Insinööritieteiden korkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Insinööritieteiden korkeakoulu"

Transkriptio

1 Opinto-opas Insinööritieteiden korkeakoulu Diplomi-insinöörin tutkinto

2 Toimittanut: Jaana Kauppi Unigrafia 2014 Helsinki

3 Sisällys Oppaan käyttäjälle 10 Aalto-yliopisto ja hallinto 11 Insinööritieteiden korkeakoulu 12 Lukuvuoden aikataulut 14 Opintoihin liittyvät käytännöt 17 Kurssit ja tentit 17 Oppimisen arviointi ja arvosanat 18 Suoritusmerkinnät ja opintorekisteri 19 Muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku 20 Opintosuorituksia koskeva säännöstö 20 Opiskelua koskevat yleiset säännöt ja lait 23 Opetus, arviointi ja palaute 25 Opiskelijan tietojärjestelmät 27 Tutkintojen tavoitteelliset ja sallitut suorittamisajat 28 Opintojen suunnittelu ja ohjaus 30 Opinnot Aallon korkeakouluissa ja muissa yliopistoissa 34 Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla 36 Att studera på svenska 40 Yhteystiedot 44 Palvelut opiskelijoille 47 Energia- ja LVI-tekniikka 50 Diplomi-insinöörin tutkinto 50 Tutkinnon rakenne 51 Pääaineet 54 K3007 Energiatekniikka 55 K3008 LVI-tekniikka 67 K3009 Processindustrin och dess miljöteknik 69 Innovative and Sustainable Energy Engineering (ISEE) 69 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 3

4 Erilliset sivuaineet 70 K3009 Process and Environmental Technology 70 IA3020 Yhdyskuntien energiatekniikka ja energiatalous 75 IA3031 Liikenteen energiatekniikka 77 IA3023 Talotekniikka 80 Tieteen metodiikka 82 Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot 83 Vapaasti valittavat opinnot 84 Harjoittelu 85 Diplomityö ja valmistuminen 88 Tieteellinen jatkokoulutus 91 Geomatiikka 94 Diplomi-insinöörin tutkinto 94 Tutkinnon rakenne 95 Koulutusohjelman pääaineet 98 M3006 Fotogrammetria ja kaukokartoitus 98 M 3005 Geodesia 99 M 3002 Geoinformatiikka 99 Master s Programme in Geoinformatics 100 Erikoismoduulit 101 Sivuainemoduuli 104 Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot 105 Tieteen metodiikka 106 Vapaasti valittavat opinnot 107 Harjoittelu 108 Diplomityö ja valmistuminen 111 Tieteellinen jatkokoulutus 114 Kiinteistötalous 117 Diplomi-insinöörin tutkinto 117 Tutkinnon rakenne Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

5 Pääaineet 121 M3003 Kiinteistöjohtaminen 121 M3007 Kiinteistötekniikka 122 M3038 Maankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimus 123 Master s Programme in Real Estate Investment and Finance 124 Master s Programme in Creative Sustainability 124 Master s Programme in Managing Spatial Change 124 Erikoismoduulit 125 Sivuainemoduuli (20 op) 127 Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot 128 Tieteen metodiikka 129 Vapaasti valittavat opinnot 130 Harjoittelu 131 Diplomityö ja valmistuminen 134 Tieteellinen jatkokoulutus 137 Konetekniikka 140 Diplomi-insinöörin tutkinto 140 Tutkinnon rakenne 141 Koulutusohjelman pääaineet 145 K3001 Koneensuunnittelu 147 K3003 Koneenrakennuksen materiaalitekniikka 154 K3002 Tuotantotekniikka 157 TU3006 Framtidens industriföretag (FIF) 159 K3005 Meritekniikka 162 K3004 Lentotekniikka 166 K3006 Teknillinen mekaniikka 169 Erilliset sivuaineet 173 K3010 Mekatroniikka 173 IA3033 Tuotekehitys 175 IA-3018 Laivatekniikka 176 IA3019 Laivateoria 178 ENG3037 Hitsaustekniikka 180 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 5

6 Erilliset maisteriohjelmat 181 IA3027 Master s Programme in Mechanical Engineering 181 MP20 Nordic Master in Maritime Engineering (NMME) 181 Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot 189 Tieteen metodiikka 190 Vapaasti valittavat opinnot 191 Harjoittelu 192 Diplomityö ja valmistuminen 195 Tieteellinen jatkokoulutus 198 Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka 201 Diplomi-insinöörin tutkinto 201 Tutkinnon rakenne 202 Koulutusohjelman pääaineet 206 R3001 Rakennetekniikka 206 IA3017 Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka 210 IA3028 Pohja- ja kalliorakentaminen 212 Master s Programme in Structural Engineering 214 Sivuaineet 215 IA3022 Rakentamistalouden sivuaine 215 IA 3023 Talotekniikan sivuaine 217 Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot 219 Tieteen metodiikka 220 Vapaasti valittavat opinnot 221 Harjoittelu 222 Diplomityö ja valmistuminen 225 Tieteellinen jatkokoulutus 228 Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka 231 Diplomi-insinöörin tutkinto 231 Tutkinnon rakenne Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

7 Koulutusohjelman pääaineet 236 IA3028 Pohja- ja kalliorakentaminen 236 IA3029 Teknillinen geologia ja sovellettu geofysiikka 238 R3004 Liikenne- ja tietekniikka 240 R3005 Vesi- ja ympäristötekniikka 242 Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot 245 Tieteen metodiikka 246 Vapaasti valittavat opinnot 247 Harjoittelu 248 Diplomityö ja valmistuminen 251 Tieteellinen jatkokoulutus 254 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 7

8 8 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

9 Yleistä opinnoista

10 Oppaan käyttäjälle Tässä opinto-oppaassa kerrotaan Insinööritieteiden korkeakoulussa suoritettavan diplomi-insinöörin tutkinnon rakenteesta, sisällöstä sekä opiskelun käytäntöihin liittyvistä asioista lukuvuonna Tätä opasta täydentävät seuraavat verkkopalvelut: WebOodi (oodi.aalto.fi), jossa ovat opetusohjelmaan kuuluvat kurssit ja niiden viralliset kurssikuvaukset. WebOodissa ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin. Lisäksi siellä voi suunnitella kurssitasolla omia opintojaan oodihops-työkalulla. Noppa-portaali (noppa.aalto.fi), jossa ovat kurssien kotisivut tiedotteineen. Portaalista löydät kurssien aikataulut, materiaalit ja kurssikohtaiset uutiset. Into-verkkosivusto (into.aalto.fi) on opiskelijan portaali opiskeluun, yliopiston palveluihin ja omaan yliopistoon liittyvään tietoon. Insinööritieteiden korkeakoulun Into-sivulle on kerätty kaikkia opiskelijoita koskevia asioita liittyen mm. lukuvuosi-ilmoittautumiseen, opetusperiodeihin ja erilaisiin opiskelijoille tarkoitettuihin palveluihin. Kaikkiin tässä oppaassa mainittuihin into.aalto.fi -alkuisiin sivuihin on pääsy Insinööritieteiden korkeakoulun Into-sivun kautta, joka löytyy suoraan osoitteesta into.aalto.fi/display/fimastereng/. Into-verkkosivustolta löydät lisäksi muun muassa tärkeitä yhteystietoja, valmistumisaikataulut ja koulutusohjelman uutiset sekä tämän oppaan sähköisenä versiona. Opintojen suunnittelussa Noppa, WebOodi, Into ja opinto-opas täydentävät toisiaan ja niitä kannattaa lukea rinnakkain. 10 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

11 Aalto-yliopisto ja hallinto Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto on aloittanut toimintansa ja toimii säätiöpohjaisena yliopistona. Toiminnan kulmakiviä ovat vahva opetus ja tutkimus, ja päämääränä on kehittyä omaleimaisena kokonaisuutena yhdeksi maailman kärkiyliopistoista vuoteen 2020 mennessä. Yliopisto rakentuu kuudesta alansa johtavasta korkeakoulusta: Kauppakorkeakoulusta, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta sekä Insinööritieteiden, Kemian tekniikan, Perustieteiden ja Sähkötekniikan korkeakoulusta. Perus- ja jatko-opiskelijoita koko yliopistossa on noin opiskelijaa ja henkilöstöä noin 5 000, joista professoreja noin 380. Opiskelijat ovat tärkeä osa korkeakoulun opiskeluyhteisöä. Aalto-yliopisto kouluttaa oman alansa erikoisosaajia ja monialaisia asiantuntijoita yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi. Aalto-yliopistosta valmistuu kauppatieteiden ja taiteiden kandidaatteja ja maistereita, tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä sekä arkkitehtejä ja maisema-arkkitehtejä. Vuonna 2013 valmistui n kandidaattia ja n maisteria. Maisteri- ja diplomi-insinöörin tutkinnon jälkeen voi hakeutua jatko-opintoihin ja suorittaa jatkotutkintoina alan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Vuonna 2013 myönnettiin n. 200 tohtorin tutkintoa. Aalto-yliopisto hyödyntää monitieteistä luonnettaan käynnistämällä uusia, korkeakoulujen osaamista yhdistäviä tutkimushankkeita, opiskelukokonaisuuksia ja kursseja. Korkeakoulut tarjoavat Aalto-yliopiston sisäisen liikkuvuuden kautta kursseja, jotka ovat avoimia kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille. Yliopiston uuden osaamisen työpajoja ovat Design Factory, Media Factory ja Service Factory, joissa akateemiset tiimit ja projektit sekä yritykset ja julkiset yhteisöt toimivat yhdessä. Yhteistyön tuloksena syntyvä tutkimustieto siirtyy opetukseen saumattomasti. Lisää tietoa Aalto-yliopistosta aalto.fi/fi/ sekä opiskelusta Aalto-yliopistossa aalto.fi/fi/studies/ Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 11

12 Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu on yksi neljästä tekniikan alan korkeakoulusta. Korkeakouluun kuuluu kuusi ainelaitosta, jotka ovat energiatekniikan laitos, koneenrakennustekniikan laitos, maanmittaustieteiden laitos, rakennustekniikan laitos, sovelletun mekaniikan laitos sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos. Lisäksi korkeakoulun yhteydessä toimivat erillisinä tutkimusyksikköinä Energiatekniikan instituutti ja Talotekniikan instituutti. Insinööritieteiden korkeakoulussa tutkitaan ja opetetaan aloja, joiden muodostama kokonaisuus käsittää koko rakennetun ympäristömme. Korkeakoulussa luodaan uutta tietoa ja ratkaisuja palvelemaan kestävän kehityksen päämääriä. Ympäristön hyvinvointiin, esteettisyyteen ja ihmisten terveyteen sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset edellyttävät uusia ratkaisuja, joiden etsimisessä korkeakoulu on mukana. Koulutusta tarjotaan kiinteistötalouden, geomatiikan, energiatekniikan, konetekniikan, rakennustekniikan sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan aloilla. Tekniikan kandidaattiohjelma on uudistunut syksystä 2013 alkaen, ja myös maisterivaiheen eli kaksivuotisen diplomi-insinöörin koulutus uudistuu. Insinööritieteiden korkeakoulussa uusimuotoiset maisteriohjelmat alkavat syksyllä Insinööritieteiden korkeakoulussa tutkintonsa suorittaneiden asiantuntijuutta arvostetaan yhteiskunnassa. Koulun kasvatit ovat perinteisesti työllistyneet hyvin ja monet ovat kohonneet urallaan vaativiin vastuutehtäviin yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla. Vuosittain korkeakoulusta valmistuu 300 DI-tutkinnon ja 20 tekniikan tohtorin tutkinnon suorittanutta. Korkeakoulun hallinto 12 Vuonna 2013 Insinööritieteiden korkeakoulun henkilöstön lukumäärä oli noin 800 henkilöä, joista professoreita noin 60. Perus- ja jatkotutkintoa opiskelevien määrä on noin opiskelijaa. Korkeakoulun viralliset toimielimet ovat dekaani ja insinööritieteiden akateeminen komitea. Korkeakoulun dekaanin tehtävänä on johtaa korkeakoulun operatiivista toimintaa. Opintoasioissa hän mm. ottaa opiskelijat korkeakouluun, myöntää insinööritieteissä annettavat tutkinnot sekä käsittelee opintoasioihin ja opiskelijavalintaan liittyvät oikaisuasiat. Lisäksi hän toimii akateemisen komitean puheenjohtajana. Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani on professori Gary Marquis. Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

13 Akateeminen komitea Akateemisessa komiteassa ovat edustettuina korkeakoulun professoreita, muuta tutkimus- ja opetushenkilökuntaa sekä opiskelijajäseniä. Puheenjohtajana toimii korkeakoulun dekaani ja asioiden esittelijänä opintoasiainpäällikkö. Akateeminen komitea käsittelee opintoihin liittyviä asioita ja päättää mm. koulutusohjelmien opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista sekä valintaperusteista. Lisäksi komitea käsittelee muut akateemiseen toimintaan liittyvät asiat, esimerkiksi päättää tohtoripromootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta. Koulutusneuvostot Akateemisen komitean lisäksi korkeakoululla on kaikkien koulutusohjelmien yhteinen koulutusneuvosto sekä tohtorikoulutusneuvosto jatko-opintoasioita varten. Koulutusneuvoston puheenjohtajana toimii varadekaani ja asioiden esittelijöinä koulutusohjelmien suunnittelijat. Koulutusneuvoston tehtävänä on hyväksyä diplomitöiden aiheet, valvojat ja ohjaat sekä arvostella diplomityöt. Lisäksi koulutusneuvosto tekee esitykset akateemiselle komitealle opetussuunnitelmasta ja valintaperusteista. Lisäksi koulutusneuvosto on vastuussa koulutusohjelmien arvioinnista ja kehittämisestä. Tohtorikoulutusneuvoston puheenjohtajana toimii tehtävään nimetty professori ja esittelijänä jatko-opinnoista vastaava suunnittelija. Tohtorikoulutusneuvoston tehtävänä on mm. valmistella tohtorikoulutettavien valinta dekaanin päätettäväksi, kehittää tohtorikoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja, tehdä esitykset jatkokoulutuksen tutkimusaloista, hyväksyä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aihe ja päättää kielestä, nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastajat ja väitöskirjan esitarkastajat sekä arvostella lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat. Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 13

14 Lukuvuoden aikataulut Lukuvuosi-ilmoittautuminen Aalto-yliopiston opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi (L 558/2009, 39 ). Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella on opintojen suoritusoikeus. Aalto-yliopiston lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Ilmoittautumisaika lukuvuodeksi on (vanhat opiskelijat). Uudet opiskelijat ilmoittautuvat hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti. Opiskelijat, jotka eivät ole ilmoittautuneet ilmoittautumisaikana, menettävät oikeutensa opiskella. Ilmoittautumisen laiminlyöneiden tulee hakea erillisellä menettelyllä opiskeluoikeuden palauttamista. Jos laiminlyönti on kestänyt yli yhden lukuvuoden, opiskeluoikeuden palauttamista hakevalta opiskelijalta edellytetään muun muassa tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta kohtuullisessa ajassa. Jos opiskeluoikeus palautetaan, peritään säädetty uudelleenkirjautumismaksu 35 euroa. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet into.aalto.fi/display/fimastereng/lukuvuosi-ilmoittautuminen tai korkeakoulun opiskelijaja opintopalvelupisteestä (OOP-palvelupiste). Lukuvuoden opetus- ja arviointijaksot Lukuvuoden opetus on jaettu viiteen periodiin. Yksi periodi kestää seitsemän viikkoa. Periodin viimeinen viikko on toimii myös arviointiviikkona. Tämän lisäksi lukuvuonna järjestetään kaksi opetusperiodien ulkopuolista arviointijaksoa. Opetusperiodit ja arviointijaksot ovat: Syyslukukausi arviointijakso (mm. rästitentit) ma la Maisterivaiheen orientaatioviikko ma pe I periodi ma la I periodin arviointiviikko ma la II periodi ma la II periodin arviointiviikko ma la arviointijakso ma la Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

15 Kevätlukukausi 2015 III periodi ma la III periodin arviointiviikko ma la IV periodi ma la IV periodin arviointiviikko ti la V periodi ma la V periodin arviointiviikko ma la Kesäopetusjakso ma pe Oppimisen arviointi tenttien avulla ja/tai muilla tavoilla Oppimisen arviointia voidaan tehdä arviointijaksoilla, periodien viimeisten viikkojen eli palauteviikkojen aikana (esim. luentokuulustelut) ja lauantaitenttipäivinä. Lauantaitentit lukuvuonna Otaniemen kampuksella lauantaitenttien järjestäjänä toimii Matematiikan ja systeemianalyysin laitos ja lauantaitenttimahdollisuutta voivat käyttää kaikkien tekniikan alan korkeakoulujen opiskelijat. Lauantaitentit Syksy Kevät Mallilukujärjestykset pääaineittain Koko maisterivaiheen opintojen ajalle kullekin pääaineelle laaditaan mallilukujärjestykset. Ne kattavat koko maisteriopintojen ajan. Luku- ja tenttijärjestykset Koko lukuvuotta koskevat luku- ja tenttijärjestykset julkaistaan lukuvuoden alussa. Lukujärjestyksestä käy ilmi lukuvuoden aikana maisterivaiheen opinnoissa järjestettävät kurssit sekä missä ja milloin ne pidetään. Tenttijärjestyksestä löytyvät tenttien ajankohdat. Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 15

16 Luku- ja tenttijärjestykset löytyvät Into-verkkosivustolla kohdassa Lukuvuosikalenteri sekä opintoneuvolan ilmoitustaululta. Kursseittain tiedot löytyvät WebOodi -järjestelmästä (oodi.aalto. fi/a/). Muiden koulutusohjelmien luku- ja tenttijärjestykset ovat nähtävissä vastaavalta kohdalta kyseisen korkeakoulun Into-sivuilla. Ajantasaisin tieto löytyy WebOodi-järjestelmästä. Luku- ja tenttijärjestyksiin julkaisemisen jälkeen tulevat muutokset ovat nähtävillä WebOodi järjestelmässä sekä kurssien Noppa-sivuilla. Lukuja tenttijärjestykseen liittyvissä kysymyksissä voi myös ottaa yhteyttä suoraan kurssin opettajaan tai opintoneuvolaan. Opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa tenttejä myös kesällä Tieto kesäopetuksesta ja -tenteistä löytyy Into-verkkosivustolta kohdasta Lukuvuosikalenteri - Kesäopetus. 16 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

17 Opintoihin liittyvät käytännöt Kurssit ja tentit Kurssien mitoitus Opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Yhden vuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä (op) eli yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssit pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Osaamistavoitteet Osaamistavoitteet määrittelevät, mitä tietoja, taitoja ja asenteita opiskelijan odotetaan hallitsevan kurssin jälkeen. Osaamistavoitteiden tulee olla opiskelijoiden saavutettavissa ja niiden toteutumista on kyettävä arvioimaan. Jokaiselle kurssille on laadittu osaamistavoitteet, jotka löytyvät Nopasta kurssin kotisivulta. Osaamistavoitteet on laadittu siten, että ne kuvaavat tasoa, jolla kurssin saa suoritettua hyvin tiedoin (arvosana 3). Kurssille ilmoittautuminen Opiskelijan on ilmoittauduttava kurssille ennen sen alkua WebOodissa (oodi.aalto.fi/a/). Kurssin osittainen muuttuminen tai lakkauttaminen Kurssille ilmoittautunut opiskelija saa suorittaa kurssin ilmoittautumishetkellä voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaan vuoden ajan kurssin tai sen osan päättymisestä. Jos tutkintovaatimukset ovat koehetkeen mennessä muuttuneet, opiskelijan tulee sopia kokeesta asianomaisen opettajan kanssa. Opetussuunnitelmasta poistuvista kursseista järjestetään tenttejä ainakin seuraavan lukuvuoden ajan. Tarkempia määräyksiä asiasta löytyy tutkintosäännössä. Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 17

18 Päällekkäiset kurssit Kahdesta samansisältöisestä kurssista saa vain toisen sisällyttää tutkintoon. Osa peruskursseista tarjotaan myös ruotsinkielisinä, jolloin ruotsinkielinen kurssi korvaa suomenkielisen vastaavan kurssin. Tentit ja välikokeet Jos kurssin tutkintovaatimuksiin sisältyy kirjallinen tai suullinen koe, sen suoritusmahdollisuus on järjestettävä ainakin kahdesti vuodessa. Tämän lisäksi opettaja voi järjestää suoritusmahdollisuuksia muulloinkin. Laajojen kurssien koesuoritus voi koostua kahdesta tai useammasta osasta. Tentteihin ja välikokeisiin ilmoittautuminen on pakollista ja se tehdään WebOodissa. WebOodin tentti-ilmoittautuminen avautuu viimeistään 60 pv ennen tenttiä ja sulkeutuu 7 päivää ennen tenttiä. On myös tärkeää peruuttaa ilmoittautuminen, mikäli ei osallistu kokeeseen. Ilmoittautuminen katsotaan kokeeseen osallistumiseksi, ellei sitä ole peruttu ennen kokeen alkamista. Kokeessa kolmesti hylätyn opiskelijan on neuvoteltava asianomaisen opettajan kanssa kurssin suorittamisesta. Tarkemmat tenttikäytännöt löytyvät tenttiohjesäännöstä Intoverkkosivustolla. Oppimisen arviointi ja arvosanat Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoitteena on varmistaa, että opiskelija hallitsee kursseille, kokonaisuuksille ja opinnäytteille tavoitteeksi asetetut tiedot ja taidot sekä tukea opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan. Eri arviointimenetelmät ohjaavat opiskelijaa erilaiseen opiskeluun. Vastuu oppimisesta on opiskelijalla. Opettaja voi tukea ja helpottaa opiskelijan oppimista. Eniten käytetty arviointimenetelmä on tentti. Perinteisen tentin lisäksi käytetään mm. esitenttiä, suullista tenttiä, verkkotenttiä, aineistotenttiä tai monivalintatenttiä. Joistakin laajemmista kursseista järjestetään välikokeita, jotka jakavat kurssin suorituksen pienempiin osiin. 18 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

19 Oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, esimerkiksi portfolio kehittämiskansioita, luentotai oppimispäiväkirjaa, vertaisarviointia, itsearviointia tai esseetä. Arvosanat Kurssisuorituksen arvostelussa käytetään joko asteikkoa 0-5, jossa 0 on hylätty ja 5 korkein arvosana tai asteikkoa hyväksytty/hylätty. Mikäli kurssi koostuu itsenäisistä osasuorituksista, opiskelijoille on ilmoitettava viimeistään kurssin alkaessa osasuoritusten painoarvo koko kurssin arvosanaan. Aalto-yliopiston yleisten opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen mukaan opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Opintosuorituksen arvostelun oikaisemisesta kerrotaan kohdassa Opintosuorituksia koskeva säännöstö. Suoritusmerkinnät ja opintorekisteri Opintosuoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteriin (Oodiin). Suoritukset kirjataan kurssin opetuksesta vastaavan koulutusohjelman opintopalveluissa. Kurssisuoritukset arvostelee kurssista vastaava opettaja. Kurssin opettaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista sekä mahdollisuuksien mukaan pääpiirteittäiset arvosteluperusteet toimitetaan Noppaan kuukauden kuluessa kokeen toimittamisesta. Kurssin tulokset julkaistaan Noppa-portaalissa kurssin sivuilla (Tulokset). Koulutusohjelman opinto- ja opiskelijapalvelut huolehtivat siitä, että opintosuorituksen arvostelua koskevat tiedot merkitään viipymättä niiden valmistuttua opintorekisteriin. Kurssiarvosana merkitään opintorekisteriin vasta, kun kurssin kaikki arvosanaan vaikuttavat osasuoritukset on tehty ja arvioitu hyväksytysti. Epävirallisen opintosuoritusotteen voi tilata sähköpostiin WebOodista oodi.aalto.fi/a/. Tämä edellyttää kirjautumista WebOodiin Aalto-käyttäjätunnuksella. Virallisen yliopiston leimalla ja allekirjoituksella varustetun opintosuoritusotteen tai läsnäolotodistuksen saa koulun OOP-palvelupisteestä tai koulutusohjelman opintopalveluista. Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 19

20 Muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja samantasoisilla opinnoilla. Vain sellaisia opintoja voidaan hyväksilukea, jotka tulevat osaksi suoritettavaa tutkintoa. Opinnäytteitä ei voi hyväksilukea. Todistuksen myöntäminen Insinööritieteiden korkeakoulusta edellyttää, että vähintään puolet tutkinnon opinnoista, mukaan lukien opinnäytetyö on suoritettu opiskelijan koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Poikkeuksena ovat erikseen sovitut kaksoistutkinto-ohjelmat. Pääsääntöisesti tutkinnon keskeiset syventävät opinnot on suoritettava korkeakoulun vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti. Päätökset hyväksilukemisesta tehdään omassa koulutusohjelmassa. Opintojen hyväksilukemiseen liittyviä hakemuksia saa Into-verkkosivustolta kohdasta Lomakkeet - Perustutkintojen lomakkeet sekä oman koulutusohjelman kansliasta. Lisätietoja ja ohjeita Into-verkkosivustolla kohdassa Omien opintojen suunnittelu - Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Aalto-yliopiston yleiset muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisohjeet ovat Aalto-yliopiston opiskelun ja opintojen säännöstössä. into.aalto.fi/display/fimastereng/ Opintosuorituksia koskeva säännöstö Opintosuorituksiin liittyvät ongelmatilanteet Opintosuorituksiin liittyvissä ongelmatilanteissa opiskelijan kannattaa ensin neuvotella ao. kurssin opettajan kanssa. Mikäli asiaan ei tällä tavoin löydetä ratkaisua, opiskelijan on syytä ottaa yhteyttä opintojen suunnittelijaan tai korkeakoulun opintoasiain päällikköön. 20 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

21 Opintosuoritus ja opiskelijan tiedonsaantioikeus Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. (Yliopistolaki 44 1 mom). Opiskelijalla on oikeus omalla kustannuksellaan saada jäljennös kirjallisista tai muulla tavoin tallennetuista vastauksistaan (Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt OOS 32 ). Kurssin opintosuoritusten tulokset on tavallisesti ilmoitettava 4 viikon kuluessa tentin pitämisestä tai muun opintosuorituksen jättöpäivästä. Kurssin opintosuoritukset kirjataan pian tulosten ilmoittamisen jälkeen opintorekisteriin. Opiskelijan on syytä itse huomauttaa siitä, jos opintosuoritukset kursseista eivät ole tulleet opintorekisteriin ajallaan. Vanhojen kurssimerkintöjen etsiminen jälkeenpäin on hankalaa ja aikaa vievää. Lisäksi on huomattava, että tenttipapereita säilytetään laitoksella rajallinen aika (minimi 6 kk). Opintosuorituksen arvostelun oikaiseminen Yliopistolain 82 4 momentin mukaan muun opintosuorituksensa kuin opinnäytetyön arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian Aalto-yliopiston tutkintolautakunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan päätöksestä tiedon. (OOS 35 ja 44 ). Aalto-yliopiston tutkintolautakunnan menettelyohjeiden mukaan tutkintolautakunta voi aiheelliseksi katsomansa oikaisupyynnön johdosta palauttaa opintosuorituksen takaisin arvostelun suorittaneelle opettajalle uudestaan arvosteltavaksi tai oikaista arvosanan itse. Yliopistolain 82 3 momentin mukaan diplomityön arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 21

22 Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (OOS 35 ja 44 ). Tutkintolautakunta voi palauttaa aiheelliseksi katsomansa oikaisupyynnön johdosta diplomityön oikaisupyynnön kohteena olleen arvostelupäätöksen tehneelle elimelle uudestaan arvosteltavaksi tai oikaista arvosanan itse. (OOS 35 ja 44 ). Lisätietoja oikaisun hakemisesta opintoasioissa: into.aalto.fi/ display/fimastereng/oikaisun+hakeminen+opintoasioissa Vilppi ja sen seuraamukset Kaikessa opetuksessa ja opiskelussa tulee ottaa huomioon hyvä tieteellinen käytäntö. Opiskelijan opintosuoritus voidaan jättää arvostelematta, jos hänen katsotaan rikkoneen eettisiä sääntöjä sen tekemisessä. Vilppiä opinnoissa on ennen kaikkea tahallinen, epärehellinen teko tai keino, jonka tarkoituksena on antaa väärä kuva omasta tai toisen henkilön osaamisesta (Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely). Vilpin eri muotoja ovat esimerkiksi tenttivilppi eli lunttaaminen, luvaton toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin, tai sen osan esittäminen omana eli plagiointi, autoplagiointi eli omien töiden kierrättäminen uusissa opintosuorituksissa, sepittäminen eli tekaistujen havaintojen tai tulosten esittäminen tiedeyhteisölle, havaintojen vääristely eli alkuperäisten havaintojen tarkoituksellinen muokkaaminen tai esittäminen niin, että havaintoihin perustuva tulos vääristyy ja anastaminen eli luottamuksella esitetyn aineiston luvaton esittäminen tai esittäminen omissa nimissään. Vilppi tai sen yritys tentissä tai muun opintosuorituksen yhteydessä voi johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen ja kurinpitotoimiin. (OOS 39 ja 40 sekä Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt). Opiskelijan tulee kääntyä opettajan puoleen ajoissa, jos hän on epävarma kurssilla sallituista menettelytavoista. Lisätietoja vilpistä ja seuraamuksista Into-verkkosivustolta kohdasta Opintojen ja opiskelun säännöstö. Kurinpito Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti tai menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo yliopiston järjestystä. Jos teko tai 22 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

23 laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa yliopistosta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää yliopiston rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta yliopiston hallitus. Ennen asian ratkaisemista on kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöitävä, hankittava tarpeellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Kirjallista varoitusta tai erottamista koskevasta päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla. (Yliopistolaki 45, 45 a ja 83 ) Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka yliopiston järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai yliopistossa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Rehtori ja opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluva sekä harjoittelun ohjaaja voivat tällaisessa tilanteessa toimia yhdessä tai erikseen. Toimenpiteet tulee kirjata. (Yliopistolaki 45 ja 45 a ). Opiskelua koskevat yleiset säännöt ja lait Yliopistoa koskevat lait ja säädökset Yliopistoja koskeva lainsäädäntö on uudistettu voimaan tulleen yliopistouudistuksen yhteydessä. Yliopistoista säädetään yliopistolaissa ja yliopistoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Lisäksi toimintaa säätelevät mm. valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä. Yliopistoja koskevat lait ja säädökset löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulta okm.fi/opm/koulutus/yliopistokoulutus/ -> Lait ja asetukset. Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 23

24 Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt Aalto-yliopiston opetus perustuu tutkimukseen. Opetuksessa pyritään korkeaan kansainväliseen tasoon ja noudatetaan eettisiä periaatteita sekä hyvää tieteellistä käytäntöä. Hoitaessaan opetustehtäväänsä Aalto-yliopisto toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen tarkoitus on turvata akateeminen yhteisön jäsenten yhtenäinen ja tasapuolinen kohtelu sekä oikeusturva. Sääntöjä sovelletaan koko Aalto-yliopistossa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, jollei jäljempänä toisin mainita. Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Tutkintosääntö on yksi tärkeimmistä säädöksistä, joka koskee korkeakoulun toimintaa ja siellä annettavaa opetusta. Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosäännössä määritellään muun muassa korkeakoulun tehtävä, korkeakoulussa suoritettavat tutkinnot, tutkintojen tavoitteet, mitä kokonaisuuksia tutkintojen tulee sisältää, miten koulutus tulee järjestää, opiskelijavalinnat ja opinto-oikeus, tutkinnon suorittajilta vaadittava kielitaito ja monia muita tutkintoihin, niiden sisältöön, rakenteeseen ja suorittamiseen liittyviä asioita. Syksyllä 2014 aloittavia opiskelijoita koskee tutkintosääntö TS 2013, joka on kuitenkin voimassa tietyin siirtymäsäännöksin ( 36). Aikaisemmin aloittaneita opiskelijoita koskee voimaan tullut ja sekä tietyiltä osiltaan muutettu tutkintosääntö. Lisätietoja opiskeluun liittyvistä säännöistä löydät Into-verkkosivustolta. Opinto- ja opiskelijapalveluiden prosessit Intoon on kerätty opinto- ja opiskelijapalveluita koskevat tärkeimmät prosessikuvaukset. into.aalto.fi/display/fimastereng/opinto-+ja+opiskelijapalvelu iden+prosessit 24 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

25 Opetus, arviointi ja palaute Opetusmenetelmät Lähiopetus Lähiopetuksella tarkoitetaan opetustilanteita, joissa opettaja ja opiskelijat ovat yhteisessä tilassa yhteisellä ajalla oppimassa jotakin uutta. Lähiopetustilanteita ovat muun muassa luennot, laskuharjoitukset, maastoharjoitukset, laboratoriotyöt, demonstraatiot, harjoitukset, seminaarit ja ekskursiot. Lähiopetuksessa voidaan käyttää useita opetusmenetelmiä. Opetusmenetelmiä ovat muun muassa case-opetus, lukupiiri, keskusteleva opetus, aktivoivat kirjoitustehtävät, ongelmalähtöinen oppiminen (PBL) ja oppimispäiväkirja. Verkko-opetus Verkko-opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa siten, että oppimateriaali ja tähän liittyvät erilaiset oppimista ja opetusta tukevat toiminnot ovat verkkoympäristössä. Verkkoa voidaan käyttää muun muassa keskustelualustana, lähiopetuksen välittäjänä, ryhmätyöalustana, tehtävien palautuksessa ja materiaalien jaossa. Itsenäinen työskentely Itsenäinen työskentely voi sisältää esimerkiksi harjoitusten tekemistä, kurssikirjallisuuden lukemista ja esseiden kirjoittamista. Opetuksen arviointi ja kehittäminen Opetusta arvioidaan ja kehitetään opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä. Tärkein menetelmä on opiskelijapalaute. Lisäksi käytetään mm. kurssipalauteryhmiä, keskusteluja, opiskelijoiden ja opettajien itsearviointia, vertaisopettajan havaintoja sekä ulkopuolista arviointia. Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 25

26 Opiskelijapalaute Opiskelijan saama palaute Opiskelijan saamalla palautteella tarkoitetaan sitä informaatiota, jota opiskelija saa oppimisestaan. Palaute antaa tietoa opiskelijan oppimisen tuloksista ja sen avulla voidaan arvioida, onko asetettuihin tavoitteisiin päästy. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on taito, jonka oppiminen on osa opiskelua. Opiskelijan antama palaute Opiskelijapalautetta käytetään opetuksen kehittämisen välineenä. Opiskelijan on tärkeää antaa rakentavaa palautetta, jonka avulla opetushenkilökunta saa tietoa kurssin kehittämiskohteista, toimivista käytännöistä sekä siitä, miten opiskelijat ovat kurssin kokeneet. Palautteenkeruun yhteydessä esiin tulleita kurssin toteuttamiseen liittyviä ongelmakohtia pyritään huomioimaan ja työskentelytapoja parantamaan jo samana tai viimeistään seuraavana lukuvuonna. Kurssipalautteen kerääminen tehdään sähköisen kurssipalautejärjestelmän avulla. Opiskelijapalauteryhmät: Insinööritieteiden korkeakoulun toimintatapa kehitettäessä kursseja Kursseilla voi olla käytössä vapaaehtoisista opiskelijoista koostuva opiskelijapalauteryhmä, jonka kurssin vastuuopettaja kokoaa kurssin alussa. Opiskelijapalauteryhmän opiskelijat keräävät kurssin muiltakin opiskelijoilta kommentteja kurssista ja välittävät palautteen kurssin henkilökunnalle. Opiskelijapalauteryhmä voi tavata esimerkiksi kurssin puolivälissä ja kurssin lopuksi kurssin vastuuopettajan. Kurssin vastuuopettaja käsittelee saamansa palautteen keskustellen siitä opiskelijapalauteryhmän jäsenten kanssa ja laatii kehityssuunnitelman siitä, miten hän aikoo palautteen perusteella kehittää kurssia. Opiskelijapalauteryhmien kautta kurssia on mahdollista kehittää jo sen ollessa käynnissä. Opettajan antama vastapalaute Kurssipalautteeseen opettajien on suositeltavaa antaa vastapalautetta. Opettajat julkaisevat vastapalautteen yleensä kurssin Noppa-sivulla. Hyväksi käytännöksi on osoittautunut myös palautteen läpikäyminen lyhyesti ennen seuraavan kurssin alkua. Näin kurs- 26 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

27 sin opiskelijat saavat tietoonsa, mitä kehitystoimenpiteitä kurssiin on tehty aiempien palautteiden perusteella. Opiskelijan tietojärjestelmät Seuraavat opiskelua tukevat tietojärjestelmät ovat opiskelijan käytettävissä opintojen aikana: Kurssien tiedot ja ilmoittautuminen WebOodi (oodi.aalto.fi) Noppa (noppa.aalto.fi) Tiedotus WebMail (mail.aalto.fi) Into (into.aalto.fi) Inside (inside.aalto.fi) Kurssityökalut Moodle (moodle.aalto.fi) Optima (optima.aalto.fi) Työvälineitä opiskeluun AaltoWiki (wiki.aalto.fi) AaltoBlogi (blogi.aalto.fi) StudentWiki (studentwiki.aalto.fi) Insinööritieteiden korkeakoululla on oma IT-palvelupiste Konetekniikan talossa, os. Otakaari 4. IT-tukihenkilönä toimii Jaakko Heiskanen, puhelin , ja hän on tavoitettavissa maanantaista perjantaihin klo Aalto-yliopiston tarjoamat IT-palvelut opiskelijoille löytyvät Intoverkkosivustolla into.aalto.fi/display/fiit/palvelut+opiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 27

28 Tutkintojen tavoitteelliset ja sallitut suorittamisajat Yliopistolaissa säädetään alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteellisista ja sallituista suorittamisajoista, opiskeluoikeudesta ja opiskeluoikeuden jatkamisesta. Opintojen alkamisajaksi katsotaan ajankohta, jolloin opiskelija on vastaanottanut opiskelupaikan ko. yliopistossa. Tutkintojen tavoitteellinen suorittamisaika on aika, jossa opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinto päätoimisesti opiskellen. Ylempää tutkintoa suorittavan opiskelijan diplomi-insinöörin tutkinnon tavoiteajaksi on asetettu kaksi vuotta. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto enintään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta ja äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä johtuvia ns. lakisääteisiä poissaoloja. Tutkinnon suorittamisaikaa ei myöskään lasketa muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tutkinnon suorittamisaika kuluu, kun opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Tutkinnon suorittamisaika kuluu myös niinä lukukausina, kun opiskelija on laiminlyönyt lukukausiilmoittautumisen. Edellä mainitut opiskeluaikojen rajoitukset koskevat tai sen jälkeen perustutkintoon opiskeluoikeuden saaneita opiskelijoita sekä TKK:n jossakin koulutusohjelmassa ennen aloittaneita, jotka ovat hakeneet ja tulleet valituiksi uuteen koulutusohjelmaan vuoden 2005 tai sitä myöhemmissä opiskelijavalinnoissa Aalto-yliopiston linjaukset rajattuun opiskeluaikaan myönnettävälle lisäajalle Yliopisto voi myöntää hakemuksesta lisäaikaa opinnoille tutkinnon suorittamiseksi. Päätöksen lisäajasta tekee korkeakoulun dekaani tai hänen määräämänsä henkilö. Lisäaikaa päätettäessä huomioidaan voimassa olevien suoritusten määrä ja puuttuvien 28 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

29 opintosuoritusten määrä ja laajuus suhteessa tavoitteelliseen suorittamisaikaan sekä mahdollisesti aiemmin myönnetty lisäaika. Yliopiston tehtävä on ensisijaisesti järjestää opinnot ja tukea opiskelijoita eri keinoin tutkintojen suorittamisessa siten, että opiskelijat voivat esteettä suorittaa opintonsa ilman lisäaikaa. Yliopiston tulee huolehtia opiskelijoiden sitouttamisesta tavoitteellisiin opintoohjelmiin heti opintojen alusta ja seurata opintojen etenemistä koko opiskeluajan. Keskeisiä tukitoimia ovat opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja tutorointi sekä tavoitteellisesta tutkinnon suorittamisen aikataulusta jääneiden tavoittaminen hyvissä ajoin ennen tutkinnon suorittamisajan päättymistä. Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 29

30 Opintojen suunnittelu ja ohjaus Opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS Opintojen suunnittelu on tärkeä osa opiskelua. Jokaisella opiskelijalla on oma opintopolkunsa henkilökohtaisine valintoineen opintojen aloittamisesta tutkinnon suorittamiseen. Opintopolku tulee suunnitella mahdollisimman järkeväksi ja suunnitelmallisesti eteneväksi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse suunnitella opintojasi yksin vaan suunnittelun tueksi on tarjolla erilaisia mallilukujärjestyksiä ja suoritusjärjestysehdotuksia, erilaisia oppaita sekä opintoneuvontaa ja -ohjausta. Tärkein työkalu opintojen suunnitteluun on henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS. Henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskeljan työkalu omien opintojen etenemisen suunnitteluun ja seurantaan. Sen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija tutkinnon rakenteeseen, selkeyttää opiskelun lähtökohtia ja henkilökohtaisia tavoitteita ja taata siten opiskelijalle mahdollisimman hyvä ja sujuva opintopolku. HOPS on yksityiskohtainen, kurssitasolla laadittu suunnitelma, joka sisältää myös suunnitelman kurssien suoritusaikataulusta. HOPS on tarkoitettu nimenomaan opiskelujen etenemisen tueksi. Opintosuunnitelmasta on hyötyä ohjaustilanteissa opettajien vastaanotoilla ja koulutusohjelman kansliassa, jos opiskelija haluaa keskustella omista opinnoistaan ja käydä läpi omaa tilannettaan. Opintosuunnitelmaa tarvitaan myös esimerkiksi haettaessa vaihto-opintoihin ulkomaille tai JOO-opinto-oikeutta muihin kotimaisiin yliopistoihin. Opiskelija hyväksyttää WebOodissa tekemänsä opintosuunnitelman Into-verkkosivustolla olevien ohjeiden mukaisesti (Omien opintojen suunnittelu -> Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS). HOPSia on mahdollista päivittää opintojen kuluessa, mutta opiskelijalla voi olla kerrallaan voimassa vain yksi hyväksytty opintosuunnitelma. Mikäli opiskelija haluaa muuttaa hyväksyttyä opintosuunnitelmaansa, hänen tulee hyväksyttää se uudelleen. 30 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

31 Saavutettava opiskelu ja esteetön oppimisympäristö Aalto-yliopiston tavoitteena on esteetön, terveellinen ja turvallinen ympäristö, jossa tutkimus ja opetus ovat saavutettavia kaikille yhteisön jäsenille. Opiskelija voi erityisin perustein hakea opiskelun erityisjärjestelyjä ja saada opiskeluun tehostettua tukea. Erityisjärjestelyjä voivat muun muassa olla lisäajan saaminen tenttiin, koekysymykset isolla fontilla jne. Erityisiä perusteita voivat olla mm. kuulovamma, näkövamma tai muu aistivamma, erilaiset lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet, paniikkihäiriö ja jännittäminen. Mikäli koet tarvitsevasi tehostettua tukea, ota yhteys oman koulusi opiskelijapalveluihin. Opintojen ohjaus ja neuvonta Aalto-yliopiston opiskelijalla on oikeus saada ohjausta ja opintoneuvontaa koko opiskelunsa ajan. Tukea kannattaa hakea erityisesti opintojen alkumetreillä, jotta opiskelun liikkeellelähtö olisi mahdollisimman joustavaa ja tavoitteellinen opiskeluaika olisi mahdollista saavuttaa. Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan opintohin kiinnittymistä ja opintojen sujuvaa etenemistä, oppimista ja opiskelukykyä sekä varmistaa opiskeljan tilanteen ja tarpeen mukainen tuki opintojen eri vaiheissa. Lähtökohtana on opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuu omien opintojensa etenemisestä. Useimmat opiskeluun liittyvät käytännön ongelmat voit selvittää itse tutustumalla opinto-oppaaseen, Intoon ja Noppaan. Koulun opinto- ja opiskelijapalvelut sekä opetushenkilökunta ovat opiskelijan tukena ja tarjoavat erilaisia ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä tiedotusta koko opintopolun ajan. Opinto-ohjausta ja neuvontaa saat mm. opinto- ja opettajatuutoreilta, opintoneuvojilta, opinto-ohjaajalta, opinto- ja opiskelijapalveluiden kanslioista sekä OOP-palvelupisteestä. Kurssikohtaista neuvontaa antavat kyseisen kurssin opettajat. Lisäksi järjestetään erilaisia opintoihin liittyviä informaatiotilaisuuksia, joihin opiskelijoiden toivotaan osallistuvan. Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 31

32 Korkeakoulun opiskelijapalvelut, opintoneuvojat, opinto-ohjaaja, opetushenkilökunta Urasuunnittelun ja ura-ajattelun kehittymisen tukeminen, Opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen, Opiskelijan opintojen suunnittelun ja etenemisen tukeminen Ura- ja rekrytointi- palvelut, Opintopsykologit, YTHS, Aalto-papit Tuutorit ja isohenkilöt OPISKELIJA Opintojen ohjaus insinööritieteiden korkeakoulussa Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaaja on mukana luomassa kannustavaa opiskeluympäristöä ja tukemassa opiskelijaa opintopolun eri vaiheissa. Opinto-ohjaajalta saat henkilökohtaista tukea ja ohjausta erilaisiin opiskeluun ja opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa. Opintoohjaajaan voit olla yhteydessä mm. seuraavissa asioissa: Tukea ja kannustusta opintojen tilanteen ja tavoitteiden selkiyttäminen opiskelun ja ajankäytön suunnittelu omien opiskelutaitojen kehittäminen lisäpotkua opintohin Apua ja ohjausta opintojen käyntiin saattaminen opintojen eteneminen opiskeluun liittyvät pulmatilanteet motivaatio-ongelmat palaaminen opintojen pariin pitkän tauon jälkeen jumiutuneiden opintojen tai lopputyön eteenpäin vieminen 32 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

33 Opinto-ohjaaja Anu Vaaraniemi Vastaanotto: K1-talo, Otakaari 4, huone 102, oven ollessa auki tai sopimuksen mukaan. Puhelin: Sähköposti: Tarkemmin opintojen ohjauksesta ja suunnittelusta sekä ohjaus- ja neuvontapalveluista kerrotaan Into-verkkosivustolla into.aalto.fi/ display/fimastereng/omien+opintojen+suunnittelu Tutustu myös Inton Opiskelutaidot -sivustoon, mistä löytyy monipuolisesti tietoa opiskelutaidoista, kuten ajankäytön suunnittelusta, tentteihin valmistautumisesta, diplomityön tekemisestä jne. into.aalto.fi/display/fiopiskelutaidot/etusivu Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 33

34 Opinnot Aallon korkeakouluissa ja muissa yliopistoissa Aalto-yliopiston sisäisen liikkuvuuden haku Aalto-yliopiston sisäisessä liikkuvuudessa opiskelija voi hakea opinto-oikeutta toiseen Aalto- korkeakouluun. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta yksittäiselle kurssille tai sivuaineeseen. Aalto-yliopiston sisäisessä liikkuvuudessa noudatetaan yksittäisille kursseille muutamin poikkeuksin neljä kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. Hakuajat yksittäisten kurssien osalta ovat: haku I-V periodin kursseille (seuraava lukuvuosi) haku II-V periodin kursseille haku III-V periodin kursseille haku IV ja V periodin kursseille. Sivuainehaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ja Korkeakoulujen opintotarjonta julkaistaan Intossa hakuajan alkaessa: into.aalto.fi/display/fimobility/etusivu Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa toisessa Aallon korkeakoulussa suorittamiaan opintoja oman HOPSinsa mukaisesti. Opiskelijan tulee hyväksyttää haettavat opinnot HOPSiin ennen hakemista. Sisäinen liikkuvuus Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen välillä on pääsääntöisesti vapaata. Valitessaan kursseja tai sivuaineen Aallon toisesta tekniikan alan korkeakoulusta opiskelijan on varmistettava että kursseille ei ole osallistumisrajoituksia ja että vaadittavat esitiedot täyttyvät. Opiskelijan tulee myös hyväksyttää opinnot HOPSiin. Lisätietoa Aallon sisäisestä liikkuvuudesta Into-sivuilta into.aalto.fi/display/fimobility/etusivu 34 Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto

35 Aalto-kurssit Aalto-kurssi on yhden tai useamman Aalto-yliopiston korkeakoulun yhteistyössä järjestämä kurssi, joka on avoin kaikille Aaltoyliopiston opiskelijoille. Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti WebOodilla. Ajantasainen tieto tarjolla olevista Aalto-kursseista löytyy Into-sivuilta. Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää Aalto-kurssin tutkintoonsa, tulee hänen ottaa yhteys omaan koulutusohjelmaansa ja selvittää soveltuuko kyseinen kurssi osaksi tutkintoa. Lisätietoa: into.aalto.fi/display/fimobility/aalto-kurssit Opinnot muissa yliopistoissa: Joustava opinto-oikeus (JOO) Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa. Sopimuksen piiriin kuuluvat sekä perus- että jatkotutkinto-oikeuden saaneet opiskelijat Jotta opiskelija voisi hakea joustavaa opinto-oikeutta kohdeyliopistosta, hänen tulee saada hakemukseensa puolto kotiyliopistosta. Puoltaessaan hakemusta opiskelijan kotiyliopisto sitoutuu maksamaan opinto-oikeuksista ja suoritetuista opinnoista JOOsopimuksessa määritellyn korvauksen kohdeyliopistolle. Opiskelijalle JOO-opinnot ovat maksuttomia. Suunnitelluille JOO-opinnoille tarvitaan Aalto-yliopiston puolto. Ennen opinto-oikeuden hakemista opiskelijan tulee tutustua sekä kotiyliopiston (Aalto-yliopisto) että kohdeyliopiston noudattamiin JOO-periaatteisiin. Aalto-yliopistossa noudatetaan lähtevien opiskelijoiden osalta jatkuvaa hakua, saapuvien opiskelijoiden osalta noudatetaan kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. Muiden yliopistojen käytännöt vaihtelevat, joten ennen hakemista kannattaa tarkistaa, noudattaako kohdeyliopisto jatkuvaa hakua vai hakuaikoja. Lisätietoa puollon hakemisesta ja sen saamisen edellytyksistä, hakuajoista sekä muista JOO-opintoihin liittyvistä asioista on joustavan opinto-oikeuden Joopas-verkkopalvelussa joopas.fi : JOO-oikeus - Mitä on JOO-opiskelu Ohjeet yliopistoittain sekä Into sivulta: Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot into.aalto.fi/display/fimobility/etusivu Insinööritieteiden korkeakoulun opinto-opas : Diplomi-insinöörin tutkinto 35

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia Laatu syntyy yhteispelillä ja kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Tämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus 1(17) OPETUSSUUNNITELMA tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus YHTEINEN OSA 2009 2(17) TAO, Turun Ammattiopistosäätiö OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa koskee

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot