Hallitus 7/2015. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Luokka 207, Piilolantie 17, Äänekoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 7/2015. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Luokka 207, Piilolantie 17, Äänekoski"

Transkriptio

1 KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 7/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Luokka 207, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite nro PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 valinta 2 3 Ilmoitusasiat 3 4 Tuntiopettaja Sari Kemppaisen opintovapaa 4 5 Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokousedustaja 5 6 Yhteistyötoimikunnan kuntayhtymän edustajat 6 7 Tilinkäyttöoikeus talousjohtajalle 7 8 Puolivuotisraportti alkuvuoden 2015 toiminnasta ja taloudesta Oppisopimuskoulutukseen kohdennettavat valtiontalouden säästöt 9 10 Ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikat vuonna Vastine Viitasaaren kaupungin esitykseen asuntolanvalvojasta Oikaisuvaatimus talotekniikan opettajan valinnasta Kuntayhtymän liikuntasalien vuokrat Kuntayhtymän maksuvalmius Viranhaltijoiden päätökset 15

2 KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA nro 7/2015 Hallitus sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo OSALLISTUJAT Läsnäolijat X Muut osallistujat Paikka Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Luokka 207, Piilolantie 17, Äänekoski Jäsen Johannes Leppänen, puheenjohtaja Irene Aaltonen, varapuheenjohtaja Kati Hänninen Vuokko Leivonen Leevi Marila Mirja Minkkinen Kari Parkkonen Hanna-Reetta Ranta-Nilkku Matti Tannermäki Simo Salmelin, valtuuston pj Simo Väisänen, valtuuston I vpj Seppo Ijäs, valtuuston II vpj Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja Seppo Hänninen, talousjohtaja Henkilökohtainen varajäsen Anneli Mertaniemi Reijo Kinnunen Sirkka-Liisa Vainiola Paula Kivinen Mikko Niskanen Heli Marttinen Virva Tikkanen Jonna Laulumaa Antti Puupponen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Johannes Leppänen Jouni Kurkela KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Todistaa PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka Allekirjoitus

3 Hallitus 7/ Hal 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hal 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Irene Aaltonen ja Kati Hänninen.

4 Hallitus 7/ Hal 3 ILMOITUSASIAT Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Kirje TRAFI/27281/ /2015, Koulutuskeskuskoodi Trafi on kuntayhtymän ilmoituksesta muuttanut ammattipätevyyskoulutuksen opetuksesta vastaavaksi henkilöksi Harri Söderholmin. Aiemmin tehtävässä toimi Raimo Temonen. Keski-Suomen ELY-keskus Työvoimakoulutuksen hankintasopimus 08/71/15, Laitoshuoltajan at valmistava koulutus Keuruu, 8 opiskelijaa, 180 työpäivää Työvoimakoulutuksen hankintasopimus 08/57/15, D-tulostuskoulutus Äänekoski, 12 opiskelijaa, 100 työpäivää Jyväskylän ammattikorkeakoulu Projektisopimus UP Uusi oppiminen uudet ympäristöt projektin toteutuksesta sopijaosapuolten kesken projektisuunnitelman ja projektipäätöksen mukaisesti. Projektin hallinnoija on JAMK ja kuntayhtymä on yksi osatoteuttajista. Äänekosken kaupunki Tonttijaon muutos 1. kaupunginosan kortteliin 1012 Tonttijaon muutos käsittää teollisuusrakennusten korttelialueen 1012 tontin 8 osoitteessa Tehtaankatu 5 sekä tontin 9 osoitteessa Kuhnamontie 2a ja Tehtaankatu 3. Hakija on Metsä Fibre Oy, joka maksaa tonttijaon muutoksen kustannukset. Muutos liittyy biotuotetehtaan kulkuyhteyksien järjestelyihin. Äänekosken Energia Oy Äänekosken Energia Oy ja kuntayhtymä ovat laatineet sopimuksen, jolla Äänekosken Energia Oy:llä on oikeus rakentaa ja pitää johto/kaapelilinjoja kuntayhtymän Piilolan tontilla Sipisenkadun puoleisella kulmalla 4 metrin levyisellä ja 30 metrin pituisella alueella. Kyse on Piilolanniemen jätevesiviemärin, vesijohdon sekä maakaapelin rakentamisesta. Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat Kuntayhtymän johtajan tiedottaa ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

5 Hallitus 7/ Hal 4 TUNTIOPETTAJA SARI KEMPPAISEN OPINTOVAPAA Luonnonvara-alan tuntiopettaja Sari Kemppainen on anonut päivätyllä kirjeellä opintovapaata ajalle Opintovapaalain 273/ :n mukaan työntekijällä on oikeus saada viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta opintovapaata, kun päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden. Hallintosäännön mukaisesti koulutusjohtaja voi myöntää palkatonta vapaata enintään 60 päivää. Koulutusjohtaja Pekka Janhonen on myöntänyt Sari Kemppaiselle palkatonta vapaata ajalle Hallitus päättää myöntää Sari Kemppaiselle palkatonta opintovapaata ajalle

6 Hallitus 9/ Hallitus 7/ Hal 9 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA Kuntayhtymä on Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n osakas. Kuntayhtymän on nimitettävä edustajansa yhtiökokouksiin. Kuntayhtymän johtajan esitys: Hallitus nimittää toimikautensa loppuun saakka kuntayhtymän edustajaksi talousjohtaja Jorma Kolehmaisen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksiin. Päätös: Hal 130 Hyväksyttiin Hal 5 ( ) Talousjohtaja Jorma Kolehmainen on jäänyt vuorotteluvapaalle alkaen ja siirretty työsopimussuhteiseksi talousjohtajaksi. Uutena talousjohtajana on aloittanut Seppo Hänninen. Hallitus nimittää toimikautensa loppuun saakka kuntayhtymän edustajaksi talousjohtaja Seppo Hännisen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksiin.

7 Hallitus 7/ Hal 6 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAT Hallitus on nimennyt kokouksessaan 11/ , 142 yhteistyötoimikuntaan jäseneksi kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja hänen varaedustajakseen koulutusjohtaja Marjo-Riitta Vainion tilalle vs. koulutusjohtaja Kirsi Tuovisen sekä jäseneksi talousjohtaja Jorma Kolehmaisen ja hänen varaedustajakseen koulutusjohtaja Pekka Janhosen toimikauden loppuun saakka. Jorma Kolehmainen on siirtynyt työsopimussuhteiseksi talousjohtajaksi ja jäänyt vuorotteluvapaalle. Hänen tilalleen tulisi valita uusi edustaja. Hallitus nimeää yhteistyötoimikuntaan Jorma Kolehmaisen tilalle talousjohtaja Seppo Hännisen toimikauden loppuun saakka.

8 Hallitus 7/ Hal 7 TILINKÄYTTÖOIKEUS TALOUSJOHTAJALLE Kuntayhtymän talousjohtajana aloittaneelle Seppo Hänniselle tulisi myöntää kuntayhtymän pankkitilin laaja tilinkäyttöoikeus ja mahdollisuus luottokortin hankintaan. Tällä hetkellä kuntayhtymän tilinkäyttöoikeus on kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelalla, talousjohtaja Jorma Kolehmaisella ja taloussihteeri Juha Rahkosella. Hallintosäännön 26 :n viranhaltijoiden ratkaisuvallan mukaisesti talousjohtaja mm. 1 päättää valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviolainojen takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta sekä tilapäislainojen ottamisesta, takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta 2 päättää kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin Hallitus päättää myöntää laajan tilinkäyttöoikeuden talousjohtaja Seppo Hänniselle kuntayhtymän Keski-Suomen osuuspankin tiliin FI ja oikeuden kuntayhtymän raha-asioiden hoitoon sekä luottokortin hankintaan. Samalla hallitus päättää lakkauttaa Jorma Kolehmaisen tilinkäyttöoikeuden.

9 Hallitus 7/ Hal 8 PUOLIVUOTISRAPORTTI ALKUVUODEN 2015 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Kuntayhtymän toimistossa on valmisteltu liitteenä nro 1 oleva yhteenveto alkuvuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta. Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja selvittävät kokouksessa tarkemmin alkuvuoden toiminnan ja talouden kehitystä. Hallitus merkitsee tiedoksi annetun selvityksen.

10 Hallitus 7/ Hal 9 OPPISOPIMUKSEEN KOHDENNETTAVAT VALTIONTALOUDEN SÄÄSTÖT Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaa kirjeellään OKM/13/221/2015, , että valtiontalouden menosäästöt vähentävät oppisopimuksen valtionosuusrahoitusta 2016 vuositasolla 2,6 milj. euroa. Vähennykset kohdennetaan ammatillisena lisäkoulutuksena järjestettävään oppisopimuskoulutukseen. Vuonna 2016 vähennetään oppisopimuspaikkojen enimmäismääriä 858 vuotuista paikkaa. Tällä hetkellä ammatilliseen lisäkoulutukseen kuntayhtymälle on myönnetty 219 paikkaa. OKM:n alustavan suunnitelman mukaan kuntayhtymällä on paikkoja 210 vuonna OKM varaa koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden esittää lausuntonsa vähennystä koskevasta suunnitelmasta viimeistään Kuntayhtymän johtaja esittää asiaa tarkemmin kokouksessa. Hallitus merkitsee opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen tiedoksi ja tyytyy suunnitelmaan.

11 Hallitus 7/ Hal 10 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN ALOITUSPAIKAT VUONNA 2016 Liitteenä 2 on esitys kuntayhtymän järjestämän ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikoiksi vuonna Esityksen mukaan aloituspaikkoja on yhteensä 667. Aloituspaikkoja on vähennetty ennakoiden opetus- ja kulttuuriministeriön päättämiä supistuksia kuntayhtymän opiskelijapaikkamäärään vuosina Nuorten peruskoulutuksessa on 425 ja aikuisten peruskoulutuksessa on 230 aloituspaikkaa. Lisäksi ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa VALMAkoulutuksessa on 12 aloituspaikkaa. Nuorten koulutuksen osuus aloituspaikoista on 65,5 % ja aikuiskoulutuksen 34,5 %. Aikuiskoulutuksen koulutustarpeet ovat nopeasti syntyviä ja muuttuvia, joten niitä on hankala ennakoida tarkkaan etukäteen. Hallitus hyväksyy liitteen 2 mukaiset ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikat vuodelle 2016.

12 Hallitus 7/ Hal 11 VASTINE VIITASAAREN KAUPUNGIN ESITYKSEEN ASUNTOLANVALVOJASTA Viitasaaren kaupunki on pyytänyt kuntayhtymältä päätöstä Viitasaaren kaupungin omistamassa rivitalossa asuville POKEn opiskelijoille järjestettävästä valvonnasta. Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

13 Hallitus 7/ Hal 12 OIKAISUVAATIMUS TALOTEKNIIKAN OPETTAJAN VALINNASTA LVI-insinööri (AMK) Janne Ahonen on saapuneella kirjeellä tehnyt oikaisuvaatimuksen kuntayhtymän johtajan päätöksestä , jolla talotekniikka-alan tuntiopettajaksi Äänekoskelle on valittu LVI-insinööri (AMK) Henri Salmi. Talotekniikka-alan opettajan tehtävä on ollut julkisessa haussa mennessä. Tehtävään saapui vain Ahosen ja Salmen hakemukset. Hakijoista kumpikaan ei täytä opettajan kelpoisuusehtoja pedagogisten opettajaopintojen osalta. Ahonen vetoaa oikaisuvaatimuksessaan siihen, että hänellä on pitkä työkokemus LVI-alalta ja opettajakokemusta LVI-kouluttajana ja pyytää, että valinta-asia selvitetään uudelleen ja tehtävään valitaan pätevämpi hakija. Tekniikan ja liikenteen alan koulutusjohtaja Hannu Pönkä on esittänyt tehtävään valittavaksi Henri Salmea. Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela on hallintosäännön 21 :n mukaisin valtuuksin valinnut tehtävään Henri Salmen alkaen ehdolla, että Salmi suorittaa pedagogiset opettajaopinnot mennessä asetuksen 986/ a :n perusteella. Esityslistan mukana on lähetetty hallituksen kokoukseen osallistuville Janne Ahosen oikaisuvaatimus ja kuntayhtymän johtajan päätös Henri Salmen valinnasta talotekniikan opettajaksi. Hallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

14 Hallitus 7/ Hal 13 KUNTAYHTYMÄN LIIKUNTASALIEN VUOKRAT Kuntayhtymän liikuntasalien vuokria on edellisen kerran tarkistettu vuosi sitten. Sen jälkeen kiinteistöjen kustannustasossa on tapahtunut muutosta. Uuteen hinnastoon on tehty kustannustasoa vastaavat n. 2 %:n muutokset. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä liitteen nro 3 mukaiset liikuntasalien vuokrat käyttöön otettavaksi lukien.

15 Hallitus 7/ Hal 14 KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS Talousjohtajan ehdotus: Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi.

16 Hallitus 7/ Hal 15 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET Hallitukselle on toimitettu viranhaltijoiden (kuntayhtymän johtaja, koulutusjohtajat, talousjohtaja, aikuiskoulutusjohtaja, koulutustarkastaja) päätökset ajalta Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: Hallitus päättää, ettei se siirrä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

JOK (Nieminen Aleksi) (Punkari Mikko) JYKO (Molander Olli) (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat (Valtanen Pinja)

JOK (Nieminen Aleksi) (Punkari Mikko) JYKO (Molander Olli) (Hänninen Jani) Keskustaopiskelijat (Valtanen Pinja) ESITYSLISTA 1 (6) N EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS PAIKKA: Rajakatu 35, EP02 AIKA: Torstai 27.11.2014, klo 17.00 KUTSUTTU: Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin: Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

25 Anttolan yhtenäiskoulun kohdeavustus matkan Saksaan Ostholsteinisssa sijaitsevaan Pönitzin kouluun 25.-30.4.2015

25 Anttolan yhtenäiskoulun kohdeavustus matkan Saksaan Ostholsteinisssa sijaitsevaan Pönitzin kouluun 25.-30.4.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (15) Aika 21.04.2015, klo 18:00-19:37 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31 Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Anttolan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän menettelytapaohjeet kurinpidollisissa asioissa sekä opiskeluoikeuden pidättämisessä, peruuttamisessa ja palauttamisessa Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Koulutusjohtaja 20.1.2012

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot