Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta"

Transkriptio

1 Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta IOM OIM

2 05 International Organization for Migration / Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö Tämä raportti on Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Helsingin toimiston tuottama. Raportti on julkaistu EU:n paluurahaston sekä Maahanmuuttoviraston rahoittamassa Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta -hankeessa. Hankkeen toteuttaja on yksin vastuussa raportin sisällöstä, joka ei välttämättä edusta Euroopan Komission tai Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön yleistä kantaa. Euroopan paluurahasto - Toimiva ja turvallinen paluu

3 3 Sisältö Johdanto: VAPPS-hankkeen tausta 5 VAPPS hankekuvaus 7 Hankkeen kohderyhmät 7 Hankkeen kohderyhmälle tarjoama avustus 8 Neuvonta 8 Matkajärjestelyt 8 Paluutuki 0 Palaajien jälkiseuranta 3 Hankkeen tiedotus 3 Neuvonta 4 Palaajien tietopaketti 5 Vapaaehtoinen paluu-video ja DVD 5 Hankesivusto, uutiskirjeet ja sosiaalinen media 5 Paluutarinat -nettikampanja 7 Tiedotus- ja verkostoitumiskokoukset 7 Seminaarit 7 Loppusanat 8

4

5 Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta Johdanto: VAPPS-hankkeen tausta IOM Helsinki on perustamisestaan vuonna 994 lähtien tarjonnut tilapäisiä vapaaehtoiseen paluuseen liittyviä palveluja yhteistyössä viranomaisten, esimerkiksi vastaanottokeskusten, poliisin, kuntien sekä työ- ja sisäministeriön kanssa. Euroopan paluurahaston perustaminen, paluuseen liittyvän toimintavastuun siirtyminen Maahanmuuttovirastolle (Migri) ja paluudirektiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä vaikuttivat osaltaan siihen, että IOM Helsinki ehdotti vapaaehtoiseen paluuseen liittyvän järjestelmän kehittämistä Suomessa. Tämän seurauksena käynnistettiin vuonna 00 Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen Suomessa hanke (Developing Assisted Voluntary Return in Finland, DAVRiF), jonka tavoitteena oli vakiinnuttaa puitteet vapaaehtoiselle paluuohjelmalle Suomessa valtakunnallisella tasolla. Hanke toteutettiin yhteistyössä Migrin ja muiden paluutoimijoiden kanssa, ja sen rahoittivat Euroopan paluurahasto sekä Migri. DAVRiF-hankkeen loputtua vuonna 0 ja perustuen hankkeen onnistuneisiin saavutuksiin, IOM edelleen yhteistyössä Migrin kanssa ja Paluurahaston tuella, käynnisti Vapaaehtoinen paluu- ja paluutuki Suomesta (VAPPS) hankkeen, jonka tarkoitus oli kehittää DAVRiF-hankkeen hyviä paluukäytäntöjä, etenkin liittyen uudelleenkotoutumistukeen ja sen seuraamiseen sekä palaajille suunnattuun tiedottamiseen. Samalla hanke pyrki tukemaan sisäministeriössä käynnissä ollutta lainsäädäntöhanketta vapaaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnuttamiseksi. VAPPS-hankkeen toinen jakso loppui kesäkuun lopussa 05, ja. heinäkuuta 05 astuivat voimaan lakimuutokset, joiden perusteella vastaan-

6 6 ottokeskukset tai Maahanmuuttovirasto voivat myöntää tietyille kohderymille vapaahtoisen paluun tukea. Tämän julkaisun tarkoitus on tarjota lukijalle yhteenveto VAPPS-hankkeen tavoitteista ja tuloksista. 400 IOM:n järjestämät paluut (kolmansien maiden kansalaiset) Kohderyhmään kuuluu: henkilö, joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, peruuttaa turvapaikkahakemuksensa, on ihmiskaupan uhri, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, on saanut tilapäistä suojelua, on saanut tilapäisen oleskeluluvan maasta poistamisen estymisen vuoksi, mutta jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, jonka kansainvälisen suojelun asema Suomessa on peruutettu tai lakkautettu ja joka on päätetty karkottaa.

7 VAPPS hankekuvaus 7 Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta (VAPPS) hanke käynnistyi..03. Hanke toimi jatkona sitä edeltäneelle Vapaaehtoisen paluun kehittäminen -hankkeelle ja se toteutettiin kahdessa vaiheessa ( ja ). Hankkeen toteutti IOM Helsinki, ja sitä rahoittivat Euroopan paluurahasto sekä Maahanmuuttovirasto. Hanketoiminnot toteutettiin läheisessä yhteistyössä hankekumppanin, Maahanmuuttoviraston, ja muiden yhteistyötahojen kanssa (ml. poliisi, Rajavartiolaitos, vastaanottokeskukset, lakimiehet). VAPPS-hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa edellisen hankkeen aikana kehitetyt toiminnot pysyviksi käytännöiksi ja estää vapaaehtoisen paluun toiminnan keskeytyminen Suomessa. Kahden ja puolen vuoden aikana hankkeen tarkoituksena oli avustaa yhteensä noin 900 kolmansien maiden kansalaista palaamaan vapaaehtoisesti kotimaahansa, muun muassa antamalla neuvontaa vapaaehtoisesta paluusta ja uudelleenintegraatiotuen käytöstä. Hanke pyrki edistämään yhdenvertaisuutta paluukäytännöissä ja edelleenkehittämään yleistä vapaaehtoisen paluun järjestelmää. Erityistä huomiota kiinnitettiin kestävälle pohjalle rakentuvan uudelleenkotoutumisen tukemiseen, jälkiseurantaan ja kattaviin tiedotustoimiin. Hankkeen tavoitteisiin kuului myös tiedotus- ja neuvontamenetelmien kehittämistä laajentamalla tiedotustoimien kautta tavoitettavaa kohderyhmää sekä huomioimalla (mahdollisten) palaajien erityistarpeet, kuten luku- ja kirjoitustaidottomuus. Vapaaehtoisille palaajille VAPPS II hankkeessa tehdyn kyselyn mukaan IOM nähdään turvallisena ja neutraalina paluun järjestäjänä. Hankkeen kohderyhmät Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä määräytyi EU:n paluudirektiivin ja Maahanmuuttoviraston ohjeistuksen mukaisesti ja siihen kuuluivat kolmansien maiden kansalaiset, mukaan lukien: Turvapaikanhakijat: jotka ovat peruttaneet turvapaikkahakemuksensa joka ovat saaneet kielteisen päätöksen Kansainvälistä suojelua saaneet (esim. kiintiöpakolaiset) Ihmiskaupan uhrit

8 8 Muut henkilöt, joilla ei ole voimassa olevaa oleskelulupaa ( paperittomat /säännösten vastainen maahanmuutto) IOM avusti VAPPS -hankkeessa ( ) yhteensä 853 henkilöä palaamaan vapaaehtoisesti 69 maahan. Hankkeen kohderyhmälle tarjoama avustus Neuvonta IOM:n periaatteiden mukaan vapaaehtoinen paluu perustuu aina palaajan tietoiseen ja vapaaehtoiseen päätökseen käyttää järjestön palveluita. Tämän varmistamiseksi hanke tarjosi paluuta harkitseville ja siihen hakeneille neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisesti IOM:n toimistolla. Hanketyöntekijät neuvoivat palaajia heidän äidinkielellään aina kun mahdollista. Lisäksi hankkeen tuottamilla monikielisillä ja -kanavaisilla tiedotusmateriaaleilla pyrittiin varmistamaan, että palaajilla oli riittävää tietoa paluupäätöksen tekemistä varten. Tärkeässä asemassa neuvonnassa olivat myös muut paluutoimijat, kuten vastaanottokeskukset ja poliisit, joiden neuvontakapasiteetin vahvistamiseksi hanke toteutti lukuisia tiedotus- ja koulutustoimia, ml. nettisivut, tiedotustilaisuuksia, uutiskirjeita ja erilaisia julkaisuja. Myös jälkiseurantatulokset vahvistavat onnistuneen tiedotuksen : 90% palaajista oli oman arvionsa mukaan saanut riittävää tietoa vapaaehtoisesta paluusta ennen lähtöä. Matkajärjestelyt Hanke on tarjonnut kohderyhmään kuuluville henkilöille mahdollisuuden palata vapaaehtoisesti kotimaahansa ja saada paluutukea. Hanke on tarvittaessa avustanut palaajia myös matkustusasiakirjojen hankinnassa sekä näin ollen myös lasten rekisteröinnissä paluumaan kansalaisiksi kohdemaiden suurlähetystöissä. IOM on koordinoinut matkajärjestelyjä ja kauttakulkulupien anomista suomalaisten paluutoimijoiden kanssa sekä ostanut palaajille kotimaan ja ulkomaan matkaliput lähtöpisteestä Suomessa aina kotipaikkakunnalle saakka. Helsinki-Vantaan lentokentällä IOM on avustanut lähtijöitä lähtöselvityksessä sekä turva- ja passintarkastuksessa; myös junalla Venäjälle palaavia hen- Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt olivat kuitenkin tukikelpoisia vain, jos heidät katsottiin olevan humanitäärisen paluuavustuksen tarpeessa, esim. jos heillä ei ollut riittäviä omia resursseja kustantaa matkaa tai haavoittuvuuden perusteella.

9 Paluut maittain VAPPS I & II Paluut maittain VAPPS I ja VAPPS II Irak Venäjä Serbia Kosovo UNSC 44 Ukraina Albania BiH Nigeria Valko Venäjä Georgia Iran Ghana Turkki Sri Lanka Angola Nepal Gambia Azerbaidžan Marokko Makedonia Libya Kuuba Kamerun Yhdysvallat Vietnam Tansania Pakistan Montenegro Kenia Bangladesh Libanon Kolumbia Etiopia Etelä Afrikka Venezuela Sudan Kiina Jordania Honduras Filippiinit Armenia Algeria Kanada Senegal Palestiina Malaysia Kazakhstan Israel Egypti Djibouti Brasilia Afganistan Argentina Uusi Seelanti Uruguay Tadjikistan Somalimaa, Somalia Peru Niger Mauritius Meksiko Mali Kirgistan Kambodzha Intia Guinea Guatemala Burundi Bolivia

10 0 Palaajien laillinen status Palaajien laillinen status 03-5 Muu** 4% Turvapaikkahakemuksen keskeyttäneet 8% Kielteisen päätöksen saaneet 58% **opiskelijat, Suomessa oleskeluluvalla asuneet, paperittomat, pakolaisaseman saaneet jne. kilöitä on avustettu matkalla ja passintarkastuksessa raja-asemalle asti. IOM avusti pääsääntöisesti kaikkia palaajia myös lennonvaihdossa ja maahantulossa kauttakulku- ja paluumaissa. Hanke tarjosi myös käteis- tai hyödyketukea paluun jälkeistä uudelleenkotoutumista varten ja järjesti jälkiseurantahaastatteluja (kts. alla). Paluutuki Paluutuen avulla hanke pyrki edistämään kestävää paluuta ja uudelleenkotoutumista. Paluutukea tarjottiin VAPPS I ja II hankkeissa määritellyn tukitaulukon mukaisesti. Tukitaulukon lähtökohtana oli, että maihin, joissa olosuhteet uudelleenkotoutumiselle ovat haastavampia, myönnetään korkeammat tuet. Näihin maihin kuuluivat esim. Irak, Afganistan, Bangladesh, sekä tietyt, kaikkein köyhimmät Saharan eteläpuolisen Afrikan maat. Palaajat saivat valita paluutukea joko hyödykkeenä (tavallisesti 500 euroa/aikuinen, 750 euro/lapsi) tai käteisenä ( euroa/aikuinen, euroa/lapsi). Paluumaan ja tukitaulukon lisäksi tukipäätöksissä otettiin huomioon myös palaajan laillinen asema Suomessa, palaajien ilmoittamat uudelleenkotoumissuunnitelmat ja mahdolliset yksilölliset haavoittuvuustekijät, joiden perusteella tuen määrä saatettin nostaa poikkeustapauksissa 000 euroon. Osalle palaajista tarjottiin mahdollisuus osallistua jälkiseurantaan, jonka avulla hanke keräsi haastatteluin tietoa paluutuen käytöstä ja hyödyllisyydestä sekä palaajien kokemuksista ja tyytyväisyydestä paluun jälkeisenä aikana. Jälkiseurantaan osallistumisesta maksettiin palaajille 00 euron kannustintuki.

11 Käteistuki Käteistuesta 00 euroa (00 euroa/lapsi) maksettiin Helsinki-Vantaan lentokentällä ennen lähtöä, ja tällä tukiosuudella pyrittiin antamaan palaajille mahdollisuus kattaa välittömät kustannukset matkan aikana ja/tai heti paluun jälkeen. Jos myönnetty tukisumma oli yli 00 euroa, loput tuesta maksettiin paluumaassa, joko lentokentällä tai IOM:n paikallisessa toimistossa. Kaikista palaajista käteistukea myönnettiin n. 79%:lle. Palaajat saivat käyttää käteistuen parhaaksi katsomallaan tavalla paluun jälkeen. Jälkiseurantahaastattelujen perusteella sitä käytettiin pääsääntöisesti välittömien tarpeiden kattamiseen, kuten ruokaan, vaatteisiin, huonekaluihin tai lääkkeisiin. Osa palaajista myös perusti käteistuen avulla oman liikkeen tai käytti tuen (lisä-)koulutukseen. Käteistuella palaajat pystyivät pääsääntöisesti kattamaan alkuvaiheen tai lyhyemmän aikavälin tarpeita: noin puolet jälkiseurantaan osallistuneista kertoi, että käteistuki oli riittävä kattamaan kuluja noin kuukauden ajaksi, 37%:llä oli hyötyä tuesta -6 kuukauden aikana, ja 7%:llä tukisumma riitti pidemmäksikin ajaksi. Erityis- ja hyödyketuki Riippuen paluumaasta palaajat saivat käteistuen sijasta valita tuen myös hyödykkeenä, jonka suuruus oli 500 euroa (750 euroa/lapsi). Hyödyketukea anoneille maksettiin myös 00 euroa (00 euroa/lapsi) lähdön yhteydessä, mutta loput tuesta käytettiin uudelleenkotoutumista tukevien tavaroiden tai palveluiden ostamiseen paikallisen IOM:n Erityis-/hyödyketuki, osuus kaikista palaajista toimiston välityksellä. Hyödyketuen käytöstä palaajan oli tehtävä tarkempi suunnitelma paikallisen IOM toimiston kanssa, ja suunnitelman laatimisessa tarjottiin myös neuvontaa ja muuta avustusta, esim. apua yrityksen rekisteröinnissä. Erityistueksi kutsutaan hankkeen tarjoamaa räätälöityä paluutukea, jota myönnettiin erityisesti haavoituvassa asemassa oleville palaajille, esim. pienten lasten yksinhuoltajille tai henkilöille, joilla oli vakavia terveysongelmia. Tälle kohderyhmälle myönnettiin esimerkiksi suuremman käteisosuuden ja hyödyketuen yhdistelmä tai poikkeuksellisesti myös korotettua käteistukea, riippuen asiakkaan tarpeista ja IOM:n tukikapasiteetista paluumaassa.

12 Suuremman tukisumman arvon sekä tarkan uudelleenkotoutumissuunnitelman ansiosta IOM katsoo, että hyödyketukimuoto on suotavampi ja voi usein tukea palaajien kestävälle pohjalle rakentuvaa paluuta paremmin kuin pelkkä käteistuki. Tämän takia hankkeen tavoitteisiin kuului myös hyödyketuen valitsevien palaajien osuuden kasvattamista, joka saavutettiin kiitettävästi: VAPPS I-hankejaksossa n. 5%:lle palaajista myönnettiin hyödyketukea, kun toisessa hankejaksossa tämä osuus nousi n. 5%:iin. Palaajat käyttivät hyödyketukea erilaisiin tarkoituksiin, ja usein suunnitelmat tarkentuivat vasta paluun ja paikallisen IOM:n toimiston antaman neuvonnan jälkeen. Suosituimmat tukimuodot olivat yrityksen perustaminen (esim. ruokakauppa, putkityöt, rakennusala, ompelimo), maanviljelys/ karjan ostaminen, asuminen (esim. oman talon korjaus, huonekalujen ja tarvikkeiden hankinta) sekä koulutus. Hyödyketukea käytettiin myös terveydenhoitoon ja lääkkeisiin. Hyödyketuella saattoi olla myönteinen vaikutus paluun kestävyyteen: jälkiseurannassa 80% vastanneista ilmoitti olevansa ylipäänsä tyytyväinen päätökseen palata vapaaehtoisesti, kun vastaava luku kaikista palaajista oli 67%. kiseuranta Muita paluutukimuotoja Hankkeen kohderyhmää on tavoitettu myös EU-rahoitteisen MAGNET II ävästi tietoa-hankkeen vapaaehtoisesta (04-6, päävastuussa IOM Ranska) avulla. MAGNET II -hanke nnen paluupäätöstäsi? on työllistämisprojekti Irakin kurdialueelle Suomesta, Belgiasta, Ranskasta, Saksasta ja Iso-Britanniasta vapaaehtoisesti palaaville. Hanketta osarahoittavat osallistujamaiden viranomaiset (Suomessa Maahanmuuttovirasto) 8% % EU:ssa; Irakissa sitä tukevat kurdiviranomaiset ja paikalliset yritykset. IOM Jälkiseuranta Helsinki voi ohjata Irakin kurdialueille VAPPS -hankkeen avulla palaavia henkilöitä MAGNET II -hankkeen piiriin. Vaikka kyseessä on erillinen hanke, se paransi myös IOM Helsingin kapasiteettia tarjota paluuneuvontaa ja uudelleenkotutumisen mahdollisuuksia VAPPS -hankkeen kohderyhmälle. Saitko riittävästi tietoa vapaaehtoisesta paluusta ennen Jälkiseuranta: paluupäätöstäsi? Saitko riittävästi Oliko tietoa vapaaehtoisesta paluusta ennen paluutuen sinulla mielestäsi ongelmia Jälkiseuranta: saamisessa? Oliko sinulla mielestäsi ongelmia paluutuen saamisessa? paluupäätöstäsi? Kyllä Ei n/a 8% 90% % 5% Oliko sinulla mielestäsi ongelmia paluutuen saamisessa? 90% 95% 5% Kyllä Ei n/a Ei Kyllä

13 Palaajien jälkiseuranta IOM:n pyrki jatkuvasti kehittämään palaajille annettavaa avustusta ja erityisesti tapoja, joilla voidaan tukea mahdollisimman kestävää uudelleenkotoutumista. Tämän tueksi järjestettiin palaajien jälkiseurantaa, johon osallistui yli 0 VAPPS-hankkeiden palaajaa. Paikalliset IOM toimistot haastattelivat palaajia aikaisintaan kuukausi kotimaahansa saapumisen jälkeen. Kysymykset koskivat mm. palaajien kokemuksia liittyen paluun jälkeiseen aikaan ja paluutukeen, ja vastaukset analysoitiin kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin. 3 Jälkiseurannassa selvisi, että suuri enemmistö vastanneista oli tyytyväinen IOM:n ja yhteistyötahojen antamaan tukeen: 90% vastanneista oli mielestään saanut riittävästi tietoa vapaaehtoisesta paluusta ennen paluupäätöstään ja 95% vastasi, että paluutuen saaminen IOM:ltä oli sujunut ongelmitta. Enemmistö vastanneista (6%) oli myös sitä mieltä, että paluutuki paransi elinolosuhteita pitkällä aikavälillä, ja kertoi olevansa ylipäänsä tyytyväinen päätökseen palata (70%). Jälkiseurantatulokset myös kertoivat, että hyödyketukea saaneet palaajat suhtautuivat tulevaisuuteen myönteisemmin kuin muut, käteistukea saaneet, palaajat. Monet palaajat kuitenkin kertoivat myös haasteista paluun jälkeen: yli puolet koki paluumaan työllisyystilanteen ongelmallisena, ja myös tulotaso, asumis- ja turvallisuustilanne aiheutti noin kolmasosalle vastanneista huolia. Jälkiseurannan keskeisenä tuloksena voidaan pitää, että uudelleenkotoutumistuki näyttää hyödyttävän kestävää paluuta parhaiten silloin, kun sitä pystyy käyttämään joustavasti ja jokaisen palaajan tilanne yksilöllisesti huomioiden. Hankkeen tiedotus Varsinaisen (mahdollisille) palaajille suunnatun paluuavustuksen lisäksi tiedotustoimilla on ollut VAPPS-hankkeissa suuri painoarvo. Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittiin hyvin erilaisten ja laajojen kohderyhmien tiedotusta, joka näin olleen myös edellytti materiaalien ja sanomien kohdentamista jokaisen kohderyhmän tarpeita huomioon ottaen. Tiedotustoimilla oli kaksi päätavoitetta: ensinnäkin pyrittiin IOM:n periaatteiden mukaisesti varmistamaan, että paluuta harkitsevat saivat tarpeeksi tietoa tietoisen ja vapaaehtoisen paluupäätöksen tekemistä varten, ja toiseksi hanke tavoitteli vapaaehtoisen paluun ja paluutuen ymmärtämisen

14 4 lisäämistä niin yhteistyötahojen kuin päättäjien ja laajan yleisön keskuudessa. Keskeisiin tiedotustoimiin kuuluivat seuraavat: Neuvonta Suoralle kohderyhmälle annettiin henkilökohtaista paluuneuvontaa mahdollisuuksien mukaan palaajan omalla kielellä (IOM voi tarjota neuvontaa noin 0 eri kielellä) puhelimitse, sähköpostitse sekä IOM:n toimistolla vierailujen aikana. Tietoisen ja vapaaehtoisen paluupäätöksen tukemisen lisäksi, neuvonnan tarkoitus oli myös varmistaa kun paluupäätös oli tehty palaajien osallisuus kautta paluuprosessin. Kuukausitasolla IOM Helsingin toimistolla oli n. 300 asiakaskontaktia palaajien kanssa. Myös muilla paluutoimijoilla, erityisesti poliisilla ja vastanottokeskuksilla, oli tärkeä rooli palaajien neuvonnassa, minkä takia hanke myös pyrki vahvis- Palaajien tietopaketti

15 tamaan muiden tahojen neuvontakapasiteettia (kts. alla). 5 Palaajien tietopaketti Tietopakettiin, jota levitettiin myös eri paluutoimijoiden välityksellä, kuului muun muuassa: Monikielinen esite (3 kieltä) ja CD-kokoinen visuaalinen yleisesite (englanniksi/suomeksi), joissa kuvaillaan hankkeen tarjoamaa tukea ja hakuprosessia Hankekortit (käyntikortit), joissa IOM:n yhteystiedot eri kielillä Paluutarinat (Return Stories): monikielinen esite, joka kertoo IOM:n avulla Suomesta palanneiden kokemuksista paluun jälkeiseltä ajalta ja siitä, miten he käyttivät paluutukea Yrityksen perustamisopas oman yrityksen perustamista suunnitteleville Vapaaehtoinen paluu-video ja DVD IOM tuotti 0 minuutin pituisen DVD:n nimeltään Your Guide to AVR, joka tarjosi neuvontaa vapaaehtoisesta paluusta visuaalisessa muodossa myös luku- ja kirjoitustaidottomille. DVD:tä voi katsoa kymmenellä eri kielellä, ja videon kaikki kieliversiot olivat katsottavissa myös hankkeen nettisivuilla. Hankesivusto, uutiskirjeet ja sosiaalinen media IOM perusti jo vuonna 00 nettisivuston vapaaehtoisen paluun ja paluutuen hankkeita varten (www.vapaaehtoinenpaluu.fi), jolta sekä palaamista harkitsevat ja paluupäätöksen jo tehneet että eri sidosryhmiin kuuluvat voisivat hakea ajankohtaista tietoa hankkeesta. Sivusto tarjosi mm. monikielistä tietoa paluuprosessista ja hakemisesta, monikielisiä hakulomakkeita, ajankohtaista tietoa hankkeesta sekä kuukausittaisia tilastoja. Hankesivusto osoittautui tärkeäksi työkaluksi palaajien saavuttamiseksi. Sähköisiä uutiskirjeitä lähetettiin muutaman kerran vuodessa hankekumppaneille ja muille hankkeista kiinnostuneille. Näiden lisäksi IOM on käyttänyt sosiaalista mediaa, pääasiassa hankkeen Twitter-tiliä ja Facebook-sivustoa lisätäkseen tietoutta hankkeesta.

16 6

17 Paluutarinat -nettikampanja Paluutarinat -esitteen pohjalta luotiin tiedotuskampanja helmi-maaliskuussa 05, jonka tavoitteena oli lisätä tietoutta hankkeesta mahdollisten palaajien sekä suuren yleisön keskuudessa. Kampanjalle luotiin kirjaseen perustuva oma kotisivu, jolla kaikki tarinat esiteltiin yhdeksällä eri kielellä; kampanjaa, sivustoa sekä vapaaehtoissta paluuta mainostettiin kampanjaa varten luoduilla kuvamateriaaleilla sosiaalisessa mediassa sekä Twitterissä että Facebookissa. Kampanjan levittämisessä hyödynnettiin myös vapaaehtoisen paluun sidosryhmiä ja viranomaisten sosiaalisen median kanavia sekä IOM:n kansainvälistä sosiaalisen median verkostoa. Kampanja saavutti seitsemän viikon aikana kaikilla sosiaalisen median kanavilla ja sivustolla yhteensä yli katselukertaa. 7 Tiedotus- ja verkostoitumiskokoukset Yhteistyötahoille järjestettiin tiedotus- ja verkostoitumiskokouksia ympäri maata koko hankkeen aikana. Samojen alueiden/kuntien paluutoimijoiden edustajia (esimerkiksi vastaanottokeskukset, poliisi, Maahanmuuttovirasto, kuntien sosiaalityöntekijät) kutsuttiin osallistumaan näihin kokouksiin yhdessä sen sijaan, että kokoukset olisi suunnattu ainoastaan yhdelle toimijalle kerrallaan. Hanke edisti tällä tavalla verkostoitumista paikallisten paluutoimijoiden välillä, lisäsi tietoutta hankkeesta, ja näin olleen vahvisti eri toimijoiden neuvontakapasiteettiä. Samalla kokousten osallistujilta kerättiin palautetta ja ehdotuksia hanketoimintojen kehittämiseksi. Seminaarit Myös hankkeiden n. kerran vuodessa järjestämät työpajat ja seminaarit edistivät eri kohderymien tietoutta ja keskustelua vapaaehtoisen paluun ja paluutuen järjestelmän nykytilasta ja kehittämistarpeista. Seminaareihin osallistui laaja kirjo niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia paluutoimijoita. Paluumaiden Suomeen akkreditoituneille edustustoille järjestettiin erilliset lähetystöseminaarit, joissa esitettiin vapaaehtoisen paluun ja paluutuen periatteita ja toimintatapoja sekä tarkasteltiin heidän rooliaan vapaaehtoisten palaajien tukemisessa. Lähetystöt ovat monen palaajan matkajärjestelyissä avainasemassa, varsinkin jos matkaa varten tarvitaan hukkuneiden tai umpeutuneiden passien sijaan uusia matkustusasiakirjoja. Seminaareissa esiintyi myös ulkomaalaisia puhujia, jotka tarjosivat uusia näkökulmia, esim. liittyen paluumaiden näkemyksiin vapaaehtoisesta paluussta tai haavoituvassa asemassa olevien siirtolaisten ja ihmiskaupan uhrien tukemisesta.

18 8 Loppusanat VAPPS hanke on saavuttanut keskeisimmät sille asetetut tavaoitteet onnistuneesti: hanke avusti yhteensä 853 kolmansien maiden kansalaista palaamaan vapaaehtoisesti kotimaahansa turvallisella ja heidän ihmisoikeuksiaan kunniottavalla tavalla, ja samalla tuki palaajien uudelleenkotoutumista ja paluun kestävyyttä. Tämän lisäksi hanke on edesauttanut pysyvämmän vapaaehtoisen paluun ja paluutuen järjestelmän luomista Suomeen. Hankkeen loputtua vapaaehtoisen paluun ja paluutuen kenttä ja käytännöt tulevat muuttumaan huomattavasti, muun muuassa liittyen haku- ja päätöksentekoprosessiin, tukikelpoisiin kohderyhmiin, paluutoimijoiden työnjakoon. IOM on vahvasti sitä mieltä, että alla olevat EU-rahoitteisissa hankkeissa kerättyihin kokemuksiin perustuvat suositukset tulisi ottaa huomioon kaikissa vapaaehtoisen paluun ja paluutuen toiminnoissa: Palaajien yhteenvertaisuus ja ihmisoikeuksien toteuttuminen on varmistettava kaikissa toiminnoissa. Tähän kuuluu muun muuassa, että: Paluuta harkitsevilla kautta maan on samat mahdollisuudet saada kattavaa tietoa vapaaehtoisesta paluusta tietoisen ja vapaaehtoisen paluupäätöksen tekemistä varten, esimerkiksi monikielisillä ja asiakkaiden tarpeita huomioivilla materiaaleilla (ml. lukutaidottomille), paluutoimijoiden riittäävään tietoisuuteen perustuvalla (monikielisellä) neuvonnalla Tukikelpoisuus- ja avustuspäätökset ovat yhteenmukaisia Varsinkin haavoittuviin ryhmiin kuuluvien palaajien erityistarpeet otetaan huomioon kautta paluuprosessin. IOM:n katsoo, että palaajien yhteenvertaisuuden varmistaminen voi vaikuttaa koko järjestelmän uskottavuuteen ja näin ollen mahdollisten palaajien motivaatioon hakeutua vapaaehtoisen paluuseen. EU:n paluudirektiivin mukaan vapaaehtoisen paluun tulisi olla ensisijainen paluumuoto EU-maissa. Paluudirektiivi kattaa monenlaisia paluuavustuksen tarpeessa olevia kohderyhmiä. Hankkeissa huomattiin, että paluuavustusta tarvitsevien henkilöiden joukko on moninainen. Turvapaikanhakijoiden lisäksi hankkeen piiriin hakeutui ns paperittomia, sekä työn, opiskelun tai perhesuhteen perusteella Suomessa oleskelleita. Monilla oli taustallaan

19 haavoittuvuustekijöitä ja uudelleenkotoutuminen kotimaahan paluun jälkeen näytti heistä haastavalta. 9 IOM katsoo, että kaikilla paluudirektiivin kohderyhmillä tulee olla mahdollisuus tuettuun vapaaehtoiseen paluuseen. Tämän raportin julkaisuhetkellä (elokuu 05) kaikille kohderyhmille (esim ns. paperittomat) ei ole tarjolla tällaista vaihtoehtoa. Paluutuen kehittäminen ja kestävän paluun tukeminen: IOM:n näkemysten mukaan vapaaehtoisen paluun kestävyyden kannalta niin taloudellinen kuin (psyko-)sosiaalinen paluutuki ovat keskeisessä asemassa, ja niitä tulisi räätälöidä jokaisen palaajan omien tarpeiden mukaisesti parhaiden tulosten saavuttamiseksi. IOM:n hankkeissa kehitettiin kiitettävästi erilaisia tukimuotoja ja käytäntöjä, joiden avulla pyrittiin tukemaan palaajien uudelleenkotoumista. Siitä huolimatta paluutuen muotoja on tarvetta kehittää edelleen ja luoda mahdollisesti uusia menetelmiä vastaten jatkuvasti vaihtuviin tilanteisiin paluumaissa. Paluutoimijoiden verkostoituminen ja tiedonvaihto kansallisesti ja kansainvälisesti: Vapaaehtoisen paluun järjestelyissä on mukana monta eri toimijaa, kuten vastaanottokeskukset, poliisit, muut viranomaiset (Migri, kunnat, maistraatit jne.), kansainvälisten järjestöjen (kuten IOM) toimipisteet lähtö-, läpikulku- ja paluumaissa, paluumaiden edustajat niin lähetystöissä kuin itse paluumaissa. Sujuvien ja palaajien tarpeita ja oikeuksia huomioivien järjestelyjen lähtökohtana on eri toimijoiden tietämys järjestelmän tavoitteistä ja käytännöistä sekä muiden mukana olevien tahojen rooleista. Neuvonta-antavilla tahoilla, kuten vastaanottokeskusten työntekijöillä, tulisi esimerkiksi olla riittävää tietoa koko paluuprosessista, paluumaan tilanteesta ja (pääpiirteittäin) uudelleenkotoutumismahdollisuuksista. Samalla myös paluumaiden edustustojen hyvä ymmärrys vapaaehtoisesta paluusta on edellytys sujuvalle matkustusasiakirjojen myöntämiselle. IOM katsoo, että tarvittavaa verkostoitumista ja yhteistyötä on edistettävä aktiivisesti, esimerkiksi tiedotuksen avulla.

20 Contact information IOM Helsinki Mailing address: P.O. Box 85 FI-000 Helsinki FINLAND Assisted Voluntary Return Enquiries: Tel: IOM OIM

IOM vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta (VAPPS)

IOM vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta (VAPPS) IOM vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta (VAPPS) Vapaaehtoinen paluu ja uudelleenkotouttaminen - case Kosovo 5. maaliskuuta 2015 Julia Evans Junior Coordinator IOM Helsinki IOM Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

Vapaaehtoisen paluun vakiinnuttaminen ruohonjuuritason terveiset

Vapaaehtoisen paluun vakiinnuttaminen ruohonjuuritason terveiset Vapaaehtoisen paluun vakiinnuttaminen ruohonjuuritason terveiset Hanketyöntekijä Hannele Hansén-Haug OULUN VASTAANOTTOKESKUS Puh. 029 54 63104 Maahanmuuton haasteet ja AMIFrahoitusmahdollisuudet 15.6.2016

Lisätiedot

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat Tilastoliite Sisältö 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 asiat 10 Karkotusasiat Avainluvut Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö 2009 2010 2011 Nettomenot 17 576 18 326 17 718 Tulot 2 929

Lisätiedot

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Webinaari 1.10.2012 Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Maahanmuuttajakoulutus OAKK:ssa OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 4000 opiskelijaa 114 eri

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AvainluVUT nyckeltal key figures Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö Verksamhetskostnader (1000

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisinlupahallinnon toimintaakuvaavia tilastoja Viimeinenvuosi/kk:2015/07 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisinkäsittelemätlupa-asiatluparyhmittäin

Lisätiedot

MAGNET II. Suomesta, Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, Alankomaista ja Iso-Britanniasta Irakin Kurdistanin alueelle vapaaehtoisesti palaaville.

MAGNET II. Suomesta, Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, Alankomaista ja Iso-Britanniasta Irakin Kurdistanin alueelle vapaaehtoisesti palaaville. MAGNET II TYÖLLISTYMISTUKI Suomesta, Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, Alankomaista ja Iso-Britanniasta Irakin Kurdistanin alueelle vapaaehtoisesti palaaville. IOM Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja 20 N:o 10 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja Viimeinen vuosi/kk: 2015/01 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisin

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Afghanistan x x Alankomaat Alankomaiden Antillit Albania Algeria x x Amerikan Samoa

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSEN KOROTTA- MISESTA

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSEN KOROTTA- MISESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 20.9.2017 Jorma Kantola SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSEN KOROTTA- MISESTA Vapaaehtoisen paluun järjestelmä Kansainvälistä suojelua

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 14 ja 31 :n ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 14 ja 31 :n ja ulkomaalaislain muuttamisesta SISÄASIAINMINISTERIÖ Maahanmuutto osasto LUONNOS 16.12.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 14 ja 31 :n ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Muuttoliike, pakolaisuus, turvallisuus: Haaste Suomelle ja EU:lle 2.12.2016 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) Tutkimus-

Lisätiedot

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaali liikkuvuus Hakukierros 2015 (4.3.2015) Korkeakoulutuksen Erasmus+ -globaalin liikkuvuuden ensimmäisellä hakukierroksella tukea haki 30 korkeakoulua ja kaksi

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 0 MK 29.12.2010 1(3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2011 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2011 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen

Lisätiedot

Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö

Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä 2.2.2016 Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Eurooppa ja maahanmuuttopaineet 1. Tilannekuvaa 2. EU:n toimenpiteet 3. Suomen

Lisätiedot

Päivärahat 2006. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

Päivärahat 2006. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00 Päivärahat 2006 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä, euroa yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET JÄSENTIEDOTE TYÖMARKKINAT 10/2009 SK, MK 23.12.2009 1 (3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.11.2008 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN Korvauslaji: Voimassa oleva taso Uusi taso Muutos-%

Lisätiedot

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 42,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 42,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00 1 (8) I. TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2018 :n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisen työehtosopimuksen 22 luvun mukaiset matkakustannusten korvaukset ovat vuonna 2018 seuraavat:

Lisätiedot

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä Päivärahat 2012 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä (euro) Työmatkan kestoaika yli 6 tuntia (osapäiväraha) 16,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 36,00

Lisätiedot

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Koko Maa Toimiala Hankkeen vaihe % Summa Vietnam Terveys ja lääketeollisuus 70 % 67 312,00 Suuryritys

Lisätiedot

Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012. Arviointiraportti

Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012. Arviointiraportti Vapaaehtoisen paluun kehittäminen 2010-2012 Arviointiraportti 2012 International Organization for Migration Tämä raportti on Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n Helsingin toimiston tuottama. Raportti

Lisätiedot

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT 2013 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Julkaisusta vastaa: Euroopan muuttoliikeverkosto Maahanmuuttovirasto Panimokatu 2a 00580 Helsinki Tel. 0295 430

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 41,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 41,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00 1 (8) 16.1.2017 I.TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2017 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisen työehtosopimuksen 22 luvun mukaiset matkakustannusten

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

Irak -lähtömaatietojärjestelmähanke Solid -rahastoseminaari. 12.11.2012 Martin Airisto, Maahanmuuttovirasto Oikeus- ja maatietoyksikkö

Irak -lähtömaatietojärjestelmähanke Solid -rahastoseminaari. 12.11.2012 Martin Airisto, Maahanmuuttovirasto Oikeus- ja maatietoyksikkö Irak -lähtömaatietojärjestelmähanke Solid -rahastoseminaari 12.11.2012 Martin Airisto, Maahanmuuttovirasto Oikeus- ja maatietoyksikkö 2 Irak-hanke: perusta ja rahoitus Irak-hanke toteutettiin v. 2011 aikana

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 MK 26.1.2015 1(2) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen

Lisätiedot

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Maahanmuuton tilannekuva Paasikivi-seuran kokous 2.11.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö 215 miljoonaa maahanmuuttajaa koko maailmassa. Näistä pakolaisia 45,1 miljoonaa Pohjois- ja Etelä-

Lisätiedot

Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report

Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report EU Return Fund Euroopan Paluurahasto Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen Suomessa -hankkeen raportti on tuotettu

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.11.2016 alkaen Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania - matkapuhelimet 0,71

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSESTA

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 23.6.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VAPAAEHTOISEN PALUUN AVUSTUKSESTA Yleistä Ehdotetulla asetuksella pannaan täytäntöön 1 päivänä heinäkuuta 2015 voimaan tulevat lainmuutokset

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

Vuonna 2008 tukea saaneet hankkeet

Vuonna 2008 tukea saaneet hankkeet 1(6) Vuonna 2008 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 68 kpl Tukea myönnetty yhteensä 3 591 597,10 Yrityksen koko Kohdemaa Toimiala Hankkeen vaihe % Tukisumma Pk-yritys Filippiinit Valmistusteollisuus

Lisätiedot

Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia. Mari Helenius Janne Kinnunen. Euroopan unionin osarahoittama

Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia. Mari Helenius Janne Kinnunen. Euroopan unionin osarahoittama Return Experts' Group (REG): Ensimmäisen vuoden kokemuksia Mari Helenius Janne Kinnunen Euroopan unionin osarahoittama Esityksen sisältö Mikä on EMN REG? Mitä REG tekee? Työn tähänastiset tulokset Esimerkki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutumisen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 2 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE Euroopan

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen HINNAT, SOPIMUSASIAKKAAT Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania

Lisätiedot

PALUURAHASTO MONIVUOTINEN OHJELMA 2008 2013

PALUURAHASTO MONIVUOTINEN OHJELMA 2008 2013 PALUURAHASTO MONIVUOTINEN OHJELMA 2008 2013 JÄSENVALTIO: Suomi RAHASTO: Paluurahasto VASTUUVIRANOMAINEN: Sisäasiainministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö AJANJAKSO: 2008 2013 OHJELMAN OPERATIIVISET

Lisätiedot

JÄSENVALTIO: Suomi RAHASTO: Paluurahasto VASTUUVIRANOMAINEN: Sisäasiainministeriö, kansainvälisten asioiden yksikkö AJANJAKSO: 2012

JÄSENVALTIO: Suomi RAHASTO: Paluurahasto VASTUUVIRANOMAINEN: Sisäasiainministeriö, kansainvälisten asioiden yksikkö AJANJAKSO: 2012 PALUURAHASTON VUOSIOHJELMA 2012 JÄSENVALTIO: Suomi RAHASTO: Paluurahasto VASTUUVIRANOMAINEN: Sisäasiainministeriö, kansainvälisten asioiden yksikkö AJANJAKSO: 2012 3. OHJELMASTA TUETTAVAT VALITTUIHIN PAINOPISTEISIIN

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Kohtaammeko kulttuureja vai ihmisiä? seminaari Raisiossa 25.8.2015 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esityksen rakenne 1. Maahanmuutto - Suomeen

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisinlupahallinnon toimintaakuvaavia tilastoja Viimeinenvuosi/kk:2016/07 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto 1 Sisällysluettelo Poliisinkäsittelemätlupa-asiatluparyhmittäin Poliisinkäsittelemätlupa-asiatpoliisilaitoksittain

Lisätiedot

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Mikä käynnisti vuoden 2015 maahantuloaallon EU:iin? Afrikan pohjoisosien ja Lähi-idän maiden sisäinen kehitys. Koulutettuja nuoria ilman töitä ja tiedonsaannin

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Työntekijän oleskelulupa Opiskelijan oleskelulupa Oleskelulupatyypit Oleskelulupa perhesiteen perusteella

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto

994-ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,28 *** Alankomaiden Antillit 599 1,65 Alaska 1907 0,28 Albania 355 0,43 Algeria 213 0,59 Amerikan Samoa 684 1,65 Andorra 376 0,43

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö 16.3.2009 OLESKELULUVAT VUONNA 2008 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2008 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET TILASTOKATSAUS Kansalaisuusyksikkö 2010/2 31.3.2011 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2010 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010. Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva.

TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010. Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva. TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010 Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva. TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 1.3.2005 Rikoslakirikokset 2006 2006 23 805 1 186 4 056

Lisätiedot

Suomen kansalaisuuden saamiset 2014

Suomen kansalaisuuden saamiset 2014 Väestö 2015 Suomen kansalaisuuden saamiset 2014 Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä väheni vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2014 aikana 8 260 Suomessa vakinaisesti

Lisätiedot

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT 2014 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama 2 Julkaisusta vastaa: Euroopan muuttoliikeverkosto Maahanmuuttovirasto Panimokatu 2a 00580 Helsinki Tel. 0295 430

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu 10.3.2016 Marica Lassus, Viestintäjohtaja, Wärtsilä Finland 1 TÄMÄ ON WÄRTSILÄ Keskeistä 2015 Tilauskertymä 4.932 milj. euroa, -3% Liikevaihto 5.029 milj. euroa, +5%

Lisätiedot

244 Muut-luku sisältää muiden oleskelulupaperusteiden lisäksi myös turvapaikkaprosessin yhteydessä myönnetyt oleskeluluvat.

244 Muut-luku sisältää muiden oleskelulupaperusteiden lisäksi myös turvapaikkaprosessin yhteydessä myönnetyt oleskeluluvat. 5 Maahanmuuttoviraston myöntämät ensimmäiset oleskeluluvat ja Suomen kansalaisuuden saaneet 5 PERHE 6 36 OPISKELU 5 869 ENSIMMÄISET OLESKELULUVAT YHTEENSÄ 79 TYÖ 5 36 KANSAINVÄLINEN SUOJELU 68 Suomen kansalaisuuden

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

994 Omamaa -ulkomaanpuheluhinnasto

994 Omamaa -ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen. Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,23 Alankomaat - matkapuhelinsuunnat 31 0,48 Alankomaiden Antillit 599 1,52 Alaska 1907 0,23 Albania 355 0,38 Algeria 213 0,54 Amerikan

Lisätiedot

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto TILASTOANALYYSI 2009 Maahanmuuttoyksikkö 22.2.2010 OLESKELULUVAT VUONNA 2009 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2009 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Maahanmuuttoyksikkö

Maahanmuuttoyksikkö TILASTOKATSAUS 21/3 Maahanmuuttoyksikkö 15.3.211 OLESKELULUVAT VUONNA 21 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 21 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa tehtyjen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus Starfood Finland Oy:ssä

Monikulttuurisuus Starfood Finland Oy:ssä Monikulttuurisuus Starfood Finland Oy:ssä Anne Vannesluoma 28.4.2015 1 Starfood Finland Oy historia 24.3.1972 perustettu yritys nimellä Kesti-Herkku Oy 1.1.1979 alkoivat toimitukset Finnair Cateringille

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5. ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.2014 ALPO-rekisterin käyttäjät 2011 yhteensä 10 hanketta (ALIPI,

Lisätiedot

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta 1 LIITE 17 LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen?

Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen? Miten Suomen turvapaikkapolitiikka on muuttunut siirtolaisuuden kesän jälkeen? KARKOTETUT - SEMINAARI EUROOPPALAISESTA SIIRTOLAISPOLITIIKASTA 6. 7.9. 2016 MARKUS HIMANEN, TURUN YLIOPISTO, 6.9.2016 Siirtolaisuuden

Lisätiedot

LIITE 2. Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan

LIITE 2. Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 452 LIITE 2 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 1) pastöroituja maitopohjaisia tuotteita, jotka pastöroinnin jälkeen antavat kielteisen tuloksen fosfataasikokeessa, joiden ph-arvo pastöroinnin

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOANALYYSI Kansalaisuusyksikkö 18.2.2010 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet Tampereella asuu 9 122 ulkomaan kansalaista Vuoden 2013 lopussa Tampereella asui 9 122 ulkomaan kansalaista, mikä oli 4,1 % kaupungin

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1.8.2015 FI L 206/69 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1338, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2015, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien

Lisätiedot

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mikä vastaanottotoiminta? Lakisääteisten palvelujen järjestämistä turvapaikanhakijalle. 17.6.2011/746: Laki kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta 1 LIITE 17 LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan

Lisätiedot