SALAMANTERI SRH 1060/2060, SRT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALAMANTERI SRH 1060/2060, SRT"

Transkriptio

1 SALAMANTERI SRH 1060/2060, SRT 1060/ , , , Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisten ohjeiden käännös

2 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/2060 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Turvaohjeet Asennus Laitteen sijoitus Sähköliitäntä Käyttö SRH-malli Kypsennystoiminto Lämpösäilytystoiminto SRT-malli Manuaalien käyttö Automaattinen käyttö Ohjelman asettaminen Laitteen sammuttaminen Puhdistus...8 2

3 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/ Yleistä Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta. Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten. Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia. Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua. 2. Turvaohjeet TÄRKEÄÄ: Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti välttyäksesi henkilövahingoilta ja laitevaurioilta. Katkaise laitteesta virta ja anna laitteen jäähtyä ennen huolto- ja puhdistustoimenpiteitä. Laitteen saa liittää sähköverkkoon vain tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö. Laite tulee sijoittaa riittävän välimatkan päähän seinistä ja helposti syttyvistä materiaaleista. Laitteen ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää. Seinäasennuksessa tulee käyttää ainoastaan toimituksen mukana tulleita kiinnitystarvikkeita. ÄLÄ koskaan upota laitetta veteen. Palovaaran välttämiseksi laite on sijoitettava palamattomalle alustalle. Etäisyyden tulenarkoihin seinä- tai alustamateriaaleihin tulee olla vähintään 305 mm laitteen kaikilla sivuilla. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Laitteen vikaantuessa ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Laitetta korjattaessa tulee aina käyttää alkuperäisiä varaosia. Laitteen ulkopinnat kuumenevat käytön aikana. Ole varovainen koskettaessasi näitä pintoja. Asenna laite tasaiselle, tukevalle alustalle, sopivalle käyttökorkeudelle. Huolehdi laitteen päivittäisestä puhdistuksesta. Älä käytä hiovia puhdistusaineita tai -välineitä, sillä nämä vahingoittavat laitteen pintaa. Älä puhdista laitetta painepesurilla tai vesisuihkulla. 3

4 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/ Asennus Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon vain tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö. Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Älä jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana. Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia. Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua Laitteen sijoitus Pura pakkaus heti toimituksen jälkeen ja varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjät. Ilmoita mahdolliset puutteet ja vahingot heti laitteen toimittajalle. Ruuvaa ennen asennusta irti kaksi lämmityselemnttiä lukitsevaa ruuvia laiteen takapuolelta (kts kuva). Asenna laite tasaiselle, tukevalle alustalle, sopivalle käyttökorkeudelle. Laite tulee sijoittaa riittävän välimatkan päähän seinistä ja helposti syttyvistä materiaaleista. Poista laitetta suojaava kalvo ennen käyttöönottoa. Asennus työtasolle Laite on suositeltavaa asentaa liesituulettimen alle, jotta kaikki höyryt poistuvat nopeasti. 1. Asenna laite vähintään 50 mm:n etäisyydelle viereisistä seinistä (ks. kuva). 2. Säädä laite vaakasuoraan säätöjalkojen avulla. Laitteen ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää. Seinäasennuksessa tulee käyttää ainoastaan toimituksen mukana tulleita kiinnitystarvikkeita. 4

5 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/ Sähköliitäntä Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittu liitäntäjännite vastaa asennuspaikan jännitettä. Kytke aina laite maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen saa liittää sähköverkkoon vain tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö Jos laite kytketään kiinteästi sähköverkkoon on se varustettava ulkopuolisella pääkatkaisijalla, joka kytkee kaikki navat irti sähköverkosta ja jonka kärkien avautumisväli on vähintään 3 mm. Pääkatkaisija tulee asentaa laitteen välittömään läheisyyteen paikkaan johon on esteetön pääsy. Suosittelemme vikavirtasuojan käyttämistä 4. Käyttö Laitteessa on kaksi päätoimintoa: kypsennystoiminto (COOK) ja lämpösäilytystoiminto (HOLD). Kypsennystoiminnossa käytetään kaikkia kolmea lämmitysvastusta tai haluttua vastusten yhdistelmää. Lämpösäilytystoiminnossa käytetään vain kahta sivuvastusta, jotka säilyttävät ruoan lämpimänä kypsennyksen jälkeen. Laitteen ulkopinnat kuumenevat käytön aikana. Ole varovainen koskettaessasi näitä pintoja SRH-malli Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa poista kaikki pakkausmateriaali laitteesta ja puhdista laite perusteellisesti. Poista myös laitetta suojaava tehdasrasva. Älä käytä hiovia puhdistusaineita tai -välineitä, sillä nämä vahingoittavat laitteen pintaa. 1. Puhdista laitteen ulkopinnat sienellä tai pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu mietoon pesuaineliuokseen. 2. Pyyhi ritilä kostella sienellä tai kankaalla. Älä käytä pesuainetta : Virtakytkin 2 : Ajan/lämpötilan valintakytkin 3 : START/STOP-painike 4 : COOK/HOLD-painike 5 : Näyttö 6 : Oikeanpuoleisen vastuksen ON/OFF-painike 7 : Keskimmäisen vastuksen ON/OFF-painike 8 : Vasemmanpuoleisen vastuksen ON/OFF-painike 2 1 Virtakytkimellä (1) kytketään virta päälle ja pois. Lämmitysvastusten ON/OFF-painikkeilla (6, 7, 8) kytketään vastukset päälle ja pois. Painikkeiden merkkivalot kertovat käyttäjälle vastuksen toiminnan tilan. Kypsennys- ja lämpösäilytystoimintoja ohjataan COOK/HOLD-painikkeella (4). Painikkeen merkkivalo ilmaisee mikä toiminto on käynnissä. Ajan/lämpötilan valintakytkimellä (2) asetetaan aika; tämä näkyy näytöllä kypsennystoiminnon aikana. Samaa kytkintä käytetään myös valittaessa joku kahdeksasta esiasetetusta lämpötilasta; tämä näkyy näytöllä lämpösäilytystoiminnon aikana. Kypsennys- ja lämpösäilytystoimintoa ohjataan START/STOP-painikkeella (3), jossa on merkkivalot ilmaisemassa toiminnon tilaa. 5

6 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/ Kypsennystoiminto Kypennystoiminnon aikana keskimmäinen lämmitysvastus säätää lämpötilaa siten, että lämpö jakaantuu tasaisesti kypsennettävälle tuotteelle. Lämmön voimakkuutta säädetään nostamalla tai laskemalla salamanterin yläosaa tai käyttämällä yhtä tai kahta vastusta kolmen sijasta. Lämmön voimakkuus pienenee kun ruoan ja lämmitysvastusten välimatka kasvaa. 1. Kytke laite päälle kääntämällä virtakytkin asentoon 1. Näytössä vilkkuu viimeksi käytetty asetus. HUOM. Käyttäjä voi sammuttaa ja käynnistää laitteen, kytkeä vastukset päälle ja pois tai säätää aikaasetusta milloin tahansa laitteen toiminnan aikana. 2. Käynnistä kypsennystoiminto painamalla COOK-painiketta. COOK-merkkivalo palaa toiminnon aikana. 3. Aseta kypsennysaika kääntämällä ajan/lämpötilan valintakytkin haluamallesi asetukselle. Aika näkyy näytöllä. 4. Kytke haluamasi lämmitysvastukset toimintaan. Paina kyseisen vastuksen ON/OFFpainiketta, jolloin vastuksen merkkivalo syttyy. 5. Kypsennystoiminnon voi käynnistää kahdella eri tavalla: A. Paina START-painiketta aktivoidaksesi ohjelma-asetukset. START-merkkivalo palaa aktivoinnin jälkeen. B. Aseta ruoka-astia ritilälle tunnistusmekanismia vasten. Tämä käynnistää tunnistustoiminnon ja laite aktivoi ohjelmoidut asetukset automaattisesti. START-merkkivalo palaa aktivoinnin jälkeen. 6. Kun kypennysaika on kulunut umpeen, merkkiääni ilmoittaa tästä käyttäjälle. HUOM. Laite jatkaa lämmitystä kunnes astia poistetaan ritilältä tai kun STOP-painiketta painetaan. STOP-merkkivalo syttyy kun toiminto on pysäytetty. 7. Käännä virtakytkin asentoon 0, jolloin näyttö sammuu Lämpösäilytystoiminto Lämpösäilytyksen aikana kaksi sivuvastusta ovat toiminnassa. Keskimmäinen on pois päältä ja sivuvastukset voidaan haluttaessa kytkeä pois päältä. 1. Aseta salamanterin yläosa maksimikorkeudelle ritilän yläpuolelle. 2. Kytke laite päälle kääntämällä virtakytkin asentoon 1. Näytössä vilkkuu viimeksi käytetty asetus. HUOM. Käyttäjä voi sammuttaa ja käynnistää laitteen, kytkeä vastukset päälle ja pois tai säätää aikaasetusta milloin tahansa laitteen toiminnan aikana. 3. Käynnistä lämpösäilytystoiminto painamalla HOLD-painiketta. HOLD-merkkivalo palaa toiminnon aikana. 4. Aseta lämpötila valitsemalla ajan/lämpötilan valintakytkimellä haluamasi taso kahdeksasta vaihtoehdosta (taso 1 = matalin lämpötila, taso 8 = korkein lämpötila). Lämpötila-alue vaihtelee välillä 45º...75º. 5. Kytke sivuvastukset päälle painamalla kyseistä ON/OFF-painiketta. Vastuksen merkkivalo palaa. 6. Lämpösäilytystoiminnon voi käynnistää kahdella eri tavalla: A. Paina START-painiketta aktivoidaksesi ohjelma-asetukset. START-merkkivalo palaa aktivoinnin jälkeen. B. Aseta ruoka-astia ritilälle tunnistusmekanismia vasten. Tämä käynnistää tunnistustoiminnon ja laite aktivoi ohjelmoidut asetukset automaattisesti. START-merkkivalo palaa aktivoinnin jälkeen. HUOM. Laite jatkaa lämmitystä kunnes ruoka-astia poistetaan ritilältä tai STOP-painiketta painetaan. STOP-merkkivalo syttyy kun toiminto on pysäytetty. 7. Käännä virtakytkin asentoon 0, jolloin näyttö sammuu. 6

7 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/ SRT-malli ON/OFF painike START/STOP-painike COOK/HOLD-painike Ajan/lämpötilan säätöpainikkeet Vastuksien valintapainike (kaikki vastukset tai keskimmäinen vastus) Ohjelmapainikkeet: Valitse ohjelma painmalla haluttua painiketta lyhyesti. Ohjelmien ohjelmointiin pääsee pitämällä haluttua painiketta painettuna. Muutokset tallennetaan painamalla painiketta lyhyesti jolloin poistutaan ohjelmointitilasta ja palataan normaaliin käyttöön Manuaalien käyttö Automaattinen käyttö 1. Kytke laite päälle painamalla ON/OFF-painiketta 2. Valitse haluttu toiminto (kypsennys (cook) tai lämpösäilytys (hold)) COOK/HOLD-painikkeen avulla. 3. Aseta kypsennysaika ja lämpötila 4. Toiminnon voi käynnistää kahdella eri tavalla: A. Paina START-painiketta. B. Aseta ruoka-astia ritilälle tunnistusmekanismia vasten. Tämä käynnistää tunnistustoiminnon ja laite aktivoi ohjelmoidut asetukset automaattisesti. 5. Kypsennys-toiminto (cook) keskeytyy kun asetettu aika on kulunut. Lämpösäilytystoiminto jatkuu kunnes ruoka-astia poistetaan ritilältlä tai kunnes STOP-painiketta painetaan. 1. Kytke laite päälle painamalla ON/OFF-painiketta 2. Valitse haluttu ohjelma (P1, P2 tai P3) 3. Paina START tai sijoita ruoka-astia ritilälle tunnistusmekanismia vasten. 7

8 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/ Ohjelman asettaminen Laitteen sammuttaminen 1. Kytke laite päälle painamalla ON/OFF-painiketta 2. Pidä haluttu ohjelmapainike (P1, P2 tai P3) painettuna kunnes näyttö alkaa vilkkua. 3. Aseta haluttu toiminto (kypsennys (cook) tai lämpösäilytys (hold)) COOK/HOLD-painikkeen avulla. 4. Aseta aika + ja - -painikkeidan avulla. 5. Jos kohdassa 3 valittiin kypsennystoiminto on mahdollista asettaa lämpösäilytystoiminto alkamaan kypsennystoiminnon jälkeen painamalla SELECT/MODE heti ajana asettamisen jälkeen. Tämän jälkeen asetetaan lämpösäilytyksen lämpötila asteikolla Tallenna ohjelma painamalla ohjlmapainiketta lyhyesti. Jos haluat tallentaa pelkän kypsennysohjelman ilman läpösäilytystä, hyppää suoraan kohdasta 4 kohtaan 6. Samuta laite painamalla ON/OFF painiketta ja katkaise sähkönsyöttö ulkoisella pääkytkimella. 5. Puhdistus Katkaise laitteesta virta ja anna laitteen jäähtyä ennen hoito- ja puhdistustoimenpiteitä. Älä puhdista laitetta painepesurilla tai vesisuihkulla. Älä käytä hiovia puhdistusaineita tai -välineitä, sillä nämä vahingoittavat laitteen pintaa. Puhdista laite päivittäin noudattaen seuraavia ohjeita: 1. Irrota laite sähköverkosta. 2. Puhdista kaikki teräsosat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. 3. Huuhtele laite huolellisesti ja ja kuivaa pehmeällä kankaalla. HUOM. Käytä pinttyneiden tahrojen poistoon ruostumatonta teräsvillaa hankaamalla aina hionnan suuntaisesti. Jos laite poistetaan käytöstä pitkäksi aikaa, sivele ruostumattomiin teräsosiin ohut kerros öljyä. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Laitteen vikaantuessa ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Laitteen huollossa tulee aina käyttää alkuperäisiä varaosia. 8

9 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/

10 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/

11 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/

12 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/

13 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/

14

LEIPOMOUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos LUKO 1PE. 27.04.2012 Rev.(201205)

LEIPOMOUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos LUKO 1PE. 27.04.2012 Rev.(201205) LEIPOMOUUNI Metos LUKO 1PE 4560695 Asennus- ja käyttöohjeet 27.04.2012 Rev.(201205) 27.04.2012 Leipomouuni Metos LUKO 1PE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät... 3 1.2.

Lisätiedot

PAISTINUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

PAISTINUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet PAISTINUUNI CHEF 220 3751969, 3751976, 3751982, 3751984 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: 095323/02 Alkaen: 01. 06. 2009 Rev.: 3.0 2.4.2012 Rev. 3.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet RASVAKEITIN, LATTIAMALLI EASY PLUS 211, 411, 422 Asennus- ja käyttöohjeet 1. Kuvaus Lämmitysvastuksen pidike Rasvakeittimen kansi Ohjauspaneeli Tyhjennyshana Sisäastia Paistokorin pidike Sihti Paistokori

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MALLI: INDREAM 9300 XR AUTOMAATTINEN LATAUS, LANGATON KAUKO-OHJAUS, MOPPI JA UV-LAMPPU Tärkeää huomioi seuraavat tiedot: Robottipölynimurin puutteellisesta puhdistuksesta

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet KIERTOARINAUUNI CTX TYYPPI: DZ33II, DZ55II Lisävarusteet JALUSTA TL YHDELLE CTX DZ33II-UUNILLE, PYÖRILLÄ JALUSTA SH KAHDELLE CTX DZ33II-UUNILLE, PYÖRILLÄ JALUSTA TL YHDELLE CTX DZ55II-UUNILLE, PYÖRILLÄ

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa...

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

Kuivauskaappi SINITUULI 6002

Kuivauskaappi SINITUULI 6002 Asennus- ja käyttöohje Kuivauskaappi SINITUULI 6002 FIN Suomeksi Arvoisa UPOn asiakas! Onnittelemme sinua erinomaisesta tuotevalinnastasi ja toivotamme sinut tervetulleeksi UPOperheeseen. Maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot