KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 KIERTOARINAUUNI TYYPPI: PS 540 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0

2

3 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas, niinkuin tuhansista asiakkaistamme ympäri maailmaa. Tutustukaa huolellisesti tähän käsikirjaan. Käsikirjassa kerrotaan oikeista, turvallisista ja tehokkaista käyttötavoista, joilla laitteesta saa parhaan mahdollisen hyödyn. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Tarvitessanne huoltoa tai teknistä apua, ilmoittakaa meille jo ensimmäisellä kerralla laitteen valmistenumero, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa Teidän palveluanne. Täyttäkää allaoleville viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen yhteystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja vaivatonta. METOS TEAM Metos-huollon puhelinnumero: Yhteyshenkilö:

4

5 Rev. 1. Yleistä Käsikirjassa käytetyt merkinnät Laitteessa käytetyt merkinnät Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus Turvallisuus Turvallinen käyttö Turvaohjeet vikatilanteessa Laitteen poistaminen käytöstä Toiminnallinen kuvaus Yleistä Ilmavirtauksen periaate Lämmönsiirtymisen periaate Ilmasuuttimet Uunin rakenne Kuljetinmoottori ja rata Puhallin Lämmitysvastukset Ikkuna Jäähdytyspuhallin Ilmasuuttimet ja täytepalat Ohjaustoiminnot Oven turvakytkin Puhaltimen kytkin Lämmityksen kytkin Lämpötilansäädin Radan nopeuden digitaalien säädin Ohjauspaneeli Käyttöohjeet Käyttö Päivittäinen käynnistys Päivittäinen sammutus Puhdistus ja hoito Päivittäinen puhdistus Kuukausittainen puhdistus ja hoito... 21

6 Rev. 5. Asennus Yleistä Ilmastointi Uunien sijoittaminen paikoilleen Ilmanvaihtokupu Ilmanvaihdon vetotesti Radan sivu- ja päätystopparin asennus Sähköliitännät Vianetsintä Tekniset tiedot... 63

7 Yleistä 1. Yleistä Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta. Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten. Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähkö- ja vesiverkkoon ainoastaan tarivttavan ammattipätevyyden omaava henkilö. Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia. Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua. 1.1 Käsikirjassa käytetyt merkinnät Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on noudatettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi. Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai vaaran mahdollisuus vältetään. Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdollinen hyöty. 1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Tällaisen osan saa irrottaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys. 1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, valmistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero. 1

8 Turvallisuus 2. Turvallisuus 2.1 Turvallinen käyttö Uunia saa käyttää vain koulutettu henkiökunta. Älä säilytä tulenarkoja nesteitä tai esineitä uunin läheisyydessä. Älä huolla tai puhdista uunia kun puhaltimen kytkin tai joku muu uunin ohjauskytkin on asennossa ON ( I ). Käännä kytkimet OFF ( O ) -asentoon ja katkaise uunin sähkönsyöttö ennen puhdistusta tai huoltoa. Älä koskaan käytä vesisuihkua tai painepesuria uunin puhdistuksessa. Älä puhdista uunia naarmuttavilla tai syövyttävillä aineitta. Älä käytä uunia, jos jäähdytyspuhallin on poissa toiminnasta tai ilma-aukot ovat tukossa. Murupelti on erittäin kuuma uunin käytön aikana. Anna uunin jäähtyä ennen murupellin tyhjentämistä. 2.2 Turvaohjeet vikatilanteessa Jos uuni ei toimi kunnolla tai se vikaantuu, kutsu huolto. Hätätilanteessa katkaise virta laitteen läheisyyteen asennetusta pääkatkaisijasta. 2.3 Laitteen poistaminen käytöstä Laitteen palveltua taloudellisen elinikänsä loppuun on sen hävittämisessä noudettava voimassa olevia paikallisia määräyksiä ja ohjeita. Mahdollisesti huolimattomasti käsiteltyinä ympäristölle haitallisten aineiden hävittäminen ja kierrätettävien materiaalien hyödyntäminen tapahtuu käyttämällä alan ammattityövoimaa apuna. 2

9 Toiminnallinen kuvaus 3. Toiminnallinen kuvaus 3.1 Yleistä PS 540 -uunia voidaan käyttää laajan tuotevalikoiman paistamiseen/kypsentämiseen, kuten esimerkiksi pizzat, pizza-tyyppiset tuotteet, pikkuleivät, voileivät, kala, paistit ja kana. PS 540 -uunia voidaan käyttää joko yksittäisenä uunina tai pinottuna päällekkäin kahden tai kolmen uunin ryhmäksi. Uunien välinen tärkein ero on radan leveys. PS 540 -uuni asennettu pyörillä varustetulle jalustalle. Kaksi uunia asennettu päällekkäin. 3

10 Toiminnallinen kuvaus 3.2 Ilmavirtauksen periaate Kolme uunia asennettu päällekkäin. Alimmainen uuni on asennettu pyörillä varustetulle jalustalle. Kahden ja kolmen uunin yhdistelmissä uunit toimivat toisistaan riippumattomasti. Kaikissa uuneissa on samanlaiset ohjaustoiminnot ja komponentit. Yhtä uunia voidaan puhdistaa ja huoltaa toisten ollessa toiminnassa. Puhallin imee ilmaa uunin sisälle, jossa se kuumenee. Sen jälkeen puhallin puhaltaa kuuman ilman ilmasuuttimien läpi uunikammioon. Kussakin ilmasuuttimessa on sisempi levy ja ulompi levy, jotka muodostavat ilmasuihkuja, jolloin kuuma ilma leviää radalle, jota pitkin paistettavat tuotteet kulkevat. Ilma siirtyy sitten takaisin puhaltimelle ja prosessi jatkuu. Alla olevan kuvan kaarevat nuoliviivat 1 kuvaavat ilman virtausta Ylemmät ilmasuuttimet 2. Rata 3. Ikkuna 4. Alemmat ilmasuuttimet 4 4

11 Toiminnallinen kuvaus Lämmönsiirtymisen periaate 1. Lämpö siirtyy aina lämpimästä kylmään päin. Lämmön siirtyminen tapahtuu kolmella eri tavalla: johtumalla, säteilemällä ja ilmankierron avulla. Johtuminen: Tässä on kyse pintakontaktista. Pannulla paistuva pizza on hyvä esimerkki johtumalla tapahtuvasta lämmönsiirrosta. Säteily: Tässä on kyse lämpöä säteilevistä esineistä. Tummat esineet imevät lämpöä, kun taas vaaleat tai kiiltävät esineet heijastavat lämpöä. Tästä syystä PS 540 -uunin sisäosa on vaaleasävyinen, jotta se säteilisi enemmän lämpöä paistettavalle tuotteelle. Kiertoilma: Tässä on kyse ilmamassan liikkeestä; kuuma ilma nousee ylöspäin ja viileä ilma korvaa kuuman ilman. Tämän periaatteen teollinen sovellus on uuniin asennettu puhallin, joka nopeuttaa ilman liikettä ja täten lisää lämmön siirtymistä tuotteeseen. PS 540 -uunissa on tehokas puhallin, joka siirtää kuuman ilman ilmasuuttimien läpi tuotteelle, jolloin tuote kypsyy/paistuu tehokkaasti. 2. Lämpötila on lämmön voimakkuus havainnointipisteessä. Edellä mainittiin, että lämpöä siirtyy johtumalla, säteilemällä ja ilmankierrolla. Ilmavirtauksen nopeuden määrittää uunin ja paistettavan tuotteen välinen lämpötilaero. Mitä suurempi ero, sitä nopeammin lämpö virtaa paistettavaan tuotteeseen. 5

12 Toiminnallinen kuvaus Ilmasuuttimet PS 540 -uunit ovat kiertoarinauuneja, jotka tuottavat yhtenäisen, tehokkaan lämmön ilmasuuttimista pystysuoraan nousevien kuumailmasuihkujen avulla (kuva alla). Pystysuorat ilmavirtaukset aikaansaavat poikkeuksellisen tehokkaan kuuman ilman kierron, joten tuotteet paistuvat nopeammin ja alemmilla lämpötiloilla kuin tavallisissa kiertoilmalla tai infrapunalämmityksellä toimivissa uuneissa Ilmanvirtaus lämmitysvastuksilta 2. Suutinkotelo 3. Ilmanohjain 4. Ulompi levy 5. Sisempi levy 6. Ilmasuihkut 7. Ilmanvirtaus lämmitysvastuksilta PS 540 -uuniin mahtuu jopa neljä alempaa ja neljä ylempää ilmasuutinta. Joissakin pizzojen paistoon käytetyissä PS 540 -uuneissa on neljä alasuutinta ja kaksi yläsuutinta. Erikoistuotteiden paistoa varten on tehtaalta saatavissa tarkoitukseen soveltuvia suutinratkaisuja. 6

13 Toiminnallinen kuvaus 3.3 Uunin rakenne Kuljetinmoottori 2. Moottoritila 3. Lämpötilan säätö 4. Radan nopeuden säätö 5. Ohjauskytkimet 6. Irrotettava murupelti 7. Lukittavat pyörät (takapyörät ilman lukitusta) 8. Irrotettavat päätylevyt 9. Jalat (yksittäinen uuni tai kahden uunin yhdistelmä) 10. Ikkuna 11. Irrotettava rata 12. Radan päätystoppari 13. Radan sivustoppari 7

14 Toiminnallinen kuvaus 14. Puhaltimen/jäähdytyspuhaltimen moottori 15. Säädettävä levy (optio) 16. Irrotettavat suuttimet (uunikammiossa) Kuljetinmoottori ja rata Radan moottori Rataa käyttää säädettävänopeuksinen, alennusvaihteella varustettu sähkömoottori. Moottorin nopeutta ohjaa digitaalinen ohjausyksikkö. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rata voi kulkea kumpaankin suuntaan nopeuksilla, jotka vaihtelevat 3:sta 30:een minuuttiin. Tässä ajassa tuote kulkee uunin läpi. 8

15 Toiminnallinen kuvaus Puhallin 1 1. Puhallinmoottori 2. Jäähdytyspuhallin 2 Puhallinmoottorit sijaitsevat uunin takaosassa. Ne puhaltavat uunikammioon kuumaa ilmaa suuttimien kautta. Puhaltimen kytkin on asetettava ON ( I ) -asentoon uunin lämmityksen ja tuotteiden paiston ajaksi Lämmitysvastukset Takavuorauspellin sisäpuolella on kuusi lämmitysvastusta. Vastukset ovat elektronisesti ohjattuja Ikkuna Uunin etuosassa sijaitsevasta ikkunasta voi tarkastella tuotteiden paistumista ja sen kautta voi poistaa tuotteet, jotka eivät vaadi täyttä paistoaikaa, kuten voileivät, pikkuleivät ja juustokuorrutukset. 9

16 Toiminnallinen kuvaus Jäähdytyspuhallin 1 1. Jäähdytyspuhaltimen säleikkö Jäähdytyspuhaltimet sijaitsevat uunin takaosassa. Puhaltimet imevät ilmaa säleikön kautta ja puhaltavat sen puhallinmoottoritilan ja ohjaustilan läpi uunin yläosaan ja edelleen ilmanvaihtosäleikön kautta pois uunista Ilmasuuttimet ja täytepalat Puolitäytepala 2. Täytepala 3. Ulompi levy 4. Sisempi levy 5. Suutinkotelo 6. Ilmanohjain 10

17 Toiminnallinen kuvaus Suutinkokoonpano muodostuu kolmesta osasta: 1. Ulompi levy on irrotettava. Siinä on kartiomaisia reikiä, jotka ohjaavat ilmavirtaa paistettavalle tuotteelle. 2. Rei itetyn sisälevyn tehtävänä on muodostaa ilmasuihkuja. Levy tulee asentaa suutinkoteloon siten, että sen reiät ovat linjassa ulomman levyn reikien kanssa. 3. Suutinkotelo työnnetään uria pitkin uunikammioon. Täytepalat sijoitetaan ohjainkiskoon ilmasuuttimien tilalle. 3.4 Ohjaustoiminnot Oven turvakytkin 2. Lämpötilan säädin 3. Radan nopeuden säädin 4. Puhaltimen kytkin 5. Lämmityksen kytkin 6. Radan kytkin 11

18 Toiminnallinen kuvaus Lämpötilan säädin 2. Radan nopeuden digitaalinen säädin 3. Radan nopeuden säätömoduuli 4. Oven turvakytkin 5. Radan moottori Oven turvakytkin Oven turvakytkin sijaitsee ohjauspaneelin oikealla puolella alhaalla. Kun ohjauspaneelin ovi avataan, turvakytkin avautuu ja kytkee kaikkien säätimien sähkönsyötön pois. Älä koske turvakytkimen johtimiin, koska ne ovat jännitteisiä Puhaltimen kytkin Puhaltimen kytkimellä on kaksi asentoa. Kytkimen tulee olla ON ( I ) -asennossa, jotta pääpuhaltimet kytkeytyvät toimintaan ja mahdollistavat uunin toiminnan. Puhallin kierrättää ilmaa kaikkialla uunissa. Puhaltimen on oltava päällä paiston ja myös jäähdytysvaiheen aikana uunin lämpötilan ollessa yli 93 C, jotta puhaltimen laakeri ei vaurioituisi. Puhallinmoottorin ja laakereiden suojaamiseksi uuni on varustettu termostaatin ohituskytkimellä. Jos lämpötila uunissa on yli 82 C, pääpuhallin pysyy toiminnassa vielä sen jälkeen kun puhaltimen kytkin on käännetty OFF ( O ) -asentoon. Ilmanpaineen kytkin valvoo ilmanvirtausta puhaltimelta toimien lämmitysvastuksen turvalukitsimena. Lämmitysvastukset eivät toimi, jos ilmakytkin ei tunnista ilmantuloa pääpuhaltimelta. 12

19 Toiminnallinen kuvaus Lämmityksen kytkin Käännettäessä lämmityksen kytkin ON ( I ) -asentoon lämmitys kytkeytyy päälle. Kytkin on sarjassa puhallinmoottorin ja korkean lämpötilan ohituskytkimen kanssa. Kummankin kytkimen täytyy olla kiinni ennenkuin lämmitysvastuksille kytkeytyy virta Lämpötilansäädin Lämpötilan säädin on elektroninen ohjainyksikkö, joka ylläpitää käyttäjän asettaman lämpötilan. Lämpötilan säädin valvoo jatkuvasti uunin lämpötilaa. Lämmitys on päällä tarvittavan ajan, jotta uunin lämpötila pysyy tasaisena. Lämpötilan säädin on varustettu alarajan kytkimellä, joka jäähdyttää uunin 93 C:seen ennen puhaltimen kytkemistä pois päältä. Ilmoitus lämpötilan ylärajasta (ALM1) ilmestyy näyttöön, jos uunin lämpötila nousee 343 C:seen Radan nopeuden digitaalien säädin Minuutit Sekunnit Radan moottorin ON-OFF-kytkin sijaitsee ohjauspaneelissa. Myös digitaalinen radan nopeuden säädin on ohjauspaneelissa. Säätimellä voidaan asettaa paistoajaksi (radan nopeudeksi) min. Radan nopeus on aika, jonka kuluessa tuote kulkee uunikammion läpi. 13

20 Toiminnallinen kuvaus Tuote sisääntuloalueella. Tuote ulostuloalueella. Voit tarkistaa radan nopeuden asettamalla tuotteen uunikammion sisääntuloalueelle kuten edellä olevassa kuvassa on näytetty. Aika, joka menee tuotteen etureunan siirtymiseen uunikammion sisääntuloalueelta ulostuloalueelle, on radan nopeus. Tämä näkyy nopeuden digitaalisessa näytössä. 14

21 Toiminnallinen kuvaus 3.5 Ohjauspaneeli 15

22 Toiminnallinen kuvaus OCK" ght 11 HEAT ON Display 1 Light 2 "SET (set 3 L MP 10 "ACT 4 erature ey 9 5 Unlock 8 Key 6 Set Point Key Up Arrow 7and Down Arrow Keys 1. Näytössä näkyy asetusarvo ja todellinen lämpötila Fahrenheit- tai Celsius-asteina. 2. HEAT ON -merkkivalo palaa kun uuni on toiminnasa. 3. SET PT -merkkivalo palaa kun asetusarvo näkyy näytöllä. 4. ACTUAL TEMP -merkkivalo palaa kun todellinen lämpötila näkyy näytöllä. 5. HUOLTONÄPPÄIN - Vain huollon käyttöön. 6. ASETUSARVO - Paina tätä näppäintä yhdessä lukitusnäppäimen kanssa, niin voit muuttaa asetusarvoa. Muutokset on tehtävä 60 sekunnin sisällä. 7. NUOLI YLÖS ja NUOLI ALAS - Paina näitä näppäimiä, niin voit säätää asetusarvoa ylös- tai alaspäin. Jos asetusarvo ei muutu, käytä asetusarvon ja lukituksen näppäimiä kuten aiemmin on mainittu. 8. LUKITUS - Paina tätä näppäintä yhdessä asetusarvon näppäimen kanssa, niin voit muuttaa asetusarvoa. Muutokset on tehtävä 60 sekunnin sisällä. 9. LÄMPÖTILA - Painamalla tätä näppäintä kerran saat todellisen lämpötilan näyttöön. 10. OVERTEMP-merkkivalo palaa kun uunin lämpötila on yli 343 C. Katso Vianetsintä. 11. SP LOCK -merkkivalo palaa kun asetusarvo on lukittu muutoksilta. Tämän asetuksen voi muuttaa vain huoltohenkilöstö. 16

23 Käyttöohjeet 4. Käyttöohjeet 4.1 Käyttö Päivittäinen käynnistys Tarkasta, että laite on kytketty sähköverkkoon ja virta kytketty päälle ja että uunin ikkuna (vain ikkunallinen malli) on suljettu. 1. Käännä BLOWER-kytkin ON ( I ) -asentoon. Tällöin pääpuhallin ja jäähdytyspuhaltimet käynnistyvät. Puhallin kierrättää ilmaa suuttimen läpi; puhaltimen on oltava päällä kypsennyksen ja paiston aikana. Tarkasta, käynnistyvätkö jäähdytyspuhaltimet kääntäessäsi puhaltimen kytkimen ON (tai I ) -asentoon. 2. Käännä CONVEYOR-kytkin ON ( I ) -asentoon. Säädä radan nopeus halutulle paistoajalle. 3. Säädä tarvittaessa radan nopeusasetusta painamalla nuoli ylös tai nuoli alas -painikkeita, niin näytössä näkyvä paistoaika muuttuu. 4. Säädä tarvittaessa lämpötilan säädin haluamallesi lämpötila-asetukselle. Paina asetusarvon ja lukituksen näppäimiä samanaikaisesti. Odota, jotta SET PT -merkkivalo syttyy. Säädä asetusarvo painamalla nuoli ylös ja nuoli alas -painikkeita. 17

24 Käyttöohjeet 5. Käännä HEAT-kytkin ON ( I ) -asentoon ja odota, jotta HEAT ON -merkkivalo syttyy. 6. Odota, että uunilämpötila nousee asetusarvoon. Korkean asetuslämpötilan saavuttaminen vaatii pidemmän ajan. Uuni saavuttaa 232ºC:n lämpötilan noin 15 minuutissa. 7. (Optional) Paina lämpötilan näppäintä, jotta saat todellisen lämpötilan näyttöön, ja odota, että ACTUAL TEMP -merkkivalo syttyy. Tällöin voit tarkkailla uunin lämpötilan nousua asetusarvoon. 8. Anna uunin vielä esilämmetä 10 minuuttia sen jälkeen kun se on saavuttanut asetuslämpötilan Päivittäinen sammutus 1. Käännä BLOWER- ja HEAT-kytkimet OFF ( O ) -asentoon. Huomaa, että puhaltimet kytkeytyvät pois päältä vasta kun uuni on jäähtynyt alle 93ºC:n lämpötilaan. 2. Varmista, ettei uunissa ole paistettavia tuotteita. Käännä CONVEYOR-kytkin OFF ( O ) -asentoon. 3. Kun uuni on jäähtynyt ja puhaltimet on kytketty pois toiminnasta, katkaise uunin virransyöttö pääkytkimestä. Sähkökatkoksen sattuessa käännä kaikki kytkimet OFF ( O ) -asentoon, avaa uunin ikkuna ja poista tuotteet uunista. Sähkön palautuessa käynnistä uuni kappaleen Päivittäinen käynnistys -ohjeiden mukaisesti. Jos uuni on ollut poissa toiminnasta alle 5 minuuttia, odota vähintään viisi minuuttia ennen kuin käynnistät uunin uudelleen. 4.2 Puhdistus ja hoito Ennen puhdistustoimia tee seuraavat toimenpiteet: Sammuta uuni ja anna sen jäähtyä. Älä puhdista tai huolla kuumaa uunia. Katkaise uunin sähkönsyöttö. Älä koskaan käytä vesiletkua tai painepesuria laitteen puhdistukseen. Vältä liiallista veden käyttöä, jotta uunin eristeet eivät kastuisi. 18

25 Käyttöohjeet Älä käytä syövyttäviä aineita, koska ne voivat vahingoittaa uunikammion alumiinipintoja. Aloita uunin puhdistus poistamalla paistojätteet pölynimurilla. Jatka puhdistusta kostealla kankaalla. Poista kiinnipalanut rasva ja karsta käyttäen neutraalia puhdistusainetta, joka ei reagoi alumiinipintojen kanssa Päivittäinen puhdistus A. Ulkopinnat Puhdista uunin ulkopinnat joka päivä pehmeällä kankaalla ja miedolla pesuaineella. B. Jäähdytyspuhallin Tuuletusritilä 2. Jäähdytyspuhaltimen säleikkö Neljä jäähdytyspuhaltimen säleikköä, jotka sijaitsevat kunkin uunin ohjaustilan takaosassa, on puhdistettava päivittäin. Puhdista säleikön jäykällä nailonharjalla. Tarkista jäähdytyspuhaltimen ilmanottoaukot päivittäin, mieluiten heti uunin käynnistämisen jälkeen. Puhdista ohjaustilan tuuletusritilä jäykällä nailonharjalla. Älä käytä uunia, jos puhaltimen siipi ei pyöri tai on rikki. Jäähdytyspuhaltimen siipi on vaihdettava ennen uunin käynnistämistä. Puhallinmoottori ja/tai sähkökomponentit voivat vaurioitua pahoin, jos uunia käytetään silloin kun jäähdytyspuhallin on poissa toiminnasta tai tuuletusaukot ovat tukkeutuneet. 19

26 Käyttöohjeet C. Rata ja murupellit Radan ja murupellin puhdistus Puhdista rata päivittäin ennen uunin käynnistämistä. Asetu uunin ulostulopuolelle ja poista rataan tarttuneet ruon jäännökset (murut jne.) harjaamalla ne murupellille. Kun uuni on jäähtynyt, poista murupelti uunin kummastakin päästä ja puhdista. Kumpikin murupelti voidaan poistaa vetämällä ulospäin kuten edellisessä kuvassa on näytetty. Aseta murupellit takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. D. Ikkuna Ikkuna puhdistetaan päivittäin sen ollessa paikallaan. 20

27 Käyttöohjeet Kuukausittainen puhdistus ja hoito Riippuen käytön määrästä uunikammio saattaa vaatia puhdistusta useammin kuin kerran kuukaudessa. Joitakin uunin osia on irrotettava, jotta pääset puhdistamaan uunia sisältä Kuljetinmoottori 2. Moottoritila 3. Lämpötilan säätö 4. Radan nopeuden säätö 5. Ohjauskytkimet 6. Irrotettava murupelti 7. Lukittavat pyörät (takapyörät ilman lukitusta) 8. Irrotettavat päätylevyt 9. Jalat (yksittäinen uuni tai kahden uunin yhdistelmä) 10. Ikkuna 11. Irrotettava rata 12. Radan päätystoppari 13. Radan sivustoppari 14. Puhaltimen/jäähdytyspuhaltimen moottori 15. Säädettävä levy (optio) 16. Irrotettavat suuttimet (uunikammiossa) 21

28 Käyttöohjeet A. Radan irrotus puhdistusta varten 1. Irrota murupellit. 2. Irrota ylemmät ja alemmat päätylevyt uunin kummastakin päästä irrottamalla kaksi siipiruuvia molemmista päätylevyistä. 3. Irrota radan end stop ja rear stop. 4. Irrota radan käyttöketjun suojus alla olevan kuvan mukaisesti. 5. Löysää käyttöketjun kireyttä nostamalla ja työntämällä rataa hieman uunin sisälle. Irrota käyttöketju radan hammaspyörästä (kuva alla). 22

29 Käyttöohjeet 6. Irrota ratakokoonpano kuvan mukaisesti. Ratakokokoonpano voidaan irrottaa vain uunin käyttöpuolelta. 7. Ala liu uttaa rataa uunista alla olevan kuvan mukaisesti. 8. Vedä rata kokonaan pois uunista, taita se kahtia ja aseta sitten sivuun puhdistusta varten. Varo kolhimasta hammaspyörää rataa käsitellessäsi, jotta vetoakseli ei vahingoittuisi. 23

30 Käyttöohjeet B. Suuttimien purku puhdistusta varten 1. Poistaessasi suuttimia merkitse niiden paikat huopakynällä, mukaan lukien suutinkotelo, sisempi ja ulompi levy. Jos olet käyttänyt täytepaloja, tee merkinnät myös niistä. Suuttimet merkitään seuraavan kuvan mukaisessa järjestyksessä, katsottuna uunin etupuolelta. Laita yläuunin suuttimien merkinnän eteen Y, esim. YB1, YT2 jne. Vakiosuuttimet 2. Vedä päätylevyt ulos (ks. kuva). 24

31 Käyttöohjeet 3. Irrota suuttimet vetämällä suutinta takaosasta - vedä suoraan ulospäin (ks. seuraava kuva). On erittäin tärkeää merkitä jokainen suutin ennen irrottamista, jotta suuttimet tulevat tarkalleen samoille paikoille takaisin asennettaessa. 4. Kun suuttimet on irrotettu, aseta ne pystysuoraan asentoon, jotta voit irrottaa ulomman levyn. 5. Astu varovasti suuttimen reunan päälle ja vedä ulompi levy pois (ks. kuva). 25

32 Käyttöohjeet 6. Poista sisempi levy vetämällä sitä ulospäin ja sitten ylöspäin (ks. kuva). 7. Ulompi suutinlevy on ruostumatonta terästä ja se voidaan puhdistaa joko liottamalla kuumassa, voimakkaassa pesuaineliuoksessa tai käyttäen emäksistä puhdistusainetta. Rata voidaan puhdistaa samalla tavalla. Vakiosuutin, alempi Vakiosuutin, ylempi C. Ikkunan puhdistus Ikkuna voidaan puhdistaa sen ollessa paikallaan. Jos ikkuna vaatii perusteellista puhdistusta, se on ehkä irrotettava. 1. Avaa ikkuna ja irrota nupit kummastakin päästä. 26

33 Käyttöohjeet 2. Työnnä ikkuna uunin sisäosaan varmistaen, ettei se osu kehykseen. Käännä nyt ikkunaa sivuttain uunin sisällä ja poista se sitten. Näin ikkuna pysyy ehjänä. D. Suuttimien kokoaminen 1. Suuttimeen kuuluu yksi sisempi levy, yksi ulompi levy ja suuttimen kotelo (ks. viereinen kuva). Varmista suutinta kootessasi, että merkinnät (T1, T2, T3 jne.) täsmäävät kaikissa suuttimen osissa. 2. Asentaessasi sisempää levyä varo jättämästä sormiasi levyjen väliin. Sisempi levy menee paikalleen vain yhdellä tavalla. 3. Aseta ulompi levy paikalleen laittamalla kädet levyn päälle ja työnnä sitä alaspäin (ks. viereinen kuva). 4. Aseta suutinlevyt paikalleen työntämällä ne sisään takaa päin. Muista asettaa suuttimet paikoilleen noudattamalla ennen irrottamista tekemääsi numerointia. Suutinlevyjen pitää olla samassa asennossa kuin ennen irrottamista. 27

34 Käyttöohjeet 5. Suutinlevyjä asennettaessa ulomman levyn kielekkeen on oltava asennusurassa. Uran ulkopuolella on lukkokieleke, joka estää suuttimen asentamisen uraan siinä tapauksessa, että ulompi levy on siirtynyt pois suuttimen kotelon urasta. Asenna suuttimet ja täytepalat siten, että reunat lukkiutuvat tosiinsa eikä väliin jää tyhjää tilaa (kuvat alempana). Vain M6-suuttimet sopivat alariviin. Kaikissa M3- ja M1-suojalevyissä on pidemmät kielekkeet edessä. Tämä kieleke ei salli näiden suuttimien asentamista alariviin. Extended Lip 1 4 Tab on Outer Plate 2 Flange of Finger Manifold 3 Tab on Outer Plate 1. Uloke 2. Suutinkotelon laippa 3. Ulomman levyn kieleke 4. Ulomman levyn kieleke 28

35 Käyttöohjeet 1 Top Finger Incorrect - Too Much Space 3 2 Blan 4 Tab on Outer Plate of Finger Located in Groove 1 Top Finger Correct - Edges Overlap Completely 5 2 Blank 4 Tab on Outer Plate of Finger Located in Groove 1. Yläsuutin 2. Täytepala 3. Väärin asennettu - levyjen välissä rako 4. Ulomman levyn kieleke urassa 5. Oikein asennettu - reunat limittäin 29

36 Käyttöohjeet E. Päätylevyjen paikalleen asettaminen 1. Aseta alempi päätylevy paikalleen. Muista kiristää päätylevyn siipiruuvi. 2. Asenna rata paikalleen. 3. Asenna ylempi päätylevy. Muista kiristää päätylevyn kaksi siipiruuvia. F. Radan asettaminen uuniin 1. Nosta rataa ja aseta se uuniin alla olevan kuvan mukaisesti. Rata voidaan työntää uuniin kummasta päästä tahansa. Jos asennat sen vetopuolen vastakkaisesta päästä, ketjupyöräyksikkö on irrotettava kuten on selostettu radan irrottamista koskevassa kappaleessa. Kaksiosainen rata voidaan työntää uuniin vain vetopuolelta. 30

37 Käyttöohjeet 2. Aseta radan sivustoppari ja päätystoppari paikalleen. 2 1 Middleby Mars hall 1. Radan sivustoppari 2. Radan päätystoppari G. Radan kireyden tarkastus Radan on annettava jäähtyä ennen kireyden säätöä. Älä tee säätöä, jos rata on KUUMA. 1. Radan ollessa uunissa asetu radan toiseen päähän ja tarkasta kireys nostamalla radan hihnaa uunikammion aukon keskikohdalta. Hihnan ei pitäisit kohota enempää kuin mm. Säädä radan kiristysruuveja (uunin vasemmassa päädyssä) vastaavasti (ks. kuva). 2.Jos ratahihnan kireys ei ole oikea, yksi kokonainen lenkki on poistettava. Katso ohjeet kappaleest H.Ratahihnan lenkin irrottaminen. 31

38 Käyttöohjeet H. Ratahihnan lenkin irrottaminen 1. Kokonainen lenkki voidaan poistaa pihdeillä radan ollessa uunissa tai uunin ulkopuolella. Aseta päälenkit (1) radan päässä kuten alla olevassa kuvassa on näytetty. Master 1 Links 2. Avaa päälenkit kärkipihdeillä seuraavan kuvan mukaan. 3. Irrota ulommaiset päälenkit ratahihnan oikeasta ja vasemmasta reunasta (kuva alla). 4. Irrota poistettava lenkki. 32

39 Käyttöohjeet 5. Vedä radan osa irti. Älä heitä irrotettua lenkkiä pois, koska voit käyttää sitä varaosana. Jos kuljetinradan osa pitää vaihtaa, se on tehtävä nyt. Poista vaihdettavat lenkit ja käytä niiden vaihtoon asennussarjaasi sisältyvää radan osaa. 6. Huomaa ennen sisäpuolisten päälenkkien yhdistämistä, että nämä lenkit tulevat oikeaan asentoon (kuva alla). Alla olevassa kuvassa oikeanpuoleinen lenkki on oikeassa asennossa (koukut ylöspäin), jotta se voidaan työntää ratahihnaan. Jos koukut ovat alaspäin, asento on väärä. correct Väärä osition asento Correct Oikea Position asento 7. Yhdistä sisäpuoliset päälenkit uudestaan (kuva alla). 33

40 Käyttöohjeet 8. Yhdistä uudelleen ulommaiset päälenkit. Ulommaisia päälenkkejä on oikean- ja vasemmanpuoleisia. Oikeaan reunaan tulevien päälenkkien avoin koukku on asentajaan päin kuten seuraavasta kuvasta näkyy. Tämä sopii ratahihnan ulkoreunoihin. Muista, että tämä koukku liikkuu radassa taaksepäin. Kulkusuunta 9. Asenna kaikki uunista poistetut osat takaisin paikoilleen. I. Ratahihnan vaihtaminen Jos ratahihnan osa pitää vaihtaa, tämä voidaan tehdä radan ollessa uunissa tai uunin ulkopuolella. Uunin mukana tulleeseen asennussarjaan sisältyvää ratahihnan osaa voidaan käyttää osan vaihtamiseen. J. Radan käyttöketjun kiinnittäminen 1. Jos hammaspyörästö on poistettu, asenna se takaisin vetoakselille. Varmista, että vetoakselin tasainen sivu on linjassa kuljettimen akselin renkaassa olevan ruuvin kanssa. Kun se on paikallaan, kiristä 3/32 ruuvi. 2. Nosta radan päätä ja asenna ketju moottorin ja radan hammaspyörästölle (ks. seuraava kuva). 34

41 Käyttöohjeet 3. Radan alapuolella sijaitsevan kulmalevyn (1) pitää olla alempaa päätylevyä (2) vasten. Tämä koskee uunin molempia puolia (kuva alla). Crumb 1 Pan Mounting Bracket 2Lower End Plug 4. Asenna käyttöpaneelin suojus paikalleen ja kiinnitä kaksi ruuvia. 5. Asenna ylemmät ja alemmat päätylevyt paikalleen. 35

42 Asennus 5. Asennus 5.1 Yleistä Uuni tulee asentaa tasaiselle, palamattomalle alustalle. Myös lähellä olevien seinien on oltava palamattomia. Uuni tulee asentaa ilmanvaihtokuvun alle riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Älä estä ilman pääsyä uuniin ja uunista pois. Poista esteet ohjauspaneelin ilmastointiaukkojen edestä. Uuneissa, joiden koneistotila on oikeanpuoleisessa päädyssä, minimietäisyyden vasempaan seinään tulee olla 0 mm, oikeanpuoleiseen seinään 459 mm ja takaseinästä uunin takaosassa sijaitseviin ilma-aukkoihin 153 mm. Uuneissa, joiden koneistotila on vasemmanpuoleisessa päädyssä, minimietäisyyden oikeanpuoleiseen seinään tulee olla 0 mm, vasempaan seinään 459 mm ja takaseinästä uunin takaosassa sijaitseviin ilma-aukkoihin 153 mm. Uunin ja palavien rakennelmien väliin on jätettävä tarpeeksi tilaa. Tilaa on myös jätettävä huoltotöitä varten. Uunin kytkentäkaavio löytyy koneistotilan sisäpuolelta. 5.2 Ilmastointi Tämä kiertoarinauuni vaatii koneellista ilmanvaihtoa. Omistajan vastuulla on huolehtia uunin asianmukaisesta ilmanvaihdosta. Riittämätön tai vääränlainen ilmanvaihto voi heikentää uunin suorituskykyä. On suositeltavaa, että ilmastointi tarkistetaan joka kolmas kuukausi. Paikalliset säännökset saattavat vaatia rasvasuodattimien käyttöä höyrykuvun sisääntulossa. 36

43 Asennus 5.3 Uunien sijoittaminen paikoilleen Annetut mitat ovat vain ohjeellisia. Noudata ensisijaisesti paikallisia määräyksiä. ON Uuniin Till ugn To oven OF F 24" 610mm ON Uuniin Till ugn To oven OF F 24" 610mm 5.4 Ilmanvaihtokupu Ilmanvaihtojärjestelmän kautta kulkevan ilman virtausnopeus on yleensä m3/min, mutta se saattaa vaihdella uunin laitekokoonpanon ja höyrykuvun rakenteen mukaan. Jotta alipaineen syntyminen keittiötilaan voitaisiin estää, korvausilmaa täytyy tuoda poistoilman tilalle. Alipaine keittiössä voi aiheuttaa uunin osille lämpöön liittyviä ongelmia aivan kuin ilmanvaihtoa ei olisi lainkaan. Paras tapa taata korvausilman saanti on ilmanvaihtojärjestelmän asentaminen. Tällöin ilman lämpötilaa voidaan ohjata kesä- ja talviolosuhteisiin. Korvausilmaa voidaan tuoda suoraan rakennuksen ulkopuolelta, mutta erittäin kuuma tai kylmä ulkolämpötila voi vaikuttaa haitallisesti uunin paistokykyyn. min. 51mm To allow stacking of ovens. min. 458mm min. 546mm min. 203mm min. 25mm 37

44 Asennus 5.5 Ilmanvaihdon vetotesti Korvausilmaa ei saa suunnata uunikammion aukkoa kohti, koska tämä heikentää paistotulosta. Ilmanvaihtokuvulle on suositeltavaa tehdä 30 sekunnin savukynttilätesti alla olevien ohjeiden mukaan. Kaikki testit tulee tehdä yksittäisille uuneille tai kaksi- tai kolmikerroksisten uunien kohdalla alemmille yksiköille. On suositeltavaa käyttää suojakäsineitä testin aikana. Savutestiä tehtäessä uunissa ei saa olla ruokia. Varmista myös, että testi ei aktivoi palontorjuntajärjestelmää. 1. Käännä ilmanvaihtojärjestelmä päälle. 2. Käännä uuni(t) päälle ja anna lämmetä asiakkaan normaalisti käyttämään tai vähintään 248 C:n lämpötilaan. 3. Käännä rata pois päältä. Aseta 30 sekunnin savukynttilä metallivuokaan, joka ei ole yli 76 mm korkea. 4. Avaa uunin etuosassa oleva ikkuna. Sytytä sitten vuokaan asetettu savukynttilä ja työnnä vuoka uunikammion keskelle ratahihnan päälle ja sulje ikkuna. 5. Ilmanvaihtokuvun tulee vetää % kynttilän tuottamasa savusta. 5.6 Radan sivu- ja päätystopparin asennus Ota esille radan sivustoppari ja päätystoppari asennussarjasta. Asenna ne uunin ulostulopäähän (kuva alla). 1 2 Middleby Mars hall 1. Radan sivustroppari 2. Radan päätystoppari 38

45 Asennus 5.7 Sähköliitännät Laitteen saa liittää sähköverkkoon vain tarvittavan ammattipätevyyden omaava asentaja. Uuni on varustettava ulkopuolisella erotuskytkimellä, joka kytkee laitteen kaikkinapaisesti irti sähköverkosta turvamääräysten mukaisesti. Syöttökaapelin tulee täyttää paikalliset määräykset. Sähkölämmitteisiä kiertoarinauuneja toimitetaan jännitteillä 240VAC, 380VAC ja 480 VAC. Do not use conduit for ground. Uunin takapaneelissa on 51 mm:n aukko sähköliintää varten. Johdot liitetään kytkentärimaan, joka sijaitsee liitäntäkotelossa. 240VAC:n uuneissa on pistokeliitäntä. Taipuisa johto vaatii 51mm:n vedonpoistajan. Muut sähkötiedot ovat Tekniset tiedot -taulukossa tämän käsikirjan lopussa Liitäntäkotelon suojus 39

46 Vianetsintä 6. Vianetsintä ONGELMA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPITEET Tuotteet paistuvat liikaa tai liian vähän. Ohjaustoimintojen väärät asetukset. Tarkista radan nopeudensäätimen asetus. Tarkista lämpötilan säätimen asetus. Tarkista esivalmistus. Uuni ei lämpene. Ohjaustoimintojen väärät asetukset. Tarkista, ovatko sekä puhaltimen kytkin että lämmityksen kytkin ON ( I ) -asennossa. Puhallinmoottorit pyörivät, kuitenkin suuttimista tulee ilmaa liian vähän tai ei ollenkaan. Uunin puhallin ja rata toimivat, mutta uuni ei lämpene Rata ei kulje oikealla nopeudella tai ei liiku ollenkaan. Uuni ei käynnisty kun sen käyttökytkimet käännetään päälle. OVERTEMP-merkkivalo palaa, tuote riittämättömästi kypsennetty Näyttöön tulee tämä kuvio, uuni ei lämpene. Suuttimet on puhdistuksen jälkeen koottu väärin. Joku uunissa oleva esine on jumiuttanut radan tai ratahihnan tai käyttöketjun kireys ei ole oikea. Uunin sähkösyöttö mahdollisesti jostakin poikki. Tarkista käyttökytkimen oikea asento. Uunin lämpötila ylittänyt 343 C ja uuni on automaattisesti kytkeytynyt pois päältä. Uuni ei saavuttanut 93 C:n lämpötilaa 15 minuutin sisällä käynnistyksestä. Asenna suuttimet oikein. Katso asennusohjeet. Aseta lämpötilan säätimelle uusi asetusarvo (yli 93 C) käännettyäsi BLO- WER-kytkimen OFF-asentoon 30 sekunniksi. Käynnistä uuni uudelleen. Käännä uunin kytkimet OFF ( O ) - asentoon ja anna uunin jäähtyä. Katkaise uunin virransyöttö. Tarkista, onko uunissa radan liikkeen jumiuttava esine. Tarkista radan käyttöketjun ja hihnan kireys. Tarkista radan hammaspyörien kireys. Tarkista, että kaikki sähkönsyöttökytkimet ovat ON ( I ) -asennossa. Käynnistä uuni. Noudata kappaleen Päivittäinen sammutus ohjeita. Ota yhteys huoltoon. Käännä lämmityksen, puhaltimen ja radan kytkimet OFF ( O ) -asentoon. Käännä pääkytkin pois päältä OFF (O) -asentoon. Odota VÄHINTÄÄN VIISI MI- NUUTTIA ennen uunin käynnistämistä. Käynnistä uuni kappaleen Päivittäinen käynnistys mukaan. Jos ongelma ei ratkea näillä ohjeilla, kutsu huolto. 40

47 Tekniset tiedot 8. Tekniset tiedot Kytkentäkaavio 380V PS540 Kytkentäkaavio V PS540 Asennuskuva PS540, yksikerroksinen uuni Asennuskuva PS540, kaksikerroksinen uuni Asennuskuva PS540, kolmikerroksinen uuni Asennuskuva 63

48 Kytkentäkaavio 380V PS540

49 Kytkentäkaavio V PS540

50 #ONDUIT FOR %LECTRICAL #ONNECTIONS 2%#/--%.$%$ -).)-5- #,%!2!.#%3 2EAR OF /VEN TO 7ALL MM.ON CONTROL %ND OF /VEN TO 7ALL MM #ONTROL %ND OF /VEN TO 7ALL MM Asennuskuva PS540, yksikerroksinen uuni

51 #ONDUIT FOR %LECTRICAL #ONNECTIONS 2%#/--%.$%$ -).)-5- #,%!2!.#%3 2EAR OF /VEN TO 7ALL MM.ON CONTROL %ND OF /VEN TO 7ALL MM #ONTROL %ND OF /VEN TO 7ALL MM Asennuskuva PS540, kaksikerroksinen uuni

52 #ONDUIT FOR %LECTRICAL #ONNECTIONS 2%#/--%.$%$ -).)-5- #,%!2!.#%3 2EAR OF /VEN TO 7ALL MM.ON CONTROL %ND OF /VEN TO 7ALL MM #ONTROL %ND OF /VEN TO 7ALL MM Asennuskuva PS540, kolmikerroksinen uuni

53 Asennuskuva

54 Tekniset tiedot Määre Kiertoarinan leveys Lämmitysalueen pituus Paistoalue Mitat, uuni+jalat Mitat, kaksi uunia Mitat, kolme uunia Yhden yksikön paino Toimituspaino Toimitustilavuus Energiankulutus Arvo 813 mm 1028 mm 0,84 m2 2032x1557x1202 mm 2032x1557x1548 mm 2032x1557x1969 mm 419 kg 498,3 kg 3.74 m3 27 kw/h Maksimikäyttölämpötila 287 C Lämpenemisaika Kiertoilmapuhallin Ilman nopeus Paistoaika Pääpuhaltimen ja vastusten jännitteet 15 min Yksi puhallin 2300 RPM 1524 cm/sek (keskimäärin) lyhin paistoaika 3 min; pisin paistoaika 30 min 240V; 380V; 480V Ohjauspiirin jännite V Vaihe 3-vaihe Taajuus 50/60 Hz Virta 100 Amp; 50 Amp; Napaisuus 4-nap. Johtimet 4 johdinta (3 virta, 1 maa); 5 johdinta (3 virta, 1 nolla, 1 maa) PS540=PS

RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN. Asennus- ja käyttöohjeet

RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN. Asennus- ja käyttöohjeet RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN Asennus- ja käyttöohjeet MG3756378, MG3756379, MG3756377, MG3756376, MG3756375, MG3756686, MG3756687, MG3756689, MG3756690, MG3756691, MG3756694, MG3756695,

Lisätiedot

LÄMPÖLEVY. Asennus- ja käyttöohjeet

LÄMPÖLEVY. Asennus- ja käyttöohjeet LÄMPÖLEVY LL-600, LL-800, LLM-800 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: 045610/01 Rev.: 2.1 2024045, 2024044, 4182496 5.4.2004 Rev. 2.1 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Glo-Ray LÄMPÖSÄTEILIJÄ. Asennus- ja käyttöohjeet

Glo-Ray LÄMPÖSÄTEILIJÄ. Asennus- ja käyttöohjeet ON OFF O MIL Foodwarmer AUKEE, WI U.S A. PARTS & SERVICE ASSISTANCE WWW HATCOCORP COM ON OFF O 800-558-0607 GLO-RAY Foodwarmer HATCO CORP MILWAUKEE WI US A PARTS & SERVICE ASSISTANCE 800-558-0607 WWWHATCOCORP

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KYLMÄKALUSTE. Asennus- ja käyttöohjeet

KYLMÄKALUSTE. Asennus- ja käyttöohjeet KYLMÄKALUSTE CRONO Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 4309900, 4309905, 4309910, 4309912, 4309901, 4309906, 4309911, 4309913, 4309914, 4309915 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KONDITORIALASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

KONDITORIALASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet KONDITORIALASIKKO GEORGIA Asennus- ja käyttöohjeet 4310209, 4310210, 4310212, 4310213, 4310214, 4310216, 4310253, 4310254, 4310256, 4310220, 4310222, 4310224, 4310200, 4310202, 4310204, 4310206, 4310250,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Käyttöohjeet - WELDON

Käyttöohjeet - WELDON Käyttöohjeet - WELDON Täältä löydätte lisää tietoa meistä: http://canplast.fi/ John Liman, Tuotepäällikkö Timo Väisänen, TJ john.liman(at)canplast.fi tjv.vaisanen(at)gmail.com +358-45 1240893 timo.vaisanen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05 CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4105-S CH-4106-S 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6009-S 2016 / 06

CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6009-S 2016 / 06 CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6006-S CH-6009-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06 I-45 KÄYTTÖOHJEET I-4509-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet RASVAKEITIN, PÖYTÄMALLI PROFI PLUS 6, 8, 10 Asennus- ja käyttöohjeet 1. Kuvaus Paistokori Paistokorin pidike Ohjauspaneeli Ohjausyksikön kiskot Turvakytkin Tyhjennysventtiili Sihti Profi 6-8 Sihti Profi

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin

Pyörivä lämmönsiirrin Koot 005-018 Koot 020-072 Tarkastukset ennen lämmönsiirtimen käynnistämistä: Puhaltimia ei saa käyttää rakennusaikana ilman, että lämmönsiirrin on käynnissä. Tarkista, että ilmanvaihtokoneen suodattimet

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat.

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. Turner 210/230 1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. - Ovielementit 4kpl - Vaakajohteet - Pystyjohteen C-kiskot (kiinni L-kiskossa) - L-muotoiset pystykiskot

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot