SIILINJÄRVEN KUNTA Kehityshankkeet Määrä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIILINJÄRVEN KUNTA Kehityshankkeet 2015 7.8.2015. Määrä"

Transkriptio

1 SIILINJÄRVEN KUNTA RAPORTTI Kehityshankkeet Määrä Rahoitus kpl ulkopuolinen kunnan oma Konserni- ja maankäyttöpalvelut Sivistyspalvelut terveyspalvelut Talous- ja tukipalvelut Tekniset palvelut YHTEENSÄ % 4 %

2 SIILINJÄRVEN KUNTA päiv Konserni- ja maankäyttöpalvelut Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi SISÄISET Maankäytön toteutusohjelma maapolitiikka Heikki Pietikäinen Maaseuturakentamisen edullisuusvyöhykkeet Keskuskorttelin kehittäminen kaavoitus kaavoitus ja tekniset palvelut Timo Nenonen Oiva Ollikainen Timo Nenonen Sähköinen asiointi maapolitiikka Heikki Pietikäinen sähköinen kokouskäytäntö hallinto- ja viestintäpalvelut Uusien alueiden toteuttamissuunnitelma maanhankintaa, kaavoitusta, kunnallistekniikan rakentamista ja tonttien luovutusta varten Maaseuturakentamisen ohjaaminen ja uusien rakennuspaikkojen mitoituksen periaatteet ohjeellisesti Keskuskorttelin kehittäminen (mm. liikenneratkaisut toimiviksi, torin modernisointi) paikkatietoaineiston ja ajantasakaavojen saaminen verkosta kesken 2015 kesken kesken osittain valmis Vesa Lötjönen paperiton kokouskäytäntö pilotointi periaatelinjaus päätöksenteon avuksi periaatelinjaus päätöksenteon avuksi paperin tulostus ja postitus poistuu ULKOISET Kuopion, Siilinjärven ja Suonenjoen yhteinen liikennemeluselvitys Toivala Vuorela Ranta- Toivala Jännevirta-alueen yhteissuunnittelu Hajarakentamisen pelisääntöjen harmonisointi kaavoitus kaavoitus aikaisemman tie- ja raideliikenteen Kuopio meluselvityksen päivitys maankäytön Siilinjärvi Timo Nenonen suunnittelua varten Timo Nenonen Kuopio, Siilinjärvi Seudullisesti merkittävän raja-alueen tavoitteellinen yhteissuunnitelma kuntakaavoituksen avuksi Suunnittelutarveratkaisujen yhtenäinen käsittely 2016 ei aloitettu kunnat ei aloitettu kaavoitus Timo Nenonen ei aloitettu rakennusvalvonta MAL-työryhmä KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ maankäytön suunnittelun avuksi LOIKKA 2030:n yksi toimenpide-esitys => erillisprojekti, kehityshanke

3 SIILINJÄRVEN KUNTA Sivistyspalvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi ULKOISET Koulujen kerho-hanke Opetuspalvelut Pekka Kauhanen Kerhotoiminnan kehittäminen (mukana Kerhojen ja osallistujien kesken kaikki koulut, 38 eri kerhoa) määrä kouluilla Opetusryhmien pienentäminen Opetuspalvelut Kari Mustonen Kolme opetusryhmää on jaettu Opetusryhmien koko ennen ja kesken pienemmäksi jälkeen jakamista Pedagoginen ICT-ohjaus Opetuspalvelut Pekka kauhanen Opettajien ICT-pedagogiikan kehittäminen kesken Henkilöstön osaaamisen kehitys Erityisopetuksen laadun Vaativan erityityiopetuksen henkilöstön Henkilöstön osaamaisen Opetuspalvelut Pekka Kauhanen kesken kehittäminen kouluttaminen lisäys Koulujen toimintakulttuurin kehittäminen Kuopion seudun nuorten verkkohanke; Point -jatkohanke Osaava koulutushanke Digi Osaava -hanke Opetuspalvelut Vapaa-aikapalvelut/ nuorisotoimi Seudullinen hanke opetuspalvelut Kansalaisopisto Pekka Kauhanen Tiia Pykäläinen, Tuula Pärnänen Eila Kumpulainen Kari Mustonen Snellman-kesäyliopisto Soili Meklin Anita Heino Koulujen hyväksi todettujen toimintakulttuurin osa-alueiden vahvistaminen kaikkia kouluja koskevaksi yhtenäiseksi toimintamalliksi Kuopion seudun nuorisotiedotusmuoto, jossa kunnassa annetaan nuorille ammattiapua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. 1. Opetuksen laatutyö 2. Työhyvinvointi 3. Tietoyhteiskuntaosaaminen 4. sivistys- ja oppilaitosjohdossa toimivien täydennyskoulutus Itä-Suomen vapaan sivistystyön opetushenkilöstön digitaalisten opetusympäristöjen ja tietoteknisen osaamisen parantaminen kesken kesken kesken ei aloitettu KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ Yhtenäiset toimintakulttuurit käytössä kaikilla kouluilla Nuorisotiedotuskanavat yhtenäistetty eri kunnissa, yhteistyö syventynyt, vapaaehtoistoiminnan tiedotuskanava löydetty Entistä useampi opettaja on osallistunut täydennyskoulutuksen Tietoteknisten sovellusten parempi ja monipuolisempi hyödyntäminen opetuksessa

4 SIILINJÄRVEN KUNTA terveyspalvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi ULKOISET Kuopio-pilotti työllisyyden kuntakokeilu perhepalvelut Kuopion kaupunki Osa valtakunnallista hallitusohjelmaan sisältyvää kuntakokeilua pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Pilotti toimii 7 kunnan alueella. Päätavoitteena on uusien toimintamallien kehittäminen työelämäosallisuuden lisäämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömyyden vähtämiseksi kesken Seuranta ja arviointi, hankeorganisaatio Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) -hanke Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuushanke Terveyspalvelut Terveyspalvelut, hoiva- ja vanhuspalvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri STM:n KASTE II -ohjelmaan kuuluva Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin hallinnoima hanke, joka toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla ajalla Tavoite on hyvinvointi- ja terveyserojen tasoittaminen ja vähäosaisten osallisuuden lisääminen, terveystottumuksiin vaikuttaminen, kansansairauksien ehkäisy sekä yhteistoiminnan, johtamisen ja verkostoyhteistyön kehittäminen. Tähtää tuottavuuden ja hoidon vaikuttavuuden parantamiseen Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin yksiköissä. Tavoitteena on myös 20 % valtakunnan keskiarvoa korkeamman erikoissairaanhoidon ylikäytön purkaminen. Terveyspalveluja kehitetään asiakaslähtöisesti luomalla uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja tehokkaita hoitomuotoja kesken Seuranta ja arviointi hankeorganisaatiossa kesken 0 0 Seuranta ja arviointi, toimielimet Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset (Perho) - hanke perhepalvelut Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tarvoitteena on lisätä sosiaalihuollon palveluiden sujuvuutta erityisesti organisaatiorajat ylittävissä asiakasprosesseissa sekä ehkäistä ammattilaisten tekemää päällekkäistä kirjaamista. Hankkeen toteuttajia ovat Itä- Suomen sosiaalialan saamiskeskus (hankkeen hallinnoija), Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö, Perhehoitoyksikkö Pessi, Savoniaammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Itä Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos ja sosiaali ja terveysjohtamisen laitos, Istekki Oy, ROCE Partners kesken Arviointi projektiorganisaatiossa

5 Verkkopalvelupohjais Terveyspalvelut ella etäkuntoutuksella kohti parempaa työkykyä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta (VEKU-hanke) Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron Hankkeen tarkoituksena on luoda uusi verkkopalvelupohjainen etäkuntotusmalli. Etäkuntoutusmallin pilotointia ja terveysvaikutusten arviointia totetutetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella asuvien, työelämän ulkopuolella olevien, aivoverenkierronhäiriön sairastaneiden keskuudessa. Etäkuntoutuskäytäntö pohjautuu verkkopalveluasustaan, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron, interaktiiviset kuntoutusryhmät sekä pelillisyyden osana kuntotusta. AVHkuntoutuksessa pilotoitua etäkuntoutusmallia voidaan jatkossa hyödyntää myös muiden terveysongelmien kuntoutuksessa, kuten esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, mielenterveysongelmissa, päihdesairauksissa tai vanhuuden rappeumasairauksissa. Toimintamallin laajempi käyttöönotto säästää terveydenhuollon resursseja ja monipuolistaa terveyspalvelujen palvelutarjontaa kesken Jokaisen osallistuvan kuntoutujan etäkuntoutusjaksoon sisältyy mm. henkilökohtainen alkumittaus ja seurantamittaukset pysyvyysvaikutusten arvioimiseksi 2-3 kk kuluttua etäkuntoutusjakson päättymisestä. Osallistuja saa tietoa etäkuntoutuksen vaikutuksista sairastuneiden hyvinvointiin. Hanketoimenpiteitä ovat mm. hyvinvointivaikutusten arviointitutkimus, tulosten ja toimintamallin levittäminen. Nuoret Duuniin 2017 terveyspalvelut, Yhteiset palvelut Panu Hiekkala, Reijo Ruostila Hankkeen tavoitteena on yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa puolittaa maakunnan vuotiaiden nuorisotyöttömyys loppuvuoden 2014 tasosta vuoden 2017 loppuun mennessä lisäten nuorten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa helpotetaan mm. nuorten työnhakua, yritysten rekrytointia sekä edistetään nuorten yrittäjyyttä kesken Määrällisenä arviointikriteerinä käytetään maakuntatasoista nuorisotyöllisyyden kehittymistä. Lisäksi toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan prosessimaisesti hankkeen yhteistyössä oppilaitosten tekemän arvioinnin yhteydessä. Pohjois-Savon Varikko -hanke perhepalvelut ViaDia Pohjois-Savo ry Varikko-hankkeella tuetaan erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, ennen kuin työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista. Hankkeella haetaan ratkaisuja siihen, että palvelut ja toimintamallit tukevat nykyistä paremmin asiakkaiden siirtymiä työja elinkeinohallinnon palveluihin, koulutukseen tai työhön. Hankkeen tavoitteena on luoda matalan kynnyksen päivä- ja työtoimintapisteet eli VARIKOT hankepaikkakunnille. Hankkeen tavoitteet voivat painottua eri paikkakunnilla eri tavoin siten, että jollakin Varikolla keskeisintä on päivätoiminnan ja sosiaalisen isännöinnin kehittäminen, kun taas jollakin Varikolla korostuu kuntouttava työtoiminta. Hankkeen tuloksena syntyvää Varikko - matalan kynnyksen päivä- ja työtoimintamallia sekä sosiaalista isännöintiä on tarkoitus jatkossa tuottaa palveluna, jota kunnat voivat ostaa ViaDia-yhdistyksiltä kesken Mm. asiakkaiden kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä toimintamallien kehittämiseen osallistuu alueiden sosiaali- ja terveyssekä kulttuurialojen opiskelijoita ammatti- ja aikuisopistoista, ammattiikorkeakouluista sekä Itä- Suomen yliopistosta. ISEAohjelma osallistuu Varikko - hankkeisiin a) leipäjonojen tutkimuksella, b) sosiaalisen toiminnan mallintaminen/hyvien käytäntöjen organisoinnin tutkimuksella sekä c) osallistumalla toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin ja asiakasseurantaan. Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat Itä-Suomen yliopisto ja/tai Diakoniaammattikorkeakoulu ViaDia Pohjois-Savon kanssa. Yhteensä

6 SIILINJÄRVEN KUNTA Talous- ja tukipalvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi SISÄISET Käyttöoikeushallinnan esivalmisteluprojekti Tietotekniset palvelut Jukka Simola Hallinnoinnin parnataminen ja tietoturvariskien hallinta kesken 0 Tulostuspalveluiden hallinnoinnin Tulostuksenhallinta Tietotekniset palvelut Jukka Simola parantaminen ja kustannusten kesken alentaminen Sähköinen arkistointi (eams) koko kunta Pirjo Niiranen perustan luominen sähköiselle arkistoinnille kesken KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ Käyttöoikeuksien ajantasaisuus Kustannustehokkuus ja nykyistä palvelevampi järjestelmä Asiakirjahallinnon prosessit tehostuvat ja nykyaikaistuvat

7 SIILINJÄRVEN KUNTA Tekniset palvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi SISÄISET LED-valaistus vesimittareiden etäluenta Toimitilat Kuntatekniikka Vesihuoltolaitos Jukka Kellokumpu Jere Toppinen Ari Kainulainen Mikko Paldanius energiansäästö toimitilojen, katujen, puistojen valaistusta modernisoimalla asiakkaan kulutustietojen etäluenta tietoteknikkaa apuna käyttäen kesken kesken hankintahinta kallis ja valoteho ei vielä riitä, seurataan teknistä kehitystä Ensimmäiset kohteet katuvalaiastuksessa Ahmolla ja Räisälässä tehostetaan toimintaa vähentämällä käsin tehtävää työtä, asiakkaan ei tarvitse enää lähettää mittarinlukukorttia ULKOISET ESCO-hanke Sähköinen asiointi (lupapiste.fi) Toimitilat Rakennusvalvonta Caverion Oy (ent. YIT Kiinteistötekniikka) Jukka Kellokumpu Jussi Piekiäinen Ari Kainulainen Jukka Laukkanen toimitilojen kokonaisvaltainen energiansäästöhanke Sähköisen asioinnin käyttöönotto (esim. rakenusluvat) kesken ei aloitettu KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ Energiansäästösopimuksen velvoite (säästö 9 % vuoteen 2016 mennessä), hanke rahoitetaan syntyvillä säästöillä sähköinen rakennuslupien käsittely, myöhemmin sovellettavissa ympäristölupien ja yleisten alueiden kaivulupien käsittelyyn, Tällä hetkellä kallis ja tuo lisätyötä.

8 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄTTYNEET JA VALMIIT KEHITYSHANKKEET Kehityshankkeen nimi Palvelualue Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi Toiminnallisen seudun rakennemalli Konserni- ja MAL-työryhmä Kuopion työssäkäyntialueen kuntien (LOIKKA 2030) maankäyttöpalvelut Kuopion kaupunki yhteinen seuturakennesuunnitelma valmis MicroStation/Stella-päivitys ja Konserni- ja Juhani Heiskanen aineiston konvertoinnit maankäyttöpalvelut Pekka Tuominen valmis Siilinjärven kunnan paikkatietoaineistot täyttävät EU:n -INSPIRE direktiivin, Siilinjärven kunta siirtyi joka ohjaa paikkatietojen käyttämään uusia tasokoordinaatti- yhteiskäyttöä. Suoritettu Koordinaatistojärjestelmän Konserni- ja Juhani Heiskanen korkeusjärjestelmiä. Koordinaattiuudistus valmis kunnan omana työnä. uusiminen (EUREF-FIN) maankäyttöpalvelut Pekka Tuominen vaikutti kaikkeen karttoihin, paikkatietoon Maaningalle tehtyä ja rakentamiseen liittyvään toimintaan. konsultointia on veloitettu. Konsullityönä kustannukset olisivat olleet useita euroja. Siilinjärven kunnan paikkatietoaineistot täyttävät EU:n -INSPIRE direktiivin, Siilinjärven kunta siirtyi joka ohjaa paikkatietojen käyttämään uusia tasokoordinaatti- yhteiskäyttöä. Suoritettu Korkeusjärjestelmän uusiminen Konserni- ja Juhani Heiskanen korkeusjärjestelmiä. Koordinaattiuudistus 2012 valmis kunnan omana työnä. (N2000) maankäyttöpalvelut Pekka Tuominen vaikutti kaikkeen karttoihin, paikkatietoon Maaningalle tehtyä ja rakentamiseen liittyvään toimintaan. konsultointia on veloitettu. Konsullityönä kustannukset olisivat olleet useita tuhansia euroja. Kuntarekry Konserni- ja Kaikki rekrytoinnit hoidetaan Tuula Lukkarila Sähköinen rekrytointi valmis maankäyttöpalvelut sähköisesti. PAMU-paikallismuseo -hanke Sivistyspalvelut Heidi Pelkonen Pöljän ja Toivalan alakouluilla syntyy malli käsitöiden, taiteen Museopedagogiikan ja ja draamatyöpajojen paikallishistorian/museotuntemuksen valmis hyödyntämisessä mm. lisääminen ja vieminen paikallishistorian opetuksessa. kouluille/kuntalaisille Aineisto siirtyy yleiseen nettikäyttöön ereseptin käyttöönottohanke Kotihoidon mobiilisovellus terveyspalvelut terveyspalvelut Martti Pärnänen, Veikko Viitasalo, Leila Auhtola, vastaanottopalv. henkilöstöä, Siilinjärven kunnan tietoteknisten palvelujen henkilöstöä ja lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tietohallinnon tuella Sähköinen lääkemääräys julkishallinnolle ja yksityiselle terveydenhuollolle annettujen velvotteiden mukaisesti. Tavoitteena käyttöönotto elokuussa Mikäli Siilisetin purku tapahtuu vuodenvaihteeseen mennessä, harkittava käyttöönoton siirtoa vuoden 2013 alkuun valmis valmis ereseptin käyttöönotto on tapahtunut

9 EkoTyö ja Raksa terveyspalvelut Tukevatyövalmennussäätiö Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät. Hanke koostuu: 1) rakennustarvikekierrätykseen perustuva pysyvä työllistämisen mallin kehittäminen 2) maaseudun työllistämisen mallin kehittäminen 3) 20 % saa työpaikan tai lähtee koulutuksiin 4) verkottuminen kuntiin, yrityksiin ja muihin toimijoihin valmis Siilinjärvi-Maaninka alue: v aloitti 35 henkilöä, joista 4 työllistyi muualle ja 1 siirtyi eläkkeelle. V aloitti 25 uutta henkilöä, joista 7 työllistyi muualle ja 1 siirtyi koulutukseen Työtä, taitoa ja tuloksia vammaispalvelut (työllisyystoiminta) SPR:n Kontti-ketju Kuopio Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät. 1) työttömien osaamisen kehittäminen ja työelämän valmiuksien parantaminen (askel työelämään -koulutus kaikille) 2) yritysyhteistyön luominen ja edelleen sijoittamisen kehittäminen (tavoite 25 henkilöä/v.), vuosittain 5 henkilöä sijoittuu koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille valmis Hanke työllisti uusia henkilöitä v Minikontissa: 8 työkokeiluun, 9 palkkatukityöhön ja 1 oppisopimiskoulutukseen. Lisäksi Kontissa oli 4 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa vammaispalvelut (työllisyystoiminta) Pohjois-Savon ELYkeskus Parantaa työttömien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia koulutuksen ja työnteon avulla. Hankkeessa sovelletaan työhallinnon ns. Toppis-mallia, joka mahdollistaa koulutuksen ja työteon vuorottelua valmis Hankkeeseen osallistui 11 P-Savon kuntaa. Tavoite 90 henkilö, joista siilinjärveläisiä 4/vuosi.

10 Katse lapseen - juurruttamishankeosio Lapset ja perheet Kaste II-hankkeessa terveyspalvelut Minna Pitkänen Tarja Pitkänen Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä-Suomessa Kasteohjelman mukaisesti tavoit-teina on juurruttaa ja Ievittää Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelujen kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa l ja li -hankkeissa Iuotuja hyviä käytänteitä ja malleja osaksi lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmää. Asiakkaiden osallisuutta kehittämisessä vahvistetaan. Henkilöstön osaamista tuetaan toimintatapojen muu-toksissa ja menetelmien käyttöönotossa. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön Katse Iapseen - juurruttamishanke Tavoitteet: perhehoidon tukipalvelujen vakiintuminen Iyhytaikaisen ja nuorten perhehoidon vahvistuminen perhehoidon ensisijaisuuden varmistuminen sijaishuollon sijoituksissa maakunnallinen toimintamalli kuntien lastensuojelun tukena vahva perhehoidon rakenne kuntien käytettävissä valmis Lasten hyvinvointipalveluiden asiakkaiden osallisuus verkostotapaamisissa valmistunut v.2012 ja Vanhemman kokemuksia ja odotuksia sosiaalisesta tuesta lapsen huostaanoton aikana valmistunut v.2013 (www.pslastensuojelu.fi Etusivu Lastensuojelun perhehoidon tukipaletti Peruskoulutus- ja tutkimusyhteistyö Opinnäytetyöt ). Sähköinen laskutus Talous- ja tukipalvelut Eeva Miettinen Tehostaa ja nopeuttaa Kunnan myyntilaskutus sähköisessä laskutuskäytäntöjä, valmis muodossa saavutetaan kustannussäästöjä Seuranta- ja vertailutiedon Suoritteiden määrittäminen ja hinnoittelu. perusteella voidaan arvioida Toiminto- ja kustannuslaskennan Palvelee kunnan toimintojen seuranta- ja toimintojen tehokkuutta Talous- ja tukipalvelut Eeva Miettinen valmis kehittäminen ohjausjärjestelmien kehittämistä ja suhteessa muihin toimijoihin ja käyttöönottoa. seurata toiminnan tehokkuuden kehittymistä Sisäinen valvonta Talous- ja tukipalvelut Päivi Heikkinen Varmistetaan kunnan tehtävien häiriötön Riskien kokonaisvaltainen kartoitus ja toteutuminen ja kesken sisäisen valvonnan käytäntöjen uusiminen lainmukaisuus, toiminnan tuloksellisuus sekä omaisuuden turvaaminen Puhelinvaihdepalvelut Talous- ja tukipalvelut Jukka Simola Palveleva Tuotantovarmuus ja palvelutason valmis toimintokokonaisuus parantaminen resurssien hallinta Toimistosihteerityön organisointi kaikki palvelualueet Merja Vartiainen Henkilöresurssin käytön tehostaminen valmis Resurssin käyttö ja ohjaus ajonopeuksien alentaminen koulujen yms. Siirrettävä nopeusnäyttötaulu Tekniset palvelut Jere Toppinen lähellä, lisänä taulun antamien tietojen käyttö suunnittelun apuna valmis nopeusnäyttötaulu on käytössä

11 Leikkikenttien opastetaulut Tekniset palvelut Sari Riekkinen Vesihuoltolaitoksen kaukovalvonnan modernisointi MOME (Modernit menetelmät yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn tehostamisessa) -hanke Pysäköinninvalvonnan kämmentietokone Pohjavesien suojelusuunnitelma (SUSU-hanke) elaskun käyttöönotto Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Ari Kainulainen Risto Pitkänen Itä-Suomen yliopisto (Ari Kainulainen, Risto Pitkänen) Ari Kainulainen Arja Saarelainen Ari Kainulainen Pille Somer Katurekisteri Tekniset palvelut Jere Toppinen Katuvalojen modernisointi Tekniset palvelut Jere Toppinen Savo-Karjalan UUMA (uusiomaa) Vanhusten perhehoidon voima - hanke Tekniset palvelut perhepalvelut, vanhuspalvelut Ramboll Finland Oy Ari Kainulainen Minna Pitkänen, Mari Pirinen antaa hyödyllistä informaatiota leikkikenttien käyttäjille (lain vaatima) Kaukovalvonnan tiedonsiirto valokuitukaapeleihin ja radiomodeemeihin sekä laitteiston uusiminen 2010-luvun vaatimuksia vastaavaksi yliopiston tutkimushanke, säästöt jätevedenpuhdistusprosessin kokonaiskuluissa Siirtyminen sähköisten virhemaksujen tulostamiseen ja datasiirtoon (Helgajärjestelmä) Suunnitelmassa selvitetään pohjavesialueiden hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan riskikohteet sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskikohteille vesilaskutuksessa otetaan käyttöön elasku katujen rakenteen ja kunnossapidon tutkinta, saadaan perustiedot saneeraustarpeesta katuvalaisinten uusinta: vanhat elohopea lamput uusitaan pienpainenatriumvalaisimiin materiaalisäästöt, teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen kenttä-, pihaja katurakentamisessa Hankkeen tavoitteena on edistää vanhusten perhehoitoa Pohjois-Savossa ja saada laadukkaasta perhehoidosta toimiva osa vanhusten palvelujärjestelmää. Hankkeessa on mukana 19 Pohjois-Savon kuntaa ja sitä hallinnoi Siilinjärven kunta. Hanke on organisoitu Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön yhteyteen valmis tiedotustarve on vähentynyt valmis kaukovalvonta on uusittu valmis ei konkreettisia hyötyjä 2011 valmis valmis 2011 valmis valmis Tehokkuutta lisääminen tarkastustoiminnassa ja kansliatyössä, virkamies tekee päätöksen tarkastamisvaiheessa (uusi pys.valvontalaki) suunnitelma toimii mm. kaavoituksen apuvälineenä kuntalaiset voivat ottaa käyttöön verkkopankkiin tulevan elaskun lisätiedot infran nykykunnosta (korjausvelan määritys) valmis säästö energiakustannuksissa ei mukana selvitykset erilaisten sivutuotteiden soveltuvuudesta rakentamiseen valmis 0 0 Seuranta ja arviointi kehittämistyöryhmissä. Opinnäytetyöt ja pro gradu - tutkielmat. Rahoitus yhteensä euroa, josta kunnan osuus euroa.

12 Nuoret Duuniin 2014 Sote yhteiset palvelut Panu Hiekkala, Reijo Ruostila Hanke on koko Pohjois-Savon alueella toimiva vuotiaiden nuorten avoimille työmarkkinoille työllistymistä edistävä projekti. Määrällisenä tavoitteena on 1500 nuoren työllistyminen kampanjayrityksiin kuluvan vuoden aikana. Hankkeella edistetään maakunnan nuorisotyöllisyyttä ja nuorisotakuun toteutumista osana muuta palvelutuotantoa valmis 0 0 Työllistyneiden nuorten ja työllistäneiden yritysten määrä. Arviointi suoritetaan hankkeen omana toimintana. Rahoitus yhteensä euroa, josta kunnan osuus euroa. Perusopetuksen laatukriteerit Liikkuva koulu II ja III Opetuspalvelut Opetuspalvelut ja esiopetus Marja Rytivaara/ Susanna Lahti jokaisella koululla 2 hankevastaavaa Mikko Perttinä Perusopetuksen koulukohtaisten laatukriteerien käyttöönotto mennessä. Vuoden 2013 aikana laaditaan kerhotoiminnan ja IP-toiminnan kriteeristö Koululaisten liikunnan lisääminen kaikissa Siilinjärven kouluissa valmis valmis TVT-laitehanke Opetuspalvelut Pekka Kauhanen TVT-opetuskäytön kehittäminen valmis Verraton-venäjä-hanke Vapaan sivistystyön didaktisten ja pedagogisten toimintamallin kehittäminen ja laadun arviointi Osaava IV -hanke "ISKET" Seurakehittämöhanke Terve2022 Terveysliikuntahanke Palveluverkkoselvitys Intran kehittäminen Sähköinen asiointi (suomi.fi) Seudullinen hanke opetuspalvelut Kansalaisopisto Kansalaisopisto Vapaa-aikapalvelut/ Liikuntatoimi Vapaa-aikapalvelut/ Liikuntatoimi Konsma/kaavoitus Konsma/hallinto- ja viestintäpalvelut Konsma/hallinto- ja viestintäpalvelut Eveliina Bovellan Kristiina Hakkarainen Kuopion kansalaisopisto/ Sari Summanen Anita Heino Snellman-kesäyliopisto Soili Meklin Anita Heino Pohjois-Savon Liikunta ry Timo Hyötyläinen Timo Hyötyläinen Timo Nenonen kaikki palvelualueet Hankkeessa pyritään edistämään ja lisäämään venäjän kielen opiskelua peruskouluissa monin eri keinoin. Nykyisen vs-pedagogiikan kartoitus, hyvien pedagogisten mallien kerääminen ja uusien tapojen näkyviksi tekeminen. Vapaan sivistystyön pedagogisten laatukriteerien määrittely CAFjärjestelmään. Itä-Suomen vapaan sivistystyön opetushenkilöstön hyvinvoinnin edistäminen Tavoitellaan liikuntaseurojen hyvinvointipalvelujen kehittämis- ja tuottamisvalmiuksien parantamista sekä seuratoimijoiden osaamisen kehittämistä. Liian vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivointi yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Hankealua: Maaninka, Nilsiä ja Siilinjärvi. Hankkeen hallinnointi Nilsiän kaupunki (2013 Kuopio) Maankäytön suunnittelu pohjaksi tehtävä nykyisen ja tulevan palveluverkoston ja resurssien kartoitus valmis valmis valmis valmis valmis valmis Vesa Lötjönen organisaation viestinnän tehostaminen valmis Vesa Lötjönen kansalaisen asiointitili valmis Kouluilla yhtenäiset laatukriteerit käytössä Uusien keinojen löytäminen oppilaiden liikkumisen lisäämiseksi TVT-laitteiden määrät ja koulujen varustelutaso Parannetaan suhtautumista venäjän kieleen ja edistetään venäjän kielen opiskelua Vapaan sivistystyön pedagogisten erityispiirteiden tunnettuus, laatukriteerit osana laadun arviointia Osallistumisaktiivisuus, hyvinvoinnin lisääntyminen Liikuntaseurojen hyvinvointipalvelujen kehittämis- ja tuottamisvalmiuksien tuote- /toimintamalli. Uusien liikkujien määrä, parantuneet testitulokset, vaikutus terveydentilaan. Liikuntaneuvonnan määrä. periaatelinjaus päätöksenteon avuksi sähköpostimäärän vähentäminen viranomainen voi kommunikoida kansalaisen kanssa turvallisesti

13 Some-viestintä Konsma/hallinto- ja viestintäpalvelut Vesa Lötjönen monikanavainen viestintä valmis tavoittaa eri kuntalaisryhmiä normaali- ja poikkeusolojen viestinnässä YHTEENSÄ

SIILINJÄRVEN KUNTA Kehityshankkeet

SIILINJÄRVEN KUNTA Kehityshankkeet SIILINJÄRVEN KUNTA RAPORTTI Kehityshankkeet 2016 9.8.2016 Määrä Rahoitus kpl ulkopuolinen kunnan oma Konserni- ja maankäyttöpalvelut 8 0 15 000 ok Sivistyspalvelut 11 761 891 32 840 OK terveyspalvelut

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Lapin maakunnan tilanne Sosiaalijohdon työkokous 18.11.2016 Asta Niskala Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus STM ja hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

SOHVI-hanke

SOHVI-hanke SOHVI-hanke 1.3.2012 28.2.2014 SOHVI-hankkeen toteuttajat ja hankekumppanit SOHVI-hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu (hankekumppanina Vakka-Suomen seutukunnan kunnat: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa,

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset 30.5.2006 Terveydenhuollon ATK-päivät Mikkelissä Projektipäällikkö Heli Sahala E-reseptikokeilu Sosiaalialan tietoteknologiahanke

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma Tulevaisuuden Kaukovainio Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-15 Mervi Uusimäki 28.5.2013 KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 4700 asukasta Kaukovainio kehittämisalueena Kaukovainion

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAITEESTA JA KULTTUURISTA HYVINVOINTIA Eeva Mäkinen FT, projektijohtaja Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala Kuopion konservatorio Takuulla! Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016

Kommenttipuheenvuoro. Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016 Kommenttipuheenvuoro Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016 "sote-uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille pääsee... Vaiko jostain muustakin? Sosiaalihuolto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen VeTe päätösseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Heiskanen, Marjut. Kliinisen hoitotyön opettaja, tiimivastaava KYS. Taam-Ukkonen, Minna. Ylihoitaja. KYS.

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä Yhteiskunnallinen eriarvoisuus - ohjelma n tutkimuspäivä 23.9.2013 Sakari Karvonen Yhteiskunnallinen eriarvo vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin Eriarvoisuuden kasvu on vaara suomalaiselle yhteiskunnalle

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakenne, joka toimii

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II 25.9.2012 RIIKKA PYYKÖNEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE). STM TAVOITTEENA: Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Isyyslaki uudistuu 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Lapin 28.10.2015 aluehallintovirasto 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Varatoimitusjohtaja Timo Reina Suomi 2019 Kasvukipuja seminaari 1.11.2016 Finlandia-talo Maakuntauudistus kuntien kannalta Kysymys

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä Petri Haltia

Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä Petri Haltia Kärkihanke 3. Nopeutetaan työelämään siirtymistä 6.4.2016 Petri Haltia KÄRKIHANKE 3: NOPEUTETAAN SIIRTYMISTÄ TYÖELÄMÄÄN Tavoitteena ovat pidemmät työurat ja joustavat opintopolut. Nuoret siirtyvät nopeammin

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla seminaari Oulu 18.1.2017 klo 12.30 15.45, Scandic Oulu Päivi Laajala,

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Sote-tiedonhallinnan keskustelufoorumi, Kuopio 9.10.2015 Antero Lehmuskoski, erikoissuunnittelija, THL 9.10.2015 Antero Lehmuskoski 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi

Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi Liikkuva koulu -ohjelma Valtakunnallinen ohjelma, hallitusohjelman kärkihanke: VN: Tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään.

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Oulu

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Oulu Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa Keskustelutilaisuus Oulu 27.2.2017 Teemaryhmät Mikä on opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tulevaisuuden kuva kunnassa? Millaisia ovat haasteet? Mitä

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Elinympäristö ja kaupunkirakenne Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Organisaatiotoimikunnan kokous 23.5.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Elinympäristö ja kaupunkirakenne Mitä tehty,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon koulutuspäivä

Suun terveydenhuollon koulutuspäivä Suun terveydenhuollon koulutuspäivä 12.11.2015 Ansa Sonninen, Terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Ansa Sonninen 12.11.2015 1 Sisältö 1 Sote-uudistus,

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari

Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari Inari 20.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Yhdessä olemme yhteisö rakennamme jotain uutta kohtaamisista syntyy yhteinen

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Ravinnerenki. Arja Ruokojärvi Savoniaammattikorkeakoulu. Arja Mustonen, ProAgria P- Savo

Ravinnerenki. Arja Ruokojärvi Savoniaammattikorkeakoulu. Arja Mustonen, ProAgria P- Savo Ravinnerenki Arja Ruokojärvi Savoniaammattikorkeakoulu Arja Mustonen, ProAgria P- Savo RAE toiminnasta (1.6.2011- Tutkimusta: Uusien menetelmien pilotointi Itä-Suomen oloissa, tutkimus suoraan kentälle

Lisätiedot

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä Syrjäytymisen ehkäisy -työryhmän yhteenvetotaulukko Kehittämiskohde Keinot Seuranta 31.8.2013 Aikataulutus Seuranta, mittari Vastuutaho 2012 2013 2014 2015 Lapsiperheiden hyvinvointi Perhevalmennuksen

Lisätiedot