KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 KIERTOARINAUUNI TYYPPI: PS 540 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0

2

3 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas, niinkuin tuhansista asiakkaistamme ympäri maailmaa. Tutustukaa huolellisesti tähän käsikirjaan. Käsikirjassa kerrotaan oikeista, turvallisista ja tehokkaista käyttötavoista, joilla laitteesta saa parhaan mahdollisen hyödyn. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Tarvitessanne huoltoa tai teknistä apua, ilmoittakaa meille jo ensimmäisellä kerralla laitteen valmistenumero, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa Teidän palveluanne. Täyttäkää allaoleville viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen yhteystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja vaivatonta. METOS TEAM Metos-huollon puhelinnumero: Yhteyshenkilö:

4

5 Rev. 1. Yleistä Käsikirjassa käytetyt merkinnät Laitteessa käytetyt merkinnät Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus Turvallisuus Turvallinen käyttö Turvaohjeet vikatilanteessa Laitteen poistaminen käytöstä Toiminnallinen kuvaus Yleistä Ilmavirtauksen periaate Lämmönsiirtymisen periaate Ilmasuuttimet Uunin rakenne Kuljetinmoottori ja rata Puhallin Lämmitysvastukset Ikkuna Jäähdytyspuhallin Ilmasuuttimet ja täytepalat Ohjaustoiminnot Oven turvakytkin Puhaltimen kytkin Lämmityksen kytkin Lämpötilansäädin Radan nopeuden digitaalien säädin Ohjauspaneeli Käyttöohjeet Käyttö Päivittäinen käynnistys Päivittäinen sammutus Puhdistus ja hoito Päivittäinen puhdistus Kuukausittainen puhdistus ja hoito... 21

6 Rev. 5. Asennus Yleistä Ilmastointi Uunien sijoittaminen paikoilleen Ilmanvaihtokupu Ilmanvaihdon vetotesti Radan sivu- ja päätystopparin asennus Sähköliitännät Vianetsintä Tekniset tiedot... 63

7 Yleistä 1. Yleistä Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta. Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten. Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähkö- ja vesiverkkoon ainoastaan tarivttavan ammattipätevyyden omaava henkilö. Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia. Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua. 1.1 Käsikirjassa käytetyt merkinnät Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on noudatettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi. Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai vaaran mahdollisuus vältetään. Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdollinen hyöty. 1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Tällaisen osan saa irrottaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys. 1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, valmistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero. 1

8 Turvallisuus 2. Turvallisuus 2.1 Turvallinen käyttö Uunia saa käyttää vain koulutettu henkiökunta. Älä säilytä tulenarkoja nesteitä tai esineitä uunin läheisyydessä. Älä huolla tai puhdista uunia kun puhaltimen kytkin tai joku muu uunin ohjauskytkin on asennossa ON ( I ). Käännä kytkimet OFF ( O ) -asentoon ja katkaise uunin sähkönsyöttö ennen puhdistusta tai huoltoa. Älä koskaan käytä vesisuihkua tai painepesuria uunin puhdistuksessa. Älä puhdista uunia naarmuttavilla tai syövyttävillä aineitta. Älä käytä uunia, jos jäähdytyspuhallin on poissa toiminnasta tai ilma-aukot ovat tukossa. Murupelti on erittäin kuuma uunin käytön aikana. Anna uunin jäähtyä ennen murupellin tyhjentämistä. 2.2 Turvaohjeet vikatilanteessa Jos uuni ei toimi kunnolla tai se vikaantuu, kutsu huolto. Hätätilanteessa katkaise virta laitteen läheisyyteen asennetusta pääkatkaisijasta. 2.3 Laitteen poistaminen käytöstä Laitteen palveltua taloudellisen elinikänsä loppuun on sen hävittämisessä noudettava voimassa olevia paikallisia määräyksiä ja ohjeita. Mahdollisesti huolimattomasti käsiteltyinä ympäristölle haitallisten aineiden hävittäminen ja kierrätettävien materiaalien hyödyntäminen tapahtuu käyttämällä alan ammattityövoimaa apuna. 2

9 Toiminnallinen kuvaus 3. Toiminnallinen kuvaus 3.1 Yleistä PS 540 -uunia voidaan käyttää laajan tuotevalikoiman paistamiseen/kypsentämiseen, kuten esimerkiksi pizzat, pizza-tyyppiset tuotteet, pikkuleivät, voileivät, kala, paistit ja kana. PS 540 -uunia voidaan käyttää joko yksittäisenä uunina tai pinottuna päällekkäin kahden tai kolmen uunin ryhmäksi. Uunien välinen tärkein ero on radan leveys. PS 540 -uuni asennettu pyörillä varustetulle jalustalle. Kaksi uunia asennettu päällekkäin. 3

10 Toiminnallinen kuvaus 3.2 Ilmavirtauksen periaate Kolme uunia asennettu päällekkäin. Alimmainen uuni on asennettu pyörillä varustetulle jalustalle. Kahden ja kolmen uunin yhdistelmissä uunit toimivat toisistaan riippumattomasti. Kaikissa uuneissa on samanlaiset ohjaustoiminnot ja komponentit. Yhtä uunia voidaan puhdistaa ja huoltaa toisten ollessa toiminnassa. Puhallin imee ilmaa uunin sisälle, jossa se kuumenee. Sen jälkeen puhallin puhaltaa kuuman ilman ilmasuuttimien läpi uunikammioon. Kussakin ilmasuuttimessa on sisempi levy ja ulompi levy, jotka muodostavat ilmasuihkuja, jolloin kuuma ilma leviää radalle, jota pitkin paistettavat tuotteet kulkevat. Ilma siirtyy sitten takaisin puhaltimelle ja prosessi jatkuu. Alla olevan kuvan kaarevat nuoliviivat 1 kuvaavat ilman virtausta Ylemmät ilmasuuttimet 2. Rata 3. Ikkuna 4. Alemmat ilmasuuttimet 4 4

11 Toiminnallinen kuvaus Lämmönsiirtymisen periaate 1. Lämpö siirtyy aina lämpimästä kylmään päin. Lämmön siirtyminen tapahtuu kolmella eri tavalla: johtumalla, säteilemällä ja ilmankierron avulla. Johtuminen: Tässä on kyse pintakontaktista. Pannulla paistuva pizza on hyvä esimerkki johtumalla tapahtuvasta lämmönsiirrosta. Säteily: Tässä on kyse lämpöä säteilevistä esineistä. Tummat esineet imevät lämpöä, kun taas vaaleat tai kiiltävät esineet heijastavat lämpöä. Tästä syystä PS 540 -uunin sisäosa on vaaleasävyinen, jotta se säteilisi enemmän lämpöä paistettavalle tuotteelle. Kiertoilma: Tässä on kyse ilmamassan liikkeestä; kuuma ilma nousee ylöspäin ja viileä ilma korvaa kuuman ilman. Tämän periaatteen teollinen sovellus on uuniin asennettu puhallin, joka nopeuttaa ilman liikettä ja täten lisää lämmön siirtymistä tuotteeseen. PS 540 -uunissa on tehokas puhallin, joka siirtää kuuman ilman ilmasuuttimien läpi tuotteelle, jolloin tuote kypsyy/paistuu tehokkaasti. 2. Lämpötila on lämmön voimakkuus havainnointipisteessä. Edellä mainittiin, että lämpöä siirtyy johtumalla, säteilemällä ja ilmankierrolla. Ilmavirtauksen nopeuden määrittää uunin ja paistettavan tuotteen välinen lämpötilaero. Mitä suurempi ero, sitä nopeammin lämpö virtaa paistettavaan tuotteeseen. 5

12 Toiminnallinen kuvaus Ilmasuuttimet PS 540 -uunit ovat kiertoarinauuneja, jotka tuottavat yhtenäisen, tehokkaan lämmön ilmasuuttimista pystysuoraan nousevien kuumailmasuihkujen avulla (kuva alla). Pystysuorat ilmavirtaukset aikaansaavat poikkeuksellisen tehokkaan kuuman ilman kierron, joten tuotteet paistuvat nopeammin ja alemmilla lämpötiloilla kuin tavallisissa kiertoilmalla tai infrapunalämmityksellä toimivissa uuneissa Ilmanvirtaus lämmitysvastuksilta 2. Suutinkotelo 3. Ilmanohjain 4. Ulompi levy 5. Sisempi levy 6. Ilmasuihkut 7. Ilmanvirtaus lämmitysvastuksilta PS 540 -uuniin mahtuu jopa neljä alempaa ja neljä ylempää ilmasuutinta. Joissakin pizzojen paistoon käytetyissä PS 540 -uuneissa on neljä alasuutinta ja kaksi yläsuutinta. Erikoistuotteiden paistoa varten on tehtaalta saatavissa tarkoitukseen soveltuvia suutinratkaisuja. 6

13 Toiminnallinen kuvaus 3.3 Uunin rakenne Kuljetinmoottori 2. Moottoritila 3. Lämpötilan säätö 4. Radan nopeuden säätö 5. Ohjauskytkimet 6. Irrotettava murupelti 7. Lukittavat pyörät (takapyörät ilman lukitusta) 8. Irrotettavat päätylevyt 9. Jalat (yksittäinen uuni tai kahden uunin yhdistelmä) 10. Ikkuna 11. Irrotettava rata 12. Radan päätystoppari 13. Radan sivustoppari 7

14 Toiminnallinen kuvaus 14. Puhaltimen/jäähdytyspuhaltimen moottori 15. Säädettävä levy (optio) 16. Irrotettavat suuttimet (uunikammiossa) Kuljetinmoottori ja rata Radan moottori Rataa käyttää säädettävänopeuksinen, alennusvaihteella varustettu sähkömoottori. Moottorin nopeutta ohjaa digitaalinen ohjausyksikkö. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rata voi kulkea kumpaankin suuntaan nopeuksilla, jotka vaihtelevat 3:sta 30:een minuuttiin. Tässä ajassa tuote kulkee uunin läpi. 8

15 Toiminnallinen kuvaus Puhallin 1 1. Puhallinmoottori 2. Jäähdytyspuhallin 2 Puhallinmoottorit sijaitsevat uunin takaosassa. Ne puhaltavat uunikammioon kuumaa ilmaa suuttimien kautta. Puhaltimen kytkin on asetettava ON ( I ) -asentoon uunin lämmityksen ja tuotteiden paiston ajaksi Lämmitysvastukset Takavuorauspellin sisäpuolella on kuusi lämmitysvastusta. Vastukset ovat elektronisesti ohjattuja Ikkuna Uunin etuosassa sijaitsevasta ikkunasta voi tarkastella tuotteiden paistumista ja sen kautta voi poistaa tuotteet, jotka eivät vaadi täyttä paistoaikaa, kuten voileivät, pikkuleivät ja juustokuorrutukset. 9

16 Toiminnallinen kuvaus Jäähdytyspuhallin 1 1. Jäähdytyspuhaltimen säleikkö Jäähdytyspuhaltimet sijaitsevat uunin takaosassa. Puhaltimet imevät ilmaa säleikön kautta ja puhaltavat sen puhallinmoottoritilan ja ohjaustilan läpi uunin yläosaan ja edelleen ilmanvaihtosäleikön kautta pois uunista Ilmasuuttimet ja täytepalat Puolitäytepala 2. Täytepala 3. Ulompi levy 4. Sisempi levy 5. Suutinkotelo 6. Ilmanohjain 10

17 Toiminnallinen kuvaus Suutinkokoonpano muodostuu kolmesta osasta: 1. Ulompi levy on irrotettava. Siinä on kartiomaisia reikiä, jotka ohjaavat ilmavirtaa paistettavalle tuotteelle. 2. Rei itetyn sisälevyn tehtävänä on muodostaa ilmasuihkuja. Levy tulee asentaa suutinkoteloon siten, että sen reiät ovat linjassa ulomman levyn reikien kanssa. 3. Suutinkotelo työnnetään uria pitkin uunikammioon. Täytepalat sijoitetaan ohjainkiskoon ilmasuuttimien tilalle. 3.4 Ohjaustoiminnot Oven turvakytkin 2. Lämpötilan säädin 3. Radan nopeuden säädin 4. Puhaltimen kytkin 5. Lämmityksen kytkin 6. Radan kytkin 11

18 Toiminnallinen kuvaus Lämpötilan säädin 2. Radan nopeuden digitaalinen säädin 3. Radan nopeuden säätömoduuli 4. Oven turvakytkin 5. Radan moottori Oven turvakytkin Oven turvakytkin sijaitsee ohjauspaneelin oikealla puolella alhaalla. Kun ohjauspaneelin ovi avataan, turvakytkin avautuu ja kytkee kaikkien säätimien sähkönsyötön pois. Älä koske turvakytkimen johtimiin, koska ne ovat jännitteisiä Puhaltimen kytkin Puhaltimen kytkimellä on kaksi asentoa. Kytkimen tulee olla ON ( I ) -asennossa, jotta pääpuhaltimet kytkeytyvät toimintaan ja mahdollistavat uunin toiminnan. Puhallin kierrättää ilmaa kaikkialla uunissa. Puhaltimen on oltava päällä paiston ja myös jäähdytysvaiheen aikana uunin lämpötilan ollessa yli 93 C, jotta puhaltimen laakeri ei vaurioituisi. Puhallinmoottorin ja laakereiden suojaamiseksi uuni on varustettu termostaatin ohituskytkimellä. Jos lämpötila uunissa on yli 82 C, pääpuhallin pysyy toiminnassa vielä sen jälkeen kun puhaltimen kytkin on käännetty OFF ( O ) -asentoon. Ilmanpaineen kytkin valvoo ilmanvirtausta puhaltimelta toimien lämmitysvastuksen turvalukitsimena. Lämmitysvastukset eivät toimi, jos ilmakytkin ei tunnista ilmantuloa pääpuhaltimelta. 12

19 Toiminnallinen kuvaus Lämmityksen kytkin Käännettäessä lämmityksen kytkin ON ( I ) -asentoon lämmitys kytkeytyy päälle. Kytkin on sarjassa puhallinmoottorin ja korkean lämpötilan ohituskytkimen kanssa. Kummankin kytkimen täytyy olla kiinni ennenkuin lämmitysvastuksille kytkeytyy virta Lämpötilansäädin Lämpötilan säädin on elektroninen ohjainyksikkö, joka ylläpitää käyttäjän asettaman lämpötilan. Lämpötilan säädin valvoo jatkuvasti uunin lämpötilaa. Lämmitys on päällä tarvittavan ajan, jotta uunin lämpötila pysyy tasaisena. Lämpötilan säädin on varustettu alarajan kytkimellä, joka jäähdyttää uunin 93 C:seen ennen puhaltimen kytkemistä pois päältä. Ilmoitus lämpötilan ylärajasta (ALM1) ilmestyy näyttöön, jos uunin lämpötila nousee 343 C:seen Radan nopeuden digitaalien säädin Minuutit Sekunnit Radan moottorin ON-OFF-kytkin sijaitsee ohjauspaneelissa. Myös digitaalinen radan nopeuden säädin on ohjauspaneelissa. Säätimellä voidaan asettaa paistoajaksi (radan nopeudeksi) min. Radan nopeus on aika, jonka kuluessa tuote kulkee uunikammion läpi. 13

20 Toiminnallinen kuvaus Tuote sisääntuloalueella. Tuote ulostuloalueella. Voit tarkistaa radan nopeuden asettamalla tuotteen uunikammion sisääntuloalueelle kuten edellä olevassa kuvassa on näytetty. Aika, joka menee tuotteen etureunan siirtymiseen uunikammion sisääntuloalueelta ulostuloalueelle, on radan nopeus. Tämä näkyy nopeuden digitaalisessa näytössä. 14

21 Toiminnallinen kuvaus 3.5 Ohjauspaneeli 15

22 Toiminnallinen kuvaus OCK" ght 11 HEAT ON Display 1 Light 2 "SET (set 3 L MP 10 "ACT 4 erature ey 9 5 Unlock 8 Key 6 Set Point Key Up Arrow 7and Down Arrow Keys 1. Näytössä näkyy asetusarvo ja todellinen lämpötila Fahrenheit- tai Celsius-asteina. 2. HEAT ON -merkkivalo palaa kun uuni on toiminnasa. 3. SET PT -merkkivalo palaa kun asetusarvo näkyy näytöllä. 4. ACTUAL TEMP -merkkivalo palaa kun todellinen lämpötila näkyy näytöllä. 5. HUOLTONÄPPÄIN - Vain huollon käyttöön. 6. ASETUSARVO - Paina tätä näppäintä yhdessä lukitusnäppäimen kanssa, niin voit muuttaa asetusarvoa. Muutokset on tehtävä 60 sekunnin sisällä. 7. NUOLI YLÖS ja NUOLI ALAS - Paina näitä näppäimiä, niin voit säätää asetusarvoa ylös- tai alaspäin. Jos asetusarvo ei muutu, käytä asetusarvon ja lukituksen näppäimiä kuten aiemmin on mainittu. 8. LUKITUS - Paina tätä näppäintä yhdessä asetusarvon näppäimen kanssa, niin voit muuttaa asetusarvoa. Muutokset on tehtävä 60 sekunnin sisällä. 9. LÄMPÖTILA - Painamalla tätä näppäintä kerran saat todellisen lämpötilan näyttöön. 10. OVERTEMP-merkkivalo palaa kun uunin lämpötila on yli 343 C. Katso Vianetsintä. 11. SP LOCK -merkkivalo palaa kun asetusarvo on lukittu muutoksilta. Tämän asetuksen voi muuttaa vain huoltohenkilöstö. 16

23 Käyttöohjeet 4. Käyttöohjeet 4.1 Käyttö Päivittäinen käynnistys Tarkasta, että laite on kytketty sähköverkkoon ja virta kytketty päälle ja että uunin ikkuna (vain ikkunallinen malli) on suljettu. 1. Käännä BLOWER-kytkin ON ( I ) -asentoon. Tällöin pääpuhallin ja jäähdytyspuhaltimet käynnistyvät. Puhallin kierrättää ilmaa suuttimen läpi; puhaltimen on oltava päällä kypsennyksen ja paiston aikana. Tarkasta, käynnistyvätkö jäähdytyspuhaltimet kääntäessäsi puhaltimen kytkimen ON (tai I ) -asentoon. 2. Käännä CONVEYOR-kytkin ON ( I ) -asentoon. Säädä radan nopeus halutulle paistoajalle. 3. Säädä tarvittaessa radan nopeusasetusta painamalla nuoli ylös tai nuoli alas -painikkeita, niin näytössä näkyvä paistoaika muuttuu. 4. Säädä tarvittaessa lämpötilan säädin haluamallesi lämpötila-asetukselle. Paina asetusarvon ja lukituksen näppäimiä samanaikaisesti. Odota, jotta SET PT -merkkivalo syttyy. Säädä asetusarvo painamalla nuoli ylös ja nuoli alas -painikkeita. 17

24 Käyttöohjeet 5. Käännä HEAT-kytkin ON ( I ) -asentoon ja odota, jotta HEAT ON -merkkivalo syttyy. 6. Odota, että uunilämpötila nousee asetusarvoon. Korkean asetuslämpötilan saavuttaminen vaatii pidemmän ajan. Uuni saavuttaa 232ºC:n lämpötilan noin 15 minuutissa. 7. (Optional) Paina lämpötilan näppäintä, jotta saat todellisen lämpötilan näyttöön, ja odota, että ACTUAL TEMP -merkkivalo syttyy. Tällöin voit tarkkailla uunin lämpötilan nousua asetusarvoon. 8. Anna uunin vielä esilämmetä 10 minuuttia sen jälkeen kun se on saavuttanut asetuslämpötilan Päivittäinen sammutus 1. Käännä BLOWER- ja HEAT-kytkimet OFF ( O ) -asentoon. Huomaa, että puhaltimet kytkeytyvät pois päältä vasta kun uuni on jäähtynyt alle 93ºC:n lämpötilaan. 2. Varmista, ettei uunissa ole paistettavia tuotteita. Käännä CONVEYOR-kytkin OFF ( O ) -asentoon. 3. Kun uuni on jäähtynyt ja puhaltimet on kytketty pois toiminnasta, katkaise uunin virransyöttö pääkytkimestä. Sähkökatkoksen sattuessa käännä kaikki kytkimet OFF ( O ) -asentoon, avaa uunin ikkuna ja poista tuotteet uunista. Sähkön palautuessa käynnistä uuni kappaleen Päivittäinen käynnistys -ohjeiden mukaisesti. Jos uuni on ollut poissa toiminnasta alle 5 minuuttia, odota vähintään viisi minuuttia ennen kuin käynnistät uunin uudelleen. 4.2 Puhdistus ja hoito Ennen puhdistustoimia tee seuraavat toimenpiteet: Sammuta uuni ja anna sen jäähtyä. Älä puhdista tai huolla kuumaa uunia. Katkaise uunin sähkönsyöttö. Älä koskaan käytä vesiletkua tai painepesuria laitteen puhdistukseen. Vältä liiallista veden käyttöä, jotta uunin eristeet eivät kastuisi. 18

25 Käyttöohjeet Älä käytä syövyttäviä aineita, koska ne voivat vahingoittaa uunikammion alumiinipintoja. Aloita uunin puhdistus poistamalla paistojätteet pölynimurilla. Jatka puhdistusta kostealla kankaalla. Poista kiinnipalanut rasva ja karsta käyttäen neutraalia puhdistusainetta, joka ei reagoi alumiinipintojen kanssa Päivittäinen puhdistus A. Ulkopinnat Puhdista uunin ulkopinnat joka päivä pehmeällä kankaalla ja miedolla pesuaineella. B. Jäähdytyspuhallin Tuuletusritilä 2. Jäähdytyspuhaltimen säleikkö Neljä jäähdytyspuhaltimen säleikköä, jotka sijaitsevat kunkin uunin ohjaustilan takaosassa, on puhdistettava päivittäin. Puhdista säleikön jäykällä nailonharjalla. Tarkista jäähdytyspuhaltimen ilmanottoaukot päivittäin, mieluiten heti uunin käynnistämisen jälkeen. Puhdista ohjaustilan tuuletusritilä jäykällä nailonharjalla. Älä käytä uunia, jos puhaltimen siipi ei pyöri tai on rikki. Jäähdytyspuhaltimen siipi on vaihdettava ennen uunin käynnistämistä. Puhallinmoottori ja/tai sähkökomponentit voivat vaurioitua pahoin, jos uunia käytetään silloin kun jäähdytyspuhallin on poissa toiminnasta tai tuuletusaukot ovat tukkeutuneet. 19

26 Käyttöohjeet C. Rata ja murupellit Radan ja murupellin puhdistus Puhdista rata päivittäin ennen uunin käynnistämistä. Asetu uunin ulostulopuolelle ja poista rataan tarttuneet ruon jäännökset (murut jne.) harjaamalla ne murupellille. Kun uuni on jäähtynyt, poista murupelti uunin kummastakin päästä ja puhdista. Kumpikin murupelti voidaan poistaa vetämällä ulospäin kuten edellisessä kuvassa on näytetty. Aseta murupellit takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen. D. Ikkuna Ikkuna puhdistetaan päivittäin sen ollessa paikallaan. 20

27 Käyttöohjeet Kuukausittainen puhdistus ja hoito Riippuen käytön määrästä uunikammio saattaa vaatia puhdistusta useammin kuin kerran kuukaudessa. Joitakin uunin osia on irrotettava, jotta pääset puhdistamaan uunia sisältä Kuljetinmoottori 2. Moottoritila 3. Lämpötilan säätö 4. Radan nopeuden säätö 5. Ohjauskytkimet 6. Irrotettava murupelti 7. Lukittavat pyörät (takapyörät ilman lukitusta) 8. Irrotettavat päätylevyt 9. Jalat (yksittäinen uuni tai kahden uunin yhdistelmä) 10. Ikkuna 11. Irrotettava rata 12. Radan päätystoppari 13. Radan sivustoppari 14. Puhaltimen/jäähdytyspuhaltimen moottori 15. Säädettävä levy (optio) 16. Irrotettavat suuttimet (uunikammiossa) 21

28 Käyttöohjeet A. Radan irrotus puhdistusta varten 1. Irrota murupellit. 2. Irrota ylemmät ja alemmat päätylevyt uunin kummastakin päästä irrottamalla kaksi siipiruuvia molemmista päätylevyistä. 3. Irrota radan end stop ja rear stop. 4. Irrota radan käyttöketjun suojus alla olevan kuvan mukaisesti. 5. Löysää käyttöketjun kireyttä nostamalla ja työntämällä rataa hieman uunin sisälle. Irrota käyttöketju radan hammaspyörästä (kuva alla). 22

29 Käyttöohjeet 6. Irrota ratakokoonpano kuvan mukaisesti. Ratakokokoonpano voidaan irrottaa vain uunin käyttöpuolelta. 7. Ala liu uttaa rataa uunista alla olevan kuvan mukaisesti. 8. Vedä rata kokonaan pois uunista, taita se kahtia ja aseta sitten sivuun puhdistusta varten. Varo kolhimasta hammaspyörää rataa käsitellessäsi, jotta vetoakseli ei vahingoittuisi. 23

30 Käyttöohjeet B. Suuttimien purku puhdistusta varten 1. Poistaessasi suuttimia merkitse niiden paikat huopakynällä, mukaan lukien suutinkotelo, sisempi ja ulompi levy. Jos olet käyttänyt täytepaloja, tee merkinnät myös niistä. Suuttimet merkitään seuraavan kuvan mukaisessa järjestyksessä, katsottuna uunin etupuolelta. Laita yläuunin suuttimien merkinnän eteen Y, esim. YB1, YT2 jne. Vakiosuuttimet 2. Vedä päätylevyt ulos (ks. kuva). 24

31 Käyttöohjeet 3. Irrota suuttimet vetämällä suutinta takaosasta - vedä suoraan ulospäin (ks. seuraava kuva). On erittäin tärkeää merkitä jokainen suutin ennen irrottamista, jotta suuttimet tulevat tarkalleen samoille paikoille takaisin asennettaessa. 4. Kun suuttimet on irrotettu, aseta ne pystysuoraan asentoon, jotta voit irrottaa ulomman levyn. 5. Astu varovasti suuttimen reunan päälle ja vedä ulompi levy pois (ks. kuva). 25

32 Käyttöohjeet 6. Poista sisempi levy vetämällä sitä ulospäin ja sitten ylöspäin (ks. kuva). 7. Ulompi suutinlevy on ruostumatonta terästä ja se voidaan puhdistaa joko liottamalla kuumassa, voimakkaassa pesuaineliuoksessa tai käyttäen emäksistä puhdistusainetta. Rata voidaan puhdistaa samalla tavalla. Vakiosuutin, alempi Vakiosuutin, ylempi C. Ikkunan puhdistus Ikkuna voidaan puhdistaa sen ollessa paikallaan. Jos ikkuna vaatii perusteellista puhdistusta, se on ehkä irrotettava. 1. Avaa ikkuna ja irrota nupit kummastakin päästä. 26

33 Käyttöohjeet 2. Työnnä ikkuna uunin sisäosaan varmistaen, ettei se osu kehykseen. Käännä nyt ikkunaa sivuttain uunin sisällä ja poista se sitten. Näin ikkuna pysyy ehjänä. D. Suuttimien kokoaminen 1. Suuttimeen kuuluu yksi sisempi levy, yksi ulompi levy ja suuttimen kotelo (ks. viereinen kuva). Varmista suutinta kootessasi, että merkinnät (T1, T2, T3 jne.) täsmäävät kaikissa suuttimen osissa. 2. Asentaessasi sisempää levyä varo jättämästä sormiasi levyjen väliin. Sisempi levy menee paikalleen vain yhdellä tavalla. 3. Aseta ulompi levy paikalleen laittamalla kädet levyn päälle ja työnnä sitä alaspäin (ks. viereinen kuva). 4. Aseta suutinlevyt paikalleen työntämällä ne sisään takaa päin. Muista asettaa suuttimet paikoilleen noudattamalla ennen irrottamista tekemääsi numerointia. Suutinlevyjen pitää olla samassa asennossa kuin ennen irrottamista. 27

34 Käyttöohjeet 5. Suutinlevyjä asennettaessa ulomman levyn kielekkeen on oltava asennusurassa. Uran ulkopuolella on lukkokieleke, joka estää suuttimen asentamisen uraan siinä tapauksessa, että ulompi levy on siirtynyt pois suuttimen kotelon urasta. Asenna suuttimet ja täytepalat siten, että reunat lukkiutuvat tosiinsa eikä väliin jää tyhjää tilaa (kuvat alempana). Vain M6-suuttimet sopivat alariviin. Kaikissa M3- ja M1-suojalevyissä on pidemmät kielekkeet edessä. Tämä kieleke ei salli näiden suuttimien asentamista alariviin. Extended Lip 1 4 Tab on Outer Plate 2 Flange of Finger Manifold 3 Tab on Outer Plate 1. Uloke 2. Suutinkotelon laippa 3. Ulomman levyn kieleke 4. Ulomman levyn kieleke 28

35 Käyttöohjeet 1 Top Finger Incorrect - Too Much Space 3 2 Blan 4 Tab on Outer Plate of Finger Located in Groove 1 Top Finger Correct - Edges Overlap Completely 5 2 Blank 4 Tab on Outer Plate of Finger Located in Groove 1. Yläsuutin 2. Täytepala 3. Väärin asennettu - levyjen välissä rako 4. Ulomman levyn kieleke urassa 5. Oikein asennettu - reunat limittäin 29

36 Käyttöohjeet E. Päätylevyjen paikalleen asettaminen 1. Aseta alempi päätylevy paikalleen. Muista kiristää päätylevyn siipiruuvi. 2. Asenna rata paikalleen. 3. Asenna ylempi päätylevy. Muista kiristää päätylevyn kaksi siipiruuvia. F. Radan asettaminen uuniin 1. Nosta rataa ja aseta se uuniin alla olevan kuvan mukaisesti. Rata voidaan työntää uuniin kummasta päästä tahansa. Jos asennat sen vetopuolen vastakkaisesta päästä, ketjupyöräyksikkö on irrotettava kuten on selostettu radan irrottamista koskevassa kappaleessa. Kaksiosainen rata voidaan työntää uuniin vain vetopuolelta. 30

37 Käyttöohjeet 2. Aseta radan sivustoppari ja päätystoppari paikalleen. 2 1 Middleby Mars hall 1. Radan sivustoppari 2. Radan päätystoppari G. Radan kireyden tarkastus Radan on annettava jäähtyä ennen kireyden säätöä. Älä tee säätöä, jos rata on KUUMA. 1. Radan ollessa uunissa asetu radan toiseen päähän ja tarkasta kireys nostamalla radan hihnaa uunikammion aukon keskikohdalta. Hihnan ei pitäisit kohota enempää kuin mm. Säädä radan kiristysruuveja (uunin vasemmassa päädyssä) vastaavasti (ks. kuva). 2.Jos ratahihnan kireys ei ole oikea, yksi kokonainen lenkki on poistettava. Katso ohjeet kappaleest H.Ratahihnan lenkin irrottaminen. 31

38 Käyttöohjeet H. Ratahihnan lenkin irrottaminen 1. Kokonainen lenkki voidaan poistaa pihdeillä radan ollessa uunissa tai uunin ulkopuolella. Aseta päälenkit (1) radan päässä kuten alla olevassa kuvassa on näytetty. Master 1 Links 2. Avaa päälenkit kärkipihdeillä seuraavan kuvan mukaan. 3. Irrota ulommaiset päälenkit ratahihnan oikeasta ja vasemmasta reunasta (kuva alla). 4. Irrota poistettava lenkki. 32

39 Käyttöohjeet 5. Vedä radan osa irti. Älä heitä irrotettua lenkkiä pois, koska voit käyttää sitä varaosana. Jos kuljetinradan osa pitää vaihtaa, se on tehtävä nyt. Poista vaihdettavat lenkit ja käytä niiden vaihtoon asennussarjaasi sisältyvää radan osaa. 6. Huomaa ennen sisäpuolisten päälenkkien yhdistämistä, että nämä lenkit tulevat oikeaan asentoon (kuva alla). Alla olevassa kuvassa oikeanpuoleinen lenkki on oikeassa asennossa (koukut ylöspäin), jotta se voidaan työntää ratahihnaan. Jos koukut ovat alaspäin, asento on väärä. correct Väärä osition asento Correct Oikea Position asento 7. Yhdistä sisäpuoliset päälenkit uudestaan (kuva alla). 33

40 Käyttöohjeet 8. Yhdistä uudelleen ulommaiset päälenkit. Ulommaisia päälenkkejä on oikean- ja vasemmanpuoleisia. Oikeaan reunaan tulevien päälenkkien avoin koukku on asentajaan päin kuten seuraavasta kuvasta näkyy. Tämä sopii ratahihnan ulkoreunoihin. Muista, että tämä koukku liikkuu radassa taaksepäin. Kulkusuunta 9. Asenna kaikki uunista poistetut osat takaisin paikoilleen. I. Ratahihnan vaihtaminen Jos ratahihnan osa pitää vaihtaa, tämä voidaan tehdä radan ollessa uunissa tai uunin ulkopuolella. Uunin mukana tulleeseen asennussarjaan sisältyvää ratahihnan osaa voidaan käyttää osan vaihtamiseen. J. Radan käyttöketjun kiinnittäminen 1. Jos hammaspyörästö on poistettu, asenna se takaisin vetoakselille. Varmista, että vetoakselin tasainen sivu on linjassa kuljettimen akselin renkaassa olevan ruuvin kanssa. Kun se on paikallaan, kiristä 3/32 ruuvi. 2. Nosta radan päätä ja asenna ketju moottorin ja radan hammaspyörästölle (ks. seuraava kuva). 34

41 Käyttöohjeet 3. Radan alapuolella sijaitsevan kulmalevyn (1) pitää olla alempaa päätylevyä (2) vasten. Tämä koskee uunin molempia puolia (kuva alla). Crumb 1 Pan Mounting Bracket 2Lower End Plug 4. Asenna käyttöpaneelin suojus paikalleen ja kiinnitä kaksi ruuvia. 5. Asenna ylemmät ja alemmat päätylevyt paikalleen. 35

42 Asennus 5. Asennus 5.1 Yleistä Uuni tulee asentaa tasaiselle, palamattomalle alustalle. Myös lähellä olevien seinien on oltava palamattomia. Uuni tulee asentaa ilmanvaihtokuvun alle riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Älä estä ilman pääsyä uuniin ja uunista pois. Poista esteet ohjauspaneelin ilmastointiaukkojen edestä. Uuneissa, joiden koneistotila on oikeanpuoleisessa päädyssä, minimietäisyyden vasempaan seinään tulee olla 0 mm, oikeanpuoleiseen seinään 459 mm ja takaseinästä uunin takaosassa sijaitseviin ilma-aukkoihin 153 mm. Uuneissa, joiden koneistotila on vasemmanpuoleisessa päädyssä, minimietäisyyden oikeanpuoleiseen seinään tulee olla 0 mm, vasempaan seinään 459 mm ja takaseinästä uunin takaosassa sijaitseviin ilma-aukkoihin 153 mm. Uunin ja palavien rakennelmien väliin on jätettävä tarpeeksi tilaa. Tilaa on myös jätettävä huoltotöitä varten. Uunin kytkentäkaavio löytyy koneistotilan sisäpuolelta. 5.2 Ilmastointi Tämä kiertoarinauuni vaatii koneellista ilmanvaihtoa. Omistajan vastuulla on huolehtia uunin asianmukaisesta ilmanvaihdosta. Riittämätön tai vääränlainen ilmanvaihto voi heikentää uunin suorituskykyä. On suositeltavaa, että ilmastointi tarkistetaan joka kolmas kuukausi. Paikalliset säännökset saattavat vaatia rasvasuodattimien käyttöä höyrykuvun sisääntulossa. 36

43 Asennus 5.3 Uunien sijoittaminen paikoilleen Annetut mitat ovat vain ohjeellisia. Noudata ensisijaisesti paikallisia määräyksiä. ON Uuniin Till ugn To oven OF F 24" 610mm ON Uuniin Till ugn To oven OF F 24" 610mm 5.4 Ilmanvaihtokupu Ilmanvaihtojärjestelmän kautta kulkevan ilman virtausnopeus on yleensä m3/min, mutta se saattaa vaihdella uunin laitekokoonpanon ja höyrykuvun rakenteen mukaan. Jotta alipaineen syntyminen keittiötilaan voitaisiin estää, korvausilmaa täytyy tuoda poistoilman tilalle. Alipaine keittiössä voi aiheuttaa uunin osille lämpöön liittyviä ongelmia aivan kuin ilmanvaihtoa ei olisi lainkaan. Paras tapa taata korvausilman saanti on ilmanvaihtojärjestelmän asentaminen. Tällöin ilman lämpötilaa voidaan ohjata kesä- ja talviolosuhteisiin. Korvausilmaa voidaan tuoda suoraan rakennuksen ulkopuolelta, mutta erittäin kuuma tai kylmä ulkolämpötila voi vaikuttaa haitallisesti uunin paistokykyyn. min. 51mm To allow stacking of ovens. min. 458mm min. 546mm min. 203mm min. 25mm 37

44 Asennus 5.5 Ilmanvaihdon vetotesti Korvausilmaa ei saa suunnata uunikammion aukkoa kohti, koska tämä heikentää paistotulosta. Ilmanvaihtokuvulle on suositeltavaa tehdä 30 sekunnin savukynttilätesti alla olevien ohjeiden mukaan. Kaikki testit tulee tehdä yksittäisille uuneille tai kaksi- tai kolmikerroksisten uunien kohdalla alemmille yksiköille. On suositeltavaa käyttää suojakäsineitä testin aikana. Savutestiä tehtäessä uunissa ei saa olla ruokia. Varmista myös, että testi ei aktivoi palontorjuntajärjestelmää. 1. Käännä ilmanvaihtojärjestelmä päälle. 2. Käännä uuni(t) päälle ja anna lämmetä asiakkaan normaalisti käyttämään tai vähintään 248 C:n lämpötilaan. 3. Käännä rata pois päältä. Aseta 30 sekunnin savukynttilä metallivuokaan, joka ei ole yli 76 mm korkea. 4. Avaa uunin etuosassa oleva ikkuna. Sytytä sitten vuokaan asetettu savukynttilä ja työnnä vuoka uunikammion keskelle ratahihnan päälle ja sulje ikkuna. 5. Ilmanvaihtokuvun tulee vetää % kynttilän tuottamasa savusta. 5.6 Radan sivu- ja päätystopparin asennus Ota esille radan sivustoppari ja päätystoppari asennussarjasta. Asenna ne uunin ulostulopäähän (kuva alla). 1 2 Middleby Mars hall 1. Radan sivustroppari 2. Radan päätystoppari 38

45 Asennus 5.7 Sähköliitännät Laitteen saa liittää sähköverkkoon vain tarvittavan ammattipätevyyden omaava asentaja. Uuni on varustettava ulkopuolisella erotuskytkimellä, joka kytkee laitteen kaikkinapaisesti irti sähköverkosta turvamääräysten mukaisesti. Syöttökaapelin tulee täyttää paikalliset määräykset. Sähkölämmitteisiä kiertoarinauuneja toimitetaan jännitteillä 240VAC, 380VAC ja 480 VAC. Do not use conduit for ground. Uunin takapaneelissa on 51 mm:n aukko sähköliintää varten. Johdot liitetään kytkentärimaan, joka sijaitsee liitäntäkotelossa. 240VAC:n uuneissa on pistokeliitäntä. Taipuisa johto vaatii 51mm:n vedonpoistajan. Muut sähkötiedot ovat Tekniset tiedot -taulukossa tämän käsikirjan lopussa Liitäntäkotelon suojus 39

46 Vianetsintä 6. Vianetsintä ONGELMA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPITEET Tuotteet paistuvat liikaa tai liian vähän. Ohjaustoimintojen väärät asetukset. Tarkista radan nopeudensäätimen asetus. Tarkista lämpötilan säätimen asetus. Tarkista esivalmistus. Uuni ei lämpene. Ohjaustoimintojen väärät asetukset. Tarkista, ovatko sekä puhaltimen kytkin että lämmityksen kytkin ON ( I ) -asennossa. Puhallinmoottorit pyörivät, kuitenkin suuttimista tulee ilmaa liian vähän tai ei ollenkaan. Uunin puhallin ja rata toimivat, mutta uuni ei lämpene Rata ei kulje oikealla nopeudella tai ei liiku ollenkaan. Uuni ei käynnisty kun sen käyttökytkimet käännetään päälle. OVERTEMP-merkkivalo palaa, tuote riittämättömästi kypsennetty Näyttöön tulee tämä kuvio, uuni ei lämpene. Suuttimet on puhdistuksen jälkeen koottu väärin. Joku uunissa oleva esine on jumiuttanut radan tai ratahihnan tai käyttöketjun kireys ei ole oikea. Uunin sähkösyöttö mahdollisesti jostakin poikki. Tarkista käyttökytkimen oikea asento. Uunin lämpötila ylittänyt 343 C ja uuni on automaattisesti kytkeytynyt pois päältä. Uuni ei saavuttanut 93 C:n lämpötilaa 15 minuutin sisällä käynnistyksestä. Asenna suuttimet oikein. Katso asennusohjeet. Aseta lämpötilan säätimelle uusi asetusarvo (yli 93 C) käännettyäsi BLO- WER-kytkimen OFF-asentoon 30 sekunniksi. Käynnistä uuni uudelleen. Käännä uunin kytkimet OFF ( O ) - asentoon ja anna uunin jäähtyä. Katkaise uunin virransyöttö. Tarkista, onko uunissa radan liikkeen jumiuttava esine. Tarkista radan käyttöketjun ja hihnan kireys. Tarkista radan hammaspyörien kireys. Tarkista, että kaikki sähkönsyöttökytkimet ovat ON ( I ) -asennossa. Käynnistä uuni. Noudata kappaleen Päivittäinen sammutus ohjeita. Ota yhteys huoltoon. Käännä lämmityksen, puhaltimen ja radan kytkimet OFF ( O ) -asentoon. Käännä pääkytkin pois päältä OFF (O) -asentoon. Odota VÄHINTÄÄN VIISI MI- NUUTTIA ennen uunin käynnistämistä. Käynnistä uuni kappaleen Päivittäinen käynnistys mukaan. Jos ongelma ei ratkea näillä ohjeilla, kutsu huolto. 40

47 Tekniset tiedot 8. Tekniset tiedot Kytkentäkaavio 380V PS540 Kytkentäkaavio V PS540 Asennuskuva PS540, yksikerroksinen uuni Asennuskuva PS540, kaksikerroksinen uuni Asennuskuva PS540, kolmikerroksinen uuni Asennuskuva 63

48 Kytkentäkaavio 380V PS540

49 Kytkentäkaavio V PS540

50 #ONDUIT FOR %LECTRICAL #ONNECTIONS 2%#/--%.$%$ -).)-5- #,%!2!.#%3 2EAR OF /VEN TO 7ALL MM.ON CONTROL %ND OF /VEN TO 7ALL MM #ONTROL %ND OF /VEN TO 7ALL MM Asennuskuva PS540, yksikerroksinen uuni

51 #ONDUIT FOR %LECTRICAL #ONNECTIONS 2%#/--%.$%$ -).)-5- #,%!2!.#%3 2EAR OF /VEN TO 7ALL MM.ON CONTROL %ND OF /VEN TO 7ALL MM #ONTROL %ND OF /VEN TO 7ALL MM Asennuskuva PS540, kaksikerroksinen uuni

52 #ONDUIT FOR %LECTRICAL #ONNECTIONS 2%#/--%.$%$ -).)-5- #,%!2!.#%3 2EAR OF /VEN TO 7ALL MM.ON CONTROL %ND OF /VEN TO 7ALL MM #ONTROL %ND OF /VEN TO 7ALL MM Asennuskuva PS540, kolmikerroksinen uuni

53 Asennuskuva

54 Tekniset tiedot Määre Kiertoarinan leveys Lämmitysalueen pituus Paistoalue Mitat, uuni+jalat Mitat, kaksi uunia Mitat, kolme uunia Yhden yksikön paino Toimituspaino Toimitustilavuus Energiankulutus Arvo 813 mm 1028 mm 0,84 m2 2032x1557x1202 mm 2032x1557x1548 mm 2032x1557x1969 mm 419 kg 498,3 kg 3.74 m3 27 kw/h Maksimikäyttölämpötila 287 C Lämpenemisaika Kiertoilmapuhallin Ilman nopeus Paistoaika Pääpuhaltimen ja vastusten jännitteet 15 min Yksi puhallin 2300 RPM 1524 cm/sek (keskimäärin) lyhin paistoaika 3 min; pisin paistoaika 30 min 240V; 380V; 480V Ohjauspiirin jännite V Vaihe 3-vaihe Taajuus 50/60 Hz Virta 100 Amp; 50 Amp; Napaisuus 4-nap. Johtimet 4 johdinta (3 virta, 1 maa); 5 johdinta (3 virta, 1 nolla, 1 maa) PS540=PS

SHAKER. Asennus- ja käyttöohjeet

SHAKER. Asennus- ja käyttöohjeet SHAKER M1, M2, MP Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 28.9.2001 Rev. 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme

Lisätiedot

BAARILAITE. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARILAITE. Asennus- ja käyttöohjeet BAARILAITE GM4 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin

Lisätiedot

SALAMANTERI. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI TYYPPI: SS106, SS206 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: = Rev.: 2.1 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme

Lisätiedot

NEUTRAALI BUFFET. Asennus- ja käyttöohjeet

NEUTRAALI BUFFET. Asennus- ja käyttöohjeet NEUTRAALI BUFFET VENUS ENCV Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 4309930, 4309931 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet KIERTOARINAUUNI TYYPPI: PS 520 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 3.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme,

Lisätiedot

MAKKARAGRILLI. Asennus- ja käyttöohjeet

MAKKARAGRILLI. Asennus- ja käyttöohjeet MAKKARAGRILLI HD1 HD2 HD4 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme,

Lisätiedot

M21 M22. S/N: Rev.: 2.0

M21 M22. S/N: Rev.: 2.0 /b03g/(9< M21 M22 $VHQQXVMDNl\WW RKMHHW S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

LEIKKELEKONE. Service/User Manual

LEIKKELEKONE. Service/User Manual LEIKKELEKONE 1. Prima 300 Service/User Manual S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Asennus- ja käyttöohjeet 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa

Lisätiedot

Sauvasekoitin. Asennus- ja käyttöohje

Sauvasekoitin. Asennus- ja käyttöohje Sauvasekoitin 250 VF, 350 VVC, 450 VV Asennus- ja käyttöohje 2 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme,

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN. Asennus- ja käyttöohjeet

RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN. Asennus- ja käyttöohjeet RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN Asennus- ja käyttöohjeet MG3756378, MG3756379, MG3756377, MG3756376, MG3756375, MG3756686, MG3756687, MG3756689, MG3756690, MG3756691, MG3756694, MG3756695,

Lisätiedot

RASVAKEITIN. Asennus- ja käyttöohjeet

RASVAKEITIN. Asennus- ja käyttöohjeet RASVAKEITIN PÖYTÄMALLIT TYYPPI: FT4 Eco, FT6 Eco Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.1 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

LÄMPÖLEVY. Asennus- ja käyttöohjeet

LÄMPÖLEVY. Asennus- ja käyttöohjeet LÄMPÖLEVY LL-600, LL-800, LLM-800 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: 045610/01 Rev.: 2.1 2024045, 2024044, 4182496 5.4.2004 Rev. 2.1 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan

Lisätiedot

LEIKKELEKONE START AUTO SBR 300. Asennus- ja käyttöohjeet

LEIKKELEKONE START AUTO SBR 300. Asennus- ja käyttöohjeet LEIKKELEKONE START AUTO SBR 300 Asennus- ja käyttöohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.2 Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus...3 2. Turvaohjeet...

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Hydraulinen korkeussäätöpöytä. Manuaalinen nosto ATHM Sähköinen nosto ATHE. Asennus- ja käyttöohjeet

Hydraulinen korkeussäätöpöytä. Manuaalinen nosto ATHM Sähköinen nosto ATHE. Asennus- ja käyttöohjeet Hydraulinen korkeussäätöpöytä Manuaalinen nosto ATHM Sähköinen nosto ATHE Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Alkaen: 18.02.2009 Rev.: 1.0 4136130, 4136131, 4136132, 4136133, 4136134 4136136, 4136137, 4136138,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

SALAMANTERI SRH 1060/2060, SRT

SALAMANTERI SRH 1060/2060, SRT SALAMANTERI SRH 1060/2060, SRT 1060/2060 4172730, 4172732, 4172034, 4712036 Asennus- ja käyttöohjeet 19.4.2011 Alkuperäisten ohjeiden käännös 19.4.2011 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/2060 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TYYPPI: Rowlett 4, Rowlett 6, Rowlett 8

TYYPPI: Rowlett 4, Rowlett 6, Rowlett 8 52:/(77 TYYPPI: Rowlett 4, Rowlett 6, Rowlett 8 $VHQQXVMDNl\WW RKMHHW S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

PAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet

PAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet PAKASTIN PROFF AFNT PROFF AFGN PROFF AFGR TYYPPI: 1200, 1600, 2000 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.1 4209455, 4209456, 4209460, 4209461, 4209474, 4209475, 4209476 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme,

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

VIINIKAAPPI. Asennus- ja käyttöohjeet

VIINIKAAPPI. Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI DIONISIO BACCO Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Alkaen: 20.03.2003 Rev.: 2.0 2025330, 2025331, 2025335, 2025336 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne.

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

VIHANNESLEIKKURI. Asennus- ja käyttöohjeet

VIHANNESLEIKKURI. Asennus- ja käyttöohjeet VIHANNESLEIKKURI RG-200 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme,

Lisätiedot

VAKUUMIPAKKAUSLAITTEET. Asennus- ja käyttöohjeet

VAKUUMIPAKKAUSLAITTEET. Asennus- ja käyttöohjeet VAKUUMIPAKKAUSLAITTEET COMPACT ECO TYYPPI: Mini, Maxi, Gastrovac, Pro, Super Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014 MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Asennus ja huolto TX 650

Asennus ja huolto TX 650 Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

KYLMÄKALUSTE. Asennus- ja käyttöohjeet

KYLMÄKALUSTE. Asennus- ja käyttöohjeet KYLMÄKALUSTE CRONO Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 4309900, 4309905, 4309910, 4309912, 4309901, 4309906, 4309911, 4309913, 4309914, 4309915 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

PAISTINPANNU. Asennus- ja käyttöohjeet

PAISTINPANNU. Asennus- ja käyttöohjeet PAISTINPANNU SUPERPRINCE TYYPPI: 20, 30 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 3.3 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

KERAAMINEN LIESI. Asennus- ja käyttöohjeet

KERAAMINEN LIESI. Asennus- ja käyttöohjeet KERAAMINEN LIESI ARDOX C TYYPPI: C4, C6 Lisävarusteet Chef 220 Chef 240 Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisten ohjeiden käännös S/N: 085528/01 Rev.: 3.0 22.3.2010 Rev. 3.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

VR 300 ECV/B (1000W/500W)

VR 300 ECV/B (1000W/500W) (1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa

Lisätiedot

Glo-Ray LÄMPÖSÄTEILIJÄ. Asennus- ja käyttöohjeet

Glo-Ray LÄMPÖSÄTEILIJÄ. Asennus- ja käyttöohjeet ON OFF O MIL Foodwarmer AUKEE, WI U.S A. PARTS & SERVICE ASSISTANCE WWW HATCOCORP COM ON OFF O 800-558-0607 GLO-RAY Foodwarmer HATCO CORP MILWAUKEE WI US A PARTS & SERVICE ASSISTANCE 800-558-0607 WWWHATCOCORP

Lisätiedot

KYLMÄ BUFFET. Asennus- ja käyttöohjeet

KYLMÄ BUFFET. Asennus- ja käyttöohjeet KYLMÄ BUFFET VENUS ERCV Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 4309920, 4309921 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

TYYPPI: PS 536. S/N: Rev.: 2.0

TYYPPI: PS 536. S/N: Rev.: 2.0 .,(572$5,1$881, TYYPPI: PS 536 $VHQQXVMDNl\WW RKMHHW S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 1 LAITTEEN TOIMITUS... 1 YKSIKÖIDEN MITAT... 2 ASENNUS... 3 Ohjeita asentajalle... 3 Asennus... 3 Ovien avautumissuunnan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

RATAPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet

RATAPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet RATAPAAHDIN TQ-10, TQ-15, TQ-400, TQ-800, TQ-1200 Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisten ohjeiden käännös Sisällysluettelo 1. Yleistä...3 1.1 Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2 Laitteessa käytetyt

Lisätiedot

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä)

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä) FORM NO. 3318-395 SF Rev A MALLI NRO 07301 60001 & JNE. MALLI NRO 07321 60001 & JNE. Asennusohjeet 2 3- kokoinen ja täysmittainen kuormalava Workman 3000 -sarjaa varten JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

YLEISKONE. Asennus- ja käyttöohjeet

YLEISKONE. Asennus- ja käyttöohjeet YLEISKONE Teddy 5L Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

LIESI FUTURA RP2, RP4, RP6

LIESI FUTURA RP2, RP4, RP6 LIESI FUTURA RP2, RP4, RP6 Lisävarusteet CHEF 200 CHEF 220 CHEF 240 Asennus- ja käyttöohjeet Rev.4.1 3751993, 3751994, 3751996, 3751997, 3751998, 3751999, 3752001, 3752004, 3752007, 3752008, 3752012 7.5.2009

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje FI Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin I FFC 905-P SISÄLLYS OHJEET JA SUOSITUKSET... 3 MITAT JA OSAT... 4 ASENNUS... 6 KÄYTTÖ... 9 HUOLTO... 10 FI 2 OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita

Lisätiedot

Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä.

Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen kuusiokoloavainten lisäksi asennukseen vaaditaan ristipää ruuvimeisseli, jakoavain, kumivasara ja pihdit. Kun asennat kuntolaitetta käytä

Lisätiedot

Asennus. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master sarjan leikkureille. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master sarjan leikkureille. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master 000 -sarjan leikkureille Mallinro: 9-990 -9 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, CT884 K1 automallissa 1997 Opel Omega B (25_,26_,27_) 2,5 l V6, moottorikoodi X25XE ContiTech ohjeistaa, miten välttää

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Kojetaulu. Kojetaulu, yleistä. Pehmeä kojetaulu. Kytkimen vaihto TÄRKEÄÄ!

Kojetaulu. Kojetaulu, yleistä. Pehmeä kojetaulu. Kytkimen vaihto TÄRKEÄÄ! Kojetaulu, yleistä Kojetaulu, yleistä Pehmeä kojetaulu 3 4 1 5 TÄRKEÄÄ! Käsittele pehmeää kojetaulua varoen. Osat ovat herkkiä, erityisesti koristelistat. Koristelistat on kiinnitetty useilla voimakkaasti

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Ohjauskeskus 13720 Digitaalisella ohjauspaneelilla, digitaalisella viikkokellolla, ajastetulla ohituskytkimellä ja kaukoohjaus mahdollisuudella varustettu ohjauskeskus max. 22

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Form No. Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Mallinro: 125-9305 Mallinro: 125-9310 3381-172 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

RG-100. S/N: Rev.: 2.0

RG-100. S/N: Rev.: 2.0 9,+$11(6/(,..85, RG-100 $VHQQXVMDNl\WW RKMHHW S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

KONDITORIALASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

KONDITORIALASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet KONDITORIALASIKKO GEORGIA Asennus- ja käyttöohjeet 4310209, 4310210, 4310212, 4310213, 4310214, 4310216, 4310253, 4310254, 4310256, 4310220, 4310222, 4310224, 4310200, 4310202, 4310204, 4310206, 4310250,

Lisätiedot