Nurmilajit. Talvi Piirrettyjen kuvien lähde:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nurmilajit. Talvi 2008. Piirrettyjen kuvien lähde: http://rylli.rauma.fi/~pastan/raumansaaristonkasvit.html"

Transkriptio

1 Nurmilajit Talvi 2008 Piirrettyjen kuvien lähde:

2 Yleistä Pohjoiset nurmikasvit asettuvat ajoissa talvilepoon, keräävät runsaasti energiaa ennen talvea ja kuluttavat vararavintoa säästeliäästi talven aikana. Talvehtimiskyvyn parantamisella ei pystytä enää lisäämään satoisuutta. Tavoitteena on tasapaino riittävän talvenkestävyyden ja jälkikasvukyvyn välillä. Jo viiden %-yksikön ero talvituhoissa verottaa rehusatoa rehuyksikköä/ha. Huonosti menestyvän lajikkeen sadontuotantokyky heikkenee jo ensimmäisen talven aikana ja sadon menetys kertaantuu nurmikierron aikana. Myös lajien ja lajikkeiden sulavuuden kehitys kannattaa ottaa huomioon valintatilanteessa.

3 Timotei (Phleum pratense) satotasot perustuvat usein jälkikasvukykyyn vaatimaton, sietää happamuutta hyvä talvehtimiskyky, koska kasvi asettuu talvilepoon aikaisin juuristo lyhyt, poutivilla mailla kärsii herkästi kuivuudesta hyvä maittavuus viljellään usein nadan kanssa seoksessa, koska kasvurytmi suhteellisen sama ja rehuarvon muutokset tapahtuvat samalla nopeudella. Soveltuu myös puna-apilan kanssa seokseen. Puhtaana kasvustona hyvä kuivaheinän tuotantoon ja jääpolteherkille kasvupaikoille. Tähkälle tulon aikana timotein kuiva-ainesato kasvaa päivässä yli 200 kg/ha. Toisaalta raakavalkuaispitoisuus ja sulavuus alenevat 0,5 1,0 %-yksikköä päivässä.

4 Timoteilajikkeet Suomen timoteilajikkeiden tähkälle tulossa on noin 2 vuorokauden erot. Keskimääräistä aikaisemmat lajikkeet tulisi niittää 2-3 päivää aikaisemmin kuin muut. Timoteilajikkeiden korrenmuodostus ensimmäisen niiton jälkeen vaihtelee. Herkästi kortta muodostavat lajikkeet tuottavat kuiva-ainesatoa, mutta niiden D-arvo on siten heikompi.

5 Nurminata (Festuca pratensis) viljelyvarma laji koko maassa vähälumisilla alueilla talvituhot saattavat nousta timoteitä korkeammiksi. Sopii runsaslumisille alueille. kestää hyvin pohjanpahkulasientä + muita tauteja runsas lehtevyys soveltuu parhaiten laitumiin ja säilörehuksi pitkä juuristo, kestää kuivuutta jälkikasvu parempi kuin timoteillä, mutta maittavuus huonompi korjuuvaiheeseen nurminata ehtii hieman ennen timoteitä, eli nopeampi kasvurytmi

6 Ruokonata (Festuca arundinacea) voimakaskasvuinen talvenkestävä, soveltuu viljeltäväksi koko Suomeen keskimäärin 15 % korkeampi sato kuin nurminadalla juuristo laaja, viihtyy poutivilla mailla hyödyntää typpilannoituksen tehokkaasti. jälkikasvu selvästi nurminataa parempi. Kasvuunlähtö hidas suositellaan seoksiin. hidas perustaminen, toisaalta hyviä satoja myös 5. ja 6. satovuonna laatuominaisuudet vastaavat nurminadan laatua, kun sato korjataan samana ajankohtana. ruokinnallinen arvo nurminadan veroinen MTT:n Kotieläintutkimuksen maidontuotantokokeessa Jokioisilla (Huhtanen ym.) on todettu, etteivät nurminata ja ruokonata eroa tuotantovaikutuksiltaan toisessa ja kolmannessa niitossa.

7 Ruokonata Ruokonadan sopiva seossuhde on 30-70%. Etelä- ja Keski-Suomessa ruokonadalle suositellaan kolmea sadonkorjuukertaa. Kun Pohjois-Suomessa säilörehunurmi niitetään vain kahdesti, suuri syyssato on korjattava riittävän ajoissa ennen kuin rehun laatu ehtii heikentyä. Kasvutapansa puolesta ruokonata soveltuu myös laidunnurmiin. Maittavuudeltaan se vastaa kuitenkin nurminataa, joten tässä suhteessa ruokonata on timoteita huonompi laidunkasvi.

8 Rainata l. Festulolium on ruoko-/rainadan ja raiheinän risteytys, johon on pyritty saamaan ruokonadan talvenkestävyys ja stressinsietokyky sekä raiheinien laatu yhdistettynä molempien lajien hyvään jälkikasvukykyyn. Rainadan ensimmäisen niiton sato on selvästi pienempi kuin nurmi- ja ruokonadan, koska sen talvenkestävyys on heikompi. Sen jälkikasvukyky on erinomainen, parhaiden ruokonatalajikkeiden luokkaa. Rainata soveltuu viljelyyn I-II vyöhykkeelle ja suotuisille IIIvyöhykkeen alueille. Lähde:Niskanen ja Niemeläinen MTT, Koetoiminta ja käytäntö

9 Nadat Ruokonadan ja rainadan sadon kuiva-ainepitoisuus on ollut hieman alhaisempi kuin nurminadan. MTT:n kokeet on niitetty tavallisesti kolme kertaa kasvukaudessa pohjoisimpia koepaikkoja lukuun ottamatta. Siten sulavuudet ovat olleet korkeita. Ruokonatalajikkeiden sulavuutta kuvaava D-arvo on ollut 1-2 yksikköä pienempi kuin nurminatalajikkeiden D-arvo. Rainadan ja ruokonadan valkuaispitoisuus on ollut toisessa ja kolmannessa niitossa pienempi kuin nurminadan.

10 Englanninraiheinä (Lolium perenne) Lajin jälkikasvukyky on hyvä ja kokonaissato on suuri, erityisesti ensimmäisenä satovuonna. Toisena nurmivuonna sato on vain % ja kolmantena % ensimmäisen vuoden sadosta. Parhaiten laji sopii viljeltäväksi laitumissa ja kolmen niiton säilörehunurmissa. Talvituhoja esiintyy usein, seoksessa talvituhosienet leviävät helposti myös muihin heinälajeihin. Kasvin rehuarvo ja maittavuus hyvät. Lähde: Koetoiminta ja käytäntö,

11 Koiranheinä (Dactylis glomerata) Aikainen ja poudankestävä laji kolmelle eteläisimmälle viljelyvyöhykkeelle. Hyvä jälkikasvukyky Talvenkestävyys ei ole timotein ja nurminadan luokkaa, on arka talvituhosienille ja jääpoltteelle Koiranheinännurmen tulee olla puhdaskasvusto tai ainakin hyvin koiranheinävaltainen, sille sen kasvurytmi on aikainen. Satotaso hyvä, jos saa riittävän lannoituksen ja niitetään 3 krt vuodessa. Lajikevalikoima niukka Siemenen heikko saatavuus on rajoittanut lajin viljelyä, vaikka aikainen ja poudankestävä laji täydentäisikin hyvin kolmen eteläisimmän viljelyvyöhykkeen nurmilajivalikoimaa. Lajiketiedot: Koetoiminta ja käytäntö,

12 Yksivuotiset raiheinät Laidun- ja niittoruokinnassa yksivuotiset raiheinät ovat parhaimmillaan joko puhdaskasvustoina tai seoksena vihantaviljan kanssa. Niistä saadaan satoa vielä myöhään syksyllä, jolloin monivuotisten nurmien kasvu on tyrehtynyt. Alhainen kuiva-ainepitoisuus haittaa molempien tyyppien käyttöä säilörehuna. Puristenestettä muodostuu runsaasti ja säilöntätappiot voivat olla huomattavia. Seos vihantaviljan kanssa lisää varsinkin ensimmäistä satoa ja pitää osaltaan rikkakasveja kurissa. Tämä on hyvä muistaa italianraiheinän kanssa, sillä se kehittyy aluksi hitaasti ja rikat voivat aiheuttaa ongelmia. Yksivuotista raiheinää ei kannata käyttää nurmen perustamisessa tai sen suojakasvina sellaisilla alueilla, joilla esiintyy runsaasti talvituhosieniä. Korjuun kanssa on oltava tarkkana! Etelä-Suomen savimailla yksivuotinen raiheinä kärsii helposti kuivuudesta. Siksi sadot voivat jäädä pieniksi. Viljelyalueeksi suositellaankin Keski- ja Pohjois-Suomea.

13 Italianraiheinä (Lolium multiflorum) Italianraiheinä on kaksivuotinen kasvi, mutta se ei talvehdi meillä. Kasvi on lehtevä sekä muodostaa vähän korsia ja röyhyjä kasvukauden aikana. Niinpä sadon laatu ei muutukaan kasvukauden aikana kovin nopeasti. Kuiva-ainepitoisuus on tyypillisesti alhainen, mutta sulavuus ja valkuaispitoisuus ovat usein kehitysasteeseen nähden korkeita. Kärsii herkästi kuivuudesta Hyvässä kasvukunnossa olevilta mailta, riittävällä typpilannoituksella, saadaan suuria ja valkuaispitoisia satoja. Ensimmäinen sato rikkaruohottuu helposti Lajikkeiden laatuominaisuuksissa on yleensä vähän eroja.

14 Italianraiheinä parantaa kokoviljan rehuarvoa Raiheinän jälkikasvu jatkaa pellon tuottoa kokoviljan korjuun jälkeenkin ja lisää näin kasvukauden kokonaissatoa. Lisäksi italianraiheinän tiheä juuristo ottaa tehokkaasti ylimääräisiä ravinteita, sitoo maata ja vähentää pintavaluntaa. Kokoviljan ja italianraiheinän seoskasvuston kokonaissato on suurin, kun vilja korjataan kaksi viikkoa tähkälle tulon jälkeen. Kokoviljan sulavan sadon määrä voidaan parantaa myöhäisellä taikinatuleentumisasteella korjattaessa. MTT:n kokeissa korkeilla kuiva-ainesatotasoilla (lähes kg ka/ha) myös sulavaa rehua on korjattu eniten, kun 1.sato on korjattu vasta kaksi viikkoa tähkälletulon jälkeen. Viljan kylväminen harvempaan lisää italianraiheinän määrää seoksessa ja parantaa sulavuutta. Raiheinästä saatava jälkisato on sitä suurempi, mitä aikaisemmin vilja korjataan. Raiheinän ja viljan seoksissa voidaan käyttää raiheinää 20-25kg/ha. Viljaa tarvitaan siemenseoksissa vain kg/ha. (MTT) Suurempi viljamäärä (80-140kg/ha) lisää ensimmäistä satoa, mutta hidastaa raiheinien ensimmäisen odelmasadon kehitystä.

15 Ohran ja italianraiheinän seos toimii Tutkimus osoittaa, että kokoviljasäilörehuksi korjattuna ohran ja italianraiheinän seos on varteenotettava vaihtoehto perinteiselle vihantarehusäilörehulle myös Lapissa. Kokoviljan korjuun jälkeenkin raiheinä tuottaa vielä runsaasti laidun- ja niittorehua. Vaikka kokoviljasäilörehu on hyvää nautakarjan rehua, lypsykarjan ruokinnassa on huomioitava, että kokoviljasäilörehun sulavuus on huonompi kuin hyvälaatuisen nurmisäilörehun. Kun italianraiheinän sulavuus on korkea ja laadun vaihtelut vähäisiä, sen lisääminen kokoviljaseokseen parantaa koko seoksen sulavuutta ja rehuarvoa. Aiemmissa tutkimuksissa kokovilja- ja nurmisäilörehun syöttäminen seoksena eläimille on lisännyt syöntiä, mikä on korvannut kokoviljarehun huonompaa sulavuutta. Italianraiheinän käytöllä ei saavuteta merkittäviä kustannusetuja, mutta sillä ei ole taloutta huonontaviakaan vaikutuksia. Kun karkearehu tuotetaan monivuotisen nurmen sijasta osittain yksivuotisella kasvustolla, tilalla on enemmän kevätkylvöalaa lannan sijoittamiseen. Lähde: Manninen ym. Koetoiminta ja käytäntö

16 Westervoldinraiheinä Yksivuotinen westervoldinraiheinä kasvattaa runsaasti korsia ja röyhyjä. Sadon laatu huononee nopeasti kasvuston vanhetessa. Nopean alkukehityksen takia se on ollut pohjoisessa satoisampi kuin italianraiheinä. Viime vuosina uudet lajikkeet ovat kuroneet eroa umpeen. Kasvutapa ja -rytmi aiheuttavat sen, että westervoldinraiheinä ei maistu eläimille yhtä hyvin kuin italianraiheinä. Sadon käyttötarkoitus on otettava huomioon, kun valitaan raiheinää. Kuiva-ainepitoisuus on tyypillisesti alhainen, mutta sulavuus ja valkuaispitoisuus ovat usein kehitysasteeseen nähden korkeita. Lajikkeiden laatuominaisuuksissa on yleensä vähän eroja.

17 Apila (Trifolium pratense) Apilapellon ph tavoite 5,7-5,9. ph:n ollessa alle 5,5 juurinystyräbakteerien toiminta huononee. Apila menestyy mailla, joissa sen taudit eivät menesty eli lohkolla ei saa olla apilamädälle suotuisia kosteita oloja. Lohkoksi ei sovellu pellot, joissa suojaisia metsänreunoja, painanteita tai joissa lumi säilyy pitkään keväällä. Apilalle sopiva kasvulohko on rinnepelto, josta pintavesi valuu pois. Sopiva siemenseos: kg, josta 3-8 kiloa apilaa. Seoksissa suositaan timoteita, koska se ei kilpaile yhtä vahvasti apilan kanssa kuin nurminata. Korjuu: Puna-apilan sulavuus laskee alkukesällä hitaammin kuin nurmiheinien, joten apilapitoinen nurmi voidaan korjata sitä myöhemmin mitä enemmän apilaa nurmiseoksessa on. Viimeisen sadonkorjuun ajoitus tärkeä, jotta vararavintoa ehtii keräämään talvehtimiseen. Viljelykierto: on tarpeen apilan tautien kurissa pitämiseksi. Useamman vuoden tauko on tarpeen apilamädän iskettyä. Valkoapila kestää jonkin verran tallomista, käytetään laitumissa. Alsikeapila kasvupaikaltaan puna-apilaa vaatimattomampi. Persianapilan talvehtiminen heikkoa eli 1. vuotinen Suomessa. Lähde: Puna-apilaa nurmiin ja ruokintapöydälle seminaari

18 Apila-heinäseos Apilan viljevarmuus paranee seosnurmena heinän kanssa. Suositeltava nurmen apilapitoisuus 40-50% nurmen kuiva-aineesta. Apilan suojavilja tulee kylvää tavallista harvempaan, typpilannoittaa maltillisesti (50 kg N/ha) ja korjata aikaisemmin, jotta apila saa valoa ja vahvistuu ennen talvea. Vahva typpilannoitus johtaa heinän kilpailukyvyn lisääntymiseen ja apilan osuus pienenee. Apila ei pysty sitomaan kuitenkaan tarpeeksi typpeä seoskasvuston heinille, joten lisätyppilannoitus lannoitteilla tai/ja karjanlannalla on välttämätön turvaamaan hyvä satotaso. Molemmat lajit tarvitsevat fosforia, kaliumia sekä kobolttia, kuparia, rautaa, molybdeeniä ja mangaania. Puna-apilan säilömiseen tulee keskittyä, koska puna-apilalla on yleensä alhainen sokeripitoisuus ja hyvä puskurikapasiteetti, eli kyky vastustaa ph:n laskua säilörehussa. Puna-apila sisältää heinäksveja enemmän orgaanisia happoja, valkuaista ja kivennäisaineita, jotka osaltaan lisäävät puskurikapasiteettia. Lähde: Puna-apilaa nurmiin ja ruokintapöydälle seminaari

Inga Heikkinen & Linda Hyötylä TIMOTEIN JA PUNA-APILAN LAJIKESUOSITUKSET POHJOIS- POHJANMAALLE

Inga Heikkinen & Linda Hyötylä TIMOTEIN JA PUNA-APILAN LAJIKESUOSITUKSET POHJOIS- POHJANMAALLE Inga Heikkinen & Linda Hyötylä TIMOTEIN JA PUNA-APILAN LAJIKESUOSITUKSET POHJOIS- POHJANMAALLE TIMOTEIN JA PUNA-APILAN LAJIKESUOSITUKSET POHJOIS- POHJANMAALLE Inga Heikkinen Linda Hyötylä Opinnäytetyö

Lisätiedot

NURMIPALKOKASVIEN KÄYTTÖ NAUTAKARJATILALLA

NURMIPALKOKASVIEN KÄYTTÖ NAUTAKARJATILALLA 1 NURMIPALKOKASVIEN KÄYTTÖ NAUTAKARJATILALLA Tuomas Lestinen Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta - koulutushanke 1 SISÄLTÖ KUVIOT... 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Aiheen valinta ja rajaus... 4 1.2 Työn

Lisätiedot

Säilörehun korjuuajan ja lannoituksen vaikutus sadon laatuun ja määrään

Säilörehun korjuuajan ja lannoituksen vaikutus sadon laatuun ja määrään Säilörehun korjuuajan ja lannoituksen vaikutus sadon laatuun ja määrään Opinnäytetyö Lasse Vanhanen Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Iisalmen yksikkö OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Muistiinpanot ovat valmiina

Muistiinpanot ovat valmiina Nurmen perustaminen Muistiinpanot ovat valmiina Viljelyopas Nurmenviljelyohjelma s. 50-51 Lannoitus ja kalkitus s. 24-33 Nurmisiemenet ja säilöntäaineet s. 171-177 http://www.kmaatalous.fi/tuotteet/kasvinviljely/vilj

Lisätiedot

Säilörehun korjuumenetelmät ja kustannukset

Säilörehun korjuumenetelmät ja kustannukset Säilörehun korjuumenetelmät ja kustannukset Tuomo Siljanen Raportti Huhtikuu 2013 Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta koulutushanke SISÄLTÖ 1 TAULUKOT... 3 1 Työn lähtökohdat... 4 2 Säilörehunurmi...

Lisätiedot

Kotimaiset valkuaiskasvit lypsylehmien rehuna

Kotimaiset valkuaiskasvit lypsylehmien rehuna Kotimaiset valkuaiskasvit lypsylehmien rehuna Kaisa Kuoppala Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Ratkaisuja rehuntuotannon kannattavuuteen ja kestävyyteen muuttuvassa ilmastossa Työpaja Nivalassa

Lisätiedot

Luonnonmukaisen rehuviljan ja valkuaiskasvien tuotannon HYVÄT TOIMINTATAVAT

Luonnonmukaisen rehuviljan ja valkuaiskasvien tuotannon HYVÄT TOIMINTATAVAT Luonnonmukaisen rehuviljan ja valkuaiskasvien tuotannon HYVÄT TOIMINTATAVAT Heikki Ajosenpää, Sari Hiltunen, Kaija Hinkkanen, Juha-Antti Kotimäki, Ulla-Maija Leskinen, Jussi Nurkka, Arja Nykänen, Pirkko

Lisätiedot

Laadukasta kotimaista rehunsäilöntää

Laadukasta kotimaista rehunsäilöntää Laadukasta kotimaista rehunsäilöntää 00 01 02 03 04 05 06 07 08 SISÄLTÖ Terveemmät eläimet suurempi maitotili...4 Rehuanalyysi ruokinnan suunnittelun perusta Tehokas säilöntä kutistaa energiatappiot Onnistunut

Lisätiedot

Esiselvitys maa- ja hevostalouden sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksista Pohjois-Savossa Nurmirehu, maatalousmuovit, hevosenlanta, olki

Esiselvitys maa- ja hevostalouden sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksista Pohjois-Savossa Nurmirehu, maatalousmuovit, hevosenlanta, olki Esiselvitys maa- ja hevostalouden sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksista Pohjois-Savossa Nurmirehu, maatalousmuovit, hevosenlanta, olki Epäkurantin nurmirehun ja hevosenlannan hyödyntäminen energiana

Lisätiedot

Palkokasveja kokoviljasäilörehuihin

Palkokasveja kokoviljasäilörehuihin Tehoa kotoiseen valkuaisruokintaan ja laiduntamiseen Leppävirta 21.2.2013 Palkokasveja kokoviljasäilörehuihin Seokset, korjuuaika, säilöntä, rehuarvot ja käyttö ruokinnassa Prof. Marketta Rinne MTT Maa-

Lisätiedot

Opintomatka Viroon 21.-23.7.2013 Matkaraportti

Opintomatka Viroon 21.-23.7.2013 Matkaraportti Lihatilan Skarppiohjelma -hanke MaitoTaito -hanke Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -hanke Opintomatka Viroon 21.-23.7.2013 Matkaraportti Kirjoittajat: Arja Nykänen, Jukka Rajala, Anna Sunio, Pirkko Tuominen,

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

2014 KARJATILAOHJELMA BOSKAPSFARMPROGRAM

2014 KARJATILAOHJELMA BOSKAPSFARMPROGRAM 2014 KARJATILAOHJELMA BOSKAPSFARMPROGRAM Maaliskuussa! Tankkaussäiliö CEMO diesel 200 l, 12 V, kannella Lev. 80 cm, pit. 60 cm ja kork. 59 cm. Paino tyhjänä 25 kg. 12 V pumppu, virtaus 40 l/min. 500907726

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 8/87 RIITTA SEPPÄLÄ ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto Mallasohran reagointi typpilannoitukseen TAINA KUISMA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto Typpilannoituksen

Lisätiedot

Ruokohelven viljely ja korjuu energian tuotantoa varten

Ruokohelven viljely ja korjuu energian tuotantoa varten Maa- ja elintarviketalous 1 Ruokohelven viljely ja korjuu energian tuotantoa varten Katri Pahkala, Anneli Partala, Antti Suokannas, Esa Klemola, Timo Kalliomäki, Anna-Maija Kirkkari, Mia Sahramaa, Mika

Lisätiedot

Emolehmien ja loppukasvatettavien ruokinta

Emolehmien ja loppukasvatettavien ruokinta Emolehmien ja loppukasvatettavien ruokinta Luomuemolehmätuotannon pienryhmä Laukaa 29.01.2013 Maiju Pesonen Otsikon alla: Tuotannon tavoitteista Rotujen erilaisuudesta Kuntoluokituksesta Emojen ravintoaineiden

Lisätiedot

Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari

Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Esitelmät Jokioinen 25 26.2.1997 Symposium on Organic Production and Research

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KOEASEMAN TIEDOTE N:o 4

LOUNAIS-SUOMEN KOEASEMAN TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS LOUNAIS-SUOMEN KOEASEMAN TIEDOTE N:o 4 Jaakko Köylijärvi: Uudet viljalajikkeet Lounais-Suomen koeaseman tuloksissa 1968-75 Ruoka- ja rehuherneen viljely Lounais-Suomen olosuhteissa

Lisätiedot

Edistystä luomutuotantoon loppuraportti. Arto Huuskonen (toim.)

Edistystä luomutuotantoon loppuraportti. Arto Huuskonen (toim.) 175 Edistystä luomutuotantoon loppuraportti Arto Huuskonen (toim.) 175 Edistystä luomutuotantoon loppuraportti Arto Huuskonen (toim.) MTT yhdistyy Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

UUSI PATENTTIREHU MAITURI 12 000 E

UUSI PATENTTIREHU MAITURI 12 000 E Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 1 12 UUSI PATENTTIREHU MAITURI 12 000 E Sika ihmisen mallina lihavuustutkimuksessa Nyt on aika tilata SIEMENET JA TORJUNTA-AINEET

Lisätiedot

rehukauppaan Yhteistyöllä uusia lajikkeita Avant ja Stark suomalaista huippuosaamista

rehukauppaan Yhteistyöllä uusia lajikkeita Avant ja Stark suomalaista huippuosaamista AGRIMARKETIN ASIAKASJULKAISU 2 2014 Termiinihinnat tulivat rehukauppaan Yhteistyöllä uusia lajikkeita Avant ja Stark suomalaista huippuosaamista NYT NIITÄ SAA MEILTÄ! TILAA HETI! Laadukkaat, kotimaiset

Lisätiedot

Lokakuussa! Varavoimageneraattori

Lokakuussa! Varavoimageneraattori 2013 KARJATILAOHJELMA BOSKAPSFARMPROGRAM 500939807, 6405422874316 Lokakuussa! Varavoimageneraattori Pomo 50 T15S AVR Teho 50 kva, 44 kw, jännite 400/230 V, taajuus 50 Hz. Jännitteen säätö elektroninen

Lisätiedot

Etelä-Savo SÄILÖREHUTUOTANNON PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ NURMESTA TANKKIIN. Testattuja tehostamisvinkkejä maitotiloille

Etelä-Savo SÄILÖREHUTUOTANNON PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ NURMESTA TANKKIIN. Testattuja tehostamisvinkkejä maitotiloille Etelä-Savo SÄILÖREHUTUOTANNON PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ NURMESTA TANKKIIN Testattuja tehostamisvinkkejä maitotiloille Teoksen on koonnut Anu Ellä osana ProAgria Etelä-Savon Nurmesta tankkiin -hanketta (2008-2011),

Lisätiedot

03/06/14. Ruokinta ennen vieroitusta. Sisältö. Vasikka on kiihtyvän kasvun vaiheessa!

03/06/14. Ruokinta ennen vieroitusta. Sisältö. Vasikka on kiihtyvän kasvun vaiheessa! Ruokinta ennen vieroitusta Kunnon pihvivasikka Perho 29.01.2014 Maiju Pesonen Sisältö Emolehmävasikan kasvun eväät Vasikan kasvu Syönti ja ravintoaineiden tarve Laidunkasvusto ja vaihtoehdot Lisärehut

Lisätiedot

Kasvuohjelma-tutkimus 2010

Kasvuohjelma-tutkimus 2010 Kasvuohjelma-tutkimus 2010 -ISO-VILJA -sopimusten ennakkonäytetulokset -Kasvuohjelma -koetuloksia ja kokemuksia Kotkaniemestä 2010 Johdanto Ravinnetaseet hyötykäyttöön Maataloutta on pitkään syytetty vesiemme

Lisätiedot

Raisioagron asiakaslehti 3/14

Raisioagron asiakaslehti 3/14 Raisioagron asiakaslehti 3/14 18 20 44 Pitoisuusindeksi mittaa maidon koostumusta Uudistunut ja tehokas Benemilk-tuotesarja Johtava ammattilaisen verkkokauppa 2 AgroMakasiini 3/14 Benemilk kansainvälistyy

Lisätiedot

Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen

Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen Maa- ja elintarviketalous 117 Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen Brita Suokas ja Arja Nykänen Maa- ja elintarviketalous 117 72 s. Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen MMM:n Luomututkimusohjelman

Lisätiedot

Oikein valittu aluskasvi parantaa satoa ja säästää ympäristöä

Oikein valittu aluskasvi parantaa satoa ja säästää ympäristöä Oikein valittu aluskasvi parantaa satoa ja säästää ympäristöä Alus- ja kerääjäkasvipäivä 11.11.2014 Hannu Känkänen Alus- ja kerääjäkasvit ovat sovitettavissa viljelyyn Kerääjäkasvi Kerää maasta typpeä

Lisätiedot

M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E. Vaihtoehtoja pellon käyttöön

M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E. Vaihtoehtoja pellon käyttöön 2010 2009 M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E Vaihtoehtoja pellon käyttöön Sisällysluettelo Viljelijä valintojen edessä...3 1. Viljelijätuet ympäristönhoitoon...4 2. Luonnonhoito ja vesiensuojelu

Lisätiedot

Ilmastonmuutos suurentaa satoja mutta se vaatii uudet lajikkeet

Ilmastonmuutos suurentaa satoja mutta se vaatii uudet lajikkeet Liite 2/21 n 31.5.21 Ilmastonmuutos suurentaa satoja mutta se vaatii uudet lajikkeet Ilmaston lämpeneminen antaa Suomessa mahdollisuuden suurempiin satoihin. Se vaatii kuitenkin nykyisistä viljelykasveista

Lisätiedot