Sisältö. Sairaalaviesti. Nro 3/2002. Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Sairaalaviesti. Nro 3/2002. Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa."

Transkriptio

1 3/2002 syyskuu

2 Sairaalaviesti Sisältö Nro 3/2002 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja Helsinki Puh. (09) Vastaava toimittaja Chefradaktör Jorma Back Toimitussihteeri Redaktionssekreterare Soile Hellstén Kirjoitusten sisältöä voi vapaasti lainata, kun lähde mainitaan. Koko artikkelin lainaamiseen tulee kuitenkin saada kirjoittajan lupa. Painosmäärä kpl Painopaikka Savion Kirjapaino Oy, Kerava Kuvat Suomen Kuntaliitto Kansikuva Pekka Kiirala Rytminsiirto, Marian sairaala HUS/Viestintä Taitto Suomen Kuntaliitto Nina Palmu-Pietilä Pääkirjoitus Arjen sankarit 3 Vardagens hjältar 4 Muuttuuko EVO-tutkimuskorvaus taas? 5 Matti Liukko Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön päälliköksi 7 Suomalaisen terveydenhuollon kituvuodet silmäilyjä OECD Health Data 2002:n tietoihin 7 Synnytykset vähenivät voimakkaasti alkuvuodesta synnytyssairaaloitakin on vähemmän 11 Sosiaali- ja terveydenhuollon verkottuminen vielä aluillaan 12 Eri kuntien väestö ja yksityissektorin lääkäripalvelujen käyttö 14 Laki rikostaustan selvittämisestä 15 RAVA-indeksin käyttö Novon Pegasos-ohjelmien yhteydessä 17 Tanskasta nyt myös ulkomaille sairaalahoitoon 18 Sosiaali- ja terveydenhuollon perustamishankkeiden valtionavustus 19 NordDRG-kotisivut on päivitetty 19 Lääkkeiden kustannusvastuu avohoidossa 20 Vakuutusyhtiöitten täyskustannusvastuu toteutuu vuoden 2003 alusta? 20 Eduskunta hyväksyi kuntoutusselonteon 21 Uusia julkaisuja 22 Saapunutta postia 23 Uusi Radiologinen tutkimus- ja toimenpidenimikkeistö 23 Sairaalapäivät Mielenterveyden konsensuskokous 26 Viranomaisradioverkon käyttöönotto kunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa 27 Laatua vanhustyön arkeen -seminaari RAVA-käyttäjäpäivä Kemissä ITE-käyttäjäpäivä Kuntatalolla Vertaiskäynti työvälineeksi laadunhallintaan 29 Kuntakoulutus kouluttaa 30 Johtamiskoulutusta julkisen ja yksityisen sektorin terveydenhuollon ammattilaisille 31 Seuraava numero ilmestyy joulukuussa ISSN

3 Arjen sankarit Yleisradiossa pyörii sarja nimeltä Arjen sankarit. Siinä kuvataan erilaisissa arkipäivän vaikeissa elämäntilanteissa puurtavien ihmisten elämää ja kykyä selviytyä vaikeuksistaan. Kun julkinen valta valtion johdolla laatii taas talousarvioesityksiä, tulee tuo sarja mieleen. Arjen sankareita ovat ne terveydenhuollon työntekijät, jotka tiukan talouden ja lisääntyvien vaatimusten puristuksessa jaksavat ja osaavat ylläpitää ja edelleen kehittää julkista terveydenhuoltoamme. Tiedotusvälineet ovat toistuvasti muistaneet moitiskella julkista terveydenhuoltoa sen puutteista. Viimeksi ovat olleet esillä leikkausjonojen hallinta ja tiedotusvälineiden esiintuoma julkisen terveydenhuollon kyvyttömyys ylipäätänsä hallita tätä toimintaa. Kannustavaa kirjoittelua ja pinnallista journalismia. Valtakunnallinen hanke terveydenhuollon turvaamiseksi antoi keväällä toivoa palvelujen parissa työskenteleville siitä, että julkinen valta, valtio ja kunnat yhdessä, kantavat kortensa kekoon ja nimenomaan jonojen purkamiseen. Valtio antoi toki lisätalousarviossa 25 miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen. Kunnat ovat vasta syyskesällä tehneet päätöksiä rahoitusosuuksistaan. Tätä kirjoitettaessa hallitus valmistautuu budjettiriiheensä. Valtion rahoitus kunnallisten palvelujen turvaamiseen ei vaikuta lupaavalta. Kansallisen terveyshankkeen rahoitukseen on vähän rahaa tarjolla, mutta paljon siitä puuttuukin. Suuri ongelma on, että kaavailluilla ratkaisuilla kuntien tulot alenevat merkittävästi tähän vuoteen verrattuna. Valtio jo tavanomaiseen tapaan leikkaa puolet valtionosuuksien indeksitarkistuksesta. Näin saadaan aikaan tilanne, jossa kuntien vuosikate yhteensä menee miinukselle, lainakanta kasvaa ja kassavarat hupenevat. Toisaalla tässä lehdessä kerrotaan OECD:n julkistamasta tilastosta, joka hyvin selkeästi osoittaa, että Suomessa on terveysmenoissa todella säästetty viimeisen vuosikymmenen aikana. On todella kiitoksen arvoista, että kuntien järjestämisvastuulla olevat palvelut edelleen toimivat niinkin hyvin kuin ne toimivat. Kansallisen terveyshankkeen herättämä optimismi saattaa kuitenkin muuttua pessimismin krapulaksi, joka saa aikaan palvelujärjestelmässä täysin odottamattomia seurauksia. Järjestelmäämme näytetään valtiovallan toimesta kehitettävän suuntaan, jota mikään merkittävä poliittinen taho ei julkisesti ole esittänyt. Mutta toivokaamme, että tilanne vielä paranee. Tämä on viimeinen pääkirjoitukseni Sairaalaviestiin. On ikävää, että asiat, joista kirjoitan, ainakin tällä hetkellä näyttävät varsin synkiltä. Joka tapauksessa omalta osaltani ihailen terveydenhuollon henkilökuntaa, joka edelleen jaksaa uurastaa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Lopuksi lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa minulla on ollut ilo tehdä työtä viimeisten vuosikymmenten aikana. Terveydenhuolto on antoisa ala. Siinä tehdään työtä ihmisten hyväksi suurella sydämellä ja korkealla ammattitaidolla. Kaikki tuo jo sinällään palkitsee. Luottavaisin mielin siirryn oloneuvokseksi ja vuorenvarmasti toivottavasti vasta myöhemmin terveydenhuollon palvelujärjestelmän asiakkaaksi. Niinhän elämänkaari kulkee. Toivotan kaikille lämmintä syksyä sekä antoisia ja palkitsevia työvuosia suomalaisen terveydenhuollon palveluksessa. Jorma Back Sairaalaviesti 3/2002 3

4 Vardagens hjältar I Rundradion går en serie som kallas Arjen sankarit (Vardagens hjältar). Den berättar om människor som mitt uppe svåra livssituationer knogar på i vardagens hjulspår och klarar av sina svårigheter. När den offentliga makten under statens ledning åter gör upp budgetförslagen kommer jag osökt att tänka på den serien. Hjältar i vardagen är ju alla vårdanställda som orkar och kan hålla i gång och vidareutveckla vår offentliga hälso- och sjukvård pressade av skärpta ekonomiska villkor och ökande krav. Medierna har upprepade gånger tagit tillfället i akt att kritisera den offentliga hälso- och sjukvården för dess brister. Senast togs operationsköerna upp och den offentliga hälso- och sjukvårdens oförmåga att överhuvud taget kunna hantera den situationen. Sporrande skriverier kantänka och ytlig journalistik. Det riksomfattande projekt som går ut på att trygga hälso- och sjukvården gav i våras de anställda hopp om att den offentliga makten, staten och kommunerna tillsammans, kommer att bära sitt strå till stacken och framför allt råda bot på köerna. Staten anslog visserligen 25 miljoner euro i tilläggsbudgeten till detta. Först på sensommaren fattade kommunerna beslut om sina finansieringsandelar. I skrivande stund förbereder sig regeringen på budgetmanglingen. Den statliga finansieringen för tryggandet av den kommunala servicen verkar inte lovande. Lite pengar finns för finansieringen av det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet men mycket fattas. Det stora problemet är att om man går in för de planerade lösningarna kommer kommunernas inkomster att sjunka betydligt jämfört med i år. Som vanligt indexjusterar staten statsandelarna till halva beloppet. Så åstadkoms en situation där kommunernas totala årsbidrag går på minus, lånestocken växer och de likvida medlen sinar. På annan plats i tidningen ingår en statistik som OECD offentliggjort. Statistiken visar mycket tydligt att besparingarna i de finska hälso- och sjukvårdutgifterna varit synnerligen stora under det gångna decenniet. Att tjänsterna som kommunerna ansvarar för fortfarande fungerar så bra som de gör är verkligen lovvärt. Optimismen som väckts av det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet kan ändå förbytas i en pessimismens baksmälla med fullkomligt oväntade konsekvenser för servicesystemet. Vårt system tycks på statsmaktens initiativ utvecklas i en riktning som ingen betydelsefull politisk grupp offentligt föreslagit. Men låt oss hoppas på ljusare tider. Det här är min sista ledare i Sjukhusinfot. Synd att utsikterna för de frågor jag skriver om åtminstone just nu förefaller mycket dystra. I varje fall beundrar jag vårdpersonalen som fortfarande orkar jobba på i hälsocentralerna och på sjukhusen. Till slut vill jag rikta ett stort tack till alla de samarbetsparter som jag haft glädjen att arbeta med under de gångna decennierna. Hälso- och sjukvården är ett givande område. I den arbetar man för människans bästa med värme, generositet och stor yrkeskompetens. Allt detta är redan i sig givande. Det är med förtröstan jag går i pension och utan minsta tvekan förhoppningsvis dock först senare blir klient i hälso- och sjukvårdssystemet. Det är ju livets gång. Jag önskar er alla en varm och trevlig höst och många givande år i arbetet för den finska hälso- och sjukvården. Jorma Back 4 Sairaalaviesti 3/2002

5 Muuttuuko EVO-tutkimuskorvaus taas? Eero Linnakko, Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan terveystieteellisen tutkimuksen kustannusten kattamiseen tarkoitettujen rahojen jakoa. Ryhmä järjesti elokuun puolivälissä terveystieteellisen tutkimuksen valtionkorvauksen painopisteiden asettelua ja korvauksen määräytymistä koskevan kuulemistilaisuuden. Myös Suomen Kuntaliitolle oli varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Puheenvuorossaan Kuntaliitto, kuten myös ylijohtaja Kimmo Leppo sosiaali- ja terveysministeriöstä, korosti, että lääketieteellisen opetuksen ja terveystieteellisen tutkimuksen kustannukset kuuluisivat kokonaan valtion maksettavaksi. Toiseksi Kuntaliitto totesi, että korvauksesta voimassa olevaa lainsäädäntöä olisi noudatettava tai sitten muutettava. Erikoissairaanhoitolain 47 mukaan korvaus on nyt tarkoitettu vain niille yksiköille, joita käytetään merkittävästi opetus- ja tutkimustoimintaan ja jotka opettavat, tutkivat ja hoitavat potilaita samanaikaisesti. Sitä ei siis ole tarkoitettu kaikille sairaaloille eikä kaikille lääketieteellistä tutkimusta tekeville tahoille. Kolmanneksi, todettiin että rahoituksen reaaliarvo on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja että tältä osin kliinisen tutkimuksen kustannuksia on siirtynyt merkittävästi kuntien maksettavaksi ja lopuksi, ettei niukkojen määrärahojen käyttöalueita tule laajentaa ennen korvauksen saattamista tutkimuksen todellisia kustannuksia vastaavalle tasolle. Vuodesta 1994 alkaen on ainoa valtion suoraan sairaaloille maksama valtionosuus ollut valtion yliopistosairaaloille tutkimus- ja opetustoiminnasta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten kattamiseen tarkoitettu erityisvaltionosuus (ns. EVO-korvaus). Korvaus maksetaan niille kuntayhtymille, joissa on yliopistosairaala niiden tuottamien lääkärikoulutusvuosien ja tutkimusjulkaisujen painotetun lukumäärän perusteella. Järjestelmä luotiin aikoinaan Suomen Kuntaliiton ja yliopistosairaaloiden yhteisen esityksen pohjalta tavoitteena tutkimusrahoituksen tulosvastuu, läpinäkyvyys ja pitkäjänteisyys. Uuden EVO-järjestelmän nyt jo lähes kymmenvuotisen olemassaolon aikana on sosiaali- ja terveysministeriö asettanut useita työryhmiä ja selvitysmiehiä miettimään, miten järjestelmää tulisi kehittää. Mullistavia parannusehdotuksia ei ole kuitenkaan vielä löytynyt, mutta rahoituksen pitkäjänteisyys ja ennustettavuus on kärsinyt. Nyt asetetun työryhmän tehtävänä on vuoden loppuun mennessä valmistella ministeriölle esitys terveystieteellisen tutkimuksen painopisteiksi vuosiksi , tehdä ehdotus siitä, miten tieteellisten julkaisujen painoarvojen määräytymistä voitaisiin kehittää kliinisen tutkimuksen ja terveyspalvelujärjestelmään kohdistuvan tutkimuksen parantamiseksi ja lopuksi selvittää, tulisiko osa terveystieteellisen tutkimuksen valtionkorvauksesta varata tutkimusten edellytysten ylläpidon turvaamiseksi. Kutsukirjeessä kuulemistilaisuuden tarkoitukseksi mainittiin ensiksi selvittää, minkä kriteerien perusteella tutkimuksen painopisteet tulisi määritellä, toiseksi miten tutkimuksen infrastruktuuria tulisi kehittää, kolmanneksi miten EVO-tutkimuskorvauksen ohjaus- ja seurantamenettelyjä tulisi kehittää sekä mitä muita ajatuksia eri tahoilla korvauksesta on. Kuulemistilaisuudessa kysyttiin mielipiteitä tutkimustiedon käyttäjiltä, tiedeyhteisöltä ja tutkijoilta. SUOMEN KUNTALIITON KANTA Kuntaliiton työryhmälle jättämässä yksityiskohtaisessa kannanotossa ja perusteluissa todetaan, että vain yliopistollista sairaalaa ylläpitävät kuntayhtymät tekevät potilaiden hoitojen rinnalla merkittävää kliinistä tutkimusta ja kehittävät ja välittävät uutta lääketieteellistä tietoa. EVO-rahoituksen alkuperäinen tarkoitus olikin taata se, että tutkimuksen ja opetuksen kustannukset eivät siirry hoitojen hintoihin näissä yksiköissä, joissa tutkitaan ja opetetaan selvästi muita enemmän. Näin haluttiin varmistaa kunnallisten palvelutuottajien keskinäinen kilpailuneutraliteetti vuoden 1993 alusta voimassa olleen uuden valtionosuuskäytännön aikana. EVO-korvaus ei siksi ole luonteeltaan puhdasta tutkimusrahoitusta ja siksi sitä ei voida käyttää vain tutkimuksen välittömiin kustannuksiin. Ilmeisesti juuri tästä syystä rahoitus on myös ohjattu sairaaloille sosiaali- ja terveysministeriön eikä opetusministeriön kautta. Rahan käytölle ei ole tähän asti asetettu muita ennakkoehtoja, kuin että se käytetään kliinisen tutkimuksen kustannuksiin. Tutkimuksen painopisteiden kriteerit Kuntaliitto katsoi, että sillä ei ole edellytyksiä asettaa kliiniselle tutkimukselle painopisteitä. Tämä on tiedeyhteisön sisäinen asia ja sen vastuulla. Kunta- Sairaalaviesti 3/2002 5

6 liiton mielestä EVO-tutkimusrahoitusta ei tulisi kuitenkaan tarkastella erillisenä muusta terveystieteellisestä tutkimus- ja opetusrahoituksesta, sillä terveystieteellistä ja terveydenhuoltotutkimusta toteutetaan myös muissa tutkimuslaitoksissa. Esimerkiksi valtion omat tutkimuslaitokset käyttävät lähes kaksinkertaisen määrän rahaa yliopistosairaaloiden EVO-tutkimusrahoitukseen verrattuna, ja niiden tutkimusta on valtion helppo ohjata. Koska tutkimus kuuluu osana lääkäreiden meritoitumiseen ja koulutus ja tutkimus ovat kiinteä osa lääkärin urakehitystä, niiden harjoittaminen on oltava mahdollista jossakin. Kuntaliitolla ei ole kantaa siihen, olisiko olemassa parempia tapoja kouluttaa päteviä lääkäreitä kuin opetus ja tutkimus kliinisen hoidon rinnalla. Tiettyihin johtaviin virkoihin vaadittavia lääkäreiden pätevöitymisperusteita voitaisiin ehkä muuttaa korostamaan johtamiskoulutusta tieteellisten tutkimusmeriittien asemasta. Mikäli tutkimusrahoitusta halutaan ohjata tiettyihin tarkoituksiin, se onnistuu Kuntaliiton mielestä parhaiten muun tutkimusrahoituksen kautta. Tällöin tulevat kysymykseen esimerkiksi Suomen Akatemia, valtion omat tutkimuslaitokset, lääketieteelliset tiedekunnat ja niiden kansanterveystieteen laitokset. Kliiniset tutkimukset käynnistetään usein muulla kuin EVO-rahoituksella ja tutkimusta laajennetaan sitten kliinisiin kokeisiin terveyspalveluja tuottavissa kunnallisissa yksiköissä. Kuntaliiton mielestä yksittäinen hoitoyksikkö ei ole paras paikka terveydenhuoltotutkimuksen tekemistä varten, koska yksittäisen laitoksen tiedoista tuskin voidaan päätellä mitään koko järjestelmän toiminnasta. Yleensä terveydenhuoltotutkimukseen parhaiten soveltuvat tutkimusyksiköt eivät edes hoida potilaita, joten tutkimukset tulisi tästäkin syystä rahoittaa muista kuin EVO-määrärahoista. Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen Akateeminen ja yliopistotasoinen tutkimus tarvitsee ympärilleen kriittisen massan tutkimuksia ja tutkijayhteisön. Nykyinen tulosperusteinen rahoitusmalli on parantanut suomalaisen kliinisen tutkimuksen näkyvyyttä ja ehkäpä laatuakin. Siksi Kuntaliiton näkemyksen mukaan EVO-tutkimusrahoitusta ei ole syytä suunnata merkittävästi yliopistosairaaloiden ulkopuolelle. Pienessä maassa kliinistä tutkimusta ei ole syytä hajauttaa nykyistä enempää. Eri asia on, jos yliopistosairaalat omista EVO-määrärahoistaan maksavat korvausta sairaaloille tai terveyskeskuksille silloin, kun niiden voimavaroja käytetään yliopistotasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen. Tehtyjen selvitysten mukaan hajauttaminen lisää merkittävästi tutkimustiedon yksikkökustannuksia (Stakesin selvitys, Linna & Häkkinen), saattaa vähentää tutkimuksen laatua, koska ohjaus ja sisäinen kritiikki puuttuvat ja lopuksi haitata tiedon välittymistä, koska ympärillä oleva tutkimusyhteisö ja tutkimustraditio puuttuvat. Suurin osa EVO-määrärahoista tulisi yliopistosairaaloissakin käyttää opetussairaaloiden kustannusten yleiskatteeksi korvaamaan potilastyön tuottavuusmenetyksen aiheuttamia kustannuksia. Ohjaus- ja seurantamenettelyn kehittäminen Tällä hetkellä jokainen EVO-rahoituksella tehdyn tutkimushankkeen pohjalta syntynyt artikkeli tai julkaisu kirjataan, koska korvaus perustuu artikkelien lukumäärään. Vuosittain artikkelipisteitä kertyy yli Analysoimalla näitä julkaisuluetteloita voidaan hyvin seurata määrärahan käyttöä. Tutkimustyön vapauden periaate sotii etukäteisohjausta vastaan. Ohjaus on tiedeyhteisön sisäinen asia eikä ulkopuolisilla useinkaan ole edellytyksiä ohjata sitä millään järkevällä perusteella. Nykyinen rahoituskäytäntö perustuu tutkimuksen tuloksiin ja Kuntaliitolla ei ole kantaa siihen, ovatko nämä tulokset väärin painottuneet. Ilmeisesti ne heijastelevat jo olemassa olevia tutkimusresursseja. Näistä resursseista päättää pääasiassa opetusministeriö. Julkaisu- ja pisteytyskriteeri on mielekäs silloin, kun valtion budjettiraha jaetaan viiden yliopistosairaalan kesken. Saman kriteerin käyttö erikoisalojen tai tutkimusyksiköiden välillä johtaa sattumanvaraiseen lopputulokseen eikä Kuntaliiton mielestä pelkästään tutkimuspisteitä tulisikaan käyttää sairaaloiden sisäiseen resurssien jakoon. Muut näkökohdat Valtion kuntayhtymille tutkimus- ja opetustoiminnasta maksama valtionosuus on kymmenessä vuodessa kiintein hinnoin vuoden 2002 rahassa vähentynyt 7,3 miljoonaa euroa (44 milj. mk). Koska määrärahan saajien piiriä on samalla lisätty, on yliopistollisten sairaaloiden opetus ja tutkimusrahoitus kiinteässä rahassa samana aikana laskenut yhteensä 25 miljoonaa euroa (152 milj. mk). Tästä yliopistosairaaloiden tutkimusrahoituksen vähennys on 18,5 miljoonaa euroa (110 milj. mk). Samalla tutkimuksen ja opetuksen volyymit ovat kasvaneet ja sen seurauksena opetuksen ja tutkimuksen kokonaiskustannukset nousseet. Kymmenessä vuodessa yliopistosairaalat ovat menettäneet ainakin 33 miljoonaa euroa eli 200 milj. markan vuotuisen tuen. Koska terveystieteellinen tutkimus on samanaikaisesti vain lisääntynyt, ovat kustannukset siirtyneet joko hoitojen hintoihin ja näin kuntien maksettavaksi tai tutkimusrahoitus on etsitty yksityisistä lähteistä. Kuntaliitto korostaa, että 6 Sairaalaviesti 3/2002

7 yliopistosairaaloiden vuoden 2003 talousarvioiden tulopuolelta puuttuukin noin 30 miljoonaa euroa, mikä vastaa menetettyjä EVO-valtionosuuksia. Lopuksi Valtion tutkimusrahoituksen supistuminen on valitettava lopputulos tutkimus- ja opetusrahoituksen muuttamisesta tulosperusteiseksi ja läpinäkyväksi, kun alkuperäinen tulosvastuuseen (tutkintojen määriin ja julkaisupisteisiin) perustuva rahoitus jäädytettiin ministeriössä yliopistosairaaloiden väliseksi supistuvaksi nollasummapeliksi. Kunta- liiton mielestä normaali kehittämistoiminta on kaikkien kuntayhtymien oman edun mukaista ja siihen niiden on löydettävä rahat omista budjeteistaan. Kliinisen lääketieteellisen tutkimuksen tulokset tuotetaan pääsääntöisesti viidessä yliopistosairaalassa, mutta niiden tuloksista hyötyvät kaikki. On järkevää, että valtio maksaa nämä kustannukset, mutta mikäli tähän ei sillä ole varaa, on yliopistosairaaloiden ilmeisesti jatkossa laskutettava kaikkia jäsenkuntiaan erillisellä tutkimus- ja opetuskorvauksella estääkseen näiden kustannusten siirtymisen hoitojen hintoihin. Matti Liukko Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön päälliköksi Lääketieteen lisensiaatti Matti Liukko, 48, on valittu Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön päälliköksi. Matti Liukko on toiminut Kuntaliitossa vuodesta 1995 lähtien hallintoylilääkärinä. Aiemmin hän toimi viisitoista vuotta käytännön lääkärinä pääasiassa perusterveydenhuollossa luvun lopulta hän on osallistunut erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin. Merkittävimpiä niistä ovat väestövastuu- ja omalääkärikokeilut. Viime vuosikymmenen aikana Matti Liukko on aktiivisesti osallistunut terveydenhuollon laatukysymysten kehittämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti. Hän on koulutukseltaan terveydenhuollon erikoislääkäri. Lisäksi hän on suorittanut kaksi johtamiseen liittyvää jatkotutkintoa Teknillisessä korkeakoulussa. Liukko aloittaa tehtävässä Lisätietoja: Matti Liukko, p Suomalaisen terveydenhuollon kituvuodet silmäilyjä OECD Health Data 2002:n tietoihin Kehityspäällikkö Heikki Punnonen, Suomen Kuntaliitto OECD, joka on kehittyneiden maiden taloudellinen yhteistyöjärjestö, julkisti elokuun alkupuolella Health Data aineiston. Sen aikasarjaiset tiedot on päivitetty tilanteen mukaan. Terveydenhuollon palvelu- ja rahoitusrakenteet ovat erilaisia eri maissa. Tietomääritykset ja tietojen kattavuus eivät myöskään ole aivan yhteneviä. Tiedot kertovat kuitenkin, mihin suuntaan ja miten eri maiden terveydenhuollon talous on kehittynyt. Tiedoista paljastuu, että suomalainen terveydenhuolto on kansainvälisesti vertaillen ollut viime vuosikymmenen voimakkaan säästämisen kohteena. Meillä on pääosin veropohjaiseen rahoitukseen pohjautuva terveydenhuolto eli suurelta osin terveydenhuoltomme on julkista. Terveydenhuoltomme julkisen rahoituksen osuus kansantuotteesta on kymmenessä vuodessa selvästi supistunut. Vuonna 1990 tämä oli OECD-maista kymmenenneksi suurin eli 6,4 % vuonna 2000 sijalukumme oli 25. ja osuus 5,0 %. Julkisen rahoituksen osuus terveydenhuollon kokonaismenoista oli 80,9 % vuonna 1990 ja 75,1 % vuonna Sairaalaviesti 3/2002 7

8 Ostovoimapariteetilla korjattuna terveydenhuollon kokonaismenomme asukasta kohti kasvoivat OECD-maista hitaimmin vuosikymmenen aikana. Maamme on eniten supistanut terveydenhuollon menoja suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosina eli 7,9 %:sta 6,6 %:iin. Tämä ei selity pelkästään kansantuotteemme voimakkaan kasvun kautta viime vuosikymmenellä. SUOMALAISET UUDESSA SEURASSA Kotitalouksiemme maksama terveydenhuollon menojen osuus terveydenhuollon kokonaismenoista on OECD-maista viiden suurimman joukossa. Tiedon antaneista OECD-maista vain Meksikon, Korean, Espanjan ja Italian kotitaloudet käyttivät suhteellisesti enemmän omaa rahaa terveydenhuoltoonsa kuin me suomalaiset. Lisäksi kotitalouksiemme osuus on kasvanut viime vuosina. Kun toisessa vaakakupissa kansalaisten kannalta on korkea kokonaisveroaste, herättää tämä tietenkin kysymyksiä, miten ja miksi näin on käynyt. Rahoituksen rinnalla on tietysti tarkasteltava palvelujen toimivuutta, riittävyyttä ja oikea-aikaisuutta. Palvelujen ja rahoituksen alimitoittaminen kysyntään nähden on synnyttänyt ja synnyttää meillä ja myös muissa maissa pitkähköjä odotusaikoja ja jonoja osaan tutkimuksista, leikkauksista ja hoidoista. Mm. Iso-Britannia ja Tanska ovat hakeneet näihin uusia ennakkoluulottomiakin ratkaisuja. On selvää, että kireä talous on jättänyt jälkensä terveydenhuoltoomme ja se vaikeuttaa ainakin OECD Health Datasta poimittua: Terveydenhuollon kokonaismenojen bkt-osuudet OECD-maissa ja osuuksien muutokset %- yksikköinä ja prosentteina. Vuosi 2000: laskeva järjestys. Total expenditure on health. % GDP. Muutos %-yks. % USA 11,9 13,3 13,0 13,0 1,1 9,2 Sveitsi 8,5 10,0 10,7 10,7 2,2 25,9 Saksa 8,7 10,6 10,7 10,6 1,9 21,8 Ranska 8,6 9,6 9,4 9,5 0,9 10,5 Kanada 9,0 9,1 9,2 9,1 0,1 1,1 Islanti 7,9 8,2 8,7 8,9 1,0 12,7 Belgia 7,4 8,7 8,7 8,7 1,3 17,6 Australia 7,8 8,2 8,4 8,3 0,5 6,4 Tanska 8,5 8,2 8,5 8,3-0,2-2,4 Kreikka 7,5 8,9 8,7 8,3 0,8 10,7 Portugali 6,2 8,3 8,4 8,2 2,0 32,3 Italia 8,0 7,4 7,8 8,1 0,1 1,3 Alankomaat 8,0 8,4 8,2 8,1 0,1 1,3 Itävalta 7,1 8,6 8,1 8,0 0,9 12,7 Uusi-Seelanti 6,9 7,2 7,9 8,0 1,1 15,9 Japani 5,9 7,0 7,4 7,8 1,9 32,2 Espanja 6,6 7,7 7,7 7,7 1,1 16,7 Norja 7,8 8,0 8,5 7,5-0,3-3,8 Iso-Britannia UK 6,0 7,0 7,1 7,3 1,3 21,7 Tsekin tasav. 5,0 7,3 7,2 7,2 2,2 44,0 Unkari 7,1 7,5 6,8 6,8-0,3-4,2 Irlanti 6,6 7,2 6,8 6,7 0,1 1,5 Suomi 7,9 7,5 6,9 6,6-1,3-16,5 Korea 4,8 4,7 5,6 5,9 1,1 22,9 Mexiko 4,4 5,6 5,4 5,4 1,0 22,7 Luxemburg 6,1 6,4 6,0 Puola 5,3 6,0 6,2 Ruotsi 8,5 8,1 Slovakian tasav. 5,8 5,9 Turkki 3,6 3,4 Lähde: OECD Health Data 2002, tiedot päivitetty Bkt-osuuksien laskentaperusteet eivät ole kaikissa maissa aivan yhteneviä. 8 Sairaalaviesti 3/2002

9 kunnallisen terveydenhuollon toipumista. Palveluja tarvitseville sairaille ja sairastuville tämä on merkinnyt pitkiä odotusaikoja ja puuttuvia palveluja. Kuntien tämän vuoden ja ensi vuoden kiristyvä talous merkitsee terveydenhuollon kituvuosien jatkumista ja toimintaedellytysten kaventumista. TERVEYDENHUOLTOON LISÄÄ RAHAA Nämäkin tiedot paljastavat tilanteemme. Kansallisen terveysprojektin tavoitteet eivät toteudu ilman, että terveydenhuoltoomme käytetään nykyistä enemmän rahaa. OECD-tietojen tarjoama vertailu ja tilannekuva herättävät kysymyksiä, joihin ensi vuoden talousarvioita valmisteltaessa olisi saatava uusia ratkaisuja. Syyskesän tietojen perusteella ei hyvältä näytä. Näillä näkymin kuntien kokonaistaloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi vuonna 2003 suurelta osin valtion kunnallistalouteen suunnittelemien toimien seurauksena. Olisi peräti outoa, jos seuraavissa eduskuntavaaleissa ei keskusteltaisi runsaasti sairaanhoidon tilasta ja rahoituksesta. Onhan sairaanhoito osa sitä hyvinvointia, joka niin mieluusti mainitaan puheissa. OECD Health Datasta poimittua: Terveydenhuollon kokonaismenoista julkisten menojen %-osuus bruttokansantuotteesta. Vuosi 2000: laskeva järjestys. Public expenditure. % GDP Saksa 6,7 8,1 8,0 8,0 Islanti 6,8 6,9 7,4 7,5 Ranska 6,6 7,3 7,1 7,2 Tanska 7,0 6,8 7,0 6,8 Tsekin tasav. 4,8 6,8 6,5 6,6 Kanada 6,7 6,5 6,5 6,5 Belgia 6,0 6,2 6,2 Uusi-Seelanti 5,7 5,6 6,1 6,2 Norja 6,4 6,7 7,0 6,2 Australia 5,2 5,5 6,0 6,0 Sveitsi 5,7 5,4 5,9 6,0 Italia 6,4 5,3 5,7 5,9 Japani 4,6 5,5 5,7 5,9 Iso-Britannia UK 5,0 5,8 5,7 5,9 Portugali 4,1 5,1 5,9 5,8 USA 4,7 6,0 5,7 5,8 Itävalta 5,2 6,1 5,6 5,6 Alankomaat 5,4 6,0 5,4 5,5 Espanja 5,2 5,5 5,4 5,4 Slovakian tasav. 5,2 5,3 Unkari 6,4 6,3 5,3 5,1 Irlanti 4,8 5,3 5,2 5,1 Suomi 6,4 5,7 5,2 5,0 Kreikka 4,7 4,8 4,7 4,6 Korea 1,7 1,7 2,4 2,6 Mexiko 1,8 2,3 2,6 2,5 Ruotsi 7,6 6,9 Luxemburg 5,7 5,9 5,6 Puola 4,8 4,4 4,6 Turkki 2,2 2,4 Lähde: OECD Health Data 2002, tiedot päivitetty Sairaalaviesti 3/2002 9

10 OECD Health Datasta poimittua: Terveydenhuollon kokonaismenot/asukas ostovoimapariteettilla korjattuna USA:n dollareissa, ko. vuoden rahanarvossa OECD-maissa ja %-muutos. Vuosi 2000: laskeva järjestys. Total expenditure on health. Per capita in US$ PPP. Muutos % Muutos % USA Sveitsi Saksa Islanti Kanada Tanska Ranska Belgia Norja Alankomaat Australia Itävalta Italia Japani Irlanti Iso-Britannia UK Suomi Uusi-Seelanti Espanja Portugali Kreikka Tsekin tasav Korea Unkari Mexiko Luxemburg Ruotsi Slovakian tasav Puola Turkki Lähde: OECD Health Data 2002, tiedot päivitetty OECD-maissa inflaatio on ollut suhteellisen hidasta 1990-luvulla. Maittaiset inflaatioerot ovat olleet sangen pieniä. Ostovoimapariteetti = ostovoiman suhde kahdessa maassa, joissa on eri valuutat. 10 Sairaalaviesti 3/2002

11 Synnytykset vähenivät voimakkaasti alkuvuodesta synnytyssairaaloitakin on vähemmän Kehityspäällikkö Heikki Punnonen, Suomen Kuntaliitto Synnytykset vähenivät yhteensä lähes tuhannella vuosi sitten vajaalla sadalla. 15 keskussairaalassa ja 10 aluesairaalassa synnytyksiä oli vähemmän kuin tammi huhtikuussa Koko vuonna 2001 synnytykset vähenivät yhteensä yli 600:lla, eli vähenevä trendi kiihtyi alkuvuodesta. Suhteellisesti eniten synnytysten määrä kasvoi Vaasan keskussairaalassa ja supistui Iisalmen ja Vammalan aluesairaaloissa. Synnytysten määrä oli tammi huhtikuussa kovin vähäinen Vakka-Suomen, Iisalmen ja Forssan sairaaloissa. Viikonvaihteen päivystämisen vaikeudet ja siirtyminen osaviikkoiseen synnytystoimintaan supistavat voimakkaasti hoidettujen synnytysten määriä. Synnytystoiminta päättyi helmikuussa Kuusankosken aluesairaalassa lastenlääkäripulan seurauksena, minkä jälkeen koko sairaanhoitopiirin synnytykset on hoidettu Kymenlaakson keskussairaalassa. Varkauden ja Rauman aluesairaaloissa synnytystoiminta päättyi juuri ennen joulua viime vuonna. Alkuvuoden kehitys antaa pontta sille, että synnytyssairaaloiden määrä lähivuosina vähenee edelleen. Forssan sairaalassa ja Vakka-Suomen sairaalassa synnytysten määrä on jo pitempään ollut kovin vähäinen. Nyt tähän joukkoon on liittynyt Iisalmen aluesairaala. Vakka-Suomi ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri, Koillis-Savo ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri sekä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä tekevät synnytystoiminnan lopettamista tai jatkamista koskevat taikka siihen vaikuttavat päätökset tänä vuonna. Pienentyneet synnyttäjäikäluokat ovat väestöja tilastotutkijoiden mukaan keskeinen syy synnytysten vähentymiseen. Tasapainoinen väestörakenne edellyttäisi tietenkin nyt ja lähivuosina nykyistä enemmän vauvoja ja lapsia. Tätä varten tarvitaan tulevaisuuden uskoa ja rohkeutta, mitä toivottavasti löytyy koko yhteiskunnasta ja erityisesti nuorten keskuudessa. Sairaalaviestin tämän vuoden ensimmäisessä numerossa oli laajempi artikkelini synnytyssairaaloiden vähenemisestä, sen syistä ja seurauksista. Synnytykset Sairaaloiden tammi huhtikuu 2002 verrattuna tammi huhtikuuhun 2001 Muutos Sairaala *) lkm % Etelä-Karjalan ks ,5 Etelä-Pohjanmaan ks ,1 HYKS, Helsingin sair ,4 Kainuun ks ,6 Kanta-Hämeen ks ,4 Keski-Pohjanmaan ks ,4 Keski-Suomen ks ,0 Kymenlaakson ks ,0 KYS ,9 Lapin ks ,7 Länsi-Pohjan ks ,6 Mikkelin ks ,4 OYKS ,1 Pohjois-Karjalan ks ,3 Päijät-Hämeen ks ,3 Satakunnan shp ,6 Savonlinnan ks ,2 TAYS ,6 TYKS ,5 Vaasan ks ,1 Yht ,4 Forssan sair ,9 Hyvinkään sair ,4 Iisalmen as ,9 Jorvin sair ,6 Kuusankosken as ,6 Lohjan as ,7 Loimaan as ,7 Oulaskankaan sair ,6 Pietarsaaren sair ,1 Porvoon sair ,4 Raahen as ,5 Salon seudun sair ,3 Vakka-Suomen sair ,0 Vammalan sair ,0 Varkauden sair ,0 Yht ,8 Länsi-Uudenmaan sha1) 153 1) Atk-teknisistä ongelmista johtuen tieto vuodelta 2002 puuttuu. Sairaalaviesti 3/

12 Sosiaali- ja terveydenhuollon verkottuminen vielä aluillaan Erityisasiantuntija Kauko Hartikainen, Suomen Kuntaliitto Viime vuosina alueellinen verkottuminen on ollut keskeinen trendi, jonka avulla alueen eri yksiköissä syntyvää tietoa voidaan asiakkaan suostumuksella hyödyntää myös muissa alueen yksiköissä. Näin vältytään päällekkäisiltä tutkimuksilta, tiedonkeruulta ja turhilta käynneiltä sekä kyetään hyödyntämään alueen parasta asiantuntemusta. Helmikuussa 1996 laaditussa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen tietoteknologian hyödyntämisstrategian yhtenä keskeisenä linjauksena todetaankin: Uuden teknologian, erityisesti tieto- ja tietoliikenneteknologian laajamittaisen käyttöönoton vaikutukset ulottuvat kaikille inhimillisen elämän lohkoille. Muutoksen tuloksena nähdään vuorovaikutteisesti toimiva verkottunut tietoyhteiskunta. Verkostoituminen ja uuden teknologian käyttöönotto muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoprosesseja, asiakkaan ja ammattihenkilöstön suhdetta, lisää asiakkaiden omatoimisuutta ja osallistumista sekä tekee monet nykyisistä hallintorakenteista tarpeettomiksi. Osaavien keskusten verkostosta (www.oskenet.fi) Suomen Kuntaliitto ja Stakes toteuttivat vuoden 2001 lopulla Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkartoituksen, josta kuitenkin ilmeni, ettei verkottuminen vieläkään ole kovin laajamittaista. Lähes puolet terveydenhuollon vastanneista yksiköistä käyttää elektronista tiedonvälitystä laboratoriotulosten välittämisessä, mutta elektroninen lähete palautejärjestelmä on käytössä vain 14 prosentilla ja alueelliset kuvajärjestelmät sekä alueellinen kuvien lausuminen vain 12 prosentilla vastanneista ja sähköpostikonsultaatiota hyödyntää 20 prosenttia vastanneista. 14 prosenttia sosiaalitoimista käyttää Internetiä asiakastietojen siirtoon ja alueellista sosiaali- ja terveydenhuollon verkkoa 10 prosenttia vastanneista, vaikka noin puolet ilmoitti, että heillä on yhdistetty sosiaali- ja terveystoimi tai toimialat toimivat joiltain osin, esim. vanhuspalvelujen osalta, yhdessä. KARTOITUKSEN TOTEUTUS Oskenetin kyselyyn vastasi 160 perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksikköä, mikä käsittää 3,7 miljoonaa asukasta ja 158 kunnan sosiaalitoimi, joiden peitto on noin puolet väestöstä. Kartoitus toteutettiin edellisen kerran vuonna Kyselyn toteuttaminen aika ajoin antaa mahdollisuuden seurata kuntien tietotekniikan kehittämisen suuntaa ja kehityksen nopeutta. Tämä on erityisen tärkeää verrattaessa omaa toimintapolitiikkaa yleiseen kehitykseen nähden. Näitä vertailutietoja olemmekin mahdollisuuksien mukaan tuoneet esille tässä raportissa. Kartoituksia pyritään siis tekemään myös jatkossa parin vuoden välein ja ne yksiköt, jotka ovat vastanneet useampiin kartoituksiin, saavat näin vertailutietoa myös aikaperspektiivissä. Raportin aineisto on kerätty sosiaali- ja terveystoimen julkisilta toimintayksiköiltä ja organisaatioilta, joten raportissa ei käsitellä yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Seuraavassa on tarkempaa tietoa kartoitustuloksista. Sosiaalitoimen kartoitustuloksista voitte lukea Kuntaliiton uusimmasta Perusturva-tiedotteesta (3/2002). TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKARTOITUKSEN TULOKSIA Käyttöjärjestelmien arkkitehtuurit ovat noin 80 prosenttisesti asiakas-palvelinjärjestelmiä. Pienissä (alle asukkaan) kunnissa niiden osuus oli 86 prosenttia, mutta suurissa (yli asukasta) vain hieman yli 50 prosenttia. Käyttöjärjestelmissä Windowsin suosio on ylivoimainen (80 %). Suurissa kunnissa myös Open VMS:n ja UNIX:n suosio oli merkittävä. Linuxin käyttö on vielä vähäistä. Tukipalveluista vastaa pääosin kunnan tietopalveluyksikkö (63 %), työyhteisön oma henkilökunta (40 %) tai se on ulkoistettu (31 %). Tukipalveluihin käytetään 4,4 vuotta, josta 0,9 vuotta on ulkoistettu. Pienissä yksiköissä tukipalveluiden osuus on 0,8 vuotta, josta on ulkoistettu 0,1 vuotta ja isoissa 13,6 vuotta, josta on ulkoistettu 3,6 vuotta. Tietoturva on yleisesti suhteellisen hyvin hoidettu, mutta tietoturvasuunnitelma oli laadittuna vain puolella vastaajista ja vain 56 prosenttia vastaajista ilmoitti, että asiakasta informoidaan hänen tietojensa käytöstä. Puolet vastaajista ilmoitti, että salasanat vaihdetaan 3 kuukauden aikavälillä, mutta 38 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei salasanojen vaihtamisesta ole sopimusta. Tietojen varmistaminen hoidetaan pääosin säännöllisillä varmistuksilla ja kahdennetuilla levyillä ja vain 17 prosenttia ilmoitti käyttävänsä 12 Sairaalaviesti 3/2002

13 myös paperia tietojen varmistukseen. 13 prosenttia vastanneista on toteuttanut Internet-yhteyksiä järjestelmiinsä ja 21 prosenttia modeemiyhteyksiä. Vastaavasti henkilökunnasta 66 prosenttia pääsee Internetiin ja 62 prosentilla henkilökunnasta on käytössä oma sähköposti. Vain 1 prosenttia henkilökunnasta käyttää Internetiä potilastietojen välitykseen. Älykortteja on käytössä 4,5 prosentilla vastanneista ja 14 prosenttia suunnittelee niiden käyttöönottoa. Käyttäjätunnukset ovat pääosin henkilökohtaisia (66 %) tai käytössä on sekä henkilökohtaisia että ryhmäkohtaisia tunnuksia (27 %). Käyttöoikeudet määritellään pääosin käyttäjäryhmien (65 %) tai ammattiryhmien mukaan (34 %), mutta myös 17 prosenttia asiakas-hoitosuhteen mukaan. Lokikirjanpito, eli tietojen käyttövalvonta on kuitenkin laiminlyöty peräti 17 prosentilla vastaajista, joka on selkeä epäkohta. Potilaiden suostumus tietojen käyttöön kirjataan pääosin paperilla (57 %) ja elektronisesti vain 13 prosenttia vastaajista. Peräti 20 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei potilaan suostumusta kirjata lainkaan. TIETOYHTEYDET JA PANOSTAMINEN TIETOTEKNIIKKAAN Internet-kotisivut ovat käytössä 76 prosentilla vastaajista ja suunnitteilla 4 prosentilla. 46 prosenttia vastaajista ilmoitti, että asiakkailla on mahdollisuus luoda yhteys toimipaikkaan sähköpostilla ja puolestaan 44 prosenttia ilmoitti, ettei se ole mahdollista. Internet-palveluina annetaan pääosin yhteystietoja ja muita tietopalveluita (77 %). Joka kolmas vastaajista ilmoitti, että Internetiä käytetään myös neuvontapalveluihin. Sen sijaan ajanvarausta käytetään vain 5 prosentilla vastaajista, mikä on ymmärrettävääkin, sillä ajanvaraus edellyttää yleensä asiantuntijan tilannearviota. Tietotekniikan hallintaa ja käyttöä koskeva suunnitelma on laadittuna vain 18 prosentilla vastaajista. 45 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei tietotekniikan käyttöä koskevaa suunnitelmaa ole olemassa. Vastaava jakauma saatiin myös, kun tiedusteltiin, onko yksiköissä laadittu tietohallinnon kehittämistä koskeva suunnitelma. Tietotekniikan koulutuspanokset ovat yleisesti melko vähäiset. Pääosin koulutusta annetaan ohjelmien ja varusohjelmien käytöstä. Tietotekniikkakustannukset kokonaisbudjettiin nähden ovat keskimäärin 1,92 prosenttia, mitä voidaan pitää melko vähäisenä. Toisaalta IT-kustannukset liittyvät usein moniin muihin hankintoihin, joten niiden yksilöiminen ei ole aina helppoa. Ulkoa ostettujen palveluiden kustannusosuus on niistä hieman yli puolet. SOVELLUSOHJELMAT Tietokannoista laajimmin käytössä on Oracle, SQL ja Ingres. Käytössä on kuitenkin hyvin laaja kirjo erilaisia tietokantoja. Tiedonsiirrossa HL7 on ylivoimaisesti suosituin ja EDIFACT:n käyttö oli vuoteen 1999 verrattuna vähentynyt merkittävästi. XML:n käyttö on vielä melko vähäistä, mutta sen käytön odotetaan merkittävästi kasvavan lähivuosina. Kuvien siirtoa yksiköiden välillä käytetään vain joka kymmenennessä vastanneessa yksikössä ja sähköpostikonsultaatioita käytetään joka viidennessä kyselyyn vastanneessa yksiköissä. Sosiaalija terveydenhuollon alueverkko on käytössä 10 prosentilla ja suunnitteilla 6,5 prosentilla vastanneista yksiköistä. Kertomusjärjestelmät ovat elektronisessa muodossa 63 prosentilla ja paperilla enää 16 prosentilla. Vuonna 1999 elektronisten kertomusjärjestelmien osuus oli 10 prosenttia pienempi. Kertomusjärjestelmistä suosituimpia ovat Effica ja Pegasos ja niiden keskinäinen suosio on lähes tasoissa. Perusterveydenhuollon asiakasjärjestelmissä niiden käyttö on myös yhtä laajaa, noin 34 prosentin markkinaosuuksilla ja 1,5 miljoonan väestöosuuksilla. Muiden järjestelmien markkinaosuudet jäivät alle 10 prosentin. Erikoissairaanhoidon potilashallinnossa Musti- ja Sapo-järjestelmät ovat kumpikin käytössä seitsemässä sairaanhoitopiirissä, mutta Mustin kattama väestöosuus on 3,1 miljoonaa ja Sapon 1,3 miljoonaa. Nämä järjestelmät ovat jo suhteellisen iäkkäitä, kuten kahdessa sairaanhoitopiirissä vielä käytössä oleva Saimi-järjestelmä. Erikoissairaanhoidon potilashallinnon järjestelmien laaja uusiminen lieneekin ajankohtaista lähivuosien aikana ja seitsemässä Musti-sairaalassa ollaankin jo ottamassa käyttöön MD-Oberon potilastietojärjestelmää. Sen sijaan perusterveydenhuollossa valtaosa yksiköistä on jo uudistanut omat perusjärjestelmänsä. Sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon kartoituksen tulokset kootaan yhdeksi Osaavien keskusten raportiksi syyskuussa 2002, jolloin raportti on luettavissa myös osoitteessa: Perusterveydenhuollon tietojärjestelmät toimituksia EFFICA EI MITÄÄN FINSTAR MEDIATRI MEDIX PEGASOS PRO SALUS PROVITA+ Sairaalaviesti 3/

14 Eri kuntien väestö ja yksityissektorin lääkäripalvelujen käyttö Kehityspäällikkö Heikki Punnonen, Suomen Kuntaliitto Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutustilastoista vuodelta 2001 löytyy myös tietoja, kuinka suuri osa kunnan asukkaista on vuoden mittaan käyttänyt yksityissektorin lääkäripalveluja. Kun palveluja on tarjolla, kun väestöä on riittävästi, kun kunnallisia palveluja on riittämättömästi ja kun kunnalliset palvelut eivät toimi riittävän hyvin, on luonnollista, että tällöin yksityissektorin palveluja käytetään suhteellisesti enemmän. Vastaavasti kun kunnalliset palvelut toimivat hyvin, kun niitä on riittävästi, kun työterveyshuollon käyttö on merkittävää, kun ympärillä olevaa väestöä ei ole kovin paljon ja kun yksityissektorin palveluja ei ole tarjolla, tällöin yksityissektorin palveluja käytetään suhteellisesti vähemmän. Seuraavassa taulukossa on luettelot niistä 50 kunnasta, joiden asukkaista korvauksen saaneita oli suhteellisesti eniten ja niistä 50 kunnasta, joiden asukkaista korvauksen saaneita oli suhteellisesti vähiten. Erot ovat huomattavia. Paljon ja vähän käyttävien kuntien maakunnallinen jakauma on myös mielenkiintoinen ja selkeä. Vakuutettukohtaisia sairausvakuutustilastoja v. 2001, yksityissektorin lääkärinpalkkiot Korvauksia saaneiden lukumäärä ja osuus (%) väestöstä lkm % lkm % Kauniainen ,4 Varpaisjärvi ,8 Raisio ,0 Kristiinankaup ,7 Turku ,5 Maalahti ,7 Luumäki ,5 Kerimäki ,5 Tampere ,3 Oulainen ,5 Masku ,2 Kaskinen ,4 Kangasala ,1 Vihanti ,4 Merimasku ,0 Padasjoki ,2 Pori ,0 Piippola ,2 Kerava ,9 Rantsila ,2 Laitila ,8 Salla ,2 Rusko ,6 Alavieska ,1 Naantali ,2 Kälviä ,0 Noormarkku ,1 Himanka ,9 Lemu ,3 Keitele ,9 Lieto ,1 Eno ,8 Hamina ,9 Haapavesi ,8 Mietoinen ,9 Pyhäntä ,8 Kaarina ,8 Suomussalmi ,7 Järvenpää ,6 Ilomantsi ,6 Hyvinkää ,2 Toholampi ,4 Lavia ,0 Juuka ,3 Äetsä ,5 Pelkosenniemi ,3 Espoo ,4 Pyhäjärvi ,1 Velkua 86 34,4 Savonranta ,1 Nokia ,3 Tyrnävä ,9 Merikarvia ,1 Reisjärvi ,8 Rymättylä ,1 Utsjoki ,8 Iniö 81 34,0 Tuupovaara ,7 Vehkalahti ,9 Ylikiiminki ,7 Sahalahti ,8 Ranua ,6 Vammala ,8 Kuivaniemi ,5 Hanko ,6 Pieksämäen mlk ,5 Mäntsälä ,6 Kyyjärvi ,4 Ylämaa ,6 Tervola ,3 Anjalankoski ,3 Kannus ,2 Kiikoinen ,3 Merijärvi ,2 Rauma ,2 Kärsämäki ,1 Urjala ,0 Uukuniemi 74 13,1 Helsinki ,8 Nivala ,9 Nousiainen ,8 Sievi ,9 Kotka ,7 Inari ,7 Suodenniemi ,7 Kaustinen ,7 Mynämäki ,5 Kinnula ,5 Askainen ,4 Veteli ,3 Tarvasjoki ,4 Taivalkoski ,2 Vantaa ,4 Haapajärvi ,1 Kirkkonummi ,3 Ullava ,3 Tuusula ,0 Perho 299 9,6 Loppi ,9 Halsua 133 8,7 Lähde: KELA/Yksityislääkärikorvaukset Sairaalaviesti 3/2002

15 Laki rikostaustan selvittämisestä Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002, jäljempänä laki rikostaustan selvittämisestä) sekä siihen liittyvä laki rikosrekisterilain 6 ja 7 :n muuttamisesta (505/ 2002) on vahvistettu. Lait tulevat voimaan Lain mukainen menettely ei tule sovellettavaksi ennen lain voimaantuloa aloitettuihin rekrytointeihin tai vireillä oleviin asioihin viranomaisessa. SOVELTAMISALA Lakia rikostaustan selvittämisestä sovelletaan työja virkasuhteessa tehtävään työhön, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Laissa ei luetella ammattinimikkeitä tai muita yksiselitteisiä perusteita menettelyn piiriin tulevien henkilöiden piirin rajaamiseksi, vaan kysymyksessä olevilla toimialoilla toimivien työnantajien tulee määritellä ne työtehtävät, jotka kuuluvat menettelyn piiriin. Henkilöstöryhmiä, joita menettely koskee ovat ainakin päivähoidon hoito- ja kasvatushenkilöstö, lastensuojelun laitoshuollon hoito- ja kasvatushenkilöstö, yksityisten perhekotien hoito- ja kasvatushenkilöstö sekä sairaaloiden lastenosastojen ja lastenpsykiatristen ja nuorisopsykiatristen osastojen hoitohenkilökunta. Koulutuksen ja harrastustoiminnan osalta menettelyn piirin kuuluvat ainakin esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö sekä nuorisotoimien ja osittain liikuntatoimen ohjaushenkilöstö. Edelleen menettelyn piirin kuulunevat lastensuojelulaitoksen tai sisäoppilaitoksen tekninen ja hallinnollinen henkilökunta. Muita menettelyn piiriin kuuluvia työtehtäviä voivat olla koulujen ja lastensuojelulaitosten sosiaalityöntekijät ja psykologit. Työtehtäviä, joissa yhteydenpito lapsiin on satunnaista tai vastaanottotoiminnan luonteista ja, jotka eivät näin ollen kuulu lain soveltamisalan piiriin ovat muun muassa lääkärin vastaanottotilanteet, sosiaalityöntekijän työ virastossa, kasvatus- ja perheneuvolassa tehtävä työ, lastenneuvolatoiminta ja kirjastoissa tehtävä työ. Myöskään vapaaehtoinen kansalaistoiminta ei ole lain soveltamisen piirissä. Lain hyväksyessään eduskunta hyväksyi lausuman, jossa edellytetään että hallitus selvittää mahdolliset lainsäädännölliset ja muut toimenpiteet, joilla lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä voidaan ennaltaehkäistä myös vapaaehtoistyössä. Lakia sovelletaan edellä mainituilla edellytyksillä (pysyväisluonteisesti ja olennaisesti ) myös siviilipalvelusvelvollisen työpalveluun, työllisyyslaissa tarkoitetussa työelämävalmennuksessa olevan henkilön työhön, työmarkkinatuesta annetussa laissa tarkoitetun työharjoittelijan ja työelämävalmennuksessa olevan henkilön työhön, työvoimapalvelulaissa tarkoitetun henkilön työhön työkokeilussa, perhehoitajalaissa tarkoitetun perhehoitajan antamaan perhehoitoon, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun palvelun tuottajaan sekä yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuun palvelun tuottajaan. Lakia ei kuitenkaan sovelleta edellä tarkoitettuihin tehtäviin, jotka yhden vuoden aikana yhteensä kestävät enintään kolme kuukautta. Laissa on lisäksi rajoitettu siviilipalveluskeskuksen ja työvoimaviranomaisen oikeutta määrätä henkilöä tämän lain mukaisiin tehtäviin. MENETTELY Työnantajan tulee pyytää henkilöltä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (jäljempänä rikosrekisterinote), kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon kuuluu em. tehtäviä taikka annettaessa henkilölle näitä tehtäviä ensi kerran. Jollei kunnan tai kuntayhtymän virkaa täytettäessä ole käytettävissä rikosrekisterinotetta, valinta on suoritettava ehdollisena ja valinnan vahvistaminen on ratkaistava vasta sitten, kun ote on esitetty. Virkaan ehdollisesti valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterinote viimeistään 30 päivän tai viran täyttävän viranomaisen erityisestä syystä myöntämän pidemmän määräajan kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista lukien uhalla, että valinta muutoin raukeaa. Valinnan vahvistamisesta tai sen raukeamisesta päättää ehdollisen valinnan suorittanut viranomainen. Vahvistamisesta voi myös päättää alempi täytäntöönpaneva viranomainen. Sairaalaviesti 3/

16 Yksityisten sosiaalipalvelujen tai yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajan osalta tulee lääninhallituksen ennen luvan myöntämistä pyytää rikosrekisterinote muuhun kuin työsopimussuhteiseen henkilökuntaan kuuluvalta henkilöltä, mikäli palvelun tuottajan toimialaan kuuluu palvelujen antaminen alaikäisille. Em. mainittu velvollisuus koskee myös kuntaa ns. ilmoitusvelvollisten sosiaalipalvelujen tuottajien osalta. Tällöin kunnan tulee ilmoituksen saatuaan pyytää henkilöltä viipymättä nähtäväksi rikosrekisterinote. Rikosrekisterinote on pyydettävä nähtäväksi myös ennen kuin muu kuin lupahakemuksessa tai ilmoituksessa määritelty henkilö otetaan lain 2 :ssä tarkoitettuihin tehtäviin. Palvelun tuottajan on ilmoitettava asiasta asianomaiselle lääninhallitukselle tai kunnalle. Säännös koskee tilanteita, joissa uusi henkilö, joka ei ole työsuhteessa palvelun tuottajaan, otetaan tai hänelle ensi kertaa annetaan näitä tehtäviä. Työsuhteisten henkilöiden osaltahan rikostaustan selvittämisvelvollisuus on palvelun tuottajalla työnantajana. Perhehoitajalaissa tarkoitetun toimeksiantosopimuksen koskiessa perhehoidon antamista alaikäiselle, tulee kunnan tai kuntayhtymän ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä pyytää henkilöltä nähtäväksi rikosrekisterinote. Kun rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja tehtäviä ilmoitetaan haettavaksi, hakuilmoituksessa on mainittava siitä, että tehtävään otettavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterinote. Mahdolliset rikosrekisterimerkinnät eivät merkitse nimityskieltoa, vaan henkilön soveltuvuus tehtävään on työnantajan harkinnassa. Otteen hankkiminen on siis palvelussuhteeseen otettavan henkilön, uusia tehtäviä saavan palvelussuhteessa olevan henkilön, siviilipalvelusvelvollisen, työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen otettavan henkilön, perhehoitajan taikka palvelun tuottajan tehtävä. Rikosrekisteriote tilataan oikeusrekisterikeskukselta allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä, jossa on mainittu otteen käyttötarkoitus. Ote on maksuton. Rikostaustan selvittämiseksi esitettävä rikosrekisterinote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikosrekisteriotteen nähtäväksi esittäneen henkilötietoihin saadaan tehdä ainoastaan merkinnät rikosrekisteriotteen esittämisestä ja otteen tunnistetiedoista. Työnantaja tai muu henkilö, joka on saanut rikosrekisterinotteen nähtäväksi ei saa ottaa siitä jäljennöstä. Ote on palautettava sen esittäneelle henkilölle viipymättä. Rikosrekisteriotteesta ilmeneviä tietoja ei saa ilmaista muille kuin sellaisille henkilöille, jotka välttämättä tarvitsevat niitä tehdessään päätöstä siitä, annetaanko henkilölle em. tehtäviä. Vaitiolovelvollisuuden piirin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa sivulliselle senkään jälkeen, kun henkilö ei enää hoida sitä tehtävää, jossa hän on tiedon saanut. Laissa on myös rangaistussäännös rikostaustan selvittämisrikkomuksesta. Rikostaustan selvittämisrikkomuksesta tuomitaan se, joka rikkoo velvollisuuden pyytää nähtäväksi rikosrekisteriotteen tai joka rikkoo velvollisuuden ilmoittaa lääninhallitukselle tai kunnalle muun kuin lupahakemuksessa tai ilmoituksessa määritellyn henkilön ottamisen ko. tehtäviin taikka joka rikkoo velvollisuuden viipymättä palauttaa rikosrekisterinote otteen esittäneelle henkilölle. Rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun rikosrekisterinotteeseen merkitään tiedot päätöksistä, jolla henkilö on tuomittu rikoslain 17 luvun 18 tai 19 :ssä tarkoitetusta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, 20 luvussa tarkoitetusta seksuaalirikoksesta, 21 luvun 1 :n nojalla taposta, 2 :n nojalla murhasta, 3 :n nojalla surmasta tai 6 :n nojalla törkeästä pahoinpitelystä, 31 luvun 2 :n nojalla törkeästä ryöstöstä taikka 50 luvussa tarkoitetuista huumausainerikoksista. Otteesta käyvät ilmi tuomitun rangaistuksen lisäksi tiedot vapausrangaistuksen kärsimisestä samoin kuin tieto mahdollisesta armahduksesta. Jos henkilö on tuomittu useasta teosta yhteiseen rangaistukseen, otteesta näkyisivät tiedot kaikista syyksi luetuista rikoksista ja niistä tuomittu yhteinen rangaistus. Näiden tietojen valossa työnantajan tulisi harkita sitä, minkälaisen merkityksen hän antaa otteesta ilmikäyvälle rikokselle. Kunnallinen työmarkkinalaitos tulee syksyllä antamaan lain soveltamiseen liittyvät tarkemmat ohjeet. Lisätietoja: Sami Uotinen, p. (09) Marja-Leena Kiivanen, p. (09) Sairaalaviesti 3/2002

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 syyskuu september Sisältö Sairaalaviesti 3/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

tieto Työelämä 1/2003 SAK Lakitietoa

tieto Työelämä 1/2003 SAK Lakitietoa tieto 1/2003 SAK Lakitietoa Lisäeläkkeet liikkeen luovutuksessa, lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittäminen ja tulevaa lainsäädäntöä työoikeuden alalla Työelämä SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

Lisätiedot

1/2005 maaliskuu mars

1/2005 maaliskuu mars 1/2005 maaliskuu mars Sairaalaviesti Sisältö Nro 1/2005 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus 3 Ledare 4 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/09 syyskuu september Sisältö Pääkirjoitus: Terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen uutta vauhtia 3 Sairaalaviesti 3/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11 lokakuu oktober Sisältö Sairaalaviesti 3/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sisältö. Sairaalaviesti. Nro 4/2003. Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Haasteiden vuosi 2004 3 Utmaningarnas år 2004 4

Sisältö. Sairaalaviesti. Nro 4/2003. Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Haasteiden vuosi 2004 3 Utmaningarnas år 2004 4 4/2003 joulukuu Sairaalaviesti Sisältö Nro 4/2003 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kuntaliitto.fi Vastaava toimittaja

Lisätiedot

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) ja laki rikosrekisterilain 6 ja 7 :n muuttamisesta (505/2002)

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) ja laki rikosrekisterilain 6 ja 7 :n muuttamisesta (505/2002) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) ja laki rikosrekisterilain 6 ja 7 :n muuttamisesta (505/2002) Sisällys Johdanto... 3 Lain tarkoitus ja soveltamisala (1 2 )...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Sisällysluettelo. Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 1/2002 maaliskuu Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 HELSINKI puh. (09) 7711 www.kuntaliitto.fi Vastaava toimittaja Chefredaktör

Lisätiedot

Jäsenmaksut laskutetaan kerran vuodessa.

Jäsenmaksut laskutetaan kerran vuodessa. JÄSENKIRJE 9/2002 Rehn 17.12.2002 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU 2003 LASTEN KANSSA TYÖSKENTELEVIEN RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMINEN AMMATTIYHDISTYSKOULUTUSTA

Lisätiedot

4/2007. joulukuu december

4/2007. joulukuu december 4/2007 joulukuu december Sairaalaviesti Sisältö Nro 4/2007 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Vastaava toimittaja

Lisätiedot

4/2006 joulukuu december

4/2006 joulukuu december 4/2006 joulukuu december Sairaalaviesti Sisältö Nro 4/2006 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Vastaava toimittaja

Lisätiedot

3/2005. syyskuu september

3/2005. syyskuu september 3/2005 syyskuu september 2 Perusturva 3/2005 Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 3/2005 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys Toinen linja 14 00530

Lisätiedot

1/2007. maaliskuu mars

1/2007. maaliskuu mars 1/2007 maaliskuu mars Sairaalaviesti Sisältö Nro 1/2007 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Vastaava toimittaja

Lisätiedot

2/2002. toukokuu maj

2/2002. toukokuu maj 2/2002 toukokuu maj Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 2/2002 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10 joulukuu december Sisältö Sairaalaviesti 4/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 2/12

Perusturva Grundtrygghet 2/12 Perusturva Grundtrygghet 2/12 kesäkuu juni Sisältö Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat 3 Ledare: Strukturerna inom social- och hälsovården förnyas 4 Perusturva/ Grundtrygghet

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 3 lokakuu marraskuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2011 Tavoitteena hyvinvointi, sosiaali- ja terveysministeri, TtT Paula Risikko STM Kunnioitus ei ole menneen ajan sana, peruspalveluministeri

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 maaliskuu mars Sisältö Sairaalaviesti 1/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Turvallisia synnytyksiä TYKSissä. Palkka koostuu monesta palasta. Kuntaneuvottelut käynnissä. Hälsovård i Åboland år 2009

Turvallisia synnytyksiä TYKSissä. Palkka koostuu monesta palasta. Kuntaneuvottelut käynnissä. Hälsovård i Åboland år 2009 3/syyskuu 2007 Turvallisia synnytyksiä TYKSissä Palkka koostuu monesta palasta Kuntaneuvottelut käynnissä Hälsovård i Åboland år 2009 Opetus hajautettu eri paikkakunnille 1 www.vsshp.fi Hyvä tiedonkulku

Lisätiedot

86/2010. Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa

86/2010. Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa 86/2010 Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa 86/2010 Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa Edita Prima Oy, Helsinki 2010 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 1 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 2/10

Perusturva Grundtrygghet 2/10 Perusturva Grundtrygghet 2/10 kesäkuu juni Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 2/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lehti

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lehti 1/helmikuu 2004 tidskrift för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Muutosten suma kirurgian alalle Tutkimusasiamies lupaviidakossa Oma terveyskeskus on Somerolle tärkeä TYKS-Laboratorioista

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI VATT-JULKAISUJA 31 VATT-PUBLICATIONS Aronen Kauko - Järviö Maija-Liisa - Luoma Kalevi - Räty Tarmo YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011 Kuinka Suomi turvaa nykyisissä oloissa terveydenhoitojärjestelmänsä? Kuinka yhteiskuntamme vastaa jatkuvasti kasvaviin vanhusten

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot