SIILINJÄRVEN KUNTA Kehityshankkeet Määrä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIILINJÄRVEN KUNTA Kehityshankkeet 2015 7.8.2015. Määrä"

Transkriptio

1 SIILINJÄRVEN KUNTA RAPORTTI Kehityshankkeet Määrä Rahoitus kpl ulkopuolinen kunnan oma Konserni- ja maankäyttöpalvelut Sivistyspalvelut terveyspalvelut Talous- ja tukipalvelut Tekniset palvelut YHTEENSÄ % 4 %

2 SIILINJÄRVEN KUNTA päiv Konserni- ja maankäyttöpalvelut Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi SISÄISET Maankäytön toteutusohjelma maapolitiikka Heikki Pietikäinen Maaseuturakentamisen edullisuusvyöhykkeet Keskuskorttelin kehittäminen kaavoitus kaavoitus ja tekniset palvelut Timo Nenonen Oiva Ollikainen Timo Nenonen Sähköinen asiointi maapolitiikka Heikki Pietikäinen sähköinen kokouskäytäntö hallinto- ja viestintäpalvelut Uusien alueiden toteuttamissuunnitelma maanhankintaa, kaavoitusta, kunnallistekniikan rakentamista ja tonttien luovutusta varten Maaseuturakentamisen ohjaaminen ja uusien rakennuspaikkojen mitoituksen periaatteet ohjeellisesti Keskuskorttelin kehittäminen (mm. liikenneratkaisut toimiviksi, torin modernisointi) paikkatietoaineiston ja ajantasakaavojen saaminen verkosta kesken 2015 kesken kesken osittain valmis Vesa Lötjönen paperiton kokouskäytäntö pilotointi periaatelinjaus päätöksenteon avuksi periaatelinjaus päätöksenteon avuksi paperin tulostus ja postitus poistuu ULKOISET Kuopion, Siilinjärven ja Suonenjoen yhteinen liikennemeluselvitys Toivala Vuorela Ranta- Toivala Jännevirta-alueen yhteissuunnittelu Hajarakentamisen pelisääntöjen harmonisointi kaavoitus kaavoitus aikaisemman tie- ja raideliikenteen Kuopio meluselvityksen päivitys maankäytön Siilinjärvi Timo Nenonen suunnittelua varten Timo Nenonen Kuopio, Siilinjärvi Seudullisesti merkittävän raja-alueen tavoitteellinen yhteissuunnitelma kuntakaavoituksen avuksi Suunnittelutarveratkaisujen yhtenäinen käsittely 2016 ei aloitettu kunnat ei aloitettu kaavoitus Timo Nenonen ei aloitettu rakennusvalvonta MAL-työryhmä KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ maankäytön suunnittelun avuksi LOIKKA 2030:n yksi toimenpide-esitys => erillisprojekti, kehityshanke

3 SIILINJÄRVEN KUNTA Sivistyspalvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi ULKOISET Koulujen kerho-hanke Opetuspalvelut Pekka Kauhanen Kerhotoiminnan kehittäminen (mukana Kerhojen ja osallistujien kesken kaikki koulut, 38 eri kerhoa) määrä kouluilla Opetusryhmien pienentäminen Opetuspalvelut Kari Mustonen Kolme opetusryhmää on jaettu Opetusryhmien koko ennen ja kesken pienemmäksi jälkeen jakamista Pedagoginen ICT-ohjaus Opetuspalvelut Pekka kauhanen Opettajien ICT-pedagogiikan kehittäminen kesken Henkilöstön osaaamisen kehitys Erityisopetuksen laadun Vaativan erityityiopetuksen henkilöstön Henkilöstön osaamaisen Opetuspalvelut Pekka Kauhanen kesken kehittäminen kouluttaminen lisäys Koulujen toimintakulttuurin kehittäminen Kuopion seudun nuorten verkkohanke; Point -jatkohanke Osaava koulutushanke Digi Osaava -hanke Opetuspalvelut Vapaa-aikapalvelut/ nuorisotoimi Seudullinen hanke opetuspalvelut Kansalaisopisto Pekka Kauhanen Tiia Pykäläinen, Tuula Pärnänen Eila Kumpulainen Kari Mustonen Snellman-kesäyliopisto Soili Meklin Anita Heino Koulujen hyväksi todettujen toimintakulttuurin osa-alueiden vahvistaminen kaikkia kouluja koskevaksi yhtenäiseksi toimintamalliksi Kuopion seudun nuorisotiedotusmuoto, jossa kunnassa annetaan nuorille ammattiapua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. 1. Opetuksen laatutyö 2. Työhyvinvointi 3. Tietoyhteiskuntaosaaminen 4. sivistys- ja oppilaitosjohdossa toimivien täydennyskoulutus Itä-Suomen vapaan sivistystyön opetushenkilöstön digitaalisten opetusympäristöjen ja tietoteknisen osaamisen parantaminen kesken kesken kesken ei aloitettu KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ Yhtenäiset toimintakulttuurit käytössä kaikilla kouluilla Nuorisotiedotuskanavat yhtenäistetty eri kunnissa, yhteistyö syventynyt, vapaaehtoistoiminnan tiedotuskanava löydetty Entistä useampi opettaja on osallistunut täydennyskoulutuksen Tietoteknisten sovellusten parempi ja monipuolisempi hyödyntäminen opetuksessa

4 SIILINJÄRVEN KUNTA terveyspalvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi ULKOISET Kuopio-pilotti työllisyyden kuntakokeilu perhepalvelut Kuopion kaupunki Osa valtakunnallista hallitusohjelmaan sisältyvää kuntakokeilua pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Pilotti toimii 7 kunnan alueella. Päätavoitteena on uusien toimintamallien kehittäminen työelämäosallisuuden lisäämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömyyden vähtämiseksi kesken Seuranta ja arviointi, hankeorganisaatio Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) -hanke Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuushanke Terveyspalvelut Terveyspalvelut, hoiva- ja vanhuspalvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri STM:n KASTE II -ohjelmaan kuuluva Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin hallinnoima hanke, joka toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla ajalla Tavoite on hyvinvointi- ja terveyserojen tasoittaminen ja vähäosaisten osallisuuden lisääminen, terveystottumuksiin vaikuttaminen, kansansairauksien ehkäisy sekä yhteistoiminnan, johtamisen ja verkostoyhteistyön kehittäminen. Tähtää tuottavuuden ja hoidon vaikuttavuuden parantamiseen Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin yksiköissä. Tavoitteena on myös 20 % valtakunnan keskiarvoa korkeamman erikoissairaanhoidon ylikäytön purkaminen. Terveyspalveluja kehitetään asiakaslähtöisesti luomalla uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja tehokkaita hoitomuotoja kesken Seuranta ja arviointi hankeorganisaatiossa kesken 0 0 Seuranta ja arviointi, toimielimet Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset (Perho) - hanke perhepalvelut Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tarvoitteena on lisätä sosiaalihuollon palveluiden sujuvuutta erityisesti organisaatiorajat ylittävissä asiakasprosesseissa sekä ehkäistä ammattilaisten tekemää päällekkäistä kirjaamista. Hankkeen toteuttajia ovat Itä- Suomen sosiaalialan saamiskeskus (hankkeen hallinnoija), Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö, Perhehoitoyksikkö Pessi, Savoniaammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Itä Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos ja sosiaali ja terveysjohtamisen laitos, Istekki Oy, ROCE Partners kesken Arviointi projektiorganisaatiossa

5 Verkkopalvelupohjais Terveyspalvelut ella etäkuntoutuksella kohti parempaa työkykyä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta (VEKU-hanke) Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron Hankkeen tarkoituksena on luoda uusi verkkopalvelupohjainen etäkuntotusmalli. Etäkuntoutusmallin pilotointia ja terveysvaikutusten arviointia totetutetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella asuvien, työelämän ulkopuolella olevien, aivoverenkierronhäiriön sairastaneiden keskuudessa. Etäkuntoutuskäytäntö pohjautuu verkkopalveluasustaan, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron, interaktiiviset kuntoutusryhmät sekä pelillisyyden osana kuntotusta. AVHkuntoutuksessa pilotoitua etäkuntoutusmallia voidaan jatkossa hyödyntää myös muiden terveysongelmien kuntoutuksessa, kuten esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, mielenterveysongelmissa, päihdesairauksissa tai vanhuuden rappeumasairauksissa. Toimintamallin laajempi käyttöönotto säästää terveydenhuollon resursseja ja monipuolistaa terveyspalvelujen palvelutarjontaa kesken Jokaisen osallistuvan kuntoutujan etäkuntoutusjaksoon sisältyy mm. henkilökohtainen alkumittaus ja seurantamittaukset pysyvyysvaikutusten arvioimiseksi 2-3 kk kuluttua etäkuntoutusjakson päättymisestä. Osallistuja saa tietoa etäkuntoutuksen vaikutuksista sairastuneiden hyvinvointiin. Hanketoimenpiteitä ovat mm. hyvinvointivaikutusten arviointitutkimus, tulosten ja toimintamallin levittäminen. Nuoret Duuniin 2017 terveyspalvelut, Yhteiset palvelut Panu Hiekkala, Reijo Ruostila Hankkeen tavoitteena on yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa puolittaa maakunnan vuotiaiden nuorisotyöttömyys loppuvuoden 2014 tasosta vuoden 2017 loppuun mennessä lisäten nuorten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa helpotetaan mm. nuorten työnhakua, yritysten rekrytointia sekä edistetään nuorten yrittäjyyttä kesken Määrällisenä arviointikriteerinä käytetään maakuntatasoista nuorisotyöllisyyden kehittymistä. Lisäksi toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan prosessimaisesti hankkeen yhteistyössä oppilaitosten tekemän arvioinnin yhteydessä. Pohjois-Savon Varikko -hanke perhepalvelut ViaDia Pohjois-Savo ry Varikko-hankkeella tuetaan erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, ennen kuin työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista. Hankkeella haetaan ratkaisuja siihen, että palvelut ja toimintamallit tukevat nykyistä paremmin asiakkaiden siirtymiä työja elinkeinohallinnon palveluihin, koulutukseen tai työhön. Hankkeen tavoitteena on luoda matalan kynnyksen päivä- ja työtoimintapisteet eli VARIKOT hankepaikkakunnille. Hankkeen tavoitteet voivat painottua eri paikkakunnilla eri tavoin siten, että jollakin Varikolla keskeisintä on päivätoiminnan ja sosiaalisen isännöinnin kehittäminen, kun taas jollakin Varikolla korostuu kuntouttava työtoiminta. Hankkeen tuloksena syntyvää Varikko - matalan kynnyksen päivä- ja työtoimintamallia sekä sosiaalista isännöintiä on tarkoitus jatkossa tuottaa palveluna, jota kunnat voivat ostaa ViaDia-yhdistyksiltä kesken Mm. asiakkaiden kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä toimintamallien kehittämiseen osallistuu alueiden sosiaali- ja terveyssekä kulttuurialojen opiskelijoita ammatti- ja aikuisopistoista, ammattiikorkeakouluista sekä Itä- Suomen yliopistosta. ISEAohjelma osallistuu Varikko - hankkeisiin a) leipäjonojen tutkimuksella, b) sosiaalisen toiminnan mallintaminen/hyvien käytäntöjen organisoinnin tutkimuksella sekä c) osallistumalla toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin ja asiakasseurantaan. Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat Itä-Suomen yliopisto ja/tai Diakoniaammattikorkeakoulu ViaDia Pohjois-Savon kanssa. Yhteensä

6 SIILINJÄRVEN KUNTA Talous- ja tukipalvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi SISÄISET Käyttöoikeushallinnan esivalmisteluprojekti Tietotekniset palvelut Jukka Simola Hallinnoinnin parnataminen ja tietoturvariskien hallinta kesken 0 Tulostuspalveluiden hallinnoinnin Tulostuksenhallinta Tietotekniset palvelut Jukka Simola parantaminen ja kustannusten kesken alentaminen Sähköinen arkistointi (eams) koko kunta Pirjo Niiranen perustan luominen sähköiselle arkistoinnille kesken KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ Käyttöoikeuksien ajantasaisuus Kustannustehokkuus ja nykyistä palvelevampi järjestelmä Asiakirjahallinnon prosessit tehostuvat ja nykyaikaistuvat

7 SIILINJÄRVEN KUNTA Tekniset palvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi SISÄISET LED-valaistus vesimittareiden etäluenta Toimitilat Kuntatekniikka Vesihuoltolaitos Jukka Kellokumpu Jere Toppinen Ari Kainulainen Mikko Paldanius energiansäästö toimitilojen, katujen, puistojen valaistusta modernisoimalla asiakkaan kulutustietojen etäluenta tietoteknikkaa apuna käyttäen kesken kesken hankintahinta kallis ja valoteho ei vielä riitä, seurataan teknistä kehitystä Ensimmäiset kohteet katuvalaiastuksessa Ahmolla ja Räisälässä tehostetaan toimintaa vähentämällä käsin tehtävää työtä, asiakkaan ei tarvitse enää lähettää mittarinlukukorttia ULKOISET ESCO-hanke Sähköinen asiointi (lupapiste.fi) Toimitilat Rakennusvalvonta Caverion Oy (ent. YIT Kiinteistötekniikka) Jukka Kellokumpu Jussi Piekiäinen Ari Kainulainen Jukka Laukkanen toimitilojen kokonaisvaltainen energiansäästöhanke Sähköisen asioinnin käyttöönotto (esim. rakenusluvat) kesken ei aloitettu KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ Energiansäästösopimuksen velvoite (säästö 9 % vuoteen 2016 mennessä), hanke rahoitetaan syntyvillä säästöillä sähköinen rakennuslupien käsittely, myöhemmin sovellettavissa ympäristölupien ja yleisten alueiden kaivulupien käsittelyyn, Tällä hetkellä kallis ja tuo lisätyötä.

8 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄTTYNEET JA VALMIIT KEHITYSHANKKEET Kehityshankkeen nimi Palvelualue Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi Toiminnallisen seudun rakennemalli Konserni- ja MAL-työryhmä Kuopion työssäkäyntialueen kuntien (LOIKKA 2030) maankäyttöpalvelut Kuopion kaupunki yhteinen seuturakennesuunnitelma valmis MicroStation/Stella-päivitys ja Konserni- ja Juhani Heiskanen aineiston konvertoinnit maankäyttöpalvelut Pekka Tuominen valmis Siilinjärven kunnan paikkatietoaineistot täyttävät EU:n -INSPIRE direktiivin, Siilinjärven kunta siirtyi joka ohjaa paikkatietojen käyttämään uusia tasokoordinaatti- yhteiskäyttöä. Suoritettu Koordinaatistojärjestelmän Konserni- ja Juhani Heiskanen korkeusjärjestelmiä. Koordinaattiuudistus valmis kunnan omana työnä. uusiminen (EUREF-FIN) maankäyttöpalvelut Pekka Tuominen vaikutti kaikkeen karttoihin, paikkatietoon Maaningalle tehtyä ja rakentamiseen liittyvään toimintaan. konsultointia on veloitettu. Konsullityönä kustannukset olisivat olleet useita euroja. Siilinjärven kunnan paikkatietoaineistot täyttävät EU:n -INSPIRE direktiivin, Siilinjärven kunta siirtyi joka ohjaa paikkatietojen käyttämään uusia tasokoordinaatti- yhteiskäyttöä. Suoritettu Korkeusjärjestelmän uusiminen Konserni- ja Juhani Heiskanen korkeusjärjestelmiä. Koordinaattiuudistus 2012 valmis kunnan omana työnä. (N2000) maankäyttöpalvelut Pekka Tuominen vaikutti kaikkeen karttoihin, paikkatietoon Maaningalle tehtyä ja rakentamiseen liittyvään toimintaan. konsultointia on veloitettu. Konsullityönä kustannukset olisivat olleet useita tuhansia euroja. Kuntarekry Konserni- ja Kaikki rekrytoinnit hoidetaan Tuula Lukkarila Sähköinen rekrytointi valmis maankäyttöpalvelut sähköisesti. PAMU-paikallismuseo -hanke Sivistyspalvelut Heidi Pelkonen Pöljän ja Toivalan alakouluilla syntyy malli käsitöiden, taiteen Museopedagogiikan ja ja draamatyöpajojen paikallishistorian/museotuntemuksen valmis hyödyntämisessä mm. lisääminen ja vieminen paikallishistorian opetuksessa. kouluille/kuntalaisille Aineisto siirtyy yleiseen nettikäyttöön ereseptin käyttöönottohanke Kotihoidon mobiilisovellus terveyspalvelut terveyspalvelut Martti Pärnänen, Veikko Viitasalo, Leila Auhtola, vastaanottopalv. henkilöstöä, Siilinjärven kunnan tietoteknisten palvelujen henkilöstöä ja lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tietohallinnon tuella Sähköinen lääkemääräys julkishallinnolle ja yksityiselle terveydenhuollolle annettujen velvotteiden mukaisesti. Tavoitteena käyttöönotto elokuussa Mikäli Siilisetin purku tapahtuu vuodenvaihteeseen mennessä, harkittava käyttöönoton siirtoa vuoden 2013 alkuun valmis valmis ereseptin käyttöönotto on tapahtunut

9 EkoTyö ja Raksa terveyspalvelut Tukevatyövalmennussäätiö Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät. Hanke koostuu: 1) rakennustarvikekierrätykseen perustuva pysyvä työllistämisen mallin kehittäminen 2) maaseudun työllistämisen mallin kehittäminen 3) 20 % saa työpaikan tai lähtee koulutuksiin 4) verkottuminen kuntiin, yrityksiin ja muihin toimijoihin valmis Siilinjärvi-Maaninka alue: v aloitti 35 henkilöä, joista 4 työllistyi muualle ja 1 siirtyi eläkkeelle. V aloitti 25 uutta henkilöä, joista 7 työllistyi muualle ja 1 siirtyi koulutukseen Työtä, taitoa ja tuloksia vammaispalvelut (työllisyystoiminta) SPR:n Kontti-ketju Kuopio Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät. 1) työttömien osaamisen kehittäminen ja työelämän valmiuksien parantaminen (askel työelämään -koulutus kaikille) 2) yritysyhteistyön luominen ja edelleen sijoittamisen kehittäminen (tavoite 25 henkilöä/v.), vuosittain 5 henkilöä sijoittuu koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille valmis Hanke työllisti uusia henkilöitä v Minikontissa: 8 työkokeiluun, 9 palkkatukityöhön ja 1 oppisopimiskoulutukseen. Lisäksi Kontissa oli 4 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa vammaispalvelut (työllisyystoiminta) Pohjois-Savon ELYkeskus Parantaa työttömien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia koulutuksen ja työnteon avulla. Hankkeessa sovelletaan työhallinnon ns. Toppis-mallia, joka mahdollistaa koulutuksen ja työteon vuorottelua valmis Hankkeeseen osallistui 11 P-Savon kuntaa. Tavoite 90 henkilö, joista siilinjärveläisiä 4/vuosi.

10 Katse lapseen - juurruttamishankeosio Lapset ja perheet Kaste II-hankkeessa terveyspalvelut Minna Pitkänen Tarja Pitkänen Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä-Suomessa Kasteohjelman mukaisesti tavoit-teina on juurruttaa ja Ievittää Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelujen kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa l ja li -hankkeissa Iuotuja hyviä käytänteitä ja malleja osaksi lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmää. Asiakkaiden osallisuutta kehittämisessä vahvistetaan. Henkilöstön osaamista tuetaan toimintatapojen muu-toksissa ja menetelmien käyttöönotossa. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön Katse Iapseen - juurruttamishanke Tavoitteet: perhehoidon tukipalvelujen vakiintuminen Iyhytaikaisen ja nuorten perhehoidon vahvistuminen perhehoidon ensisijaisuuden varmistuminen sijaishuollon sijoituksissa maakunnallinen toimintamalli kuntien lastensuojelun tukena vahva perhehoidon rakenne kuntien käytettävissä valmis Lasten hyvinvointipalveluiden asiakkaiden osallisuus verkostotapaamisissa valmistunut v.2012 ja Vanhemman kokemuksia ja odotuksia sosiaalisesta tuesta lapsen huostaanoton aikana valmistunut v.2013 (www.pslastensuojelu.fi Etusivu Lastensuojelun perhehoidon tukipaletti Peruskoulutus- ja tutkimusyhteistyö Opinnäytetyöt ). Sähköinen laskutus Talous- ja tukipalvelut Eeva Miettinen Tehostaa ja nopeuttaa Kunnan myyntilaskutus sähköisessä laskutuskäytäntöjä, valmis muodossa saavutetaan kustannussäästöjä Seuranta- ja vertailutiedon Suoritteiden määrittäminen ja hinnoittelu. perusteella voidaan arvioida Toiminto- ja kustannuslaskennan Palvelee kunnan toimintojen seuranta- ja toimintojen tehokkuutta Talous- ja tukipalvelut Eeva Miettinen valmis kehittäminen ohjausjärjestelmien kehittämistä ja suhteessa muihin toimijoihin ja käyttöönottoa. seurata toiminnan tehokkuuden kehittymistä Sisäinen valvonta Talous- ja tukipalvelut Päivi Heikkinen Varmistetaan kunnan tehtävien häiriötön Riskien kokonaisvaltainen kartoitus ja toteutuminen ja kesken sisäisen valvonnan käytäntöjen uusiminen lainmukaisuus, toiminnan tuloksellisuus sekä omaisuuden turvaaminen Puhelinvaihdepalvelut Talous- ja tukipalvelut Jukka Simola Palveleva Tuotantovarmuus ja palvelutason valmis toimintokokonaisuus parantaminen resurssien hallinta Toimistosihteerityön organisointi kaikki palvelualueet Merja Vartiainen Henkilöresurssin käytön tehostaminen valmis Resurssin käyttö ja ohjaus ajonopeuksien alentaminen koulujen yms. Siirrettävä nopeusnäyttötaulu Tekniset palvelut Jere Toppinen lähellä, lisänä taulun antamien tietojen käyttö suunnittelun apuna valmis nopeusnäyttötaulu on käytössä

11 Leikkikenttien opastetaulut Tekniset palvelut Sari Riekkinen Vesihuoltolaitoksen kaukovalvonnan modernisointi MOME (Modernit menetelmät yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn tehostamisessa) -hanke Pysäköinninvalvonnan kämmentietokone Pohjavesien suojelusuunnitelma (SUSU-hanke) elaskun käyttöönotto Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Ari Kainulainen Risto Pitkänen Itä-Suomen yliopisto (Ari Kainulainen, Risto Pitkänen) Ari Kainulainen Arja Saarelainen Ari Kainulainen Pille Somer Katurekisteri Tekniset palvelut Jere Toppinen Katuvalojen modernisointi Tekniset palvelut Jere Toppinen Savo-Karjalan UUMA (uusiomaa) Vanhusten perhehoidon voima - hanke Tekniset palvelut perhepalvelut, vanhuspalvelut Ramboll Finland Oy Ari Kainulainen Minna Pitkänen, Mari Pirinen antaa hyödyllistä informaatiota leikkikenttien käyttäjille (lain vaatima) Kaukovalvonnan tiedonsiirto valokuitukaapeleihin ja radiomodeemeihin sekä laitteiston uusiminen 2010-luvun vaatimuksia vastaavaksi yliopiston tutkimushanke, säästöt jätevedenpuhdistusprosessin kokonaiskuluissa Siirtyminen sähköisten virhemaksujen tulostamiseen ja datasiirtoon (Helgajärjestelmä) Suunnitelmassa selvitetään pohjavesialueiden hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan riskikohteet sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskikohteille vesilaskutuksessa otetaan käyttöön elasku katujen rakenteen ja kunnossapidon tutkinta, saadaan perustiedot saneeraustarpeesta katuvalaisinten uusinta: vanhat elohopea lamput uusitaan pienpainenatriumvalaisimiin materiaalisäästöt, teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen kenttä-, pihaja katurakentamisessa Hankkeen tavoitteena on edistää vanhusten perhehoitoa Pohjois-Savossa ja saada laadukkaasta perhehoidosta toimiva osa vanhusten palvelujärjestelmää. Hankkeessa on mukana 19 Pohjois-Savon kuntaa ja sitä hallinnoi Siilinjärven kunta. Hanke on organisoitu Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön yhteyteen valmis tiedotustarve on vähentynyt valmis kaukovalvonta on uusittu valmis ei konkreettisia hyötyjä 2011 valmis valmis 2011 valmis valmis Tehokkuutta lisääminen tarkastustoiminnassa ja kansliatyössä, virkamies tekee päätöksen tarkastamisvaiheessa (uusi pys.valvontalaki) suunnitelma toimii mm. kaavoituksen apuvälineenä kuntalaiset voivat ottaa käyttöön verkkopankkiin tulevan elaskun lisätiedot infran nykykunnosta (korjausvelan määritys) valmis säästö energiakustannuksissa ei mukana selvitykset erilaisten sivutuotteiden soveltuvuudesta rakentamiseen valmis 0 0 Seuranta ja arviointi kehittämistyöryhmissä. Opinnäytetyöt ja pro gradu - tutkielmat. Rahoitus yhteensä euroa, josta kunnan osuus euroa.

12 Nuoret Duuniin 2014 Sote yhteiset palvelut Panu Hiekkala, Reijo Ruostila Hanke on koko Pohjois-Savon alueella toimiva vuotiaiden nuorten avoimille työmarkkinoille työllistymistä edistävä projekti. Määrällisenä tavoitteena on 1500 nuoren työllistyminen kampanjayrityksiin kuluvan vuoden aikana. Hankkeella edistetään maakunnan nuorisotyöllisyyttä ja nuorisotakuun toteutumista osana muuta palvelutuotantoa valmis 0 0 Työllistyneiden nuorten ja työllistäneiden yritysten määrä. Arviointi suoritetaan hankkeen omana toimintana. Rahoitus yhteensä euroa, josta kunnan osuus euroa. Perusopetuksen laatukriteerit Liikkuva koulu II ja III Opetuspalvelut Opetuspalvelut ja esiopetus Marja Rytivaara/ Susanna Lahti jokaisella koululla 2 hankevastaavaa Mikko Perttinä Perusopetuksen koulukohtaisten laatukriteerien käyttöönotto mennessä. Vuoden 2013 aikana laaditaan kerhotoiminnan ja IP-toiminnan kriteeristö Koululaisten liikunnan lisääminen kaikissa Siilinjärven kouluissa valmis valmis TVT-laitehanke Opetuspalvelut Pekka Kauhanen TVT-opetuskäytön kehittäminen valmis Verraton-venäjä-hanke Vapaan sivistystyön didaktisten ja pedagogisten toimintamallin kehittäminen ja laadun arviointi Osaava IV -hanke "ISKET" Seurakehittämöhanke Terve2022 Terveysliikuntahanke Palveluverkkoselvitys Intran kehittäminen Sähköinen asiointi (suomi.fi) Seudullinen hanke opetuspalvelut Kansalaisopisto Kansalaisopisto Vapaa-aikapalvelut/ Liikuntatoimi Vapaa-aikapalvelut/ Liikuntatoimi Konsma/kaavoitus Konsma/hallinto- ja viestintäpalvelut Konsma/hallinto- ja viestintäpalvelut Eveliina Bovellan Kristiina Hakkarainen Kuopion kansalaisopisto/ Sari Summanen Anita Heino Snellman-kesäyliopisto Soili Meklin Anita Heino Pohjois-Savon Liikunta ry Timo Hyötyläinen Timo Hyötyläinen Timo Nenonen kaikki palvelualueet Hankkeessa pyritään edistämään ja lisäämään venäjän kielen opiskelua peruskouluissa monin eri keinoin. Nykyisen vs-pedagogiikan kartoitus, hyvien pedagogisten mallien kerääminen ja uusien tapojen näkyviksi tekeminen. Vapaan sivistystyön pedagogisten laatukriteerien määrittely CAFjärjestelmään. Itä-Suomen vapaan sivistystyön opetushenkilöstön hyvinvoinnin edistäminen Tavoitellaan liikuntaseurojen hyvinvointipalvelujen kehittämis- ja tuottamisvalmiuksien parantamista sekä seuratoimijoiden osaamisen kehittämistä. Liian vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivointi yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Hankealua: Maaninka, Nilsiä ja Siilinjärvi. Hankkeen hallinnointi Nilsiän kaupunki (2013 Kuopio) Maankäytön suunnittelu pohjaksi tehtävä nykyisen ja tulevan palveluverkoston ja resurssien kartoitus valmis valmis valmis valmis valmis valmis Vesa Lötjönen organisaation viestinnän tehostaminen valmis Vesa Lötjönen kansalaisen asiointitili valmis Kouluilla yhtenäiset laatukriteerit käytössä Uusien keinojen löytäminen oppilaiden liikkumisen lisäämiseksi TVT-laitteiden määrät ja koulujen varustelutaso Parannetaan suhtautumista venäjän kieleen ja edistetään venäjän kielen opiskelua Vapaan sivistystyön pedagogisten erityispiirteiden tunnettuus, laatukriteerit osana laadun arviointia Osallistumisaktiivisuus, hyvinvoinnin lisääntyminen Liikuntaseurojen hyvinvointipalvelujen kehittämis- ja tuottamisvalmiuksien tuote- /toimintamalli. Uusien liikkujien määrä, parantuneet testitulokset, vaikutus terveydentilaan. Liikuntaneuvonnan määrä. periaatelinjaus päätöksenteon avuksi sähköpostimäärän vähentäminen viranomainen voi kommunikoida kansalaisen kanssa turvallisesti

13 Some-viestintä Konsma/hallinto- ja viestintäpalvelut Vesa Lötjönen monikanavainen viestintä valmis tavoittaa eri kuntalaisryhmiä normaali- ja poikkeusolojen viestinnässä YHTEENSÄ

SIILINJÄRVEN KUNTA Kehityshankkeet Määrä

SIILINJÄRVEN KUNTA Kehityshankkeet Määrä SIILINJÄRVEN KUNTA RAPORTTI Kehityshankkeet 2017 21.8.2017 Määrä Rahoitus kpl ulkopuolinen kunnan oma Konserni- ja maankäyttöpalvelut 7 445 000 60 000 Sivistyspalvelut 10 753 187 59 593 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Kehityshankkeet

SIILINJÄRVEN KUNTA Kehityshankkeet SIILINJÄRVEN KUNTA RAPORTTI Kehityshankkeet 2016 9.8.2016 Määrä Rahoitus kpl ulkopuolinen kunnan oma Konserni- ja maankäyttöpalvelut 8 0 15 000 ok Sivistyspalvelut 11 761 891 32 840 OK terveyspalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi

Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi 30.1.2017 Pirjo Nikula Verkostokoordinaattori Lapin liitto Yhteys kunta-, maakunta- ja sote-uudistukseen

Lisätiedot

Jyväskylä Vapaaehtoiseen osallisuuteen aktivointi leipa jonoista ja vankiloista

Jyväskylä Vapaaehtoiseen osallisuuteen aktivointi leipa jonoista ja vankiloista Jyväskylä 25.10.2016 Vapaaehtoiseen osallisuuteen aktivointi leipa jonoista ja vankiloista 25.10.2016 1 ViaDia Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 25.10.2016 2 Varikkojen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Lapin maakunnan tilanne Sosiaalijohdon työkokous 18.11.2016 Asta Niskala Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus STM ja hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

SOHVI-hanke

SOHVI-hanke SOHVI-hanke 1.3.2012 28.2.2014 SOHVI-hankkeen toteuttajat ja hankekumppanit SOHVI-hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu (hankekumppanina Vakka-Suomen seutukunnan kunnat: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa,

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö aktiivisena kumppanina kokeilussa Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Kokeilun lähtökohdat päävastuun

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Sote-näkökulma aluekehittämiseen. Mari Niemi

Sote-näkökulma aluekehittämiseen. Mari Niemi Sote-näkökulma aluekehittämiseen Mari Niemi 30.11.2017 TKI ja maakuntauudistus Maakunnan ja sen yhteistyötahojen TKItoiminnalla on merkittävä rooli maakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä. Tehtävä vaatii

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI Porin kaupunki/ Satakunta

SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI Porin kaupunki/ Satakunta SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI 1 24.5.2017 Porin kaupunki/ Satakunta SATAOSAA Satakunnan mallit työllisyyteen ja osallisuuteen SATAOSAA hankkeen hallinnoija on Porin kaupunki. Hanke on osa Satakunnan

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 02/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 02/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 02/2015-02/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Salli osallisuus! 24.11.2011 Anne Pyykkönen projektipäällikkö osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kuopio Anna-Mari Juutinen Kuntakokeilukoordinaattori 9.12.2015 Kuopion kaupunki Perusturva

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen perustiedot OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Hankeaika1.5.2015-31.12.2017 Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma Tulevaisuuden Kaukovainio Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-15 Mervi Uusimäki 28.5.2013 KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 4700 asukasta Kaukovainio kehittämisalueena Kaukovainion

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset 30.5.2006 Terveydenhuollon ATK-päivät Mikkelissä Projektipäällikkö Heli Sahala E-reseptikokeilu Sosiaalialan tietoteknologiahanke

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

VOIMALA. Itä-Suomen Hyvinvointivoimala työelämän ja koulutuksen kehittäjänä

VOIMALA. Itä-Suomen Hyvinvointivoimala työelämän ja koulutuksen kehittäjänä VOIMALA Itä-Suomen Hyvinvointivoimala työelämän ja koulutuksen kehittäjänä Eeva Mäkinen FT, MuM, kehitysjohtaja Itä-Suomen Hyvinvointivoimala Kuopion konservatorio Hyvinvointivoimala Moniammatillinen yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAITEESTA JA KULTTUURISTA HYVINVOINTIA Eeva Mäkinen FT, projektijohtaja Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala Kuopion konservatorio Takuulla! Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 06/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 06/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 06/2015-06/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2010 rakennerahasto-ohjelma Ohjaamoa tukevien valtakunnallisten ja alueellisten hakujen hakuajat Pia Pirskanen 4.11.2014 Valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus: Nuorisotakuu

Lisätiedot

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Kyvyt käyttöön seminaari 13.10.2015 Mirja Willberg, Parik säätiö 1 Pelkkä työvalmennus ei riitä? Hallituksen kärkihankkeita STM Toimenpide 1.

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 07/2015-07/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden ajan alkaen

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden ajan alkaen Kunnanhallitus 52 27.03.2017 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden ajan 1.4.2017 alkaen Kh 27.03.2017 52 Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh. 044 7401101

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 09/2015-09/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön?

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Pekka Puustinen, LT, MPH, TM Sp. pekka.puustinen@kuh.fi 1) Kuinka kokonaiskuva hallitaan? Pohjois-Savossa iso työkenttä

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija 12.10.2009 1 KASTE Pohjois Suomen monialaiset sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot