Korjaus. 395/495/595 Ilmattomat maaliruiskut. Sisällysluettelo. Suurin käyttöpaine psi (227 bar, 22,7 MPa) D-versio VAC. Muita käyttöoppaita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjaus. 395/495/595 Ilmattomat maaliruiskut. Sisällysluettelo. Suurin käyttöpaine psi (227 bar, 22,7 MPa) D-versio VAC. Muita käyttöoppaita"

Transkriptio

1 Korjaus 395/495/595 Ilmattomat maaliruiskut Suurin käyttöpaine psi (227 bar, 22,7 MPa) D-versio VAC CEE 7/7 395 Säiliö ti Eurooppa 110 Iso- Britannia Aasia Aasia Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa. Osat ja niiden toiminta Yleiset korjausohjeet Maadoitus Vianetsintä Pyöritystesti Moottorin hiilien vaihto Virtakytkimen vaihto Sisällysluettelo Muita käyttöoppaita , Paineensäätimen korjaus Vaihdekotelon vaihto Moottorin vaihto Mäntäpumpun vaihto Tekniset tiedot Graco Phone Number Copyright 2002, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

2 VAARA Tulipalon ja räjähdyksen vaara: Liuotin- ja maalihöyryt voivat syttyä tai räjähtää. Ehkäise tulipalo- ja räjähdysvaara seuraavasti: Käytä laitetta ainoastaan sellaisissa tiloissa, jossa on erittäin hyvä ilmanvaihto. Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet ja muovisten suojaverhojen staattinen sähkö. Älä kytke äläkä irrota virtajohtoja tai käytä valokatkaisimia ruiskutusalueella. Maadoita maaliruisku, ruiskutettava kohde, maali- ja liuotinastiat. Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta. Käytä ainoastaan sähköä johtavaa korkeapainemaalausletkua. Älä käytä 1,1,1-rikloorietaania, metyleenikloridia, muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai tällaisia liuottimia sisältäviä nesteitä alumiinisessa paineastiassa. Niiden käyttö voi johtaa kemialliseen reaktioon ja mahdollisesti räjähdykseen. Nesteen tunkeutumisen ja korkean paineen aiheuttama vaara: Korkeapainesuihkusta tai vuodoista voi tunkeutua nestettä kehoon. Ehkäise tunkeutumisvammat seuraavasti: Lukitse liipaisimen varmistussalpa, kun lopetat ruiskutuksen. Pysy kaukana suuttimesta ja vuodoista. Älä koskaan ruiskuta ilman suuttimen suojusta. Suorita PAINEENPOISTO, jos lopetat ruiskutuksen tai alat huoltaa maaliruiskua. Älä käytä osia, joiden nimellinen paineenkesto on pienempi kuin maaliruiskun suurin käyttöpaine. Älä anna tätä laitetta koskaan lasten käyttöön. Jos korkeapaineinen neste lävistää ihon, vamma saattaa näyttää pelkältä haavalta. Kyseessä on kuitenkin vakava vamma! Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon

3 Osat ja niiden toiminta H G A K B V R P S ti2377a U J T N F Kuva 1 M ti2399 E D A Moottori Tasavirtamoottori, kestomagneetti, täysin koteloitu, tuuletinjäähdytteinen B Vaihteen kokoonpano Siirtää voiman tasavirtamoottorista mäntäpumppuun D Mäntäpumppu Siirtää ruiskutettavan nesteen astiasta ruiskutuspistoolin läpi E Nesteen ulostuloaukko Tähän kytketään ruiskutuspistooli F Esitäyttöventtiili Avoinna ollessaan tämän kautta esitäytetään ja tyhjennetään maaliruisku (sillä poistetaan myös nesteen ulostulopaine) G Nestesuodatin Viimeinen nestesuodatin ennen ruiskutuspistoolia H Paineensäätönuppi Säätää nesteen ulostulopainetta J Paineensäädin Ohjaa moottorin nopeutta pitäen yllä nestepainetta mäntäpumpun ulostulossa. Toimii paineensäätönupin avulla K Virtakytkin Tällä kytketään verkkovirta maaliruiskuun M Pääletku (15 m) Sisähalk. 1/4 maadoitettu nailonletku, jossa jousisuojukset molemmissa päissä N Ruiskutuspistooli Korkeapaineruiskutuspistooli ja liipaisimen varmistussalpa P Ruiskutussuutin Poistaa suuttimen tukkeumat korkealla paineella suuttimen ollessa kiinnitettynä ruiskutuspistooliin R Suuttimen HandTite -suojus Suuttimen suojus vähentää nesteen tunkeutumisvaaraa S Pistoolin varmistussalpa Pistoolin varmistussalvan ansiosta ruiskutuspistoolia ei voi laukaista vahingossa. Kuvassa näkyvä pistooli on Contactor II -ruiskutuspistooli. Katso pistoolin varmistussalvan viritysohjeet pistoolin käyttöohjeesta T Virtajohdon teline Tässä säilytetään virtajohtovyyhteä U Imuputki Siirtää ruiskutettavan nesteen astiasta pumppuun V Tyhjennysputki Nesteen ulostuloaukko, josta maaliruisku tyhjennetään ja esitäytetään

4 Yleiset korjausohjeet Paineenpoistotoimet VAARA NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Järjestelmän paine täytyy poistaa käsin, jottei järjestelmä käynnisty ja ala ruiskuttaa vahingossa. Korkeapaineinen neste voi tunkeutua ihoon ja aiheuttaa vakavan vamman. Vähennä nesteen tunkeutumisen, roiskumisen tai liikkuvien osien aiheuttamaa tapaturmavaaraa noudattamalla paineenpoistotoimia aina kun: paine kehotetaan poistamaan, lopetat ruiskutuksen, tarkastat tai huollat järjestelmän laitteita, tai asennat tai puhdistat ruiskutussuutinta. 1. Lukitse pistoolin varmistussalpa. 2. Käännä virtakytkin OFF-asentoon. 3. Irrota virtajohto pistorasiasta. 4. Avaa pistoolin varmistussalpa. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten. Liipaise pistooli astiaan paineen poistamiseksi. 5. Lukitse pistoolin varmistussalpa. 6. Avaa paineenpoistoventtiili. Jätä se auki, kunnes aloitat ruiskutuksen uudelleen. Jos epäilet, että suutin tai letku on aivan tukossa tai että paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien jälkeen, löysää HYVIN HITAASTI suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä paineen poistamiseksi vähitellen, ja löysää ne sitten kokonaan. Nyt suuttimen tai letkun tukos voidaan poistaa. Vähennä painesäätimen toimintahäiriöitä seuraavasti: Irrota johdin kärkipihdeillä. Älä koskaan vedä johtimesta, vedä liittimestä. Yhdistä johdinliittimet kunnolla. Keskitä eristetyn urosliittimen lattaliitin naarasliittimeen. Kierrätä johdot huolellisesti, etteivät ne aiheuta häiriöitä muihin paineensäätimen liitäntöihin. Älä jätä johtoja puristuksiin kannen ja ohjainkotelon väliin. 1. Säilytä kaikki korjauksen aikana irrotetut ruuvit, mutterit, aluslaatat, tiivisteet ja sähköliittimet. Näitä osia ei normaalisti toimiteta korjaussarjojen mukana. VAARA SÄHKÖISKUN VAARA LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa, muun muassa sähköiskujen vaaraa, älä kosketa mitään liikkuvaa osaa tai sähköistä osaa käsin tai työkalulla korjausta tarkistettaessa. Sammuta maaliruisku ja irrota se pistorasiasta heti, kun tarkistus on tehty. Asenna kaikki kannet, tiivisteet, ruuvit, aluslaatat ja moottorisuojus paikoilleen ennen maaliruiskun käyttöä. 2. Testaa korjaus ongelman korjaamisen jälkeen. 3. Jos maaliruisku ei toimi kunnolla, käy korjaustoimenpiteet läpi uudelleen varmistaaksesi, että kaikki on tehty oikein. Katso tarvittaessa muita mahdollisia ratkaisuja vianetsintäoppaasta sivuilta 5 9. VAARA KUUMIEN PINTOJEN AIHEUTTAMA VAARA RÄJÄHDYSVAARA Käytön aikana moottorin kotelo saattaa tulla hyvin kuumaksi ja polttaa ihoa, jos sitä kosketetaan. Kuuman, paljaan moottorin pinnalle roiskuneet herkästi syttyvät aineet saattavat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Pidä moottorisuojus paikallaan käytön aikana vähentääksesi palamisvammojen, tulipalon tai räjähdyksen tai sormien katkeamisen vaaraa. Älä anna maaliruiskun käydä kuivana 30 sekuntia kauempaa, jotteivät pumpun tiivisteet vaurioidu. 4. Asenna moottorisuojus ennen maaliruiskun käyttöä ja vaihda vaurioitunut suojus. Moottorisuojus ohjaa jäähdytysilmaa moottoriin estäen sitä kuumenemasta liikaa. Se vähentää myös palovammojen, tulipalon tai räjähdyksen tai sormien katkeamisen vaaraa; ks. edeltävä kohta VAARA

5 Maadoitus VAARA Sopimaton asennus tai suojapistotulpan muuttaminen johtaa sähköisku-, tulipalo- tai räjähdysvaaraan, josta voi olla seurauksena vakava tapaturma tai hengenvaara. Suojapistotulppa Maadoitettu pistorasia V:n mallit vaativat 50 Hz, 10 A vaihtovirtaa 240 V:n malli kuvassa ja maadoitetun pistorasian V:n mallit Kuva 2 vaativat 50/60 Hz, 15 A vaihtovirtaa ja maadoitetun pistorasian. Ks. kuva VAC: voidaan käyttää 3-johtimista, 12 AWG, 2. Älä muuta maadoitusta tai käytä adapteria. maadoitusliittimellä varustettua 90 m:n jatkojohtoa VAC: Voidaan käyttää 3-johtimista, (vähintään) 1,0 mm jatkojohtoa (12 AWG), joka on enintään 90 m pitkä. Liiallinen pituus heikentää maaliruiskun suorituskykyä. Vianetsintä MOOTTORI EI TOIMI ONGELMAN TYYPPI Yleiset nestepaineongelmat. TARKASTUSKOHDE Jos kohta on OK, siirry seuraavaan 1. Paineensäätönupin asetus. Moottori ei käy, jos nuppi on käännetty pienelle (kokonaan vastapäivään). 2. Ruiskutussuutin tai nestesuodatin saattaa olla tukossa. TOIMENPITEET Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta 1. Lisää hitaasti paineasetusta nähdäksesi lähteekö moottori käyntiin. 2. Poista paine ja selvitä tukos tai puhdista suodatin; katso ohjeita erillisestä pistoolin tai ruiskutussuuttimen käyttöoppaasta. Yleiset mekaaniset viat. 1. Pumppu (41) jäätynelle tai kovettuneelle maalille. 1. Sulata maaliruisku, jos vettä tai vesiohenteista maalia on jäätynyt sen sisään. Laita maaliruisku sulamaan lämpimään. Älä käynnistä maaliruiskua ennen kuin se on sulanut täysin. Jos maalia on kovettunut (kuivunut) maaliruiskuun, vaihda pumpun tiivisteet. Ks. sivu 21 (Mäntäpumpun vaihto). 2. Mäntäpumpun kiertokangen tappi (9a). Sen täytyy olla täysin kiertokangen (9) sisällä ja pidätinjousen (9b) täytyy olla tukevasti pumpun tapin urassa. Ks. Kuva Työnnä tappi paikalleen ja lukitse pidätinjousella. 3. Moottori (54). Irrota vaihdekotelon kokoonpano (42). Ks. sivu 19. Yritä pyörittää moottorin tuuletinta käsin. Yleiset sähköongelmat. 1. Moottorin ohjauskortti. Kortti lopettaa toimintansa ja antaa virhekoodin. 2. Sähkön syöttö. Mittarin tulee näyttää: V V:n malleilla V V:n malleilla. 3. Jatkojohto. Tarkista jatkojohdon sähköinen jatkuvuus jännitemittarilla. 4. Maaliruiskun virtajohto (56). Tarkista vaurioiden varalta, esim. rikkoutuneet eristeet tai johtimet. 3. Vaihda moottori (54), jos tuuletin ei pyöri. Ks sivu Ks. Moottorin ohjauskortin vianmääritys, sivu Nollaa rakennuksen automaattivaroke; vaihda rakennuksen sulake. Kokeile toista pistorasiaa. 3. Vaihda jatkojohto. 4. Vaihda virtajohto

6 MOOTTORI EI TOIMI (jatkoa) Vianetsintä ONGELMAN TYYPPI Yleiset sähköongelmat (jatkoa). Katso testipisteet (TP) kytkentäkaaviosta kuvasta 10 tai 11. TARKASTUSKOHDE Jos kohta on OK, siirry seuraavaan 1. Tarkasta, että moottorin johdot on kiinnitetty ja liitetty kunnolla. 2. Tarkasta, ovatko moottorihiilien johdinten liitokset ja liittimet löysällä. Ks. sivu Hiilen pituus, jonka täytyy olla vähintään 13 mm. Ks. sivu 10. HUOM.: Hiilet eivät kulu samalla tavoin moottorin eri puolilla. Tarkista kumpikin hiili. 4. Tarkasta, ovatko moottorin hiilien jouset rikki tai vinossa. Jousen valssatun osan tulee olla suoraan hiilen päällä. Ks. sivu Moottorin hiilet ovat saattaneet tarttua hiilien pitimiin. Ks. sivu Tarkista moottorin kommutaattori palamisjälkien, kovertumisen ja liiallisen epätasaisuuden varalta. Ks. sivu Tarkasta moottorin ankkuri oikosulkujen varalta ankkuritesterillä tai tekemällä pyöritystesti. Ks. sivu Virtajohto (56). Kytke jännitemittari TP1:n (neutraali) ja TP2:n (L2, 120 VAC) väliin. Kytke maaliruisku pistorasiaan. Mittarin lukeman tulee olla seuraavanlainen: V V:n malleissa V V:n malleissa. Irrota maaliruisku pistorasiasta. 2. Virtakytkin (58). Kytke jännitemittari virtakytkimen L1- ja L2-liittimien väliin. Kytke maaliruisku pistorasiaan ja kytke virta päälle. Mittarin lukeman tulee olla seuraavanlainen: V V:n malleissa V V:n malleissa. 3. Tarkista kaikki liittimet vaurioiden ja löysyyden varalta. TOIMENPITEET Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta 1. Vaihda löysät liittimet; purista ne johtimiin. Varmista, että liittimet on liitetty toisiinsa tukevasti. Puhdista piirikortin liittimet. Kytke johtimet kunnolla kiinni. 2. Kiristä liitinruuvit. Vaihda hiilet, jos johtimet ovat vahingoittuneet. Ks. sivu Vaihda hiilet. Ks. sivu Vaihda rikkoutunut jousi. Kohdista jousi hiilen kanssa. Ks. sivu Puhdista hiilien pitimet. Poista hiilipöly pienellä harjalla. Sovita hiilien johtimet hiilien pitimessä olevaa uraan, jotta hiili pääsee liikkumaan vapaasti pystysuorassa. 6. Irrota moottori ja anna moottorikorjaamon pinnoittaa kommutaattori uudelleen, mikäli mahdollista. Ks. sivu Vaihda moottori. Ks. sivu Vaihda virtajohto. 2. Vaihda virtakytkin. Ks. sivu Vaihda vaurioituneet liittimet ja liitä ne kunnolla

7 HEIKKO TAI VAIHTELEVA TUOTTO Vianetsintä ONGELMAN TYYPPI TARKASTUSKOHDE Jos kohta on OK, siirry seuraavaan TOIMENPITEET Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta Heikko tuotto. 1. Kulunut suutin. 1. Noudata paineenpoistotoimia ja vaihda suutin. Ks. ohjeita erillisestä pistoolin tai suuttimen käyttöoppaasta. 2. Varmista, että pumppu ei jatka toimintaansa liipaisimen vapauttamisen jälkeen. 2. Huolla pumppu. Ks. sivu Suodatin tukossa. 3. Poista paine. Tarkista ja puhdista suodatin. 4. Esitäyttöventtiili vuotaa. 4. Poista paine. Korjaa esitäyttöventtiili. 5. Imuletkun liitokset. 5. Kiristä löysät liitokset. 6. Tarkista sähkönsyöttö jännitemittarilla. Mittarin lukeman tulee olla seuraavanlainen: V V:n malleissa V V:n malleissa. Pieni jännite heikentää maaliruiskun suorituskykyä. 7. Jatkojohdon koko ja pituus; sen täytyy olla vähintään 1 mm2:n [12 gauge] johtoa ja enintään 90 m pitkä. Pitemmät johdot heikentävät maaliruiskun tehoa. 8. Tarkista moottorista paineensäätimen piirikorttiin (49) menevät johdot vaurioiden tai löysien johtimien tai liittimien varalta. Tarkista, onko eristeissä ja liittimissä merkkejä ylikuumenemisesta. 9. Tarkista, ovatko moottorin hiilien johtimet ja liittimet löysällä. Ks. sivu Tarkista moottorin hiilet, joiden täytyy olla vähintään 13 mm. Ks. sivu Tarkista, ovatko moottorin hiilien jouset poikki tai vinossa. Jousen valssatun osan tulee olla suoraan hiilen päällä. 12.Tarkista, ovatko moottorin hiilet tarttuneet hiilien pitimiin. Ks. sivu Pieni nollavirtauksen paine. 14.Tarkista moottorin ankkuri oikosulkujen varalta käyttämällä ankkuritesteriä tai tekemällä pyöritystesti. Ks. sivu Nollaa rakennuksen automaattivaroke tai vaihda sulake. Korjaa pistorasia tai käytä toista pistorasiaa. 7. Vaihda oikeanlaiseen, maadoitettuun jatkojohtoon. 8. Varmista, että urosliitinten liuskat ovat keskellä ja kunnolla kiinni naarasliittimissä. Vaihda löysät liittimet tai vaurioituneet johdot. Yhdistä liittimet uudelleen tiukasti. 9. Kiristä liitinruuvit. Vaihda hiilet, jos johtimet ovat vahingoittuneet. Ks. sivu Vaihda hiilet. Ks. sivu Vaihda rikkoutunut jousi. Kohdista jousi hiilen kanssa. Ks. sivu Puhdista hiilien pitimet. Poista hiilipöly pienellä harjalla. Sovita hiilien johtimet hiilien pitimessä olevaan uraan, jotta hiili pääsee liikkumaan vapaasti pystysuorassa. 13.Tee jompikumpi tai molemmat seuraavista: a. Käännä paineensäätönuppi kokonaan myötäpäivään. Varmista, että paineensäätönuppi on asennettu kunnolla, jotta se menee kokonaan ääriasentoonsa myötäpäivään. b. Kokeile uutta muunninta. 14.Vaihda moottori. Ks. sivu

8 HEIKKO TAI VAIHTELEVA TUOTTO ONGELMAN TYYPPI Vianetsintä TARKASTUSKOHDE Jos kohta on OK, siirry seuraavaan TOIMENPITEET Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta Moottori käy ja pumppu toimii. 1. Maalin syöttö. 1. Lisää maalia ja esitäytä pumppu. 2. Imusiivilä tukossa. 2. Irrota ja puhdista; asenna paikalleen. 3. Imuputki tai liittimet löysällä. 3. Kiristä; käytä kierretiivistysainetta tai tiivistysnauhaa kierteissä tarvittaessa. 4. Tarkista ovatko imuventtiilin kuula ja männän kuula kunnolla paikoillaan. Ks. sivu Vuotoa kaulatiivistemutterin ympäriltä, mikä voi olla merkkinä kuluneista tai vaurioituneista tiivisteistä. Ks. sivu Irrota ja puhdista imuventtiili. Tarkasta, onko kuulassa ja kuulapesässä koloja; vaihda tarvittaessa, sivu 21. Siivilöi maali ennen käyttöä poistaaksesi hiukkaset, jotka voivat tukkia pumpun. 5. Vaihda tiivisteet, sivu 21. Tarkasta myös, onko männän venttiilin istukassa kovettunutta maalia tai koloja ja vaihda tarvittaessa. Kiristä tiivistemutteri/ nestekuppi. 6. Pumpun kiertokangen vaurio. 6. Korjaa pumppu, sivu 21. Moottori käy, mutta pumppu ei toimi. 1. Mäntäpumpun tappi (32) (vaurioitunut tai puuttuu), sivu Tarkista kiertokangen kokoonpano (43) vaurioiden varalta, sivu Asenna pumpun tappi, jos se puuttuu. Varmista, että pidätinjousi (31) on täysin urassaan joka puolella kiertokankea, sivu Vaihda kiertokangen kokoonpano, sivu Hammaspyörät tai vaihdekotelo, sivu Tarkista vaihdekotelon kokoonpano ja hammaspyörät vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa, sivu

9 MOOTTORI ON KUUMA JA KÄY AJOITTAIN Vianetsintä ONGELMAN TYYPPI Moottori on kuuma ja käy ajoittain. TARKASTUSKOHDE Jos kohta on OK, siirry seuraavaan 1. Tarkista, käytettiinkö maaliruiskua suurella paineella ja pienellä suuttimella, mikä laskee kierrosnopeutta ja lisää voimakasta lämmöntuottoa. TOIMENPITEET Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta 1. Vähennä paineasetusta tai lisää suuttimen kokoa. 2. Varmista, ettei laitteen sijaintipaikan ympäristölämpötila ole enempää kuin 32 C ja ettei laite ole suorassa auringonpaisteessa. 2. Siirrä ruisku varjoon ja viileään, mikäli mahdollista. OIKOSULKU ONGELMAN TYYPPI Rakennuksen automaattivaroke avautuu heti kun maaliruiskun virtakytkin kytketään päälle. Oikosulku missä tahansa moottorin virtapiirin osassa saa säätimen estämään maaliruiskun toiminnan. Etsi vika ja korjaa kaikki oikosulut ennen ohjainkortin tarkistusta ja vaihtoa. TARKASTUSKOHDE Jos kohta on OK, siirry seuraavaan 1. Tarkasta kaikki sähköjohdot eristevaurioiden varalta ja kaikki liittimet löysyyden tai vaurioiden varalta. Tarkasta myös paineensäätimen ja moottorin väliset johdot. Ks. sivu Puuttuva tarkistuslevyn tiiviste (ks. sivu 20), liitinhaarukoita taipunut tai metallisia kosketuskohtia, jotka voivat aiheuttaa oikosulun. 3. Tarkasta moottorin ankkuri oikosulkujen varalta. Käytä ankkuritesteriä tai tee pyöritystesti. Ks. sivu 10. Tarkista, onko käämityksissä palamisjälkiä. 4. Tarkista moottorin ohjainkortti (49) tekemällä ohjainkortin vianmääritys sivulta 16. Jos vianmääritys antaa aihetta, vaihda kortti uuteen. : Älä tee tätä tarkistusta, ennen kuin moottorin ankkuri on todettu toimivaksi. Viallinen moottorin ankkuri voi polttaa ehjän kortin. TOIMENPITEET Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta 1. Korjaa tai vaihda vaurioituneet johdot tai liittimet. Kytke kaikki johdot takaisin paikalleen. 2. Korjaa viat. 3. Vaihda moottori. Ks. sivu Vaihda paineensäätimen kortti (35) uuteen. Ks. sivu 16. Rakennuksen automaattivaroke laukeaa heti kun maaliruisku kytketään pistorasiaan ja ruiskua EI ole kytketty päälle. Ruiskutus loppuu, kun maaliruisku on toiminut 5 10 minuuttia. 1. Yleiset sähköongelmat sivulta Suorita tarvittavat toimenpiteet. 2. Virtakytkin (58), ks. sivu 13. Varmista, että maaliruisku on irti pistorasiasta! Irrota johtimet virtakytkimestä. Tarkista virtakytkin vastusmittarilla. Lukeman tulee olla ääretön virtakytkimen OFF-asennossa ja nolla kytkimen ON-asennossa. 3. Tarkasta ovatko paineensäätimen johdot vaurioituneet tai puristuksissa. Ks. sivu Vaihda virtakytkin. Ks. sivu Vaihda vaurioituneet osat. Ks. sivu Yleiset sähköongelmat sivulta Suorita tarvittavat toimenpiteet. 2. Tarkasta sähkön syöttö jännitemittarilla. Mittarin tulee näyttää: V V:n malleissa V V:n malleissa. 2. Jos jännite on liian korkea, älä käytä maaliruiskua ennen tilanteen korjaamista. 3. Pumpun tiivistemutterin kireys. Liiallinen tiukkuus kiristää tiivisteet kiertokankeen, vaikeuttaa pumpun toimintaa ja vaurioittaa tiivisteitä. 3. Löysää tiivistemutteria. Tarkasta, onko kaulan ympärillä vuotoa. Vaihda pumpun tiivisteet tarvittaessa. Ks. sivu

10 Valmistelut Sähköiskun vaara; sivu 4. Tarkista ankkuri, moottorin käämitys ja hiilien sähköinen jatkuvuus seuraavasti: Irrota vaihdekotelo; sivu 19. Pyöritystesti Ankkurin, hiilien ja moottorikäämityksen avoimen piirin testi (jatkuvuus) 1. Kytke moottorin punainen ja musta johdin yhteen testijohtimella. Pyöritä moottorin tuuletinta käsin noin kaksi kierrosta sekunnissa. 2. Jos tuntuu epätasainen pyörimisvastus tai sitä ei tunnu lainkaan, tarkasta seuraavat: katkenneet hiilien jouset, hiilien johtimet, moottorin johtimet; löysät hiilien liitinruuvit, moottorin johtimien liittimet; kuluneet hiilet. Vaihda osat tarvittaessa; sivu Jos pyörintä on yhä epätasaista tai pyörintävastusta ei ole lainkaan, vaihda moottori; sivu Kuva 3. Irrota paineensäätimen kansi (50). Irrota liitin (F). 4. Kuva 4. Irrota moottorisuojus (23) ja tarkistusluukut (A). Ankkurin oikosulkutesti 50 F Pyöritä moottorin tuuletinta nopeasti käsin. Jos oikosulkua ei ole, moottori rullaa kaksi tai kolme kierrosta ennen kuin pysähtyy. Jos moottori ei pyöri vapaasti, ankkurissa on oikosulku. Vaihda moottori; sivu 20. Kuva 3 Moottorin hiilien vaihto ti2572a 395/495 Moottorin hiilien poistaminen Vaihda hiilet, jotka ovat kuluneet alle 13 mm: iin. Hiilet kuluvat eri tavalla moottorin eri puolilla; tarkista molemmat puolet. Saatavissa on hiilien korjaussarja Jousipidike, , on ostettava erikseen Lue Yleiset korjausohjeet; sivu Kuva 4. Irrota moottorisuojus (23) ja kaksi tarkistusluukkua (A). (jatkuu sivulla 11) A Kuva 4 ti2571a

11 Moottorin hiilien vaihto 4. Kuva 5. Työnnä jousipidikettä (A) sisään koukun (B) irrottamiseksi hiilen pitimestä (C). Vedä jousipidike (A) ulos. F C 5. Kuva 5. Vedä hiilen johdin (D) ulos liittimestä (E). Irrota hiili (F). A ti4194a 1 1 A Kuva 5 Sisältyy hiilien korjaussarjaan. 2 Minimi 12,5 mm. ti4194a 2 B D F E C ti Tarkista kommutaattori liiallisen kuoppautumisen, palamisen tai kovertumisen varalta. Musta väri kommutaattorissa on normaalia. Pinnoituta kommutaattori moottorikorjaamossa, jos hiilet näyttävät kuluvan liian nopeasti. 395/495 Moottorin hiilien asennus Noudata hiiliä asentaessasi kaikkia ohjeita huolellisesti, jottet vahingoita osia. 1. Kuva 6. Asenna uusi hiili (F) ja laita sen johdin hiilen pitimeen (C). 2. Kuva 5. Työnnä hiilen johdin (D) liittimeen (E). 3. Kuva 6. Asenna jousipidike (A). Aseta alaspäin painamalla koukku (B) hiilen pitimeen (C). Kuva 6 4. Toista sama toiselle puolelle. 5. Testaa hiilet. D E a. Irrota pumppu (41). Mäntäpumpun vaihto, sivu 21. b. Maaliruiskun virtakytkimen ollessa OFFasennossa käännä paineensäätimen nuppi täysin vastapäivään paineen minimoimiseksi. Kytke johto pistorasiaan. c. Laita maaliruiskun virtakytkin ON-asentoon. Lisää painetta hitaasti, kunnes moottori käy täydellä nopeudella. Älä käytä ruiskutuslaitetta kuivana hiiliä tarkistettaessa enempää kuin 30 sekuntia, jotta pumpun tiivisteet eivät vaurioituisi. 6. Asenna hiilien tarkistusluukut ja tiivisteet paikoilleen. 7. Suorita hiilien sisäänajo. a. Käytä maaliruiskua tunnin ajan ilman kuormaa. b. Asenna pumppu (41). Mäntäpumpun vaihto, sivu Moottorin hiilien poistaminen Vaihda hiilet, jotka ovat kuluneet alle 13 mm:iin. Hiilet kuluvat eri tavalla moottorin eri puolilla; tarkista molemmat puolet. Saatavissa on hiilien korjaussarja Jousipidike, , on ostettava erikseen. 1. Lue Yleiset korjausohjeet; sivu

12 2. 3. Kuva 7. Irrota moottorisuojus (23) ja kaksi tarkistusluukkua (A) Moottorin hiilien asennus Noudata hiiliä asentaessasi kaikkia ohjeita huolellisesti, jottet vahingoita osia. 1. Kuva 9. Asenna uusi hiili (F) ja laita sen johdin hiilen pitimeen (C). 2. Kuva 8. Työnnä hiilen johdin (D) liittimeen (E). 3. Kuva 9. Asenna jousipidike (A). Aseta alaspäin painamalla koukku (B) hiilen pitimeen (C). A B A C F A Kuva 9 D E 1 ti4195a Kuva 7 ti2571a 4. Kuva 8. Työnnä jousipidikettä (A) sisään koukun (B) irrottamiseksi hiilen pitimestä (C). Vedä jousipidike (A) ulos. 5. Kuva 8. Vedä hiilen johdin (D) ulos liittimestä (E). Irrota hiili (F). 1 Moottorin johdin; älä irrota. 2 Minimi 12,5 mm. 3 Sisältyy hiilien korjaussarjaan. F 4. Toista sama toiselle puolelle. 5. Testaa hiilet. a. Irrota pumppu (41). Mäntäpumpun vaihto, sivu 21. b. Maaliruiskun virtakytkimen ollessa OFFasennossa käännä paineensäätimen nuppi täysin vastapäivään paineen minimoimiseksi. Kytke johto pistorasiaan. c. Laita maaliruiskun virtakytkin ON-asentoon. Lisää painetta hitaasti, kunnes moottori käy täydellä nopeudella. B 2 1 C Älä käytä ruiskutuslaitetta kuivana hiiliä tarkistettaessa enempää kuin 30 sekuntia, jotta pumpun tiivisteet eivät vaurioituisi. Kuva 8 3 A D E ti4195a 6. Tarkista kommutaattori liiallisen kuoppautumisen, palamisen tai kovertumisen varalta. Musta väri kommutaattorissa on normaalia. Pinnoituta kommutaattori valtuutetussa moottorikorjaamossa, jos hiilet näyttävät kuluvan liian nopeasti. 6. Asenna hiilien tarkistusluukut ja tiivisteet paikoilleen. 7. Suorita hiilien sisäänajo. a. Käytä maaliruiskua tunnin ajan ilman kuormaa. b. Asenna pumppu (41). Mäntäpumpun vaihto, sivu

13 100, 120 VAC (Ks. mallit sivulta 1) Poistaminen 1. Virtakytkimen vaihto 2. Kuva 10. Irrota neljä ruuvia (12) ja paineensäätimen kansi (50). 3. Irrota kaksi johtoa (A) virtakytkimestä (58). 4. Irrota katkaisinvipu (30) ja lukitusrengas. Irrota virtakytkin (58). Asennus 1. Asenna uusi virtakytkin (58). Asenna lukitusrengas ja katkaisinvipu (30). 2. Liitä kaksi johtoa (A) virtakytkimeen. 3. Asenna paineensäätimen kansi (50) neljällä ruuvilla (12) a A D E Virtakytkin, viite 58 Musta ti2509b Musta L2 L1 Potentiometri, viite 37 Pistotulppa, viite 56 TP1 Musta Vihreä Punainen (+) Valkoinen Musta Paineenmuunnin, viite 38 Musta ( ) Kuva 10 Moottorista 2 x valkoinen ti

14 Virtakytkimen vaihto 110, 240 VAC (Ks. mallit sivulta 1) Poistaminen Asennus Asenna uusi virtakytkin (58). Asenna lukitusrengas ja katkaisinvipu (30). 2. Kuva 11. Irrota neljä ruuvia (12) ja paineensäätimen kansi (50). 3. Irrota näytön liitin (B) pistokkeesta (C). 4. Irrota neljä johtoa (A) virtakytkimestä (58). 5. Irrota katkaisinvipu (30) ja lukitusrengas. Irrota virtakytkin (58). 2. Liitä neljä johtoa (A) virtakytkimeen (58). 3. Asenna näytön liitin (B) pistokkeeseen (C). 4. Asenna paineensäätimen kansi (50) neljällä ruuvilla (12)

15 11 37a A B D E 38 6 C ti2478a Suodatinkortin kelan aiheuttama lämpö saattaa kosketuksessa tuhota johdon eristyksen. Paljastuneet johdot voivat aiheuttaa oikosulkuja ja vaurioittaa osia. Niputa ja sido kaikki irtonaiset johdot kiinni, jotteivät ne pääse koskettamaan suodatinkortin kelaa. 12 Virtakytkin Musta Sininen Potentiometri TP1 Ruskea Pistotulppaan Sininen TP2 Kela Musta Vihreä Ruskea Punainen (+) Suodatinkortti Muunnin Musta/ valkoinen ( ) Moottorista L2 L1 ti2478a 2 x valkoinen Digitaalinäyttö Kuva

16 Paineensäätimen korjaus Moottorin ohjainkortti Poistaminen Ks. kuva 10 tai 11 maaliruiskun jännitteen mukaisesti Irrota neljä ruuvia (12) ja kansi (50). 3. Irrota kaikki moottorin ohjainkorttiin tulevat johdot (49). 4. Irrota kuusi ruuvia (6) ja piirikortti (49). Asennus 1. Puhdista moottorin ohjainkortin takana oleva laatta. Laita vähän lämpötahnaa laatalle. 2. Kuva 10. Asenna moottorin ohjainkortti (49) kuudella ruuvilla (6). 3. Kytke kaikki johdot moottorin ohjauskorttiin (49). Katso kuva ja 120 V:n malleille ja kuva ja 240 V:n malleille. 4. Niputa ja sido kaikki irtonaiset johdot kiinni, jotteivät ne pääse koskettamaan suodatinkortin kelaa (ei 120 V:n maaliruiskuissa). Ks. Kytkentäkaavion, kuva Asenna kansi (50) neljällä ruuvilla (12). Moottorin ohjainkortin vianmääritys Huom: Pidä uutta muunninta varalla testausta varten. Älä anna maaliruiskun kehittää nestepainetta ilman että muunnin on asennettuna. Jätä tyhjennysventtiili auki, jos käytät testimuunninta. 1. Katso digitaalinäytöllä varustettujen maaliruiskujen osalta Digitaalinäytön ilmoitukset, sivu Irrota neljä ruuvia (12) ja kansi (50). Ks. kuva Laita virtakytkin ON-asentoon. 4. Tarkastele merkkivalon toimintaa ja katso seuraavaa taulukkoa: 5. Poista paine ja irrota maaliruisku pistorasiasta ennen ohjainkortin huoltoa; sivu 4. VALO VILKKUU RUISKUN TOIMINTA MERKITYS TOIMENPITEET Kerran. Ruisku käy. Normaali toiminta. Älä tee mitään. Kaksi kertaa toistuvasti. Maaliruisku sammuu ja valo jatkaa vilkkumista kaksi kertaa toistuvasti. Ryntäyspaine. Painetta yli psi (310 bar, 31 MPa) tai vioittunut paineenmuunnin. Vaihda moottorin ohjainkortti tai paineenmuunnin. Kolme kertaa toistuvasti. Ruisku sammuu ja valo jatkaa vilkkumista kolme kertaa toistuvasti. Paineenmuunnin on viallinen tai se puuttuu. Tarkasta muuntimen liitäntä. Avaa tyhjennysventtiili. Korvaa maaliruiskussa oleva muunnin uudella. Jos maaliruisku käy, vaihda muunnin. Neljä kertaa toistuvasti. Ruisku sammuu ja valo jatkaa vilkkumista neljä kertaa toistuvasti. Verkkojännite on liian korkea. Tarkista jännitteen syöttöongelmat. Viisi kertaa toistuvasti. Ruisku ei käynnisty tai se sammuu, ja LED-valo jatkaa vilkkumista viisi kertaa toistuvasti. Moottorivika. Tarkista, onko roottori jumissa, johdot oikosulussa tai moottori irronnut. Korjaa tai vaihda vialliset osat

17 Paineensäätimen korjaus Digitaalisen näytön ilmoitukset Tyhjä näyttö ei tarkoita etteikö maaliruisku olisi paineenalaisena. Poista paine ennen korjausta; sivu 4. NÄYTTÖ RUISKUN TOIMINTA MERKITYS TOIMENPITEET Ei näyttöä Maaliruisku pysähtyy. Virtaa ei ole. Maaliruisku voi olla paineistettuna. Virtaa ei tule. Tarkasta virtalähde. Poista paine ennen korjausta tai purkamista. psi bar MPa Maaliruisku on paineistettuna. Virta on päällä. (Paine vaihtelee suuttimen koon ja paineensäätimen asetuksen mukaan). Normaali toiminta. Ruiskuta. Maaliruisku saattaa jatkaa toimintaansa. Virta on päällä. Painetta yli psi (310 bar, 31 MPa) tai viallinen paineenmuunnin. Vaihda paineensäätimen kortti tai paineenmuunnin. Maaliruisku pysähtyy. Virta on päällä. Maaliruisku pysähtyy. Virta on päällä. Maaliruisku ei käynnisty tai se pysähtyy. Virta on päällä. Virta on päällä. Maaliruisku pysähtyy. Virta on päällä. Paineensäätimen muunnin Poistaminen Ks. kuva 10 tai 11 maaliruiskun jännitteen mukaisesti. Paineenmuunnin viallinen, liitos huono tai johto rikkoutunut. Verkkojännite on liian korkea. Moottorivika. Painetta alle 200 psi (14 bar, 1,4 MPa). Tyhjennä maaliastia. Painehäviö. Tarkasta muuntimen liitos. Avaa tyhjennysventtiili. Korvaa maaliruiskussa oleva muunnin uudella. Jos maaliruisku käy, vaihda muunnin. Tarkasta jännitteen syöttöongelma. Tarkista, onko roottori jumissa, johdot oikosulussa tai moottori irronnut. Korjaa tai vaihda vialliset osat. Lisää painetta tarpeen mukaan. Tyhjennysventtiili saattaa olla auki. Täytä maaliastia uudelleen. Tarkista, näkyykö vuotoja tai onko pumpun tuloaukko tukkeutunut. Toista kohdassa Käynnistys kuvatut toimet. Paineensäätöpotentiometri Poistaminen Ks. kuva 10 tai 11 maaliruiskun jännitteen mukaisesti Irrota neljä ruuvia (12) ja kansi (50). 3. Irrota johto (E) moottorin ohjainkortista (49). 4. Irrota kaksi ruuvia (47) ja suodatinkotelo (15). 5. Pujota muuntimen johdon muoviliitin alaspäin muuntimen läpivientiliittimen (20) läpi. 6. Irrota paineensäätimen muunnin (38) ja tiivisteen O-rengas (3) suodattimen kotelosta. Asennus 1. Asenna tiivisteen O-rengas (3) ja paineensäätimen muunnin (38) suodattimen koteloon (15). Kiristä Nm:iin. 2. Pujota muuntimen johdon muoviliitin ylöspäin muuntimen läpivientiliittimen (20) läpi. 3. Asenna suodatinkotelo (15) kahdella ruuvilla (47). 4. Liitä johto (E) moottorin ohjainkorttiin (49). 5. Asenna kansi (50) neljällä ruuvilla (12). 2. Irrota neljä ruuvia (12) ja kansi (50). 3. Irrota kaikki moottorin ohjainkortista lähtevät johdot (49). 4. Irrota kuusi ruuvia (6) ja kortti (49). 5. Irrota potentiometrin nuppi (11), mutteri (37a) ja paineensäätöpotentiometri (37). Asennus 1. Asenna paineensäätöpotentiometri (37), mutteri (37a) ja potentiometrin nuppi (11). a. Kierrä potentiometri kokonaan myötäpäivään. b. Asenna nuppi tässä asennossa. 2. Asenna kortti (49) kuuden ruuvin (6) avulla. 3. Kytke kaikki johdot moottorin ohjauskorttiin (49). Katso kuva ja 120 V:n malleille ja kuva ja 240 V:n malleille. 4. Asenna kansi (50) neljällä ruuvilla (12)

18 Paineensäätimen korjaus Tallennetut tiedot (ei ole saatavissa kaikkiin maaliruiskuihin) SmartControl sisältää tallennettuja tietoja, jotka auttavat vianetsinnässä ja huollossa. Saat tallennetut tiedot digitaalinäyttöön seuraavasti: 1. Maaliruiskun mallinumero on näkyvissä (U395, U495) muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen näkyviin tulee ensimmäinen tieto. 2. Kytke maaliruisku pistorasiaan. 3. Pidä näyttöpainiketta alhaalla ja kytke virta maaliruiskuun. 4. Vapauta näyttöpainike noin 1 sekunnin kuluttua virran kytkemisestä. 5. Näyttöpainiketta painamalla seuraava tieto tulee näkyviin. 6. Katkaise virta maaliruiskusta ja kytke uudelleen päälle, jotta pääset tallennettujen tietojen toimintatilasta pois. Tieto Määritys 1 Tuntimäärä, jonka virtakytkin on ollut päällä virta kytkettynä 2 Tuntimäärä, jonka moottori on ollut käynnissä 3 Edellinen virhekoodi. Poista edellinen virhekoodi E=00-asetukseen pitämällä näyttöpainiketta painettuna. 4 Ohjelmistoversio

19 Vaihdekotelon vaihto Älä pudota hammaspyörästöä (44) ja (40) vaihdekoteloa (42) poistettaessa. Hammaspyörästö saattaa jäädä kiinni moottorin päätylevyyn tai vaihdekoteloon. Purkaminen 5. Irrota kaksi ruuvia (12) ja kansi (22). 6. Irrota neljä eturuuvia (47). 7. Vedä vaihdekotelo (42) irti moottorista (54). Kokoonpano 1. Kuva 12. Työnnä vaihdekotelo (42) moottorin (54) päälle Asenna neljä eturuuvia (47). 3. Asenna kansi (22) ja sen kaksi ruuvia (12). 2. Irrota kaksi ruuvia (12) ja pumpun varren kansi (70). 4. Asenna moottorisuojus (23) kahdella ruuvilla (12). 3. Irrota pumppu (41). Mäntäpumpun vaihto, sivu Kuva 12. Irrota kaksi ruuvia (12) ja moottorisuojus (23). 5. Asenna pumppu (41). Mäntäpumpun vaihto, sivu Asenna pumpun varren kansi (70) ja sen kaksi ruuvia (12) A ti2570b Kuva

20 Moottorin vaihto Purkaminen Irrota kaksi ruuvia (47) ja säätimen kotelo (48). 8. Irrota kaksi ruuvia (47) ja jakoputki (15). 9. Irrota neljä ruuvia (47) ja moottori (54) rungosta (59). 2. Irrota pumppu (13); Mäntäpumpun vaihto, sivu 21. Älä pudota hammaspyörästöä (44) ja (40) vaihdekoteloa (42) poistettaessa. Hammaspyörästö saattaa jäädä kiinni moottorin päätylevyyn tai vaihdekoteloon. 3. Irrota vaihdekotelo (42). Vaihdekotelon vaihto, sivu Irrota neljä ruuvia (12) ja kansi (50). 5. Irrota kaikki johdot kortista (49). Irrota kuusi ruuvia (6) ja kortti. 6. Irrota jousisuojus (19; kuva 10, 11). Kokoonpano 1. Asenna uusi moottori (54) runkoon (59) neljällä ruuvilla (47). 2. Asenna jakoputki (15) kahdella ruuvilla (47). 3. Asenna ohjainkotelo (48) kahdella ruuvilla (47). 4. Asenna jousisuojus (19; kuva 10, 11). 5. Asenna ohjainkortti (49) kuudella ruuvilla (6). Kytke kaikki johtimet ohjainkorttiin. Katso kuva ja 120 V:n malleille ja kuva ja 240 V:n malleille. 6. Asenna vaihdekotelo (42), Vaihdekotelon vaihto, sivu Asenna pumppu (13); Mäntäpumpun vaihto, sivu Kuva Laita runsaasti rasvaa ti2569b

21 Mäntäpumpun vaihto Katso pumpun korjausohjeet käyttöoppaasta Katso maaliruiskun osat käyttöoppaasta tai Poistaminen 1. Huuhtele pumppu (13). 4. Pyöritä pumppua, kunnes pumpun tappi (9a) on kohdassa, josta se voidaan poistaa. Irrota pumpun 2. tappi (9a). 5. Kuva 15. Irrota imuputki (78) ja letku (19). 3. Kuva 14. Löysää kaksi ruuvia (10b) ja käännä kansi (10a) tieltä. 6. Löysää pumpun vastamutteria (12). Kierrä pumppu irti. 10b 10a Kuva 14 9a VAARA Jos pumpun tappi löystyy, osia saattaa irrota pumppauksen voimasta. Osat voivat sinkoutua ilmaan ja aiheuttaa vakavan tapaturman tai omaisuusvahinkoja. Jos pumpun vastamutteri löystyy käytön aikana, vaihdekotelon kierteet vahingoittuvat. ti2568a Kuva 15 Asennus 4. Kierrä pumppua, kunnes kierteet ovat vaihdekotelon aukon tasalla. Suuntaa pumpun ulostuloaukko taaksepäin. 5. Kuva 15. Asenna imuputki (78) ja letku (19). 6. Kuva 17. Kierrä vastamutteria (12) alas pumppua kohti, kunnes se pysähtyy. Kiristä vastamutteri käsin ja naputa sitä 1/8 1/4 kierrosta (enintään) 570 g:n vasaralla noin 102 N m:iin. 12 ti2568a 1. Kuva 16. Vedä pumpun männänvarsi täysin ulos. Laita rasvaa pumpun varren (A) yläosaan tai kiertokangen sisäpuolelle. Kuva 17 ti2568a A 7. Kuva 18. Täytä tiivistemutteri Gracon TSLkaulatiivistenesteellä, kunnes nestettä tulee tiivisteen päälle. 10b Kuva 16 ti2615a ti2568a 2. Kuva 14. Asenna pumpun tappi (9a). Varmista, että pidätinjousi (9b) on pumpun tapin urassa. 3. Työnnä pumppua ylöspäin, kunnes pumppu kytkeytyy kierteisiin. 10a Kuva Kuva 14. Käännä kansi (10a) takaisin; kiristä ruuvit (10b) ti2568a 21

22 Tekniset tiedot Malli V,, A, Hz V,, A, Hz Generaattorin minimiteho W Moottorin teho (W) Jaksoa/gallona (litra) Suurin tuotto g/min (l/min) Suurin suutinkoko 395 1, 11, 50/60 1, 5.5, 50/ /8 (466) 680 (180) 0,45 (1,7) 0,021 1/4 in 495 1, 13, 50/60 1, 7, 50/ /4 (560) 680 (180) 0,54 (2,0) 0,023 1/4 in 595 1, 15, 50/60 1, 7, 50/ /10 (671) 585 (155) 0,60 (2,3) 0,026 1/4 in Perusmaaliruiskun kastuvat osat: sinkitty hiiliteräs, nailon, ruostumaton teräs, PTFE, Delrin, kromaus, nahka, UHMWPE, alumiini, volframikarbidi HUOM: Delrin on DuPont Co.:n rekisteröimä tavaramerkki. Mitat Nesteen ulostuloaukko npsm Melutaso Ääniteho dba* Äänenpaine dba* *ISO 3744:n mukaisesti; mitattu yhden (1) metrin päästä Malli Paino naulaa (kg) Korkeus tuumaa Pituus tuumaa Leveys tuumaa (cm) (cm) (cm) Teline 43 (20) 43 (20) ei sovellu 21 (53,3) 15 (38,1) 14 (35,6) Lo-boy 63 (29) 63 (29) 69 (31) 21 (53,3) 26 (66,0) 20,5 (52,1) Hi Boy 66 (30) 66 (30) 72 (33) 29,5 (74,9) Kahva alhaalla 39,5 (100,3) Kahva ylhäällä 21 (53,3) 20,5 (52,1) Graco Phone Number TO PLACE AN ORDER OR FOR SERVICE, contact your Graco distributor, or call to identify the nearest distributor. All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice. Sales Offices: Minneapolis International Offices: Belgium, Korea, Hong Kong, Japan PRINTED IN USA /2002, Revised 4/2004

Sisällysluettelo. ULTRA MAX 795 ja 1095 -korkeapainemaaliruiskut 308842B KÄYTTÖOHJEET KORJAUS. Muita käsikirjoja. G-versio 230 VAC 110 VAC 100 VAC

Sisällysluettelo. ULTRA MAX 795 ja 1095 -korkeapainemaaliruiskut 308842B KÄYTTÖOHJEET KORJAUS. Muita käsikirjoja. G-versio 230 VAC 110 VAC 100 VAC KÄYTTÖOHJEET KORJAUS SÄILYTÄ VASTAISEN VARALLE Lue tärkeät varoitukset ja käyttöohjeet tästä ja kaikista muista käyttöoppaista. KÄYTTÖOHJEET Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308842B G-versio ULTRA MAX

Lisätiedot

395/455/495st Pro korkeapainemaaliruiskut Suurin käyttöpaine 210 bar (21 MPa)

395/455/495st Pro korkeapainemaaliruiskut Suurin käyttöpaine 210 bar (21 MPa) KORJAUS 309056B KÄYTTÖOHJEET SÄILYTÄ VASTAISEN VARALLE. Lue tärkeät käyttöohjeet ja varoitukset tästä ja kaikista muista asiaankuuluvista käyttöoppaista. Ensivalinta kun laatu ratkaisee. C-versio 395/455/495st

Lisätiedot

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut Korjaus Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut 311457H Tärkeitä turvaohjeita. Lue kaikki näiden käyttöohjeiden varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Mallit on lueteltu sivulla 2. Rakennusmaaleille

Lisätiedot

Ultra Max 695/795/1095 korkeapainemaaliruiskut Suurin käyttöpaine 227 bar (22,7 MPa)

Ultra Max 695/795/1095 korkeapainemaaliruiskut Suurin käyttöpaine 227 bar (22,7 MPa) KORJAUS 309251B D-versio KÄYTTÖOHJEET SÄILYTÄ VASTAISEN VARALLE. Lue tärkeät varoitukset ja ohjeet tästä ja muista vastaavista käsikirjoista. Ensivalinta kun laatu ratkaisee. Ultra Max695/795/1095 korkeapainemaaliruiskut

Lisätiedot

Ultra Max II/Ultimate Mx II

Ultra Max II/Ultimate Mx II Korjaus Ultra Max II/Ultimate Mx II Korean Patent 10-0579681 311376G Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA. Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Ultra Platinum -maaliruiskut

Ultra Platinum -maaliruiskut Korjaus Ultra Platinum -maaliruiskut 313734D FI - Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Ei hyväksytty käytettäväksi Euroopan räjähdystiloja paikoissa. Vain

Lisätiedot

Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin. Malli #* VAC Maa

Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin. Malli #* VAC Maa Korjaus 390 Ilmaton ruisku 310824B B-versio Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin 3 300 psi (22,7 MPa, 227 bar) suurin käyttöpaine TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA! Lue

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut Korjaus Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut 332805 FI - Vain suojapinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin - - Vain ammattikäyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkässä tai vaarallisessa

Lisätiedot

Korjaus. Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V Ilmattomat maaliruiskut 311177J. Mallit: ks. sivu 2

Korjaus. Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V Ilmattomat maaliruiskut 311177J. Mallit: ks. sivu 2 Korjaus Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V Ilmattomat maaliruiskut 311177J Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen Suurin käyttöpaine 3 300 psi (227

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut

Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut Korjaus Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut 3A2425B FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Vain ammattikäyttöön. Ei saa käyttää

Lisätiedot

695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut

695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut Käyttö 695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut 333367C FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 08 9B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN SUURIN KÄYTTÖPAINE

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli 30849B M versio Suurin käyttöpaine 27,6 MPa (276 baria) Osanro 24705, B-sarja Sisältää RAC suutinsuojuksen ja GHD63 SwitchTip-suuttimen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut

Sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut Käyttö, osat Sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut 334575D FI Vain ammattilaiskäyttöön. Ruiskuja ei ole hyväksytty käytettäviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa tai vaarallisissa paikoissa. Rakennusten maalien

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

DutyMax -hydrauliruiskut

DutyMax -hydrauliruiskut Korjaus DutyMax -hydrauliruiskut 3A2476A FI - Vain ammattimaiseen käyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkissä tiloissa Euroopassa - Mallit: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI), 24M056 (EH300DI), 24M057

Lisätiedot

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa)

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa) KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308798B U-versio Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Korjaus Mäntäpumppu 310643B J-versio Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Malli 248205, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 1095

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Mark V Premium-, Mark V Max-, Mark VII Max-, Mark X Premiumja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut (suomi)

Mark V Premium-, Mark V Max-, Mark VII Max-, Mark X Premiumja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut (suomi) Käyttö Mark V Premium-, Mark V Max-, Mark VII Max-, Mark X Premiumja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut (suomi) 3A2375B FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

Mäntäpumput. Sisältö. Käyttöohjeet B. Osanro , C-sarja (#2) Osanro , B-sarja (#5) Osanro , C-sarja (#7)

Mäntäpumput. Sisältö. Käyttöohjeet B. Osanro , C-sarja (#2) Osanro , B-sarja (#5) Osanro , C-sarja (#7) Käyttöohjeet RASKAASEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUT Mäntäpumput Osanro 222012, C-sarja (#2) Suurin käyttöpaine 34,5 MPa (345 bar) 357,4 mm tehokas tilavuusala 307944B W-versio Osanro 222015, B-sarja (#5) Suurin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut Käyttö Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut 332778A FI - Vain suojapinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin - - Vain ammattikäyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkässä tai vaarallisessa

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEISET Paineentasaussäiliöt ja nestesuodattimet Nestesuodattimet 079B N versio Suurin käyttöpaine 0 baaria ( MPa) Malli 80, A-sarja Erillinen kiinnitys Malli 7, E-sarja

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet KÄYTTÖOHJEET - OSLUETTELO 308994 -versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE J SÄILYTÄ Ensi valinta kun laatu ratkaisee.z Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Korjaus. Mark VII Max-, Mark X Premium- ja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut 3A2400A FI

Korjaus. Mark VII Max-, Mark X Premium- ja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut 3A2400A FI Korjaus Mark VII Max-, Mark X Premium- ja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut 3A2400A FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit Käyttöohjeet - osaluettelo Korjaussarjat Lisävarustesarjat Liittyvät ohjekirjat Katso sivu 28 4-kuula-alentimet 750 cm³, 000 cm³, 500 cm³ ja 2000 cm³ mallit 3A539L FI Suunniteltu alhaisille paineille ja

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1.

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359457 Versio 1.0 Osa nro 31359437 Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. IMG-265587 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 1100 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella ja sylinterillä

KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 1100 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella ja sylinterillä KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B Rev. A KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 00 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Falcon- ja Falcon II -pumput Varustettu erittäin kestävällä männänvarrella ja sylinterillä

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Falcon- ja Falcon II -pumput Varustettu erittäin kestävällä männänvarrella ja sylinterillä KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308996B A-versio RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31316158 Versio 1.3 Osa nro 30756974, 30758207 Alcoguard IMG-335486 Volvo Car Corporation Alcoguard- 31316158 - V1.3 Sivu 1 / 22 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo HYDRA-SPRAY President- ja Monark-pumput 306981B AC versio 30:1 PRESIDENT-PUMPUT Nesteen suurin käyttöpaine 25 MPa (248 bar) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 baaria) Osanro

Lisätiedot

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU 500 ILMAKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein ja huollat

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit Käyttöohje/Osat Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit 333203A FI Malli: 262929, 262932 Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin. Vain ammattimaiseen käyttöön. Suurin käyttöpaine:

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

Rea Dahlia electrical

Rea Dahlia electrical ahlia 45 Rea ahlia electrical fi Manuaalinen pyörätuoli Huoltokäsikirja 1 Yleistä 1.1 Johdanto Tämä käyttöopas kuuluu Invacaren lisävarusteisiin, ja siinä on tärkeää tietoa tuotteen käsittelystä ja kokoonpanosta.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Rea Dahlia electrical

Rea Dahlia electrical ahlia 45 Rea ahlia electrical fi Manuaalinen pyörätuoli Huoltokäsikirja 1 Yleistä 1.1 Johdanto Tämä käyttöopas kuuluu Invacaren lisävarusteisiin, ja siinä on tärkeää tietoa tuotteen käsittelystä ja kokoonpanosta.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

ÖLJYTÖN PAINEILMAKOMPRESSORI

ÖLJYTÖN PAINEILMAKOMPRESSORI ÖLJYTÖN PAINEILMAKOMPRESSORI ÖLJYTÖN PAINEILMAKOMPRESSORI. Hiljainen, energiatehokas, ymp äristöystävällinen ja turvallinen paineilmakompressori soveltuu laajasti eri k äyttötarkoituksiin, kuten lääketieteen,

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot