SIILINJÄRVEN KUNTA Kehityshankkeet Määrä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIILINJÄRVEN KUNTA Kehityshankkeet 2015 7.8.2015. Määrä"

Transkriptio

1 SIILINJÄRVEN KUNTA RAPORTTI Kehityshankkeet Määrä Rahoitus kpl ulkopuolinen kunnan oma Konserni- ja maankäyttöpalvelut Sivistyspalvelut terveyspalvelut Talous- ja tukipalvelut Tekniset palvelut YHTEENSÄ % 4 %

2 SIILINJÄRVEN KUNTA päiv Konserni- ja maankäyttöpalvelut Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi SISÄISET Maankäytön toteutusohjelma maapolitiikka Heikki Pietikäinen Maaseuturakentamisen edullisuusvyöhykkeet Keskuskorttelin kehittäminen kaavoitus kaavoitus ja tekniset palvelut Timo Nenonen Oiva Ollikainen Timo Nenonen Sähköinen asiointi maapolitiikka Heikki Pietikäinen sähköinen kokouskäytäntö hallinto- ja viestintäpalvelut Uusien alueiden toteuttamissuunnitelma maanhankintaa, kaavoitusta, kunnallistekniikan rakentamista ja tonttien luovutusta varten Maaseuturakentamisen ohjaaminen ja uusien rakennuspaikkojen mitoituksen periaatteet ohjeellisesti Keskuskorttelin kehittäminen (mm. liikenneratkaisut toimiviksi, torin modernisointi) paikkatietoaineiston ja ajantasakaavojen saaminen verkosta kesken 2015 kesken kesken osittain valmis Vesa Lötjönen paperiton kokouskäytäntö pilotointi periaatelinjaus päätöksenteon avuksi periaatelinjaus päätöksenteon avuksi paperin tulostus ja postitus poistuu ULKOISET Kuopion, Siilinjärven ja Suonenjoen yhteinen liikennemeluselvitys Toivala Vuorela Ranta- Toivala Jännevirta-alueen yhteissuunnittelu Hajarakentamisen pelisääntöjen harmonisointi kaavoitus kaavoitus aikaisemman tie- ja raideliikenteen Kuopio meluselvityksen päivitys maankäytön Siilinjärvi Timo Nenonen suunnittelua varten Timo Nenonen Kuopio, Siilinjärvi Seudullisesti merkittävän raja-alueen tavoitteellinen yhteissuunnitelma kuntakaavoituksen avuksi Suunnittelutarveratkaisujen yhtenäinen käsittely 2016 ei aloitettu kunnat ei aloitettu kaavoitus Timo Nenonen ei aloitettu rakennusvalvonta MAL-työryhmä KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ maankäytön suunnittelun avuksi LOIKKA 2030:n yksi toimenpide-esitys => erillisprojekti, kehityshanke

3 SIILINJÄRVEN KUNTA Sivistyspalvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi ULKOISET Koulujen kerho-hanke Opetuspalvelut Pekka Kauhanen Kerhotoiminnan kehittäminen (mukana Kerhojen ja osallistujien kesken kaikki koulut, 38 eri kerhoa) määrä kouluilla Opetusryhmien pienentäminen Opetuspalvelut Kari Mustonen Kolme opetusryhmää on jaettu Opetusryhmien koko ennen ja kesken pienemmäksi jälkeen jakamista Pedagoginen ICT-ohjaus Opetuspalvelut Pekka kauhanen Opettajien ICT-pedagogiikan kehittäminen kesken Henkilöstön osaaamisen kehitys Erityisopetuksen laadun Vaativan erityityiopetuksen henkilöstön Henkilöstön osaamaisen Opetuspalvelut Pekka Kauhanen kesken kehittäminen kouluttaminen lisäys Koulujen toimintakulttuurin kehittäminen Kuopion seudun nuorten verkkohanke; Point -jatkohanke Osaava koulutushanke Digi Osaava -hanke Opetuspalvelut Vapaa-aikapalvelut/ nuorisotoimi Seudullinen hanke opetuspalvelut Kansalaisopisto Pekka Kauhanen Tiia Pykäläinen, Tuula Pärnänen Eila Kumpulainen Kari Mustonen Snellman-kesäyliopisto Soili Meklin Anita Heino Koulujen hyväksi todettujen toimintakulttuurin osa-alueiden vahvistaminen kaikkia kouluja koskevaksi yhtenäiseksi toimintamalliksi Kuopion seudun nuorisotiedotusmuoto, jossa kunnassa annetaan nuorille ammattiapua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. 1. Opetuksen laatutyö 2. Työhyvinvointi 3. Tietoyhteiskuntaosaaminen 4. sivistys- ja oppilaitosjohdossa toimivien täydennyskoulutus Itä-Suomen vapaan sivistystyön opetushenkilöstön digitaalisten opetusympäristöjen ja tietoteknisen osaamisen parantaminen kesken kesken kesken ei aloitettu KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ Yhtenäiset toimintakulttuurit käytössä kaikilla kouluilla Nuorisotiedotuskanavat yhtenäistetty eri kunnissa, yhteistyö syventynyt, vapaaehtoistoiminnan tiedotuskanava löydetty Entistä useampi opettaja on osallistunut täydennyskoulutuksen Tietoteknisten sovellusten parempi ja monipuolisempi hyödyntäminen opetuksessa

4 SIILINJÄRVEN KUNTA terveyspalvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi ULKOISET Kuopio-pilotti työllisyyden kuntakokeilu perhepalvelut Kuopion kaupunki Osa valtakunnallista hallitusohjelmaan sisältyvää kuntakokeilua pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Pilotti toimii 7 kunnan alueella. Päätavoitteena on uusien toimintamallien kehittäminen työelämäosallisuuden lisäämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömyyden vähtämiseksi kesken Seuranta ja arviointi, hankeorganisaatio Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) -hanke Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuushanke Terveyspalvelut Terveyspalvelut, hoiva- ja vanhuspalvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri STM:n KASTE II -ohjelmaan kuuluva Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin hallinnoima hanke, joka toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla ajalla Tavoite on hyvinvointi- ja terveyserojen tasoittaminen ja vähäosaisten osallisuuden lisääminen, terveystottumuksiin vaikuttaminen, kansansairauksien ehkäisy sekä yhteistoiminnan, johtamisen ja verkostoyhteistyön kehittäminen. Tähtää tuottavuuden ja hoidon vaikuttavuuden parantamiseen Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin yksiköissä. Tavoitteena on myös 20 % valtakunnan keskiarvoa korkeamman erikoissairaanhoidon ylikäytön purkaminen. Terveyspalveluja kehitetään asiakaslähtöisesti luomalla uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja tehokkaita hoitomuotoja kesken Seuranta ja arviointi hankeorganisaatiossa kesken 0 0 Seuranta ja arviointi, toimielimet Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset (Perho) - hanke perhepalvelut Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tarvoitteena on lisätä sosiaalihuollon palveluiden sujuvuutta erityisesti organisaatiorajat ylittävissä asiakasprosesseissa sekä ehkäistä ammattilaisten tekemää päällekkäistä kirjaamista. Hankkeen toteuttajia ovat Itä- Suomen sosiaalialan saamiskeskus (hankkeen hallinnoija), Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö, Perhehoitoyksikkö Pessi, Savoniaammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Itä Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos ja sosiaali ja terveysjohtamisen laitos, Istekki Oy, ROCE Partners kesken Arviointi projektiorganisaatiossa

5 Verkkopalvelupohjais Terveyspalvelut ella etäkuntoutuksella kohti parempaa työkykyä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta (VEKU-hanke) Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron Hankkeen tarkoituksena on luoda uusi verkkopalvelupohjainen etäkuntotusmalli. Etäkuntoutusmallin pilotointia ja terveysvaikutusten arviointia totetutetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella asuvien, työelämän ulkopuolella olevien, aivoverenkierronhäiriön sairastaneiden keskuudessa. Etäkuntoutuskäytäntö pohjautuu verkkopalveluasustaan, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron, interaktiiviset kuntoutusryhmät sekä pelillisyyden osana kuntotusta. AVHkuntoutuksessa pilotoitua etäkuntoutusmallia voidaan jatkossa hyödyntää myös muiden terveysongelmien kuntoutuksessa, kuten esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, mielenterveysongelmissa, päihdesairauksissa tai vanhuuden rappeumasairauksissa. Toimintamallin laajempi käyttöönotto säästää terveydenhuollon resursseja ja monipuolistaa terveyspalvelujen palvelutarjontaa kesken Jokaisen osallistuvan kuntoutujan etäkuntoutusjaksoon sisältyy mm. henkilökohtainen alkumittaus ja seurantamittaukset pysyvyysvaikutusten arvioimiseksi 2-3 kk kuluttua etäkuntoutusjakson päättymisestä. Osallistuja saa tietoa etäkuntoutuksen vaikutuksista sairastuneiden hyvinvointiin. Hanketoimenpiteitä ovat mm. hyvinvointivaikutusten arviointitutkimus, tulosten ja toimintamallin levittäminen. Nuoret Duuniin 2017 terveyspalvelut, Yhteiset palvelut Panu Hiekkala, Reijo Ruostila Hankkeen tavoitteena on yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa puolittaa maakunnan vuotiaiden nuorisotyöttömyys loppuvuoden 2014 tasosta vuoden 2017 loppuun mennessä lisäten nuorten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa helpotetaan mm. nuorten työnhakua, yritysten rekrytointia sekä edistetään nuorten yrittäjyyttä kesken Määrällisenä arviointikriteerinä käytetään maakuntatasoista nuorisotyöllisyyden kehittymistä. Lisäksi toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan prosessimaisesti hankkeen yhteistyössä oppilaitosten tekemän arvioinnin yhteydessä. Pohjois-Savon Varikko -hanke perhepalvelut ViaDia Pohjois-Savo ry Varikko-hankkeella tuetaan erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, ennen kuin työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista. Hankkeella haetaan ratkaisuja siihen, että palvelut ja toimintamallit tukevat nykyistä paremmin asiakkaiden siirtymiä työja elinkeinohallinnon palveluihin, koulutukseen tai työhön. Hankkeen tavoitteena on luoda matalan kynnyksen päivä- ja työtoimintapisteet eli VARIKOT hankepaikkakunnille. Hankkeen tavoitteet voivat painottua eri paikkakunnilla eri tavoin siten, että jollakin Varikolla keskeisintä on päivätoiminnan ja sosiaalisen isännöinnin kehittäminen, kun taas jollakin Varikolla korostuu kuntouttava työtoiminta. Hankkeen tuloksena syntyvää Varikko - matalan kynnyksen päivä- ja työtoimintamallia sekä sosiaalista isännöintiä on tarkoitus jatkossa tuottaa palveluna, jota kunnat voivat ostaa ViaDia-yhdistyksiltä kesken Mm. asiakkaiden kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä toimintamallien kehittämiseen osallistuu alueiden sosiaali- ja terveyssekä kulttuurialojen opiskelijoita ammatti- ja aikuisopistoista, ammattiikorkeakouluista sekä Itä- Suomen yliopistosta. ISEAohjelma osallistuu Varikko - hankkeisiin a) leipäjonojen tutkimuksella, b) sosiaalisen toiminnan mallintaminen/hyvien käytäntöjen organisoinnin tutkimuksella sekä c) osallistumalla toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin ja asiakasseurantaan. Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat Itä-Suomen yliopisto ja/tai Diakoniaammattikorkeakoulu ViaDia Pohjois-Savon kanssa. Yhteensä

6 SIILINJÄRVEN KUNTA Talous- ja tukipalvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi SISÄISET Käyttöoikeushallinnan esivalmisteluprojekti Tietotekniset palvelut Jukka Simola Hallinnoinnin parnataminen ja tietoturvariskien hallinta kesken 0 Tulostuspalveluiden hallinnoinnin Tulostuksenhallinta Tietotekniset palvelut Jukka Simola parantaminen ja kustannusten kesken alentaminen Sähköinen arkistointi (eams) koko kunta Pirjo Niiranen perustan luominen sähköiselle arkistoinnille kesken KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ Käyttöoikeuksien ajantasaisuus Kustannustehokkuus ja nykyistä palvelevampi järjestelmä Asiakirjahallinnon prosessit tehostuvat ja nykyaikaistuvat

7 SIILINJÄRVEN KUNTA Tekniset palvelut päiv Kehityshankkeen nimi Tulosalue/-yksikkö Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi SISÄISET LED-valaistus vesimittareiden etäluenta Toimitilat Kuntatekniikka Vesihuoltolaitos Jukka Kellokumpu Jere Toppinen Ari Kainulainen Mikko Paldanius energiansäästö toimitilojen, katujen, puistojen valaistusta modernisoimalla asiakkaan kulutustietojen etäluenta tietoteknikkaa apuna käyttäen kesken kesken hankintahinta kallis ja valoteho ei vielä riitä, seurataan teknistä kehitystä Ensimmäiset kohteet katuvalaiastuksessa Ahmolla ja Räisälässä tehostetaan toimintaa vähentämällä käsin tehtävää työtä, asiakkaan ei tarvitse enää lähettää mittarinlukukorttia ULKOISET ESCO-hanke Sähköinen asiointi (lupapiste.fi) Toimitilat Rakennusvalvonta Caverion Oy (ent. YIT Kiinteistötekniikka) Jukka Kellokumpu Jussi Piekiäinen Ari Kainulainen Jukka Laukkanen toimitilojen kokonaisvaltainen energiansäästöhanke Sähköisen asioinnin käyttöönotto (esim. rakenusluvat) kesken ei aloitettu KEHITYSHANKKEET YHTEENSÄ Energiansäästösopimuksen velvoite (säästö 9 % vuoteen 2016 mennessä), hanke rahoitetaan syntyvillä säästöillä sähköinen rakennuslupien käsittely, myöhemmin sovellettavissa ympäristölupien ja yleisten alueiden kaivulupien käsittelyyn, Tällä hetkellä kallis ja tuo lisätyötä.

8 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄTTYNEET JA VALMIIT KEHITYSHANKKEET Kehityshankkeen nimi Palvelualue Hankkeen vetäjä Kehityshankkeen kuvaus ja tavoitteet Toimintavuodet Hankkeen status Rahoitus ja rahoittaja Kunnan osuus Hankkeen vaikutusten arviointi Toiminnallisen seudun rakennemalli Konserni- ja MAL-työryhmä Kuopion työssäkäyntialueen kuntien (LOIKKA 2030) maankäyttöpalvelut Kuopion kaupunki yhteinen seuturakennesuunnitelma valmis MicroStation/Stella-päivitys ja Konserni- ja Juhani Heiskanen aineiston konvertoinnit maankäyttöpalvelut Pekka Tuominen valmis Siilinjärven kunnan paikkatietoaineistot täyttävät EU:n -INSPIRE direktiivin, Siilinjärven kunta siirtyi joka ohjaa paikkatietojen käyttämään uusia tasokoordinaatti- yhteiskäyttöä. Suoritettu Koordinaatistojärjestelmän Konserni- ja Juhani Heiskanen korkeusjärjestelmiä. Koordinaattiuudistus valmis kunnan omana työnä. uusiminen (EUREF-FIN) maankäyttöpalvelut Pekka Tuominen vaikutti kaikkeen karttoihin, paikkatietoon Maaningalle tehtyä ja rakentamiseen liittyvään toimintaan. konsultointia on veloitettu. Konsullityönä kustannukset olisivat olleet useita euroja. Siilinjärven kunnan paikkatietoaineistot täyttävät EU:n -INSPIRE direktiivin, Siilinjärven kunta siirtyi joka ohjaa paikkatietojen käyttämään uusia tasokoordinaatti- yhteiskäyttöä. Suoritettu Korkeusjärjestelmän uusiminen Konserni- ja Juhani Heiskanen korkeusjärjestelmiä. Koordinaattiuudistus 2012 valmis kunnan omana työnä. (N2000) maankäyttöpalvelut Pekka Tuominen vaikutti kaikkeen karttoihin, paikkatietoon Maaningalle tehtyä ja rakentamiseen liittyvään toimintaan. konsultointia on veloitettu. Konsullityönä kustannukset olisivat olleet useita tuhansia euroja. Kuntarekry Konserni- ja Kaikki rekrytoinnit hoidetaan Tuula Lukkarila Sähköinen rekrytointi valmis maankäyttöpalvelut sähköisesti. PAMU-paikallismuseo -hanke Sivistyspalvelut Heidi Pelkonen Pöljän ja Toivalan alakouluilla syntyy malli käsitöiden, taiteen Museopedagogiikan ja ja draamatyöpajojen paikallishistorian/museotuntemuksen valmis hyödyntämisessä mm. lisääminen ja vieminen paikallishistorian opetuksessa. kouluille/kuntalaisille Aineisto siirtyy yleiseen nettikäyttöön ereseptin käyttöönottohanke Kotihoidon mobiilisovellus terveyspalvelut terveyspalvelut Martti Pärnänen, Veikko Viitasalo, Leila Auhtola, vastaanottopalv. henkilöstöä, Siilinjärven kunnan tietoteknisten palvelujen henkilöstöä ja lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tietohallinnon tuella Sähköinen lääkemääräys julkishallinnolle ja yksityiselle terveydenhuollolle annettujen velvotteiden mukaisesti. Tavoitteena käyttöönotto elokuussa Mikäli Siilisetin purku tapahtuu vuodenvaihteeseen mennessä, harkittava käyttöönoton siirtoa vuoden 2013 alkuun valmis valmis ereseptin käyttöönotto on tapahtunut

9 EkoTyö ja Raksa terveyspalvelut Tukevatyövalmennussäätiö Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät. Hanke koostuu: 1) rakennustarvikekierrätykseen perustuva pysyvä työllistämisen mallin kehittäminen 2) maaseudun työllistämisen mallin kehittäminen 3) 20 % saa työpaikan tai lähtee koulutuksiin 4) verkottuminen kuntiin, yrityksiin ja muihin toimijoihin valmis Siilinjärvi-Maaninka alue: v aloitti 35 henkilöä, joista 4 työllistyi muualle ja 1 siirtyi eläkkeelle. V aloitti 25 uutta henkilöä, joista 7 työllistyi muualle ja 1 siirtyi koulutukseen Työtä, taitoa ja tuloksia vammaispalvelut (työllisyystoiminta) SPR:n Kontti-ketju Kuopio Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät. 1) työttömien osaamisen kehittäminen ja työelämän valmiuksien parantaminen (askel työelämään -koulutus kaikille) 2) yritysyhteistyön luominen ja edelleen sijoittamisen kehittäminen (tavoite 25 henkilöä/v.), vuosittain 5 henkilöä sijoittuu koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille valmis Hanke työllisti uusia henkilöitä v Minikontissa: 8 työkokeiluun, 9 palkkatukityöhön ja 1 oppisopimiskoulutukseen. Lisäksi Kontissa oli 4 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa vammaispalvelut (työllisyystoiminta) Pohjois-Savon ELYkeskus Parantaa työttömien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia koulutuksen ja työnteon avulla. Hankkeessa sovelletaan työhallinnon ns. Toppis-mallia, joka mahdollistaa koulutuksen ja työteon vuorottelua valmis Hankkeeseen osallistui 11 P-Savon kuntaa. Tavoite 90 henkilö, joista siilinjärveläisiä 4/vuosi.

10 Katse lapseen - juurruttamishankeosio Lapset ja perheet Kaste II-hankkeessa terveyspalvelut Minna Pitkänen Tarja Pitkänen Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä-Suomessa Kasteohjelman mukaisesti tavoit-teina on juurruttaa ja Ievittää Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelujen kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa l ja li -hankkeissa Iuotuja hyviä käytänteitä ja malleja osaksi lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmää. Asiakkaiden osallisuutta kehittämisessä vahvistetaan. Henkilöstön osaamista tuetaan toimintatapojen muu-toksissa ja menetelmien käyttöönotossa. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön Katse Iapseen - juurruttamishanke Tavoitteet: perhehoidon tukipalvelujen vakiintuminen Iyhytaikaisen ja nuorten perhehoidon vahvistuminen perhehoidon ensisijaisuuden varmistuminen sijaishuollon sijoituksissa maakunnallinen toimintamalli kuntien lastensuojelun tukena vahva perhehoidon rakenne kuntien käytettävissä valmis Lasten hyvinvointipalveluiden asiakkaiden osallisuus verkostotapaamisissa valmistunut v.2012 ja Vanhemman kokemuksia ja odotuksia sosiaalisesta tuesta lapsen huostaanoton aikana valmistunut v.2013 (www.pslastensuojelu.fi Etusivu Lastensuojelun perhehoidon tukipaletti Peruskoulutus- ja tutkimusyhteistyö Opinnäytetyöt ). Sähköinen laskutus Talous- ja tukipalvelut Eeva Miettinen Tehostaa ja nopeuttaa Kunnan myyntilaskutus sähköisessä laskutuskäytäntöjä, valmis muodossa saavutetaan kustannussäästöjä Seuranta- ja vertailutiedon Suoritteiden määrittäminen ja hinnoittelu. perusteella voidaan arvioida Toiminto- ja kustannuslaskennan Palvelee kunnan toimintojen seuranta- ja toimintojen tehokkuutta Talous- ja tukipalvelut Eeva Miettinen valmis kehittäminen ohjausjärjestelmien kehittämistä ja suhteessa muihin toimijoihin ja käyttöönottoa. seurata toiminnan tehokkuuden kehittymistä Sisäinen valvonta Talous- ja tukipalvelut Päivi Heikkinen Varmistetaan kunnan tehtävien häiriötön Riskien kokonaisvaltainen kartoitus ja toteutuminen ja kesken sisäisen valvonnan käytäntöjen uusiminen lainmukaisuus, toiminnan tuloksellisuus sekä omaisuuden turvaaminen Puhelinvaihdepalvelut Talous- ja tukipalvelut Jukka Simola Palveleva Tuotantovarmuus ja palvelutason valmis toimintokokonaisuus parantaminen resurssien hallinta Toimistosihteerityön organisointi kaikki palvelualueet Merja Vartiainen Henkilöresurssin käytön tehostaminen valmis Resurssin käyttö ja ohjaus ajonopeuksien alentaminen koulujen yms. Siirrettävä nopeusnäyttötaulu Tekniset palvelut Jere Toppinen lähellä, lisänä taulun antamien tietojen käyttö suunnittelun apuna valmis nopeusnäyttötaulu on käytössä

11 Leikkikenttien opastetaulut Tekniset palvelut Sari Riekkinen Vesihuoltolaitoksen kaukovalvonnan modernisointi MOME (Modernit menetelmät yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn tehostamisessa) -hanke Pysäköinninvalvonnan kämmentietokone Pohjavesien suojelusuunnitelma (SUSU-hanke) elaskun käyttöönotto Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Ari Kainulainen Risto Pitkänen Itä-Suomen yliopisto (Ari Kainulainen, Risto Pitkänen) Ari Kainulainen Arja Saarelainen Ari Kainulainen Pille Somer Katurekisteri Tekniset palvelut Jere Toppinen Katuvalojen modernisointi Tekniset palvelut Jere Toppinen Savo-Karjalan UUMA (uusiomaa) Vanhusten perhehoidon voima - hanke Tekniset palvelut perhepalvelut, vanhuspalvelut Ramboll Finland Oy Ari Kainulainen Minna Pitkänen, Mari Pirinen antaa hyödyllistä informaatiota leikkikenttien käyttäjille (lain vaatima) Kaukovalvonnan tiedonsiirto valokuitukaapeleihin ja radiomodeemeihin sekä laitteiston uusiminen 2010-luvun vaatimuksia vastaavaksi yliopiston tutkimushanke, säästöt jätevedenpuhdistusprosessin kokonaiskuluissa Siirtyminen sähköisten virhemaksujen tulostamiseen ja datasiirtoon (Helgajärjestelmä) Suunnitelmassa selvitetään pohjavesialueiden hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan riskikohteet sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskikohteille vesilaskutuksessa otetaan käyttöön elasku katujen rakenteen ja kunnossapidon tutkinta, saadaan perustiedot saneeraustarpeesta katuvalaisinten uusinta: vanhat elohopea lamput uusitaan pienpainenatriumvalaisimiin materiaalisäästöt, teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen kenttä-, pihaja katurakentamisessa Hankkeen tavoitteena on edistää vanhusten perhehoitoa Pohjois-Savossa ja saada laadukkaasta perhehoidosta toimiva osa vanhusten palvelujärjestelmää. Hankkeessa on mukana 19 Pohjois-Savon kuntaa ja sitä hallinnoi Siilinjärven kunta. Hanke on organisoitu Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön yhteyteen valmis tiedotustarve on vähentynyt valmis kaukovalvonta on uusittu valmis ei konkreettisia hyötyjä 2011 valmis valmis 2011 valmis valmis Tehokkuutta lisääminen tarkastustoiminnassa ja kansliatyössä, virkamies tekee päätöksen tarkastamisvaiheessa (uusi pys.valvontalaki) suunnitelma toimii mm. kaavoituksen apuvälineenä kuntalaiset voivat ottaa käyttöön verkkopankkiin tulevan elaskun lisätiedot infran nykykunnosta (korjausvelan määritys) valmis säästö energiakustannuksissa ei mukana selvitykset erilaisten sivutuotteiden soveltuvuudesta rakentamiseen valmis 0 0 Seuranta ja arviointi kehittämistyöryhmissä. Opinnäytetyöt ja pro gradu - tutkielmat. Rahoitus yhteensä euroa, josta kunnan osuus euroa.

12 Nuoret Duuniin 2014 Sote yhteiset palvelut Panu Hiekkala, Reijo Ruostila Hanke on koko Pohjois-Savon alueella toimiva vuotiaiden nuorten avoimille työmarkkinoille työllistymistä edistävä projekti. Määrällisenä tavoitteena on 1500 nuoren työllistyminen kampanjayrityksiin kuluvan vuoden aikana. Hankkeella edistetään maakunnan nuorisotyöllisyyttä ja nuorisotakuun toteutumista osana muuta palvelutuotantoa valmis 0 0 Työllistyneiden nuorten ja työllistäneiden yritysten määrä. Arviointi suoritetaan hankkeen omana toimintana. Rahoitus yhteensä euroa, josta kunnan osuus euroa. Perusopetuksen laatukriteerit Liikkuva koulu II ja III Opetuspalvelut Opetuspalvelut ja esiopetus Marja Rytivaara/ Susanna Lahti jokaisella koululla 2 hankevastaavaa Mikko Perttinä Perusopetuksen koulukohtaisten laatukriteerien käyttöönotto mennessä. Vuoden 2013 aikana laaditaan kerhotoiminnan ja IP-toiminnan kriteeristö Koululaisten liikunnan lisääminen kaikissa Siilinjärven kouluissa valmis valmis TVT-laitehanke Opetuspalvelut Pekka Kauhanen TVT-opetuskäytön kehittäminen valmis Verraton-venäjä-hanke Vapaan sivistystyön didaktisten ja pedagogisten toimintamallin kehittäminen ja laadun arviointi Osaava IV -hanke "ISKET" Seurakehittämöhanke Terve2022 Terveysliikuntahanke Palveluverkkoselvitys Intran kehittäminen Sähköinen asiointi (suomi.fi) Seudullinen hanke opetuspalvelut Kansalaisopisto Kansalaisopisto Vapaa-aikapalvelut/ Liikuntatoimi Vapaa-aikapalvelut/ Liikuntatoimi Konsma/kaavoitus Konsma/hallinto- ja viestintäpalvelut Konsma/hallinto- ja viestintäpalvelut Eveliina Bovellan Kristiina Hakkarainen Kuopion kansalaisopisto/ Sari Summanen Anita Heino Snellman-kesäyliopisto Soili Meklin Anita Heino Pohjois-Savon Liikunta ry Timo Hyötyläinen Timo Hyötyläinen Timo Nenonen kaikki palvelualueet Hankkeessa pyritään edistämään ja lisäämään venäjän kielen opiskelua peruskouluissa monin eri keinoin. Nykyisen vs-pedagogiikan kartoitus, hyvien pedagogisten mallien kerääminen ja uusien tapojen näkyviksi tekeminen. Vapaan sivistystyön pedagogisten laatukriteerien määrittely CAFjärjestelmään. Itä-Suomen vapaan sivistystyön opetushenkilöstön hyvinvoinnin edistäminen Tavoitellaan liikuntaseurojen hyvinvointipalvelujen kehittämis- ja tuottamisvalmiuksien parantamista sekä seuratoimijoiden osaamisen kehittämistä. Liian vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivointi yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Hankealua: Maaninka, Nilsiä ja Siilinjärvi. Hankkeen hallinnointi Nilsiän kaupunki (2013 Kuopio) Maankäytön suunnittelu pohjaksi tehtävä nykyisen ja tulevan palveluverkoston ja resurssien kartoitus valmis valmis valmis valmis valmis valmis Vesa Lötjönen organisaation viestinnän tehostaminen valmis Vesa Lötjönen kansalaisen asiointitili valmis Kouluilla yhtenäiset laatukriteerit käytössä Uusien keinojen löytäminen oppilaiden liikkumisen lisäämiseksi TVT-laitteiden määrät ja koulujen varustelutaso Parannetaan suhtautumista venäjän kieleen ja edistetään venäjän kielen opiskelua Vapaan sivistystyön pedagogisten erityispiirteiden tunnettuus, laatukriteerit osana laadun arviointia Osallistumisaktiivisuus, hyvinvoinnin lisääntyminen Liikuntaseurojen hyvinvointipalvelujen kehittämis- ja tuottamisvalmiuksien tuote- /toimintamalli. Uusien liikkujien määrä, parantuneet testitulokset, vaikutus terveydentilaan. Liikuntaneuvonnan määrä. periaatelinjaus päätöksenteon avuksi sähköpostimäärän vähentäminen viranomainen voi kommunikoida kansalaisen kanssa turvallisesti

13 Some-viestintä Konsma/hallinto- ja viestintäpalvelut Vesa Lötjönen monikanavainen viestintä valmis tavoittaa eri kuntalaisryhmiä normaali- ja poikkeusolojen viestinnässä YHTEENSÄ

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

SOHVI-hanke

SOHVI-hanke SOHVI-hanke 1.3.2012 28.2.2014 SOHVI-hankkeen toteuttajat ja hankekumppanit SOHVI-hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu (hankekumppanina Vakka-Suomen seutukunnan kunnat: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa,

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö aktiivisena kumppanina kokeilussa Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Kokeilun lähtökohdat päävastuun

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Salli osallisuus! 24.11.2011 Anne Pyykkönen projektipäällikkö osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen perustiedot OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Hankeaika1.5.2015-31.12.2017 Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA

TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAKUULLA HYVINVOINTIVOIMALA TAITEESTA JA KULTTUURISTA HYVINVOINTIA Eeva Mäkinen FT, projektijohtaja Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala Kuopion konservatorio Takuulla! Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKOKOUS 16.11.2015 KUOPION KAUPUNGIN TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT: KUOPIO-PILOTTI

KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKOKOUS 16.11.2015 KUOPION KAUPUNGIN TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT: KUOPIO-PILOTTI KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKOKOUS 16.11.2015 KUOPION KAUPUNGIN TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT: KUOPIO-PILOTTI Laura Itkonen Projektipäällikkö TAUSTAA Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kuopio-pilotti

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija 12.10.2009 1 KASTE Pohjois Suomen monialaiset sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Kuntamarkkinat 11.9.2013, Tietoisku Osaamisen

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ TAUSTA-AJATTELUA Voiko näin suuri hanke olla innovatiivinen ja toimiva vai kaatuuko se liian moniin tavoitteisiin, toimijoihin,

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016

Kommenttipuheenvuoro. Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016 Kommenttipuheenvuoro Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016 "sote-uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille pääsee... Vaiko jostain muustakin? Sosiaalihuolto

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Kyvyt käyttöön seminaari 13.10.2015 Mirja Willberg, Parik säätiö 1 Pelkkä työvalmennus ei riitä? Hallituksen kärkihankkeita STM Toimenpide 1.

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen VeTe päätösseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Heiskanen, Marjut. Kliinisen hoitotyön opettaja, tiimivastaava KYS. Taam-Ukkonen, Minna. Ylihoitaja. KYS.

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä.

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve, Oulu 18.9. 2014 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työurien pidentäminen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Voiko terveyttä edistävällä päihde- ja mielenterveystyöllä olla yhteistä tulevaisuutta?

Voiko terveyttä edistävällä päihde- ja mielenterveystyöllä olla yhteistä tulevaisuutta? Voiko terveyttä edistävällä päihde- ja mielenterveystyöllä olla yhteistä tulevaisuutta? Sirkka Jakonen TtT, johtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 14.12.2010 Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.12.2010 1

Lisätiedot

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakenne, joka toimii

Lisätiedot

MONIKANAVAINEN MAAKUNNALLINEN VIESTINTÄ-, TIEDOTUS- JA HAASTEKAMPANJA, JOSSA YKSINKERTAINEN YRITYSHAASTE:

MONIKANAVAINEN MAAKUNNALLINEN VIESTINTÄ-, TIEDOTUS- JA HAASTEKAMPANJA, JOSSA YKSINKERTAINEN YRITYSHAASTE: KAMPANJAN TAUSTAA: - Avoimet työmarkkinat nuorille aina ensisijainen vaihtoehto - Markkinamekanismien hyödyntäminen työllistämisessä - Laadullisia ja määrällisiä tavoitteita - Toteutus Savon Sanomien,

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS 6.10.2015 Tanja Raappana Eduro-säätiö Toiminnan ohjaus Työ- ja toimintakyvynarvionninp alvelut Kuntoutuksen palvelut Osaamisen vahvistamisen

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Ohjelman sisältö Uuden tyyppiset, asiakaslähtöiset palvelujen tuotantotavat ja -konseptit Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot