Insinööritieteiden korkeakoulu:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Insinööritieteiden korkeakoulu:"

Transkriptio

1 Opinto-opas Insinööritieteiden korkeakoulu: Diplomi-insinöörin tutkinto

2 Toimittanut: Jaana Kauppi Unigrafia Oy Helsinki 2013

3 Sisällys Oppaan käyttäjälle 1 Yliopisto ja hallinto 2 Insinööritieteiden korkeakoulu 2 Yhteystiedot 5 Lukuvuoden aikataulut 8 Opintoihin liittyvät käytännöt 11 Kurssit ja tentit 11 Arviointi ja arvosanat 12 Suoritusmerkinnät ja opintorekisteri 13 Muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku 14 Tutkintojen tavoitteelliset ja sallitut suorittamisajat 14 Opintosuorituksia koskeva säännöstö 16 Opiskelua koskevat yleiset säännöt ja lait 18 Opetus, arviointi ja palaute 20 Opiskelijan tietojärjestelmät 24 Kirjastot 25 Opintojen suunnittelu ja ohjaus 26 Opinnot Aallon korkeakouluissa ja muissa yliopistoissa 27 Kansainvälinen opiskelu 29 Att studera på svenska 35 Amk-tutkinnon suorittaneiden täydentävät opinnot 39 Diplomi-insinöörin tutkinto 40 Harjoittelu 44 Diplomityö 47 Valmistuminen 49 Tieteellinen jatkokoulutus 50 iii

4 Energia- ja LVI-tekniikka 53 Pääaineet 53 K3007 Energiatekniikka 54 K3008 LVI-tekniikka 65 K3009 Processindustrin och dess 67 Innovative and Sustainable Energy 67 Erilliset sivuaineet 68 IA3020 Yhdyskuntien energiatekniikka ja energiatalous 73 IA3031 Liikenteen energiatekniikka 74 IA3023 Talotekniikka 77 Tieteen metodiikka 78 Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot 79 Vapaasti valittavat opinnot 80 Geomatiikka 81 Koulutusohjelman pääaineet 81 M3006 Fotogrammetria ja 82 M 3005 Geodesia 82 M 3002 Geoinformatiikka 83 Master s Programme in Geoinformatics 83 Erikoismoduulit 84 Sivuainemoduuli 87 Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot 87 Tieteen metodiikka 88 Vapaasti valittavat opinnot 88 Kiinteistötalous 89 Koulutusohjelman pääaineet 89 M3003 Kiinteistöjohtaminen 89 M3007 Kiinteistötekniikka 90 M3038 Maankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimus 91 Master s Programme in Real Estate Investment and Finance 92 Master s Programme in Creative Sustainability 92 iv

5 Master s Programme in Managing Spatial Change 92 Erikoismoduulit 93 Sivuainemoduuli 95 Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot 95 Tieteen metodiikka 96 Vapaasti valittavat opinnot 96 Konetekniikka 97 Koulutusohjelman pääaineet 97 K3001 Koneensuunnittelu 99 K003 Koneenrakennuksen materiaalitekniikka 106 K3002 Tuotantotekniikka 108 TU3006 Framtidens industriföretag (FIF) 111 K3005 Meritekniikka 114 K3004 Lentotekniikka 118 K3006 Teknillinen mekaniikka 120 Erilliset sivuaineet 123 K3010 Mekatroniikka 123 IA3033 Tuotekehitys 125 IA-3018 Laivatekniikka 126 IA-3019 Laivateoria 128 Hitsaustekniikka 130 Erilliset maisteriohjelmat 131 IA3027 Master s Programme in Mechanical Engineering 131 MP20 Nordic Master in Maritime Engineering (NMME) 131 Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot 139 Tieteen metodiikka 140 Vapaasti valittavat opinnot 141 Rakenne- ja rakennustuotanto-tekniikka 142 Koulutusohjelman pääaineet 142 R3001 Rakennetekniikka 143 v

6 Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka 146 Pohja- ja kalliorakentaminen 148 Master s Programme in Structural Engineering 149 Sivuaineet 150 Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot 154 Tieteen metodiikka 155 Vapaasti valittavat opinnot 155 Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka 156 Koulutusohjelman pääaineet 156 Master s Programme in Managing Spatial Change 166 Sivuaine 167 Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot 169 Tieteen metodiikka 170 Vapaasti valittavat opinnot 170 vi

7 Oppaan käyttäjälle Tässä opinto-oppaassa kerrotaan Insinööritieteiden korkeakoulussa suoritettavan diplomi-insinöörin tutkinnon rakenteesta, sisällöstä sekä opiskelun käytäntöihin liittyvistä asioista lukuvuonna Tätä opasta täydentävät seuraavat verkkopalvelut: WebOodi (https://oodi.aalto.fi/), jossa ovat opetusohjelmaan kuuluvat kurssit ja niiden viralliset kurssikuvaukset. WebOodissa ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin. Lisäksi siellä voi suunnitella kurssitasolla omia opintojaan oodi- HOPS-työkalulla. Noppa-portaali (https://noppa.aalto.fi/), jossa ovat kurssien kotisivut tiedotteineen. Portaalista löydät kurssien aikataulut, materiaalit ja kurssikohtaiset uutiset. Into-portaali (https://into.aalto.fi)on opiskelijan portaali opiskeluun, yliopiston palveluihin ja omaan yliopistoon liittyvään tietoon. Insinööritieteiden korkeakoulun Into-sivulle on kerätty kaikkia opiskelijoita koskevia asioita liittyen mm. lukuvuosi-ilmoittautumiseen, opetusperiodeihin ja erilaisiin opiskelijoille tarkoitettuihin palveluihin. Kaikkiin tässä oppaassa mainittuihin https://into.aalto.fi/ -alkuisiin sivuihin on pääsy Insinööritieteiden korkeakoulun Into-sivun kautta, joka löytyy suoraan osoitteestahttps://into.aalto.fi/display/ fimastereng/. Into-portaalista löydät lisäksi muun muassa tärkeitä yhteystietoja, valmistumisaikataulut ja koulutusohjelman uutiset sekä tämän oppaan sähköisenä versiona. Opintojen suunnittelussa Noppa, WebOodi, Into ja opinto-opas täydentävät toisiaan ja niitä kannattaa lukea rinnakkain. 1

8 Yliopisto ja hallinto Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteidz en ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto on aloittanut toimintansa ja toimii säätiöpohjaisena yliopistona. Toiminnan kulmakiviä ovat vahva opetus ja tutkimus, ja päämääränä on kehittyä omaleimaisena kokonaisuutena yhdeksi maailman kärkiyliopistoista vuoteen 2020 mennessä. Yliopisto rakentuu kuudesta alansa johtavasta korkeakoulusta: Kauppakorkeakoulusta, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta sekä Insinööritieteiden, Kemian tekniikan, Perustieteiden ja Sähkötekniikan korkeakoulusta. Perus- ja jatko-opiskelijoita koko yliopistossa on noin opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4700, joista professoreja noin 350. Opiskelijat ovat tärkeä osa korkeakoulun opiskeluyhteisöä. Aalto-yliopisto kouluttaa oman alansa erikoisosaajia ja monialaisia asiantuntijoita yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi. Aalto-yliopistosta valmistuu kauppatieteiden ja taiteiden kandidaatteja ja maistereita, tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä sekä arkkitehtejä ja maisema-arkkitehtejä. Maisteri- ja diplomi-insinöörin tutkinnon jälkeen voi hakeutua jatko-opintoihin ja suorittaa jatkotutkintoina alan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Aalto-yliopisto hyödyntää monitieteistä luonnettaan käynnistämällä uusia, korkeakoulujen osaamista yhdistäviä tutkimushankkeita, opiskelukokonaisuuksia ja kursseja. Korkeakoulut tarjoavat Aalto-yliopiston sisäisen liikkuvuuden kautta kursseja, jotka ovat avoimia kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille. Yliopiston uuden osaamisen työpajoja ovat Design Factory, Media Factory ja Service Factory, joissa akateemiset tiimit ja projektit sekä yritykset ja julkiset yhteisöt toimivat yhdessä. Yhteistyön tuloksena syntyvä tutkimustieto siirtyy opetukseen saumattomasti. Lisää tietoa Aalto-yliopistosta ja opiskelusta Aalto-yliopistossa: jahttp://www.aalto.fi/fi/studies/ Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu on yksi neljästä tekniikan alan korkeakoulusta. Korkeakouluun kuuluu kuusi ainelaitosta, jotka ovat energiatekniikan laitos, koneenrakennusteknii- 2

9 kan laitos, maanmittaustieteiden laitos, rakennustekniikan laitos, sovelletun mekaniikan laitos sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos. Lisäksi korkeakoulun yhteydessä toimivat erillisinä tutkimusyksikköinä Energiatekniikan instituutti ja Talotekniikan instituutti. Insinööritieteiden korkeakoulussa tutkitaan ja opetetaan aloja, joiden muodostama kokonaisuus käsittää koko rakennetun ympäristömme.korkeakoulussa luodaan uutta tietoa ja ratkaisuja palvelemaan kestävän kehityksen päämääriä. Ympäristön hyvinvointiin, esteettisyyteen ja ihmisten terveyteen sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset edellyttävät uusia ratkaisuja, joiden etsimisessä korkeakoulu on mukana. Koulutusta tarjotaan kiinteistötalouden, geomatiikan, energiatekniikan, konetekniikan, kuljetusvälinetekniikan, rakennustekniikan sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan aloilla. Tekniikan kandidaattiohjelma uudistuu syksystä 2013 alkaen. Insinööritieteiden kandidaattiohjelman uudistus toteutetaan käytännössä lukuvuosi kerrallaan. Kandidaattikoulutuksen uudistumisen myötä myös maisteritason koulutus eli kaksivuotisen diplomi-insinööritutkinnon koulutus uudistuu. Rakenteelliset uudistukset maisteritasolla toteutuvat lukuvuodesta lähtien, jolloin uusimuotoiset maisteritason ohjelmat viimeistään aloitetaan. Lisätietoa kandidaattiohjelman uudistuksesta: https://into.aalto.fi/display/fimastereng/kandidaattiuudistus Insinööritieteiden korkeakoulussa tutkintonsa suorittaneiden asiantuntijuutta arvostetaan yhteiskunnassa. Koulun kasvatit ovat perinteisesti työllistyneet hyvin ja monet ovat kohonneet urallaan vaativiin vastuutehtäviin yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla. Vuosittain korkeakoulusta valmistuu 300 DI-tutkinnon ja 20 tekniikan tohtorin tutkinnon suorittanutta. Korkeakoulun hallinto Vuoden 2013 alussa Insinööritieteiden korkeakoulun henkilöstön lukumäärä on noin 800 henkilöä (noin 700 henkilötyövuotta), joista professoreita n. 60. Perus- ja jatkotutkintoa opiskelevien määrä on n opiskelijaa. Korkeakoulun viralliset toimielimet ovat dekaani ja insinööritieteiden akateeminen komitea. Korkeakoulun dekaanin tehtävänä on johtaa korkeakoulun operatiivista toimintaa. Opintoasioissa hän mm. ottaa opiskelijat korkeakouluun, myöntää insinööritieteissä annettavat tutkinnot sekä käsittelee opintoasioihin ja opiskelija- 3

10 valintaan liittyvät oikaisuasiat. Lisäksi hän hän toimii akateemisen komitean puheenjohtajana. Insinööritieteiden dekaanina on aloittanut professori Gary Marquis. Akateeminen komitea Akateemisessa komiteassa ovat edustettuina korkeakoulun professoreita, muuta tutkimus- ja opetushenkilökuntaa sekä opiskelijajäseniä. Puheenjohtajana toimii korkeakoulun dekaani ja asioiden esittelijänä opintoasiainpäällikkö. Akateeminen komitea käsittelee opintoihin liittyviä asioita ja päättää mm. koulutusohjelmien opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista sekä valintaperusteista. Lisäksi komitea käsittelee muut akateemiseen toimintaan liittyvät asiat, esimerkiksi päättää tohtoripromootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta. Koulutusneuvostot Akateemisen komitean lisäksi korkeakoululla on kaikkien koulutusohjelmien yhteinen koulutusneuvosto sekä tohtorikoulutusneuvosto jatko-opintoasioita varten. Koulutusneuvoston puheenjohtajana toimii varadekaani ja asioiden esittelijöinä koulutusohjelmien suunnittelijat. Koulutusneuvoston tehtävänä on hyväksyä diplomitöiden aiheet, valvojat ja ohjaat sekä arvostella diplomityöt. Lisäksi koulutusneuvosto tekee esitykset akateemiselle komitealle opetussuunnitelmasta ja valintaperusteista. Lisäksi koulutusneuvosto on vastuussa koulutusohjelmien arvioinnista ja kehittämisestä. Tohtorikoulutusneuvoston puheenjohtajana toimii tehtävään nimetty professori ja esittelijänä jatko-opinnoista vastaava suunnittelija. Tohtorikoulutusneuvoston tehtävänä on mm. valmistella tohtorikoulutettavien valinta dekaanin päätettäväksi, kehittää tohtorikoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja, tehdä esitykset jatkokoulutuksen tutkimusaloista, hyväksyä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aihe ja päättää kielestä, nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastajat ja väitöskirjan esitarkastajat sekä arvostella lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat. 4

11 Yhteystiedot Sähköpostiosoitteet ovat muotoa ellei muuta mainita. Korkeakoulun johto Dekaani Opintoasiain päällikkö Varadekaanit Kansainvälisten asioiden päällikkö Gary Marquis, puhelin Käyntiosoite: K1 talo, Otakaari 4, Espoo Postiosoite: PL 14100, Aalto Marjo Immonen, puhelin Kirsi Virrantaus (opetustoiminta), puhelin Käyntiosoite: Gentti-talo, Vaisalantie 8, Espoo Postiosoite: PL 15800, Aalto Olli Varis (tutkimustoiminta), puhelin Käyntiosoite: Rakentajanaukio 4 A, Espoo Postiosoite: PL 12100, Aalto Saara Sokolnicki, puhelin Käyntiosoite: K1-talo, Otakaari 4, Espoo Postiosoite: PL 14100, Aalto Koulutusohjelmien opintopalvelut Koulutusohjelman opintopalveluihin voit olla yhteydessä kaikkiin tutkinnon suorittamiseen liittyvissä asioissa, kuten henkilökohtaisen opetussuunnitelman vahvistaminen diplomityöhön ja valmistumiseen liittyvät prosessit harjoittelu opintojen ohjaus ja neuvonta Henkilökunta Energia- ja LVI-tekniikka Geomatiikka ja kiinteistötalous Konetekniikka Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka, rakennusja ympäristötekniikka Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka opintokoordinaattori Erika Ruohonen, puhelin suunnittelija Päivi Kauppinen, puhelin suunnittelija Ville Kivimäki, puhelin suunnittelija Seppo Hänninen, puhelin suunnittelija Seppo Hänninen, puhelin

12 Korkeakoulun yleiset opinto- ja opiskelijapalvelut Opinto- ja opiskelijapalvelupisteeseen (OOP-palvelupiste) voit olla yhteydessä mm. seuraavissa asioissa: lukuvuosi-ilmoittautuminen opiskelu- ja läsnäolotodistukset viralliset opintorekisteriotteet nimen- ja osoitteenmuutokset opiskelijarekisteriin tutkintotodistuksen noutaminen Käyntiosoite K1-talo, Otakaari Postiosoite Sähköposti PL 14100, AALTO Aukioloajat ma-pe klo 9-11 ja klo OOP-palvelupisteen yhteydessä työskentelee myös korkeakoulun opinto-ohjaaja, joka palvelee kaikkia opiskelijoita mm. seuraavissa asioissa: opintojen tilanteen ja tavoitteiden selkiyttäminen opiskelun ja ajankäytön suunnittelu omien opiskelutaitojen kehittäminen lisäpotkua opintoihin motivaatio-ongelmat palaaminen opintojen pariin pitkän tauon jälkeen Opinto-ohjaaja Anu Vaaraniemeen voit ottaa yhteyttä soittamalla tai sähköpostitse tai tulla käymään myös ilman ajanvarausta. Käyntiosoite: K1-talo, Otakaari 4, huone 102 Puhelin: sähköposti: OOP-palvelupisteen vieressä sijaitsee myös korkeakoulun kansainvälisten asioiden palvelut. Voit olla yhteydessä heihin seuraavissa asioissa: vaihto-opiskelu ulkomailla ja siihen liittyvät käytännöt Aalto-yliopiston vaihto-opiskelun apurahojen hakeminen muut kansainvälistymismahdollisuudet opintojen aikana 6

13 Master-ohjelmat Opiskelijavaihto Ulkomaille lähtevät opiskelijat Saapuvat opiskelijat suunnittelija Saara Sokolnicki, puhelin suunnittelija Börje Helenius, puhelin suunnittelija Riikka Jääskeläinen, puhelin (äitiyslomalla) sijainen: suunnittelija Mirka Jalonen, puhelin kv-opintosihteeri Hannele Pietola, puhelin Käyntiosoite K1-talo, Otakaari 4 Opinto- ja harjoitteluneuvojat Korkeakouluissa työskentelevät opintoneuvojat ovat opinnoissaan pidemmälle ehtineitä opiskelijoita, joiden puoleen voi kääntyä opiskeluun ja harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä. Opintoneuvojat ovat tavattavissa lukukausien aikana vastaanottoaikoina, jotka löytyvät opintoneuvolan ovesta ja Into-sivustolta. Tarvittaessa opiskelija voi sopia tapaamisesta opintoneuvojan kanssa myös vastaanottoaikojen ulkopuolella. Opintoneuvojien puoleen voi kääntyä kaikissa opiskeluun ja opiskeluelämään liittyvissä kysymyksissä. Kansainvälinen opintoneuvoja auttaa kansainvälisistä opinnoista kiinnostuneita opiskelijoita ulkomaisen opiskelupaikan valinnassa ja hankinnassa sekä neuvoo lisäksi ulkomaalaisia opiskelijoita. Harjoitteluneuvojan tehtäviin kuuluu neuvoa harjoitteluun ja sen hyväksymiseen liittyvissä kysymyksissä. 7

14 Lukuvuoden aikataulut Lukuvuosi-ilmoittautuminen Aalto-yliopiston opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi (L 558/2009, 39 ). Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella on opintojen suoritusoikeus. Aalto-yliopiston lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Ilmoittautumisaika lukuvuodeksi on (vanhat opiskelijat). Uudet opiskelijat ilmoittautuvat hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti. Opiskelijat, jotka eivät ole ilmoittautuneet ilmoittautumisaikana, menettävät oikeutensa opiskella. Ilmoittautumisen laiminlyöneiden tulee hakea erillisellä menettelyllä opiskeluoikeuden palauttamista. Jos laiminlyönti on kestänyt yli yhden lukuvuoden, opiskeluoikeuden palauttamista hakevalta opiskelijalta edellytetään muun muassa tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta kohtuullisessa ajassa. Jos opiskeluoikeus palautetaan, peritään säädetty uudelleenkirjautumismaksu (35 euroa vuonna 2012). Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet https://into.aalto.fi/display/ fimastereng/lukuvuosi-ilmoittautuminen. tai korkeakoulun opiskelija- ja opintopalvelupisteestä (OOP-palvelupiste). Lukuvuoden opetus- ja arviointijaksot Lukuvuoden opetus on jaettu viiteen periodiin. Yksi periodi kestää seitsemän viikkoa. Periodin viimeinen viikko on palautejakso, joka on varattu harjoitustöiden viimeistelyyn, kurssin tulosten esittelyyn ja opiskelijoiden oppimisen arviointiin erilaisten menetelmien avulla (rehtorin periodipäätös ). Palautejaksolla on mahdollista järjestää myös opetusta. Esimerkiksi kurssin jatkuessa peräkkäisillä periodeilla, opetus voi jatkua edeltävän periodin viimeisellä viikolla. 8

15 Syyslukukausi 2013 Arviointijakso (mm. rästitentit) ma la Uusien opiskelijoiden orientaatio/ intensiiviopetusjakso ma la I opetusperiodi ma la II opetusperiodi ma la Arviointijakso/ intensiiviopetusjakso ma la Kevätlukukausi 2014 III opetusperiodi ti la IV opetusperiodi ma la V opetusperiodi ma la Arviointijakso (mm. rästitentit) ma la Oppimisen arviointi tenttien avulla ja/tai muilla tavoilla Oppimisen arviointia voidaan tehdä arviointijaksoilla, periodien viimeisten viikkojen eli palauteviikkojen aikana (esim. luentokuulustelut) ja lauantaitenttipäivinä. Lauantaitentit lukuvuonna Otaniemen kampuksella lauantaitenttien järjestäjänä toimii Matematiikan ja systeemianalyysin laitos ja lauantaitenttimahdollisuutta voivat käyttää kaikkien tekniikan alan korkeakoulujen opiskelijat. Lauantaitentit Syksy Kevät Mallilukujärjestykset pääaineittain Koko maisterivaiheen opintojen ajalle kullekin pääaineelle laaditaan mallilukujärjestykset. Ne kattavat koko maisteriopintojen ajan. 9

16 Luku- ja tenttijärjestykset Koko lukuvuotta koskevat luku- ja tenttijärjestykset julkaistaan lukuvuoden alussa. Lukujärjestyksestä käy ilmi lukuvuoden aikana maisterivaiheen opinnoissa järjestettävät kurssit sekä missä ja milloin ne pidetään. Tenttijärjestyksestä löytyvät tenttien ajankohdat. Luku- ja tenttijärjestykset löytyvät Into-portaalista https:// into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageid= sekä opintoneuvolan ilmoitustaululta. Kursseittain tiedot löytyvät WebOodi -järjestelmästä (oodi.aalto.fi/a/). Muiden koulutusohjelmien luku- ja tenttijärjestykset ovat nähtävissä vastaavalta kohdalta kyseisen korkeakoulun Into-sivuilla. Ajantasaisin tieto löytyy WebOodi -,järjestelmästä. Luku- ja tenttijärjestyksiin julkaisemisen jälkeen tulevat muutokset ovat nähtävillä WebOodi järjestelmässä sekä kurssien Noppa-sivuilla. Luku- ja tenttijärjestykseen liittyvissä kysymyksissä voi myös ottaa yhteyttä suoraan kurssin opettajaan tai opintoneuvolaan. Opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa tenttejä myös kesällä Tieto kesäopetuksesta ja -tenteistä löytyy Into-sivuilta https://into.aalto.fi/display/fikandeng/ kohdasta into.aalto.fi -> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle -> Insinööritieteiden korkeakoulu -> Lukuvuosikalenterià Kesäopetus. 10

17 Opintoihin liittyvät käytännöt Kurssit ja tentit Kurssien mitoitus Opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Yhden vuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä (op) eli yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssit pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Osaamistavoitteet Osaamistavoitteet määrittelevät, mitä tietoja, taitoja ja asenteita opiskelijan odotetaan hallitsevan kurssin jälkeen. Osaamistavoitteiden tulee olla opiskelijoiden saavutettavissa ja niiden toteutumista on kyettävä arvioimaan. Jokaiselle kurssille on laadittu osaamistavoitteet, jotka löytyvät Nopasta kurssin kotisivulta. Osaamistavoitteet on laadittu siten, että ne kuvaavat tasoa, jolla kurssin saa suoritettua hyvin tiedoin (arvosana 3). Kurssille ilmoittautuminen Opiskelijan on ilmoittauduttava kurssille ennen sen alkua WebOodissa (oodi.aalto.fi/a/). Kurssin osittainen muuttuminen tai lakkauttaminen Kurssille ilmoittautunut opiskelija saa suorittaa kurssin ilmoittautumishetkellä voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaan vuoden ajan kurssin tai sen osan päättymisestä. Jos tutkintovaatimukset ovat koehetkeen mennessä muuttuneet, opiskelijan tulee sopia kokeesta asianomaisen opettajan kanssa. Opetussuunnitelmasta poistuvista kursseista järjestetään tenttejä ainakin seuraavan lukuvuoden ajan. Tarkempia määräyksiä asiasta löytyy tutkintosäännön 47 :ssä. 11

18 Päällekkäiset kurssit Kahdesta samansisältöisestä kurssista saa vain toisen sisällyttää tutkintoon. Osa peruskursseista tarjotaan myös ruotsinkielisinä, jolloin ruotsinkielinen kurssi korvaa suomenkielisen vastaavan kurssin. Tentit ja välikokeet Jos kurssin tutkintovaatimuksiin sisältyy kirjallinen tai suullinen koe, sen suoritusmahdollisuus on järjestettävä ainakin kahdesti vuodessa. Tämän lisäksi opettaja voi järjestää suoritusmahdollisuuksia muulloinkin. Laajojen kurssien koesuoritus voi koostua kahdesta tai useammasta osasta. Tentteihin ja välikokeisiin ilmoittautuminen on pakollista ja se tehdään WebOodissa. WebOodin tentti-ilmoittautuminen avautuu viimeistään 60 pv ennen tenttiä ja sulkeutuu 7 päivää ennen tenttiä. On myös tärkeää peruuttaa ilmoittautuminen, mikäli ei osallistu kokeeseen. Ilmoittautuminen katsotaan kokeeseen osallistumiseksi, ellei sitä ole peruttu ennen kokeen alkamista. Kokeessa kolmesti hylätyn opiskelijan on neuvoteltava asianomaisen opettajan kanssa kurssin suorittamisesta. Tarkemmat tenttikäytännöt löytyvät tenttiohjesäännöstä https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageid= Arviointi ja arvosanat Arviointi Eniten käytetty arviointimenetelmä on tentti. Perinteisen tentin lisäksi käytetään mm. esitenttiä, suullista tenttiä, verkkotenttiä, aineistotenttiä tai monivalintatenttiä. Joistakin laajemmista kursseista järjestetään välikokeita, jotka jakavat kurssin suorituksen pienempiin osiin. Oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää myös muita arviointimenetelmiä, esimerkiksi portfolio kehittämiskansioita, luentotai oppimispäiväkirjaa, vertaisarviointia, itsearviointia tai esseetä. 12

19 Arvosanat Kurssisuorituksen arvostelussa käytetään joko asteikkoa 0-5, jossa 0 on hylätty ja 5 korkein arvosana tai asteikkoa hyväksytty/hylätty. Mikäli kurssi koostuu itsenäisistä osasuorituksista, opiskelijoille on ilmoitettava viimeistään kurssin alkaessa osasuoritusten painoarvo koko kurssin arvosanaan. Aalto-yliopiston yleisten opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen mukaan opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Opintosuorituksen arvostelun oikaisemisesta kerrotaan kohdassa 3.5 Opintoja koskeva säännöstö Suoritusmerkinnät ja opintorekisteri Opintosuoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteriin (Oodiin). Suoritukset kirjataan kurssin opetuksesta vastaavan koulutusohjelman opintopalveluissa. Kurssisuoritukset arvostelee kurssista vastaava opettaja. Kurssin opettaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista sekä mahdollisuuksien mukaan pääpiirteittäiset arvosteluperusteet toimitetaan Noppaan kuukauden kuluessa kokeen toimittamisesta. Kurssin tulokset julkaistaan Noppa-portaalissa kurssin sivuilla (Tulokset). Koulutusohjelman opinto- ja opiskelijapalvelut huolehtivat siitä, että opintosuorituksen arvostelua koskevat tiedot merkitään viipymättä niiden valmistuttua opintorekisteriin. Kurssiarvosana merkitään opintorekisteriin vasta, kun kurssin kaikki arvosanaan vaikuttavat osasuoritukset on tehty ja arvioitu hyväksytysti. Epävirallisen opintosuoritusotteen voi tilata sähköpostiin WebOodista https://oodi.aalto.fi/a/. Tämä edellyttää kirjautumista WebOodiin Aalto-käyttäjätunnuksella. Virallisen yliopiston leimalla ja allekirjoituksella varustetun opintosuoritusotteen tai läsnäolotodistuksen saa koulun OOP-palvelupisteestä tai koulutusohjelman opintopalveluista. 13

20 Muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja samantasoisilla opinnoilla. Vain sellaisia opintoja voidaan hyväksilukea, jotka tulevat osaksi suoritettavaa tutkintoa. Opinnäytteitä ei voi hyväksilukea. Todistuksen myöntäminen Insinööritieteiden korkeakoulusta edellyttää, että vähintään puolet tutkinnon opinnoista, mukaan lukien opinnäytetyö on suoritettu opiskelijan koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Poikkeuksena ovat erikseen sovitut kaksoistutkinto-ohjelmat. Pääsääntöisesti tutkinnon keskeiset syventävät opinnot on suoritettava korkeakoulun vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti. Päätökset hyväksilukemisesta tehdään omassa koulutusohjelmassa. Opintojen hyväksilukemiseen liittyviä hakemuksia saa: Into https://into.aalto.fi/display/fimastereng/ -> Lomakkeet -> Perustutkintojen lomakkeet https://into.aalto.fi/display/fimastereng/perustutkintojen+lomakkeet sekä oman koulutusohjelman kansliasta. Lisätietoja ja ohjeita: Into -> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa -> Omien opintojen suunnittelu -> Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminenhttps:// into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageid= Aalto-yliopiston yleiset muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisohjeet ovat Aalto-yliopiston opiskelun ja opintojen säännöstössä. https://into.aalto.fi/display/fimastereng/ Tutkintojen tavoitteelliset ja sallitut suorittamisajat Yliopistolaissa säädetään alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteellisista ja sallituista suorittamisajoista, opiskeluoikeudesta ja opiskeluoikeuden jatkamisesta. Opintojen alkamisajaksi katsotaan ajankohta, jolloin opiskelija on vastaanottanut opiskelupaikan ko. yliopistossa. Tutkintojen tavoitteellinen suorittamisaika on aika, jossa opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinto päätoimisesti opiskel- 14

21 len. Ylempää tutkintoa suorittavan opiskelijan diplomi-insinöörin tutkinnon tavoiteajaksi on asetettu kaksi vuotta. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto enintään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta ja äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä johtuvia ns. lakisääteisiä poissaoloja. Tutkinnon suorittamisaikaa ei myöskään lasketa muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tutkinnon suorittamisaika kuluu, kun opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Tutkinnon suorittamisaika kuluu myös niinä lukukausina, kun opiskelija on laiminlyönyt lukukausiilmoittautumisen. Edellä mainitut opiskeluaikojen rajoitukset koskevat tai sen jälkeen perustutkintoon opiskeluoikeuden saaneita opiskelijoita sekä TKK:n jossakin koulutusohjelmassa ennen aloittaneita, jotka ovat hakeneet ja tulleet valituiksi uuteen koulutusohjelmaan vuoden 2005 tai sitä myöhemmissä opiskelijavalinnoissa Aalto-yliopiston linjaukset rajattuun opiskeluaikaan myönnettävälle lisäajalle Yliopisto voi myöntää hakemuksesta lisäaikaa opinnoille tutkinnon suorittamiseksi. Päätöksen lisäajasta tekee korkeakoulun dekaani tai hänen määräämänsä henkilö. Lisäaikaa päätettäessä huomioidaan voimassa olevien suoritusten määrä ja puuttuvien opintosuoritusten määrä ja laajuus suhteessa tavoitteelliseen suorittamisaikaan sekä mahdollisesti aiemmin myönnetty lisäaika. Yliopiston tehtävä on ensisijaisesti järjestää opinnot ja tukea opiskelijoita eri keinoin tutkintojen suorittamisessa siten, että opiskelijat voivat esteettä suorittaa opintonsa ilman lisäaikaa. Yliopiston tulee huolehtia opiskelijoiden sitouttamisesta tavoitteellisiin opinto-ohjelmiin heti opintojen alusta ja seurata opintojen etenemistä koko opiskeluajan. Keskeisiä tukitoimia ovat opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja tutorointi sekä tavoitteellisesta tutkinnon suorittamisen aikataulusta jääneiden tavoittaminen hyvissä ajoin ennen tutkinnon suorittamisajan päättymistä. 15

22 Opintosuorituksia koskeva säännöstö Opintosuorituksiin liittyvät ongelmatilanteet Opintosuorituksiin liittyvissä ongelmatilanteissa opiskelijan kannattaa ensin neuvotella ao. kurssin opettajan kanssa. Mikäli asiaan ei tällä tavoin löydetä ratkaisua, opiskelijan on syytä ottaa yhteyttä opintojen suunnittelijaan tai korkeakoulun opintoasiain päällikköön. Opintosuoritus ja opiskelijan tiedonsaantioikeus Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. (Yliopistolaki 44 1 mom). Opiskelijalla on oikeus omalla kustannuksellaan saada jäljennös kirjallisista tai muulla tavoin tallennetuista vastauksistaan (Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt OOS 32 ). Kurssin opintosuoritusten tulokset on tavallisesti ilmoitettava 4 viikon kuluessa tentin pitämisestä tai muun opintosuorituksen jättöpäivästä. Kurssin opintosuoritukset kirjataan pian tulosten ilmoittamisen jälkeen opintorekisteriin. Opiskelijan on syytä itse huomauttaa siitä, jos opintosuoritukset kursseista eivät ole tulleet opintorekisteriin ajallaan. Vanhojen kurssimerkintöjen etsiminen jälkeenpäin on hankalaa ja aikaa vievää. Lisäksi on huomattava, että tenttipapereita säilytetään laitoksella rajallinen aika (minimi 6 kk). Opintosuorituksen arvostelun oikaiseminen Yliopistolain 82 4 momentin mukaan muun opintosuorituksensa kuin opinnäytetyön arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian Aalto-yliopiston tutkintolautakunnan 16

23 käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan päätöksestä tiedon. (OOS 35 ja 44 ). Aalto-yliopiston tutkintolautakunnan menettelyohjeiden mukaan tutkintolautakunta voi aiheelliseksi katsomansa oikaisupyynnön johdosta palauttaa opintosuorituksen takaisin arvostelun suorittaneelle opettajalle uudestaan arvosteltavaksi tai oikaista arvosanan itse. Yliopistolain 82 3 momentin mukaan diplomityön arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (OOS 35 ja 44 ). Tutkintolautakunta voi palauttaa aiheelliseksi katsomansa oikaisupyynnön johdosta diplomityön oikaisupyynnön kohteena olleen arvostelupäätöksen tehneelle elimelle uudestaan arvosteltavaksi tai oikaista arvosanan itse. (OOS 35 ja 44 ). Lisätietoja oikaisun hakemisesta opintoasioissa:https://into. aalto.fi/display/fimastereng/oikaisun+hakeminen+opintoasioissa Vilppi ja sen seuraamukset Kaikessa opetuksessa ja opiskelussa tulee ottaa huomioon hyvä tieteellinen käytäntö. Opiskelijan opintosuoritus voidaan jättää arvostelematta, jos hänen katsotaan rikkoneen eettisiä sääntöjä sen tekemisessä. Vilppiä opinnoissa on ennen kaikkea tahallinen, epärehellinen teko tai keino, jonka tarkoituksena on antaa väärä kuva omasta tai toisen henkilön osaamisesta (Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely). Vilpin eri muotoja ovat esimerkiksi tenttivilppi eli lunttaaminen, luvaton toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin, tai sen osan esittäminen omana eli plagiointi, autoplagiointi eli omien töiden kierrättäminen uusissa opintosuorituksissa, sepittäminen eli tekaistujen havaintojen tai tulosten esittäminen tiedeyhteisölle, havaintojen vääristely eli alkuperäisten havaintojen tarkoituksellinen muokkaaminen tai esittäminen niin, että havaintoihin perustuva tulos vääristyy ja anastaminen eli luottamuksella esitetyn aineiston luvaton esittäminen tai esittäminen omissa nimissään. Vilppi tai sen yritys tentissä tai muun opintosuorituksen yhteydessä voi johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen ja kurinpitotoimiin. (OOS 39 ja 40 sekä Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt). Opiskelijan tulee kääntyä opettajan puoleen ajoissa, jos hän on epävarma kurssilla sallituista menettelytavoista. 17

24 Lisätietoja vilpistä ja seuraamuksista: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageid= Kurinpito Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti tai menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo yliopiston järjestystä. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa yliopistosta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää yliopiston rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta yliopiston hallitus. Ennen asian ratkaisemista on kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöitävä, hankittava tarpeellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Kirjallista varoitusta tai erottamista koskevasta päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla. (Yliopistolaki 45, 45 a ja 83 ) Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka yliopiston järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai yliopistossa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Rehtori ja opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluva sekä harjoittelun ohjaaja voivat tällaisessa tilanteessa toimia yhdessä tai erikseen. Toimenpiteet tulee kirjata. (Yliopistolaki 45 ja 45 a ). Opiskelua koskevat yleiset säännöt ja lait Yliopistoa koskevat lait ja säädökset Yliopistoja koskeva lainsäädäntö on uudistettu voimaan tulleen yliopistouudistuksen yhteydessä. Yliopistoista säädetään yliopistolaissa ja yliopistoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. 18

25 Lisäksi toimintaa säätelevät mm. valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä. Yliopistoja koskevat lait ja säädökset löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivultahttp://www.okm.fi/opm/koulutus/yliopistokoulutus/ -> Lait ja asetukset. Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt Aalto-yliopiston opetus perustuu tutkimukseen. Opetuksessa pyritään korkeaan kansainväliseen tasoon ja noudatetaan eettisiä periaatteita sekä hyvää tieteellistä käytäntöä. Hoitaessaan opetustehtäväänsä Aalto-yliopisto toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Opetusta ja opiskelua koskevien sääntöjen tarkoitus on turvata akateeminen yhteisön jäsenten yhtenäinen ja tasapuolinen kohtelu sekä oikeusturva. Sääntöjä sovelletaan koko Aalto-yliopistossa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, jollei jäljempänä toisin mainita. Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Tutkintosääntö on yksi tärkeimmistä säädöksistä, joka koskee korkeakoulun toimintaa ja siellä annettavaa opetusta. Insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosäännössä määritellään muun muassa korkeakoulun tehtävä, korkeakoulussa suoritettavat tutkinnot, tutkintojen tavoitteet, mitä kokonaisuuksia tutkintojen tulee sisältää, miten koulutus tulee järjestää, opiskelijavalinnat ja opinto-oikeus, tutkinnon suorittajilta vaadittava kielitaito ja monia muita tutkintoihin, niiden sisältöön, rakenteeseen ja suorittamiseen liittyviä asioita. Syksyllä 2013 aloittavia opiskelijoita koskee tutkintosääntö, joka astui voimaa Aikaisemmin aloittaneita opiskelijoita koskee voimaan tullut ja sekä tietyiltä osiltaan muutettu tutkintosääntö. Lisätietoja opiskeluun liittyvistä säännöistä löydät Into-portaalista: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageid= Opinto- ja opiskelijapalveluiden prosessit Intoon on kerätty opinto- ja opiskelijapalveluita koskevat tärkeimmät prosessikuvaukset. https://into.aalto.fi/display/fimastereng/opinto-+ja+opiskelija palveluiden+prosessit 19

26 Opetus, arviointi ja palaute Opetusmenetelmät Lähiopetus Lähiopetuksella tarkoitetaan opetustilanteita, joissa opettaja ja opiskelijat ovat yhteisessä tilassa yhteisellä ajalla oppimassa jotakin uutta. Lähiopetustilanteita ovat muun muassa luennot, laskuharjoitukset, maastoharjoitukset, laboratoriotyöt, demonstraatiot, harjoitukset, seminaarit ja ekskursiot. Lähiopetuksessa voidaan käyttää useita opetusmenetelmiä. Opetusmenetelmiä ovat muun muassa case-opetus, lukupiiri, keskusteleva opetus, aktivoivat kirjoitustehtävät, ongelmalähtöinen oppiminen (PBL) ja oppimispäiväkirja. Verkko-opetus Verkko-opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa siten, että oppimateriaali ja tähän liittyvät erilaiset oppimista ja opetusta tukevat toiminnot ovat verkkoympäristössä. Verkkoa voidaan käyttää muun muassa keskustelualustana, lähiopetuksen välittäjänä, ryhmätyöalustana, tehtävien palautuksessa ja materiaalien jaossa. Itsenäinen työskentely Itsenäinen työskentely voi sisältää esimerkiksi harjoitusten tekemistä, kurssikirjallisuuden lukemista ja esseiden kirjoittamista. Oppimisen arviointi ja arvosanat Oppimisen arvioinnin tavoitteena on varmistaa, että opiskelija hallitsee kursseille, kokonaisuuksille ja opinnäytteille tavoitteeksi asetetut tiedot ja taidot sekä tukea opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan. Eri arviointimenetelmät ohjaavat opiskelijoita erilaiseen opiskeluun. Vastuu oppimisesta on opiskelijalla. Opettaja voi tukea ja helpottaa opiskelijan oppimista. Oppimisen arvioinnin ollessa kiinteä osa oppimista sen avulla voidaan ohjata opiskelijoita syvälliseen ja laadullisesti korkeatasoiseen oppimiseen. Kurssilla tehtyä harjoitustyötä, oppimispäiväkirjaa, kirjallisuustyötä, projektityötä ja tai portfoliota käytetään usein osana 20

27 kurssin arviointia. Näiden töiden avulla opiskelija työstää ja soveltaa kurssilla käsiteltäviä asioita, mikä syventää opiskelijan oppimista jo kurssin aikana. Opetusmenetelmät, jotka eivät ole suoraan sidoksissa siihen, mitä opiskelijat tekevät, johtavat helposti ulkoa opettelua korostavaan opiskeluun ja pinnallisiin oppimistuloksiin. Yleisimmin käytetty oppimisen arviointimenetelmä on tentti. Osalla kursseista järjestetään välikokeita, jotka jakavat kurssin suorituksen pienempiin osiin. Tenteistä ja välikokeista on lisää tietoa luvussa 4.1. Myös vaihtoehtoisia suoritustapoja käytetään. Arvosanat Perus- ja jatkotutkinnoissa käytetään hyväksytysti osoitetuista tiedoista seuraavia arvosanoja: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1). Arvostelussa voidaan myös käyttää arvosanoja hyväksytty ja hylätty. Opetuksen arviointi ja kehittäminen Opetusta voidaan arvioida ja kehittää muun muassa järjestämällä kurssipalauteryhmiä ja keskusteluita opiskelijoille, kysymällä opiskelijoilta kysymyksiä, vertaisopettajan havainnoilla, kyselylomakkeilla, opettajan itsearvioinnilla ja ulkopuolisella arvioinnilla. Arvioitaessa ja kehitettäessä opetusta kiinnitetään huomiota siihen, että kurssin oppimistavoitteet, opetettava aines ja sisältö, opetusmenetelmät sekä arviointimenetelmät ja -kriteerit ovat linjassa keskenään. Insinööritieteiden korkeakoulussa opetuksen kehittämistoimiin lukuvuonna kuuluvat mm. vaihtoehtoisten oppimisen arviointitapojen kehittäminen ja opintojen etenemiseen liittyvät kehittämishankkeet. Opiskelijoiden kokemuksia arvioinnissa ja kehittämisessä hyödynnetään mahdollisimman paljon. Opiskelijoiden roolia yliopistoyhteisön voimavarana vahvistetaan. Korostetaan oppimiskeskeistä opetusta ja opiskelijoiden ohjausta. Opetussuunnittelun avulla edistetään opiskelijaliikkuvuutta ja opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumista. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavat opinnot erotetaan selvästi toisistaan ns. Bolognan-prosessin mukaisesti. Koulutuksen sisällöissä ja opetusmenetelmissä lähtökohtana ovat tulevaisuuden kompetenssit. Korkeakoulutasolla kurssien määrää vähennetään nykyisestä ja painopiste on kurssien laadussa. Lisäksi Aalto-yliopiston tutkimuksen ja opetuksen strateginen tuki yksikön tarjoaman yliopistopedagoginen koulutus antaa henkilökunnalle mahdollisuuden kehittää omia tiedollisia sekä tai- 21

28 dollisia valmiuksia toimia opettajana. Koulutus vahvistaa taitoja ymmärtää oppimisprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kehittää omaa opetusta sekä verkostoitua muiden opetustyötä tekevien kanssa. Kaiken toiminnan päämääränä on oppimiskeskeisen kulttuurin luominen sekä laadukkaan oppimisen edistäminen. Insinööritieteiden korkeakoulun opetuksen laaturyhmä Insinööritieteiden korkeakoulun opetuksen laaturyhmä valmistelee opetuksen laadun varmistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja päätöksiä sekä tekee aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä opetuksen laadun parantamiseen johtavista toimenpiteistä. Opiskelijoilla on tärkeä rooli opetuksen laaturyhmässä. Insinööritieteiden korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä Insinööritieteiden korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmän tehtävänä on arvioida korkeakoulun opetustehtäviin pyrkivien opetusosaamista sekä hakuvaiheessa että urapolulla myöhemmin edettäessä. Opetusosaamisen arviointiin sisältyy hakijoiden opetusportfolion ja opetusnäytteen arviointi sekä haastattelu. Insinööritieteiden korkeakoulun koulutuksen kehittämisryhmä Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ja tuoda uusia ajatuksia opetuksen suunnitteluun ja koulutuksen kehittämiseen osallistumalla aktiivisesti Insinööritieteiden korkeakoulun koulutuksen kehittämisryhmän toimintaan ja teematilaisuuksiin. Koulutuksen kehittämisryhmän tilaisuuksissa tavoitteena on mm. tiedottaa ajankohtaisia asioita opetuksessa, tunnistaa opetuksen ja ohjauksen kehittämistarpeita, innostaa opettajia kehittämään omaa opetustaan, edistää opettajien ja opiskelijoiden verkostoitumista, vertaistukea ja hyvien käytäntöjen jakamista sekä kehittää opintojen ohjausta ja tuutorointia. Kehittämisryhmän tilaisuuksia järjestetään yleensä muutama lukukaudessa. Syyslukukauden koulutuksen kehittämisen teematilaisuudet järjestään maanantai-iltapäivinä 16.9., ja Lisätietoa koulutuksen kehittämisryhmän tehtävistä ja toimenpiteistä sekä vuoden 2013 painopistealueista on koulun Inside-sivustolla https://inside.aalto.fi/display/fieng/opetus (Insinööritieteiden korkeakoulu -> Opetus -> Koulutuksen kehittäminen). 22

29 Opiskelijapalaute Opiskelijan saama palaute Opiskelijan saamalla palautteella tarkoitetaan sitä informaatiota, jota opiskelija saa oppimisestaan. Palaute antaa tietoa opiskelijan oppimisen tuloksista ja sen avulla voidaan arvioida, onko asetettuihin tavoitteisiin päästy. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on taito, jonka oppiminen on osa opiskelua. Opiskelijan antama palaute Opiskelijapalautetta käytetään opetuksen kehittämisen välineenä. Opiskelijan on tärkeää antaa rakentavaa palautetta, jonka avulla opetushenkilökunta saa tietoa kurssin kehittämiskohteista, toimivista käytännöistä sekä siitä, miten opiskelijat ovat kurssin kokeneet. Palautteenkeruun yhteydessä esiin tulleita kurssin toteuttamiseen liittyviä ongelmakohtia pyritään huomioimaan ja työskentelytapoja parantamaan jo samana tai viimeistään seuraavana lukuvuonna. Kurssipalautteen kerääminen tehdään toistaiseksi sähköisen PalauteOodin avulla, mihin opiskelija pääsee WebOodin kautta. Aalto-yliopiston uusi kurssipalautejärjestelmä pilotoidaan syyslukukaudella 2013 ja otetaan käyttöön lukuvuoden aikana. Opiskelija voi myös antaa vapaamuotoista palautetta kursseista. Opiskelijoiden toivotaan aktiivisesti antavan palautetta. Opiskelijapalauteryhmät: Insinööritieteiden korkeakoulun toimintatapa kehitettäessä kursseja Kursseilla voi olla käytössä vapaaehtoisista opiskelijoista koostuva opiskelijapalauteryhmä, jonka kurssin vastuuopettaja kokoaa kurssin alussa. Opiskelijat voivat osallistua keskeisesti kurssin kehittämiseen antamalla opettajalle palautetta muun muassa kurssin vahvuuksista ja heikkouksista. Opiskelijapalauteryhmän opiskelijat keräävät kurssin muiltakin opiskelijoilta kommentteja kurssista ja välittävät palautteen kurssin henkilökunnalle. Opiskelijapalauteryhmä voi tavata esimerkiksi kurssin puolivälissä ja kurssin lopuksi kurssin vastuuopettajan. Kurssin vastuuopettaja käsittelee saamansa palautteen keskustellen siitä opiskelijapalauteryhmän jäsenten kanssa ja laatii kehityssuunnitelman siitä, miten hän aikoo palautteen perusteella kehittää kurssia. Opiskelijapalauteryhmien kautta kurssia on mahdollista kehittää jo sen ollessa käynnissä. 23

30 Opettajan antama vastapalaute Kurssipalautteeseen opettajien on suositeltavaa antaa vastapalautetta. Opettajat julkaisevat vastapalautteen yleensä kurssin Noppasivulla. Hyväksi käytännöksi on osoittautunut myös palautteen läpikäyminen lyhyesti ennen seuraavan kurssin alkua. Näin kurssin opiskelijat saavat tietoonsa, mitä kehitystoimenpiteitä kurssiin on tehty aiempien palautteiden perusteella. Opiskelijan tietojärjestelmät Seuraavat opiskelua tukevat tietojärjestelmät ovat opiskelijan käytettävissä opintojen aikana: Kurssien tiedot ja ilmoittautuminen WebOodi (https://oodi.aalto.fi) Noppa (https://noppa.aalto.fi) Tiedotus WebMail (https://mail.aalto.fi) Into (https://into.aalto.fi) Inside (https://inside.aalto.fi) Kurssityökalut Moodle (https://moodle.aalto.fi) Optima (https://optima.aalto.fi) Työvälineitä opiskeluun AaltoWiki (https://wiki.aalto.fi) AaltoBlogi (https://blogi.aalto.fi) StudentWiki (https://studentwiki.aalto.fi) Insinööritieteiden korkeakoululla on oma IT-palvelupiste Konetekniikan talossa, os. Otakaari 4. IT-tukihenkilönä toimii Jaakko Heiskanen, puhelin , ja hän on tavoitettavissa maanantaista perjantaihin klo Aalto-yliopiston tarjoamat IT-palvelut opiskelijoille löytyvät Into-portaalista osoitteessa https://into.aalto.fi/display/fiit/ Palvelut+opiskelijalle 24

31 Kirjastot Aalto-yliopiston Otaniemen kampuskirjasto on osa Aalto-yliopiston kirjastoa Arabian ja Töölön kampuskirjastojen ohella. Kirjasto tarjoaa opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen tueksi laajat kokoelmat, jotka koostuvat painetusta ja elektronisesta aineistosta sekä tietokannoista. Opiskelussa tarvittavat kurssikirjat löytyvät kirjastosta joko painettuna tai e-kirjoina. TEEMU-kokoelmatietokannasta ja Nelli-portaalista voi tarkistaa, onko julkaisu kokoelmissa, missä muodossa ja kuinka käytettävissä. Kirjautumalla Nelli-portaaliin Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijat ja tutkijat voivat käyttää e-aineistoja myös korkeakoulun verkon ulkopuolelta. Suurin osa tilatuista tieteellisistä aikakauslehdistä on elektronisessa muodossa. Tiedot korkeakoulussa tehdyistä diplomi- ja kandidaatintöistä sekä lisensiaatin tutkimuksista löytyvät TENTUN Inssi-tietokannasta. Kirjaston keskeisiin palveluihin kuuluvat lainaus, kaukopalvelu, tietokantojen ylläpito, tiedonhaut sekä kirjallisuusselvitykset ja asiakkaiden neuvonta. Opiskelijoille järjestetään kirjaston käytön ja tiedonhaun koulutusta opintojen eri vaiheissa. Asiakkaille on tarjolla lukutiloja, ryhmätyöhuoneita sekä asiakastyöasemia ja muita laitteita. Kirjasto sijaitsee osoitteessa Otaniementie 9. Se on avoinna arkisin klo 8-21, lauantaisin klo 9-16 ja pyhien aattona klo Kesäkuukausien aukioloajat löytyvät kirjaston verkkosivuilta. Lisätietoja: Muut kirjastot Aalto-yliopiston korkeakouluissa ja laitoksilla on omat kirjastot, joista löytyy alan erikoiskirjallisuutta. Erilliskirjastot ovat pääsääntöisesti auki klo Lisätietoja: 25

32 Opintojen suunnittelu ja ohjaus Opintojen ohjaus ja neuvonta Aalto-yliopiston opiskelijalla on oikeus saada ohjausta ja opintoneuvontaa koko opiskelunsa ajan. Tukea kannattaa hakea erityisesti opintojen alkumetreillä, jotta opiskelun liikkeellelähtö olisi mahdollisimman joustavaa ja tavoitteellinen opiskeluaika olisi mahdollista saavuttaa. Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista ja opintojen sujuvaa etenemistä ja opintoihin kiinnittymistä sekä varmistaa opiskelijan opintopolun, tilanteen ja tarpeen mukainen tuki opintojen eri vaiheissa. Lähtökohtana on opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuu omien opintojen etenemisestä. Useimmat opiskeluun liittyvät käytännön ongelmat voi selvittää itse tutustumalla opinto-oppaaseen, Intoon ja Noppaan. Opinto-ohjausta ja neuvontaa antavat monet eri tahot kuten opinto- ja opettajatuutorit, opintoneuvojat, opinto-ohjaaja ja kansliahenkilökunta. Kurssikohtaista neuvontaa antavat kyseisen kurssin opettajat. Lisäksi järjestetään erilaisia opintoihin liittyviä informaatiotilaisuuksia, joihin opiskelijoiden toivotaan osallistuvan. Opintojen suunnittelu Opintojen suunnittelu on tärkeä osa opiskelua. Jokaisella opiskelijalla on oma opintopolkunsa henkilökohtaisine valintoineen opintojen aloittamisesta tutkinnon suorittamiseen. Opintopolku tulee suunnitella mahdollisimman järkeväksi ja suunnitelmallisesti eteneväksi. Opintoja ei kuitenkaan tarvitse suunnitella yksin vaan suunnittelun tueksi opiskelijoille tarjotaan erilaisia mallilukujärjestyksiä ja suoritusjärjestysehdotuksia, erilaisia oppaita sekä opintoneuvontaa ja ohjausta. Tärkein työkalu opintojen suunnitteluun on henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS. Tarkemmin opintojen ohjauksesta ja suunnittelusta sekä ohjaus ja neuvontapalveluista kerrotaan Into-sivuilla. https://into.aalto.fi/ display/fimastereng/omien+opintojen+suunnittelu 26

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Opinto-opas 2014 2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Diplomi-insinöörin tutkinto Toimittanut: Jaana Kauppi Unigrafia 2014 Helsinki Sisällys Oppaan käyttäjälle 10 Aalto-yliopisto ja hallinto 11 Insinööritieteiden

Lisätiedot

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö 7.9.2017 Fuksi-info Vastuullisen käyttäytymisen periaatteet Miten toimin, jos olen tyytymätön saamaani arvosanaan? Miten haen vapautusta toisen kotimaisen kielen suorittamisesta?

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö 8.9.2016 Fuksi-info Miten toimin, jos olen tyytymätön saamaani arvosanaan? Miten haen vapautusta toisen kotimaisen kielen suorittamisesta? Vastuullisen käyttäytymisen

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015. Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelma

Opinto-opas 2014 2015. Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelma Opinto-opas 2014 2015 Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelma Opinto-opas 2014-2015 Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelma Toimittanut: Pertti Jokela Unigrafia Oy Helsinki 2014 Sisällys

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services

Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services Agora B 331 Käynti Ahlmaninkadun puolelta / Entrance: Ahlmaninkatu Olemme muuttaneet / We have new premises Tervetuloa Agoran B-siiven 3. kerrokseen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

ENG-opiskelijainfo. Kandidaattiohjelmien uudistamisen vaikutuksia opiskelijoiden arkeen Markku Kuuva

ENG-opiskelijainfo. Kandidaattiohjelmien uudistamisen vaikutuksia opiskelijoiden arkeen Markku Kuuva ENG-opiskelijainfo Kandidaattiohjelmien uudistamisen vaikutuksia opiskelijoiden arkeen Markku Kuuva 10.9.2013 Infon kohderyhmät Vanhan (nykyisen) tutkintorakenteen mukaan opiskelevat (perustapaukset) Vanhan

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Insinööritieteiden korkeakoulussa

Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Insinööritieteiden korkeakoulussa 1 (6) Hyväksytty n akateemisessa komiteassa Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta ssa 1 Taustaa ja rajauksia Opintojen hyväksilukemisen taustalla olevia ohjeita ja säädöksiä Yliopistolain 44 3 momentti koskien

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

ENG-opiskelijainfo. Kandidaattiohjelmien uudistamisen vaikutuksia opiskelijoiden arkeen. Markku Kuuva Marjo Immonen Pertti Jokela Seppo Hänninen

ENG-opiskelijainfo. Kandidaattiohjelmien uudistamisen vaikutuksia opiskelijoiden arkeen. Markku Kuuva Marjo Immonen Pertti Jokela Seppo Hänninen ENG-opiskelijainfo Kandidaattiohjelmien uudistamisen vaikutuksia opiskelijoiden arkeen Markku Kuuva Marjo Immonen Pertti Jokela Seppo Hänninen 11.4.2013 Infon kohderyhmät Vanhan (nykyisen) tutkintorakenteen

Lisätiedot

Johdatus opiskeluun ti Oppimispalvelut Virpi Riissanen ja Mari Martinmaa

Johdatus opiskeluun ti Oppimispalvelut Virpi Riissanen ja Mari Martinmaa Johdatus opiskeluun ti 5.9.2017 Oppimispalvelut Virpi Riissanen ja Mari Martinmaa Ohjelma 9:15-9:30 ajankohtaiset asiat, orientaatioviikko ja orientaatiokurssi (oppimistehtävät ja portfolio) Virpi Riissanen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

2 Opinto-oikeus: Tutkintoon johtava opinto-oikeus, jollei toisin mainita.

2 Opinto-oikeus: Tutkintoon johtava opinto-oikeus, jollei toisin mainita. 1 AALTO-YLIOPISTON YLEISET OPETUSTA JA OPISKELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖT Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 20.12.2010 yliopistolain (L 558/2009) ja Aaltoyliopiston johtosäännön perusteella

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tampereen yliopiston tutkintosääntö 14.12.2011 1/10 Tampereen yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 14.12.2011. Soveltamisala 1 Tätä johtosääntöä

Lisätiedot

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003)

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 243 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 20. TUTKINTOSÄÄNTÖ PERUSTUTKINNOT 1 Arkkitehdin tutkinto suoritetaan arkkitehtuurin

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT 1 Opiskelijapalvelut Opintojen ohjaus -tiimimme ja opiskelijoiden asiakaspalvelutiimimme auttavat ja tukevat sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta 2015

Erikoistumisaluevalinta 2015 Erikoistumisaluevalinta 2015 Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi 15.4.2015 Esityksen sisältö Erikoistumisaluevalintaprosessi yleisesti, aikataulu Valintaperusteet, lykkäys ja erikoistumisalueiden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö 1 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Täydennetty 9.9.2013 ja 2.2.2015 1 Yleisiä säännöksiä 1

Lisätiedot

Taideyliopisto Koulutussääntö

Taideyliopisto Koulutussääntö Taideyliopisto Koulutussääntö Käsittely: 1. Julkinen keskustelutilaisuus 11.4.2013 2. TeaK:n tutkimusneuvosto 16.4.2013 3. SibA:n akateeminen neuvosto 23.4.2014 4. TeaK:n opetusneuvosto 23.4.2013 5. Taideyliopiston

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 17.6.2013. (Muutokset 4.11.2013 ja 18.5.2015 mukaan lukien) I Yleisiä säännöksiä 1 Tehtävä Aalto-korkeakoulusäätiön

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Humanistisyhteiskuntatieteellinen. tiedekunta. Opiskelijoiden orientaatio, Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne

Humanistisyhteiskuntatieteellinen. tiedekunta. Opiskelijoiden orientaatio, Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne Humanistisyhteiskuntatieteellinen tiedekunta Opiskelijoiden orientaatio, 29.9.2017 Maija Pöyhönen, Salla Kujala, Tiina Rinne JYU. Since 1863. 10.10.2017 1 Sisältö Mikä yliopiston koulutusta ja tutkintoja

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa RET_RIL 22.5.2012 Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Juha Paavola Rakentamisen haasteet Aaltoyliopistossa Insinöörien

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA

OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA Uudistuksen taustaa Yliopistolla tulee olla johtosääntötason säädös pysyviksi tarkoitetuista määräyksistä ja toimintavoista opintoihin

Lisätiedot

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan opintosuunnasta valmistunut kasvatustieteen kandidaatti on pätevä lastentarhanopettaja Myös esikoulun osalta Esi- ja alkuopetuksen sivuaine ei

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Koulutuksen kehittämistyöryhmän tilaisuus 3.6.2013 Marjo Immonen

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/oppimispalvelut

Insinööritieteiden korkeakoulu/oppimispalvelut Insinööritieteiden korkeakoulu/oppimispalvelut 20.1.2016 OPINTOJEN HYVÄKSILUKU ENGissä (korvaaminen) Opiskelija Oppimispalvelut Vastuuopettaja Koulutusohjelmajohtaja, vastuuprofessori 1. Opiskelija aloittaa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tampereen yliopiston tutkintosääntö Tampereen yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 13.6.2012. Soveltamisala 1 Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tampereen yliopiston tutkintosääntö 1/13 Tämä tutkintosääntö tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017. Tampereen yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on 24. päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan tutkintosäännön:

Lapin yliopiston hallitus on 24. päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan tutkintosäännön: LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 16.12.2010 Lapin yliopiston hallitus on 24. päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan tutkintosäännön: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tutkinnon rakenne. Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Heli Järvelä

Tutkinnon rakenne. Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Heli Järvelä Tutkinnon rakenne Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC 5.9.2017 Heli Järvelä Ohjelma 5.9.2017 9:00 9:30 Tavoitteet /Jouni 9:30 10:15 Tutkinnon rakenne & sisältö 10:30 11:15

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Vaasan yliopiston tutkintosääntö

Vaasan yliopiston tutkintosääntö Hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.3.2015 Vaasan yliopiston tutkintosääntö 1 Soveltamisala Tätä tutkintosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULUN TENTTIOHJESÄÄNTÖ

INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULUN TENTTIOHJESÄÄNTÖ INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULUN TENTTIOHJESÄÄNTÖ AK ENG 8/2012 Insinööritieteiden akateeminen komitea on hyväksynyt ohjesäännön 8.10.2012. Tarkistetut ohjeet otetaan käyttöön välittömästi päätöksen jälkeen.

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laatiminen Sähkötekniikan korkeakoulussa

Opetussuunnitelman laatiminen Sähkötekniikan korkeakoulussa 1 (8) Opetussuunnitelman laatiminen Sähkötekniikan korkeakoulussa 1. OPETUSSUUNNITELMA JA SITÄ KOSKEVAT LINJAUKSET... 2 1.1. Opetussuunnitelman merkitys... 2 1.2. Opetussuunnitelmia koskevat Aalto-yliopiston

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus Diplomi-insinöörikoulutuksen uudistuminen 2015

Tutkinnonuudistus Diplomi-insinöörikoulutuksen uudistuminen 2015 Tutkinnonuudistus Diplomi-insinöörikoulutuksen uudistuminen 2015 Infotilaisuus Uudet DI-ohjelmat ELECissä Ylemmät tutkinnot 1.8.2015 alkaen Master s Programme in Automation and Electrical Engineering Master

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Opintokoordinaattori Heli Rikala Luonnontieteiden tiedekunnan alkuorientaatio 28.8.2017 28.8.2017 Luonnontieteiden tiedekunta UTA.FI/LUO 1 Tampereen yliopisto TaY nyt http://www.uta.fi/yliopisto/

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Vilppiä ja plagiointia koskevia määräyksiä Jyväskylän yliopistossa

Vilppiä ja plagiointia koskevia määräyksiä Jyväskylän yliopistossa Vilppiä ja plagiointia koskevia määräyksiä Jyväskylän yliopistossa Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 24 Kuulusteluun osallistuvat on pyrittävä sijoittamaan kuulustelutilaan siten, että jokaisella on

Lisätiedot