Opiskelijan maahantulo peruskurssi maahantuloluvista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan maahantulo peruskurssi maahantuloluvista"

Transkriptio

1 Opiskelijan maahantulo peruskurssi maahantuloluvista Essi Liimatainen Opiskelijatiimi

2 Aiheita Maahantuloluvat ja maahanmuuttohallinto Viisumi vs. oleskelulupa Työnjako lupa-asioissa Oleskeluluvista yleisesti Oleskelulupatyypit ja oleskelulupakortti Opiskelijan oleskelulupa Myöntämisedellytykset Opiskelijan oleskelulupaprosessi Jatko-opiskelijat ja tutkijat Jatkoluvat ja muita asioita

3 Maahantuloluvat ja maahanmuuttohallinto

4 Ulkomaalaisen maahantulo EU-valtion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen ei tarvitse maahantulolupaa Suomeen voi oleskella ja tehdä Suomessa työtä max 3 kuukautta jos oleskelu kestää yli 3 kk, oleskeluoikeus tulee rekisteröidä paikallispoliisin toimipisteessä Pohjoismaan kansalaiset rekisteröityvät maistraatissa Muut kuin yllämainittujen maiden kansalaiset voivat oleskelun kestosta riippuen saapua Suomeen 1. VIISUMIN 2. VIISUMIVAPAUDEN tai 3. OLESKELULUVAN turvin

5 Viisumi eli visa VIISUMI on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä vierailua varten. Vierailun kesto max 90 vuorokautta (180 vrk:n sisällä). Viisumin myöntää Suomen ulkomaan edustusto Maakohtainen viisumintarve ja muu info Viisumivelvollisen maan kansalaisella tulee aina olla voimassaoleva viisumi Schengen-alueelle saapuessaan Schengen-maat myöntävät yleensä koko Schengen-alueen kattavia viisumeja. Viisumi voi olla myös alueellisesti rajattu. Viisumivapaan maan kansalainen voi oleskella Schengenalueella 90 vrk (180 vrk:n sisällä) Voimassaoleva passi

6 Oleskelulupa eli residence permit Yli 3 kuukauden oleskelua varten muun kuin EU-valtion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalaisella pitää olla OLESKELULUPA, riippumatta siitä onko hän viisumivapaan vai viisumivelvollisen maan kansalainen. Oleskeluluvan myöntää Maahanmuuttovirasto tai poliisi ja Oleskelulupa Suomeen voidaan myöntää esim. perhesiteen, työnteon tai opiskelun perusteella. Toisen Schengen-valtion myöntämällä oleskeluluvalla voi saapua Suomeen ja oleskella enintään 90 vuorokautta.

7 Työnjako maahantuloluvissa Edustusto (UM) Viisumi Maahanmuuttovirasto (SM) Ensimmäinen oleskelulupa kts. poikkeus (Poliisi) Voi peruuttaa myönnetyn oleskeluluvan Jatkolupa ja pysyvä oleskelulupa, jonka poliisi on siirtänyt Migrille Voi pidättää itselleen päätöksenteon poliisille kuuluvassa asiassa Poliisi (SM) Ensimmäinen oleskelulupa Suomen kansalaisen perheenjäsenelle Suomessa Jatkolupa eli uusi määräaikainen oleskelulupa Pysyvä oleskelulupa Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan (P-EU) Rekisteröi EU-kansalaisen oleskeluoikeuden Työ- ja elinkeinotoimistot (TEM) Työntekijän oleskeluluvan osaratkaisu ELY-keskukset (TEM) Elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan osaratkaisu

8 Oleskeluluvista yleisesti

9 Oleskeluluvan hakeminen e-services Oleskeluluvista (ensimmäinen ja jatko) suuri osa on haettavissa sähköisesti osoitteessa https://e-asiointi.migri.fi: Opiskelu Tieteellinen tutkimus Työnteko Erityisasiantuntija Työharjoittelu Urheilu tai valmentaminen Au pair Elinkeinon harjoittaminen Lisäksi: Kansalaisuus, EU-kansalaisen rekisteröinti, EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti

10 Oleskelulupatyypit Oleskelulupa voi olla määräaikainen tai pysyvä. Määräaikainen oleskelulupa jakautuu kahteen lajiin: tilapäinen (kirjaintunnus B) jatkuva (kirjaintunnus A) Pysyvän (P) oleskeluluvan voi saada asuttuaan neljä vuotta jatkuvalla (A) luvalla Suomessa Ensimmäinen oleskelulupa on määräaikainen (A tai B) ja myönnetään pääsääntöisesti yhdeksi vuodeksi Opiskeluperusteinen oleskelulupa on AINA tilapäinen (B) Muita: Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EUoleskelulupa (P-EU). Vaihtoehto pysyvälle (P) luvalle. EU:n sininen kortti (Blue Card) asiantuntijoille.

11 Oleskelulupakortti Osoitukseksi myönnetystä oleskeluluvasta asiakkaalle annetaan sirullinen oleskelulupakortti: Kortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus Voimassa max. 5 vuotta kerrallaan Kortin voimassaolo ei ole sidottu passin voimassaoloon Oleskelulupakortin uudistaminen 77 EUR Jos oleskelulupakortti katoaa ulkomailla ollessa: Asiakkaan saavuttava viisumilla/viisumivapaasti Suomeen -> uutta oleskelulupakorttia voi hakea ainoastaan poliisilta Uusi oleskelulupakortti kadonneen tilalle 77 EUR Jos asiakas ei pääse saapumaan Suomeen, laitettava uusi ensimmäinen oleskelulupahakemus vireille edustustossa

12 Oleskelulupakorttimalli

13 Opiskelijan oleskelulupa

14 Opiskelijan oleskeluluvan myöntämisedellytykset Hyväksytty opiskelijaksi suomalaiseen oppilaitokseen tutkintoon tai ammattiin johtaviin opintoihin Muut opinnot perustellusta syystä Turvattu toimeentulo 560 /kk eli /vuosi Sairausvakuutus Vakuutuksen kattavuus määräytyy opintojen keston mukaan Voimassaoleva passi Tutkinto-opinnot: vähintään vuosi Suomeen saapumispäivästä Vaihto-opinnot: koko aiotun oleskelun kesto Yleiset edellytykset 36 Alaikäiseltä huoltajien suostumus

15 Luvan myöntämisedellytykset: OPINNOT

16 Opinnot Opintojen tulee johtaa tutkintoon tai ammattiin Hyväksyttyjä oppilaitoksia peruskoulun jälkeiset oppilaitokset kuten yliopistot, korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset Muihin opintoihin perustellusta syystä: Vaihto-opiskelu: ulkomaisia opintoja täydennetään enintään yhden lukuvuoden ajan suomalaisessa korkeakoulussa, ammattioppilaitoksessa tai lukiossa. Suomalainen syntyperä Muita: hankitun ammattitaidon/tutkinnon täydentäminen, lähtömaassa tehtävään työhön liittyvä lisäkoulutus tai Suomesta saatava erityiskoulutus

17 Opinnot Oleskelulupaa ei pääsääntöisesti myönnetä: avoimen AMK:n tai avoimen yliopiston opintoihin suomen kielen kursseille etäopiskeluun, kirjekursseille opintoihin kristillisessä opistossa, kansanopistossa yms. ilman erityisiä perusteluja Oleskelulupa voidaan myöntää kieli- tai valmennuskurssille vain, jos kurssit edeltävät varsinaisia opintoja, joihin opiskelija on jo tullut hyväksytyksi

18 Minkälainen selvitys opinnoista? Hyväksymistodistus suomalaiselta oppilaitokselta Sähköisesti saatu todistus riittää, liitteeksi kuitenkin oppilaitoksen saatesähköpostiviesti Hyväksymiskirjeestä hyvä ilmetä: Mihin tutkintoon opinnot johtavat / opiskelijavaihdon peruste Opintojen aloituspäivä ja kesto Saapumiselle mahdollisesti asetettu takaraja ja mitä sen ylittymisestä seuraa Vaihto-opiskelijalta ei edellytetä oppilaitosten välistä vaihtosopimusta oleskelulupahakemuksen liitteeksi Opiskelijatiimille listat hyväksytyistä opiskelijoista ja takarajat

19 Luvan myöntämisedellytykset: TOIMEENTULO

20 Toimeentulo Opiskelijalla tulee olla käytössään vähintään 560 euroa per kuukausi eli 6720 euroa vuoden pituista lupaa varten Vähintään vuoden pituisia opintoja varten toimeentulo tulee osoittaa vuodeksi Alle vuoden opintoja varten toimeentulo tulee osoittaa koko sille ajalle, jolle oleskelulupaa haetaan Myös nk. 'turistiajalle' Opiskelijan toimeentuloselvitys voi olla: tiliote / saldotodistus opiskelijan omalta tililtä stipendi- tai apurahatodistus todistus opintososiaalista etuuksista

21 Toimeentulo tiliote tai saldotodistus Tiliote tai saldotodistus: riittävä talletus hakijan omalla tilillä tilin omistajan nimi ja talletuksen valuutta Yhteistilejä ei lähtökohtaisesti hyväksytä Vaihto-opiskelijoilta ja alaikäisiltä opiskelijoilta voidaan tarvittaessa hyväksyä yhteistili vanhemman kanssa. Yhteistili samaan aikaan Suomeen muuttavan puolison kanssa hyväksytään myös tarvittaessa. Vanhemman / muun yksityishenkilön lupaus siirtää varoja kuukausittain opiskelijan tilille ei ole riittävä selvitys

22 Toimeentulo stipendi tai apuraha Stipendin tai apurahan tulee olla virallisen tahon kuten valtion, oppilaitoksen tai järjestön myöntämä Stipendi- tai apurahatodistuksesta tulee ilmetä myöntäjätaho stipendin saajan nimi stipendin suuruus ja kesto Jos stipendi ei kata koko toimeentuloedellytystä, puuttuva summa tulee olla talletettuna hakijan omalle tilille Jos suomalainen oppilaitos myöntänyt stipendin, tiedot voi ilmoittaa hyväksymiskirjeessä

23 Toimeentulo etuudet Oppilaitoksen myöntämät opintososiaaliset etuudet alentavat toimeentuloedellytystä. Täysi ylläpito (= ilmainen asuminen, ateriat koko ajan ja koulutarvikkeet) ja taskurahaa 110 eur/kk Omavastuu 0 eur/kk Täysi ylläpito, ei taskurahaa Omavastuu 110 eur/kk Ilmainen asuminen koko ajan sekä ateriat koulupäivinä Omavastuu 195 eur/kk Ilmainen asuminen, ei aterioita Omavastuu 280 eur/kk

24 Toimeentulo muuta tietoa Yksityishenkilön tarjoama majoitus Suomessa huomioidaan vain jos kyseessä lähisukulainen kuten vanhempi tai puoliso 'Sponsorisopimus' eli yksityishenkilön kirjallinen lupaus turvata toimeentuloa ei ole riittävä selvitys Opintolaina hyväksytään, jos hakija osoittaa nostaneensa lainan ja siirtäneensä sen omalle tililleen Jos oppilaitoksen nettisivuilla/hyväksymiskirjeissä mainitaan arvio elinkustannuksista Suomessa, on hyvä käyttää vähintään oleskelulupaa varten edellytettävää summaa. Toimeentuloedellytys on hyvä huomioida myös stipendejä myönnettäessä.

25 Luvan myöntämisedellytykset: SAIRAUSVAKUUTUS

26 Sairausvakuutus Opinnot Suomessa kestävät ALLE 2 VUOTTA: sairausvakuutuksen korvattava tapaturmasta ja sairastumisesta johtuvat sairaanhoidon kustannukset vähintään EUR asti opiskelija ei saa kotikuntaa Suomessa eikä siten kunnallista terveydenhoitoa Opinnot Suomessa kestävät VÄHINTÄÄN 2 VUOTTA: sairausvakuutuksen korvattava lääkekustannukset vähintään EUR asti opiskelija saa yleensä kotikunnan Suomessa ja pääsee kunnallisten terveyspalvelujen piiriin Omavastuu max. 300 riippumatta opintojen kestosta

27 Sairausvakuutuksen voimassaoloaika Tutkinto-opiskelijan vakuutuksen oltava voimassa vähintään vuosi aiotusta Suomeen saapumisesta Tutkinto-opiskelijalle pyritään myöntämään ensimmäinen lupa aina vuodeksi, vaikka lupaa olisi haettu vain esim. lukuvuodeksi, jotta saisi kotikunnan Alle vuoden lupa vain poikkeuksellisesti -> kattavampi vakuutus Vaihto-opiskelijan ja muiden alle vuoden opintoihin tulevien vakuutuksen tulee olla voimassa koko oleskelun ajan Koskee myös nk. 'turistiaikaa' opintojen päättymisen jälkeen Ei rajoituksia voimassaolopäivien lukumäärässä

28 Sairausvakuutus muuta tietoa Jos kotimaan vakuutusyhtiö ei tarjoa riittävää vakuutusta, kannattaa kääntyä kansainvälisen vakuutusyhtiön puoleen Jos vaihto-opiskelijalle hankittu oppilaitoksen puolesta vakuutus, selvitys oltava liitteenä (esim. North-South-South) YTHS:n piiriin pääseminen ei poista vakuutusedellytystä Quebecin sopimus -> vapautus vakuutusedellytyksestä European Health Insurance Card riittävä sellaisenaan Kattavan vakuutuksen hankkiminen opiskelijan oma etu Vakuutusta ei pidä irtisanoa!

29 Opiskelijan oleskeluluvan hakeminen

30 Opiskelijan oleskeluluvan hakeminen Opiskelijan on haettava ensimmäistä oleskelulupaa ennen Suomeen saapumista kotimaassa tai muu maassa, jossa oleskelee laillisesti. Hakemus vireille sähköisesti https:/e-asiointi.migri.fi Sähköisen asiointitilin avaaminen Hakulomake OLE_OPI + tarvittavat liitteet Myös paperisen hakemuksen jättäminen mahdollista Käynti Suomen edustustossa pakollinen Tunnistautuminen, sormenjäljet, alkuperäiset asiakirjat Käsittelymaksun voi maksaa joko sähköisessä asioinnissa tai edustustokäynnin yhteydessä Sähköinen 300 EUR, manuaalinen 330 EUR Uuden-Seelannin kansalaisilta ei peritä käsittelymaksua

31 Opiskelijan oleskeluluvan hakeminen Edustusto ottaa biometriset tunnisteet ja kirjaa hakemuksen UMA-järjestelmään. Hakemus toimitetaan Migriin sähköisesti tai kuriiritse. Opiskelijatiimi käsittelee ja ratkaisee kaikki opiskelun ja tieteellisen tutkimuksen perusteella tehdyt ensimmäiset oleskelulupahakemukset Manuaaliset hakemukset saapumisjärjestyksessä Sähköiset vireillepanojärjestyksessä Hakemuksen kulku Opiskelijatiimissä: 1) Esikarsinta 2) Käsittely 3) Päätös

32 Opiskelijan oleskeluluvan hakeminen Keskimääräinen käsittelyaika Migrissä noin 3-4 viikkoa, käsittelyaika vaihtelee riippuen lisäselvityksien tarpeesta. Vuoden 2013 keskimääräinen käsittelyaika 19 vrk Päätös annetaan tiedoksi Suomen edustuston kautta Päätöstä odotettava ulkomailla 30 vuorokauden valitusaika lähtee kulumaan siitä päivästä kun opiskelija saa päätöksensä tiedoksi Valitusosoitus annetaan sekä kielteisen että myönteisen päätöksen liitteenä Valituksen käsittelee ja ratkaisee hallinto-oikeus

33 Kun lupa on myönnetty Opiskelun perusteella myönnettävään oleskelulupaan sisältyy rajoitettu työnteko-oikeus: Tutkintoon sisältyvä työharjoittelun / opintoihin sisältyvän lopputyön tekeminen ansiotyönä sallittua Muun ansiotyön määrän tasoituttava keskimäärin 25 viikkotuntiin aikana, jolloin oppilaitoksessa järjestetään varsinaista opetusta Kokoaikainen työ sallittua aikana, jolloin oppilaitoksessa ei järjestetä varsinaista opetusta

34 Kun lupa on myönnetty Oleskelulupakortti toimitetaan siihen Suomen edustustoon, jossa hakija on käynyt tunnistautumassa. Opiskelijan pyynnöstä kortti voidaan toimittaa myös muuhun Suomen edustustoon. Korttia ei voi noutaa Suomesta Jos opiskelija saapuu Suomeen ennen kortin saamista: opiskelijan on sovittava edustuston kanssa kortin noutamisesta tai postittamisesta. Kortin valmistaminen ja toimittaminen kestää n. 1-3 viikkoa Migri ei pysty vaikuttamaan korttitoimituksen aikatauluihin Venäjälle, Kiinaan, Israeliin ja Kazakstaniin toimitetaan kortit UM:n kuriirilla DHL:n sijaan = pidempi toimitusaika

35 Jatko-opiskelijat ja tutkijat

36 Jatko-opiskelijat ja tutkijat TUTKIJA (hakuperusteena tieteellinen tutkimus) Varsinainen tutkija eli koulutettu tieteen ammattilainen (esim. professor, visiting researcher, postdoctoral research) Jatko-opiskelija (esim. PhD, doctoral student, postgraduate) eli maisteritutkinnon jälkeisiä opintoja tekevä, joka saa palkkaa tai apurahaa suomalaiselta tai ulkomaiselta viralliselta taholta JATKO-OPISKELIJA (hakuperusteena opiskelu) Jatko-opiskelija eli maisteritutkinnon jälkeisiä opintoja tekevä, joka suorittaa opintojaan Suomessa omin varoin ilman ulkopuolista rahoitusta. Maisteritason opiskelija on aina opiskelija vaikka saisi apurahaa

37 Jatko-opiskelijat ja tutkijat Tutkijan oleskelulupaa haetaan ulkomailta käsin, ei Suomesta Sähköinen 450, manuaalinen 540 Tutkijan toimeentuloedellytys 1000 eur/kk, ei edellytetä sairausvakuutusta Jatko-opiskelija omin varoin: normaali opiskelijaprosessi Hakulomake OLE_TUT + liitteet: Oppilaitoksen / tutkimuslaitoksen työsopimus/kutsu, josta ilmenee kutsuja ja kutsuttava työn / vierailun luonne palkan / apurahan suuruus ja kesto Muu selvitys toimeentulosta jos palkka/apuraha ei riitä tai jos palkan/apurahan maksaa muu kuin kutsuva taho Jatko-opiskelijalta todistus aiemmista opinnoista Voimassaoleva passi + passikuva

38 JATKOLUPA JA MUUTA TIETOA

39 Jatkolupa Jatkolupahakemuksen käsittelee ja ratkaisee poliisi Opintojen eteneminen punnitaan jatkolupavaiheessa Jatkolupaa haetaan Suomesta käsin ennen ensimmäisen luvan umpeutumista Jatkolupaa ei voi hakea ulkomailla Jos esim. kesäksi kotimaahansa lähtenyt opiskelija jättää hakemuksen ulkomailla edellisen luvan vielä ollessa voimassa, hakemus käsitellään ensimmäisenä oleskelulupahakemuksena. Jatkolupaa voi hakea sähköisesti, käynti poliisilaitoksella edellytetään (biometriset tunnisteet) Poliisilaitoksilla eri käsittelyajat ja hakuaikataulut -> yhteys paikallispoliisiin

40 Muuta tietoa Jos Suomessa tutkintoa suorittava opiskelija lähtee vaihtoon, tulee lupakäytännöt selvittää vastaanottavan maan viranomaisilta Suomen oleskelulupa voidaan myöntää, vaikka opiskelijalla olisi päällekkäinen lupa toiseen Schengen-valtioon Käytännöt vaihtelee maasta riippuen Kiirehtimispyyntöjä ei sesonkiaikoina voida huomioida. Tilannetiedusteluja Opiskelijatiimille vain harkitusti. Opiskelijoita hyvä muistuttaa: SAIRAUSVAKUUTUSTA EI SAA IRTISANOA JATKOLUVAN HAKEMINEN (poliisi) KOTIKUNNAN HAKEMINEN (maistraatti)

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock Suomeen työhön Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille Anton Ivanov/Shutterstock te-palvelut.fi Työ- ja elinkeinoministeriö, 11/2014 Taitto: Edita Publishing Oy Paino: Edita Prima Oy

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 2 Sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Muuttoliike vuonna 2012 Väestö ja ulkomaan kansalaiset Väestö äidinkielen mukaan Väestö syntymävaltion mukaan Ulkomaalaisten

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Muuttoliike vuonna 2011 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Väestö äidinkielen mukaan 6 Väestö syntymävaltion mukaan 7 Ulkomaalaisten määrä alueittain

Lisätiedot

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO PÄÄTÖS N:o 118/07 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON VARAPÄÄSIHTEERI, joka ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen ja erityisesti sen 23 artiklan, sekä katsoo, että on aiheellista antaa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA OLE_TY4 1 *1149901* OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos haet oleskelulupaa Suomeen urheilijana tai urheiluvalmentajana, ja toimintasi Suomessa

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2015 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI TIETOSIVU SUOMEN KANSALAISUUSLAKI Suomen nykyinen kansalaisuuslaki tuli voimaan syyskuussa vuonna 2011. Lain keskeisimpiä tavoitteita on edistää Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten yhteiskunnallista

Lisätiedot

Paperittomien oikeus terveyteen

Paperittomien oikeus terveyteen Paperittomien oikeus terveyteen Oppaan suunnittelu ja toteutus: Nada Al Omair Tekstit: Nada Al Omair ja Karoliina Heikinheimo Oppaan taitto, graafinen suunnittelu ja kuvitus: Teemu Helenius Oppaan oikoluku:

Lisätiedot

KAN_1 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_1_090514PP +

KAN_1 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_1_090514PP + KAN_1 1 *1169901* KANSALAISUUSHAKEMUS Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet Suomen kansalaisuutta. Jos haet Suomen kansalaisuutta myös alaikäisille, huollossasi oleville lapsille, on heistä

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot