKELMA Tuhansina markkoina Liikevaihto 232, ,564 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut 22,870 18,395 Henkilöstökulut 80,527 69,044 Poistot ja arvonalentumiset 11,213 6,158 Liiketoiminnan muut kulut 38,452 28, , ,453 Liikevoitto 79,634 29,425 Rahoitustuotot ja kulut 4, Voitto ennen satunnaisia eriä 84,146 29,475 Konserniavustus 0-6,000 Voitto ennen satunnaisia eriä 84,146 23,475 Tilinpäätössiirrot 3, Välittömät verot 23,464 7,768 Tilikauden voitto 64,007 15,352 9

10 TASE Tuhansina markkoina VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 7,337 5,250 Aineelliset hyödykkeet 18,547 16,383 Sijoitukset 2,450 1,042 28,334 22,675 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset 39,636 37,497 Rahat ja pankkisaamiset 122,110 30, ,746 67,557 VASTATTAVAA 190,080 90,232 ========== =========== Oma pääoma Osakepääoma 12,724 1,050 Ylikurssirahasto 35, Edellisten tilikausien voitto 15,985 13,344 Tilikauden voitto 64,007 15, ,507 30,571 Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset 2,030 5,355 1,300 5,350 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma 58,243 48,956 58,243 48, ,080 90,232 10

11 RAHOITUSLASKELMA Tuhansina markkoina Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 79,634 29,425 Oikaisut liikevoittoon 10,755 5,844 Nettokäyttöpääoman muutos 5,554 12,698 Saadut korot 1, Muut rahoituserät 0 0 Maksetut verot -23,370-6,495 Maksettu konserniavustus 0-6,000 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 74,534 36,019 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -15,485-13,509 hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit sijoituksiin -1, Luovutustulot sijoituksista Investointien rahavirta yhteensä -16,174-12,987 Kassavirta ennen rahoitusta 58,360 23,032 Rahavirta Maksetut osingot -2,100-2,100 Maksullinen osakeanti 35,791 0 Rahoituksen rahavirta yhteensä 33,691-2,100 Rahavarojen muutos 92,051 20,932 Rahavarat ,059 9,127 Rahavarat ,110 30,059 11

12 TUNNUSLUVUT Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Tmk 61,094 76,635 98, , ,238 Liikevaihto, kasvu % Liikevoitto Tmk 4,382 10,189 14,795 29,425 79,634 Liikevoitto, kasvu % Liikevoitto, % liikevaihdosta Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, Tmk Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, % liikevaihdosta Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, Tmk Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta ,721 10,349 15,916 29,475 84, ,721 7,349 12,916 23,475 84, Oman pääoman tuotto, % Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin Tmk Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, % liikevaihdosta Tutkimus- ja kehitysmenot, Tmk Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 3,381 4,327 10,013 13,564 17, ) 1) 1) 10,607 16,204 1) 1) 1)

13 Tilauskanta, Tmk 2) 2) 2) 69,600 3) 79,500 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Korolliset nettovelat, Tmk ,094-6,878-9,127-30, ,110 Nettovelkaantumisaste, % ) Tutkimus- ja tuotekehitysmenoja ei ole nykyisellä tavalla seurattu vuosien aikana. Tutkimusja tuotekehitysmenot eivät sisällä asiakasprojektien yhteydessä tuotteiden kehittämiseksi tehtävää kehitystyötä. 2) Tilauskantaa ei ole samalla tavalla seurattu vuosien aikana. 3) Vuoden 1998 tilauskanta on muutettu vastaamaan kirjanpitolautakunnan antamaa yleisohjetta. Osakekohtais et tunnusluvut Tulos/osake, mk Tulos/osake, mk, laimennusva ikutuksen mukainen Oma/pääoma/ osa-ke, mk Osinko/ Osake, mk Osinko/tulo s, % Efektiivine n osinkotuott o,% n/a n/a n/a n/a 0.14 P/E-luku n/a n/a n/a n/a Osakkeiden osakeantioi kaistu määrä 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,400,000 13

14 kauden lopussa 1) Osakkeiden osakeantioi kaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksel linen Osakkeiden määrä 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,030,685 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,506,031 1) Osakemäärä oli asti 105 kpl. Tunnusluvuissa on käytetty , koska yhtiön pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti kaupparekisteriin merkityllä päätöksellä lisätä Comptelin osakkeiden lukumäärän 105 kappaleesta kappaleeseen osakepääomaa muuttamatta. 14

15 Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto = Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja-verot x 100 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI = Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja+rahoituskulut x100 Taseen loppusumma-korottomat velat Omavaraisuusaste = Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma-saadut ennakot Tulos/osake (EPS) = Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja-verot Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikaudella Osinko/osake = Osinko Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/tulos, % = Osakekohtainen osinko x 100 Tulos/osake (EPS) Efektiivinen osinkotuotto = Osakekohtainen osinko x 100 Tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi P/E-luku = Tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x 100 Tulos/osake Oma pääoma/osake = Oma pääoma x 100 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Nettovelkaantumisaste = Korolliset velat-rahavarat x 100 Oma pääoma 15

16 Leasingvastuut Leasingsopimuksista maksettavat määrät 2,875, ,914, Alkaneella tilikaudella maksettavat 1,596, ,382, Myöhemmin maksettavat 1,278, ,532, Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja. Muut vastuut Johdannaissopimukset Luvut tuhansina markkoina Valuuttatermiinit Käypä arvo -1, Kohde-etuuden arvo 35,423 25,420 16

COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.4.2000 KELLO 08.10 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000

COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.4.2000 KELLO 08.10 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000 COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.4.2000 KELLO 08.10 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000 Yhteenveto Liikevaihto 82,0 Mmk, +64,7% Liikevoitto 29,3 Mmk, +115,9% Voitto ennen veroja 31,3 Mmk, +110,2%

Lisätiedot

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj Vuosikertomus 1999 Comptel Oyj Tietoja osakkaille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.2 klo 15. Helsingin Messukeskuksessa, salissa C1, osoitteessa Messuaukio1,

Lisätiedot

- Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui

- Vienti kasvoi edelleen liikevaihtoa nopeammin ja oman kansainvälisen myyntiverkoston laajentaminen jatkui COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2001 KELLO 8.00 COMPTELIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2000 Vuosi 2000 Liikevaihto 358,8 Mmk, +54,5% Liikevoitto 131,9 Mmk, +65,7 % Voitto ennen veroja 137,4 Mmk, +63,4 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT TUNNUSLUVUT *) *) *) Q3/00 Q3/99 1-9 1-9 1999

AVAINLUVUT TUNNUSLUVUT *) *) *) Q3/00 Q3/99 1-9 1-9 1999 COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.10.2000 KELLO 8.00 COMPTELIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2000 Yhteenveto Liikevaihto 256,7 Mmk, +59,8% Liikevoitto 99,4 Mmk, +93,6% Voitto ennen veroja 103,9 Mmk, +92,7% - Comptelin

Lisätiedot

VUODEN 2001 ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN (TAMMI-MAALISKUU) TULOS

VUODEN 2001 ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN (TAMMI-MAALISKUU) TULOS COMPTEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.21 COMPTELIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.21 Yhteenveto Liikevaihto 18,9 milj. euroa, +37,2% - josta MDS-liiketoiminnan liikevaihto 15,1 milj. euroa, +65,9% Liikevoitto 7,6

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000 1

Vuosikertomus 2000 1 Vuosikertomus 2000 Vuosikertomus 2000 1 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2001 klo 13.00 Euro Congress Centerissä osoitteessa Annankatu

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11)

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11) COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003 Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi Comptel saavutti ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,8 miljoonan euron liikevaihdon ja 1,7 miljoonan euron tuloksen rahoituserien

Lisätiedot

Katsauskauden jälkeen Comptel julkisti toimitussopimuksen mediaattoriratkaisun toimittamisesta Brasil Telecomin GSM- ja GPRS- ja EDGE-verkkoihin.

Katsauskauden jälkeen Comptel julkisti toimitussopimuksen mediaattoriratkaisun toimittamisesta Brasil Telecomin GSM- ja GPRS- ja EDGE-verkkoihin. COMPTEL OYJ COMPTELIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1-31.12.2003 Vuosi 2003 oli monella tapaa muutoksen vuosi Comptelille. Markkinoiden puolitoista vuotta jatkunut heikkeneminen päättyi. Yritys kykeni tässä edelleen

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004

PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 Kolmannen vuosineljänneksen yhteenveto - Liikevaihto heinä-syyskuussa 13,3 miljoonaa euroa - Liikevoitto heinä-syyskuussa 2,5 miljoonaa

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2005 Ensimmäisen vuosineljänneksen yhteenveto Comptel-konsernin vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998

Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998 Oy Comptel Ab Toimintakertomus 1998 COMPTEL TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Liikevaihto 1993-1998 (Mmk) 39,5 61,3 61,1 76,6 98,1 151,6 Liikevoitto 1993-1998 (Mmk) Oy Comptel Ab on tietojärjestelmätoimittaja,

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 25.10.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Pörssitiedote 16.10.2013 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tuloskehitys jatkui positiivisena. Fulfillment liiketoiminta vahvassa kasvussa. Kolmannen vuosineljänneksen avainluvut:

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (17) 12.7. BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu H1 - Liikevaihto 49 743 tuhatta euroa (44 446 tuhatta euroa) kasvu 11,9 prosenttia - Liikevoitto 5 143 tuhatta

Lisätiedot

Tilinpäätös tammi- joulukuu 2000

Tilinpäätös tammi- joulukuu 2000 Vacon Oyj, pörssitiedote 15 helmikuu 2001 klo 10.00 Tilinpäätös tammi- joulukuu Vaconin liikevaihto kasvoi 64,9 milj. euroon, kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 46,6 %. Tulos ennen veroja kasvoi 8,2

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 10,6 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 %

Liikevaihto kasvoi 10,6 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 % 1 (17) Pörssitiedote 4.8. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6. Liikevaihto kasvoi 10,6 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 Toisen

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2009 kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.6.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.6.2008 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.6.2008 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu H1 - Liikevaihto 40 545 tuhatta euroa (34 814 tuhatta euroa) kasvu 16,5 prosenttia - Liikevoitto 2 177

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 1 (16) Pörssitiedote 16.7.2013 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta toisella vuosineljänneksellä. Kannattavuus parani ja liiketulos oli voitollinen.

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

BASWAREN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005

BASWAREN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1 BASWAREN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 YHTEENVETO - Liikevaihto 8 527 tuhatta euroa (7 336 tuhatta euroa Q1/2004) - Liikevoitto 534 tuhatta euroa (1 252 tuhatta

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

TELESTEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Teleste Oyj Pörssitiedote 5.2.2002 klo 14.00 1(1) TELESTEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TELESTE KASVOI KANNATTAVASTI

TELESTEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Teleste Oyj Pörssitiedote 5.2.2002 klo 14.00 1(1) TELESTEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TELESTE KASVOI KANNATTAVASTI Julkaistu: 2002-02-05 13:00:00 CET Teleste - Tilinpäätöstiedote TELESTEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Teleste Oyj Pörssitiedote 5.2.2002 klo 14.00 1(1) TELESTEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TELESTE KASVOI KANNATTAVASTI Markkinaosuuden

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot