SIILINJÄRVEN KUNTA Kehityshankkeet Määrä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIILINJÄRVEN KUNTA Kehityshankkeet 2015 7.8.2015. Määrä"

Transkriptio

1 SIILINJÄRVEN KUNTA RAPORTTI Kehityshankkeet Määrä Rahoitus kpl ulkopuolinen kunnan oma Konserni- ja maankäyttöpalvelut Sivistyspalvelut terveyspalvelut Talous- ja tukipalvelut Tekniset palvelut YHTEENSÄ % 4 %

2 SIILINJÄRVEN KUNTA päiv Konserni- ja maankäyttöpalvelut Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi SISÄISET Maankäytön toteutusohjelma maapolitiikka Heikki Pietikäinen Maaseuturakentamisen edullisuusvyöhykkeet Keskuskorttelin kehittäminen kaavoitus kaavoitus ja tekniset palvelut Timo Nenonen Oiva Ollikainen Timo Nenonen Sähköinen asiointi maapolitiikka Heikki Pietikäinen sähköinen kokouskäytäntö hallinto- ja viestintäpalvelut Uusien alueiden toteuttamissuunnitelma maanhankintaa, kaavoitusta, kunnallistekniikan rakentamista ja tonttien luovutusta varten Maaseuturakentamisen ohjaaminen ja uusien rakennuspaikkojen mitoituksen periaatteet ohjeellisesti Keskuskorttelin kehittäminen (mm. liikenneratkaisut toimiviksi, torin modernisointi) paikkatietoaineiston ja ajantasakaavojen saaminen verkosta kesken 2015 kesken kesken osittain valmis Vesa Lötjönen paperiton kokouskäytäntö pilotointi periaatelinjaus päätöksenteon avuksi periaatelinjaus päätöksenteon avuksi paperin tulostus ja postitus poistuu ULKOISET Kuopion, Siilinjärven ja Suonenjoen yhteinen liikennemeluselvitys Toivala Vuorela Ranta- Toivala Jännevirta-alueen yhteissuunnittelu Hajarakentamisen pelisääntöjen harmonisointi kaavoitus kaavoitus aikaisemman tie- ja raideliikenteen Kuopio meluselvityksen päivitys maankäytön Siilinjärvi Timo Nenonen suunnittelua varten Timo Nenonen Kuopio, Siilinjärvi Seudullisesti merkittävän raja-alueen tavoitteellinen yhteissuunnitelma kuntakaavoituksen avuksi Suunnittelutarveratkaisujen yhtenäinen käsittely 2016 ei aloitettu kunnat ei aloitettu kaavoitus Timo Nenonen ei aloitettu rakennusvalvonta MAL-työryhmä KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ maankäytön suunnittelun avuksi LOIKKA 2030:n yksi toimenpide-esitys => erillisprojekti, kehityshanke

3 SIILINJÄRVEN KUNTA Sivistyspalvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi ULKOISET Koulujen kerho-hanke Opetuspalvelut Pekka Kauhanen Kerhotoiminnan kehittäminen (mukana Kerhojen ja osallistujien kesken kaikki koulut, 38 eri kerhoa) määrä kouluilla Opetusryhmien pienentäminen Opetuspalvelut Kari Mustonen Kolme opetusryhmää on jaettu Opetusryhmien koko ennen ja kesken pienemmäksi jälkeen jakamista Pedagoginen ICT-ohjaus Opetuspalvelut Pekka kauhanen Opettajien ICT-pedagogiikan kehittäminen kesken Henkilöstön osaaamisen kehitys Erityisopetuksen laadun Vaativan erityityiopetuksen henkilöstön Henkilöstön osaamaisen Opetuspalvelut Pekka Kauhanen kesken kehittäminen kouluttaminen lisäys Koulujen toimintakulttuurin kehittäminen Kuopion seudun nuorten verkkohanke; Point -jatkohanke Osaava koulutushanke Digi Osaava -hanke Opetuspalvelut Vapaa-aikapalvelut/ nuorisotoimi Seudullinen hanke opetuspalvelut Kansalaisopisto Pekka Kauhanen Tiia Pykäläinen, Tuula Pärnänen Eila Kumpulainen Kari Mustonen Snellman-kesäyliopisto Soili Meklin Anita Heino Koulujen hyväksi todettujen toimintakulttuurin osa-alueiden vahvistaminen kaikkia kouluja koskevaksi yhtenäiseksi toimintamalliksi Kuopion seudun nuorisotiedotusmuoto, jossa kunnassa annetaan nuorille ammattiapua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. 1. Opetuksen laatutyö 2. Työhyvinvointi 3. Tietoyhteiskuntaosaaminen 4. sivistys- ja oppilaitosjohdossa toimivien täydennyskoulutus Itä-Suomen vapaan sivistystyön opetushenkilöstön digitaalisten opetusympäristöjen ja tietoteknisen osaamisen parantaminen kesken kesken kesken ei aloitettu KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ Yhtenäiset toimintakulttuurit käytössä kaikilla kouluilla Nuorisotiedotuskanavat yhtenäistetty eri kunnissa, yhteistyö syventynyt, vapaaehtoistoiminnan tiedotuskanava löydetty Entistä useampi opettaja on osallistunut täydennyskoulutuksen Tietoteknisten sovellusten parempi ja monipuolisempi hyödyntäminen opetuksessa

4 SIILINJÄRVEN KUNTA terveyspalvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi ULKOISET Kuopio-pilotti työllisyyden kuntakokeilu perhepalvelut Kuopion kaupunki Osa valtakunnallista hallitusohjelmaan sisältyvää kuntakokeilua pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Pilotti toimii 7 kunnan alueella. Päätavoitteena on uusien toimintamallien kehittäminen työelämäosallisuuden lisäämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömyyden vähtämiseksi kesken Seuranta ja arviointi, hankeorganisaatio Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) -hanke Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuushanke Terveyspalvelut Terveyspalvelut, hoiva- ja vanhuspalvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri STM:n KASTE II -ohjelmaan kuuluva Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin hallinnoima hanke, joka toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla ajalla Tavoite on hyvinvointi- ja terveyserojen tasoittaminen ja vähäosaisten osallisuuden lisääminen, terveystottumuksiin vaikuttaminen, kansansairauksien ehkäisy sekä yhteistoiminnan, johtamisen ja verkostoyhteistyön kehittäminen. Tähtää tuottavuuden ja hoidon vaikuttavuuden parantamiseen Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin yksiköissä. Tavoitteena on myös 20 % valtakunnan keskiarvoa korkeamman erikoissairaanhoidon ylikäytön purkaminen. Terveyspalveluja kehitetään asiakaslähtöisesti luomalla uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja tehokkaita hoitomuotoja kesken Seuranta ja arviointi hankeorganisaatiossa kesken 0 0 Seuranta ja arviointi, toimielimet Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset (Perho) - hanke perhepalvelut Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tarvoitteena on lisätä sosiaalihuollon palveluiden sujuvuutta erityisesti organisaatiorajat ylittävissä asiakasprosesseissa sekä ehkäistä ammattilaisten tekemää päällekkäistä kirjaamista. Hankkeen toteuttajia ovat Itä- Suomen sosiaalialan saamiskeskus (hankkeen hallinnoija), Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö, Perhehoitoyksikkö Pessi, Savoniaammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Itä Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos ja sosiaali ja terveysjohtamisen laitos, Istekki Oy, ROCE Partners kesken Arviointi projektiorganisaatiossa

5 Verkkopalvelupohjais Terveyspalvelut ella etäkuntoutuksella kohti parempaa työkykyä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta (VEKU-hanke) Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron Hankkeen tarkoituksena on luoda uusi verkkopalvelupohjainen etäkuntotusmalli. Etäkuntoutusmallin pilotointia ja terveysvaikutusten arviointia totetutetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella asuvien, työelämän ulkopuolella olevien, aivoverenkierronhäiriön sairastaneiden keskuudessa. Etäkuntoutuskäytäntö pohjautuu verkkopalveluasustaan, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron, interaktiiviset kuntoutusryhmät sekä pelillisyyden osana kuntotusta. AVHkuntoutuksessa pilotoitua etäkuntoutusmallia voidaan jatkossa hyödyntää myös muiden terveysongelmien kuntoutuksessa, kuten esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, mielenterveysongelmissa, päihdesairauksissa tai vanhuuden rappeumasairauksissa. Toimintamallin laajempi käyttöönotto säästää terveydenhuollon resursseja ja monipuolistaa terveyspalvelujen palvelutarjontaa kesken Jokaisen osallistuvan kuntoutujan etäkuntoutusjaksoon sisältyy mm. henkilökohtainen alkumittaus ja seurantamittaukset pysyvyysvaikutusten arvioimiseksi 2-3 kk kuluttua etäkuntoutusjakson päättymisestä. Osallistuja saa tietoa etäkuntoutuksen vaikutuksista sairastuneiden hyvinvointiin. Hanketoimenpiteitä ovat mm. hyvinvointivaikutusten arviointitutkimus, tulosten ja toimintamallin levittäminen. Nuoret Duuniin 2017 terveyspalvelut, Yhteiset palvelut Panu Hiekkala, Reijo Ruostila Hankkeen tavoitteena on yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa puolittaa maakunnan vuotiaiden nuorisotyöttömyys loppuvuoden 2014 tasosta vuoden 2017 loppuun mennessä lisäten nuorten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa helpotetaan mm. nuorten työnhakua, yritysten rekrytointia sekä edistetään nuorten yrittäjyyttä kesken Määrällisenä arviointikriteerinä käytetään maakuntatasoista nuorisotyöllisyyden kehittymistä. Lisäksi toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan prosessimaisesti hankkeen yhteistyössä oppilaitosten tekemän arvioinnin yhteydessä. Pohjois-Savon Varikko -hanke perhepalvelut ViaDia Pohjois-Savo ry Varikko-hankkeella tuetaan erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, ennen kuin työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista. Hankkeella haetaan ratkaisuja siihen, että palvelut ja toimintamallit tukevat nykyistä paremmin asiakkaiden siirtymiä työja elinkeinohallinnon palveluihin, koulutukseen tai työhön. Hankkeen tavoitteena on luoda matalan kynnyksen päivä- ja työtoimintapisteet eli VARIKOT hankepaikkakunnille. Hankkeen tavoitteet voivat painottua eri paikkakunnilla eri tavoin siten, että jollakin Varikolla keskeisintä on päivätoiminnan ja sosiaalisen isännöinnin kehittäminen, kun taas jollakin Varikolla korostuu kuntouttava työtoiminta. Hankkeen tuloksena syntyvää Varikko - matalan kynnyksen päivä- ja työtoimintamallia sekä sosiaalista isännöintiä on tarkoitus jatkossa tuottaa palveluna, jota kunnat voivat ostaa ViaDia-yhdistyksiltä kesken Mm. asiakkaiden kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä toimintamallien kehittämiseen osallistuu alueiden sosiaali- ja terveyssekä kulttuurialojen opiskelijoita ammatti- ja aikuisopistoista, ammattiikorkeakouluista sekä Itä- Suomen yliopistosta. ISEAohjelma osallistuu Varikko - hankkeisiin a) leipäjonojen tutkimuksella, b) sosiaalisen toiminnan mallintaminen/hyvien käytäntöjen organisoinnin tutkimuksella sekä c) osallistumalla toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin ja asiakasseurantaan. Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat Itä-Suomen yliopisto ja/tai Diakoniaammattikorkeakoulu ViaDia Pohjois-Savon kanssa. Yhteensä

6 SIILINJÄRVEN KUNTA Talous- ja tukipalvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi SISÄISET Käyttöoikeushallinnan esivalmisteluprojekti Tietotekniset palvelut Jukka Simola Hallinnoinnin parnataminen ja tietoturvariskien hallinta kesken 0 Tulostuspalveluiden hallinnoinnin Tulostuksenhallinta Tietotekniset palvelut Jukka Simola parantaminen ja kustannusten kesken alentaminen Sähköinen arkistointi (eams) koko kunta Pirjo Niiranen perustan luominen sähköiselle arkistoinnille kesken KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ Käyttöoikeuksien ajantasaisuus Kustannustehokkuus ja nykyistä palvelevampi järjestelmä Asiakirjahallinnon prosessit tehostuvat ja nykyaikaistuvat

7 SIILINJÄRVEN KUNTA Tekniset palvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi SISÄISET LED-valaistus vesimittareiden etäluenta Toimitilat Kuntatekniikka Vesihuoltolaitos Jukka Kellokumpu Jere Toppinen Ari Kainulainen Mikko Paldanius energiansäästö toimitilojen, katujen, puistojen valaistusta modernisoimalla asiakkaan kulutustietojen etäluenta tietoteknikkaa apuna käyttäen kesken kesken hankintahinta kallis ja valoteho ei vielä riitä, seurataan teknistä kehitystä Ensimmäiset kohteet katuvalaiastuksessa Ahmolla ja Räisälässä tehostetaan toimintaa vähentämällä käsin tehtävää työtä, asiakkaan ei tarvitse enää lähettää mittarinlukukorttia ULKOISET ESCO-hanke Sähköinen asiointi (lupapiste.fi) Toimitilat Rakennusvalvonta Caverion Oy (ent. YIT Kiinteistötekniikka) Jukka Kellokumpu Jussi Piekiäinen Ari Kainulainen Jukka Laukkanen toimitilojen kokonaisvaltainen energiansäästöhanke Sähköisen asioinnin käyttöönotto (esim. rakenusluvat) kesken ei aloitettu KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ Energiansäästösopimuksen velvoite (säästö 9 % vuoteen 2016 mennessä), hanke rahoitetaan syntyvillä säästöillä sähköinen rakennuslupien käsittely, myöhemmin sovellettavissa ympäristölupien ja yleisten alueiden kaivulupien käsittelyyn, Tällä hetkellä kallis ja tuo lisätyötä.

8 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄTTYNEET JA VALMIIT KEHITYSHANKKEET Kehityshankkeen nimi Palvelualue Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi Toiminnallisen seudun rakennemalli Konserni- ja MAL-työryhmä Kuopion työssäkäyntialueen kuntien (LOIKKA 2030) maankäyttöpalvelut Kuopion kaupunki yhteinen seuturakennesuunnitelma valmis MicroStation/Stella-päivitys ja Konserni- ja Juhani Heiskanen aineiston konvertoinnit maankäyttöpalvelut Pekka Tuominen valmis Siilinjärven kunnan paikkatietoaineistot täyttävät EU:n -INSPIRE direktiivin, Siilinjärven kunta siirtyi joka ohjaa paikkatietojen käyttämään uusia tasokoordinaatti- yhteiskäyttöä. Suoritettu Koordinaatistojärjestelmän Konserni- ja Juhani Heiskanen korkeusjärjestelmiä. Koordinaattiuudistus valmis kunnan omana työnä. uusiminen (EUREF-FIN) maankäyttöpalvelut Pekka Tuominen vaikutti kaikkeen karttoihin, paikkatietoon Maaningalle tehtyä ja rakentamiseen liittyvään toimintaan. konsultointia on veloitettu. Konsullityönä kustannukset olisivat olleet useita euroja. Siilinjärven kunnan paikkatietoaineistot täyttävät EU:n -INSPIRE direktiivin, Siilinjärven kunta siirtyi joka ohjaa paikkatietojen käyttämään uusia tasokoordinaatti- yhteiskäyttöä. Suoritettu Korkeusjärjestelmän uusiminen Konserni- ja Juhani Heiskanen korkeusjärjestelmiä. Koordinaattiuudistus 2012 valmis kunnan omana työnä. (N2000) maankäyttöpalvelut Pekka Tuominen vaikutti kaikkeen karttoihin, paikkatietoon Maaningalle tehtyä ja rakentamiseen liittyvään toimintaan. konsultointia on veloitettu. Konsullityönä kustannukset olisivat olleet useita tuhansia euroja. Kuntarekry Konserni- ja Kaikki rekrytoinnit hoidetaan Tuula Lukkarila Sähköinen rekrytointi valmis maankäyttöpalvelut sähköisesti. PAMU-paikallismuseo -hanke Sivistyspalvelut Heidi Pelkonen Pöljän ja Toivalan alakouluilla syntyy malli käsitöiden, taiteen Museopedagogiikan ja ja draamatyöpajojen paikallishistorian/museotuntemuksen valmis hyödyntämisessä mm. lisääminen ja vieminen paikallishistorian opetuksessa. kouluille/kuntalaisille Aineisto siirtyy yleiseen nettikäyttöön ereseptin käyttöönottohanke Kotihoidon mobiilisovellus terveyspalvelut terveyspalvelut Martti Pärnänen, Veikko Viitasalo, Leila Auhtola, vastaanottopalv. henkilöstöä, Siilinjärven kunnan tietoteknisten palvelujen henkilöstöä ja lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tietohallinnon tuella Sähköinen lääkemääräys julkishallinnolle ja yksityiselle terveydenhuollolle annettujen velvotteiden mukaisesti. Tavoitteena käyttöönotto elokuussa Mikäli Siilisetin purku tapahtuu vuodenvaihteeseen mennessä, harkittava käyttöönoton siirtoa vuoden 2013 alkuun valmis valmis ereseptin käyttöönotto on tapahtunut

9 EkoTyö ja Raksa terveyspalvelut Tukevatyövalmennussäätiö Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät. Hanke koostuu: 1) rakennustarvikekierrätykseen perustuva pysyvä työllistämisen mallin kehittäminen 2) maaseudun työllistämisen mallin kehittäminen 3) 20 % saa työpaikan tai lähtee koulutuksiin 4) verkottuminen kuntiin, yrityksiin ja muihin toimijoihin valmis Siilinjärvi-Maaninka alue: v aloitti 35 henkilöä, joista 4 työllistyi muualle ja 1 siirtyi eläkkeelle. V aloitti 25 uutta henkilöä, joista 7 työllistyi muualle ja 1 siirtyi koulutukseen Työtä, taitoa ja tuloksia vammaispalvelut (työllisyystoiminta) SPR:n Kontti-ketju Kuopio Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät. 1) työttömien osaamisen kehittäminen ja työelämän valmiuksien parantaminen (askel työelämään -koulutus kaikille) 2) yritysyhteistyön luominen ja edelleen sijoittamisen kehittäminen (tavoite 25 henkilöä/v.), vuosittain 5 henkilöä sijoittuu koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille valmis Hanke työllisti uusia henkilöitä v Minikontissa: 8 työkokeiluun, 9 palkkatukityöhön ja 1 oppisopimiskoulutukseen. Lisäksi Kontissa oli 4 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa vammaispalvelut (työllisyystoiminta) Pohjois-Savon ELYkeskus Parantaa työttömien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia koulutuksen ja työnteon avulla. Hankkeessa sovelletaan työhallinnon ns. Toppis-mallia, joka mahdollistaa koulutuksen ja työteon vuorottelua valmis Hankkeeseen osallistui 11 P-Savon kuntaa. Tavoite 90 henkilö, joista siilinjärveläisiä 4/vuosi.

10 Katse lapseen - juurruttamishankeosio Lapset ja perheet Kaste II-hankkeessa terveyspalvelut Minna Pitkänen Tarja Pitkänen Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä-Suomessa Kasteohjelman mukaisesti tavoit-teina on juurruttaa ja Ievittää Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelujen kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa l ja li -hankkeissa Iuotuja hyviä käytänteitä ja malleja osaksi lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmää. Asiakkaiden osallisuutta kehittämisessä vahvistetaan. Henkilöstön osaamista tuetaan toimintatapojen muu-toksissa ja menetelmien käyttöönotossa. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön Katse Iapseen - juurruttamishanke Tavoitteet: perhehoidon tukipalvelujen vakiintuminen Iyhytaikaisen ja nuorten perhehoidon vahvistuminen perhehoidon ensisijaisuuden varmistuminen sijaishuollon sijoituksissa maakunnallinen toimintamalli kuntien lastensuojelun tukena vahva perhehoidon rakenne kuntien käytettävissä valmis Lasten hyvinvointipalveluiden asiakkaiden osallisuus verkostotapaamisissa valmistunut v.2012 ja Vanhemman kokemuksia ja odotuksia sosiaalisesta tuesta lapsen huostaanoton aikana valmistunut v.2013 (www.pslastensuojelu.fi Etusivu Lastensuojelun perhehoidon tukipaletti Peruskoulutus- ja tutkimusyhteistyö Opinnäytetyöt ). Sähköinen laskutus Talous- ja tukipalvelut Eeva Miettinen Tehostaa ja nopeuttaa Kunnan myyntilaskutus sähköisessä laskutuskäytäntöjä, valmis muodossa saavutetaan kustannussäästöjä Seuranta- ja vertailutiedon Suoritteiden määrittäminen ja hinnoittelu. perusteella voidaan arvioida Toiminto- ja kustannuslaskennan Palvelee kunnan toimintojen seuranta- ja toimintojen tehokkuutta Talous- ja tukipalvelut Eeva Miettinen valmis kehittäminen ohjausjärjestelmien kehittämistä ja suhteessa muihin toimijoihin ja käyttöönottoa. seurata toiminnan tehokkuuden kehittymistä Sisäinen valvonta Talous- ja tukipalvelut Päivi Heikkinen Varmistetaan kunnan tehtävien häiriötön Riskien kokonaisvaltainen kartoitus ja toteutuminen ja kesken sisäisen valvonnan käytäntöjen uusiminen lainmukaisuus, toiminnan tuloksellisuus sekä omaisuuden turvaaminen Puhelinvaihdepalvelut Talous- ja tukipalvelut Jukka Simola Palveleva Tuotantovarmuus ja palvelutason valmis toimintokokonaisuus parantaminen resurssien hallinta Toimistosihteerityön organisointi kaikki palvelualueet Merja Vartiainen Henkilöresurssin käytön tehostaminen valmis Resurssin käyttö ja ohjaus ajonopeuksien alentaminen koulujen yms. Siirrettävä nopeusnäyttötaulu Tekniset palvelut Jere Toppinen lähellä, lisänä taulun antamien tietojen käyttö suunnittelun apuna valmis nopeusnäyttötaulu on käytössä

11 Leikkikenttien opastetaulut Tekniset palvelut Sari Riekkinen Vesihuoltolaitoksen kaukovalvonnan modernisointi MOME (Modernit menetelmät yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn tehostamisessa) -hanke Pysäköinninvalvonnan kämmentietokone Pohjavesien suojelusuunnitelma (SUSU-hanke) elaskun käyttöönotto Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Ari Kainulainen Risto Pitkänen Itä-Suomen yliopisto (Ari Kainulainen, Risto Pitkänen) Ari Kainulainen Arja Saarelainen Ari Kainulainen Pille Somer Katurekisteri Tekniset palvelut Jere Toppinen Katuvalojen modernisointi Tekniset palvelut Jere Toppinen Savo-Karjalan UUMA (uusiomaa) Vanhusten perhehoidon voima - hanke Tekniset palvelut perhepalvelut, vanhuspalvelut Ramboll Finland Oy Ari Kainulainen Minna Pitkänen, Mari Pirinen antaa hyödyllistä informaatiota leikkikenttien käyttäjille (lain vaatima) Kaukovalvonnan tiedonsiirto valokuitukaapeleihin ja radiomodeemeihin sekä laitteiston uusiminen 2010-luvun vaatimuksia vastaavaksi yliopiston tutkimushanke, säästöt jätevedenpuhdistusprosessin kokonaiskuluissa Siirtyminen sähköisten virhemaksujen tulostamiseen ja datasiirtoon (Helgajärjestelmä) Suunnitelmassa selvitetään pohjavesialueiden hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan riskikohteet sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskikohteille vesilaskutuksessa otetaan käyttöön elasku katujen rakenteen ja kunnossapidon tutkinta, saadaan perustiedot saneeraustarpeesta katuvalaisinten uusinta: vanhat elohopea lamput uusitaan pienpainenatriumvalaisimiin materiaalisäästöt, teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen kenttä-, pihaja katurakentamisessa Hankkeen tavoitteena on edistää vanhusten perhehoitoa Pohjois-Savossa ja saada laadukkaasta perhehoidosta toimiva osa vanhusten palvelujärjestelmää. Hankkeessa on mukana 19 Pohjois-Savon kuntaa ja sitä hallinnoi Siilinjärven kunta. Hanke on organisoitu Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön yhteyteen valmis tiedotustarve on vähentynyt valmis kaukovalvonta on uusittu valmis ei konkreettisia hyötyjä 2011 valmis valmis 2011 valmis valmis Tehokkuutta lisääminen tarkastustoiminnassa ja kansliatyössä, virkamies tekee päätöksen tarkastamisvaiheessa (uusi pys.valvontalaki) suunnitelma toimii mm. kaavoituksen apuvälineenä kuntalaiset voivat ottaa käyttöön verkkopankkiin tulevan elaskun lisätiedot infran nykykunnosta (korjausvelan määritys) valmis säästö energiakustannuksissa ei mukana selvitykset erilaisten sivutuotteiden soveltuvuudesta rakentamiseen valmis 0 0 Seuranta ja arviointi kehittämistyöryhmissä. Opinnäytetyöt ja pro gradu - tutkielmat. Rahoitus yhteensä euroa, josta kunnan osuus euroa.

12 Nuoret Duuniin 2014 Sote yhteiset palvelut Panu Hiekkala, Reijo Ruostila Hanke on koko Pohjois-Savon alueella toimiva vuotiaiden nuorten avoimille työmarkkinoille työllistymistä edistävä projekti. Määrällisenä tavoitteena on 1500 nuoren työllistyminen kampanjayrityksiin kuluvan vuoden aikana. Hankkeella edistetään maakunnan nuorisotyöllisyyttä ja nuorisotakuun toteutumista osana muuta palvelutuotantoa valmis 0 0 Työllistyneiden nuorten ja työllistäneiden yritysten määrä. Arviointi suoritetaan hankkeen omana toimintana. Rahoitus yhteensä euroa, josta kunnan osuus euroa. Perusopetuksen laatukriteerit Liikkuva koulu II ja III Opetuspalvelut Opetuspalvelut ja esiopetus Marja Rytivaara/ Susanna Lahti jokaisella koululla 2 hankevastaavaa Mikko Perttinä Perusopetuksen koulukohtaisten laatukriteerien käyttöönotto mennessä. Vuoden 2013 aikana laaditaan kerhotoiminnan ja IP-toiminnan kriteeristö Koululaisten liikunnan lisääminen kaikissa Siilinjärven kouluissa valmis valmis TVT-laitehanke Opetuspalvelut Pekka Kauhanen TVT-opetuskäytön kehittäminen valmis Verraton-venäjä-hanke Vapaan sivistystyön didaktisten ja pedagogisten toimintamallin kehittäminen ja laadun arviointi Osaava IV -hanke "ISKET" Seurakehittämöhanke Terve2022 Terveysliikuntahanke Palveluverkkoselvitys Intran kehittäminen Sähköinen asiointi (suomi.fi) Seudullinen hanke opetuspalvelut Kansalaisopisto Kansalaisopisto Vapaa-aikapalvelut/ Liikuntatoimi Vapaa-aikapalvelut/ Liikuntatoimi Konsma/kaavoitus Konsma/hallinto- ja viestintäpalvelut Konsma/hallinto- ja viestintäpalvelut Eveliina Bovellan Kristiina Hakkarainen Kuopion kansalaisopisto/ Sari Summanen Anita Heino Snellman-kesäyliopisto Soili Meklin Anita Heino Pohjois-Savon Liikunta ry Timo Hyötyläinen Timo Hyötyläinen Timo Nenonen kaikki palvelualueet Hankkeessa pyritään edistämään ja lisäämään venäjän kielen opiskelua peruskouluissa monin eri keinoin. Nykyisen vs-pedagogiikan kartoitus, hyvien pedagogisten mallien kerääminen ja uusien tapojen näkyviksi tekeminen. Vapaan sivistystyön pedagogisten laatukriteerien määrittely CAFjärjestelmään. Itä-Suomen vapaan sivistystyön opetushenkilöstön hyvinvoinnin edistäminen Tavoitellaan liikuntaseurojen hyvinvointipalvelujen kehittämis- ja tuottamisvalmiuksien parantamista sekä seuratoimijoiden osaamisen kehittämistä. Liian vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivointi yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Hankealua: Maaninka, Nilsiä ja Siilinjärvi. Hankkeen hallinnointi Nilsiän kaupunki (2013 Kuopio) Maankäytön suunnittelu pohjaksi tehtävä nykyisen ja tulevan palveluverkoston ja resurssien kartoitus valmis valmis valmis valmis valmis valmis Vesa Lötjönen organisaation viestinnän tehostaminen valmis Vesa Lötjönen kansalaisen asiointitili valmis Kouluilla yhtenäiset laatukriteerit käytössä Uusien keinojen löytäminen oppilaiden liikkumisen lisäämiseksi TVT-laitteiden määrät ja koulujen varustelutaso Parannetaan suhtautumista venäjän kieleen ja edistetään venäjän kielen opiskelua Vapaan sivistystyön pedagogisten erityispiirteiden tunnettuus, laatukriteerit osana laadun arviointia Osallistumisaktiivisuus, hyvinvoinnin lisääntyminen Liikuntaseurojen hyvinvointipalvelujen kehittämis- ja tuottamisvalmiuksien tuote- /toimintamalli. Uusien liikkujien määrä, parantuneet testitulokset, vaikutus terveydentilaan. Liikuntaneuvonnan määrä. periaatelinjaus päätöksenteon avuksi sähköpostimäärän vähentäminen viranomainen voi kommunikoida kansalaisen kanssa turvallisesti

13 Some-viestintä Konsma/hallinto- ja viestintäpalvelut Vesa Lötjönen monikanavainen viestintä valmis tavoittaa eri kuntalaisryhmiä normaali- ja poikkeusolojen viestinnässä YHTEENSÄ

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.x.2014 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Sisältö POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELOKUU 2014... 2 SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN Kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä 11.4.2007 Kunnanhallitus 4.6.2007 KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset

Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset Perho- hanke, Hankesuunnitelma 30.9.2013 (täydennetty 6.11.2013 ja 24.1.2014) Sisällys 1 Yhteenveto... 2 2 Tausta ja perustelut...

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2010... 3 2 Väestö... 5 3 Voimavarat... 7 3.1 Talous... 7 3.2 Henkilöstö... 8 3.3 Toimitilat...

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 0 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1.1.2014 ALKAEN FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Yhtymävaltuusto 4.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Lapsen ääni - kehittämisohjelma

Lapsen ääni - kehittämisohjelma Liite 1 hakemukseen valtionavustuksen saamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen Lapsen ääni - kehittämisohjelma Suunnitelma Kaste-ohjelman toteuttamiseksi Etelä-Suomessa lasten, nuorten

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 1.10.2010 31.10.2012. 31.05.2010 Kouvolan kaupunki Tarkennettu suunnitelma

Hankesuunnitelma 1.10.2010 31.10.2012. 31.05.2010 Kouvolan kaupunki Tarkennettu suunnitelma Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankesuunnitelma 1.10.2010 31.10.2012 31.05.2010

Lisätiedot

TIETOHALLINTOSTRAGIAN TOIMENPIDEOHJELMA

TIETOHALLINTOSTRAGIAN TOIMENPIDEOHJELMA TIETOHALLINTOSTRAGIAN TOIMENPIDEOHJELMA Toimialojen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet strategiakaudella SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveystoimen tietohallinnon tulevaisuusstrategiaan vaikuttavat

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Härkätie: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Utajärven kunta UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 H y v i n v o i n t i t a l o, K i r k k o t i e 32, 9 1 6 0 0 U T A J Ä R V I 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Uusi Jyväskylä Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Työvaliokunta 26.11.2007 Talous, hallinto ja henkilöstö 2 Toimialaryhmien yhteiset sekä taloutta ja henkilöstöä koskevat

Lisätiedot

Tietohallintostrategia 2012-2015

Tietohallintostrategia 2012-2015 Tietohallintostrategia 2012-2015 KV hyväksynyt xx.xx.2012 KV godkänt xx.xx.2012 2 Sisältö 1. Strategian tausta... 3 2. Tietohallintostrategian yleiset painopistealueet... 4 2.1 Painopistealue 1: Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot