KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1997

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1997"

Transkriptio

1 KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1997

2

3 SISÄLTÖ KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI Yhtiökokous Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen edustajiston kokous pidetään tiistaina klo yhtiön pääkonttorissa, Lapinmäentie 1, Helsinki. Sisältö SUOMI-YHTIÖ Suomi-yhtiö lyhyesti 4 Pääjohtajan katsaus 5 Taloudellinen informaatio Tilinpäätöstiedote Vuosikertomus Jäljennös alkuperäisistä allekirjoitetuista tilinpäätöksistä on saatavissa osoitteesta Lönnrotinkatu 5, Helsinki, puh Yhteystiedot Lönnrotinkatu 5, Helsinki Postiosoite PL 1068, Helsinki Lapinmäentie 1, Helsinki Postiosoite Pohjola Puh Internet Tiedotusosasto Puh , fax Vuosikertomuksia voi tilata ylläolevista tiedostusosaston numeroista. TILINPÄÄTÖS Hallituksen toimintakertomus 6 Rahoituslaskelma 11 n ja emoyhtiön tuloslaskelma 12 n ja emoyhtiön tase 14 Tilinpäätöksen liitetiedot 16 Tilintarkastuskertomus 34 Hallintoneuvoston lausunto 35 HALLINTO Hallintoneuvosto 36 Hallitus 36 Tilintarkastajat 36 Vakuutuksenottajien edustajisto 37 3

4 SUOMI-YHTIÖ LYHYESTI Suomi-yhtiö lyhyesti 1) Kokonaisvakuutusmaksutulo Mmk Korvauskulut Mmk Liikekulut Mmk Sijoitustoiminnan nettotuotto Mmk Liikevoitto Mmk Taseen loppusumma Mmk Vakavaraisuuspääoma Mmk Vastuuvelka Mmk Sijoituskanta käyvin arvoin Mmk Vakavaraisuusaste % ) Sisältää Salaman koko vuoden luvut vuosina ja vuonna 1997 luvut ajalta Vakavaraisuuspääoma Mmk Asiakashyvitykset ja laskuperustekorko, % Sijoituskanta 13,6 mrd. mk ,2 % 1,3 % 18,1 % 1,2 % 48,2 % Toimintapääoma Tasoitusmäärä Toimintapääomavaatimus Eläkevakuutuksen asiakashyvitykset ja perustekorko Henkivakuutuksen asiakashyvitykset ja perustekorko Inflaatio Osakkeet Rahoitusmarkkinavälineet Sijoituslainat Kiinteistöt Muut

5 PÄÄJOHTAJAN KATSAUS Suomi-yhtiön hyvän vakavaraisuuden ansiosta vakuutetun edut ovat yhtiössä erittäin hyvässä turvassa ja vakuutusmaksujen maksaminen on asiakkaalle hyvien tuotto-odotusten vuoksi erittäin kannattavaa. Vuosi 1997 Suomi-yhtiön historiassa oli merkittävä. Edustajisto päätti toukokuun yhtiökokouksessa selvällä enemmistöllä luopua uusien vakuutuksien merkitsemisestä. Samalla annettiin suostumus tytäryhtiö Salaman osakkeiden myyntiin Pohjolalle. Suomi-yhtiön näistä liiketoimista saama kauppahinta oli yhteensä yli 800 miljoonaa markkaa. Keväällä tehdyt päätökset herättivät myös vastustusta. Se on ymmärrettävää, ovathan kysymyksessä suuret muutokset vanhan näiden ratkaisujen perusteella saaneet sellaisia etuja, joita he eivät vakuutuksia tehdessään ole osanneet odottaa. Näihin ylimääräisiin lisäetuihin käytettiin vuonna 1997 runsas miljardi markkaa. Mm. vakuutussäästöille taattu tuotto nostettiin 4,5 prosentista 5,5 prosenttiin. Tämän lisäksi vakuutussäästöille tulevat asiakashyvitykset olivat Suomiyhtiössä vuonna 1997 alan parhaat. Tämän vuoden tammikuussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous vahvisti selvällä enemmistöllä yhtiön hallituksen ehdotuksen Suomi-yhtiön sijoituskannan rakenteen tasapainottamisesta ja ns. riskikeskittymien purkamisesta. Esimerkiksi vuosikymmeniä sitten syntyneen Pohjola-omistuksen osuus Suomi-yhtiön sijoituksista on suurempi kuin sijoitusten hajauttamisen näkökulmasta voidaan pitää perusteltuna. Tammikuun jälkeen Suomi-yhtiön hallitus on valmistellut valtuutuspäätöksen toteuttamista. Tavoitteena on saada aikaan ratkaisu, joka on Suomi-yhtiön vakuutuksenottajien kannalta taloudellisesti mahdollisimman edullinen. 5 SUOMI-YHTIÖN VAKUUTUKSENOTTAJAT OVAT JO SAANEET SELLAISIA ETUJA, JOITA HE EIVÄT VAKUUTUKSIA TEHDESSÄÄN OSANNEET ODOTTAA. yhtiön perinteiseen toimintatapaan. Nykyaikaisen liiketoiminnan harjoittaminen asettaa kuitenkin myös henkivakuutukselle uusia vaatimuksia. Jos halutaan olla tosissaan mukana muuttuneilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla, liiketoimintaprosessit ja -ajattelu on uudistettava ympäristön ja kilpailutilanteen muutoksia vastaaviksi. Vastustus on kohdistunut myös sellaisiin tulevaisuudessa tehtäviin ratkaisuihin, joiden sisältö ei vielä ole tiedossa. Suomi-yhtiöstä Henki-Pohjolaan aikanaan tapahtuvaksi suunnitellun kannansiirron ehtojen ja vaikutusten selvittely on käynnistetty eivätkä ne tässä vaiheessa luonnollisestikaan ole täsmällisesti esitettävissä. Joka tapauksessa ratkaisut ovat Suomi-yhtiön vakuutuksenottajille edullisia ja parempia kuin, jos Suomi-yhtiö olisi jatkanut entiseen tapaan. Jo nyt vakuutuksenottajat ovat Vaikka Suomi-yhtiö ei enää uusia vakuutuksia merkitsekään, se on edelleen suuri suomalainen henkivakuutusyhtiö. Maksutulo vuodelta 1997 oli miljardi markkaa ja tase 14 miljardia markkaa käyvin arvoin. Yhtiön hyvän vakavaraisuuden ansiosta vakuutetut edut ovat Suomi-yhtiössä erittäin hyvässä turvassa ja uusien vakuutusmaksujen maksaminen olemassa oleviin vakuutuksiin on asiakkaalle hyvien tuotto-odotusten vuoksi erittäin kannattavaa. Suomi-yhtiön asiakkaan asema on erinomainen ja ainutlaatuinen. Parhaat kiitokset työntäyteisestä vuodesta hallintoelimille, asiakkaille ja työtovereille. Iiro Viinanen

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 107. TOIMINTAVUODELTA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI 6 n liikevoitto nousi miljoonaan markkaan (547 Mmk). Vakavaraisuuspääoma oli miljoonaa markkaa (4 026 Mmk). Sijoitusomaisuusosakkeiden arvoa korotettiin 619 miljoonalla markalla. Suomi-yhtiö myi omistamansa Henkivakuutusosakeyhtiö Salaman osakekannan (92 %) heinäkuun alussa. Samassa yhteydessä Suomi-yhtiö lopetti vakuutusliikkeen merkitsemisen. Vakuutuksenottajille annettiin tavanomaisten asiakashyvitysten lisäksi ylimääräisiä lisäetuja runsas miljardi markkaa. Nämä käytetään pääasiassa vakuutussäästöjen ja kuolintapausturvan lisäämiseen. Suomi-yhtiö jatkaa toimintaansa hoitamalla nykyistä vakuutuskantaansa ja siitä kertyvää maksutuloa. Salaman toiminta sisältyy Suomi-yhtiön konsernilukuihin väliseltä ajalta. VAKUUTUSLIIKE n kokonaisvakuutusmaksutulo aleni miljoonaan markkaan (2 987 Mmk) Salaman myynnin ja uusien vakuutusten merkinnän lopettamisen seurauksena. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo aleni myynnin lopettamisesta huolimatta vähän. ssä lajin maksutulo kasvoi. Kapitalisaatiosopimusten markkinat olivat edellistä vuotta selvästi hiljaisemmat. Kiinnostus sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin lisääntyi. Maksetut korvaukset olivat 831 miljoonaa markkaa (898 Mmk). Henkivakuutuksen säästösuoritukset kasvoivat erityisesti emoyhtiössä. n muiden vakuutuslajien maksettujen korvausten määrä väheni, koska Salaman korvaukset sisältyvät niihin vain tammi-kesäkuulta. Nuorisovakuutukseen vuosina 1989, 1991 ja 1993 tehdyistä maksukorotuksista syntyneessä erimielisyydessä saavutettiin kuluttaja-asiamiehen kanssa neuvottelutulos. Sen mukaisesti Suomi-yhtiö alensi vielä voimassa olevien ja tietyt edellytykset täyttävien vakuutusten maksuja alkaen. Näistä noin vakuutuksesta ei enää peritä indeksikorotuksilla korotetun alkuperäisen vakuutusmaksun ylittäviä maksuja. Neuvottelutuloksen osana yhtiö tämän lisäksi palautti vakuutuksenottajalle jo perittyjä vakuutusmaksuja. Suomi-yhtiö tarkisti vanhojen vakuutusten työkyvyttömyysturvan vastuuvelkaperusteita. Tarkistusten ja nuorisovakuutuksen vakuutusmaksujen pienentämisen vaatima vastuuvelan täydennys oli 180 miljoonaa markkaa. SALAMAN MYYNTI Suomi-yhtiö myi omistamansa Henkivakuutusosakeyhtiö Salaman osakekannan Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalle ja lopetti uuden vakuutusliikkeen merkitsemisen Osakekannan kauppahinta oli 776 miljoonaa markkaa. Suomi-yhtiö sai korvauksena vakuutusliikkeen merkitsemisen lopettamisesta 54 miljoonaa markkaa. Kauppahinta ja vakuutusliikkeen osalta saatu korvaus perustuivat Fox-Pitt, Kelton Limitedin asiantuntijalausuntoon. Salaman myynnistä saatu bruttomyyntivoitto 693 miljoonaa markkaa ja uusien vakuutusten merkitsemisen lopettamisesta saatu korvaus sisältyvät tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin osakkuusyritysten sisäisillä katteilla vähennettynä. Salaman konsernitaseen loppusumma oli miljoonaa markkaa, vastuuvelka miljoonaa markkaa ja sijoituskanta käyvin arvoin miljoonaa markkaa. SIJOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan nettotuotto nousi konsernissa miljoonaan markkaan (1 056 Mmk). Arvonkorotuksia tehtiin 630 miljoonalla markalla. Käteistuotot olivat 679 miljoonaa markkaa (753 Mmk). n myyntivoitot ilman Salaman myynnistä saatuja myyntivoittoja olivat 236 miljoonaa markkaa (210 Mmk). Myyntivoitoista pääosa syntyi Salamassa. Näistä suurin osa painottui vuoden alkupuolelle ja tämä

7 n tulosanalyysi Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset ja niiden oikaisut Maksetut korvaukset Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta Liikekulut Vakuutustekninen tulos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta Muut tuotot ja kulut 8 7 Liikevoitto Tasoitusmäärän muutos Lisäedut (asiakasedut) Voitto tai tappio ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja Satunnaiset tuotot 579 Satunnaiset kulut -6 Voitto tai tappio ennen varauksia ja veroja Varaukset ja poistoero Verot Vähemmistöosuus Tilikauden voitto n vakavaraisuus Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen Vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero Sijoitusten arvostuserot Muut erät Tasoitusmäärä Vähemmistöosuus Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuusaste, % Vakuutusyhtiölain toimintapääomavaatimus Lisäetuvastuu tulevia asiakashyvityksiä varten osa sisältyy siten konsernilukuihin. Myyntivoitot osakkeista olivat 99 miljoonaa markkaa (109 Mmk) ja joukkolainoista 119 miljoonaa markkaa (110 Mmk). Arvonalennuksia osakkeista kirjattiin 28 miljoonaa markkaa (5 Mmk) ja palautuneita arvonalennuksia 110 miljoonaa markkaa (130 Mmk). Kiinteistösijoitusten käteistuotot olivat 143 miljoonaa markkaa (169 Mmk) ja myyntivoitot 18 miljoonaa markkaa. Kiinteistöistä tehtiin suunnitelmapoistot. Sijoitusomaisuusosakkeiden arvoa korotettiin tulosvaikutteisesti 619 miljoonalla markalla. Muut arvonkorotukset liittyvät Salaman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin.

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 ASIAKASEDUT Suomi-yhtiö antaa vuodelta 1997 yksilöllisten eläkevakuutusten säästöille 2,2 %:n ja jälkeen voimaantulleiden yksilöllisten henkivakuutusten säästöille 2,0 %:n asiakashyvityksen. Ennen voimaantulleissa yksilöllisissä henkivakuutuksissa asiakashyvitys on 1,0 %. Näitä tavanomaisia asiakashyvityksiä ja muita asiakasetuja koskevien päätösten seurauksena lisäetujen vastuuta kartutettiin Suomiyhtiössä 138 miljoonalla markalla. Asiakashyvitysten lisäksi säästöjä hyvitetään 4,5 %:n perustekorolla. Asiakashyvityksiä voidaan poikkeuksellisissa olosuhteissa käyttää laskuperustekoron ylläpitämiseen. Tavanomaisten asiakashyvitysten lisäksi Suomi-yhtiö antoi vuonna 1997 vakuutuksenottajille ylimääräisiä etuja. Koko vakuutuskannalle annettiin yhden prosenttiyksikön suuruinen vuotuinen ylimääräinen asiakashyvitys. Tämä lisäys tulee vakuutussäästöihin vuosittain jäljellä olevana voimassaoloaikana. Kuolintapauksessa maksettavaa summaa korotetaan pysyvästi ylimääräisellä 10 %:n lisäsummalla. Sairaanhoitovakuutusten maksuja ei koroteta lähivuosina, mikäli korvauskehitys pysyy nykytasolla. Ylimääräiset asiakasedut ovat yhteensä miljoonaa markkaa. n kokonaisvakuutusmaksutulo Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Henkivakuutus Kapitalisaatiosopimus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Eläkevakuutus Sijoitussidonnainen vakuutus Muut Yhteensä n korvauskulut Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Maksetut korvaukset Henkivakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Eläkevakuutus Muut Takaisinostot Korvausten selvittelykulut Yhteensä Korvausvastuun muutos Korvauskulut yhteensä n tunnusluvut Liikevaihto Mmk Kokonaisvakuutusmaksutulo Mmk Liikekustannussuhde % Toimintapääoma Mmk Tasoitusmäärä Mmk Vakavaraisuuspääoma Mmk Vakavaraisuusaste %

9 n sijoitustoiminnan nettotuotto Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Käteistuotot Korot Osingot Kiinteistötuotot Muut tuotot/kulut Yhteensä Arvonmuutos tuloslaskelmassa Myyntivoitot/tappiot Arvonalennukset Palautuneet arvonalennukset Poistot kiinteistöistä ) -68 1) Arvonkorotukset/oikaisut Yhteensä Pitkäaikaisen vieraan pääoman korot ja kulut Sijoitusten hoitokulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Yhteensä ) Evl-poistot n sijoituskanta Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk % Käypä arvo Kiinteistösijoitukset Osakkeet Joukkolainat Muut rahoitusmarkkinavälineet Lainasaamiset Muut sijoitukset Sijoitussidonnaisten vakuutusten sijoitukset Arvostusero Kiinteistösijoitukset Osakkeet Joukkolainat Kirjanpitoarvo yhteensä

10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Maksetut palkat Palkat, palkkiot ja luontoisedut Hallintoneuvostot , ,00 Hallitukset, toimitusjohtajat, isännöitsijät Muut palkkiot , ,00 Yhteensä , ,00 Osapalkkioita ei maksettu. 10 LIIKEKULUT Liikekulut laskivat 158 miljoonaan markkaan (218 Mmk). Pääasiallisina syinä alenemiseen olivat konsernirakenteen muutos ja henkivakuutusmyynnin lopettamisesta seurannut vakuutusten hankintamenojen supistuminen. Suomi-yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä. Yhtiö ostaa toimintansa edellyttämät palvelut muilta Pohjola-yhtiöiltä. myi kaluston ja aineettomat hyödykkeet muille Pohjola-yhtiöille, kun näiden omaisuuserien yhteisomistus purettiin Myynnit tapahtuivat kirjanpitoarvoon. Myyntien seurauksena poistoero, 14 miljoonaa markkaa, tuloutui. EMOYHTIÖ n kokonaisvakuutusmaksutulo oli miljoonaa markkaa (1 308 Mmk) ja maksetut korvaukset 667 miljoonaa markkaa (622 Mmk). Sijoitustoiminnan nettotuotto ilman Salaman osakkeiden myyntivoittoa ja sijoitusomaisuuden arvonkorotuksia oli 549 miljoonaa markkaa (566 Mmk). EDUSTAJISTON VAALIT Edustajiston vaalit järjestettiin marraskuussa. Niissä yhtiön 75-jäseniseen edustajistoon valittiin 25 jäsentä yhdeksäksi vuodeksi erovuorossa olleiden tilalle. Vaaleissa asetettin 96 ehdokasta. Äänioikeutettuja oli Äänestysvilkkaus nousi edellisten vaalien 17,4 %:sta 24,4 %:iin. YRITYSJOHTO Johtaja Jorma Hämäläinen nimitettiin alkaen yhtiön toimitusjohtajaksi. Yhtiön hallitukseen kuuluvat: pääjohtaja Iiro Viinanen (puheenjohtaja), varatoimitusjohtaja Pirkko Alitalo (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Jorma Hämäläinen ja johtaja Hannu Ketola. NÄKYMÄT Vakuutuskantaa hoidetaan ja vakuutusmaksuja peritään vakuutussopimusten mukaisesti. Vakuutuskannan arvioidaan säilyvän hyvin sille tulevien lisäetujen ansiosta. Sijoituskannan rakennetta pyritään tasapainottamaan ja riskikeskittymiä purkamaan yhtiön hallintoelimien päätösten mukaisesti. Suomi-yhtiön vakuutuskannan siirtoa Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolalle, joksi Salaman nimi muutettiin , suunnitellaan. HALLITUKSEN EHDOTUS VOITON KÄYTÖSTÄ Suomi-yhtiön vapaa oma pääoma on ,04 markkaa ja konsernin ,92 markkaa. Hallitus ehdottaa tilikauden voiton käytettäväksi seuraavalla tavalla: Maksetaan takuupääomalle korkoa 6 prosenttia ,00 Siirretään käyttörahastoon ,32 Varataan yleishyödyllisiin lahjoituksiin , ,32

11 RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelma 1000 mk Varojen lähteet Tulorahoitus Tappio/voitto ennen korkokuluja, satunnaiseriä, varauksia ja veroja Salaman myynti (sijoitusten ja velkojen vähennys) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden vähennys (netto) Satunnaiset tuotot ja kulut Oikaisuerät: Vastuuvelan muutokset Sijoitusten arvonalennukset ja arvonkorotukset Poistot Osakkuusyritysten yhdistely Pääomarahoitus Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys Varojen lähteet yhteensä Varojen käyttö Voitonjako Pitkäaikaisen vieraan pääoman korot Verot Takuupääoman korko Muu voitonjako Investoinnit Sijoitusten lisäys (netto) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäys (netto) Pääoman palautukset Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys Vähemmistöosuuden vähennys Oman pääoman vähennys Varojen käyttö yhteensä Liikepääoman vähennys/lisäys Liikepääoman muutos Salaman myynti Saamisten muutos Rahojen ja pankkisaamisten muutos Siirtosaamisten muutos Jälleenvakuutustalletevelkojen muutos Velkojen muutos Siirtovelkojen muutos Liikepääoman vähennys/lisäys

12 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma 1000 mk Viite VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Henkivakuutus Vakuutusmaksutulo Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitusten arvonkorotus Korvauskulut Maksetut korvaukset Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Korvausvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Korvauskulut yhteensä Vakuutusmaksuvastuun muutos Vakuutusmaksuvastuun muutos 5,6, Jälleenvakuuttajien osuus Liikekulut 6, Sijoitustoiminnan kulut Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu Muut vakuutustekniset kulut Vakuutustekninen tulos

13 Tuloslaskelma 1000 mk Viite MUU KUIN VAKUUTUS- TEKNINEN LASKELMA Muut tuotot Muut kulut Välittömät verot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden verot Aikaisempien tilikausien verot Osuus osakkuusyritysten voitoista/ tappioista verojen jälkeen Tappio/voitto varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen Satunnaiset tuotot ja kulut 8 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/ tappioista verojen jälkeen Voitto satunnaiserien jälkeen Poistoeron lisäys/vähennys Vapaaehtoisten varausten vähennys Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta Tilikauden voitto

14 TASE Tase mk Viite Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet 9 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Sijoitukset 10 Kiinteistösijoitukset 11,13 Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset konserniyrityksiltä Sijoitukset konserni- ja osakkuusyrityksiin 12 yritysten osakkeet ja osuudet yritysten liikkeeseenlaskemat rahoitusmarkkinavälineet Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet Osakkuusyritysten liikkeeseenlaskemat rahoitusmarkkinavälineet ja lainasaamiset osakkuusyrityksiltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Talletukset Sijoitukset yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset Saamiset 16 Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rahat ja pankkisaamiset Muu omaisuus Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä

15 Tase 1000 mk Viite Vastattavaa Oma pääoma 18 Sidottu Pohjarahasto Takuupääoma Arvonkorotusrahasto Muu sidottu Vapaa Käyttörahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuus Varaukset 19 Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka Jälleenvakuutustalletevelat Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut velat Saadut ennakot ja siirtovelat Vastattavaa yhteensä

16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 16 a) Muutokset laskentaperiaatteissa Suomi-yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä ei ole omaa henkilöstöä, vaan ne ostavat tarvitsemansa palvelut pääosin muilta Pohjola-yhtiöiltä. Palveluveloitusten kirjaamisessa siirryttiin vuoden 1997 aikana menolajikohtaisista menonsiirroista pääosin kokonaisveloituksiin. Muutoksella ei ollut vaikutusta tulokseen, mutta sen seurauksena menolajikohtaiset kulut eivät ole vertailukelpoiset vuoden 1996 lukujen kanssa. Toimintokohtaisten kulujen vertailukelpoisuuteen muutos ei vaikuta. Aikaisempina vuosina henkilömääränä kerrottiin Pohjolaan työsuhteessa olleesta henkilöstöstä sen henkilöstön osuus, joka työskenteli yhtiökohtaisten työmäärien suhteessa Suomi-yhtiön konsernin hyväksi. Tästä esittämistavasta luovuttiin vuonna Taloudellisen pitoajan lyhenemisen vuoksi työasemien poistoaika muutettiin viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. b) tilinpäätös tilinpäätökseen yhdistellään sellaiset yhteisöt, joissa emoyhtiöllä on joko suoraan tai välillisesti määräysvalta. Kaikissa konserniyrityksissä määräysvalta perustuu äänienemmistöön. tilinpäätös laaditaan emoyhtiön ja tytäryhtiöiden tuloslaskelmien, taseiden ja liitetietojen yhdistelminä, joista eliminoidaan yhtiöiden väliset saamiset ja velat, tuotot ja kulut, voitonjako, aktivoidut sisäiset katteet sekä keskinäinen osakeomistus. Vuoden aikana hankitut tytäryhtiöt yhdistellään hankintahetkestä lähtien ja vuoden aikana myydyt yhtiöt yhdistellään myyntihetkeen saakka. Eliminoidut sisäiset katteet tuloutetaan suunnitelmapoistojen tai arvonalennusten tahdissa. Tuloksesta ja omasta pääomasta erotetaan vähemmistön osuus omaksi eräkseen. n keskinäinen osakeomistus eliminoidaan hankintamenomenetelmää käyttäen. Syntynyt konserniaktiiva jaetaan tytäryhtiöiden omaisuuserille ja poistetaan näiden poistosuunnitelman mukaan. Tytäryhtiöosakkeiden arvonkorotukset on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osalta merkitty konsernitaseella tytäryhtiöiden omistamien kiinteistöjen arvonkorotuksiksi. Osakkuusyritykset eli yritykset, joiden äänivallasta konserni omistaa prosenttia, yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen on jätetty yhdistelemättä, sillä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaan lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaa yhtiötä ei saa yhdistellä muun yrityksen konsernitilinpäätökseen. Yhdistelykielto perustuu työeläkevakuutusta koskeviin rajoituksiin. Lisäksi on säädetty, ettei yhdistelemättä jättämisen vaikutuksella oikaista emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrää. Asunto Oy Helsingin Korppaanmäki on yhdistelty yhteisyrityksenä. Muut omistukset keskinäisissä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä on jätetty yhdistelemättä. Koska näiden yhtiöiden kulut katetaan osakkaalta perittävällä yhtiövastikkeella, on yhdistelemättä jättämisen vaikutus konsernin tulokseen ja vapaaseen omaan pääomaan vähäinen. Tuloslaskelmaan sisältyy konsernin osuus yhdisteltyjen osakkuusyritysten tuloksista. Taseessa osakkuusyritysten hankintamenoon ja konsernin vapaaseen omaan pääomaan lisätään konsernin osuus hankinnan jälkeen kertyneistä osakkuusyrityksen voitoista tai tappioista. Osuus hankinnan jälkeen toteutetuissa suunnatuissa anneissa kertyneestä vararahastosta sekä osuus tehdyistä arvonkorotuksista on lisätty konsernin sidottuun omaan pääomaan. Osakkuusyritysten kokonaan omistama Suomi-yhtiön takuupääoma on eliminoitu sidotusta omasta pääomasta. n ja osakkuusyritysten välisistä kaupoista syntyneet aktivoidut sisäiset katteet on eliminoitu vuodesta 1995 alkaen konsernin omistusosuuden suhteessa. aktiiva ja eliminoitu sisäinen kate kirjataan tuloslaskelmaan samoja periaatteita noudattaen kuin tytäryhtiöitäkin yhdisteltäessä. Helsingin Korppaanmäki on yhdistelty rivi riviltä omistusosuuden (50 %) mukaan soveltaen muutoin samoja periaatteita kuin tytäryritystenkin yhdistelyssä. Tuloslaskelmassa on osakkuusyritysten voittoihin sisällytetty Ilmariselta saadut osingot. Osakkuusyritysten tasearvoon sisältyy Ilmarisen osakkeiden hankintameno. Suomi-yhtiöllä ja Ilmarisella on joitakin keskinäisiä liiketapahtumia, jotka liittyvät tavanomaiseen vakuutustoimintaan tai siihen liittyvään toimintaan. Yhteistyö perustuu sopimuksiin ja on sosiaali- ja terveysministeriön valvonnan alaista. Yhtiöillä on mm. yhteinen atkkäyttöpalveluista vastaava osakkuusyhtiö. c) Sijoitusten kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat esitetään taseessa suunnitelmapoistoilla vähennetyn hankintamenon määräisenä. Hankintamenoon sisällytetään hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Kiinteistöosakkeet sekä maa- ja vesialueet esitetään taseessa hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien menojen tai niitä alemman käyvän arvon määräisenä. Joidenkin kiinteistösijoitusten kirjanpitoarvoja on korotettu. Suunnitelmapoisto vähennetään myös rakennusten tuloutetuista arvonkorotuksista. Sijoitusomaisuudeksi katsottavat muut osakkeet ja osuudet esitetään taseessa hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien menojen tai niitä alemman käyvän arvon määräisenä. Joidenkin sijoitusomaisuusosakkeiden kirjanpitoarvoja on korotettu. Rahoitusmarkkinavälineet esitetään hankintamenon tai tätä pysyvästi alemman todennäköisen arvon määräisenä. Rahoitusmarkkinavälineiden nimellisarvon ja hankintahinnan erotus jaksotetaan korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi rahoitusmarkkinavälineen juoksuaikana. Vastaerä merkitään hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Hankintameno lasketaan keskihintaa käyttäen. Käyttöomaisuudeksi katsottavat osakkeet ja osuudet esitetään taseessa pysyvillä arvonalennuksilla vähennetyn hankintamenon määräisenä. Hankintameno lasketaan fifo-menetelmää käyttäen. Joidenkin osakkeiden arvoja on korotettu. Saamisiksi katsottavat sijoitukset esitetään taseessa nimellisarvon tai tätä pysyvästi alemman todennäköisen arvon määräisenä. Sijoituksista aikaisemmin tehdyt arvonalennukset palautetaan tulosvaikutteisesti hankintamenoon käyvän arvon nousua vastaavalta osuudelta. Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteeksi hankitut sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon ja arvon muutos kirjataan tuloslaskelmaan arvonkorotuksena, arvonalennuksena tai niiden oikaisuna.

17 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Johdannaissopimuksia käytetään suojaamaan joukkolainasalkkua korkoriskiltä. Sopimusten määrä ei ollut merkittävä salkun markkina-arvoon nähden. d) Muun omaisuuden kuin sijoitusten kirjanpitoarvo Aineettomat hyödykkeet ja kalusto esitetään taseessa suunnitelmapoistoilla vähennetyn hankintamenon määräisenä. Hankintamenoon sisällytetään hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Vakuutusmaksusaamiset merkitään taseeseen todennäköiseen arvoon ja muut saamiset nimellisarvoon tai tätä pysyvästi alempaan todennäköiseen arvoon. e) Suunnitelmapoistojen perusteet Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Rakennusten ja rakennelmien suunnitelman mukaiset poistot on laskettu rakennuskohtaisesta hankintamenosta ja tuloutetusta arvonkorotuksesta rakennuksen arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin. Poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit ovat keskimääräisesti seuraavat: Asuinrakennukset 50 vuotta 2 % Toimisto- ja hotellirakennukset vuotta 2-3,3 % Liike- ja teollisuusrakennukset vuotta 2-5 % Rakennusten ainesosat vuotta 6,7-10 % Aktivoidut korjaus- ja muutostyöt vuotta 5-10 % Muut aktiivat 10 vuotta 10 % Tuloutetut arvonkorotukset kuten rakennus Rahastoidut arvonkorotukset ei poistoa Suunnitelmapoistojen tekeminen on aloitettu vuonna 1995 hankintamenon poistamatta olevasta osasta, joka kirjataan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi jäljellä olevana taloudellisena pitoaikana. Käyvän arvon aleneminen otetaan tarvittaessa huomioon rakennuksen ylimääräisenä suunnitelmapoistona. Aineettomien hyödykkeiden ja kaluston suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykeryhmäkohtaisesta hankintamenosta hyödykeryhmän arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin. Poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit ovat: Aineettomat oikeudet (atk-ohjelmat) 5 vuotta 20 % Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 vuotta % Työasemat 3 vuotta 33,3 % Kuljetusvälineet ja muut atk-laitteet 5 vuotta 20 % Muu kalusto 10 vuotta 10 % f) Sijoitusten arvonkorotukset Maa- ja vesialueiden, rakennusten ja arvopapereiden arvoja voidaan korottaa. Sijoitusomaisuudeksi katsottavien hyödykkeiden arvonkorotusten vastaerä on vuodesta 1978 alkaen pitänyt kirjata tuloslaskelmaan ja käyttöomaisuudeksi katsottavien hyödykkeiden arvonkorotusten vastaerä arvonkorotusrahastoon. Tätä vanhempien arvonkorotusten vastaerät ovat aikaisemman kirjauskäytännön mukaisesti arvonkorotusrahastossa, pohjarahastossa tai vakuutusteknisessä vastuuvelassa. Arvonkorotusrahastoa saa käyttää pohjarahaston kartuttamiseen siltä osin kuin se kartutushetkellä kohdistuu käyttöomaisuudeksi katsottaviin sijoituksiin. Jos arvonkorotus osoittautuu aiheettomaksi, tuloutettu arvonkorotus oikaistaan tulosvaikutteisesti ja rahastoitu arvonkorotus peruutetaan arvonkorotusrahastosta. Vakuutustekniseen vastuuvelkaan kirjattu vanha arvonkorotus oikaistaan myös tulosvaikutteisesti. Rakennusten tuloutettu arvonkorotus poistetaan suunnitelman mukaan. g) Sijoitusten käypä arvo ja arvostuserot Tilinpäätöksen liitetiedoissa kerrotaan tase-eräkohtaisesti sijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo. Kahden ensiksi mainitun arvon erotus muodostuu arvonkorotuksista tai osakkuusyritysten yhdistelyyn liittyvistä oikaisuista. Kahden viimeksi mainitun arvon erotus osoittaa taseeseen kirjaamattomat arvostuserot. Pohjola-yhtiöiden asiantuntijat määrittelevät vuosittain kullekin kiinteistölle ja kiinteistöosakkeelle käyvän arvon. Kiinteistöjä arvostettaessa lähtökohtana ei ole pidetty välitöntä realisointia nykyisessä markkinatilanteessa, vaan käyvät arvot on määritelty lähinnä tuottoarvomenetelmällä. Rinnakkaisena arviointimenetelmänä on käytetty tonttien ja asuinkiinteistöjen osalta alueellisia markkinahintatilastoja ja rakennusten osalta teknisiä nykyarvoja. Käyvät arvot on määritelty yksilöllisesti kohteittain ja varovaisuuden periaatetta noudattaen. Noteerattujen arvopapereiden sekä sellaisten arvopapereiden, joille on olemassa markkinat, käypänä arvona käytetään vuoden viimeisintä kaupantekokurssia tai sen puuttuessa ostokurssia. Vuoteen 1994 saakka käypänä arvona on käytetty vuoden viimeisintä ostokurssia. Muiden arvopapereiden käypänä arvona pidetään todennäköistä luovutushintaa, jäljellä olevaa hankintamenoa tai substanssiin pohjautuvaa arvoa. Saamisten käypänä arvona pidetään nimellisarvoa tai tätä alempaa todennäköistä arvoa. h) Vakuutustekninen vastuuvelka Vastuuvelkaa laskettaessa on käytetty sopimuskohtaista laskentaa. Käytetty laskuperustekorkokanta eri vakuutustyypeille on valittu turvaavasti yhtiön omaisuuden tuottotason perusteella. Käytetyt korkokannat täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön vaatimukset. Vakuutusten hankinnasta aiheutuneet menot on esitetty tuloslaskelmassa liikekuluina. Yksilöllisten eläkevakuutusten hankintamenoista osa jaksotetaan myöhemmille vuosille vähentämällä ne vakuutusmaksuvastuusta (ns. zillmerointimenettely). Zillmeroinnin kuoletusaika on enintään 10 vuotta. Muuta vakuutusten hankintamenojen jaksotusmenettelyä ei ole käytetty. 17

18 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 18 Vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyy lisäetujen vastuu. Lisäetuja (asiakasetuja) ovat sosiaali- ja terveysministeriön määräysten mukaan kaikki ne edut, joihin vakuutusyhtiö ei ole sitoutunut vakuutussopimuksissa, esim. maksun alennukset, lisäsummat, asiakashyvitykset ja lisäetuvastuu tulevia asiakashyvityksiä varten. Vakuutustekninen vastuuvelka merkitään taseeseen nettoperiaatteella siten, että velan vähennyseränä esitetään jälleenvakuuttajien osuus. Velka ja siitä vähennetty saaminen eivät ole kuitattavissa keskenään, sillä velkoja ja velallinen eivät niissä ole samat. i) Kohtuusperiaate Vakuutusyhtiölain 13 luvun 3 :n mukaan henkivakuutuksessa on noudatettava ns. kohtuusperiaatetta sellaisten vakuutusten kohdalla, joilla on vakuutussopimuksen mukaan oikeus vakuutusten mahdollisesti tuottaman ylijäämän perusteella myönnettäviin lisäetuihin (asiakasedut). Tämä periaate edellyttää, että kohtuullinen osa näiden vakuutusten tuottamasta ylijäämästä palautetaan lisäetuina (asiakasedut) näille vakuutuksille, mikäli vakavaraisuusvaatimukset eivät estä palautusten antamista. Lisäetujen tason suhteen on pyrittävä jatkuvuuteen. j) Toimintapääoma Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta. Keskeisimpänä mittarina käytetään toimintapääomaa, jolla tarkoitetaan varovaiseen käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen erotusta. Toimintapääoman ja oman pääoman on täytettävä vakuutusyhtiölaissa säädetyt vähimmäismäärävaatimukset. Toimintapääoma kerrotaan liitetiedoissa. k) Vapaaehtoiset varaukset ja poistoero Suomen kirjanpito- ja verolainsäädännön perusteella voi tilinpäätökseen kirjata vapaaehtoisia varauksia ja suunnitelman ylittäviä poistoja. Nämä erät ovat verotuksessa vähennyskelpoisia vain, jos ne on vähennetty myös kirjanpidossa. l) Lykätty verovelka Tuloutetut arvonkorotukset luetaan korotusvuoden verotettavaan tuloon ja niistä tehty poisto ja arvonalennus vähennetään vastaavasti verotettavasta tulosta. Arvonkorotusrahastoon ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan merkittyjä arvonkorotuksia sen sijaan verotetaan vasta omaisuuden myynnin yhteydessä. Rahastoituihin arvonkorotuksiin ja liitetiedoissa esitettyihin arvostuseroihin sisältyvää lykättyä verovelkaa ei ole tilinpäätöksessä esitetty erikseen velkana. Sama koskee vapaaehtoisiin varauksiin ja poistoeroon sisältyvää verovelkaa. Verokanta on 28 prosenttia. m) Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoinna olevat ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat muutetaan Suomen rahaksi Suomen Pankin tilinpäätöspäivänä noteeraamaan kurssiin. Sekä tilikaudella että tilinpäätöksessä syntyneet kurssivoitot ja -tappiot merkitään tuloslaskelmaan ao. tulojen ja menojen oikaisueriksi tai sijoitustoiminnan tuotoiksi ja kuluiksi, mikäli kurssierot liittyvät rahoitustapahtumiin. n) Henkilökunnan eläkejärjestelyt llä ja tytäryhtiöillä ei ole omaa henkilöstöä. Työntekijäin eläkelain voimaan tullessa eläkkeellä jo olleen Suomi-yhtiön silloisen henkilöstön eläkevastuu sisältyy yhtiön vakuutustekniseen vastuuvelkaan, koska eläketurva perustuu tältä osin vapaamuotoiseen eläkevakuutukseen. o) Toimintokohtainen tuloslaskelmakaava Liikekulut sekä aineettomien hyödykkeiden ja kaluston poistot sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin. Korvausten hoitamiseen liittyvä kuluosuus sisällytetään maksettuihin korvauksiin ja sijoitusten hoitamiseen liittyvä kuluosuus sijoitustoiminnan kuluihin. Liikekuluina esitetään vain vakuutusten hankinnan ja hoidon sekä yleishallinnon kulut. Menevästä jälleenvakuutuksesta saadut palkkiot ovat liikekulujen vähennyserä. Muista tuotoista (suoritemyynnistä) aiheutuneet kulut sisältyvät muihin kuluihin. Rakennusten suunnitelmapoistot esitetään sijoitustoiminnan kuluina. p) Tunnuslukujen laskentakaavat Henkivakuutuksen tunnusluvut on laskettu sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 1997 antamien ohjeiden mukaisesti. Liikevaihto = + Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta + Sijoitustoiminnan tuotot sekä arvonkorotukset ja niiden oikaisut + Muut tuotot Liikekustannussuhde (%) = + Liikekulut + Korvausten selvittelykulut x 100 Kuormitustulo Kuormitustulo on laskuperusteiden mukaan liikekustannusten kattamiseen tarkoitettu erä. Toimintapääoma = Laskelma liitetiedoissa Vakavaraisuuspääoma = Toimintapääoma + tasoitusmäärä + vähemmistöosuus Vakavaraisuusaste (%) = Vakavaraisuuspääoma x Vakuutustekninen vastuuvelka - Tasoitusmäärä - 75 % sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta

19 2. Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Kotimaasta Jälleenvakuutus Henkivakuutus Kokonaisvakuutusmaksutulo Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Ensivakuutuksen kokonaisvakuutusmaksutulon erittely Henkivakuutus Yksilöllinen henkivakuutus Kapitalisaatiosopimus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Muu ryhmähenkivakuutus Yhteensä Eläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Vapaamuotoinen työeläkevakuutus Yhteensä Yhteensä Jatkuvat vakuutusmaksut Kertamaksut Yhteensä Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen Vakuutusmaksut sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta Yhteensä

20 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 3. Sijoitustoiminnan nettotuotto Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot sijoituksista konserniyrityksiin Osinkotuotot Korkotuotot Yhteensä Tuotot sijoituksista osakkuusyrityksiin Osinkotuotot Korkotuotot Yhteensä Tuotot kiinteistösijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot yritykset Muut Vuokra- ym. tuotot yritykset Muut Yhteensä Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot yritykset Muut Muut tuotot Yhteensä Yhteensä Palautuneet arvonalennukset Myyntivoitot Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut yritykset Muut Yhteensä Arvonalennukset Rakennusten suunnitelmapoistot Myyntitappiot Sijoitustoiminnan kulut yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua Sijoitusten arvonkorotus Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Osinkotuottoihin sisältyvä yhtiöveron hyvitys Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus em. henkivakuutuksen nettotuotosta

21 4. Maksetut korvaukset Ensivakuutus Maksetut korvaukset Henkivakuutus Eläkevakuutus Yhteensä Takaisinostot Henkivakuutus Eläkevakuutus Yhteensä Ensivakuutus yhteensä Jälleenvakuutus Korvausten selvittelykulut Yhteensä Lisäedut (asiakasedut) Lisäetujen (asiakasetujen) vaikutus vakuutustekniseen tulokseen Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Vakuutusmaksuvastuun muutos Vastuuvelkaperusteiden muutos Liikekulut, kaikki toiminnot yhteensä Atk-työasemien poistoajan lyhentäminen

22 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 7. Kulujen erittely KULUT TOIMINNOITTAIN (tuloslaskelman nimike on kerrottu suluissa) Korvausten selvittelykulut (maksetut korvaukset) Suoraan kohdistetut Osuus kiinteistä kuluista Yhteensä Liikekulut (liikekulut) Vakuutusten hankintamenot 1) Vakuutusten hoitokulut Hallintokulut Yhteensä Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut) Suoraan kohdistetut 2) Osuus kiinteistä kuluista Yhteensä Suoritemyynnin kulut (muut kulut) Varhaiseläkejärjestely (satunnaiset kulut) Yhteensä tuloslaskelmassa KULUT MENOLAJEITTAIN Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Luontoisetujen raha-arvo Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Ensivakuutuksen palkkiot Suunnitelmapoistot tuloslaskelmanimikkeittäin Maksetut korvaukset Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Yhteensä Muut kulut 2) Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot/tappiot Yhteensä tuloslaskelmassa VAKUUTUSTEN AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN MUUTOS Vakuutusmaksuvastuun muutokseen sisältyy Uusi aktivointi Aikaisempien aktivointien - poisto (säännönmukainen) lisäpoisto (laskuperustemuutos) Tuotto (-) / kulu tuloslaskelmassa Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen kokonaismäärä (zillmeeraus) näkyy liitetiedossa 20. 1) Sisältää ensivakuutuksen palkkiot 2) Sisältää kiinteistöjen hoitokulut ja yhtiövastikkeet

23 8. Satunnaiset tuotot ja kulut Salaman myynti Korvaus uuden vakuutusliikkeen merkitsemisen lopettamisesta Osakkuusyritysten sisäinen kate edellä olevista eristä Osuus Pohjola-yhtiöiden varhaiseläkejärjestelyn kuluista Fuusiotappio Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Edellisenä vuonna loppuun poistetut Hankinnat Myynnit Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Edellisenä vuonna loppuun poistetut Suunnitelmapoistot Myynnit Kertyneet suunnitelmapoistot Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt Hankintameno suunnitelmapoistojen jälkeen Kokonaispoistojen ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus Suunnitelman alittavat poistot Myynnit Kokonaispoistojen ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus Menojäännös kokonaispoistojen jälkeen liikearvo liikearvo Myynnit -8 liikearvo Kertyneet suunnitelmapoistot Myynnit -8 Kertyneet suunnitelmapoistot Hankintameno suunnitelmapoistojen jälkeen Aineettomat hyödykkeet yhteensä

24 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 10. Sijoitusten kirjanpitoarvo, käypä arvo ja arvostusero 24 Jäljellä oleva Kirjan- Käypä Jäljellä oleva Kirjan- Käypä hankintameno pitoarvo arvo hankintameno pitoarvo arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Osakkuusyhtiöosakkeet Muut kiinteistöosakkeet Osakkuusyritykset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Lainasaamiset Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Talletukset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuottojen vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Arvonkorotusrahastoon merkittyjä arvonkorotuksia Arvostusero Jäljellä oleva Kirjan- Käypä Jäljellä oleva Kirjan- Käypä hankintameno pitoarvo arvo hankintameno pitoarvo arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt yhtiöosakkeet Osakkuusyhtiösakkeet Muut kiinteistöosakkeet Lainasaamiset konserniyrityksiltä yritykset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Osakkuusyritykset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Lainasaamiset Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Talletukset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuottojen vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Arvonkorotusrahastoon merkittyjä arvonkorotuksia Arvostusero