Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta"

Transkriptio

1 Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta IOM OIM

2 05 International Organization for Migration / Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö Tämä raportti on Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Helsingin toimiston tuottama. Raportti on julkaistu EU:n paluurahaston sekä Maahanmuuttoviraston rahoittamassa Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta -hankeessa. Hankkeen toteuttaja on yksin vastuussa raportin sisällöstä, joka ei välttämättä edusta Euroopan Komission tai Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön yleistä kantaa. Euroopan paluurahasto - Toimiva ja turvallinen paluu

3 3 Sisältö Johdanto: VAPPS-hankkeen tausta 5 VAPPS hankekuvaus 7 Hankkeen kohderyhmät 7 Hankkeen kohderyhmälle tarjoama avustus 8 Neuvonta 8 Matkajärjestelyt 8 Paluutuki 0 Palaajien jälkiseuranta 3 Hankkeen tiedotus 3 Neuvonta 4 Palaajien tietopaketti 5 Vapaaehtoinen paluu-video ja DVD 5 Hankesivusto, uutiskirjeet ja sosiaalinen media 5 Paluutarinat -nettikampanja 7 Tiedotus- ja verkostoitumiskokoukset 7 Seminaarit 7 Loppusanat 8

4

5 Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta Johdanto: VAPPS-hankkeen tausta IOM Helsinki on perustamisestaan vuonna 994 lähtien tarjonnut tilapäisiä vapaaehtoiseen paluuseen liittyviä palveluja yhteistyössä viranomaisten, esimerkiksi vastaanottokeskusten, poliisin, kuntien sekä työ- ja sisäministeriön kanssa. Euroopan paluurahaston perustaminen, paluuseen liittyvän toimintavastuun siirtyminen Maahanmuuttovirastolle (Migri) ja paluudirektiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä vaikuttivat osaltaan siihen, että IOM Helsinki ehdotti vapaaehtoiseen paluuseen liittyvän järjestelmän kehittämistä Suomessa. Tämän seurauksena käynnistettiin vuonna 00 Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen Suomessa hanke (Developing Assisted Voluntary Return in Finland, DAVRiF), jonka tavoitteena oli vakiinnuttaa puitteet vapaaehtoiselle paluuohjelmalle Suomessa valtakunnallisella tasolla. Hanke toteutettiin yhteistyössä Migrin ja muiden paluutoimijoiden kanssa, ja sen rahoittivat Euroopan paluurahasto sekä Migri. DAVRiF-hankkeen loputtua vuonna 0 ja perustuen hankkeen onnistuneisiin saavutuksiin, IOM edelleen yhteistyössä Migrin kanssa ja Paluurahaston tuella, käynnisti Vapaaehtoinen paluu- ja paluutuki Suomesta (VAPPS) hankkeen, jonka tarkoitus oli kehittää DAVRiF-hankkeen hyviä paluukäytäntöjä, etenkin liittyen uudelleenkotoutumistukeen ja sen seuraamiseen sekä palaajille suunnattuun tiedottamiseen. Samalla hanke pyrki tukemaan sisäministeriössä käynnissä ollutta lainsäädäntöhanketta vapaaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnuttamiseksi. VAPPS-hankkeen toinen jakso loppui kesäkuun lopussa 05, ja. heinäkuuta 05 astuivat voimaan lakimuutokset, joiden perusteella vastaan-

6 6 ottokeskukset tai Maahanmuuttovirasto voivat myöntää tietyille kohderymille vapaahtoisen paluun tukea. Tämän julkaisun tarkoitus on tarjota lukijalle yhteenveto VAPPS-hankkeen tavoitteista ja tuloksista. 400 IOM:n järjestämät paluut (kolmansien maiden kansalaiset) Kohderyhmään kuuluu: henkilö, joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, peruuttaa turvapaikkahakemuksensa, on ihmiskaupan uhri, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, on saanut tilapäistä suojelua, on saanut tilapäisen oleskeluluvan maasta poistamisen estymisen vuoksi, mutta jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, jonka kansainvälisen suojelun asema Suomessa on peruutettu tai lakkautettu ja joka on päätetty karkottaa.

7 VAPPS hankekuvaus 7 Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta (VAPPS) hanke käynnistyi..03. Hanke toimi jatkona sitä edeltäneelle Vapaaehtoisen paluun kehittäminen -hankkeelle ja se toteutettiin kahdessa vaiheessa ( ja ). Hankkeen toteutti IOM Helsinki, ja sitä rahoittivat Euroopan paluurahasto sekä Maahanmuuttovirasto. Hanketoiminnot toteutettiin läheisessä yhteistyössä hankekumppanin, Maahanmuuttoviraston, ja muiden yhteistyötahojen kanssa (ml. poliisi, Rajavartiolaitos, vastaanottokeskukset, lakimiehet). VAPPS-hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa edellisen hankkeen aikana kehitetyt toiminnot pysyviksi käytännöiksi ja estää vapaaehtoisen paluun toiminnan keskeytyminen Suomessa. Kahden ja puolen vuoden aikana hankkeen tarkoituksena oli avustaa yhteensä noin 900 kolmansien maiden kansalaista palaamaan vapaaehtoisesti kotimaahansa, muun muassa antamalla neuvontaa vapaaehtoisesta paluusta ja uudelleenintegraatiotuen käytöstä. Hanke pyrki edistämään yhdenvertaisuutta paluukäytännöissä ja edelleenkehittämään yleistä vapaaehtoisen paluun järjestelmää. Erityistä huomiota kiinnitettiin kestävälle pohjalle rakentuvan uudelleenkotoutumisen tukemiseen, jälkiseurantaan ja kattaviin tiedotustoimiin. Hankkeen tavoitteisiin kuului myös tiedotus- ja neuvontamenetelmien kehittämistä laajentamalla tiedotustoimien kautta tavoitettavaa kohderyhmää sekä huomioimalla (mahdollisten) palaajien erityistarpeet, kuten luku- ja kirjoitustaidottomuus. Vapaaehtoisille palaajille VAPPS II hankkeessa tehdyn kyselyn mukaan IOM nähdään turvallisena ja neutraalina paluun järjestäjänä. Hankkeen kohderyhmät Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä määräytyi EU:n paluudirektiivin ja Maahanmuuttoviraston ohjeistuksen mukaisesti ja siihen kuuluivat kolmansien maiden kansalaiset, mukaan lukien: Turvapaikanhakijat: jotka ovat peruttaneet turvapaikkahakemuksensa joka ovat saaneet kielteisen päätöksen Kansainvälistä suojelua saaneet (esim. kiintiöpakolaiset) Ihmiskaupan uhrit

8 8 Muut henkilöt, joilla ei ole voimassa olevaa oleskelulupaa ( paperittomat /säännösten vastainen maahanmuutto) IOM avusti VAPPS -hankkeessa ( ) yhteensä 853 henkilöä palaamaan vapaaehtoisesti 69 maahan. Hankkeen kohderyhmälle tarjoama avustus Neuvonta IOM:n periaatteiden mukaan vapaaehtoinen paluu perustuu aina palaajan tietoiseen ja vapaaehtoiseen päätökseen käyttää järjestön palveluita. Tämän varmistamiseksi hanke tarjosi paluuta harkitseville ja siihen hakeneille neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisesti IOM:n toimistolla. Hanketyöntekijät neuvoivat palaajia heidän äidinkielellään aina kun mahdollista. Lisäksi hankkeen tuottamilla monikielisillä ja -kanavaisilla tiedotusmateriaaleilla pyrittiin varmistamaan, että palaajilla oli riittävää tietoa paluupäätöksen tekemistä varten. Tärkeässä asemassa neuvonnassa olivat myös muut paluutoimijat, kuten vastaanottokeskukset ja poliisit, joiden neuvontakapasiteetin vahvistamiseksi hanke toteutti lukuisia tiedotus- ja koulutustoimia, ml. nettisivut, tiedotustilaisuuksia, uutiskirjeita ja erilaisia julkaisuja. Myös jälkiseurantatulokset vahvistavat onnistuneen tiedotuksen : 90% palaajista oli oman arvionsa mukaan saanut riittävää tietoa vapaaehtoisesta paluusta ennen lähtöä. Matkajärjestelyt Hanke on tarjonnut kohderyhmään kuuluville henkilöille mahdollisuuden palata vapaaehtoisesti kotimaahansa ja saada paluutukea. Hanke on tarvittaessa avustanut palaajia myös matkustusasiakirjojen hankinnassa sekä näin ollen myös lasten rekisteröinnissä paluumaan kansalaisiksi kohdemaiden suurlähetystöissä. IOM on koordinoinut matkajärjestelyjä ja kauttakulkulupien anomista suomalaisten paluutoimijoiden kanssa sekä ostanut palaajille kotimaan ja ulkomaan matkaliput lähtöpisteestä Suomessa aina kotipaikkakunnalle saakka. Helsinki-Vantaan lentokentällä IOM on avustanut lähtijöitä lähtöselvityksessä sekä turva- ja passintarkastuksessa; myös junalla Venäjälle palaavia hen- Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt olivat kuitenkin tukikelpoisia vain, jos heidät katsottiin olevan humanitäärisen paluuavustuksen tarpeessa, esim. jos heillä ei ollut riittäviä omia resursseja kustantaa matkaa tai haavoittuvuuden perusteella.

9 Paluut maittain VAPPS I & II Paluut maittain VAPPS I ja VAPPS II Irak Venäjä Serbia Kosovo UNSC 44 Ukraina Albania BiH Nigeria Valko Venäjä Georgia Iran Ghana Turkki Sri Lanka Angola Nepal Gambia Azerbaidžan Marokko Makedonia Libya Kuuba Kamerun Yhdysvallat Vietnam Tansania Pakistan Montenegro Kenia Bangladesh Libanon Kolumbia Etiopia Etelä Afrikka Venezuela Sudan Kiina Jordania Honduras Filippiinit Armenia Algeria Kanada Senegal Palestiina Malaysia Kazakhstan Israel Egypti Djibouti Brasilia Afganistan Argentina Uusi Seelanti Uruguay Tadjikistan Somalimaa, Somalia Peru Niger Mauritius Meksiko Mali Kirgistan Kambodzha Intia Guinea Guatemala Burundi Bolivia

10 0 Palaajien laillinen status Palaajien laillinen status 03-5 Muu** 4% Turvapaikkahakemuksen keskeyttäneet 8% Kielteisen päätöksen saaneet 58% **opiskelijat, Suomessa oleskeluluvalla asuneet, paperittomat, pakolaisaseman saaneet jne. kilöitä on avustettu matkalla ja passintarkastuksessa raja-asemalle asti. IOM avusti pääsääntöisesti kaikkia palaajia myös lennonvaihdossa ja maahantulossa kauttakulku- ja paluumaissa. Hanke tarjosi myös käteis- tai hyödyketukea paluun jälkeistä uudelleenkotoutumista varten ja järjesti jälkiseurantahaastatteluja (kts. alla). Paluutuki Paluutuen avulla hanke pyrki edistämään kestävää paluuta ja uudelleenkotoutumista. Paluutukea tarjottiin VAPPS I ja II hankkeissa määritellyn tukitaulukon mukaisesti. Tukitaulukon lähtökohtana oli, että maihin, joissa olosuhteet uudelleenkotoutumiselle ovat haastavampia, myönnetään korkeammat tuet. Näihin maihin kuuluivat esim. Irak, Afganistan, Bangladesh, sekä tietyt, kaikkein köyhimmät Saharan eteläpuolisen Afrikan maat. Palaajat saivat valita paluutukea joko hyödykkeenä (tavallisesti 500 euroa/aikuinen, 750 euro/lapsi) tai käteisenä ( euroa/aikuinen, euroa/lapsi). Paluumaan ja tukitaulukon lisäksi tukipäätöksissä otettiin huomioon myös palaajan laillinen asema Suomessa, palaajien ilmoittamat uudelleenkotoumissuunnitelmat ja mahdolliset yksilölliset haavoittuvuustekijät, joiden perusteella tuen määrä saatettin nostaa poikkeustapauksissa 000 euroon. Osalle palaajista tarjottiin mahdollisuus osallistua jälkiseurantaan, jonka avulla hanke keräsi haastatteluin tietoa paluutuen käytöstä ja hyödyllisyydestä sekä palaajien kokemuksista ja tyytyväisyydestä paluun jälkeisenä aikana. Jälkiseurantaan osallistumisesta maksettiin palaajille 00 euron kannustintuki.

11 Käteistuki Käteistuesta 00 euroa (00 euroa/lapsi) maksettiin Helsinki-Vantaan lentokentällä ennen lähtöä, ja tällä tukiosuudella pyrittiin antamaan palaajille mahdollisuus kattaa välittömät kustannukset matkan aikana ja/tai heti paluun jälkeen. Jos myönnetty tukisumma oli yli 00 euroa, loput tuesta maksettiin paluumaassa, joko lentokentällä tai IOM:n paikallisessa toimistossa. Kaikista palaajista käteistukea myönnettiin n. 79%:lle. Palaajat saivat käyttää käteistuen parhaaksi katsomallaan tavalla paluun jälkeen. Jälkiseurantahaastattelujen perusteella sitä käytettiin pääsääntöisesti välittömien tarpeiden kattamiseen, kuten ruokaan, vaatteisiin, huonekaluihin tai lääkkeisiin. Osa palaajista myös perusti käteistuen avulla oman liikkeen tai käytti tuen (lisä-)koulutukseen. Käteistuella palaajat pystyivät pääsääntöisesti kattamaan alkuvaiheen tai lyhyemmän aikavälin tarpeita: noin puolet jälkiseurantaan osallistuneista kertoi, että käteistuki oli riittävä kattamaan kuluja noin kuukauden ajaksi, 37%:llä oli hyötyä tuesta -6 kuukauden aikana, ja 7%:llä tukisumma riitti pidemmäksikin ajaksi. Erityis- ja hyödyketuki Riippuen paluumaasta palaajat saivat käteistuen sijasta valita tuen myös hyödykkeenä, jonka suuruus oli 500 euroa (750 euroa/lapsi). Hyödyketukea anoneille maksettiin myös 00 euroa (00 euroa/lapsi) lähdön yhteydessä, mutta loput tuesta käytettiin uudelleenkotoutumista tukevien tavaroiden tai palveluiden ostamiseen paikallisen IOM:n Erityis-/hyödyketuki, osuus kaikista palaajista toimiston välityksellä. Hyödyketuen käytöstä palaajan oli tehtävä tarkempi suunnitelma paikallisen IOM toimiston kanssa, ja suunnitelman laatimisessa tarjottiin myös neuvontaa ja muuta avustusta, esim. apua yrityksen rekisteröinnissä. Erityistueksi kutsutaan hankkeen tarjoamaa räätälöityä paluutukea, jota myönnettiin erityisesti haavoituvassa asemassa oleville palaajille, esim. pienten lasten yksinhuoltajille tai henkilöille, joilla oli vakavia terveysongelmia. Tälle kohderyhmälle myönnettiin esimerkiksi suuremman käteisosuuden ja hyödyketuen yhdistelmä tai poikkeuksellisesti myös korotettua käteistukea, riippuen asiakkaan tarpeista ja IOM:n tukikapasiteetista paluumaassa.

12 Suuremman tukisumman arvon sekä tarkan uudelleenkotoutumissuunnitelman ansiosta IOM katsoo, että hyödyketukimuoto on suotavampi ja voi usein tukea palaajien kestävälle pohjalle rakentuvaa paluuta paremmin kuin pelkkä käteistuki. Tämän takia hankkeen tavoitteisiin kuului myös hyödyketuen valitsevien palaajien osuuden kasvattamista, joka saavutettiin kiitettävästi: VAPPS I-hankejaksossa n. 5%:lle palaajista myönnettiin hyödyketukea, kun toisessa hankejaksossa tämä osuus nousi n. 5%:iin. Palaajat käyttivät hyödyketukea erilaisiin tarkoituksiin, ja usein suunnitelmat tarkentuivat vasta paluun ja paikallisen IOM:n toimiston antaman neuvonnan jälkeen. Suosituimmat tukimuodot olivat yrityksen perustaminen (esim. ruokakauppa, putkityöt, rakennusala, ompelimo), maanviljelys/ karjan ostaminen, asuminen (esim. oman talon korjaus, huonekalujen ja tarvikkeiden hankinta) sekä koulutus. Hyödyketukea käytettiin myös terveydenhoitoon ja lääkkeisiin. Hyödyketuella saattoi olla myönteinen vaikutus paluun kestävyyteen: jälkiseurannassa 80% vastanneista ilmoitti olevansa ylipäänsä tyytyväinen päätökseen palata vapaaehtoisesti, kun vastaava luku kaikista palaajista oli 67%. kiseuranta Muita paluutukimuotoja Hankkeen kohderyhmää on tavoitettu myös EU-rahoitteisen MAGNET II ävästi tietoa-hankkeen vapaaehtoisesta (04-6, päävastuussa IOM Ranska) avulla. MAGNET II -hanke nnen paluupäätöstäsi? on työllistämisprojekti Irakin kurdialueelle Suomesta, Belgiasta, Ranskasta, Saksasta ja Iso-Britanniasta vapaaehtoisesti palaaville. Hanketta osarahoittavat osallistujamaiden viranomaiset (Suomessa Maahanmuuttovirasto) 8% % EU:ssa; Irakissa sitä tukevat kurdiviranomaiset ja paikalliset yritykset. IOM Jälkiseuranta Helsinki voi ohjata Irakin kurdialueille VAPPS -hankkeen avulla palaavia henkilöitä MAGNET II -hankkeen piiriin. Vaikka kyseessä on erillinen hanke, se paransi myös IOM Helsingin kapasiteettia tarjota paluuneuvontaa ja uudelleenkotutumisen mahdollisuuksia VAPPS -hankkeen kohderyhmälle. Saitko riittävästi tietoa vapaaehtoisesta paluusta ennen Jälkiseuranta: paluupäätöstäsi? Saitko riittävästi Oliko tietoa vapaaehtoisesta paluusta ennen paluutuen sinulla mielestäsi ongelmia Jälkiseuranta: saamisessa? Oliko sinulla mielestäsi ongelmia paluutuen saamisessa? paluupäätöstäsi? Kyllä Ei n/a 8% 90% % 5% Oliko sinulla mielestäsi ongelmia paluutuen saamisessa? 90% 95% 5% Kyllä Ei n/a Ei Kyllä

13 Palaajien jälkiseuranta IOM:n pyrki jatkuvasti kehittämään palaajille annettavaa avustusta ja erityisesti tapoja, joilla voidaan tukea mahdollisimman kestävää uudelleenkotoutumista. Tämän tueksi järjestettiin palaajien jälkiseurantaa, johon osallistui yli 0 VAPPS-hankkeiden palaajaa. Paikalliset IOM toimistot haastattelivat palaajia aikaisintaan kuukausi kotimaahansa saapumisen jälkeen. Kysymykset koskivat mm. palaajien kokemuksia liittyen paluun jälkeiseen aikaan ja paluutukeen, ja vastaukset analysoitiin kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin. 3 Jälkiseurannassa selvisi, että suuri enemmistö vastanneista oli tyytyväinen IOM:n ja yhteistyötahojen antamaan tukeen: 90% vastanneista oli mielestään saanut riittävästi tietoa vapaaehtoisesta paluusta ennen paluupäätöstään ja 95% vastasi, että paluutuen saaminen IOM:ltä oli sujunut ongelmitta. Enemmistö vastanneista (6%) oli myös sitä mieltä, että paluutuki paransi elinolosuhteita pitkällä aikavälillä, ja kertoi olevansa ylipäänsä tyytyväinen päätökseen palata (70%). Jälkiseurantatulokset myös kertoivat, että hyödyketukea saaneet palaajat suhtautuivat tulevaisuuteen myönteisemmin kuin muut, käteistukea saaneet, palaajat. Monet palaajat kuitenkin kertoivat myös haasteista paluun jälkeen: yli puolet koki paluumaan työllisyystilanteen ongelmallisena, ja myös tulotaso, asumis- ja turvallisuustilanne aiheutti noin kolmasosalle vastanneista huolia. Jälkiseurannan keskeisenä tuloksena voidaan pitää, että uudelleenkotoutumistuki näyttää hyödyttävän kestävää paluuta parhaiten silloin, kun sitä pystyy käyttämään joustavasti ja jokaisen palaajan tilanne yksilöllisesti huomioiden. Hankkeen tiedotus Varsinaisen (mahdollisille) palaajille suunnatun paluuavustuksen lisäksi tiedotustoimilla on ollut VAPPS-hankkeissa suuri painoarvo. Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittiin hyvin erilaisten ja laajojen kohderyhmien tiedotusta, joka näin olleen myös edellytti materiaalien ja sanomien kohdentamista jokaisen kohderyhmän tarpeita huomioon ottaen. Tiedotustoimilla oli kaksi päätavoitetta: ensinnäkin pyrittiin IOM:n periaatteiden mukaisesti varmistamaan, että paluuta harkitsevat saivat tarpeeksi tietoa tietoisen ja vapaaehtoisen paluupäätöksen tekemistä varten, ja toiseksi hanke tavoitteli vapaaehtoisen paluun ja paluutuen ymmärtämisen

14 4 lisäämistä niin yhteistyötahojen kuin päättäjien ja laajan yleisön keskuudessa. Keskeisiin tiedotustoimiin kuuluivat seuraavat: Neuvonta Suoralle kohderyhmälle annettiin henkilökohtaista paluuneuvontaa mahdollisuuksien mukaan palaajan omalla kielellä (IOM voi tarjota neuvontaa noin 0 eri kielellä) puhelimitse, sähköpostitse sekä IOM:n toimistolla vierailujen aikana. Tietoisen ja vapaaehtoisen paluupäätöksen tukemisen lisäksi, neuvonnan tarkoitus oli myös varmistaa kun paluupäätös oli tehty palaajien osallisuus kautta paluuprosessin. Kuukausitasolla IOM Helsingin toimistolla oli n. 300 asiakaskontaktia palaajien kanssa. Myös muilla paluutoimijoilla, erityisesti poliisilla ja vastanottokeskuksilla, oli tärkeä rooli palaajien neuvonnassa, minkä takia hanke myös pyrki vahvis- Palaajien tietopaketti

15 tamaan muiden tahojen neuvontakapasiteettia (kts. alla). 5 Palaajien tietopaketti Tietopakettiin, jota levitettiin myös eri paluutoimijoiden välityksellä, kuului muun muuassa: Monikielinen esite (3 kieltä) ja CD-kokoinen visuaalinen yleisesite (englanniksi/suomeksi), joissa kuvaillaan hankkeen tarjoamaa tukea ja hakuprosessia Hankekortit (käyntikortit), joissa IOM:n yhteystiedot eri kielillä Paluutarinat (Return Stories): monikielinen esite, joka kertoo IOM:n avulla Suomesta palanneiden kokemuksista paluun jälkeiseltä ajalta ja siitä, miten he käyttivät paluutukea Yrityksen perustamisopas oman yrityksen perustamista suunnitteleville Vapaaehtoinen paluu-video ja DVD IOM tuotti 0 minuutin pituisen DVD:n nimeltään Your Guide to AVR, joka tarjosi neuvontaa vapaaehtoisesta paluusta visuaalisessa muodossa myös luku- ja kirjoitustaidottomille. DVD:tä voi katsoa kymmenellä eri kielellä, ja videon kaikki kieliversiot olivat katsottavissa myös hankkeen nettisivuilla. Hankesivusto, uutiskirjeet ja sosiaalinen media IOM perusti jo vuonna 00 nettisivuston vapaaehtoisen paluun ja paluutuen hankkeita varten (www.vapaaehtoinenpaluu.fi), jolta sekä palaamista harkitsevat ja paluupäätöksen jo tehneet että eri sidosryhmiin kuuluvat voisivat hakea ajankohtaista tietoa hankkeesta. Sivusto tarjosi mm. monikielistä tietoa paluuprosessista ja hakemisesta, monikielisiä hakulomakkeita, ajankohtaista tietoa hankkeesta sekä kuukausittaisia tilastoja. Hankesivusto osoittautui tärkeäksi työkaluksi palaajien saavuttamiseksi. Sähköisiä uutiskirjeitä lähetettiin muutaman kerran vuodessa hankekumppaneille ja muille hankkeista kiinnostuneille. Näiden lisäksi IOM on käyttänyt sosiaalista mediaa, pääasiassa hankkeen Twitter-tiliä ja Facebook-sivustoa lisätäkseen tietoutta hankkeesta.

16 6

17 Paluutarinat -nettikampanja Paluutarinat -esitteen pohjalta luotiin tiedotuskampanja helmi-maaliskuussa 05, jonka tavoitteena oli lisätä tietoutta hankkeesta mahdollisten palaajien sekä suuren yleisön keskuudessa. Kampanjalle luotiin kirjaseen perustuva oma kotisivu, jolla kaikki tarinat esiteltiin yhdeksällä eri kielellä; kampanjaa, sivustoa sekä vapaaehtoissta paluuta mainostettiin kampanjaa varten luoduilla kuvamateriaaleilla sosiaalisessa mediassa sekä Twitterissä että Facebookissa. Kampanjan levittämisessä hyödynnettiin myös vapaaehtoisen paluun sidosryhmiä ja viranomaisten sosiaalisen median kanavia sekä IOM:n kansainvälistä sosiaalisen median verkostoa. Kampanja saavutti seitsemän viikon aikana kaikilla sosiaalisen median kanavilla ja sivustolla yhteensä yli katselukertaa. 7 Tiedotus- ja verkostoitumiskokoukset Yhteistyötahoille järjestettiin tiedotus- ja verkostoitumiskokouksia ympäri maata koko hankkeen aikana. Samojen alueiden/kuntien paluutoimijoiden edustajia (esimerkiksi vastaanottokeskukset, poliisi, Maahanmuuttovirasto, kuntien sosiaalityöntekijät) kutsuttiin osallistumaan näihin kokouksiin yhdessä sen sijaan, että kokoukset olisi suunnattu ainoastaan yhdelle toimijalle kerrallaan. Hanke edisti tällä tavalla verkostoitumista paikallisten paluutoimijoiden välillä, lisäsi tietoutta hankkeesta, ja näin olleen vahvisti eri toimijoiden neuvontakapasiteettiä. Samalla kokousten osallistujilta kerättiin palautetta ja ehdotuksia hanketoimintojen kehittämiseksi. Seminaarit Myös hankkeiden n. kerran vuodessa järjestämät työpajat ja seminaarit edistivät eri kohderymien tietoutta ja keskustelua vapaaehtoisen paluun ja paluutuen järjestelmän nykytilasta ja kehittämistarpeista. Seminaareihin osallistui laaja kirjo niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia paluutoimijoita. Paluumaiden Suomeen akkreditoituneille edustustoille järjestettiin erilliset lähetystöseminaarit, joissa esitettiin vapaaehtoisen paluun ja paluutuen periatteita ja toimintatapoja sekä tarkasteltiin heidän rooliaan vapaaehtoisten palaajien tukemisessa. Lähetystöt ovat monen palaajan matkajärjestelyissä avainasemassa, varsinkin jos matkaa varten tarvitaan hukkuneiden tai umpeutuneiden passien sijaan uusia matkustusasiakirjoja. Seminaareissa esiintyi myös ulkomaalaisia puhujia, jotka tarjosivat uusia näkökulmia, esim. liittyen paluumaiden näkemyksiin vapaaehtoisesta paluussta tai haavoituvassa asemassa olevien siirtolaisten ja ihmiskaupan uhrien tukemisesta.

18 8 Loppusanat VAPPS hanke on saavuttanut keskeisimmät sille asetetut tavaoitteet onnistuneesti: hanke avusti yhteensä 853 kolmansien maiden kansalaista palaamaan vapaaehtoisesti kotimaahansa turvallisella ja heidän ihmisoikeuksiaan kunniottavalla tavalla, ja samalla tuki palaajien uudelleenkotoutumista ja paluun kestävyyttä. Tämän lisäksi hanke on edesauttanut pysyvämmän vapaaehtoisen paluun ja paluutuen järjestelmän luomista Suomeen. Hankkeen loputtua vapaaehtoisen paluun ja paluutuen kenttä ja käytännöt tulevat muuttumaan huomattavasti, muun muuassa liittyen haku- ja päätöksentekoprosessiin, tukikelpoisiin kohderyhmiin, paluutoimijoiden työnjakoon. IOM on vahvasti sitä mieltä, että alla olevat EU-rahoitteisissa hankkeissa kerättyihin kokemuksiin perustuvat suositukset tulisi ottaa huomioon kaikissa vapaaehtoisen paluun ja paluutuen toiminnoissa: Palaajien yhteenvertaisuus ja ihmisoikeuksien toteuttuminen on varmistettava kaikissa toiminnoissa. Tähän kuuluu muun muuassa, että: Paluuta harkitsevilla kautta maan on samat mahdollisuudet saada kattavaa tietoa vapaaehtoisesta paluusta tietoisen ja vapaaehtoisen paluupäätöksen tekemistä varten, esimerkiksi monikielisillä ja asiakkaiden tarpeita huomioivilla materiaaleilla (ml. lukutaidottomille), paluutoimijoiden riittäävään tietoisuuteen perustuvalla (monikielisellä) neuvonnalla Tukikelpoisuus- ja avustuspäätökset ovat yhteenmukaisia Varsinkin haavoittuviin ryhmiin kuuluvien palaajien erityistarpeet otetaan huomioon kautta paluuprosessin. IOM:n katsoo, että palaajien yhteenvertaisuuden varmistaminen voi vaikuttaa koko järjestelmän uskottavuuteen ja näin ollen mahdollisten palaajien motivaatioon hakeutua vapaaehtoisen paluuseen. EU:n paluudirektiivin mukaan vapaaehtoisen paluun tulisi olla ensisijainen paluumuoto EU-maissa. Paluudirektiivi kattaa monenlaisia paluuavustuksen tarpeessa olevia kohderyhmiä. Hankkeissa huomattiin, että paluuavustusta tarvitsevien henkilöiden joukko on moninainen. Turvapaikanhakijoiden lisäksi hankkeen piiriin hakeutui ns paperittomia, sekä työn, opiskelun tai perhesuhteen perusteella Suomessa oleskelleita. Monilla oli taustallaan

19 haavoittuvuustekijöitä ja uudelleenkotoutuminen kotimaahan paluun jälkeen näytti heistä haastavalta. 9 IOM katsoo, että kaikilla paluudirektiivin kohderyhmillä tulee olla mahdollisuus tuettuun vapaaehtoiseen paluuseen. Tämän raportin julkaisuhetkellä (elokuu 05) kaikille kohderyhmille (esim ns. paperittomat) ei ole tarjolla tällaista vaihtoehtoa. Paluutuen kehittäminen ja kestävän paluun tukeminen: IOM:n näkemysten mukaan vapaaehtoisen paluun kestävyyden kannalta niin taloudellinen kuin (psyko-)sosiaalinen paluutuki ovat keskeisessä asemassa, ja niitä tulisi räätälöidä jokaisen palaajan omien tarpeiden mukaisesti parhaiden tulosten saavuttamiseksi. IOM:n hankkeissa kehitettiin kiitettävästi erilaisia tukimuotoja ja käytäntöjä, joiden avulla pyrittiin tukemaan palaajien uudelleenkotoumista. Siitä huolimatta paluutuen muotoja on tarvetta kehittää edelleen ja luoda mahdollisesti uusia menetelmiä vastaten jatkuvasti vaihtuviin tilanteisiin paluumaissa. Paluutoimijoiden verkostoituminen ja tiedonvaihto kansallisesti ja kansainvälisesti: Vapaaehtoisen paluun järjestelyissä on mukana monta eri toimijaa, kuten vastaanottokeskukset, poliisit, muut viranomaiset (Migri, kunnat, maistraatit jne.), kansainvälisten järjestöjen (kuten IOM) toimipisteet lähtö-, läpikulku- ja paluumaissa, paluumaiden edustajat niin lähetystöissä kuin itse paluumaissa. Sujuvien ja palaajien tarpeita ja oikeuksia huomioivien järjestelyjen lähtökohtana on eri toimijoiden tietämys järjestelmän tavoitteistä ja käytännöistä sekä muiden mukana olevien tahojen rooleista. Neuvonta-antavilla tahoilla, kuten vastaanottokeskusten työntekijöillä, tulisi esimerkiksi olla riittävää tietoa koko paluuprosessista, paluumaan tilanteesta ja (pääpiirteittäin) uudelleenkotoutumismahdollisuuksista. Samalla myös paluumaiden edustustojen hyvä ymmärrys vapaaehtoisesta paluusta on edellytys sujuvalle matkustusasiakirjojen myöntämiselle. IOM katsoo, että tarvittavaa verkostoitumista ja yhteistyötä on edistettävä aktiivisesti, esimerkiksi tiedotuksen avulla.

20 Contact information IOM Helsinki Mailing address: P.O. Box 85 FI-000 Helsinki FINLAND Assisted Voluntary Return Enquiries: Tel: IOM OIM

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

Vapaaehtoisen paluun vakiinnuttaminen ruohonjuuritason terveiset

Vapaaehtoisen paluun vakiinnuttaminen ruohonjuuritason terveiset Vapaaehtoisen paluun vakiinnuttaminen ruohonjuuritason terveiset Hanketyöntekijä Hannele Hansén-Haug OULUN VASTAANOTTOKESKUS Puh. 029 54 63104 Maahanmuuton haasteet ja AMIFrahoitusmahdollisuudet 15.6.2016

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Muuttoliike, pakolaisuus, turvallisuus: Haaste Suomelle ja EU:lle 2.12.2016 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) Tutkimus-

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET JÄSENTIEDOTE TYÖMARKKINAT 10/2009 SK, MK 23.12.2009 1 (3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä Päivärahat 2012 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä (euro) Työmatkan kestoaika yli 6 tuntia (osapäiväraha) 16,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 36,00

Lisätiedot

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Maahanmuuton tilannekuva Paasikivi-seuran kokous 2.11.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö 215 miljoonaa maahanmuuttajaa koko maailmassa. Näistä pakolaisia 45,1 miljoonaa Pohjois- ja Etelä-

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 2 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE Euroopan

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisinlupahallinnon toimintaakuvaavia tilastoja Viimeinenvuosi/kk:2016/07 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto 1 Sisällysluettelo Poliisinkäsittelemätlupa-asiatluparyhmittäin Poliisinkäsittelemätlupa-asiatpoliisilaitoksittain

Lisätiedot

Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia. Mari Helenius Janne Kinnunen. Euroopan unionin osarahoittama

Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia. Mari Helenius Janne Kinnunen. Euroopan unionin osarahoittama Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia Mari Helenius Janne Kinnunen Euroopan unionin osarahoittama Esityksen sisältö Mikä on EMN REG? Mitä REG tekee? Työn tähänastiset tulokset Esimerkki

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen HINNAT, SOPIMUSASIAKKAAT Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania

Lisätiedot

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET TILASTOKATSAUS Kansalaisuusyksikkö 2010/2 31.3.2011 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2010 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Mikä käynnisti vuoden 2015 maahantuloaallon EU:iin? Afrikan pohjoisosien ja Lähi-idän maiden sisäinen kehitys. Koulutettuja nuoria ilman töitä ja tiedonsaannin

Lisätiedot

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Työntekijän oleskelulupa Opiskelijan oleskelulupa Oleskelulupatyypit Oleskelulupa perhesiteen perusteella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSESTA

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 23.6.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSESTA Yleistä Ehdotetulla asetuksella pannaan täytäntöön 1 päivänä heinäkuuta 2015 voimaan tulevat lainmuutokset

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto

994-ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,28 *** Alankomaiden Antillit 599 1,65 Alaska 1907 0,28 Albania 355 0,43 Algeria 213 0,59 Amerikan Samoa 684 1,65 Andorra 376 0,43

Lisätiedot

Suomen kansalaisuuden saamiset 2014

Suomen kansalaisuuden saamiset 2014 Väestö 2015 Suomen kansalaisuuden saamiset 2014 Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä väheni vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2014 aikana 8 260 Suomessa vakinaisesti

Lisätiedot

Maahanmuuttoyksikkö

Maahanmuuttoyksikkö TILASTOKATSAUS 21/3 Maahanmuuttoyksikkö 15.3.211 OLESKELULUVAT VUONNA 21 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 21 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa tehtyjen

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu 10.3.2016 Marica Lassus, Viestintäjohtaja, Wärtsilä Finland 1 TÄMÄ ON WÄRTSILÄ Keskeistä 2015 Tilauskertymä 4.932 milj. euroa, -3% Liikevaihto 5.029 milj. euroa, +5%

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet Tampereella asuu 9 122 ulkomaan kansalaista Vuoden 2013 lopussa Tampereella asui 9 122 ulkomaan kansalaista, mikä oli 4,1 % kaupungin

Lisätiedot

Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen?

Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen? Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen? KARKOTETUT - SEMINAARI EUROOPPALAISESTA SIIRTOLAISPOLITIIKASTA 6. 7.9. 2016 MARKUS HIMANEN, TURUN YLIOPISTO, 6.9.2016 Siirtolaisuuden

Lisätiedot

Maahanmuuton haasteet ja AMIFrahoitusmahdollisuudet. Hotelli Arthur Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki

Maahanmuuton haasteet ja AMIFrahoitusmahdollisuudet. Hotelli Arthur Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Maahanmuuton haasteet ja AMIFrahoitusmahdollisuudet Hotelli Arthur 15.6.2016 Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Erityistavoite 1 Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1.8.2015 FI L 206/69 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1338, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2015, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien

Lisätiedot

Tuberkuloosi Suomessa

Tuberkuloosi Suomessa Tuberkuloosi Suomessa Dos. Hanna Soini THL, Tartuntatautiseurannan ja torjunnan osasto 1 Mikä on tuberkuloosi Tuberkuloosi (TB) on Mycobacterium tuberculosis bakteerin aiheuttama infektiotauti Esiintyy

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 2011/3 Maahanmuuttoyksikkö 29.2.2012 OLESKELULUVAT VUONNA 2011 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuonna 2011 vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

University Admissions Finland. Hakukierroksen 2012-2013 hakutilastot

University Admissions Finland. Hakukierroksen 2012-2013 hakutilastot University Admissions Finland Hakukierroksen 2012-2013 hakutilastot University Admissions Finland UAF- konsortioon kuuluvat Helsingin, Itä- Suomen, Jyväkylän, Lapin, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistot,

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Kemi. Juha Taanila, Suomen Lähetysseura

Kemi. Juha Taanila, Suomen Lähetysseura Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." 27

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 Tietoisku 6/2013 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOANALYYSI 2/08 Kansalaisuusyksikkö 2.3.2009 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2008 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

ADOPTIOKOULUTUS

ADOPTIOKOULUTUS ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2017 Merja Vuori Adoptiolautakunnan puheenjohtaja 26.1.2017 Merja Vuori, puh 0504301560, merja.vuori@valvira.fi 1 Hyvät koulutustilaisuuden osanottajat, - 7/2012 uusi adoptiolaki voimaan,

Lisätiedot

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset Sopimusmaa Sopimus EFTA - Islanti ETA ( EUR- - Liechtenstein ETA ( EUR- - Norja ETA ( EUR- - Sveitsi Vapaakauppasopimus ( EUR- Albania

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

TURVAPAIKANHAKIJAT:

TURVAPAIKANHAKIJAT: TURVAPAIKANHAKIJAT: ARKIPÄIVÄISET HALLINNON JA HALLINNAN KÄYTÄNNÖT JUSSI S. JAUHIAINEN URMI & TURUN YLIOPISTO jusaja@utu.fi Aineisto on peräisin YK:n (UNHCR), EU:n (Eurostat) ja Migrin tilastotietokannoista.

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOKATSAUS 2012/2 Kansalaisuusyksikkö 24.1.2013 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

University Admissions Finland. KV-kevätpäivät, Levi 21.5.2013 Outi Tasala UAF

University Admissions Finland. KV-kevätpäivät, Levi 21.5.2013 Outi Tasala UAF University Admissions Finland KV-kevätpäivät, Levi 21.5.2013 Outi Tasala UAF University Admissions Finland Liitekäsittelyn palvelukeskus, jota ohjaa kymmenen yliopiston konsortio Palvelukeskus syntynyt

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Kainuun polku Esikotoutus, kotouttaminen ja kotoutuminen -seminaari 1.12.2016 Pasi Saukkonen Muuttoliike Eurooppaan ja Euroopassa Eurooppa

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 2012/3 Maahanmuuttoyksikkö 18.2.2013 OLESKELULUVAT 1.1. 31.12.2012 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuonna 2012 vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Eija Kyllönen-Saarnio 28.1.2016 Viestintä turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta -seminaari

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

AMIF-rahoituksen hyödyntäminen Maahanmuuttovirastossa

AMIF-rahoituksen hyödyntäminen Maahanmuuttovirastossa AMIF-rahoituksen hyödyntäminen Maahanmuuttovirastossa Visio 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja Toiminta-ajatus Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-,

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 213/2 Maahanmuuttoyksikkö 27.1.214 OLESKELULUVAT 1.1. 31.12.213 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan 1.1.-.31.12.213 välisenä aikana vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus 14.1.215 Villiina Kazi Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat keskittyvät

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin Youth in Action yhteistä toimintaa nuorille Haluatko matkustaa tapaamaan muita nuoria toiseen maahan?

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Tilastoliite 2008 Maahanmuuttovirasto

Tilastoliite 2008 Maahanmuuttovirasto Tilastoliite 2008 Maahanmuuttovirasto SISÄLLYS 2 Avainlukuja 6 Oleskeluluvat 8 asiat 10 Turvapaikka-asiat 11 Karkoitusasiat Avainlukuja Nyckeltal Key Figures Toimintamenot Verksamhetskostnader Operating

Lisätiedot

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa ma 21.5.2012 klo. 14.45-15.30 Tarja Nousiainen CIMO tarja.nousiainen@cimo.fi p. 0295 338 609 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

JÄSENVALTIO: Suomi RAHASTO: Paluurahasto VASTUUVIRANOMAINEN: Sisäasiainministeriö, kansainvälisten asioiden yksikkö AJANJAKSO: 2013

JÄSENVALTIO: Suomi RAHASTO: Paluurahasto VASTUUVIRANOMAINEN: Sisäasiainministeriö, kansainvälisten asioiden yksikkö AJANJAKSO: 2013 PALUURAHASTON VUOSIOHJELMA 2013 JÄSENVALTIO: Suomi RAHASTO: Paluurahasto VASTUUVIRANOMAINEN: Sisäasiainministeriö, kansainvälisten asioiden yksikkö AJANJAKSO: 2013 3. OHJELMASTA TUETTAVAT VALITTUIHIN PAINOPISTEISIIN

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 30.6. FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 Komission ilmoitus etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisen alkamispäivästä

Lisätiedot

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen KAUSITYÖ VIISUMIVELVOLLISISTA MAISTA 2016 Luonnonmarjojen poimintatyö Ulkoasiainministeriön ennalta määrittämistä viisumivelvollisista maista tulevien ulkomaalaisten henkilöiden on mahdollista suorittaa

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010. 15.6.2011 Maria Swanljung

Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010. 15.6.2011 Maria Swanljung Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010 15.6.2011 Maria Swanljung Espoolaisia nuoria puhumassa syrjinnästä Lisää koulumateriaalia saameksi Valtio osoitti saamenkielisten oppimateriaalien

Lisätiedot

Maahanmuuttajayhdistysten avustusten arviointikriteerien uudistaminen

Maahanmuuttajayhdistysten avustusten arviointikriteerien uudistaminen Maahanmuuttajayhdistysten avustusten arviointikriteerien uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu 1 Avustusuudistuksen vaiheet 2013-2014 (sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta) Touko-kesäkuu Kysely

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 21.5.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1. Sopimuksen osapuolet: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Monikulttuurinen työ Naistari Tililuok 200 00 Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta NAISTARI ON HYVINVOINNIN LISÄÄJÄ 200 Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu

Lisätiedot

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Haluatko hankkia kansainvälisiä kokemuksia, vaikuttaa omaan elinympäristöösi, saada

Lisätiedot