KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1997"

Transkriptio

1 KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1997

2

3 SISÄLTÖ KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI Yhtiökokous Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen edustajiston kokous pidetään tiistaina klo yhtiön pääkonttorissa, Lapinmäentie 1, Helsinki. Sisältö SUOMI-YHTIÖ Suomi-yhtiö lyhyesti 4 Pääjohtajan katsaus 5 Taloudellinen informaatio Tilinpäätöstiedote Vuosikertomus Jäljennös alkuperäisistä allekirjoitetuista tilinpäätöksistä on saatavissa osoitteesta Lönnrotinkatu 5, Helsinki, puh Yhteystiedot Lönnrotinkatu 5, Helsinki Postiosoite PL 1068, Helsinki Lapinmäentie 1, Helsinki Postiosoite Pohjola Puh Internet Tiedotusosasto Puh , fax Vuosikertomuksia voi tilata ylläolevista tiedostusosaston numeroista. TILINPÄÄTÖS Hallituksen toimintakertomus 6 Rahoituslaskelma 11 n ja emoyhtiön tuloslaskelma 12 n ja emoyhtiön tase 14 Tilinpäätöksen liitetiedot 16 Tilintarkastuskertomus 34 Hallintoneuvoston lausunto 35 HALLINTO Hallintoneuvosto 36 Hallitus 36 Tilintarkastajat 36 Vakuutuksenottajien edustajisto 37 3

4 SUOMI-YHTIÖ LYHYESTI Suomi-yhtiö lyhyesti 1) Kokonaisvakuutusmaksutulo Mmk Korvauskulut Mmk Liikekulut Mmk Sijoitustoiminnan nettotuotto Mmk Liikevoitto Mmk Taseen loppusumma Mmk Vakavaraisuuspääoma Mmk Vastuuvelka Mmk Sijoituskanta käyvin arvoin Mmk Vakavaraisuusaste % ) Sisältää Salaman koko vuoden luvut vuosina ja vuonna 1997 luvut ajalta Vakavaraisuuspääoma Mmk Asiakashyvitykset ja laskuperustekorko, % Sijoituskanta 13,6 mrd. mk ,2 % 1,3 % 18,1 % 1,2 % 48,2 % Toimintapääoma Tasoitusmäärä Toimintapääomavaatimus Eläkevakuutuksen asiakashyvitykset ja perustekorko Henkivakuutuksen asiakashyvitykset ja perustekorko Inflaatio Osakkeet Rahoitusmarkkinavälineet Sijoituslainat Kiinteistöt Muut

5 PÄÄJOHTAJAN KATSAUS Suomi-yhtiön hyvän vakavaraisuuden ansiosta vakuutetun edut ovat yhtiössä erittäin hyvässä turvassa ja vakuutusmaksujen maksaminen on asiakkaalle hyvien tuotto-odotusten vuoksi erittäin kannattavaa. Vuosi 1997 Suomi-yhtiön historiassa oli merkittävä. Edustajisto päätti toukokuun yhtiökokouksessa selvällä enemmistöllä luopua uusien vakuutuksien merkitsemisestä. Samalla annettiin suostumus tytäryhtiö Salaman osakkeiden myyntiin Pohjolalle. Suomi-yhtiön näistä liiketoimista saama kauppahinta oli yhteensä yli 800 miljoonaa markkaa. Keväällä tehdyt päätökset herättivät myös vastustusta. Se on ymmärrettävää, ovathan kysymyksessä suuret muutokset vanhan näiden ratkaisujen perusteella saaneet sellaisia etuja, joita he eivät vakuutuksia tehdessään ole osanneet odottaa. Näihin ylimääräisiin lisäetuihin käytettiin vuonna 1997 runsas miljardi markkaa. Mm. vakuutussäästöille taattu tuotto nostettiin 4,5 prosentista 5,5 prosenttiin. Tämän lisäksi vakuutussäästöille tulevat asiakashyvitykset olivat Suomiyhtiössä vuonna 1997 alan parhaat. Tämän vuoden tammikuussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous vahvisti selvällä enemmistöllä yhtiön hallituksen ehdotuksen Suomi-yhtiön sijoituskannan rakenteen tasapainottamisesta ja ns. riskikeskittymien purkamisesta. Esimerkiksi vuosikymmeniä sitten syntyneen Pohjola-omistuksen osuus Suomi-yhtiön sijoituksista on suurempi kuin sijoitusten hajauttamisen näkökulmasta voidaan pitää perusteltuna. Tammikuun jälkeen Suomi-yhtiön hallitus on valmistellut valtuutuspäätöksen toteuttamista. Tavoitteena on saada aikaan ratkaisu, joka on Suomi-yhtiön vakuutuksenottajien kannalta taloudellisesti mahdollisimman edullinen. 5 SUOMI-YHTIÖN VAKUUTUKSENOTTAJAT OVAT JO SAANEET SELLAISIA ETUJA, JOITA HE EIVÄT VAKUUTUKSIA TEHDESSÄÄN OSANNEET ODOTTAA. yhtiön perinteiseen toimintatapaan. Nykyaikaisen liiketoiminnan harjoittaminen asettaa kuitenkin myös henkivakuutukselle uusia vaatimuksia. Jos halutaan olla tosissaan mukana muuttuneilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla, liiketoimintaprosessit ja -ajattelu on uudistettava ympäristön ja kilpailutilanteen muutoksia vastaaviksi. Vastustus on kohdistunut myös sellaisiin tulevaisuudessa tehtäviin ratkaisuihin, joiden sisältö ei vielä ole tiedossa. Suomi-yhtiöstä Henki-Pohjolaan aikanaan tapahtuvaksi suunnitellun kannansiirron ehtojen ja vaikutusten selvittely on käynnistetty eivätkä ne tässä vaiheessa luonnollisestikaan ole täsmällisesti esitettävissä. Joka tapauksessa ratkaisut ovat Suomi-yhtiön vakuutuksenottajille edullisia ja parempia kuin, jos Suomi-yhtiö olisi jatkanut entiseen tapaan. Jo nyt vakuutuksenottajat ovat Vaikka Suomi-yhtiö ei enää uusia vakuutuksia merkitsekään, se on edelleen suuri suomalainen henkivakuutusyhtiö. Maksutulo vuodelta 1997 oli miljardi markkaa ja tase 14 miljardia markkaa käyvin arvoin. Yhtiön hyvän vakavaraisuuden ansiosta vakuutetut edut ovat Suomi-yhtiössä erittäin hyvässä turvassa ja uusien vakuutusmaksujen maksaminen olemassa oleviin vakuutuksiin on asiakkaalle hyvien tuotto-odotusten vuoksi erittäin kannattavaa. Suomi-yhtiön asiakkaan asema on erinomainen ja ainutlaatuinen. Parhaat kiitokset työntäyteisestä vuodesta hallintoelimille, asiakkaille ja työtovereille. Iiro Viinanen

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 107. TOIMINTAVUODELTA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI 6 n liikevoitto nousi miljoonaan markkaan (547 Mmk). Vakavaraisuuspääoma oli miljoonaa markkaa (4 026 Mmk). Sijoitusomaisuusosakkeiden arvoa korotettiin 619 miljoonalla markalla. Suomi-yhtiö myi omistamansa Henkivakuutusosakeyhtiö Salaman osakekannan (92 %) heinäkuun alussa. Samassa yhteydessä Suomi-yhtiö lopetti vakuutusliikkeen merkitsemisen. Vakuutuksenottajille annettiin tavanomaisten asiakashyvitysten lisäksi ylimääräisiä lisäetuja runsas miljardi markkaa. Nämä käytetään pääasiassa vakuutussäästöjen ja kuolintapausturvan lisäämiseen. Suomi-yhtiö jatkaa toimintaansa hoitamalla nykyistä vakuutuskantaansa ja siitä kertyvää maksutuloa. Salaman toiminta sisältyy Suomi-yhtiön konsernilukuihin väliseltä ajalta. VAKUUTUSLIIKE n kokonaisvakuutusmaksutulo aleni miljoonaan markkaan (2 987 Mmk) Salaman myynnin ja uusien vakuutusten merkinnän lopettamisen seurauksena. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo aleni myynnin lopettamisesta huolimatta vähän. ssä lajin maksutulo kasvoi. Kapitalisaatiosopimusten markkinat olivat edellistä vuotta selvästi hiljaisemmat. Kiinnostus sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin lisääntyi. Maksetut korvaukset olivat 831 miljoonaa markkaa (898 Mmk). Henkivakuutuksen säästösuoritukset kasvoivat erityisesti emoyhtiössä. n muiden vakuutuslajien maksettujen korvausten määrä väheni, koska Salaman korvaukset sisältyvät niihin vain tammi-kesäkuulta. Nuorisovakuutukseen vuosina 1989, 1991 ja 1993 tehdyistä maksukorotuksista syntyneessä erimielisyydessä saavutettiin kuluttaja-asiamiehen kanssa neuvottelutulos. Sen mukaisesti Suomi-yhtiö alensi vielä voimassa olevien ja tietyt edellytykset täyttävien vakuutusten maksuja alkaen. Näistä noin vakuutuksesta ei enää peritä indeksikorotuksilla korotetun alkuperäisen vakuutusmaksun ylittäviä maksuja. Neuvottelutuloksen osana yhtiö tämän lisäksi palautti vakuutuksenottajalle jo perittyjä vakuutusmaksuja. Suomi-yhtiö tarkisti vanhojen vakuutusten työkyvyttömyysturvan vastuuvelkaperusteita. Tarkistusten ja nuorisovakuutuksen vakuutusmaksujen pienentämisen vaatima vastuuvelan täydennys oli 180 miljoonaa markkaa. SALAMAN MYYNTI Suomi-yhtiö myi omistamansa Henkivakuutusosakeyhtiö Salaman osakekannan Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalle ja lopetti uuden vakuutusliikkeen merkitsemisen Osakekannan kauppahinta oli 776 miljoonaa markkaa. Suomi-yhtiö sai korvauksena vakuutusliikkeen merkitsemisen lopettamisesta 54 miljoonaa markkaa. Kauppahinta ja vakuutusliikkeen osalta saatu korvaus perustuivat Fox-Pitt, Kelton Limitedin asiantuntijalausuntoon. Salaman myynnistä saatu bruttomyyntivoitto 693 miljoonaa markkaa ja uusien vakuutusten merkitsemisen lopettamisesta saatu korvaus sisältyvät tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin osakkuusyritysten sisäisillä katteilla vähennettynä. Salaman konsernitaseen loppusumma oli miljoonaa markkaa, vastuuvelka miljoonaa markkaa ja sijoituskanta käyvin arvoin miljoonaa markkaa. SIJOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan nettotuotto nousi konsernissa miljoonaan markkaan (1 056 Mmk). Arvonkorotuksia tehtiin 630 miljoonalla markalla. Käteistuotot olivat 679 miljoonaa markkaa (753 Mmk). n myyntivoitot ilman Salaman myynnistä saatuja myyntivoittoja olivat 236 miljoonaa markkaa (210 Mmk). Myyntivoitoista pääosa syntyi Salamassa. Näistä suurin osa painottui vuoden alkupuolelle ja tämä

7 n tulosanalyysi Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset ja niiden oikaisut Maksetut korvaukset Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta Liikekulut Vakuutustekninen tulos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta Muut tuotot ja kulut 8 7 Liikevoitto Tasoitusmäärän muutos Lisäedut (asiakasedut) Voitto tai tappio ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja Satunnaiset tuotot 579 Satunnaiset kulut -6 Voitto tai tappio ennen varauksia ja veroja Varaukset ja poistoero Verot Vähemmistöosuus Tilikauden voitto n vakavaraisuus Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen Vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero Sijoitusten arvostuserot Muut erät Tasoitusmäärä Vähemmistöosuus Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuusaste, % Vakuutusyhtiölain toimintapääomavaatimus Lisäetuvastuu tulevia asiakashyvityksiä varten osa sisältyy siten konsernilukuihin. Myyntivoitot osakkeista olivat 99 miljoonaa markkaa (109 Mmk) ja joukkolainoista 119 miljoonaa markkaa (110 Mmk). Arvonalennuksia osakkeista kirjattiin 28 miljoonaa markkaa (5 Mmk) ja palautuneita arvonalennuksia 110 miljoonaa markkaa (130 Mmk). Kiinteistösijoitusten käteistuotot olivat 143 miljoonaa markkaa (169 Mmk) ja myyntivoitot 18 miljoonaa markkaa. Kiinteistöistä tehtiin suunnitelmapoistot. Sijoitusomaisuusosakkeiden arvoa korotettiin tulosvaikutteisesti 619 miljoonalla markalla. Muut arvonkorotukset liittyvät Salaman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin.

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 ASIAKASEDUT Suomi-yhtiö antaa vuodelta 1997 yksilöllisten eläkevakuutusten säästöille 2,2 %:n ja jälkeen voimaantulleiden yksilöllisten henkivakuutusten säästöille 2,0 %:n asiakashyvityksen. Ennen voimaantulleissa yksilöllisissä henkivakuutuksissa asiakashyvitys on 1,0 %. Näitä tavanomaisia asiakashyvityksiä ja muita asiakasetuja koskevien päätösten seurauksena lisäetujen vastuuta kartutettiin Suomiyhtiössä 138 miljoonalla markalla. Asiakashyvitysten lisäksi säästöjä hyvitetään 4,5 %:n perustekorolla. Asiakashyvityksiä voidaan poikkeuksellisissa olosuhteissa käyttää laskuperustekoron ylläpitämiseen. Tavanomaisten asiakashyvitysten lisäksi Suomi-yhtiö antoi vuonna 1997 vakuutuksenottajille ylimääräisiä etuja. Koko vakuutuskannalle annettiin yhden prosenttiyksikön suuruinen vuotuinen ylimääräinen asiakashyvitys. Tämä lisäys tulee vakuutussäästöihin vuosittain jäljellä olevana voimassaoloaikana. Kuolintapauksessa maksettavaa summaa korotetaan pysyvästi ylimääräisellä 10 %:n lisäsummalla. Sairaanhoitovakuutusten maksuja ei koroteta lähivuosina, mikäli korvauskehitys pysyy nykytasolla. Ylimääräiset asiakasedut ovat yhteensä miljoonaa markkaa. n kokonaisvakuutusmaksutulo Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Henkivakuutus Kapitalisaatiosopimus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Eläkevakuutus Sijoitussidonnainen vakuutus Muut Yhteensä n korvauskulut Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Maksetut korvaukset Henkivakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Eläkevakuutus Muut Takaisinostot Korvausten selvittelykulut Yhteensä Korvausvastuun muutos Korvauskulut yhteensä n tunnusluvut Liikevaihto Mmk Kokonaisvakuutusmaksutulo Mmk Liikekustannussuhde % Toimintapääoma Mmk Tasoitusmäärä Mmk Vakavaraisuuspääoma Mmk Vakavaraisuusaste %

9 n sijoitustoiminnan nettotuotto Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Käteistuotot Korot Osingot Kiinteistötuotot Muut tuotot/kulut Yhteensä Arvonmuutos tuloslaskelmassa Myyntivoitot/tappiot Arvonalennukset Palautuneet arvonalennukset Poistot kiinteistöistä ) -68 1) Arvonkorotukset/oikaisut Yhteensä Pitkäaikaisen vieraan pääoman korot ja kulut Sijoitusten hoitokulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista Yhteensä ) Evl-poistot n sijoituskanta Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk % Käypä arvo Kiinteistösijoitukset Osakkeet Joukkolainat Muut rahoitusmarkkinavälineet Lainasaamiset Muut sijoitukset Sijoitussidonnaisten vakuutusten sijoitukset Arvostusero Kiinteistösijoitukset Osakkeet Joukkolainat Kirjanpitoarvo yhteensä

10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Maksetut palkat Palkat, palkkiot ja luontoisedut Hallintoneuvostot , ,00 Hallitukset, toimitusjohtajat, isännöitsijät Muut palkkiot , ,00 Yhteensä , ,00 Osapalkkioita ei maksettu. 10 LIIKEKULUT Liikekulut laskivat 158 miljoonaan markkaan (218 Mmk). Pääasiallisina syinä alenemiseen olivat konsernirakenteen muutos ja henkivakuutusmyynnin lopettamisesta seurannut vakuutusten hankintamenojen supistuminen. Suomi-yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä. Yhtiö ostaa toimintansa edellyttämät palvelut muilta Pohjola-yhtiöiltä. myi kaluston ja aineettomat hyödykkeet muille Pohjola-yhtiöille, kun näiden omaisuuserien yhteisomistus purettiin Myynnit tapahtuivat kirjanpitoarvoon. Myyntien seurauksena poistoero, 14 miljoonaa markkaa, tuloutui. EMOYHTIÖ n kokonaisvakuutusmaksutulo oli miljoonaa markkaa (1 308 Mmk) ja maksetut korvaukset 667 miljoonaa markkaa (622 Mmk). Sijoitustoiminnan nettotuotto ilman Salaman osakkeiden myyntivoittoa ja sijoitusomaisuuden arvonkorotuksia oli 549 miljoonaa markkaa (566 Mmk). EDUSTAJISTON VAALIT Edustajiston vaalit järjestettiin marraskuussa. Niissä yhtiön 75-jäseniseen edustajistoon valittiin 25 jäsentä yhdeksäksi vuodeksi erovuorossa olleiden tilalle. Vaaleissa asetettin 96 ehdokasta. Äänioikeutettuja oli Äänestysvilkkaus nousi edellisten vaalien 17,4 %:sta 24,4 %:iin. YRITYSJOHTO Johtaja Jorma Hämäläinen nimitettiin alkaen yhtiön toimitusjohtajaksi. Yhtiön hallitukseen kuuluvat: pääjohtaja Iiro Viinanen (puheenjohtaja), varatoimitusjohtaja Pirkko Alitalo (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Jorma Hämäläinen ja johtaja Hannu Ketola. NÄKYMÄT Vakuutuskantaa hoidetaan ja vakuutusmaksuja peritään vakuutussopimusten mukaisesti. Vakuutuskannan arvioidaan säilyvän hyvin sille tulevien lisäetujen ansiosta. Sijoituskannan rakennetta pyritään tasapainottamaan ja riskikeskittymiä purkamaan yhtiön hallintoelimien päätösten mukaisesti. Suomi-yhtiön vakuutuskannan siirtoa Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolalle, joksi Salaman nimi muutettiin , suunnitellaan. HALLITUKSEN EHDOTUS VOITON KÄYTÖSTÄ Suomi-yhtiön vapaa oma pääoma on ,04 markkaa ja konsernin ,92 markkaa. Hallitus ehdottaa tilikauden voiton käytettäväksi seuraavalla tavalla: Maksetaan takuupääomalle korkoa 6 prosenttia ,00 Siirretään käyttörahastoon ,32 Varataan yleishyödyllisiin lahjoituksiin , ,32

11 RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelma 1000 mk Varojen lähteet Tulorahoitus Tappio/voitto ennen korkokuluja, satunnaiseriä, varauksia ja veroja Salaman myynti (sijoitusten ja velkojen vähennys) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden vähennys (netto) Satunnaiset tuotot ja kulut Oikaisuerät: Vastuuvelan muutokset Sijoitusten arvonalennukset ja arvonkorotukset Poistot Osakkuusyritysten yhdistely Pääomarahoitus Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys Varojen lähteet yhteensä Varojen käyttö Voitonjako Pitkäaikaisen vieraan pääoman korot Verot Takuupääoman korko Muu voitonjako Investoinnit Sijoitusten lisäys (netto) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäys (netto) Pääoman palautukset Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys Vähemmistöosuuden vähennys Oman pääoman vähennys Varojen käyttö yhteensä Liikepääoman vähennys/lisäys Liikepääoman muutos Salaman myynti Saamisten muutos Rahojen ja pankkisaamisten muutos Siirtosaamisten muutos Jälleenvakuutustalletevelkojen muutos Velkojen muutos Siirtovelkojen muutos Liikepääoman vähennys/lisäys

12 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma 1000 mk Viite VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Henkivakuutus Vakuutusmaksutulo Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitusten arvonkorotus Korvauskulut Maksetut korvaukset Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Korvausvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Korvauskulut yhteensä Vakuutusmaksuvastuun muutos Vakuutusmaksuvastuun muutos 5,6, Jälleenvakuuttajien osuus Liikekulut 6, Sijoitustoiminnan kulut Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu Muut vakuutustekniset kulut Vakuutustekninen tulos

13 Tuloslaskelma 1000 mk Viite MUU KUIN VAKUUTUS- TEKNINEN LASKELMA Muut tuotot Muut kulut Välittömät verot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden verot Aikaisempien tilikausien verot Osuus osakkuusyritysten voitoista/ tappioista verojen jälkeen Tappio/voitto varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen Satunnaiset tuotot ja kulut 8 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Osuus osakkuusyritysten voitoista/ tappioista verojen jälkeen Voitto satunnaiserien jälkeen Poistoeron lisäys/vähennys Vapaaehtoisten varausten vähennys Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta Tilikauden voitto

14 TASE Tase mk Viite Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet 9 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Sijoitukset 10 Kiinteistösijoitukset 11,13 Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset konserniyrityksiltä Sijoitukset konserni- ja osakkuusyrityksiin 12 yritysten osakkeet ja osuudet yritysten liikkeeseenlaskemat rahoitusmarkkinavälineet Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet Osakkuusyritysten liikkeeseenlaskemat rahoitusmarkkinavälineet ja lainasaamiset osakkuusyrityksiltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Talletukset Sijoitukset yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset Saamiset 16 Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rahat ja pankkisaamiset Muu omaisuus Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä

15 Tase 1000 mk Viite Vastattavaa Oma pääoma 18 Sidottu Pohjarahasto Takuupääoma Arvonkorotusrahasto Muu sidottu Vapaa Käyttörahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuus Varaukset 19 Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka Jälleenvakuutustalletevelat Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut velat Saadut ennakot ja siirtovelat Vastattavaa yhteensä

16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 16 a) Muutokset laskentaperiaatteissa Suomi-yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä ei ole omaa henkilöstöä, vaan ne ostavat tarvitsemansa palvelut pääosin muilta Pohjola-yhtiöiltä. Palveluveloitusten kirjaamisessa siirryttiin vuoden 1997 aikana menolajikohtaisista menonsiirroista pääosin kokonaisveloituksiin. Muutoksella ei ollut vaikutusta tulokseen, mutta sen seurauksena menolajikohtaiset kulut eivät ole vertailukelpoiset vuoden 1996 lukujen kanssa. Toimintokohtaisten kulujen vertailukelpoisuuteen muutos ei vaikuta. Aikaisempina vuosina henkilömääränä kerrottiin Pohjolaan työsuhteessa olleesta henkilöstöstä sen henkilöstön osuus, joka työskenteli yhtiökohtaisten työmäärien suhteessa Suomi-yhtiön konsernin hyväksi. Tästä esittämistavasta luovuttiin vuonna Taloudellisen pitoajan lyhenemisen vuoksi työasemien poistoaika muutettiin viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. b) tilinpäätös tilinpäätökseen yhdistellään sellaiset yhteisöt, joissa emoyhtiöllä on joko suoraan tai välillisesti määräysvalta. Kaikissa konserniyrityksissä määräysvalta perustuu äänienemmistöön. tilinpäätös laaditaan emoyhtiön ja tytäryhtiöiden tuloslaskelmien, taseiden ja liitetietojen yhdistelminä, joista eliminoidaan yhtiöiden väliset saamiset ja velat, tuotot ja kulut, voitonjako, aktivoidut sisäiset katteet sekä keskinäinen osakeomistus. Vuoden aikana hankitut tytäryhtiöt yhdistellään hankintahetkestä lähtien ja vuoden aikana myydyt yhtiöt yhdistellään myyntihetkeen saakka. Eliminoidut sisäiset katteet tuloutetaan suunnitelmapoistojen tai arvonalennusten tahdissa. Tuloksesta ja omasta pääomasta erotetaan vähemmistön osuus omaksi eräkseen. n keskinäinen osakeomistus eliminoidaan hankintamenomenetelmää käyttäen. Syntynyt konserniaktiiva jaetaan tytäryhtiöiden omaisuuserille ja poistetaan näiden poistosuunnitelman mukaan. Tytäryhtiöosakkeiden arvonkorotukset on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osalta merkitty konsernitaseella tytäryhtiöiden omistamien kiinteistöjen arvonkorotuksiksi. Osakkuusyritykset eli yritykset, joiden äänivallasta konserni omistaa prosenttia, yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen on jätetty yhdistelemättä, sillä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaan lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaa yhtiötä ei saa yhdistellä muun yrityksen konsernitilinpäätökseen. Yhdistelykielto perustuu työeläkevakuutusta koskeviin rajoituksiin. Lisäksi on säädetty, ettei yhdistelemättä jättämisen vaikutuksella oikaista emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrää. Asunto Oy Helsingin Korppaanmäki on yhdistelty yhteisyrityksenä. Muut omistukset keskinäisissä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä on jätetty yhdistelemättä. Koska näiden yhtiöiden kulut katetaan osakkaalta perittävällä yhtiövastikkeella, on yhdistelemättä jättämisen vaikutus konsernin tulokseen ja vapaaseen omaan pääomaan vähäinen. Tuloslaskelmaan sisältyy konsernin osuus yhdisteltyjen osakkuusyritysten tuloksista. Taseessa osakkuusyritysten hankintamenoon ja konsernin vapaaseen omaan pääomaan lisätään konsernin osuus hankinnan jälkeen kertyneistä osakkuusyrityksen voitoista tai tappioista. Osuus hankinnan jälkeen toteutetuissa suunnatuissa anneissa kertyneestä vararahastosta sekä osuus tehdyistä arvonkorotuksista on lisätty konsernin sidottuun omaan pääomaan. Osakkuusyritysten kokonaan omistama Suomi-yhtiön takuupääoma on eliminoitu sidotusta omasta pääomasta. n ja osakkuusyritysten välisistä kaupoista syntyneet aktivoidut sisäiset katteet on eliminoitu vuodesta 1995 alkaen konsernin omistusosuuden suhteessa. aktiiva ja eliminoitu sisäinen kate kirjataan tuloslaskelmaan samoja periaatteita noudattaen kuin tytäryhtiöitäkin yhdisteltäessä. Helsingin Korppaanmäki on yhdistelty rivi riviltä omistusosuuden (50 %) mukaan soveltaen muutoin samoja periaatteita kuin tytäryritystenkin yhdistelyssä. Tuloslaskelmassa on osakkuusyritysten voittoihin sisällytetty Ilmariselta saadut osingot. Osakkuusyritysten tasearvoon sisältyy Ilmarisen osakkeiden hankintameno. Suomi-yhtiöllä ja Ilmarisella on joitakin keskinäisiä liiketapahtumia, jotka liittyvät tavanomaiseen vakuutustoimintaan tai siihen liittyvään toimintaan. Yhteistyö perustuu sopimuksiin ja on sosiaali- ja terveysministeriön valvonnan alaista. Yhtiöillä on mm. yhteinen atkkäyttöpalveluista vastaava osakkuusyhtiö. c) Sijoitusten kirjanpitoarvo Rakennukset ja rakennelmat esitetään taseessa suunnitelmapoistoilla vähennetyn hankintamenon määräisenä. Hankintamenoon sisällytetään hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Kiinteistöosakkeet sekä maa- ja vesialueet esitetään taseessa hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien menojen tai niitä alemman käyvän arvon määräisenä. Joidenkin kiinteistösijoitusten kirjanpitoarvoja on korotettu. Suunnitelmapoisto vähennetään myös rakennusten tuloutetuista arvonkorotuksista. Sijoitusomaisuudeksi katsottavat muut osakkeet ja osuudet esitetään taseessa hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien menojen tai niitä alemman käyvän arvon määräisenä. Joidenkin sijoitusomaisuusosakkeiden kirjanpitoarvoja on korotettu. Rahoitusmarkkinavälineet esitetään hankintamenon tai tätä pysyvästi alemman todennäköisen arvon määräisenä. Rahoitusmarkkinavälineiden nimellisarvon ja hankintahinnan erotus jaksotetaan korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi rahoitusmarkkinavälineen juoksuaikana. Vastaerä merkitään hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Hankintameno lasketaan keskihintaa käyttäen. Käyttöomaisuudeksi katsottavat osakkeet ja osuudet esitetään taseessa pysyvillä arvonalennuksilla vähennetyn hankintamenon määräisenä. Hankintameno lasketaan fifo-menetelmää käyttäen. Joidenkin osakkeiden arvoja on korotettu. Saamisiksi katsottavat sijoitukset esitetään taseessa nimellisarvon tai tätä pysyvästi alemman todennäköisen arvon määräisenä. Sijoituksista aikaisemmin tehdyt arvonalennukset palautetaan tulosvaikutteisesti hankintamenoon käyvän arvon nousua vastaavalta osuudelta. Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteeksi hankitut sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon ja arvon muutos kirjataan tuloslaskelmaan arvonkorotuksena, arvonalennuksena tai niiden oikaisuna.

17 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Johdannaissopimuksia käytetään suojaamaan joukkolainasalkkua korkoriskiltä. Sopimusten määrä ei ollut merkittävä salkun markkina-arvoon nähden. d) Muun omaisuuden kuin sijoitusten kirjanpitoarvo Aineettomat hyödykkeet ja kalusto esitetään taseessa suunnitelmapoistoilla vähennetyn hankintamenon määräisenä. Hankintamenoon sisällytetään hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Vakuutusmaksusaamiset merkitään taseeseen todennäköiseen arvoon ja muut saamiset nimellisarvoon tai tätä pysyvästi alempaan todennäköiseen arvoon. e) Suunnitelmapoistojen perusteet Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Rakennusten ja rakennelmien suunnitelman mukaiset poistot on laskettu rakennuskohtaisesta hankintamenosta ja tuloutetusta arvonkorotuksesta rakennuksen arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin. Poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit ovat keskimääräisesti seuraavat: Asuinrakennukset 50 vuotta 2 % Toimisto- ja hotellirakennukset vuotta 2-3,3 % Liike- ja teollisuusrakennukset vuotta 2-5 % Rakennusten ainesosat vuotta 6,7-10 % Aktivoidut korjaus- ja muutostyöt vuotta 5-10 % Muut aktiivat 10 vuotta 10 % Tuloutetut arvonkorotukset kuten rakennus Rahastoidut arvonkorotukset ei poistoa Suunnitelmapoistojen tekeminen on aloitettu vuonna 1995 hankintamenon poistamatta olevasta osasta, joka kirjataan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi jäljellä olevana taloudellisena pitoaikana. Käyvän arvon aleneminen otetaan tarvittaessa huomioon rakennuksen ylimääräisenä suunnitelmapoistona. Aineettomien hyödykkeiden ja kaluston suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykeryhmäkohtaisesta hankintamenosta hyödykeryhmän arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin. Poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit ovat: Aineettomat oikeudet (atk-ohjelmat) 5 vuotta 20 % Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 vuotta % Työasemat 3 vuotta 33,3 % Kuljetusvälineet ja muut atk-laitteet 5 vuotta 20 % Muu kalusto 10 vuotta 10 % f) Sijoitusten arvonkorotukset Maa- ja vesialueiden, rakennusten ja arvopapereiden arvoja voidaan korottaa. Sijoitusomaisuudeksi katsottavien hyödykkeiden arvonkorotusten vastaerä on vuodesta 1978 alkaen pitänyt kirjata tuloslaskelmaan ja käyttöomaisuudeksi katsottavien hyödykkeiden arvonkorotusten vastaerä arvonkorotusrahastoon. Tätä vanhempien arvonkorotusten vastaerät ovat aikaisemman kirjauskäytännön mukaisesti arvonkorotusrahastossa, pohjarahastossa tai vakuutusteknisessä vastuuvelassa. Arvonkorotusrahastoa saa käyttää pohjarahaston kartuttamiseen siltä osin kuin se kartutushetkellä kohdistuu käyttöomaisuudeksi katsottaviin sijoituksiin. Jos arvonkorotus osoittautuu aiheettomaksi, tuloutettu arvonkorotus oikaistaan tulosvaikutteisesti ja rahastoitu arvonkorotus peruutetaan arvonkorotusrahastosta. Vakuutustekniseen vastuuvelkaan kirjattu vanha arvonkorotus oikaistaan myös tulosvaikutteisesti. Rakennusten tuloutettu arvonkorotus poistetaan suunnitelman mukaan. g) Sijoitusten käypä arvo ja arvostuserot Tilinpäätöksen liitetiedoissa kerrotaan tase-eräkohtaisesti sijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo. Kahden ensiksi mainitun arvon erotus muodostuu arvonkorotuksista tai osakkuusyritysten yhdistelyyn liittyvistä oikaisuista. Kahden viimeksi mainitun arvon erotus osoittaa taseeseen kirjaamattomat arvostuserot. Pohjola-yhtiöiden asiantuntijat määrittelevät vuosittain kullekin kiinteistölle ja kiinteistöosakkeelle käyvän arvon. Kiinteistöjä arvostettaessa lähtökohtana ei ole pidetty välitöntä realisointia nykyisessä markkinatilanteessa, vaan käyvät arvot on määritelty lähinnä tuottoarvomenetelmällä. Rinnakkaisena arviointimenetelmänä on käytetty tonttien ja asuinkiinteistöjen osalta alueellisia markkinahintatilastoja ja rakennusten osalta teknisiä nykyarvoja. Käyvät arvot on määritelty yksilöllisesti kohteittain ja varovaisuuden periaatetta noudattaen. Noteerattujen arvopapereiden sekä sellaisten arvopapereiden, joille on olemassa markkinat, käypänä arvona käytetään vuoden viimeisintä kaupantekokurssia tai sen puuttuessa ostokurssia. Vuoteen 1994 saakka käypänä arvona on käytetty vuoden viimeisintä ostokurssia. Muiden arvopapereiden käypänä arvona pidetään todennäköistä luovutushintaa, jäljellä olevaa hankintamenoa tai substanssiin pohjautuvaa arvoa. Saamisten käypänä arvona pidetään nimellisarvoa tai tätä alempaa todennäköistä arvoa. h) Vakuutustekninen vastuuvelka Vastuuvelkaa laskettaessa on käytetty sopimuskohtaista laskentaa. Käytetty laskuperustekorkokanta eri vakuutustyypeille on valittu turvaavasti yhtiön omaisuuden tuottotason perusteella. Käytetyt korkokannat täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön vaatimukset. Vakuutusten hankinnasta aiheutuneet menot on esitetty tuloslaskelmassa liikekuluina. Yksilöllisten eläkevakuutusten hankintamenoista osa jaksotetaan myöhemmille vuosille vähentämällä ne vakuutusmaksuvastuusta (ns. zillmerointimenettely). Zillmeroinnin kuoletusaika on enintään 10 vuotta. Muuta vakuutusten hankintamenojen jaksotusmenettelyä ei ole käytetty. 17

18 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 18 Vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyy lisäetujen vastuu. Lisäetuja (asiakasetuja) ovat sosiaali- ja terveysministeriön määräysten mukaan kaikki ne edut, joihin vakuutusyhtiö ei ole sitoutunut vakuutussopimuksissa, esim. maksun alennukset, lisäsummat, asiakashyvitykset ja lisäetuvastuu tulevia asiakashyvityksiä varten. Vakuutustekninen vastuuvelka merkitään taseeseen nettoperiaatteella siten, että velan vähennyseränä esitetään jälleenvakuuttajien osuus. Velka ja siitä vähennetty saaminen eivät ole kuitattavissa keskenään, sillä velkoja ja velallinen eivät niissä ole samat. i) Kohtuusperiaate Vakuutusyhtiölain 13 luvun 3 :n mukaan henkivakuutuksessa on noudatettava ns. kohtuusperiaatetta sellaisten vakuutusten kohdalla, joilla on vakuutussopimuksen mukaan oikeus vakuutusten mahdollisesti tuottaman ylijäämän perusteella myönnettäviin lisäetuihin (asiakasedut). Tämä periaate edellyttää, että kohtuullinen osa näiden vakuutusten tuottamasta ylijäämästä palautetaan lisäetuina (asiakasedut) näille vakuutuksille, mikäli vakavaraisuusvaatimukset eivät estä palautusten antamista. Lisäetujen tason suhteen on pyrittävä jatkuvuuteen. j) Toimintapääoma Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta. Keskeisimpänä mittarina käytetään toimintapääomaa, jolla tarkoitetaan varovaiseen käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen erotusta. Toimintapääoman ja oman pääoman on täytettävä vakuutusyhtiölaissa säädetyt vähimmäismäärävaatimukset. Toimintapääoma kerrotaan liitetiedoissa. k) Vapaaehtoiset varaukset ja poistoero Suomen kirjanpito- ja verolainsäädännön perusteella voi tilinpäätökseen kirjata vapaaehtoisia varauksia ja suunnitelman ylittäviä poistoja. Nämä erät ovat verotuksessa vähennyskelpoisia vain, jos ne on vähennetty myös kirjanpidossa. l) Lykätty verovelka Tuloutetut arvonkorotukset luetaan korotusvuoden verotettavaan tuloon ja niistä tehty poisto ja arvonalennus vähennetään vastaavasti verotettavasta tulosta. Arvonkorotusrahastoon ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan merkittyjä arvonkorotuksia sen sijaan verotetaan vasta omaisuuden myynnin yhteydessä. Rahastoituihin arvonkorotuksiin ja liitetiedoissa esitettyihin arvostuseroihin sisältyvää lykättyä verovelkaa ei ole tilinpäätöksessä esitetty erikseen velkana. Sama koskee vapaaehtoisiin varauksiin ja poistoeroon sisältyvää verovelkaa. Verokanta on 28 prosenttia. m) Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoinna olevat ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat muutetaan Suomen rahaksi Suomen Pankin tilinpäätöspäivänä noteeraamaan kurssiin. Sekä tilikaudella että tilinpäätöksessä syntyneet kurssivoitot ja -tappiot merkitään tuloslaskelmaan ao. tulojen ja menojen oikaisueriksi tai sijoitustoiminnan tuotoiksi ja kuluiksi, mikäli kurssierot liittyvät rahoitustapahtumiin. n) Henkilökunnan eläkejärjestelyt llä ja tytäryhtiöillä ei ole omaa henkilöstöä. Työntekijäin eläkelain voimaan tullessa eläkkeellä jo olleen Suomi-yhtiön silloisen henkilöstön eläkevastuu sisältyy yhtiön vakuutustekniseen vastuuvelkaan, koska eläketurva perustuu tältä osin vapaamuotoiseen eläkevakuutukseen. o) Toimintokohtainen tuloslaskelmakaava Liikekulut sekä aineettomien hyödykkeiden ja kaluston poistot sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin. Korvausten hoitamiseen liittyvä kuluosuus sisällytetään maksettuihin korvauksiin ja sijoitusten hoitamiseen liittyvä kuluosuus sijoitustoiminnan kuluihin. Liikekuluina esitetään vain vakuutusten hankinnan ja hoidon sekä yleishallinnon kulut. Menevästä jälleenvakuutuksesta saadut palkkiot ovat liikekulujen vähennyserä. Muista tuotoista (suoritemyynnistä) aiheutuneet kulut sisältyvät muihin kuluihin. Rakennusten suunnitelmapoistot esitetään sijoitustoiminnan kuluina. p) Tunnuslukujen laskentakaavat Henkivakuutuksen tunnusluvut on laskettu sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 1997 antamien ohjeiden mukaisesti. Liikevaihto = + Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta + Sijoitustoiminnan tuotot sekä arvonkorotukset ja niiden oikaisut + Muut tuotot Liikekustannussuhde (%) = + Liikekulut + Korvausten selvittelykulut x 100 Kuormitustulo Kuormitustulo on laskuperusteiden mukaan liikekustannusten kattamiseen tarkoitettu erä. Toimintapääoma = Laskelma liitetiedoissa Vakavaraisuuspääoma = Toimintapääoma + tasoitusmäärä + vähemmistöosuus Vakavaraisuusaste (%) = Vakavaraisuuspääoma x Vakuutustekninen vastuuvelka - Tasoitusmäärä - 75 % sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta

19 2. Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Kotimaasta Jälleenvakuutus Henkivakuutus Kokonaisvakuutusmaksutulo Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Ensivakuutuksen kokonaisvakuutusmaksutulon erittely Henkivakuutus Yksilöllinen henkivakuutus Kapitalisaatiosopimus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Muu ryhmähenkivakuutus Yhteensä Eläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Vapaamuotoinen työeläkevakuutus Yhteensä Yhteensä Jatkuvat vakuutusmaksut Kertamaksut Yhteensä Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen Vakuutusmaksut sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta Yhteensä

20 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 3. Sijoitustoiminnan nettotuotto Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot sijoituksista konserniyrityksiin Osinkotuotot Korkotuotot Yhteensä Tuotot sijoituksista osakkuusyrityksiin Osinkotuotot Korkotuotot Yhteensä Tuotot kiinteistösijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot yritykset Muut Vuokra- ym. tuotot yritykset Muut Yhteensä Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot yritykset Muut Muut tuotot Yhteensä Yhteensä Palautuneet arvonalennukset Myyntivoitot Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut yritykset Muut Yhteensä Arvonalennukset Rakennusten suunnitelmapoistot Myyntitappiot Sijoitustoiminnan kulut yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua Sijoitusten arvonkorotus Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Osinkotuottoihin sisältyvä yhtiöveron hyvitys Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus em. henkivakuutuksen nettotuotosta

21 4. Maksetut korvaukset Ensivakuutus Maksetut korvaukset Henkivakuutus Eläkevakuutus Yhteensä Takaisinostot Henkivakuutus Eläkevakuutus Yhteensä Ensivakuutus yhteensä Jälleenvakuutus Korvausten selvittelykulut Yhteensä Lisäedut (asiakasedut) Lisäetujen (asiakasetujen) vaikutus vakuutustekniseen tulokseen Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Vakuutusmaksuvastuun muutos Vastuuvelkaperusteiden muutos Liikekulut, kaikki toiminnot yhteensä Atk-työasemien poistoajan lyhentäminen

22 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 7. Kulujen erittely KULUT TOIMINNOITTAIN (tuloslaskelman nimike on kerrottu suluissa) Korvausten selvittelykulut (maksetut korvaukset) Suoraan kohdistetut Osuus kiinteistä kuluista Yhteensä Liikekulut (liikekulut) Vakuutusten hankintamenot 1) Vakuutusten hoitokulut Hallintokulut Yhteensä Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut) Suoraan kohdistetut 2) Osuus kiinteistä kuluista Yhteensä Suoritemyynnin kulut (muut kulut) Varhaiseläkejärjestely (satunnaiset kulut) Yhteensä tuloslaskelmassa KULUT MENOLAJEITTAIN Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Luontoisetujen raha-arvo Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Ensivakuutuksen palkkiot Suunnitelmapoistot tuloslaskelmanimikkeittäin Maksetut korvaukset Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Yhteensä Muut kulut 2) Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot/tappiot Yhteensä tuloslaskelmassa VAKUUTUSTEN AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN MUUTOS Vakuutusmaksuvastuun muutokseen sisältyy Uusi aktivointi Aikaisempien aktivointien - poisto (säännönmukainen) lisäpoisto (laskuperustemuutos) Tuotto (-) / kulu tuloslaskelmassa Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen kokonaismäärä (zillmeeraus) näkyy liitetiedossa 20. 1) Sisältää ensivakuutuksen palkkiot 2) Sisältää kiinteistöjen hoitokulut ja yhtiövastikkeet

23 8. Satunnaiset tuotot ja kulut Salaman myynti Korvaus uuden vakuutusliikkeen merkitsemisen lopettamisesta Osakkuusyritysten sisäinen kate edellä olevista eristä Osuus Pohjola-yhtiöiden varhaiseläkejärjestelyn kuluista Fuusiotappio Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Edellisenä vuonna loppuun poistetut Hankinnat Myynnit Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Edellisenä vuonna loppuun poistetut Suunnitelmapoistot Myynnit Kertyneet suunnitelmapoistot Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt Hankintameno suunnitelmapoistojen jälkeen Kokonaispoistojen ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus Suunnitelman alittavat poistot Myynnit Kokonaispoistojen ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus Menojäännös kokonaispoistojen jälkeen liikearvo liikearvo Myynnit -8 liikearvo Kertyneet suunnitelmapoistot Myynnit -8 Kertyneet suunnitelmapoistot Hankintameno suunnitelmapoistojen jälkeen Aineettomat hyödykkeet yhteensä

24 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 10. Sijoitusten kirjanpitoarvo, käypä arvo ja arvostusero 24 Jäljellä oleva Kirjan- Käypä Jäljellä oleva Kirjan- Käypä hankintameno pitoarvo arvo hankintameno pitoarvo arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Osakkuusyhtiöosakkeet Muut kiinteistöosakkeet Osakkuusyritykset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Lainasaamiset Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Talletukset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuottojen vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Arvonkorotusrahastoon merkittyjä arvonkorotuksia Arvostusero Jäljellä oleva Kirjan- Käypä Jäljellä oleva Kirjan- Käypä hankintameno pitoarvo arvo hankintameno pitoarvo arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt yhtiöosakkeet Osakkuusyhtiösakkeet Muut kiinteistöosakkeet Lainasaamiset konserniyrityksiltä yritykset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Osakkuusyritykset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Lainasaamiset Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Talletukset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuottojen vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Arvonkorotusrahastoon merkittyjä arvonkorotuksia Arvostusero

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1998

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1998 KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1998 SISÄLTÖ KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI Yhtiökokous Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen edustajiston kokous pidetään tiistaina 15.6.1999

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) N:o 1263 3435 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero Liite 2 Esimerkki jälleenhankintavarauksen tekemisestä ja sen käyttämisestä hankintamenon kattamiseen Kirjanpitovelvollisen tuotantokone tuhoutuu. Koneen tuhoutumisesta saadulla vakuutuskorvauksella katetaan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Hallituksen toimintakertomus. Suomi-yhtiön konserni. Suomi-yhtiön konsernin taloudellinen tulos. Vakuutustoiminta

TILINPÄÄTÖS. Hallituksen toimintakertomus. Suomi-yhtiön konserni. Suomi-yhtiön konsernin taloudellinen tulos. Vakuutustoiminta TILINPÄÄTÖS Hallituksen toimintakertomus Suomi-yhtiön konserni Suomi-yhtiön konsernin emoyhtiö on Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (Suomi-yhtiö). Konserniin kuuluu useita kiinteistöyhtiöitä ja yksi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä.

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SÄÄSTÖ PÄIVÄKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. 2. Edellisen vuoden vuokrasaamiset 4.000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot