Yhteinen tutkimuskohteena - Opinnäytteiden kertomaa MPKK PolAMK - PelO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen tutkimuskohteena - Opinnäytteiden kertomaa MPKK PolAMK - PelO"

Transkriptio

1 Yhteinen tutkimuskohteena - Opinnäytteiden kertomaa MPKK PolAMK - PelO Palo- ja pelastusopisto: 46 KPL -Alipäällystökurssi Palopäällystön koulutusohjelma Vuoromestarikurssi MPKK (edeltäjineen): 306 KPL -Sotakorkeakoulu (YEK) 1920-luvulta - Esiupseerikurssi 1990-luvulta - Sotatieteen maisterit 1990-luvulta NOIN 5 % Poliisiammattikorkeakoulu: 173 KPL Alemmat opinnäytteet Ylemmät opinnäytteet (Komisariotutkinnot) Ammattitutkinnot vuosilta Sotilasprofessori Mika Hyytiäinen YTM Vesa Kyyrönen

2 Taustaa Yhteistyötaholla tarkoitetaan viranomaisia, järjestöjä tai muuta yhteiskuntaa ja harvoissa tapauksissa yrityksiä. Yhteistyötä kuvaavia ilmiöitä valittiin enintään kaksi. Ilmiöksi valitut sanat kuvasivat: 1. Toimintaa kuten viranomaiset, politiikka, kansalaiset 2. Aluetta tai paikkaa, jossa ilmiö tapahtuu. 3. Tapaa nähdä asia tai tapaa jolla asia tehtiin. Työt pääasiassa opinnäytteitä.. muutama ammattitutkimus Tarkasteltiin otsikkotasolla (metatiedot) Keskityttiin yhteistyötahoihin ja ilmiöihin Kaikkiaan töitä yhteensä 6542 (+ Poliisi), joista yhteistoiminnallisia Poliisi (173 ) eli prosentuaalisesti (ilman poliisia) 5,4% töistä. 1

3 Kaikki pääteltävissä olevat yhteistyötahot Teollisuusviranomainen Onnettomuustutkintakeskus Euroopan unioni Liikenneviranomainen FRONTEX Oikeusavustaja Ulkomaankauppaviranomainen Ulkoministeriö Asianajajat Merenkulkuviranomainen Turvallisuuskomitea Turvapaikkaviranomainen Poliittinen johto Valtioneuvosto (TIKE) Säilöönottokeskus Yhteiskunta HÄKE Vesipelastustoimijat Aluehallinto Tulli Vesipelastus Kansansuojelusta vastaava viranomainen Kyberturvallisuuskeskus Vartiointifirmat Yliopistot & tutkimuslaitokset Energiateollisuus Eduskunta Kaavoitusviranomainen Teollisuus Patria Valtiovarainministeriö Aseteollisuus TEM Poliisi Maanmittauslaitos EU (poliisi) Viestintäviranomainen Sosiaali- ja terveysviranomainen STUK Yleisradio Kansalaiset Rakennustarkastusvirasto kansalaisjärjestöt Lentoyhtiöt Suojelupoliisi ilmailuviranomainen Valtio Yksityiset vartiointifirmat Säteilyviranomainen Opetusministeriö Tielaitos Kaupungit Rakennusala Telakat lehdistö Ympäristöministeriö Meripelastus Rajavartiolaitos Liikenneviranomainen Puolustusvoimat Ilmatieteenlaitos Kansanterveyslaitos Sotilaspoliisi Merivartiosto AVI Sairaala Oikeusministeriö Vapaaehtoinen paikallisosasto Lääkäri Sisäministeriö Satamat KYS - päivystys Valtioneuvosto Palo- ja pelastusviranomainen Terveydenhoitoviranomainen Sosiaali- ja terveydenhoitoviranomaiset Syyttäjä 2 Tilannekeskus Media

4 Ilmiöt jaettuna sotatieteiden rakenteen mukaan Taktiikka Johtaminen, koulutus, sosiologia, oikeus Tekniikka Historia Strategia Liikenne Tutkimus Kaavoittaminen Historia Huoltovarmuus Meriliikenne Budjetti työskentely Väestönsuojelu Elintärkeät toiminnot Liikekannallepano Naisten palvelus yhteiskunnallisena yhteistyönä IT-osaaminen kansainvälinen yhteistyö järjestyksen ylläpito kansalaistoiminta rakentaminen Yhteiskunnan yleinen yhteistyö ilmailu alueellinen tutkimus Maantiede kansainväliset suhteet kertausharjoitustoiminta ilmailu Satamat Energiapolitiikka rannikkopuolustus mielikuva Sisäinen viestintä Kokonaismaanpuolustus Tilannekuva koulutus Teiden kunnossapito Teollisuuspolitiikka yhteisoperaatio säiden ennustaminen Laivanrakentaminen Kokonaisturvallisuus Karttojen teko kansalaistoiminta Lentoturvallisuus Ulkomaankauppa ABC-toiminta Kansainvälinen oikeus Tieverkko Parlamentarismi Ydinlaskeuma juridiikka Räjähdevaara Turvallistaminen Virka-apu Sosiaalinen asema Kalusto Kyberturvallisuus rikostorjunta Siviilien omaisuus Hankinta Teollisuuspolitiikka IT-osaaminen Metsästys Palonsyyntutkinta Asekauppa Linnoittaminen Maanpuolustustahto Öljyonnettomuudet Internet Pelastustoiminta Lentolupa Ydinturvallisuus Työmarkkinat ilmatilan valvonta Humanitäärinen toiminta Materiaalin kehitystyö Ympäristön suojelu Meriturvallisuus Sosiaaliset suhteet Melu Etsintä Kielitaito Poikkeusolot Tilanneymmärrys Valmiuslaki Viestintä Rikostutkinta Kansainvälinen oikeus (merioikeus) Media Onnettomuus Huumausaineet Talouspolitiikka Yhteistoiminta Schengen Valmiussuunnittelu Helikopteritoiminta Julkisen vallan rajat Aluehallinto PTR-yhteistyö Syyttäminen Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus Metsästysvalvonta Sosiaalityö Yhteiskunnan turvallisuusstrategia Sairaankuljetukset Vierailut TURPO Ensivastetoiminta Pidätysmääräys Terrorismi Lääkintä- ja pelastustoiminta alaikäinen Euroopan unioni Valeosto Perusoikeudet Ympäristötuhot Rahanpesu Sota Poikkeusolot Ulkomaalaisten säilöönotto Lastensuojelu Säästötoimet Virka-apu (sukellustoiminta) Ihmiskauppa Politiikka Huoltotoiminta Paritus Päihdetyö Sammuttaminen Nuorisotyö Merisuojelu Operaatiosuunnittelu Rahanpesu Sisäinen turvallisuus Esitutkinta 3 Ympäristörikokset Johtaminen

5 Tarkastellut työt jaettuna niistä ilmenevien eri yhteistyömuotojen kautta jaettuna kursseittain Yht 96 (18%) YEK Yht 80 (15%) PV --> Muut Muut --> PV Muut --> Muut Muut --> PV --> Muut Muut -> Raja -> muut EUK PV --> Muut Muut --> PV Muut --> Muut Muut --> PV --> Muut Muut --> Raja --> muut Maisteri PV --> Muut Muut --> PV Muut --> Muut Muut --> PV --> Muut Muut --> Raja --> muut Poliisi PV --> Muut Muut --> PV Muut --> Muut Muut --> PV --> Muut Muut --> Raja --> muut Palo- ja pelastus PV --> Muut Muut --> PV Muut --> Muut Muut --> PV --> Muut Muut --> Raja --> muut

6 Maisteri PV --> Muut Muut --> PV Muut --> PV --> Muut --> Muut Muut Muut --> Raja --> muut Yhteensä Yhteensä noin % 34,7 36,1 2,8 15,3 11,1 Maisteri töitä yhteensä Yhteistyötöitä yhteensä Tarkoittaa prosentteina ,57 Eniten töitä, joissa tutkittu muiden suhdetta Puolustusvoimiin. Eroaa esimerkiksi EUK-töistä juuri tässä mielessä. Myös eräässä mielessä yhteistyötaktiikan töitä enemmän kuin YEK-töissä. Tarkastellut maisterityöt ovat ajalta jolloin nykyinen viranomaisyhteistyö ajattelu on muotoutunut tämä näkynee juuri Puolustusvoimien antamasta tuesta muille. 11

7 Palo- ja pelastustoimi Muut --> Raja --> PV --> Muut Muut --> PV Muut --> Muut Muut --> PV --> Muut raja Yhteensä Yhteensä noin % 3,3 2,7 43,5 17,4 4,3 Pelastusopiston töitä tarkasteltu 942 Näistä töistä yhteistoimintaa 46 löytyi Joka on (prosentteina) 4.88% Loppujen lopuksi yllättävän pieni yhteistyötutkimusten määrä Vaikka ero ei prosenttiyksiköissä ole suuri muihin tarkasteltuihin viranomaisiin verrattuna. Palo- ja pelastus -kurssit profiloituu erityisesti suhteessa Puolustusvoimiin Ympäristöturvallisuuden näkökulmasta esim. kemikaali- ja öljyntorjunta sekä säteilyasioiden yhteistyö Muun erityistoiminnan kuten lentotoiminnan (esim. helikopteritoiminnan etsintä- ja sammutustoiminta) kannalta. 14

8 Poliisi Muut --> PV --> Muut Muut --> PVMuut Muut --> PV --> Muut Muut --> Raja --> raja Yhteensä Yhteensä noin % 8,2 7,5 70,1 5,4 7,5 Töistä yhteistoimintaa löytyi 147 Yhteismäärä ei varma Tutkittujen töiden kokonaismäärä jää tässä vaiheessa epäselväksi johtuen alempien opinnäytteiden määrästä. 147 työtä, jossa on oletettavissa yhteistoimintaa on kuitenkin varsin suuri Selkeästi suurin osa töistä liittyy muiden viranomaisten kuin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa tehtävään yhteistyöhön Osoittaa Poliisin roolia yhteiskunnassa lähimmät yhteistyökumppanit siviiliviranomaisten puolella Yhteisoperaatiot tuottavat kuitenkin myös tilanteita, jotka luovat tarvetta yhteistoiminnan tutkimiseen Rajavartiolaitoksen kanssa (esim. rikostorjunta) tai Puolustusvoimat (helikopteritoiminta, etsintä). 17

9 Johtopäätöksiä Kaikki kurssit olivat tutkineet yhteistä tahojen ja ilmiöiden osalta erittäin laajasti Sirpaleisuus? Kumuloituvuus? Sekä käytännön yhteistyötaktiikkaa että yhteistyöstrategiaa Yhteistyötä on tutkittu n. 4-6% opinnäytteistä. tulos osoittaa, että oman organisaation oma päätuote on tärkein tutkittava asia opinnäytteissä. On havaittavissa laadullista muutosta 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Määrä näyttää kuitenkin pysyvän 4-6% paikkeilla. Muutos vaatinee omasta ajattelusta luopumista ja menemistä toisen viranomaisen asemaan joitakin uusissa töissä on näitä esimerkkejä nähtävissä. 20

10 Johtopäätöksiä pv näkökannalta Puolustusvoimat sekä toiminnan antaja että vastaanottaja. PV:n omista kursseista: YEK: alussa muu yhteiskunta PV:tä tukena vasta aineiston loppupuolella siirryttiin PV:n tukeen muulle yhteiskunnalle. Töissä paljon viranomaisstrategiaa. EUK: Yhteistyö kumpaankin suuntaan heti aineiston alusta lähtien (aineisto tosin 1990 alkaen). Työt olivat varsin käytännönläheisiä ( viranomaistaktiikkaa ) korostaa EUK:n asemaa ammattitutkintona. Maisterit: Tutkitut maisterit siirtyivät kuten YEK-työt muiden tuesta PV:lle PV:n tuesta muille tutkittavana aikana. Samoin kompleksisemmat yhteistyön muodot lisääntyivät ajan myötä. Työt sekä viranomaistaktiikkaa että viranomaisstrategiaa. Palo- ja pelastus: PV:n rooli kokonaistarkasteltuna kohtalaisen suuri. Keskittyi juuri PV:n erityiskykyihin kuten öljyntorjuntaan. Noin puolet töistä, jotka liittyivät PV:hen olivat kompleksista viranomaisyhteistyötä. Lähes täysin viranomaistaktiikkaa, mutta paljolti juuri materiaalien näkökulmasta. Poliisi: Kun PV liittyi poliisin opinnäytteisiin, yhteistyö oli varsin selkeästi nähtävää. Toiminta oli konkretiaan perustuvaa. Paljon viranomaistaktiikkaa, joka keskittyi toimintojen järkeistämiseen. Viranomaisstrategia näkyy yhteiskunnallisia kysymyksiä pohtivissa töissä. 21