KYLMÄ BUFFET. Asennus- ja käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLMÄ BUFFET. Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 KYLMÄ BUFFET VENUS ERCV Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: ,

2

3 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas, niinkuin tuhansista asiakkaistamme ympäri maailmaa. Tutustukaa huolellisesti tähän käsikirjaan. Käsikirjassa kerrotaan oikeista, turvallisista ja tehokkaista käyttötavoista, joilla laitteesta saa parhaan mahdollisen hyödyn. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Tarvitessanne huoltoa tai teknistä apua, ilmoittakaa meille jo ensimmäisellä kerralla laitteen valmistenumero, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa Teidän palveluanne. Täyttäkää allaoleville viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen yhteystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja vaivatonta. METOS TEAM Metos-huollon puhelinnumero: Yhteyshenkilö:

4

5 Rev. 1. Yleistä Käsikirjassa käytetyt merkinnät Laitteessa käytetyt merkinnät Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus Turvaohjeet Turvallinen käyttö Laitteen poistaminen käytöstä ja hävittäminen Toiminnallinen kuvaus Laitteen käyttötarkoitus Rakenne Toimintaperiaate Käyttökytkimet ja merkkivalot Hälytykset ja virheilmoitukset Käyttöohjeet Ennen käyttöönottoa Käyttö Tuotteiden säilytys Käytön jälkeen Puhdistus Määräaikaistarkistukset Poistettaessa laite väliaikaisesti käytöstä Asennus Laitteen käsittely ja kuljetus Asennus Suojakuvun säätö Sähköliitäntä Vianetsintä Varaosat Jännitekoodit Tuotekoodit Tekniset tiedot... 19

6 Rev.

7 Yleistä 1. Yleistä Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta. Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten. Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö. Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia. Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua. 1.1 Käsikirjassa käytetyt merkinnät Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on noudatettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi. Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai vaaran mahdollisuus vältetään. Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdollinen hyöty. 1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja. Tällaisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys. 1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet, valmistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee ehdottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero. 1

8 Turvaohjeet 2. Turvaohjeet 2.1 Turvallinen käyttö Varmista ennen sähköverkkoon kytkemistä, että verkon jännite ja taajuus ovat samat kuin arvokilvessä ilmoitetut. Laite on suositeltavaa kytkeä vikavirtasuojakytkimen (30 ma) kautta. Kytke laite aina irti verkosta ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä katkaisemalla virta pääkytkimestä ja irrottamalla liitäntäjohto pistorasiasta. Älä työnnä ruuvitalttaa tai muita esineitä puhaltimen suojaritilän läpi. Älä koske sähköosiin märin käsin tai ollessasi paljain jaloin. Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja. Älä jätä vettä seisomaan kylmäaltaaseen, vaan kuivaa se sienellä. Tulipalon sattuessa älä käytä vettä vaan CO2-sammutinta ja jäähdytä koneisto mahdollisimman nopeasti. Laitteen turvalaitteiden poistaminen, ohittaminen ja muuttaminen on kielletty. 2.2 Laitteen poistaminen käytöstä ja hävittäminen Laitteen palveltua taloudellisen elinikänsä loppuun on sen hävittämisessä noudatettava voimassa olevia paikallisia määräyksiä ja ohjeita. Laite saattaa sisältää ympäristölle haitallisia aineita/materiaaleja sekä kierrätettäviä materiaaleja. Haitallisten aineiden oikea hävittäminen ja kierrätettävien materiaalien hyödyntäminen tapahtuu parhaiten käyttämällä alan ammattityövoimaa apuna. 2

9 Toiminnallinen kuvaus 3. Toiminnallinen kuvaus 3.1 Laitteen käyttötarkoitus 3.2 Rakenne Tämä kylmäkaluste on suunniteltu elintarvikkeiden säilytykseen ja tarjoiluun itsepalvelulinjastossa. Laite on varustettu alaslaskettavalla suojakuvulla. Tämä ominaisuus edesauttaa elintarvikkeiden kylmäsäilytystä ja parantaa laitteen energiataloudellisuutta. 3.3 Toimintaperiaate Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI Käyttökytkimet ja merkkivalot Asetuspainike/hälytys 2. Lämpötilanäyttö 3. Lisäyspainike/kompressori käynnissä 4. Vähennyspainike/sulatus käynnissä 5. Valokytkin (keltainen) 6. Pääkytkin (vihreä) 7. Kuvun nosto/laskupainike 3

10 Toiminnallinen kuvaus Käynnistys Kytke laite päälle vihreästä pääkytkimestä (6). Lämpötilan säätö Asetuspainiketta (1) painamalla näyttöön ilmestyy lämpötilan asetusarvo. Hetken kuluttua asetusarvo alkaa vilkkua. Voit muuttaa lämpötila-asetusta painikkeiden (3) ja (4) avulla 5 sekunnin sisällä painikkeiden painamisesta. Uusi arvo tallentuu muistiin automaattisesti 5 sekunnin kuluessa viimeisestä muutoksesta. Sulatus Höyrystimen sulatus tapahtuu automaattisesti joka 12. tunti ja kestää 45 minuuttia. Sulatus voidaan tarvittaessa käynnistää manuaalisesti pitämällä painiketta (4) painettuna yli 5 sekuntia Hälytykset ja virheilmoitukset E0 vilkkuu: altaan lämpötilan tuntoelinvika E1 vilkkuu: höyrystimen tuntoelinvika LO vilkkuu: alhaisen lämpötilan hälytys HI vilkkuu: korkean lämpötilan hälytys EE: ohjainyksikön muistivirhe ED vilkkuu: sulatus riittämätön DF vilkkuu: sulatus käynnissä 4

11 Käyttöohjeet 4. Käyttöohjeet 4.1 Ennen käyttöönottoa 4.2 Käyttö Pese kylmäaltaan sisäpinnat ja varusteet neutraalia pesuainetta ja kosteaa puhdistusliinaa käyttäen. Tarkista, että tyhjennysallas on oikealla paikallaan kompressoritilassa. Laitteen suojakuvun päälle ei saa laittaa painavia esineitä. Älä kaada kylmäaltaaseen minkäänlaista nestettä, koska tämä voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen ja veden valumisen lattialle Tuotteiden säilytys Saadaksesi laitteesta parhaimman hyödyn noudata seuraavia ohjeita: Älä sijoita laitetta lämpimään ympäristöön (yli +38 C). Ruokatavaroiden tulee olla jääkaappiviileitä kalusteeseen asetettaessa. Älä aseta laitteeseen kuumia tai höyryäviä ruokia. Pidä suojakupu suljettuna aina kun se on mahdollista. Laita tuotteet kylmäaltaaseen vasta kun laite on saavuttanut oikean toimintalämpötilansa. Sammuta valot silloin kun niitä ei tarvita. Tyhjennä tyhjennysallas riittävän usein, jotta vettä ei pääsisi valumaan lattialle tai laitteen sisäosiin. 5

12 Käyttöohjeet 4.3 Käytön jälkeen Puhdistus Laitteen säännöllinen puhdistus ja hoito takaavat sen pitkäaikaisen toiminnan ja hyvän suorituskyvyn. Irrota laitteen liitäntäjohto pistorasiasta aina ennen puhdistusta. Laitteen suojuksia ja turvalaitteita (ritilät, tarrat jne.) ei saa poistaa. Päivittäinen puhdistus Puhdista laitteen ulkopinnat pyyhkimällä huolellisesti puupinnoille tarkoitetulla puhdistusaineella. Älä käytä klooripohjaisia tai hankaavia aineita äläkä naarmuttavia työvälineitä. Jotta likaa ei kertyisi kylmäaltaaseen, puhdista kylmäaltaan sisäpinnat neutraalilla pesuaineella, joka ei sisällä klooria tai hankaavia ainesosia. Poista mahdolliset ruokajäämät pyyhkimällä neutraalilla pesuaineella. Voit käyttää apuna puu- tai muovilastaa. Pyyhi lopuksi kostealla liinalla ja kuivaa huolellisesti. Puhdista muovinen suojakupu neutraalilla pesuaineella; älä käytä klooripohjaisia, alkoholipitoisia tai hankaavia aineita. Tarkista tyhjennysallas ja tyhjennä se tarvittaessa. Kylmäaltaan puhdistuksessa ei saa käyttää vesisuihkua, koska tämä voi aiheuttaa laitteessa toimintahäiriöitä Määräaikaistarkistukset Tarkista, että sähköpistoke on kunnolla pistorasiassa. Tarkista, että laitteen lähellä ei ole lämmönlähteitä. Tarkista, että lauhdutin ei ole tukkeutunut pölystä. Tarvittaessa kutsu huolto. Kylmäkoneiston puhdistus sekä nostolaitteen ruuvien ja kiinnikkeiden tarkastus on tehtävä koulutetun ammattihenkilöstön toimesta Poistettaessa laite väliaikaisesti käytöstä Käännä pääkytkin 0-asentoon. Irrota pistoke pistorasiasta. Poista kaikki elintarvikkeet kylmäaltaasta. Puhdista kylmäallas huolellisesti. Jätä suojakupu raolleen, jotta ilma pääsee kiertämään ja estää homeen ja pahojen hajujen muodostumisen. 6

13 Asennus 5. Asennus 5.1 Laitteen käsittely ja kuljetus 5.2 Asennus Laitetta on käsiteltävä varovasti. Laitetta pakkauksineen on säilytettävä kuivassa tilassa eikä sitä saa altistaa sateelle. Laitetta nostettaessa on käytettävä haarukkatrukkia pitäen huolta tasapainosta. Pakkausmateriaalit on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Varmista, että laitteen asennusalusta on tasainen ja laite on suorassa. 7

14 Asennus 5.3 Suojakuvun säätö 5.4 Sähköliitäntä Laske kupu ala-asentoon ohjaten sitä tarvittaessa välttääksesi naarmuttamasta puupintaa. Nosta irrotettavat pohjalevyt (E) pois. Irrota kiinnikkeet (A), joilla ohjausvaijeri (B) on kiinnitetty kuvun nostovarren (D) nostotappeihin (C). Säädä kupu pitäen sitä hieman kohollaan esim. 5 mm:n puukiiloja hyväksi käyttäen, jotta kupu ei naarmuttaisi puupintaa. Varmista, että kupu on vaakasuorassa ja kiristä lopuksi kiinnikkeet. Varmista ennen sähköverkkoon kytkemistä, että verkon jännite ja taajuus ovat samat kuin arvokilvessä ilmoitetut. Nimellisjännitteen sallittu vaihtelu on +/- 10 %. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Laite tulee suojata ylikuormitus- ja oikosulkutilanteilta kytkemällä se oikein mitoitetuilla sulakkeilla ja mahdollisesti vikavirtasuojalla (30 ma) varustettuun sähkönsyöttöön. 8

15 Vianetsintä 6. Vianetsintä Jos laite ei toimi odotetulla tavalla, tarkista seuraavat asiat: ONGELMA Laite lakkaa toimimasta Lämpötila laitteen sisällä ei ole riittävän alhainen Laite on liian äänekäs TOIMENPITEET Varmista, että pistotulppa on kunnolla pistorasiassa. Tarkista, että laitteen lähellä ei ole lämmönlähteitä. Tarkista, että lauhduttimen ilmanvaihtoaukot eivät ole tukossa. Tarkista lämpötilan säätö. Tarkista, ettei laite ota kiinni toiseen kohteeseen. Jos vika ei korjaannu näillä toimenpiteillä, ota yhteys huoltoon. Muista tällöin ilmoittaa vian laatu laitteen sarjanumero, joka löytyy arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee kylmäkoneiston läheisyydessä. 9

16 Vianetsintä 10

17 Tekniset tiedot 8. Tekniset tiedot Kylmäputkikaavio Kytkentäkaavio Mittakuva 19

18 Tekniset tiedot Kylmäputkikaavio Selitys 1 Kompressori 2 Lauhdutin 3 Kapillaariputki 4 Höyrystin 20

19 Tekniset tiedot Kytkentäkaavio B1 L N PE H H1 IG I1 M1 M2 M5 S T2 W1 C1 G B1 Selitys Vaihe Neutraali Maadoituspiste Valaistuksen merkkivalo Pääkytkimen merkkivalo Pääkytkin Valokytkin Kompressori Puhallin, lauhdutin Moottori, kuvun nosto ja lasku Sytytin Kuristin Loistelamppu Kytkin, kuvun nosto ja lasku Termostaatti Altaan tuntoelin 21

20 Tekniset tiedot Mittakuva

21 Tekniset tiedot Määre Tyyppi Arvo Ulkomitat WxDxH 2M 1475x710x1480 mm Ulkomitat WxDxH 25M 1800x710x1480 mm Ulkomitat WxDxH 3M 2125x710x1480 mm Kapasiteetti 2M 4 x GN 1/1 Kapasiteetti 25M 5 x GN 1/1 Kapasiteetti 3M 6 x GN 1/1 Ilmastointiluokka N Lämpötila-alue C Kylmäteho 2M 506 W Kylmäteho 25M,3M 733 W Kylmäaine R134a Sähköteho 2M 380 W Sähköteho 25M,3M 480 W Virta 2M 2,0 A Virta 25M,3M 2,8 A Kylmäjärjestelmä Painovoimainen Paino 2M 123 kg Paino 25M 150 kg Paino 3M 175 kg Sähköliitäntä ~250V 16A 50Hz Puuverhous Pähkinäpuu Tammi 23

NOSTATUSKAAPPI. Asennus- ja käyttöohjeet

NOSTATUSKAAPPI. Asennus- ja käyttöohjeet NOSTATUSKAAPPI CHEF 200 3751975 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: 085317/01 Alkaen: 05. 05. 2008 Rev.: 3.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne.

Lisätiedot

PAISTINUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

PAISTINUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet PAISTINUUNI CHEF 220 3751969, 3751976, 3751982, 3751984 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: 095323/02 Alkaen: 01. 06. 2009 Rev.: 3.0 2.4.2012 Rev. 3.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen

Lisätiedot

YHTENÄISTASOLIESI. ARDOX S2, S4, S6, Tabletop, Drop-In. Lisävarusteet CHEF 200, CHEF 220, CHEF 240, korkeussäätö, kaappi

YHTENÄISTASOLIESI. ARDOX S2, S4, S6, Tabletop, Drop-In. Lisävarusteet CHEF 200, CHEF 220, CHEF 240, korkeussäätö, kaappi YHTENÄISTASOLIESI ARDOX S2, S4, S6, Tabletop, Drop-In Lisävarusteet CHEF 200, CHEF 220, CHEF 240, korkeussäätö, kaappi 421006, 4210023, 4210043, 4210048, 4210068, 4210104, 4210111, 4210129, 4210136, 3752018,

Lisätiedot

KIERTOILMAUUNI METOS CHEF 40, 40T, 50, 50T, 240, Asennus- ja käyttöohjeet 2.4.2013

KIERTOILMAUUNI METOS CHEF 40, 40T, 50, 50T, 240, Asennus- ja käyttöohjeet 2.4.2013 KIERTOILMAUUNI METOS CHEF 40, 40T, 50, 50T, 240, Asennus- ja käyttöohjeet 3751956, 3751957, 3751958, 3751959, 3751960, 3751961, 3751962, 3751963, 3751964, 3751965, 3751966, 3751967, 3751978, 3751987, 3754988,

Lisätiedot

KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet KIERTOARINAUUNI CTX TYYPPI: DZ33II, DZ55II Lisävarusteet JALUSTA TL YHDELLE CTX DZ33II-UUNILLE, PYÖRILLÄ JALUSTA SH KAHDELLE CTX DZ33II-UUNILLE, PYÖRILLÄ JALUSTA TL YHDELLE CTX DZ55II-UUNILLE, PYÖRILLÄ

Lisätiedot

LEIPOMOUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos LUKO 1PE. 27.04.2012 Rev.(201205)

LEIPOMOUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos LUKO 1PE. 27.04.2012 Rev.(201205) LEIPOMOUUNI Metos LUKO 1PE 4560695 Asennus- ja käyttöohjeet 27.04.2012 Rev.(201205) 27.04.2012 Leipomouuni Metos LUKO 1PE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät... 3 1.2.

Lisätiedot

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa...

Lisätiedot

SALAMANTERI SRH 1060/2060, SRT

SALAMANTERI SRH 1060/2060, SRT SALAMANTERI SRH 1060/2060, SRT 1060/2060 4172730, 4172732, 4172034, 4712036 Asennus- ja käyttöohjeet 19.4.2011 Alkuperäisten ohjeiden käännös 19.4.2011 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/2060 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KYLMÄVITRIINI Metos SYRIO

KYLMÄVITRIINI Metos SYRIO KYLMÄVITRIINI Metos SYRIO Asennus- ja käyttöohjeet MG4310700 07.07..2014 SISÄLLYSLUETTELO LAITTEEN KUVAUS ARVOKILPI VASTAANOTTOTARKASTUS TURVAOHJEET ASENNUS TEKNISIÄ TIETOJA OHJAUSYKSIKÖT ÄLYTOIMINNOT-Pikahaut

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ.

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ. KÄYTTÖOHJEET ASENNUS... 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU...140 TÄRKEÄÄ...140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA...141 UUNIN VARUSTEET...142 HUOLTO JA PUHDISTUS...143 VIANETSINTÄ...147 HUOLTOPALVELU...147 Jotta saisit uudesta

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet TUNNELIKONEET AX-Sarja astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050 528 4055 PUH: (09) 878 91 60 FAX: (09) 878 91 630 www.resthot.fi resthot@resthot.fi Kiitämme

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet RASVAKEITIN, LATTIAMALLI EASY PLUS 211, 411, 422 Asennus- ja käyttöohjeet 1. Kuvaus Lämmitysvastuksen pidike Rasvakeittimen kansi Ohjauspaneeli Tyhjennyshana Sisäastia Paistokorin pidike Sihti Paistokori

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE KÄYTTÖOHJE SENNUSOHJE BSORBER-JÄÄKPPI + UUNI MTKILUJONEUVOIHIN RMT 7650 RMT 7850 RMT 7651 RMT 7851 RMT 7655 RMT 7855 Merkitse tiedot tähän: Malli... Tuotennumero... Sarjanumero... FI Suomi Typ C40 / 110

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY Tämän oppaan Sinulle tarjoavat: AEG ARDO BAUKNECHT BOSCH CYLINDA CANDY ELECTROLUX ELEKTRO HELIOS FAGOR GAGGENAU GORENJE HELKAMA HOOVER HUSQVARNA IGNIS LIEBHERR MIELE MOCCA MASTER ROSENLEW SIEMENS UPO WHIRLPOOL

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ!

LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU PAINAMALLA MITÄ TAHANSA PAINIKETTA, PERUUTUS-/PYSÄYTYSPAINIKETTA

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE

Käyttöohjeet PESUKONE Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot