Ylitornio. Tilinpäätös 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylitornio. Tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Ylitornio Tilinpäätös 2014

2 Sisällys 1 Toimintakertomus Toimintakertomusta koskevat säännökset Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kunnanhallituksen esitys tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, käyttötalousosan toteutumisvertailu Keskusvaalilautakunta (100) Tarkastuslautakunta (150) Kunnanhallitus Maaseutupalvelut (250) Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Talousarvion rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Kunnan tuloslaskelma Kunnan rahoituslaskelma Kunnan tase Konsernilaskelmat... 99

3 3.5. Laskennallisesti eriytetty vesi- ja viemärilaitos Tilinpäätöksen liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Kunnan toimintatuotot ja kulut Verotulojen erittely Valtionosuuksien erittely Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Pakolliset varaukset Olennaiset muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Omistukset muissa yhteisöissä Kunnan saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä ja osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman muutokset Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pitemmän ajan kuluttua Varaukset Kunnan velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuus- ja muille omistusyhteisöille Muiden velkojen erittely Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvastuut Takausvastuut Henkilöstöä koskevat liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

4 1 1. Toimintakertomus 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja (KuntaL 69 ). Toimintakertomus on osa kunnan tilinpäätöstä ja siinä annetaan tiedot kunnantoiminnan kehittymisestä koskevista tärkeistä seikoista (KPL 3:1 ). Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymientoiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksenkäsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 69 ) Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kirjoitin vuoden 2013 kunnanjohtajan katsauksessa mm. seuraavaa: Vuosi 2013 oli monella tavalla mielenkiintoinen. Kuntakentällä oli ja on edelleen poikkeuksellisen paljon uudistushankkeita, jotka keskusteluttavat erityisesti kuntien johtajia, päättäjiä ja myös kuntien asukkaita. Keskustelussa olivat kuntarakenne-, sosiaali- ja terveystoimen uudistus, kuntien tehtävien vähentäminen sekä valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Selvää on, että samat teemat ovat vahvasti esillä myös vuonna Teemat todellakin leimasivat vuoden 2014 toimintaa meillä ja muualla. Edellinen vuosi 2013 päättyi Ylitorniolla mukavissa tunnelmissa. Silloin kunta sai myönteisen päätöksen valtionavustuksen saamisesta Ainiovaaran koulukeskuksen peruskorjaamiseen. Koulukeskuksen peruskorjauksen vaativa suunnittelu eteni ripeästi ja rakennustyö käynnistyi syksyllä Myös vuosi 2014 päättyi meidän ylitorniolaisten kannalta mukavissa merkeissä. Meri-Lapin ja Ylitornion alueen kuntajakoselvitykselle lyötiin Ylitornion osalta piste. Kuntajakoselvittäjät päätyivät omassa esityksessään samaan johtopäätökseen ja esitykseen kuin Ylitornion kunnanvaltuusto. Ylitornio jatkaa itsenäisenä kuntana.

5 Toimintavuoden aikana valmisteltiin yhdessä yrittäjien kanssa itsenäinen Ylitornio hengessä elinkeinoohjelma. Valtuusto hyväksyi Ylitornion elinkeino-ohjelman keväällä. Elinkeinoasiat olivat muutenkin vahvasti työn alla päämääränä kotipesä entistäkin parempaan kuntoon. Haasteet elinkeinoelämässä ovat kovat. Kotikunnassamme on paljon positiivia asioita ja menestystekijöitä, joitten varaan voimme tulevaisuutta rakentaa. Yhteistyö yrittäjien kanssa toimii mielestäni hyvin. Valtuusto hyväksyi joulukuussa Ylitornion kuntastrategian Meän Väylän. Ylitornion kunnan arvot kiteytyvät sanoihin Yrittävä, Luotettava ja Innostava. Yhteisenä tavoitteenamme on, että nämä sanat saavat katetta ja eri tahot niin kunnan asukkaat kuin yhteistyökumppanimme kokevat, että sanat kuvaavat Ylitornion kunnan toimintaa. Silloin olemme onnistuneet meille annetussa tehtävässä. Tavoite on asetettu niin henkilöstölle kuin päättäjillekin. Vuoden 2014 talousarviota tehtäessä asetimme tavoitteeksi kunnan tulojen ja menojen tasapainon. Siltä osin tavoite toteutui hyvin. Tulos on reilut euroa plusmerkkinen. Tämä siitäkin huolimatta, että valtuusto myönsi toimintavuoden aikana merkittävästi lisää määrärahaa sosiaali- ja terveystoimen palveluihin. Ennakoitua parempi tulos perustui erityisesti verotulojen arvioitua parempaan toteutumiseen. Nähtävissä kuitenkin on, että johtuen esimerkiksi valtionosuusuudistuksesta ja valtion talouden kuntoon saattamisesta taloustilanne tulee tiukkenemaan. Valtionosuuksien kasvu on pysähtynyt ja siihen meidän on sopeuduttava. Kunnan taloustilanne on edelleen hyvä. Vuosi 2014 oli valtuustokauden toinen toimintavuosi. Kunnan päättävissä elimissä ja organisaatiossa on hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. Kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja menestymisen kannalta on aivan ensiarvoisen tärkeä asia, että kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyö toimii ja soudamme Meän Väylällä samaan suuntaan. Kiitän kunnan henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja yhteistyökumppaneita Ylitornion kuntalaisten hyväksi tehdystä työstä. 2 Tapani Melaluoto, kunnanjohtaja

6 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnanvaltuusto Ylitornion kunnan ylin päättävä toimielin on kunnanvaltuusto, jossa on yhteensä 27 valtuutettua. Kunnanvaltuuston puheenjohtajana on vuonna 2014 toiminut Reeta Laitinen (Kesk) ja varapuheenjohtajina ovat toimineet Rauha Turunen (Vas) ja Jouni Ollikkala (Kesk). Jäsenet Reeta Laitinen, puheenjohtaja Timo Kunnari Rauha Turunen, I-varapuheenjohtaja Kalevi Mäki Jouni Ollikkala, II-varapuheenjohtaja Arto Nalli Markku Antti Eugen Parviainen Pentti Hyrkäs Veikko Rautio Matti Häggman Lauri Sainmaa (ero ) Eero Jaako Raimo Keskitalo ( lukien) Tanja Joona Arto Salmi Markku Kangas Pekka Savolainen Teija Kannala Heli Syväjärvi Martti Koivuranta Jorma Uusimaa Tommi Knuuti Vuokko Vakkuri Erkki Kumpula Risto Vanhatalo Marketta Yrjänheikki Salme Ylävaara Kunnanvaltuusto kokoontui 5 kertaa ja teki päätöksen 57 asiasta Kunnanhallitus Kunnanhallitus huolehtii Ylitornion kunnan hallinnon ja toiminnan johtamisesta kunnanvaltuuston hyväksymien palvelutavoitteiden mukaisesti. Kunnanhallitukseen kuului vuoden 2014 aikana yhteensä seitsemän (7) jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajana on vuonna 2014 toiminut Jorma Uusimaa ja varapuheenjohtajana Vuokko Vakkuri. Kunnanhallitukseen ovat lisäksi kuuluneet seuraavat jäsenet 2014: Jäsenet Jorma Uusimaa, Kesk, puheenjohtaja Vuokko Vakkuri, Vas, varapuheenjohtaja Markku Kangas, Kesk Marketta Yrjänheikki, Kesk Teija Kannala, Kesk Eugen Parviainen Lauri Sainmaa, PS ( saakka) Pekka Savolainen, PS ( lukien) Varajäsenet Risto Vanhatalo Rauha Turunen Arto Nalli Tanja Joona Heli Syväjärvi Tommi Knuuti Pekka Savolainen Raimo Keskitalo Kunnanhallitus kokoontui 19 kertaa ja teki päätöksen 245 asiasta. Kunnanhallituksen esittelijänä on toiminut kunnanjohtaja.

7 Lautakunnat ja muut yhteistyöelimet, joissa kunnan edustus Perusturvalautakunta Jäsenet Heli Syväjärvi, puheenjohtaja Markku Antti, varapuheenjohtaja Maija Körkkö Kati Välimaa Matti Häggman Varajäsenet Tuula Parikka Sari Koivuniemi Pekka Savolainen Risto Vanhatalo Perusturvalautakunta kokoontui 10 kertaa ja teki päätöksen 106 asiasta. Sivistyslautakunta Jäsenet Tanja Joona, puheenjohtaja Tommi Knuuti, varapuheenjohtaja Hanna-Riikka Heikka Kaarina Lohiniva Pentti Hyrkäs Varajäsenet Sulo Pajuniemi Jorma Törmänen Aija Koskinen Raimo Keskitalo Sivistyslautakunta kokoontui 8 kertaa ja teki päätöksen 85 asiasta. Tekninen lautakunta Jäsenet Kalevi Mäki, puheenjohtaja Martti Koivuranta, varapuheenjohtaja Rauha Turunen Tuija Kariniemi-Saukkoriipi Eveliina Vanhatalo Varajäsenet Arto Nalli Erkki Kumpula Eeva-Maija Väisänen Raimo Keskitalo Arto Salmi Tekninen lautakunta kokoontui 7 kertaa ja teki päätöksen 96 asiasta.

8 5 Tarkastuslautakunta Jäsenet Salme Ylävaara, puheenjohtaja Veikko Rautio, varapuheenjohtaja Juhani Keisu Varajäsenet Regina Savolainen saakka Heikki Eteläaho lukien Martta Leppänen Tarkastuslautakunta kokoontui 5 kertaa. Keskusvaalilautakunta Jäsenet Raimo Lohiniva, puheenjohtaja Tero Hyttinen, varapuheenjohtaja Anne Sainmaa Varajäsenet Anna-Maija Rissanen Rauno Kuitunen Rovaniemen ympäristölautakunta Risto Vanhatalo Kuntayhtymät ja niissä kunnan edustajat: Lapin liitto kuntayhtymä: Eugen Parviainen Jouni Ollikkala Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Veikko Rautio Marketta Yrjänheikki Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Koivuniemi Heli Syväjärvi Kemi-Tornionlaakson Koulutuskuntayhtymä Lappia: Tanja Joona Petri Miikki Tornionlaakson Neuvosto Marketta Yrjänheikki Vuokko Vakkuri

9 Kunnan organisaatiokaavio Ylitornion kunnassa on yhteensä 6 lautakuntaa, joiden tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa toimialan suunnittelua ja toteutusta. Talousarvion toteutuminen on esitetty sitovuustasoittain tulosalueittain ja sieltä ilmenee toimielinten vastuuhenkilöt. Ylitornion kunnan luottamushenkilöorganisaatio ilmenee seuraavasta kaaviosta: Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa vain tilivelvolliseen. Muistutuksen edellytyksenä on, että tilivelvollinen on toiminut vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat muun muassa kunnanhallituksen jäsenet, lautakuntien jäsenet, toimikuntien jäsenet, kunnan muiden toimielinten jäsenet, kunnanjohtaja, toimielinten alaisten hallintokuntien ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat (yleensä esittelijät). Tilivelvolliset toimielimet sekä tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat on esitetty käyttötalouden toteutumisvertailun yhteydessä Johtoryhmä Vuoden 2014 aikana on jatkettu entisellä neljällä toimielinmallilla: perusturva, sivistys, tekninen ja yleishallinto. Vuoden 2014 tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat: Perusturva Eeva Leukumaa, perusturvajohtaja

10 7 Sivistys Tekninen Yleishallinto Jarkko Niiranen, sivistystoimenjohtaja alkaen Anne Kaihua, vt sivistystoimenjohtaja ajalla Jarmo Jaako, kunnaninsinööri Marja-Leena Erkheikki, hallintojohtaja Henkilöstöorganisaatio

11 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kansantalous Vuoden 2014 maailmantalous alkoi odottavassa ja myönteisissä tuulissa, ennusteet tukivat positiivista talouskehitystä niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Suomen talouden ennustettiin lähtevän myös lievään nousuun muun maailman vetämänä. Vuoden 2014 aikana maailman huomio kiinnittyi Krimille ja Ukrainaan, mistä alkoi talouspakotteiden kierre Venäjän, Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Tämä vaikutti merkittävästi vuoden 2014 taloustilanteeseen niin meillä Suomessa kuin koko Euroopassa. Tämä johti myös öljyn hinnan laskuun. Öljyn hinnan laskun tuoma hyöty ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan taloutemme alamäkeä. Suomen bruttokansantuote laski jo kolmatta vuotta peräkkäin, joten maassa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden kokonaismäärä laski ja siten työn tekemisen tarve väheni. Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia Lähde: Tilastokeskus Taloudessamme vuonna 2014 väheni niin yksityinen kulutus ja investoinnit kuin vienti ja tuonti. Julkinen kulutus ja investoinnit sen sijaan kasvoivat. Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen ja on 3,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suhde ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen kolmen prosentin kynnysarvon ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Kotitalouksien reaalitulot supistuivat jo kolmatta vuotta peräkkäin (-1,1%, julkisyhteisöpalveluilla oikaistuinakin -0,7%). Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 0,6 prosenttia. Sosiaalietuudet kasvoivat 4,5 prosenttia eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 0,9 prosenttia. Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 5,8 prosenttia eli selvästi enemmän kuin tulot. Kotitalouksien kiinteät investoinnit supistuivat nimellisesti 5,2 prosenttia samaan aikaan kun velkaantuminen kasvoi ja oli 122 prosenttia käytettävissä olevista nettotuloista, 3,5% prosenttiyksikön kasvu vuoden aikana.

12 Vuonna 2014 työllisten määrä väheni 0,3 prosenttia ja työtuntien määrä pieneni 0,2 prosenttia edelliseen vuoteen. Työttömyysaste oli loka-joulukuussa 8,4 prosenttia, edellisvuoden vastaava luku oli 7,7 prosenttia ja koko vuoden työttömyysaste oli 8,7 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan. Julkinen talous Valtionhallinnon alijäämä oli jo kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen eli 8 miljardia euroa (ed vuonna 7,4 mrd euroa). Alijäämän kasvuun vaikutti myös yhteisöverokannan alentaminen. Julkisyhteisöjen (valtion hallinto, paikallishallinto ja sosiaaliturvarahastot) bruttovelka kasvoi 121 mrd euroon, joka on 59,3 prosenttia bruttokansantuotteesta, kasvua 3,5 prosenttiyksikköä ja jää vain niukasti alle EU:n kynnysarvon 60 prosenttia. Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 9 Lähde: Tilastokeskus Kuntatalous Suomessa Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet kuntien menoja. Kunnista 156 kuntaa (304 kunnasta) nosti kunnallisveroäyriä vuodelle 2014,kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3%, kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10%. Vuonna 2014 toteutettu kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta. Valtionosuuksiin tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Vuodelle 2015 leikkauksia kasvatetaan edelleen 276 miljoonalla eurolla. Kunnat toteuttivat omalta osaltaan julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromista mm. henkilöstökuluja vähentämällä 400 miljoonaa euroa ja verotuloja kasvattamalla 390 miljoonaa euroa (veroäyrin korotukset). Toimintojen tehostaminen on myös osaltaan vaikuttanut menojen kasvuun. Väestön ikääntyminen (Euroopan nopein) ja kunnan kasvamat vastuut pitkäaikaistyöttömistä väistämättä tulevat kasvattamaan kuntien menoja. Vuosikate oli negatiivinen 14 kunnassa kun v 2013 vastaava luku oli 28 kuntaa. Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi 133 kunnassa.

13 Kuntien velkaa vuonna 2014 kasvattivat investoinnit, joihin ei riittänyt kunnan keräämät tulot, vaan ne menivät kaikki käyttötalousmenoihin. Velan määrä kuntalaista kohti oli vuoden lopussa keskimäärin eur (ed vuonna eur), kun se Ylitornion kuntakonsernissa oli 1259 eur asukas, kunnan velka asukasta kohti oli 151 eur. Kuntien ja kuntayhtymien talouslukuja vuoden 2014 kuntaliiton ennakkotietojen pohjalta, Ylitornion luvut ovat todelliset. Ylitornion luvuissa on mukana vain kunta ei kuntakonserni. 10 Kuntatalous yhteensä Ylitornion kunta e 2015e e Toimintatulot, muutos % 2,7-1,6-8,5-2,4-2,6-1,0 Toimintamenot, muutos % 2,5 0,4 0,2 2,5 2,7-3,6 Toimintakate, muutos % 2,4 1,2 4 4,9 4,3-4,3 Verotulot, muutos % 6,8 2,5 2,1 2,9 3,7-7,4 Valtionosuudet, muutos % 2,6-1,3-1,2 0,4 1,2-2,8 Vuosikate, muutos % 50,3 1,9-29,6-32,1-26,4-32,5 Tulos,muutos % 222,2 322,7-30,9-0,6-64,2-82,6 Kunnallisvero%:n muutos 0,7 1,86 0,5 Palkkamenot, % ed v 1 1,2 1 3,6 0,1-1,9 Kuntatalouden velka mrd eur 15,6 16,6 18,1 muutos ed vuoteen % 12,7 6,4 9 Kuntatalouden kehitys Ylitorniolla tilinpäätösvuonna ja tulevaisuudessa Ylitornion kunnan talous on ollut vuodesta 2009 lähtien ylijäämäinen ja kertyneitä ylijäämiä taseessa on 6,3 miljoonaa euroa. Kunnan talous on pystytty pitämään tasapainossa, mikä on mahdollistanut keskimääräistä alhaisemman veroprosentin. Kunnan veroprosentti on 19,25%, Lapissa vain Inarissa on alhaisempi. Lapin keskimääräinen veroprosentti on 20,58 (koko maassa 19,74), myös Ranualla on sama kuin Ylitorniolla. Myös kiinteistöveroprosentit pysyivät ennallaan. Vakinaisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,35, yleinen kiinteistöveroprosentti 0,70 ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,85. Vuonna 2014 talous kokonaisuudessaan toteutui hieman ennakoitua paremmin. Perusturvan ennakoitua suurempia menoja pystyttiin kattamaan suunniteltua paremmin toteutuneilla verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuonna 2015 on odotettavissa sekä verotulojen selvää laskua että valtionosuuksien supistuminen. Mikäli kuntatalous halutaan pitää tasapainossa, on menojen karsimista jatkettava ja toimintaa tehostettava.

14 11 Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta * (lähde: Tilastokeskus) *Tilinpäätösarviot Ylitornion kunnan tulojen kehitys vuosittain TILIVUOSI Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Vuonna 2014 Lapin väestö väheni 750 hengellä (-0,4%), josta Ylitornion osuus oli 129 henkilöä, suhteellisesti ottaen Ylitornion väkiluku väheni eniten Lapin läänissä -2,9%. Vuoden lopussa Lapin liiton ennakkotiedon mukaan väkiluku oli 4353, Lapin luku oli Lapissa syntyi 1661 lasta ja kuoli 1914 henkilöä. Ylitornion vastaavat luvut olivat 20 ja 63 joten Ylitornion nettomuutto oli 86 henkilöä. Ylitornion kuten koko Lapin haasteet suurimpina ongelmina ovat väestön väheneminen ja ikääntyminen. Ylitornion väestömuutokset e Lähde: Tilastokeskus Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

15 Taulukossa on tilastokeskuksen virallinen ennuste, jossa ennustetta on vuosi 2014 muut vuodet ovat toteutuneen mukaan. Kaikissa laskelmissa on käytetty väestörekisterikeskuksen antamaa väestötietoa per ja se oli Vuonna 2014 työttömiä oli Ylitorniolla keskimäärin 294 henkilöä, jossa kasvua vuoteen 2013 oli 10,1%. Pitkäaikaistyöttömiä oli 86 henkilöä, kasvu edelliseen vuoteen oli 56,4%. Työttömyysaste oli keskimäärin 16,2%, joka oli hieman Lapin keskiarvoa (16,7%) alempi. Huolestuttavinta on pitkäaikaistyöttömien määrän voimakas kasvu, joka tuo kunnalle lisävelvoitteita määrän, mutta myös maksuperusteen muuttuessa vuodelle Vuoden 2014 työmarkkinatuen määrä oli eur (v eur). Vuodelle 2015 suunnitelluilla työllistämistoimilla pyritään saamaan muutoksia kunnan työllisyyteen. Kunta on myös panostanut voimakkaasti elinkeinojen ja matkailun kehittämiseen kunnassa.

16 13 Vuoden 2014 tulos jäi huomattavasti vuoden 2013 tuloksesta, mutta oli kuitenkin parempi kuin ennustettu. Toimintakate jäi reilun miljoonan edellisestä vuodesta, suurin tekijä oli toimintakulujen tuottoja suurempi kasvu Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Tuloslaskelma ulkoinen Ylitornion kunta Ero % Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Verotulot ,7 Valtionosuudet ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,9 VUOSIKATE ,3 Poistot ja arvonalennukset ,3 TILIKAUDEN TULOS ,2 Varausten ja rahastojen muutokset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 Taseen loppusumma , , ,41

17 14 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 22,5 23,7 Verotulot /asukas 2 827, ,30 Vuosikate/Poistot % 129,7 188,9 Vuosikate /asukas 319,11 421,37 Asukasmäärä Vuoden 2014 aikana kunnan toimintoja kehitettiin mm seuraavin toimenpitein: - Kunnan strategia vahvistettiin vuoden 2015 talousarvion yhteydessä joulukuussa Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje päivitettiin, voimaan alkaen - Aavasaksan virkistysaluetta kehitettiin mm. uusimalla alueen valaisimet ja tekemällä uusi tie rinteeseen sekä parkkipaikka uusittiin (Aavasaksan Master Plan suunnitelma) - Ympäristöministeriö vahvisti uuden maakuntakaavan Länsi-Lapin alueelle Sähköinen hyvinvointikertomus on valmisteltu vuoden 2014 aikana, ja hyväksytään vuonna Kuntapalveluiden uudet toimintamallit ja palvelujärjestelmät Ylitorniolla-hankkeen panostuksella luotiin mm. kehityskeskustelumalli, työhyvinvointiin liittyen TYHY-suunnitelma ja henkilöstölehti sekä erilaisia esimiestyötä tukevia ohjeistuksia Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, ja mm BKT:n kasvu ennuste vaihtelee Suomen Pankin -0,1% ja Valtionvarainministeriön 1,0%:n kasvuennusteiden välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että verotuloissakaan ei kasvua ole näkyvissä tälle vuodelle, eikä tuleville vuosille, koska palkkamalttia haetaan jopa 10 vuodelle. Kuntien toimintamenot kasvavat edelleen tasaisesti ikärakenteen muutoksen myötä. Kuntien tulorahoituksen ei ennusteta riittävän investointeihin, mikä puolestaan kasvattaa kuntien velkaantumista. Kunnallisveroon tulee jatkossakin kohdistumaan suuret korotuspaineet ja kuntien keskinäiset erot uhkaavat kasvaa entisestään. Valtion toimet kuntien tehtävien ja velvoitteiden keventämiseksi ovat jääneet toteuttamatta tällä vaalikaudella, ja kuitenkin kunnat ovat ylittäneet niille asetetut yhden miljardin euron sopeuttamistavoitteet. Kuntien on kuitenkin edelleen tehostettava toimintaansa ja tehtävä myös rakenteellisia uudistuksia, jotta kuntatalouskin olisi kestävällä pohjalla tulevaisuudessa. Vuoden 2015 talousarvio on vielä tasapainossa, mutta ei kestä vuoden 2014 talousarvioylityksiä. Investoinnit tulevat kuluvalla kaudella merkittävästi vähentämään kunnan rahavaroja.

18 Kunnan henkilöstö Henkilöstön määrää on tarkasteltu vuosittain tilanteesta. Koko henkilöstön määrä oli 452, jossa 13 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Yleishallinto Elinkeinotoimi 2 2 Muut työllistäminen Maaseutulautakunta lomatoimi oppisopimus Perusturvalautakunta 0 terveystoimi sosiaalitomi oppisopimus Sivistyslautakunta oppisopimus Tekninen lautakunta oppisopimus Yhteensä Henkilöstörakenne Kokoaikaisuus/osa-aikaisuus Palvelussuhteen luonne M N YHT Muutos% ed vuodesta kokoaikainen määräaikainen virka tai toimi ,0 kokoaikainen oppisopimussuhteinen 1 1 0,0 kokoaikainen työllistämistuella työllistetty ,0 kokoaikainen vakinainen ,3 muu omasta pyynnöstä osa-aik vakinainen ,0 osa-aikaeläkeläinen vakinainen ,0 osa-aikainen virka tai toimi määräaikainen ,1 osa-aikainen virka tai toimi työllistämistuella työllistetty ,7 osa-aikainen virka tai toimi vakinainen ,3 osa-aikainen virka tai toimi oppisopimussuhteinen -100,0 osittainen hoitovapaa vakinainen 1 1 sivuvirka tai sivutoimi määräaikainen virka tai toistaiseksi ,0 Yhteensä ,8 23 % 77 %

19 16 Palvelussuhde M N Yht Osuus % Vakinaiset ,6 % Määräaikaiset ,1 % Työllistetyt ,1 % Oppisopimussuhteiset ,2 % yhteensä ,0 % Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 49,7 vuotta kun se edellisenä vuonna oli 49,8 vuotta. Vuoden aikana eläkkeelle jäi 13 henkilöä ja kunnan vakinaisesta henkilöstöstä irtisanoutui 6. Uusia vakinaisia kunnan palkkalistoille tuli 11 henkilöä ja vakinaistettiin 9 henkilöä. Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus alle ,9 % ,8 % ,3 % ,4 % ,7 % Yhteensä ,0 % Keski-ikä 49,7 vuotta Henkilöstön poissaolot Sairauspoissaolojen kokonaismäärä henkilötyövuotta kohti nousi vuoden 2014 aikana rajusti, kun se vuonna 2013 oli 24,8 vuotta, niin vuonna 2014 se oli 26,9 vuotta, jossa nousua peräti 8,5 prosenttia. Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 13,11 päivää työntekijää kohden. Vuoden 2014 aikana tapaturmia sattui huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna 54 kpl (v 2013 yht 31) eli kasvua 74% ja korvattavat päivät kasvoivat 424 päivällä, joten lähes koko sairauspoissaolojen kasvu selittyy tapaturmien lisääntymisellä.

20 17 Työyksikkö Muutos ed vuoteen Kunnanhallitus,yleishallinto, elinkeino- ja maaseututoimi Lomatoimi Muu työllistäminen Perusturva - terveystoimi sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Sairauspoissaolot yhteensä Henkilöstön määrä Keskim. sairauspoissaolopv/hlö 12,66 12,66 11,89 11,51 12,13 11,73 11,76 11,74 13, Työpäivät Sairauslomat joista työtapaturmat, työmatkatapaturmat Sairauspoissolot per henkilö (koko henkilökunta) 11,76 11,74 13,11 Sairauspoissolot henkilötyövuotta 24,5 24,8 26,9 Kuntoutus palkaton Keva/työkokeilu 41 Kuntoutus palkallinen Kela Määräaikainen kuntoutustukieläke Äitiys- ja vanhempainlomat Hoitovapaat Sairaan lapsen hoito Opintovapaalain mukainen opintovapaa

21 18 Henkilöstökulut Vuoden 2014 henkilöstökuluissa varsinaiset palkkamenot ovat pudonneet, mutta sivukulut ja eläkekulut nousseet. Henkilöstökulut Ero ed vuoteen % palkasta eur % Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,2 6,3 % 6,1 % Eläkekulut ,6 27,5 % 26,6 % Yhteensä ,1 33,9 % 32,7 % Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Henkilöstöriskit Henkilöstön keski-iän ollessa lähellä 50 vuotta, on tulevien vuosien haasteita riittävästi. Pätevän henkilöstön saanti ja kuntasektorilla käynnissä olevat muutokset tuovat omat epävarmuustekijät tulevaisuuteen. Seuraavan 10 vuoden aikana eläkeikään tulee vakituisista palkansaajista 121 henkilöä. Heidän tietotaidon siirtäminen on varmistettava, jotta eläkkeelle siirtymisen yhteydessä ei menetä kunnan toiminnan kannalta olennaisia tietoja ja taitoja. Vuoden 2013 aikana on aloitettu kaksi vuotta kestävä projekti, jossa tarkistetaan kunnan palvelurakenne ja siinä tapahtuvat muutokset lähitulevaisuudessa. Rahoitusriskit Rahoitusriskit koskevat mm. korkoriskejä, valuuttariskejä, likviditeettiriskejä sekä luottoriskejä. Ylitornion kunnan lainakanta on vähäinen. Kuntakonsernin sisällä on kuitenkin merkittäviä laina-eriä, joihin kunta on sitoutunut lainojen takausten muodossa. Kuntakonsernin koko lainakanta vuonna 2014 oli noin 5,5 milj. (2013 6,0 milj. ). Takauksia kunnalla oli myönnettynä vuoden 2014 lopussa 4,0 milj. (ed v 4,1 milj ), lisäksi yhteisvastuullisena Kuntien takauskeskukselle 20,4 milj (ed v 19,8 milj ). Kunnan takausvastuut per Ainiovaaran Kiinteistöt Oy ,30 Alkkulan Aluelämpö Oy ,22 Perämeren Jätehuolto Oy (lainatakaus) ,96 Perämeren Jätehuolto Oy (ympäristöluvan vakuus) ,97 Ylitornion vanhustenkotiyhdistys ry ,00 Kuntien takauskeskus ,27 Yhteensä ,72

22 19 Vahinkoriskit Vahinkoriskeihin ja toiminnan keskeytymisriskeihin on varauduttu vakuuttamalla. Vakuutukset kattavat kiinteän ja irtaimen Vahinkoriskien hallinnassa kunnalla on apuna vakuutusmeklari Vakuutusvälitys Arktia Oy. Vakuutusturva käydään läpi vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä vakuutusmeklarin kanssa. Ympäristötekijät Ylitornion kunnalla ei tällä hetkellä ole sellaisia avoimia ympäristökysymyksiä, joilla olisi olennaista vaikutusta kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen. Ympäristötekijöitä, joilla on mahdollisesti lähivuosina vaikutusta toimintaan ja/tai talouteen, ovat mm: Nuotiorannalla sijaitsevan meijerin rakennusten purkaminen entisestään tiukentuvien ympäristömääräysten mukaisesti. Arvio purkutöiden kustannuksista on 2-3 M. Meltosjärven jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan uusiminen on ajankohtainen. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on 2013 uusittu, joten sen osalta ei ole neljään vuoteen epävarmuuksia Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Vuoden 2014 päivitettiin uudet ohjeet sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Valtuusto hyväksyi ohjeet kokouksessaan Voimassaolevan hallintosäännön uudistaminen aloitettiin vuoden 2014 aikana. Valtuuston käsittelyyn se viedään kesäkuussa Koko henkilökuntaa koskeva henkilöstöopas julkaistiin syksyllä Opaassa Valvonnassa on painotettu talouden seurantaa ja johtoryhmätyöskentelyä sekä tiedonkulun tärkeyttä riskien hallinnassa. Hallintokunnille on raportoitu kuukausittain talousarvion toteutuminen. Lisäksi on korostettu tulosalueiden omaa talouden seurantaa. Tulosalueen tilivelvollinen on vastuussa tehtäväalueestaan, seuraamaan ja valvomaan sitä, että jokainen työntekijä noudattaa lainsäädäntöä, valtuuston, kunnanhallituksen ja toimielinten päätöksiä ja annettuja ohjeita. Lisäksi toimielimet ovat toimintakertomuksen yhteydessä antaneet selonteot seuraavista kokonaisuuksista: Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Esimiesten toimien arviointi ja johtaminen sekä henkilöstöpolitiikka Tavoitteiden toteutuminen sekä tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Riskienhallinnan järjestäminen Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Päättyneen vuoden aikana sisäistä tarkastusta on tehty johdon tarpeiden mukaan omana toimintana. Sisäisen tarkastuksen johtopäätökset eivät ole johtaneet erillisiin toimenpiteisiin

23 20 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteet on asetettu talousarviossa ja ne on laadittu hallintokuntien toimesta. Talousarvion tulosjako vastaa organisaatiorakennetta ja jokaiselle tulosalueelle ja -yksikölle voidaan osoittaa siitä vastaava toimielin tai tilivelvollinen. Toiminnan ja talouden seuranta tapahtuu johdon toimesta kuukausittain ja lisäksi laaditaan kattavammat osavuosiraportit kolme kertaa vuodessa. Raportit on saatettu myös kunnanhallitukselle, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Toimintojen tuloksellisuuden tavoitteiden asettaminen huomioi strategiset päämäärät, keskeiset menestystekijät, mittarit ja tavoitetasot. Lisäksi kunnanvaltuusto ( ) on käsitellyt talousarvioon tehdyt perustellut muutokset vuoden 2014 osalta. Riskienhallinnan järjestäminen Henkilöstökoulutuksella on pyritty varmistamaan osaamisen riittävyys ja pyritty vähentämään avainriskien syntymistä. Lisäksi johtoryhmän säännöllisellä ja jatkuvalla raportoinnilla on pyritty varmistamaan sisäisen valvonnan prosessien toimivuus. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kunnanhallituksen tiedossa ei ole, että omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa olisi toteutunut menetyksiä, arvon alennuksia tai että olisi jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Sopimustoiminta Kunnan tiedossa ei ole sellaisia sopimuksista aiheutuvia mahdollisia negatiivisia seuraamuksia, joista aiheutuisi taloudellista vahinkoa. Sopimushallintaa kehitetään ottamalla se osaksi asianhallintaa. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kunnan hallinnon ja talouden valvonnassa ulkoinen ja sisäinen tarkastus muodostivat yhteisen valvontajärjestelmän tilikaudella Toimivasta johdosta riippumattomat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja järjestivät ulkoisen valvonnan. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastasi kunnanhallitus. Kunnalla ei ole erillistä sisäistä tarkastajaa, joten sisäinen tarkastus jakautuu esimiesten ja hallintokunnan sisäiseen tarkkailuun, seurantaan ja ohjaamiseen.

24 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Muutos % Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,3 % Verotulot ,7 % Valtionosuudet ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,5 % Muut rahoitustuotot ,1 % Korkokulut ,0 % Muut rahoituskulut ,1 % Vuosikate ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % Tilikauden tulos ,2 % Tilinpäätössiirrot ,6 % Tilikauden ylijäämä ,2 % TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 22,5 23,7-1,2 %-yks Vuosikate/Poistot, % ,4 % Vuosikate, euroa/asukas ,3 % Asukasmäärä ,7 % Verotulot, euroa/asukas ,6 % Valtionosuus, euroa/asukas ,0 % Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle kuuluvien tulojen riittävyyttä tilikaudella aiheutuneisiin menoihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen ja valtionosuuksien osuuden toiminnan kuluista.

25 22 Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut Tunnusluku kääntyi edellisenä vuonna laskuun ja on edelleenkin laskenut, suunta on ollut sekä tuotoissa että kuluissa tunnuslukua huonontava. Vuosikate ilmoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin ja se on yksi keskeisimmistä kuntatalouden tunnusluvuista. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan talous on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on käytetty yleisesti seuraavaa tunnuslukua: Vuosikate prosenttia poistoista = 100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset Kunnan tunnusluku (ylittää 100%) osoittaa, että kunnan tulorahoituksen on ollut riittävä ja jopa hyvä. Vuoden 2014 aikana tehdyt poistot ovat suunnitelman mukaiset. Kuntaliiton ennusteen mukaan vuosikate on pienempi kuin poistot lähes puolessa kuntia (133/304 kuntaa) ja vuosikate negatiivinen 14 kunnassa. Vuosikate euroa/asukas Asukaskohtaisen vuosikatteen tulisi olla muutaman vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin samansuuruinen kuin keskimääräinen investointitaso asukasta kohden. Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. Vuonna 2014 investoinnit asukasta kohti olivat 512 euroa, joten investointimenot/asukas ylittyi 60%:lla.

26 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Muutos % Toiminnan rahavirta Vuosikate ,4 % Satunnaiset erät ,4 % Tulorahoituksen korjauserät ,0 % Investoinnin rahavirta Investointimenot ,6 % Rahoitusosuudet investointeihin ,4 % Käyttöomaisuuden myyntitulot ,7 % Toiminnan ja investoinnin rahavirta ,9 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainsaamisten lisäykset ,5 % Antolainasaamisten vähennykset ,7 % Lainakannan muuotkset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhtyaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset ,0 % Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v Investointien tulorahoitus % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

27 24 Investoinnit Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, Tämä luku kertoo positiivisena kuinka paljon rahavirrasta jää antolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassatilanteen vahvistamiseen. Negatiivisena luku kertoo kuinka paljon menoja joudutaan kattamaan kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Omahankintameno saadaan kun investointimenoista vähennetään rahoitusosuudet. Lainanhoito Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Maksuvalmius Kassan riittävyys (pv) = 365 pv *Rahavarat /Kassasta maksut tilikaudella Tunnusluku ilmaisee kuinka moneksi päiväksi kassavarat riittävät kassasta maksuihin. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksuihin lasketaan tilikauden tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta seuraavat erät: Tuloslaskelmasta: Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta: Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) Ylitornion vuoden vaihteen kassa riittäisi siten reiluksi neljäksi kuukaudeksi.

28 Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot Tietokoneohjelmistot Edell. tilik. Yli-/alijäämä Muut pitkävaikutteiset menot Tilikauden ylijäämä Aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAA Maa- ja vesialueet EHTOISET VARAUKSET Rakennukset Poistoero Kiinteät rakenteet ja laitteet Vapaaehtoiset varaukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet PAKOLLISET VARAUKSET Enn.maksut ja kesk.er.hank Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset Sijoitukset Osakkeet ja osuudet TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 3 7 Muut lainasaamiset Lahjoisturahastojen erityiskatt Muut saamiset Muut toimeksiantojen varat TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERASPÄÄOMA Valtion toimeksiannot 4 8 Pitkäaikainen Lahjoitusrahastojen erityiskatt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta Muut toimeksiantojen varat Muut velat VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rah.- ja vak.laitoksilta Saadut ennakot Saamiset Ostovelat Lyhytaikaiset saamiset Liittymismaksut ja muut velat Myyntisaamiset Siirtovelat Lainasaamiset Muut saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Siirtosaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT Rahoitusomaisuusarvopaperit Omavaraisuusaste, % 83,2 83,4 Osakkeet ja osuudet Suhteellinen velkaantuneisuus, % 13,6 13,1 Sijoitukset rahamarkkinainstr Kertynyt yli-/alijäämä, Joukkovelkakirjasaamiset Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Muut arvopaperit Lainakanta ,

29 Lainakanta , /asukas Rahat ja pankkisaamiset Lainasaamiset, VASTAAVAA YHTEENSÄ Asukasmäärä Taseen tunnuslukujen analysointi Omavaraisuusaste % = 100* (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alhaisempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Ylitornion omavaraisuusaste vuonna 2014 on 83,9 %. Suhteellinen valkaantuneisuus % = 100*(vieras pääoma saadut ennakot)/käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötaloustuloista tarvittaisiin koko vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi tunnusluku on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Lukua käytetään kuntien välisessä vertailussa. Lainakanta = Vieras pääoma (Saadut ennakot+ Ostovelat+ Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta vuoden vaihteessa tarkoittaa korollista vierasta pääomaa. Kunnan lainamäärä asukasta kohden on sama kuin edellisenä vuonna.

30 Kokonaistulot ja menot Tulot % Menot % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,4 % Verotulot ,8 % Valtionosuudet ,6 % Korkotuotot 368 0,9 % Korkokulut 3 0,0 % Muut rahoitustuotot 116 0,3 % Muut rahoituskulut 8 0,0 % Satunaiset tuotot 0,0 % Tulorahoituksen korjauserät 49 0,1 % Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos Pysyvien vast.myyntivoitot Pysyvien vast. myyntitappiot Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 272 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,7 % 5,3 % Pysyvien vastaavien myyntitulot 55 0,1 % Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 65 0,2 % Antolainasaamisten lisäykset 19 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 19 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % Lyhytaikaisten lainojenvähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset 100,0 100,0 % Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä % Kokonaistulojen ja -menojen laskelmaan yhdistetään kunnan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Laskelma osoittaa, että toimintakulujen osuus kokonaismenoista oli 94,3 % (ed vuonna 95,4%) ja vastaavasti toimintatulojen osuus vain 21,5% (ed vuonna 22,6 %) kokonaistuloista.

31 Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Ylitornion kunnan kuntakonsernin rakenne: Yhdistetty lkm Kiinteistö- ja asuntoyhtiö 1 Ainiovaaran Kiinteistöt Oy Kunnallista liiketoimintaa harjoittava yhtiö 1 Alkkulan Aluelämpö Oy Tytäryhtiöt yhteensä 2 Kuntayhtymät ja - osuudet 4 L apin Liitto Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Ei yhdistetty lkm Osakkuusyhteisöt 7 Yhteensä 6 7 Kuntakonserni muodostuu kirjanpitolain mukaisesta konsernista, joka muodostuu: emoyhteisöstä tytäryhteisöistä, joita ovat sellaiset osakeyhtiöt, kiinteistöyhtiöt, yhdistyksen ja muut yhteisöt ja säätiöt, joissa kunnalla yksin tai yhdessä tytäryhteisönsä kanssa on määräämisvalta osakkuusyhteisöistä eli yhtiöistä, joissa kunnalla on prosentin omistusosuus ja enintään puolet osakkeiden ja osuuksien tuomasta äänimäärästä tai joissa kunnalla on rahoitusosuutensa kautta huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa kuntayhtymistä Kunnanvaltuusto on Ylitornio-konsernin toiminnan ylin ohjaaja, joka kuntalain 13 :n mukaan päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Ylitornion kunnan konserniohjaus perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään ohjeistukseen. Konserniohje on päivitetty ja hyväksytty kunnanvaltuustossa Konserniohje on tullut voimaan vuoden 2012 alusta. Ylitornion kunnan kuntakonsernin rakenteessa ei ole toimintavuoden 2014 aikana tapahtunut olennaisia muutoksia.

32 29 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kirjanpitolautakunnan konsernijaoston yleisohjeen mukaan konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Toimivallan ja -vastuunjako konsernivalvonnassa on kirjattu kunnanvaltuuston hyväksymään konserniohjeeseen. Tiedonkulku tytäryhteisöjen ja kunnan välillä on pääsääntöisesti toiminut tarkoituksenmukaisella tavalla, samoin ohjeiden antaminen yhteisöille. Konserninjohto, johon kuuluu kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, saavat säännöllisesti tietoa tytäryhtiöistä ja kummankin tytäryhtiön hallituksessa on ollut kunnanhallituksen jäseniä ja johtavia viranhaltijoita. Ainiovaaran Kiinteistöt Oy:n toimintakertomus (Jarmo Jaako): Yhtiössä ryhdyttiin käytännön toimiin talouden tervehdyttämiseksi. Kunnanhallitus perusti talouden tervehdyttämisen työryhmän, joka kokoontui useita kertoja vuoden aikana. Työryhmän työskentelyn seurauksena Käpylänpuisto I rivitalo ja Pekanpään rivitalo on tyhjennetty ja laitettu kylmilleen. Vuokratalo Pekanpäälle on haettu Arasta purkulupaa. Näillä toimilla on pyritty pienentämään kuluja ja sopeuttamaan asuntomäärää kysyntää vastaavaksi. Asuntojen määrää täytyy edelleenkin vähentää, mutta tavoitteena on saada kohteille ensin Arasta purkulupa, jonka jälkeen valtiokonttorista on mahdollista hakea purettaville kohteille purkuakordia ja purkuavustusta. Tämä työ on osoittautunut aikaa vieväksi ja tuloksia saadaan odottaa jopa useita vuosia. Kuitenkin purkuakordin merkitys on niin merkittävä eli jopa puolet jäljellä olevasta lainapääomasta on mahdollista saada anteeksi, niin tämä aikataulu on todettu hyväksyttäväksi. Alkkulan Aluelämpö Oy:n toimintakertomus (Jorma Pietiläinen): Vuonna 2014 yhtiön toiminnassa ei ole ollut poikkeuksellisia muutoksia. Liittyjiä ei tullut vuoden aikana. Isommassa turve kattilassa oli vuoto jonka vuoksi jouduttiin ottamaan ulkopuolinen tekijä (kattilan valmistaja). Tulevina vuosina ei ole suurempia muutoksia. Kuluttajia tulee ainoastaan olemassa olevien linjojen varrelta. Runkoverkosto on siinä laajuudessa kun on järkevää pitää. Yhtiöissä on harjoitettu konserniohjeen mukaista valvontaa ja riskienhallintaa.

33 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tlikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut, % 40,08 42,83 Vuosikate/Poistot, % 130,6 146,1 Vuosikate /asukas 571,20 587,35 Asukasmäärä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot