ALUETUTKIMUS PAIMIO PEKKA VÄÄNÄNEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUETUTKIMUS PAIMIO PEKKA VÄÄNÄNEN"

Transkriptio

1 ALUETUTKIMUS PAIMIO PEKKA VÄÄNÄNEN GE04

2 SISÄLLYSLUETTELO Paimio... 1 Kunnan esittely... 3 Sijaintikartat... 3 Kunnan kuvaus... 4 Luonto... 5 Luontokartta... 5 Kallioperä... 6 Pinnanmuodot ja maaperä... 7 Vesistöt... 7 Ilmasto... 9 Kuukausittaiset keskilämpötilat... 9 Sademäärä... 9 Kasvillisuus Luonnon tila ja eksogeeniset tapahtumat Väestö ja talous Asutus ja talouskartta Asukasmäärä ja asutuksen sijoittuminen Liikenneyhteydet Luonnonvarat ja maankäyttö Elinkeinorakenne Aluejako Ongelmia ja kehittämismahdollisuuksia Lähdeaineisto Internet-lähteet Kirjalliset lähteet... 16

3 KUNNAN ESITTELY SIJAINTIKARTAT PAIMION SIJAINTI SUOMESSA

4 PAIMIO JA SEN LÄHIKUNNAT KUNNAN KUVAUS Paimio on kaupungin nimeä käyttävä kunta eteläisessä Suomessa, joka sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa. Paimio on myös osa Etelä-Suomen maisemallista suuraluetta ja Lounaismaan maamaisemakuntaa. Pinta-alaa sillä on noin 242 neliökilometriä, ja etäisyys lähimpään suurempaan asutuskeskukseen, Turkuun on noin 27 kilometriä. Pisin etäisyys kunnan sisällä rajalta rajalle mitattuna on juurikin 20 kilometriä. Paimio on käyttänyt Kaupungin nimitystä alkaen.

5 LUONTO LUONTOKARTTA YLEISKARTTA PAIMIOSTA JOHON MERKITTY MYÖS ALUEEN KORKEIN KOHTA, RIVOMÄKI.

6 Voimme huomata kartasta kunnan kotisivuillakin mainostetun keskeisen sijainnin, suuren Valtatie 1:n muodossa. Pellosta kohoavat metsäiset kalliosaarekkeet erottuvat kartasta selkeästi harmaina möykkyinä, ja voimme myös huomata kuinka selkeästi peltoalueet levittyvät jokien reunoille. Soisin alue sijaitsee kunnan itä-osassa, jossa sijaitsevat Linnas-, Järves-, sekä Isossuo. Mikäli katsomme tarkasti, voimme panna merkille myös Paimion kaksi Tapiolaa! KALLIOPERÄ Nykykäsityksen mukaan se vapautui mannerjäätiköstä vajaat vuotta sitten, ja alue onkin siis entistä merenpohjaa. Maankohoaminen nykyään on noin 4mm vuodessa. Alue on kallioperältään suurilta osin mikrokliinigraniittia. Kallion heikommat, pirstaleiset kohdat voi erottaa pelto- ja väestökuvioiden suuntautuneisuutena, selvimmin erottuvat lounas-koillis ja luode-kaakkosuunta. PAIMION KALLIOPERÄKARTTA (KUNNAN RAJAT TUMMENNETTU)

7 PINNANMUODOT JA MAAPERÄ Paimiossa ei ole suuria korkeuseroja, alue on hieman kumpareista, mutta pääosin hyvin laakeaa. Peltoalueita halkovat pääosin havupuista koostuvat metsäsaarekkeet, joissa esiintyy myös lehtimetsästä tuttuja lajeja, kuuluuhan kunta sentään lehtimetsävyöhykkeeseen. Saarekkeilla on myös paikoin varsin laajojakin alueita paljasta kalliopintaa, ja myöskin pienet lammet ovat varsin yleisiä. Varsinaisia kivikkoalueita ei Paimiosta löydy, mutta jyrkät kalliorinteet ovat varsin yleisiä. Maaperän voisi olettaa olevan lähinnä moreenia sekä savea, sillä alueella on paljon peltoja ja havumetsää. Paimion korkein paikka on Rivomäki joka karttakuvasta arvioituna yltää noin 93 metrin korkeuteen merenpinnasta. Sen koordinaatit ovat N: E: Tasaista maata halkovat pääosin kalliokumpareet, mutta harjujakin on jonkin verran. LAMMAS PAIKALLISESSA MAALAIS-LIFESTYLE-PUODISSA. VESISTÖT Paimiota halkoo osuvasti nimetty Paimionjoki, joka on 110km pitkä joki joka virtaa Paimonlahden kautta Saaristomereen. Se on suurin Saaristomereen virtaava joki, ja sen valuma-alue (1088km²) koostuu varsin suuresti maatalusalueista (36 %). Paimion vesipinta-ala on 0,8 km². Paimionjoen varrella sijatsevat myös Askalan, Juntolan ja Juvan vesivoimalaitokset.

8 PAIMION VESISTÖKARTTA

9 ILMASTO Paimio on hyvin lähellä Suomen eteläistä rannikkoa, ja se kuuluukin eteläiseen lehtimetsäalueeseen. Keskilämpötilakuvaajasta voimme huomata ettei lämpötila putoa talvellakaan hurjiin pakkaslukemiin meren lämmittävän energian ansiosta. KUUKAUSITTAISET KESKILÄMPÖTILAT TAULUKKO 1: KUUKAUSITTAISET KESKILÄMPÖTILAT (MITATTU TURUSTA) SADEMÄÄRÄ TAULUKKO 2: SADEMÄÄRÄDIAGRAMMI (MITATTU TURUSTA)

10 KASVILLISUUS Soita on Paimiossa jonkin verran, ja soiden peittävyyskartan mukaan soiden osuus kokonaispintaalasta onkin 0-10%. Suurin suoalue sijoittuu kunnan kaupunkikeskustan länsipuolelle, ja ne ovat tyypiltään kohosoita. Alue kuuluu lehtimetsävyöhykkeeseen, mutta silti suuri osa metsästä on havumetsää. PAIMION KARTTA JOHON ON MERKITTY PELTOALUEET KELTAISELLA, JA SUOT TUMMANSINISELLÄ.

11 LUONNON TILA JA EKSOGEENISET TAPAHTUMAT Paimionjoen rehevöityminen on ollut ongelmana ympäröivien maatalousalueiden suurten määrien johdosta. Jääkauden aikaiset muodostumat voi mainita! Erosioon liittyy myös pakkasrapautuminen (yleistä Suomessa) Jokien törmät ja särkät (Paimionjoki) (Tähän voisi myös pistää kartan missä näkyy jotain harjuja tai salpauselkiä. Kunta sijaitsee noin 15km Kolmannanen Salpausselän reunamuodostumavyöhykkeestä luoteeseen. Mannerjäätikön virtaussuunta on alueella ollut yleismmin suunnasta Kalliopintojen lakiosat ovat hioutuneet sileiksi todennäköisesti alueen ollessa muinaista merenpohjaa Itämeren Ancylusjärvivaiheen aikana, ja matalemmat alueet vastaavasti Litorinamerivaiheen aikana. JÄÄMASSOJEN LIIKKUMISESTA AIHEUTUNEET UURTEET. (GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN MAAPERÄTIETOKANNASSA OLEVAT UURTEET ON MERKITTY NUOLELLA, MAANÄYTEPISTEET VINORISTILLÄ, TÄRYKAIRAUSPISTEET AVOIMELLA YMPYRÄLLÄ JA PAINOKAIRAUSPISTEET PUOLIKSI TUMMENNETULLA YMPYRÄLLÄ.)

12 VÄESTÖ JA TALOUS Paimiossa on asukasta ( ). Kunnan suurin työnantaja on Suomen Kaupunkioppaan mukaan Paimion kunta (543 työntekijää) jota seuraavat Paimion sairaala ja ABB. Kunnan kalleusluokka on II, ja vuoden 2010 tuloveroprosentti oli 19,50. Ruotsinkielisten osuus väestöstä on 0,7 %(2008). ASUTUS JA TALOUSKARTTA PAIMION ASUTUSKARTTA (RAKENNUKSET MUSTALLA, KAUPUNKIALUE PUNAISELLA)

13 ASUKASMÄÄRÄ JA ASUTUKSEN SIJOITTUMINEN Kuten liitetystä kartasta voi huomata, Paimion asutus on keskittynyt aikalailla keskelle kuntaa, johon sijoittuvat myös kaupungin ainoat liikennevalot. Kuten aikaisemmin mainittiin on Paimiossa asukasta (laskettu ). LIIKENNEYHTEYDET Keskeinen paikka valtatie 1:n varrella, sijaiten Turun ja Salon puolivälissä. Liikenneyhteydet suurempiin asutuskeskuksiin ovat siis varsin hyvät. Paimion sisäinen liikenne hoituu pääsin hyväkuntoisia asfaltoituja teitä pitkin. LUONNONVARAT JA MAANKÄYTTÖ Metsien taloudellinen merkitys Paimiossa on pieni niiden vähäisen määrän vuoksi, ja niissä onkin mahdollista harrastaa monenlaista virkistystoimintaa. Paimionjoen vesivoimaa hyödyntää Askalan vesivoimala, joka tuottaa vuodessa 5 GWh. Alueella ei harrasteta kaivostoimintaa. ELINKEINORAKENNE Kunta ilmoittaa verkkosivuillaan yrityskannakseen n. 480 ja maatilojen määräksi 183. Paimion työttömyysprosentti on Varsinais-Suomen keskiarvoon verrattuna keskitasoa alhaisempi, 4 prosenttia. Alueen lähikuntien keskiarvo on noin 9,1 prosenttia. Vuonna 2006 alkutuotanto työllisti 5,7% väestöstä, jalostus 30,9% ja palveluala 62,5%. Eläkeläisten osuus väestöstä on noin viidesosa. Alkutuotannon osuus (5,7%) on suurempi kuin Suomen keskiarvo 4,1%, mikä on luonnollista ottaen huomioon Paimion suuren peltomäärän.

14 ALUEJAKO Peltoa, metsää ja hieman kaupunkia. Paimio jakautuu selkeästi keskustaan, ja ulkopuolelle levittyviin laakeisiin viljelysalueisiin sekä itäosan suohon. YKSINKERTAISTETTU PAIMION ALUEJAKO, PUNAISELLA MERKITTY ALUE ON KAUPUNKIA, SININEN TAAS KUVAA SOISTA METSIKKÖÄ JA LOPUT ALUEET OVAT SUURIMMILTA OSIN PELTOA JA SITÄ HALKOVAA HAVUMETSÄÄ.

15 ONGELMIA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIA Paimiossa yhä useampi työskentelee palvelualalla, mikä on merkki kaupungistumisesta. Kunnan keskeinen sijainti mahdollistaisi monenlaisen yritystoiminnan ylläpitämisen alueella, sillä yhteydet suuriin kaupunkeihin, etenkin Turkuun, ovat oivalliset. Ongelmaksi muodostuu negatiivinen muuttoliike, sillä suuren kaupungin on helpompi ja halvempi tarjota palveluja kuin pienen, sillä ihmiset asuvat tiiviimmin ja suuremman määränsä ansiosta tuottavat myös enemmän verotuloja. Paimion pitäisi pystyä kilpailemaan suurta Turkua vastaan, ja erinomaisimpana valttikorttinaan se voisi käyttää puhdasta luontoaan ja postikorttimaisia peltomaisemiaan, sillä näitä eivät voi suuret keskukset tarjota. Kunta voisi myös houkutella monien eri alojen opiskelijoitakin luokseen, ja nytkin koulutustarjonta on suhteellisen monipuolista; musiikkiopisto ja kansalaisopisto täydentävät peruskoulua ja lukiota. Tosin se vaatisi tiivimpää asumista tehokkaan toiminnan takaamiseksi, eli on todennäköistä että tulevaisuudessa Turku tulee tarjoamaan kaikinpuolin monipuolisemmat opiskelumahdollisuudet kuin Paimio, vaikka pienempi kunta panostaisikin koulutusbudjettiinsa. Taloudellinen tilanne voisi myös olla parempi: Vuonna 2010 Paimio sai valtiolta 1,5 miljoona euroa apuja, sillä kunta oli kuitenkin itse tehnyt selkeitä toimia tasapainottaakseen talouttaan. Asukasta kohden se tekee noin 145 euroa.

16 LÄHDEAINEISTO Internet-lähteet on tarkistettu INTERNET-LÄHTEET &mappanel_zoom= pg KIRJALLISET LÄHTEET Lukion Maantiede 1 (Otava, 2005, Kakko, Kenno ja Tyrväinen) Lukion Maantiede 4 (Otava, 2009, Fabritius, Kenno, Nowak ja Ruth)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.)

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 19 ISBN:

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

2.2. Maisematyyppi [Maakunnallinen maisemaselvitys] 2.3. Kuvailuteksti [Lyhyt kuvaus maisemamaakunnan ja -seudun tyypillisistä piirteistä]

2.2. Maisematyyppi [Maakunnallinen maisemaselvitys] 2.3. Kuvailuteksti [Lyhyt kuvaus maisemamaakunnan ja -seudun tyypillisistä piirteistä] 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Sippolan ja Summajoen laaksot 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Sippolan Summanjokilaaksojen kulttuurimaisema 1.3. Kunta Kouvola, Hamina 1.4. Pinta-ala noin

Lisätiedot

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi VYYHTI raportti: Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi Risto Paakkonen, 2014 Sisällys 1 Johdanto, 2 Kohdealue ja työkuvaus, 3 Havainnot ja esimerkkikohteet 4 Muuta

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA 1 1 Johdanto Liminganlahti ranta-alueineen, laaja peltotasanko ja Rantakylän ja Virkkulan vanhat kyläalueet muodostavat ainutlaatuisen,

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Päijät-Hämeen liitto 19.5.2014 Sisällys Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema-

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Forssan seutu 2/2010 Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 2 2010 Monivaikutteisten

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT. Kulttuurimaiseman arvoista

MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT. Kulttuurimaiseman arvoista MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT Kulttuurimaiseman arvoista Kulttuuriympäristö on osa meidän yhteistä kansallisomaisuuttamme. Sen jäljet pitää ymmärtää ja tuntea, jotta voimme vaalia sitä perintönä tulevillekin

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

Selvitys Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista Länsi-Uudenmaan alueen kunnissa

Selvitys Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista Länsi-Uudenmaan alueen kunnissa Selvitys Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista Länsi-Uudenmaan alueen kunnissa Suomen MatkailuAsianTuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd 20.10.2009 n toimintaryhmä Selvitys Matkailun tulo-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen LIEKSANJOEN ALUEEN KALATALOUDELLINEN TÄYDENNYSKUNNOSTUS- SUUNNITELMA SUUNNITELMA 2007 Suu Etukannen kuvat on otettu Naarajoen Käpykoskesta. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 6 2. Valuma-alueet ja jokien

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU Tule tutustumaan ja virkistäytymään Suomenlahden rannikon luonnon, kulttuurin ja merellisten nähtävyyksien pariin Santalahden luontopolulle! Toivotamme tervetulleiksi tälle luontopolulle kaikki, jotka

Lisätiedot

Sama maisema, eri kulkijat

Sama maisema, eri kulkijat Mika Lavento ja Antti Lahelma (toim.) Sama maisema, eri kulkijat Repoveden kansallispuisto kivikaudelta 1900-luvulle Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 165 Mika Lavento ja Antti Lahelma

Lisätiedot

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus VALKEAKOSKEN KAUPUNKI JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINENN OSAYLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus 25. 2.2013 Ehdotusvaiheen selostus SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot